Vous êtes sur la page 1sur 1

CENTRUL PENTRU DREPTURILE OMULUI DIN MOLDOVA

MD-2012, Moldova, Chiinu,


str. Sfatul rii, 16

THE CENTER FOR


HUMAN RIGHTS
OF MOLDOVA
Tel: 234 800; Fax: 225 442
E-mail: cpdom@mdl.md

nr.
la nr.

din

Referitor la solicitarea dumneavoastr nr.1609-203 din 19 august 2015, v


expediem urmatorul tabel:

Numele,
prenumele,
funcia

Numr de
telefon
guvernamenta
l

Numr de
telefon de
serviciu

Numr de
telefon
anticamer

Numr de
telefon
mobil

Data i anul
naterii

(022)
22-22-24

(022)
23-48-00

060002640

25.03.1951

Cotorobai
Mihail,
Avocat al
Poporului
(Ombudsman
)

Cu profund respect,
Mihail COTOROBAI,
Avocatul Poporului

Ex. Poian Tatiana