Vous êtes sur la page 1sur 3

4. Program ukryty szkoy.

Rola, przejawy, zakresy, wpyw na


funkcjonowanie szkoy.

Meighan Roland, Socjologia edukacji, cz. II, Ukryty program, s.

71-191

(120 stron!)
Program ukryty szkoy to czego uczy si w szkole poza oficjalnym
programem nauczania; wszystko to czego uczy przebywanie w szkole a nie
nauczyciel; moe by realizowany wiadomie lub niewiadomie (wg
niektrych badaczy, gdy jest realizowany wiadomie to nie jest ju ukryty)

a. rola
uczy jak przetrwa w szkole i pniej w yciu;
wypracowuje pewne strategie przetrwania, co wg Jacksona pozwala
unikn lub zredukowa konfrontacje z nauczycielem czego cen
jest obnienie efektywnoci przyswajania oficjalnego programu;
3strategie wg Jacksona
o rezygnacja - porzucenie nadziei na to, e szkoa moe by
czym sensownym
o maskarada - faszywe zaangaowanie
o cierpliwo
kontrola nad uczniami;
pomoc w uczeniu dla nauczycieli i dla uczniw;
b. przejawy
uczniowie ucz si odgadywanie oczekiwa nauczyciela i
prezentowanie tego co on na danej lekcji oczekuje -> strategii

waciwego odpowiadania. (Holt)


oceny System ocen ma swj program ukryty I przesanie: handel
ocenami jest waniejszy ni uczenie si mylenia; uczniowie d
do zdobycia dobrych ocen co nie zawsze wie si z posiadaniem

wiedzy; denie do zaspokojenia oczekiwa nauczyciela;


pisanie cig a nie uczenie si
architektura budynku
o przd i ty klasy -> rozmieszczenie awek w klasie (jedno
biurko nauczyciela, czsto na podecie, za nim tablica; awki
w rzdach -> zaznaczona przestrze nauczyciela, ktra jest
zwykle wiksza ni terytorium uczniw); przepyw informacji
(uczniowie -> nauczyciel, nauczyciel -> uczniowie) jest

skupiony na osobie nauczyciela; uczniowie maj patrze i


o

sucha nauczyciela;
spartaski wygld klas -> przejciowy charakter, wie si z

nieprzyzwyczajaniem si do miejsca
rnice w szkoach wczesnych (moliwo zabawy, wiksze

skupienie na uczniu)
pokj nauczycielski czsto blisko duych korytarzy, auli/ jeden
duy korytarz w rodku szkoy -> pilnowanie uczniw, wiksza

kontrola;
najwysze/najnisze pitro dla najmodszych uczniw ->

odgrodzenie ich; dla bezpieczestwa dzieci;


plan lekcji:
o podzia na grupy (wg. wieku, pci, umiejtnoci)
o wiedz rozczonkowuje si na przedmioty -> niektrym (jzyk
o

ojczysty, matematyka, wf) powica si duo wicej czasu;


uwidacznia jaki rodzaj wiedzy jest najwaniejszy i co jest

wiedz
uczniowie s w stanie wyczyta z planu wicej -> z kim i
jaki przedmiot jest prowadzony (np. nudna historia mona

o
o

przepisywa fizyk);
porzdkowanie wiedzy w pewnej kolejnoci;
faworyzowanie dziewczyn (wczeniej kocz lekcje ni

chopcy w przypadku podziau na grupy);


podrczniki
o obrazki, organizacja tekstw,: szczliwe rodziny z dziemi ->
ukazywanie modelu rodziny, role w rodzinie pokazane w
sposb tradycyjny; ludzie rnych kolorw skry -> dbao o
o

tolerancj;
poruszanie tematw np. niewolnictwa, rasizmu -> budowanie
spoeczestwa tolerancyjnego; lub uprzedze poprzez

podkrela si, e historia jest histori mczyzn a nie kobiet;


o poprzez uproszczenia buduj uprzedzenia;
przedmioty (np.):
o muzyka -> uczy si o muzyce klasycznej, wmawiajc uczniom
o

nieporuszanie takich tematw;


seksizm w historii -> opowiadanie o nim a nie o niej ->

e to jedyna suszna muzyka, ktrej powinni sucha;


religia -> podkrela ktra religia jest najwaniejsza; czsto po

to by broni religii a nie rozwija wiar;


o hierarchizacja przedmiotw a przed to i nauczycieli i uczniw;
styl organizacji
o popiera si konkurencj zamiast pracy grupowej -> wycig
szczurw

uczenie jest nieprzyjemne;

c. zakresy
architektura szkoy;
podrczniki;
plan zaj, dysponowanie czasem;
relacje ucze-nauczyciel
ocenianie
d. wpywy na funkcjonowanie szkoy
uporzdkowuje dziaanie szkoy;
podzia hierarchiczny na dyrektora, nauczycieli i uczniw;
podzia na klasy; na lepszych i gorszych

gratis:
tego mona si nauczy przy okazji: