Vous êtes sur la page 1sur 2

KEUTAMAAN 10 HARI AWAL BULAN DZULHIJAH, USTADZ AZHARI YATIM 29

September 2013.
1. Pergi berhaji.

QS Al Hajj 22: 27. Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji, niscaya
mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki, dan mengendarai unta yang
kurus[984] yang datang dari segenap penjuru yang jauh,
QS Al Hajj 22:28. Supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan
supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan[985] atas
rezki yang Allah telah berikan kepada mereka berupa binatang ternak[986]. Maka
makanlah sebahagian daripadanya dan (sebahagian lagi) berikanlah untuk dimakan
orang-orang yang sengsara dan fakir.
[984] Unta yang kurus menggambarkan jauh dan sukarnya yang ditempuh oleh
jemaah haji.
[985] Hari yang ditentukan ialah hari raya haji dan hari tasyriq, Yaitu tanggal 10, 11,
12 dan 13 Dzulhijjah.
[986] Yang dimaksud dengan binatang ternak di sini ialah binatang-binatang yang
Termasuk jenis unta, lembu, kambing dan biri-biri.
QS Al Fajr 89:2.

2. Dan malam yang sepuluh[1572],

[1572] Malam yang sepuluh itu ialah malam sepuluh terakhir dari bulan Ramadhan.
dan ada pula yang mengatakan sepuluh yang pertama dari bulan Muharram
Termasuk di dalamnya hari Asyura. ada pula yang mengatakan bahwa malam
sepuluh itu ialah sepuluh malam pertama bulan Zulhijjah.

2. Bertakbir.
QS Al Fajr 89:3.

3. Dan yang genap dan yang ganjil,

3. Tanggal 8 Dzulhijah Hari Tarwiyyah, dimulainya prosesesi ibadah haji, para


jemaaah haji mulai menuju ke Arafah.
4. Tanggal 9 Dzulhijjah, hari Arafah
5. Malam jammu, yaitu bermalam (mabit) di Mudzalifah. Banyak brdzikir di
masaril haram.
QS Al Baqarah 2:
6. Berhaji
7. Tanggal 10 Dzulhijjah, hari nahar (hari berqurban).


2. Maka dirikanlah shalat karena Tuhanmu; dan berkorbanlah[1605].

[1605] Yang dimaksud berkorban di sini ialah menyembelih hewan Qurban dan
mensyukuri nikmat Allah.

8.
9.