Vous êtes sur la page 1sur 2

Assigantura: Organització i gestió educatives

Nom i Llinatges: Fabiola esteva Rodriguez

Descripció de l'activitat;
1.Exposa que es per a tú una carpeta d'aprenentage i quins objectius pretens aconseguir amb ella.
2.Quins objectius personals vols aconseguir d'aquesta assignatura?

1.Exposa que es per a tú una carpeta d'aprenentage i quins objectius pretens


aconseguir amb ella.

Per què faig la carpeta?; La meva carpeta Echoes.


Alló que et passa per la ment al sentir la meva carpeta Echoes són dues coses;

Per què li posa nom a la seva carpeta d'aprenentatge?


Doncs perque per a mi una carpeta d'aprenentatge es una companya, una guia i fins hi tot una
amiga. Es a dir, sempre podré comptar amb ella i a més sempre he d'estar per ella. Ha na Echoes li
agrada escolta-me, sempre em presta atenció i aixó fa que me l'estimi. Quan tenguis un problema
segurament na Echoes et recordarà com vares solucionar un de semblant, i t'ajudarà a resoldre'l. L a
meva carpeta te nom, perquè als amics no els hi parles com a un objecte als amic els cuides i ells et
tornen el favor.

També et cridarà s'atenció pel nom que te. Echoes que en anglés significa “ecos” .Idò quin bon nom
per posar-li! Perque realment la meva carpeta són les meves veus, veus que tornen i que me fan
reflexionar.
Veus que a vegades pronuncii sense pensar però que al tornar no sonen igual, a vegades sonen més
greus, altres més fluixes, però que sempre tornen.
Realment sembla una ximpleria però qui no ha provat d'escriure mai un diari. Si ens param a
pensar-ho la seva finalitat era contar les nostres vivències, alegres i tristes, per tal d'animar-te o de
reflexionar.

En conclusió la meva carpeta es una amiga que just ara conec però que ja m'ha arribat al coret.
Els objectius, procediments i actituds a treballar amb la carpeta.
− Assenyalar les metes a aconseguir i veure el seu desenvolupament i avaluar si estan assolits.
− Implicar-se en el projecte de la seva elaboració, en un procés continu i estable.
− Fer un recull de recursos, tant com les activitats i la seva posada en marxa, com tota
informació que pugui ser util en el futur.
− Reflexionar sobre el meu propi procés d'aprenentatge durant el semestre.

2.Quins objectius personals vols aconseguir d'aquesta assignatura?

Què es l'assignatura d'organització i getió educatives.


Una assignatura que preten mostrar la feina del centre educatius, de l'equip directiu i del
professorat. La seva planificació, control i avaluació.

− Comprovar com es una organització i gestió d'un centre escolar a través de l'observació.
− Assolir la eina de treball en equip i la cooperació com a competència personal.
− Aconseguir els coneixements necessaris a l'assignatura.
− Observar el centre no com un microespai tancat si no com un espai envoltat d'un entorn i
una realitat.