Vous êtes sur la page 1sur 5

AND nr. 541-1998.

Instrucţiuni tehnice privind confecţionarea epruvetelor din


mixtura asfaltică utilizând presa de compactare giratorie

1. Generalităţi
1.1. Obiect şi domeniu de utilizare.
Prezentele instrucţiuni tehnice se referă la confecţionarea epruvetelor din mixtura asfaltică la
cald sau la rece cu emulsie bituminoasă utilizând presa de compactare giratorie.
Epruvetele confecţionate cu presa de compactare giratorie se utilizează pentru:
- determinarea caracteristicilor volumetrice ale mixturilor asfaltice (densitate aparentă şi
volum de goluri);
- studiul comportării la compactare a mixturilor asfaltice;
- proiectarea mixturilor asfaltice (stabilirea conţinutului optim de liant);
- determinarea; modulului de elasticitate dinamic, fluajului static si dinamic precum şi a rezistenţei
la oboseală ale mixturilor asfaltice,
1.2. Prescripţii generale
Principiul metodei (fig.1)

Confecţionarea epruvetelor cu presa de compactare giratorie se bazează pe exercitarea


simultană asupra epruvetelor din mixtura asfaltică a unei forţe de compresiune statică verticală
concomitent cu o forfecare obţinută prin înclinarea axei tiparului epruvetei faţa de verticală cu un
unghi de 1,2 sau 3"
Mişcarea complexă simulează în laborator compactarea obţinută în teren prin utilizarea unui
compactor cu pneuri.
Aceasta mişcare permite reorientarea continua a granulelor agregatului natural, realizând o
compactare optimă fără distrugerea granulozităţii scheletului mineral.
Astfel cantitatea de mixtură se află într-un tipar cilindric încălzit la temperatura dorită şi este
supusă unei forţe de compresiune statică verticală în timp ce tiparul cilindric se roteşte în jurul axei
sale, axa lui descriind un con.
Configuraţia epruvetei în fiecare moment este un cilindru oblic cu feţe paralele, centrul bazei
cilindrului este fix în timp ce faţa superioară descrie un cerc.
Epruvetele confecţionate cu presa de compactare giratorie sunt de forma cilindrică şi au
următoarele dimensiuni:
a) diametrul 100 + 2 mm şi înălţimea minimă 65 ± 1 mm;
b) diametrul 150 ± 2 mm şi înălţimea minimă 85 ± 1 mm.
1.3. Definiţii şi terminologie
Densitate aparentă - masa unităţii de volum a mixturii asfaltice compactate, inclusiv golurile
umplute cu aer şi se exprimă în g/cm3 sau kg/m3.
Volum de goluri - volumul aerului rămas în mixtura asfaltică după compactare.
2. Prescripţii generale de confecţionare a epruvetelor din mixtura asfaltica utilizând presa de
compactare giratorie
2.1. Parametrii de lucru cu presa de compactare giratorie sunt:
- unghiul de giraţie 0-30 cu definirea unghiurilor 1,2 şi 30± 0,1;
- forţa de compactare - 0-700 kPa pentru probele cu diametrul 100 mm;
- 0-310 kPa pentru probele cu diametrul 150 mm;
- numărul de giraţii variabil 1…10000;
2.2. Aparatura
2 2.2.1. Presa pentru compactare giratorie are dimensiunile 470x460x760 mm şi este compusă din :
- mecanism de ghidare;
- carcasa şi cadrul care asigură stabilitatea pieselor şi subansamblelor componente;
- panou de control cu butoane de comandă şi aparatele care urmăresc şi afişează parametrii
de lucru;
- mecanism de numărare a giraţiilor;
- motor electric;
- tipare pentru confecţionarea probelor;
2.2.2. Sursa de aer comprimat;
2.2.3. Sistem de decofrare a probelor;
2.2.4. Etuva prevăzuta cu dispozitiv de termoreglare pentru menţinerea temperaturii în intervalul
30-150"C cu precizia de ± l°C;
2.2.5. Malaxor mecanic cu 120 rot/min. cu o capacitate de 5 1 prevăzut cu recipient de malaxare şi
element de încălzire şi menţinere a temperaturii de preparare;
2.2.6. Balanţa hidrostatica cu capacitate de 4500 g şi o precizie de ± 0.1 g;
2.2.7. Termometre din sticlă sau cu tije metalice pentru măsurarea temperaturii în intervalul 0-
250"C cu o precizie de ± 1"C;
2.2.8. Ciururi din tablă perforată cu ochiuri rotunde de 25; 16; 8; 3; 1,5 şi 1 mm sau ciururi din
ţesătură de sârmă cu ochiuri pătrate de 25; 16; 10; 6 şi 2 mm;
2.2.9. Glicerină, discuri din hârtie φ 10 şi 15 cm, pâlnie pentru punerea mixturii în tipar, pensulă,
scafă, spatulă, lingură;
2.3. Prepararea mixturii asfaltice
2.3.1. Prepararea mixturii asfaltice se poate face manual în patentule sau mecanic, în malaxorul de
laborator, prin amestecare până la obţinerea unui material omogen din agregate naturale, filer şi
bitum (sau emulsie bituminoasă) în anumite proporţii.
2.3.2. La prepararea mixturii asfaltice se va ţine seama de prevederile STAS 1338/1-84.
2.3.3. Înainte de a fi compactată, mixtura asfaltică se păstrează timp de 1.5 ore în etuvă la o
temperatură de 145 ± 0,10C pentru bitum D 60/80 sau la o temperatură de 135 ± 0.1 "C pentru bitum
D 80/100. Mixtura neutilizată într-un interval de până la 3 ore se aruncă. Încălzirea mixturii
asfaltice trebuie să fie continuă iar reîncălzirea mixturii asfaltice nu se admite.

2.4. Pregătirea tiparelor


2.4.1. Tiparele trebuie să fie curate şi să nu prezinte defecte, uzura lor excesivă, mai ales în zona de
contact cu plăcile superioare şi inferioare au un efect nefavorabil asupra compactării.
2.4.2. Tiparele şi pistoanele inferior şi superior se menţin în etuvă la aceeaşi temperatură cu mixtura
asfaltică (pct. 4.3.) timp de 1,5 ore înaintea utilizării.
2.4.3. Tiparele se pregătesc astfel:
- se ung plăcuţele superioară, inferioară şi interiorul tiparului după scoaterea lor din etuvă cu
câteva picaturi de glicerină (după un număr mare de determinări operaţia se va repeta);
- se poziţionează placa inferioară în tipar. Pentru preîntâmpinarea aderenţei bitumului pe
placa inferioară se poziţionează un disc de hârtie cu diametrul de 100 mm respectiv 150 mm.
2.5. Confecţionarea epruvetelor
2.5.7. Modul de punere al mixturii în tipar
2.5.1.1. Mixtura încălzită se transferă în tipar în două straturi aproximativ egale, nivelând fiecare
strat, fără efectuarea burării straturilor astfel încât procesul de compactare să fie controlat în mod
mecanic pentru obţinerea unei precizii cat mai mari. Aceasta operaţie se face utilizând lingura şi
pâlnia.
2.5.1.2. Se plasează un disc din hârtie peste mixtura din tipar având grija ca partea fină a
amestecului să nu segrege.
2.5.1.3. Peste discul din hârtie se aşează (placa metalică superioară) iar deasupra acestuia se pune
pistonul superior.
2.5.2. Fixarea tiparului în presă.
2.5.2.1. Pentru fixarea tiparului pregătit, în presa de compactare giratorie se asigură ca mânerul de
rotire a inelului de fixare să fie spre dreapta.
2.5.2.2. Tiparul se poziţionează pe pistonul inferior şi pe suportul de fixare iar inelul de fixare se
roteşte spre stânga până când ghidajele de fixare ale tiparului trec prin bordura inelului de
solidarizare a tiparului după care tiparul se roteşte spre dreapta în timp ce mânerul inelului de
blocare se roteşte spre dreapta până la fixarea tiparului.
2.5.5. Fixarea unghiului de înclinare (unghi de giraţie)
Pentru fixarea unghiului de înclinare ( de giraţie) faţă de verticală la una din valorile propuse
1, 2 sau 3° se procedează în felul următor:
2.5.3.1. Se deconectează de la reţea alimentarea aparatului;
2.5.3.2. Se poziţionează o cheie de 6 mm pe axul motorului şi se roteşte în sens orar până când
şuruburile de reglare a unghiului de giraţie sunt orizontale;
2.5.3.3. Se desface şurubul de fixare al braţului suportului cu o rotaţie utilizând o cheie fixă de 5
mm;
2.5.3.4. Se desfac şi se mişcă şuruburile de reglare a unghiului de giraţie;
2.5.3.5. Se împinge braţul suportului astfel încât pivotul lui să fie în contact cu dispozitivul de
selectare al unghiului;
2.5.3.6. Se selectează unghiul dorit prin rotire în sens orar sau antiorar a şuruburilor de reglare a
unghiului de giraţie;
2.5.3.7. Se strâng şuruburile de reglare a unghiului de giraţie;
2.5.3.8. Se strânge şurubul de fixare al braţului suportului ;
2.5.3.9. Fixarea unghiului este verificată observând scala aflată în partea dreapta a suportului;
2.5.4. Selectarea forţei de compresiune
2.5.4.1. Presiunea de aer aplicata epruvetei se citeşte pe manometru (5);
- dacă presiunea necesară este mai mare decât cea indicată de manometru, butonul pentru
regularizarea presiunii (4) se scoate în afară şi se roteşte în sens antiorar până când presiunea
necesară se regăseşte pe cadranul manometrului
- dacă presiunea necesară este mai mică decât cea indicată de manometru, butonul pentru
regularizarea presiunii (4) se scoate în afară şi se roteşte în sens orar până când presiunea necesara
se regăseşte pe cadranul manometrului.
2.5.5. Efectuarea compactării
2.5.5.1. Pentru începerea acţiunii de compactare se selectează numărul de giraţii şi se acţionează
simultan butoanele 1 şi 2 (anexa 1), butonul 1 pornind în acelaşi timp numărătorul de giraţii de la
zero;
2.5.5.2. Se aşteaptă consumarea numărului de giraţii fixat, după care presa de compactare giratorie
se opreşte automat;
2.5.5.3. Se roteşte mânerul inelului de fixare spre stânga pentru deblocarea mişcării tiparului;
2.5.5.4. Se scoate tiparul din echipament şi se decofrează;
2.5.5.5. În cazul decofrării manuale:
- se întoarce tiparul cu faţa în jos pe masa de lucru şi se presează placa de baza până când
epruveta atinge suprafaţa mesei de lucru;
- se ridică tiparul, iar epruveta va ieşi din acesta prin acţiunea greutăţii proprii;
- epruvetele astfel confecţionate se lasă să se răcească la temperatura ambiantă;
2.5.6. Păstrarea epruvetelor
2.5.6.1. Epruvetele decofrate se păstrează pe o suprafaţă plană la temperatura ambiantă.

3. Caracteristici volumetrice ale mixturii asfaltice determinate pe epruvete confecţionate cu


presa de compactare giratorie

3.1. Epruvetele din mixtura asfaltică confecţionate cu presa de compactare giratorie se utilizează
pentru determinarea caracteristicilor volumetrice ale mixturilor asfaltice: densitate aparentă şi
volum de goluri,
3.2. Determinarea densităţii aparente şi volumului de goluri se efectuează în conformitate cu STAS
1338/2-87.
3.3. Valorile admisibile ale volumului de goluri al mixturilor asfaltice sunt prezentate în tabelul
următor:

Tipul mixturii asfaltice


Caracteristici BA 8, BA 16 BAD 25 (SR 174)
(SR 174) Strat de bază (STAS 7970)
A. Condiţii de compactare
Dimensiunile epruvetei
(diametru / înălţime) (mm) 100/65 150/85
Forţa de compresiune (kPa) 280 280
Unghiul de giraţie (0) 2 3
Număr de giraţii 20, 80 60, 120
Temperatura de compactare 135 (bitum D 80/100) 135 (bitum D 80/100)
(0C) 145 (bitum D 60/80) 145 (bitum D 60/80)
B. Caracteristici volumetrice
Volum de goluri (% vol.)
-20 giraţii max. 10
-60 giraţii - max. 11
-80 giraţii max. 5 -
-120 giraţii - max. 9,5