Vous êtes sur la page 1sur 234

_q

-Z :

_q
-Z I
**
y{g q
2012ag ( 1) m] )x

_q
-Z :

i Z0
+Z: Z ] ZZ m ~tgzZ@ZZ mL L
+]
h
.gz yDg 6,wZDgzZ q }g7 kZ D
EE
3tC
x Z Z.
gzZ: p$ ukZ Z Za ~
~ c6fX Y H7sg xsZ9gzZxsZt *)
*xsZ9gzZ <
sz ZxsZ *
@Y t sg L
!*
(KZ Ut sg xsZ ~ Zg ~g X Y H"
$U*
 M z
}g7
/Z& U Z { c*
i kZgzZ Zuz q
-Z A kZp
g

gz ]tzmvZ -[ $
gp Y 3g: pB yi Z
X *
@Y7,
~}n

2012ag ( 2) m] )x

_q
-Z :


L~xsZX yZcZg M cq
-Z L~t
# Id0 =z<sZ
X~]Z+F,
ui **
gzZ ZyZwZt? H,~
CkZgzZe
$znkZg
Zb
Zz
z Z+gzZ @*
{ tzZiq
-ZZj+}g7 [Z
gzZ ~
/
%wZkZ~zxsZ g@*
gzZxsZX @*
i Z0
+Z W,
Z6,g}e
$.6,
=z
: Zz!*
zzh
eqZ~
C

&
/gzZzmvZ -OX Z zg~ L6,g @*
xsZ /GG p CuZz
V^gzZyZk
,
Zx 
kZgzZ6,
[k
,
Sq(xsZ~ x Z
b
Z! VZi ZgzZ ZVzn
} Z0
+Z Zk(,
M WQgzZ 6,
)g Z CuZz kZ~ <
Z(,q
-Z *6,R]g @*
xsZX ZV
@*
gez
wZTr
# C
Zz _ xsZ~]g @*
zz gzZ
X wZ {z

&g Z ~
J e ~C
LZ c*
I {z e x * /GG
4Z a
Vt X @*
` Z VZ ZP Zz UY yZQgzZ ]Zg C G
5G3E
gxsZ : Y" ItakZD(Interconnected) o1%!*
!*
a} ],Z

=z{} (,
-ZVZ ZgzZ]ZgC G
q
5G3EZkZpB=z
xsZ Zj
KZ ]s: [Z wZkZO X hZz w Z
4Z xsZ ]!*
CG
5G3E
kZmZ e
$.kZ }?{ tzZigzZ ` Z'

* ~ } ],
Z ] Z
KZgzZ @*
s
# z HYZ Z}
.~ }g !*
0
+
i
KZ6,R
X @*
H]V B<
ZgzZVz
/
}uz
Z~ Vd)gzZ ~gzC
g @*
sZ ,z
) !*
Z Z KZ wZt
$.Zz zg~ ]Zg z RgzZ ]q (* @*
e
;g ck
,
i V Zj
~t]gzZ<sZgzZ c*
} 8
-g *q
-ZckZ~ V- z
/ ]Zp~
C
V7 kZDIZhZz Vz],
Z dZJ
-d
$z g @*
gzZx Z Z y ]Z
X i MVZgzZ
2012ag ( 3) m] )x

_q
-Z :

gxsZ Zz { ^
,Y
ZsZh
+]
.z * 6,q L
{a gzZ ;gt DIZZz q z_LZ<~gzC
wZ
tzZi qZjzm<
L zy M
~KkZ g Ze
$Zzgd~ V-
:bZa { } ;

E
T
Hc*
g Z
q
q
-Z 5.Z4gzZszH!*
%Z L~}f `
oX Z
yZgzZ S[AZ uz ] s Z}
.y
KZ q \vZ t
/Z Z ]gzZ ~
/q
-Z Z Bg c*

~g Y m
CZab & Zz H,
{z
/ZgzZ}] xsZV
* {z Z
+~g Z)ft6,
0#
ZgzZ ]gq
-Z
X xCZZ s yZ ,:wJZ
s g t`yZX Hs %ZkZ Z~(,DIZ~h
+]
.gzX [
a{z xsZ y=gzZ q kZ 7a
)
Zz WxsZ
gzZ
g~ {x Zx ~y M
~ Zg yZX
HH qz
ZZ ~z 6,V gzZxsZ g Zz ~}g !*
Vz
/xsZ #yZ/
gzZ
gX Kg (Z 0*
: Z0
+6,gx~}g !*
yZgzZ >%
X D{ tzZi Z {z] ZZm/
gzZg<sZ 0 ~zdZ1Z **
gzZ i q)X `
m{ ZjkZ` yZ X c*
c q bzZi m{q
-Z =zx Z kZ
kZ Ht Z s@kZwyz ._'ZzgV,Z
rgZ
~ Kk Z: gzZ ~kZ @*
Y ~Sq ( xsZ6,* ~g7 )g f
{omq
-Zk Z Cc*
q
- 4,
yZX 7w q
-ZZ V,Z
gzZ Sq xsZ ~} ],
Z x gzZ y t 7WxsZ w<
gzZ
uz ~} ],
Z] ggzZ NZ xsZ~Zg yZX Y ~6,* ~g74 !*
V
KZ {zy Z}
.~T7wJ Zz #
x , Z p @*
Zg Z
{gHxsZ { Vx t O ~gZ2Z
X Y~~* ~g7~g Z0
+
ix
{tzZi ~
CZg M {g ~Zh
+zY [ [gzZ i }uz q
-Zq)X
yZX i~i Z0
+Z6 q
-ZVZd{PDs %Z(Approach)
~X{zq
-Z :~VmZzx Zwyz g Zz~m t. `
2012ag ( 4) m] )x

_q
-Z :

x Z~X{z}uzgzZ yz a{~zgzZ Yz{z


/
x ZYba8{ Yz~yZX
Hc*
wys h+
Gu
VZg Zs g Zz: wJxsZ} ],
Z ~$
+
ZgzZ<z + m
qs\vZ~}g !*
XzJ
-Vz
/-ZgzZF
F6,ux Zy \vZ
gZ
F
F6,wZ Y ~] ZZ m/z
g~`kZX~]i YZkZ
X ~zgux Zy \vZyZO
NpO_d{Zd}g7 kZF
F6,]Z0 kZgzZwZck
,
i
X
rg Z ~(, Zj =z+ ~ ~BB g zZ
Zz YK7~KyZgzZmg
$uzy M
0 ~],{ M
X c*
qCZ_~WzCc*
{ } ;`{g

wyz ~/z~t

~tyZZ IZzc\ MgzZzmvZ - @*


Zzt m<
L zy M

IZgzZ YzIZq
-Z :
Hc*
bzwyz ~]qzc
~ yc*
Z!*
gzZ{ uz}uzgzZa yZzz yZ6,yZZ
Xa~ugzZxsZ
: y~msf
D ,wy

]q.] m$] ! m a o #] $ ] `$^*e i^m m$ .]

fe `e ^$] #] ' #] ^e% ]m$ *] $ ) u ne a^m'


#] $ n$ ]n% #] ] ^`n m q^$ l]$ ne ] k( `$
( 4039:22Z) m p' #] $ m$

6,yZY ( ,Z{z ) CY~]i YZ7Z CYk


B ByZZIZXL L

Hc*
wVzyyZ h**
v{ztXg 6,
yZvZ"gzZ
HH
{z
/}uz ( yZzz) {z
/q
-ZvZ
/ZgzZX vZs[g Zg {z ~x`
kZ
E
45V
@*
YH c*
]vZ~X] VzKgzZV iG
/V{ }: )g f

Zz ] vZ " X } yZgzvZ , vZ v gzZ X D Yb Z


/
X

e
$.
: c*

~Y Z>g

2012ag ( 5) m] )x

_q
-Z :

]] ^(] ^q( ] nj] #] nf o i^i ^


^n $ ^$ q] ^`a*] ^$ ] m] a F ^q*] ^$e m m$]
( 75:4Y Z) ]n $ ^$ q]$

aZrVgzZVgVz%yZgD4{oggzZ~5ZgvZ?
HHL L

[KZgzZZzgTwkZvZ c*
_ N t D7wy
X }qa}gk0*
LZgzZga}g
: Z 
g Z~wZg

#]$ ^%n( `ne ne o $ $] n m( ] o j] 


o j i i $ 
e ^n*] `e ] m$] ! ne i ^e
( 7372:8wZ) nf '^
* ]

{z ]gkZ Z xi**
yZ6,?4 ?~A + {z
/ZgzZ L L
gzZX ; gN[pZvZD ?gzZX {@Zg vBT4 s x +Z
yZZ IZ ( ~yZ ) ?
/ZX 
z}uz q
-Z~ : M {z H VX
X Y YZ (,
gzZ~}i z7

gzZ ,[ gZ
A g YgzZ 0z 6,V{z
/g t q myZ
yZ ,8
yZ ~ Zi M yZ ~ A g (Zz [NZ <
z {om<!*
VZ Z k
B gzZ kZ ]qgzZ
) , Zz ] ^
,Y s: **
VZg Zs
X
rgw 
Zq
-ZBo~g Z0*
: Zy~msf `gx ~uxs ZgzZ{uzZuz
( 193:2{Z ) # m( ] m j i oj$u ai^
X YavZ+gzZg: !*
J
-Vzk
B ByZgzZ L L

Bgmgz ZZ!*
b
]c*
Z@ ZzY~ Zj ]e
$ M {g

Hc*
tg Z
^zgq
-Z~{ Zg~u+Z}
. Yzg ~kZgzZ
X Yu+ Z}
.gzZn @*
YHwyBg
Zj Vz
/ Zz : wJh+ ~ iZ% ~y
M wyz ~ ~t
: Z 
g Z~}g!*
[WX Ky~/gx Z

a a%iq &nu nU] ]j^ v] `S* ] ] ]


]% ^$ ] ]iY $ ] ]^*] ]e^i $ ` ]] au]
( 5:9/pZ) nu$ #] $ `nf
2012ag ( 6) m] )x

_q
-Z :

yZ(C
gzZz=
gzZzyZgzZ Z eO 0*
V V N Yg
/Zz #
wZ
# QL L
" X z hg3 Zg yZ , Z Z > 2igzZ ,igzZN YT
$@*
ut
/ZQX~ u@*
X y!*
$ZzvZ

:
Hc*

Zj[IZ

#] $ u ^ ( vm ] n^e #^e m m$] ]i^


a m$ mr] ]_m o$ju h^j] ]i.] m$] ( v] m' mm
( 29:9/pZ ) ^

x ZwwgkZgzZvZ: n
pgyZZ6,]y
M x- gzZvZ: zk
B B[ IZyZ L L
t J
-V( zk
B ByZ )X DwJ~zc h+:gzZ Bx ZwVzq {
X N Y{ M6,
tb
~
qgzZ
f0.}g v
: 
g Z mvZ-

] ]v ] ] ] ] ] ]`Um oju ^] i^] ] l]


] `]] a ^' o ] ] ]^ ^] ]im ] ]nm
( 24g~g g) ] o `e^u ] ve

v
Z wgLgzZ v
Z Z[Z L{z J
-Z
# Vzwy VJ
-
z kZ~
Hc*
=L L

xsZ B (Z {z Z
# QX B: wJ~0*
Z Z > 2igzZ i gzZ B:g Z
Z
X 4vZ[ yZgzZBpwgzZV YKZ {z{zh{Z
+

@*
Yc*
x Z9
wys Vz
/
Zz[g Z uz tmyZ
gzZ
!*
6,IZxsZ IZ{ ~g Up(yZ c*
gzZN Y4Z~xsZ ],
Z c*
{z
X Yc*

6,
yc*
Z!*
h+
{ z
Hc*
 wyz zmvZ- D
6,
%ZkZ p C
LZmt
-X ~z yZyZZ IZgzZ z
J
YzVz
/ # p s@ LZ
s Z@ZkZ **
xV IZ c*
{ uz~~ NZ{ 7z
xgzZ Z Z z m bVz {g ~ e
$Zzg d`
oX 
~ z
X Hs%Z Zg kZ DIZ ~h
+]
.gz @*

Hc*
g Z
y ]Z!*
zxsZy=gzZ q kZ 7a
)
Zz WxsZ t`yZ
gzZ
g~mZx Zx ~y M
gzZ
HH qza{
OWzg ~mXzg`kZX g Zz~}g!*
Vz
/xsZ/
6,V gzZxsZce '0g-ZyZ Zf Z
+tb
6,yZ xc*

2012ag ( 7) m] )x

_q
-Z :

c XKg (Zlzg: Z0
*
+6,gx~}g !*
yZgzZ>%ZZ~z
yZ zmvZ- f
etwA hg6,<
LZaV IZt
/Z
ByZ%Knn yZ6,

C<
z{o\ MgzZ @*
:gzu uz
^ M K7]+Z ~ h`kZ )X f
eg (Z3 Zg b!*
Z6,
( XB{ ^
,Y-yZ
zmvZ -~ my M
7e%kZ *
*wJ`kZ~} Zg ~g
kZyYZ~g7ZjiwkZgzZkZ:
x?ZmZ **
gzZZ'
,
Z **
zmvZ-zgy M
X Yc*
iZ0
+Z~
mZ'
,
Z **
X az[ZgzZszH,
Z._
ugzZg6,
yZgzZ H !*
M~ise
$gf KZ \vZx?Z
: ~{gX
4yZZ
!*
ggzZqx ZZ
M [AZ

^ ^^ ^$ ^q o( ^ $ `$ i^* l^e e% na]e oje] 


]$i] ^*] ^$( e^% knf] ^q ! n^$ ] p` ^m ^ ojm$(
n^_$ ojne ]`( *] n^ na]e o ^` o& na]e ^$
$ na]e $( gm ...... 'r% ] $ % ] n^]
^ *] %e ^ ! nv^$ ] ] o $ ^n% ] o ^n_]
o_] #] $ o$ e ^m hm ne na]e ^`e o$ ! n^] h( k*]
DMON-MNP:N f]E % j*] $ $ ii m( ]

"~ vZX c*
3 Zg7 yZ kZ c*
i MkZ~V!*
P[gZ',
ZZ
# gzZL L
~}zkZ} vZX (**
Z) ~ zZ ~ Z'
,
ZX V ZV
( c*
)gzZHgH(0*
ZgzZaV~Z
# gzZXV7

sMZgzZs Zy} N@*


ZgzZZ',
Z gzZX (i$jY Z',
Z
zgy +Z',
ZgzZ ......X gu0*
( u)aV Zz @zqggzZVZz
V({z~]y
MgzZ H~*kZXyZ **
kZZ Y Z
/
=Z[g~ kZ g(Z~gZ',
V 
kZggz6,
kZZ
# X~}%i
}} Z [gzZzZVLZZ',
ZgzZX V@*
n
) Zut
G
'
X xggZ',
V 
ZJ
-x D%akZc*

I+a}g +vZ!
: ~Z'
,Zg

2012ag ( 8) m] )x

_q
-Z :

h( ! ^* ] f$ *] o$ e ofq]$ ^Y f] ]a q] h( na]e ^ 
! nu$ $ o^ o( $ ofi ^$] ( ]n% *] $ `$
]nn ^e$ $ v] jne p n ']e ojm$( k*] o( ^e$$
Um `$ l]%$] ( `] `n p`i ^$] ( *] q^ $ ]
( 37-35:14Z',
Z)

]!*
kZ zZ ~gzZ=gzZ} (ZkZ !ggz6,} Z'
,
ZZ
# gzZ L L
X H{ ZeV VG yZ !g gz6,} ZX '-6,VG g X
}g } Z X y!*
$ Zz 
**
~ TgzZ Z {z ~zc ~ 

kV c*
~ ~ Zz +Z q
-Z k0*
yx H}{ q
-Z zZ KZ ~ !g gz6,
V]ZgzZ}b syZVV X ,i t g gz6,} Z @*
7
X ,Z Z]t @*
} ~izg

gzZ
H@*
Za s ZZ~ yZ Cg Cg @*
g 6,IZ~{ 9 g @*
KZ Z

4 Z yZ
De
$Zu~ ` Zzgz g CgzZ] o]Zg C G
5G3E
)$
+z u
x?Z @ Z **
gzZZ',
Z **
X
H{g0|
/ uLx ZZ
M
/
%{ gzZ
_~)(lzmvZ -]|9~y
M LZ \vZ~y
M~{~._
yM
X c*
g Z
s@4z]
.\ M8{]$
+: gzZ Z]xZ Z',
Z IH
9~y
MkZgzZ wg Z}
. 7+gzZZz Z ~ Vsx \ M H Zz
+Z}
.~[k
,
gzZ **
b
g ) ! x 4z]
.\ M ._y Z}
.O
:gZZVi gzZV@] ZpIZ{q
-Z**

( m( ] o `n ( v] m' p`^e *] p$] a


( 33:9/pZ ) U]

6,Ve }gZ @*
5} h+gzZ e
$Z@ wg LZ T vZ L L
X I**
X] !*
tV e}

WvZ
M t]gikZgzZ**
YHs h+
G C
t+
[}iu+ Zuz {zxsZgzZ Y c*

/
% { {g !*
zZ Zi M sz
]z g @***
k
,
/**

wyLa J
-t0*
s@ kZ Xg: ugzZ
~
, Zz Z 6x Zwyz s g ~y M
gzZ Zz6,C
'Zz

&
G

: /G OX g Zz~ Z
2012ag ( 9) m] )x

_q
-Z :

gawJ ] t s:gzZ sz*


W
z kZ6,vZ
M
6,
VZzyZZ6,
\ MgzZzmvZ-~lZ 0*
pgyZZ6,
V,Z 7
u 0*
uvZ
M ~ wq]gkZ C
X 3g qz g Zj
+ZgzZ 0z
zyZgzZ Y VZg Zs W 7e%kZ b
/
% {g !*
z
~p ZyZ6,|kZ
yZg Zu6,q
-Z zmvZ -X Y c*
6,gzi

: HG
x 0Z ) xe^e jq ne o p] ^] nm U ^m i]
4Z > G
.nZ
3E
! E
( 274/1 G
G
G
'
X Vc*
MxZ %fa}g +~!n Z}
.gc*
?g?H !
{z
/
}ZL L

: HyV- x kZzmvZ- 61Z6


,}uzq
-Z

].... r] h] j ] o je^i ] ] m ]v ]
4Z > G
.nZ) xe n ^ i
3E
! E
( 436/1 G
G

H: (Z
/Zp Y0yZxYz[?~zc+kZ ?
/Z L L
G
'
X ~ m,gVp~g +V;kZ

tzzT~7]i YZkZ~)(lVzg zc\ MgzZzmvZ- @*


**
qt%K
! wz ( KZZ{!*
-Z~ g UpgzZ Zi M
q
Za]gz)
,6,!*
h e
$Z@t zmvZ -O 7e
:g D g\vZ {zawkZ ]gzg Z MZz#
T

$ o( q] t oq*] o'*] h( $
LZuZ) ^a ^ ^f] $ ^f] a % v] ^q ! ]n$ ^^_
( 8180:17

gzZ wB! pz ( l )gzZ4ZBx Z Zz ]= !g gz6,} Z z gzZ L L


a!*
Y
H1**
!*
gzZ
HM h zgzZXg 
g Z MZ (Z k0*
LZ=
X gl**
1**

~e wC
n
/
%gzZ { C} Y aV \ M ~zg Z
c_ Z
{ C } Y76,yZ\ M LZD Y k0*
VXZ Zz Mae
] X
Wg ZkZ| (, M {za kZ g + kZ D C ZgzZ D
:g ZuyZ W%~ekZ\ M Z
# zzX Bq
2012ag ( 10) m] )x

_q
-Z :

] ^ m] ^ o ] `] $ ] o ^m^e v ] km]]
h ^v `j] ^ ^ ^Um &nu m ] o] ] ^ [e
4Z> G
.nZ) ^e ^ q^u =^n ] ^ ] `] ]^ '
3E
! E
(387/1 G
G

\ M6,V|#\ MvZQgzZ B \ M ~A +\ M
/Z N CtL L

k0*
vZg (Z kZ c*

zmvZ - ?A g Z MZ\ M H }
t V1~q \ M YZ g Zu%6,
kZX }g ZM Z eT{z
+ \ M !Y gzZ g ZM Z }
\ M vZ Z
# QgzZ V 4B
X 7]gz

wJxsZg ZOX aZ *
*]s{g \ M vZ
, Z

/
%gzZ {C} Yq
-ZaV ~LZ {z Hc_t yZ\ M Z
# 6,
: HwZV,Z

] kn ` '`n] om ^a^ ^] ^fu ^q] ne ^ne ] ] ^m


4Z> G
.nZ) [^i o] qi ] ] `] $ ^ v
3E
!E
(402/1 G
G

, h ( aB \ M ) q ] gzZ}g !vZ wg c*
LL

KZ:Zzhg\ M } ( 6,

)\ MvZQgzZBt 7(Z}p
?N Y k0*
x

e g qz**
V;z]{zgzZ Mx{ CYpq
-ZV ~
:~} ]i YZ {!*
wys lWZ\vZ~39e
$M

]q.] m$] (m a o #] $ ] `$^*e i^m m$ .]

fe `e ^$] #] ' #] ^e% ]m *] $ ) u ne a^m'


#] $ n ]n% #] ] ^`n m q^ l] ne ] k( `$
]iY $ ] ]^*]
*] o a^$$ $ m$] (m p' #] $ m
(4139:22Z) .] f^ # ] ]`
^e ]*] ^$ ]

6,yZY ( ,Z{z ) CY~]i YZ7Z CYk


B ByZZIZXL L

Hc*
wVzyyZ h**
v{ztXg 6,
yZvZ"gzZ
HH
{z
/}uz ( yZzz) {z
/q
-ZvZ
/ZgzZX vZs[g Zg {z ~x`
kZ
E
45V
@*
YH c*
]vZ~X] VzKgzZV iG
/V{ }: )g f

Zz ] vZ " X } yZgzvZ , vZ v gzZ X D Yb Z


/

, > 2i+i {z ,g Z MZ~ }iukZ


/ZX v{zt X
e
$.
2012ag ( 11) m] )x

_q
-Z :

X ~B;vZx Z ]5gzZXXzgZ'
,
gzZ,n
: @
*
e
$ M kZi M kZ M~yT]i YZt~eg

Y
^$ ^q p$] ]v] r] #] nf % m ] m$] $ ]
(26:22Z) n] h] % e '^v^e n '%m '^f] n
^]

Vx &KZz #
wkZgzZ 1zg {Zg vZgzZ H VXL L
}{ Zg Z Z V;zB VC
!*
c*
VZzgz c*
~z)a
X N [Zu**
gZ

kZgzZ g@*
ZZvZ
MJ
-38 26e
$ MaZzgzZZWkZ
Z'
,
Z]| 
p(aykZ\v
Z c*

OX
HHZzZy
aV Zz ] uZz} Z}
.kZ {z e
$Z@ kZZgzZ c*
ykZ
Z'
,
ZI
Hc*
CgzZ
HH{E
+g !*
~KZX Ogu0*

V7 M uz
guZz} Z}
.{z
H VzgzckZgzZ qz6,x **
vZ s !*
~

Wa
Hc*

~ 39 e
$ MkZX ggz
yU*
zZzx0ZgzZ 3Zg
/!*

b{z c*
w)(lzz kZyZZ IZ VzgzcZ Z',
ZI
nZVy M X,Wah
e!$
+
kZ ]iYZZakZ
7
8!$
+
Zz6,
VwykZ HZzpZ Xm ]
IZZ Zi M WvZ
M t ]giT *
*]+Z}
.
:Dyk0ZX YHwya
/
%{._]c*
Zzg Z',
Z

`nf ]q] ee] ^ n ] o of] t] ^


a o ] ] ] `^e i^m m ] oF^i ] ^ `n
( 3095g~F,
) ^j n ] k ee] ^ m

c*
w LZ l IZ 1Z
Hc*
g66,
3lzmvZ -vZZ
# LL
`^e i^m m ]: ~g@*Ze
$ Mt\vZZ
# Xguhgzt[ Z
Zw
) 1yY~ 1Z m a o ] ] ]

X wy ( a

YK4 yZZ IZg ZMZ [


H Zz y M
6,x }uz
:YV+ {h
+I Z}
.gzZ
} Ou~[k
,

b
t

^
*] o `$jn l^v^$ ] ] ]Y m$] #]
( `$( fn ` oi] p$] `m' ` $ ( n `f m$] j]
2012ag ( 12) m] )x

_q
-Z :

a ^. e ^nS oe Um ofm ^*] ` e


( 55:24gZ) ^]

kZ Z ~ wqC
{z H{z K (gzZ yZZ VyZ ~ ? vZ L L
Li+yZayZgzZ H V yZ} g Z MZ bZ~}iu
,] ~{zX }w$
+Z GspyZgzZ HIayZkZ&}

X g $
+z,g ZkZgzZXN ZI7q
-B}gzZ

gZx|tkZ {Zg ZzmvZ-Y]i YZwy


k
B u'
,s g szmvZ -|gt Zz!*
6,Vz l IZgzZ
:#g Z { 0k6
,
X

m^fi ] ^ ]^ [q] ]a m^fi i a t] U ^m


4Z> G
.nZx 0Z ) ^] '] u] hu o
3E
( 405/1 G
! E
G

kXV; V,Z ?gq6,


B; M kZ ? Y?H !`g?
{z
/
}ZL L
X gk
B BV}g([)BkZ?

gZg
z Z {z Hg Z x kZt zmvZ -vZ wg g Z
:g aVZ

^^^n^e ] o a] o n kS ] v^e %e p] ]
4Z> G
.nZ ) e n ] o ]
3E
! E
( 407/1 G
G

,7,>
6,IZBVzg ZKZ H_Bh\ M TnvZ kZ L L
X
Hc*
7kZZ c*

\ MX
: DZzZ(6U*
t GZ0Z

^j] o n ] o ] ] nu hv] ne k^
^] ne o o] k^ o] f] o `n S p ^S
] ] ^ hv] o n ] o ] m oF^i ] ]
hu o n] f] o n ] o ] `m^e ^`n
e ^] o ` q e ] o jS] ] '] u]
4Z> G
.nZ ) r]
3E
! E
( 412/1 G
G

 k
B ( g Z ) \ M ~} ]iYZ wyzmvZ -vZwg LZ vZZ
# LL
6,V!*
-Z X 7~ \zZ X
_ Z+Z~ kZ
k
B zmvZ -wg LZ vZ
zkZY Z~ZzY Vgf X
2012ag ( 13) m] )x

_q
-Z :

ZzZ yZ~ {Z \ MgzZ ~} ]i YZ kZ vZ Z


# QX ~ 7]i YZ
g 6,vZ6,VgzZ 1 ( gzZ { C)aLZ \ M 6,k
B s
X H{z
A yZ6,
Zg7kZgzZZ
+o

Zz !*
6,
zx|t ]zmvZ -pQgzZ q ZV ~
:yZgzZ k0*
`g?

y ZyZyZ c*
M~DyZZzO

qji ]a ^fu^ o] jq ] ^e ] t] U ^m
4Z> G
.nZ) ^eu o m^fi ^`] ne
3E
( 407/1 G
! E
G

yxg}g Z MakZk0*
M kZ}g ? Bq :Z!`g ?
{z
/
}ZL L
X gBkZak
B B}g ?gzZ Yw
: t GZ0Z

nS l^ n ] o ] ] nm l] ^
`n] mq^`] e^v] t ]] ae ne an h^v]
] o ] t ]v ` ]e^] ]]' ] `] ]
4Z> G
.nZ ) `ev q] ] ] `n] n
3E
! E
( 434/1 G
G
}uz q
-Z {zl IZgzZ 0
) ) KZ zmvZ -
Z
# LL
]lV V,ZQgzZ yZ gzZ~

vZwg[Z ZO
H: 1pq
-Z.

V 1 V,Z
s yZ zmvZ - 1yY
XN Y k0*
yZzmvZ X `x fk
B

Zj\ M
Z
# 6,]zmvZ -zz T g e {z
6,m,
zwl c*
k8g
/
\ M ~{zZg Zaz

6,)(ly
H !*
\ M c*
\ M {t ~ VgVzYe 7t Z
x 0Z)X 1t Z6,m,
?O\ Mv!*
f
O, g ZMZ
4Z> G
.nZ
3E
! E
( 436/1 G
G
\ M gzZ M p= zmvZ - Z
# Z ZV1u0*
**
Wwq
tgzZ
Hc*
{!*
wys W~{g #
sZ {!*
-Z~Z',
q
u
wys
gzZ *
*u+vZs@ZzmvZ-9
HH Zz
: ; g Yc*
Z YzyZ
2012ag ( 14) m] )x

_q
-Z :

!mj] g( vm #] $ ]ji i^m m$] #] nf o ]i^


j] % S*] j] q*] &nu ( aq*] aj$ &nu aj]
]q aj^ i^ n i^m o$ju ]v] r] ai^i
m j i oj$u ai^ !nu$ #] $ ]`j] ! m^]
( 193-190:2{Z) n^$ ] o $ ] ]`j] # m( ]

V Zz C c*
ivZY **
: C c*
ipzyZ~{ZgvZ ?D ?vgzZ L L
gzZX yZ ? V;z ? V,Z VgzZzO 0*
V yZgzZX @*
7I
QX ,: Z ?{z J
-Vz: Z yZk0*
x ZwKV; X | (,} O

y!*
$ Zzs vZ" N Y M i !*
{z
/ZgzZX Vz
!$
+ X zOyZ ,{z
/Z
N Y M i !*
{z
/ZgzZX Y vZ +gzZg: !*
 J
-Vg D '
,Z', yZgzZX
X 7ZzgC c*
i6,
{zV>

+ vZ
HHytkZgzZg: !*


L yt e
$wyV
x ZZ
M WgzZ Y 1 )(lh ]
t Z%y M
kZX Y
Nu gzZ?fuW[ @*
Y c*
Sg U*M x u V4"
[WgzZl \vZ ~ gX N Y 4Z ~ xsZ ],
Z
) Z
~g7 s@ Vzt vZ wg
HH~ [|Z ,Zf h
ewJxsZx
:c*

X D YZzBD

xf( ! ^q]*] #] m' o m ^$] km*] ! xj] #] ^q ]


( 3-1:110Z) ^e]$ i ^ $ j] e( ve

N D4Z `g `~+vZV ?gzZY(l )gzZ Y MvZZ


# LL
X ZzwJ/{z" ]nkZgzZzy 0*
kZB[gLZ

Zzh
ez~ wy l c*
Zzt zz Z Z l y M

:M
h7',
Z',
V Zz kZb

]*] m$] ( q' *] .] i^ xj] f *] $ pjm


(10:57h
+Z) nf i ^e #] ov] #] ]i^ e

',
Z',( H7V2{zgzZ ) H gzZ H ay

w ( l ) V2v{z~? L L

BVzgzZX H gzZ H ay

w V2 Z (,
yZzg VyZX M
h7
X
rg~g7wqZ}g vvZgzZ H{z$
+iZvZ

x ZwKWL LX 33:8wZ) j$] $ ] n] ] n] Y^ ^~KkZ


2012ag ( 15) m] )x

_q
-Z :

]m *] nU ^ ^ZgzZ( Zzg evZsgZ hqkZX 7


p6,
zZLZ {z 7htWL LX 17:9/pZ ) X^e `*] o ma^S #] q^

~ Zz~ p Z uIz ]!*


t ~ ]c*
M ( , !*
M]
.)vZ Z
n
pg7hkZWyZZIZgZ hZx OZzqkZgzZ !*
Mx ZwK

~ VcZ g (Z it Ox ZZ ~g a )(l @*
a l yZ
# @*
Y c*
wnx yZ uici7 (gzZ ]! w
X 0*
M: "
$~ m,
gyp{ c*
i~xwzugzZ:Z'
yZ
wNN Y
g$
+z @*
x_] f X Z B ~g$
+
cgzZ ~ KkZ
vZ wg 
VZzgg {z (Provocation) ZZz Zv] ~ ]
Z
O X I~ ]gV.6,Vj Cg
z szmvZ g$
+._YZ\vZgzZlaXCg LZ 0*
q :Zq
-Zb
X V Cg
D
+KZ y1ZX Z o o M V yZ6,x
V gzZyZ ]!*
kZ ~
yZg Zu [x~ Y
Zz {gt m,
/ k

B 6,kZ X ;g 0*
',
ct gzZ **
761Z @*
: Z
x zmvZ -Zj xsZ6,[k
,

b
V WVzg Zu
:#
~\LZg0EOX Zz!*
6,
yZ { Zg Zz

e^] ^ h] ^ ne v ne ] ]q] .... nm U ^m


0Z) mi ^ ]i ^] n ^ ] i'] p] ]
4Z > G
.nZx
3E
( 551550/1 G
! E
G

M
6,
[IZ
/ZX z~: M[}g7gzZgzZg :Zz....!
{z
/
}ZL L
~wqkZ"{z( Z 7,**
qut "gzZ ) ZnZ kZ
/ZgzZT e ?
X n
pg { Zg Z
zkZ ?T7k
B ByZ? N 0*

,gzZ $M] wzZCyZX Z7,*


* o u**
]
~g$
+k
B wq
kZOl |gu**
]t
X MB;V ~{d
$

:Hg ZV-
yZg Zu~g Z LZvZg 06,

] _i n] '^nq g] ^n ^e] ri
] gn ^n ^n ^`n ] | ] e

4Z> G
.nZ )
3E
( 25/2G
! E
G

2012ag ( 16) m] )x

_q
-Z :

} h+4gzZ {( [ZgzZ) Z


# zg OZ
z kZgzZz7,#
~~ ! y1Z L L
{ 0*
tt X q
g L}gzZ sgzZ vZ yZ X Vg Z% Y Zx
X
))

)g f VlyZ X Vc*
/eZz qz g$

+([Z x
ZgzZuZ
6, t z~ ~5gzZ
H Zg7 z x yZgzZ

B ~W[Z c*
k

ZzzmvZ-vZwg
H<:Zz Z%**
zx **
g Z`
HW
:c*

\ MX V 7yZ~g !*
x ZZ[ZakZ ;g7!*
nx
( 3801g ~g g ) `n] n v ^m a ]
X ~g~g!*
"(,
syZ[ZX,76,
{zgzZVgz M6,
yZ[ZLL

W : Zzgsl} Zg Z} /B/zmvZ -vZwg~~6


Zg7VZg Z~xwzuV 6,
kZzg]c*
Z@X c*
uzg6,
x iuZ
{@ * W7rF,
Z zmvZ -vZwgZ
# Oq hZg7
*kZ ~y M
\vZ6,kZX
H0 i M q
-Za/ *
*wJ6,g6f kZ 1
yZWp
/Z
Hc*
CtZ~T~ 7,*
*wi **
]gq
-Z {!*
6,Z
+Z{7 kZgzZ
 yZZ IZ,Z Z~la p >%x`
1zg x ZwK
{z }
.zz : i q
Z Zz WgzZyZgzZg yZZ LZ
kZ]g t
Kl Z BkZX
Hc*
y

wy6,kZakZN Y$M~Z
xsZ~[k
,
+g Z
b
L a**
M~sV x ZwK ~Bs
# z
:gZg7 G{ztakZ i

nY #] ?^S ]v] r] $ j ( v^e ^m% ] #]


' r ]i ^ ^i m( n(v
m ] o `n ( v] m' pF`^e p$] a !^fm ^vj
( 28X 27:48Z ) ]n`S #^e oF

~x ZwKBy Zz Z}g7 G? ;e vZ c*
3 [Zp Cwg LZ vZ GL L

V!*
yZ {z X 7hsp D Zzw!*
ugzZ D Zzru 4Z
T zX ~gla}g vR
q
-ZkZ kZ : }Y7?X }Y
X Zz Z vZgzZX}
6,
+C
Z @*
5} h+gzZe
$Z@wgLZ

Te*
*ZawjgiaVyZsq
-Z\ M)gf}@kZB

2012ag ( 17) m] )x

_q
-Z :

~VgzZ
zz]DpqZpwJxsZ
uv {z
;zgzZ]V\ M s~uzgzZM
h 7w#
]!*
tD7 *@
\ MOXTe**
i%a!ubD
p
7nb!*
}x*t ~Zzs6,
yZ%gn
:yZ\ MXgY6
,
gg

nm (^i^ ^ (knf] ]`e _ ^q ^] (u] ^j l^ ^]


m ^`n ^m `i''^ ] ^S ^ (`j` hv] `e l]
] ne ]^ ^] o p] ` ^ (` %] ^] (^] ne ^ne ^ o
]a p] o `q ] (]q ]i^m ] ^] n ' ^ o ]m
( 593/2 ~i E.Z~Zz) ] ] m ] oj^ 'i oju

zgkZ V;X M sZvZ


M X M 7aBL L
gh #yZkZgzZ _ yv
k
B X,k
B BkZ

Z~TVg *ByZamq
-Z~e{z
/ZakZ ~
[IZX V: iZ0
+Z4~A [IZ !*
gzZ}g{zgzZqZ s~g
+kZbV
e g(Z

HM
6,
yZ~
/ZX { c*
i
Z
+ kZ~ Z{X ] ~)yZ
z kZX,k
B egzZN Y4Z~
vZ c*
gzZVY{g Z~(gzZ, hgB Zv
) c*
J
-VVg @*
4z]
.aj
X }**
LZ
:c*
x 7ZV,Z k0*
lIZ0vZwgy
**

m] o i ] o] ] o] m n] ] o%e ^
^ n ]a om i p] nf m' ` ] ^ ^
^ o ]i ] ^n^e j v ] i'] ^ ve ]
kfa] j` hv] ] (^q ] j] ]i^i ] ^] n '
( 601600/2~i E.Z ~Zz) $^^e

X5k0*
}gv}] xsZgzZvZ=zmvZ-vZwg yZyL L
LZgzZ
+ LZwq\vZY Y4Z~+vZ

?( 4)

ZgzZ Y M i!*
k
B B}g ? :y ]!*
~uz q
-ZQ 7t X ,i Z
u
vZ-
/ZgzZXYZg7Zgv M
6,
zmvZ-{z
/ZXz hg6,
[IZ}uz

k
B egzZ
8wJ+ kZ ?bVx eXg(Z M
zm
2012ag ( 18) m] )x

_q
-Z :

gzZ ~ h !*
# ~gvk
B kZdX`{ c*
i}p Z?
zkZX
8
X `0kZv+4}gv

~ yZgz kZ ~igz s kZ s
gzZ ;ggZ
',J
-~8 *@t iu
~Zs Z?

D~igzs iu @
~ ~8X M 7t
mvZ-vZwg {z @*
5y1ZV,ZgzZ x **
6,
kZ
yZg ZuX Z

7wJkZvZwgp
ty1ZX N Mh
+ *@Bz
: HyZt} 9~VV,Zg y
M}X H

om ]v ] ^] ne lq] o] ]

~ =gzZ ~ y Z ( VyZgzZ
)t V
~ ! L L
X ,7~igzs y ZkZ ~

~igz s y Z ~ ~\ M yZ= gzZ M k0*


zmvZ -vZwgQ
E

y1ZL L( 794/2 ~i . Z ~Zz) ^n ^e] ^m i k]:c*\ MX,7
wgX M ^:Zzlx **
y1ZkZX ( 7~g Z)f kZ6,)g ?]!*
t
lgz M~~g Zi ZgZgzZ c*
~g 6,
gv/kZzmvZ-vZ
Z Z'
,
Z + kZu 0*
g U*M x xg: gzZ yU*
zZz x 0 Z x vZ
M gzZ 1
X c*
wbw
/
%@ k Z
~vZ
M zz
~ NZ KZ W HyZt y M
6, e ~ ~ 9
y d

$
x ZwK{zwkZakZ7g Z, M d
$
kZ ]
:N 0*
:

`^ e ]v] r] ]em r U] ^$ ]Y m$] ^`m%*] ^m


( 28:9/pZ ) ]a
X N0*
M:d
$
xZwK{zwkZakZu0*
**
W!ZzyZZ}ZLL

~Z
+ ~0*
6, ZW~ xw~ o{!*
kZ6,e wkZO
gzZ p=~)(laq Z Z zmvZ -vZ wg~ ~ 10 ( 369g~g g)X
uz bkZ ( 2950 g ) X ~V e o._]c*
Zzg Z',
Z +
: c*

yZt6,
kZ\ MO
Hu
/
%@ kZgzZsvZ
M
( 3085g~F,
) ]e] a 'e o fm ] m] ^_nU] ]
X Y Y7kZL{g!*
z~[Z>k
,

b
g7yZ]!*
kZ[Zy-L L
2012ag ( 19) m] )x

_q
-Z :

ZgtX s[}iu uC
bgzZu% Zb +~vZ
M
ZZapg u 0*
u _ ZKZ6,Z',
Ze
$g f ~g Z)f Z
{z
/
-Z~] x?Zm.**
q
;g V- ^Z
# LZuZOX Z
+
gzZ !Ta 6,ys}iu{z c*
Z \vZ w
Vz!*
kZ H~ he
$g f yZBx?ZmZ',
Z **
\vZ {z V
$Zgz
~ys}iu
zkZ ~]Zg ( 21 20:5{Z
+Z)X B6,
gzZ,wys
V] yZ1**
zV
yZ {z
Hc*
LZuZgzZ !*
M~u
: ~ 2
[X ,{uz}iukZgzZ, J eVGgzZ
yZXzwtLZVz!*
o kZ Y~ysog0*

ygZ ?Z
# LL
gzZ ogzZz JeVzZyZgzZz +VG}{yZgzZVgZF,

(53X503: 3)X c*
_Zg kZ"~Yq~kZ
: ~ ]Z

yZ M}gzZ} ; g Ya6,T~o kZ"Z}


.Z0
+
zZ}
.Z
# LL
G
VV' gzZ V-jgzZ V-i
gzZVEsgzZ V-gZgzZ VY`
gzZV G347V

g yZ gzZ M}yZ Z}
.Z0
+
zZ}
.Z
# gzZ} wgz MgzigzZ ~(,
"~
:X **
: ~ 
{ yZ X **
3g6,yZ:gzZ 0
+!*
: yZ X Z e1**
!*
yZ

~zc~V}{zY
8V
yZaVLZ:gzZ b V
KZVyZ
uh "{zgzZ r (,6,?0
+
zZ}
.V- X ,] VzqgzZ {z @*
,X',
yZgzZ b} } V2yZX b J eVfyZ **
u|t yZ ? X b
( 5X 1:7]Z ) X b ~v M 'gZ F,
yZgzZ Z e^V8

x ZZ Zz C
!*
_ ZKZ {z
HH0*
kZLZuZ ._]Zg
:,: Zg Z zx u{zg0
+Zzu_ZpM
h{@ *B
[Z *"{z
/ZgzZ}x *Zq
- 4,
kZk
B Z
# LL
X ,#
}
.~0g Z
/` !*
}}!*
V;z } wa}S

-MLZgzZ}
VzVyZ6,X 7VyZgzZgz" **
wq Vz
yZ .....
gzZ ~gZgzZ yZ g X: ~f "6,
g_ ZZ}
.Z0
+
zZ}
.X~
?{z @*
b!*
c*
"Z}
.}0
+
zZ}
. 6V'gzZ ~jgzZ ~i
gzZ s
Z}
.LZ0
+
zZ}
.?V- gzZKaV @*
- LZV,Z N 2: x {z(LZ
( 18-10:20]Z ) X {k
Hs
2012ag ( 20) m] )x

_q
-Z :

z #
n" \vZx?Zmy **
Zz3,

gzZ9xq
-Z LZuZ
x?Zmy**
._y M
X Zi Z
zy
: ;
gzZ]~ OZz~
yZgzZz d
$ @*
V Zz ~zc <
Z: ~g Zz[
LZ~ F,
',
gzZ]kZ KZ
kZ V,Z 2~46,`g x ZxZZ
# OX HwEZ aVu
:
( 31:27Z) n oi+] o$ ]i $*] nu$ ] u$ ] #] e
gzZz: u~}X ~$
+Z .TgzZVc*
0*
" g TBx **
vZ L L

X Yqk0*
}0g Z'
,
V 

: ~ Z V,Z6
,YK7z:s 

Z ) ^ a $*] ^`( `$q ^`e ` f $ 're `$ni^+


( 37:27
yZ gzZ 7~ yZ [@*
X ,6,yZBVzH,Z :L L
X ,woyZ HgzZ?f

c 
*
~ yZ
/Z ~gHZwt \vZ aLZuZ py Z
Y6,g{x?Zm.**
OX Y c*
OZ 2~C
bkZ c*
uL{z
/

kZ v Z s \vZ ~ qz Y7 } LZuZ Z


#
:,OV Zz Y7} { z 7{ M

o ]ej r] ^i(^e *] j $ ^m o ^ 
( 54:2{Z) ^e $ n *] ]j^ ^e

kZ H6,V Y KZ q} ?x ~} Z x KZ .Z
# gzZ L L
- 4,
q
{ }g vt X zO ( Vz ) LZ gzZ z/sZz Za LZ a
X 4a}g v

gHZw]aV Zz_C~xgzwqZ: ~<~y Z


: ~] Zg X
~Vy6,yZ c*
~LZuZ }t LZu Z .0
+
zZ}
.QL L
yYgz{z}g 2
+~ zZ KZ Dl!*
z1yxgVZuZ
( 2 1:20gxZ ) X ,g ZoIZX YZg

Z'
,
Ze
$gfazmvZ-~Z x !Z]t~LZuZ
[k
,
ux Z szmvZ-akZ e
b
$Zzg Zz M ~
2012ag ( 21) m] )x

_q
-Z :

gzZ $
7Rg !*
{z
/I q
-Zg WgzZ <
q
-Zg uL~
-Z ~._y Z}
q
.**
YH**
Zw]6,
yZ Tg6,
uzLZ
/ZW
]{!*
6,
ZZ Htx ZZ ~
Cq
-ZzmvZ-~KkZX i
: sf
D ,kZX c*
Zzg UV {] W6,
] Z~[k
,

b
E
E
D
)f !*
gz qkZgzZ g{ ] 6,x C+: )gzZ
6 Z0{zmvZ-vZwgX k0*
yyyZ0
+{F;~g Z
X c*
ZxkZ
G
!
-vZwgX E3 x {gzZ kZgzZg {] ]~` D
Et
X ~ Kq
-ZVZ
/
kZV25[w0? y1ZgzZ%0{4zmvZ
vZ wgX g { ] ]o~ h
+ bDv[gzZ `g ?

gzZ kzZ D
E
t
X c*
Z
/kZ
! Z 0 Z._ wq
-Z c*
[w0 ? y1Z V zmvZ \I
( c*
Z
/ <X Zh
+i0kZ._Ie
$
E Zzg~Zz)
8
E
3

+
E
5BE kzF D
Tg{] G~C Zzf [IZv~!ngzZG
-CE
xkZ EZvZ0k
,
VzmvZ -vZwgXDg x **
`
6Z~{z
X c*
Z
G

X g { ] bDR
yZgzZFd
$
Y MgzZ >D
X c*
Z
/
kZ
! Z0ZZzmvZ-vZwg
vZ g mZ0z/]|{ ] {6,x **
q ZsBF6,x o ;g D
4Z > G
.nZM0Z )X Hx
3E
! E
( 254253/4AZy M ZX711/3 G
G
s W~ kZ wi **
Z >g~y M
6,iu{@BBkZ
:
HHyt~V/s s@k
B { M
( 16:48Z) m *] `i^i mS ^+e o.] o j
yZ X gz MgzigzZe
$. Y c*
ax +Z q
-Z L L

X N MxsZ {z J
-V**
B

u$
+gzZ+
M$
+~XI~wi **
]c*
M ZZ {z >Y Z',gkZ
c*
{z
Ht } { g eZgzZ
Hc*
g Z
xVz@Zz YKBbD
:N Yg ag3V; yZZIZ c*
gzZBwJxsZ

* ] o ]vn ! nU] ( %ia^ m$] o #] ( ]e


2012ag ( 22) m] )x

_q
-Z :

] ..... m^] p #] $ *] #] pr n $*] ]]$ `S*] e*]


au] a ai%q &nu nU] ]j^ v] `S* ] ]
$ `nf ]% ^$ ] ]iY $ ] ]^*] ]e^i $ ` ]]
( 5-1:9/pZ ) nu$ #]

Xg}@?X yZ ]Y Z',
VyZswgkZgzZvZL L
Vz
vZ tgzZY^7gziZgv MvZ yYgzZQ^~}iJ
-{ge(} Z)
VV (Y ~g7 ] { g egzZ ) N Yg
/x ZwZ
# Q .... X g Zg

gzZigzZB/{z
/ZQX ]v(C
ayZgzZz=
ZgzZzZgzZzO 0*
X y!*
$ ZzsvZ"Xzhg3 ZgyZBwJ~0*
Z Z> 2i


HH{@BW6,
x iu e
$Z@t~7e
$ M~yZ%Z
X V>%~igzs kZ pW M @*
Y~g Z k0*
kZ
Z e Z
# M ~sV vZ
M c*
} t6,Z y M

:Yc*
yZ]Y Z',
W[k
,
}g76,
b
kZ M y

nU] ( pe #] $ *] f* ] s( v] m ^$] o #] ( ]*]


U( e #] pr n $*] ]^ jn$i $ n ` jfi
( 3:9/pZ) n*] h]e ] m$]

Vwg kZgzZvZ Yc*


yZ y Z e swgkZgzZvZgzZ L L
G
'
MvZ ? yYz
/ZgzZ 4a}g + /?
/Z ( } Z )QX ~',
X z ~lp[Zu**
gVz
gzZ M
h`7gzi

: c*


g Z~s
# zZmvZ-

] ]v ] ] ] ] ] ]`Um oju ^] i^] ] l]


] `]] a ^' o ] ] ]^ ^] ]im ] ]nm
( 24g~g g) ] o `e^u ] ve

:X B:g Z
Z v
Z Z[Z L{z J
-Z
# Vzwy VJ
-
zkZ~
Hc*
=L L
wqZkZgzZ Yqy Z w gzZ yY s~Z g Z
Z vZ Z!Z 
X 4vZ[

4Z ~xsZ ],
Z~ yZ kZ\ M Vz
/ [W
:~}f]zg
$u@ZTH
:c*

zmvZ-vZwg e
$ZzgvZg {k
,
1Z **
C

2012ag ( 23) m] )x

_q
-Z :

gZ) r] ]m oju ] o `e ^rm ]] ] gr


( 95 09
X N Y4Z~
A @*
Yc*
~V-X 6,
VyZvZ L L

:Z\ M ~x **
bZz0
G
3Z0Z) ]i ]^ e ^]
( 281/1Z] E

X Y$z MxsZ ! Z L L

4G

: 
V- ~hyZ\ M c*
MawJxsZz GZF

] mi ^m] n na^ n n^ ]] ] n] f ] `]
( 17161gZ) ]im ]m oju m ^ e

4GZFvZ}ZL L
tX MxsZ%KZp%4'
,
itY}
]n G
7{ M6,
yZZJ
-
zkZvx~gXZ7,
**
VZyvyZ:gzZZg:
X Y M7:yvzYgzZZg
Z J
-Z
# D
:g Z \ M6
,
kZ

e S fS] ] o a^fS] `^ ]] ]] ^] U ^m
]m ] oe] ] mi na n n^ ]] ]^Ue] ]^S
( 17162gZ) ]j oju

?~xsZ ( ~qg| (,
M )tYzxZZ[p VLZgZ {z
/
}ZL L

%KZ%{ZZzV,ZX QQ?
qm!*
z~C
yZgzZ/x
X
Hc*
O
Z J
-VHgZkZV1wJxsEZ
:K
tp ZkZ0Zc*

k
,
 zmvZ-x **

I
38

3Z) .... 'u m o ^a ] ^ ]


( 286/1Z] GE
..... kk0*
yZgzZ c*
H eHwJxsZV2~? L L

~g Z0"
$U*
6,zmvZ-vZwg Zq~~t{ g *
!z~~8
:VrZ~T k
,
q
-Zt yZ6,
kZ

^e Y ^e ]m oju ^] i^ ] ] ^] v
]nm ^n j ^ ]e] ] o ^a^q ' ^ ^
4Z > G
.nZx 0Z )
3E
! E
( 475/2 G
G

: yZZ6,vZ {z J
-Z
# , VJ
-
z kZX gwgkZgzZvZL L
q y Z w z yY s~g Z M yZZ6,wgkZgzZvZ :X N M
2012ag ( 24) m] )x

_q
-Z :

F,
~OkZgzZ, ~5ZgvZBkZ }g ZgzZX
X 7

x yZZ \ M HwJxsZq~#
}
.zmvZ - Z_
.h
+i0g
:H: Zzg} sf
D x **

( o] ] o] am (`n ' ^ o] j%e o]


x 0Z ) m`S ^] e'] hu ] hu o ` f]
4Z > G
.nZ
3E
! E
( 502/2G
G

{z @*
5sV Zz 
( M C
!*
) ~ kZgzZ x ~g kZg ~L L

M ( a wJ] kZ ) ~ yZ X} ] swg kZgzZvZ Z


z Z Bv gzZ Y Hg ~
) ) wgkZgzZvZZ (,
X

X 1wJxsZ6,
] yZV,Z k0*
x KZtg
HwJxsZq~
g { g !*
{ Z_z q
-Zi Z x KZ ~i ZvZ0
:, BWLZ { z c*
gHZV x yZZ\ M

a^rm ] ] ] o n ] o ] ^
4Z > G
.nZ) n] f U] a] nm ^ ] e
3E
! E
( 495/2 G
G

bDu~l`
^._zmvZ-vZwgvZgvZ0

BLZZ 1wJxsZ VX ~yZQX ~] xsZZgzZ H{
{ M6,
LZWD
+mq
-ZQX c*
qz *
*OV Zzg Z 1
-zq
-Zl`
IZkZX }g u~T c*
6,
yZ<gzZ H
E
.nZx 0Z)X HyZ wJxsZgzZq~ #
34Z > G
! E
0ZX 495/2 G
}
.zmvZ
G
3Z
( 526/5Z] GE

yZ%tuq
-Z 6,V Mg e~] 6 Z0{ zmvZ -vZwg~ ~ 10
-y&{z
J
/ZgzZ,] wJxsZyZ Y{z gzZ 5s0_gZF
5~ s ZZ ZVzg ZLZ VV;z {X ,wyB yZ ,: wJ] kZ
$ MxsZ_g Z} Z )XX]i ]] '^v] oe ^mZ ~ o]!*
kZV2
5Z g @*
~d) X 1wJxsZ M "
$wy _g Z ~kZ ( Y
4Z > G
.nZx 0ZX 127126/3u )Zz
3E
( 500/2G
! E
G
2012ag ( 25) m] )x

_q
-Z :

x ]c*
Zzg ] fX qZ ~(, Zzg xsZwJ~KkZ
9
L o]q{`~~8zmvZ -vZwgp
/Z @*

ZzbhZ]!*
t6,
~yZgz}kZ @*
c*
y

k
B
Z
O e**
a yZ xg jZ6,~ [ k
,
w#vZ wg
b
wJxsZ z V,ZaD]Z LZgzZ {
p xsZ
)
Z
: V- W?c*
0z/g Zux 0ZX 1

(km] ^ q] ]a ] ^ ] ra kn ] ^e ]
4Z> G
.nZ ) ] o ]^ ^ `eve n ^` h] k]
3E
! E
G
G
( 456/2

gN ?n ( ) kZX 7G Tg
/~wq]g+Zq
-ZL L
G
'
+
LZa kZ 7
k
B yZ k0*
}g gzZgzZ [ wJxsZ [Zg
X zg~A

nu^ o u o v f ] ^] q] ]a ^ ^]
p] ^ ^q ^j ]`S ^u o ^ ] ^ ^u ] ]
( 967/3~i E.Z~Zz) m % ^m ^] ^] ] ]

}iukZ X 1[0
+
zg[}iu~g7 kZX {isp kZ L L
}g J
-q
-Z {z
/Z Z{X [xsZ
/
g Z}g gzZ~q
-Z~q
-Z
}
.=:gzX @*M 7{g e ZwJxsZ=X D Y%V n
pg ~g Y{
X ZV ZzU zyq
-Z wqZg

wJxsZ kZgzZ Zq~ #


}
.zmvZ -vZ wgzq
-Z `IZO
Zjpg ~g Yg !*
zggzZ **
i[ZgzZVG LZ VrZ6,kZX HyZ
kZ `:Zzzt X c*
8yZ zmvZ -vZwgpe **
Z
:t] Z W
,
@*

n^e ` ^S ^ ] ^m n q ^q ]^
^] n ^] `u o ] e kf ^] ]' h] ]']
( 969/3~i E.Z) n] ^ ^] m' o g]

{zX @*
KZs g Mk0*
MpHgzZ
g e
$.q
-Z:V,Z L L
LZ6,VzggzZ` 0.kZ vX 1k
,
i kZ[}g7 gzZ VZg Z
+ kZ %KZ : {g vb z [ ZX ~g
)g kZ ~ V
2012ag ( 26) m] )x

_q
-Z :

X gwJ
) Zg eg ZgzZZgs

: ~ZzX H((][ !*
g Zg Z W,
@*
kZl

n] ^m a h] ^m^e kne h] m m ]
( 974/3~i E.Z ) nu e n ] o ] ^

l zmvZ -vZ wggzZ!*


Zv ;7~[IZ}g ZxsZ L L
X {ispg ZxsZ {z7kZ HBW~
gzZ

!*
M~s ZZZ[k
,b

ZzgkZ0*
t\ M~}g !*
W
X c*
qz **
OWpi Z%S s\ MwJxsZ V
5 ygzZw0hw0_g qVzg ZuOzmvZ -6,3Zz ut}
\ MX ~OV~LZgzZwJxsZ LZ\ M V,Z~T
:Z~[ Z

] ] nU] j ^e ^^f] ..... ^e


4Z> G
.nZx 0Z) ]`e ]a
3E
! E
( 497/2 G
G

G
G
'
'
OWgzZ wJxsZ}g + kZgzZ k0*
}g Zg + L L
X Zi Ze
$Z@KZ"vZ tgzZ ~

tb
6,
kZ Yc*
U: +kZ Zc*
~ N @*
Z~kZ\ M%Z
:~x **
ym,
~fgig Zuq
-ZO\ M bZX Yc*
Z
+

kj nu ] k] ] o$u p^a] e ^ ]
4Z> G
.nZ ) ne Ue^ nU]
3E
! E
( 498/2G
G

HOWgzZ 1wJxsZ
~O ? c*
C= ~z;g {%0 L L

X zwJ~p>

~kX e
$Z@z0gs{
!*
zmvZ-Z
# ~Z
: gzZ1q Z"Z6
,
]!*
kZooYHwztb
kZexg6,
+ LZ

] mr] fm ]m oju ^ ^] ^j &e ^] ] v


h] oU o ' ^ ra a] oU f ] ] h^j] a]
!z=Z )
( 47/3Z GE

xsZ {z J
-V ,B V
{z
H5a kZ {z HyZ L L
[ V,Z [ Zp,7wJtb
{z[ IZ {z tgzZ N M
2012ag ( 27) m] )x

_q
-Z :

]!*
zVIZ 7wJ( xg6,
LZ}tb
<
)]!*
 V
X wJ

zmvZ -vZ wg t ? Zz ~(,q


-Z wJxsZ U[IZ V M',h
+'

]gt X Z7,**
.Z!*
{g !*
z/gzZ D
+
%bD9[ D wZ
ZD
+
g Zv6,e} (,
~)(l xsZ
/
%p 7zJ
-Vi Zggz swq
E

G
4

.n Zx 0Z)X` { M6,
3 Z > G
y wq]gkZ6,q
-Z /0vZ ( 558/2 G
! E
:c*

D

n^] i k^ ]evi ^] m^Ui n ] o of] l^ ^


] ] ] ] ]^ oju ] o] ^] ]' oju ^] ]i^
45!*Z) u nf
G
( 1661g EG

#
$~VzPgzZ Vz
/Z( hgxsZ ) v ]z zmvZ - Z
# LL
:ZzsxsZZ J
-VHwyBVkZgzZ VZ {z
/V\ MO
G
'+
X h',
Zg tgzZ7[Z ZvZ Z 7,
**
g Z
Zt+
GgzZ c*
N*

Wz Z 4Z ~xsZ ],
Zg (ZgzZ ~qg KZ bDx t Y 1y t
/Z
.
btzg g Z wJ
) Z xsZ
/
% c*
Y D
+
% +yZ6,e
X Lg7
X UZ] ZZmzmvZ-vZwgx Z/
: HyV-|kZ~g ZLZ "
$U*
0y

S l^n] ]fnm oju `^] o^ nm ^]


] u] ` ]rm e p] l] ]jm
] ] `e ]m u ` ] ^ ^ ] ]`Um

4Z > G
.nZx 0Z)
3E
! E
( 261260/2 G
G

z]N Y M6,{ Zg ShgZe{z J


-V Vz7*
/
B
C
~L L
wg Bg Z
Z ]!*
kZ'{>t Z}
.q
-Z

{g ) ]
X ,~g Z k0*
ovZgzZ h{z yZ

: ~}
LZ}ZkZ%0k

n] ^ ^] ] ]m ] o] ]`m ^
n ` n ] hve ]] ` ]m ]

4Z > G
.nZ)
3E
! E
( 383/2 G
G

2012ag ( 28) m] )x

_q
-Z :

N7xsZ
/Zpgu VJ
- * Sg BwJxsZ {z
/Z L L
X 7g yZ~T k
B yZByZsvZ
:# 0

^m ] ^ r f ] ^n] ]i ^
^n ^U ^] m f a^r ]e^i ]
^n ^^] ] o] ]fni ] ^ne ^ a^r
.......

^n ^^`e `m n n ` e
^nu j m] m oju ] ]
^U] ] ^`f ' p] l] oi

4Z> G
.nZ )
3E
! E
( 408407/2 G
G

G
'
[Z 
z!u}g + yzCZ"gzZBwJ zx *?
/Z L L
~ #
/Z ~g gzZ, "
$U*
~g7 zg Z
/ZpViz0
+Z
qgsxsZ ? M @*
gk
B u'
,g {0
+
iJ
-Z
# X 7~gz$ c*
[ZCZ
]~g7 V,g Z{gzZ gJ !~g .... X zntut kZ b~g7 gzZ
z]gzZ YLgzZo +t J
-Vg sxsZ+vZ
X ByZV1!*
gzZg ;( ZzYzVG)yZgzZ Y$
y
Kzx **
zgzZ

yZ { 0~ q Zg Z~ {0u]z zmvZ -vZ wg


:#

m ]] e^v ] e e ^m] ]
n o $] o ^] S] j ] '^`r]
]]' ]^ '^] nf] o_] ^a ^ ] h] k^j] oju
~d) h] ^n^e k]' ] e q ] $] oju

( 218/3u )Zz5Zg @*

VyZgzZ yZ"gzZ yZZ6,wgkZgzZ6,kZ ? ~ =t "vZ L L


O X Zqs BV7kZgzZ
+ 9
-V 3 ?"
J
$&gzZ { c*
i
s V7 zgzZ zg0
+ZvZ wg
ZBgzZ
)
f bDi ZggzgzZ ,@*
+vZ z [IZ
G
'
Vzg Z~g vgzZ c*
[a9}iukZ)g f}g +vZ bkZX wJ
2012ag ( 29) m] )x

_q
-Z :

X .9[IZ

:c*

6,
q
-Z1Z **

' oju n a^r m] ]`e n ] o ]v &e ] ]


4Z> G
.nZx 0Z) ^a ^ n ^]
3E
! E
( 526/2 G
G

v J
-V H akZ \ MO 5} +t zmvZ - \vZ L L
X 4Z~kZ Z Zp

:c*

V,Z~LZx **
bDZzD
+
%]zzmvZ-vZwg

o] ^n]' ]m ]nUe o] v^e ]v ] o^i ] ]


] p` m^] o ] vm ^nu ^ n ]n ^q] ^e ]
e'] ^e n ] o ] h n] h^q] v^e
( 250/3u )Zz5Z g @*
~d) ^a ^ ] o] ^ oju
~p7Z {z @*
5stKZ} h+ k0*
LZzmvZ - \vZ L L
X N 3 { Zg hV0r Zl
zgq
-ZgzZ N skZ vZ ,gZ 2
+Z N

[ ZvZ6,V Zz g ZgzZ {0


+
iwX}g Z 2
+ZVyZ wgt t vZ
V2gzZ e
$Z@Z vZ C
gs+ kZ VXOX Y **

Zp{z J
-V Zs yZ vZ zmvZ -vZ wg HnZZ kZ
X { M6,
xsZ Z
:] !*
~g !*
g
/
m,
yZk
,
Z} ZyH0y

^^`m U] ^m e ^^m n] o ^m ^n] ^ ^u ] ]


]^ ] nf o] m ] ^n] n je^q] o ^
& ]] ] m' o m ^fi e^i nj
`e ]fm h] ^ o] `m ] ] $ &m ] ] ^S ^
0Z) ']'^ ^m] ^ fj^ n n`q o ^nq ]
( 41/7t`ZztZ^ZM

6,yZ C '!*
T 5wg q
-Z k0*
}g gzZ 
g6, \vZ L L

>]y
Mz*6,
wJ] kZgzZ c*
gi !*
yZ C'!*
gzZ
kZ {z
/q
-ZX
H~ Vz
/z {z 7]t t \TkZOX H{z
{z
/m{~ +wg kZ ( ~ ZZ )X g(Z ~gz kZ }uz
Hd
$

#+ kZgzZ`Z {z 5 ZQX g wq ]g ;e vZ J
-Z
# gzZ 

2012ag ( 30) m] )x

_q
-Z :

[IZ~T H (Z kZOX Yg u'

,
B[IZZz
g .
aV {z
Hc*
Z+t U X ~ yZX 4Z ~ + kZ

X
HZgzZ~>yZ4Z~qgKZgzZ
:6z0{DWz`
g ` zg

( 13/7t`ZztZ^Z) ] ]a ^f ^]
X HwJ@',
%KZ+ kZL L

:D 
~X^ kq] ] n jZ{k
,
1Z **
C

] o ]m oju `^] o ] o `e i^i ^ ^] n

( 4191g~gg )

-V D ZwZ e t~ V
J
/yZ x +4q
-Z p kZaV ? L L
X N Y4Z~xsZ {z

yZzz kZ
/Z ZZa yDgtV; /**
zz y Z~A [W
J
"
4
E
5
{z
/Z ce **
{)z EGgzZ g zZzpgm [IZQ **
[L
: C
} ZgtV,ZOYc*
OZ ,: wJxsZ

oju `^je ^] ^ `v^e ^ vi ^ h^j a^e h] p^ ^


( 281 183/4xZw
) `^] h] ] ]m

Vzhg7Z ~ X 7w'a }g f yZgzZ 7[ IZ \ [tL L

X VzOZ~:gzN MxsZt J
-V
:c*

V,Z6,
gzZq
-Z

o^i ^fi ] ] m n ] o ] k o]
] jj ] ^ne ki ^ l]] ^S o ne p^e m] n
( 542wZZD1Z) m

Vg!*
M6,
}g)]Z
\v
Z @*
:tzmvZ-vZwg~
/ZL L

X wJxsZ{z tZ@*
hg:%KO!~,+kZ)gf

zmvZ -vZwg V,Z%ZX7"


$U*
xZZ iyDg kZ/**

[k
,
)
b
/
Z Ht~zg (1388g) X^m' h] mre jrm Z:
gZ
:c*

V,Z6,
{@Ag}X**
wJxsZZLexg~zu

^fq] ^] ]r] n oe] `n ^ n n ^ ` ] ]


( 40/4u )Zz5Z g @*
~d) h] mq o ^ o h]
2012ag ( 31) m] )x

_q
-Z :

,g ZgzZX V',
Z',V Z
z t yZ N M xsZ ~ yZ L L
~zu[Z >k
,b
,g6[IZyZs6,
wJxsZX xitb
6,
yZ
X VTg

/
**
;e **
g66,xsZwJg A6,q
-ZkZ 06z
:yZ

( 55/4u ) Zz5Zg@*
) ] ] ^`n ` fm h] mr ^]
X YH:wJ<
gzZZxsZy
Z aVZzg[Z>k
,
stL L
b

X { M6,
xsZwJVAwZe !*
Z !*
V,Z6,Z%Z
:Dy 5a zg A/**
qk
,
.0 c*
]
i

]n h] `] ^ gi oe p^ o ] ] o]
( 130 ` ZZ- 1Z) m ` h^j] a]

~[IZt \ MXV M7BVA~ c*


=/**
L L
X N MxsZtYzByZX~[IZ7
: ~Z
+~0*
tV,ZbZ

') h] o '`m m ^n] ^m'`m


( 19390 19230gt ZiZ
X N Zc*
~zZKZ{z ,7]iYZ\c*
~~}iu[L L

xsZ Z0wbZz0F V,ZO 3 V; 6z 0{yDg


:H~x
*Zb:L~iZXYc*
OZ6,
g
Z Z6,
C
F,
kZgzZ~]

[^ne k] ( ^ [m' fi] ] oji ^ ]e] ^ k


( 50x *Z b :) ^j ] ^m' o m ^ne ^^ ^ oe ^

O=6,: ~zc + LZ ? kZX z Zh Z y


/kZ { ;g g
# {zL L
~+}g ! {X V!*
kZ ?7! ?HV; { ?g
X D hg7%KOZ: 4Z

{gzZ/**
6,
g66,xsZwJV[IZ {zp
/Z[IZ Zzg~[k
,

b
Zz !*
~yZ y t ~A [Wp ? ]!*
kZg ZZt 6z0
: 
g Z ~yX y Z~A [W@*
', ZX

] o h] mr] a a] n ] o ] i^
( 12679g! Z0Z') n ` fm
2012ag ( 32 ) m] )x

_q
-Z :

\ M X BwJxsZ {z Hwy6,]!*
kZBW[k
,
zmvZ - L L
b
X 7wJ]!*
yZ {zxsZ
:D 
~C
i[0Z

m] m j i oju ai^ h] nm ^ o k]
^ vm ] n^e ^e m m] ]i^ h^j a] o k]
(75yZjZb:~gf) ^ o] v] m' mm ] u
m] m j i oju ai^Z:~F,Ze
$ Mt~}g!*
[gzZ
g L L
] n^e ^e m m] ]i^Z:Zwi**
t~}g!*
[IZ X
X ^ o] v] m' mm ] u ^ vm
: w{ y

m h^j ` n n] ] ]^ ` h] ov] ]a ]
.<Z) ] n ` fm
( 16/3~ E

{z T7[ ( M ) k0*
X x | 7,yZq
-Z {zY
HHg6[IZ L L

X 7wJ]ggzZ {zxsZyZOVk

: D 
u?

^$] a] h] mq i^m ] n ] o ] ]
.<Z) n] ] ] ] ] ] ` fm
( 16/3~ E

\ MO, s V26,"
$[k
,

b
Hc*
zmvZ -vZ wg L L
X H7wJ3 Zg Z{z o g Zc*
g Z
Z vZ Z!Z yZ

[ Zp
/Z\ M X [IZ {z
/Z(,Zuz Zz : yZZ6,x zmvZ -
+ {g !*
zu0*
uz Z t s@ .{ \ M gzZ VZ ~ VZ
y M
@*
,!Z ~g Z)f Z+ kZt *gzZ, g zc Z',
Z
] \ M {z
/x *gzZ
H5 s+
M
KZ} * ~g7\ M HyZt
 V; vZ H Zz ~ V/) y M
OX yZZ6,\ MgzZ#
g(Z ~zc kZgzZ
HH_zmvZ -BT xsZ {z Y HwJ+
: Z 
g ZX xiaVz[IZgzZVZ[*
*

j*]*] nn(( . ] h^j] ]i.] m$( .... ] #] m( ] $ 


2012ag ( 33) m] )x

_q
-Z :

(20193: yZ/w M ) '^f^e ne ] f] n ^$ ]$i $ ]ja] ]*]

Q ? D xsZ ?H z VZ yZgzZ[IZ ?gzZX xsZ s+ q


- 4,
vZ L L
G
'
+
LZvZgzZ b ]!*
sf}g ,h
/ZgzZB0*
$Z@N M xsZ {z
e
/Z
X ;gN[pVz
: Z 
g Z~s ZZg

* ] l]^$ ] p$] ^nq n ] o( ^$] ^`m%*] ^m


^e m p$] o( ( . ] o( f$] ^e ] knm onvm a $ 
( 158157:7s ZZ) j`i $ fi$] i^

kZX Z 
!*
}igzZ V M {z V9vZ s
?~ } Z z L L
 Z t MyZZ6,wgkZgzZ6,
vZakZX ]gzZ 0
+
i {zX 7[Z Z
X Y0*
$Z@? @*
e
z~zckZgzZ
rgyZZ6,
]kZgzZvZ

Z}
.N7yZZ6,\ M {z
/Z ~ V/#[ IZ y M

:,I[ Z

_$ *] f ( ^( ^( ^$ ^e ]Y h^j] ]i.] m$] ^`m%*] ^m


#] *] ^ kf$ ] h^v*] ^$ ^ ` *] ^a^e'*] o ^a'$ ^aq
( 47:4Y Z)

Hwi **
6,g& qkZ M yZZ6,
(y M
) kZ~ [q{z} Z L L
c*
,s"yZ cg yZgzZ , *Vzn kZ k0*
}g v
vZgzZX 6,V Zz ( w 0*
zu Z}
.) y , bZ6,yZ
X Lg**

\ M H7Zg Z **
yZZ6,
\ M s: p={gzmvZ- @*
+6,[k
,
gzZb qz 6,a#kZ ]
b
W w]
ZY ZZ \vZX Hg (Z/wC
i !*
i BV7xsZa1zg4 !*
xsZ
H Zz tBBkZ @*( 109:2{Z ) 
e
$Z@ s yZyZZ IZ
V {zgzZ gg " lgzZ /i x a uixsZ IZgzZ xsZ
-#
J
6,yZ~lZ 0*
d
$ m
CZVg ez [ZZz
f ~
{Z
+ gh
e x g
/
gz,J
-um{q
-ZQ ( 112111:3yZ/w M )X
Hc*
xia
m<!*
Vz
/
x Zzg (Z { Zg/g gzZwys zmvZ-vZwg~33e
$ M
: Z 
g ZX I~}]c*
Z@gzZ Zze
$.a! u
2012ag ( 34) m] )x

_q
-Z :

*] ]j$m *] ]'^
* ] o m ] e^vm m$] ]q ^$
p `
* ] ]m *] ( `q*] `mm*] _$ i *] ]f$m
( 33:5{Z
+Z) n h
] ] o ` ^n% ] o

yZ,; Y~}igzZN Yk
B u',s wgkZgzZvZv L L

zZ V 0*
B; yZ c*
Y c*
Jm
c*
Y c*
O ju**
]yZ ' Zw
gzZ gl~ *ayZ Zgt X Y c*
z7Z }iukZ c*
N Yb ^
X [ ZZ (,
ayZ ~]y
M

G
E
34OVz% !*
$
gzZ uIZ6IZy q GG
=E
Zy M

G
YgzZ/g s V nbDX ~ Zwmz~]zZZyZ%IZ
{zgzZ ^ I]yZx q
-ZY 6~ ~7X Kg (Ztzg
~Vz
/{g6z~
gOxzJ
-u ~(,

A & Yz
yZ]Y Z'
,yZ WZ
# ~/g%ZX M 77]gzx ZZ is
} ZzmvZ - {za e
$Z@t ~}g !*
[ IZ
Hc*
x O
1 xZwys yZakZ7yZZ6,\ Mz!*
Zz+
M ]t
kZ H Zz y M
X Y c*
Z
+t b
LyZ6,g#
q
-Z Zgz
fgzZ Y
X ziq
-Z +g ZLzmvZ -9wys [IZ 
: Z 
gZ

#] $ u ^ ( vm ] n^e #^e m m$] ]i^


a$ m mr] ]_m o$ju h^j] ]i.] m$] ( v] m' mm
$ jm% *] $ #] oe^+m `a]^*e #] ]_m *] mm .... ^
m( ] o `n ( v] m' p`^e *] p$] a (^]
( 33-29:9/pZ ) U] (

x ZwwgkZgzZvZ: n
pgyZZ6,]y
M x- gzZvZ: zk
B B[ IZyZ L L
t J
-V( zk
B ByZ )X DwJ~zc h+:gzZ Bx ZwVzq {
LZgvZ T et ... X N Y { M6,tb
~
q gzZ
f0.}g v
vZXg Z **
HtVz
e g Zg7gLZ {z vZp, uVr
e }
6,Ve}g Z @*
5} h+gzZe
$Z@wg LZ T
X I**
X]!*
tV

V I yZgzZ ~ YzkZDIZq`ck
,
i
2012ag ( 35 ) m] )x

_q
-Z :

X M6,
gs zZ #{z
/kZ 7ay :
L gzZ
) !*
wy
GI
:] 3]#Z

^e m Z]XOg~gYwyB{z/kZ{z V e
$ MtL L
gz M6,xsZ ] B V kZ {z
/
t X y ~ p Z X....

L k
:
B BkZ [>%Z`
~9zg~5ZgkZgzZ

~ {z
/kZ g}g Z
7:
L wy]~uzg~ e
$ MgzZ : yZZ e
$ Mt X
wq]gZz~ NZ kZq
-Z : Z Vz y]yZ Zz Y0*
ByZ @*
t
/Z ..... Xag Z6,wys yZV }uzgzZa
g6,+ LZ7Ztb
QzzZwy tgzZ YHwyzzyZ
y M Z ) X B: wJxsZ {z J
-Z
# @*
Y c*
J
-
z kZ O ]i YZ
( 77X74mweZz

: wJh+gzZ **
: yZZAZtb
gzZwy !*
~x|kZp Ze
$ M @*
@*
!*
Z kZ[|Z e
$ M X 7Rh
e Z%x|gzZ yZ zg
M X *
*
^]Z Yt(ZtXYc*
gZ
#OAZszZ{g
h
+sgzZwy~(z^B;Vz]gc*
%Zz~ga) X^`mm] ]_^ ^]
E
-rVf szZyZgzZ qgzZ 7ugzZG
& AZ
~V-{aX
HH SCG
0/X !ZjDr
# g;ZYq
-ZwzZgVXx|]c*
M yZDIZ
:~LZx **
> gZ0~m,
+Z

^j] ] g mr] i ] ] ^] ^vf ] ^ =e ^]


(121wZZD1Z) ^`u ^] o mr] ^nf ^] ^nj ]

}g gzZ ugzZ , Z
/zg xsZ v c*
\vZ " Z L L
rg

Z Ztb
 akZ Y Hwztb
yZOgKg (Z 2~
X z**
Z6,
kZ

s
c*
g akZYc*
7g Z
D
+ Yz[IZe
$Z@kZ
_wi **
~ 32]c*
M {Z
+ g]c*
Z@ gzZ Y e
$.a! ug >% Yz
gzZ g Z 9tb
e
$ M X 7]gz ne
$Z@ 5J
-uyZgzZ
3: gzZ Vzi!*
Yt X Y c*
g Z
0 [IZ[g )O+@
y~ {Z
+ {g $
&gzZ W,
Zwz aVz
/>%/g akZ
,
k
igzZ [Oz c*
OZ ZaVz
/[g )p
2012ag ( 36) m] )x

_q
-Z :

X g}~[k
,
gzZ6,
b
+ LZ Z Ztb
{z Y~]i YZZgzZ Y1

) C
aVz
/i Z6,
gzZ@s [tb

/Z V M',h
+'

wqg pce *
*7kC{ kZVz
/
g ZY
gzZ q~ { g !*
zmvZ -pi Zav x Z kZ {z
/
g Z +
$Y)
6Z0{zmvZ -vZwgZ
# 6,ut^OX 75Z Z tb
\ M

5BEZ G
tb
sxKZwJxsZkZgzZc*
Zzg
/
<Z0gNZ{
!*
w E
%z
7tb
piZgzZq~#
}
.\ MgZuVR
kZ.r6,
5ZZ
:y~Zz(109108/3~d)X

h] ]] ^ n ] o of] ]^ ^ni m] ' k^


m] ^ n ] o of] o e e vm k]
n] o] &e ^ n ] o ] `n] &fm ] ]S]
mq mr] `n _ `v^ i^ |] ^eq a] f]
( 1031/3~i E.Z )

{
pzmvZ- {z MxsZ[IZ Z
# VgzZWZ)z L L
0E
0B+G{ 
!*
WZOX , :HsyZ\ M bgNZ} Z}
.7ZgzZ
yZ \ M X Zq~ #
}
.zmvZ -vZ wg {Zg_Vz!*
bg f ZgzZ !*

`
/g
X ~xig Zlq
-Ztb
6,
yZgzZ H{@ *B

:\ MVzg ZuvWZgzZ/g0E
0B G

] ] mr] ] ] ^ n] gj] oju i^ ] o]


3Z)
( 277/1Z] GE

G
'
tb
c*
M xsZX Vz:" J
-Z
# Le**
7k
B s }g +J
-
zkZ~L L

X wJ
) ZwgkZgzZvZgzZz

xsZVzg ZuyZ \ M q~ #
}
.zmvZ - \yZ%~ ~ 9
:Vzg Zuy Z\ MQX 7wJV,Z ~] wJ

^ q ] ^ ^ ^ j] ^`^m'i mr] o ^ a
( 1045/3g0G) h] hve ^ ^

T e **
k
B c*
) { M a tb
~
q gzZ ]g ._ vZ ?H L L
X 7
[~ V,Z ( ?

90 c*
:c*

gzZx **
yZzmvZ-vZwg Dyg AXE
i

2012ag ( 37) m] )x

_q
-Z :

( 14/6Z
+ZzZ ) ^ ] ] ^] e ]' m' n e ^]

]!*
kZX } 7,xg- i 3gg (Z V&+ kZC
ZxsZ ! Z L L
X yY[p

e M ts kZX Z7>% Yzs V {z


$
/~yZ
Vz
/
x [k
,
7[IZ@gzZ[g s kZ
b
Hc*
 wy~tb

[IZ @*
x ] fOX **

k
,
iV gzZ[
X7>% Yzs V Zj
HH**
tb
6,Vz
/
,Z
:sf
D {z
/
t
( 8786~g f X 29/3~d) kX+d
( 84 ~g f X 95 29/3~d) kXyq
( 7675~g f X 129121/3~d) g z^
( 66~g f )[IZl`
gzZ!n
( 78` ZZ- 1Z ) g yZ%

&

GA /[Z
: /G

K ] ZZ m s V kgz xzg / ]z zmvZ -


~Z=yZDIZZzg Z
zJ
- Yx Zwyz
T( pre-emptivewar) k
BF
F6, q ZZ L L~Zt tZgq
-Z~KkZX
~kz7,
LZ {z {tsVyZa t~V/}uz
/a kZ,] ZZ6 c*
vagz$kZ c*
h
CZq
-Z Zz
k
,
bkZgzZ c*
b
h ]yZ| (,
M x ZZ i +
$YyZ6,
gx
8

E
G
5
Z [Zg U*M GiSz) X c*
p } ~ s ZZ Vz kZ [
zc 7c*
/_
.I /_
.gzZ k Z x ZZ kZ zg kZ ( 104msZ
i M VlyZC
!*
[k
,
tY } Zg q
b
-Z q Z X ]gz(q
-Z ~ ]q
E
E

&
GG
B Z WgzZ g z ~Vi Zggz[Zg
Z_Vz Zz Za
X 7e**
k
B 6,gq
-aV Y
H VyZ k(,
k(,
+
] ZZ mx Z/ t `q
-Z bZ ( 142m ) Zy xsZ~i Z)
2012ag ( 38) m] )x

_q
-Z :

**
X F
F6,wZ gz VIzg ( bq~ { Zg Vz ]gzZ
)
Z xsZ Zg
: V- )F
,
`kZ~z

)
Z **
g ZMZu',yZ X *6,g ZM Z Zz3,

gzZ ~ yZ L L
y!*
x ] ykZ %Z kZ :~yZX ^zg ~(,

~5gxsZ
N 0*
h] kZ {z
/Z q Zi MgzZ Zg Zi M Zx Z:gzZn Y ;~ o

0*
x Zu
)
Z xsZ:%6 V Zx~]qyZX Zc6,kZwJZ
( 192X 190/4b)zbg ) X M
hzg]Zxz}kZ:gzZ$

+ |g ] ZZ yZ/ 3t yDg Zuz q


-Z V; ~z**

b & Z YZgzZ h (zC yZ 7Wz#


c*
s %Z <
z
V,ZO **
] 0z]4!*
gzZ Z ZV Zx,
'Yx Zgzg6V;zgzZ
( 146145mxsZ Z)X c*
x **
k
B : L] ZZyZ
xZ/ CZz]!*
t}f]zg
$u@',
!*
]x{g@*
bZz
/
kZgzZ[k
,
\ M o{zzmvZ -vZ wg
b
C]ZZyZ
CLxk!*
]IZ}goyZzmvZ-vZwgXx**
VZ',
uV

4
5
E
{EG #~yZ Zz]qz7gzZy*yZqyZ o
wJ] kZ {z 3Zg gzZsayZ ~)gZzt 7] xsZ6,g
:\ M~x**
xzg6,
gwVX}7,
**
B;gZMZz#
KZZv]gzB
(7g~gg)XXi ]Z
:~bkZ ~z

q f] ^r] m^ ^j] m^` o i ] ]


of] hv^e ^n] p j S nrj] me n ^ o^]
(1144mb) ] h] ]] ^m] ] j]
~kZX 6,
qgzZqi Zz
) zge
$pu"] i ]L L
G

$
g c*
zwZZgzZO{k
B ~ h LgzZ wEZ j{ wL

X 
x| XVz[ Z]y
MgzZ Zg *~]gYa
:VzLZkZOX \ M xzgp

[of] ]a ]m^fj kf%m ] S] |] o a ] U ^m

( 7g~gg )

~g vgzZe
$Z@ gzZ ! x n
pg Zp]!*
kZ ?H !xzg
) ) }ZL L
2012ag ( 39) m] )x

_q
-Z :

?wJ~zckZ ?gzZg

~]g: wJxsZ~ LZ zmvZ - ._e


$Zzg D1Zx Z
:c*

\ MX c*
Z Ztb

^ `n ^ n n ^ k] ^ ] o] '] o]
..... m] ]i^ : m o^i ^fi ] ^ mr] ^ ] o i
ne nu] ne vi ] ^ a m mr] ]_m oju
( 93wZZ ) mr] ]_m ] n ]m ] ]

G
'
 V z Z
z t }g + M xsZ
/Z X V ] xsZ "~L L
[IZ 
g Z \vZYz Z Ztb
Qe **
: 4Z~xsZ
/ZgzZV
Q7t
/ZgzZXN Y{ M6,
ZZtb
~
q
k
,
i{z J
-V....zwy
X ,ZZtb
c*
N Y4Z~xsZxzgI
Z Ze:^zg~]!*
kZ
: e
$ZzgM0Z

: ^ '$ o] om o] ] jm] &nu q] ]a : ^

] ^] ] ^] o ^^ n_ ] o ] m' o fi] ] om
4Z > G
.nZ ) hv] n] o
3E
( 27/4G
! E
G

qZ ~ &gzZ = kZX
HV6,x Mt gN ? : kZ L L
w Z c*
Vg (Z ~zc +kZ~ c*
kZX ~ ] wJ]!*
X N Yg ak
B BkZQc*
gzZ gk0*
}g }iut,Z Z ( ` Zy

wJ Z g Z
g ZMZ LZZ kZ 5 \ M y\{ 
! Z0_g q
:gzZ c*
g Z
3Z0Z) jq n^e ^ n] ^ ^] [o o jm
(261/1Z] GE
V;z~Z~^{z
/ZgzZ VzJ m
6,kZ~ ? Yy>

!*
~L L
X VkZ

[Z wwOxsZ wJ~ [Z] zmvZ -vZ wg ^{


k
:c*

D{6,
kZvZwg LeN*
A }
G

3 Z0Z ) ^e e &nf]
( 261260/1Z] E
X g7!*
Q>

!*
kZpH >

!*
KZkZ L L

: q^gzZ c*
h MZ"7,ug I)**
\ M yZk
,
Z{
m,
z6,
z

+ZzZ ) mr] p'] ] m' o] om ^e t q onj


Z
2012ag ( 40) m] )x

_q
-Z :

( 237/8

G
G
'
'
~ ~ ]= kZgzZ ZC
~}iu~g + f}g + kZ L L
X Vz Z Ztb
kZ c*
VwJ+ kZ

:c*

\ M Bq :ZzmvZ-vZwg
E

(398m~i . ZxsZg@*
If ) ne ` n ^] n ^]

X g!*
Vzg%ZN Yh Z} i6,
VEZk
,
ZL L

B xsZ ] szmvZ -vZ wg Z0{ f q)Z


:c*

\ M go
~gZMZz#
~[Z
G

3 Z0Z ) mm o ^ '^e '^e k ^ ] e^n o^


] E
( 262/1Z
x Z g ZMZkZgzZ kZ X Vz 7~ f gLq
-Z [}iu {z
/Z L L
X ~ !*
',

]t~[Z kZX ~] xsZ Z\ M q )Z]z{ f


:kZ \ M c*
ZC
c_ g ZMZ
ZBB

^Um ^`$m ] ] ] o ]j] h] e^j oe


3Z) nj f^] '^f
( 273/1Z] GE

kZ eT{zgzZ vZ}iutX ycs vZgzZ^uZu 5Zg v=L L


X A ! xg x ZX

u~}) Xn oi] o ]i ]ZZgot Zz,kZ


4E
5#~ yZgzZ ~( Yq k0*
xsZEG
}0g Z',V 
gzZz:
B; g ZMZz #
KZv ]gz c*
wJ
) Z zmvZ -Z 7]
x ZZ ms x ZZyZT ux ZLwoyZ c*
X ~
VyZ {z ~ ]g t
Kt /6,Z zmvZ -Oq/]i YZ
X }}~syZZ?

yZ \vZgzZ,
:c*

\ M T eHx KZ\ M Y7\ M
1ZZ
# ~)(l

mr] r] `n] p'i h] ^`e ` mi u] ` m] o]

( 3156g~F,
)

yZYgzZN Y,@*
yZ[h
ey TV@*
c_]!*
q
-ZyZ~L L
X , Z Ztb

2012ag ( 41) m] )x

_q
-Z :
:c*

zmvZ- e
$ZzgvZgy!*
N

^ ^` fn oj] ] ^`e^ ^`^U km] ] o p ] ]


( 5144g) ^` o p

[fztkZ ~gzZ ~}ia}vZ" :c*zmvZ - L L

X 3= J
-Vx yZ#
#
Z ~"gzZaN
:c*

\ M De
$ZzgvZg {k
,
1Z
C

o p] e n n a ]] e p p a ]]
( 2888g~g g) ] nf o ^a j ne

gzZX 7Za Zuz kZ Yuh Z


# :c*

zmvZ - L L
Vz yZ nvZgzZX 7L{g !*
z Y ( x 
)#
Z
#
X N YKay

~5ZgvZZ ?

:c*

\ M6,
utz

] ] ^ `u] o nm a ] ^m oe ]^ [Ue] ]
nf o a^rm nu ^e o] ] ^ m] o^_]
( 1011/3~i E.Z~Zz) ] o ^m ]

:c*

\ MX 7VYvZwg c*
: 6
,
V-g ZKZ/?Vz: ~p"~H L L

)gfV
!*
OkZgzZXxzg u
Z zgzZ kgq
-ZX
Z?

z= \vZ
X N 3wZzq~{ZgkZgzZ,~5ZgvZ~

/
g Z[k
,
._VzzgzZVgt
b
K-Z/]zzmvZ -O
yZgzZ { tzZiZ x Z/p] ZZyZ LZX H s x ZZyZ Zz
ZpgzZ 7 yZ V kg z xzg {z wt ~ p Z uIz !*
' CZ
],
Zx ZZt t Z T e *
*6,VyZ~ wqC
gzZ 7Zg6,]: rz!*
vZ q
-Z : D Mt 6,gZzzVlyZ ]**
/X N Y 4Z~xsZ
6,u5Zz wZZ yZgzZ }iuV7 ZuzgzZ b ZwVz
G kZgzZ *
*
+
:sf
D @ZP~KkZX *
*
:c*

~kZ^IZa(F,

~sxzgIZ1Z**

.... ^$ ^^ ]m ] a] '^`r] n] o gj ] ]
m mr] ]]'m ] h^j] ve ]m v] ]mm oju i] a] jm
( 65x *Zb : ~i Z ) ^ a
2012ag ( 42) m] )x

_q
-Z :

+ kZX a ~g c*
V c*
ZgzZ Hn
6,yZZ IZ vZ L L
Zg6,vZ[ g (Z ~zc+ kZ {z J
-Z
# YYZhg7J
-
zkZV7
X BwJ**
Z Ztb
~
qgzZ
f0.Qc*
N Y

yZgzZ{ M6,
*}Vk
B 0gg(Zk
,
Z
iZ hyZXSgtk
,
i>

!*
~g
) )q
-Z~?gzZz7,
}g?d
gzZyZXDZ
ZgzZzgV: M Zz M6,
yZDZZ j
}Zo LZgzZ Zl
gYZ~V Zl
KZDwN
Z IZv
KZ bk Z {zgzZ zg 7 ]gZ ~ }iuKZgzZ
:y~dXD 1nz0
+
i]c*
gz

|m mm x] `ne fm ^] x^e ` m

7 *~V/s {zp **
{ M6,
*V kZ V!*
~gyZ L L
X ;g{g
ZskZyu|CZ O
:{C
i}Hy~[Z7kZ

] o nf ^ ^fq^ e o] ^^ ^n] o^i ^fi ] &e


`e j ^^ ome m o ^_] a k_ o] n
] u] gm v] m' a e m ]]' ^ f] ` q] `
( 517/3u )Zz5Zg @*
~d) ] u] e jm

wJ] kZ : c*
svZ T 5wg CZ k0*
}g \vZ L L
7wJ+ } c*
6,VyZ
) ) kZ ~ c*
C 9LZ kZQX
yZ gg zch+pt J
-Z
# gzZ Vx Z yZ)g fyZ~X D

X i Z
ux kZgzZ ?f} hkZ X h+X gq

:DW
/m,
yH0y

^m' o] v ^] o] a ] ^nm e ]f ] ^]
a] a U] ^ jne] ^ xnf] xf v] u ] m' a
( 41/7t`ZztZ^ZM0Z) q^^ jne] ^ ]r] S Y

s ZzwyZgzZN Ygz M6,


yZSg~ ~kz7,}g c*
vZ L L
gzZ YZqhZC
C
T xsZ+tX M s+[ZX ,]

~ yZpg Z **
Vz 5Zgz k0*
}g vzgZ ?
/Z :X c*
g Z
Z'
,q ~',
X k
B QzgZkZ
/ZgzZwJbtb
X Z',
{ c*
i}uzq
-Z
2012ag ( 43 ) m] )x

_q
-Z :

*~~g DW%0{40g ( Zk
,
Z6,}uzq
-Z
7Z "gzZD0
+
i4gzZ q$
+J?X 7H{ c*
i?x
?CY6,?gzZ @*
7,~}iu~g vZ
# twq Zg vX D ~g :gzZ
g} {)zgzZ,gL QXf
e{ C M ~q
-Z}iu ~g
X Hg66,kZ VH4Z }iu~g vggz M? [Z x= X
z zgzZ ,gL~g Zl q
-ZC
~ ?gzZ gg ZD
q
-ZgzZq
-Z Zh q
-Zg Zu}g v~
g @*
~d)X V ~{c*
VzO Le 7~Y Y :Zz ?[ZX V b}
( 523/3u )Zz5Z
:c*

~[Z %0{4

^ ^n] ] &e ]] ^f ^a ^] ^n] ^f n ^]


q] ` `e j ^^ ome m o ^_] a k_ o]
jm ] u] gm v] m' a e m ]]'^ f] `
( 39/7t`ZztZ^ZM0Z) ] e
!

+
CZ k0*
}g \vZ X ]y
M gzZZ Zg X M 7~ l * L L
X D7wJ+} c*
6,VyZ
) ) kZ ~ c*
Ct kZgzZ 5wg
gqyZgg zch+ptJ
-Z
# gzZ Vx Z yZ)g fyZ~
X i Z
ux kZgzZ ?f } hkZ X h+X
:V,Z ._e
$Zzgq
-Z

mr] ]'i ] u ] ]fi oju i^ ] ^e ^nf ^]


r] o] ]^ ^ j ] ^e ^ n ] o ^nf ^f]
( 2925g ~g g) e^ ^ oe ^`% m n o

G
'
] Z}
.q
-Z ? J
-V ,k
B B}g + c*
wg}g L L
ZkZv ~ c*
C 0*
Z}
.}g }g X z Z Ztb
c*
Y
{0
+
igzZB 7L V,Z V ?+Z V N Y~
A {z N Y O~
X F V
/~g v{zg

:y ZgzZ ozZ
+Z Y (F,
HLZ6z0{

o] ^] ] o '^`r] ^m ^e h]j] ^_] o] i ]


oju m] ]a o ^ ] p]] ^ ^] ] m q ]
~d) n j] ^ ^$] i ] r] o e o]
2012ag ( 44 ) m] )x

_q
-Z :

( 354/3u ) Zz5Zg @*

~{ZgkZgzZ b] svZ6,
/Z Z{?x~g Zl
ZzXV;z 7 ? L L

6[Z 
,
z!ukZ ]!*
=A
$C]!*
ly sgzZ @*
: n
**

g 2~ 4 gzZ uVyZgzZFg Z,VzV;z @*
, yZ a
X Zg6,
q$
+KZpZ 4z]
. ,

:kZ ? HZg vgzZ Ma? HwZ 3yq


-Z0gB`
g

jne] ] ^' ^e] ] ^ [a ^ ^ ] ' g_ ^q

( 508/3u ) Zz5Zg@*
~d) ]i ]

?
/Z t {z y?{z Y7 0gX Maw}zvZL L
X N Y0 VY~gvgzZzZ~gvgzZ}iu~gvzgZxsZ

:
H5x *sqV;zH{V ~~16

nm ^ ^fq q' ^nm ^ ^ ] o v^] o] a


_e ] fS] jfS ^] [fq o] q'

gzZ Zg J
-h N }g { M6, *6,okZ ?H L L
?7Zu~g vH}:LvZ ?Zg vJ
-h N }g v
:t[ Z /

o$ ti^e mm] ^ oju ]e] x ne ^ne m ]

( 7/4u ) Zz5Zg @*
~d)

@
+
ZJ
-Z
# LL
X ,7*6,
7B}gvB3:5BV+h

k
B : qg Y q
-Z p C
{z w{ 6,wq ]gkZ Vzg Zu kg IZ
:~: M V,ZX e
$D

e ee] ` $ ^ m m^e h] ^q p] ]v ]
a'e om ^ o ] ^`n ` i ^ o ] ^ m
j] ^i oju ^_ e $ ']]
o ] ^ a] oi] oju m $ ^a^] ]a] ']]
'e vj] j kne h] i^i ] niY a a]'
$ m] ma ]i 'q 'e o ]qi oju je n
( 122/4u )Zz5Z g @*
~d) ] 'e o Ui

IZ1ZkZQX c*
7s@CZ VrZ M + CZk0*
[L L
2012ag ( 45) m] )x

_q
-Z :

IZ yZ~ TZKgq
-Z Z H7cg s~g VrZ q[
p ~ }iu~g {z ZB[}iuZgzZ Z Z kg

? J
-V g Y ~ nz wkZ ZyZx/Z
# yZpX 7
kg IZ O
) 6,
kZQX 1i ZZgzZ Z ?kZX M ~ikZ
X Y V}g vV{z : 7 ?
/Z[ZgzZX M ~
'6,kZ {zgzZ c*
M ~ Vz~g vgzZ c*
!*
',#
|Zg Z}g v kZ

kZQX: kZVztgzZz: wV kZ KZ ? J


-Z
# 7Zz
X z {Z~q LZZ~kZpgzZzg66,
u kZ ?
: Vc*
s |t~kZ W yxg6z0{gzZy;!*
B`
zg

q] ^ v i ] o] a ^ ^a^e ^
^ x] ] ^]'] ^^ m] o `
n] o u ^] n] n ] o ] ^^ n^e
^'e o nn] S l ^ n] o ^u ^ ^ ^
] ^' ou] n ] ^$v a ^' ^eU ] o ^ ] ^i^
` ^$u ^ ] u ]^ e o] `e ^' hU n] ^f^
] ^S ` '^n] ] mr] ] m] fe ] m `] e ^f] ^ Em
8
.nZb gu
( 5251/1.Z G
) ^ne]

wa ~ ?X Y :Zz ?Xy ZV ;g7 ~ :{ y; !*


LL
q
-ZC
gzZ gzZyZVc*
g Zk0*
XgzZ} ~g Z7Z

qZgzZ
zzw ~}iu~g v xX }g b 0*
0*
7s~g v M Vg}iuKZ 7 :{X Hk
B M s }g

Hc*
C \ yp yZgzZ k
B V~uz ZLZ Z
# t ]!*
M
Vzgt X M
W yp Zg vV [ ZX 7 ypj
+gzZ { c*
i Vzg
c*
H
CX s!*
{z ~}g !*
yZ gzZ s}uzq
-Z
:tb
c*
BwJ: + yZ c*
-Z
J
# N Y7:ZzJ
-
zkZte: c*
e
X N Y0: .yZ c*
,}

~yZgzzBxzgIZ H{yg Z~] {D1Z HV


yZ {z }V 6,
okZ yg ZgzZY -{z 7t syZ
{D1Z~[ZkZX ,: 8
VzgV !*
x 
gzZ B *B
2012ag ( 46) m] )x

_q
-Z :
:yZ

^e ^m] o] a'^ nU] jni] ]] ^ n ] o ^]


] ` Y q ] ^q ^e ]^e e
^`'m oju mr] n ]^ oe] n ^ n ^ m' o
ai^ aj^ mr] ]'m ] ]m ] ]e] ^ ^ a m
( 109x *Zb : ~i Z )

wgkZgzZvZZ Y k0*
W?Z
# c*
zmvZ -}g L L

yZZQX z ] g Z
Z kZ c*
M svZ wg vZgzZ yZZ6,
G
G
'
'
+
gzZX }g zZ
z t kZX Zg +~ + {z}& gzZ M
{ M 6,tb
~
q
f0.{z J
-V a Z Ztb
Z }g Z
X zk
B s yZgzZzOZ ,g Ztb
gzZyZZ {z
/ZQX N Y
:Vz^{ 
kmZ0z/

e ^] e ] v^e n ] o ]v &e q ] ]
] l] o $ e ] p] ^n] p'] n ] o v
e ^] ^ ^ v]] o ^i n p] o ju n
^% n] ^e^q] ] o] v ^] o] ]]
( 107/4u )Zz5Z g @*
~d) ] ^e mr] n ^ ^frm

zmvZ-X Hg 6,
~zckZyZgzZ 5} h+zmvZ -\vZ L L

vZ Z Z ~g Z)f KZ\ MQX S~zcyZgzZb J


-x vZ
t~yZb V,ZX hg6,
5 Zgzge
$.q
-ZgzZp=g
] xsZ"[Z :Xg: !*
gk0*
yZ ,u bkZ6,
VJZ
{z ,7tZ }g ZgzZ Y0q
-Zg {z wJZ X 

X Y M~~g Z Ztb

7 bX z t b
L~ck
,
i] ZZ m/,i Z {z
iggzZ Zg
fBkZZz YKZ
+6,V)V b < a kZ
- 4,
q
9`ck
,
iX
HH U"
$.gzZ Zwf kZ6,<gzZ hZz6,
g
c*

gsZ Lq
-Zt 7#
Zgz
f c*
Zwg6,w t b
L
Hwz~ nYbgZ
I ] }
.YgzZw z yY yZ V)
y
/Z ],]!*
kZ~/ CYyt? kZX *
@Y
2012ag ( 47) m] )x

_q
-Z :

X c*
:ZzZtb
{wz yZ V,Z n }: x Z9
V)
Z ZBV! #
~ ` sZ V)X6,ZbZ
( 220-210/1(]t 4ZL L()X
Hc*
g Z
Itb

Z Zi q
ZI b t b

L Zpt~:kZ
t b

L @*
7Zgtxk!*
{z
/
tDIZX Yc*
M ~} ],
Z]ZzC1
c*
g
@*
X 7
CakZ~ mgzZ t bg Z
#
$gzZ ?E
+

G @*
x|Zt b
L{zgzZ ~ wJZg kZ@Z~}f]z g @*
E
kZ~ xsZI[Z g @*
}.Z L L[KZZ Z Z eX Hy  D
: s Z e zg6
,
:

Y] o ^a' ne nna^r] j] ^] mr]


^ `e^ o ] a] m ^e ] o k m]
i oj] fm] a k^ ne] mr] ^m na^r]
f^] ^f e] ^f] ^`j g^] o] ^`m ne]
E
( 306/5xsZI[Z g @*
}.Z ) ] ^] o

$ ~ qY: i ~p Z yZtb
4E
t t ? kZgzZ @*
wEZ bZE
0G
L L
p mZ)f IZ *
@Y1agkZ6,
gm{t~xsZX c*
M~y M

kZq
- 4,
yZgzZD Hwztb
V ZzY[qYIZX CYwz
mZbD[OX @*
Yc*
{z
/
Z

Z{z
/[ L,Zq
-Zg
X D H Z Ztb
bD
p

u e^%e i ] o] ] nf] ^f] o] ^i] n] ^f] i


oa^fji ^i] i oj] ^f] k^ ]` '^n^e ]j] m^v]
n oe] t] ] ] ^m ^`j ^`i o m ji
o] am fi `n] gj ^ ] u] o] na^r] o ^i] ^m'm
m^_ k^ ` vi] $ ` h^vi fnrm ajm j^
o] kne oi^m ^ ` q]E] oju ^`^m ^i] ' o

( 311/5[Z g @*
}.Z) m $ h^f] o ] ` n

yZgzZs Z Z] (gzZ ~ F,
',yZD H Z Z: `
V
!*
c*
bDg !bDgz$ L L
D7Z Z: `

t bD{zaZX @*
Ys Zq he
$zs
~g UpyZgzZ sz ]yZ]!*
tYD ]!*
kZ6,VzuzgzZ D6,kZ
2012ag ( 48) m] )x

_q
-Z :

sZ
# QX H7Z Z: `
{
!*
L~ qY: i`g ?

gzZ kzZ @*
Yc*
CX C?
ByZkZ6,T 7]!*
kZV,Z ~ yZgzZ c*
Y0.CZyZ
E
Z ZpQwC
{z xi: `
q
-ZfkzFX
H a yZQgzZ k
B
g0
+Zgk0*
} i Zzg @*
 c*
CZgzZ @*
Y~yz ~yZ XD H
X *
@Y4Z

JE
4&

:DZztb
~
(xZk
,
Ze 5GeZetg

`q] fji v] a ^`m'm oj] ]] fm k^ ^ne


^`e ^n] mq^ ]^ oj] ni`] n] l^fq]] ^mi m]
n^jq] ^ ^] ]] o fji fm] a k^
( 47mvZ Y~i g Z :F,
xsZz G
!4Z )
G

V-gZ)f IgzZ: qyZg Z ~VLZzYc*


g ZmZ6,VyZ L L
gzZ #
q
-Z
f wkZg Z iV;z {z Z Z q @*
Y w$
+
X yZq
-Z~ C

yZz0E /**
X @*
xBs
# Z~g7 x|t t b
L wZ Z/
: e
$Z@Z5 Zz{y

] ^ mr^ oe] f^ e^q] ] o] ']

( 593/3u ) Zz5Zg @*
~d) ']a n o n^

ZggzZ
f }g ZgzZX6,V\ Mu wJ] kZ X z ] svZgzZ L L
0*
M : "
$kZp ~
wg ZQ 7tgzZX zwztb
kZB

X 4

:kg I Z~k
Bq
-Zg yG

( 96wZZD1Z ) e ^ mr] n jne] ^

G
'
X u {6,
u}g + YHZ
+tb
6,
?zg ZxsZ ?
/Z L L

:Dc_tb
0g(Zk
,
Z%0{4

^ k] m mr] p'i ]f ^ ] ^n] krju] ]

( 523/3u ) Zz5Z g @*
~d) kne] ] n^ ]

Zgz
f .gzZ Y0} y 
,@*
}g Y M ~~g T e ?
/ZgzZ L L

X g ZQzg ZkZ
/ZgzZzZ Ztb
~
q

G
4E$

:tp ZkZ ~y ZG I Z00

2012ag ( 49) m] )x

_q
-Z :

^^e `] ] ]q ni a e gnfu h^j ]a


^e ]] o i] ne ] ]] ] o

( 162/4u ) Zz5Z g @*
) mr]
EG

$
4I
w zyY6,okZZX a G
Z~'
C
}ius00
tL L

X OgKwJ
f tb
{z CY~y ZVz6gzZV
/V{

: D 
f 7q
-ZzmvZ- ~g Z

] U] n] ` ] h^] ojne a] o k
( 16244gZ) mr] ^] ] ]^ ` ^ h^]

gzZ yZ xsZ ~ yZX N D ~g7 ~ yZ0


+{ LZ 7t ~L L
X
Hc*
tb
gzZgzZ
f6,
yZg
gzZ5sgzZ]


H Za } Zg s%Z ZjkZ~ Z%ZHsZ Z yg Z ~ x 
}iu
/ **
nX Y c*
Z
+tb
6,yZ )f IZ c*
Y c*
~ +@W x<
:gzZG @
*
} Zg ~uz V,Z
HH7t

^e] ^^e] ] ]a ^a ]^ ^nu] ]]' ^ ] `^m a ]


a^ ] m' ]' ^ ]e] ] a ]nf ]^ ]e ^ ]e] a
] `e ]] ` n] ] ^f] ` mr] `
( 125x *Z b :~iZ ) ^`ve ] `]]

t gzZ N Y%Z
# QX N 3yZ y g {0
+
it J
-Z
# LL
6
X
4) gJ
-Z
# h~g
qxsZ J
-Z
# gzZ g C3VYyZ pG

gzZ :xZgzZz +
Ztb
6,
yZakZXg0xgzZxxsZIZt g
X zg3h**
wZZyZgzZ 1 c*
6,
yZV

E
-E
* V 6,5Z Z gq
-Z {z 5x 0nVz!*
;g L~x 
}iu
kZ Og yZ V,Z
H {gt 0f ~ekZX T e *
*
: ytV,ZzzkZX, Z Z g ._
KZ {z Y *6,]!*
(40`ZZ-1Z) `n e ] ] p] ^] n o '] ]m] ]
q kZ

f ( g g ~h{ gzZ ) N Y wq lp ( ~)t


/Z L L
X c*
~}g !*
yZ\vZ T,Z Ztb
%

}i kZ )~ ^
,Yt H Y7 kZgzZ c*
M q
-Z k0*
k0vZ
:c*

~[Z V,Z?VzZ Ztb
ZzZ
+6,
kZ MgzZVz~g
~kZ
2012ag ( 50) m] )x

_q
-Z :

i $ o ri j ^] ]a ] o ^ o] i
( 10107gt ZiZ') ^e m m] ]i^

$ MtVrZQXwZ e:~y
e
/KZg @*
Zy
/kZ Z e6,
kZ vZ w!*

ztL L
XX^e m m] ]i^ZZ:]z

:c*

DIh
+y

Zg Z)f IZV/**

(18181gZZ ) ] ^r ] e ^^e u] m ^a^jfi

kZ vZ kZ}:g Z
Z
faLZ ~ ?X zh
+y

V iyZ L L
#

X ~] kZ

:D 
/0vZ

^^e o o ] a]' e mq o ^` ] ] gu] ^

( 10109gt ZiZ')

7I
8Z~ } 7,**
Z Ztb
g 0*
s= Y}i ~g 6,okZ=L L
?VZggzZ
f6,
zZ LZ~HX Vz

:0f

n ] o ] n ^ pe o mr]

( 2677g Z1Z )

X
HmjgzZ+zmvZ-{zZettb
~y
/KZTL L

4
:c*

d
$ f0~G3E

D1Z) ^] ] ne^j] a] e ^e ^e ^e ^`jmre ^] ]


( 159wZZ

T M gzZ
f z~{kZ ~h
+y

Bbb
kZ }i TL L
X [c*
{g z

ZjVzq~uzhZzBt b

L 7}is]o8
L kZ~wzZg
6,
gtb
{z c*
ZxLZ6,
q
-Z/**
Dy~>Z L x ZX M
Xn Y c*
3
yZ]gz
1 @*
,|0
+!*
BVzZ}uz
%zZq
-Z Zz Y wz
:Hg Z F
,
+~A kZZ
h

] oa mr] ] ^ ^ ] ^i n k ^
^`n ] k ^`] ] i'] ^ mr] e k ]
( 804g>Z) lv ^`e ^ mr]
2012ag ( 51) m] )x

_q
-Z :

tb
t Y7/**
?N 3
VzZ)f IZ\ M :~ Z L L
wz?a 3
kZ /**
X tb
~? > 2i c*

%zZ
X Yc*
%fkZ c*
/**
pX
Ktb
6,
kZ ~X

ZZ
# X ],
,Z ~/6, T g gzZ
f hZzBt b
L
wJ4 !*
( V c*
~ F,
wygzZ k
B c*
~kZ Vc*
Vz
/
:sf
D ],
tX 1wJxsZavg tb
Qc*
gzZ HgZtb
z!*

E
$
vZ-vZwg~yZ Z}
.=G
Z
# [Z x
Z {z~~5
0z/ ~yZX ]gzx !*
~ekZ V,Z Zz x ZZ s yZzm
: ~ m
,
?Zq
-Z **

p'] ^ ] ] mr] ]_] m'`n] o ]jf$^ ]i ] jne] ^


n j] e ^^m ^e^ o te h v ]^ ! ] ^`fm
( 504/2~i E.Z~Zz)

Z{pXz ZZtb
gzZg 6,
$Te**
e
74Z~+zmvZ -?
/ZL L

~g {z M
h7t~ F,
',
t [IZ :VX7c*
,wJtb
{z 7x=
X 4**
YOkZX ,wzZ L6,
V
/

:tq
-Z~yZOgm,
zt xzgIZYzmvZ-vZwg

^e eu xmj] jS o ] mr] n_] ` ^


%] v ^ ^m te ^] ] h] o_ v ]^ ^m] n_]
.nZM0Z ) ]e] ]a ] ]e ] ^ ] ]' ^]
> G

4Z
3E
! E
( 506/2 G
G

sKZ cg
yZ}tb
zmvZ -wC
~ y ] !*
tQ kZ L L
[IZ} Lt VY : VrZX V Y $ k
B ByZgzZ Vz h
Zg gzZ x~g { c*
i Z~g ,g Z
Z gzZ
f KZt
X **
: (Z L? Z{? p

Hc_tb
Z
# ] xsZwJ~g !*
g0gg ( Zk
,
Z %0{4
: g kg I Z
g @*
~d) ne ^ne x ]^ ]u^ ] mr] jm'] ^ ^
( 497/3u )Zz5Z
gzZ c*
qz \VgzZa \ kg IZ z Z Ztb
? t {4L L
2012ag ( 52) m] )x

_q
-Z :

G
'
X 7* }g +gzZ}g

Z V,Z ;e **
Z
+tb
~LZ [~Z 6,gA /
**

:gzZ c*
g ZwJ

ne ^vj ] ] ] ]r] ^n k ]
xj] ^ o j] j^ ] jv j] ` ^ h]
n fj ] o] jea ^ j] 'j ^i nu^] h
]q v n v ^] ^ ]q i ^nS ^ ]^ nf $

( 56/4u ) Zz5Z g @*
) jS ^ j]

[IZ ? Z{XG
N Y 4Z~xzg }iu HZ
+tb
6, ?
/Z Z{L L
+'

:wJxsZ) V2v tZz6,
Vzg)[k
,
:/**
b
XT e **
Zg
gzZ?f"Z{X c*
gZ h ZgkZp\ M LZgzZ c*
CZiZ [IZ (
(xzg {
)~ ~ xzgv ?
/ZgzZX }7, btb
**
Xz#
x **
t b

L Zpg? :VrZX V~{QgzZV8


-:Zz
X }ex **
 ?}t b

L Z/

? g AgzZ' m,
+Z0/ DyT
$f ! Z0Z
G
'
+
:V,ZX xi tb
f}g B7
!z=Z) mr] ] ^ ^ [nf^ ^ri]
( 283/2Z G
E
X Btb
? /?T ebwV\ M H L L

V i Z'
,
{
!*
V;z ` KZ n6,[]Z
L g0Z
:kZX 7
Zpg Ybg Z
It b
LDwJ
) Z

p mm] pm n] ^^ oj] p'e o jf ]


^i fvi ^e ^n] ] n] ^jmq ^ ] ^e
( 156/4u )Zz5Z g @*
) ^aj mr^e

gzZ e
$~gzZ V @*
h ?mCZ~ ` M X` M
6,x ~gzZ o}?L L
ttb
a}g v s~g pX}
'
,Vz "gzZ vZXB}gv~g^

Z
+tb
?akZNOZ Z e6, ?~g Z)fgzZ,~g v
X z:gz$~ LZgzZ?f

tb
p1wJlb y}i Vc*
M ~V yZ
: ~g f X y 0*
:3 Zg gzZv
f
2012ag ( 53) m] )x

_q
-Z :

mr] ]] t]] ]'m ] o ^_] o ]' oq kvj ^


( 321yZjZb :) ]^

p qg6,wJ
) Z V 6,5Z Z ` Zy
vt Z Z Z
# LL
X MxsZ gzZ J m
Vu**
6,
Ztb

JE
4&

: D{6
,
ZzkZe 5GeZetg

" ]4i }~x L L


0G
@*
Y #
$gzZ?E
+
 kZZ G
E
~ iV1agzZIkZsZ GtyZX @*
Y3g I
v .z ?E
+kZ V,Za kZ g !*
yT LkZZj]g gzZ
f
!4Z ) X 1wJxsZa
( 66mxsZz G
G

t H6,yZ V ~] [i 0Y Z',
X ZB+zK
IZn
:
Zpg *VrZN

mr] ]^ `e] a] o_] ^ `n x] ]f ]] ^


( 343/4yZjZ ~]c*
X 329yZjZb : ~g f ) ] ]`]

_ Zzt yZHZX
Zpg *V@wq]gtVrZZ
# LL
X c*
yZwJxsZgzZJm
Vu**
6,
tb
V,Zp *ZIZ6,
XOg

t b
L? gzZ Htb
kZ HwJxsZ f q
-Z~/**

/**
nXceS{C=zzxsZQ kZX4Z~xsZav
akZ CYq{ Ctb
~]gxsZX V;c*

V,Z
HH7t
( 274/9hZ!ZfwZZ )X Y1:tb
kZ
:~>Z L x ZX x| t
b
LgzZwzZg

k `] o ]' ` ]n`_i n] o k ^] ] ]
( 807g >Z ) ` ]^ h^j] a] o mr]

n
6,yZa Zg7 ]Yq ZLyZgzZswZZV > 2i L L
X
HHZ
+6,
g#
q
-ZgzZ
ftb
6,[IZ

: D 
w
xZ

o ^] lq ^ a m mr] ]_m oju oF^i ] ^


`n oj ^ n m'f] o u $ ] u
] ] `e m ^ n ` fm `]] ` i ]fi
` ` ]] mr] ^_^ ^ a m mr] ]_m
2012ag ( 54) m] )x

_q
-Z :

( 344/7xZ ) m'f]

{ M6,tb
B
f .{z J
-VzwyByZ c*

\vZ L L

~yZX xgzZxsZIZg zgwgkZgzZvZ ZxkZX N Y


wZZkZ kZgzZ Y 1 xZ~ ]gq]g6,T {z {z
/q
-Z
Hu|BT {z {z
/Zuz Y H:g (Zi ZkZgzZ N Ya
5Z Z tb
6,yZ :X Yqg6, Z Ztb
BZgz
f0.{z t Z Y

X ]gq
-ZgzZ**
xi

wg q
-Z Z s Vkgzxzg x Z/ Zz ,kZ
[k
,
,g ZyZs VyZgzZ0*
b
',
!*
zh zmvZ-vZ
-~y M
& MC
!*
x *as@Z+g ZL~b Zz
/
kZgzZ

|Z 0yx Zg;ZYq
-ZwzZgX
Hc*
g Z
zmvZ
: H Zz~p ZyZ

e e i^ n : n e^e n ] o oF^i ] &e


o^i ] ^ '] a] o^i ] o ee] e i^ n ^$] f
a] r] oF^i ] o e i^ n m ] `i^i
] o o e i^ n m] ^e Em m] ]i^ oF^i ] ^ !h^j]
8
4)Z gu
(3/10o iE
) n_^] n%^] n^] oF^i

p]Z&
+\ MgZq
-ZXc*

_BVzgZgezmvZ-wg LZ \vZL L
:
gZ \vZXHwyZD
+
gZIZvZg1Z **
gZ~uzXk
B V26,
$
"

Zg M cs[IZgzZkXvZg/**
BgZ~X m ] `i^i
+vZgZ**
gZagzZX ^e m m] ]i^:c*

\vZX
X Hwys(`gZp )Vz
/
uZzY

gzZW Zz kZgzZZ x Zwyz ~ ]z g


$ugzZy M
t
7a YzIZgzZ q V x Ztw ys [IZ
(Holy war)k
B klLq
-ZtXba{ ugzZ ~u+vZ
{z X **
Zg7 q
-ZZ6,Z}
. 7w
z ]TgzZ woz w uT
Zq
-ZBvZh
ez~kZc*
yZ v
Z LwykZ y M
6,
CT U
YyZZIZZz m,
/

kZgzZ c*
v
Zg Z LV Zz y!*
w z yY~ kZc*

g Z

2012ag ( 55 ) m] )x

_q
-Z :
: Z 
g ZX ,zO

$ n a ^nS ]ai *] o $ a ^j] n gj


( 216:2{Z ) i j*] m ] $ ' S a ^nS ]%fvi *] o

h}g v{zzI**
?q q
-Z X I**
"{zq
Hc*
n
**
6,? L L

X Y7?gzZ }YvZgzZX ~'


,
a}gv{zzI?qq
-Z gzZX 4~
:c*

~Y
K{g

gj ^$ ^$ ] ]iY $ ] ]n*] mm*] ]% ` n m$] o i *]


^$e ]^ nU $ S*] *] ] nU ^$] Um `( m ] ^j] `n
n ] n ^n$ ] ^j gm q*] o ^i$ *] ^j] ^n kfj
( 77:4Y Z) nj i oi$] (

QX z Z Z > 2igzZzi gzZgzgB; LZ


HX 7VyZ ?H L L
ce **
g evZ g e bkZ {z
/q
-Z ~yZ[Z
Hc*
n
wy6,yZZ
#
a] : VY ?c*
n
**
VYvZ c*
VrZgzZX { c*
i kZ

a yZ ,g e vZ v Zh y * z ? ?~ } h
+'

X 7_h'
,
Z',
{g f ~g v( ~A wqZ}g v)gzZ 4]y
M

: Z 
g Z~/g

#] nf o i^m $r] ` $ ^*e `]*] `*] n] pjS] #] $ 


#] `e o*] Y] nr] ]j$] o ^u n ] jm jn
(111:9/pZ) n] ] a e jm^e p$] nfe ]Ufj^

A
A ~$
+Z ah
+y

6,
}zkZwyZgzZ3YyZ yZZIZvZ L L

gZgzZ]Zg vZX *
@Y HOZgzZ DO{z D ~ 5 ZgvZ {zX
Y Zz Zg7 LZ y| (,vZgzZ c*
ZIf LZ **
Zg7 }z kZ~ y M
gzZ
X ! xxgzZ Ylp6,
kZ H Z ?( ZzyZZ} Z )akZ ?

* ] o j^$$] #] nf o ]] n ] ^ ]Y m$] ^`m%*] ^m


$ ! n $ ] o ^n% ] ^nv] ^j ^ ] ^n% ] ^nv^e jn*]
( o #] ^nS % i n ^ fjm ^n*] ^e] e( m ]i
( 3938:9/pZ ) m oS

B}i1?d~5ZgvZ @*
Y ?Z
# H"Zz yZZ}ZL L
y0
+
i *~]y
MQ?Zg6,
0
+
i *hg]y
M ?H !Tg
2012ag ( 56) m] )x

_q
-Z :

G
'
Z} w$
+x~uz (~g +gzZ }[Zu**
g"vZ d7?
/ZXgwz~h
X Zzpg]g6,
qC
vZgzZjh : vZ?gzZ

wS/
))

Zj /s V~uz[k
,
gzZkg zxzg~[!*
b

/
@*
x
o @*
CY Zz ] ZZ yZ6,gZp
/Z kZ W
g ] ZZ m/ @*

Y Ze zg ,6,] ZPc kZ V
:sf
Dq
- 4,
}g ]tX Y Mt { c*
i
Z ZgzZ
HH^
,6,m{kZ Z] L/ s\vZ t q
-Z
X
Hc*
g (Z wys x Z Z {g
{z ~} ],
Z kZgzZ gzZzs Z@Z 5Z' ] ZZ m/ t }uz
XqZppg F,
zzOY DF,WzWzekZwyz
{z
HHgHs@ zmvZ -~]g +g ZL~y M
t}
HJ

-u ~y
M Y #
V 6,Vkg zxzgkZgzZ[k
,

b
X ;g76,
g]g @*
zb
7kZgzZ
:,s
# z]yZ~sf

kZZ]

gzZ ~g Z z KZ {z
/m{ g gz6, t s
# z kZ Z] L
kZg Z
/
iZ%ZeZgzZ i M @*
i Z <z +Z yez
) Z
t X [c*
{g ZMZz #
~E Z6,! x~ yJZ kZgzZ @*
x Z
M F,
z H,

)g fgZgzZ] KZgzZ @*
s ZzwgzZ h0*
ZuV- p zZ LZ {z
/
ZwVZz CZtzg y?z~*Z \vZ *
@Y0] ibkZ h
Zz q~ kZgzZg (Z kZa {z
/^
,6, ] LX }g (Z
{xkZ~}iu Z}
.{z *
@Yc*
} htZgzZ Cx ZvZw]q:
x ZgzZZwsvZaV[zb < M~sLZbzgzZVz
X @*
0*
gZ

]tZ'
,
Z]| \vZ @*
x `LZuZ } m
CZgzZy M

2012ag ( 57) m] )x

_q
-Z :

6, x ZZ xZgzZ 6,V * Z 
mB zZ yZ
gz
: Z 
g ZX 1ax u
(33:3yZ/w M ) n^] o ] Y na]e Y ^u 'Y o_] #] $ 
X 1} F,
6,
V Zz*yZ/w MgzZZ'
,
Zw MgzZ b gzZx M vZ"L L

~g Z)ft ~gz ~y
M LZuZ qkZ~ wzZgzg @*
Z',
Zw M
:c*

~}g !*
LZu ZX {Z

n^] o j$ o(*] n k*] oj$] oj ]] n] oe ^m

( 47:2{Z )

"6,V Zzy~ ]!*


kZgzZ 6,
?~ z c*
kZ ~LZuZ } Z L L

: ~{Z
+ g

^nf*] n q n ] ]] ^m o ^ 
( 20:5{Z
+Z ) n^] ( ]u*] lm ^$ ^iY ^% q

G
'
g0
+Z}g +kZ g c*
vZ6,
zZ LZx ~} Z x KZ .Z
# gzZ L L
X c*
7~V Zzy c*
{z"gzZ c*
{ 
!*
"gzZ

gzZp Z Z(( y M
f YK ^
,6,kZZ LZuZ
:c*

~egX H~2 Z

tu m( ] o n q ^ fFjq] a '^`q $ u #] o ]a^q


]n`S $ ] n ]a o f n] # a na]e ne*] $(
#^e ]j] ^$ ] ]iY $ ] ]n^* ^$] o ]`S ]i n
( 78:22Z) n$] oF] a

+gzZ 1`"ZX h4z]


.z4z]
.bkZ~5ZgvZgzZL L
kZgzZ kZ ZXY0gzc+Z',
Z\!*
LZXZe 7;6,?~A
kZ6,
xZZ?gzZ, Zh6,
?wg @*
1`"vZXc*

L~i

zXg}gvZgzZg > 2igDi:XY}90{Z


X g+4gzZ M YZHgzZ M Zgv
: Z 
g Z~{g

$ ] m ^$] o ]`S ]j( ^_ $ .] ^q


( 143:2{Z ) ]n`S n
2012ag ( 58) m] )x

_q
-Z :

kZ6,?wggzZ Y0{Z+ kZ6,


V ? @*
c*
{z
/q
-Z yxg bZgzZ L L
X } Z

6,
gm{f kZZ]
L @*
Zztt zt (] Vz {g
X Z~/ZZzyZZ6,zmvZ~124e
$ MX Z~Kgz ~y
Mg @*
kZgzZ ZZ Z',
ZIf kZ~{g
Z'
,
Z c*
C gzZ H {E
+ YK a #
Z Z',
Z ]| \vZ
~yZgzZ Za0
#
ZLq
-Z ~ zZ yZ t6,y~ x?Z @Zz
kZX} H,yZ )g fz [gzZ]c*
M ]z Y H_wgq
-Z
sAQXg zcIyZ x?ZmZ',
Z h
+ F,
} kZg z
q6~wg"gzZ
/
%Z~ Z',
Z + Vc*
|t{E
+Zz
~ K sAX
C" !*
Y ~ZKwt Zpt gzZ
c*
#
Z xgq
-Z \vZ"
H#/gzZ
HHf ] L
gH~|z^vZ
M QX z ] h+t V ?gzZ6,?wg vZ @*
gzZT~e
$g f KZx?Z @ZzZ',
Z **
c*


g Z\vZ]c*
Z@
]gV Zz yZZ6,\ MgzZzmvZ -vZ wg {z Za 0#
ZT
m{ kZZ]
L Zzs t z t (kZ]c*
MX _k
,
+gn~
5
CZ1ZT
Hc*
{z
/kZZz Za ~ e
$g f x?ZmZ',
Z **
6,g
G
*h!G%ZL L Y m
/t Z]kZ C
X YK_zmvZ -vZ wg~TgzZ c*

:vZ z{ 
X$
7
) ) ~uz Z

nn^] ^e m] nn] o &e n ] o of] ]


o ] ]`S a m' e ^] a `] e^ o ]
( 552551/1 GE]ZvZ ) j] o ^ a e ^]

45!ZzmvZ - L L
G
~DLZ vZXg zc# ZI
HH_~ EG
45!Z c*
G
{ZvZ6,
V\ M zV} 9a+\ M EG


X ,x Z ~g Z)f \ M~#
Z\ M zgzZV

Zg7 eg ~gzaK9kZOZx !Z{g6,


$ M kZ~eg
e
QX b b6,h
+F,
ugzZ]mZ#
~ ]c*
M 23ZZ {gkZX~ V
~41@*
39e
$ MX s
# zykZgzZg@*
@*
zyvZ
MJ
-3824e
$M
{z]yZgzZ ~]iYZVZgZs+`
'ZzYl
2012ag ( 59) m] )x

_q
-Z :

> 2ixi{zYgZMZ~[}iuZZ
# Zz6,
yZ ~gZ)ftB

E
.
X,x Z 5 Z4gzZszH!*
%Z5ZZ

*] o a^$$ $ m$] ! m p' $] $ m $] $ n


.] f^ $ ] ]` ^e ]*] ^$ ] ]iY $ ] ]^*]
( 42 41:22Z )

tX Zz M
Zz]e
$.vZ" X,kZ } yZgzvZgzZ L L
, >gzZ, > 2igzZ,i ,g Z MZ~}iukZyZ
/Z v{z
X ~B;vZx Z ]5gzZXXzgZ',
gzZ

gzZW6,
V- zgigzZ~ NZZ+
GzmvZ-9~76@*
42e
$ MkZ
]zQg !*
-Z+`
q
'~60@*
58e
$ M~yZX Zz
) iyZ
yZZ IZ~X @*
6,]c*
M yZx !Z {gc ~gkZX ~ ]g t
K! xgzZ
ZY ZL s\vZ {z
HH Zz6,yZgzZ
Hc*
~ {Zg vZ#
X ^
,6,
kZ
gzZ]XgzZ ck
,
i4z]
.gzZVc*
g Z)fwZjZ{z
/T~{gN V
g!Z~x o1%kZ{ggzZ
) ) x Z/6,gZz!*
{z
HH{z
t (]c*
MQX $
Y 7?
kZ b]c*
M yZ Zz g Zz6,
a na]e] ne] ZgzZXfjq]Z' z6,gZg0+Ze
$ Mp{z
{gpy M
X m{BZ',
Ze
$g fkZ6,
g!*
 +Z Xn]
#
Zq
-Z~ e
$g f LKZ x?Z @ZzZ',
Z c*
CgzZ ,}g 
Z kZ~{
{ztX m{aZ'
,
Ze
$g f L6,gZz tX c*
0
LkZgzZ Za
1Z x Z X 7ebg Z
{z
/gzZ {z x Z/t Z] e
$ M kZ6, X Z
Zz
BZ
: m }E

_e o n `] o m D^fjq] aE o^i
| o i^ ^fi] j^ a] ] ofjrm ] ^ ] `n n^_]
(2522513/y M ZxZ) `i^` o n' e nf^] e^v

gzZ w q
- 4,
vZ {z @*

6,]!*
kZ
1`" kZ
L 
g Zt \vZ L L

@V4Z \vZY @*
*
Y"
$U*
!*
V Zz 6,yZ kZX {h
+I
#e
$ M kZ /~ kZ 2X VZz6,%kZgzZg Z'
,V 
kZ
X ? { 0*
yZgzZpz+
2012ag ( 60) m] )x

_q
-Z :

y M
X C Zz sy M
]!*
{zt z t (]c*
M {g

) )T~2 Z q6,
] Z[KZ\vZ 7]!*
tD

) ) /{z

Hc*
ZIg gzZ:%z yZZkZ}gZ

) ) { \vZ
: Z 
gZ~yZ/w M gX

i ] `i ^e ^+i ^$ kq.] $ .] n j
( 110:3yZ/w M ) ^e

zg Z',
gzZ >?X
Hae
$Z@V&{z
/+4q
-Z ? L L

X n
pgyZZ6,
vZgzZ

gzZzg e vZ ! yZZIZ} Z Z]!*


kZi M kZ M~yTe
$ Mt
Za}uzq
-Z~ V}g v V% b!*
~g v kZ g c*
kZ kZ
,
k
i DS m,
/ bzgVz

/IkZX c*
"gzZ Za

HH{zt yZ~e
$ M ZkZgzZ Zz ~g Z)f yZ6,
yZZIZ~e
$ Mc
:g
~wqC
6,Vz
/ #LZ {z
(111:3yZ/w M ) m $ $ ^e'* ] %m i^m p*] $ % m
X"N M ?
/ZgzZXh 7 Zg vZe
$f Z !*
itL L
X 7x}ZQ

#
Z
L akZ
) ) /6,gm{#V Zz Vz t gzZ t (
gzZ -Z {z
HHf T Za zZ~V
/]Z|p zz X m{a-Z {z ~ ]g t
K]z TkZ
: D 
/
**
X c*
g Z
m{aLZi ZZ#
ZLx Z

h^v] ^ o j ^ ^ ^ j] ^ ] ^S
^ kq] ] n ]^ `n % n ] o ]
.<Z) ] `m ^e ^m
( 43/4~ E
T XjZkZpDItZ]kZ
@*Xj]Z D
tT e\vZ
/ZL L
[ZtvZwgX 6,
jyZ v{zgzZ[ZmvZ-vZwgtZ]
X zgZ',
gzZ >gzZ
Hae
$Z@Vq
) )+4{z

: D 
2

.<Z) ^ i ^ i
( 43/4~ E

X 7Zz M~p {z
/AzZ Zg t Z]e
$ M kZ L L

2012ag ( 61) m] )x

_q
-Z :
:D 
k
0vZ]|

(2334gZ) m] o] n ] o v ]q^a m] a
X ]s{gB\ M V2[Z{zzmvZ-vZwgtL L

: D 
u ?x Z @*

]] a ]^ om ^ n ] o ] h^v] a
.<Z) `j^_e n] ] ] m] ^]
( 44/4~ E

X ZgzZ ~zZg+ kZ zX [ZzmvZ -vZ wg s Z% kZ L L


X c*
\vZ
) Z

:D 
_Z0Z

kq] ] n ] n ` n] o o^i ] ru `e kf$


] n ^$ `n q ] ^%e `nq ] kjf$ ^
( 2 1/1[KZ )

q {z
/+4 {z zO "
$U*
6,V ( ) u vZ)g f /L L

yZ wgkZgzZ \vZ "


$U*
pkZ **
w
y ZX
HaV
X 
y ~ h

j] o] ^S] ^an j] e e^v $ ] `q] ]


( 9/1[KZ ) ae o `n] ] o
@*
{g 
Zs]!*
kZ **
#/\ MgzZzmvZ-vZwgXj]Z ZzL L
X q~V Zz M~yZ

g ZMZgzZ~[}iuZ#
) ) /y M
6,] }uz
gzZt Z]}zZZggZMZz#
ZzYZ H ZztgzZ ~]g t
K
 Z w M ~ Y
KgX HZj zZ yZBx?ZmZ',
Z **
\vZ
: Z 
g Z D{6,1gzZs

h^j] na]e Y ^niY ] a^iY ^ o ^$] vm *]


( 54:4Y Z) ^n ^% a^niY v]

w M G ? D yZ c*
VZ yZ kZ 6,akZvZt H L L
X 3g~(,
yZgzZ ~ gzZ[ Z'
,
Z

t Z]T
HHB
Z',
Z w M L6,gm{ {zt >

!*
z#
Zz e
$M
:~kZ ZY
n**
X
) )x Z/~gz ~y
M
2012ag ( 62) m] )x

_q
-Z :

~Nx Zz avZ6,[Z yZgzZ zmvZ -vZ wg]| HL L


gzZDgzZ[~ Z yZ',
Z ]| Y " yZ !*
t X D Y}%
Z',Z [ ZX DgZgzZ6,]gzZ]t\ MQX e
$x
( 113m ) X ~y

: Z 
g Z~p Z{ c*
i~gg

^
*] o `$jn l^v^$ ] ] ]Y m$] #]
( `$( fn ` oi] p$] `m' ` $ ( n `f m$] j]
a ^. e ^nS oe Um ofm ^*] ` e
( 55:24gZ) ^]

}iukZyZgz{z {zvZyZKiZV,ZgzZyZZv~? L L
kZ&}L+ kZ LZayZgzZ c*
{z
/
Zz yZ 6}g ZMZ~
,] ~tX }ZayZw$
+
qkZ spgzZ HIayZ
X Vg $
+vz,gZkZgzZXN ZI7q
-B}gzZ

w 6,
]!*
kZp ZX ]Y m]Zg0
+Ze
$ Mp{zt zt (
:~kZ
0Zx ZX x Z/s#}zkZ n
pg

j] o ] o ]$u] m] ]^ j] o 'u ^]
o ]m ] `^jm ` n^] t]^ ]j]
e^v] ]n ] ` m] a o m] x^] ] ^m^e
^ ] e ] nj] j] ` vm ]`e nf^]
(157/1wZ`u) n n n n^ ]m e e^v u

]$
+~xsZ~gzg_
OZgzZV2xZg } Za ~ i {z
/{zL L
a{z
/kZ~TD M 7~}],
Ze
$ M kZvt + `gZpgzZ ,{
X 7~/g yZ t zz
kZX y] gzZ yZZ
B/ Nqq{zZspgzZxPZgzZgZMZyZ:gzZ]!*
t#

X g~
qxPZxgzZ"gzZspt
: D 
vZ z{ 

'
4)h.:E+b
0EG
m]!*
&+0+1Z%0/
Z Zk
,
iG
E
UZgL L
t Mwz4,
yZ@
iZ
ZR}Z',
{z M pq: M xigZ l^v^] ] ]Y
E
E
$V.ZzZzy.Z[z',
(11/1Y EBZ G
ZiZ)X g@Zpg AXE
+

2012ag ( 63) m] )x

_q
-Z :

N Ya Z%yx
/ZYX sV x : U Zgs+qL L
$ M {zt tqX @*
e
0*
gZ
Z
+ZiB l^v^] ] ]Y m]

X q+gzZT
HH{z
/
-Z
q
zwz4,

Z Zj/Zgf kZ Z] L~y M
Zz c kZ
gzZ
) ) x Z/sn
) ) ZzF,
Z Zg76,
g h]
L zg g @*
X
g ZMZz #
gzZ e
$LgzZ ] LX 

z ng Z s ]Z 7Z6,
CZ
]**
x yZy M
gzZ UZ|q
-ZgzZo1% !*
6,g

t {z
X YY76,
g~ ZZ Z}uzq
-Z

s@zgzZ /
&

Gb}uz[Z
: /G

` Zz ~ zg m ~z6,
zZ 6{z g ZMZz #
a LZuZ
s
# z ]!*
t ~ ]Z 
g ZzmvZ -vZ wgX g0
+Zzu 5Z'
X Y H g ZMZz #
~ gzZzq
-Z g Z#
Z \ M
: e
$Zzg y!*
N]|

^`^U km] ] o p ] ] n ] o ] ^
( 5144g) ^` o p ^ ^` fn oj] ] ^`e^

[fztkZ ~gzZ ~}ia}vZ" :c*zmvZ - L L

X 3= J
-Vx yZ#
#
Z ~"gzZaN

]gt
K]q:yZ ZzqC
!*
[k
,b
\ MgzZ Vkg gzZxzgt
]q :Zz q n0#
ZX ~ Zj V W,Zk
,
iyZ c*
Vz yZ
7KZf yZ xZ kZ zmvZ -vZ wgp Wz } Vkgz xzg {],
Z
yZ 74Z ~ ]q:{]Z!*
gzZ Z t zz kZX H7~ V
SIZgzZ VF,}x ZZ xiZk
,
/**

yZgzZ]z0]q:kgzxzg
:c*

\ MX ,:xZZk
B piZsyZ{z 
z]!*
kZ/\ M~}g!*

^`jm] oju p] ^`u^ Ufv] ] o k %^%] ke $


' ^ Ufv] ]' n ] o ] ^ one
( 3125g
K) i ^ j] ]i]

g ZkZgzZS= ( ~ zg V-g Zz h Z kZ ) [%~ ~QL L


2012ag ( 64) m] )x

_q
-Z :

zmvZ -vZwg6,kZX 1N V\ M KZZ ~J


-VI3 V
/
: n ?J
-Z
# uF,
gzZX **
: ?,: h YCB}g vSIZJ
-Z
# :c*


X **
m,
/

yZ ?,

*gzZ&0vZ(36820g!Z0Z')vZg[i0Y Z',
*
tZe
$Zzgt

.
SIZ ~z%vZgtz
-Z KZ G
q
E4h Z0GkZ\ M ~}g!*
:5aC-kZ(95wZZ)XH~e
$Zzg%
http://www.muslm.net/vb/archive/index.php/t-165484.html

qZyZ Bq :ZZ
# tz**
Oszc~gz/e
$Zzgt v0Z
# ZgzZ nZg **
Z
J6,kZ {z ~ ~Zq
-ZZ6,VF,
g&
+
wV1uF,
zmvZ-vZwg~Y *
*: ZVF,
M:ZJ
0 Zg&
+Y/**
( 609/6~g ]Z )X, s i Zggz
0Z)X Hm,
/

k
B VF,
!Zj Xi ^ j] ]i]Z 6,
q
-Z
( 128/7t`ZztZ^ZM
:g0Z

n ] p ^ j] hv^e Ufv] ]je] rm ^ ] ^ p


$] ]a v
^ i ^ Ufv] ] ^ ] ]

+
X-BEZ G
!Z$
(279/1 <G
+
) a ^vjm ^] m ^ e jm
G

yZX 7^
,Y**
ZZk
B s VF,
gzZSIZ c*

V,Z e
$Zzg x Z L L
Dm,
/?g Dm,

?SIZJ
-Z
# 
g ZtzmvZ-zzwkZ
y H7g Z
Z kZV,Z
HY7~}g !*
g
$ukZ x ZXg
X g M Dm,
/

k
B s SIZ

7**
#
sZK Z ~gZ)f yZ Zz!*
6,
/]!*
t~:kZ
Zz YK~+Zg} #OX *
*xsZ~} ],
Z gzZzq
-Z
T zz s@ yZ "
$U*
]!*
t 6,g]g @*
~}g !*
] ZZ m
kZX H7s x x ZZ: qgY pi Z V,Z M x Z Z yZgzZ ~ ]i YZZ
:sf
D ]]g @*
~K
~g7 pgzJ
-} ],
Z m{q
-Z] ZZwyz ~ #
LZ /
**

&OX
G
: /G
H`@*
F,
Wz{],
Z kZ
) !*
]qzcz!*
ZpgzZyZp

i M s@tgzZ *
*6,
x 
Z s zg
2012ag ( 65) m] )x

_q
-Z :

& **
Z
# Z D
+
g Z]z zmvZ -vZ wgO X Zz !*
6,
kZ xzg K: ZzgHa6,VZx 
~ ] V`
ZLZ Z
u

X Yc*
uzg7yZ6,
Vz
Cx ZjV SC x 
6,
:-ziI ZzgkZ

on^ `e u f `] mq m' a] a ] vm
] ^fq ofm ^U] t] o `v^i ^e av^
tZ^ZM0Z ) ] ^fq n ]n ^U] ]] jne] j] ]
( 5/7t`Zz

G
'
y ]!*
~akZX Y7yZ gzZg zc+6 q
-Zvtk**
Zg + L L
G
'
gpa}g +xzZwgzZ YH Z ZyZ ` Zy
J M x 
*6,]!*
kZByZgzZ

K y.6,"~xzZ wgzZB x 
?{z 7] !*
t ?
/ZX
X Og

]gzZ V
HHg 6,
f t Z6z0{ s Z &]|
tZ^Z )X N Y t Z:Zz rg x
~e
$Z@t Zp
Hc*
6,f x 

:V,Z~!Z q :ZkZ1Z **
6z0{~+ Z( 5/7t`Zz

^m ] o] ^U] q o ] `] o] ^_i ] o] e]' n] q]


] ..... n^_] g] l]] u o] $ mm o ^`vje oF^i ]
^ ^a ] ^ n^_] _] fr] l] o] m] o k
]e ofi^i ] h] i e^v e^u ] v^ v^
( 132x *Zb :~Zz)

zI Y6,] !*
x 
X YVJ
-}g )~y
M}iuyZ J
-V Y _(,
',
Z'
,
LL
G
9
'
E
.
+
# X zp $ ZgzZz ]ZcgzZ QX} b <V; }g ZvZ J
Z
-V
E
* kZ e**
*{z
/ZX z{ 
!*
Vzg YV $ Z} (,
ZzVzh N zZ

"
$z J
-Z
# **
: 4Z~Vzg ~h N X zk
B kZ e**
k
B
/ZgzZ
X : {gt

x 
gzZ ,zg7s f t Z{z z /**
V,ZI ]z
yZgzZ {zYYc*
6,
f t Z U V;zH6z0{Y
b <x 
/
**
O( 18/7 t`ZztZ^Z) X n
pg/{ c*
i k
B V;z
x
qk0*
yZ
) )q
-Z V k
B i ZgzZ: )gzZ ~ uzg76,f kZ
2012ag ( 66) m] )x

_q
-Z :
:c*

V,ZC
Zp6,
f

]fj] ^a' ^`jS ] e ] ]] ]] jn

( 463/3u ) Zz5Z g @*
~d) nn] ]u '^`q

I*
* 6,f Y7 yZ \ M X M~#
}
./**
]i ZgzZ: )L L

t Z?X [nzV;z \ MX s sZ}g x 


:VrZ ?z
kZ OkZX g bzz[ ZgzZ
z]vZVz hgokZX Ys
X xl[ZnnV Y: ZzgaBx

g0
+Zy&Vzg Z
+ot6,
IZV,Z6,kYZ
M ~~16
Vzg yZ !*
M ~ T e 7{z t zz kZ ( 55/7 t`ZztZ^Z )X , w
y! Z 0h
+m,Xg C ~0Z s V zg )g f
4G

xzg~ x 
bkZ yzz V,Z e
$Z@ 6,tg hG
:N Yh x ,yZ ~g

^fj j^ a] u] ^`n oe ^ ^U] o ^^ n ]m ]


( 250x *Zb : ~i Z ) ^U] nq ^q ] _ ^ajvj

ZpkZ~}g!*
x
g !*
ZzqnZgzZ
) Z~x

/ZL L
G
4?
X } VzyZkZx
}g7vZ tg hG
/ZgzZg!*

V xzgIZ~~17 Z
# ~
z kZs V,Z]i YZ 7{g !*
z6,f kZ
: ~dX ] Z`
6,
V=

a] a ]fi^i ]q ] ] |^n^e r ] ^ ]

( 50/4u ) Zz5Zg @*
) ve n] nf ^e] mm mr]

xzg IZ Z
# ~
z kZ ]i YZ ~ VzgHLZ
/ **
L L
9
.
X H{ Zg Z gz M6,
HyZgzZ {D1Z~ V,ZhSB{k
,
IZgzZ`Z
b

:DC~gf6
,
gwVX77V`
UYZZ6,
Vx

^ e]] p U' u] o] m^ q ^n oe] e mm ^


( 134myZjZ b :) ^`n _m m

Y 7
~yZ$ZZp 5sVwtzy! Z0h
+m,
LL
X n
pg7Zp Z {z

gz M6,yZgzZ 
}k
,
~ xzg ~ Vk
b
,
i #
zg
tzyyZ]zy! Z0h
+m,g&
+f x 
X g3 ZguZz
2012ag ( 67) m] )x

_q
-Z :

7]i YZ H~g VrZ @*


y wq ]gV gzZ / **

V;zgzZzgHg ZNaaZzV ~yZ Zz#


%VV;z X ~
( 135134myZjZ b :~g f )X z] OZ ~gzv M
kZ Dy q z R
mGk
,b
{g !*
z yZ tzZ~ iy**

:yZy **
]i YZ6,

vf] o i^j] nu ] u n ' ^ l`S

kZ~ c*
kZ VrZgzZ ' ]iYZ H~gvZg/ ?Z
# LL

X 6,

yZy
H!*
y **
~ ~ 27 J
-V g DgZZ ~ ekZtzZ @*
~HZ
Zzs Y: K-e Uak
Z BokZp~}]iYZ
(159myZjZb:~gf)XTe**
Y~qgKZVq
-
x **
ZLg[T t Z! ~ ~ 16VcY gzZZ
/**
e]i YZ7h
+'
mz! Z0X [ M~V D c*

: y ~dX c*
uzg kZZ

] n gj n] o ] xj ^e o] gj $
^mm] ne ] ^a^'] e oa ^] ^m] n] gj n ]f_i

( 579/3u ) Zz5Zg @*
) `fji ^ ] n] gj

~[Z /**
X ~]q:ZzqV /**
QL L
 ) 10*
16,T h-gq
-Z t yZX z: h
+'
gzZ Yug[Z'

/**
X ( gzZ ) ~ 7,t }g }igzZ ( ?, YVYZ c*
M ~B; g D
X z: yZgzZg}I(KZ' {g !*
zyZ
:tp Z ._e
$Zzgq
-Z

jv] jni] ] nm ^ o ]u gm] ne^ o ^q e ^]


(15608g!Z0Z') ^ ] ne ne ]q] gj ^

g DwZj Z b &ZgzZ Dg evZ ?


/ZgzZ [ M ~}yZgzZd
$ Z L L
X g,
FiyxggzZ LZ yZVrZ2X a}g vt
: (~uz ~d

`^fi] o ^j] ]u ^] e q xje o] ]fj


^n] m ] fr] ne ']] ne ] l'' ^ oe^
2012ag ( 68) m] )x

_q
-Z :

g @*
) ^] o n] l$Y o] ']] m] ^fu `n]
( 28/4u )Zz5Z

G
2X }6,x yZq G c*
CgzZ ~ Y /**
VrZ L L
gzZ Z Zpt~ gzZ c*
g Z/**
p' ]i YZ VrZ
yZ :gzZ M s~g {z:gTY ~9^zg +Z yxg
~ w = X Za }g ~ V[ Z 
yZ X Y s
X m,
{ c*
isV
:6
,
x gzZq
-Z

....... ^nn ]f^ ] ]u t] ^a'] ] k^

( 50/4u ) Zz5Zg @*
) |^n] o ` ^m ] ^ a^`

4G

5_ yZZ (t'~VZ)LL
gzZXY G
5kG
gzZyZE
E
X ~7]iYZ~YgzZc*
I"(,
MyZyZ/**

Zs ~ [Z 
z!ut Z/**
y 6,V]!*
t ~d
:T e *
*
) 6,

( 31/4u ) Zz5Z g @*
) m] ']^e o ^
X T e**
rZ6,
Zs~V[Z 
z!ut Z/**
gzZ L L

: ~dX 1wJkZ kg I Z UY ZZ

]^ ^ ']] o m] ^ a] e ^:^nq ]^
( 33/4u )Zz5Z g @*
) e ] p] %e o v

/**
~}g !*
kZgzZ ZJ
-kg IZ Z
# Dyt~zZgx L L
X Zg6,
kZ VrZ Zg

b 7 ~g7 ]!*
kZ /**
V
H {k
,
4Z
: ~dX YugD

^ ne ^ne ] l'' ]a] a'] f] a ^fu ^


`ne ] l'' ] a ^ ^ `n] ^n] m ^ fq

(79/4u ) Zz5Zg@*
) `n] ^n] m ^ fq fr] ne

kggzZ}g lX i ZZgzZ Za{y IZ :/**


L L
IZ \ M bZX D 0*
VJ
-yZ:gzZ D 0*
VJ
-{z: X @*
h N v M yxg
:gzZ M
h M skZ {z:X @*
h N v M gzZyZl ~}g !*
2012ag ( 69) m] )x

_q
-Z :

X M
hYO Z

E
gZ
'
,7Z~LZ / **
XgH3,
g+d i
1Z **
B Z0Y
kZ V,Z @*
X ,: 4Z~kg gg{z N @*
yZgzZ 3g
: y ~dX Z e~igzs

^`f] n] ^_] o m vf] ^` j]


o] vf] o `v ..... o] ]j ^ o] mvf] a] h
re mj] m ^m^ e o u ^m ^ ] ne ^
n ] o of] n m e oe^e n ] o of^e ^^j]

( 8079/4u ) Zz5Z g @*
) ee]

kZ c*
~0*
kZ {zp H I ~gZgzZ HgHq V;zyZ /**
L L

6,kg IZ+d IZgzZn : { i Z0


+Z } yZgzZ Z ~igz s
X : Zzg~gyZ%]i YZ /**
{zOX g Ug {z6,T~}]
HLZ {z tq
-Zzz T 7]i YZ ^g nH/**

xg 6,j1Z **
gzZ zmvZ -vZ wg {z t ~uzgzZ T e Z e 7~}
X 1Z **
:gzZH5 ZggzmvZ-vZwg:YT e

{z c*
7Zwzd}yZz/gzZ nZg**
+{zBq :Z kZ/**
h

( 81/4u ) Zz5Zg@*
~d)X N Yq
- wyZ~Hmz! Z0
: ~]c*

] ] ^ ] n jm ] ']] h^_] e ]
^q ^] n] ]fj ^avj ^ ^^ ^qe ti mvf] f
one S o q^u q' ne one ] `n] gj e ^e ^^ ^^_e
( 430/1yZjZ) ] ji ] q' ne

E
gzZ ` +
$Y+dV X , !*
Mq
-ZaV T e[ BZ0/L L
~ y >ZZ 1 VyZ V,Z Z
# X H6,y gzZ yY
G
'+
yxg}g gzZ} ~[Z >ZZX (
oq
-Z ( a)
X bqyxg}gzZTLe**
76,
(+Z ~gzZ bqg

/**
X ~6,m,
?0 Z~ ~17 /**
]iYZ Hx ~kg
yZX [ZkZV,Z ]:Z]zgzZlg skgIZZ
#
6,
]z{z MTDg(Zu|Zzg**
BVz!*
V;zwqyh
+
w
2012ag ( 70) m] )x

_q
-Z :

ZzgzZ]zgzZ*Z$
+
{zkZ@*
X 7
g]!*
t ZxpD Yg6
:gzZgt yZwq]gZ0 Z6
,
kZX e M:t yZ:
L

^ o ^j^e ^i] 'f] o |^n] ^jn` ] f] n] n] ^m


` ]' ^ ^q^m ]m `] a`] ne ou ^ ] ^mm] o
^ ^] km] fu^ ^au] tm oju ^i^ ^ jrm `n
^i oju `e]' ]a ]m `%fm p] a ` ] `$^f^e ] S e ^nS
^` j] j q ^ m oju a'e o x ^
(89/4u )Zz5Zg@*
~d) ^S^q em ^ a] ^q _m

3gIJ
-gz~kg \ MX V@*
C]!*
Z\ M~! >ZZ} Z L L
yZ#
s{0
+
i {
!*
kgIZ~}g c*
rZ6,
VyZgzZ

}iuq
-Z Y7tXgg MB}g kg IZ g {zJ
-Z
# gzZ
IZ gN \ M X } 7,}uz iq
-Z ~ yZX g t Z {
!*
z ~
yZ*uVzx yZgzZ Z 7,
**
6,
}uzq
-Z~Vzkg

yZ~ yZ 7]i YZ \ M J


-Z
# g {:z yZgzZX { 
!*
kg IZ~]gkZX ,wkZ(~ugzZkZgzZ, UV; z{
!*

X N Yyj6,
{zgzZ N Y^ I,yZ

X ~}]i YZH6,kg kZgzZ t6,


bkZyZ/**

h]] ]a ]m n ^eu ^ o n &fm 'q'm ] p] ^


]fm oju r] ] o |^n] o ^ ] j tm oju

( 138/4u ) Zz5Z g @*
) p pm o ^ ^ o 'q'm

kZZ
/Z
Hc*
CyZgzZ Z9 c: wC

/
m,
/**
Z
# LL
N Y~Y}iu{z ~]i YZV V,ZA
$ g @*
4-{z
H: 

X ~kZ BZg {z
/
m,
gzZ

: ~}g !*

/
m,

]] ] vjjm ^ o q^] oe gi^


^ ]% ]n] ^fr] a] ^$ ]% ]`] ^ a] ^$] oju

( 167/4u ) Zz5Z g @*
) |^n] o n ] o] n]'

VrZX H7V X"


$zYIZVyZ~z%kZgzZ L L
g Z s V Vz!*
yZ'
C
gzZ kg kZJ
-V wJ
) Z kZ
2012ag ( 71) m] )x

_q
-Z :

wq]gkZX s }@v yZi9gzZ wxgzZ 1{ M 6,h {@


X ( ,z
VzgzZ )N YJ
-gz~Y {z ~ 7,
b]i YZV /**

) !*
:H7g Z p6
,
kZ/**
Bq :Zy Zy

^`n] k%e ] o] l'' ^ ^] xje o] u] gj


[n] n] ^m o ^ ^ ve ^`ne ^ne ^ ] l'' ]q
m ] ^ %^%] o u^jrn l] '$ ^` n ^`a] ^

( 168/4u ) Zz5Z g @*
) n^e m ] o] gu] ^`a^e

~ Zp~:VrZ ~ q :Z y Zy

**
Z L L

Y H:g&) @*
g v M yxg}g gzZkZ Let ~gzZ &:HV;z
g !*
y%&}!*
V / **
?VYp>ZZ } Z : Z**
(Y
gzZ M6,
V-Z Mt Le~XN Y !*
,!*
'
%~gzZVg66,
hg
X gpkZy
:c*
uzg7h
+'
0 ZV,Z2

ne ^ u] ^ `] ] ^ o] f] ^`m u] o] gj
( 127/7t`ZztZ^Z) ^] 'e

4k
,
i}gv gzZ c*
uzg4Z~g 0*
c*
gZ Z/**
L L
X eZ' y Zy

:c*

D[VLZyH0y~iZ%~y
M]q:kg

r] `] ^ m] ]a e ] ] ^ j
r ] ^] ^r] kne ^] ^ p']a
( 131/4u )Zz5Zg @*
) ] Y fj

kZgzZ ~ zz + kZ vZ 'Zz bhZ ~ukZ ? L L

kZ[ZgzZ c*
Zg7 z Z(,}zLZ vZdX HB}g vkZ }z
t0*
{ ~y
M b gzZ } Zg7 G}z LZvZgzZX
H{g !*
z Zh'
X J
-
:c*

/**

( 27m` ZZ- 1Z ) p ] e xjm S fm ] km]


X 7[Z}iu wZL L

: Zz~p ZyZ0*
/**
~A ]q :M
0Z

2012ag ( 72) m] )x

_q
-Z :

r] 'e o ]jm ] n] o rvm ^ ] ']


oji v] ^e n e u] n ^S] oju r] `n ^
n] ^j o `%vjm ]m 'q'm ] ^ l^uj] o `i
vj^ a] ] o ] ] r] ^S ^jm ]
^nS gfe ]vj r] 'e o j] o n ] e
( 88/7t`ZztZ^Z) ]n%

~Y {z 3gzg kZV
) !*
spYIZ /**
t L L

c*
{gtZ 0 Z J
-V N;{ c*
i ]q:KZ
gzZ ;ggZ6,
wys V x KZ
/
m,
kg { 
Y Y W]q:
XB:
KCZxsZIZgzZxsZp ( | (,
q }iuKZ ) {z~h :yZ
/Z
]i YZ Y 6,
eWzV }g Z

gkZgzZ HIZgkZ/**

X a V
) !*
T~}

V
!*
ugzZ|6~ yZ e V
!*
X~V
/
m,
y{ @*
]gm
/
m, {
!*
uX 
y{ { 
!*
~g @*
@*
{z
` ~(,
-Za
q
/
m,{zy Zy

X Z
ZZg7Zs V
yZy~g @*
@*
y}X Z cq
-Z6,x fzZz%QX 1 Zr V gzZ c*
M
: Hm
,
/

yZ0 ZX N M 7~

^e ]n] ^ [`^fi] o pi ^ u ] ^
^ j] ]i] &mv] o ^q o u] h^] a'
( 128/7t`ZztZ^Z ) i
KZ VrZ ? Zg H\ M ~}g !*
yZ Y7 Z V L L
uF,
c*
M~g
$uY
gt Z ( M0Z )X z YyZgzZg}I(
X z: nyZN M:~}g vJ
-Z
#

VF,
h [!*
HCZ {zX ,k
B s VF,
{z c*
g0Z/**

Z'
h
+V,Z~ @*
~g
)g6,VF,
~ZZX 4Z~
t`ZztZ^Z )X L~ k
B kZg0ZX Z 7,k
Hhgk
B yZyV gzZ
( 124123/7
~Zq
-ZZ6,
VF,
g&
+q
-ZyZ Bq :ZZ
# tz**
bZ
~Y **
: Z VF,
M: ZJ
-Z
# ZgzZ nZg **
J6,kZ {z ~
2012ag ( 73) m] )x

_q
-Z :

! Z)X, s i ZggzwV1uF,
zmvZ -vZ wg
( 7376x
Zk
,
Z ~ y*zy
HHg /7! ]mZ
# a z
Vz VEZk
,
Z
cgg s Z e zg6,](kg gzZ|6X Mgk
,
i
/Z%

: ~g7ug I Z
gzZ gZ zgzZg Z
/` !*
yZk
,
Z y;
ZZg 'ZZg *zy x J
-x
$0
+Zu yZ( L L
V Zx] v| 17OXD HyZc*
ggzZwZZ LZ]gz
D
gzZ \ hza V1gzZVEZk
,
Z ZZg 'ZZgty*zyb

~| 21 J
-V M gzZ oa{gtZg~}g !*
kZ k0*
zZg}uzzZgq
-Z
~ XB ~ ` sZ zgzZ zg0
+Z x KZ VEZk
,
Z ~0
+
z.k
B
ZyZk
,
Z~u! wLZ ` sZZz kZX3VgzZZZg|6
gzZ M s yZ V 1 `g V ZggzZ] yZy*zyb]
( 69my*zygzZ {Zg) X M "
$Zg MC~V1

y*zy/6,yZ(gzZt @*
x 5~
/]uZzz] qL L
|6 [ Z1Z[ !*
:gzZn : VV Zk
,
Z @*
glzgV Zg
kZ g D Za ]q, Z1Xn M ~` sZ
Y yz
}g7 ~] kZ #gzZ e: ` 6,yZ(gzZ kg sz!*
sV vp !*
X I^e~V ~0
+
z.k
B ~| 21g
( 70m ) X
H~gz!*
Vzi !*
B *zygzZ Zk
k
,
ZyZ[ZgzZ ux Zh
+'

ykZ +Zg} #z!*


}kZ7g sy*zy

/
% mZ ! Z 0 y3,
g+d~ ~ 15O X 0*
:k
Z~A kZ ` sZ
"
G
5
Zg**
+6,kZ /
h
**
c*
Zz6,V EgzZ: )g fg% ]i YZ
:c*

\ MX Hg Z

l ]fn] ^e u] o] ' o ]'' ku n$ ^] ^m


( 438yZjZ b :~g f ) `%

H 3nvZ~Xc*
(wZe~0*
Z ) Jm
6,
~}Qq
-Z ?! M}ZL L
X O~mZ
ZZ~x~gv~(yvyZ
/
Z V

|6zusZgzZ
Hb <Zg kg X Z7b <kgJ
-
zkZ
wVX gg Z
'
,0*
/
**
z!*
g ZV YZg S6~VgZk
,
Z VJ
2012ag ( 74) m] )x

_q
-Z :

7VziaHwq]g ` Xq] ~}g !*


Z\ M6,
g
:c*

\ M X
( 62my*zygzZ {Zg!Zfg Zy) ]e] ^`n] j%e u] ] o^m
X VV;z~&}:wZ~}g !*
, Z \vZ L L

:Y: HV;z 6
,
ZgzZc*
gwq]gyZ(\ M6,
gzZq
-Z

ni^m ^ ] ^ ^] f^e o ^v
fq ^`` ] n] n] ^m ^ rm p] q] ^ ] u]
^`e n%] m ^aS n ^an _e ^a ' ^ai S ^a^
e ^ [f ] k] ^r] ^ ^` S ^a ] ^ ^ ^`e n] n
e v] o] gj k] ^ o nnq ^am ] ^ !f
`] ' ^ o ]j] ^'q u] ] rm ] n` o]

( 182/4u )Zz5Z g @*
)

gzZX Y7~}g!*
yZ(kZVrZ k0*
/**
wgzZ gL L

DxwZjZskZ kZ {z @*M k0*


yZ M T ] yZ
!*
,gLZh 0*
gZ
/
gZ bVzh N yZyT }iu+Z {z gX
Y 7,V;z Z~(, X Z ;gzZ V;zX g Z(,gzZ ~g
? :/**
tX F,
+kZ MkZgzZX"
$
$U*
{g **
!*
Z~h

Z{:/**
X V; g C9!*
:g ?g C]qc*
g~J
-
gzZz/0VrZQX Y7V;zaH @*
Y**
ZJ
-Z
#
X gzJ
- g 0*
kZc*
g }:guuyZ(H~Vz ?

]uZzz ]q @*
g Zc6,0*
ZJ
-I x c*
Z ~y
M#
LZ y **

( 439438yZjZb : ~g f )X ~g Z{ Zg |6h kZg y


M

&
:ztZzg]g@
*
~}g!*
ZzYKakZX /GGA ^
mZ 0 z/ p=~Y x 
/ **
~ ~ 18 ._ e
$Zzg q
-Z
:gzZ ; e *
*{ Ma6,
^Z

k^ ^`jvj ] ] : ^ ^`n u o] n] ] o ] n] n] ^m
hv] ^j] ar] ]] ] %] oa ` ^ n

gzZ { M/**
VrZX ]i YZ 6,^= ! >ZZ} Z L L
2012ag ( 75) m] )x

_q
-Z :

zzw }iut t2X qgzZ]V kZ B ^\ M


/Z
E

&
X + !*
~yZyZgzZk
B vV;zgzZg7

mZ 0z/ @*
c*
m,
?kZgzZ H: I Z e ~}V Y V / **

: 4 kZ {z J
-V g Df M ~ kZgzZ Z ^t yZ
:c*

z/\ MX qg6,
]i YZ

oF^i ] ^S ] ^m n] oe^j oi^n n o ] nj ^]


^nS ] ^`i ] f ]^e n i] oe^j '] ^
j] `q ^ oe^j ni^m ] f ^`j' k] ] ^ ^`]
( 106/1>Z) j] ^e

A " ZX Vz Zg4 \vZ~A kZ~p Y: Zzg ? L L

4Z~kZ c*
^" ZgzZVz:Zz"~
/Z :X
vZgzZ g ~g YKZ `4Z~kZ ?Y Z
/ZgzZX **
M <:Zz Y
X xg
]gzZ

V,Z~T5 /**
ZI 4Z~^: ZzgHmZ0z/
kZ O"7,Ug DkC}
.kZ z/p c*
uzg "(, M Z
Philip K. Hitti, History of the ) X ` 4Z ~ ^B ` KZ { z Z
#
z
( Arabs, p.160

V,ZgzZ 7 ~ ]i YZ /
**
}umZ 0Z z/ t e
$Zzg ~uz
: ~g f X c*
VZx]i YZ

hu ^] ]] e m^n ^u o^] e] ^ ]^
o] o ^n oe] e mm o nu e] ^`n j] $ n]
em n] gj g ^ Y $$ o ^i
' e^j ^] ] o] q^e ] m]e n ^jj] o m
( 219yZjZb :) nm^e a n h^j] '

4G
rg uk
QX 1{tg hG
,
B mZ0z/ D Cg @*
k
IZ L L
Hg ZD
&h p T
$**
CZV;zd
WLZ :Zzy! Z0h
+m,Z
#
pi Z%i7 yZgzZ yZnZg **
J6,
kZ /**
X : Zzgs^
:Zz6,(KZ Y ^Z t
/Z c*
7ZgzZ NJz/6,
2012ag ( 76) m] )x

_q
-Z :

X ~{zZ
# 5
zkZtz/X N Y

V^Z
# mZ0z/X gwq]g ~A i
Z M^
:~x **
/**
V,Z VJ
-$ZZ~y
MkZ~~22D

] n] n] p] ^ ^m] i nm] ne ^`ne e] ^e ^]


( 233myZjZ b :) ^a o ^ ^m


o>ZZ
/Z X^ y J
-i
Z V gzZ V$ZL L
X ,}]i YZ6,
i
Z
:~[ Z \ M

u] eS ^ ^ ^a^ jr n ^`a ^`^ nm] i

( 229/1yZjZ ~ .A Z]c*
) `e k ] n^]

kZX x g7ZVz!*
LZ}iutX**
4Z#
~i
ZL L
#
/
X N YJwyZGFZx * |@*
+Z~0*

~ p3gg Z
'
,0*
m,
/ 4Z~i

Z UY ZZ~LZ y **

i
Z~~28c*
28c*
27bu! Z0vZgzZ~}]i YZ kZ ]q
( 234myZjZb :~g f )X H6,
~ KkZ X 77 /._ e
$Z@ zmvZ -vZ wg sS
: ~dX Z^g7g~g @
*
/Zzq
-Zs

vf] o Ufv] o] or] r e ] o &e ^`n


r ]fn^ ] ]] ^ ^ o k_i k^ Ufv] ]

( 112/4u ) Zz5Z g @*
) ]e] ]u] vf] o vm ] o

?&0vZg/~~20L L
CtzzkZX 5sS5 Zgg5iEE
) )t ZzYB @*

X ~igzs zu~uuV SIZ


X C7HL5Zgg{z 1xi6,
zZ LZvZg/6,Tuh

yZgzZ /**
tzgE "gzZJ{ c*
i
~A ~0*
0*
{g
kZ6, V7zmvZ -vZwg CYPz m<!*
~kZe
$skZ
]yZgzZ yv.
**
]V ]z yZ 'Zz bhZ ]!*
:c*

V,Z6,
q
-Z ( 525g~g g)X g (Z^wyzOb!*
cg g0
+Z]z

o m ] o e n nf n n e pe xjm ]
( 26m` ZZ-1Z) n]
2012ag ( 77) m] )x

_q
-Z :

]!*
kZ tZ q {Z
+ Z (,V T 7 (Z } Z{L L
X Y01aV {z }
.

y ~ ]g]sf `g 0*
m+Zg} #~ zg @Z]g @*
!*
{g
: M
h
g gzZ zg ss@ yZ 7Wz)sZ yZ wyz o
X
**
76,
VxyZ {zz!*
q]iYZk
B sVggzZzgo
XTe7(,
MyZ{zgzZtZgzZx
sZ7yZTe
+Z Te {z 7]q zz1zgk
B VyZ o
XVJ
-yZy:gzZ MsV: Ybq~yxg^zg
Y 76, sp c*
~gz$gzZ c*
~ : k
Bo
B ZZ ! wZ V,Z6, M 7]gzgzZ q ]g t
KZz ]z V
X 1 Vx g
ZZ
# H
zkZsV,Z~gY{g!*
zZuzgk
Bo
XYYH7{eVZzgg mgzZhYCs%k
Z
Ht
HxZZ~]gkZsV,ZsV~uz {zVW,
Zk
,
iyZ c*
kgzxzgo
X M~k
B yZysyZc*
~VV,ZZ
#
zmvZ -vZwgkZgzZ 7 b}u{zm 5 Zgg o
XBs Z% Z e~}]gzV YV gzZoj1Z **
gzZ

kZgzZ {z+

6,Vex +\ M
HHyts@zmvZ -~y M

X Yc*

( m( ] o `n ( v] m' p`^e *] p$] a


( 33:9/pZ ) U]

}
6,Vex Z @*
5} h+gzZe
$Z@9LZ T ]Z f zL L
X I**
X]!*
tV e

~xsZ6,
* ~g7e
$ M {g{z 3yDgtV;DIZ
y M Z ~zdZ1ZX 29 m28 ` z2Z q 0Z) X By s@ ZgzZ
2012ag ( 78) m] )x

_q
-Z :

zmvZ-vZwgf ]!*
kZ(C
gzZ M6,
] &e
$ Mt~y M
@*
( 190 188/2
ZzmvZ-vZwgX Zw}zgzZ]g t
K gzZa/\ MgzZ
kZ)X XV7j+vZ6,VkgzxzggzZ[k
,
6,
b
Z~zg
( X $
Y @~ [!*
{ M ,h
+'
 _ Y y ~ [!*
]c*
Zzg q
6,
DIZwzZgyZgzZx Z/t Z]t}zkZ X m] o `nZ
XD6,
g}zq
-Z~mZkZ {zgzZ Zzb~g7
:Ce
$Zzg >Zx Z

fi oju ^`] n] gam m o ] o ] k


] p] aE ] ] nu k ] ] ^m k p] l]
] DU] m] o `n v] m' p`^e
oj fn ^vm ] &fm $ ] ^S ^ n ] ^ ^^i
`^eY m' o] qn n n ofn ^m] ' fu ^% f o
( 5174g)

MQ
z{z ]ZggzZy D tzmvZ -vZwg ~L L
aZ ~g@*Ze
$ Mt\vZZ
# vZwg c*
~X Y~qzY7 gzZ]

m] o `n v] m' p`^e ] p]
wgX gtq%q
-Z
tkZ~XU]

 CZ{ 0*
-Z \vZQpg
q
+t evZJ
-Z
# :c*

zmvZ-vZ
{gvzkZXyZZ ',
Z',
ZZg~ wT}} ]zkZC

X N Y<s+ Z]
.Zz!*
M LZ {zQgzZ :',
Z'
,
{g f~XN Y
:c*


]|>Zx Z6,}uzq
-Z

n ] o o] o^i ] o] me au] m ] ^
&nu e fm n] ] ] `] n] ^^ n jm ] ^
( 3611g~g g) ^S

wgkZgzZvZv Y: c*
*Z spkZaX+ LZyZZIZ L L
] [g LZ eV` MgzZ c*
xsZ vZ ` MpD Y M k0*
X Y

zmvZ -O ~ [k
,
}z kZ + ~g Z
b
Xn e ] m e m] ]a ] '] ] e kne ] jm Z: 
gZ
2012ag ( 7 9) m] )x

_q
-Z :
: V,Z

] U] n] ` ] h^] ojne a] o k
( 16244gZ) mr] ^] ] ]^ ` ^ h^]

gzZ yZ xsZ ~ yZX N D ~g7 ~ yZ0


+{ LZ 7t ~L L

X
Hc*
tb
gzZgzZ
f6,
yZg
gzZ5sgzZ]

^f] Z: HyZt6,kZgzZ Z0 Zlyx0Zx Ze


$Zzg
( 6699gyx0Z 9) X^a]q h] ] o ] ] ^`]
: zmvZ-
zxsZwJ~g Z._e
$ZzggzZq
-Z

v kne ojm o g` ^` ] o ` ] ] ] ^m
( 368wZZD1Z) oa ^

X =
M Zz 
6,}iu~g kZ\ M \vZ !vZwg c*
LL
G
'
+
X ~g {zc*

\ M

:c*

~}g !*
jg~e6,
q
-Z/
**

] o ] ] ^] g^] U] ] ] ^ o
n ] o ] ` o ^ ^nS a]
( 300gZ)

gzZ!Ds Z [c*
IZgzZgzZ c*
jx PZxsZvZ[Z L L
6,T,7uF,
jkZ z!*
kZpg7!*
zz ^V+

X D H~ izmvZ-vZwg

}z kZ~ kZgzZ c*


gZ[q
-Z /
**
d
$
x !Z ]q :kg
:H Z Z]vZ6
,

n qY h]%] q^ ^fi] o p`^e ]v &e ] ]


m] o `n v] m' p`^e ] p] a ^ ] ^n]
] ] ] q r] p] v^ U]
nm ]fS a'e m ]n `S nr] a]
n n a ^e] `]] a^m' `] $] ] ] ] e
!`ZztZ^Z) i
( 129/7 G
G

Vz ]y
MgzZ *6, q nZ yZgzZ 5} e
$Z@zmvZ -vZ"L L
v] m' p`^e ] p] aZ c*

kZOX H{z[Z Nz`
Z
2012ag ( 80) m] )x

_q
-Z :

LZgzZ c*
Zg7{zCZT]vZX XU] m] o `n
o LZ {z[ ZX c*
h {i Zx kZuh{ 
!*
VXvZdX H

yZ " vZ X Y gV T7 }i +Z !*
-Z
q
?D ? yJZ Zg v @*
c*
zZgzZV gzZVzyyZgzZ}iu
:c*

6,
q
-Zfv
.]|

zZ ! Z0Z) m' ] `] oju e'] f] e i^ ]v &e ] ]


( 176/1z Z[
V Zz 6,] KZ V,ZX H_zmvZ - \vZ L L

X c*

+ LZvZ J
-VHwys V Zz

:D 
~ Xe oe m ^ p'] ^Z:e
$ M s Z g~y

] o ^%n ] nu r] o ] ] ^ ] o ^]
] of ^nf] kq] ^ t] ^n] o e oe m ^ p'] ^ ^
] e] oj] e oe m ^ p'] of ^nf] kj ^ j]
^ ^`e ] ^ ^] ^rv^e n] oj] ] ] oj]
] h^e k_u] m D^^e ^u] e ] ^ ]E n] ou] $
p`^e ] p] aE q ] ] $ jm ] jm
o `S] m D]n`S ^e o m] o `n v] m'
`en ] ^ ^E j] o ^ $ ^m'] o m' `n ]
^ e m ^ ] f^ Djm a `e ] ^ ^ `n k]
.<Z) j^e m
( 8/26~ E

\ M G1t x
m
CZ~}g!*
\ M vZZ
# X 7 ]y
M mkZ {CvZ L L
)Xe oe m ^ p'] ^Z \ MtXN Y~
A \ M ~D
l b m
CZ= 7 t kZ ( Y H HB}gvgzZ}7
~7 t kZ H Zg v7x ]!*
tgzZX Y c*
Oc*Y
?Yc*
v~}iZ c*
',
y M6,
kZ HgzZ ?& c*
}d
$~#
Z
bkZ[IZ~ X^^e ^u] e ] ^ ]Z kz\ M \vZQ

tvZQXV7O\ M
H^ vZ wg kZX7O" 3g=

m] o `n v] m' p`^e ] p] aZ:~g@*Ze


$M

6,yc*
Zx +\ M {z f LZ]!*
tvZ X]n`S ^e o
2012ag ( 81) m] )x

_q
-Z :

^ ^ `n k] `en ] ^ ^Z c*

~}g !*
#
Z\ MQX }
HB\ MgzZB\ M {z c*
C\ M vZ bkZ Xjm a `e ]
X Zzn

:D 
~ X m] o `nZ

m] o `n v] m' p`^e ] p] aE v]
m] o m' `n ] o `S] m D]n`S ^e o
m x] ]a m] n ] o nf o^i ] ] ]a
e `n ]f] ^an `n xi^ ] ] e^v] nfmv]
`] f ^a`' f `]^e v] e] `^ ^
.<Z) knf^e
( 109/26~ E
o m] o `n v] m' p`^e ] p] L L
6,
Vex +\ M {z g]!*
tkZ c*
C\ M \vZX ]n`S ^e
iuV2aVyZ\ MgzZzmvZ -s\vZtX }

kZgzZ 
Vz}uzgzZlZ \vZ q :Z]!*
kZ HI**
*
kZ ZzZkZ gzZZ:Zzs ZvZ
M gzZ4Z~l6,
X }j
:c*

V Zz{6,
yOxs0vZ

^^e m r^e Ufm ]m ]nUe n ] o ]v &e ] ]


N
m0Z) U] m] o n] fi] ] `^
!7Zbc
( 476/1 GE

Dg Z 3gzZ ~p
A \ M X 5 k
,
+
2
gzZazmvZ -\vZ L L
]!*
t Vp
/Z c*

6,yc*
Zx yZZ IZ V Zz g (Z ~zc \ M vZQX
X I**

~ nm]v m e] on ^ ^ ] ^] ]:e
$ M Cg> y
:D 

oju Y f] kvi m^f q f ^q ] ve ^


( 14/1[KZ_Z0Z) m' ] `]

\ MgzZ \ MnKv V2 Mg Z,\ M X Z (Z ]vZ L L


X c*

+ LZvZ J
-V HZ
**
1
2012ag ( 82 ) m] )x

_q
-Z :
: w
xZ

o `n v] m' p`^e ] p] a : o^i ^fi ] ^


e &e p] m' q ] `] ....... U] m]
^ v] ] ^e] ^e ^m'] o n ] o
m' h^j] a] m' ^m' U] ^q ^e `] ^e ^m'] ^
^ ^e ]]' oju nn] n ] o ] ` nn]
e o_] ^e `e ]' oju of h^j] a] j ^a
m] ` ]a n ] o u `n pq m^ mr]
]m oju ^m'] o m' q ] `n ^m ^ !
( 171/4xZ ) o^i ^fi ] ^S oj e ] q
o `n v] m' p`^e ] p] a: c*

\vZ L L
}zmvZ-kZ+ kZ LZvZOX U] m]

h+ c*
Zz6,V ZzG
g
kZ jkZ c*

6,Vex 5
IZ Vz
/I} (,z Zuz bkZgzZ !*
yc*
Z x !*
ZkZgzZ
!
4
4G
5
5!ZgzZ[
GZ~[EG
gzZ HO~[ IZ Hg66,xsZwJ UzU EG
gzZ 1gbtb
?f !*
gzZ 4Z ~ xsZ ~ yZ J
-V c*
~{
\vZ @*
Y Hy t X
H Zg7 {z j6,Ve x bkZX M 4k
,
ixsZx Z
# tgzZ g 7!*
Z
gzc +}uz ,
bkZ6,yc*
Zx + LZ
X A
$ evZ

: D 
Zx Z

] m] ] `] oju h^vm ] f ] o] m of] ^


] `je ] u] ] ke om ]u] n] ]
( hZ)Z0Z ) ] ] o ] k^ ^] ` ']m ^ ]

+ vZ J
-VD c*
] xsZ k
B zmvZ - L L
V]J
-
Y7]gz ]` M ~ w}X
HuxsZgzZ c*

s b ] X [q H yZ xZgzZ _ V] J
-VzgX _
X ~gz~ i ZZxsZ

B Z1Zx Z
:~}zkZm }E

e f] f] ' D m] o `nE o^i


2012ag ( 83 ) m] )x

_q
-Z :

o f ^ ` j ^u o ]
n]] m'`n] ^] o k^ oj] ^m'] e f] ^
a a] fi an ] ^] '^f e^] nr]
a'e nq o af a` ] `n ` ] ] ^m']
] oj] m] a ] a ]` a'e o^] o] a'S ^`e ]
( 442/3y M Zx Z ) ^m'] nq o ^`] ^`n oF^i

b]tzmvZ -vZwg}
6,Vex + kZ {z 
g Zt \vZ L L

~
qspgzZgzZ yZ
# C
zkZ \vZ] !*
tY q
-Z ~
$7tQX"gzZg e
4E
\ {z
/I ikZY ~g7bZE
0G
V 6,
T7(Z {z
/~Vz
/yZgzZX
6,
${)z6gzZ! X
"
o LZZ c*
gzZ 16,
V}g yZ c*
V OXZ:

yc*
Zx + LZ\vZ~Tt Z]e
$ M kZtX c*
g66,u ~Vi Zggz
X c*

{z
6,
:D 
~ZdZ1Zx Z

q ] ki oju '^] a] i^ '^`r] u ] o a^q


!!*
GE
Z ) ] ^n] nn] ^i] oju nq] v ^] '^] ] `
( 35m GE
!c*
ZwZ

k
B B+0
+gzZ h H ~ 5 ZgvZ zmvZ - L L
x \ M J
-V .hv
gzZ
H
+ kZ
H Zg7 vZJ
-V
3 ::~5Z Z 
LZ \ M g*~wqkZ\ MgzZ
HM Zz
X @*
:gzZ
: ~zx Z

n] ] ] ] m] o ] ] `] xj] ^ ^
(1201mb) xj] e ra n ] o of] ^ r`]

c*
uxsZ IZgzZ?fgc*

6,yc*
ZxxsZ \vZgzZ
HlZ
# QL L
X 7]l c*

zmvZ-O
HO9
]
: ~zDx Z

^`vjn a] o `fm p] p] ^i n ] o
m] o n ] o nf o^i ] `] oju n ` ^
2012ag ( 84) m] )x

_q
-Z :

G
( 204/2CZ3.Z) p^] '`n] o if ] nq

ZgzZN Y M
6,
Vg yZZIZ p] ^i: 
g Z mvZ- L L
qtgzZX c*

6,yc*
Zx zmvZ - LZ\vZO Z(ZgzZXB
X ?xq
-Z~b]t\ M~hg z
: [Zg7w!*
 w}zq
-ZkZ0Zx Z

] ] h^j] a] r] ^] ` j] $
^m] o ] ` ] ^] ] U ]m] ^_] ^]
`n v] m' p`^e ] p] a o^i mi e ^e ]`
] ]Y m] ] o^i ]n`S ^e o m] o
........ `f m] j] ^ ] o `jn l^v^]
]] e p p a ]] n ] o of] ^]
^ ] nf o ^a j ne o p] e n n a
( 298/25z2 Zq) ^a ] p] a ] o
uxsZc*
4k
,
i[IZgzZ kX~g V,ZgzZ /1Z]|L L
xsZ~#
gzyZX H<
L gzZ ~wHyZ-KgH`zK !*
M H

a:Zy~]c*M yZ ZgD M


Z}zkZ\vZTZ(Z
^e o m] o `n v] m' p`^e ] p]
}
6,
Vex Z @*
5} h+gzZe
$Z@wg LZT z)X ]n`S
l^v^] ] ]Y m] ] X (I**
HtV e
2X ^] ........ `f m] j] ^ ] o `jn
n n a ]] e p p a ]]: gZmvZkZ YuhZ
# )X ] nf o ^a j ne o p] e

Tn]Z f kZgzZX 7kZ YuhZ


# gzZ 7
/**
t( XN YKay

~5 ZgvZ Z ?

V
!*
Vz yZ yY~~
X Zqs ay

~{ZgvZV Z ?

VzyZq
:h
+'

^n XXn^v] n a a ne ^ne vm ^ : n^] k^ZZ


`m ^e l^nf] ] `] ^e ^n] o `ne u ] ] n^
`] ^ ^] n^e ^nf] rv^e n a^ ` n v] a]
2012ag ( 85) m] )x

_q
-Z :

m' p`^e ] p] a : oF^i ^ ! ^m'] ^ o nf m'


aj^ p] ] a] m' ^ ( m] o `n v]
n ] o v m' ` ^] rv^e n a^ ^ n
n o n ] o v m' `m ^m'] ^ o
] o ^% e oe] o ` ^ ] a^e ] ^m']
^] ] ] o o ^m'] U vm ]` `
e ] m' j o `m n] ne^] l]'^ mS]]
r] p^] ^] a `n G
Ea] ne j] k

G
E
3

34Z wZ ` u W 4)ZIf ) U] ^U^e


!GE
( 184m G

+4
{zgzZ } vZ yZgzZ}g Z wt n2L L
LZ yZ~ * \vZ Y Z~ [ZkZ Zz
C
gzZ y;',
z ? hIZO c*
}6,?hIZgzZ )g f]
Cz b {
X H
6,m
CZx + LZ \vZ,Z
!*
p C
y!*
igzZ

X m] o `n v] m' p`^e ] p] a: \~g !*

gZ

~w+ Zzu6,
?,Z {zg zc#?T+<
L IZv
<
L IZ6,yc*
Z}uz + zmvZ-gzZX
6,
yc*
Zx + zmvZ-

*T Z(ZkZ~gzevZgygzZ/1Z]| 6Z
V;
~ Vg )
,AzZ jgzZ ~ +Zg} #p
/ZvZ g ZX Z 7+
y ZgzZ
H 0*
',wZ]
.z k
B xsZ IZp Z7qxsZ~yZp
X [ Zp yvyZkXgzZ g tgzZx 
gzZg
: D 
M0Z

^ j] rn ^e n ] l] oF^i ] ]a
`fn '^f] ` i 'f] xi `e `n ] ^] ] p] ]
kf$ ..... ] v] o^i ^fi `n ^u ^] ` e
] o p ] ] ^ n ] o ] ] xnv] o
o gj v ^` ^` o p ^ oj] fn ^`e^ ^`^U km]
( 301300/3t`ZztZ^Z ) ] ] ^ ^

[ZgzZ yZx }i#


Z \ M {z {zB wg LZ s \vZtL L
yZvZgzZN Y .yZ v Za b &~ VyZ)gfyZ g ZMZ
2012ag ( 86) m] )x

_q
-Z :

gzZ pzgzZ c*
Zg7 {zt \vZX } #
6,VgzZ ZZ(sp
&
G
}ia}vZ c*

zmvZ - "
$U*
~g
$u 9....X g ZzZw yZ

JVJ
-V;zg Z MZ #
Z ~gzZA [fgzZtkZ ~gzZ ~
gzZgQ^~ V{{ywggzZvZ[Zd X 3=}i
X c*

s wgkZgzZvZ

:vZ z{ 

E
$ ] M y ig Z',{z,Zz m] o `n:vZwL L
x`
3,
g AXE
E
E
?-!V M @*
( 20/1Y EBZ GZi Z )
/EE
# [zmvZ-]|V MZg #
|

-] M6,
\vZ {ztgzZX m] o `n: c*

\vZ L L
HgH+Zg} #\ M kZ6,gia kZ e 7Zg7 ~ izmvZ
X YVt0*
{zt @*

wt6,g~uu!*
w
x Z%Z Zz6,gx|t e
$ M V; DIZwzZgz
kZV+( xZ )X Y6,* ~g7xsZ evZZ
# H
^wu
ZzLCgCg wq
-Z kZ V; +y
Owq
-ZwZ Zv] ]!*
wz4,
x?Zm[**
gzZg~ux Zgi}zkZ Yt6,
gx gzZg (Z
Hy }z kZ~ zg t z t (]c*
M yZ~y M
X 6,
y w)ZvZ Zj/gzZ zmvZ -vZ wg |gt Zz kZ
vZ {zt+X Tg M
6,5#LZwq kZgzZ9._T y

g\ MatgzZ H~zu[k
,
ZBzmvZ -9 \
b
/kZX ~ g I]\ M J
-u]Z f \ MkZakZi
gzZ Wj Zz q zmvZ -vZ wga {z Nq]q :x Z
\vZ:C
!*
} ],
Z mkZykz y ipC0*
gZ
t Z]kZ 8{zakZ
X YYH~
.Zs@ M 6,
R~kZ:gzZ {z]kZ s

]t?g +

h
e{ ^
,Y Z}g0 qck
,
i~]gzZg
$uzy M
~],

KZm]gq
-ZX Zf Vg Z Zz wyz ~~
.$yZ 6,
kZ
qza **
wys {z
/ ~ ]qmkZgzZ ]Z
2012ag ( 87) m] )x

_q
-Z :

**
Zw6,kZux Z6,x y mq
-Z\vZ~ ]g~uz
\ MX Nzg'gVztwy~A 5#zmvZ -X CY VZg Za
yZZ6,
gzi]z
gzZ Hg (Ztzg zs Vzg zc\ MgzZ\ M 5#
~$
+ZgzZ0ag YzgzZyZzzyZOX', <

c*
}g Z
n
6,yZZ ~]i YZs: s yZV zg]Z
kZ ._
gy \ MgzZwgq
-Za zmvZ -BBkZX
H
6,Vz
GgzZV|#LZ~ wqC
\ M B }z !kZgzZ u
gzZa V Zz yZZ6,\ M ~ Zz wzZ izg ]!*
t a kZ q
t \ MO X ~glgzZ Zg
M a Vz
GgzZ 5# ~i Z
u
7zJ
-Zi Z Yz~} ],
Z ]Z
KZ x t
Hc*
Zz qzs@
X =g f /zg6,
[}iuZwzZ b
y Z}
.| (,
kZ g
Di Z0
+Z:Z] ZZ m~tgzZ@ZZm~KkZ
 u kZ Z Za ~h
+]
.gz yDg 6,wZDgzZ q }g7 kZ
EE
sgxsZ9gzZxsZt *) 3tC
x Z Z.
gzZ: p$
9gzZ<
sz ZxsZ *
@Y t sg L~ c6fX Y H7

g !*
(KZUt sg xsZ~ Zg ~g X Y H"
$U*
 Mz *xsZ
Y 3g: pByi Z }g7
/Z& U Z { c*
i kZgzZ Zuz q
-Z A kZp
X *
@Y7,
~}n
gz]tzmvZ-[ $
gp
\vZ H ZzUty kZZwzZ b
V~zg~zgzZy M

~V
KZpa{~
.ZgzZ' V2~~g $
+gzZuz~V iZ
B s Vg$
k
+~g (Z ],
Z mq
-Zyf ZZ}
. g D 
g Vz
/
kZt x Z ZX ZwVCqZ$
+yZZ~ ]ggzZ]g ZOgzZ D
gzZG @*
SZ s\vZa Zkzg dwSkZ{z
/

Zzt6,V * Zgz?f~yZV7yZ Z}
.gzZ Cq]
kZvZ~ g @*
X + {h
+I Z}
. + {g (Z yZgzZ }Z}
.~ * {z
] kZ V X p Zj Vz Z gzZ LZuZ ] y
X Z
# p_
* Tg p6,<z + bvZ {z 1t x
t \vZ LZuZ
2012ag ( 88) m] )x

_q
-Z :

\vZ~]g Zg7 ~g Z)f kZXg x Z9


h] t x Z Z
]gs ZZ kZpg
6,V7 LZgzZi Z
uzu~ * {z H{z yZ
: Z 
g ZX Yc*
6,
yZ[Zz
M gzZ Zgz
fs Z}
.~

Y ( ^r*] n ] ]] o ^ 
o ^ nvjm ^e*] ve(m h]] m
$ i $m* iS %e $ ^*i ! n e($ ( e
( 7 6:14Z',
Z ) mU oe]

y
w M " kZ Z
# z c*
yZvZ6,
zZ LZ x KZ .Z
# gzZ L L
G
'+
hg{0
+
iVg~gvgzZ D %f V}g gzZ D [Z +F,
+" ]
$
HyZt[g}g vZ
# gzZX i M ~(,q
-Z s[g}g v~kZgzZ
tzg ~]**
/ZgzZ Vz]**

Zh
+'
6,?~ z Z Z]VzvZ ?
/Z ( LZuZ } Z )
X u**
g Z (,
[ZZ"zg (Z

sx?Zm.X Z `zy

yZ^oi M nkZBLZuZ
-m{q
J
-Z Hg (Ztzg d
$yZ x kZgzZy
Z
# Yb ]
:6
,
Zg{ ZgZ2~V3 i M qgzZ 3V*

KZZ

qm `$ h]^e a^*] ^`j.] f*] oa $ mY ( `m ^

( 48:43sy

Z )

~ [ZyZ gzZX C ~(,


K LZ {z D 3
K yZ gzZ L L

X N M <{z @*
Hg
/

H}g7 kZy
: yZZ^IZ Z
# z!*
eZz yJZ
g Z^
zkZZzu**
]t ~ !*
',
znxq
-Z
zX
Hc*
t~B} c*
g
{ s \vZLZuZ gzZ +
M z ]guZz } Z}
.a VZz
/
:
H0?q
-Z

m % ^ a^r ! nq*] a^^* ` ^j] ^Y ^$

( 5655:43sy

Z )

yZ QX c*
t
yZgzZ 1x Z yZ c*
V,Z Z
# :L L
X c*
:%q
-Z ]aV Zz M~

m ^ ^ ^$ ' ]f ^e n] oe o ov] e( k k$ i


( 137:7s ZZ) Sm ]^ ^
2012ag ( 89) m] )x

_q
-Z :

kZgzZy
gzZX
HZg7~hyZ {zugI[g}
z$
+"
$U*
Lu
Z ZgzZL L
X c*
g!*
',

kZDJm
6,
V-pgzZDx

: ~] Zg

.>E6X
]zG
@ggzZ wZ^ {z } LZuZ c*

.0
+
zZ}
.gzZ L L
y
X **
}k
,
e }g )}g )g M Z X N }k
,
e M yZ$.

Jw y
~gzZ y~ y!*
M ~ VZ }i {z ~ h LZuZ
B yY ~^gzZ Vi 6,H}gkZgzZ y
~gzZ } yZ {zgzZ Vz
( 4X 1:14`zy
) X H(ZV,ZgzZV~0
+
zZ}
.

~]Zg p ZyZf kZ ~g /$
+gzZ
)g Zz kZ6,x Z Z
/
g Z
: Z
Z~EL L
4G
5kgzZ
X M6,
yYVz!*
EG

X yZKgyz Z
X
EV ZU[ M
X D Y" wVz!*
ys

X ~g 6,
yZkZC
zsp
X 
wzf"b{z:
L zi !*
}
X N Y:v}0
+
zZ}
.} ZJ
-Z
#
X N Y:g 0*
Zh
+y

Xv}J
-Z
#

X b|
# g6,
h N_ZKZ YV;zyZ
( 17X 14:15`zy
) X c*
a$jKZ&Y(ZyZ

~
Cq
-Z~ g @*
~g7 yZjgzZ]kZ Zz Y LZuZ s\vZ
.
h6,yZ s\vZ6,uLZuZ OX gqw Zj
:
Zpg g
/
gz,\vZ}!Zj Zx?Zm
} ]~V2~{zZ eg yYb M! Zq
-Zx kZ
/Z :L L

yZ kZakZ e: 3nyZ kZ&~o kZx kZ0


+
zZ}
.a
( 16:142
) X c*
uh~y!*

V Zx~ 5 ZggzZ : Zzg s klngZ Z


# x KZ x?Zm .
:c*
!Zj ]!*
ZV;zV,Z% Z e^zg
2012ag ( 90) m] )x

_q
-Z :

@nt LZuZ Z 5BgzZK: Zzg Z k0*


*
{ 
!*
xz Z k .gzZ L L
-] gzZ ~^Z Z \!*
J
}g 'Zz N M6, V6
~g

kZ c*
0

+
zZ}
.Z
# gzZ H @*
,
'
Z',
Z Z\ !*
}g gzZV-^gzZg~^
Muu~ ~k [ ZgzZ c*
y
M w^
q
-ZgzZ ~g
( 17X 14:202
) X }]i YZY~o LZ Zz~

& {ispH _(,


**
g0x E
LZuZ g$0{ 
!*
V M
&X} $
x E
+s LZuZgzZ ! x~h[ M{z
Zpgt vg )
,
:c*
[ZyZ
X gzZ} ZJZ L L
X y6,
V!*
~!d
Wg$} Z
1^ 7y
KZ Z}
.
X$
+
{ Zg Z CZ Zix M {z:gzZ

?}:Z kZ H
?}: Zg7Z c*

 c*
X 5
',
=!N

X Y7<Z~gzZ ~
',
kZ
@*
0*
7~$
+
~[ { z
X 8 ! Zy
~LZuZ:gzZ
BkZ Z}
.kZ0
+
zZ}
.

X ~
@VyZg{
!*
gzZ
X ;g Maw^yZ Z}
.
X
&
+1~yZ
7y\Z 6,
[

X qws LZuZ:gzZ
Yt[Z~hLZuZgzZ[
( 23X 18:232
) X Kx Z}
.

gzZ\vZa Z
Hc*
g Z
_ZLZuZ}iuTt ZgzZx 

:
Hc*
!Zjy Z]

] h^f] `n ]'] ^`n ] *] ^m m$] q ^


2012ag ( 91) m] )x

_q
-Z :

DNO:Q ^E n% j ]$ j #] o f^ $ j'

( LZuZ } Z ) Hx Z6,
yZv
' ZgzZ~V Zzg evZ V M z L L
+G

pgyZZ s ?
n
/ZgzZXg
Y4Z ?Z
# :X Y4Z~} i Zzg
X gaz6,
vZ

: ~] Zg

gzZgZ}
.LZ0
+
zZ}
.gzZz6,
yZgzZ xYV?~V
yZ ?
/ZL L
VyZ?gzZZew M}gvV
yZ0
+
zZ}
.ga
ekZgzZg6,
VZg
kZ
Y~gv({zJZ ZV 0*
}gvVVX*gz MgzigzZ ~(,
?6,
n:ZgvV;zgzZuu~gvJ
-g[f]Z
}c*
ggzZyagzZy!*

kZ 6} Za ,7,x}gv}V~oxkZspgzZ
)g ZgvZ}
.Zgv0
+
zZ}
.Y
(25-221:1]Z)X ?

vZ V,ZgzZ `zLZg ZMZz #


LZuZ Z
# ~gzx?Zmy**

: tV,Z !Zj wZZ y{ ] y*Zxq


-Za c*
Y ) M{x **
} ogz Z
# {z { 7 ~LZuZx ~ +6,{z ;g[Z L L

cgsykZgzZ M {z Z
# ( [wq zi !*
gzZB; ~ gzZx **
vg )
,}{z
} c*
"+6,{za] !*

TTgzZ
8 { $j~6,y M }
gzZ 3 sp Z bLZuZx ~gzZ 3Tx **
}~
}i @*
**
._kZ
( 43X 14:8vsX Z ) X @*
Bx **
} c*
~&yt ByY

Z}
.}g 0
+
zZ}
.]ZggzZy H7~]Yog0
+
zZ}
.~X'!*
~tgzZ L L
}iT} ._]gzizgC
Z LZuZx KZgzZ Z {LZ {z @*
gq
- 4,
( 60 59:8vsX 1) X 7gzZ ZkZgzZ Z}
.0
+
zZ}
. ByY~

g Z
/` !*
gzZ .yZ~

/gZ~ s Z ZZ Zz Y LZuZ
:
H0=gf ] +vZstZzqyZgzZI
GE
kZ {zX yZx6,Vq
J
-uu^gzZJ
-oV G34h ]Z
} c*
g ygzZ L L
( 21:4vsX 1) X g.kZ/ygzZCb@a
}g )ge
$z wgzZ { c*
i gzZ y Z}
.gzZ L L
X Z ) X B
bg E6,~g ^gzZ tIZ
ygzZ X C e
$g

( 30 29:4vs
]kZ V2 sV
!*
}i ~ V

gzZ L L
2012ag ( 92) m] )x

_q
-Z :

( 34:4vsX 1) X D MG
gyv
Z V Z @*
M {z ]y"
$!*
x **
0
+
zZ}
. Z
# gzZ L L

o LZ "
$!*
~gzZV}~ E{z { 
!*
kZgzZ ....X i M
J M =gzZ 1:Nt V\ M KZ M pJ
-Z
# X:gz!*
'!*
{z ~ X ~
lpX { c*
i ~ ]kZ ~qwD ZgzZ~Y
Hc*
C7
+
0
zZ}
.X F
g ~gzZ Tg} 9g}'
,
Z', xi 5t }lpgzZv}

ZLZuZ 0
+
zZ}
.aX c*
6,LZuZN Zp (Z"ug IZ}
.Z
( 9X 1:10vsX 1) X c*
{ 
!*
s ZgzZwNkZakZ g

I4
n%kZgzZ}g ]~yk
,
6, iGZSh yg ZuHx Zg Z { 

X
Hgz
~[ ZN gzZ Z Z9t kZgzZ N*
k0*
Z}
.%V
KZ {zQL L
wJt@ x { LZ 
x[ZakZX 7Z}
.6,}i zg}gzZ hgLZuZ 1yY
( 15:5vsX 2) X

:_N ]z\vZ}!Zj]!*
Zxk!*
',
ZgzZ{
!*
m
CZLu
Z Z

}i @*

XB; kZ V@*
5~~ Z}
.}g 0
+
zZ}
.} Z[ZL L

( 19:19vsX 2) X Z}
.0
+
zZ}
. Z ByY
: ~g1i

!4~g } Z !0
+
zZ}
.} Z L L

X}-{n Z6,
yZ]gKZ
V!*
VLZgzZ { k
HLZ {z
) !*

%1^gzZKZgzZ
X N Y} ~gzLZ

X N Y1**
{z @*
} +X} +yZ~
ByYJ
- Z}i{zgzZ
( 13X 11:59g1i ) ( {s)X yZx6,
[Z}
.

\vZQ%q
-ZgzZ q~Z]ZLZu Z ~Z .
!*
:
HZg D Mt V *$ey
t V7
}g Z
# X _ 0 {C g @*
, w Z ~ y yz!*
nL L
x t 1yY V,ZYI?fp~ KZgzZ 'g e~
k0*
k M }g
2012ag ( 93) m] )x

_q
-Z :

+E
( 1615:6{ G
5.A ) X Zs Z}
.}g
: ~g1i

c*
:ZzVz Zy G3r0
+
zZ}
.Z
# LL
X# V Zz [Zp
~}g
zkZ

X tZg6,
y!*
i ~g gzZ
el
t~VA
$
X Kx } (,
} (,
ayZ0
+
zZ}
.

Kx } (,} (,
a}g 0
+
zZ}
.
( 3X 1:126g1i) X y 
gzZ

kZ b~g7 LZuZ p 7q
- y t H Zz6,
zZ 6 @*
X HyUZ~p ZXmU oe] ] i Zy M
X~it :Z
: ~!*
G
'
:g M}g +~M MgzZxZ}gzZ YX'
,
~zc~?
/ZL L

^ c*
yZ~okZLZuZ~{>yZgzZ] VzqgzZ Y
V
LZuZgzZ VzgzKZ Hklax **
LZ~&ykZgzZ VZe
yZ}g
/
k0*
kZ q
-ZC
i(Z ytp
/ZgzZ ZgzZiZ[~
(9X 1:9:1vs) ?HVY (ZykZgzZokZ0
+
zZ}
. }{zgzZggzZ

:Z 
g ZcsZ x

pV0
+
zZ}
.~ 3Y {z A
$VzF :~ gzZ {n Z6,~x Z ZyZ~Z
# gzZ L L

x LZV}V yxgV{z @*
Vg X !*
zgzZ wgzZg Z ~ yZ
( 1615:12sZ x
) X V0
+
zZ}
.~ ,x{zgzZ,yV C

EE
!*
.
!*
kZ gZg ZuyH{ Zg Z 6,VLZuZ $t{ 
D ZzA m{ kZ\vZByZgzZ y g @*
~g7 LZuZ t
:
gzZX Z
gzZ ZayZ Z}
.yZg ZwJ e%gzZy% {z }VgzZ L L
X HuF,
] Z}
.LZ0
+
zZ}
.V,Z Z
#
z kZ ZH: [VyZ
i gzZX KZj)gzZg ZgzZ^{z -6,VzgzZ O Z}
.LZ V,Zi
X ~
yZ Z}
. y M / uF,
] Z}
.LZ V,Z
2012ag ( 94) m] )x

_q
-Z :

G
x gzZV
!*
V-gZgzZ V-jgzZ V G347gzZ V-i
gzZ V'gzZ VEst LZ V,Z
4hI8Vzg
LZ { z J
-Z
# gzZX *6,VzyZgzZV iyZgzZ H[~ y E

PgzZX @*
] ~$
+Z}
.yZY Tg~
q hZ {z D7t Z}
.
~VZ{zc*
yZ Z}
.yZa~T#{ZgkZ V,Z k'
,
1X Kz ~o}uz o LZ ~yZgzZ [t V
Z Z}V n Z6,KZgzZ}Qs Z}
.LZ0
+
zZ}
.{z.} h
} Z[ ZX klyZV 16,0zk
,
QgzZm
6,Vzh N x yZgzZN Z
yZ Z}
.yZYN Y| m
6,
yZ ~$
+gZ}
.LZ VyZ
/Z N M}
Z}
.LZVyZ
/ZgzZX,#
}
.n}
~{zgzZ }Zj}
zgx gzZ } ayZ Z}
.yZY 7
~g s yZ 7~$
+g
( 25X 1:5e
$) X V{ix6,
}i

yZZ6,\ MgzZ\ M
HH_~ Z w9~y
MvZzmvZ -
! xayZZ IZ~ y M
X ~ ]g t
K! xgzZ] svZ / Zz
yBg ZgzZ s
# z e
$.~ %C
C
]tgz! \ M }z ~i Z
uz
X 
gzZ7wZ c*
**
aVgvZ
HHyy t\vZ~VgV
:Tg M
6,
5#~wqC
{z

` ^q $ ! ] ` `$ ! n] ^'^f ^j kf
( 173-171:37]Z) f^]

[ t Zg ~}g !*
yZ wgVz XLZ gzZ L L
X g M
HZg "gzZ Y-Z ( ~V7 )

( 51:40
) '^`S*] m m ^n% ] ^nv] o ]Y m$] ^ ^$

y kZgzZ D ~ * V Zz yZZ6,yZgzZ Vg LZ Z ]!*


DL L
X V} 9{Z ( ~
Z Z}
.)Z
# ,

:c*

y]uZzwi **
Z[Z6,
x ZZ
/

(j% nq v m *] (e% ] o ]e *] .] ( n ^$ *]
( 45-43:54Z ) e% ] %m r] `n

G
'
Jgp( [Z)~V[~hyZ c*
4 VyZg t}g + H L L
"t gzZ {z
/kZ d
$k? {z
/Zz 0*
 t H ? $
2012ag ( 95 ) m] )x

_q
-Z :

! xyZZIZ \ MgzZzmvZ - ._y kZvZ


HHyZt
: D

( o( ]j^ `f ] m$] ^m$*] % $ jm `


- ) n] s ^n ^u ]Y m$] ^ or( $ $ ! mj]
( 103102:10

? M6,V Zz Yg
/ yZ gg OZ V -Z ( [ ZZ}
.) t HQL L
M [ZZ
# )QX V ~ V Zz g OZB}g v~ zg OZ ?: z

yZZ xi6,X bZX f


e XV Zz yZZ6,yZgzZ Vg LZ (
X BXV Zz

\ M
HgzZ ~}]g t
KqqvZ
M W,
Z L\ M ~)(l
:Y$
J
-y
Kzx **
V7
( 3X 1:108W,
Z) je*] a ^S $ ! v] (e ( ! $] ^n_*] ^$
G
'
}g +" X z!*
gzZ7,

i a[g LZ ?X ~ MNL L
X g$
y
Kzx **

$rt zmvZ -vZ wg y q


T
-Z ~V D 
vZ g [
:c*

\ M H{;z

^m l u o] ^ g]] nm oju ] ]a jn ]
( 3343g~g g) rji o g] ] ] ]

Z}
.c*
ZgzZ}^J
-]|3gZq
-
Z wzgLZbk
Z +kZZ{L L

X g{C
bv? t]!*
pY3:V-kZc*
]!*
kZc*
sp

Z zmvZ -vZ wg HwJxsZ M ~l vZ g ~g Fg f1Z ~gz V


: e
$Z@
(3522g~gg) f^ ^` e ]^ e o] q] ] ]a j] ^e] ^m
Y M
}g "Z
# QX Y :Zz~ LZgzZg A kZg f1Z L L

X **
Y M

\ M gqwqzmvZ- 7ZgZ6,

:N Y 7:Zzk0*
xKZ:ZzhgZ\ Mk
Z q;t

kn ` '`n] om ^a^ ^] ^fu ^q] ne ^ne ] ] ^m


2012ag ( 96) m] )x

_q
-Z :

.nZx 0Z) [^i o] qi ] ] `] $ ^ v ]


> G
4Z
3E
! E
( 402/1 G
G
, h ( aB \ M ) q ] gzZ}g !vZ wg c*
LL
KZ:Zzhg\ M } ( 6,

)\ MvZQgzZBt 7(Z}p
?N Y k0*
x

g
/Z 1Z **
gzZzmvZ - 0Zu6,]^
6,
kZXgx **
~KZ {zgzZ 9~}iV 0*
} hyZ6,
d
$
p
:g 0*
zmvZ-
HZ
E

G
4

.n Z ) a^ ] o ] km] nu k
3 Z> G
! E
( 442/1 G
X g
\ M tgzZ
Hc*
p\ M 1yY~NtL L

6,l X 
wJ \ M Y c*
)**
y Z\ M
Zpg \ M Zu
X 1wJxsZQgzZq~#
}
.\ M)**
y ZZu
kZV ~]gt
KZ
Hc*
}wyyZZIZZ
# ]{g
:,:gZZp *BpiZD3 ~gz${zakZqG@
*
Z}
.~k
B

^*] jm $] *] j*] $ ] o ]i ]`i

( 35:47)

G
'
{zgzZ B}g +vZgzZ Xg
?wqz: ] * 3 ~gz$ ?L L
G
'
X } hg7~!$
+
wqZ}g +

kZ c*

Hc*
~[|Z, Zwys
~193192]c*
M {g
: x} ,q
-Z+ vZgzZ{{ 0*
',

~
( 193:2{Z ) # m( ] m j i oj$u ai^
X YavZ+gzZg: !*
J
-Vzk
B ByZgzZ L L

: Z 
g Z~CgX YY((~y M
~2 ZZyZ

( m( ] o `n ( v] m' p`^e *] p$] a


( 9:61# Z ) U]

}
6,Ve
Z @*
5} h+gzZ e
$Z@ wg LZ T zL L
X g DI**
H]!*
kZu e

o ^*] $ f* #] gj (n(* ] o .] #] '% ^vm m$] $ 


( 2120:58! Z) m p' #] $ 
2012ag ( 97) m] )x

_q
-Z :

3gvZXg?f zg u'


,s wgkZgzZvZv "L L
X Zz M
Zz]u"vZ"XN M
~wqC
wg}gzZ~

$M] wzZC
~k
B kZX Z~g$
+
cyZZIZgzZIZ
] kZ Vz
/
}uz #vZwg ~ 3k
,
x Z yZ
s:
!*
z h yZ x- Lg$
+za Z y M
X q
hNk
M
,
x Z LZ~ Zz kZ {z
/x h+
G gzZ ( 41:8 wZ ) c*
g Z
y c
: 
g ZX 

mY ^ ( '^`] e $`q o Uvi fj ] m$(


] n] p+] `n%( `m ^ p.] ] nf o i^i ^jj] nj o
(13123:yZ/w M ) ^e* ] o.$ f o $ ^Um e m(m

Y c*
Y s3 gzZ Yb[?d
$k z Vz
GyZ ? L L

K~(,q
-Z] ~: M X~Vz
/
zyZa}g vX **
1Z',
{zgzZ
7ZgzZ g u',a] 
Zuz;g~5 ZgvZ {z
/q
-ZX

X @*
G @*
KZ e TvZgzZXg} 3 k
Hz LZ V\ M KZ y
X y Z (,
]aV Zzpg@ M~kZ"

: y ~ZzX DG @
*
ykZy M
]zg @*

fm '`n] n^] nU] h^ e ] ] p^e ^


^`vf o ] ..... e ] ^ p'`m m^e
i ] ^i r p] a ^`ne ^ o '`n] k^ ^m] ] ne
( 121/1 ~i E.Z ) l` ] n] e m]

VuV-gzZVogzZVzzkZ vZ g
/
V-{\ M Z
# LL

vZizgkZX: g$
+
Zz y
/T ;g: (Z oc*
~~gzZb
~V1 ~g v]T9zt ~: MgzZ c*
i q
ZyZZgzZ
X Z ZDk
B Z
# {z` M Z{X 

s [Z\ MgzZzmvZ -vZwg oogzZ{guZ z


:c*

\ MX ,OVogzZV-yZ ]i YZ\ M /**
K]Z Z
E
( 318/1~i .Z ) `j] '`n nf m' ` ] ] ^m
akZ {@Zg Bp }i Z
u LZgzZ
+ LZ GvZ !/} Z L L
X Vz7OZ~
2012ag ( 98) m] )x

_q
-Z :

E
M6,x Y Z {Zg$
+
z Zw{ MV D Y y1Z6,uZ z
sp~ V zz VZ Z ; y1Z Z
# 6,
z {gHX c*

mvZ -vZ wg /
**
gzZ1Z **
7aZ{z Z60
+ZgzZ
: nz

] gv v ] ] ^ nf m' ` ] ] ] ^m
( 387/1~i E.Z ) a ` ^ fq ]a ] n ] j

LZ X 3g{zi Z
u LZgzZ
+ LZ \vZ !vZwg c*
LL

)
,~g t t gzZ Z D7I kZ gzZ HgH
zq
-ZB
X Y: Zzgsx {gH\ MakZ

gzZ Zg
gzZ g C Za z ~ ] xsZgzZ ] V kZ
]!*
kZ Il V.fZzpg6,wq]gX ;g @
l
Z {],
Z uD

~5OXg M
6,
gy
M/\ MgzZzmvZ -vZwg
H
s0_gq H{ Zg Z 6, bD [}g7
6,
[Z x
Z z~
E
: yZgzZ HIq
-~kZy EFLZ

a^ ] ]v ] p] o^ v o] ]ni 'e o ]i
( 443/2~i E.Z~Z Z ) f^] k^ h] U] ne ]^

M
+ 7~kZ=X Y#
a6,gzZ Yx~LZ L L
X qZ N Y M~kZy
KZ}g J
-[ft
/ZX g

kZX q
-~ tgzZuZ g$
+ s
{z Dy mZ 0z/
:X
H
M
Z

a^e o^ k nm o v `n ] [] o o k
( 742741/2 ~i E.Z) ^`v nfmv] u] ^] om k]

q6,
Z{?Vgq
-~zzK
-qkZJ
-
~:~Y LZ~L L

~OX
H Zr VgzZ Zhg~\LZ[Zzw CZ ~OX g
X 76,
*{@iu

g zmvZ -vZ wg Z
# 6,q
-Z S{
X SkZz/
:X zshwJz/&

`Ui] k [k] ^i r] h] v] ]a o o k
o ] ] fi] o^ ^m ] e `S] ^ []`e ] ^`m]
2012ag ( 99) m] )x

_q
-Z :

'q o o ` ^ ^ m' o `n v]
( 743/2~i E.Z )

~? #J
-Z gzZ TvYgzZ[hkZ}gZ :~w LZ ~L L
ZtyY**
qvZ~z/} Z kZ ? Z]!*
kZ ?H Y7 {
!*

Zz#KZgzZ6,
h{zZ{Xg (Z
) Z kZgzZy ]!*
~akZV
X Zq~HkZgzZy
.g M
bZ6,
+C

WkZX W yZ y1Z kZ6,


ug I)**
zmvZ -x **
QC

:KyV- ] Z W
,
@*
LZy1Z

Uf oe] e] ] ] ` k `e l oe^v] kq ] ^
] ^e ^nj n k ^ ] ^n e] ^ ^m ] oe ]a
( 2723g~g g) ^ ^] ] of ] '] oju `n

41Z :yZ ~~g !*


d
WpIE
gkZ }gzZ~Z
# QL L

 y1ZX {isp kZ {
!*
VzgdtX
HC
!*
'}g n
xsZ~w}vZgy
M J
-Vg M

H=
zkZ Z{
X @*
I**
kZ~q c*
4Z
:6 Z0{

pS ou ] gu of o ']] ^ n] oe ] ']] ^
^] ] ] `S] n v o ^` ]] a l`S k
( 746/2~i E.Z ) `n v ] S n o o] o o p]

]!*
e
$Z@ =gzZ ~ wZ e xsZ~ w}H{ Zg Z >B}vZ Z
# LL
~T C7+Zk
B gzZV ;gq
-~Vlx yZs ~:~X
sz^~4z]
.{Z
+" q
-Z ~ : Za wt ~ w }gzZ VO ~ q
-

X g M
wqgzZV

kZ H{ Zg Z s zmvZ -vZwg gzZyi Zl


! Z0Zg Zuq
-Z ~yZX :q
-ByZ[gzZ\z ~yi Z6,
: y ZgzZ H Iq
-~k
B kZ[Y Z_Z
( 886/3~i E.Z) n ` h] U] ne ]v ]^ ]
X g
A
$N Y M~v
J
-[ft
/ZZ{L L

gZ6,\ M 0*
Z c*
zmvZ -vZwg uq
-Z~^yZgz Z
# 6,
z
2012ag ( 100) m] )x

_q
-Z :
:c*
#{',
1ZgzZ c*
s kZ\ M6,
kZX $

( 892/3~i E.Z) m] o m' `m oju o^u o^ ] ]


X }
6,
Vex + LZ J
-V }~vZ"L L

:Hy V- Vp~
z

^ne ^v oju ^vi ] kq q o ^j^q kj


g] ^e ^ ^ e p ^ ^ ] ^ ovn ^ ^ ^'e
( 907/3~i E.Z ) ^e o ] ]

D
/g y
M X Z hg: x ~gbkZ6,

EgzZ
HF:~s ZZx HZg L L
}g 6,kZ D C '!*
{z vX VJ
-}i gzZ J LZ D 7,
vZkZX g w1 H 7 pzz gzZ
)gp Vr
X c*
wZ ewwJxsZ~V}g

x ZkZ
gzZ w`LZ~]gl tuD

gzZV
2 kZ bDZ[k
,
~ T c*
b
{!*
kZ ]2z ugzZ F,

:D C0z/X ~ qy
/ fZztt \ M [}g7OX

` `n ` ] ^ i] n xj] `^e i h] k^
(3963g~gg) `^e '^e xj] a] k^ ^ '^ of

\yZgzZ {zOXggOZl axsZ[IZL L

X awJxsZFC

HlZ
# QXF{z M

/ZXzh
e
: yt GZ0Z

]^ ^Um nm ov] ]a ] ^`^e ei h] k^ ^]


'^ na]e] e n^] xm v] knf] a] `m'^a ^] ^]
o ] hv] kf oj] oa nm k^ m h]
] ^`' nm k]' kvjj] ^ n ]
i] n ] o ] hve ` ^ ] h] k
0Z) q n] em ^q]] q ] ^ ^ ] m' o ]
4Z > G
.nZM
3E
! E
( 76/4 G
G

ZV
Y ;gg OZ x Z
awJxsZ [Zg L L
,6,] [gzZ {x?Zm ZgzZ vZ
^
M gzZxw gz

s zmvZ -vZ wg ~ | t gzZ X 7Zz T


2012ag ( 101) m] )x

_q
-Z :

wg {z yY[IZ 1 .CZk
,
i
xsZgzZ
H l Z
# QXg u'
,
$YC
+
{z ._ 
g Z\vZO M
h 7w{ #gzZ k
B zmvZ -vZ
X 4Z~+vZ {z
/
g {z
/
gzZ qk0*
\ M

xsZ ~ [k

,
O 7" x Z Z
b
/g Z C
y*Z ~g7 kZ
~g7 6,x ZZyZ
Z]t} ZzmvZ -vZwggzZ+
M xsZ~
3Z L0ZX Zzb
._]`g~~
.$]g@*
vgzZ ( 263-258/1) Z] GE
: sf
D ZzgkZ
E
0!Z0z/
kZX 5} xsZ]x **
S{
zmvZ -vZwg~ ,|Z G
G
wJxsZgzZ
H6,}iBZ e
$. F,
Z c*
V\ M \ M
p~
/Z gzZ x **
zmvZ -vZ wgk
,
{!*
xsZ wJLZ kZQX HyZ
X*
@YYq~#
}
.zmvZ-vZwg
:yT] kZ k0*
xzg ug I)**
zmvZ -vZ wg QO
Vzg ZugzZ f\pX ~] yZZ6,\ M x KZ & ]t\ Mps
,g Z wJ
) Z p{z6,]!*
kZ {z ZspZNgh
+ +
$Y
1Z 6,kZX c*
uF,
{ ZgZ wJxsZ{ X>

!*
KZ kZO
] yZX Xq] ~}g !*
\ M ~x 

z kZ t Z y
( 2723g~g g) ni^a o m ] Sm 7tkZ~zg
X 4k
,
i}
zkZ ~zmvZ-td
$k
G&
kZX 5} ug I[x **
^{
k zmvZ -vZ wg3 E! Z0q
gzZVc*
+
&
e
$.z kZX 1p\ Mx ZZgzZ[ Ze
$.gzZ ]iZ| 7,

q
-Z ~D}]!*
t ~! ZgzZ~#
}
.\ M6,gJCq
-Z
xsZwJ s\ M kZ @*
X _~x 
{zh
+
ty Z%Z **
_
: 7kZX 7] !*
~~A kZx s H7gt~[Z]

^ o ]`m oju a ^ju^e e e^v] m 'f] o `n


!Z) ^`a
( 1967/4 GE

J
-V N M ~ kZ}g yZyZgzZ 6,VZ L L
X YyZ V
:h
+'
kZ

^v] ] o`j o] m' `m u] ^m oju f^] j


2012ag ( 102) m] )x

_q
-Z :

( 1968/4/Z )

-V gzZ g 7f yZ J
J
-V gl -Z ~i Z
ug x Z L L
X
+ yZJ
-V;zM
hV.
$zZgzZ} h

e
$. kZX k0*
yZk
,
Z {
z zmvZ -vZwg JZv
.0vZ
~}g !*
]t kZ M z yZ f !*
3,
gLZ~^gzZ c*
h M)**
Zz \ MB
y q
-Z yZ \ M M k0*
zmvZ -vZwgyZf !*
X zq]
} ~ q :ZyZ zmvZ -vZwg M {z y ZX **
M k0*
}{g !*
zgzZ YI
^ q :Zt X c*
ZzOV; tzd
WkZp M }g v]Zg
/ [g
xsZ & wq]g Vg [ kZgzZ yZf !*
:Zz
X 1wJ
UX 5}<
z0q zmvZ -vZwgx **
y\{
! Z0_g q
@*
X c*
g Hak
B s zmvZ -vZ wggzZ Hg (Ztzg: Z- kZ
x Z Zzx ZzmvZ-vZwg_g qTHI} ZgZkZkZxzg
:(
gZ
XGZ0dYkZ zmvZ -vZ wg]z _g qX c*
X wJkZ ] xsZ {g !*
z
vZ wg} x **
z0gs{ 
!*
Zz #
tk
,
ig~ +d
E
X 1wJxsZ6,
] \ M kZ5 B Z0Y zmvZgZMZ V b Zz
/
kZgzZ[k
,
yZZ IZ]z KZ zmvZ -
b
~g
$u ]c*
Zzg kZ X ,B q
-Z6,ZZ'g t
K q
:CY] c*
Zzg Z~yZVX ]
:De
$Zzg ~g Z

n] e ^ ] ]a fn m n ] o ] k
e ] m e m] ]a ] '] ] e kne ] jm ^`]
( 16244gZ) ] e ] m ] e ] m ] n

]ZggzZ y J
-V J
-V;z +t :c*

\ M zmvZ -vZ wg ~L L
XY: 4Z +t~T}hg7(Z y]gzZVz\vZgzZX
X IZ
fxsZ\vZ]XV?fgzZN 0*
]v
: e
$ZzgvZgy!*
N

2012ag ( 103) m] )x

_q
-Z :

^`^U km] ] o p ] ] n ] o ] ^
( 5144g) ^` o p ^ ^` fn oj] ] ^`e^

[fztkZ ~gzZ ~}ia}vZ" :c*zmvZ - L L
X 3= J
-Vx yZ#
#
Z ~"gzZaN
: e
$Zzg{k
,
1Z
C

]] e p p a ]] ^ n ] o ] ]
] nf o ^a j ne o p] e n n a
( 2888g~gg )

gzZX 7Za Zuz kZ Y uh Z


# :c*

zmvZ - L L
Vz yZ nvZgzZX 7L{g !*
z Y ( x 
)#
Z
#

X N YKay

~5ZgvZZ ?

:~]gt
Kt/zmvZ-vZwg6,
tz e
$Zzg
gyG

o] a h`m ^U] vjj (^ ^m pe n ] ^`vjm |j a


vjn n] vjj (u] ^m ^U] o `i j o]
( 450/2 ~i E.Z) e p jm U] ]a

KZvQC
gzZ x 
XVq}" ]q :{ztyG} Z L L
78
?Z gzZ q6,x 
gzZ Y ` s}g )6,
OTN M ~}g vttgzZ i^gzZX }

X Yc*

:c*

\ M6,
utz

] ] ^ `u] o nm a ] ^m oe ]^ [Ue] ]
nf o a^rm nu ^e o] ] ^ m] o^_]
( 1011/3~i E.Z ) ] o ^m ]

:c*

\ MX 7VYvZwg c*
: 6
,
V-g ZKZ/?Vz: ~p"~H L L

)gfV
!*
OkZgzZXxzg ZuzgzZ kgq
-ZX
Z?

z=\vZ

X N 3wZzq~{ZgkZgzZ, ~5ZgvZ ~
:c*

\ M ] xsZ?q0~

^] fi] ^] i ] m p] ^ ] o] ^]
] ^ ^`e k ^a] k nv] i] h] `j
2012ag ( 104 ) m] )x

_q
-Z :

_i oju nv] n] ti oju ] ]a ] jn ne o p]


e p k ^ a e p vjn u] ]q n o knf^e
e p ^ u] fm oju ^] fn a e p ^ a
o k ]q n o knf^e _j nv] ti n] ` i^u
] %^%] j ne o p] a e p xj
( 17548gZ) ^`^ n ] o

gz$ '~zckZ !t ?X qH~ xsZ}g v x=L L

~? Y{ ?HX Z96,yZ[Zg7gzZ g (Z Vw"gzZ


kZ+ kZ nvZ : c*

\ M X ~}g !*
kZp7 ~
'
C
0gzZ M e vZ
M @g Z6,.
$zZ]gq
-Z { b
gzZX'
C
0V; :c*

\ M ?'
C
0 :Y7 ~XVZ ?

g Z@y{{dt: ?q0~X A 7Zzh


ekZ Y
ZzZw
Z ?

'
C
0 T 
~HyZp~gzZ X C e vZ
M gzZ C M
X 
zmvZ-] !*
tY g~g77~ Z{gzZXK

:DzmvZ-
E. Z0k

] nf o n^e ^vf] ^i oju ^vf] ^rm oju m] ]a `m


( 18/1?Z) o^i ^fi

~5 ZgvZgzZN Y M VzgzukZ J
-V+ kZ L L

X N Yb Zhz} h~Vzg

:c*

zmvZ- e
$ZzgmZ0z/0vZ

e u] f ^ [j] p] ] ^ n kvj ]]
( 5262g) ] ^] ^

HQ xzggzZkg ?Z
# :c*

zmvZ - mZ0z/0vZL L
X c*
vZ,z :s0Z?z

:Dyg f1Z

om ] oa vjj ] n ] o ] ^
^ ] ^u ` ^ ^`a] o] ]u^ ^ajvj ]^ ]n] ^`n
( 4615g9) ]`

X o Zx **
nT }iu{ztgzZz ^?d
$k:c*

zmvZ - L L
2012ag ( 105) m] )x

_q
-Z :

V)f IZ {z( hZC


yZ )Y**
u| YZ Vz!*
V;z kZ ?Z
#:
X ~g Z gByZgzZ
:c*

zmvZ- e
$Zzgi! Z0y~~g g

n m] `^] `n^e vjn fm oi^n n] xji


`n^e vjn fm oi^n ^U] xji m ]^ `
fm oi^n ]] xji m ]^ ` n m] `^]
g ~g g ) m ]^ ` n m] `^] `n^e vjn
( 1388gX 1776

3 ]!*
yZgzZ: {IZ LZgzZN M b ; ( VzZ ) v ^L L
x 
gzZX Y {z
/Z 4ayZqN Y ( s^) Z
x 
) Z3 ]!*
yZgzZ: {IZ LZgzZN M b ; ( VzZ )v

( VzZ ) v t ZgzZX Y {z
/Z 4ayZqN Y ( s
N Y ( sx 
) Z 3 ]!*
yZgzZ: {IZ LZgzZN M b ;

X Y{z
/Z 4ayZq

:De
$Zzg%0 GE
0

nm ] n xjj m n ] o ] k
( 1917g) `^e `m ] u] rm ]

G
'
V b <V; }g + d
$k D 
zmvZ -vZ wg ~L L
G
'
n ~g Z) g: b
kZ ~ ?a kZ a ~g +vZgzZ
X g nVzLZ (

VyZB kZ ~ zg Vg t
K-Z x Z/ ]z zmvZ -
 yZ ~ g @*
X ~ gla yZ ]z svZ } F,
Z ~ yZys
gzZ D~zgZ zZ] ZZ mLZ {z Zzs yZ]**

Hskg IZOXDwD6,
}z]z svZ! x~yZ
:c*

gzZ H[V /**
: Zzg

m] e ] a] n pm r] o ] ]e n ^rv] ]
h^j] o ] oj] ] o ]n ] ' q^`] ]_]
^ m' ` ] m] o `n ^ ^ ^a$m ]
( 445/3~d) v^] ] '^f m] ] &m] a] o
2012ag ( 106) m] )x

_q
-Z :

kZ gVi sIZX d:C


!*
~llbz? J
-Z
# Y078Zg visL L
T e
C+6,hgzCZaq}zvZ v{zVX 7{g eZ

c
*
kZX H~ [ KZB}g vvZ {z !T Y ~ }iukZ ?
+ kZgzZ
+ LZ G vZgzZ X }
6,Ve x }uz + LZ {z
?V}(vZX }e
$VVzg zckZgzZ }iZ
uV Zz

:Z ; c*
Z {zZV 0f 6,
cuk
,

l^v^] ] ]Y m] ] ] ]i ]
] u ]nvj^ `f m] j] ^ ] o `jn
( 98/7t`ZztZ^ZM0Z) ]] ]m ] e
l^v^] ] ]Y m] ] : 7 gZtvZ?H L L
kZ}3g6,
?vZakZX `f m] j] ^ ] o `jn

G
'
X A Z@*
g Z
t }g +"{z **
vZ6,
]!*
:D[ H6
,
q
-Zmz! Z0

^$ q ] ^ n ] o mS v] a ] ]
$]n ]a ] v^] p'^f ^`$m ] ] ] e e] o ^fj
^` ^i ^` _i j^ sru '$ ^`u^e] e '
( 531/3~d) n] ]a o] `fi `fri ^`a] ji

kZ c*

kZgzZ 7q
- kZ~ 
0*
] X h]Z f vZ"L L

t ~g1iZ ; c*
( LZuZ ) gzZ L : c*

\vZX Y 7s
}g vgzZ ! ~g vt X A Vz (}V
$ZgzgzZ !}iukZ ~]!*
` M ?:X 3g b Ia}g vw&}iukZkZX {z[g}g vB
gzZgwz L VVgnpg ~ kZJ
-y
X g ~{Z

76,bzz[Z ~ gzZ]zg Zzg Z ! xyZ kZ Zg7 ]!*


kZ/
: ` Z Z KZ6
,
f x 
1Z **
OX6,#
/ZzgzZZzyZBh+

% oim ^ ^ ] ] ^] j]
( 5/7t`ZztZ^Z) ^` ]ju^ h] ^i

hg Z }g Z kZ gzZ @*
kZvZ } vZ gzZg vZ ? L L
G
'
zz Vk
Hs 7[zz ZL{z
/6}g +X
2012ag ( 107) m] )x

_q
-Z :

X g Vk
HakZ 3

:Hs Z6
,
uk
,
mZ0z/

`m ] ] ] ] ^`vjn n] ] k
rv] '] m^_i ]m^_j U] aj ^ a' `q
( 10/7t`ZztZ^Z )

a kZ g D q
-Z q
-ZgzZ q
-Z q
-ZVyZ y ~L L
G
'
z6,yZ Rw ?
/ZY 0*
: - ~g + ZyZgzZH} (,} (,

X M ag^xV-{z
:c*

6,
q
-ZZ
**

`] p] m' a %e m ] ]a ]
] ' o v e ^ e oju ^e ] ] p] q
( 107/7t`ZztZ^Z ) q ^ r ]

vZgzZ
kZT+ vZtX76,
c*
]ZgZ c*
+kZL L

vZX
HV`zkZt J
-V )gfV
kZ]gzZG@*
TH
X ZzHLZgzZZzZg7}zLZvZgzZD6,
}g}z

]uZzm{yZ {C
s\vZ {z! xz]KZ~VcyZBg/
: Lg @
*

zg~* zagZ$e KZ \vZB:%
:HLZ6z0{6
,
uk
,
c

]m] '^`q ]] of] ] n ofm ] ^m] m ]a ]


( 7/7t`ZztZ^Z ) e ]

:gzZ
og Z : ~ kZX y q
-Z ~ V( gVh)vZtL L

X g+
M qgvZLZgzZg{ LZX u
:D[ Hy 1Z6
,
Z

`] U] ^] ] ]' `] ] ^] h] ]' ] ] ]
( 9/7t`ZztZ^Z) '^f o ] `] ^m] m ]a ]

G
'
}tvZ}ZXgu zg}g +gzZgxsZgzZ[IZ ?vZvZL L
X 
wi**
KZ6,
VzLZvZ}ZXyq
-Z~V(C
)

]!*
kZ {i Z0
+Z 8
L /Zjy
KZ]~V]q:yZ
wzd ]g ZB`

t0*
6z0{a W,
@*
@',
kZ /
**
YY c*

2012ag ( 108) m] )x

_q
-Z :
:c*

V,ZDyzzkZX c*

] kffu^ e ]j ^] ^n _ ]^ ] o]
( 81/7t`ZztZ^Z) ^] a ] ] ]m

~g ) kZv H7wzdzz$kZ c*
nZg **
6,
]!*
{~L L

Zz ! x ByYv HI ~akZ 2~ ( ]g'mgzZ


X vZ] Z f

gzZ Zz b~g76,V7yZtZ]VxgzZ]q :yZ /


GG
iY]q/ y G3ZHzg c+ ZO X DtZ {z
: c*
C Z M :ZzT5 Mq
-Za

` e] `n ] ^`^e ^^ n^e ^^fa ^ lq


n ] _f ^'^ k ] n] ^ q o ] _
( 7/7t`ZztZ^Z ) ^a`

g
C{ 
!*
yZ
/Z Z{Xg Z{ygzZD Y0<
Zg]Zg @x +Z~L L
G
G
+
/ZgzZ,^ B; kZ {z}~ga
Z{ y G3X,g Z }~g $

X 41kZ}i ( OyZ ) gs ?
/Z

HLZ kZX Hg6,[ZkZ3Hzg~/ QC

Z QC
X }g VrZ ?7y
KZ }g vyH Y7
?Q Y7kZX { c*
ik
HFyZ Z~g ~cC
V,Z ?~g vc*
{ c*
iyZ
:g Zuvg )
,
-Z6,
q
kZ ?D Y3VY

^m `^e m ^`] m n] m `] q]
] hU ^] q] `ne ^jm ] `m ^e
^ o` ^e ^ g `] ]v] g o
( 15/7t`ZztZ^Z ) oj k] ^ ] o ] om

Z',
gzZ nD Zg7 {zXn
pg}izgygzZ DxVZg {z akZL L

D[gZ xZwD~g$
+
W [ZgzZX f
e x sZ ~ : M gzZ zg
I VZz ZgkZgzZ V!*
Zz nZg**
vZ DgzZ Dh
X Czz
g=? :QC
XDY~}igzZD
:gzZyzzKZt /
**
yZ'
C
g(g

] ^f ne ^ne o ] ^ na^r] o ^m] ^] ^m


2012ag ( 109) m] )x

_q
-Z :

! Z0Z'X 87/7t`ZztZ^Z) ^jf ^ ^ ^ m


( 15249g
G
G
'
'
B}g +: {zaX@*
7Z}g +gzZ}gvZ~gzqY/}ZL L
G
'
X M
6,
?
HB}g +{zZ
# QX
6,
?akZB}g:gzZ
:kZ ._e
$Zzg~uz

h] UE ^ m' ^ m na^r] o j] v ^
8
b gu) _ &e m^e ] ] ]^ h] e
.nZ
( 263/1.Z G

G
'
Dg ',
Z', V"[x } Z Zg +:gzZ: + Zg : ~gz qYL L
G
'
~g + H_ ~ ?wg CZgzZ ~ ]")g f+ LZ vZ Z
# QX
X :
) Z

:VLZ6
,
q
-Z{(g ZuZk
,
Z

] ]q m n] ] ^] ] ] ^U] e a ]
( 89/7t`ZztZ^Z) j ] f o ' ^e ]a ^ ]

yZHgzZ 0 VV
!*
Z6,[Z
fgzZ q$
+KZvtL L
~wkZX Q: ~i Z
utZ D6,!*
t
/Z Z{X l0*
l0*
Zt @*
Z
X ,
/YgzZ/$
+ xsZ

cq

\vZX9~y
MZ}
. 7+gzZZz Z ~ Vsx zmvZ -
!*
z hgzZ
HH^
,6,kZ Z] L/ Zz yZZ6,\ MgzZ\ M s
Vi gzZVzV@x 5#
HH{zt a Zz Z kzg di q
Z
:g M
6,
yZ+ \ M ZZ

( m( ] o `n ( v] m' p`^e *] p$] a


( 33:9/pZ ) U]

}
6,Ve
Z @*
5} h+gzZ e
$Z@ wg LZ T zL L
X g DI**
H]!*
kZu e

^
*] o `$jn l^v^$ ] ] ]Y m$] #]
( `$( fn ` oi] p$] `m' ` $ ( n `f m$] j]
2012ag ( 110) m] )x

_q
-Z :

a ^. e ^nS oe Um ofm ^*] ` e


( 55:24gZ) ^]

kZ Z ~ wqC
{z H{z K (gzZ yZZ VyZ ~ ? vZ L L
Li+yZayZgzZ H V yZ} g Z MZ bZ~}iu
,] ~{zX }w$
+Z GspyZgzZ HIayZkZ&}

X g $
+z,g ZkZgzZXN ZI7q
-B}gzZ

J
- * Sg kZgzZ Zk
,
+gBy
5
e
$.~zg ~g7 g @*
 Z zq
-Zt

&
G

y
w+Z kZ /G 0ZX c*
6,],g @*

Z]t} Z!
: H Zz
zmvZ -}g ? : kZ ~~WyZgzX Z{oZB\q
-Z L L
YgzZ
+F,
xgzZz: nZ Z6,]Z f Z}
.p J
-Z
#M
h 7nZ Z6,]t
mvZ -| (, kZ :~? C M xi]!*
t:kZX z: skZ
6
/Z t ,kZX } 7,
**
g Z zZ}
.p"ag Z ]tz
yZgzZ, Z Z6,Z}
.{z 5Zg7 kZZd { 
!*
q
-Z7F ?
x Zwzw'gzZ ;gqZ tQX }7Z}
. ,s Z}
.V!*
gzZ g D cVg D<x ZgzZ DgHZ
g D
D ~{VgzZ VgyZ g Dg 3
/yZgzZ DOVzg zc jY m
CZ
J
-V~ kZgzZ hIZ {zqg Dqg g c*
gzZ wZZyZgzZg
Z}
.gzZ c*
kZ vZZ g Dt x }g t {zX [}iu~g
HB Vzg zc VggzZ hIZ {z t gzZg yZ \vZgzZ X yZ
yZz!*

kZvZgzZg D^kZJ
-w 23s Z}
.X gu|


KZ ;g @*
Z
Z [Z {zgzZ ;g @*

%ZyZ ;g @*
]zG @*

syZV7yZgzZ @*
wJV yZ {z t] !*
| (,
kZX C
!*
;yZpi Z % \ M LgzZ~ 9LX ;g @*
uh%KZzgg
iZiZ yZ ' kZ V,Z ;g @*
Zg7 ~
# q kZC
Z}
.z!*
kZ X ; g @*

YH Zg7}z~T;g @*
Zg7j+4gzZ dZkZVzzyZQgzZ ;g @*
}z
Y 1x gzZ Z Z^Zg Z w}g v Z
t[ZX Y
VggzZ V1vZ gzZY7 N*
Z (, kZg k0
+!*
gzZ0
+!*
^6,Z}
.
2012ag ( 111) m] )x

_q
-Z :

vZgzZ M <%KZ(yZgzZ} }iyZ }!*


Vk
x }g kZX Y7Z (,
kZ}OVzgzcVgkZgzZ
) )gzZY 1zZ
yZ:gzZ ZB; yZ: kZX ;g
rgg Z
',V
yZ Z}
.gzZ gq] Z}
.~
^6,vZ yZ (, kZ L
L ;g @*
ykzt s[g LZp{z Ky
/
x bkZ ~ gzZ M: kzskZq M kz6, t c*
0
+!*
X Zg @*
ZZ}
. 6Vzg @*
Z

:} 7
,$ ]!*
-Z~V!*
q
z N*
 "[ Z

@*
',
gzZ z]gr
# *
/ZYg gz6,:gzZ { : * tc*
akZ ]:%q
-ZaV>kZgzZ @*
JkZgzZ
8B; 9L kZ {z
?7VYa ZZgzZ[gy Mz}i y
yc*
V

!*
*Z
#
t
Z **
}7y
yc*
kZ zs zZ, Z s Z}

.Q c*
gzZ
wJV kZ **
g ZMZ~}ikZgzZ **
]L q
-Z **
{Zea
g gzZ] kZg
kZgzZ g %ZkZ ]zkZ**

ZZ3g ZgzZ ZZx tHX **


C
Z]tkZ~>gzZ C
Zkzg d
+6,kZgzZ Z (, ~ ]Z f =Z[gpg Z ]t ?: ? Y
h
X c*
g Z*!*
zkZ HnZ Z
CZZpB
z ]Z g Z%L ~ * 7g Z kZ
6,yZVzg zcyZgzZVg LZ vZ B{ c*

i:gzZ 57 Zg7u
Z}
. * Z
# X c*
g kZgzZ ~^ a
kZgzZ c*
Sy
Kzx **
kZ V2c*

X Y0_g ZzV!*
kZgzZ}ikZ {z J
-V ;g M `i

}N*
c*
{C Z}
. ]!*
kZ : ]!*
t ~ kZ Z
#

IZgzZ]IZ~]y
M {z}~zcyZgzZ6,
j t[IZ` Z'

]IZ Zz6,xgzZ jkZ H N*


?Tp :~X ~] X
kZpwgvZ ;g: {g e %KttZ[Z ? Y ~] XIZgzZ
tY}7,& ]!*
kZ" :~X K7_s~g {z

V
H5 wg sVx * s=Z [g~ "
$U*
F,
Z
\ M V2~yZgzZ~]+ LZ [IZ\ MgzZX Zc*
V[IZ{ze

X{ M6,
tb

B
f {z J
-VHwyByZ\ M H7wJ+
( 626 625 Z Zi ) X
H`JZV;zUg gzZ
H[Z 
{z6,
kZ
2012ag ( 112) m] )x

_q
-Z :

z 0*
: wWg Z
g \ M [~ izmvZ -p
xi6,VZ[s**
yZZ6,
gz]t\ MpvZ\ M Hg (Z'
b'Zxk!*
g t ZgzZ [~g Zz Z X I kZ [ IZ
8E
.nZ b gu
q 0Z X 208 mwi ZZ z~ ,gZ Z 1Z X 152151/1 .Z G
) X g
* D VZ {Z
+
gzZ /Zz**
x Z! f G! f @*( 626/28 z2 Z
9 Z}
.zmvZ -~Tk
,
+Z xsZ9gzZxsZgzZ CZ lzg
~ n] gzZD l
/ iX *
@Y' y
KZ[vgzZ pq
-Z
Z[fs xsZ M~zga[fIZ g @*
xsZgzZ HgzVIzgbq
G
I
t Z l4]Z Zj]_gzZxsZ_X 1g (Z8
-g dq
-Z ~g
kZ: Z9gzZI g @*
wzZgzxsZ t{z y~V/zs@q
-~g
H Z9~C+Z
+ gzZ+',
(x *xsZ9xz Vz
C +Zzd
z kZOX Y VZx g @*

gzZ]*Z/];

/
uyZgzZ Y
p~ Vzf]gzZ g
$uy M
 eg kg ]g @*
gz kZ c*
eZ ! f~g7

6,g )~kZy w+Z.


iZ}f kZ c*
gzZ^6,g Z
R)}u
gzZ C;q
-Z<
a7zmvZ - CtKIVc*

yZuZu! x Zz qyZgzZ',
gzZZ
+t0*
{z tgzZ HwEZ6,ggz C!*
.
_
X VzD
+
: gzZidZ
g@*
~h]t} ZxsZ9{z%kZ akZ ~g6[fIZ {tzZit
~t]Z
# ~gz ui**
kZg@*
t k\ZpM
h7o ] ~(,

[fIZ
eZ]gzVc*
Bw+ZZz{ c*
igzZ]{ c*
iUkZ
Yz[~| l,
e
/
O1g(Ztzg
6f6,
gZDz[%Z"Z6,

g"
$U*
tgzZsz^~ ]uZz/gzZ ~tDIZ Z
/ **

zgzZ **
gYz5#kZ c*
L/gzZzmvZ - 
X 7mkZxsZ
zmvZ-}X C] K7%,Z,Z]z@*
giZgz~KkZ
} ],
Z L (2727g~gg) ] ] ] ]m oju ^] i^] ] l]: 
gZ
x ZZk
B piZ~g
$ukZ @*
CtXi^]Z tsz@*
-Za~
q
:bZypgGg ZXf s g Zzx ZZk
B 7
2012ag ( 113) m] )x

_q
-Z :

"
4E
5E
tO @*

6,
q
-~kZ EG
YgzZ6,yizZ i^]L L
]gkZ @*
t :Z kZ |g g Y Z VtY Vz YY 1
z Z
kZ Xi^ZX H{ Zg Z OkZT M .
M kZZ
# ~
Y7 Xi^ZkZ @*
i M ZX}Zzi M C c*
i 
uZ Z~X c*
Ow!*
c*
H} Zg ZOc*
T @*
YXi^ZkZ Y
X Z9:JZaq gzZ& 
Zuz J
-Z
# @*
7Za J
-
zkZx|

x ZZ! Z bTXi^Z~kZ }YtZzpg$


+y!*
i! q
yZwEZkZ~g
$uzy M
X @*
wEZ ai M k
B bZ @*Ma
] ] m] i^ ( 191:2{Z) j^ i^ ^:}BVl
X ( 9:60Z)m] o i^ m] ] ^`m ^]( 22:48Z) ^e']
Z wEZ [!*
ay ZZ k
B sg N6,Zx yZ
wJe
$ kZ y k
B ~ g
$ukZ
/Z [Z Z wZt , i Z {zX
?N Y M: i !*
Yzg J
-Z
# L
L 7rZVY6,
tgzZ VYxsZ
k
B
/Z t Z%gzZ k
B
qmkZ t sz@*
gzZq
-Z e
$Zzg Z
: jZ/Z**
XY~uzgZskZ|7,

yZgz

oju ^] i^] ] l]: gZ~TZzxg


$ukZ .L L
Vg ~L L(F,
) `]] a ^' o ] ^a^ ]^ ] ] ] ]m

yY yZ s~,s Z Zt Z
# X ,s Z Z J
-
z kZ Vz V
Ht
gzZ @*
~B;g Zy c*
)tt:kZX }
zpw z
mg g
$uX ` h
+ F,
kZ g
$ qZz ]c*
M X g Za}gv:gz xsZ

z#
kZgzZ Y ug }vZ Z!Z 
~ k
B yZgz Z
# k
B yZy
( 7877/1jZ]) X :wgzZ aXyYp
/Z

kZX @*
g Zs wJy[|Z g
$uT sz@*
p" !*
-Z t @*
q
 C7I]!*
z
/ZX
Hc*
g Z
e
$kZxsZwJgzZvZw yj)~
c*
=) X] ] ] ^ j] ] l]Z:Dtp Z ~sz@*
{g
Q}g7 e
$Zzg Dt,i Z {zX ( Vz: OZ}vZ Z[Z 
H
: V-g
$u~g7X
Hc*
i Z0
+Z

] ]v ] ] ] ] ] ]`Um oju ^] i^] ] l]


] `]] a ^' o ] ] ]^ ^] ]im ] ]nm
2012ag ( 114) m] )x

_q
-Z :

( 24g~g g) ] o `e^u ] ve
kZYY0]!*
"gzZq
-Z~]gg Z
0 k
B
qkZ[Z
> 2igzZ} Z Z i }vZ Z!Z Y H7OkZ~ k
B yZy t
,
k
ia kZ **
~g kZgzZ s 6, Zg7 _ ZyZ Oa X}}
6,g~gs: Le OL~k
B yZy

/Z xit zgc
X ]!*
w)gzZ " !*
-Zt C
q
X}} > 2igzZ} Z Zi | 7,
fgzZ m <
L zy M
/gzZ zmvZ - ti 9~ Zg ~g
K ~ M 8
-g nt2gzZ Y ~ZkZ~ zg ]
**
`g kZ '
,q
-Z ~z **
V 6,
g c{X Y H7
z " Z%
: 3
o
wJ e ._`VzuzwZzZ
+@LZ V
rgs %Z ZikZ~L L
kZgzZ ]xkZ x ZgzZZ
+@ + LZ ti4 { c*
i ..... X ,7

s Zn
pg~hyZbgzZ,7t *~8
-g-ZyZ2Z
Z ) X ,: c*
,wJZ {z {Zp , hg6,=Vp] !*
t Q , y s
( 17-16xsZ

{^
,Y]+Z#

-6,wyz ~ ~t~ zg ]z g
$ugzZy M
~],
/
: qg Y 7s /gzZzmvZ-vZwg CJ
-kZ W
[yZ c*
**
~xsZ ],
ZyZ 7{ Yzg sukZgzZ ZZgzZ
]2z ]+Z yZ
/Z gct @*
X *
*4 !*
xsZ IZgzZ xsZ6,yZ
X D YK7xk!*
ZjkZ Y1: {^
,Y

m6,
wZ Y

xZZzgZz0wy~y M
~h'kZLZDIZq`ck
,
i
XD7@ZZm0wyYzyZ7h+
GkZ
t X
Hc*
OW~X ]c*
M {z > Y Z',g+F,
ZgzZ KkZ
~gT{ M 0 kZX Z ;~]c*
M 16ZZ >Y Z',g{z c*
M ~yT
2012ag ( 115) m] )x

_q
-Z :
:g7i)Zy Zg7t ~gzaKcd ZzY

x Zz YKBW Y c*
yZ ]!*
kZ swgkZgzZvZX 1
X q { ge sa Z yZ kZgzZ x [Z }@
( 21e
$M )
( 3e
$ M )X Y~ ox yZ]Y Z',
Wy Z eX 2
~g Z0*
}@J
-] {gHByZH7{@WXX 3
( 4e
$ M )X Y
xwZ ~ { geZgzZ
HHyZ h}@ WX~ 2z1 e
$ M X4
(521e
$ M )XN Y4Z~xsZ],
Z/{z tZYc*
OZV{zg
/
kZkZQXn x vZ {z @*
Y ~} y Z Z }y Z u
/ZX 5
( 6e
$ M )X Yc*
J
-
V,ZY7wq
- 4,
wgkZgzZvZ Vz@KBWX 6
%Kp yeztA Z gzZK}@t" _
.46,

m}g e ByZayZZ IZXN Yg u',s V


x ZwK%ZX ,x Z > 2izi gzZN M yZZ/ uzt ']g
~g Z k0*
kZ yg 6,}@J
-Z
# {z H{@ V WXk0*
( 10X7e
$ M )X ,
kZ @*
Y Hwys yZ ,{z
/Z 6,J
-Z W X7
( 15X 11e
$ M )X uv M x Z LZygzZwi **
[ZvZ6,
yZ)g f
-ZaV s WD :~{VGZ
q
gzZV- gZmuX 8
( 16e
$ M )X **
F,
ZZg7iyZZIZF6,
T
rgw i MgzZyJZ
: qkZZzYb~5e
$ Mwg"z
/
%~y{g

a a%iq &nu nU] ]j^ v] `S* ] ] ]


]% ^$ ] ]iY $ ] ]^*] ]e^i $ ` ]] au]
( 5:/pZ) nu$ #] $ `nf

~u @*
yZ(C
gzZz=
gzZzyZgzZ Z eO 0*
V V N Yg
/x ZwZ
# QL L
vZ" X z hg3 Zg yZ , Z Z > 2igzZ ,i gzZ N YT
$@*
ut
/ZQX
X y!*
$Zz
2012ag ( 116) m] )x

_q
-Z :

xsZyZ ZwOaWgzZ Zg Zz~yZZzt zg =Zzg


: yZZ Wzz kZ ._`ck
,
ip y~ lZ 0*
x`
: wJ
K7Z
& ]c*
M !*
!"~G @*
o ^Z kZX tzg yZ F
F6, YzgzZ 7**

:

Hc*
~0*
}@ Zz YKBVz
/yZW~ 4e
$ M t q
-Z
A kZ & 
}uz :gzZ Hx ZZ s V p:{@ V2
: ~

n ]a^m ^nS m $ $ nU] ( i%a^ m$] $ 


( 4:>Y Z'
,
) nj$] g
% vm ] $ `i$ o a` `n ]% i^* ]u*]

7~igzs ] !*
}@kZ V,ZkZgzZ H{@? WX%Z L L
X z~0*
}@J
-] {gHByZ HyzB{z
/~}g v:gzZ
X @*
IV Zz~g Z k0*
yezvZ"

]^j] ^ ]v] r] ia^ m] ]Z~7e


$ M M bZ
}@LZJ
-Z
# WZz{@ N@*
kZ{g!*
z~p Z X` ]nj^
WX~ 1 e
$ M @*
x kZX Y H: x ZZ syZ g D~gZ k0*

ZwkZgzZ>%{z
Hc*
OZ~5e
$ MgzZ]Y Z',
yZ
(339/1#Z](X 67xsZ Z~z)X
Hc*
OZ6,
g
kZ V e

$Z@ y ZWyZ \vZ~ 6e


$ M t Zuz
: c*

OX V

^+ e*] $ $ ] m o$ju q^* ^rj] nU] ( u*] 


( 6e
$ M ) m $ `$^*e

QX x vZ {z @*
z} y ZkZ }y Z ? ~W
/ZgzZ L L
X n
pg7D x +Zt akZtX z (ZkZkZ

XCY~:yZyZ6,
y
Z C
@*
zzOyZuzW
/Zc*

pAt wygzZ h }@BW \vZ~ 13gzZ 108 e


$ M t Z
X Zz:p yezg~V gzZ Zzh Vz@t 
y
: 
gZ
( 10:>Y Z'
,
) j] a .] $ & o fm
2012ag ( 117) m] )x

_q
-Z :

C c*
i gzZ )f :gzZ D ~gZ k0*
: ~ A WtL L
X Zz

$ $ *] e a $ ] t]e ]% a `^m*] ]%$ ^ i^i *]

( 13:>Y Z',
)

V,ZgzZ H{ Zg Z % wggzZb h yegzZ 9KZ V2z7 x kZ ?H L L


?Hi M k
B s }g v

( 100X 98 58X 55mxsZ ZbZypgGg Z )


XB{ ^
,Y~WkZ[Zs
# zw+Z`kZ
x ZZs WZz ~0*
}@ y M
a tN~
Cw+Z
{z $
7 ZkZzz kZ
Hc*
x ZZ s WXa kZ
X^6,
lzg Yz: Z ]Z@
X CYZz!*
~gz$kZg6,
]c*
M @*
3 izC
w+Zt
WV @*
Zz _ { ',
+]c*
D
M ZZ >Y Z',{g t,kZ
p ZX ] ]eZf %X Zf V% Z Zz]Y Z',
yZ
H p Z X ] ]]Z~3e
$ Mf %gzZ}uz Z~1e
$ M~
yZ]Y Z'
,yZ {zakZ c*
g Z
~9wz,
4: i ]c*
M yZ6,gx a+ X
H
]eZ|g X ] ]]Z
H1tgzZn7zsV% Z Zz
G
!
3
Z ZBzZz6,
x q
-Z S} VztwzZqXg Z X ]
g~VVz tQX 3 {Z
+" *
*w6,g Z[|Z kZgzZy
m]Zm6,gwVX Y Z ZzZ CZgsZ
Zuz {@V BX bDumyZ XnU] ia^
f ]Y Z'
,
yZ~bZX 0Vx [{k
,
X^]Z6,
b
g
$Z@t~}g!*
e
]Y Z'
,
yZ}uz r Z ~g kZ Z%{ i
Xy Z e ~ 3e
$ M t kZ X Y H6, Z e x Z kZ
B X7W@ {zt
Hc*
x O yZ~ 5 e
$ MQgzZ ] Y Z', W
X W[k
,
}g7 Z% yZ
b
Hc*
~e
$ M h }@
wZc*
Y X ] ]]ZQ
gttZg
/Z
[YH.]Y Z'
,
yZ Vz
/
Zz Yz akZ$
Y 7
/
~zg
C
2012ag ( 118) m] )x

_q
-Z :

yZZz iZuztOX 7ZC


Bx ZkZZ6, Z egzZ
]!*
takZ HyV6,
gx ZkZ\vZaQX ~
XX yZZz 7~Z zzgzZA CYZz
: { ^
,Y]c*
Z@yZUgzZq
-Z
zC
Y **
wZzz ~
CkZ
/Z H]Y Z',yZ W y M

:C Mt 'g
X`>%~igzs}@w!*
{z
HH]YZ',
yZWX tq
-Z
kC60
+Z kZ syZp 7>% ~igz s w!*
{z t }uz
X
Hc*
}]Y Z',
yZ!V D
:tp Z1e
$ MO CY p Zy M
p]g

nU] ( i%a^ m$] o ] ( ]e

HyZ ] Y Z', yZ swg kZgzZvZ g}@ ? VXL L

X @*
Y

kZ Z7sWxZZh {@ Zz!*
6,
]!*
kZ
pZ
yZ6,

CyZV>%w!*
vX ;gYH+
$Y\vZ
OX CZz]c*
M { M ]!*
tX7Vzi6,
g$
+
[|Zta]YZ',
yZ
:
Hc*

[Z wDZq
-Z6,
h}@BW~87e
$M

]`m n ..... ] ` nU m n
^ a%*] `e oe^+i `a]^*e m $ & n ]fm n

yDggzZtzg6f yZ%Z 7>%w!*


Wt t kZ
(Z n
pg t } !*
Vz@{z A uiV Z
X,~g7
w!*
syZzzZxZZsWyZ Y**
t._]g~uz
/Z
qkZ~zg]c*
M ck
,
i >Y Z',g ZgzZ} ZgZ {zyZ~KkZ 7
!*
n
~A ZgzZVz ZgZ tzz kZX YY c*
7gZ
zzxZZ
Vz ZgZgzZ]**
Dg6fyZ~ 12e
$ M ~Z y M
O7Zb W
iu V2~}g!*

\vZ~7 e
$ Mz!*
kZX ~[
h }@LZw!*
{ zJ
-Z
# e
$Z@tH{@k
B **
wkBV 6,
x
2012ag ( 119) m] )x

_q
-Z :

g|ZZy M
Vz@WX tkZX g6,}@LZ y,:
XYYc*
7gZ
80
+ZsyZzzZkZc*
gZ
xpiZ
Vz80
+Zc*
Y c*
g Z
w!*
sWzzZ ]Y Z',yZ
{ g eWyZ t wZq
-Z }X D Za ]Zh
+'
P~Vg
Vz@K c*
B{@{g !*
z {z @*
b zgW kZ
/Z ?~a
gg Z
'
,Z c*
**
{g!*
zVz@-Z
/Z @*
ZatwZ Z N Y0*
~Vs
Vz@ ~]gkZ ?]gz H]Y Z',yZ Vz@yZ }uakZ
M i !*
bzg LZ {z
o{ c*
i*
* ]!*
kZWO yZ 8{
x}@t{ g e M: ~p~bzgyZ
/ZgzZ,~g Z k0*
Vz@gzZN Y
XN YK] ZZJs V Zz~igzs }@gzZN Y
c*
g]WyZ
/Z @*
gZzt nZZ ~
CgzZ Z
~ KkZ
~ ]g: wJxsZgzZ yZ Y4Z~xsZ ],
ZZ~ lZ 0*
kZ Z
y M

zT CYPz~zg b kZZ wZkZ ?VYe


$Z@OZ
? T7k
B u'
,
sV 6gzZw!*
{z
zkZc*
OWyZ
V Zzgz Mw!*
~xwZ e
$Z@Yg
/
xwZaOyZ t
kZ
/ZOX [ }6,g ~ 194e
$ M { kZ y M
]iYZ k
B s
Yz WkZy M
C7ibWZtYc*
gZ
Y~
C
yZxsZwJs| (,
kZgzZ
rg7VYzJ
- 0*
z
" ZgzZh
e]
?gZ
xiVYa
} ],
ZuzZ ~gzta8{ YzVz
/yZ Yt
/Z
w {z
/Z a kZ wzZ X @*
7iwDZ kZ Y 14Z ~ xsZ ],
Z w
: V*Zz6g yZz!*
h
e wJxsZC
boo C
V
{ c*
i6,g$
+]gt gzZ Tg sz^~ V@ yv V {6,
g {z gzZ '
wJxsZ W~]g+ZX @*
u **
{ c*
iAwq Y Cu **

z!*
h
ewJxsZ {z
/
I~yZ H ?Y0$JD YzyZ
8
6 M
h^7s{g !*
z6,YkZ {z HgzZ M
h7/i : {yzg
?kZVz
/
n]zzmvZ-
YK m,
?a[IZgzZ W Y ~ Y kZ
/Z tQ
2012ag ( 120) m] )x

_q
-Z :

O~x`
YzW zzHy
MX C M 7~zzwt
b!*
~i Zz
kZ ? M
h {g 6,<
LZ}tb
{z
H~}g !*
[IZp

&
/G~yZZzkZwy@',
7 WX CYw zzt
kZ G

GzmvZ -9[IZ m,
?JZwayZa kZ u
L
X ~ Zw**
tb
ZOb z!*
]j^ZVZz~g Z k0*
Vz@~7e
$ MQgzZ 4e
$ Mq
- 4,
}g {zyZ
Hc*

OWX 7
g bo ^Zg Z
I XnU]
A zmvZ -vZwg
zwz4,
]c*
M yZ tZX x`
Z yZ
:
~Vz
/0*
[W~
6,w z yYV z K 7]: rLB\ M V2{zq
-Z
Xg D~
X c*
h QgzZH{@ *B\ M V2{z}uz
Xg6,
kZQgzZ H{@ *a]zq
-ZV2{z}
~igzs syZgzZK}@*%h
+C
zBX{za
X M 7t
X>%yZzzsV:gzZH{@ *:V2{z,v0*
H{@
BTZ{z
/
} ~yZ\vZ~]c*
M {g]Y Z',g
~0*
6,{@ { M gzZ ;Vz@ YKB Vz
/x !*

H
{ z
/Z Yb yZ ]!*
t 7{ YzyZ kZgzZ HyZ
{z
/,v0*
gzZ}uz ~ yZXn Y Hx ZZ x Os yZ D7wJxsZ
}%ZX
HH7f ~]c*
M yZ yZakZ 7 {@a~x ZZs
O X n
pgw^zg Zq
-Z~x ZZ kZ}@Zz YKB{z
/
a gzZ
B yZ 7e b **
SyZgzZ K }@
)B Vz
/X
t ~ e
$Z@ ~g Z k0*
}@zz kZB{z
/}
Hc*
pi ZVz@
**
h pi Z%(
s#& 
T W,
agzZzq
-Z{@
x Z Z {z/
t ~]gY Zg7 ] c*
@*
(
X o]Z }@
X
HHyaVz
/
}uz @*
g ez
;g}OWZz [ gZ y M
7twq]gc*

2012ag ( 121) m] )x

_q
-Z :

J
-
z m{q
-ZQgzZ ;gyZ h pi ZVz@ KByZ{z t
V y M
X YHx OyZN7yZZ~yZgz kZ {z
/Z ;gt
yZgzZiyZ c*
C7*
*~igz s }@yZzz x ZZs WyZ
gzZ ~{ g eZ}g Z
xpi ZVz@KByZ~Z Z
y M +ZgzZgzZzzZO tkZX c*
OZkZ
Z e
$g7~igzs w!*
V,Z TVz@KByZakZ
]gv kZ c*
x OyZg
/eZ kZQX 7ga
X BwJxsZ {z yts
a{@BkZ
HHy]Z {z
/T XnU] ia^ m] ]Z
H: x ZZ s yZJ
- Zg7 kZ
H
ot a kZ a] mq
-Z
~ Mg6,kZ]Z@
)agzZ
Hc*
} yZWx !*
{zyZX Y
XnU] ia^ m] ]ZX
Hc*
yZ ]Y Z',s s yZakZ
s V LW tzz T ]Zq
-Z wkZ ;g C s [|Z
c*
~igz s }@6 c*
vL }@ *V,Z gzZ g 7g u',
vZ owZ Z} dZx ZZ Os yZ7 s V
O ]Z kZOX Y ~gZ k0*
}@J
-]{ Zg Z
ByZakZ7I\
X 7
g bzgx2 ZHZz 6*
*~
.ZzzZW
:w+ Z}uz[ Z
kZ
HHy]ZaZ
Zx O~p Z Xu] ]Z~6e
$M
!*
p Z Xm `^e ZgzZ X] m ojuZy M
p
OZ : _C~YzsV u
H7t V X c*
y s
w~ZZ ykZ ]!*
kZa c*
C \vZX Y c*
y 6,gx
ag~A kZ

/ZakZ: ZjZzxvZ6,
Z
Z
: y ZaKx vZ u
/Z t kZX Y ~} y ZZ f
,
k
ixO ? ]!*
kZp]Z&
+qtX Y c*
$Z glkZ }
X{oz+ 7 Yzmc
t (}g7 yZ]c*
M ck
,
i > Y Z',g ~gzah
e {^
,Y w+Z}
X Y1Bt z
2012ag ( 122) m] )x

_q
-Z :
:~Vzt Zz_
]c*
M 28ZZ >Y Z',
g

Zg7t
/
TN~
/
%~yZgzZ ZyZ ZjW~]c*
M 6
gez x ZOZ D7wJxsZ
/ZW t Zy~5e
$ M Oy
w]0gzZ hZ Z x Z V !*
Zz y ~ t z t ( kZ X Y c*

KBW{z
HV ~1e
$ M I x ZZ ~y
M kZx OOX n
pg
}g7 p xLZtaQX ,yZ )Z ~',
~0*
Vz@ZzY
@*
Hc*
~ ox kZ6, Z e ~ 3e
$ M a kZ [k
,

b
xsZJ
-W6,
R~ ZZ ykZaz!*
kZXg: ykZ c*
. Zj
6,xsZ] u
/Z
H~6e
$ MakZ: jW,
gzZ ZzJ
-
zkZ]
X Y~}y Z Z}y Zng
C;yZ Zg J
- 28 7 e
$ M kZX *
@Y VB]0LZZ
y M
X Zt X bq~ {Zg Mg6,x ZZ kZ +
$Y V y Z
:&6
,
g~
C H!Zi Z~]c*
M yZ
gzZ ]u V B yZ D M ~i kZ
bDu t q
-Z
kZ s yZ ~: ]c*
ZzggzZ ` Z'
m V1gzZ Vc*
g Z "
$Z
m,
e
$.
\vZagz^zg kZX
rgw i M ~
/q
-ZZ Z x ZZ
G
'+
"
$Z
gzZ ~g Z g B}g 6,
C# + bDtZ
# 
Zz]!*
t sq
-Z
}g vg t } !*
yeznC
A ~ u@*
]!*
kZgzZ n
pg7p
Xgg Z " _
. "
$Z
gzZ ~g^ a yZ6,
Cy
M ? N Y k
B u',s
ggzZVGZ
uKZ~x ZkZgzZ +vZ H Zzt s~uz ( 13X 9e
$M )
N Y M ~i [ZvZ p{z , (Z y
/ZgzZ oyZZ b F,
V- g Z
( 242316e
$ M )X
gzZqvZ
M Z n
pg i ZZgzZst ~ [
m<!*
~ yZ t Zuz
^zg C;~(,q
-Z wk
B x ZZ s yZ D kZgzZ q !*
g
IZF sgzZ shqvZ
M c*

D!Zi Z kZ y M
X
rgw
dZ#
}
.VqgzZ !*
g vZ
M {z e
HHB ugzZ qyZZ
( 22X 17e
$ M )X 7wJ.
V;vZV: VYwqZ

) z]Z`
gzZze
$.wq Ck
B s [}g7 tZ
2012ag ( 123) m] )x

_q
-Z :

V M'
,
{y
M ~g Z)fxkZy Za wDZt~wyZZIZgz$gzZ
q]vZ6,
C
kZyZZIZ c*

Zz~[ZkZy M
X
~0
+
zZ}
.]{z ~iZ%{ M , Z Z~g Z)f kZ{gx"
$U*
{z
/ZgzZ g
( 27X 25e
$ M )Xg7xz
g Zz]c*
M 6~T Z7~kZ[J
-277 e
$ M Zz ,kZ
W[k
,
}g7 mX
b
HHn VZm+Z~yZ 
kZx C
zz mkZX
m<!*
Vz
/myZ O
{g X D Y 0*
~ Vz
/myZ y z ]qz s zZW~{
],
Z m ]c*
M kZgzZ cg [~ ]c*
M 6 ~ kZ t t`
W 6, @Zz Z
~{ }uz kZgzZ
H3g 7pt
~
gzZ ~Z {0 Vz
/m
X
Hc*
i Z0
+Z!*
VpZ Ze
$.xD (Z
Z
ZzmkZyZzqz X` nU m nZ
@x{z yzz h }@BW~ kZ t q
-ZX g0
+Zx
BV tzg X,ZG
zyZkZbDgzZCY70*
~bD
y]Z~kZ t ZuzX ;gkC{ M}
. nkZ yZ:gzZ ;g7: Z0
+L
~iu@gzZ
spZX]v] r] ia^ m] ]Z
zD
[k
,
p ZX` nU m nZ
b
/ZX
HHf bD}uzq
-
kZ a k Z C M 7~zz igZ6,iu @~ ]Z {g N Y a ~
4e
$ M ZgzZK}@
zmvZ-vZwgBbD{z}@
: [gZ {zc*
Yg
/
: ]Vz@ J
-Z
# qy ZJ
-
zkZ ._
Z~ox]Y Z'
,
y ZZ
# ._y M
y Ze~~9zzZX BZe
tkZ C
X Xi o] ` ` ] ne ne ^ Z
Ht~kZ

&
G

/ ~:kZX`h IiZg.kZiu@
{gG
YZ%bDv
nZ tzzigZ6,iu@sDs]Z@xyZ~e
$M
XZgZz~bDmyZyZzqz X` nU m
XgbqZCgzZC;HZz 6~k
B x ZZs
]% ^ i^i ]ZgzZ X ] o fmZ tq b kZ
2012ag ( 124 ) m] )x

_q
-Z :

E
t E
5$ ZCzkZ6,
Wx akZ7ck
,
i}uW~X`^m]
B awk~iuBX y
k
q
Zg ~ ]c*
M yZX Y7
-Z
J
# gzZ6,
}@tJ
-[Z t~}g!*
yZy M
X
HH{@ ~
~Zz |t kZ BkZpz~g Z k0*
kZ ?g 6,}@t
:yezx t A yZ :gz g~0*
}@~
q ~g6st
c*

y M
y]g kZtXN Yk
B u',
s V {g !*
zwZ e1
[ZyZ 7]gz~g7]}@Q Mt syZ(

/Z
wygzZ Yz~:kZX Yc*
{'
yZx ZZ ~g s
kZ
Hc*
 OWX $

g J
-u ~zb
]!*
g Z
A
~
CgzZZ :zz Zq
-Z c*
X H V,Z t ~ Vgzz
kZ6, Z eQgzZ yZ ] Y Z', Vz@~ i M {g% ]!*
kZX :
L
X$
Y7x Zx OW~ o
6,
Vz@LZ{z
HH7kZ.
`^m] ]% ] g.
NtV
bkZX
HH X] ]iY ] ]^] ]e^i ^Z.
kZOkZ g
T
$@*
uz{z [Z W c*
Zzt~[|Z LZ y M

{z J
-Z
# %Z Y HwyByZ~ ]g: (ZgzZ N Y 4Z~xsZ ],
Z
s Vz@LZ {z
/Z @*
X qDw z yYZD7~igzs Vz@LZ
X f
exzp\ M LZy ZzzkZ D~igz
qmZgzZX`^m] ]% ^ i^i ]Z H7w+ZtU
YzyZBs
# Z{ c*
i\vZ~Xaj^ i^ ^ZgzZ X^m] ]
0Z)X Vzi)**
yAg F,
gZ {g@*
A
/Z c*
CA
vZ x`
F,
d
$9 Zz >
Z^!*
q ( 391128 yuZ[F
ZwZ
# D t 2 Z
) gzZ x`
{ c*
i} YzgzZ/g B9gzZ
IZ~
C~]c*
M {gV M',h
+'
X Y c*
!Zj x`
} (,
7F,
Y yx`


[ZW : **
Za q
-awyz s yZgzZ/_
.]Y Z',
g ~yZZ
(F,
x ZZs kZyx`
Zg Z

{z
/
/Z C
X *
*yzzZ
ikZgzZ Yc*
!ZjY }+F,gzZ+F,
x`
kZ
) b
E
E

&
GG
B Z/_
0=g f W,
{ c*
i
.[~#6,g C; Y HVc*
VzUyZ
2012ag ( 125) m] )x

_q
-Z :

{z y kZ mzz Z
W ~0
+
zZ}
.[Zg J
-V X
c*
q
Zg { Z'
,y LZ~}g !*
VyZgzZ m
CZ \vZ V ]
d7}uykZV*
*~
.Z ] yZzzZ[Zi Z0
+ZZO
X 7
g bp

{ Z Zz~A +gzZwy

]gwyz J
-V *
@Y H7t w+Z ~
Cq
-Z Z~ KkZ
A g YgzZyZzz akZYYH7nZ Z { p Zz[6,

i ZkZ m
sV i)gzZ: GZgk
B u',aq }iugzZw zyYKZgzZ8{
s{z
/~T]g~uz%ZX
HZ
# Zz~]q ^
,Y ~*
c*
OWzg ~ lZ 0*
g 6, 76, x ZZ: c*
A gY Zz Y

<z + p p C
LZ
Hc*
VZg Za [z xZ
~A <
z +~X CyZgzZ @*
ZB]c*
Z@yZ Zz y ~ m
YZ \vZ{ Z ZznZjkZgzZ
/YZ Z ~ Zi M g (Zz Zg Zy
KZ
X
Hc*
g Z
o
a i MgzZyJZ~ * kZy
KZ \vZ Zz((]!*
t~y M

g(Zz { Zg ZX ~ Zi M ~g7~A : c*
wJhZakZgzZ 5
\vZzz ZgzZ ~
CYZ \vZ~ [!*
e
$Z@zg~ * ~ Zi Mt
: 
g ZX c*

7g (Zi{Z Zzn~A +

#^e m l^_$ ^e m o( ] S% ] $nfi$ m( ] o ]


( 256:2{Z) n n #] ^` ^] o$] ^e j]

 X [ i 5 Zg Ze3 Zg e
$Z@ G X 74'
,
i ~ A + L L
gvZgzZX 7Zz UI x goe
G
$.q
-Z kZ c*
M yZZ6,vZg Z ]
X Zz+ YZz

y
KZ OX g (Zz Zg Z LZy
KZg ZZ~A yZZ zg y M

6,{ Zg xsZz yZZB{ ZZzy


KZ}uz ~A kZ {z 7^
,Yt a
: qwz~{ \vZyZZbkZ:gzZ}

oj$u ^$] i k^**] ^nq `%


* ] o %e ^S
m$] o q( ] rm ] e $ i *] ^ ^ ! n ]m
2012ag ( 126) m] )x

_q
-Z :

( 100 99:10- ) m

@*
T e **
g6V ?H X D M yZZv
Zz6,
}i Le[g Z
/ZgzZ L L
kZvZ ) X M yZZ%yf ZvZ {z 7t ~ 'y
KZ gzZ ?N M yZZ {z
( uz )6,yZ D7wEZ=KZvgzZ ( f
ex =KZ yZ=
X n

i M y \vZ xg~ Vz
/I ZV
KZ6, ~ Zi M Z g (Zz Zg Z
: Z 
g ZX,y#
\vZp]%ZyZgzZ iq
-Z

%e u$ $ (nj ]m u] $ .] ^$] r %e ^S
:11) nq*]
^$] $r] $`q $ * e( k$ i `
( 119 118

Ds%Ztp {z
/q
-Z (p<
z+)VxLe[g
Z
/ZgzZLL

[g}gzZXHakZZaV
KZvZgzZXg[g}6,
XyZZg
X VzVVzy
KZgzZX3~ gZg7t

jZzkZJ
-V {z t '~g Z)f yZ Y Mxzg hVX
-p~ KkZX
Hc*
7yZg (Z 7zg Z s yZgzZ' g M kZX ,
x vZ'f\ M y s
# z y M
]!*
tZjzmvZ
:C7Z
+6,
\ M ~g Z)f M kZgzZ b J
-V
( 2221:88Z ) _ne `n k$ ( k
*] ^$ (
X
H57aZ4',
iyZ"X**
'x ZgvXgD?:LL

ne `n k*] ^ ^nu `n ^q ^ ]S*] ^ #] ^S

( 107:6x Z )

)f ZZ6,?:gzZ c*
7zg Z6,yZ"gzZX M
h: ut LevZ
/ZgzZ L L
X ~g Z

(48:42gZ) f] $ n ^nu `n ^*] ^ ]*]

G
'
]!*
'f}g +X 57 Zz 7zg Z y Z" ,ht
/ZQL L
X b

p ( c*
O~x`
: wJxsZg
/Z *
@Y H7t w+Z Z Zuz
g [g )gzZ[g ~XD 0*
gZ
p" m{zY1t
gxz[
x ZZ s yZ V : >% C c*
i B V {z
/ gzZ i q
Z
2012ag ( 127) m] )x

_q
-Z :

G-.&

: Z 
g Z~ E
0B g}X
HHI

*] ^m' ( qm m( ] o i^m m$] $] ^`m


m$] $] ^`m ^$ ! n_] g% vm $] $ `n ]_i a% fi
a$i *] q] oF ]a^ ^m' ( q*] m( ] o i^
( 98:60Z ) ^$ ] a ^. `$jm
G
'
vZ Vzy}g +:gzZ 7ZB}gv~A + VXL L
@*
IV Zz s Z vZX zg7 g (Ztzg s ZgzZmByZ
Z ?~A + V2 @*
I 4z VyZs"vZX
4zB yZ v X }uz q
-Z ~ % Vzy}g vgzZ
X z|g

V7
/Z c*
Ct DJ
-} ],
ZwygzZ k
B WwZ Z y M

~ Zp
HM ~ k
B yZys V !*
CgzZ (x KZ {z
/
7V \vZg (Z VZg Z6,
kZ qZp *BV :q
-
: c*

nf `n ] q ^ $ ] n ]*] i^m j]

( 90:4Y Z )

yZvZ ,x *gzZ,:?gzZ,m,
/

M6,
}g v{z
/ZQL L

X c*
7g (Z x ZZs

gzZg}7ZgzZ *{z
/[g
/Z e
$Z@~ wZ g
: Z 
g ZX Y1wJ7kZkZz!*
]
}
.

 ! n] n$ ] a $ ] o $ i ^` xq^ $ ]vq 
wZ) n^e e m$*] p$] a ] fu $ m *] ]mm
( 62 61:8

ZzG
g {z" X zaz6,vZgzZ Yb skZ ?Vb s *{z
/ZgzZ L L
T zX "vZ T e b "( } x *) {z
/ZgzZX Zz + Y
X )g fyZZIZgzZG @*
~g vKZ

:B{ ^
,Y~WkZ[Zs
# zw+Z`{g

i Z ]: rBg [g )gzZ { Z Zz ~A + ~ w+Z {g


[IZgzZW/\ MgzZzmvZ-
HH~
.Zt mXZz y
2012ag ( 128) m] )x

_q
-Z :

y M
~0ZgzZ Yz 7**
: yZZ Vz
/yZzzZkZ
Hc*
 wys
X wJkZt zt (gzZ9yZ~
:{ Z Zz~A yZZwZ~yZ
Vz
/Cc*
$Z@)gzZCc*
e
$Z@6,gp
e
/Z \vZ @*
xy M

vZ @*
y#
s%Z~KkZgzZ c*
g Z
zq
-Z YZKZg
V Zz: yZZz!*
Zzh~* kZ {z 7Z
+~0*
+Z 6,
z Z L Z \
gzZ Zg7wqZyZV
KZ c*
tvZy Zb
zZw@',
kZX }7Zw
Z}
.Vz
/c*
Z
Z kZgzZ @*
~ * kZg: Zwz Z b
pA ~]y
M !$
+

4E
5 # Vgit X D Y M ~
gzZ *
@Y Hg (ZB x Z m{~ [!*
EG
#
6,
yZ g^6,
g ZkZux Z# ^
,6,
gZ
#
_wg LZ~x {zZ
# @*
yy t\vZy M
X CY0*
',~* Z
]g: yZZYbJ
-mq
-ZgzZs
# z .Z',zb @*

X Lgwi **
6,
x kZ i6,
z{gHLZ CY0[ZZ}

.~* Zx {z~
7~x|kZ }]!*
t~y M
m { ZZz~A +J
-V
~y M
X 3g7!*
ykZ Zw~ lZ 0*
~ * kZ \vZ
Xah
+Cg (Z ],
ZV
KZ c*
gzZ Z U{ZZz@*
c f ]!*
kZ
yZ yZZr
# 6,g@V
KZx Le
/Z \vZ tx~]c*
M x|
@*
ytzzkZy M
X @*
:qg (Z [NZq
-Z~yZZ c*
~
y Z}
.kZX 7UVzV0
+ZgzZ Vzg**
{z q
-Z Z}
.yZZ
6,VE
K Z}
.V gzZV\ M KZgzZahwJ r z w LZ D 0*
gZ
vz ._
kZIZ {ZZz6,
R@ayZZgzZe
$Z@c*
X n
pg ag
D~ Z}
.o~
Cq
-Z =yZZ 7y~', {~
.ZgzZ Zw~*
X yozwEZ 9V6&=z
x|z kZ y s
# z bkZ 6,] }uz ]!*
~y M

:c*

x KZb **
X Lg7!*
x Z ~

n kn( ( u o^iY oe($ ( n(e o k jm*]*] ^m


( 28:11) a^ ^` j*] ^a*]

k0*
LZ= kZgzZ V 6,? Zzq
-Z s[g LZ~
/Zd x ~} Z L L
2012ag ( 129) m] )x

_q
-Z :
G
'
\u}g + 4',
iZ H b
uZg Z kZ ~gvp g
?D7IkZ ? Z
# ,
: Z 
g Z~- g

o$ju ^$] i k^**] ^nq `%


* ] o %e ^S
o q( ] rm ] e $ i *] ^ ^ ! n ]m
%] l^m] oi ^
* ] l]^$ ] o ]^ ]] ! m m$]
]j^ `f ] m$] ^m$*] % $ jm ` ! m $
s ^n ^u ]Y m$] ^ or( $ $ ! mj] ( o(
( 102-99:10- ) n]

7(Z kZp ) D M yZZ{zv~}i Le [g Zg v
/ZgzZ L L
yZZ {z 7~'y
KZ ?N Y0{z J
-V T e **
6,V ?H ( ;e
=v (Bx =KZ -Z =kZ {z)gzZX yf ZvZ1 M
~}igzZV M6,
VE
KyZzg zX n ( uz )6,
y Z f
e7x
tHQX 7{Z
+yZVR [ ZgzZV*
K
t T e **
7yZZvp

?: z ? M6,V Zz Yg
/
yZ gg OZ V -Z ( [ ZZ}
.)
Vg LZ ( M [ZZ
# )QX V ~V Zzg OZB}g v~zg OZ
X BXV ZzyZZ xi6,
X bZX f
eXV ZzyZZ6,
yZgzZ

kZ : **
yg qZ e
$Z@t Z T [|Zq
-Z
@z`
i|gt
p Z Di Z0
+ZyZgzZ Z Z !*
V!*
Vz yZX { ~
.ZgzZ Zw~ *

) 2 Z
8]!*
Z!*
gzZ}uz ]!*
q
-Z6,
CuZ Z ~C

q! x~yJZ Vz
/
LZ f *Z ,ZwVkZX F
F6,/Zz**
LZpD
 N Zz7Ua0*
gZ
 F,
~
) )Z
Y1~
.Zt ykZgzZ hZ F,
}"
$U*
IZ kZ\ M LZgzZt
X g 
yZ ~'
,7zg ZgzZ {~
.Za V Zz x **
~ yJZ r
# f *Z
E
G
G

y M
~yZ6,
zZ ]c*
M - gO " !*
` 545_Zt C
kZp Hy{Z Zx@ X^nq ` ] o e ^S Z
Hf y {~
.Zh+
GX`f ] m] ^m] % ] jm `Z
*X H|g Z%kZ{ Z Zz c*
ZztbkZgzZ
XN 
56,
Zq *

2012ag ( 130) m] )x

_q
-Z :

yayg (Z ],
ZV
KZwZ {Z ZxV ]c*
M yZwq]g
Dz ~ yZX
HH7 zg Z6,g \ M
Hc*

t zmvZ -gzZ
HH
wJkZZ J
-Vx vZ zmvZ -p
/Z
HH Zzt 6,x C

ZoZ May{ZZz@Z mpkZgzZ +Z { ZZ %


L Z*
}uz ~A + y
KZ % ]i YZ s \vZ
g G w+Zt 6,g
e
$ M kZ y wz4,
y
 e
$ M kZ~ ]c*
Zzg OX 7q h {Z Zz6,y
KZ
a]g
/Z ` Zzgt ~g Z De
$Zzg k0ZX CG @*
x|ZZz ~
.Z
kZX V g zc<
~Z~;g {0
+
i^ Z
/Z gy 5{z D Y] Za
g Z
HHz {gy Z
# XTg~ 46,
uV-a FgZ b
yZ BZ
# c*
g zc<
~
zkZyZ X, Y7ByZVLZ
~y M
6,
kZX,g66,~zcxsZZ [ MxsZZ
# [ZX 4+}g +

~gzZ Y` e**
YBV-~yZ
HgzZ Zwi **
m] o ]]

.< Z)X Y{g exgzhg<


( 10/3 ~ E

Z1Z Z
# e
$ZzgX wb!Zj e
$ M kZ~Z6,Z zmvZ -
}xyZ\ M gzZHgZ
/lzmvZ-ntV,Z x
Zd
Wz~gZ
(160/3/ZZX308/3233/1/Z)Xm] o ]] :c*

\ MXNZ<:Zz

-r!*
$ C+ Z]4L
**
zmvZ - ._e
$Zzg ~g ZQ00vZ'y <XE

: c*

~kZ c*
Z)**
y Zx **
yZ0
+{IZyZ6,
Zpg

g yG

^i m' o ^] m^] i ] o ^ e ^e Y

-r!*
( 232/1y <XE
$ C+ Z]4) m] o ]]

DyzxyZ }X M]ow6,x|kZe
$ M /**
~g U*M
Xm] o ]] c*

V,Z6,
kZX c*
g Z~p ~(F,
wJxsZ=/**

G
3Z0Z )X c*
! Z0Z'X 158/6Z] E
Zi M=V,Z
HM d
$

z]zyZZ
#Q

]~ H kZX ~ ] wJxsZy{ \q
-Z V,Z6,q
-Z ( 12550 g 
E

4
)
( 191/1c i ZztZk?)X +Z {ZZ c*

/**
6,
kZ ?Vz hg<
CZ Vd
$

E
E

!g ZZ *% 0nB`
:~x **
V ~]q :x 
bZ
G
G

o ]] oF^i ] ^ ie a] ]u] m' ] o a ^


( 376/1x *Z b :~Zz) m]

G
'
c*

\vZX D7g66,
hg+ CZ~V}g + c*
"L L

X 74',
i ~A +

2012ag ( 131) m] )x

_q
-Z :

hg Z
Hc*
yZ)]!*
kZ BkZp n
pg7g (Z g66,
:, i ' Vz
yZ\vZ6,

n `n ^*] ^ e( m ^+Um$ *] um ^+Um$ e *] e%

( 54:17LZuZ)

G
'
Zw" egzZ }g6,? e {z
/ZX }Y4~}g!*
}g +[g Zg vL L

X 576,
yZ" ( 9} Z )gzZX }

^n f] n ^$ $n$j *] a p$]
e $m ^$ 
( 40:13Z) h^v]

} ]z "c*
 Z T, 3 q
-Z [ZkZ " egzZ L L
X f}g **
'gzZ b 'f}g v,

e $ fa ^$ (nf% o ^ o] p`i *] $ % ] i k^**]


( 42 40:43sy

Z) j% `n ^$ a^ p$] $m *] (j% ` ^$

Q ?V } 7,~Ze?M
h3 { ZgVyZgzZV0
+Z c*
M
hVz ?H L L
Te **
3[ Z{z"
/Z c*
XBx Z yZ GN Y "
/Z
X q]g~g7~g76,
yZ" H{zyZ

g (ZkZy
KZ}uz {z c*
7hty
KZ \vZ Zzs ]c*
M
{z n
pgg (Zt\vZp} ZwZ6,
kZ c*
}X',
]gz)
,
<
{
X , ZwV Zz: wJh+ ux Z
 ZwZ6,: yZZhbzQgzZ *
*:g66,yZZ Y ZZV
KZ6,g@
~ * kZy
KZa X 7]o !*
~ yZgzZ F
F6,z wwZ Vzt bg Z

{z H7g66,]!*
kZ6,g@V
KZ \vZa kZ i MgzZ yJZ kZ
~ Zi M g (Z3 Zg ~ c*
yZZ} Zg ZgzZg (Z LZZ NyZZ6,kZ
V
KZ~yJZg Z ~gza: gzZ p!*
i MzyJZkZX ~
g(Z<
z {omc*
X',`r!*
ZgzZ ~ Zi M g(Zz {o
' z{~
.ZV
KZ~* kZ @*M 7xibt kZ @*
X YH:g6a
-ZZwz Z b
q
kZ 7ay Zwz Z b
wZ {Z Zx akZ Y ykZ
kZXaDo~ Zi M g(Zz{ Zg Zg gawZ ZgzZw
3g7k0*
LZ g (Z k6,i !*
kZ~]g gzZ uy
KZ \vZ 7t
E
G
$

G. gzZyZzaLZ6,

V
KZ \vZ ts c*
~* g'"q
-ZZgzZ
2012ag ( 132) m] )x

_q
-Z :

gX @*
6,wZ i MgzZ yJZ ._s Zz w 76,je [Zz
z YZ Z}
.a Zg7 q
-ZgzZ Z!*
!*
U Vzty Z}
.
{z
/c*

\vZaZgzZw)GZe~yJZy
KZ%b ~ Zi M akZ
z 7~ Zi Mt g(Zz { ZgZ C
pH7g66,g@~A hwJ
ux ZgzZ7okZ b*
* ZwzZb
kZ6,
wEZ~Zi M kZO
XisZzwy kZ h]{s: b ZwV ZzgZ
{z @~A yZZ \vZ~]c*
M X tt{tzZick
,
i
Zw6,: wJyZZ \vZ
8~
.Zt yZgzZ @*
w6,
g (Z Z}
.Z
~g(Z ],
Z kZgzZ q6,
V
KZZ}
. ~g (Z ],
Z kZ { tzZitbZX M
h}7
V
KZ|g ~0*
Zq
-ZgzZ
rg7pt

Hc*
~}g !*
V
KZV
KZ
{zgzZ gxi~0*
-Z aLZp\vZ
8~
.ZtkZya
V m
CZ~ my M
q Y} :gzZ Y : syZ
zgy M
X
HHyBs
# z~g7gzZg!*
g!*
y YKwi**
Z[Z6,
yZgzZ {~
.Z
9gzZ C~{ax kZ C7hZq
-Z9~x
6,
kZD&} 9{zc*
:D5 Zgzt x _
: Z 
gZX Y0:
K[ZZ}
.gzZ}:t} kZc*
gzZ0*
]yZZ
( 47:10- ) m a ^e `ne o ` ^q ] $ $.] (
c*
Bs Z!*
yZ
HM wg yZZ
# QX
H5wgq
-Z~{z
/
LL
C
X 7C c*
i 6,
yZgzZ
H

7**
: yZZ yZzz wi **
[Z6,V m
CZ *
@Y c*
0*
tq
-Z~KkZ
]**
y M
@*
**
;gzZtf ZyZZIZ Zzg(Z ~zcyZgzZ m
CZ
rZ6, PVg LZxk!*
V m
CZ 7~ kZX C 7G @*
2 zGkZ
{ c*
ix`
yZ c*
:
Kd
$gzZ g Zj
+ZVzg zcyZgzZZBkZ 7
Zz kZ y , gZ 2
+ZVg~y M
@*
{~
.Z.
gzZ
:z[ ZZ}
.Z6,
$zg ZgzZ~] yZZVyZ6,
d
Vg

^ ] $ $*] ! r] rjm ]^$ ]^` *] ^i^ne e] ^i*] jm*]*]


( 5150:10-) rji e j Y e jY

~VyZ T qH{z
HMy c*
~ D] Zg6,?[Z vZ
/Z C? z L L
2012ag ( 133) m] )x

_q
-Z :

[ ZkZ ?( D yZZ )[Z H ? yZZ ?A


$} 7,y M [ Z{zZ
# QH ?
?gc_ M
: ~x Z

`n x*] Y m mU( f $ n] ^
x Z ) m ]^ ^e h
]] `% m ^i^me ]e$ m$] vm a
( 4948:6

LZ )gzZ M yZZ vQX ,g Z 2


+ZgzZ , ]g t
K{z a ZVg gzZ L L

yZyZNP]c*
M ~g pXV{i{z:gzZ sp:6,
yZ 1
g ( wqZ
X
8M [ ZzzVk
H
:c*

~g

e( m ! m ^`n $ $ .] ( ]m ]nUe ( v^e ^*] ^$


! n] h^j^e e% ^e l^n(f^e ` `i ^q `f m$] h$
( 26-24:35) n ^
n ] m$] l*] $ $

~ T7(Z {z
/gzZX Zz g ZgzZ Zz ]g t
K 5Bh" L L
yZX c*
P( Vz9) VyZ D P"vt
/ZgzZXZg
/
: Zz{ M

~QX M [zg q
-ZgzZ `gzZ b Zz wg yZ k0*

! Zw~tZV Zz

gzZ ~9zg~ 5 Zg] kZd


$9p
/Z Zz ty M

Z}
.Z
# p D v cg !*
gzZgZu x Z Zz :
K Z j
+Zz d
$yZZ IZ
OX`g(ZB kZyZZ6,9n 0*
] kZ Z
Z zsx c*
M [Z
CgzZ ~ KZ yZp t~ yx ~g Z Z
g
ZP }znx b **

( 10:66*ZX 43 42:11)Xn: $kZ


g(Z ~zc9V,Z ytzz
W:
K[Zx VyZy M

PVE
K kZgzZ9~ ~zc yZgzZ ]!*
Vzg ux KZ O
: Z 
g Z~}g !*
x X c*

]fi.] n ^f$q ( *] ]f$i] ] `(e l^me ]vq '^ i


'a '^( ]e *] `$e ] ]'^ $ *] ^n] m ^n% ] a o
( 6058:11)

C
?
gzZ 
**
VgkZgzZ Hg Z VE
K[g LZV2v tgzZ L L
2012ag ( 134) m] )x

_q
-Z :

LZ X ~ ]y
MgzZ ~ * kZ6,yZX ~zc jg xO
X gl~ !*
,
'
a x X HB[g

: y **
:yZZ yZzz ~ !*
',
VyZy M

]^ ^ l^n(f^e ` `i ^q ] ^$ f ] ^a*]
( 13:10- ) nr] ] pr ]n

bZzwgyZk0*
yZXHV,ZZ
# HuhV?GgzZL L
X Dc*
ZwVxbZX:{ M6,
yZZ{zp M

6.Z'
,
,
z b {7 syZZ
# +
Gm
CZ c*

Zz \vZ~- g
-
J
zm{q
-Z n
pgKg (Ztzg d
$yZ6,
O?
gzZ Dm,
/

g
nC
kZZ}
.gzZf
et}u=yZZ yZ \vZ i M
: Z 
g ZX @*
7 **
yZZZz!*
VE
K

oj#u mY % `i ^q ! m (e k `n k$ u m$] $ 
( 97-96:10- ) n* ] h]] ]m

z kZ {z Y M

KC
k0*
yZ e Yxi [g}6,Xv{z"L L
X BN:t LZ[Zu **
g J
-Z
# D7g ayZZJ
-

yZZ {z[Z Z}
.V,Z k- yZZV#KZ m
CZZ
# 6,
CZ
Zpg x?Zm.**

OX Y**
6,
yZ[ZZ}
. @*
}xz=
:

h]] ]m oj$u ]m `e o 'S] `]*] o ] ^e$


( 88:10-) n* ]

[Zu **
gtJ
-Z
# @*
} $6,
VyZgzZ}{nwZZyZ[g}g} Z L L

X N 0*
:yZZB0*
:t

: $
+b **

]%*] .... ]^ $ ^ 'm $ ]f$i] o `$ h( $


( 24-21:71b ) $ n^$ ] 'i ]n%

yZ zZgzZ w Xg (Z ~zc VyZgzZ 


**
~ V,Z [g}} Z L L
~ZeV>yZ gzZ H{ ZeV V,Z .....X HZ ~L v
X **

Z

kZ \vZ Zj: { Z
Z yZp{z V m
CZ ~ KkZ y M

2012ag ( 135 ) m] )x

_q
-Z :

ZzLZp6,
:g Z~ByZZIZ g
Cq
-Z b **
OX 
s
# zy
Z H{~ Z { g !*
6,kZ Z
# b **
gzZ
Hg D [Zyt
\vZ[ .: Zg3+{zakZ [ZZ}
.{z
) !*
: yZZ
:,:c_Zzg **

e n ^ ^*i x^ n $ a*] n $ | ^m ^
( 46:11) na^r] i *] *] o(

q kZX7(kZX 7 ~ IZ}g v{zb } Z c*vZ L L

X Y:~VY V@*
N~X 7DNT: wZ

~}0
+Z]Zg: {IZ LZ M [Z Z}
.6,
x KZ {z
Hc*
o **

: yZZYN Y:B ~KZ {z e


$Z@tB N Y KZ
: [YHglax y Z g Dx ZZgzZ [ ZZ}
.{zzz

^ ^`fn $ i*]] $ u*] kjm n$] ( _e a^*e ^*


( 81:11) `e^*]

KZ V; XA:< ~ ?gzZ Y: Zzg~P ]Zg V Zz yLZ L L

X Zz M6,
x ~g7 M [Zz6,
kZ"X **
Y:B~

V6&=zD~ Z}
.gzZ *
*:g6,]c*
M Z}
.x`
Z VyZq
- 4,
y M

Zzz x`
T~t m
CZ Zz ~ i Z0
+Z)]!*
ty M
X *
*: wEZ
H7g6,]
Czb {7yZgzZ] gz m
CZ V,Z t{zN 0*
gZ
[Z
: g^6
,d
$yZOyZZ6,
yZ gzZ

pa $ ` l^_$ ] ]fjq] #] ]f] *] $ $ .] ( o ^%e


f^ ^ n ]^
* ] o ]n $ ] n k$ u $ ` #]
( 36:16Z) ne( ]

,Z ~yZX ]gzZz] vZ 5wgq


-Z~x C
GgzZ L L

P dgzZ zQ g~ }i ? X Ze6,X {zgzZ ~ e


$Z@ vZ q
?Zx Z V Zz

h^v*] '$ ('^i*] '^ | `f ke$


DMP- MN:OT E h^ $ v % ] h$ $ ' (h]u*] .] m* ]

Vz9) V ZzkgzZox gzZVx gzZy


ZzVrgzZ x gzZ b x yZ L L
6,yZ[Z Z6,T c*
PVg q
-ZC
~ yZX {z
/
( Vz
G) X c*
P(
2012ag ( 136) m] )x

_q
-Z :

X
H

:c*

~}g !*
x KZb **

n] o$ or( ^vj `ne one xj^ ! e$ o $ h(

( 118177:26Y ZZ )

} 
ZzyxgyZgzZ}X c*
P=x ~" [g}} Z L L
X X( [ZLZ )ZyZZIZB}gzZ=gzZ

: Z 
g Z~}g !*
y
w MgzZy

^`jnj] ^`e ]vq ! nf% v ]a ]^ f ^i^mY `i ^q ^$


( 14 13:27Z ) m] f^ ^
n ^ ] ^ `*]

ugzZV,ZXzY t V,ZN M V*
Kzg~gk0*
yZZ
# QL L
X ZxZ+@ dX`yZwyZqc*
PVE
KyZf
ex

x ~p ZX$% ] m h
] a^* e$ ZgzZXa^a^* e$ Z]!*

( 189 139:26Y ZZ )X y~}g !*


-x gzZ
{z @*
 D2~;gzZ KZx 9\vZ Hy y M

ZzZ
Hy gzZ
zzw 6,yZ H7${z Z
# p, qgsvZG
: @
*
7,
y M6,
yZ[Z Z}
.7
-eZQgzZD Yg D{z J
-V CY~

$ jm `$ ]$ $ ] ^^+f^e a^^* f ( .] o ^*]


]^ ^ ^_nU$ ] ` m$ `e k ]$ i ^^+e a ^q 
^e ]u ] oj$u oS ( h]e*] `n ^vj e ]( ^ ] ^$ m
v] ] m$] ] e]' _ f% a ] je a^*] ]i.]
( 45-42:6x Z ) n^] h
(

@*
H2~V gzZ KZ wgsVZ ? GgzZ L L

JwyZ1X D~ b
{zc*
M [ZZg 6,
yZZ
# Z(Z: VY X ,g (Z ~ b
{z
V!*
yZ ; c*
V,ZZ
# QX c*
]g[pt yZwqZyZ y-gzZ
6,VzqyZ {z Z
# J
-VXb w} i ZzgqC
6,yZ Z c*
lZ

VyZQX {g k- {z VQ **
QgzZ Z M yZ 7
-e Z lpI~yZ
X g gz6,
V vZg ZzZw pgzZ ~^ a
HV2

yZv !*
* @*
D YKzgn]]uZztZ[Zzgy M

{z[ZZz M~*6,
VyZOgi!*
PkZgzZgZe
$Z@ZgzZZ$
2012ag ( 137) m] )x

_q
-Z :

zAgzZ
) !*
[Z* Zz T gZ
; c*
gzZ
Kq
-Z[Z]y
M
:N 0*
gZ
gZzZwZ[ZIZ~]y
M6,

CT

o $ mS n*] *] $ ^ oa p] *] ] (e *]
) '`U$ m
^$] $ r$ m ] h] ^ ( m
( 103 102:11

" X C{zZ
# @*

zkZV{zZ
# C +Z
/[g}gzZ L L
tX Dg e [Z]y
MayZ
K~kZX JgzZu**
g
/kZ
X Vq ( t Z}
.)
Z
# y {ztgzZ YH V
~Z
# y {z

WZ {z g7]{gy {gH\vZZj{ ~
.Zh+
G
7
g {Z Zz~A +Z
# t{ tzZick
,
i o T CYg!*
X Y Y c*
g Z
Y: yZZ6,zmvZ -yZ
) !*
wys g Q
{gHa LZ V \vZ H Zz ~ zg t z t (]c*
M yZ~y M

x Z )g fVg {z n Y H~
.Zt T H7f ~0*
{Z
+6,
zZ LZ c*
y
Hyg kZ ZI7Z
# Zw~* kZ V Zz : yZZu
yM
th
+'
X
rgwoa=yZZgzZ e
$Z@6,R@q
- 4,
kZ
y
KZ t kZ y]!*
 g Z
zJ
- r L~g Z)f hIZ~
6,x c*

X M
h7x ZZ s kZ}g Z
 Zw{z
/c*

Z LZpi Z
kZgzZ D Z}
.u @*
un g Z
 [ZkZ kZQgzZ Y x u
X 7qg(Z kZ 9ZzYK_sx y
KZ gzZ6,
} Zg Z
\vZp tZ} J
-V
z" x h{z t'~g Z)f hZC
9
gZ
g ZzZw[ZX ,} ]i YZ c*
x ZZ s {z
/c*

VkZ c*
9
J
-f Zw6,yZgzZ8{ Zz Y ~yZ zh
+CVz
/
Zz 0*
Zc ~ z Z y 
6,kZ yZZ IZ Dg Z {g !*
Zg {Z',x

Z **
6,T D0*
**
6,{z
/c*

Z ZvZgzZ D
G
E
E
E
"
53 T @*
Z}
.q
-Zt~V/}uzX
Hc*
g (Z
D Z ZgZzB;
KZa G
G
E
" VhZ}
53E
yM
OX D Z Za E
.
Z}
.~} ],
Z F,WzgZD
+

G
w M )X`em ] `n hjm ] S ] nZ[zmvZ-
kZ6,
gZ~p Z( 40:13Z) Xh^v] ^n f] n ^]ZgzZ ( 128:3yZ/
2012ag ( 138) m] )x

_q
-Z :

t s
# z kZ((~ Kx Zwys h+
GgzZ c*

Zz]!*
t X 4 yZZ IZ \vZ ~g Z)f wi **
6,yZ& [Z Z}
.Zg k
B
:sf
D ]%
ux Z : yZZ6,\ M xZ
Vz]J
-w{~)(l
1**
~yZ VAgzZV @*
X
Hc*

wi **
[ Z6,yZ
V~ KkZX g (Z i c*
0
+gzZ ~yZBg D
+q
-Z O
yZ+
Gzi !*
]hIZ ~ Ct]gq
-Z ~VgZ[ZW~gz
:} {'

*] q*] kvi *] ( ^e] n &fm *] o '^] a


`$ l^m] ( n ]
e ^+e e mm ^nS fm
' j% f ( ( ! ne n k$ % v] a e h$ ! `m
( 67X 65:6x Z) i

}g vc*
}[Z6,?nc*
6,
zZ}g v6,
? e g 6,kZ {z z L L
i Z0
+Z d X} {'
}uz q
-ZgzZ} Z~ : M " {z
/Z
?X xi**
M kZq c*
P[ZkZ x ~gzZX N Yt @*
 Dy VE
K
?d
$kgzZ gH!*
z M[ ZC

X
HH76,?aZkZ~ z
X yY

]s {g / \ M gzZ zmvZ -vZ wg6,yZ [Zt


X Zqz**
wi **
~]gOV;V

H V ~g i M {!*
Zs IZ ]
~ m,
gyp[pQgzZ,g 3
/yZ bhZ {z o o M yZ~ k
B yZyZ
#
{z x Z \vZZgt c*

Zz t \vZ6,kZX B ~{|0
+!*
yZ
:g V; V

^ ^$ ^$] ]% U aj$*] ] o$ju h^(] h ] m$] jn ]


fn( ` j $] ^Um ^a]*] hv] i o$ju ] ^$ e
( 4:47) `^*] $ m $] nf o ]j m$]
fe e

G
'
ypyZ bhZ Z
# J
-V Xzg 3
/yZ [p ~g +BgZ
# QL L
yZ)Xb ;gtc*
b hgyZ c*
kZQX|0
+!*
oZ ^~m,
g
p
8xZyZp LevZ
/ZgzZX}wZegLZk
B J
-V(g~gYZB
2012ag ( 139) m] )x

_q
-Z :

KO~{ZgvZvgzZXi M)gf~?{z @*
(c*
kZ"kZ)
X }Y7]g Z
/
wqZyZvZN Y
C

6,kZ[Z c*
Cy M
X Zwi **
~g$
+zw!*
[Zt6,
W
kZ c*
[Z x yZ DZ p @ \vZa D Mg
yZZ IZ b Za ]q,Z6,gwVX M
h0^zg~ Bc
BHZz M U O Cg
Zz U x 
@', Zp
:
Hk
,
/**

ZV

i U$ ] l] n $ *] '% i ^`$*] nj^_$ ] pu ] m 


_fm $ v] $ vn! m^] e]' _m i^e $ v] $ vm *] ] mm
( 87:8wZ) r] ^f]
G

'
DIt?gzZ } 7,ZzZg + q
-Z~ Vz
/Vz ;g{z ?vZZ
# gzZ L L
h )g f]LZ {z t { Zg Z vZpA "Zz M% V
X }g^ a
Vz
gzZ}u

i$]i *] g$ ] p] ^e a ^n% ] ^e j*] 


( 42:8wZ) ^ ]*] ] on( '^n] o jj

HakZtvZp :N Z6,( c*
z{gH

3aZ!*
?
/ZgzZ L L
X }**
{q
-Z

}uzq
-Z ZVza{ M6,F,Z~k
B yZyVz
/Vz bZ
:
Hc*
3~{

* ] o j^j jU$ ]n% `]*] n ^ o ] `mm 


n*] o jnj] amm ! % ] l]e n $ $ ] $
] qi ] o ^ ]*] ] on `n*] o (m n
( 4443:8wZ )

G
'
~g + @*
3 { c*
i ZyZ"{z
/ZX 3 ~h ZyZ"~[ZpvZZ
# LL

X 1 X ( i M kZ") vZp D Y q Z 4,
!*
~A kZ ?gzZ CYV~g vZvZ Z o o M Zg v z c*

z {zgzZX } Y[pV {z"


G
'
T}/ zgkZvZ @*
;g 3 Z~g +~ VzyZgzZ Zh~
X **
wq

] Z
KZx p
/ZX $MV; V gZu} (,} (,

~cg$
+
2012ag ( 140) m] )x

_q
-Z :

kZBg ZZ e
$.y M
pi Z Zg7 Zg7 k
B kZ k0*
V p
yZZ IZ~d
$zmvZ -9 [Z vZ |gt @*
Vc*
]!*
:
HHwi **
6,

V;

! h^] mS ] $ ] ^Um ] ]%S `$^*e


( 1413:8wZ ) ^$] h] m^ $ *]
wgkZgzZvZgzZ g (Z { Zg #BwgkZgzZ V,Z tzzkZ L L
tzz kZgzZX/[ ZkZ[Z Zz ZwJe
$.vZ" }#B
X [ Zv MaVz
G"

wi **
6,h+
G}uzgzZy
ZggzZ
f W~g$
+z UZ y M

: c*
g Z
[ZZz

$ `ee ] a^* ] l^me ] `f m$] Y h+]


( 52:8wZ) h^] mS p' ]

vZ c*
P]c*
M vZ V,ZX V yZgzZ y
w M z wq yZ L L

X Zz ZwJvZgzZ
/
6,
yZzzVk
HyZ

:c*

D#Z !*

ZjkZ ZzkZ

^$ ] ( ^ru ^n _^* $ v] a ]a ^ $ `$] ]^ 


a `e( ] ^ ^ `n k*] `e( n ] ^ ^ ! n*] h]e ^j] *]
]^ ^ ]v] r] % m a ] `e( m $ *] ` ^ ! jm
( 34X 32:8wZ ) m a%*] $ j$] $ n*] ^n*]
c ',
*
y M6, h', s~+
/ZvZ}Z V,Z Z
# z c*
gzZL L
yZ ?Y Y7wi**
[Z6,
yZvZ ( kZ)X}6,[Zu**
ggzZ
[Zp )XVg8
- Vk
H{z Y} Zw~wqkZZvZ:gzZ

{zq zg xZwK{z@*
wi**
[Z6,yZvZ ^zg H~ kZ (]
X Y7vZ~yZpg6,
skZX 7gZ,qkZ

+
G vZD]!*
kZa 
Zz]!*
t~g$
+zy M

akZykZ yZZZ~hgzZ _t!*


yZZ
A &~
:
Hc*
Y:Zz $!*
pb $Mv~H

* ] n ! nf ]fn `jfm *] ] m$] ( ^ _n


( 128:3yZ/w M ) ^ `$ `e$ m *] `n hjm *] oS
2012ag ( 141) m] )x

_q
-Z :

<:Zz Z%**
{z @*
} Zg b~'
,
yZ c*
Z e^{q
-Z
) )Vz
vZ @*
LL
G
'
+
c*
gzZ }e
$6,yZ c*
pvZ X 7g (Z k0*
}g ~A kZ ( 9} Z ) X N Y

X tY }[ZZ

kZ
Hc*
O6,
: yZZW~/gZ
# ~%~y
Mwyz
: Z 
g ZX Zzwtx ZZkZ 6,

m$] U( e #] pr n $*] ]^ jn$i $ n ` jfi


( 3:9/pZ) n*] h]e ]


/vZ yY zm,
/

kZ
/ZgzZ 4a}g v M yZZ ?
/ZQL L
X z ~p[Zu **
gq
-ZVz
yZgzZ M
hY7} $

:c*


(n% Um `n m am mm^*e #] `e( m ai^


(15149:/pZ) nu n #] ^Um o #] hjm `e n gam
G

'
"s yZgzZ} Zg ZgzZ} [ZZ V; }g +vZ @*
z yZ L L
TvZ V; X}gz , V ( Vz
) yZgzZ V VgzZ 

X Zz Zz+ YvZgzZ 
e
$ e6,

X ~mZwyz Zz YKB[W +',


Z
: D 
h
+i0Z

']] ^ oju `i `n ri `` ^ ]m ``] m^] `


.<Z) `n ] `^j a'^`re ] ` ^j]
( 150/30 ~ E
X z: ~s yZgzZzyZ t ]m ``] m^] `L L
ByZzmvZ - ;e
8x Z yZ Z
# J
-V 3g} hgyZ vZ
X c*
CZtzgJgzZ

: ~i Zgx Z

^ n `n h]] ^^ `n u ^ ^ n ^
o^%] ^nj] h] ] ']] ^ mm^e ] `em ai^
( 158/15Z
@) i^] e^v^e ^v] h]]

wi **
[Z6,yZ **
g0
+Zx KZ zmvZ - Z
# Y HwZt
/Z L L
G
'
+
kZ ?}wi **
[Z6,
yZV;}g vZ @*
zyZ ?
HVYtQ^zg~
[ZT [Z1**
*!*

{z [ZT }~[Z
2012ag ( 142) m] )x

_q
-Z :

X [ ZZzq)g fwygzZk
B Z%kZ
Hc*

fi] ^uS ^ qY q^ ^] e a^e ] ^ ne ^ o^i ]


'^ o] Y h] ^ ] o j jm a ] ne ^e
of] j^e a pr a o Y '^ a o a
( 180/15) ]^e ] pq ^

kZ Hwi **
w )!*
c*
g|Z 6,g$
+IZ V,Z`s
# z[ ZkZZ
# \vZ L L
Y h]Z c*

OX Dg (Zi \vZB{z
/
(
C
Gh ) c*

[Z

yZakZHy
w M Hg (Ziz~V,Z tpT X
X ~ Zw~]g{gzZOyZ~ Zwt

:
ZY
n**

gzZ]gZzxZ
# @*
C
yZ 
y x ZZ~*y M
LL
6,yZ[Z M {n s]gCY| (,
u~]zZzd
$x?Z:Y m
CZ
E
G
` fe ^] X @*Y{ S]c*
gzZb}gyZT@*
YHwi**

] e ^ ` vn] i] ` ^f^u n ^]
(4qg]z) m `] ]^ `n ] ^ ^ ^] `

~ VgyZpu**
]aVY{g MgzZ $J x lZt [Z 7
Lg!*
ykZ qgz/a{g M:gzZ @*
7,
**
7{g Zgz
f KZ{g~*m
E
G
G
!
3
4

4
$z n-Z zX
LZ [ZZz O \hEG5 z R t e
E&
C

4
}
E
Z
Zg G gzZ Zg }~]gkZ ZwXZ ZwB; Vz gZ z 4

-v D}QNtwyZX @*
J
C
6z]VzgZ zX { c*
i

3g4Z gzG@*
Z}
.` M wz ZZgzZ 0zVZ**
zH7Z
 c*
Tg
hIZNz
!*
zXb hg6,
sZzwc*
xz
Tgg
# 3,~w wzzN
h:x Z bg yxz
it Zw~h}p t]!*
~y
MgzZD0*
[yZ=gfvZ
E
SE
0k$
] ]q e X Z {iZzg /z qg 0*
ZwY **
{ c*
i G
V} h Z (Z~: ig6,gOY/V q
(251250m) X
Hl$IZ+wt[Zg~
:D 
(~uz

qzi ~zuhZ OX M [Z]g , Z~*> Zg wz4,


LL
2012ag ( 143 ) m] )x

_q
-Z :

( 519m ) X K;g6,
<x ZvY
Hc*

:y{+Zz**

y M
T gZ}
.kZ6,
zZ
g+
G 74z]
.xsZ
)
Zt|g L L
X @*
a !*
w8Z L gLzZ ht Z L 
L gzZ
HHy~p Z {)zvZzvZvZ%Z~
G
G
G
:VZxsZ SG38 7ZVZxsZg ZZ KZt
Zwt X **
C
6,
zZyZ~ ^mq
-Z s y M z}i Zw+
V
#
KZx t st
X}g Z + e
$Z@ Z}
. ZzYiy
KZ kZ

4
5
`m)X ~]yMgzZQ~*EGE#
Zg {Z'
,
wggzZ A ~

( 21{> ) f] h]] ' o'] h]]


q}Z
+VgzZ xsZVzZ
+gzZ] f ZkZ 9t
ZJ
-VX D]Z W,
Zz}v ZzC
bT}vkZt1
( 116 115mt) X g6,
zZ z{z m

Zz Zjoo
gh
+Cg (Z ],
Z
KZ U Z y M

|g
~{z
/
Zz+ zmvZ-C
 {z
/q
-Z h+
GooX
Vz
/}uzZzz M yZZC
X sz^~ VEZz6ggzZ Vi s yZ
tg !*
g !*
~y M
gzZ[ZZ}
.{z6,gZ @*
~{ c*
i~
Z}
.V; yZZ IZ {z ._ y Z}
. M: i !*
lzg KZ {z
/Z ~
:N Y M~
/[Z

$m m] o q]
$ `e o m$] ^] jm $
! nji ]j( ].] ]$ ^m*] n ! n $ ^`n ^rm $ $ `e
( 62:33[Z x

Z) mfi #] $ ri f ] m$] o #] $

M: i!*
{z
/
Zz ~0Z~ gzZ ~gF~ VXv{zgzZ ot
/ZL L
G
'
+
gZ
ytX gB}g ~ayZQ, syZ"
X Yc*
Oj+F,
+
$
gzZYZyZVgzZN Yb

-vZ wga kZ 7wi **


]i YZ ZwZ s\vZa p
7x ZZ ns yZz!*
u{z
/q
-Zg J
-
z]z zmvZ
*] ( h]e ] fnm *] e
e$j vZ~p Zy M
yZZIZX
HH
X Q]i YZkZ
s\vZ gkZ~ ( 52:9/) X^mm^*e
kZoo c*
M 7 F,
a Z~ t|kZ/**
6,]z \ MO
2012ag ( 144 ) m] )x

_q
-Z :

wyZakZYYH6,

CkzkZagzZ 7**
-Z Zwtn6,{z
J
/
V,ZX M
h Y 7p= * zmvZ -%Kg ez x ZyZoo~
:6
,
kZ

pm] _m oju lm n ] o ] l^ ^ ]
( 1616gg Z ) `q] n% n^] ^]

: V 0*
B; ~ oo\ M J
-Z
# gzZ Z 7wZ zmvZ -vZ wg Z{L L
X Y7wZ \ M B^

 c*
M 7Zj~g Z)f kZ KZwDZ
) ) /6,ggzZ/**
6,kZ
ux Z6,x Z Z C
!*
[k
,
^
b
,6,kZZ] LZ s\vZ
: e
$Zzg~dX Z
+6,
yZ~K

^ f] o ee] q ] ^ n] o ee] me ^
o] ^] ^`m] ^ $ a] a ^e n o$] ] v e oe] f j
] h^j o ^`iq ^ om] ] k^ ^ ^ ^e k k
p] k o n ] o ] o] ` ]` k^

( 210/3u ) Zz5Zg @*
) ^Y m oju ^] en ] ]

]!*
1Z X 6,
a M 1Z Z y ZgzZ 1Z ~ {uZ
# LL
} Z :VrZyzz\vZX W VrZgzZ`Z/
-vZwg:gzZ c*
0*
~vZ[ kZ ~:X Zg KZ ~uZu ]!*
-Z ?~
q
gZ}g zmvZ -vZ wg t w Z'X H{z (ZB} zmvZ
X wZ \ M Y*
gzZgDwN

: e
$Zzgyx0Z

^`iq ^ ] o] k ^ i ^ ] k o^ e ^]
o n ] o ] o] ` ` o ] ] h^j o
oju m ^em oju n ] o ] nnm ] q] k
0Z) p] o p] q ] ^j^ ^Y m
( 9756gt ZiZ'X 6620gyx

{z~Z{X ~7bkZ~| ]!*


-Z ?~ ! Z L L
q
%ZXc*

\ M ~ 
g Z zmvZ -:gzZ 0*
~[ ~g @*
Z vZ :

*
g {0
+
iaD
+]5}g zmv- t=
2012ag ( 145) m] )x

_q
-Z :

G
'
X HI[
LZ O[
}g +awg LZvZpVg

X Hy~
. o ^ZkZ LZ~y M
t k0vZV,Z6,
q
-Z~
:Dyk0Z

^ ] m o q^u o] ^ a j o oU o] ]
o] kj] ] ^ ie oUu hm 'vm a ^ pn
] oi nu k oj] a oj^ o ou ^ pi a ^f e^m ^
o ou ] ] ^ ] k] n] n] ^m p'] k ^ [
]`S ]j ^_ ] ^q m] a ]] k o] ]
] ] k o] ] ]n`S n ] m ^] o
^ k ] o ou p ^ ^`^] e ^`n `Um oju j] o ofn

( 211/3u ) Zz5Zg @*
) k

g Y x LZ {zgzZ ;g^ByZ~ i/**


~yq
-Z Z{L L

K '!*
\ M LZ {zX 7ByZ {z}gzZ Z Z~B; VrZ {ggzZ
0Z } Z gzZ s~7
-eZ X D Y Dg 6,V 0*
N Z LZ {g CZgzZ D Y
?H:
L kZ ]!*
 ~6,
]zzmvZ -vZwg "H ! k

t szz kZ !Z{ VrZX Y4\ M 7 = >ZZ} Z ~


G
iwZ yrz kZ ZY Z Z5Tz G%Z E
58Ez
L k7,e
$ Mt Z
# ~y M
~
]!*
kZgzZg#
Z KZzmvZ -vZwg &t~ kZ ZL
6,
]!*
{z=Tq'X c*
J
-t0*
~g Z)f KZ#
ZkZ F{Z
X 6,
kZ~ H{ M

1ZX g/ /**
s:tzgt6,]z zmvZ -
:DyZ0
: ]^ n] m U^ kne o n ] o of] o ^] vj]

o `m ln ^] o ]`S v ^n n`S a lm n
n ] o m e on ^ l^ ^ ] [^]
i : h^f] o U^ ru o ]'^ l^ ] ^ ]i qn
3Z0Z ) km n ] o ] ^
( 271/2~Z] GE

VrZgzZ
H ZxW Va zmvZ -vZ wg~}v >Zx Z L L
6,V H ?
Hc*
{Z6,VgzZ {Z6,\ M M
hwZ\ M
2012ag ( 146) m] )x

_q
-Z :

bZ\ M Z7wZ \ M 7Z{? 0*


]z\ M
VyZ VrZgzZXN M :Zzi\ MgzZ
Hc*
VZx?Zm*%0}
Hc*
VZa
6,} i ZzggzZ~}v>Zx Z VrZX
HwZ \ M g c*
qz ]
CZ e
X Z7wZ \ MY#
**
+\ M HyZt

6 yZgzZ Z ht x ZZ *6,x Z/ zg kZ Z]
,
L a
mq
-Z ._V7zmvZ -tgzZ Z
+~g Z)f xsZ
mvZ-vZwg tw/akZ)t0*
g0
+Z]zq
-Z~} ],
Z 5Z'
Z Z~g Z)f kZZ] LgzZ ~x u6,yZoVZ',
uVX z
~ ZKZgzZ~ 0
+
i KZpZ ~} ]i YZ x ZZ k
B s yZa
Zz kZX 7
go ^Zt yZ Zz6,yZ]!*
t ]z \ MpN Z
~g (Z~],
Z
KZ hwys h+
GyZZIZ \ MgzZzmvZ-
h+
GgzZ
Hc*
s Vz
/{'
**
Z}
.yf Z bZ}
. 7
X Zzb~g76,
x Z/oyf ZZ}
.gzZh
+Cg (Z ],
Z
KZZjx ZZs
CYZz t`x kZ+gzZ kZ c ~gT6,
zZ
zmvZ -~Xmx {zwi **
x Zwys h+
G zgT
e
$Z@ t
g[g )z [g c*
c*
g Z
zJ
- Vz r Z~g Z)f
!*
Z yZ~h
+Cz ~g Z)f z yZZ IZ[ZgzZ 0*
gZ
cgzZx
kZgzZ ~g Z)f yZZ IZ~} ],
Z]Z
KZx ]c*
Z@t H Zz X g 7
0*
Zy
Mz wzZyZZIZgzZzmvZ -vZwg~} ],
Z kZgzZ Czu
:g (Z
/
i {Z ZzBkZ x hJ
C
-{z
/c*

~A +
V {z
/
/ZgzZ Og pt
g g Z +
$Y)gzZ Vz
/yZZ IZ 2,
Y M ~ k
B yZy{z
/
/Z Y Hn mz',
BkZ @*
@*
',YZB
X Y H: x ZZ s kZ b s * 7{ M6,wys V z!*

-#
J
gzZb~g7 tgzZ Z 7Zz ~ ]c*
Z@ yZ~} ],
Z]Z
KZ
~ g (Z LapkZV; @*
gzZ/X .
a
gZ! Zi Z*!*
L Lx|kZ+y
OkZp
gp x|~C
gzZ
H~ kZ c*
g Z
xgZk ZZ KZp
L YYY 7
]i YZ ]: rBg gzZ {ZZz~ +g Z kZX b Za h
+Cz
2012ag ( 147) m] )x

_q
-Z :

Zz ~X F
F6,wZ Zq
-Z {z a kZ M
h 7 M ~} ],
Z Lm Zz
X F,
wZ Z}uz6,wZ Zq
-Z~ wq]gmq
-Z |gt X Y7
E
E
X YYH7~
.Z0*
gZ
xp$ wZZ T

KZx J
-VX c*
Oa { k
H" q
-Z6,
Z}
.**
6,gwV , Zt
HnZZ6,kZyZ6, Z .**
gzZ 7i WkZ {z m]Z
Z}
.OwZ Zx ayZYOkZ s Z}
.p
7i 6,#
wO6,
gwZ Zq
-ZkZ C
X
Hxi*
*~zc
ZjV
KZ}uz {zkZ **
gzZ ggZ
',b(KZ #
wt X ~ 7,
g 6,hg Zux Z szmvZ -vZ wgn !*
X0*
Z
g(Z k
B s Vz
/yZs~yZyzg]Z
KZx X Vz
/
Zz
q h x ZZ Z s Vz
/!*
{zyZX V >% Yz n
pg
**
]: rB {z
/T ~ yZ p KZ {z t s: gzZ 7
n mz'
,
ByZ D CZtzg mz',
B yZ {z
/ ~ yZ M
h T e
x u s9 c*

ty LZ \vZZ
# @*
X0*

Z}
. [ZZ}
.{z Hg 6,Vz
/Xz!*
Yb
: kZZ}
.yZZ IZ[Z H **
6,yZ)gfVzg ZyZZIZ
EE
]: rBg 0*
kZzz Y cp$ VZ Z
gHZw ~ ]gc*
O Z}
.a{z
/T~ yZgzZ ,k
B ByZ
{z ._T F
F6,y Sq
-Z\vZt X , **
6,kZ%e
$gzg {z
ZwyZ~]gc*
]gZzOh+
GuxZ)gfVz9LZ
LZy
KZ ~ kZgzZ @*
6,yf ZkZgzZvZu @*
untX
6,
] Z
KZx]iYZ]: rBg *gzZZ6,
@',
kZX @*
7q h
X B
bgwq
-Z<{z Z7Zz~kZ~} ],
ZkZgzZF
F

g Z e
$Zzg

ZjyZ bx Zwys [IZgzZW~t~y M

~g Y ~ e
$Zzgd dXN Za Z ~gz/
dq Zj Hz yZgzZ t :Z ],Z yZgzZ A x Z yZ t X ;g
2012ag ( 148) m] )x

_q
-Z :

gzZ0#
Z~Km0 wyz gzZCy
K{} ; tzZigzZ]**
Dg
X,_V Z~yZVX gu" ~K6,
Rdg Z~

Z~tb
gzZO

Zz: wJxsZ~yZK6,
zZmg
$uzy M
Zjwyz
Yc*
OZ
Hc*
~}g !*
WX yN Zw bzag
VVzyZX YHg66,
Z Ztb
Zwy yZ
Ht~}g !*
[IZ
Mt { } ;tzZiZ~gz/Zjt :Z ],
ZyZgzZ =z
nHBkX c*
Mt twZq
-Z b <kg ~/**
OX
-vZwgt yZJ
-Z
# gzZgg D F,
~A **
tb
6,
yZ/**
X Y H
: e
$Zzg )
,
Z0ZX 7t6,
kZ{z M 7nZzq
-ZizmvZ

a] ]n r] ] ^ !]jq] ^ ^ a] ] a ^
e o ^ `^u] `n pr ^$] f `n h^j
( 262261/6~g ]Zv0Z) h^j a] a

XYN Z (a{gt) //**


~} kgIZ VZ
# LL
yZ6,
yZ 
6,
$:gzZ,Z
"
+tb
6,
yZ [IZ: kX( t]!*
) c*

Q
X @*
~[IZgyZZ**
X,~gYxZ
:V-p Ze
$Zzg~uz

] o h^_] e o `e `i] e q^`] q ^


a^e ]n `] r] o pri ^u] p] f `e ^
] o g^ oe] e o ^ h] oU ]n h^j
.<Z) h^j a] ]^
( 132/30~ E

(~>kZ)X5xs/**
Z M :Zzcq
-Z+`
'Z
# LL
gzZ~[IZ: {z?V~gYxZy~}g!*
kX c6,
]!*
kZyZ
X [IZ~Zt Z**
X~W[:

:DZzLZ0Q

`$vm n ` rm ^ r] o r mq^` ^
g$ r^e ] n p'] ^ ^m ^ ^] ] n] o`jm ^
^ ] n ] o ] o `S] ^ e u] f
2012ag ( 149) m] )x

_q
-Z :

( 276yZjZ b :~g f ) h^j] a] `e ]

gzZ
ByZ / **
~ TC Z >q
-Z +`
'~ ~tK L L
~ ;g M 7~~ V,Z y q
-ZX D{ M Z wq]g{i @*
s ZZ
wg V Z~ 1Ug s0Zt X Vzg (Zi H~A kX
X @*
YHB[ IZznzByZ c*

~}g !*
yZzmvZ-vZ
:gzZ 
yzz F,
kZ\ M ~e
$Zzgt ZiZ'

h^j] a] h] ]n m] ] a o ] ^ p'] ^

( 19253gt ZiZ')

y~[IZ:gzZ~[IZ: ~A x kZ ;g M 7~~L L
X Vzg (Zi

: ~ e
$ZzggzZq
-Zt ZiZ'

e u] f `S oju r] mr] ^m ] mm m
gt ZiZ') ra r ^a] n ] o of] ]
( 1593gZX 18748

vZ -vZ wg c*
C Z s0ZJ
-V T e
87tb
kX/ **
L L

X Hwztb
VXzm

gzZ wyy M
Cxtzz kZX .
**
Za F,
kZ~f/**

J
"
45E
EG
gzZ kX}{z
/
}uz {zyZq Hf [IZs Dytb

: wJxsZVZ'
,
ux ZZXzmvZ-V M',
+'
h
X~[k
,

b
kZX { Z'
,
u xkg 
~yZ~ k
B ~]g
IZkZ
rg wZt g0
+Z LZ **
Y H Zj[IZ sf tb
~y M
z!*
X 7(Zw ZZzzmvZ- @*
YmB[
$g g 6,<
e
LZ}tb

H~
.Zt F,
kZ/**
UgzZ w

X 7c*

~[IZ {z c*
M F,
tZjkX/**
gzZ a[IZs
g66,
wJxsZ Z bW/**
*
@Y"
$U*
**
`g { [IZ kX
/Z c*

]j^Z/**
`Zz @*
( 7437XX 173/9hZX 174/4xZ)X D
kZC
!*
[k
,
gzZB^
b
,YJ
-u[}iugzZ[s XnU]
tb
{z @*
C
t F,
yZ~Z
+tb
6,
~kZXB7t :Z.
~wq
$U*
"
]i YZ kZ wgkZgzZvZ~}g !*
X T e *
***
6,VyZs
2012ag ( 150) m] )x

_q
-Z :

G @*
2 zGgzZ Z{z w, A }g kZ~]c*
ZzgV M',h
+'
X
OkXZ L
L 7t {z H p ZXikZyZ > ZzgY C7
/**
~ Zg ~ga kZX F,
~ wztb
L L kXZ t F,
~
Bg zgzZW[Zx Z>Y Z',g{z tk+
{ c*
i'
? xa yZ g Zz ~ y M
{z ~ }g !*
X Bm{
XDkC]gz
/**
gzZ ;g !*
wDZZjkZ6,R~z!*
h
ewJtb
n kXwq
: Z
tw ~Z.1ZO7t6,
kZ/z!*

(110wZZD1Z) ^`i] ^ mr] ` ^m oe^v] km] o]


X
8:tb
yZ~@*
H:h
etb
kXV}
/Z L L

tb
e
$ MkXV,Z H7t yZ{g !*
zwDZ V~ iZ
**

gzZ0g e
$ZzgX HtZd{!*
-Z 
q
~ t :Z ],
Z
r] m n ] ]a ]Z:0{z ~>q
-ZZ0>z

IZ {zq ;g YHwztb
kXX ]!*
t) Xh^j a^e ]n mr]
z/Ug XgnZ Z6,vZ -vZwg ? yZV gX ( 7 ~[
**
X yt yZ]!*
tgzZ k0*
Z**
yZ {zQX VzO"~:gz
]^ r] ]Z:[IZ~Zt *
@Y1tb
akZkX c*
C7ZZ
-ZyZ ZZa V- s ZZ<vZ~yZp Xm m h^j a]
q
Y H' { 
!*
gzZ #~ V]!*
tZ
# X Z e **
iBKZ8 [Z {
!*
]|Y ^
,Y b BV gzZ ~p~+aX>

!*
KZ kZ
VqkZkZX # M
KZ)g fb b!*
V@gzZVx M
t ZiZ'X 140` ZZ- 1Z)X
H`@*
qx r z
+ {*gzZ c*
OV|#
( 10029g
wZ : c*
Z
+tb
6,yZ~t
Z
+@IVz
/ZkZ
J
"
45E
cgEG

Hc*
C c*
i3,
g~Z Dy~y }X ;g @*Mt ~]g:
+6,yZ ;e c*
Z
i6,kZX D ay
( 6,g> 2i )zVZv0*
w LZgzZ _7,i
w$
+{ Zg Z CZ kZ D Y7 V
{z
Hc*
CZ~p}O yZtb
{
( 13768g173/7ZZ )X c*

2012ag ( 151) m] )x

_q
-Z :

Mt Zg M Z&ZjkZ~e
$Zzg
gx %iq
Z c*
gZ
tgzZH7tt
[IZgzZW{z
/
-Z
q
gzZ ZizZx Z
x Z Zgt X $
Y ~ ]iYZ g 6,<
LZZtb

m{ x Z ._ e
$Zzg Z 0Z%Z (266/9 hZ )Z0Z) X w }uz
)X ^
,Yq
-4,
yZ**
wJtb
[IZ!*
B7^
,YwJtb
J
-u

(259/6~g]Z
~ xZ L w
x ZX Z76,gZz~ V1w+Z {g ~ hZg kZ
c*
c XnU] ]j^Ztb
e
$ M Hw+Zt%Ks
W Zz : wJxsZ C0*
gZ
tn]g zg w+Z kZ ( 173/4xZ) X
6,<
LZ}tb
Z tb
e
$ M ~ p
Hc*
OUY ZZ[
h
etb
yZgzZ 1wJxsZ
) Z [W @*
~ } ]i YZ g
( X yZx6,
x LZc-6,
} ZgkZ )X M 7n"
$
mck
,
i 
[Zx x

0ZgzZN
m 0Zw
~X {z
/
}uzq
-ZDIZ
6,xsZwJg H~
.Zt gZ
k ZgzZZ~[!*
kZXnU] ]j^Z~
gzZ
rgw]Z!*
gzZZ<OyZ~]gg ZgzZg6
gzZ g z [IZ%ZX @*
6,g x * t :Z kZ Z p z AKZ
~ ]i YZ g 6,<
LZ e
$g m{ 9 kZgzZ \vZpa kX
( 91/1)ZIZx ZZ0ZX 105104/5x x

0Zx Z )X IkZ{zakZ
t } Zgq
-ZX ZZ Z~ KwJtb
kXDIZ q`kZ
X {z<gzZ[ M k0*
yZ tt
X ~[IZ kX
kXq
- 4,
yZgzZ B7
~[IZkXDIZ}uz@',
kZ ( xZw
)
 @*
z kX @*
: "
$U*
t <
L
/Z:gz zmvZ - ~
. wJtb

( 339/18.Z~zZ~gzZX 109mwZZD1Z )X W
!*
kZmb!*
Vtb
gzZODsZ T {z
/
}
-4,
q
yZOWc*
gZ
t b
LZ<ZjggzZH@',
6,
LZtb
<
! c*
Vu{z{Zpgx!*
{zyZX m{B[W
(266/9hZ)Z0Z)XZxZ._e
$Zzgq
-ZX]iYZg
~Oc*
xsZ {z @*
Zzt yZK ~ wzZ[!*
]Z 
g Z/**

:N

2012ag ( 152) m] )x

_q
-Z :

[IZq
- 4,
yZt :Z ],
Z kZ B7.
gzZZ <[NZq
-Z
wg Dy~C
ix ZOX MV;@*
yDgX zJ
-[k
,
gzZ
b
X HwJtb
V26,"
$ x Z Z ~uzp7 W [ zmvZ -vZ
[k
,
Xh] mr] a a]ZO~y( 10091t ZiZ')
b
wu ?gzZ{ yZg ( 12679g! Z0Z')X g Z
m{BW
.<Z)X
( 16/3~ E
7
~[IZ {zq HwJtb
kX zmvZ - I s Z
**
wJtb
yZX D M~}%iuIZzzbC
ZgzZVZ m,
V Z}
.z
Wx !*
m{B[W XnU] ]j^Z ? ]!*
kZ
E

8
g
4) Z u)X ^
( 119/10o iE
,Y*
*wztb

uz * wyz DZze
$sz'kZZ0Z
wztb
t gzZ *
*
~yc*
Z!*
+ vZ 7{*!*

bkZxsZ IZX p
~ wztb
X *
@Yq ~ ]g
IZ
C=g f ~gz$gzZ
fag gzZ]z ]axsZ @*
q {Z
+
wJxsZ
z : ~sg xsZ] {z Sg !*
yZtpg {0
+
i
( 99/1)ZIZx Z)X Yc*
g3OZ 4kZ B
-9a Dt s Z} YbOgm{a[W
wi **
x CZ~ y!*
i -Z
Zg { Z', \vZgzZ K_g0
+Z[IZpzmvZ
~A Zwd
$9yZkZgzZ [Zzb~g7h6,
yZzzkZc*


8E
g
: uX $
Y~7e
$g

]]m `je Y] n ] o ] e] `^
4)Z ) ]S] nu u
( 98/10o iE

uV,ZZ
# X Zwi **
~y!*
iyZy M
gzZg Z"
$Z
zmvZ-vZwg {zL L
X 7e
$ghwi **
~y!*
iKZy M
gzZ"
$Z
9V,Z 3gKg (Z

:~s
# zb kZ
M

] a`] ne ^U n ] o of] ] ^ i a ]
p] `je Y] `] ] ] n a `n]
e] o '^m ] ] n] ] ` fm `^m] o &]f]
2012ag ( 153) m] )x

_q
-Z :

( 79/10Z bzg ) `n

iZ%Z 0
+
i -Z zmvZ -vZ wg X F,
{z F yZ L L
wi **
~ y!*
i -Z y M
gzZ _s-ZgzZ
q
-Z -Z \ M }g Z
/
yZ ( ~]gg Z )akZn
pgzg ]~ e
$.yZZyZgZx tX Z
X Y7wJqgzZ {zxsZ c*
g ZyZO BF,
Zw

6 yZgzZ
Z
+Zq **
~h
+]
.gz w+Z `
o kZ s Z} 
t \vZ~}g !*
V Zz
W #
Zg { Z', m
CZ I yZX H7~[|Z
[WgzZ *
@Y M [Z Z}
.6,kZ ~ * kZ N: yZZ {z
/Z g M <
Lx
Z}Z **
X F
F6,<
L m{Z \vZ~[!*
VgZgZz Y c*
~}g !*

:k& Z
)yZ Z < Cxs ]!*
t g~ zg g
$ q ZgzZy M
LL

)yZgzZ ~g7 u + LZ Z}
. )g f wg
Zg { Z'
,6,X~ V
x uWZzhIZx 7)g fwg
Zg { Z'
,
6,X~ V

]uZzBWVKZx?Z:Y m
CZZ~y M
......X Ht

}g !*
~ Vz
/Vz yZV) C]!*
t yZy
VgzZ c*
Zz h)g fwg LZ \vZ6,x Z
# ;gtg2 Z}
.~
g x kZkZ _ ~g7 {z gHV; kZawgq
-Z ]z

Hc*

SiQV, ZX ~ 7h
+'
~* kZ \vZ ( V))Wz
: g Z%]gq
-Z ~Vgzsfzgq]q
D anyZgzZ
sgzZ {g6,
2
#kZgzZg Zh]z!*
ux Ze
$Z x kZ
/ZX 1
{]kZgzZ LZ xsZZ ZzB hg0
+ZkZ kP

kZ
/ZgzZ
Hc*
}[NZq
-Z ~ Z[ Zc*
z
) Z M" [ggzZ z
c*
+yZgZ%Z[Zy M c*
}i Hg (ZZ[ Z(xsZ
 y ~ y M

/
uXB Vx?Z :-gzZ o b O
X M 7]g

~ ]gkZ c*
M Z V Zz B ( wg ) hz/5q
-Z ~ x kZ
/ZX 2
YiZ%}g ux ZgzZ 0*
',
yxg!*
IZgzZ hIZ i

g (Zq
-Z~g Zc*
xsZshIZ7Z7yZZv~yZ
yZ g ZyZZIZ \vZ Hg ZOxsZ V,Z
/ZgzZX
Hc*

2012ag ( 154) m] )x

_q
-Z :

 wg Z}
.Y: c*
i@*
-Z ~V c*
q
i@*
Z}
.Zg g ZhIZX c*
"
[WgzZzmvZ -*OX @*
~ Zgz e
$Z@vZ
Zg { Z', @*

( 178X76
c*
gsZ ) X ]g~uz {z M 7]g yxg
:(~uz

Zg {Z',sx T._Z<

L akZ m{ Zg fn
g c*
]!*
tL L

uh Z [Z c*
X D Y {g !*
5 Zg zux Z C wg
{)zVz X V~ci7 yZZ IZ{ yZg ZyZZIZQc*
NY
: yZZ IZ ZyZ M wg ~ iyZ a kZ uh [ Z\vZ

~ 
]\vZazmvZ-] Mp D~ci7 {z n
yZ[ ZX H ByZkZ 6,
l X H B[W\ MakZ
( 24m2004ag ',
+) X _x u6,
D
yZ akZg Zc*
xsZsa

R~0 c*
+C XnU] ]j^Z~V1 cexg~fNtV
h
g @*
gzZ Zqx wJ`s Z n~0#
Zz!*
Y 0*
} Zgs%Z6,
46,"
$gzZ u6,gZz !*
{z e {z
/g 6,gx {zV Vf 
P~
xsZ g @*
6,
gwVX Y c*
OZ:gz BwJxsZ {z
HH7g66,kZVb
Hc*

DbZV] kZgzZ <


zy H |6 V1~gz ZZ !*

: ~z0
+
yX *
@Yc*
V] [IZ
~x lZyZ H7'~kZ 4q
-ZBpgx~|6V1L L

|60g ([Z
# D |6 ....? H~#
sZ%Vzy
z~kZgzZ *QX Hgzi6,
Vzgz MJ
-FV Zz( g Z )gzZg
X YH: n V {"
$yZ t}uz YH: O M twzZX X7
: p ZtHwJVyZ
zT0

r] ]n lne '`n] p^] ^ ] f] ^

X bVz> MkXgzZV]V-gzZV|:{"
$y*zyLL:F,
:gbkZZzt~)**
F,
g g @*
! *
|6

kZ |6 ~ ]i YZyZgzZ wJ
Zpg V( |6 ) !*
M a'
, 0L L
X Tg g 0*
gzZ |~x 
gzZ t Z~ wTg~ wZ~ sZ
( 186mwzZ4Z g @*
)**
)
E
$
 ~wzVzykZ Z {zty!*
i <[q
-Z
 M
EE
2012ag ( 155 ) m] )x

_q
-Z :

[IZ/x c*
[IZ c*
zg z V{"
$yZgzZ ~ y sZ Vzc
(180179m]yz[)X ~xsZV]gzZVz6

x ZF
F6,
ux Z

\ M~"
$* \ MgzZzmvZ - *
@Y c*
0*
} Zg t Z ZjkZ 
\ MgzZ [ ux Z6,gD6,yZ Hx ZZ wyz s Vz
/
gzZx Z ZX/
Zz m<!*
6,[IZZz ~} ],
ZsZ wzZgz
Z]t} Z
}g Z
m{a[IZ\ M Dg Z
Z ]tzmvZ -xk!*
{zO
E
8
g

.n Z b u) X g Z
Z 1Z X 152 151/1 .Z G
I yZZ 6,\ M \ M LZ
( 626/28z2Z q0ZX 208wi ZZz~ ,gZ
: D 
w
xZ

^ne ^ ^ (^ a .... m m] ]i^ o^i ^fi ] ^


mr] ]_m oju `^j q ] m] ] ] o^i ] m] o
^ o ]^] q ] m' ]j f^e rv] `n k^ m]
( 175/4xZ) h^j] a] a ^eY n ]q
Zz]!*
t e
$ MX X^ ...... m m] ]i^Z: 
g Z \vZ L L

v{zt c*
g66,
5Z Z tb
Zwy\vZs [IZX
6,+ Z]
.Zz !*
M LZhg+vZ V,ZgzZ _ uhJ
-X
X 1g

t wZ~
Cq
-Z ozB kZgzZ F
F6,wZ ux Z t wys g
/Z
~p]qgzZykz y it H ux Z%q
-Z s9 @*Mt
z wZjZyZgzZ Vz
/ZQ @*
W,
O
/ZgzZ ? Lg F,
!*
]ZW,
Zpc*
@*
W,
O
c*
@*
i Z0
+Z W,
Z 6,x ZZz q6,kZgzZ
0*
~ sz
G ux Z]zZz Y c*
+
G
B
Y HnzBkZ Q H : D ux Z6,{z
/
/Z~V/}uz ?7
?HBg #LZzmvZ-
 ux Z ;gkZtV; DIZ @*
Zzt_e
$Zzg
ZX z 7 M {z CY 0*
~ ],
Z m/gzZ zmvZ - cgzZ
d wzZgZjHzh
+Cx Z Zz q6,ux Z b
wzt b
L [IZgzZOW `Zz~gT6,
zZOX g
2012ag ( 156) m] )x

_q
-Z :

6D
,
+
%bZX $
YJ
-uyZ
HM ck
,
i~/gzwZtZjx Z
kZ Z'
,ZgzZ/**
O g ZZ } ZgK:xif ]} Zw
X
rg} Zg {z
/
-Z ._yx x
q

0ZgzZ w*
*m,?Zww {/a
: ~s
# z`kZ~ t
# I ZP:]Zk
,
zzuL L[KZ
zyDg tykZ Zww } Oxi]} ZwaD
+
%L L
Z',
Z~X {z
/q
-Z~}OX 3 V; DIZwzZg Q~} ],
Z
tTYc*
/Z] 7J
-]mD
+
% } Zgt

yZ~ q} Zg #} ZgkZ Z'


,
ZX YH: OZ
_
*z c 'kZ ~Zzz ZgzZ
H7zg{ c*
i}g Z

/**
7Z',
Z} Zgt ~ w}g @*
*
@Y c*
0*
7 Zd{ c*
iZj
s,yZ iZ gzZ 3 yDgt V; ;
M%vZg

X ZgzZzp C
} ZgtD **
G
~X5k0*
/**
=~Z.1Z ZG.n$Z
# De
$ZzgvZgZ
9
E
E
Z
ZZzpgmbZz0t?ZH VkZgzZG3B Hc*
g/**

}g!*
Z
ZyZ Dh
+~(,
/**
Z XA YBgD
+
%
yZy
M X ~C]!*
~uz aU qkZzyZ%&~pY7 ~
ZXJ 7,
yZgDZ**
Zzv**
Z/**
6,
kZX
Hc*
Og
/
Z c*
C~6,
gZZ
/**
?e]ggzZ {zOayZHA YBgD
+
% vt

XwZe~{ZDgZ{z
/ZgzZ] M :ZzsxsZZ~V;
!kZ 0ZgzZn
pgyDg~h} ZgkZ/**
Zze
$Zzg
q x ZZ ~Z .1ZQgzZ% N*
W6,qkZ V,ZO X 'Zz
OD
+
%{z
/q
-Z Hx x

0ZX C
} Zg {gKZ /**
6,T

/ **
6,gw {z
/kZ V,ZgzZ ;g b /Z ] } O
X c*
!Zj Zz{g
Hyt kZ Dw6,
'g/} ZgkZ /**
_Z0Z
xV,ZakZ@*
OZ/**
D: wJxsZ % Z e~{{z
/Z
akZ c*
OD
+
%zmvZ -a t H77
Z
X 7s ~t 
g Z} Zgt/**
A} zgi Zq M
h7]!*
Z kZ/**

~wD
+
%{z 7**
ktp Z7w+ Z } ZgkZ yZ~e
$Zzgp
/Z
2012ag ( 157) m] )x

_q
-Z :

OkZ Uux Z DtykZ ]2z uZzZj+


M xsZ
{ c*
iA< /Z ]Z} OkZgzZ DkC F,
~ Zw
X Dgd
$

0f OX Mf g Z
I O]gZzD
+
%~g U*MgzZ]c*
Zzg

t] Z}uz]5 q ^Z zmvZ -Z
# e
$Zzg
g Z
/ZgzZwJ /{z
/ZX z] xsZZ YQxsZ]g
/Z c*

-Z~ izmvZ - De
q
$Zzg {k
,
1Z bZX Z/U kZ }
C
X H7OZzmvZ-vZwg D
+
%]g

OVz%!*
~yZZ]|D
+
%v~iZ**
._e
$Zzgq
-Z
N YD
+
% xsZ'g
/Z Zt :k0ZvZX1 xVgzZVggzZ c*

XYHg66,wJxsZgzZ Y~ ] xsZk8Z YH7OZ


Zz D
+
% m,
+Z0/gzZ k~y Y {yZ',
Z ~C
i ~ @*
}
v @',
kZX ~z% b NZwwh
e ~&
+
c*
{}OO]g
XMfOVgZzD
+
%~]c*
Zzg
**
ZwkZ6,
&Zp YK~zgbuxZZwZD
+
gZ
/Zq
-4,
}g

Zw~y
M x`
aOXDY.
jVzgZ
I kZZgzZ
e
$g~Zg
/Z
akZ@*
Y{g7!*
/c*
b&ZT C
-ZgakZ}iZzgb&Zz/gzZ**
q
m,
?Zww}O**
Zwt6,
kZ
m<!*
gzZVz%Zxk!*
~ g@*

KZ xt ~}g!*
&ZpX ]!*
wgzZ.

p._h
+ [ZgzZz=KZZi M ]ZW,
ZgzZ ]**
DgVz%yZ0
+{ LZ
;g *
@Y ,@*
Vz%Z~ ]5(gzZ CIgzZg 7q Z
hgZuxZ szmvZ -vZ wg F]!*
kZwq]gt X
{c*
iD~}g!*
yZ Y:xZgV7BVz%Z~A
G+G
&Zp~]gqyEZ BuxZY~kZXYgpoZ
g jVz**

Zww ~]gY0*
z~kZO
( 226-222t
# IZP:]Zk
,
zzu) X D 0*
gZ

{z
/g C okZ {y b kZ 0 ux Z
( 7336X /9 hZX 239/4xZ )X _ V] xsZJ
-yZ ~gzt awys
Vz nz!*
tiZ] k
B s Z} zNtV
2012ag ( 158) m] )x

_q
-Z :

: c*
] xsZJ
-
q
- 4,
yZOD7tt
~g b
]J
-Tc*
O
,Z y
/ZgzZ V7 #
wyYkZ~VgVz
ykZ kZ s: {zX Z kZ Zg w
x Z @*
X 7xie
$ kZ6,kZ 7
Zg s Z {z : ] xsZ J
-XVx ZZ +Z ~ * Dt
X g Z
Z VyZ A #
wV Y ~ ZZ Z
Zx ZZ yZ s ',
: D 
{zOX _ VxsZ]J
-

^i^m m] ^ ] m ] ] n] ] fi ]u] ]
]m ] % `je ] i ] ] nU] ]
]u] n] u] j ^ ` ] ] ] j] ] ]
p'`m ] o] m' ^m'`m ] ^n] ^ ] ]' ] fi nU]
( 239/4xZ) or] m' ^nr ] ^n$ ^ ]

k
B u',
B}g
/ZV; X_ V: ]J
-T M (Z ` M &7~L L
c*
VF,
c*
Vzg X:]Z e~}g!*
yZ{z
/g~ M

O M,Z~g M ~V
/Z:XV Y:&{z
/g?

$ ~c*
e
|~c*
|w>
/ZX}Z Ze
$ kZ{z7]J
-T}
X xie
$ XXc*
6,

${z
"
/ZgzZ

mSzx M
X^e m m] ]i^ZmZe
$. b kZ YHg
AgzZ:ZkZ {z ]!*
tJ
-u o ^Z {gw

x ZgzZ c
X Y c*
g Z
x ag x p C
kZ DkC ~%Z kZ
$ yZY HOg X%] xsZ c*
e
g Z
t| (,
M kZ w

gzZp~ Z yY V
KZ Dyzz kZ ~gz X ',Z', V
C
tzg ]0
+s xsZ sX Y Y c*
g Z
g -Z xZ b I x H
: wJxsZkZgzZYV] xsZJ
-)xk!*
( 313/12.Z ~zZ)X Y
p B
bgq
-Z CZ~gz `
o]!*
tX g Z
p gzZ/g s xsZ
X YYc*
7g Z

g6,
g~$
+ZZ C

C
;g YHkC]z~ux ZZjVz
/Z~wzZgZ
#
Zgt~ ~,v0*
C
Z x ZOX Zzgph
+'
~ kZ6,gi~V i
gzZ 'Zz b~g7 +
M ]tzmvZ -vZ wg G{z
/q
-Z V)
2012ag ( 159) m] )x

_q
-Z :

vZ -vZ wg}u V2){zp }I[ZZ}


.~g ZkZ
7{ M s zZz ]: Z9gzZw~t\ M p x **
c*
7x **
zm
:XN Y0*
]
~} ],
ZZg {z yZ~}g !*
yZ

oF^i ] ^S ] u] `Ui ^] ]a o j] ] p^ %] ]
^] $$ `^ ] `fi j] ] o^] o a m] o]
` ] n ] o v ] `fm
] 'f ^r] a l]r] n ` ^ j ] `e
] `e njq] ne &^$ v] ^] a ` _^]
] ^f] ^m] ] e j j `fm n ] o v
] ^m ^e] ] ^^nf ^ f] o'] v ] ^f ^e]
] ] o o ^] o p ` ^e^ f^e pvi ] %e
] n]' vm ]a ^] ] ] ]m `] `^
EG
( 96/3 ZZx Zbg G
GG
3Z) g_] o
XV
~}],
ZgvZvZY 
yZ e
$ZVF,
gzZVxzg~ikZL L
X7] xsZJ
-yZgzZTg~ViZggzVF,
gzZxzg v{zZ%~
X gzm t X7x**
zmvZ -L }u V2{z q
-ZX vn&t
sZ{zgzZszZZzC
~h\ MgzZszZgzZx**
\ MJ
-X{z}uz
VzyZ{z
/ZX+"gzZ
vtXLg\5yZVgzZTg~kz7,

V,Z 7szZz]q\ Mp x**


zmvZ-J
-yZX yxg
}g,ZH ]tR
gzZ Lq
-Zx**
(v!*
f) 3gt
EG!
3gV
p]qLZq
-4,
}{z/
tXHN*
]t[Zq
-Z**
kZV,Z 7sgzmvZ- ts:J
-yZY ~{z
/

X C7ZaZ[gzZl(~}g!*
xsZ~yZ)qtgzZ3g
Z

+gzZDIZ ~ KZw ZD
+
gZ~ V2c*
g sZ h
+]
.gz zz
[ZgzZ cgigzZ yz auxZ c*
VZ wZt Dg(Z {tzZi ~Z
t:Z ZwkZ~zcHgzZbZ` M {zH~wzZgzxsZ]z
~z **
(414[ ZgzZ ]xsZ jvZ ]) ?
g zg A p
sZ~h
+]
.gz g66,tt H qg7 ]} Zw6,ZD
+
gZ V2
2012ag ( 160) m] )x

_q
-Z :

y~sZZ ~ xsZ~ VY5]ZW,


Z
M F,
z : Z
gzZ ~x
M F,
z
ZxxsZL Lpg~xsZ ],
Z U ZD
+
gZy Z [~Zg kZ
(75ZwD
+
%) X g{ ~gZC

zC
TY
Z~(,
q
-Zoo~
tkZ@*
HyV,ZzUZ **
6,
0*
xsZUV,Z
**
X H]ZyZZjux ZgzZhbz~h
+]
.gz @*
Zz
XHm,
? tykZ Zww g$
+
oaD
+
%kZZ
sVo) IgzZDIZ Y 1s V~
/Z~y 0*
tg/sZ
Z?**
e
$Zzg gy{}?**
H7g ZZ6,f y kZ
g Z
OZ
# 6,g ZD
+
g Z xsZ V,ZZ
# %q
-Z~i y sZ c*
C
) (Z Hg (Z'tgzZ Hs %Z kZ sZ
) ) 7 m,
?
Za zg~5 ZgVz] xsZ kZgzZ Y
C~0*
6,
~p<

( 5?z)l)X V
ZZe ._ e
$Zzg Z t f *Z y z}%~ !*
M xsZ ;gz - sZ
g. ]!*

kZV,Z g Cc*
sZ {zZ
# c*
CZ~i
6,[g Zx`
kZ Yc*
g Z
tD& )gzZ~y 0 Zw
Z D
+
g Zx`

ta~]gyxn Y~ Zw]6,
g~k
,
)
6,g~zb
bkZ t A ~i Ze m,
?kZX Y ~ Zw] ZakZ p
X 7wJm,?tyZ6,Rp YzgZw Z D
+
gZ
zmvZ-
/Z CZzZb kZ ~Kh
+Cc*
wyxZ~kZ
X$
Y7t:ZZyZF
F6,
kZmq
-ZxZZzYb0g#

` 4:Awy

yZwys [ IZgzZWH Zz 6~]c*


M ck
,
i >Y Z',g
myZ DB:}g7 yZx ZyZ
/ZX
Hc*
6,
C: yZZ
0#
Zs g * } 7,
*
*ttiYc*
~
. awyz
gzZ g Z
g :
L wy q w
gzZ UO uz yZ A
~} ZgyZ c*
( 155/1y M Zx Z! Z0Z )X Dyb ZwkZZ
s Z} @*
X b ZwyZIZgzZ *
*0
@uzgzZ
)
Z xsZzyZZ
g (ZakZ 3 L LX 3 yDgZq
-Z~KkZV;
2012ag ( 161) m] )x

_q
-Z :

)gzZ ZzsyZakZD Y0*


]Z gzZV
H~'s Z
X YHtV7yZ 4tO'
W
) !*
kZ {zX Zz~A kZ` s Z mWOJ
-V
X Bm{B[W B7 <Z @*
 g Z

f Z
+tb
6,yZwys [ IZ~
g{z Z
# bZ
yZh+
GwykZ DttgzZ g Z
yZ zzkZ D
BZ1ZX b Zw
: m }E

^ ^] r`] f ^j] f k] ^` l^m] `


] o of] l]r o ] t^rv^e nu m] o] ^] ]
^ $ ...... ^nf] n qm % ] m o ] `] ^ n
mi t^rv] o ] _ e ^j^e oF^i ] ] m] o] q^a
o^] o]] p'^f] ^v] i]r i^mY lj] nu a
( 60/1y M Zx Z) ^`% hm oj] nj] ^f] a^U^e

{z Y H{ MVgzZ Y ~~ zg .Z'
,
z b ] + t~ZZ L L
9Z\ M ]**
KbkZ BtgzZ,g6,]Z7ZzzmvZ
ZzY\ M Z
# Yc*
wy\ M \vZ ]Q ..... X K 7
]:Zoh
+ F,
**
.
c*
{@x
Zg{ Z'
,
6,
C
q
- 4,
zgzgzZ ~z$
+gzZ ~C
]Z7z]**
K

7k0*
yZ UkZgzZ Zz !*
6,yZ y;'
,z? [Z "
$U*
)g f
X ;g: !*
ga

z V; s ZZjAwyz 6,gq
-Z< @*
\ MzmvZ - g Z
{z sq
-ZX 3 ]**
Dg # Zz

E
.
5

h~ *6,wZ Z4LgzZ szH!*


%Z
L ]!*
kZ #
Z \ M ~ "
$*
8E
g
: uX} 4z]
.a! u!*
gzZ
)
Z

^j m] o] a^' gq]] nU] ^] ^ne ^^


] ] gj] o ] a e^q] ` nj]
] n j oF^i ] ^ ] n ]^ ^`e ] o`] ^e
] o oF^i ^e ^m] ] ] m] ^ kq]
`r] m ^ ] ` U] ] ] n] ^n]' e ]Y m
^e om ] o m^i n v] ^] n ^ '^]
2012ag ( 162) m] )x

_q
-Z :

4)Z) n m
( 2/10o iE

wyByZ,g Z wJZ ~ yZgzZ b ] h+Wzg L L


E
y 5.Z4LgzZ szH!*
%Z LS#
Z kZ~ V1 M a kZ Z
# Zz **

] n jZ: g Z\vZX 0*
gZ
4VZx #
ZtzzZgzZ
szc?X
HHgHaZgV&#
Z+4? ) X^ kq]

{z ~g Z)f yC
O yZZ6,vZ~
C
szcLX ( zg
GgzZ

sz@*
gzZ gzZ
tY u
G
LZ (,
bZX Zz ] yZZ6,Z}
.
X 1zgkZJ
-u
) ,Z KZC
:X ^+F,
+
$
g Z h%
: Z + Z

j] ]vj^ ] 're ] e f `n gq ] ^m] ]


] n ] &e f `^j u oF^i ^fi ] ^j^e
]..... n^e `i ^_ a^m] ] e ]
oa ^f^e ' ^i' ] ] o] e n ^ ^j]
( 100/7 E
5{Z Z$
+) ^] a ^nf^e ' ^j]

: yZZgzZ Z
# Zz **
yZZ zg = ] Vz96,V
KZp
/ZL L
J
-V] \ MgzZzmvZ - \vZpO{z~]g
*!*
agZ k0*
yZ @*
c*
gZ
xZwwyByZ DyZza6,V
T b] sxsZkZ
HH7n
wyZ',
wyXg: !*
g
X Vz] !*
i ~uzgzZwyzi !*
gz)
,
-Z :C'gz
q

? E
+
z$Zt b
gLzZ?E
+
z$IZgzZ g Z
t{z~Z
ZX
rgw (Visible Symbol)#
kCgzZ ~C
q
-ZagzZ 4k
,
i
: yZ~xsZIZ *
@Y HZ
+kZ6,IZZz b <~
t kZs~uzgzZ CY~ Zwg 6,LZsq
-ZZ bkZXg Zzw
X }{ M6,
xsZwJy
H !*
ZkZtg gzZ
f CZa
BZ1Z
: m }E

^] `S o `^f u^e] ae ^ ` mr] ] n


] ] o ^q mr^e `^`] ..... ] o `j^ ` e mr]
`vm ^ a ae vj] `e^ e nri %] n n
( 103/3y M Zx Z ) ^`]'^e ^] ]
2012ag ( 163) m] )x

_q
-Z :

7bg Z
^
,Yg 6,uLZyZ c*
~qg6,yZ h
etb
g L L
^
,Y b yZtb
6,g[X Zwg 6,yZayZ tb
X

kZZwTzz LZg *
@YH7 { c*
i kZ jkZY
X @*
hZ5Z Ztb
 @*
Yc*
**
6,
yZD~]g
fgzZg kZz

8E
!*
LZ 7**
wz w yZ Z wyg s
# ztp
/Z gu
kZgzZD Y
wy{zwJ~0*
)f-Yb]s+{ Z
kzg xsZ ]gzZ 'Zz xsZZzz } V
kZ@*
N Y{ MawJxsZ {z $
Y kZ T A
yZZ IZ J
-
z kZ g^6,LZ {z J
-Z
# gZ
~gzkZ {zBB
:XgZ
+tb
6,
yZaVc*

f IZgzZ~u

e ^ ]m o ] ]'^ ] ]' ]] ]
] ^] o n' n i oj] mr^e
4)Z )
( 7877/10o iE

YZhg7%
fgzZ ZwZg @*
gZZ6,LZ {zJ
-Z
# }~xsZgZ
/Z
LL
X MVc*
]yZZIZgzZ
f
@*
YHwztb
k
Z tikZXY

8E
+
M Zuz vZ V,Z Z
# c*
g Z
"
$.yZ t ,Z[wIZ gu
4)Z )X c*
( 271/12491/8o iE
xVzLZZvZHg Z
Z@*
DzyDg{ggzZZuzq
-ZBBkZXyDg)gzZZze
$.q
-Zt
gzZ VVgg~ yZgzk
B c*
M @*M ~ c :kZ V; sZ yDg Zuz q
-Z
**
(Z t } Zg UgzZ w
?7c*
^
,Y *
*OM
h 7z~ k
B n Vh1


L gAwysZ} p *
@Yc*
0*
~ Z
Z{g
z
L zwyY
g
yZ 7b Zw

L yZgwy gZ
tgzZDs%ZgZ

k
B 6,
~gzmc*
p |
# KKZ Z
ZakZ*
*qD/ggzZYz
X YYH7OZn
pg7
A&
~'LZ CNzwy D Zzw+Z LZs Z} V
CZ Zje
$ kZV OAwy{z
/ZX f
e Za {Z ~gz)q
-Z
**
[IZgzZ 7b gzZ *
*Og Z tgzZ D7w+Z
"
$U*
yZw+ZtVq
-~k
B w!*
 YHVyZsOakZ
2012ag ( 164) m] )x

_q
-Z :

/g IZzz wya gzZ Cc AwyV {z @*


@*
a
C7t Z%yZ kZ6,g$
+X V n
pg
A &/Zw YHV-ZOakZ
yZ
# Ct , ZZ/g{zZ
# YH
zkZi M k
B s g
/ g LkZyZgzZV3Z'
~ {Zg kZ ig a
+vZ
s g 6,g[~kZ (Z)ltw+Z @*
} 7,*
*OZa
Q kZ e
$h
+'
[kZ X @*
7,
' 6,/g syZ ZZ wy
zg ]x m
CZ gzZ DyNZ Z q
-Zas
# z 'LZ s Z
nyZZzO
H3gs 6,
y]y
M Zn ZwzZ b
yJZg Z *t
m~*X }g gz6,]p~Y Z4Zg ZkZgzZ }gzZ Z}
.Z
O~lZ 0*
uzp ~]i YZ h
e yY y
KZ a Y c*
6,
g
*X o{gY Z4Zg ZgzZY eZg Z b} ZwZ
g8E
: u

e ne f] ne ^` l^m^r] ] ] ] m] mfi ]
U l^^n ^n] o r ^ ]r] ]' o] ^`n ]r^
h^] ^n ^] u ] ^n ^^ '^f] o] 'i x^
] u ]] ^n ] u ]] ^n ] u ]
4)Z ) ] ^n
( 110/10o iE

[gkZgzZy
KZ {zp {k
HZ (, Vk
H
p
/Z **
Y<skZ c*
xg 6, L L
{z ~]i YZ]!*
T~*X gy

a#
izg Zw{k
H,ZgzZn
gzZ maV Y } }Z
+ V
KZ mX N Zw ~D
+
az',Mz] Zw~gaapg #
ww Zw **
iaDlZ

X Zw[Za=gzZs u

+E
-GBE
: 0Z

^] je] oe m ^`nri ] ] ]' o] mq] n^i ] ]


( 139/5ZZs Z ) h]v] a q^ U ^'

~g Y Zwz Z b
~ *Y Y 3g s 6,]y
M Zwz Z b
( ) t Z L L
HHg (ZakZi ZwzZ b

~*hgwZkZ@*
X mZ e ~wZ i M **

X nYHgz/Zw~g q
-Z

2012ag ( 165) m] )x

_q
-Z :
:D 
x ):XZ0Z

^`^ ] ]] oa ]r] ]' o] ^ji ^e mq] o ] ]


i ^] ]' ` ^` ]] a ] ^] o mq ]
]] a o x^ ] a ^ ]] a o S ]q ^`]q ]'
] v kS ] ^] hU] ] u ^^
( 72/6k
,
;Z) ]] h^] ] ]]

yZ ]y
MYY 3gy

J
- ]y
M Y Z4Zg ZZ t Z~ Zwz Z b
L L
)
X Y Z4Zg Z ]y
MgzZ Zg Z *t X D YK~ * kZ Y aZ b
wqZ

6 arP~* kZ|g {z qzZw~*O


aw uugzZ **
iu =[u z'
,M s uV Ym
X
HH qz

8E
 gu}XD~zgwZZmy M
0wy4
Z YzkZ%Z Yz 7 yZ~ zg wZ {g AZ Og
:
Hc*
gZ
Y(gzZzzOyZ(~makZyZa
) !*

aj^ i^ ^ o^i e ]] e o ] o o^i ] ]


4)Z) U] a ]] e o ] o] o]] gf] o
(110/10o iE

OZ , ?{z
/Z c*

6 rZ6,yAZ6,
] \vZ L L
{ M6,s V g Hf u:
L ( wy)AkZ(gzZz
X @*

M s
# Z{ c*
i V; 4 't g Z
zz Z wy Yzg
,
;ZLx ):XZ0ZX
:~k

oju ai^ o^i ] gf `^j ]q e ^] ^^j ]


h^e ]^e `m' n j ` i p] j i
^ o ] qm oju gmj^e ] jm a] ^ j]
nji o m `jS ^j^e ^vf ] ^ n] o
( 438437/5k
,
;Z ) m' ]

XkZgzZ!$
+
ZZzYsyZ{z
Hc*
 wyBg L L

Oc*
[ziV{zg: !*
 J
-VzBy
Z c*

\vZbZ
$fZVZzxsZlIZ szc~] 6X:X',
e
+yZr!*
Z
2012ag ( 166) m] )x

_q
-Z :

{z @*
z h
gzZ]yZ c*
vZakZN Y<:Zz+ LZ {z @*

X :U+kZ}e
$fZy
: yDZztb
]!*
x ):XZ0Z

k^ ..... v] m] j] e]v] ] gfe jm p] U]


^a^e ^^e ^` ^' je]v gf a p] o mn' e
( 54/6k
,
;Z ) e j^] i e

h+ZgzZ,k
B (BV )g t{z60
+ZTzz L L
V )kZ
rgw Zw~E6,kZ
tb
O,X',
kZgz$]kZ t h
etb

gzZ u k
B u'
,(s
kZ) @*
7V (~gZ m) {zzz
agzZn Yzg/gs
X YHwznkZkZ(~]gtb
)akZ( ~gZ)f V q
: Dy)f-tZ@r
#

( 163/2) h]v] S ' a

X **
gz/ZwkZ L L

VZ ~ [!*
wygzZ O's Z~ZkZ F0ZgzZ Z U
vZ hZg Hw+Zt fUZjkZgzZ c*
gZ
} M { c*
iB
G

1
( 391 37yuZ[ )X $
Y~7~ G3 Zg Z ZwT
Z Z {z lzgkZ {z H7w+Z m~KkZs Z
wyz mx OK~ zg t z t (yZm0 Vz
/
gzZ Z
o ]i^Z~X]c*M {X Dw+ZV7
yZDgyx Z
0
Zg M Xaj^ i^ ^ZgzZ Xi^m m] ] nf
**
yZvZ
M gzZ *
*g YzyZ ZZ
# 0%kZgzZ
g
Hc*
~/ga[W6,g{zyZgzZ
WkZX
y ZwYK OayZ~ ]g: wJxsZ~ kZ ;g 7zJ
- Y
kZX
Hc*
g Z
/g AwyV
C7',
w+Zts Z ]c*
M {OX
X
Hc*
g Z
Awy q 7 Yz~Ttb
e
$ M~
. Z Zj
-Z }X D Za ]Z Z 6,&kZ s Zs {kZ w+Z wq
q
$ MY Z &Zzy~tb
e
e
$ M6,g$
+&ts Z twZ~
C
]g ZggzZ
f xZ wygzZ[IZ
) !*
wyBs
# Z~
2012ag ( 167) m] )x

_q
-Z :

tb
e
$ M s ZbWO tkZX
Hc*
g Z
ZwZ~
p VzgzZk Z kZV,Z tst
X 7 Z Z
Z kZZ x p }uz 1y m{B [W
7Z kZ C
X F
F zg M
{z6,T c*
A
gzZvZ:g YtAwy._yy M
Z
# ~]gkZs{zY
~zc h+:gzZ Bx ZwVzq {x ZwwgkZgzZvZ: n
pg yZZ6,]y
M xyZ {!*
kZ6,gZ : @*
iq
-Z `s Zt X Dg (Z
Zz~i M V; s Z }i Zz
3 kZgzZ]Z"ZzkZgzZ QV;
X n
,YY **
^
x ZZ wys g ,Z YzAwy
/Z @*
Za t wZ Zuz
yZ%ZZ
A g Y sg gzZ ?D7[g Z Yzs xsZIZ
yZav Yg th
+'
?
Hc*
gZ
Ytn
qzs:wys
( yZ yEZ ~0*
}@ syZ
/ZgzZ ~gzVY **
x V
?7VYR *n
pgg Z
',
~ Zi M
kZ ZwkZ
gzZ
H3gy

6,
]y
Mn Zw
/Z @*Mt twZZ
**
Z
+t b
6,
L yZ[IZ)g fwy 7k0*
V g (Z~*
-V ? Zzg6,wZ
J
rg w ZwgzZ "
$.6, yZ ._ s Z
t (Th
et b
Ly M
X
g]!*
tyZ mg Z
"
$. L tb
s Z
: yZZ& #
q
-ZgzZ Zgz
f ZkZ Zzs kZ c*
~
gZ e
$sz t b
L~`X
HH**
6,[IZ6,gZw
f yZyZ Z

+t b
L6,)f IZ y!*
iq
-~A kZ x gzZ Zz
wys Z
/Z~ b kZ[ZX b ZwyZZ bkZgzZ **
kZ ]g z
: k
%V- ,'yZ g Z
Yz} O:
L z
TgzZ N CZ e {o {z q ht ._ ~ Zi M ~ \vZV
KZ L L

6,yZ~A wJxsZ c*
Z ~hkZyZX ,g(Ze<

' yZ z#
izg~A kZgzZn vZgzZ yZt X n
pg 7g (Z {ZZz
gzZ {z xsZ y
KZ q
/Z DwEZ~ Zi M kZ ZzY ~ *%Z X }

gz M6,yZByZ kZ O n
Zg b ZwkZZ Fg zc<

2012ag ( 168) m] )x

_q
-Z :

~g BgzZ
fg ZS
n ~g Up(KZQ c*
gzZwJxsZ c*

L N Y
X wJ

Z:q
-ZactV; 4gz@*
~
CgzZZ]Z
t
kZgzJ
-} ],
ZZgzZZaiZxc*
iZOVgzZVgIZ
gzZD7n ]ZZZz Mg~'LZ kZgzZ]Z"ZkZ {za
6,]y
M ZZb
2gZ
/ZwBBvZ G
*Y ZgzZxsZ] wyz
yEZV7'ZVzgZ
"
$.aIZtb

BBkZgzZ + s
DIZ4gzZ 3 Zz{ c*
ikZ VZyZV;+y
O%ZX DyB
Zg MPKkZX 7]Z{b &ZzF,
n
pgp]Z{g
X
) !*
pV{E
+
l fe `e ^] ] ' Z0*
vZY z~1r
# (i)
: V,Z~ X]
( 325/1) '^] ' '^`r] ]j ] ] o n' n
X **
YAn
? ]!*
kZ~e
$ M kZ L L
:~

Xm] o ]] Z

'^] e m] o ]] q n '^`r] ^j^e ] ]


'^f] p`] ] '^f m ] o m ^] ^ ]
q $ a] e ] g] h] nv] j `j ^
a m mr] ]_m oju ^ &nu mr] ^_] `j m^ oF^i ]
^] ]] j n ] o of] o` ]a q ^
] o '^] ` jm m] o] ^n] ^fa] ^U]
( 336/1~1)


Hc*
a Y}i 7a~A +wyz L L
**
OyZakZ zg vZgzZe
$Z@{ZgVzvZgzZ D Y~}ig Y

\vZaZX **
O Zz UgzZ,
$ ~gz{ c*
i kZ bZ
$ :c*
!4Z Z G
gzZX yzzh
+G

O,}tb
{z Cte
$k
B ByZ
G
H I OVzgzmgzZ V0
+Z VZgVh1VgVaZ zmvZ -

X M
h7 Y~}i{zY

gXgzZ YYH{@ *Bg


/Z Zgt~1r
#
2012ag ( 169) m] )x

_q
-Z :

X ]vq ]ZOX 7^
,Y*
*wys yZ YH *@~$
+Zc*
B

:~

u^e ] e ^` ^e h^j] a^e ^`nj q


( 109/4) v n ^] p] ] U ^q x]

s
# !*
ZtX g Z
c:gzZzzmB[IZ :e
$Z@kZ L L
X qzgzZ ^
,Y**
(Z A~ *x Z
/ZgzZa
:~ XnU] ia^ m] ]Z

`ne ne ` ^je ] n%^] o] `] fe i] ^]


( 138/4) n%^ n e ] ma^] ^je nU]

BX
Hc*
k
B BWyZ c*
h {@ V Zz(
"L L
G
G
'+
'
{@B}g a c*
]mV2Bg yZ :: {@Zg +
X : (
QgzZH

ykZ *@ ~$
+
ZBg ~ kZ Z '4Zzg U kZ 't
X
HHt
:D 
ZY
n**
(ii)
d L L
-I
| (, O{z Ty M
1 qJ~(,Z eOU M 7>XE
Uc*
0h+tX j] f] j] (j] S] j]X J

.....
HHG~n] ] ] ^ e jm ] au]6,
TY
Zg xsZ : ....X
HH qz!*
: dZgzZ: qg Y {zaSgzZ1zgZ

tnT ~VZzc*
WD

+
%s q c*
~]gxW{Zpwyz
 +D
+
% Y Z
# t gzZ Y {kZ c*
ZD
+
gZ
]yZZV{zT]z
yZgzZVzD
+
gzZV.VZzD
+
%gzZwLZ
c*
W c*

g sZ}tb

/ZgO XY Zh c*
Y zgieC
 M
h }

+yZ {z ,tnVzz{@gzZ.rb!*
c*
Y M ~ZV
: !*
60
+Z YD
+
%Vzz
gzZyZgzZ,: ~iZ0
+Zg ~
) W{ Zp!*
: ..... X7^
,Y **
VZgV~xZZ +Z g
h~ (Zq
-ZtgzZas( ~i {g e & ~) c*
( x & ~
gZ ) X Y7xzV y
( 37D 35m[ <XI
KZ[vgzZq=T

~'Zzg t{zX Z`4Zzg~b ~


Ce
$.q
-Z't **

2012ag ( 170) m] )x

_q
-Z :

Zq
- 4,
X 7qzg ]Zg (Z ~z)zwztb
yZgzZ *Bg
~]gkZ s *%kZ *
*wztb
yZ
k
,
ig gzZ
kZ**
X VM
h: (Z
) !*
~uz c*
~gz$KZyZ
# ]i YZ
,
k
iV }tb
) t T Hf ~Zg ~z)VVz @',
yZ]gC
~yZ, Z ;y ZzZ{@ *%kZ c*
e**
M4
X $
Yg (Zq
- 4,
-Z~'ZzgBBkZgzZ HC
q
t Z b {g~ ZsZ **
(iii)
E
!. t b
Z @*
Za gZ
Z ZGE
Ls~uzgzZ + : Awy
Ls

:X g kZ}g Z
nw zyYV)t b
L

y xsZp [Z Z
Hc*
;cgz)
,xsZ !Zi Z kZxsZ 5#L L

yZz!*
O0
+ZgzZ OgzZ 0*
ZgzZ ]g~ wy ( 1) :t ]d ~gzTC

?@*
Y Zhg6,
q yZyZ CaxsZ Z{ ZZ
/ZX 7^
,Y Z ZY
E
CY Z b

/ZX
HH qztb
( 2)
tb
Q( 3) ?@*
qztb
ZZY z!*

tb
Zx kZX 76,
yGg76,
C**
gzZ 0*
Z76,
]gO76,g

Z 7Z b
(Z tb
Z
# X @*
x g
:gz7Z b

( 5) X ^
,Y o *g V
z
/Z ( 4) ?Z b

G
G
04z]q
/Z
Ttb

Zx]dVz Y Z b
ZyZX ^
,Y*}w p VFG
: qzg]d:gz7]Z!*
{zbZ Zx 3i 67Z b
b
#
Z
D {zgzZ $
B]dyZ A+Z kZgzD

DyZ bC
Z
# tntb
gzZ Yz+i Z Zn;)ztZZ
]~g
z~
# q {z t, kZ Dsw z yY KZ~kZgzZ 
**
Z Z LyZ i Z a kZ c*
lz % kZ ; yZ 1 D l!*
gzZtb
gzZ nZZtX} zYw$
+zz l!*
]kZ w!*
]t @*
ce
+G
G
B

wJ]gq
-Z T CY E% Lg 7 YwZ + Y ZZ Z
# zz
yZ7g Z
# ZzY6,
yZ 6,l!*
]v zzgzZX *]gq
-Ztb

z#
s S Y !*
t N YwZa%ZX ~s w!*
]
g (Z
b]g+ZakZX)ZtV: ^IZ {z vszuCx O6,
( 509 508mg ZZg Z1) X )
z] xsZ~T
HH7Zg Z

: D 
X (~uzq
-ZV,Zb {y~gT~y
M

2012ag ( 171) m] )x

_q
-Z :

: ZZ~ Y:t kZ ..... a~g (ZpgzZ fZ xsZ L L


Z'
ZZ'
wZyz$
+
Y zfZ n ZZpXY

ZzZ'
x{z e
$fZ t.X @*
Y HkZaZZ
(497pCZ]Z)X fZwLZZ'
gzZfZwZ

IZgzZgzZvZ G*Y Z(xsZV,Z tNp.


h
+'
q
-Z~}ZgkZ **

YwZL
L ytzzgZ
xit:ZZ}OgZ
]Z!*
wf Z
Zxt ]gzZ/a tZ%yZT6,
z#
s SY!*
tN
gi!*
lzgyZyZY1:x6,gzigZMZz#
?Z
# Vz
/V;ZpYz
XYc*
M4k
,
i#
sZg iOZ.
wakZ7e
sg wyV,Z *
@Y{g[ZQwZt~'kZ~ **

wg c*
g Z
7ykZkZ%KozBykZ c*
Zz Yz
zmvZ -vZ wgp6,g Zz y M
 M
h { M 6, Yz
z ~
)kZyZgzZ 7 c*
+V p y
0
KVz
/
, Z~ i
{z
/
,ZX Sg (ZtzgZ {z
/i Z6,
ByZ6,
Cbzg: Zg ZY
Lg !*
VV wDZtOD Y 0*
w M
hY 0*
s: ~ iC
x ZZgzZ
s x )~ ]gY 0*
: p Zz A z ]zZgzZ Yz
? YY7i Z Z H VZg Z
gzVIzgbq~ { Zg xsZ]Zg 7t} Zgt DIZ (iv)
gz {
z ]~z*gzZ xgg ZMZu',~ * #

a gzZ *
@Y Ha
~g Up(gzZg ZMZg akZ
rgw^zgq
-Z~xsZwJVp]Z &
+**

: i**
X{^zgq
-Zbq~{ZgxsZ]Zg{
}Z
+~0*
6,V#
) 7x **
Zs^zg~5ZgxsZ VL L

~ 5 ZgV h+p]Z &


+**

6,{ c*
i~V #
)
yZ~ *a p7Z

+ ~0*
6,V~ 9* ` M X ^zg ~(,
hwJ Za fK +Zq
-Zzz "$
+
gzZ
Za kZ /$
+gzZ
+F,
Z **
h
kZ g ZX ^zg ~(,{ c*
i ~0*
6,V~ 5Zg
{ZghwJgzZ L I{z Za ~V
M %C;6,

kZ @*
~
wJh+gzZg[% kZwVg !*
gzZ
t J
-Z
# X Yg Z
( 301/3m]) X g ~gY Z: { M b~g7a
2012ag ( 172) m] )x

_q
-Z :

qZ bq~ { Zg xsZ ] : X ZJ
-u `Zzg wq t
gq)gzZq
z]{z:gzZgZ

) !*
Zi Z
6,
g^zg
:X Z 7
,
**
tt
kZ6,
gxq
-ZKZ**
bt
~
z ]g ~ TYq

z ]+ZV gzZ xsZ


/Z !V;L L

Z6, )~
q kZ
HHf 6,
zZ Xn : Za {z iZ c*
[
J

-Z
# bZ X 7o x Z g ]: r)g f Vz@
BB ]bzJ
-
z kZ: qV
) ,Z ~gzah
:M
h~Vgz}@V)c*
X ^
,Y}@Z6,
V}uz
Z6,
gzZ: ryZ;g: !*
{
z]V
z]VX( 1)
XF: {a
V {g !*
z {zJ
-Z
# M
hYK}@
h YK }@J
M
- Za
) ,Z :
) ,Z !*
k0*
V ( 2 )
( 307 306/3]) X 

6 g[Zi ZVIzg bq~ { Zg xsZ ] c*


,
Y c*
g Z
/g Awy (v)
7{g e %K i q
Z i~ Vz
/)Z m,
/ + A kZ

L
H~ ]gkZ swys g Hg (Z` DIZ 4h
+]
.gzO
zX{ZzgzZ kZ +
$Y yZ c*
V>%
A g Y n{z Z
# Y
E
E
.?**
: +ZG
A
$%- xZg Z
kZz Z',
B
+}uzt H
7s ` Z'
tuz~V M yZ H L L
gzZn: ~ VX YzgzZ { Z w~ m,
g ypz OZz U~ wZ]
.z
T Dg
/
{z 0*
wZ a t Z bc: 7 yez

ot HN Y 0*
,q ~g t sq
-Z Z
# ~ ]qyZX gu CZ+
M
KZ
kZy
KZ ~Zq
-Z ?,:4z]
._ YzgzZgh V 0*
B; Zz s~uz
7ax q
-Zs]
C ~zgzZ **
M
z (Z Z
# g66,
X D`Z'
Z
}g 7t kZ1X xyZ6,
KZ ] ~g7
yZ V, Z vO X D 0
+Zgz gzZ w 3g g Zv V yZ G
#z[g ) yZ c*
Vz
Zx.......X YH @*
',
yZgzZ ~g Z Zzg
V #z [g ) c*
gzZN Yg4] yZ B
bg 7w

Y H]gz
1gzZ[AZ yZ 7/_
.
Z'
,V gzZxsZ~ yZ
( 137 136mZx xsZ ) X
2012ag ( 173) m] )x

_q
-Z :

~ yZqgzZ bkZ c*
V3Z'
~ V+ c*
V Zg M Cs V v L L
wq
/Z]X @*
7Za wZV,Z Y0*
s <
yZgzZV
gzZ btgzZ 7~ yvaxsZyZzcgzZxsZ b{z
/Zp YHyZ
bkZ syZ
/Z%ZX 7]iYZ k
B yZ { Z ({Zp 72~ ~g Zi M x%
X ]iYZ Q , Yk
,
k
,
tgzZN M 7i !*
wy{z 60
+Z c*
{
( 126mZx xsZ )

Zz Zz *Bg [g )jZ /Z**


}uzq
-Z4
: Dw+ Zy ZO 7g Z
c@',
`]c*
M
*& 
[g g
/Z L L( wZ ) ^` xq^ ]vq ]: 
g Zt\0
+
zZ}
.L L

m] ] ^`m ?g Zc*
xsZ L
L
Hc*
:VYtgzZ Y?Ya
] `n] ]_i afi ] ^m' qm m] o i^m
G
'
}g +?:gzZ} 7zz+? 0g yZvZ?X n_] gvm ]
vZ X zu|: Vz
yZgzZ zyZ ? g yZ zg 7 kZ Vzy

~Y
K{gXgZ:gz xsZ
H: VY (ZVz
yZ X @*
IV Zzs Z
] q ^ ] n] ]] i^m j] ^ZZ: M Z}
.
G
'+
vZ BZ ex *t }g {zgzZ,:Q,{g )?g {z
/Z L L !nf `n
jZ]) X 6, }pnkZy M
X
~ 7{ Zg 6,yZ?\
( 7978/1

g(Z`Z~} ],
Zx Z Zy gzZ
(@0#
Z
z kZ
R Z ZTzx z(kZ* x xsZ O 1
6,gZz wZz ZjwEZ
~R,
g e{ x Z ZX @*
{g Z Z { x ZZ6,
: K
{ x ZZO qwwZ0~g Up(gzZ ~ Zi M I x ZZ t q
-Z
: ~sfx
]: *z F
F6,x Z ZwZt ~z)gzZ e
$ ZgZphV
KZ VL L
X **
] ZZ
ovax PZZ@gzZ rz

gzZ Z
Z,jx Z Zt
KZib) Z Z
KZ c*
Dp Y
awV- Zi M ~
CaV
KZx %& <
c*
y!*
igzZ rz

( 3z2 1g M ) X **
qyzb!*
6,
R Z Z

2012ag ( 174) m] )x

_q
-Z :
: 2

s ~ Zi M ( c*
Y o ~ ] Z Z LZ g x L L
{ x Z Z,7g (Zi Z0
+Z (Z {z bZXgi !*
c*
wEZ

( 4 2g M ) X
rg: _

:zJ
-u qLsiZ wEZZgzZ
~]ib!*
xZ
Z t}uz

DZ@ ,i~i Z0
+ZkZ Zg f Z6,]i Z ZLZ gx L L
( 3 2g M ) X : h{s ZgzZ
hq Z c*
~ ZZ R,
g ekZ @*
s og{ x Z Z
/Z L L
: ] ZZ ~gzapgg Z
'
,z Zz @ s J
-Z
# 7i Z0
+Z W,Z6,
q :Zs6,g~g yZ}] ZZ o DwEZhq X
7W,
O~g Z)fgzZg (Z kZsb~R,
ge kZ] ZZtgzZ Y~
Hw~gz& $
Z (Z
zawb c*
pg y ZzZ@{z
( 51g M ) X Y

q
-Z DIZ gzZ g\ yx 6,R,
g e {g{ x Z Z
ZjV<R,
g et
KZ{ x ZZp
/ZX q}@kZ G @*
xsZ ~ D}g p Tg D M t z ] +
$Y VZ xsZ

z ]gzZ i Zk
B T 7+Z ,c*
IIg Z)f Zz Y{
kZ g Z
ok
B ,sZ'{g{g (Z{ x Z Z ZjwEZ
u]qzci Z q
-~}@kZ
os
# z]!*
kZ c*
h
+ F,
X YZ
# ZzyZ ]Y Z',
kZ q]
oV gzZ J
-

?s Z@ZV

gZ tn
awkZ}g Z
e
$gzZs@vZ G
*Y Z~g`
o
c*

gsZKq
-Z~V/}uz c*
xsZ6,
g Z g}g7gt @*

Hc*

sZ)g f {z @*
Zzt ]% X 7g Z
s@ CZ
6,g~ V(TtW~V- ZZgzZ z~ykz y iW
q
- 4,
akZX g Z
s@ q gzZZ Z
Hug
5Z Z tn
O X *
* rZ6,] ZZ apg
Y 4Z ~ gz Mi q
-Z i Z ~ wyZx D Ct {z ]g
2012ag ( 17 5) m] )x

_q
-Z :

w
x ZX g
) Z 6,f kZyY: {zJ
-Z
# 7~gztp
:D 

'^`r] m oju n ] ^ n oi^m ] n grm ^ ]


o ] e^jm n ]e ] e^ ^^ ] ]] ] ^ o _
( 168/4xZ ) n nU] 'e _m e

@*
YH:6,
~T}g
/
: (Zw t]g5Z Z 
kZL L
: (ZgzZ}6,
}uz }w{ M yZxZ
# gzZXg: %g
X }iZ0
+ZV}uzg{zkZgzZg@*
g!*
g!*
6,
q
-
Z }

q6,Vg }e
$m ~kZ g.
ZjkZb
t
kZ}g Z
q
-Zp]Z &
+
wy LOg Z
xi7hZzB
HHxi6,V wya tgkZ x| b

kZX
Hc*
eiq
-Z 5Z Z
6,Vg X **
Ygz M6,g i q
-Z ~ wa 5Z Z 
kZa kZ
-Z't~]gkZX 77yZ WsZgzZ **
q
Y D
X b Zg7p C
kZwyT CY0Zzgg
Z Ztn
wy
L
HtgzZ ~F,
+'
h
~ b
kZ~+y
O} 
KZ #

/Z Y H6,kZ 4Z ~ 7 s]g
:~zLZBZ+Z[ X YZ Zn
tx Z C ` 6,
Vzuu

n^] ^q^e %] ^] vUm ] ^] m] u^e ] ]a m


n] ] '^`r] ] m ^n^ ^n] o om ^j] o
xm `n m ] nr^e e ^m^ ] ]' o m ] ^]
( 4544/4 %Zv0ZzBZ+Z[z) o ]

`Z6,VzuuyZx t q
-ZX Y Z Z~]gq
-Z ~ztn
L L

}uzV gzZ T}gHg Z)f q


-Z6,{z
/
gzZ ~ Z }
C
]Z &
+ eY4Z~g D t~uzX Y~,
$~g Z)f gZ
~w~]g~uz kZX} Z yZ M IZ c*
YZ@*
] Hp
X ~gz**
iq
-Z

k
B H 3 ~ c kZ Zz Za V; yDg Z
:g7!*
]gzkZ tZgDIZ',
Z?7c*
]gz] xsZg

m] ] `] oju h^vm ] f ] o] m of] ^ u] ^


2012ag ( 17 6) m] )x

_q
-Z :

] u] ] ke om ]u] n] ] ]
0Z) ] ] o ] k^ ^] ` ']m ^ ] ] `je
( 7436XhZ)Z

J
-V D c*
] xsZ k
B zmvZ - D 
Zx Z L L

7]gz ]` M ~ w}X
HuxsZgzZ c*

+ vZ
[qH yZ xZgzZ _ V] J
-VzgX _ V]J
-
Y
X ~gz~ i ZZxsZsb]X
fm U] a] u] n ] : ne^j] ^`] e ^

- 1Z ) ' n `^j n u ] je ] ^'q


( 207m ` ZZ
T7(Z ~yZ` VH}gJ
-IZX c*

@*
gzZ L L
X ^
,Y**
wyByZ%b]aV [ZX_ V:]J
-

kZh
+'
}g Z
x ] xsZ bT {g g.
U kZNt
* ~g 7yZ~wyz $
Y~
.Z]!*
t kZ c*
g Z
~gz)x Z
* ~g akZ_ V] xsZBq
-ZJ
-X~m{z 7g
yZ] xsZ~Vi
Z! zVzgzZ\g- ! f Z! m<!*
J
-V)
~]gZ s
_ V] xsZJ
-Vx L
L tOX 7~ i
X Y~VmkZZ
# YY**

g
zmvZ - ~ A kZ D 
v0Z
\ M X Z 5Z Z 
kZ \ M gzZ ~g Z)f Zz Z
+6,V ~ ]
taV !*
w6,
gm{a~g Z)f kZ+`
'gzZg Z }{z
/
~]
i5Z Z Ttn
t._wg\ M @*

rgwtn

yZ eZ
# c*
Y k
B s g 6,f : %q
-Z~ w t q
- 4,
g/
kZVXyZx~]gkZYgz M6,

/ZV;X YHx ZZs


z{z HyyDg CZ v0Z~y
McX Yn
6,
yZ }a
:X

o] n ] o of] o n ^ ^ o j] ] `m p]
^ o] ^ $ ] ^_] o ] Uj] 'f] |j k^i ]
( 38/6~g ]Z ) i
2012ag ( 177) m] )x

_q
-Z :

i zmvZ - {z ;g6,
q Zn 
t ]!*
k +
LL
kZX
H~g Zz s ZZ}ixsZgzZ } (,} (,
J
-V ~
X
HHf Z T{zn
kZ

c 7g Z
*
s@ jxsZ6,* ~g7 ~ e
$Zzg z d`
o Zz c {g
CYygzw7q
-Z]!*
t~zgg
$ q Z ~z% zmvZ-%Z
H
{
g Z)ZjkZX ~g7~ ig~ux ZgzZwz4,
x?Zm[**

[**
._T g Z
Zgx kZ
) !*
p V f Zg ~
~g 6,kZ~]c*
Zzg I yZX Y !*
w1xsZ~ * ~g 6,U*
wz4,

b Zz
/
kZgzZx 
7}i} zg ~g7 Z% kZ Zf M
xsZ6,
}iu
/

%wZ]
.zk
B gzZIZgzZxsZIZ
zkZgzZgyZVm
:X

] ] n on ^`e m oj] ^e oa ^] '`] f] ]


(343/4~g]Z;) ^a] '^fi ] ] ^ ^` _nf] o

}g7 : Vwi **
}]|V~}iukZ {z Zf~g
$ujTL L
X
HZa ~V~fVV-'wtX6,
g Z

3 yDg V; g (y{i Z
u**
_g;ZYgzZq
-Z ~-
: { zO
M ~g ZMZ xzavZ gz ~ * MgzZZa ~ux Z L L
4hIZ 
( 195m G
g Z ) X ,1**
zZ **
gzZ,s Zzw{z~W,Zk
,
i
gzZ xsZ% V;z g ZMZ x?Zm}]|~ T O 7wY L L
( 201m sZ ) X g: !*

<

bzg0Zw9Z c*
A g Y sg ai M ;gt` g/

Z : qg Yns V #
)
/Z 7~gz**
Yc*
0*
(Provocation)
E
8
g

.n Z b u) X Z
0Z ( 188/1 .Z G
# Zz6,V **
k
B u',
BkZ A
$ B
bg:
:x ):XZ

ni fq] '] ^ fm ] gq] ..... ^] ^j


( 385/12k
,
;Z) `i ]fe hq]
2012ag ( 178) m] )x

_q
-Z :

Z
# ZzY,: i M kZ s}g {zp
/Z Z
# Zz **
k
B sg L L
X sgU
HH7ozkZ[zkZ~bZz

~'
,
Z'
,: 'B
L g Z o ,{@EZ *Bx 
bZ
Y 7wJ7kZ V;ZpkZx )
/ZgzZ M
h7]*6,R
I
.nZ[ E
4hIZ )X
V:~ci7k
B ByZy
/ZV;( 154 lZz` ZZz G
5G
: YYH{@ *BVz 7Ic*
(~uz c*
X @*M xibuF,
*!*
~ ]g *EZYa]z{@ t q
-Z
kZq
- 4,
$
Y 7*a] { c*
i g e q
- 4,
~ ]gkZ
a]mp rz]q~Zg wk { c*
i { c*
i]
X Yg (Z ~0*
*@a] cet%Z YYH{@ *
&
( 204/4xZ /GG
2X75917590/9hZ)Z0Z )
*7T{z J
-Z
# Y 3ggZ
',J
-
z kZ{@ * t ~uz
g *@6,
spwq]gX: 3 ZZmV c*
!*

8
g
4
)
(86/10o iEZ u)Xxi*
*x ZZs
k
B s V g g t Zg {z
/q
-Z@',Zg {g @*
( 216:2{Z ) X^j] n gjZ~d6,
gwVX 7n
wys yZ,: ZZ
/s M
{ggzZ7n
6,V ZgtvZgY @*
g;ZY
:7Z
# Zz*
*6,
g Zgg b0z/bZX m{B

e a ^ ^] o ] gq]] ^_ k ^ smq e]
( 113/3y M Zx Zm }8E
) ^ ^ ^m'

gzZY ? Z
# Zz6,V **
gz M6,g H Y7 Y ~ `
0Z L L
X 7Z
# Zz~Zg ~g Vzg b0z/

s yZ,: ZZ wys V J
-Z
# g wZgt ~g Ny
.nZ
:~.
Z G
L x ZX 7xi*
*k
B

` m]f] i ] ] e n nU] ^j] m p%] ^


]i^ aj^ i^ ^ Ea^ ^' `^j grm nv
8
.nZb gu
( 187/1.Z G
) ^ i^m ^ ^ nU]

,{z
/ZV; X 7n
*
* ByZ,:i M k
B g J
-Z
# ~gNy L L
, ?{z
/ZQL
L ]Z 
g ZyZ\vZw+ Z yZX n
*
* yZ~q Q
2012ag ( 179) m] )x

_q
-Z :

X D ?{zzW?L gLzZ z OZ

: m }8E
Ds
# zs%ZNg/gzZ]Z|yZ

fS e] ov '^`r] o ^`] ne ] a ]a
( 113/3y M Zx Z ) e n _i '^`r] ] mY o p%]

DIZv gzZ ~g N)0ZO q Z 4,


Nt~[!*

L L
X 7n
wZgt
:(~uz

f ^m n^ ] ]^e ^ oj ] `ne ]
mr] ]'m ] ]m oju a'^`q i n rm a `n ]
^ ^q ] fS e] ^m' e ^_ e] ^
n] ^] o Y ^ ` ]m ] am ] n]
( 114/3y M Zx Z ) mr] ]'m ] ]m oju ]e] am ]

[ ZgzZ',
Z',
?V Z
# ~]gkZs %ZL L
g66,5Z Z tb
c*
xsZ wJZ {z ^
,YaV H : }
.
yZgzZ V ~ ]gkZ t Zg )0ZgzZg b 0z/ /0Z ?,: a

~ Zg }uzg x Zg M gzZ ,:6,g {z ^


,Ya yZx
tb
c*
N MxsZ c*
{z J
-V Z
# Zz **
k
B ByZ6,
yZxyZgzZV
X N Yg a

HH I k

B Bg [g )~X]c*
M yZ DIZ {g t kZ
BZ1ZX B7c
: m }E

^j i n ^q n l^m] a ] m ^]
^j o`] o l^m] a u ] kf%m ] ^] `i^m
e] ke^$ n '^`r] ] ou ^^j ^j]
( 222/2y M Zx Z) p%] ^n fS

kByZg ^
B
,YaVgzZ7c]c*
Mt tZg fL L
k
B BV~]c*
M yZ 7"
$U*
}]!*
tY,:syZD7
: n
DIZXX [ c{z
Hc*
 : sgZzm,
/

X 
~gNygzZ)0Z~yZwZg
: Ds
# zs %ZkZg0Z

2012ag ( 180) m] )x

_q
-Z :

p] ]] gf n ]je] ^a^q] ^ ^ ['^`] ri a ^^


a n]] ] ^ ] ^anrm n v ^]
n x] ]q o `j] gf .... n ] j ]
nU] ]j^ v] `S] ] ]^ o^i a^ ^
] n^e ^e m m] ]i^ o^i aiq &nu
^j^e ] mY ] p] ] o i ^` xq^ ]vq ] oF^i
] x] rm ^ x] m ^ mr] ]_m ] ]m oju
p] ]] ^q x] ^ j x] mY ] p]
] o v ] n ] o e m^i ^]
+
X-BEZ G
( 284 283/1 <G
!Z$
+) ] m nfmv] ^ n
G
~ h V Z yZx
/Z ~ Zg {z
/q
-Z ^
,Y **
* g H wZt ;g L L
IZ t Zg {z
/}uz q
-Z X ^
,Y **
* gpi Z%~g6
o

tzzs %ZX 7
g **
*%~g6~uz bkZ c*
}
.yvxsZ
$ M ~uz kZC
e
Z]Z 
g ZX^e m m] ]i^ZgzZXnU] ]j^Z
XXX] o i ^` xq^ ]vq ]Z
H~TD Z
%~g6 {z c*
ce
$ M *] c*
M Zzwy~Zg 
E
&
B
{
{z ax Z {gwye
$ M *~wDIZXgzZX 7^
,Y*g
zmvZ -vZwgG@*
x|kZ]c*
Mt 2X ^
,Y**
*
oyZx
/Z 
X 7~g6\ M *iuYD7

]vq ]Ze
$ M wZ gOn
pgyDg~hZgkZ~dx Z
kZ~dx Z ~e
$Z@Z wJ7 *sg ~ X^` xq^

~&'g *B[IZq
- 4,
yZ B7g~]gmq
-Z
V c*
gzZ N Y0}!*
xsZg Z Z Ztb
c*
BwJxsZ {z t c*
: $
q
-Z
:X B{@ *B

^] hv] j^j j^ o] ]^ ] D^` xq^ ]vq ]E


h^f] v ']e ^] mr] ^_^e ^] ] o ^e
n] ]^ ^ ` e] ^`n] m D^` xq^E x] ]
.<Z) ^
( 41/10~ E
*hgk
B B\ M {z
/Z t ^` xq^ ]vq ]L L
2012ag ( 181) m] )x

_q
-Z :

bZgzZ{@b!*
*c*
Z Ztb
*
c 4Z~xsZ eV{ M6,

* \ Mg gzZN Y { M6,kZ \ M g (Zi~Vh*


X BwJZDc_
:V Zjz {z Z~Vg {gw+ Z DI Z {g
m] ]i^Z (Xaiq &nu nU] ]j^ZQ 7n /Z tq
-Z
gY ?g
6,

Z H]c*
Mv x|kZgzZ X^e m
yZ 7Zz ]!*
t p /m{# yZ w t ]c*
M yZ vZ
X H
CHkZq
- 4,
D M
Xi^m j] ^Z
C'LZDIZt
/Z tZuz
kZ ._w+Z w]Z|t
Hc*
g Z
qN Bg [g ) ~ kZ
ck
,
i zg 'kZ
g !*
{t m }8EOX ^
,Y 7qN
X } 7,
' ci
a kZ 7t}g ~ ]g-Bw+Z}g7 LZa Zg M DIZ {g
!Zj Zg M yZVXH]Z{gq
-4,
yZ 7~ci7CtB
+ zB]qmc*
c]c*
Z@Zz*
Hc*
ay
K%ZkZ
kZp
/Z ;g~ {tzZid+ .
gzZmyZs',
yDgx
Xm7qm{~Z*7Z}

$ggzZE ~f tb
e

yZp
/ZX Zy Zj[IZ[k
,
ZZ
b
+tb
~y M

: kZ~y M
@*

g f tb
6, AuZ Z 6,Vz
/}uz {z
[IZgzZ kXV zmvZ -O n ~ Zq
-Z wqnt zz
kZVz
/m7;@*
gzZV;z Hwztb
Vz
/

[ KZ ~g ZQ00vZ_ ~ ~ ~6,
g wVX c*
gZ
I

-r!*
$ C+ Z]4L
-Z **
q
y\ ~ cz
zf
g yG**
Hf ~ y <XE
~9Z
# g Z**
 )**
q
-Z
H szmvZ -vZwgk0*

._k
,
X$Z**
gzZ1Z **
gzZzmvZ-6,kZgzZ 6,\ M~
: ~k
,
kZX x **
yZ0
+{IZyZ6,
Zpg

g yG)**
tzmvZ 2012ag ( 182) m] )x

_q
-Z :

] ] ^ U] Uv] mr] n^] q ` k'

-r!*
( 232/1y <XE
$ C+ Z]4)

VZ ZgzZ V-g Z)f ~g gzZC Z Ztb


Uw!*
%
OZ ~L L
X c*
g Z
I

~X 7 V,Z ? [IZ kXH Y7 vZgY ~ `


0Z
:? Zz Y7} h Y7

^m ] ']] ] e ] ` n ] o of] h^j q


( 10023t ZiZ' ) ] ^ `i q ^ ` mr]

T) zmvZ-k0*
y
Z V,Z;e
8tb
yZ/**
Z
# LL
X c*
hgZ@k
,
t/**
Z
# X (
Hc*
gZ
Itb
Z~

c 
*
yZ ~ ]g t
K^ /Z
# zmvZ - e
$ZzgX ^n~
y g f 1ZX **
u| YZB yZa kZ ~g Zg ~g vBVz!*
}iukZ
: D

om ] oa vjj ] n ] o ] ^
^ ] ^u ` ^ ^`a] o] ]u^ ^ajvj ]^ ]n] ^`n
( 4615g9) ]`

X o Zx **
nT }iu{ztgzZz ^?d
$k:c*

zmvZ - L L
V)f IZ {z( hZC
yZ )Y**
u| YZ Vz!*
V;z kZ ?Z
#:

X ~g Z gByZgzZ

k na]e] ^ Z c*

zmvZ- ._e
$Zzg%q
-Z~C
i
G

3 Z0Z ) Xo_f mr]


tg ]| HV- 6,
zkZ/( 144/1Z] E

3
}g Z
Itb
VG
0E
:D C~g f X c*

a] mq o m^ nv] ] nv] e o ] ofU]


^ ` ^` e n ] o ] e] na]e] ] m
( 226myZjZ b :) ]n f^e om n ] o of]

G
-^IL L
3tg~^@**
lg\~}g!*
VZzG
0E
p c*
Z0Z DC E
X DSu|BVzmvZ-vZwggzZc*
Otb
yZtz

(174mwZZ)XHw6,
` Zy

OkzZ G
!b
ZD1Zx Z@*
G
BV W,
Zk
,
iyZ c*
VggzZzgxk!*
{z @*
xt i/

2012ag ( 183) m] )x

_q
-Z :

V,Z 7 *kZmZ0z/^{ 
kO7{ M6,
*%ztb

t`ZztZ^Z ) Xa f] e ^ ^ j Z c*
ZBkZ
X Hg (Ztzgg Z E Zjtb
V,Z~A x Z ZgzZ Vm @*
( 99 / 7
:Q,n~g @
*
ZjkZ
yZ,7Z Zt b
LbYIZ {z Hg ZZZ
# g A~/
t @*
c*
g Z t_kZ yZ Y ZZ /
**
Y wz > 2i c*

]gzZV yzyZ~gzZ !*
Md
$
uux 
A
~ wZZ yZ O Z
+t b
L6,kzg yZ ~g6gzZ V,Z
tyZV,Z @*
Z!*
A kZp
/ZX Hwz
~gf ) X }t b
L g Zz Y wz ?} x **
e Z ?
oI
( 216/1yZjZ b :
tb
V {z 0*
*6,
okZVz!*
V mGk
,
wVZ
b
: H~dX xzggzZ, Z Z

o n] o] ^`'m ^m' Y f mq o f x ]
Z) ne `ne ]vm ] n n ^`% ] o] 'm
( 262/4g mZ

Z Zzg g ZgzZV g bg ZD
]: nGIZ 0*
6,okZ *mG L L
X 7g(Z % Z e^zg~kZV gzZ,

C
X #

) ZgzZ (~gz kZ ` Zz , 6tb

kZ X 7e**
wJSq ( V[g Jz
z a Vz!*
q
-Z
gq
-Zs kZ Oz{!*
-Z sZmGk
q
,

b

_t
X r Z6,wz
Zz6,x d
$
` ZZ yn 1 gzZ k V!*
)`
wV~
Dm,
/
ZV,Z H6,
y ZZ
# {D1Z **
X & ~ $E
ZtX
gzZg V ~ x {z * yZ6,_ ZyZ V X 7 *
V {z Z
# tgzZ Y 17tb
yZ tgzZg0 Zz Z
g gzZ kY
X Y c*
}yZx Zg y zi yZ ,O{z Z
ZX,k
B B
( 166myZjZb :)
2012ag ( 184) m] )x

_q
-Z :

~$
+V!*
~~89X 3ggZ
',
#okZ{BVyZ
: Ht~*gzZ H kZ{g !*
z<Z06z

n] ]m ] o mq `^ a'] ` m
( 168myZjZb :) ^f jm h] ]n

yZy,k
B BV {z
/ZgzZ Y17tb
V~yZgzZyZ L L
X Yc*
}Zy yZ,O{z Z
ZX~k
B

~#
v!*
|ZzntV,Z xi5Z Ztb
6,
yZ ~
( 168myZjZ b :)X c*
gZ
IkZZ ._}@kZgzZ H7t kZ
Hbu!Z00vZ6,
/|(,
M=Vzg~^}iu
X
H0*
n *B{@Cgq
-Zz!*
OXZ7,
*
*oZ'
h
+

a o mq n o o] `e^q^ ']] x] ^
e ^^ `n] ] p`m ] o o ] ^ &$
( 235myZjZb :)

*%Z, 7tb
{z c*
0*
tX 1gbu! Z0vZ&Hc_ *V,Z L L

Z',
Z',7yZ ygzZ,ZjV x&wC
{z t o
X ,}

I3x Z
: y V- *kZ 0 G

^n ^_m `] ^i^m `i^ ] o e] ne ^ne x] ^]


( 236wZZD1Z) ^^ `n_

{z tgzZyZ:gzZ,{z: 6,
]!*
kZ */IZgzZ}g L L
X , N*MZ~nkZgzZ,x

V ~Vl{z QBVg Z
Itb
6,okZVz
/bZ
( 121/2yZjZ ~]c*
)X,B
tb
: {IZkZgzZZ
/Z 7t vZgmZ0z/ sq
-Z ~^IZ
gzZ , 5gzZl^ 5 Zgg YC(+Zq
-ZZ {z Y c*
I
V,Z ]i YZ kZ/**
mZ0z/XYV;z^ Vv
( 287/1;g Zz^b :)X ~}]i YZkZ
X g Z
xi5Z Z t b
La)f IZxk!*
 me
$Zzg J
-V
2012ag ( 185) m] )x

_q
-Z :

kZ KZgzZ #
Zgz
f yZ~xsZgzZ Zwg 6,yZt b
L
D Ct kZ X @*
Zzw: )f IZ~V zz Z
KZxC
Tg
k
,
iV {z c*
g Z wJh+ g X 
ZaZt~yZ bkZX Zwg6,
yZt kZZgzZ,{@xgzZ
E
G
t b
L G
0;XZ G
>Z ) X N Y 4Z ~ xsZ ],
Zhguza v
f kZ {z
akZ Yq)g ft b

L at( 481/2y M Zx Z! Z0ZX 158/15


Y 7wJ , 7]Z6,%5Z Z t b
L)
/Z t
gzZ% ~{yZ V { M a*6,okZ
/Z ( 428/3y M Z x Z m }8E
)X
Y c*
z LZZ%K wztb
yZ4Z ~)f V
{gVn
pg:
wztb
yZwyy
/Z%ZX 7^
,Y*
* *6,o{g
V,ZkZ/**
6, Z ( 428/3y M Zx Z m }8E
)X $
Y *6,o
{z
/)gzZ {zyZgzZ mB A H~}g !*
g A
E

8
g
4) Z u)X B7^
t~} Zg {)z m }8E ( 258/3o iE
,YzOt b
L
( 486/6y M Zx Z )X t b
L|g
g66, *6,oZB{z
/)]q]gi
/Z t Zgq
-Z @*
Ds
# z kZ)Z0ZX ^
,Y *
* (Z Y > 2i Otb
yZ g
:

] ] ` n ^e ]v S p ]^ gi oe ]
]'] ]j^ an o ]a q ^ an o ]a qm ]v^m
mr] ]'] o `jv^ ^] p] `jv^ je ] n mr]
] mr] `n grm ^ e ` ^] ^ ]] ^q ] ^e
( 277/9hZ) '^m
yZ CY: *ByZ
/ZgzZ BxzgIZgzZq
z]AL L
0*
zzt ~gzZ
/Z V; X CY 0*
7~ {z
/gzZ zzt X }
. yv +
$Y
yZxgzZ}
.g~ ]g: *ByZgzZ ,g Z tb
{zgzZ Y
yZ ^
,YakZ **
(Z
o *6,wztb
yZ x **

X { c*
ikZ c*
~z)tb
g ZzYwz

Q e **
Z Z g x **
Otb
)
/Z tZgq
-Z~KkZ
2012ag ( 186) m] )x

_q
-Z :

" hZx Z~gz )XceYwzg ~C


( 184 G
G
0E
zyZ ._nA
kZ z.
6,gm{tzg 'Zz Y c*
0*
ZjkZ V; w

x Z~: kZ
B7xiz g x **
t b
Lm{~]qx %
q ~g6{z a
*ByZ ~z)tb
 V{ M6,5Z Z gZ~^)
/Zq
- 4,
yZ
:D 
X ^
,Y

S o x] n ] oju `n `m ^ ^] ] ]^
^ mr] % ] mr] %] a ^ n `] 'm S ] `]
n v] `n prm ] o _] mr] ` i ]^
( 182/4xZ) ` fm ]

KZ ,7 *6,okZ {z M
6,yZgzZ}6,x x Z Z
# LL
kZ ,V ~z)kZ c*
{ c*
itb
~ 7 z g ZzZa kZ c*
}iu
V 6,yZ By ot {zBkZgzZ ^
,Y
8tb
T+Zx {z
/Z~]g
X wJ7tyZ xi6,
x Z ~g Y

o `v^m ] ^e nU ^` ] ] o av^ ]]
`]] o m o S ^] ^ ^q] `n ]rm
] _v] ] ] p'm o S ^] mr^
( 182/4xZ ) %] ] mr] % q ]] ^ ]] ^an

kZX7`w~ *!yZ ~g~g}i e**


*6,okZggzZL L
}i c*
g~^tb
~wZZyZ {z{ZpYc*
Z
+`Zy

q
-Z6,
yZ~]g
X {c*
ikZc*
~z)tb
7kZgZl`gzZc*
xn}gZzZa

7TZ {z kZgzZ @*
0*
gZ
z g mq
-ZZ~]gkZ
zg gZtb
Y CY~ U*

Hc*
Z
+6,h+
GZ Z~y M

: m }8E
X YY7t b
L g ZzYwz%
fgzZ]g

o ] ^ oa mr] mq i q] ]a n o ^a^] oj
( 101/3y M Zx Z ) ^] q

gzZ
f gkZ t b

L Y 7t b
L{z,wz%g gzZ
f
/Z L L

X YwzB]g

kZ {z
HHg (Zi ~ V Zz ~ y*zy~ef tb

# z yDg /**
s
6,
zZX
rgwn Z~ Kw
2012ag ( 187 ) m] )x

_q
-Z :

O B7.
Z ~tb
f gzZ WO{z H~
.Zt D
X
HM 7zmvZ -t yZJ
-Z
# H7wztb
J
-
z kZ kX V,Z
Vp
/Z 7~gz
8tb
Vz
/)}uz {z kXgzZ [ IZ yDgt
s[OX
H1y nwZt J
-uy*zyi Z @*
e07z{!*
t b
L!
L sZsg ],
Zzg Z )QBVYKwztb
Vz!*
V
gzZ o{
iz9 }gZz Z m~ V Zz {!*
~ y*zy p ( 247/7
*
*tb
6,V)V g ZMZ IZ6,g{z#
gzK d
$i8
-gzZ
: g !s Zsg {]
,
Zzg ZX 7
kZp Z`Zy

gzZtb
@*
Mg **
zf 
{E
+Z
+tb
~sZ L L
}XaZ Zx|a p 7p pX~g @*
0
I
?\Z
y( 81mY 1908g i T76m 1865 T ) Z|ZZ
+Z r
# ( |722x ) ~EE

%ZX Dwz V zZgzy *


@Y tb
LkZ~yZ @*
x
qV z s Zg f M wZ
M c*
t ~ #
LZ o{ 
iz9
! sZ sg ],
Z zg Z ) X @
6,yZ gzZ "
$U*
zmvZ -
( 248 247/7 t b
L L
:~": HKZvZ* Z! } Z

bb
Zz YK **
6,Vzy<<V**
izggz ZZ ]!*
0Z]q
-ZtL L
gzi Z ]!*
kZX @*
YH7wzLx 7
/
tkZ@*
C
X H7}f
` M 67w~ ZZZzYa6,
g~ ZZpb Zbb

zkZ
iz9f
LnkZX =kZ gZz Mc*
@*
Y

x kZLkZ6,gi 4 (ZX Ht**


Z
+Lt6,VzyT HI
X
HH**
7B*ZgzZVg !*

( 324323m/Z&:WkZV~y*zy)
:HyV-`u
Z '
iz9g@*

L fYKZ
+t b
~
L i{
iz9
*yc*
ZzgV 
yZgzZ
HHZ
+7tb
6,
c*
g)~{ 
!*
{
iz9L L

M tx t c*

yZgzZ H xz fx {
iz9X c*
s wkZ
( 260m
ZZ:W 
iz9g @*
) X *
@YHwz7tb
Z
Z) g

kZ @*
HyZ f bb
6,V zy}gtgxz <} f { 
iz9
gZZ6,h
etb
V- g V,Z t q
-ZX Y Y H V!*
z {i Z0
+Z >
pLVz
2012ag ( 188) m] )x

_q
-Z :

i M ~g @*
sZe
$Zzg pg Itb
V-g gzZVRz6,}~V] q H
gq>
z6,gqq
-Z {
iz96,}gt xz f-Z t }uz X g M
: y` ZuX c*
{0
+
i~v M6,
-6,
VG~kZgzZ
LZT ZZa
6,"
$g **
-Z~* ~ q :Z{
q
!*
Jg %
Zgq
-Z L L

X D Y~ ykkZa-6,mZ6C
gzZx C
gzZ c*
gq~ ykm{
izgzy x gzZ c*

g x lZ ZkZgzZ c*
a {$q
-Z g Zg **
i kZ
( 258m ) X D-6,d
$
kZ
pq HngzZ c*

yXxx qyzxzfL L
.....X Y c*
{0
+
ikZ }: wJ
/ZX Y e
$Z@xsZg Zg**
ikZ t

zgu" v M +
$Yu~ yxg kZgzZ s{ MB~
q [ZCZ g Zg**
i
( 259m ) X
H{(u {VtgzZ

Kc*
gxZ0Vzy ~+Z&~LZ+Z y
tayZgzZ7^
,Y*
*wJtb
Vzyq
-4,
[Z!*
{z1Zx
Z c*
CV,Z
:HV-[Z y' W
,
[ M LLXYc*
OZN:xsZ{z
/
Z
= X }Y 7~ } ? '!*
t gzZ 6,[Z&+Z yL L
V zX } iZiZ ( {)zgZzy] ) xlgzZ op Z s
~tb
` Zy
V p g DgzZ D/g B}uz q
-Z X D ~i Z0
+Z
O) X D7Z Z L
mq
-Z {z m ( LV Zl
) Zl
gzZ ( LV k)
( 164m W,
[ M xZ

~ K yZ Xl zF,
sZ <~ #
gz LZ K d
$i 8
-gzZ
ZjV) ( 248 /7 sZ sg ],
Z zg Z )X M f Z
+tb
6,Vzzy
q ] ZZ] k Z DIZ p
/ZgzZ ;g ck
,
i ~ gi K
kZ~gp( 308-289y*zysZ~z0
+Z
c*
g)
X Bg Z)f bzg: Zg Z Zzg)J
-u : K DIZ,ZqyDg@',
&
kZ 0 Z`
Ztb
O( W,
zg :x Z Z OX xsZ g @*
~ !*
M ZZG : /GG
})
: Vx**
D{6,

X t~ Zd
$i8
-gzZ~h
etb
L L

:h
+'

g Z0
+
y Y f) X : tb
{z @*
Y tb
TX 7 Z Z`
Z tb
tZzL L
2012ag ( 189) m] )x

_q
-Z :

( 573/1

M~ g@*
f sZ LgzZ Z
+tb
L~V}uz y*zy
Vzy kZ D Cg~}g!*
{ 
%
++$
+
Z +iyZzgV
}X
X105 m(] :! @" dV L L ) X ~ Z gzZ c*
s
8tb

(7/1zg{0
+
iwDZh
+zY
Zz ~ b Zz
/ kZgzZ [k
,b
~ wzZg6,g~
Ca e
$Zzg `
o
YKg (Z~y*zy}Vi ZggzakZ F
F6,],
gzZ sZ
"~ y*zy p~ e
$Zzg kZO m7( ~ kZ]Z Z Zz
}uz yZ)
f IZ La Vz!*
)
c*
g sZ ~ V1 Zz Y
2Z~i q
Z m{z5Z Z t b
LayZgzZ gHwmV-Zg
m
c*
g sZB V) ._ e
$Zzg `
oX g CYg Z
xi ~0*
xsZz{zgzZxi~0*
_ ZvgzZ 5Z Z tb
6,yZ~T )f-]gs M
x wZtq
- 4,
X g-gzZ?f~yZgzZxxsZIZ~~ NZ
V }@*c*
Vb <~k
B {z{Zp @*
6,
V)
gt @*
X V T e **
k
,
+x ~xsZg Zg ZS
5
n e
$[Zg Z c*
V M 4k
,
i
zg6,g
(LgzZ ~(,q
-Z6z!*
g {0
+
i~ V ~gzZ
]Zg z (gzZ]q@s$
+6X
H`@*
k
,
+pg
5
c*
g)V;z~(~x LZ]Zg}uze
$g/8g- V
ZgzZ Hthq{ t IgzZ ~~z)%& gzZ<
a

& ) X Z ; {!*
G
/G
+Z g Z : G
zZ L~z E
5kIZ m,
kZ V! 8g- ~ Vz@
I
.nZ[)l ~gz}
4hG
" )I-Z
0!sZ G
0E
5G
.]
. X 98X 96/1 ?~ G
G
z G
Qkc@X E
G
:5 c*
0*
Y 1856ag 30 a
( http://www.polisci.ucla.edu/faculty/wilkinson/ps123/trea

TH~g Yy 
q
-Zx **
V-L LY 1856~gz
18wzZZy
w#
q
-Za ~Zg}uzV) y Z6,t b
L
w~~z)VZ
HH**
Lw q
-Z x **
~jw$
+L(
L kZ
rg
(Norman Stillman, The Jews of Arab Lands in X ._] Zg~g/h
+]
.
Modern Times, http://www.nitle.org/)

2012ag ( 190) m] )x

_q
-Z :

gzZtgzZVV=pZzzg~x(*8{6
xCc*
!*
M 8g- ~~,X c*
sp!*
]Zg(zZzZa kZ
c*
VZc*
gI{ze~~yZN M~zZc*
g V8{
yZk
,
Z[~:~yZX
HH**
tb
6,
yZ:gzZ~7w )
f IZL V)
~iygzZ<
~guxsZV~y 0*
X
IAy]gzZ
c*
Mt Lc_kZ+
$YDIZ:gzZ
Hc*
7gZ
)
fIZL V)~
.+F,
dZ
tb
6,
g~~Vzk
,
KZDIZ~zdZ1ZgzZ?**
~z0
+
y
22 ga
c*
g sZBf{u 31 ~ Y1952Z
# z!*
s
# z y
XH7f t b
LDW6,
wV)~yZKA
$%]~g2
DIZ Zz c qw{z kZgzZJ e i
c*
g sZ~
E
G
V)~V2c*
gsZh
+]
. x 0=$tgzZ 7~gzt Z 'kZxk!*

DIZy)F,
`kZ @*
YYH7g ZZ6,
Z
+tb
6,
yZO 7 )
f IZLw
t{ `q
-Z }X 3 ]**
DgZZj
Cs %ZgZzgV;
[Z ]g@*
mtzg i q
Z~t Vz!*

c*
gsZ6,
C<
z {o
)f IZ x Zga Vb <z x~ x Z Z
z kZ / **
gzZ

pz d
$sZL L! ? ]gzh
+~ xsZ H L L ~z0
+y) X c*
**
6,
E
J
H
yZgzZ)
f IZ
L Y 73
g]!*
t @*
(`~k
,
$ 54g& zZjZ}
.{ 
104/1
p] Z Zz e
$.Z
+tb
6,yZ xZ m<!*
gw: m
6,
g[z7~gzkZ~}h
+]
.
/ZgzZCY0*
~m<
L zy M

XceY6,
Vz
CI 7]g @*
gkZ
),Z
c*
g sZ Z YKZ
+tb
M t t Zgq
-Z~ KkZ
t b
L
z D{@ * V2 c*
V b <~ k
B a Vz!*
: ~z**
Xgo5Z Z
Vb <c*
{z
Hc*
a
qkZh
etb
V)~#
sZ L L
ta ~ y 0*
X V c*
g #
sZ6,o Zz tb
zg {@ c*

7~gz q
- 4,
} **
Z
+tb
6,V)V a kZ M 77 'gVz
( 246/4b)zbg ) X

:s ZZq

2012ag ( 191) m] )x

_q
-Z :

@*
YHg(Z'**
Z6,z~}g!*
tgzZ V)~V2c*
gsZL L
gzZ ~g2yZ'tX **
I\ M LZ]}
.Y Z Z t b
L LZgzZ f L L{z

# `Z% zJ
-V-~ Vzp uZg ZxV=pkggz
^gzZ b `Z%Vz Z )gzZ e
$Z VzyZ X k
,
+q z
5
gzZ 4z]
.',
Z',{ V YZ% Vz X g DgD ^R
?I0xZ)gzZ q7
-eZbgzZYe
$Z~ Zi M Z
# X~V*!*

Xg{i$Vz 0z` Z%gzZq


-',
Z'
,
Vz~~ Zi M k
B q
CY iZ0
+Zx|z pe
$ M kZBBK:V=p]g @*
yZ
tb
6,V{gpk
B s s !*
$ M .......X YYc*
e
x **
t b
e
$ M L LT
%gzZ%k
B vp !*
X Z~k
B tb
bkZX Z
+

!*
t^t ~_ Z}@*X YY Hwz:gzZ YY Hntb
:
# @*
Z

zZt Z6,
_ Z~
A ]!*
X k
B :_ ZkZgzZ *tX ]!*
Z
c(~X CY ug i Z c*
CYx **
A ]!*

:gz,~i !*
}gzZ+ A

V! YZ% V ~ Vs~ Zi M k
B X @*
Y H qzQZ 6,g i
)o LZ V,Z wqX k
B y Z
z B[VY VgzZ
tb
}g Z
f L L yZ 0*
6,
yZ:gzZ~yZ:gzZ7k
B VZ

X YYH76,
wq]g{ yt :Z x Ze
$ M kZzzkZX YYHZ
+
( 66 65m 2002cy M Zy)F,
)x )

bkZ~}f:gzZ
gw+ZZzYHe
$ M y M
~ZgkZ:@*
oq
-Zg wya t b
6,
L [I
Z Zzy M
Xy{
ZZkZ;g}wys[IZyZ}gZ
ftb

;g7f
YH:Z
+tb
6,yZ, *%wy[IZ YYH7~
.Z bt kZX,gZ
/:gzZ Ht
~Vz
/b<)gzZ b<ZjkZ zmvZ -:O
X ztb
c*
zwJxsZ
L D7toa*/ Zz]**
]g@*
)
c*
g sZ
/Z Rt MZ f ~ y t b

L t ZggzZ q
-Z
X YH:g ZZ6,
f tb
6,
yZ} zgi Z Vg D8
L ZjkZ+@
i
/Z gt Zg q
-Z ~ zg A Zz YKB g A V;
> 2i Otb
yZ gg66, *6,oZB{z
/)]q]g
" hZx Z~gz X 277/9hZ)Z0Z)X ^
0E
G
G
,Y*
* (Z ~z)tb
g ZlTY
2012ag ( 192) m] )x

_q
-Z :

c*
g Z
q
-ZZ D Za zh
+'
~A kZ k&Z Z }Z **
( 184
: { zOX
Z
+6,V N YKZ
+ ] Zz bZ 6,yZ V^6,]!*
kZ {z
/Z L L
V- t
kZ ~ V/}uz X $
{@6,okZ ._h
+ [ ZKZ yZ #
\
A+
/E
ogzZ ayZ I kZyZ ,kC

fgzZg {z~5Z Z tb

/Z G
( 561/5y M
',
+) X $
D
Yg (Z^

: { zX Hg (Z~zZ-g Z`

Vu**
6, kZ 7t b
L ( [ IZ ) ) sZ ~ gz {L L

1: > 2i kZx **
p
/Z Y > 2i yZLg $
+tb

7etH D J m

xsZ} gzZ g$' /]|~}g !*


V|AX > 2i b
C MRh
e{^
,Y7gzZwq]gZ A kZ kZ Hy
( 136/1 jZ]
. :W > 2Z})X
c Z
*
+ L(Z (tb
6,V)~ sZ
/Z ~h
+]
.gz 7 kZ L L
9
q
-ZyXZg ~z)Z
z {Z
+ +
$Yx sZ6,
V Y
7^
,Y **
(Z H !*
w ~ -> 2i -9

}uzgzZ !*
yY~ -

gzZ > 2ikZgzZ YHZ


+L (Z6,V)}gtV)gzZV
/Z ?
? 7^
,Y x ZZt H c*
}6,_yZ /
]| 6 Y c*
: x **

( 138m sZ )

`kZX D
CwZgLzZe
$g ]qi~KkZDIZv
: V- jvZ]Z e
gzZ ui **
X t gzZ (V)~
c*
g sZ Zz ~h
+]
.gz L L
x 1 Hg(Z': ZI |{~}g !*
kZ V gsZ q
-p
/ZgzZ Z
y WgzZ y Zg t '{X W,Z V ;[f6,V~f
} zgi ZWt %Z Y @*
',: u|~i q
Z ByZ~ t }uz 2Rg i

g
c*
gsZX 7y s <
L zy M
{z V0*
]!*
kZg2
ZgzZ 7~gz
8tb
V)X 6,V sgkZgzZ y i
X
og I] }
.Y
( 419m[ ZgzZ]xsZ )
~ $Jt gzZ (x yZV)%K bz Z xsZgzZV L L
2012ag ( 193) m] )x

_q
-Z :

KZ ~
C{ x Z Z >g Xc*
DqV-
c*
g h
+]
.gz $
Y
`wJ
-ukZ~pg e
$g )` Z'
~ ykZgzZ 'LZX H~ t
Z V gzZxsZ: C M xi~igz s : J
-uT @*
x7
X@*
bz
)gzZ) Zg * ~ 'VrsZ ZzZ ~ ~}g !*
kZ

xsZ ~ * X @*
x~gzg e
$g rz VZ yZz ~

xsZgzZ t gzZ (]V ~ ) t Z q


-Z
c Z
Tgg0
+Zzu<~Xgk
,
iX Vq Z: Z Zi M ] s
D kZ t ~i Z0
+ZZzpg9
L o)` Z'
kZgzZg (Z0*
:
( 420m[ ZgzZ]xsZ ) X A~

( ~z)V-yaV-)
c*
gsZ~gz ~y
M6
] Zi q
Z Z}uz ;g7zJ
-o bZtb
swZ tt Cz
Z)s y 6,wVX U*
6,2Z `
o Zj
g @*M xi**

wJ4 !*
V)6,V kZ c*
g Z
wJ.
**
6,
CkZ
&
C L L @*
y ~s zZ/{ ZZz y~}f ~ D
Zx Z G
E
7
&
G
C )X ~sv
]Zg~g/h
+]
.( 1705D 17001686> DZx Z E
.o
zugzZ ~i y ._ Z ~ y 0*
}V2c*
g sZ Zz 
X 7& VZ)gzZ~A {zmz

HHg~_ Z~
CqZakZ **
y~gZzg bZ
&
G
C L L@*
xZ E
X 7tR^
,6,
,)~
c*
gsZq
-ZgzZ
o ykZ @'
,'`
o~ KszZ/~ D
Z
&
C )X
)~ 6,
CZ (1794D1792> DZxZ GE
HH7f }u
8

E
G
5
wV (744/6! Zz sZ Z GZSz)X
H1g(Zi^
,6,,V
}uz poyaWZk
,
izgzZg6,g~g2~y 0*
6,g
iZ gzZ
HHwJng6,
o+F,
dZ V)X 7~0*
+Za
~ ]
g\ KZ Y 2007 Cc*
sZ
Hc*
VZ 7LXt 6,g 3Z q
-Z
Q)X ~gz)oyQ+zD
+{!*
y L
L Hm,
?t {!*
sZ :]Zk
,
zzuL L ) X M
h ] l C
h
eb~g7 y
2012ag ( 194 ) m] )x

_q
-Z :

(9y 0*
Cc*
#
sZ{
{^
,Y]
g\ Cc*

` ~Zh
+zY

@ Zz X Hf VzU,Z e
*
$Zzg z d0#
Z ~gT
/
gzZm{kZHwy s h+
G~gz LZ/\ MgzZzmvZ-
kZ @*
X g M DkC6,g bzZi : DIZ }Zz A
$%6,kZ
y ~ [|Z ]q Z /Hz kZgzZ
H ~a xk!*
c
7]5 5aikZDIZ~gzC
gzZ gg Z
',WZzz kZ
]qZ%A }g kZ Z
+Zq**
@',
kZXg Dg66,
**
X Kg~} ],Z Z{y~y M w} ],
Z **
gzZz
/zgkZgzZ Hc*
gy M
<
L m{q
-Z \vZ ZjVg
IZZz g6,y M
6,jyZG
~ckZXK ~ zg miZ%Z
!
3E
5q
-Z wyx Z~ zg kZgzZ H h
+'
~Zh
+zYgzZk& ZZ}Z **
}D
Z
**
DIZV{Z
s
# z Z<
L ck
,
i~[!*
VgX 7
t
,z w)ZZjkZV; ]Z|yZX ~Zh
+zYgzZk& Z **

aT ZZzg Zq
-Z~,z=y kZJ
-~Zh
+zY Z
**
gzZ
X _
Zg {Z',?DIZyZ
c6,
VzUZwyz~/z~t~Vzk
,
ZKZ~Zh
+zY[
: YYHy~]g]sf `gq kZ
CY BkZ CY ~_~x Z
# ^
,6,
gX 1
} {k
,
zmvZ -vZ wgX g M
b
wq6,V|#LZgzc kZgzZ wg
x Zz #\ M
Hc*
yZ uIzt ._Z <
L kZ
HH_~ [
X _glgzZ
M aVzg zc<
Z
6,gKi q
-Z wyz B
L BVz ] ~ iwj kZX 2
}zkZ%ZX
Hc*
Zz~i M~p Z X m] mZs@tO 

Hc*

~0
+
izmvZ-p+ kZ J
-u[k
,
X Z~V%zgi
b
!*
iZ%~y
M LZZ
# g
/
g Zz ZZ4z]
.+~]t O
xsZ ],
Z {z
HHxiaWX I~Zz6,g'gz h+6,
yc*
Z
2012ag ( 195 ) m] )x

_q
-Z :

gzZ V }tb
{z
H [IZY c*
OZ:gz N Y4Z~
x Z/~g Z)f WjkZJ
-V^gzZkg xzgC
!*
[k
,
X BwJ4k
b
,
i
X
HH^
,6,
kZZ] LakZqZ
+6,
Hyf Z
Zg { Z'
,
Z}
.f Z<
L {g6,x ZZ#9 zg
gy X 3
kZgzZ wg th
+'
X @*
74 ~ ZVz9 V
KZ~ kZgzZ *
@Y

4E
5 #yZ 76,
s\vZux Z6,X @*
6,EG
V * ~g7tVzg zc
{z H \ MgzZzmvZ - wZ kZX *
@Yyf Z **
Zw
\vZ ]i YZ x ZZ s X zJ
-x Z Z -ZgzZa }z Z +
sZOX ~oVZ',
uyZzmvZ - XgzZ ~ s
kg z xzggzZ [ k
,
V; Vzg zc \ M gzZ zmvZ - ~ wzZ g g @*
b
_ lpf ] wyz a+Y h+6,V
gzZ + ~ gZ6,* ~g7 s@ kZ: gzZ 7 M gzZ ~$
+
Z <t X
)gzZ {ZZ x~A + x ZZ wyz a J
-#
kZ X *
*Sq
 Y H Tg~} ],
Z VZ Z yZ m,
/ k

B Bg [g
X g~my M

:sf
D ]%~Zh
+zY[~KkZ
wyz ~/z ~t V,Z yZ g Z2
+Z

/
u9L Ly M

: HZzV-kZdHzh
+Cx ZyZgzZ:m
t X 7,J
-y
M qzZ X g Z 2
+Z

/
u wg q
-Z y M
p y*LZ L L
z y q
-Z Z \vZ tzz kZX M 6,C
kZ |
: c*

OX Hwi **
=g f g Z 2
+Zx KZa9 7
( 19:6x Z ) e e Y] ]a o] ou]
yZgzZVzg Z 2
+Z"~)g fkZ
HHkzakZy M
t s~gzZ L L
X tq
X\vZX^
,6,

gB]t\ M x0zmvZ-

g yZ )g f x AZz kz sKZgzZ D 
_a e
$Z@ V
m{ q
-Z
g X wg {z 7~gza C
pX *
@Y Z D

4E
5 #LZ wg ._]kZ~ y M
EG
X ZqP ~ V1
2012ag ( 196) m] )x

_q
-Z :

Vg @*
Cy M
X *
@Yg *yZgzZ @*M0
Z Z}
.a
bkZgzZ @*
g g
/ iZ% ] Y Z'
,
z ]gzZ ux Z x g Z 2
+Z g Z 2
+Zt ~ ]

4E
5 #wggzZ @*
EG
g$e Z}
. CY6,
}i
Zy M @*
g
@x kZ y ~ y M
*
g @*
 ] kZX CY ~ 0*
',#
q
-Za
ZgzZD~ ZB9 tq
-Z :C M 7'gzxk!*
6,
kZ
?:XZg Z

3kZgzZ
_VLZ~ Z/5{z t}uzX @*
7x] E
G
'
....... X y gB E)gzZ ~ Zi MakZ~}iu\vZ
xZ xgZ2
+Z gZ2
+Z s\ MOX Za ]g~uz ~AzmvZ -
kZX qy M
C

/
ut Zwz Zb
aoZz5#LZgzZ]Y Z',
z]u
~zby M
XKA
$%pZ[Z1ZxkZgzZ wi**
~:Z{g
X
4
45 e6g7D
G
:t{z G
C
kZe
$gkZ,q

bkZpiZ%-Z]zmvZ-wz4,
: ikZ',
+
D
~{gC
kZizZ
~gZ2
+Z:it6,
gwV nYByEZ}g7]!*
t~}g!*
k
Z ce**

Xce'~:Ze
$ MC
kZgzZ~ZwzZb
gzZ]Y Z'
,
z]: ic*
wi**
IZW
g: i Z#kZ ce **
t ~}g !*
{gC
kZ 3U*

4
5
**
bZX
) ) m{ EGE#yZ c*
yZZ IkZgzZ9c*
oo[
" ce
3G
pxC
U% ;C
kZO X Z]ZZ VgzZ s ~ yZ SE
Xce**
Zz~zgZQt Z]C
gzZ
I
B~g7m<!*
]!*
t0]c*
M wyz gzZngZ s]Z h~kZ S5U*
4E
5#
EG
ggZ2
+ZZqHgzZ~$
+
Z Z}
.gzZ<qH~yZ ce
(4948myZ) X ;g7!*
aV[Zy m{B
D~g7
tzt(px pZC

HHg(Z(([|Zt~y M
LL
kZ;g!*
f H * ~gp HX^]Zy M
X 7x Z%yZ ZzB
kZp@*
g(ZX m] oZ{zXD77kZv
[
VZzu
Zp @*
wEZp ZXU]Z{zX
87 Z%yc*
Z
*
IZ}g7kZp @*
pZ Xh^j] a] ]Z{zX@*
7wEZ~p
f x M zZ~gkZp @*
yCZX^]Z{zX D7 Z%[
!*
A1~s
# zzby M
g:p
/Ze
$gT[|Zxy M
tX@*
7

kZgzZsy M
~A kZ k
,
/**

Z CY V} }]!*
gzZ *
@Y{g!*
(2423myZ) X Yg~wqC
6,
p ZkZ#
tzt(
2012ag ( 197) m] )x

_q
-Z :
: DZzk ZkZgzZ /C
!*
[k
,

\ M ZX qbZ e
$g f x?ZmZ',
Z **
t] c*
Cy M
LL
6,
x Z Z C
!*
[} {k
,
t)gfyZ `Z0 #
b
ZL LZ
# {zyZZ6,
HbZa] kZ \vZZ'
,
Ze
$g f s
# Zy M
X
#t ZZ ) X @*
a
gz ]tVg;ZY ~x M {z bT
( 42 41 2003
7t Vxd
$
C
!*
[} {k
,
] KZ zmvZ -vZwgL L
b
kZX Y0$JsayZ xsZ[Z c*
Zz6,yZVZ',
uyZgzZ ~

\ M {z 6,
gzgzZW[)gf\ M u Z}
. tp
ti kZX Y 6,VyZ C
!*
{k
,
g *
b
OX Y H6,VyZ t:Z y ZwzZb
~ *ux Z sVg
gz M6,x ZZyZByZ kZx Z/h
eL#
KZ~{k
,
gzZ Z
b
G
'
+
}g ]gg {0
+
i[Z ZkZX Ygatb
0
k
,
i c*
zwJxsZ
(601myZ) X g7!*
a

< yZakZ f Z<


Lq
-ZZga ] ZZt q
- 4,
~Zh
+zY
:X YYH7~
.Z
: c*
MaVgz~y M
kZ L L

s yZzzq
-Z
X s h+
Gux Z}uz

X y 6,
zZ @*
Y H Z kZgzZ ~$
+
Z <]g
{Z',
kZ ~* kZ ux Zy \vZ 7 <m]g~uz
X @*
^
,6,
g L L{z q @*

/ zg )g fV-ZgzZ
Zg
+
GyZ C ~g7 6,x )g fVgyZZ
# uvZ zg y kZ ......
Vzg Z hIZ ~ ]q gzZ @*M y M [Zt X @*
Y M [ Z~ * Z6,
]~g7 h6,}iuyZgzZ D Y[i+
G~kZQX )g f
X M 7]g~uz ux Z szmvZ -vZwgX *
@YB
akZ bZ
Hc*
wys yZzzbT/\ MgzZ\ MO
wZ <
Lq
-ZZX c*
0*
x Z V; y
KZ x Z}
.t X e
$Z@ VZg Z
G
'+
}g ZvZ ) Xmm^e ] `emZX 7mkZ] Z
KZXce9
2012ag ( 198) m] )x

_q
-Z :

( 580 579myZ) X y|~p Z( } ZwV;

q
-ZgzZ ._ Z <
L u x Z [Z \vZ : wytL L
Hwi **
6,x Z Z C
!*
[kZgzZ6,g zgzZW[w~0
+
zZ}
.
xZZ
+tb
6,<~kZgzZ k
B s h+
G !*
t ZX
H
*: [ZJ
-#
X
Ha [ Zx Z ZyZ hpg
k
,
igzZ
X Y]g 8 Z
+tb
6,kZ x b <:gzZ YkZ6,x
~ {Zg vZX k
B s yZzz {zgzZ {g !*
]g q
-Z wyaV
( 601myZ) X $
Y7k
B 6,
x **
+ aZkZX [Zwy

~z**

kZgzZg<sZ 0 ~zdZ1Z **
gzZ i q)
Z m{ZjkZ` yZX c*
c qbzZi m{q
-Z =zx Z
)g fkZ Ht Z s@kZwyz ._'ZzgV,Z
rg
~Kk Z: gzZ ~kZ @*
Y ~Sq(xsZ6,
x ZZ) *
ZL L ,xsZ ._LZ **
X 7w q
-ZZ V,Z
L Lm<!*
gzZ~ Vzk
,
ZkZgzZ H Zz ~ "ZZ KZ x **
x sZ
]!*
t_ Z}g kZX s
# zVzUZkZ6,
] Z y M Z
7~ x sZ ZL
L
g It *
@Y c*
0*
g Zq
-Z~z**
C Zz
X *
@Y c*
0*
t
~C
 p {tzZi~` Kg (Z~ {)z y M ZL LgzZ
X,_ Z Z{ } ;tzZiZyZ Zz Mt Vzk
,
yZV

x sZ Z L

tgzZ c*
qZz [ gxsZ6,g~
C **
~ x sZ ZL
X YYH7nZZ 6,
gkZ VZ0] Z Zz
g(Zz{ Zg Z LZy
KZuZu{z m<
z+gzZ {ozyZZJ
-V DZz**

~]c*
Z@ Zz Y ~~y M
~ KkZX ^
,Y**
i {Z Zz~A kZgzZ F
F6,
x`
: wJxsZ{z
/c*
OX gzZ.
g2$
+]c*
Z@tgzZ Z7Zz
awyz q
- 4,
yZX YYHk
B x ZZs kZ6,kZ:gzZ YYH7$~
2012ag ( 199) m] )x

_q
-Z :

**
~KkZX ]Z
KZ0gzZszc 7s %Z <
z+ k Z ~gzZi Zzz
: YYHy~]g] lsf
D w+Z
kZ h
~ t y
KZgzZ 6,#
wyY
KZ
Cy
KZX 1
]zZc*
}Z
+ k
,
/**

ag Zz kZgzZ ys:t X hg {0


+
i
E
E
* wZt #
wyY
KZX x`
Z +F,
+q
$
-Z p$
8 yY y
KZ}uz {
h
e yY y
KZq
-Z h**
y M
gzZ
H**
~ V'gzZ]xZ<
Z x
( 2423m )X c*
gZ
s ZO+
M
KZ~g7
,Y~ygzZ]y
^
KZ ozBokZ 7#
wtqyY
KZX 2
: ~iZg
6,~Zi M gzZ ]Z z tw z yY V
KZ }uz gzZ } 0
+
ig0
+Zzu
DyY kZ >% Yzc*
}~6,yY w 0*
zuyZy
KZ
/ZX}
yY mX *
@Y ~gz *
*nkZa8{ Yz Lg7q
ptVzgZ hR a
Yz~*%kZgzZ F
F6,
wZZih
eyY~$
+
(33X 29m)X 7eg~zu^
,YyZVugzZg
kZ )gzZ {z
/bZ YZa ~ Z
Z bTn% YzgzZ ~uX 3
/ZX aVo)gzZVz

/a Z
Z bTy tmO$
>%
!*
,
'
uz]g gzZ
zzw Vz
/
}uz6,
D 1.
]gzZ
{z
/
t*ggzZ ~$c*
:
K0zZ4 !*
KZ6,]4-gzZgz$ c*
}
{o._;gzZ} Zg Z LZ Z}
.y c*
}t~g UpgzZ ~ Zi M V~uz ~
Zq
-Z b{ 0zkZgzZ *
*k
B s kZ ~ Zi M g (Z<
z
( 36X 34m )X
8g (Zwn

-Z :
q
Hc*
gZ
qzk
B ~ Vgz ~ <sZ l ~
CkZ X 4
V sg t Zzk
B : dZX k
B : ~uzgzZk
B : dZ
yZ<
z+gzZw zyYV gzZ YfZ C c*
izgzZV. ZzYKs
y
KZ q T k
B : L]g~uz k
B X Y 3g p V {o
X *
*{ YzgzZ]Z
G~$
+y
KZgzZsZ
F
F6,kZgzZ ZzgzZzz ~k
B ~]g ~ Vgz {g X 5
qip
)gzZm5 V
KZ
8x Z kZ gzZ )zg
A g Y Zz s LZ
kZp 0 ]ZgZ0gzZszck
B ~]g~uz%ZB
2012ag ( 200) m] )x

_q
-Z :

X F
F6,gn"gzZ dZq
-Z]Zp]Z&
+ q
-Z xsZ **
^
,Y k
Ba
kZ\vZY CZ
+ p zkZ ~g Z)ft6,
0#
Z~} Zg **

4gzZszH!*
%Z~w KZ {z yt~g Z)f kZgzZ c*
#
ZL#
Z
E
Z V *~rz
VZ',
gzZ q]Z
G
/ZOX}x Z9
5.Z
q s~uzgzZ]B~$
+gzZBnsq
-Z g !*
',
0
+
i qzggzZ~
nC
ab &Zx Z Zy @*
]!*
kZ/_
.ZpgzZ ~g^By
KZ
X ,4z]
.ngzZS~$
+gzZN~wEZ
z]gzZ
A&
kZ Y Y H7q )g fVz ]gzZzz s@t b &Z x ZZX 6
@*
#
x q
-Zg]gzZ VZy
Z x Zz Za 6,RZ~ y
KZ a
gzZ yZgzZ Za VZ'
,
gzZ @*
xz s zZF,Z}
.gzZ h#
x (ZX
~gza ZZz~g $
+gzZwLZ~$
+
OX @*
Z Zg Z~
C~
sp(yZgzZ Y c*
SVx +Z)g fwyz k
B | (,
M Vz]
gzZ **
Jm
yZz6,n7Z TY H#
x : z: q
-Z F
F6,4z y
KZgzZ Z}
.
~B; LZ #
ya~p Z}
.gzZ ~4+
M
KZ sy)g TgzZ **
S~$
+
( 120 117mxsZ Z)X B
kZ Zj] ZgzZ ~
Cc[Zs
# z `Z~z**

:B{ ^
,Y~Wq
-Z
wztb
[IZgzZ OW~ >Y Z',>g **
t wZ ZgzZ
X1
szmvZ -~ myZ ` Zz X DyH x Z
T yZw s\vZaVz
/
Zz : yZZ6,\ M !*
ux Z
x sZ Z L @*
X 
g 6,gZz s%Z <
z {o~:x ZyZ t
yZZz =kZgzZ 6,g Zz k Z kZ DmyZ **
~
:X c*
ZI'DIZ Zz6,
k Z
DSV gzZxsZ !gzaU3
/V,ZgZxsZL L
pI 7+
$Oh{z~~!kZ Y7gzZID; Yz~}ivZ c*

7!*
gzZ Sh+ D7vZ  7g$
+ 7v
+@yZgzZVn
Z
pgm x {p{zD7]gyEZzZZ}
. D
kZgzZ +gZkZayZX @*
7n wz yY yZxsZ V!*
{Zp
2012ag ( 201) m] )x

_q
-Z :

(156mxsZ Z X x Zwyp yZ~Vz


:D 
6,
x }uzq
-Z

Z%gzZ ]Z P gzZZ
+@P {z HgzZkZSg Zb Zx p<
L L
 g(Z\ M Xce **
nf
$Z6,q
-Z Zz<
p pkZX @*

{ c*
i { c*
iX ,g ebTkZZg6,] T;\ MgzZOge {o
D VZ
+@LZ~ * \ M a<
kZg0
+Z\ M
/
ugzZ l
/Z
H ? y ~B; g ZakZ X}o V ZzZ
+@}uzgzZbQ
b Zx xsZ\ M @*
Za 6,giwZt?T e **
{o CZg g V\ M
i Zzz~|a xsZZz
/Zci7tgzZB}g Z
<
L Lq
-Z zg
G
E
$

-;X ) X $
( 76/1] )G
Y7"
$U*

(
z~i !*
L
L f XnU] ]j^Z>Y Z',
gV,Z~zgb ~
CkZ
O<
z {ok Z kZgzZ H6,g]g~f q
-Z k
B : dZ yZk
,
i Zw
~}g!*
Wx [t t T c*
g Z
gzZ YzW
H[ gZ YzgzZg !*
g !*
s V V2 0 VyZ s 7
t~ Zg yZ B7gzZOV**
( 70X 67 m )X
yvV gzZg:g Z g Z
ZzXgzZ ,~i *
! z ~$
+g !*
g !*
v L
L
~ ]gZ sgzZ k
B EZ yZOg: p M M +
M
KZz t Z~
pgpxsZg ZgzZxsZ W,
Zy Z:gzN M xsZgzZ,/{z $
* yZ
( 70mxsZ Z ) X ~gz xg Dg (ZZ D
+m~uz +ZgzZ { ~g
/Oa
X ( M:~ @*
)zg=
ZgzZ L
L HtV,ZF,
Xau]Z
A wJtb
**
{g XnU] ]j^Z( 68mxsZ Z )
wztb
Vz
/x g q
- 4,
yZgzZ D7tt
~g !*
gzZ[W~
( 164163mxsZ Z )X $
Y~]i YZg6,
LZZ
<
k
B : LZ **
wztb
yZwy [IZJ
-V
Y ~ ~ Zi M %Z kZZ 7h+ {z
/ZL
L HytkZgzZ c*
g Z
~
. a
!*
LZ $
Y ~ 7~ Zi M %Z kZpg 6,VhgzZZ
+@ LZ{g $

ukZ **
( 121 xsZ Z ) X , 0*
', Yz~ }i vZ**
2Z
s zZ [ IZ y ~ e
$ M V,ZO D 7ts %Z yZZz
2012ag ( 202) m] )x

_q
-Z :

y ]:SL LyZ} O+
) !*
wy XX..... ] n^e ^e mZ
Ds
# ze
$( 121m )X
0*
',
YzL L[IZzz X c*
g Z

:
BX wJ
) Z @*
:t:gz 76, ]zZI t wyL L

q Yx Z Z .
bkZ wJ
) Z w z yY -Z ~gz **
k
B
i Z ]!*
t kgZ ZB dX y M { c*
i kZ]zZIBV Zz
) Z
LZ ~g Z)f ~(,Z n: gPYX **
qtb
wykZ =
:.....X Y7F
F6, Yc*
4BCZt C
ayZ
86,
zZ
6,
zZ LZ Vc*
g Z)f x Zz wx tb
wJgzZ s
# !*
Z wy6,tb
Z Z
**
0*
M MzZgzZ )zg YzVyZZgk
B kZ @*
xs h
e
~sg r
$:zkZ {z akZs**
Z
+L x **
tb
6,
yZgzZ
( 123mxsZ Z ) X g6,
fZz
) ZgzZ CYZ ,
CYxi6,V z',M kZgzZw kZ *
@Yx Zwyp kZZL L
KZ
z KZ Vh^
,Yx CY~} ~ Zi M ~g7 kZ~#
Z6,
xsZgzZ
F,
~C
0
+
i ~ ZZz Z KZ nyz d
$LZ [ Z Mz xE LZ ]g z
~ Zi M Z ]gzbz XXa J
- `g Z +
M
KZgzZ}
( 127126mxsZ Z ) X }wEZB

Ds%Z 'g Z
Zwg gzZ #
ZggzZ
f t b
L
:
M MzZ tskZ 7Zw|g {z @*
YHZ
+tb
6,
V)L L

#
kZ ._
) ,Z KZgzZ ,
) Z wy Bgz g V0*

BsZ B
bgp~z 0
+
iZ6,Z , Z Zsgr
CXxVZz]Vzgz$ zg 6,Vzgz$VZz] Ct
(125mxsZ Z) X C0*
zu+
M
KZztZuxgzZ

]uZzgzZm]0 /gzZzmvZ - **
Zz ,kZ
` yZ~ KkZgzZ DkZ ?
k Z myZ Z
+ i ZZgzZvZ G
*Y Z akZ Z!*
'0{zm
g-gzZ?f 7u~xsZ t Z%yZkZgzZ g Z

Yzs xsZIZ {z A: gz
gzZ gUp bkZ p (g gzZ
2012ag ( 203) m] )x

_q
-Z :

qZ {e YzgzZ yZzz s %Z yZZz ~ [!*


 c*
X x
/g Zi!*

c*
6,
C: yZZ OW~ Zg yZgzZ g Z
i ZzzgzZAx
~ lZ 0*
:g (Z ~zc h+ Zw
M z 6,[IZgzZ
H
**
Z Vr!*
xsZ w }
oLmq
-Z tN~
C~z**

X
rg7i ZzzaLZb ZwZ6,+ :kZc*
?g Xj i oju ai^Z gZ
zzk
B **
t]!*
N
kZ6,
] D7n X m] mZ Z kZpD7
40mxsZ Z)X HZ^ ] X m] mZV,ZDe
$M
**
Yc2ZDpVz
L
L Hytx|X^n] oa ] Z ( 126 104
S]Zi q
Z -nC
yxgy
KZ q **
1w1wy kZvZ(yZgzZ
X ~p ~ Zi Mz ZC
ZV>gzZ @*
i q
Z z ~$
+gzZ!*
z hs
( 126m )
~yZyx ZgzZ2Z ~e
$ZzggzZ/Zj)f IZ
Do ^Z X^ aZ~tb
e
$ M /6,
gwVX 7zci **

TgH] gzZ2Z~i q
Z aV)Zz b <~gz LZ
: D 
X D
Z!*
x ZZkZyZ **
X **
kZ $z.Z
onkZ~ ]Z@: i/]|gzZ1Z ]| 7~ kZ L L
KZ -1Zx Z .... X ,g(Z: x V gzZ(: k]nm{q
-Z)Z IZ
:g(Zx~szBVVf K yxZnkZ~ `ZZ[
VVZ7$ZgyZpw[Z}gxZ
tXce
G
$ VVf bTOX)zg $i!*

Hzgg(ZE
0kIB

G
{7 ~E
0kI$k]X
Hc*
Ig0/xVf VbZ
k]LZ {z @*
c*
YZa tZ~VxBSX 7xsZyZ

XDkC~g(Z]igzZk]xqgzZK?f]KZgzZ
G
I !*
E
0kI$)Z IZ V,akZ B[pxsZ[ZNkZ];......
( 301-298xsZ Z ) X 3gg Z
',
Zz] yZ 7$z?E
+yZ

]a c*
~V1KZaZgzZ$nkZ+y
O}$
+
LL
(300mq)X 7wwnkZx[Zp`n ] ^$Y ^`
2012ag ( 204) m] )x

_q
-Z :

~VzV {z ~0*
t6,V)V<<~gz/bZ
I6,gZzkZX OgzJ
-V] KZZgzZ,:g Z6],
ILZ
: D 
**
p**
kZe
$z~ Zi M IgzZyZ)f IZ~
Zx yxgV)gzZ V t Z
+t ~ g rZ L L

( 291m;) X gzZ AkZV k\ZX V: Za

i Z0
+ZkZx Z)f IZZzb <~k
B gzZ Zz M 4k
,
iV SCu**

:X @
*
0*
gZ
xi)f tb
6,V Zz{@ * Ky
{x t sgzZK 7gH2Z n0VZz SCu xsZ} L L

a)**
* C
..... X ._*_ Z!*
nZg ByZ c*
hgy
N Y z V
o_ Z p gzZ
zX M
h YK 7wZzZ
( 277 276mxsZ Z ) X

n ]v ^ ` mZ H` ZZ[-1Z**
~G @*
kZ
*IZ
Hts~kZY ]!*
0)!*
-Ztp X`n ']m ` om
q

 Y Y H7~
.Z bt kZX Y H Zg7 Z N Y _ ZB
7g ZZ6,oa* sKZygzZ6,~qg )f IZg Zzg Z F,
x *q
- 4,
u

~k
B c*
,wJ4 !*
( V SC { Zp) t Z6,kZ X M
h
]Z6,%5Z Z t b
L)
/ZO ~gzf tb
6,yZ b <
gzZ% ~{yZ V { M a*6,okZ {z
/Z Y 7wJ ,7
Y c*
z LZZ%K wztb
yZ4Z ~)f V
{gVn
pg:
wztb
yZwyy
/ZV; X 7^
,Y*
* *6,o{g
( 428/3y M Zx Zm }8E
)X $
Y *6,
o
E
+ **
Dy )f- L
L Zj]g q
-Z 5{Z Z$
~uzp 7g U h Q"0
+!*
Z {z
rgxz~$
+
Z+
$Y V )f
**
( 289 m ) X , h e Z
# gzZ g 6,kZ e J
-Z
# g (ZVf +
$Y
7nZZ y6,h )f-)f IZ @*
x|t ]!*
kZ [|Z
v~[Zg Z c*
e **
yf
/Z t Z% X 6,g$
+]!*
tq M
h
Z e **
~gUp( KZ~ LZ {z
/Zp7 ~ kZ)f- e **

VzS&z~Z ]g E
5{Z Z$
+**
OX Y~7]i YZkZ
2012ag ( 205 ) m] )x

_q
-Z :

)f IZ t]g~)XXe^vn o ]fm ] &^%]Z s


# Zt
( X Yk
B s yZ~]gkZX BCZ6,

]g q
-Z 0Zx Za"
$U*
~0*
#
yeztb
**

kZXX^e ^`]j] ^`^_^e ']]Z 0ZX HF,


!*
kZgzZ
t ,Zj g tb
w!*
{z 7t Z Ztb
[ IZ t
g
**
X g
/w5Z Zw*
!p
/ZBwJ~g Z)f 5Z Z kZ{@
bTX g 6,{@-{z t s Z% kZ L L : Hyt kZ ~z
~g Zz z" **
Z Z:gzZ ? y ~0*
z ~gZ z xg L~2Z Vx
]!*
t( 12423m ) X p *
*: Z Z kZgzZ ? 0*
xg tb
bZ
x|{y **

/ZX 7]!*
t~]g {g0Zx Zp: VY
g(KZ
kZc*
X] ]j] ^`^_^e ']]ZO X^e ^`]j] ^`^_^e ']]Z@*
Z%
X Dp Z p
yZ yDgq
-Z ~ ]**
Dg Zjx Z )f IZ **
(
 }XX.y sZ {z HyV- } M tzZi {g (Z
vZ- **
Oy btb

I7)f kZ}[g Z x`
} (,
{ Zpf L L
X 7)f **
~ h kZ *
*~ m,
g z',M ]gy c*
*
*q~ y
zm
0Z) g Z
**
a)f
g .{z
/Z (,q
-Z q ( 289 mxsZ Z )
+
~)f IZ
/Z @*
xg U*M/ ( 240/13 W C Zx x

0ZX 1378/3)Z IZx ZZ


kZ g Z
s ZkZ {z @*
>%?E
+
z.yx
{6,kZ T c*
Z
/
~g Zy{yq
-Z f q
-ZO **
Zw]6,
Z V,Z
HH7)ltt /**
X q )BkZ kZQ
H
G
'+
 ! Z 0Z ') X H7{@6,]!*
kZB}g c*

gzZ c*
} J m

( 10167gt ZiZ'X 28837g
}Of y
/ZX',
Z',
ypy7ypf L
L bZ
y
/Z ..... X *
@Y 1~]gOybT Y 1bZ m kZ
287 m ) X C M xi OY y z e
$ kZ }O{ Zg Z f
s:X ~z)ye
$ kZgzZ Oy~$
+fq ( 288
gU*MbVz~KkZ +Zg} #gzZzmvZ -p %Z 
2012ag ( 206) m] )x

_q
-Z :

&a, )X ~z%
/G
( 122-107t
# I ZPX ]Zk
,
zzu :[~g G
: }X Hg (Zi Z0
+Z: ;Zp]gm~x Z**
tzZiZ
ZzVZgx yZe{z
/Z Hthtx<xsZ~}g!*
<L L
c*
Ct\zZ & p6,u5ZyZgzZxVgzZVgyZ}OVz%
: ikZ x\ M X k
B {z6,
TYc*
g6,wqZgzZ Y1 f yZ

yZxOhVzgzZ f
e6,u5Z yZf
exVj< tg2x
E
G
B bzg
k
zXbw$
+Sf zzx kZaxsZX +
m
V W,
O Vzg2gzZ V Zzg sq
-Z kZa kZX sb &Z & kZ **

g KZ /\ MgzZxZ wgs~uzgzZ 3ggZ


'
,0jat

**
VZ {Z
+ ]iYZ kZ pV,Z ~ Za ^4Z 5gzZgj c Z
Z~ V
(283m ) X c*
cn` ZzgT
HZa(Z`Zzg!Z Zuzq
-ZCgCggzZH:I

*
@Y 0N H~l [ V,Z t **
~kZ
[Z kZ:gzZ H7wJW,
@*
]Z Z2 V,Z D ZzgsZ
:X Hg (Ztzg: ;Zp]gm
wJ e ._`VzuzwZzZ
+@LZ V
rgs %Z ZikZ~L L
kZgzZ ]xkZ x ZgzZZ
+@ + LZ ti4 { c*
i ..... X ,7
s Zn
pg~hyZbgzZ,7t *~8
-g-ZyZ2Z

~ ...... X ,: c*
,wJZ {z {Zp , hg6,=Vp] !*
tQ,ys
x c*
74] CZ fV}uz c*
LZ} 3gx ZoZ %Z kZBS
M 7]gz yZ}VgzZ K 7~
.Zy M
pb) b
z
E
G

N8
-g * ` M YxC
@*
Rz9gzZG
0;X x ~tg
$ qZ
F6,]Z 
F
g ZxsZ[ZgzZ wgkZgzZvZ

H 7Za q 5
( 19-16xsZ Z ) X

wy?
'Zzg t{zYHtudck
,
i **
X 2
wZ Z!ZiZ YzgzZxsZzw} OkZ ~ NZzI{
yKZ V,ZOX Y H"
$U*
iZ x#
sZK~ zg ZgzZ Y 6,
]EZ YL L~]c*
MM
Za~
.Z/ Yz!ZiZL LkZ{
VZxg$
+gzZ uz,
'YgzZ h
q Z VY
(z yx H~
.Zt
0#
ZgzZ
) !*
zwysxZZ zgy M
gZ
t *
*g(Z
) Z
2012ag ( 207) m] )x

_q
-Z :

(117-104xsZ Z)X} a8{#


} ;x !*
,Z {z ~gZ)f >
VZgZ ngZ YLy M
a YYHyV-w+Z**
~V/{
#
sZgzZe
$zn{ Vgx{gngZ YakZ c*
gZ
iZzza
X9

Di Z0
+Z|~s~ kZ t {z *
@Y c*
0*
$ ~
C ~ w+Z kZ
}x|kZ~y M
G m YLJ
-VX
H1~
.ZuZ Z uZ Z
X $
'g~uz kZ {z ~z 6,V
KZ}uzgzZ Wz { c*
i
ZkZ6,] }uz HwEZ~x|Yq
-ZkZ6,] y M


LDyzzz Vy M
pX
HHt :Z kZ6,
Vg~f
zzawy~x|T YgzZV Zz s t z t (V;z Hf YLgzZ
Z}
.gzZ}g (Ztzg ~6,<
gzZw z yY{z
/}uz {z
/q
-Z t {z
Hi Z
yZ6, c*
V x}X}8

kZ t IgzZ C
KZ {
: Z 
g Zg Z
n

] ^%n( `ne ne o $ $] n m( ] o j] 
o j i i $ 
e ^n*] `e ] m$] ! ne i ^e
( 7372wZ) nf '^
* ]

{z ]gkZ Z xi**
yZ6,?4 ?~A + {z
/ZgzZ L L
gzZX ; gN[pZvZD ?gzZX {@Zg vBT4 s x +Z
yZZ IZ ( ~yZ ) ?
/ZX 
z}uz q
-Z~ : M {z H VX
X Y YZ (,
gzZ~}i z7
:
HHV-f <
L @YKVz
/
}uz!ZiZYzVz
/
u

^$ $ v] ] ] ^iY l^q ']' j ] e a`


] $
* ] l$
fe `e ^$] ] ' ^Um
( 251:2{Z) n^] o

ZvZgzZXc*
O]Y ZgzZ ~}V7vZLZuZOL L
)gf ~ VvZ
/ZgzZXc*
DZ ;egZXgzZ gzZ>

!*
X Zz
a6,
VZz*vZpCY0{gZ Y}i@*
H: ~gYy
:
Hc*

]i YZh
e!$
+Zz6,
zZLZyZZIZ

2012ag ( 208) m] )x

_q
-Z :

]q.] m$] ! m a o $] $ ] `$^*e i^m m$ .]

fe `e ^$] $] ' $] ^e% ]m *] $ ) u ne a^m'


(3039Z) ]n% $] ] ^`n m q^ l
] ne ] k( `$

6,yZY ( ,Z{z ) CY~]i YZ7Z CYk


B ByZZIZXL L

Hc*
wVzyyZ h**
v{ztXg 6,
yZvZ"gzZ
HH
{z
/}uz ( yZzz) {z
/q
-ZvZ
/ZgzZX vZs[g Zg {z ~x`
kZ
E

45 V
@*
YH c*
]vZ~X] VzKgzZV iG
/V{ }: )g f
X D Yb Z
/

atp ~
.Z Yz6,gOzz zwy ]c*
M yZ **

et zt (]c*
h
M V,Z
Hc*
g Z
Azwy Y
L V
.Zt kZgzZ ZwEZ YL~X~ qzl]c*
~
M yZ~y M
O
y!*
i**
D (ZX
) !*
zwyg Zx|WzgzZkZ Y
L H
6,x mZ
# q
-Z ZzpgzgzZx~x|LZ c*
i Z0
+Z[|Zx kZ
ZkZ {z '7 Z% i'gx Zz M ~ t :Z ],
ZkZ V;z @*
w EZ
kZ(
/ZO $
b
q
-Z ~ ]b
x|kZgzZ
q
-Z ~ Z
Z
wVX 7~gz **
Y H~ Vgx !*
kZ t :Z kZ Y Hy a]gq
-Z
Zz >
Z^!*
( 32:5 {Z
+ )X c*
Ci Zzz Oy
KZ ng Z Y y M
6,g

HHt :Z ng Z Yq6,
T~ga6,gwVgzZ7 Z%'gx Y kZ
X]'^ ] o mZ~/g e
$ M bZX YYc*
7g Z
OZ
# ( 73:12- )
H~y M
pt :Z ng Z Y6,yZq7Z`
~gagzZ ~w\ Z%
gZ
^
,Yk
B ~]gmq
-Z ng Z YL y M

/Z bZ!*
( 85:11)X
H
kZX W,
gzZ Vzi **
VZg ZaZi Z YmkZ tzz kZ c*

]c*
M y M
6,T ;g}g Z

) !*
wyz q kZC
yM
Y Y H7w+Zt
X
HHt :Z YL~
VzU yZ D = YL~ zg ]c*
M y M
**
t ]!*
N
s ]EZ, Zy M
paZzb7yZ Hy
7zz z ]Z NZ: ;ZegzZ ugzZ t l{LZyZ 1

) ZgzZ Z}
.Z ng Z YL~ b Z y M
tzz kZX D
2012ag ( 209) m] )x

_q
-Z :

YLd
$yZgzZB]x m
CZgzZ *
@Y 1~x|ugzZs ZZ~
: ~-g}X
Hc*
g Z

`f m$] h$ m^+i `i^+m ^$ e ]_nvm ^e ]e$ e


e m $ $ ` e m $ ` ! n^$ ] f^ ^ n ^
( 4039e
$ M ) m^e *] e%

yZ J
-Z |Z TgzZn 7qZt D T c*
Pq kZ V,Z L L
~yZgzZX Zx Z V> d c*
PbZ V yZX M 7t
Vz@[g ZgzZ D 7yZZ6,kZ , ZgzZ D yZZ6,y M
kZ , Z
X }Y[p

6
,
C g Z yZ Y M t V*
K?y
w M gzZ y
~ 14e
$ M $
h
+ F,
}og Zj: Z [**
~yZ/w M gX
H +@L
: Z 
g Z

!nv] m] ` ] $ ] $  ^ % v]
] ` ]a $ 
( 6362e
$ M ) m^e n ] $ ]$i

gzZ
vZgzZ7[Z ZvZgzZX y|',F
F ( A kZ ) "L L
X Zz+ Y[pVz@vZ ,ht
/ZkZX Zz

YL , Z%KZ kZgzZ 'q


-~%ZzBZ}
.
H~s ZZ g
: Z 
g ZX ng Z

$ n ^% i e$ ]'] ! n^] h% ] ^fi * ] ] *]


$ ^ ^ '] ^`u e
* ] o ]i ! mj] g% vm
( 56@*
54e
$ M ) nv] ( g
m ] ku

g gz6, V
 vZ
'
,
!*
X avZgZD
+
gzZ ]L L
}igzZX @*
7I V Zz "(,u {z " X gzZ ~ b
zg [g LZX
vZ"X n
pg kZgzZ DspkZzg vZgzZz: Y~kZb &Z
X d
$
V Zzng

g Z
Yz
L z zwyZ
# yM
Y t zg w+Z & **

/Z[Z
p } 7,'t Zt :Z YL L~y M
6,T C]g{zC
h Z% kZ
~g **

~] b ZwkZVzg Z',DkZ c*
{uz
+!
X Y3g Z s Z@ZgzZ] VZe NZzyZZ t
2012ag ( 210) m] )x

_q
-Z :

*
*n
6,
VwyaZiZ]gC
Y~x|y M
Y1ttn!*
hyZVx * tTe**

_7b{z kZA
$ Le
YgzZ t s@wy zg y M
XY c*
,@*
gZMZ sZZ~g(Zp
2~Yz~]g: ~x * Y1tt._2zG**

/ZXY
kZ 7? kZ~ mck
,
i ~gzwyaZiZT
*X Yc*
xz~g(ZphZ>%kZx t{zgzZiq
-Zw
kZ y M
a kZ @'
,
]%y M
*
*~
.Zt wZ Yz
*y M CCt6,
gZz{zZ
+]Zh
+CgzZKyx Z :Zw ywZ
mq
-Z]i YZtq
- 4,
kZ Le b7g Z
zz zwyt :ZZz Y~
phV i kZ {zgzZ ~ ~} ],
Zzq
-ZgzZaZi Z Y
72]c*
M wZ gO X Le 9 7~ ]gx #
sZK c*
~g (Z
E

IZgzZ V}~ Zg Z Z
Z ~ V
/Z e
$Z@t 6,
zZ ~73
{z tq
-Z : n
6,
V!*
xsZg Z n
pgpV!*
z ZZyZ Vg D0z
X: {@ *V Bx 
t~uzgzZV
~A +yZ
IZ ZV C Zzt{ ~ yZX Zu" ,{Vzt
" _
.~g^gzZ]yZX 0zVZz 0
+
iZ
kZgzZ e
$Z@: u" q
-ZtX }6,YK s& 
x 7piZ
6,RZa LZgzZ Le *
*p ]q LZB gzZ&
x
/Z t
{z
/TV c*
&7+
Zzzzc*
Le *
*g(Z i
h x KZ W,
Zk
,
i DgzZ c*
&7
oh
e kZ $
Y
DiZ0
+Z& q hZg7 Zg7 kZZ &F,
{ c*
.
i~g(Zp
X Le**
7Z
+6,
Zg(Z!*
gzZ Zi M V y M
~gZ)f X0zZ
ZZz~*wEZVg (ZkZC
!*
} ],
Zp CZzt{~uz
zmvZ -~35e
$ M c*
Hc*

 Z
+tb
6,yZ x[IZ~29e
$ M /g *
7 Yz[IZ
) !*
kZ `Zz~}g !*
kZ
Hc*
g Z
xsZs@
E
E

L 6,~z**
nZ Z Zg X yZ
g zzkZgzZ D7t
) !*
wyp$
zwy n Yz:L gzZ
g p xgzZ [: ]!*
tqg Z
Yz
X DG @*
kZmZzy
2012ag ( 211) m] )x

_q
-Z :

H n
pgp yZ 7 D~]b!*
VgzZ ~g (ZphV
]i YZt 58~ e
$ M wZ gy M
z.
m{g ~kZ e
$Z@t X Y
BkZ }
. ~$
+ {z
/)Zz {@B LZV
/Z ~
E
gzZ ;gw!*
6,yZ ;g Y t~}g !*
V Zg Z V YYZh {@
a VgzZ Y ~g Z k0*
}@A
$V
V {z
X YH7x ZZ m
#
V 6,IZ 7 ii8{ H Zzt y M
Q
Y c*
vs }uz ~ Zi M yZV x
/Z Y ~
: Z 
g Z~Y
KgX *
@YZg7~]gkZA y M

]] ^(] ^q( ] nj] ] nf o i^i ^


^n $ ^$ q] ^`a*] ^$ ] m] a ^q*] ^$e m m$]
( 75:4Y Z ) ]n $ ^$ q]

aZrVgzZVgVz%yZgD4{oggzZ~5ZgvZ?
HHL L

[KZgzZZzgTwkZvZ c*
_ N t D7wy
X }qa}gk0*
LZgzZga}g

# V>{z[yZZIZ]g V xyZ Zz e
$M
X **
J
-Zg ZZw kZV 7b ,@*
g ZMZsZZ
0z y
LZuZ V2 C Zz Zz x?Zm . **
]!*

kZ e
$Z@ \vZ 7#
KZ6,^}iua ]
x KZ T yt X} Y o kZ Zi M LZu Z {z Hc_t s
**
6,g ZMZ^Zg . gzZ c*
8
-g (x . **
a g Z
: ~z**
pX T e
g !*
g IZkZ s:
Ht N} 7yZQgzZk
,
z w .]|{zL L
gzZ d
$
gzZ^ kZakZX{g:% W,
O kZ mZpzx Zc*
g kZ
YE
E

GG
B &Z ]t
~g gzZ z Y 7{7t kZX ~ qz% x
C
5gzZ { Ze Z Z \ !*
}g vt d Zg f kZX Y3 ,
$_bZ
/z Y
E
.- G
$
- LeX g ZMZ 7Ez9t Yg kZX @*
Z
VzNyZX Y x sgzZ N YVZxVLZuZ Q b i
2012ag ( 212) m] )x

_q
-Z :

( 100/3y M Z) X Le**
3 h] {z

&Zj8{g Z j
+ZI]gkZ Yz]Zh
+C{g{yy M

+Z Yz ~z **
Y Y H{ i Z0
+Z kZ X g Z
x`
{ c*
i O{z
Ze^Y~yZgzZ **
i q
Z#~c*
g }--zg FkZa8{Vg
]z*ZzgyZZ eZe6,VZC

gzZ *
* ZZ" ~g !*
zg Cg *
*~g Y 2ZgzZ ^
,Y**
--{)z **
wEZ a ~
/]g gzZ 0z
: qgzZ 
C y
KZ *
*[Zy

g y M
{z H~
.Z x #
sZKgzZ ~g (ZphV
X izI
xsZ #
} ; x !*
* )lt {y yZ kZ ]!*
kZ **
X 3
EE
kZ V,ZO X Z 7y q~ m0 n
pg 7i Z CZ p$ ~
msf `g V,Z~ KkZX "
$U*
]c*
MvPy M
l
: Hw+ Z
( 38:47) ^%*] ]m $ $ n ^ fjm ]$ji 
G
'
X V7?v{zgzZ}Z9x~uz$
+
}g +vZzh?
/ZLL

/pZ ) ^nS % i n ^ fjm ^n*] ^e] e( m ]i $ 


( 39:9
G
'
$
+}g +gzZ } 2~ T
$ru **
g "vZ d: a ~ Z {Zg ?
/Z L L
X jh : kZ ?gzZ } Z9x ~uz

( 133:4Y Z ) me l^+m ^$] ^`m%*] fam ^+Um 

G
'
X M(~g +V}uz}uzgzZ} U" eZ}
.
/Z ! L L

Ym
CZ) v^$ ] p'^f ^`$m
*] $ *] ( ] e e$ ] o ^fj
( 105:21
X V}}_g Zz }iL
L c*
~g1iL L

:Dw+ Z] c*
M {g

A &h
!*
gzZ#
tA
yZgzZ M ]{~y M
]c*
M pkZ L L
g Za g0
+Z LZ
A & gzZ hkZ {z
A &x X o zB
( 147mxsZ Z ) X gqhkZ {z

*
/Z t **
~~yZgzZ0) bck
,
i]c*
Mxt@*
q: CYxz h#
: Z Zi M CZ {zYgDh gzZ Yx ~
2012ag ( 213) m] )x

_q
-Z :

^Um ]Ze
$ M Y
Kg~yZX $
0~
. alkZ^Z{z:gzZZy
: V-{z M~yTXme l^m ^] ^`m] fam
$ ]i ] ]$i] *] ^m$ f h^j] ]i.] m$] ^n$
o ^ !]nu ^n ] ^
* ] o ^ l]^$ ] o ^
l^+m ^$] ^`m%*] fam ^+Um !n ^e o
* ] o ^ l]^$ ]
( 133-131:4Y Z ) ]m o #] ^ me
vZ D"gzZN @*
t ~[ ?qVyZGgzZ L L

gzZ~ V M avZ (Y } 7 vZ ) z ?
/ZgzZXg Dg e
}igzZ ~V M avZgzZXg ZzZw pi *"vZgzZ ~}i
G
'
Vzuz ((~g + )gzZ Y " e {z
/Z } ZX i g g vZgzZ ~
X g b~g76,
kZvZgzZ M

YK4Gg ZMZ ~Ex ~Vs(: V Zze


$M
**
Zzt xX
HHy g (Z ~ KkZa0#
Z:gzZ ck
,
iX
/Z {zX i *"

gzZ y Mz }i 7` Z {z
/c*
x ~ 
!*
KZ Z}
.
x Z LZ~ ]g! xgzZ **
i MkZ kZ @*
ax
~uz UZ ~i *" ~(,
Z}
.}g(Zis ZZ
Zg {Zgx {z
/ZgzZ @*
**

:~=kZ~y M ZL~z**
X }(kZx
G
'
x BF,Z}
. g CY e
$Z@ VZ m
CZx b~g +gzZ"L L
G
'
z~igz s kZ ?
/ZX 7{Z
+ Z}
. b #KZ ~g +~ ~zc e
$Z@ kZX z

:]} ZzgV 
kZXjh ? 1h H Z}
.V* 
**
VZx
gzZ }ux ~uz U?{zzs ZZ%ZkZX Zz6,
~g v[Z: Zz6,

( 405/1y M Z) X M: t
~zgkZY?
}g v

#~g $
+gzZ y 
**
: V X 39 e
$ M /ggzZ 38 e
$ M gn
:tt (e
$ M kZ~/X ck
,
iX qZg ZMZz#
~E:gzZ

* ] o j^$$] ] nf o ]] n ] ^ ]Y m$] ^`m%*] ^m


$ ! n $ ] o ^n% ] ^nv] ^j ^ ] ^n% ] ^nv^e jn*]
( o ] ^nS % i n ^ fjm ^n*] ^e] e( m ]i
( 3837:9/pZ ) m oS

B}i1?d~5ZgvZ @*
Y ?Z
# H"Zz yZZ}ZL L
2012ag ( 214) m] )x

_q
-Z :

y0
+
i *~]y
MQ?Zg6,
0
+
i *hg]y
M ?H !Tg
G
'
+
Z} w$
+x~uz (~g gzZ }[Zu**
g"vZ d7?
/ZXgwz~h
X Zzpg]g6,
qC
vZgzZjh : vZ?gzZ
: Z 
g Z~g

^$ fm fm $ $] nf o ]j i a j*]^a
$ $ n ^ fjm ]$ji ]] j*] o% ] $] $ fm
( 38:47) ^%*] ]m

Dk ~ ? @*
Y c*
a ay

~ 5 ZgvZ " t ?d L L
h?
/ZgzZX` Z ?gzZ i *" vZX @*
ayvLZ {z @*
kgzZX 
G
G
'
'
+
X V7}g {zQ }w$
+x ~uz (~g +vZ

HGZ#yZZIZ zmvZ-vZwg6,] Vz Zzs


X a#
}
.kZ{z
/
gzZ (yZ Z}
.,g(Z nZZ {z
/Z
H
: ~z**

{z yZza Z}
.t |gX ::gzz ? 76,?x Z}
.L L
x gzZ Z}
.zkZZ **
KZ ?
/ZX ;g} ,gi #
}
.+ LZ"
( 195/2y M Z) X Y{g Z%**
?gzZ }j=kZ

~y M Z m Xv] p'^f ^`$m ] ]Z:e


$ M Y m
CZgJ
-V
~E e
#
$ M kZ h
+ F,Zz `VyZ ~z**
e
$ M kZ
:X D~
.ZgzZy Z}
.ZjgZMZz
M CY:tt
/ZXVn
pg9
L otzt(M
hzsp9e
$ MC
LL
WzggzZG~]y
M {z ;g M `y*6,
zZ YYB

~ * yy
M yy*kZ q
- k~ y*kZX @*
c xZ
se
$ M YgpVZ 9X ;g6,}xOZ }iV
$Zgz
gzZVv s_gZz}i Z~e
$ M kZf T~~uz
V>gzZVd6,
}i g:gZ
'
,
0
+
ixg{~x0
+
i~$
+
ZkZ
( 191190/3) X @*
Yq

~ Z`
VZz Y uh y M
Hw+Zt ]c*
M **

~}g!*
x 6,
gwVX C H~zcV ZxugzZ,
'Y{z Hg tx`
q
-Z
:
Hc*


2012ag ( 215) m] )x

_q
-Z :

( 59:11) n ^f$q ( *] ]fi$]

X g(Z ~zcxO?
gzZuC
V,ZgzZ L L

: c*

D[x KZ]|bZ

Y ZZ ) vm
*] o m m$] (n] *] ]n_i
( 152:26

7b &ZgzZ D Y~ }i z:
) Z A V Zz Y| (, u ?gzZ L L
X D

: Z 
gZ~g

( 28:18l Z) ^ *] ^ ]a f$i] ^ f ^*] _i

ZZpKZ {zgzZ c*
c*
KZ wT : ]!*
kZ ?gzZ L L


H| (,
unkZgzZ

Bg7i Z ZgzZ #
b
V Zx z,
'Y T e*
*~
.Zt ]c*
M yZ **

]c*
M x t @*
( 119 118 mxsZ Z )X @*M ~}%i Yxg 6,
) Z kZgzZ
ck
,
i}un#
x gzZ#
~ ~yZgzZ0) b ck
,
i
vZz!*
Y M t V*
KZz x
Hc*
C~ e
$ M ~ yZ X 7
Z}
.~kZgzZ ~ F,
6,lzg Vzg7-gzZ ~LZ O+ ]!*
Vg
: V- e
$ M ~g7X 0*
gZ
[Z

n ^$fq ( *] ]f$i] ] `(e l^me ]vq '^ i

gzZuC
?
gzZ 
**
VgkZgzZ Hg Z ]c*
M [g LZ V2 tgzZ L L
X g (Z ~zcxO

6VgkZgzZvZ 7~p~zc#
,
x V %
Z q nZ
L Zzs
x|B yZ~O?
Vzg7 LZ.
W!*
g (Z
) Z yZgzZyZZ
X wEZ~
LZ {z g} 7]t x ~ x|( {z X ]c*
M 0 ]|n
~qg e
$.
) z 6,B; yZ

) Z (
Zx 7t yZ Z}
. t Zz yZZV,Z gtB
X}:g (ZlzgZZ~~zcVzgZu!*
Z}
.gzZuLZgzZwJ
@*
Zzt 7~Kb ck
,
iZ m 28 e
$ M gJ
-V
6,?g ]c*
M 0) Z 0*
: ? {oaG @*
lLZ **

2012ag ( 216) m] )x

_q
-Z :

#x ):gzZ ck
,
iX g ZMZz#
:~e
$ M kZX D 0*
g6\ M LZ
[zmvZ-VX;g Yc*


) Z #
x L&
c*
Z}
. { c*
i e
$gzZzKZVyZ ~ + LZ\ M g Y e
$Z@t
Y ^~ ]ZpKZgzZ c*
Z}
. Di Z0
+ZyZgzZ Tg sz^~
: Z 
g ZX ,:{ c*
iV Zz6,
"Zz

i `q mm o( U] ]^e `e$ m m$] f]


]a f$i] ^ f ^*] _i ^n% ] ^nv] m mi ` ^n
( 28:18l Z) ^ *] ^

kZx 
gzZ aq g [g LZgKhZzBVyZ\ M LZgzZ L L
T : ] !*
kZ:gzZz:s yZ Zp
M i 0
+
i * ?gzZX Dg


H| (,
unkZgzZ ZZpKZ {zgzZ c*
c*
KZw

X`e m m] f]ZV] Xf ^] _i Z Zzs


2~ 7**

) ZyZxVx| X_i ZgzZ ZwEZ~.


kZL
L ~=kZ~y M ZL~z**
pX bZ]!*
kZ c*
xg
Wz LZ
) Z L LV X g: 6, kZgzZz: Zg7 A kZ : M kZ : ]!*
( 23/3y M Z) X ZwEZ~x|

x**
tq kZ
HH7{^
,Y~W `~z**
~gT6,
zZ
YzkZq
-ZZVg Z ZzwyzF
F6,
]Z~+gzZ
*aq "
$U*
tBBkZgzZ Zz
)myZZsq
-ZakZX ~gzx#
sZKgzZ{V)x
z+Z~x|Yzs~uzgzZwy~yZZz ~7,
sz@*
g
kZ~NZHZz 6@*
XnYH~
.ZwZe
$K~T~7,
Za
pw+Zx{z 6,
wZZYz**
hg
XC7&
+!
[ ,xsZ kZgzZ lzdZZ **
axsZ ZLV M',h
+'

D7w+Zd : #k
,
i Z0
+Z kZzzkZ *
*"
$U*
F,
',
p
W,
Zk
,
iyDg ZX
H1x w+Z i: #F,
{ c*
i} O] l6,g x
[Z }u bZnZ ZyZ }Xn}7z6,VzU Z **

2012ag ( 217) m] )x

_q
-Z :

ZgzZu xsZak
B s x ZZ 7tnZ ZZ 2Y7
~g UpgzZ ~ Zi MaVzgzc<
Z}uz*xsZ t Z){z @*

kZ{7yZ akZ LggZ


',
VVtzg **
@*
7th
$
4E
I c*
~7o kugkZxsZ C Zzt s DtE
0G
-Z b & Z ]gzZ y yZgzZ g J
q
q Z x Z Z 7/_
.Z)
X/_
.Z{ 0*
gzZdZe
$.
c*
gzZ H7 n c*
]Z~
Ce
$.Zz Za 6,KZ **
V M',h
+'

X Vzi{ c*
iI nx
L Z Hf yZ6,g~uu bkZ
H c*
g(Zt0#
Z
/Zab &ZV *\vZ @*
ZatwZq
-Z}
xZ#
}
.t b&Z V~uz #
@*
B" !*

) ) V
{z
b&ZYgzZh TZzZa~xZZ @*MttwZZ|(,
kZ ?g
~p gDkZ0#
Zp H !0#
Zq
-4,
**
~gZ)f
,
k
+g]ZY kZgzZ *
5
@Yx" y
KZ0*
gZMZ |xq
-Zt ?
m <
{z{Zp{z
/ * T ~gz$
KZuq
-ZtX *
@Y
pLu
Z Zs:gzZ]i g@*
7]!*
~q
-ZstX7I
rg
7YZzgZMZ#
{z
/
)
/Z[ZX {ZkZg@*
Z
HkZy
MX**
V;V
KZx#
q
-Z(k
Z twZ^
,Y**

?7gD DgzZ]ZYZ-Z0*
gZMZxq+gzZ<
Z $J
:X N { z c*
**
[Z wZkZ
Z',kZ:gzZ **
~g(ZpgzZ kZ:g YZ #
._{okZxsZL L

/Z?7c*
: *6,
hgzZ:x#
tswZZX**
~g(Zp)c*
bZg
{z~]g~uzpX &xgzZ {k
H{ZgZ,Zg)g SkZxsZ ]g
wZbZgzZ X gZ
n
AzZ **
#
x:Cq
-Z S#
x:q
-Z
E
E
}',
c*
iZ#
q
-4,
y
Z tpTH7n mmZc*
S5$kZ
G
C',
Yz#
) ]!*
~uztX7W,
Z: c*
kZ6,
wZ
gzZ}wEZaKZ xZ CakZ #
6,
x~uzxq
-ZY
7~gztkZz!*
pXC{c*
i
A &~k
,
+b&Z~#
5
@'
,
kZ
uLZkZp6,
xq
-Z YX:w~wq#
)gzZ4~wqC
#

2012ag ( 218) m] )x

_q
-Z :

etbZX,!*
',
z{n xnZZKZZgzZN Yby-Z
Z
Zz~ akZgzZN ;gZZzn"gzZ(x)xq
-Z
)g-Z Z',kZgzZ **
zwkZg-Z !p#
:X,wZg F,
(146145mxsZZ)X **
)gzZw

c*
M t wZZ a kZ M7[Z wZigzZ 
MNkZ **
6,g$
+
}
#
.t x ZZ " !*
B ^4Z Z 
) ) V
0#
Z
~$gzZ *gZ {zVTZ g
$uz y M
7(Z
/Z ?g x Z
?YHnzH~* |gzZ1zg ` Zg @*
x ZZ *" _
.

g Z]
.Z}
.L~ *0#
Z {za8{]Z
GX t **
wZt
Y Zx C
gzZ 6,
g~ V
KZg Z',Z yZ Z
# T e b w
b &Z KZ {z @*
7tht x xsZ H Cx Z [ !*
yZ Vzg Z Z
:~[ ZkZ **
?}p
{z @*
thkZx C
{zX #
xsZ 79t kZ L L

{zgzZ Y[Zy

q Z kZN YwqZx Z

# 1X}p b &Z wZjZ LZ


- 4,
q
xsZ Y
/~ Vz
fg (Z
) Zz ~zc V@zk
,
LZ
6,kZV*Z~kZV}uzgzZ Lg7!*
#
h ~g (Zp#
x kZ
( 146mxsZ Z ) X @*
Yqh

wZjZLZ[ZxV# YH6,

C%ZkZ sZe7zg 6,
bkZ**
p
?
Hqh#
6,
kZ0#
ZgzZg7.
p b &Z

kZ#
q
-Z HwZ 5.Z4 Lg[ZwZt`**
kZk
B s kZ g D h Z #
~uz
/Z B
bg h ]!*
?g ZMZz#

t ? H
Cx Z Z y zg gyZ c*
7 **
[Z wZkZ
wgzZ{ Yz * 7W<
mk
B
/Z @*
Za akZwZ
**
qx kZC
* h b & Z x ZZkZ wZ Z
KZx q
-Z x
t
/ZX $
~9JZab & Z * ukZgzZ B
bg qZgzZ/_
. kZce
Nt C
n
pg htzakZ k0*
V s~]g OZ.
h
L Y
Z LZ {z ht V
/Z :X {oI 0#
Z 70 x Z Z
2012ag ( 219) m] )x

_q
-Z :

VY ht6,

CZV!~uz * V} 9g Zab & Z * ._g


Z LZ[f
/Z ?@*
0*
7g Z

Cy ZZMight is right~]gkZ H ?7q
? YYc*
g Z
Z)6,

CZ }6,
*]gz)
,
]ZgRz
s V pgZ~g Jzq
-ZwZ {yyZ n
pg7p]!*
kZ **

wa
c*
g) F
F6,x Z Zz
c*
g
/ZX $
w E Z
4 !*
( KZ{ #
{z ^
,Yt zg wZ ZSe *
*!*
w1s Zz
ZgzZ ( s Z O kZ 7 Y t
/Z X}x s Zz w~
h b &Z6,gZ n
pg ~g Up( KZax gzZce **
g z', Zg f
Xce:~}g !*
x )]!*
cebgg Z
',
X c*
7qc{~yZ**
p]ZigzZ{e
$.t
*
@Y c*
0*
yZhp .
consistencygzZ ;~ w+ZgzZ'**
BkZ
gzZ]zZIsq
-Z **
6,
gwVX CY0*
BVic*
VxgzZ gzZ
WxsZ6,gzig Z D 
gzZ D7t
) !*
zwyyZZz
DtgZg Z ZjVgzZ
)
Z xsZ s~uzp7*
*
)
Zz
:OX g Z
~gzZ
7~ kZX gzm:q
-Zg Z
)
Z xsZ B~gz b Ct L L
XgzZ,qBVkZpX 7x g Z~kZuZ+ VJ
-V

Z...... X 7i *" /
$Z gZG {zgzZ C
)
Z xsZ ~ * yz
ZyZZ6,5gzZy
M x- + h'
,
g q
-ZvZgzZ @*
Z
+@P sxsZ
tZzpXC M: "
${c*
ikZV!-h
+
@*
:c_gzZ {zy
KZ
~VZz%ZzZ0
+
iiy
KZ y(Z yq
-Z 7 {oq
-Zs{z
E
G
yuBy!*
iuZ Y^7 zGsx kZakZ Le
XgZ~0*
2ZkZA7Zy
KZuZ
+@kZX@*
7,
8x

g VzhZxsZgzZ Le**
**
i{zX UB; ZxsZgzZ Le**
~ga{z
w'zxZw{zX!gzvZ[dZfkZxsZgzZLe**
3{zX@*

akZX7~zcC
!*
yZxsZgzZLe**
}g7]]_
~kZ *
@Y|m
8
-i (Z ~g{k
H6,
s MkZgzZ Ce kZy
KZ
6,
(173mxsZZ)X Sg7!*

A &wJgxsZ
Z

**
x CgzZ Z}g7 : Z
a
)
Z xsZ zg kZ
2012ag ( 220) m] )x

_q
-Z :
:DtkZ **
X Y7 ~ m,
g TxsZ%kZ akZ ~gz

xsZ ItbZ @*
yVgzigZxsZ ItbTL L
V~
)
ZxsZ t{zgzZ yxgVzyZ|X 7zgZ~
)
Z
XZgYx gZgzZ ~ m,
g Tx VX @*
~x d
$C
bTzVzgZgzZ
C0*
[ MwZe
@VQYZa /lgz6,

@~kZ @*
Cx3,
}igZ

M7y
Kd
$+Z~g@*
~g7 *X !*
kZqV{z @*

zkZx d

$pf H ^m{d
$X:zVzyZ~xT
g ]
'
KZ X,: Z ZzCZ CZVzt0*
TgzZ ZgYJ
-Z
# e**
J

@*Mgz(Z
zq
-Z~eb &Z Zz6f Vo) 7 M **
|kZ k
(175mxsZ Z) X @*
7,
**
[yYz[bzgz Z
#

mLi Z n yY y
KZ **
t wVq
-Z y.6,gzZ
~6,} Zg ~ Zi M c*
w z yY V
KZ}uz {z
/c*

 t T c*
g Z
wZ
mLX $
Y VZg Zs kZah
e!$
+ kZ c*
a1zg kZkZ}
0*
: yZzz bkZ Dy p **
t + N~
C z
:X 7^
,Y**
VZg Zs {z
/~]gY
Zz3,

z ] ~g**
z ]X u 0*
~EnC
k
B tL L
T 7+Zn~E nx Z ]zZ zwgzZ
zzw Zp
{g n
z Z {'
"z q
-Zk
B ZVzq yZX g ^
,Y k
Ba
s}uz
/ZgzZ Y7 Zppi Z 2~ ]Zz 'T CY

aggzZwq b & Z Z
# YVZg Za
zkZsA
$ZZ 
( 222 221mxsZ Z ) X g: !*
=g f Zuz Zg Z
DSVgzZxsZ !gzaU3
/V,ZgZxsZL L
pI 7+
$Oh{z~~!kZ Y7gzZID;Yz~}ivZ c*


D7!*
gzZSh+D7vZ 7g$
+
 7v
{ZpZ
+@yZgzZVn
pgmx{Zp{zD7]gyEZzZZ}
.
yZ~VzkZgzZ+gZkZayZX@*
7nwzyYyZxsZV!*
(156mxsZZ)X xZwyp

 f
e~
.ZiZ k
B :
L kZ **
D#wZZkZp
gZZz]Zgn~kZgzZb &ZZ}6,
R 7s Yzc*
yZzz
2012ag ( 221) m] )x

_q
-Z :

**
pY@*
7q6,l~
CyZ bt X *
@Y Ha rz

V ~ t + wZ ~
Cn yY
KZmgzZ Y g ._
X 0*
g Z
xZw**
VZgZsyZV:>%Yzs
E

F6, Iu" {z K yrgzZZ


F
+Z : LaVb < **

f }]!*
kZ~ kZ ~ V1 g@*
Z 0 ]q :/X 
s6,gx X~p~(,
~J e c*
C]=yZV,Z M7
~V g C Z Ztb
: B~0*
~b <
HHx Z ]!*
kZ
gzZ LZgzZ , Z
]1
ox z x V Zz M ~ LZ ,:B
X ,:Si q
ZCV
pggZ
n
'
, Z%ZgzZV Zx.
HZC7#
~ VyZxk!*
)f wqy{gH sxsZ
/
%6,VyZX
H1 {z
) Z( yZ
k
,
W,
b
Zk
,
i#
zg~KkZX , x OZ yZwz{z t'~g Z
6,Vz!*
}k
,
kZ ~tz **
b
X N 6,gm{ *@B mG
*6,okZ%z5Z'{!*
#
sZ}k
,
gzZ%KgHy
b
Z {z Y zg7 ]!*
kZZBBkZgzZg Dtb
: V {z

( 262/4u ) Zz5Zg @*
~d)X g DZ Z ` Zy

g #
zg g
wzVgzZ M 4k
,
iV p (t ts{zZ n
Hq6,gZz!*

{z kZX ~Z?

#
sZZz
~z**
p Y ~uV ~IZ tDy
3: YZ q
-Z {z ~ zg ]{g K y j ( kZ| (, kZ
4zgg ZD
Vz'
,
Ywq p g Z LZ C
Zx/X 
] ZZyZwqtp c*
g Z
zb
iq
-Z ZxiLZ V,Zz b # c*
ggzZ
X y 7t e
$z n] ZZ LZ }/]Z|pXgzZ nZ : q
-Z
s\vZayZ w]q:yZ ` Zz ,~ zg ]**
/
X x ZgzZ Zw6,
: wJh+taVb <x ZZzq
Zj] ZZ mx Z/~ Vzk
,
~uz **
{zx sZ ZL
:(q
-Z}X 3 ]**
Dg}uz
)

Z **
g ZMZu',yZ X *6,g ZM Z Zz3,

gzZ ~ yZ L L
2012ag ( 222) m] )x

_q
-Z :

y!*
x ] ykZ %Z kZ :~yZX ^zg ~(,

~5gxsZ
N 0*
h] kZ {z
/Z q Zi MgzZ Zg Zi M Zx Z:gzZn Y ;~ o
0 x Zu
*
)
Z xsZ:%6 V Zx~]qyZX Zc6,kZwJZ
~ g I]!*
LZ x **
vsyZ zz X M
h zg ]Zxz }kZ:gzZ $

c*
g KZ z:t
) Z ~g c*
z: wJ]t ?
/Z c*

zmvZ -wg
X u}g vw!*
zZe

DT#
+Z~o
/Z @*
"
$U*
kZ/gzZzmvZ -
kZX ~gz**
U 5g#
+Z wJxsZ] {z e**
ntax Z
xsZV 7tkZX p ~ Zi M z{okZx ZZg **
U#

c*
{ Zx yZ x (o t s kZ Y Hg66,wJ
( 192X 190/4b)zbg ) X D3Z'
~q nZkZgzZuZg Zh Y

Za c<
~ Zi M Or!*
<
q
-Z V,Z zg w+ZkZ
X c*
g Z

y M ZL

XbzZim0**
~y MZ
L [Z M
:0W
gzZ c*
g Z
m{BWZz [g Z kZ **
~xsZ ZL
g 6,<
LZ}tb
W!*
[{z{z
/mkZ Hg(Z`t
Vz
/mWt t]!*
t V,Z~y M ZL @*
q]i YZ
ZkZgzZukZ%ZX
Hc*
~}g !*
W[k
,
}g7 7s
b
O[Wq
- 4,
yZXg Z
',s %Z **
`ZzgZje
$zn
{u 0*
~ uz[k
,
7 n6,
b
yZr!*
xsZ
gzZskZ6,~w
Hc*
a! u0ZyZgzZ
/
%xsZ
:XM
h0{ax PZ
kZ_'" 3Z'
x gzZ
HM~B;yZZIZ*!*
z[a[Z L L
X ~gzg (Za xsZg Z [ ce Y Mt 6,gZz 0*
{za
:7~]gsf
D {zO
xsZ
/
% @*
YZ ewLZ x : *gzZ Yc*
Su[X Z
2012ag ( 223) m] )x

_q
-Z :

:gzZn i Z0
+Z : ~ ` Z'
sZkZKZuz gzZ Y
/
%sZ {a
B yZ gzZ ] Y Z', Wa nZ Xn 0 Z
# zg0
+Z 6, }

( 172/2y M Z) X
HHyZ x !ZVz@
yZgzZ
H(Outlaw)y s nc*
zWgzZu~[]Y Z',
yZkZ L L
kZ(KZ vtX [ M k
,
ixsZz
oY g: { CY~o}ga
0*
]zzmvZ- c*
h{Z
# sZ skg zxzg ]!*
{
) kZ wgkZgzZvZpX , 0*
',m: {~oq
- kN Y
c*
g: !*
g g eZkZayZ]Y Z'
,yZgzZ ~
Z6,
yZo M
Qc*
N Yhgo c*
N Y$
Z
sZgzZN Yg 6,
c*

z9o ,}~
/zkZ LZgzZ\ M LZwJxsZ

( 175/2) X [E

:~= X^rj] nU] u] ]Z

bkZ{z
/Z x vZ~{CKZyZ t Z% ] m oju q^L L
z: OyZ :axsZwyZ
/ZgzZ 4BwJxsZgzZ,qzz
(273mxsZ Z) X z J
-zyZyZBszZ

(q
-Z 76,
s%Z<
z+{g XnU] ]j^ZzgkZ
0ZgzZuz[k
,
]gzkZ 7Z *
b
*OWc*
X @*
0*
gZ
F
F6,
g Zz ]ZZ 6,kZX Za Zj
/
% xsZ {u 0*

**
 s@gzZ ukZWOwqX,6,x LZf yZ D
TBmgzZ} ],
Z mq
-ZZ {z Zz]!*
Z
X YYH7~
.Z
oju ai^Z**
a<Zjsx ZZ) *
xsZ tkZCc*
kZgzZc*
~
. tb
e
$ MgzZ X m] m j i
wJZz #
x ,Z p
8 ZgZuz ~} ],
Z] ggzZ NZ
V,Z~ZX~gZ2ZV
KZ {zy Z}
.~T7
xsZ ZkZX =5 
LgZz~Xj i ojuZ~y M Z
:c*
gZ
Vgsf
D tZ] 
LV,Z~
X **
ZgzZ
8g !*
yyZ*
*tt ^
,YyZ*
*6,
Vzgz$X 1
X )zgVhwJgzZ**
!*
hB Z ZzX 2
2012ag ( 224) m] )x

_q
-Z :

gzZ **
D
+
%4'
,
iV )zgV wJxsZ vZX 3
( 66mxsZ Z )X b 0
+
i._xsZaV
X*
*l{ ZZzgzZd
$
zq}
.s hgzZ*
*{ ZeVX 4
X **
~gzZypzOanZZ ^
,Y**
gzZ *
*k
B ah)X 5
( 109X 106mxsZ Z) X 4 {ogzZV26,
!*
6,hyZzcX 6
**
~y M Z @*
X 7zz~ NZ c*
I~Vsmzz~yZ C

t Z]kZ wq]gkZgzZ Za W~x|


L{ tzZi$
+LZ
V
KZ Oy Z}
.gzZ Sq V
KZ OSq Z}
.Z
# c*
g Z

:X V**
z~g Y2Z
OvZ+~T
q{z Z% 
L 6,
L x kZ C
s t zt (L L
+ L LZ
# QXavZs+gzZ Y t t ZgzZagzZ
{z Z% kZ S7ZgzZ
) Z L Lp+~y!*
i! @*
xD
=kZ+ :X YHg (Z~~zc2Z zx ZkZy F,
!*
 0
+
ix

TgzZZzgV 
zZ}
.Vz6,
Vz~T
q{z CYZzp] !*
t
+!
kZ t k
B sZgzZ
qg: e**
0
+
i ._y vZ~
( 151/1y M Z) X g0.Zy s}~T
q+Z(

gy M
zgT F
F6,
=mkZ gzZ
M 1g: Z`t **

4Z s
Z}
. 7zJ
-} ],
Z] xggzZD
+gZ[Zt ]Z NZ C G
5G3E
kZ LZ **
X C
L L~} ],
Z (z *SqgzZ
M 1g: Z
gzZ 6,] Zy M ZgzZ Z ~
Cg e y M
L L[KZs
# z -g
SVCgzZ Z) * c*
J
-kZZgZ ._**
}g
:X UZs
# zx Z V,Z~y M ZX YH a
c*
}] e TgzZg
rg {o CZ g (Zq
-ZC
bC
u
LL

X 7, kZ1,gzZ Za% kZ ZekZX}:


Z}
.gzZ}~g Y 2Z !*
LZ Oy Z}
.6,}i Z}
. 7
/
ht Zp
C
cgzZ VykZ
D g zZ
D a g kZ X { Z}
.i Z)Vz
M : i !*
 kZ LZg J
-[ : uJ
-
z kZ gzZ Y 1x Vz
( 151/1y M Z) X N Y

:~tb
e
$M

2012ag ( 225) m] )x

_q
-Z :

+C
!*
[ t{z t %Z ZuzYVt0*
uxsZ~[L L
k
,
/**

gzZ { Zg ~(,
] ( yZk
,
Zz xzg~nkZX Y c*
; W,
Z ],
Z h

Vz()}uz^ M 2Xx kZ Drg x [


yZ7zch+vC
!*
[ e
$Z@V akZX **
M 7 bZ
-V X BwJ xg ,@*
J
g ZM Z sZ {z M @*
z cgz)
,ZzgV 
: Zg Up
}i Z}
. 7htyZpN: c*
NyZZ g (ZyZ myZZ6,h+

M yZgzZ6,Z}
.VZeKZg~B; LZg x i V+
KZgzZ ,~g YCZ6,
{z Y Y c*
g (ZZ wEZ~ Zi M T{ c*
i { c*
iX g D4',
i6,VYZz
X g .g ZMZ sZ}tb
g T e xg {Ze
/Zp J
-uZ'
( 172/2y M Z)
: V,Z DZzkZgzZtb

sV~
gz~{~,Z'gm~(,
~(,
aTq{ztb

tL L

kZ+ Z}
.pX ~ [Zvgc*
gz kZgzZ7

]!*
sgzZ SX~
# q7]gmt V2!*
Z}
.Z F,
',
z!*

'uu{z6,
VZgVzuz c*
KZgzZD7g(Z+Z}
.v t
}i Z}
. 7h kZ7Zp,Te**
tp ~Zi M Z

VZeKZx0
+
iZV
KZ{zgzZV~V;yZ!*
Zz3,

zgZMZ(6,
kZyZ n
yZZIZgzZzgYqyZ}VqtXN`gzZ,._
7qy
Mtb
t wZt;g[ZX,. xZgzZ 4"
~ag6,
VZeKZgZMZsZZ 7~Zi M kZt t[Z kZ

wEZ~Zi M kZZce **
s6,z #
x kZ7kZgzZ CY
~VfwC

zDZZtb

t{Z
+Z(,
kZgzZX@*
tyZgzZ]iYZ

g6,
VZeOkZgzZzs > 2i~{Zg Z}
. g @*
{i@*
kZt

(188/2y M Z)X 2{z~T$


+
~(,
X**
ZZ7

gzZ xsZ ZL L6,gZz {z y k Z ~kZgzZ, ~ ] Z yZ


;gt yDg6f **
~Vzk
,
X Z Vzk
,
~uz **
6,qkZ
Yzg OgZ
s %ZyZZz~p Z}uz c*
.#I k Z ~
4 !*
VZ Z0 V
KZ c*
gz VIzgbq~ {Zg xsZ Vc*
{
^zg~wJkZp *
@YqJ
-u yZkZX Yc*
g Z

2012ag ( 226) m] )x

_q
-Z :

~ {z {g mck
,
iZj ` Zz X D7G @*
kZ m t
i Z0
+Zzz kZO ~yZZzgzZxsZ q 7zz
] Z {gy M ZX s ZZl
, wZZ r Zz Y
V,Z V O _ Zz ~gz$ {tzZi kZy
H !*
6,~z **
@*
Zz
 c*
g Z
4 !*
0
+
ix sZ n
pgpVp Zzm
XIgzZ ~ NZ{q
-Z G
S5XZ$
+
7F
F6,
VZ Zwq
$`
4E
~bZq
-Z 75q
-Z H7g(ZE
0G
o V**
@*

G
V)6,R<z y Z% xsZgzZ v
Z * Y ZLq
- 4,
X Z
X **
4 !*
xsZgzZxsZ6,g~~ NZz~ 7{ V ZzggzZ2Z
E3G
" 2Z 
5E
-Z Zz Za ~ XtV; yZ gZ
q
7 E
G
yZOX Dm,
?i._ ZLZLZ{zT@*M ck
,
iwwq]g:
b ]5sq
-4,
xi6,)f IZ ~0*
2Zx q
-4,
~
]5x yZ{zq
- 4,
N YK**
6,
yZ2Z0]Zk
,
zzugzZZzt:z
Zf xZ6,
V)q
-4,
aX Zi Ma6,
2ZILZ~
kZ A
$@*
:6,
V)y q
-Z <~ Zg ~yZ
/ZakZ7
gzZ4!*
(V ~uxsZ._gyZYC7,
7i6,
,yZ
7tn ~z**
@*
X CYq %kZ~ ]gV)
2Zz xZkZgzZ 0
+
ix ZxsZ gzZ uZ a q
- 4,
yZX
Z0
+
i Z xsZ ce It Z6,g xq
-Za kZ *
*Zzg V 

c*
gsZ {zKy2ZgzZwZ 0 {)z
(gzZu]VzU
LZ {zgzZ7bkZ ~z**
pV
) ZZ
# Zz<
& aVz!*
x
] kZ6,R~NZ BzJ
-VyZsf i0
+
ixsZ ._g
s
# z um
CZZj+ #
Z V V,Z~ y M ZOXBwJ
:+Z { ZZ X
HHzJ
-VZzyZZkZ~kZ
 0
+
ixZg7{zgzZ Zy~Ze
$ M6,
zZ {o{z0vZZ% +L LVL L
Y
K^74',
i6,xizZgzZ ~NZt x sZL
L t e
$ M X
C6,}okZ
(196/1y M Z)X nYSrUu7q+ZtXY

V) x Z C9<sZ {z2ZP0 {z zz
2012ag ( 227) m] )x

_q
-Z :

X q$JD2ZIz Cx V)q
- 4,
yZgzZ g Z
I
kZ ? CZ
+ ~g Z)f H6,V Zj gzZ Vz)| (, M kZ
Z6 h~g Z)f kZgzZ c*
~k
,
q
-Z KZ yZ h] L L V,Z [Z
{zY CYgD Zh
+q
-Zck
,
i **
bkZX 3gzJ
-}
yZ LZV)gzZ D7wJ gzZ nZ g Z
s@gzZ k ZZ bT
z 8{X ]i YZ gg 6,2Z gzZV ZzgVhg: ;Ze9
x z y gzZ @*
7{ V Zzg z CyZ )gf
/Z [ZX
Hc*
C
V 
2Z zx Z Z}
.)n C76,V)Sq2Z Z}
.~} ],Z
**
kZ C
X @*
0*
gZ

8g ZMZz #
V Zz + yZ 7*
* Zzg
x ZakZ s@ Z
/ZY CYx ]g q~g7 {y
7 ]gzy 6,ge
$gzZkZZgzZ !Zj ZzgV 
2Zz
X 3Vzi{ c*
i`
oOkZgzZSg
2ZP<sZ0 gzZ8{#
)**
YtykZq
-Z
gZ
ZgzZ BpZzg V 
0
+
ix ZxsZ f
y Z}
.LA
/Z a kZ C0*
7g Z

g A {y yZ~ ]gkZ @*
X V
2Zb~uzgzZ2Z bq
-ZQ *
* ZzgV 
y }uz {z
Y C0*
gZ
wJ.
**
{ c*
i & t zgg~z**
m<!*
X Y7^
,Yt
~
]gq
-Z u~zcy {z}uz {z2ZbZ}
.q
- 4,
y Z
 Zi Ma6,2Z: ;ZeLZ~} ],
Z]5) Y t
/Za kZ
/ZgzZ ?

HH Zg Z {zy
M
) Z ukZ~} ],
Z2Z
@*
Za wZ
Y wJZzg V 
$
2ZZ}
.)~ 6,gzZ ]i YZ ] Z}
.)6,R NZ
D7Zzt**
?$
7VYZLZ ._]ZgILZx +Z
~Sq kZ
Q Z + *
*6,R(z Sq Z}
.
/Z
uZzZ}
.
C~ NZgzZ ~T' Sqiz yHty
MXce**
Zzt6,
g
q
kZpY c*
}g (Z Zg7 + : c*
+ kZ F
F6,yZZ6,< ~ kZgzZ
?Y3g Zzg{ ZZzaZgzZ
**
Y Y Hn
t ykZh
+'
q
-ZaiWZ Zz Y 0*
~`**

gZMZz #
2ZyZ 7*
*th ~zc 2Z: ;ZeLZ V)Zg Z%
2012ag ( 228) m] )x

_q
-Z :

p Zt**
an
t X
8
A &6,V
KZ}uz)gf
V+
KZgzZ,~g YCZ6,
}i Z}
. 7htyZL
L D Z
i ZJ
-uq
-Z
@*
X g D4'
,
i6,VY Zz M yZgzZ6,Z}
.VZeKZg~B; LZg x i
Z% 4'
,
i6,
VYZz M yZgzZ Z}
.L
L Z akZ@*
/
7iWZzGt
**
^
,Ys x kZs Q n:0
+
ix LZ6,x }uz x q
-Z t
gzZX s x ZZx 6,g : B
bg
A &/zgyZgzZ ZbkZce
wzZ 7h**
6,
x KZ 0
+
ix mCZ-zi[!*
g Zx q
-Z t Z%
/Z
6q
-Z 6,gZ 0
+
ix x Y7
g 4',i L LakZ
7gzZ @*
y)F,kZgzZF
F6,]tx ~g7 @*
7{
g(Z ._]ZgLZ0
+
ix LZ x t}uzX *
@YH
L L6,
kZ
c*

g sZ **
pY@*
76,gx #
sZ ._g**

LZ~) tiT $JD2Z CgzZIV)~


VY{ M KZ kZgzZ $
} 0
+
ix ._]ZgLZ~} ],
Z m
xzg ZMZz #
R
c*
g bkZX $
B~ Zi M ~g7 x Zlgz6,
M yZgzZ6,Z}
.VZeKZg~B; LZgx iV+
KZL L6,RCz!*

X *
@Y{g !*
VV k0*
V)wqg (Z 
g D4',
i6,
VY Zz

tzZi Zq
-Z

Zj]Z" z ikZgzZ , xsZ ~ Vzk


,
~z **
~y
M
G
CT ~gzf { tzZi}q
-Z
~[Zg Z ~ fI okZ6,g~
V X Z 5Zo **
gzZyZ~ Ki Z xz i Zh
e V)
#
sZ 6,* ~g7 n b & Z x ZZ {z gzZ Z $
+{tzZi **

gZ
zJ
-} ],
Z ~ NZgzZ ~xsZgzZOg Z
9
Z V
:X 
g x gzZ x q
-Z yx XgzZ xsZ X 6,Vz * p y ~ NZ L L
kZX s %Z gzZ NZgzZwZs%Z Zg T I~uzq
-Z .....X x ~uz
ng
q )f c*
{@c*
*6,kZ t Z k
B yxgyZgzZ}g Z6,s %Z
Cng 6,kZ *gzZ Z k
B 7*Zyxg
gzZgzZgzZxsZ :X Y
~g J
-Z
# t spkZX ZgzZ ~7i {!*
7w!*
B t1X
k
2012ag ( 229) m] )x

_q
-Z :

EZz~yZgzZ~x }uzq
-ZwZyZgzZ}g gzZ ZyZgzZ
B t1 k
k
B ~$
+ZyxggzZxsZzgy ~ NZkZ .......X $
74zgzZ *

kZgzZ ~g J
-Z
# ~ pkZ1 (Enemy)! w
C
X (Theoretical)~
E

M wv p !*
c*
[wZg ZC
X q Z 4,
} yxgkZgzZ}g Z
gzZtq
-Z y kZ X Y Y $
s %Z s q g Z
]Zzzt g !*
X iyZ6,T c*
gt V 6,gZz G
0uZ

pgmy Z ZgzZ ~g2 {zX 7my kZ yZ b)i*zk


n
B gzZ
( 299@*
296m) X 

~ b ~
Cq
-Z V,Z s
# z y ZZ xsZ^ M ~ c kZ
D m

c*
gsZBV)V; `
oX Hs %Z`Zzg
:t'gsf
X V}~
c*
gsZwV-
c*
gsZ){z)f IZ
sZ DwJ~0*
2Z sZp: !*
xsZg Z x ){z *IZ
X Yqg6,
Z Ztb

c*
g
%Z ,wJ~0*
2Z sZ:gzZ}~ xsZg Z : x ) {z ZIZ
X BwJbtb

c*
gsZ
X:mB
c*
gsZ ~]g~Vg{gX){z[wIZ
x *%~0*
2ZsZgzZ 5Z Z tb
Bx )V; 
s: ~z**
@*
X RkZ6,gzz ~g6 B
bg 7wB M
+Z g Z
t Dt6,g xq
-Zz V)g ZY)
xq
-Z
8{@ *B yZ {z Z Ztb
c*
wJxsZaV
*{@ sV {z Z
# ^
,Y~]gkZsk
B s yZgzZ B M
:X ,: wJ7
X: #1: {@#
sZ X{zq
-ZXxlZgn~y
M kZL L
X{z}XV: ~gYsZxZ~zuyZ1V `Zy

#
sZ {z}uz
(314m)X #VX{zaX:#
/
: {@
: Ds
# zn~yZyZk
,
i +@)L L

7k
B ~] Z ZT
q+Zq
-ZtX: {@Xg {zL L
$E

rg ptZg (Rupture of Diplomatic Relations)q G


Z ](X @*
Y
2012ag ( 230) m] )x

_q
-Z :

k
B yZ%] V
/Z .....X Zi Mx Z Zb!*
[Z~Vz
yJq ~kZ,{zs Z w zyY yZ~k
B +ZpVg{k
H

( 321 320m) X M:xi6,


V q
- 4,

~gyc*
ztb
c*
z{@z * c*
Y c*
yZyZ t Z% ] L L
yxg}g vgzZ}g D7wJ ?]g ~ VgVyZ
/ZX
~
( 321m) X 7]ggzZ Zk
B

V x ) Hs %Z } Zg kZ V,Z `Z LZ
kZ ~ ]q wc*
*
*6,kZ a V gzZ x ! w{z B
bg 7{@B
: **
X
g g b Iw zyYVz!*
(combatant)L
w!*
{z
/c*

x +ZXk
B u'
,V x {z[gL L

~i ~g Z
ZkZX M
hg
/
Vj Cg kZX b Iw kZ wq: c*

7k
B u', x p .....XB6,wZZyZgzZ,yZ N M

$] ^`m ~y M X 7b Ia}gwZZkZ:@{ Zp{z


]_i a% fi *] ^m' ( qm m( ] o i^m m$]
w 
f)C
aV
/Z:gzX s Zz=} ~]!*
t( 8XZ ) `n
z#
Zyxgx Z Zx V ;gC
y**
6b I
q
-ZzkZ~*gzZ 0*
gZ
&kZ Z eZ e6,
V) Y0x ~'q
-Z O
( 242 241m) X Y0x
[ZgZ=)C
gzZ (Enemy)! w
f)C
{z t t~
Ct**
L L

w )X !*
y Z Z xsZt X g (Enemy Country)
( 245m) X b I~k
B
qsypgzZ
#
sZ ~g Z)f Tgb Iw)kZC
**
tt-Z L L
E
 Zg Z,Z {z tt~uzX C7 g
$uzy M
G@*
tkZq:

( 249 248m) X g}g Z


[Zg Z 7[Zg Z|gzg b ZsZ
y
KZC
zge
$ M kZXv^e ] ] u oj] ] ]ji 
gZ~y M
LL
t~ XY6,kZ h ts]gw'kZX x ZZ.
Z y Y
X @*
Yw'ypx Zwyp~mbT @*
Yw'{ hL LbZx Zw
Z
C
) )gzZx Z 7tpkZ c*
gZ
!wL LxsZf)
iZ
/Z
-Z (Z
q
/ZX ^gzZ}O e VgzZ} h L Le Z
# 6,
f)C
y
2012ag ( 231) m] )x

_q
-Z :

(266m) ?;g!*
t
H~g**
Zq
-ZgzZy

T c*
gZ
x 9)L Lswz yYgf)1ZxZ c*
gZ
t **

7Zzgg yxsZgZ6,
VZznwzyYyZ t
(312m)X1sZ bILL x 9)LLpY
Zf tb
6,V)~ V2c*
gh
+]
.V; yZ yDg $
+Z
u

SC ~gz6,V)Zz b <~ k
B Z f tb

I yZX ~
:X6
,
~qgV)f kZ6,
V Zz
Vb <c*
{z
Hc*
a
qkZh
etb
V)~#
sZ L L
ta ~ y 0*
X V c*
g #
sZ6,o Zz tb
zg {@ c*
7~gz q
- 4,
} **
Z
+tb
6,V)V a kZ M 77 'gVz
( 246/4b)zbg ) X

LLp '`
os: ~ K ]zg{ )z {tzZit
]!*
kZ{zy tb
V,ZYZ'{y**
~ y
M Z
w 
iq
-Z5ZZtb
aV)Zzg4k
,
i#
sZ C
Xk
,
/**

ftb
6,
yZakZVZeyZV)zg,{gYB
bg
k0*
]Z@ Z Z~s
# zV- g Z)f
c*
gsZ~Kwyz **

~ y M ZL V,Z~ =7372]c*
M wZ gOX ~ Z m{ ~g Z
:D 
X5.
{z
yZ ~g Z)f sZ
zzgkZX rZ e W,
Z Z (,
6,
(Yg{#
sZe
$ MtL L

kZg !*
~g Z)f aV C
!*
X Tgg0
+ZzukZ zJ
-V
e ^] ~g
$ukZzmvZ- ]!*
{zX 7u
W V7g Z)f ze
$y, Z ~L LX nU] o]` ne
V7 Z Z xk!*
 ~ ^ a
} kZ y sZ bkZ X Lgyxg

kZ guLZ)f VZ ZzgC
!*
zuLZ#
Z
# Y
C:
L
9
V yZ ..... X 7VZg !*
g !*
X CY 7,Z +Zzz
c*
x Z n
pgp z k0*
zu ZgzZV-g Z)f Z Z Yc*
7x Z J0
+Z
V x~]gkZ V]: Z@xsZg Z x Zz
/ZX n Y
( 162 161/2y M Z) X C7,
s V-g Z)f Z]yZ n Y7+Z

 @*

HHt~}`
owZ ~0*
}@KBx )p
/Z
2012ag ( 232) m] )x

_q
-Z :

( ZZ Z {z Zz kZ**

X wwZ zzgzZzq
-ZZ
k0*
T zg wZ ~
CgzZxq
-Z~K]V)zgzZ
kZ t
]F,
{} ; tzZi Vz X B
bg Z { c*
i VZ yx~g Z
Hi M ~ Zi M k
B s ]g V ~ Y 1948 Z
# @*
Zz
: gzZ Hg Z ] LZ6
,
0*
y 0*
~z**
#

qZ X :gzZ ZV;z 7]!*


wt q
- 4,
}~e L L
~uzgzZguzgV Zzg7 }yZt *x #
~g s
t #
X 7 [ Zy
ci7 Z ~g s: kZ } {z s

( 470m]%) X Hy~{ x Z Zzg {k


,
iz 0*
p'

c M c NgzZ Zq
*
-Z ~zdZ1Z **
gzZ ZY
n **
6,b kZ
n #
0*
I **
X7c*
$
ZZ ~Z
ZgzZ ~j+@W#
0*
tw+Z ~z**
g70*
}@{z yZ ]!*
kZc*
**
Z
+@W
#
CgbgzZ *
*h
+F,
kZ6,g~C
**
:gZ
ZgzZyZ Zz ]!*
kZ #

c*
gZt~z**
~y
Mc@*
Xt%ZkZg](gzZCg\
E
E
5"Z #
E
Cgz!*
sZZ6ZZ +@W s#
0*
a
ZVzJ
-us YtkZ6,
gakZ7sZ
gZZL L :5avZ%N kZ)XgZ
',
{@t6,
gg70*
}@
(260-245 ]!*
z]hLL{1ZX221-204KdZgZZWz6,
%
kZ{zzg]uZz0z6,
VyjZs#
~yj
jZ~Y1979
c*
M
HHc*
g **
6,kZXc*
yZ s #
gzZ }9JZ s
:c*

**
?ce**
Yg0*
uuaVyjZVy 0*
X sz^~ } (,~s:
zkZ yjZ}g 7 L L

c*

g#
.
J
-Z
# p .... X Y 7{i Z0
+Z yZ Vzuz oZ ])
C7k
B yZh ]x kZ y 0*
c*
#
C7yZ k
B s y 0*
x Z Z y sZ s:t Xce **
F,
Z 7~ k
B yZyg 0*
uuV- 0*
\M
pg m D%Z X
) !*
] )a y 0*
7
o~ {
gzZy 0*
&,g (Z0*
#
Z {z t 4{ c*
i1M
hY y)g \ MZz
+@Wsz^~ 6,V;zgzZ N Y [Zy
{ c*
i ]q
/Z ..... X} \ M
li6,R~
/
%b),ZA
$g g ]~ Z
ZZ }uz et]
2012ag ( 233) m] )x

_q
-Z :

( 458 457m]%) X ce76,


R] c*
~ ZZqt1

gzZ xsZ Z
L 7 Y t
/Z~ zg ]~W VZ~ ],
p xgzZ Zz ]Z{7 ~z**
Zj gxsZ~ y M ZL
-Z **
q
VzU X C~i y.6,yZJ
-u ~(,
7o1%
,{ c*
iZ >Zzpg p x d**
]gzX H7{^
,Y ~WZZ
yZ Zj c kZ ~ F,Wz z **
gzZ N qB ZgzZ
{z~Zg ~g m{ tzZi ~y
MgzZ}J
-V%ZX ,]**
Dg
@*
~i uZg Z}]Zp~C
Zzzg~y ZZgzZ]q(@
DkC]gz 7{ i @*
gzZ 5y sZ ~$
+q
-Z **
gzZ
kZ.
{tzZikZX c*
]o]~ Z ~7`} M ]q6
m{gzZ C Mt ZgzZ]Z GY HBVzk
,
~uz **
6,q
7Z mw yz ~{)zy M Z**
*
@Y{g[ZwZt6,
g
`ck
,
i~} ],
Z iJ
-V @*
X CZa R{tzZick
,
izgkZ
Vc*
yZxsZ g **
ZjkZgzZ F,
!*
z{z m7zg~ Z
h
+]
.y sZQ6,RggzZtV2 YYH~+gzZDIZ+F,
X H Z Zg Z: c*
{Zg ~
Ce
$.~K
**
Zj z = , xsZ q Z m{~kZ ]!*
t
0*
] Z Z ~
C ~w+ZiL}V {ZgyZyZpZgzZ ~z
~J
-V @*
X Y Y H76,
gwV0Z]g Z~ V Zjq D Y
pg pyi Z/gzZKt
VgzZ ]c*
gz~ Z igzZIz c: gzZ
yZp ZX
rg 7ti~z**
i V { ZgyZ yZpZ m
yZhh
+ i q
Z: V ]q zcz igzZ c ~gzZ Z V;
yZp Zz!*
uZ Z Cc*
gzZ Z zz X n
pguZg Zg7t
kZ ~z**

k0*
VZ ~g/gzZx ~z**
g (Z]gq
-Iq
-Z
VU Zg ZgzZ]Z{7 **
q
- 4,
}g X c*
g Z
~
Cq
-KZ~g Z
}
#
.t **
Zjiyi Zq
-Z~h
+]
.gzz!*
]**
kZ F,
x s%Z
X {7i Zg~yZ~Z|ggzZ )u" (Contribution)

2012ag ( 234 ) m] )x