Vous êtes sur la page 1sur 1

Att namnge kolföreningar - sammanfattning

1. Hitta längsta kolkedjan. Den är utgångspunkt för namnet. Ex. Nonan


2. Saknas dubbelbindning och funktionell grupp är det en alkan. Ex. Heptan
3. Dubbelbindningar finns i alkener. Ex. 3-okten
4. Trippelbindningar finns i alkyner. Ex. 2-pentyn
5. Grenar namnges som Alkyl-grupper. Ex. Etyl-grupp har två kolatomer
6. Numrera först dubbel- och trippelbindningar, därefter grenar.
7. Numreringen ska alltid vara med lägst möjliga siffror
8. Alkoholer innehåller OH-grupper och slutar på ol. Ex. Hexanol
9. Aldehyder innehåller CHO-grupper och slutar på al. Ex. Etanal
10. Ketoner innehåller –C- gruppen och slutar på –on. Ex. 3-pentanon
II
O
11. Karboxylyror innehåller COOH-grupper och slutar på syra. Ex. Heptansyra
12. Estrar är föreningar mellan alkoholer och syror och får sitt ”förnamn” från alkholen
och ”efternamnet” från syran.
Ex. Propanol + Pentansyra → Propylpentanoat + Vatten