Vous êtes sur la page 1sur 1

Posmatra se dio informacionog sistema preduzea.

Od interesa su licenca, objekat i zaposleni.


Osobine licence su: naziv i oblast za koju se izdaje.
Osobine zaposlenog su: ime, prezime, jmbg, struna sprema, zanimanje, specijalizacija i adresa
(ulica i broj i optina stanovanja).
Pojedini zaposleni moe posjedovati vie licenci, a pojedinu licencu moe posjedovati vie
zaposlenih. Potrebno je pratiti i neposrednog rukovodioca za pojedinog zaposlenog.
Za svakog zaposlenog se evidentira posjedovanje pojedine ili pojedinih licenci, a evidentira se i:
datum i mjesto izdavanja licence i institucija kod koje je ista dobijena.
Pojedini zaposleni moe da projektuje vie objekata, a pojedini objekat moe da projektuje vie
projektanata.
Karakteristike objekta su: spratnost, povrina, namjena, adresa (ulica i broj i optina graenja).

Posmatra se dio informacionog sistema graevinske firme.


Od interesa su projekat, radnik (projektant i administrativni radnik), i objekat.
Zajednike osobine radnika su: jmbg, prezime, ime, i adresa (ulica i broj i optina stanovanja). Za
projektante se prati posjedovanje licenci. Pojedini zaposleni ne posjeduju nijednu licencu, a neki
posjeduju jednu, dok ostali posjeduju vie licenci. Da bi se dobila licenca, prethodno treba biti poloen
struni ispit.
Osobine projekta su: naziv, datum poetka i datum zavretka.
Osobine objekta su: naziv, adresa (ulica i broj i optina sjedita), povrina i spratnost.
Pojedini projektant moe uestvovati u vie projekata, a na pojedinom projektu moe raditi vie
projektanata.
Za jedan objekat se moe izvoditi vie projekata, a pojedini projekat se izvodi samo za jedan objekat.