Vous êtes sur la page 1sur 33

Inisiatif #24 LINUS2.

0 (Literasi BI)
Updated 23 Jan 2014

Objektif

KPI bagi LINUS BI telah ditetapkan :


67% untuk Tahun 1
83% untuk Tahun 2
100% untuk Tahun 3
Pelaksanaan program peningkatan profesionalisme (pemulihan
Bahasa Inggeris) untuk guru-guru Bahasa Inggeris Tahap I
melibatkan 7,743 sekolah rendah.

| 1

Rasional keperluan latihan pemulihan BI kepada guru BI


Tahap I
Pelajar Menguasai LINUS bagi Tahun 1 (2013)

Tahun 1
Baseline

Literasi BI

50.1%

Literasi BM

63.7%

Numerasi

77.5%

Saringan 2
13.2

17.3

12.6

63.3%

81.3%

90.1%

19.7

13.7

4.9

Tahun 2

Tahun 3

Sasaran

Sasaran

83%

95%

95%

16

100%

Belum ada
program
pemulihan

100%

Ada
program
pemulihan

100%

Ada
program
pemulihan

| 2

Pencapaian Baseline Literasi BI Mengikut Negeri


Pencapaian Kebangsaan: Menguasai 50.1% ; Tidak Menguasai 49.9%
Peratus Murid Menguasai Saringan Baseline Literasi BI Mengikut Negeri (Murid Tahun 1,2013)
KPI T1
67%
WP PUTRAJAYA

KPI T3
100%

KPI T2
84%

64.6

WP K.LUMPUR

63

PERAK

63

P. PINANG

61.9

N.SEMBILAN

58.3

SELANGOR

57

JOHOR

54.8

PAHANG

49.3

MELAKA

49.1

KEDAH

48.3

TERENGGANU

44

SARAWAK

39.5

PERLIS

36.8

WP LABUAN

36.3

KELANTAN

32.7

SABAH

32.5

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Purata Kebangsaan 50.1%


| 3

Pencapaian Saringan 2 Literasi BI mengikut negeri


Pencapaian Kebangsaan: Menguasai 63.3% ; Tidak Menguasai 36.7%
Peratus Murid Menguasai Saringan 2 Literasi BI Mengikut Negeri (Murid Tahun 1,2013)
KPI T3
100%

KPI T2
84%

KPI T1
67%
WP PUTRAJAYA

79.2

WP K.LUMPUR

73.3

PERAK

73.4

P. PINANG

73

N.SEMBILAN

69.1

SELANGOR

67.3

JOHOR

67

PAHANG

63.7

MELAKA

65.6

KEDAH

64.9

TERENGGANU

61.2

SARAWAK

55.8

PERLIS

55.1

WP LABUAN

53

KELANTAN

47.8

SABAH

46.6

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Purata Kebangsaan 63.3%


| 4

Perbandingan Pencapaian Saringan Baseline & Saringan 2 Literasi BI


Purata Kebangsaan Baseline : 50.1%; Sariagn 2 : 63.3% (Peningkatan : 13.2%)
Peratus Murid Menguasai Saringan Baseline Literasi BI Mengikut Negeri (Murid Tahun 1, 2013)
KPI T2 (84%)

KPI T1 (67%)
WP PUTRAJAYA

79.2

64.6

WP K.LUMPUR

63

PERAK

63

P. PINANG

61.9

N.SEMBILAN

73.3
73.4
73
69.1

58.3

SELANGOR

67.3

57

JOHOR

67

54.8

PAHANG

49.3

MELAKA

49.1

KEDAH

63.7
65.6
64.9

48.3

TERENGGANU

61.2

44

SARAWAK

55.8

39.5

PERLIS

36.8

WP LABUAN

36.3

KELANTAN

32.7

SABAH

32.5

10

20

30

KPI T3
100%

55.1
53
47.8
46.6

40

50

Purata Kebangsaan Baseline : 50.1%

60

70

80

90

100

Purata Kebangsaan S2: 63.3%


| 5

Pencapaian Baseline LBI Tahun 1, 2013


Kriteria
berdasarkan Saringan
Baseline 2013

Sekolah dengan

85% - 100%

Bilangan sekolah
tidak menguasai

Guru BI yang perlu


latihan pemulihan
BI (Kumulatif)

1,387 sekolah rendah

1,387 guru

1,139 sekolah rendah

2,526 guru

1,316 sekolah rendah

3,842 guru

tidak menguasai literasi BI

Sekolah dengan

70% - 84.9%
tidak menguasai literasi BI
Sekolah dengan

55% - 69.9%
tidak menguasai literasi BI
Sekolah dengan

40% - 54.9%

prioriti

xxxxxxxxx

1,280 sekolah rendah

5,122 guru

1,520 sekolah rendah

6,642 guru

1,101 sekolah rendah

7,743 guru

tidak menguasai literasi BI


Sekolah dengan

20% - 39.9%
tidak menguasai literasi BI
Sekolah dengan

0% - 19.9%
tidak menguasai literasi BI

| 6

1,387 sekolah mempunyai kadar tidak menguasai LBI >85%


- hotspot
Lokasi 1,387 sekolah-sekolah yang mempunyai kadar tidak menguasai LBI lebih 85%
Perlis

144/417 (35%)

16/73 (22%)
Kedah
56/540
(9%)

Kelantan

55/348
(16%)

P.Pinang
17/268
(6%)

4/17 (24%)

Terengganu

Perak

WP Labuan

Sabah

67/844
(8%)

61/538
(11%)

Selangor

Pahang

63/648
(10%)

WP KL
9/197
(5%)

N Sembilan
32/345
(10%)

382/1068 (36%)
Melaka

Johor

23/235
(10%)
98/893
(11%)

Sarawak

360/1260 (29%)

Sumber: Portal NKRA

| 7

Murid TIDAK MENGUASAI Literasi BI (SR Daerah)


Taburan pencapaian peratus Murid TIDAK MENGUASAI Saringan
Baseline Literasi Bahasa Inggeris, 2013 mengikut daerah.

% Murd Tidak Menguasai


0 - 19
Cemerlang
21 - 40
41- 60
61 - 80
81 - 100 Lemah

SOURCE: NKRA

| 8

Update: LINUS2.0

MURID TIDAK MENGUASAI LITERASI BI


Jadual di bawah menunjukkan bilangan sekolah yang mempunyai 85% - 100% murid TIDAK MENGUASAI literasi BI
Target:
pada Saringan Baseline, 2013 bagi negeri Johor, di mana ia melibatkan 98 buah sekolah.

Bil. Sekolah : 15/85


(18%)

Segamat

Mersing

Muar

Bil. Sekolah :
17/169 (10%)

Bil. Sekolah : 7/37


(19%)

Bil. Sekolah : 9/87


(10%)

Kluang

Batu Pahat
Bil. Sekolah :
22/143 (15%)

Kota Tinggi

% Murid TIDAK
Menguasai Baseline

Bil. Sekolah : 12/82


(15%)

Pontian

Johor Baharu

Bil. Sekolah : 3/72


(4%)

Bil. Sekolah : 13/95


(14%)

0% - 19%
20% - 39%
40% - 59%

60% ke atas

SOURCE: NKRA

| 9

Update: LINUS2.0

MURID TIDAK MENGUASAI LITERASI BI


Jadual di bawah menunjukkan bilangan sekolah yang mempunyai 85% - 100% murid TIDAK MENGUASAI literasi BI
Target:
pada Saringan Baseline, 2013 bagi negeri Melaka, di mana ia melibatkan 18 buah sekolah.

Bil. Sekolah : 10/77


(13%)

Bil. Sekolah : 5/67


(7%)

Alor Gajah

Jasin

Melaka Tengah

Bil. Sekolah : 3/91


(3%)
% Murid TIDAK
Menguasai Baseline
0% - 19%
20% - 39%
40% - 59%

60% ke atas

SOURCE: NKRA

| 10

Update: LINUS2.0

MURID TIDAK MENGUASAI LITERASI BI


Jadual di bawah menunjukkan bilangan sekolah yang mempunyai 85% - 100% murid TIDAK MENGUASAI literasi BI
Target:
pada Saringan Baseline, 2013 bagi negeri Terengganu, di mana ia melibatkan 55 buah sekolah.
Bil. Sekolah : 7/43
(16%)
Besut
Setiu
Kuala
Terengganu
Marang

Bil. Sekolah : 12/52


(23%)
Hulu Terengganu

Bil. Sekolah : 8/80


(10%)

Bil. Sekolah : 3/29


(10%)

Bil. Sekolah : 6/48


(13%)
Dungun

% Murid TIDAK
Menguasai Baseline
0% - 19%
20% - 39%
40% - 59%

Bil. Sekolah : 7/48


(15%)

Kemaman
Bil. Sekolah : 12/47
(26%)

60% ke atas

SOURCE: NKRA

| 11

Update: LINUS2.0

MURID TIDAK MENGUASAI LITERASI BI


Jadual di bawah menunjukkan bilangan daerah dan bilangan sekolah yang mempunyai 85% murid TIDAK
Target:
MENGUASAI literasi BI pada Saringan Baseline, 2013 bagi negeri Kelantan, melibatkan 144 buah sekolah.

Bil. Sekolah :
13/35(37%)
Bil. Sekolah :
23/55(42%)

Bil. Sekolah : 9/34


(26%)

Tumpat
Bil. Sekolah : 10/96
(10%)

Kota
Pasir Mas Bharu

Bachok
Pasir Putih

Tanah Merah
Machang

Bil. Sekolah :
24/41(59%)
Kuala Krai

Jeli
% Murid TIDAK
Menguasai Baseline

Bil. Sekolah : 12/34


(35%)

Gua Musang

Bil. Sekolah : 12/39


(31%)

Bil. Sekolah : 6/29


(21%)

Bil. Sekolah : 10/15


(67%)
Bil. Sekolah : 25/39
(64%)

0% - 19%
20% - 39%
40% - 59%

60% ke atas

| 12

Update: LINUS2.0

MURID TIDAK MENGUASAI LITERASI BI


Jadual di bawah menunjukkan bilangan daerah dan bilangan sekolah yang mempunyai 85% murid TIDAK
Target:
MENGUASAI literasi BI pada Saringan Baseline, 2013 bagi negeri Pahang, melibatkan 61 buah sekolah.

Cameron
Highlands

Bil. Sekolah : 4/25


(16%)

Lipis
Jerantut

Bil. Sekolah : 4/48


(8%)

Bil. Sekolah : 7/54


(13%)

Bil. Sekolah : 2/43


(5%)

Kuantan

Raub

Temerloh

Maran

Bentong

Bil. Sekolah : 1/38


(3%)

% Murid TIDAK
Menguasai Baseline
0% - 19%
20% - 39%
40% - 59%

Bera

Pekan
Bil. Sekolah : 12/48
(25%)

Bil. Sekolah : 7/69


(10%)

Bil. Sekolah : 7/38


(18%)

Bil. Sekolah : 7/80


(9%)

Rompin
Bil. Sekolah : 3/52
(6%)

Bil. Sekolah : 7/41


(17%)

60% ke atas

| 13

Update: LINUS2.0

MURID TIDAK MENGUASAI LITERASI BI


Jadual di bawah menunjukkan bilangan sekolah yang mempunyai 85% - 100% murid TIDAK MENGUASAI literasi BI
Target:
pada Saringan Baseline, 2013 bagi negeri Kedah, di mana ia melibatkan 46 buah sekolah.

Langkawi

Bil. Sekolah : 3/21


(14%)

Kubang Pasu
Padang Terap

Kota Setar
Bil. Sekolah : 6/58
(11%)

Bil. Sekolah : 1/21


(5%)

Bil. Sekolah : 3/36


(8%)

Pendang
Sik
Yan

Bil. Sekolah :
17/131 (13%)

% Murid TIDAK
Menguasai Baseline
0% - 19%
20% - 39%
40% - 59%

60% ke atas

SOURCE: NKRA

Bil. Sekolah : 5/85


(11%)

Kuala Muda
Baling

Bil. Sekolah : 11/85


(13%)

Kulim

Bandar
Baharu

| 14

Update: LINUS2.0

MURID TIDAK MENGUASAI LITERASI BI


Jadual di bawah menunjukkan bilangan sekolah yang mempunyai 85% - 100% murid TIDAK MENGUASAI literasi BI
Target:
pada Saringan Baseline, 2013 bagi negeri Pulau Pinang, di mana ia melibatkan 17 buah sekolah.

Bil. Sekolah : 0/72


(0%)

Seberang Perai Utara

Bil. Sekolah : 5/63


(8%)
Timur Laut

Barat Daya

Seberang Perai Tengah

Bil. Sekolah : 3/39


(8%)

Bil. Sekolah : 8/55


(15%)

Bil. Sekolah : 1/39


(2.5%)

% Murid TIDAK
Menguasai Baseline
0% - 19%
20% - 39%
40% - 59%

Seberang Perai Selatan

60% ke atas

SOURCE: NKRA

| 15

Update: LINUS2.0

MURID TIDAK MENGUASAI LITERASI BI


Jadual di bawah menunjukkan bilangan sekolah yang mempunyai 85% - 100% murid TIDAK MENGUASAI literasi BI
Target:
pada Saringan Baseline, 2013 bagi negeri Sarawak, di mana ia melibatkan 360 buah sekolah.

Sundar
Limbang

Trusan

Bil. Sekolah : 40/43


(93%)

Bil. Sekolah : 9/28


(32%)

Lawas

Miri
Marudi

Nanga Medamit

Sibuti Beluru

Bil. Sekolah : 6/44


(14%)

Niah Suai
Bahagian Miri (Long Lama)
Bintulu

Bil. Sekolah : 3/31


(10%)

Oya

Bil. Sekolah : 14/61


(23%)

Matu

Mukah Balingian
Tatau

Daro
Sibu
Belawai

Dalat

Belaga

Nanga
Merit

Meradong

Sematan

Kabong
Maludam
Asajaya

% Murid TIDAK
Menguasai Baseline
0% - 19%
20% - 39%
40% - 59%

60% ke atas

SOURCE: NKRA

Sarikei
Kanowit
Roban
Pakan Julau
Song
SaratokBudu
PusaDebak
Spaoh Betong

Lundu Kuching
Pendam
Samarahan
Bau Siburan
Sebuyao
Lubok
Lingga Sri Aman
Simunjan
Padawan
Engkilili Antu
Pantu
Serian
Tebedu

Bil. Sekolah : 21/50


(42%)

Bil. Sekolah : 13/28


(46%)

Kapit

Bil. Sekolah : 8/11


(72%)

Bil. Sekolah : 20/45


(44%)

| 16

Update: LINUS2.0

MURID TIDAK MENGUASAI LITERASI BI


Jadual di bawah menunjukkan bilangan sekolah yang mempunyai 85% - 100% murid TIDAK MENGUASAI literasi BI
Target:
pada Saringan Baseline, 2013 bagi negeri Sabah, di mana ia melibatkan 382 buah sekolah.

Bil. Sekolah : 31/58


(53%)

Bil. Sekolah : 20/31


(65%)

Bil. Sekolah : 13/33


(39%)
Bil. Sekolah : 10/57
(18%)

Pitas

Bil. Sekolah :
22/73(30%)

Bil. Sekolah : 14/56


(25%)
Bil. Sekolah : 7/27
(26%)

Kota
Kota Marudu
Belud
Kota Kinabalu

Papar

Kuala
Penyu

Beaufort

Tongod

Kinabatangan
Lahad Datu

Bil. Sekolah : 19/72


(26%)

% Murid TIDAK
Menguasai Baseline

Bil. Sekolah : 18/46


(39%)

Bil. Sekolah : 13/43


(30%)

Tenom
Sipitang

Kunak
Pensiangan

0% - 19%
20% - 39%
40% - 59%

60% ke atas

SOURCE: NKRA

Bil. Sekolah : 20/66


(33%)
Bil. Sekolah : 7/29
(24%)

Tambunan

Keningau

Bil. Sekolah : 18/55


(33%)

Bil. Sekolah : 23/31


(74%)

Labuk Sugut
Sandakan

Ranau

Bil. Sekolah : 7/26


(27%)

Bil. Sekolah : 20/71


(28%)

Tuaran

Penampang

Bil. Sekolah : 7/51


(14%)

Bil. Sekolah : 34/45


(75%)

Kudat

Tawau

Bil. Sekolah : 3/15


(20%)

Semporna
Bil. Sekolah : 29/40
(73%)

Bil. Sekolah : 10/25


(40%)

Bil. Sekolah : 18/72


(25%)

Bil. Sekolah : 8/59


(14%)

| 17

PIAGAM
INISIATIF

| 18

ASPIRASI:

Bahagian: BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

Piagam Penyampaian Inisiatif: Peluasan LINUS 2.0 untuk


merangkumi skop literasi Bahasa Inggeris

Inisiatif: 3
Keberhasilan/
Outcome

PRIORITY 24

100% murid menguasai kemahiran asas literasi BI selepas mengikuti 3


tahun pendidikan rendah (Tahap I) di sekolah rendah kecuali murid
berkeperluan khas.

Bab dan topik

Rasional dan hasrat inisiatif

4. Pembelajaran Murid: Bahasa

Anjakan

Anjakan 2: Memastikan setiap murid


profisien dalam Bahasa Inggeris

Gelombang

Murid menguasai kemahiran asas literasi BI di akhir tahun tiga sekolah


rendah
Meningkatkan keberkesanan pedagogi guru Bahasa Inggeris terutama
dalam aspek pemulihan Bahasa Inggeris bagi menghasilkan PdP yang
menarik, berkesan dan berkualiti.
Coaching & Mentoring berterusan kepada guru serta pelaksanaan
intervensi yang bersesuaian dengan keperluan guru dan murid

Impak dijangkakan (KPI dan sasaran)

Pengurus Program

En. Shamsuri Sujak, BPK

2013

Pencapaian
Literasi Bahasa
Inggeris

Bahagian yang Menyokong


BPK, IPG, BPG, IAB, LP, BPSH, BTP, JNJK, BBT,
BPPDP, BPKhas, ELTC, BPSM, JPN, PPD

Bajet
2013

2014

2015

RM15 juta

RM12.4 juta

RM15 juta

Tahun 3

2014
C

2015
C

100%

Note:
S Sasaran
C - Capai

| 19

ASPIRASI:

Bahagian: BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

Piagam Penyampaian Inisiatif: Peluasan LINUS 2.0 untuk


merangkumi skop literasi Bahasa Inggeris

Inisiatif: 3
Keberhasilan/
Outcome

PRIORITY 24

100% murid menguasai kemahiran asas literasi BM dan numerasi


selepas mengikuti 3 tahun pendidikan rendah (Tahap I) di sekolah
rendah kecuali murid berkeperluan khas.

Bab dan topik

Gelombang

Rasional dan hasrat inisiatif

4. Pembelajaran Murid: Bahasa dan


Matematik
Anjakan
Anjakan 2: Memastikan setiap murid profisien
dalam Bahasa Malaysia dan numerasi.

Murid menguasai kemahiran asas literasi BM dan Numerasi di akhir


tahun tiga sekolah rendah
Meningkatkan keberkesanan pedagogi guru BM & Matematik terutama
dalam aspek pemulihan BM & Numerasi bagi menghasilkan PdP yang
menarik, berkesan dan berkualiti.
Coaching & Mentoring berterusan kepada guru serta pelaksanaan
intervensi yang bersesuaian dengan keperluan guru dan murid.

Impak dijangkakan (KPI dan sasaran)

Pengurus Program

2013

KPI

En. Shamsuri Sujak, BPK


Bahagian yang Menyokong
BPK, IPGM, BPG, IAB, LP, BPSH, BTP, JNJK, BBT,
BPPDP, BPKhas, ELTC, BPSM, JPN, PPD

Bajet
2013

2014

2015

RM29.6 juta

RM18.76 juta

RM29.6 juta

2014

2015

LINUS2.0

Literasi BM Tahun 3

100%

99.1%

100%

100%

Numerasi Tahun 3

100%

99.3%

100%

100%

Note:
S Sasaran
C - Capai

| 20

ASPIRASI:

PRIORITY 24

Piagam Penyampaian Inisiatif: Peluasan LINUS 2.0 untuk


merangkumi skop literasi Bahasa Inggeris

Inisiatif: 3
Keberhasilan/
Outcome

Bahagian: BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

100% murid menguasai kemahiran asas literasi BM dan numerasi


selepas mengikuti 3 tahun pendidikan rendah (Tahap I) di sekolah
rendah kecuali murid berkeperluan khas.

Bab dan topik

Gelombang

Rasional dan hasrat inisiatif

4. Pembelajaran Murid: Bahasa dan


Matematik
Anjakan
Anjakan 2: Memastikan setiap murid profisien
dalam Bahasa Malaysia dan numerasi.

Murid menguasai kemahiran asas Literasi BM, Numerasi dan Literasi


BI di akhir tahun tiga sekolah rendah
Meningkatkan keberkesanan pedagogi guru BM, Matematik & BI
terutama
dalam aspek pemulihan BM, Numerasi & BI bagi
menghasilkan PdP yang menarik, berkesan dan berkualiti.
Coaching & Mentoring berterusan kepada guru serta pelaksanaan
intervensi yang bersesuaian dengan keperluan guru dan murid.

Impak dijangkakan (KPI dan sasaran)

Pengurus Program

2013

KPI

En. Shamsuri Sujak, BPK


Bahagian yang Menyokong
BPK, IPGM, BPG, IAB, LP, BPSH, BTP, JNJK, BBT,
BPPDP, BPKhas, ELTC, BPSM, JPN, PPD

Bajet
2013

2014

2015

RM44.6 juta

RM31.156juta

RM44.6juta

2014

2015

LINUS2.0

Literasi BM Tahun 3

100%

99.1%

100%

100%

Numerasi Tahun 3

100%

99.3%

100%

100%

Literasi BI Tahun 3

100%

Note:
S Sasaran
C - Capai

| 21

PENERANGAN
INISIATIF

| 22

14 Inisiatif
Utama

Bil. Inisiatif: 24

Nama Inisiatif: LINUS2.0

Penerangan Inisiatif:
Peluasan LINUS2.0 untuk merangkumi skop Literasi Bahasa Inggeris
Hasil:
100% murid menguasai kemahiran asas literasi bahasa Inggeris selepas
mengikuti 3 tahun pendidikan rendah (Tahap I) di sekolah rendah kecuali
murid berkeperluan khas.

Bahagian Pelaksanaan: : BPK , LP, BPG, JNJK, BPSH, BPPDP, BPKhas, IAB, BTP, BPSM, BKew, BPPA, IPGM, BBT, ELTC,
JPN, PPD
Cabaran Utama

Sokongan yang Diperlukan

1.

Pewujudan perjawatan 327 FasiLINUS Literasi Bahasa Inggeris


di semua PPD.

1. Penempatan dan latihan profesional kepada 327 FasiLINUS BI


yang ditempatkan di PPD pada Januari 2014.

2.

Percetakan dan pengedaran Modul Guru dan Modul Murid


LINUS 2.0 untuk kegunaan sesi persekolahan 2014 dan 2015.

2. Bantuan sokongan kewangan dari PADU untuk


mempercepatkan proses perolehan percetakan dan pengedaran
Literasi Bahasa Inggeris Book 2 yang dianggarkan berjumlah
RM1.25 juta pada awal tahun 2014

3.

Pelaksanaan latihan peningkatan kemahiran pedagogi guru


Bahasa Inggeris untuk memastikan PdP Bahasa Inggeris lebih
berkesan.

3. Pemantapan pedagogi guru oleh BPG, BPK, BPKhas, IPG, JN


dan PPD kepada konsep kelestarian di dalam
menggabungjalinkan di antara modul LINUS dan KSSR.

4.

Pelaksanaan latihan kemahiran pedagogi guru Bahasa Inggeris


dalam bidang Pemulihan Bahasa Inggeris bagi membolehkan
pelaksanaan intervensi LBI yang berkesan.

4. Pemanatapan pedagogi guru Bahasa Inggeris dalam bidang


pemulihan Bahasa Inggeris untuk tahun 2014 melibatkan guru
Bahasa Inggeris di 1,387 sekolah rendah hot spot
Bantuan sokongan kewangan dari PADU untuk pelaksanaan
Kursus Pedagogi Pemuihan Bahasa Inggeris untuk FasiLINUS
Bahasa Inggeris sebanyak RM980,000.00.

| 23

14 Inisiatif Utama

Bil. Inisiatif: 24

Nama Inisiatif: LINUS2.0

Penerangan Inisiatif:
Peluasan LINUS2.0 untuk merangkumi skop Literasi Bahasa Inggeris
Hasil:
100% murid menguasai kemahiran asas literasi (BM & BI) dan numerasi selepas mengikuti 3
tahun pendidikan rendah (Tahap I) di sekolah rendah kecuali murid berkeperluan khas.

Bahagian Pelaksanaan: : Lead : BPK . Supporting : LP, BPG, JNJK, BPSH, BPPDP, BPKhas, IAB, BTP, BPSM, BKew, BPPA, IPGM, BBT,
ELTC

Langkah seterusnya untuk


mendapatkan sokongan

1. Pelaksanaan latihan pedagogi berterusan kepada guru Bahasa Inggeris untuk kelestarian LINUS2.0
(Literasi Bahasa Inggeris)
2. Pelaksanaan kursus pendedahan LINUS2.0 dan penggunaan modul Literasi Bahasa Inggeris Book 3
kepada Guru Bahasa Inggeris Tahun 3, 2015
3. Penyediaan modul dan latihan pedagogi pemulihan Bahasa Inggeris kepada guru Bahasa Inggeris di
sebanyak 1,387 sekolah rendah hot spot
3. Pelaksanaan latihan kepada FasiLINUS Bahasa Inggeris berkaitan kurikulum dan bidang pemulihan
Bahasa Inggeris

4. Pelaksanaan kursus kepada FasiLINUS Bahasa Inggeris untuk melaksanakan coaching and mentoring
yang berkesan

| 24

KPI

Peratus
murid
menguasai
Literasi
Bahasa
Inggeris

Sasaran

Aktiviti

Tahun 1
S1 :59%
S2: 67%

1. Pelaksanaan
saringan murid

Saringan 1, 2014

Tahun 2
S1 :75%
S2: 84%

Saringan 2, 2014

Milestone

Tarikh Akhir
(2014)

1. Keputusan
Saringan 1 dan
senarai pelajar
yang
memerlukan
intervensi

Sarinan 1
(Lisan : 9/3
18/4)
(Bacaan : 20/4
30/4)
(Data : 5/5 - 16/5)

2. Keputusan
Saringan 2 dan
senarai pelajar
yang
memerlukan
intervensi

Tahun 3
(2015)
S1:92%
S2:100%

Tanggungjawab

LP (Pn. Aimi
Mahfuzah)
PPD/JPN

11,785,000.00
Saringan LBM&N
(8,100,000.00)
Saringan LBI
(2,700,000.00)

Saringan 2:
(Lisan :1/9 - 3/10)
(Bacaan : 7/10 17/10)
(Data: 20/10 31/10)
30 Mei 2014

Bajet (RM)

Pengurusan
(985,000.00)

BPK (Cik Ewe


Choy Choo)
PPD/JPN

2. Penerbitan dan
Pengedaran
Modul Literasi BI
(Book 2) untuk
Kegunaan Tahun
2, 2014

Modul Literasi BI
(Book 2) diterima
oleh sekolah
untuk kegunaan
tahun 2014

3. Penerbitan dan
Pengedaran
Modul Literasi BI
(Book 1, Boook 2
& Book 3) untuk
Kegunaan Tahun
1, 2 & 3 sesi 2015

Modul Literasi BI
(Book 1, 2 & 3)
diterima di
sekolah untuk
kegunaan tahun
2015

30 Nov 2014

BPK (Cik Ewe


Choy Choo)
PPD/JPN

4. Melatih seorang
guru Bahasa
Inggeris yang
mengajar Tahun 3
daripada semua
sekolah rendah

7750 Guru BI dari


7750 sekolah
rendah mengikuti
latihan pengunaan
Modul Literasi BI
Book 3

30 Okt 2014

BPG (Cik
Teresa)
JPN/PPD

9,580,000.00
LBM & N

LBI

6,525,680
FasiLBI
(160,000.00)
Guru BI T3
(2,441,250.00)

| 25

Tarikh Akhir
(2014)

KPI

Sasaran

Aktiviti

Milestone

Peratus
murid
menguasai
Literasi
Bahasa
Inggeris

Tahun 1
S1 :59%
S2: 67%

5. Peningkatan
kemahiran
pedagogi guru
Bahasa Inggeris
dengan melatih
seorang guru
yang mahir dalam
bidang pemulihan
Bahasa Inggeris
di setiap sekolah
rendah

1,387 guru
Bahasa Inggeris
dari 1387 sekolah
hot spot dilatih

6. Perlantikan dan
penempatan 327
FasiLINUS BI

327 FasiLINUS
BI dilantik dan
ditempatkan di
daerah

30 Jan 2014

BPSM (Pn
Zaidatul Akmar)
BPK (Cik Ewe
Choy Choo)
JPN/PPD

7. Pelaksanaan
Latihan 327
FasiLINUS BI

327 FasiLINUS
BI yang telah
dilatih

31 Mac
(Coaching &
Mentoring)

BPG - Cik
Teresa

980,000.00
(Peruntukan
tambahan PADU)

Tahun 2
S1 :75%
S2: 84%
Tahun 3
(2015)
S1:92%
S2:100%

1 Jun 15 Nov

Tanggungjawab

Bajet (RM)

BPG (Cik
Teresa)
JPN/PPD
(2,000,00.00)

31 Julai
(Pemulihan BI)
8. Pemantauan,
Penyeliaan dan
Penilaian melalui
Pemeriksaan
Khas LINUS2.0
(LBI) seluruh
negara

1. 450 / 7750
sekolah
dipantau

150 sekolah
150 sekolah
150 sekolah

JNJK (En Teoh


Soon Tin) (450
sekoah)
9 - 14 Mac 2014
5 10 Mei 2014
18 23 Ogos 2014

980,500.00

JPN/PPD
(semua
sekoah)

| 26

KPI

Sasaran

Aktiviti

Peratus
murid
menguasai
Literasi
Bahasa
Inggeris

Tahun 1
S1 :59%
S2: 67%

Pelaksanaan program
kesedaran sekolah
dan komuniti

Tahun 2
S1 :75%
S2: 84%
Tahun 3
(2015)
S1:92%
S2:100%

Milestone

9.1 Pelaksanaan
program
kesedaran
komuniti,
penyebaran
maklumat dan
intervensi oleh
JPN dan PPD

4.1 Penyebaran
maklumat dan
intervensi di
PPD

9.2 Penyelarasan dan


penyediaan
laporan
pencapaian
Saringan 1 &
Saringan 2
LINUS2.0 (LBI).

4.2 Laporan
percapaian
LINUS2.0
Saringan 1
Saringan 2

9.3 Pelaksanaan
Latihan
Pengurusan
LINUS2.0 (LBI)
kepada Guru
Besar oleh IAB
bagi sekolah hot
spot
9.4 Pelaksanaan
outreach
LINUS2.0 bagi
pengesahan murid
berkeperluan khas

Tarikh Akhir
(2014)

Mac - Nov 2014.

Tanggung-jawab

Bajet (RM)

BPSH (Pn. Siti


Rohimah
Mahamad Rejab)
JPN/PPD

210,000.00

Melatih 300
Guru Besar
Konsultansi
213 Guru
Besar

4.3 Pelaksanaan
outreach
seluruh negara

10 Jun 2014
(Saringan 1)
30 Nov 2014
(Saringan 2)

14 Ogos 2014
(Latihan)

BPSH (Pn. Siti


Rohimah
Mahamad Rejab)
JPN/PPD

IAB (Pn.
Norainon Amir)
470,000.00

31 Okt 2014.
(Konsultansi)

30 Nov 2014

BPKhas (Pn.
Noor Azulida
Ahmad)
JPN/PPD

1,605,500.00

| 27

KPI SETIAP JPN [KPI = TOV + OTI]


Purata Kebangsaan Baseline : 50.1%; Sariagn 2 : 63.3% (Peningkatan : 13.2%)
Peratus Murid Menguasai Saringan Baseline Literasi BI Mengikut Negeri (Murid Tahun 1, 2013)
KPI T2 (84%)

KPI T1 (67%)
WP PUTRAJAYA

TOV, 79.2

OTI, 10.4

WP K.LUMPUR

TOV, 73.3

OTI, 13.35

PERAK

TOV, 73.4

OTI, 13.3

TOV, 73

OTI, 13.5

P. PINANG
N.SEMBILAN

TOV, 69.1

SELANGOR
JOHOR
PAHANG

OTI, 15.45

TOV, 67.3

OTI, 16.35

TOV, 67

OTI, 16.5

TOV, 63.7

OTI, 18.15

MELAKA

TOV, 65.6

OTI, 17.2

KEDAH

TOV, 64.9

OTI, 17.55

TERENGGANU

TOV, 61.2

OTI, 19.4

SARAWAK

TOV, 55.8

OTI, 22.1

PERLIS

TOV, 55.1

OTI, 22.45

WP LABUAN

TOV, 53

KELANTAN

OTI, 23.5

TOV, 47.8

SABAH

OTI, 26.1

TOV, 46.6

10

20

KPI T3
100%

OTI, 26.7

30

40

50

Purata Kebangsaan Baseline : 50.1%

60

70

80

90

100

Purata Kebangsaan S2: 63.3%


| 28

KPI SETIAP JPN [KPI = TOV + OTI]


Purata Kebangsaan Baseline : 50.1%; Sariagn 2 : 63.3% (Peningkatan : 13.2%)
Peratus Murid Menguasai Saringan Baseline Literasi BI Mengikut Negeri (Murid Tahun 1, 2013)
KPI T1 (67%)
WP PUTRAJAYA

KPI T3
100%

KPI T2 (84%)
KPI , 89.6

TOV, 79.2

WP K.LUMPUR

TOV, 73.3

PERAK

TOV, 73.4

P. PINANG

KPI , 86.65
KPI , 86.7
KPI , 86.5

TOV, 73

N.SEMBILAN

KPI , 84.55

TOV, 69.1

SELANGOR

KPI , 83.65

TOV, 67.3

JOHOR

KPI , 83.5

TOV, 67

PAHANG

KPI , 81.85

TOV, 63.7

MELAKA

TOV, 65.6

KEDAH

TOV, 64.9

TERENGGANU

KPI , 82.8
KPI , 82.45

KPI , 80.6

TOV, 61.2

SARAWAK

TOV, 55.8

PERLIS

TOV, 55.1

WP LABUAN

KPI , 77.9
KPI , 77.55
KPI , 76.5

TOV, 53

KELANTAN

KPI , 73.9

TOV, 47.8

SABAH

KPI , 73.3

TOV, 46.6

10

20

30

40

50

Purata Kebangsaan Baseline : 50.1%

60

70

80

90

100

Purata Kebangsaan S2: 63.3%


| 29

Penetapan KPI Literasi Bahasa Inggeris mengikut negeri


KPI T3, 2015

Tahun 1
TOV

Saringan 2

Tahun 2

Tahun 3

Saringan 2

Saringan 2

17%

16%

Johor

67%

67%

84%

Melaka

66%

66%

17%

83%

17%

100%

Pahang

64%

64%

18%

82%

18%

100%

Terengganu

61%

61%

19.5%

80.5%

19.5%

100%

Kelantan

48%

48%

26%

74%

100%

26%

100%

| 30

Penetapan KPI Literasi Bahasa Inggeris mengikut negeri


KPI T3, 2015

Tahun 1
TOV

Saringan 2

Tahun 2

Tahun 3

Saringan 2

Saringan 2

13.5%

13.5%

Perak

73%

73%

86.5%

100%

Pulau Pinang

73%

73%

13.5%

86.5%

13.5%

100%

Perlis

55%

55%

22.5%

77.5%

22.5%

100%

Kedah

65%

65%

17.5%

82.5%

17.5%

100%

| 31

Penetapan KPI Literasi Bahasa Inggeris mengikut negeri


KPI T3, 2015

Tahun 1

Tahun 2

Tahun 3

Saringan 2

Saringan 2

TOV

Saringan 2

WP Putrajaya

79%

79%

WP Kuala Lumpur

73%

73%

14%

87%

13%

100%

Negeri Sembilan

69%

69%

16%

85%

15%

100%

Selangor

67%

67%

17%

84%

16%

100%

11%

90%

10%

100%

| 32