Vous êtes sur la page 1sur 18

mwq xWxlq xiq

mUhmw uwh: mwiq Ecri |


lql xWx urq ixr pauiiq || 1 ||
rxr mxSi uaz: mez upui: |
S Am pulirz Mwh i lixqrWq || 2 ||
Alli Lu Mwhxr ss lq muiM: |
E paui aR: mMO Am Mci || 3 ||
Ai: il murq lql qUuUh: |
xWx rxi mPi: mPi xri zMqiq || 4 ||
Mwhlq xWxxr Gw: Aal: lmi: |
ar c ij NlS Sui mwq: || 5 ||
ulra: xqxiw mwjw u qi: |
oe pmr: z: xiruacri WU: || 6 ||
pUh rxi ql mUq qi: |
AuiUi pz: MsM mUMiiq || 7 ||
Purushottama Sahasranama Stotram v1
www.bharatiweb.com

Ax xuxqj aulS: Muc qiq |


mw krl ql: x: zUh xxqi: || 8 ||
|| mjq xMlk lql - AkMU ss ||
Mwh: xSllS lirss ulSMi |
xuaqulS c sqz: mwq: || 9 ||
ASMs: xuMs: Msiq qrrui: |
pU mriq eaiMi ealqr: || 10 ||
lqssmU uwh: urxiq zMqS: |
urm uMhPSi c qS pauiaq: || 11 ||
zMuaqioklS zlMS AZsS: |
pmuiM: i urx cliulzM: || 12 ||
xuxli uaiq lUSS AZsS: |
AliUiq krlaqr pU mSrM: || 13 ||

Page 1

qmxmr: mhiq ql Uiukl: |


pMrMlUi Shrx uluUM: || 14 ||

xushSi c kiU uqS: |


xlqaUM lir uSU mimUM: || 22 ||

pxqrmhi c puM mUmsM: |


ohrSu cqiq pl c mUM: || 15 ||

ssurqWMi c Mskq muiM: |


mhQul qSi mUi parukl: || 23 ||

Ax WiMi c qrWiMU: mp: |


EUmhSi c ox uluUM: || 16 ||

MslaWMi c kqSl c mwM: |


xixlWi paui MUhq || 24 ||

xui: mhQumi: mUi zMUhq |


aRiq xuSuw pM Srq: || 17 ||

mMi ASqa ... ... ... ... ...


|| ir xMlk lql - l (xkl) ss ||

Mlixiir: mxiq mUqi MrMi |


pwqqmS: xuq pqW luUM: || 18 ||
xuuxjx xxur: xq: xZWimS: |
MiMir: xux pxUiukl: || 19 ||
xuxparlsr: mUqrmkM |
Allr mwxuq UMpar pelq || 20 ||
oMxxMUMi c mUi lmwM: |
xumhahM: xupwhpwi: || 21 ||
Purushottama Sahasranama Stotram v1
www.bharatiweb.com

... ... ... ... ... iur: xMsaq: |


Miiur: zpu: xqiur Aiquq: || 25 ||
AlMqaMi c lluk aimS: |
mw: xMskU: xuM lsriqp: || 26 ||
xukrr raaqr pYir a: xUmr: |
elqS xjMMi: ssMi mi: xiq || 27 ||
ASMi iuMi xuMi uzUS: |
Page 2

lluiUMi c ou: puMUhq || 28 ||

r ruUW pkU pqmsM: || 35 ||

SzssulS c llx muiM: |


AlMMsmMi c xuSw uuei: || 29 ||

xiukUh e WUhrliM: xU: |


SiMzrm MqMWi xmuiM: || 36 ||

|| iir xMlk lql - xa ss ||


uUarWi: ijiq xuij TsmS: |
ijzMlsr: xuqa mUmwM: || 30 ||
ijMi: paqr plzr MrMi |
pisr: xuisr: xucN xumuiM: || 31 ||
ahii Aluiq xass muiM: |
xi xueaSMi qWSS muiM: || 32 ||
qrmuiM: x qrUi uukl: |
AMziq ciqi: cik pipul: || 33 ||
Ue: muiM o qUcrS miqW: |
uSMi rMi xuMi AqiiqM: || 34 ||

Su AprmSi c uMhP Akmi: qWl |


xuauWU c xlMS AZsjS: || 37 ||
xuxlMi c pisrWumS: |
MsshWi xujmM: mU: || 38 ||
p EiMU: xumMU xZSrM: |
llr mWUh ozm uqcM: || 39 ||
mxamhi c ahx muiM: |
MSqmSi c SuWirZsjS: || 40 ||
zYslUrh: xirMs kqmuiM: |
luiU: zliiq Mms: MslzM: || 41 ||
ahkmi: xXZrzxMi uzUS: |
xaSwhWU c mq muiM: || 42 ||

AlMxMi c SzkxMUM: |
Purushottama Sahasranama Stotram v1
www.bharatiweb.com

Page 3

sMMllSSi c ollS muiM: |


pxliu c xahlSmM: || 43 ||

xqSMOapU: ijMOxqr: |
xqMOlwMm: MOohQuaW: || 50 ||

AiqS: mhMq raiq rapui: |


eulqmS: qlrp muiM: || 44 ||

Mqk mmbl urMO qWos: |


MOlS eaSllS zuMO mxSMi || 51 ||

MsxqjrSi c MsSw luUM: |


apqlSi Mqqa lrqM: || 45 ||

xuxh qWiqr: xuxh pelq |


qluSmUM kq rlUrh: mU: || 52 ||

xuqa lUMi pqaMmwM: |


xWi: xuWi: xurMMUhq || 46 ||

AMixl: SulS celq AprmS: |


Shmi: Aexu rz: mUrh: || 53 ||

cilcilmi: xqSmUmei: |
xXZrcrxii: xmei: xumei: || 47 ||

Sr rami: raqa muiM: |


AlxrapU Gwuzuukl: || 54 ||

|| cij xMlk lql - uxa ss ||


uxaMi xuz: MOxr xqmp: |
Alli ahapU qWmw mei: || 48 ||
AllixZSi c oMO memi: |
xkMO xuxjrWi: MqkOMqS: || 49 ||
Purushottama Sahasranama Stotram v1
www.bharatiweb.com

ahrup: ciuauzUS: |
lUrh kqxlqi: mhrrzxMU: || 55 ||
xWxMucNS im:xU lUmr: |
ullSmS: Mqx pUimei: || 56 ||
Alli Ai qWiqr oSUxjl pwhq |
eiMq eik eix eilSr: || 57 ||
Page 4

Fuzmpu: xuaxZSr xjimS: |


Aql qlS ami paui zxokM: || 58 ||

|| mgcq xMlk lql - xjl ss ||


... ... ... ... ... xjissok: Acri uermS: || 65 ||

oSul Wx: : qrupuMUhq |


uuklli xaiq umUh iimU: || 59 ||
reulWi rxuq CokM: |
llxli aqr xmii wh: || 60 ||
mixa eaSMi llss uzUS: |
kumr kuxuq cliikMSrM: || 61 ||
Ssp AlliTsS Srlk: AqW |
Axuq MmxU ulr pqlrqM: || 62 ||
pqSak memhmslM mUrh: |
rzSi lSi xukq mSzM: || 63 ||
mUgel ealq uxali mSzM: |
mcixmi: cpWi: elSl: || 64 ||
xqiWi opuxrerSmS: zp: |
uer ... ... ... ... ...
Purushottama Sahasranama Stotram v1
www.bharatiweb.com

xuxqjrmS pMiWi: Ake: |


mrui muxuq xucNuS uzUS: || 66 ||
xXaraqr: xumMz: xux uuei: |
CcNr c xqrS: iraq Emspl: || 67 ||
AclirMrMi c iMacUMrMi |
zUUxqrS AalkUx pelq || 68 ||
lpmUM: MqqrS SzlixM: |
xum Aiiq qrSmwq: || 69 ||
xumw xiriq Msx zzmp: |
qSuuiTsqwp pash: || 70 ||
eaixlimM qbm SulSSmW |
erlimi: Airlimqh AzwsMM: || 71 ||
ziklrxi piiq zillS ahmx: |
Page 5

uwhuimSlmU: xukq EmSzM: || 72 ||


mUWxrami racrmSzM: |
cijqlhi xSllSzUUul || 73 ||
mSzi Alrkq pUixuqrmMi |
rjui MqMi c xlmSzM: || 74 ||
AuzrM mlelq Mqqa mSzM: |
rmqa: zli: xWwh: ximUq: || 75 ||
UWah ai UWah uqcM: |
puOu iuu oWqZWi Ui: || 76 ||
arxuq xjluzMi xjlupSMi |
mwuru pquzw ulmM: || 77 ||
eommi: qlpmWr: |
llupi ss aim lSlMi || 78 ||
aqWiqrWi am AiaRMi |
uMhPSWWi AoeelqMi xumul: || 79 ||

zuxuq zumxr aR: xwhiqM: |


xjlUj qixrSm: xuMmei: || 80 ||
Emxr llmiq erim aimS: |
xrlUrh uSMli: EeeusuwkM || 81 ||
Wx AliUaql: xumxuMUhq |
AllSMi uxS ok uYmieeus: || 82 ||
Msiq MsMs MscNSMSq: |
zzqU: xuqiUk SuMmkM || 83 ||
AllixZpa uuUrpelq |
xwh Sirmi: xukU oWm: || 84 ||
AllilUMcNS xqiqilzl: |
xulaWMi c ... ... ... ... ...
|| w xMlk lql - mwh (m) ss ||
... ... ... ... ... qrSp zxMi || 85 ||
MsliM prcNS lqxqjrmkM |

Purushottama Sahasranama Stotram v1


www.bharatiweb.com

Page 6

EUlW amiq lqS mUMq: || 86 ||


Aeqs qWSqcM AbuqcM: |
kqu AYsu uwhkq xumkM || 87 ||
xlqamUM ki iraWi: Ake: |
uMhPmUli c SxxuMUM: || 88 ||
SmxSMx axiiupel: |
xupmrmu c qeu mxiMi || 89 ||
lUSmUhiq c Wropul: |
zosWi aRuYrj mlq: || 90 ||
aRjml: xuqllS mii: |
mmUWWi SxMii: || 91 ||

uxuq uaqr uuimUrh: |


uMi: uq qbuimhUM: || 94 ||
Aqk Wup SulSqulzM: |
xxUqcM: cMi okliimU: || 95 ||
qlx: xWi: xxTsSrM: |
qWSuiUxMi pYir mujlzM: || 96 ||
SuohuwuqZrmM: zu: |
ASir SirUe qWimi: AclirMi || 97 ||
qi pSMxi uiiq mmxiMi |
|| xmiq xMlk lql - Fi ss ||
Mqiq uxliq c FissmUrh: || 98 ||

zliMi xWiMi xmx: xuMqMkM |


muzmhi c umSui || 92 ||
Muciq msliq uqmciMUhq |
umzUzNS iurulzM: || 93 ||
Purushottama Sahasranama Stotram v1
www.bharatiweb.com

xqSirxU: xuiq uwqrlxr: |


SWmkUWi: xu: xuWiuS || 99 ||
ouYxjlmU: xuelqukMrMi |
xSxxlWi: xir pqcM: || 100 ||
Page 7

WUhrMzmw muiq Aipwh: |


zlilSWi mSSmMUhq || 101 ||

kqiq xuMqiq uzwiq Aqmp: |


xxUqalxui xlqa AZsiuuM || 109 ||

Sirxlix im:xU ESUk: |


SirWimMOl pcmMzM: || 102 ||

AcUiq xScU ... ... ... ... ...


|| Aq xMlk lql - qluliU ss ||

xSwWi: xwuxliq lUliU: |


lrxq mSuixs: xSwW || 103 ||
qWlpu: xMU: xuMU: mqhp: |
xipmxi: lWU: lxW pquq: || 104 ||
uMOxr ss lZzx euiMO: |
WUhrMzmcNS USirluUM: || 105 ||
xWxlxj: kiq sqpr uukl: |
oirlipr pUmuclirmkM || 106 ||
pMzliSr pxiir: xiimr: |
psWlikmge: mzlik: || 107 ||
xqiqpri oomSrM: |
amkrqim: zuMiuukl: || 108 ||
Purushottama Sahasranama Stotram v1
www.bharatiweb.com

... ... ... ... ... qluliU upul: |


xqir AzwzpWU aelSxqiMUhq || 110 ||
eixqUhWiuM mepxumS: |
r prlqli upo uir: || 111 ||
xirxl Sbi WUaeuqcM: |
uMhP sMMi c Aei AqiMUhq || 112 ||
Eq pqWi xupq osmr: |
up: xuWiMiq uwuYxl: zumr: || 113 ||
kqxi: sMki: xkqliUmsM: |
EmWi rami: oWl: rmi: || 114 ||
ciSz mqhiq kq qluSokM: |
Page 8

sqpaMlsr SuqlmSrM: || 115 ||


SirurqWM: xi aQxMlkxr: |
ssqlSUkU c SiruxMmei: || 116 ||
xqSlqjlr AublMi xuuYrMi |
ASMq: muiq qlSUbwhixM: || 117 ||
xSokuuc: Msmliuk MrMi |
ciSz qWU sq xparukl: || 118 ||
kluliU: xkWxi rp Ailzl: |
AruSmhi c SuSirZsci: || 119 ||
ourqWM SuMrxkliimU: |
xm qrr u Sirli: MUhmr: || 120 ||
mriqiSuz rWixqimS: |
xqsqs ukMlqsrui mhWUM: || 121 ||
MslqzUzNS SirrulzM: |
ClSxqjrSi c Sirzwxjimr: || 122 ||
Purushottama Sahasranama Stotram v1
www.bharatiweb.com

zuurqWM qr paqlxuzS: |
oseulMi c xuaWi: uici: || 123 ||
ASirllSMi c MzrmSixpu: |
EmlS ClSuUe uqlomkM || 124 ||
oSxuium: rmuliimU: |
rmSzMi c mizwxxji: || 125 ||
xirjmUM: xuWi auulzM: |
uq: sMiq uqi: mju: || 126 ||
mzoos: xuSirmmqSM: |
xisxjmios: xuakMxZmS: || 127 ||
MqxmiMi c xuaxxjmiqU: |
iuk kqiq qWqlokxr: || 128 ||
xiruimr ami qixrqikii: |
zokih: xujmM a: || 129 ||
|| luq xMlk lql
lql - DzlMj ss ||

Page 9

DzxuM ssiq xruz muiM: |


xquzuMU qlmaimS: || 130 ||

Arkrxj qWpar squlSul |


MMruYrMi c miuYmUmsM: || 138 ||

AoUwmr: xk: SuxaulzM: |


ozmmxWi pMi uukl: || 131 ||

uUarokM AllrxuMxjlokM: |
AWsrS:ZWU c aWxuq xsqh: || 139 ||

DuMuzelM: xaUZsjS: |
paUj qWr akiXbme: || 132 ||

cMO mrxjl ShQMUhrmul: |


zUp xihS mei Aaxirparp: || 140 ||

oxuq zuxuq xaUiqeqS: |


ZOuqWi Ubuzuukl: || 133 ||

GwxmjiMi: uUkukmhQi: |
NzmhZlx: ZUSwhbiM: || 141 ||

Ublj UqclS UqpS Ubmr: |


AlliMi: mhriq mhrzsMMpxMU: || 134 ||

LMohWi AlMxWxosUx: |
qUcbi lrixixolkzpi: || 142 ||

MzslS: mqhiq xur SzUjiqe: |


sqh pUiu zbl urWuaW: || 135 ||

xiural eOrukqS: |
zoUmei pWlqi mqZui: || 143 ||

uqmr Sli: iQMuk qS: |


ururxok lmiqUc xoWW || 136 ||

SlSprxjmWUh: xmiisupSl: |
xauUerS usbi xaUzwh: || 144 ||

uwkueklp mmixiqWixu: |
ximi: pamiaumuilzM: || 137 ||

xiolklMi c upwhWimS: |
UuhSzUzNS UxbblzM: || 145 ||

Purushottama Sahasranama Stotram v1


www.bharatiweb.com

Page 10

xi AprmSi c mwmMaqlixM: |
Arkrmi: Airli xusM xZmS: || 146 ||

AuuxSuz SuMappwhq |
mhieqr: mh: Mxkwrmimul || 153 ||

qjUmUlqi xMixumS: |
elMlaqr LslimMOi: || 147 ||

uuMlSi c oZsxxii: |
xir eaiMsmi: llmuqWl: || 154 ||

WWrliMU Uq SulzM: |
xquzWiMiq rSuzuukl: || 148 ||

pqamii ulqWmuiM: |
qsMsahS lrlllSpelq || 155 ||

|| Szq xMlk muk lql - lUk ss ||

uxSuxZok SuMlrlqiq |
miqixii: muxuuliokM: || 156 ||

mUouiUh: Mzu: Yszlzl: |


pqpUuiUh pjZsqlx: || 149 ||
xup lUkiq sslli lUkMi |
pqmUqllS SuMzMUhq || 150 ||
uxSull xqeuluUM: |
xuuUarMUh xusskUzkM: || 151 ||
qrmlMi c zwxpUxpi: |
pYszmUi iuUhiimU: || 152 ||
Purushottama Sahasranama Stotram v1
www.bharatiweb.com

aMsaissmi uxSuMUxji: |
xuziumMOl qrurirrMUM: || 157 ||
lqWiSz: mmgcxqiMUhq |
rzSllSl llSparpaMsixu: || 158 ||
llSmr llSxl: rzSr: xillkr: |
milxmr:mi qakpuixlSU: || 159 ||
xlSUSrllS amqlpqli: |
amsrUxMi zMOxUZhQl: || 160 ||
Page 11

llSueelllS llSparqWSr: |
ihuiukixW rzSluaW: || 161 ||

oqWlMi c xiir Aiq xSmr: |


mahQsspUi: acUhmUrh: || 169 ||

ospSmr: Mwh: xwhxWrul |


Uqle uxSu ahaimr: || 162 ||

ulSulsi asqu mlmM: |


lSomMOl ur:miMixul: || 170 ||

MhUupu uixmcNusol: |
lulimr amqWxxUlzM: || 163 ||

oWlirlMUh amslMixul: |
xScUmii osqlUMi: || 171 ||

amosMpu: cruuzUS: |
qixlphssxr qWiqrlSrM: || 164 ||

iqsMizwismzr xZxii: |
amsxuimS: ssimSoe: || 172 ||

kUShmiMi SkphQupSl: |
SqSU puzr rqselpgel: || 165 ||

amxmjiTsSl lziklM: |
MsrTh qhYrUgei mSoe: || 173 ||

oWlqWr ulSulaimr: |
uixbi osMs: oMxUlwSl: || 166 ||

Sxgeuizw amaamMmr: |
ssxmiSual: msoukmhQi: ||| 174 ||

AUhrp Amrju osssmUrh: |


mixWelMu qbxUlwSl: || 167 ||

Sualruiams SwcNSlum: |
uwzUpi: amMqmokM: || 175 ||

ursqmS: m oqWmukl: |
Alliqi: xuiq eqxjuUMi: || 168 ||

amUxiizw uhuuzUS: |
Mirrluiure xupuil: || 176 ||

Purushottama Sahasranama Stotram v1


www.bharatiweb.com

Page 12

xixixii urexii ulSulXbm: |


amcNli xure umpr mxSMi || 177 ||

amMurmixu: xxpwuzUS: |
UxixuqWxZr amxpaxaU: || 185 ||

WimmilSra xuMraxuokM: |
zsmMizw UxpaxZuW: || 178 ||

esxjsUiurmi amSwpmei: |
zxlmMqM qUuukl: || 186 ||

ssauklU msixuuemr: |
amxucNlSssj aauYrjokM: || 179 ||

xSzlqWxmaxi llSuqcM: |
aiqWiamkM zcQulzM: || 187 ||

ClSklxiimmi aulSlSpklul |
uiSkqxx llSYszulzM: || 180 ||

ahxixli: amxxUuxqi: |
AUqjl SirourqWMUM: || 188 ||

llSSamq uMhPaiSrM: |
uhuSxqUpq amuqS: || 181 ||

Mzbi lUS urqxUulzM: |


AUpxUmSUh qWlk: || 189 ||

xupummi amxZxuklq: |
amaumhzj iUklxZmS: || 182 ||

UjuUWziq amqlxWUM: |
SxlSzizw uMhPUxxii: || 190 ||

Mwhpuurmiu ampuiuwkM |
Ukuzwxpa mmiSwluUM: || 183 ||

qjUaqlixW qjUparpelq |
qjUlaUzp SzlixMqlx: || 191 ||

mUqmixi xuiqWah: |
qlmlSllS amSqWixu: || 184 ||

SUgeMbi c urMciuaW: |
uxqsxzp: Moesmlpwi: || 192 ||

Purushottama Sahasranama Stotram v1


www.bharatiweb.com

Page 13

MoexmMi c MoeUiuUmS: |
mxSmxli WUMShQZhQl: || 193 ||
zMsWi MxmiklUMxlM: |
eaixuml prurmi qirshokM: || 194 ||
qjUqss Aexu qssruzUS: |
x: MusrmQbi chUqSl: || 195 ||
ssWiqWqss: zsizsbiM: |
MxliM eiq uxSuuqcM: || 196 ||
iiu mil qWlqiur: |
Eaxl mii rSukulzM: || 197 ||
llSSxliulMU ocrui xji: |
azwhmU umUqiU: || 198 ||
xlSmlqimirSi MsliMSei |
aMsxlmU rzSllSmwM: || 199 ||
amMuUWure qlaiUimS: |
xqupqUuM amMqWlzM: || 200 ||
Purushottama Sahasranama Stotram v1
www.bharatiweb.com

MoeUimS AUmuMipaW: |
mjS:Zmhi c mhQul xZmS: || 201 ||
|| Szq xMlk EUk lql - lUk ss
ss ||
eUxlkxqli xlrbi ucUM: |
rulurmi qjUelS Mzxjs: || 202 ||
UMilqh uxqmixUxU: |
qlwrqpaj pqrlilSupu: || 203 ||
rulurmiqjU laqllSuaW: |
qcMlSqWok rulmhSmW || 204 ||
qcMlSxii zwahMqqWSr: |
TsmSlxli: elqliUiqS: || 205 ||
zuohuYrmi erpiupul: |
muwhmjial SlmhrqWixu: || 206 ||
YqhUqh: Mqmi mqlpul: |
xrqliMqh uremmi eouimi: || 207 ||

Page 14

xirpqmhmi: MslSUiukl: |
qulSmi: xirmi: uwlwSl: || 208 ||

ospSWiah aMsmiSrM: |
amxlWMlsr ammhxjimS: || 216 ||

pSugNipi c sqhuUhq: |
ClSSmjiuk lUMxUxSl: || 209 ||

uYriaq rqlWsMwhupu: |
mhQYireixmk: MzUeupSl: || 217 ||

qUU: mPWli c iqSmhWUM: |


wQzxxWxw: NMhQsSlMi || 210 ||

MzlSWMUh: zupxqmSrM: |
uSmhbi c MUuZuauli || 218 ||

mUeimWUh SulSqSlzM: |
Yqhxq xuxxkr paUimS: || 211 ||

ssMlaU xualZslaU: |
mmprS: xommixlqlpelq || 219 ||

YqhmUWxuM iUklMUM: |
mmqWpar aWkqmuiM: || 212 ||

lUSlucUh pumlzM: |
xScUMlsr: xkqkrxixl: || 220 ||

zoUliM ximuuW WiYqM: |


Ewmim: ohoWluUM: || 213 ||

eUxlkul umileYsq: |
qlruS uYrmMUM mUrh: || 221 ||

zieuUprurmi euUxxiUwh: |
zUmir c lruzUS: || 214 ||

UexrSqZMi xmjixWrMi |
ClSmxjmrhj qWixpUxpi: || 222 ||

lammmp c oxuahSwSM |
uwhpuUkM oxuuluUM: || 215 ||

eUxlkukure qcizwpqm: |
xlqaokM riuUhiimU: || 223 ||

Purushottama Sahasranama Stotram v1


www.bharatiweb.com

Page 15

zzmsWiure erzmuqcM: |
Srklpqlok zwohuMSU: || 224 ||

iSuSi c xuilmi: |
qWSui pshlhr: || 232 ||

qWSuuUmmi mUzsuulzM: |
SliuYukrure uerbblzM: || 225 ||

uMaxizui lluYruzUS: |
lUauulzji ohosM: || 233 ||

uSUjmhWi lrxizxxuaW: |
Emkqusmixibi uUmS: || 226 ||

sMsMmUxjlxji osMSrM: |
UMxjqWpa llxUiukl: || 234 ||

osusmhWUh msiwir: |
xuijblzj ijruzUS: || 227 ||

qlxiUklMi uraxcpui: |
|| LMSz xMlk lql - q ss ||

lrupS TsxkliimU: |
xUjrSrMi puzriuokM: || 228 ||

qssuWUh qzsurMxi: || 235 ||

xSqUprj pqrlilSupu: |
UuaWlqmi MMmul: || 229 ||

paui kqSokM pliMi |


EulSi c mgcuzik a: || 236 ||

lmamxqxix muljZsr: |
Gwqamii uxSuqZr: || 230 ||

AcUpqYirSu zoSuxji: |
Wx kqmu c xlMmSzMi || 237 ||

uxSulSi SuMmSrM: |
AelxmSi c oWsxumS: || 231 ||

pxklu c raxmSrM: |
llupiu c zkquokM: || 238 ||

Purushottama Sahasranama Stotram v1


www.bharatiweb.com

Page 16

qarupSiq llzluUM: |
paimu c zxXZrmuiM: || 239 ||

urx: zZmu c mUhjmuiM: |


qMhQrmxiq uOmmOzr: || 246 ||

qlahuzwiq mMmUu: |
meukmu c xuxliokM: || 240 ||

qrurmi qWqW S:Zzli muiM: |


qWSuxum pSi Mmlk: || 247 ||

sbxuqau c xuxjlaiokM: |
rSumxWi xurair: || 241 ||

ASirliai: Ms: Sziq xmei: |


pauim xujTsSrM: || 248 ||

|| Sz xMlk lql - Ar ss ||

|| qWiqrq ||

MskqupSj uhlzliimU: |
o amiju c llzxukrM: || 242 ||

CiS Milxr WUlqxWxMq |


mgcxmiiuxih mUhliUpwiq || 249 ||

lkqqlwrS shmlixM: |
ArMaii MsM: MsqsmW: || 243 ||

r Lii miijr ul xxqWi: |


emSjWiqi: x aulSmS spi || 250 ||

zxuUarxok llmsrokM: |
uzwi: zMure mUilokM: || 244 ||

xukqulq: xuxkluei: |
LiUhqh Mwhxr mSu uei || 251 ||

zMaimiq mUWqS: |
zoSm lSm uSm upSl: || 245 ||

Wruzicl pauixaUi |
xql lql cliqhlpl W || 252 ||

Purushottama Sahasranama Stotram v1


www.bharatiweb.com

Page 17

MhPxjilrjSmir oklile iq: |


p MwhSuxr xkrli uliq || 253 ||
MoWl paul lqp: xiiwh: |
Aiqpu lrirz p c Mi SRq || 254 ||
r: MwhpqW ugNi xklbUlql pxUrzx emix lirq |
i u WU: xumw Mi Aib
Aiqmh xqkacNi pui: || 255 ||
Mwh: MwhxZ uwhuwulka Uelruz - SWllmuaur |
aulS amuliuepirai
iju: uhqs mW pirl || 256 ||
|| Ci pauixU xqr ulU mwq
xWxlq xi xmhq ||

Purushottama Sahasranama Stotram v1


www.bharatiweb.com

Page 18

Vous aimerez peut-être aussi