Vous êtes sur la page 1sur 2

SEKOLAH MENENGAH _________________

____________________________________

CURRICULUM VITAE
Sekolah : _____________________________________
Daerah : _______________
Negeri : ________________

1.

BUTIR PERIBADI

1.1

Nama Seperti Dalam Kad Pengenalan : _______________________________

1.2

Nombor Kad Pengenalan : (a) Lama :

1.3

Tarikh Lahir : ______________

1.4

Taraf Perkahwinan : _________________

1.5

Nama Waris Terdekat : ___________________(Hubungan) ___________

1.6

Alamat Rumah / Tetap : ________________________________________

1.7

No. Telefon : (R) _______________

1.8

Emel : ______________________

2.

BUTIR PERKHIDMATAN

2.1

Nombor Fail Peribadi JPS : _____________

2.2

Skim Perkhidmatan : _______________

2.3

Tarikh Lantikan Pertama : _____________

2.4

Tarikh Pengesahan Lantikan Pertama : ______________

2.5

Tarikh Lantikan ke Jawatan Hakiki Sekarang : _______________

2.6

Tarikh Pengesahan Jawatan Hakiki Sekarang : _______________

2.7

Tarikh Kenaikan Pangkat ke Jawatan Sekarang :

2.8

Tarikh Pengesahan Kenaikan Pangkat ke Jawatan Sekarang :

2.9

Gelaran Jawatan Sekarang : _______________

2.10

Tarikh Bersara : __________________

3.

KELULUSAN AKADEMIK
Bil.

b) Baru : __________________
Jantina (L/P) : _______________

H/P) ___________________

Kelulusan Akademik

Gred Hakiki : ___________

Tahun

4.

KELULUSAN IKHTISAS
Bil.

5.

Tahun

PENGALAMAN BERTUGAS SEJAK MULA BERKHIDMAT SEBAGAI PEGAWAI PERKHIDMATAN


PENDIDIKAN
Bil.

6.

Kelulusan Ikhtisas

Nama Institusi / Jabatan dan Lokasi


(Bandar atau Luar Bandar)

Jawatan

Tempoh (Dari
Hingga)

SILA TANDAKAN () PADA RUANG BERKENAAN MENGENAI TAHAP PENGETAHUAN


TENTANG KOMPUTER
Perkara

Tidak Tahu

Tahu
Sedikit

Tahu
Sederhana

Mahir

Pemprosesan Perkataan
(Word Processing)
Pangkalan Data
(Data Base)
Lembaran Kerja
(Spread Sheet)
Persembahan Menggunakan
Komputer (Power Point)
Aplikasi Internet

7.

NYATAKAN KESATUAN / PERTUBUHAN / PERSATUAN YANG DISERTAI


Bil.

Kesatuan / Pertubuhan / Persatuan

Tugas & Peringkat

Tahun