Vous êtes sur la page 1sur 1

Aarti Bhagavan Dattatreya

Jay Jay Jay Gurudev!


Vande Atri Kumaram Tribhu Van Bhartaram (2)
Jani Mruti Sansmruti Kalam Tapatreya Haram
Jay Jay Jay Gurudev!
Karuna Para Varam Yogi Jana Dharam (2)
Krut Bhav Jalani Dhiparam Shad Darshan Saram
Jay Jay Jay Gurudev!
Bhoga Pavarg Dwaram Krut Mo Dash Aaram (2)
Natajan Var Dataram Nigama Gam Saram
Jay Jay Jay Gurudev!
Dhrut Gal Mok tik Kaharam Kirnajata Bharam (2)
Dham na Nirjit Maram Shadripu Sanharam
Jay Jay Jay Gurudev!
Dushi Lati Karalam Bhasma Kit Bhalam (2)
Sankh Trishul Bhajan- Strag Vadhari Karam
Jay Jay Jay Gurudev!
Kalikal Mash Hantaram Sur Nar Muni Taram (2)
Vrut Vij Nek Viharam Gnapti Sudha Haram
Jay Jay Jay Gurudev!
Dev Atreya Avataram Shanti Sudha Garam (2)
Duri Krut Nat Bharam Ranga Rang Karam
Jay Jay Jay Gurudev!
Vande Atri Kumaram Tribhu Van Bhartaram (2)
Jani Mruti Sansmruti Kalam Tapatreya Haram
Jay Jay Jay Gurudev!