Vous êtes sur la page 1sur 4

SIFAT SIFAT ALLAH DAN

MUSTAHIL

Sifat Wajib

Tulisan Arab
Maksud
Wujud

Ada
Qidam

Terdahulu
Baqa

Kekal
Mukhalafatuhu lilhawadis Berbeda dengan makhluk-Nya
Qiyamuhu binafsih
Berdiri sendiri
Wahdaniyat

Esa (satu)
Qudrat

Kuasa
Iradat

Berkehendak (berkemauan)
Ilmu

Mengetahui
Hayat

Hidup
Sam'un

Mendengar
Basar

Melihat
Kalam

Berbicara
Kaunuhu qaadiran
Keadaan-Nya yang berkuasa
Kaunuhu muriidan
Keadaan-Nya yang berkehendak menentukan
Kaunuhu 'aliman
Keadaan-Nya yang mengetahui
Kaunuhu hayyan

Keadaan-Nya yang hidup
Kaunuhu sami'an
Keadaan-Nya yang mendengar
Kaunuhu bashiiran
Keadaan-Nya yang melihat
Kaunuhu mutakalliman
Keadaan-Nya yang berbicara

Adam
Huduts
Fana
Mumathalatuhu
Salbiah
lilhawadith
Salbiah
Qiamuhu bighairih
Salbiah
Ta'addud
Ma'ani
Ajzun
Ma'ani
Karahah
Ma'ani
Jahlun
Ma'ani
Al-Maut
Ma'ani
Sami
Ma'ani
Al-Umyu
Ma'ani
Al-Bukmu
Ma'nawiyah Kaunuhu ajizan

Tulisan
Arab

Ma'nawiyah Kaunuhu mukrahan

Ma'nawiyah Kaunuhu jahilan


Ma'nawiyah Kaunuhu mayitan
Ma'nawiyah Kaunuhu ashamma
Ma'nawiyah Kaunuhu a'maa

Sifat

Sifat Mustahil

Nafsiah
Salbiah
Salbiah

Maksud
Tiada
Baru
Berubah-ubah (akan binasa)
Menyerupai sesuatu
Berdiri-Nya dengan yang lain
Lebih dari satu (berbilang)
Lemah
Tidak berkemauan (terpaksa)
Bodoh
Mati
Tuli
Buta
Bisu
Keadaan-Nya yang lemah
Keadaan-Nya yang tidak menentukan
(terpaksa)
Keadaan-Nya yang bodoh
Keadaan-Nya yang mati
Keadaan-Nya yang tuli
Keadaan-Nya yang buta

Ma'nawiyah Kaunuhu abkam

Sifat Wajib
Wujud
Qidam
Baqa

Tulisan
Maksud
Arab
Ada
Terdahulu

Kekal

Sifat

Keadaan-Nya yang bisu

Sifat Mustahil

Nafsiah
Salbiah

Adam
Huduts

Salbiah

Fana

Tulisan
Maksud
Arab
Tiada
Baru
Berubah ubah (akan
binasa)

Berbeda
Mukhalafatuh
dengan
Salbiah
u lilhawadis

makhluk-Nya

Mumathalatuh Menyerupai
u lilhawadith
sesuatu

Qiyamuhu
binafsih

Berdiri
sendiri

Salbiah

Qiamuhu
bighairih

Wahdaniyat

Esa (satu)

Salbiah

Ta'addud

Ma'ani

Ajzun

Qudrat

Kuasa

Iradat

Berkehendak
Ma'ani
(berkemauan)

Karahah

Ilmu
Hayat
Sam'un
Basar
Kalam

Mengetahui
Hidup
Mendengar
Melihat
Berbicara

Jahlun
Al-Maut
Sami
Al-Umyu
Al-Bukmu

Ma'ani
Ma'ani
Ma'ani
Ma'ani
Ma'ani

Berdiri-Nya

dengan

yang lain
Lebih dari
satu
(berbilang)
Lemah
Tidak
berkemauan
(terpaksa)
Bodoh
Mati
Tuli
Buta
Bisu

Kaunuhu
qaadiran

Keadaan-Nya

Kaunuhu
yang
Ma'nawiyah

ajizan
berkuasa

Kaunuhu
muriidan

Keadaan-Nya
yang
Kaunuhu
Ma'nawiyah
berkehendak
mukrahan
menentukan

Kaunuhu
'aliman

Keadaan-Nya

Kaunuhu
yang
Ma'nawiyah

jahilan
mengetahui

Kaunuhu
hayyan

Keadaan-Nya
Kaunuhu
Ma'nawiyah
yang hidup
mayitan

Kaunuhu
sami'an

Keadaan-Nya

Kaunuhu
yang
Ma'nawiyah

ashamma
mendengar

Kaunuhu
bashiiran

Keadaan-Nya
Kaunuhu
Ma'nawiyah
yang melihat
a'maa

Kaunuhu
mutakalliman

Keadaan-Nya

Kaunuhu
yang
Ma'nawiyah

abkam
berbicara

Keadaan
Nya yang

lemah
KeadaanNya yang

tidak

menentukan
(terpaksa)
Keadaan
Nya yang

bodoh
Keadaan Nya yang
mati
Keadaan Nya yang
tuli
Keadaan
Nya yang

buta

KeadaanNya