Vous êtes sur la page 1sur 16

 BISERICA - TEMPLU ROMÂNESC

Biserica Sfântul Nicolae din Densuş se află


în judeţul Hunedoara, fiind cea mai veche
biserica românească în care şi astăzi au loc
slujbe religioase. Datorită particularităţilor
acesteia, biserica este cunoscută drept cel
mai ciudat edificiu din Tara Haţegului.
Localitatea
Densuş este
situată la o
distanţă de
aproape 10
kilometri faţă de
oraşul Haţeg, în
apropierea fostei
capitale a Daciei -
Sarmisegetusa
Regia.
Povestea bisericii, la care au
contribuit şi unii istorici,
autori a diferite supoziţii, ar
începe înainte de ocuparea
Daciei de către romani.
Destule feţe bisericeşti
susţin că la Densuş ar fi
existat un lăcaţ de cult
creştin cu multi ani înainte
de sosirea legiunilor lui
Traian.

O altă variantă ar fi aceea că pe


locul actualei biserici ar fi existat
un templu închinat Zeului Marte
(al războiului) de către urmaşii
generalului roman Longinus
Maximus, căzut în luptă în timpul
războiului daco-roman.
Cea mai vehiculată
părere este cea care
susţine că actuala
biserică din Densuş a
fost un templu
roman creştinizat,
adică o biserică
paleocreştină
construită între
secolele IV-VI, fiind
şi prima biserică de
pe teritoriul Daciei.
Cert este faptul că
biserica a fost
In susţinerea părerii cum că aceasta ar fi fost la început
ridicată pe ruinele
un templu păgân, vine argumentul că altarul bisericii
unei construcţii din
este mai aproape de direcţia sud, decât de cea de est.
antichitatea
Alte indicii ar fi forma acoperişului, care privit din
secolului al IV-lea.
lateral, are forma unei păsări, mai precis porumbel, iar
deasupra altarului se afla doi lei de piatră, situaţi coadă
în coadă.
In interiorul bisericii, cât şi
în împrejurimi s-au făcut
numeroase investigaţii, dar,
cu toate acestea, biserica
monument continuă să-şi
păstreze taina. Cercetările
efectuate îndreptăţesc
ipoteza conform căreia
biserica a suferit mari
modificări de-a lungul
timpului, în special la
Din punct de vedere al arhitecturii, biserica prezintă
un plan pătrat cu latura de 6 metri. Naosul acesteia
este străpuns de un turn în jurul căruia se află un
spaţiu îngust acoperit cu o boltă de sprijin.
Spre est se află o adâncă absidă semicirculară, atât la
interior cât şi la exterior, având pe latura sudică un
diaconicon de mari dimensiuni. La diferite nivele ale
Construită din blocuri, bolovani de râu şi din materiale
luate din fosta capitală romană a provinciei Dacia -
cărămizi cu inscripţii romane, capiteluri, pietre funerare,
tuburi de canalizare - biserica are un aspect neobisnuit,
stârnind admiraţie şi uimire.
Valoroasele fragmente de pictură murală, datând din
1443, opera unei echipe de maeştrii, în frunte cu Stefan,
unul din primii zugravi români cunoscuţi, vădesc strânse
Dintre elementele decorative,
cel mai mult atrag atenţia doi
lei aşezaţi chiar deasupra
absidei altarului. Specialiştii
au afirmat iniţial că doar
romanii ar fi putut folosi
aceste simboluri, pentru că
dacii nu aveau de unde să
Descoperirea unui scut dacic pe care era reprezentat un
leu ridică alte multe semne de întrebare. Chiar şi masa
altarului pe care slujeşte preotul este o piatră funerară
romană datînd din secolele II-III d.H. Noile descoperiri
arheologice din zonă (o piatră pe care se află o
inscripţie în limba latină, dar care vesteşte o sărbătoare
dacică) par a adînci şi mai mult misterele acestei zone.
Lăcaşul a fost folosit ca biserică de către românii care au
îmbrăţişat calvinismul, iar după unirea românilor
transilvăneni cu Biserica Romei a devenit biserică
greco-catolică. În 1948, odată cu interzicerea
Bisericii Române Unite cu Roma, lăcaşul a fost trecut de
autorităţi în folosinţa Bisericii Ortodoxe Române.
Biserica Sfântul Nicolae din
Densuş figurează pe lista de
monumente din patrimoniul
UNESCO, iar acum, după
restaurare, frumuseţea ei
impresionează.
The church of Densus, a village in Tara Hategului
(Hateg County), located few kilometers far from
Ulpia Traiana Sarmisegetusa is still keeping its secrets so
that no one can certainly say when it was built. Historians
have different opinions. Some of them say that it was built
on the ruins of a pre – Christian edifice in Dacia, others
believe that it was built on the foundation of a temple
dedicated to god Mars, many say that the church was
initially a mausoleum dedicated to general Longinus
Maximus that was killed by the Dacians, Nicolae Iorga
places it in the 16th century, while art historian Vataseanu
believes that it dates from the last quarter of the 13th
century.
What is certain is this: at this point, it is the oldest
church in Romania in which services are still
officiated.
The walls were built of bricks with Roman
inscriptions, capitals, tombstones, sewerage pipes,
blocks, marble, columns and sculptures taken from
Ulpia Traiana. The pronaos, under the form of an
 Realizare – Felicia (feliciapop@gmail.com
)

 Fotografii - internet

 Muzica – Gheorghe Zamfir - Memory