Vous êtes sur la page 1sur 2

CONTRATO/RECIBO

KINI, nagapamatuod nga kami,MR.&MRS. MANUEL G. AVENTURA mayor de


edad,minyo, Filipino ug lumulupyo sa Angas I, Mabigo, Canlaon City, Negros Oriental,
nakahulam ug kuwarta sa kantidad nga THIRTY THOUSAND PESOS (Php30,000.00),
kuwartang Pilipinhon, gikan kanila ni MR.&MRS. ANTONIO EYAN, ug bilang
kaseguraduhan o garantiya nga among mauli o mabayaran ang maong hulam nga
kuwarta(Php30,000.00) ngadto kanila ni MR.& MRS. ANTONIO EYAN o Sumulunod,
kami usab nagahatag ngadto kanila (MR. & MRS. MANUEL AVENTURA o Sumulunod )
ug katungod sa pagposesyon, pagprodukto o pagpatanom ug TUBO sa among yuta, luna
, nga may gidakoon nga (2,200 square meters) sobra o kulang, nga nahimutang dira
sa Angas I, Mabigo, Canlaon City, Negros Oriental, sikbit o tambi sa yuta/luna nila ni
JONATHAN PINEDA ug MELINA LIBRE sulod o bali DUHA (2) ka tuig nga magsugod
sa Mayo, 2015 ug matapos unya sa Mayo, 2017 o kon lampas niini human ani o patubas
sa humay.
Nga sa panahon nga dli namu mauli o mabayaran ang maong hulam na kwarta na
(Php30,000.00) ngadto kanila ni MR.&MRS. ANTONIO EYAN o Sumulunod.
Nga dili nako/namu mahimu nga pagakuhaon gikan nila ni MR. & MRS. ANTONIO
EYAN o Sumulunod, ang pag posesyon sa maong yuta/luna samtang dili pa mahuman
o matapos ang talana o tagal nga gikasabotan sa ibabaw Mayo, 2017 o kon lampas pa
niini ug hulam na kwarta (Php30,000.00) ngadto kanila MR.&MRS. ANTONIO EYAN o
Sumulunod.
Nga ako/kami magapangapin o magapanalipod sa maong katungod nila ni MR. &
MRS. ANTONIO EYAN o Sumulunod sa maong yuta/luna ilabi na sa ilang gi_invest
nga crops (TUBO) nga walay ni bisan kinsa sa among pamilya parente o ubang tawo nga
mag samuk-samuk nila ni MR. & MRS. ANTONIO EYAN o Sumulunod samtang ang
maong yuta/luna anaa pa sa ilang posesyon sa pagprodukto o pagpatanom ug tubo
sumala sa tagal o talana o kondisyones nga gikasabutan sa ibabaw.
Nga ako/kami maga respeto ug magatuman sa tanan nga nasulat niining
Contrato/Resibo.
Aron matuoron kining tanan ako/kami naga pirma sa akong/amon ngalan karong Petsa 1
bulan sa Mayo, 2015 diri sa Canlaon City, Negros Oriental.

Mr. MANUEL AVENTURA


MRS. JENELY AVENTURA
(Nakahulam/debtor)
CTC No.__________
Issued on_________
Issued at Canlaon City
Conforme:
MR. & MRS. ANTONIO EYAN
(Gihulaman/Creditor)
T E S T I G OS

Gihimo karong petsa 1 bulan sa Mayo, 2015, dri sa Canlaon City, Negros Oriental,
Pilipinas.