Vous êtes sur la page 1sur 146

GT-I9500

Cep Telefonu
Kullanm Klavuzu

www.samsung.com

Bu klavuz hakknda
Bu cihaz, Samsung'un yksek standartlarn ve teknik uzmanln kullanarak yksek kalitede
mobil iletiim ve elence sunar. Bu kullanm klavuzu zelikle cihazn ilevlerini ve zelliklerini
ayrntlamak iin tasarlanmtr.
Ltfen gvenilir ve doru kullandnzdan emin olmak iin cihaz kullanmadan nce bu
klavuzu okuyun.
Aklamalar cihazn varsaylan ayarlarna gredir.
Grntler ve ekran grntleri gerek rnn grntsnden farkl olabilir.
erik nihai rnden ya da servis salayclarnn veya iletmecilerinin verdii yazlmdan
farkl olabilir ve nceden haber vermeden deitirilebilir. Klavuzun en son srm iin,
Samsung web sitesine, www.samsung.com gidiniz.
Yksek CPU ve RAM kullanm gerektiren ierik (yksek kalitede ierik) cihazn genel
performansn etkileyecektir. erik ile ilgili uygulamalar cihazn teknik zelliklerine ve
kullanld ortama bal olarak doru almayabilir.
Kullanlabilir zellikler ve ek hizmetler cihaza, yazlma veya servis salaycya gre
deiebilir.
Uygulamalar ve ilevleri lkeye, blgeye ya da donanm zelliklerine gre deiebilir.
Samsung, Samsung dndaki herhangi bir salaycnn uygulamalarnn sebep olduu
performans sorunlarndan dolay sorumluluk kabul etmemektedir.
Samsung, dzenlenen kayt ayarlar ya da deitirilen iletim sistemi yazlmnn sebep
olduu performans veya uyumluluk ile ilgili konulardan sorumlu deildir. letim sistemini
zelletirmeye alma cihaznzn veya uygulamalarnzn yanl almasna sebep olabilir.
Bu cihaz ile birlikte verilen yazlm, ses kaynaklar, duvar katlar, grntler ve dier
medyalar snrl kullanm iin lisanslanmtr. Bu malzemelerin ticari veya dier amalarla
alnmas ve kullanm, telif hakk kanunlarnn ihlali anlamna gelmektedir. Kullanclar
medyalarn yasad kullanmndan tamamen kendileri sorumludur.
Mesajlama, ykleme ve indirme, otomatik senkronizasyon veya konum hizmetlerinin
kullanlmas gibi veri hizmetleri iin ek masraflar da demeniz gerekebilir. Ek cret
dememek iin, uygun bir veri deme plan seiniz. Ayrntl bilgi iin servis salaycnz ile
temasa geiniz.

Bu klavuz hakknda
Cihaz ile gelen varsaylan uygulamalar gncellenebilir ve nceden bildirilmeden destek
kesilebilir. Cihaz ile birlikte verilen bir uygulama hakknda sormak istedikleriniz varsa, bir
Samsung Servis Merkezi ile temasa geiniz. Kullancnn ykledii uygulamalar iin, servis
salayclar ile temasa geiniz.
Cihazn iletim sistemi veya yazlmlar izinsiz bir kaynaktan yklemeniz cihazn
arzalanmasna veya veri bozulmasna veya veri kaybna sebep olabilir. Bu eylemler
Samsung lisans szlemenizi ihlal eder ve garantinizi boa karr.

Talimat simgeleri
Uyar: Kendinizin veya dier kiilerin yaralanmasna sebep olabilecek durumlar
kaz: Cihaznza veya dier donanma zarar verebilecek durumlar
Not: Notlar, kullanm ipular veya ek bilgiler

Telif hakk
Telif hakk 2013 Samsung Electronics
Bu klavuz uluslararas telif hakk yasalar ile korunmaktadr.
Bu klavuzun hibir ksm oaltlamaz, datlamaz, tercme edilemez veya elektronik veya
mekanik olarak herhangi bir ekilde aktarlamaz ve bunlara Samsung Electronics'in nceden
yazl izni olmakszn fotokopi ekme, kaydetme veya herhangi bir bilgi depolama ve alma
sistemine saklama dahildir.

Bu klavuz hakknda

Ticari markalar
SAMSUNG ve SAMSUNG logosu Samsung Electronics'in tescilli ticari markalardr.

Android logosu, Google , Google Maps , Google Mail , YouTube , Google Play
Store ve Google Talk Google, Inc. firmasnn ticari markalardr.

Bluetooth , Bluetooth SIG, Inc. firmasnn dnya apndaki markasdr.

ve Wi-Fi logosu Wi-Fi

Wi-Fi , Wi-Fi Protected Setup , Wi-Fi Direct , Wi-Fi CERTIFIED


Alliance'n tescilli ticari markalardr.

Dier tm ticari markalar ve telif haklar ilgili sahiplerinin mlkiyetindedir.

DivX , DivX Certified ve ilgili logolar Rovi Corporation'n


ya da yan firmalarnn ticari markalardr ve lisans altnda
kullanlr.

DIVX VIDEO HAKKINDA

DivX , Rovi Corporation'n yan firmas olan DivX, LLC tarafndan tasarlanan dijital video
biimidir. Bu, DivX videosunu oynattn dorulamak iin zorlu testlerden geen resmi DivX
Certified cihazdr. Ayrntl bilgi almak ve dosyalarnz DivX videolarna dntrebileceiniz
yazlm aralar iin www.divx.com adresini ziyaret edin.

DIVX STEK ZERNE VDEO HAKKINDA

Satn aldnz DivX Video-on- Demand (VOD) filmelerini oynatmak iin bu DivX Certified
cihaz tescil edilmelidir. Kayt kodunu temin etmek iin, cihaz kurulum mensnde DivX VOD
blmn bulun. Kaydnz nasl tamamlayacanz hakknda bilgi iin vod.divx.com adresine
gidiniz.

Birinci snf ierik dahil HD 720p deerine kadar DivX Certified video oynatmak iin DivX .

erik
Balarken
7

Cihaz yerleimi

Dmeler

Paket iindekiler

39 Uygulamalar kullanma
39 Uygulamalar ekran
40 Yardm
41 Metin girme
43 Bir Wi-Fi ana balanma

10 SIM veya USIM kartn ve pilini takyor

44 Hesaplar ayarlama

13 Pili arj ediyor

45 Dosyalar aktarma

15 Hafza kart takma

46 Cihaz kilitleme

17 Cihaz ama ve kapama

48 Cihaz ykseltme

18 Cihaz tutma
18 Ses seviyesini ayarlama
18 Sessiz moda geme

letiim
50 Telefon

Temel hususlar

55 Rehber
59 Mesajlama

19 Gsterge simgeleri

60 E-posta

20 Dokunmatik ekran kullanma

62 Google Mail

23 Kontrol hareketleri

63 Google Talk

26 Avu ii hareketi

64 Google+

27 Temassz kontrol

64 Messenger

30 Air View

65 ChatON

30 Samsung Akll duraklatma


31 Samsung Akll Sayfa Takibi
31 Eldiven modunu etkinletirme

Web ve a

32 oklu Pencereyi Etkinletirme

66 nternet

33 Bildiriler

67 Chrome

33 Hzl ayar paneli

68 Bluetooth

34 Ana ekran

69 Screen Mirroring

37 Kilitli ekran

erik
69 Samsung Link

105 Hesap makinesi

71 Group Play

105 S Health

72 NFC

107 S evirmen

73 S Beam

108 Ses Kaydedici

74 WatchON

109 S Voice
111 Google
112 Sesli Arama

Medya

112 Dosyalarm
113 ndirilenler

75 Mzik

113 TripAdvisor

76 Kamera

114 Optik Okuyucu

84 Galeri
87 An Albm
89 Video
91 YouTube

Seyahat ve yerel

92 Flipboard

115 Haritalar
116 Yerel
117 Navigasyon

Uygulama ve medya
maazalar

Ayarlar

93 Google Play Store

118 Ayarlar Hakknda

94 Samsung Hub

118 Balantlar

94 Samsung Apps

122 Cihazm

95 Google Play Mzik

137 Hesaplar

95 Google Play Dergiler

137 Dier

Yardmc programlar

Sorun giderme

96 S Memo
99 S Planlayc
101 Dropbox
102 Bulut
103 Saat

Balarken
Cihaz yerleimi
Ik sensr

Yaknlk /
aret sensr

Bildirim

n kamera

Kulaklk

G tuu
Dokunmatik ekran

Ana sayfa dmesi

Geri tuu

Men tuu
Mikrofon

ok amal giri

IrLED

Hoparlr iin
mikrofon

GPS anteni

Kulaklk girii
Fla

Arka kamera

Ses ama/
kapama tuu
Arka kapak

Hoparlr

Ana anten

Balarken
Cihazn en stndeki mikrofon sadece hoparlr kullanrken veya video ekerken aktiftir.
Anten blgesini elleriniz veya dier nesneler ile kapatmayn. Balanabilirlik
sorunlarna sebep olabilir veya pili boaltabilirsiniz.
Ekran koruyucu kullanmayn. Bu, sensr arzalarna sebep olur.
Suyun dokunmatik ekran ile temas etmesine izin vermeyin. Dokunmatik ekran, nemli
koullarda veya suya maruz kaldnda bozulabilir.

Dmeler
Dme

lev
Cihaz amak veya kapatmak iin basl tutun.
G Tuu

Tehlikeli hatalar, taklmalar ya da donmalar olursa, cihaz


yeniden balatmak iin 7 saniyeden uzun sre basl tutun.

Men

Cihaz kilitlemek veya kilidi amak iin basn. Dokunmatik


ekran kapandnda cihaz kilit moduna geer.
Ak ekran iin mevcut seenekler listesini amak zere bir
liste amak iin dokunun.

Anasayfa

Ana ekrana uzun dokunarak Google aramay balatn.


Ana ekrana dnmek iin geri dn tuuna basn.
Son uygulamalar listesini amak iin uzun basn.

Geri

nceki ekrana dnmek iin dokunun.

Ses seviyesi

Cihaz ses seviyesini ayarlamak iin basn.

Balarken

Paket iindekiler
rn kutusunda aadakilerin bulunup bulunmadn kontrol edin:
Cihaz
Pil
Cep Telefonu Hzl Balang Klavuzu
Cihaz ile birlikte tedarik edilen eler ve herhangi bir mevcut aksesuar blgeye veya
servis salaycsna gre farkllk gsterebilir.
Verilen eler sadece bu cihaz iin tasarlanmtr ve dier cihazlar ile uyumlu
olmayabilir.
Grnm ve teknik zellikler nceden haber verilmeden deitirilebilir.
Yerel Samsung bayinizden ek aksesuar satn alabilirsiniz. Satn almadan nce cihaz
ile uyumlu olduklarndan emin olun.
Dier aksesuarlar cihaznz ile uyumlu olmayabilir.
Yalnzca Samsung tarafndan onaylanan aksesuarlar kullann. Onaysz aksesuarlar
kullanmanz dolaysyla oluan arzalar garanti hizmeti kapsamnda deildir.
Tm aksesuarlarn hazr bulunmas tamamen retici firmalarn yapaca deiikliklere
baldr. Mevcut aksesuarlar hakknda ayrntl bilgi iin, Samsung web sitesine
baknz.

Balarken

SIM veya USIM kartn ve pilini takyor


Cep telefonu servis salaycs tarafndan verilen SIM veya USIM kartn takn ve tedarik edilen
pili yerletirin.
Sadece microSIM kartlar cihaz ile birlikte alr.

1 Arka kapa karn.

Arka kapa karrken trnaklarnza zarar vermemek iin dikkat edin.


Arka kapa ar bkmeyin veya emeyin. Bunu yapmanz kapaa hasar verebilir.

2 SIM veya USIM kartn altn renkli temas yerleri aa bakacak ekilde yerletirin.

10

Balarken

3 SIM veya USIM kartn yerine kilitleninceye kadar yuvaya doru itin.
SIM kart yuvasna hafza kart takmayn. Bir hafza kart SIM kart yuvasna skrsa,
hafza kartn karmak iin bir Samsung Servis Merkezine gtrn.
Kaybetmemek veya dier kiilerin SIM veya USIM kartn kullanmamasn salamak
iin dikkatli olun. Samsung, kaybolan veya alnan herhangi bir hasardan veya
olumsuz durumdan dolay sorumluluk kabul etmemektedir.

4 Pili yerletirin.
2

5 Arka kapa tekrar takn.

11

Balarken

SIM veya USIM kart ile pili karma

1 Arka kapa karn.


2 Pili ekerek karn.

3 SIM veya USIM kartn cihazdan kncaya kadar itin ve ardndan ekerek karn.

12

Balarken

Pili arj ediyor


Pili ilk kez kullanmadan nce arj etmek iin arj aletini kullann. Cihaz arj etmek iin bir USB
kablosu ile bilgisayara balamak suretiyle bir bilgisayar da kullanlabilir.
Sadece Samsung tarafndan onaylanan arj aletlerini, pilleri ve kablolar kullann.
Onaylanmayan arj aletleri veya kablolar pilin patlamasna veya cihaza zarar vermesine
sebep olabilir.
Pil gc azaldnda, cihaz bir uyar sesi verir ve zayf pil mesaj grntlenir.
Eer pil tamamen boalrsa, arj cihaz balandnda cihaz derhal alamaz. Cihaz
amadan nce boalan bir pilin birka dakika arj olmasna izin verin.
Eer birden fazla uygulamay, a uygulamalarn veya dier cihaza balanmas
gereken uygulamalar ayn anda kullanyorsanz, pil hzl bir ekilde boalacaktr. Bir
veri aktarm srasnda a ile balantsn kesmek veya g kaybn nlemek iin, pili
tam arj ettikten sonra daima bu uygulamalar kullann.

arj aletini arj etme


USB kablosunu USB g adaptrne balayn ve ardndan USB kablosunun ucunu ok amal
girie takn.

arj aletinin yanl taklmas cihaza ciddi zarar verebilir. Yanl kullanmn sebep olaca
herhangi bir hasar garanti kapsamnda deildir.

13

Balarken
arj srasnda cihaz kullanabilir, ancak bu durumda pilin tamamen arj edilmesi daha
uzun srebilir.
Eer cihaz arj olurken dengesiz g beslemesi alrsa, dokunmatik ekran
almayabilir. Bu gerekleirse, arj cihazn cihazdan karn.
Cihaz arj edildii srada snabilir. Bu durum normaldir ve cihazn kullanm mrn
veya performansn etkilemez. Eer pil normaldan daha ok snrsa, arj cihaz arj
ilemini durdurabilir.
Cihaz dzgn arj olmuyorsa, cihaznz ve arj cihazn herhangi bir Samsung Servis
Merkezi'ne getirin.
Tam arj ettikten sonra, arj aletini cihazdan karn. lk olarak arj aletini cihazdan karn ve
ardndan elektrik prizinden karn.
arj aletini karmadan nce pili karmayn. Bu durum cihaza zarar verebilir.
Enerjiden tasarruf etmek iin, kullanmadnzda arj aletini fiten karn. arj aletinde
g dmesi yoktur, dolaysyla elektrii boa harcamamak iin kullanmadnzda arj
aletini elektrik prizinden karmanz gereklidir. Cihaz arj edilirken elektrik prizine yakn
durmaldr.

Pilin arj durumunu kontrol etme


Cihaz kapal iken pili arj ettiinizde, aadaki simgeler pilin mevcut arj durumunu
gsterecektir:

arj ediyor

Tam arj doldu

14

Balarken

Pil tketimini azaltma


Cihaznz pil gcnden tasarruf etmenize yardm edecek seenekler sunar. Bu seenekleri
zelletirerek ve arka plandaki zellikleri devre d brakarak cihaz arjlar arasnda daha uzun
kullanabilirsiniz:
Cihaz kullanmadnzda, G dmesine basarak uyku moduna gein.
Grev yneticisi ile gereksiz uygulamalar kapatn.
Bluetooth zelliini devre d brakn.
Wi-Fi zelliini devre d brakn.
Uygulamalarn otomatik senkronizasyonunu devre d brakn.
Arka k zamann azaltn.
Ekrann parlakln azaltmanz salar.

Hafza kart takma


Cihaznz en fazla 64 GB kapasiteye sahip hafza kartlarn kabul eder. Hafza kart reticisine ve
trne bal olarak, baz hafza kartlar cihaznz ile uyumlu olmayabilir.
Baz hafza kartlar cihaznz ile tam uyumlu olmayabilir. Uyumsuz bir kart
kullanlmas, cihaza veya hafza kartna zarar verebilir veya kartta saklanan veriler
bozulabilir.
Hafza kartnn sa taraf yukar gelecek ekilde takmak iin dikkatli olun.
Cihaz, hafza kartlar iin FAT ve exFAT dosya sistemini desteklemektedir. Farkl bir
dosya sisteminde biimlendirilen bir kart takarsanz, cihaz hafza kartn yeniden
biimlendirmenizi isteyecektir.
Sk sk veri silme ve yazma ilemi yapmak hafza kartlarnn kullanm mrn ksaltr.
Cihaza bir hafza kart taktnzda, dahili bellek altndaki SD memory card
klasrnde hafza kartnn dosya dizini grnr.

15

Balarken

1 Arka kapa karn.


2 Hafza kartn, sar renkli temas noktalar yere bakacak ekilde yerletirin.
3 Hafza kartn yerine oturana kadar yuvaya itin.

4 Arka kapa tekrar takn.


Hafza kartn karma
Hafza kartn karmadan nce, gvenli ekilde karmak iin devreden karn. Ana ekranda,
Uygulamalar Ayarlar Dier Kayt yeri SD kart devreden kar Tamam
zerine dokunun.

1 Arka kapa karn.


2 Hafza kartn cihazdan kncaya kadar itin ve ardndan ekerek karn.
3 Arka kapa tekrar takn.
Cihaz aktarm yaparken veya bilgilere eriirken bir hafza kartn karmayn. Bunu
yapmanz verileri kaybetmenize veya verilerin bozulmasna ya da hafza kartnn veya
cihazn zarar grmesine sebep olabilir. Samsung, veri kayb da dahil olmak zere
hasar gren hafza kartlarnn yanl kullanlmasndan dolay oluabilecek kayplardan
sorumlu deildir.

16

Balarken

Hafza kartn formatlama


Bir bilgisayarda formatlanan bir hafza kart cihaz ile uyumlu olmayabilir. Hafza kartn
cihaznzda formatlayn.
Ana ekranda, Uygulamalar Ayarlar Dier Kayt yeri SD kart biimlendir SD
kart biimlendir Tmn sil zerine dokunun.
Hafza kartn biimlendirmeden nce, cihazda kaytl btn nemli verilerin yedek
kopyalarn almay unutmayn. reticinin garantisi, kullancnn eylemleri sonucu veri
kaybedilmesini kapsamamaktadr.

Cihaz ama ve kapama


Cihaz ilk kez atnzda, cihaznz ayarlamak iin ekranda verilen talimatlar izleyin.
Cihaz amak ve kapamak iin G dmesine birka saniye basl tutun.

Uak ve hastane gibi kablosuz cihazlarn kullanmnn kstl olduu alanlarda yetkili
personelin verdii talimatlar ve yazl uyarlar takip edin.
G dmesine uzun basn ve Uu modu'na dokunarak kablosuz zelliklerini
engelleyin.
Cihaz kapatmak iin G dmesine uzun basn ve ardndan Kapat zerine dokunun.

17

Balarken

Cihaz tutma
Anten blgesini elleriniz veya dier nesneler ile kapatmayn. Balanabilirlik sorunlarna sebep
olabilir veya pili boaltabilirsiniz.

Ses seviyesini ayarlama


Ses ama/kapama dmesine basarak zil sesi seviyesini ayarlayn veya mzik veya video
oynatrken sesi ayarlayn.

Sessiz moda geme


Aadaki yntemlerden birini kullann:
Sessiz moda geinceye kadar Ses ama/kapama dmesine uzun basn.
G dmesine uzun basn ve ardndan Sessiz veya Titreim zerine dokunun.
Ekrann stndeki bildirimler panelini an ve ardndan Ses veya Titreim zerine
dokunun.

18

Temel hususlar
Gsterge simgeleri
Ekrann en stnde gsterilen simgeler cihazn durumu hakknda bilgi sunar. Aadaki tabloda
listelenen simgeler en genel olanlardr.
Simge

Anlam
Sinyal yok
Sinyal kuvveti
Dolam (normal servis alannn dnda)
GPRS ebekesi bal
EDGE ebekesi bal
UMTS ebekesi bal
HSDPA ebekesi bal
HSPA+ ebekesi bal
Wi-Fi bal
Bluetooth zellii etkin
GPS etkinletirildi
Arama devam ediyor
Cevapsz arama
Havadan mimik zellii etkinletirildi
Akll sayfa takibi zellii etkinletirildi
Web'le senkronize edildi
Bilgisayara baland
SIM veya USIM kart yok
Yeni metin veya multimedya mesaj
Alarm etkinletirildi
Sessiz mod etkinletirildi
Titreim modu etkinletirildi

19

Temel hususlar

Simge

Anlam
Uu modu etkinletirildi
Hata olutu veya dikkat gerekiyor
Pil gc seviyesi

Dokunmatik ekran kullanma


Dokunmatik ekran kullanmak iin sadece parmaklarnz kullann.
Dokunmatik ekrann dier elektrikli cihazlarla temas etmesine izin vermeyin.
Elektrostatik dearjlar, dokunmatik ekrann bozulmasna sebep olabilir.
Dokunmatik ekrann suyla temas etmesine izin vermeyin. Dokunmatik ekran, nemli
koullarda veya suya maruz kaldnda bozulabilir.
Dokunmatik ekrana zarar vermemek iin, herhangi bir keskin nesne ile dokunmayn
veya parmak ularnz ile ar basn uygulamayn.
Dokunmatik ekran uzun sre bota brakmanz kalnt grnt (ekran yanmas)
veya glge grnt olumasna sebep olabilir. Cihaz kullanmadnzda dokunmatik
ekran kapatn.

Parmak hareketleri
Dokunma
Bir uygulamay amak, bir men esini semek, ekran st dmeye basmak veya ekran st
klavyeyi kullanarak bir karakter girmek iin, parmanzla dokunun.

20

Temel hususlar

Uzun dokunma
Mevcut seeneklere ulamak iin bir eye 2 saniyeden daha uzun sre dokunun.

Srkleme
Bir simgeyi, kk resmi veya nizlemeyi yeni bir yere tamak iin, uzun dokunun ve hedef
konuma srkleyin.

21

Temel hususlar

ift dokunma
Bir web sayfasna, haritaya veya grntye iki kez dokunarak bir ksmn yaknlatrn. Geri
dnmek iin tekrar iki kez dokunun.

Gei Yapma
Ana ekranda veya Uygulamalar ekrannda sola veya saa doru gei yaparak dier paneli
grn. Bir web sayfasnda veya kiiler gibi bir listede yukar veya aa kaydrmak iin tklayn.

22

Temel hususlar

Cmbz hareketi
ki parmanz bir web sayfasnn, haritann veya grntnn zerine yerletirip birbirinden
ayrarak bir ksmna odaklann. Uzaklatrmak iin yaknlatrn.

Kontrol hareketleri
Basit hareketler cihaz kolay kontrol etmenize olanak salar.
Hareketleri kullanmadan nce, hareket zelliinin etkin olduundan emin olun. Ana ekranda,
Uygulamalar Ayarlar Cihazm Hareketler ve iaretler Hareket zerine dokunun
ve ardndan Hareket dmesini saa srkleyin.
Cihazn ar sallanmas ya da cihaza arpma istenmeyen durumlar ile sonulanabilir.
Hareketleri dzgn kontrol edin.

Ekran dndrme
Birok uygulama ekrann dikey veya yatay ynde durmasna olanak salar. Cihazn
dndrlmesi, yeni ekran ynne uyum salamas iin ekrann kendiliinden ayarlanmasna
sebep olur.

23

Temel hususlar
Ekrann kendiliinden dnmesini nlemek iin, bildirimler panelini an ve Ekran dndrme
seeneini kaldrn.
Baz uygulamalar ekrann dnmesine izin vermez.
Baz uygulamalar yne bal olarak farkl bir ekran grntler. Hesap makinesi yatay
konuma getirildiinde bilimsel hesap makinesi haline gelir.

Akll Uyar
Cihaz belirli bir sre bota kaldktan sonra cihaz aldnzda veya ekran kapandnda,
aramalar kardnzda ya da yeni mesaj aldnzda titrer.

Dorudan Arama
Aramay, mesaj veya kii bilgilerini grntlerken, arama yapmak iin cihaz aln ve kulanza
tutun.

24

Temel hususlar

Yaknlatrma
Bir grntye yaknlatrdnzda, ekrandaki bir noktaya uzun dokunun ve ardndan grnty
grntlemek iin cihaz herhangi bir yne tayn.

Sustur/Duraklat
Zil sesini kapatmak veya medya oynatmay duraklatmak iin cihaz ters evirin.

25

Temel hususlar

Yaknlatrma
Ekranda iki noktaya uzun dokunun ve ardndan yaknlatrmak veya uzaklatrmak iin cihaz
ileri veya geri ein.

Avu ii hareketi
Cihaz ekrana dokunarak kontrol etmek iin avuii hareketlerinizi kullann.
Avuii hareketlerini kullanmadan nce, hareket zelliinin etkin olduundan emin olun.
Ana ekranda, Uygulamalar Ayarlar Cihazm Hareketler ve iaretler Avu ii
hareketi zerine dokunun ve ardndan Avu ii hareketi dmesini saa doru srkleyin.

Ekran Yakala
Elinizi ekranda srkleyerek bir ekran grnts yakalayn. Grnt Galeri Screenshots'ne
kaydedilir. Baz uygulamalar kullanrken bir ekran grnts almak mmkn deildir.

26

Temel hususlar

Sustur/Duraklat
Ekran avcunuzla kapatarak medya yrtmeyi duraklatn.

Temassz kontrol
Ekrana dokunmadan ilevleri kontrol etmek iin bu zellii kullann.
Bu zellii kullanmadan nce, temassz kontrol zelliinin etkinletirildiinden emin olun.
Ana ekranda, Uygulamalar Ayarlar Cihazm Hareketler ve iaretler Temassz
kontrol zeirne dokunun ve ardndan Temassz kontrol dmesini saa srkleyin.
Eer cihazdan ok uzakta hareket ediyorsanz ya da eldiven gibi koyu renkli kumalar
kullanyorsanz cihaz mimiklerinizi alglayamayabilir.

Hzl bak
Ekran kapandnda, elinizi sensrn zerinde hareket ettirerek bildirimleri, cevapsz aramalar,
yeni mesajlar, saati ve tarihi ve daha fazlasn grntleyin.

27

Temel hususlar

Temassz atlay
E-postalar veya web sayfalarn grntlerken, elinizi sensr evresinde yukar veya aa
doru hareket ettirerek sayfay yukar veya aa kaydrn.

Temassz gezinme
Elinizi sensr zerinde sola veya saa hareket ettirerek grntlere, web sayfalarna, arklara
ya da ksa notlara gz atn.

28

Temel hususlar

Temassz hareket
Bir elinizle bir simgeye uzun dokunun ve ardndan dier elinizi sensr etrafnda sola veya saa
hareket ettirerek simgeyi baka bir yere tayn.
Gnlk ya da haftalk takvimi kullanrken, bir etkinlie uzun dokunun ve ardndan dier elinizi
sola veya saa hareket ettirerek etkinlii baka bir gne ya da haftaya getirin.

Temassz arama kabul


Bir arama geldiinde, elinizi sensr evresinde sola hareket ettirin ve ardndan saa hareket
ettirerek aramay cevaplayn.

29

Temel hususlar

Air View
Ana ekranda, Uygulamalar Ayarlar Cihazm Air view zerine dokunun ve ardndan
Air view dmesini saa srkleyin.
erii nizlemek ya da bilgileri alr bir pencerede grntlemek iin parmanz ile bir eyi
gsterin. Bir web sayfasndaki bir alana birka saniye gsterirseniz, cihaz alan bytr.

Samsung User Manual

Samsung Akll duraklatma


Ana ekranda, Uygulamalar Ayarlar Cihazm Akll ekran zerine dokunun ve
ardndan Akll duraklatma esini iaretleyin.
Video oynatma srasnda, ekrandan uzaa bakarak videoyu duraklatn. Oynatmay devam
ettirmek iin, ekrana tekrar bakn.

30

Temel hususlar

Samsung Akll Sayfa Takibi


Ana ekranda, Uygulamalar Ayarlar Cihazm Akll ekran Akll Sayfa Takibi
zerine dokunun ve ardndan Akll Sayfa Takibi dmesini saa kaydrn.
E-postalar veya web sayfalarn grntlerken, kafanz aa veya yukar doru eerek
bu ynde kaydrn. Cihaz ileri ve geri eerken cihaz yukar ya da aa kaydracak ekilde
ayarlamanz da salar.
Ekranda sinyal simgesini etkinletirebilir veya devre d brakabilirsiniz. Cihaz, kafanzn veya
cihazn hareketlerini algladnda, simge yeile dner.

Eldiven modunu etkinletirme


Dokunmatik ekran eldivenlerinizi karmadan kullanmak iin bu modu etkinletirin.
Ana ekranda, Uygulamalar Ayarlar Cihazm Ekran zerine dokunun ve ardndan
Yksek dokunma hassasl esini iaretleyin.
Ekrana dokunurken daha iyi alglamak iin deri eldiven kullann. Dier malzeme
trleri alglanamayabilir.
En iyi sonu iin, eldiven giyerken ekrana dzgn dokunun.
Eldiven modunda eldiven yokken istenmeyen dokunular oluabilir.

31

Temel hususlar

oklu Pencereyi Etkinletirme


Ekranda iki uygulamay ayn anda altrmak iin bu zellii kullann.
oklu Pencere panelinde sadece uygulamalar alabilir.
Mzik veya video gibi multimedya dosyalarn ieren uygulamalar balatrken her iki
dosyadan gelen ses de oynatlacaktr.
Bu zellik blgeye veya servis salaycsna bal olarak kullanlamayabilir.
oklu Pencereyi kullanmak iin, Uygulama ekrannda, Ayarlar Cihazm Ekran zerine
dokunun ve ardndan oklu Pencere zerine tklayn.

oklu Pencere panelini kullanma


oklu Pencere panelini etkinletirmek iin,
zerine uzun dokunun. oklu Pencere paneli
ekrann sol tarafnda belirir. Bir uygulamay sein ve ardndan dier uygulamay yeni bir
konuma srkleyin. oklu Pencere panelini gizlemek iin,
zerine tekrar uzun dokunun.

ubuu uygulama panelleri arasnda yukar veya aa srkleyerek panellerin boyutunu


ayarlayn.
Paneli gstermek veya gizlemek iin panel koluna dokunun. Bir panel akken, tutma
yerine uzun dokunun ve ekrann solana veya sana srkleyerek paneli tayn. Bir panel
gizlendiinde, tutma yerine uzun dokunun ve yukar veya aa srkleyerek tutma yerini
tayn.

32

Temel hususlar

oklu Pencere uygulamalarn kullanma


oklu Pencere uygulamalarn kullanrken,
birini kullann:

veya

zerine dokunun ve aadakilerden

: oklu Pencere uygulamalar arasndaki konumlar deitirin.

: Ekrana smas iin ekran bytn.

: Uygulamay kapatn.

Bildiriler
Cevapsz arlar, yeni mesajlar, takvim etkinliklerini, cihaz durumunu ve daha fazlasn
bildirmek iin bildirimler simgeleri ekrann en stnde durum ubuunda grnr. Durum
ubuunda aa srkleyerek bildirimler panelini an. Ek uyarlar grmek iin listede kaydrn.
Bildirimler panelini kapatmak iin, ekrann altnda bulunan ubuu yukar srkleyin.

Hzl ayar paneli


Hzl ayar panelinden, cihaznzn mevcut ayarlarn grntleyebilirsiniz. Durum ubuundan
aa srkleyin, hzl ayar panelini amak iin zerine dokunun ve ardndan aadaki
seenekleri kullann:
Wi-Fi: Wi-Fi zelliini etkinletirin veya devre d brakn.
GPS: GPS zelliini etkinletirin veya engelleyin.
Ses: Sessiz modunu etkinletirmenizi veya devre d brakmanz salar. Cihaznz sessiz
modda titretebilir veya sesini kapatabilirsiniz.
Ekran dndrme: Cihaz dndrrken ara yzn dnmesine izin verin veya engelleyin.
Bluetooth: Bluetooth zelliini etkinletirmenizi veya devre d brakmanz salar.
Mobil verisi: Veri balantsn etkinletirmenize veya engellemenize olanak salar.
Engelleme modu: Engelleme modunu etkinletirmenizi veya engellemenizi salar.
Engelleme modunda, cihaz bildirimleri engelleyecektir. Hangi bildirimlerin engelleneceini
semek iin, Ayarlar Cihazm Engelleme modu zerine dokunun.
G tasarrufu: G tasarrufu modunu etkinletirmenizi veya engellemenizi salar.

33

Temel hususlar
Screen Mirroring: Ekran aynalama zelliini etkinletirin ya da devre d brakn.
oklu pencere: oklu Pencereyi kullanmak iin ayarlayn.
Wi-Fi alan: Wi-Fi birletirme zelliini etkinletirin veya devre d brakn.
S Beam: S Beam zelliini etkinletirin ya da devre d brakn.
NFC: NFC zelliini etkinletirmenizi veya devre d brakmanz salar.
Air view: Air view zelliini etkinletirin veya devre d brakn.
Temassz kontrol: Temassz kontrol zelliini etkinletirin veya devre d brakn.
Sr modu: Sr modunu etkinletirmenizi veya engellemenizi salar.
Akll bekleme: Akll bekleme zelliini etkinletirin veya devre d brakn.
Akll sayfa takibi: Akll sayfa takibi zelliini etkinletirin veya devre d brakn.
Senkr: Uygulamalarn otomatik senkronizasyonunu etkinletirin veya devre d brakn.
Uu modu: Uu modunu etkinletirmenizi veya engellemenizi salar.
Mevcut seenekler blgeye veya servis salaycsna bal olarak deiebilir.
Bildiriler panelindeki seenekleri yeniden dzenlemek iin, bildiriler panelini an,
zerine dokunun, bir eye uzun dokunun ve ardndan baka bir yere srkleyin.

Ana ekran
Ana ekran cihazn tm zelliklerine eriim yapmak iin balang noktasdr. Gsterge
simgelerini, widget'lar, uygulamalarn ksayollarn ve dierlerini gsterir.
Ana ekranda birden fazla panel bulunabilir. Dier panelleri grntlemek iin, sola veya saa
kaydrn.

Ana ekran modunu deitirme


Ana ekran standart ve kolay modlara sahiptir. Kolay modda, Ana ekrana ksayollar ekleyerek sk
grtnz kiilere, uygulamalara ve ayarlara kolaylkla eriebilirsiniz.
Kolay moda gei yapmak iin, Ana ekranda, Uygulamalar Ayarlar Cihazm Ana
ekran modu Kolay mod Uygula zerine dokunun.

34

Temel hususlar

eleri yeniden dzenleme


Bir uygulama simgesi ekleme
Ana ekranda, Uygulamalar zerine dokunun, bir uygulama simgesine uzun dokunun ve
ardndan bunu panel nizlemesine srkleyin.

Bir eyi ekleme


Widget'lar, klasrleri veya sayfalar ekleyerek Ana ekran zelletirin.
Ana ekrandaki bo bir alana uzun dokunun ve ardndan aadaki kategorilerden birini sein:
Uygulamalar ve widget'lar: Ana ekrana widget'lar Ana ekrana ekleyin.
Klasr: Yeni bir klasr oluturun.
Sayfa: Yeni bir sayfa oluturun.

Bir eyi tama


Bir eye uzun dokunun ve yeni bir yere tayn. Dier panele tamak iin, ekrann yanna
srkleyin.

Bir eyi kaldrma


Bir eye uzun dokunun ve Ana ekrann en stnde beliren p kutusuna srkleyin. p
kutusu krmz renk aldnda, brakn. p kutusu krmz renk aldnda, eyi brakn.

Panelleri yeniden dzenleme


Yeni bir panel ekleme
Sayfay dzenle

zerine dokunun.

35

Temel hususlar

Bir paneli tama


Sayfay dzenle zerine dokunun bir panel nizlemesine uzun dokunun ve ardndan
yeni bir konuma srkleyin.

Bir paneli karma


Sayfay dzenle zerine dokunun bir panel nizlemesine uzun dokunun ve ardndan
ekrann stndeki p kutusuna srkleyin.

Duvar kad ayar


Ana ekran iin duvar kad olarak cihaza depolanan bir grnty veya fotoraf ayarlayn.
Duvar kadn ayarla Ana sayfa ekran zerine dokunun ve ardndan
Ana ekranda,
aadakilerden birini sein:
Galeri: nternetten indirilen grntlere veya cihazn kameras ile ekilen fotoraflara
bakn.
Canl duvar katlar: Canlandrlan grntlere bakn.
Duvar katlar: Duvar kad grntlerine bakn.
Ardndan, bir grnt sein ve Duvar kad yap zerine dokunun. Veya bir grnt sein,
ereveyi srkleyerek yeniden boyutlandrn ve ardndan Tamam zerine dokunun.

Widget'lar kullanma
Widget'lar, Ana ekrannzda gvenilir ilevler ve bilgiler sunan kk uygulamalardr. Bunlar
kullanmak iin, widget panelinden widget'lar Ana ekrana ekleyin.
Baz widget'lar web hizmetlerine balanr. Web tabanl bir widget kullanm ek
masraf ile sonulanabilir.
Kullanlabilen widget'lar blgeye veya servis salaycsna bal olarak farkllk
gsterebilir.

36

Temel hususlar

Ana ekrana widget ekleme


Ana ekranda, Uygulamalar Widget'lar zerine dokunun. Widget panelinde sola veya saa
kaydrn ve ardndan bir widget'a uzun dokunarak Ana ekrana ekleyin.

Ayar ksayol widget'n kullanma


Ana ekranda, Uygulamalar Widget'lar'a dokunun ve ardndan Ayarlar Ksayolu'na
dokunarak ayar seenekleri listesini an. Ana ekrana ksayol olarak eklemek iin bir ayar
seeneini sein.

Kilitli ekran
Kilitli ekran cihaz kullanlmadnda cihaz istenmeyen almaya kar korur ve ayn zamanda
gvenilir widget'lar eklemenize olanak salar.

Cihaz kilitleme ve kilidi ama


G dmesine basmanz ekran kapatr ve cihaz kilitli moda geirir. Cihaz belirli bir sre
kullanlmadnda otomatik olarak kilitlenir.
Cihazn kilidini amak iin, G dmesine veya Ana sayfa dmesine basn ve ekrann alt
tarafnda parmanz kilitli olmayan ekran alannda herhangi bir ynde evirin.

37

Temel hususlar

Widget'lar ekleme
Ekran kilitlendiinde widget'leri kullanmak iin, Uygulamalar ekrannda, Ayarlar Cihazm
Ekran kilitle zeirne dokunun ve ardndan oklu widget'lar zerine tklayn.
Kolay modda iken kilidi ekranda widget'lar kullanamazsnz.
Widget panelini srkleyerek geniletin. Saa kaydrarak son sayfaya getirin,
dokunun ve ardndan kilitli ekrana eklemek iin bir widget sein.

zerine

Panelleri yeniden dzenleme


Bir paneli tama
Widget panelini aa srkleyin, sola veya saa srkleyin, bir panel nizlemesine uzun
dokunun ve ardndan yeni bir konuma srkleyin.

Bir paneli karma


Widget panelini aa srkleyin, sola veya saa srkleyin, bir panel nizlemesine uzun
dokunun ve ardndan ekrann en stnde p kutusuna srkleyin.

38

Temel hususlar

Uygulamalar kullanma
Bu cihaz, medyadan internet uygulamalarna kadar eitli uygulama trlerini altrabilir.

Bir uygulamay ama


Ana ekranda veya Uygulamalar ekrannda, bir uygulama simgesini seerek bunu an.

Son kullanlan uygulamalardan ama


Son kullanlan uygulamalarn listesini amak iin Ana sayfa dmesine uzun basn.
Aacanz bir uygulama simgesini sein.

Bir uygulamay kapatma


Kullanmadnz uygulamalar kapatarak pil gcnden tasarruf edin ve cihazn performansn
koruyun.
Ana sayfa dmesine uzun basn, zerine dokunun ve ardndan kapatacanz uygulamann
yannda bulunan Bitir zerine dokunun. Tm alan uygulamalar kapatmak iin, Tm son
zerine dokunun. Ayrca, Ana sayfa dmesine uzun basn ve ardndan
zerine dokunun.

Uygulamalar ekran
Uygulamalar ekrannda kurulan herhangi bir yeni uygulama da dahil olmak zere tm
uygulamalar iin simgeler gsterilmektedir.
Ana ekranda, Uygulamalar esini seerek uygulama listesini an.
Dier panelleri grntlemek iin, sola veya saa kaydrn.

Uygulamalar yeniden dzenleme


Dzenle zerine dokunun, bir uygulamaya uzun dokunun ve ardndan yeni bir konuma
srkleyin. Dier panele tamak iin, ekrann yanna srkleyin.

39

Temel hususlar

Klasrler ile dzenleme


lgili uygulamalar bir klasr iine yerletirin.
Dzenle zerine dokunun, bir uygulamaya uzun dokunun ve ardndan Klasr
olutur'a srkleyin. Bir klasr adn girin ve ardndan Tamam zerine dokunun. Uygulamalar
srkleyerek yeni bir klasre yerletirin ve ardndan Kydt zerine dokunarak dzenlemeyi
kaydedin.

Panelleri yeniden dzenleme


Ekran kstrn, bir panel nizlemesine uzun dokunun ve ardndan yeni bir konuma srkleyin.

Uygulamalar ykleme
Samsung Apps gibi uygulama maazalarn kullanarak uygulamalar indirin ve ykleyin.

Ykl uygulamalar kaldrma


Kaldr zerine dokunun ve ardndan kaldracanz bir uygulamay sein.
Cihaz ile birlikte gelen varsaylan uygulamalarn kurulumu kaldrlamaz.

Uygulamalar paylama
ndirilen uygulamalar e-posta, Bluetooth veya dier yntemleri kullanarak dier kullanclar ile
paylan.
Uyg payla zerine dokunun, uygulamalar sein, Tamam zerine dokunun ve ardndan
bir paylama yntemi sein. Sonraki admlar seilen ynteme bal olarak farkllk gsterebilir.

Yardm
Cihaz ve uygulamalar nasl kullanacanz veya nemli ayarlar nasl yaplandracanz
renmek iin yardm bilgilerine eriin.
Uygulama ekrannda Yardm zerine dokunun. pularn grntlemek iin bir kategori sein.
Kategorileri alfabetik srada sralamak iin,
Klavyeler iin aramak zere

zerine dokunun.

zeirne dokunun.

40

Temel hususlar

Metin girme
Metin girmek iin Samsung klavyesini veya sesli giri zelliini kullann.
Metin girii baz dillerde desteklenmemektedir. Metin girmek iin, giri dilini
desteklenen dillerden birine getirmeniz gerekir.

Klavye trn deitirme


Herhangi bir metin alanna dokunun, bildirimler panelini an, Giri yntemi se zerine
dokunun ve ardndan kullanacanz klavye trn sein.

Samsung klavyesini kullanma


Klavye yerleimini deitirme
Dikey klavye tipleri zerine dokunun ve ardndan Qwerty klavye veya 3x4 klavye
zerine dokunun.
3x4 klavyede, bir tuta veya drt karakter vardr. Bir karakter girmek iin, karakter ile
ilgili tua srekli olarak dokunun.

Samsung tu takm iin


seenekleri ayarlayn.

nceki karakteri silin.

Byk harf girin.


Sonraki satra gein.
Noktalama iaretlerini girin.

Bir boluk girin.

Byk harf girme


Bir karakter girmeden nce

zerine dokunun. Tm byk harfler iin, iki kez dokunun.

41

Temel hususlar

Klavye trn deitirme


zerine uzun dokunun ve ardndan
zerine dokunarak klavye trn deitirin.
zerine uzun dokunun ve kayan klavyeyi dier konuma tayn.
Sabit klavyeye gemek iin,

zerine dokunun.

Dil klavyelerini deitirme


Klavyeden dilleri ekleyin ev ardndan boluk tuuna sola veya saa kaydrarak dil klavyesini
deitirin.

El yazs
esine uzun dokunun,
zerine dokunun ve ardndan parmanzla bir szck yazn.
Karakterler girildike nerilen szckler grnr. nerilen bir szc sein.

Karakterleri dzenleme veya silme gibi eylemleri yerine getirmek ve boluk girmek iin elyazs
mimiklerini kullann. Mimik klavuzlarn grntlemek iin,
zerine uzun dokunun ve
Yardm El yazs hareketlerini kullann zerine dokunun.
ardndan

42

Temel hususlar

Metni sesle girme


Sesli giri zelliini etkinletirin ve ardndan mikrofona konuun. Cihazda konutuklarnz
grnr.
Eer cihaz szcklerinizi doru alglamyorsa, alt izili metne dokunun ve indirmeli listeden
alternatif bir szck veya ifade sein.
Dili deitirmek veya sesli alglama iin dilleri eklemek zere mevcut dile dokunun.

Kopyalama ve yaptrma
Metin zerine uzun dokunun, daha fazla veya az metin semek iin veya esini srkleyin
ve ardndan Kopyala zerine dokunarak kopyalayn veya Kes zerine dokunarak kesin. Seilen
metin panoya kopyalanr.
Metin giri alanna yaptrmak iin, eklenmesi gereken yere uzun dokunun ve ardndan
Yaptr zerine dokunun.

Bir Wi-Fi ana balanma


Dier cihazlar ile birlikte interneti kullanmak veya medya dosyalarn paylamak iin cihaz bir
Wi-Fi ana balayn. (sf. 118)

Wi-Fi'yi ama ve kapama


Bildirimler panelini an ve ardndan Wi-Fi zerine dokunarak an veya kapatn.
Cihaznz, harmonize olmayan frekans kullanr ve Trkiye dahil tm Avrupa
lkelerinde kullanma yneliktir. Wifi, AB'de kapal alanlarda, kullanma ynelik
snrlandrma olmakszn altrlabilir, ancak ak alanlarda kullanlamaz.
Kullanmadnzda pilden tasarruf etmek iin Wi-Fi'yi kapatn.

43

Temel hususlar

Wi-Fi alarna katlma


Uygulama ekrannda, Ayarlar Balantlar Wi-Fi zerine dokunun ve ardndan Wi-Fi
dmesini saa srkleyin.
Alglanan Wi-Fi alarnn listesinden bir a sein, gerekirse bir parola girin ve ardndan
Balan zerine dokunun. Bir parola gerektiren alar kilit simgesi ile birlikte grnr. Cihaz
bir Wi-Fi ana balandktan sonra, cihaz herhangi bir anda hazr olduunda kendiliinden
balanacaktr.

Wi-Fi alar ekleme


Eer istenilen a alar listesinde yoksa, alar listesinin altndan Wi-Fi a ekle zerine
dokunun. A adn SSID A ksmna girin, gvenlik trn sein ve ak bir a deilse parola
girin ve ardndan Balan zerine dokunun.

Wi-Fi alarn unutma


Mevcut a dahil olmak zere kullanlan herhangi bir a unutulabilir, bylece cihaz
kendiliinden balanmayacaktr. Alar listesindena sein ve ardndan Unut zerine dokunun.

Hesaplar ayarlama
Google Play Store gibi Google uygulamalar iin bir Google hesab gereklidir ve Samsung
Apps ise bir Samsung hesab gerektirir. Cihazdan en iyi ekilde faydalanmak iin Google ve
Samsung hesaplar oluturun.

Hesaplar ekleme
Bir Google hesab oluturmak iin oturum amadan bir Google hesab amak iin grnen
talimatlar izleyin.
Uygulama ekrannda bir Google hesab iin oturum amak veya kaydolmak iin, Ayarlar
Hesaplar Hesap ekle Google zerine dokunun. Bunun ardndan, Yeni hesap zerine
dokunarak kaydolun veya Mevcut hesap zerine dokunun ve ardndan ekranda verilen
talimatlar izleyerek hesap ayarlamasn tamamlayn. Cihazda birden fazla Google hesab
kullanlabilir.
Bir Samsung hesab da oluturun.

44

Temel hususlar

Hesaplar kaldrma
Uygulama ekrannda Ayarlar Hesaplar zerine dokunun, Hesaplarm ksmndan bir hesap
ad sein, kaldracanz hesab sein ve ardndan Hesab kaldr zerine dokunun.

Dosyalar aktarma
Ses, video, grnt veya dier dosya trlerini cihazdan bilgisayara veya tam tersine aktarn.
Aadaki dosya biimleri baz uygulamalar tarafndan desteklenmektedir. Baz dosya
biimleri cihaz yazlmnn srmne ya da bilgisayarn iletim sistemine bal olarak
desteklenmeyebilir.
Mzik: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac ve flac
Grnt: bmp, gif, jpg ve png
Video: 3gp, mp4, avi, wmv, flv ve mkv
Belge: doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf ve txt

Samsung Kies ile balanma


Samsung Kies, medya kitaplklarn, kiileri ve takvimleri yneten ve bunlar Samsung cihazlar
ile senkronize eden bir bilgisayar uygulamasdr. Samsung web sitesinden en yeni Samsung
Kies'i indirin.

1 Cihaz bir USB kablosu kullanarak bir bilgisayara balayn.

Samsung Kies bilgisayar otomatik olarak balatr. Eer Samsung Kies balamazsa,
bilgisayarnzdaki Samsung Kies'e ift tklayn.

2 Dosyalar cihaznz ve bilgisayar arasnda aktarn.

Daha fazla bilgi iin Samsung Kies'in yardmna bakn.

45

Temel hususlar

Windows Media Player ile Balanma


Bilgisayarda Windows Media Player'in kurulu olduundan emin olun.

1 Cihaz bir USB kablosu kullanarak bir bilgisayara balayn.


2 Windows Media Player' an ve mzik dosyalarn senkronize edin.
Bir medya cihaz olarak balama

1 Cihaz bir USB kablosu kullanarak bir bilgisayara balayn.


2 Bildirimler panelini an ve ardndan Ortam cihaz olarak baland Ortam cihaz
(MTP) zerine dokunun.

Bilgisayarnz Medya Aktarma Protokoln (MTP) desteklemiyorsa ya da uygun bir src


kurulu deilse, Kamera (PTP) zerine dokunun.

3 Dosyalar cihaznz ve bilgisayar arasnda aktarn.

Cihaz kilitleme
Gvenlik zelliklerini kullanarak dier kiilerin cihazda saklanan kiisel verilere ve bilgilere
ulamasn nleyin. Cihazn kilidini amak iin bir kilit ama kodu gereklidir.

Bir yz kilidi ama ayarlama


Uygulamalar ekrannda, Ayarlar Cihazm Ekran kilitle Ekran kilidi Yz kilidini
a zerine dokunun.
Yznz yakalanacak olan ereveye sdrn. Ardndan, yz kilit ama baarsz olursa yedek
PIN kilit ama veya ekran kilidi ama modeli belirleyin.

46

Temel hususlar

Bir yz ve ses kilidi ama ayarlama


Uygulamalar ekrannda, Ayarlar Cihazm Ekran kilitle Ekran kilidi Yz ve ses
zerine dokunun.
Yznz ekilecek ereveye sdrarak ve ardndan bir sesli komut belirleyin. Ardndan, yz ve
ses kilit ama baarsz olursa bir PIN kilit ama yedei veya ekran kilit ama modeli belirleyin.

Bir model ayarlama


Uygulamalar ekrannda, Ayarlar Cihazm Ekran kilitle Ekran kilidi Model
zerine dokunun.
Drt veya daha fazla noktay birletirerek bir model izin ve ardndan bir model daha izerek
dorulayn. Modeli unutursanz, ekran kilidini amak iin PIN kilit ama yedei belirleyin.

Bir PIN ayarlama


Uygulamalar ekrannda, Ayarlar Cihazm Ekran kilitle Ekran kilidi PIN zerine
dokunun.
En az drt numara girin ve ardndan dorulamak iin bir parola girin.

47

Temel hususlar

Bir parola ayarlama


Uygulamalar ekrannda, Ayarlar Cihazm Ekran kilitle Ekran kilidi ifre zerine
dokunun.
Say ve semboller de dahil olmak zere en az drt karakter girin ve ardndan dorulamak iin
parolay tekrar girin.

Cihaz kilidini ama


G dmesine veya Ana sayfa dmesine basarak ekran an ve kilit ama kodunu girin.
Eer kilit ama kodunu unutursanz, cihaz bir Samsung Servis Merkezine gtrerek
sfrlatn.

Cihaz ykseltme
Cihaz en son yazlma ykseltilebilir.
Bu zellik blgeye veya servis salaycsna bal olarak kullanlamayabilir.

Samsung Kies ile ykseltme


Samsung Kies'i balatn ve cihaz bilgisayara balayn. Samsung Kies cihaz kendiliinden alglar
ve varsa herhangi bir gncellemeyi bir iletiim kutusunda gsterir. letiim kutusunda Gncelle
dmesine tklayarak ykseltmeyi balatn. Nasl ykselteceiniz hakknda bilgi iin Samsung
Kies yardmna bakn.
Bilgisayar kapatmayn veya cihaz ykseltilirken USB kablosunun balantsn
kesmeyin.
Cihaz ykseltirken, dier medya cihazlarn bilgisayara balamayn. Bunu yapmanz
gncelleme sreci ile etkileime girmenizi salayabilir.

48

Temel hususlar

Kablosuz ykseltme
Cihaz, firmware over-the-air (FOTA) servisi ile dorudan en son yazlma ykseltilebilir.
Uygulama ekrannda, Ayarlar Dier Cihaz hakknda Yazlm gncelletirme
Gncelle zerine dokunun.

49

letiim
Telefon
Bir arama yapmak veya aramay cevaplamak iin bu uygulamay kullann.
Uygulama ekrannda Telefon zerine dokunun.

Aramalar yapma
Bir arama yapma
Aadaki yntemlerden birini kullann:
Tular: Tu takmn kullanarak bir say girin ve ardndan

zerine dokunun.

Arama kayd: Gelen ve giden aramalar ve mesajlar gemiinden bir arama yapmanz
salar.
Favoriler: Sk grtnz kiilerin listesinden bir arama yapmanz salar.
Rehber: Kiiler listesinden bir arama yapmanz salar.

Hzl arama numaralar


Hzl arama numaras iin, ilgili haneye uzun dokunun.

Numara tahmini
Tu takmndan numara girerken, otomatik tahminler grnr. Bunlardan birini seerek arama
yapn.

50

letiim

Kiileri bulma
Kiiler listesinden bir kiiyi bulmak iin bir isim, telefon numaras veya e-posta adresi girin.
Karakterler girildike, tahmin edilen kiiler grnr. Bir arama yapmak iin birini sein.

Uluslararas bir arama yapma


+ iareti grnnceye kadar 0 zerine uzun dokunun. lke kodunu, alan kodunu ve telefon
numarasn girin ve ardndan zerine dokunun.

Bir arama srasnda


Aadaki eylemler yaplabilir:

: Bir arama srasnda kullanmak iin bir ekolayzer kullann.

: Arkaplandaki grltleri kaldran grlt azaltma zelliini devre d brakn, bylece


dier taraf sizi daha net duyabilir.

: Ses seviyesini ykseltmenizi salar.

Beklet: Bir aramay bekletin. Veya kulaklk dmesine uzun basn. Brak zerine dokunarak
bekletilen aramay aln veya kulaklk dmesine uzun basn.
ar ekle: kinci bir arama yapn.
Tular: Tu takmn an.
Kapat: Mevcut aramay sonlandrn.
Hoparlr: Hoparlr etkinletirin. Hoparlr kullanrken cihaz kulanzdan uzak tutun.
Sessiz: Mikrofonu kapatni bylece kar taraf sizi duyamaz.
Kulaklk: Cihaza bal ise bir Bluetooth kulakla gein.
Deitir: ki arama arasnda gei yapn.
Birletir: ki aramaya bal iken ok tarafl arama yapn. Daha fazla arama eklemek iin
bunu tekrarlayn. Bu zellik sadece ok tarafl arama hizmeti etkin olduunda kullanlabilir.

Rehber: Kii listesini aar.

Not: Bir not oluturur.

Mesaj: Bir mesaj gndermenizi salar.

51

letiim

letim: lk taraf ikinci tarafa balar. Bu, sohbet ile olan balantnz keser.

Konferans grmesi ynet: oklu tarafn katld bir aramada bir zel sohbet
balatmanz veya bir taraf dier oklu taraflardan ayrmanz salar.

Kiileri ekleme
Bir telefon numarasn tu takmn kullanarak kii listesine eklemek iin, numaray girin ve
Rehbere ekle seeneini belirleyin.

Arama kaytlarn grntleme


Gelen ve giden aramalarn gemi bilgilerini grntlemek iin Arama kayd zerine dokunun.
Bir arama kaydn filtrelemek iin,
sein.

Gster zerine dokunun ve ardndan bir seenek

Sabit arama numaras


Giden aramalar sadece belirtilen nekleri ile yaplabilecek ekilde kstlandrmak iin cihaz
ayarlanabilir. Bu nekler SIM veya USIM kartnda saklanr.
Arama ayarlar Ek ayarlar Sabit arama numaralar FDN'yi etkinletir
zerine dokunun ve ardndan SIM veya USIM kart ile birlikte verilen PIN2'yi girin. FDN listesi
zerine dokunun ve numaralar ekleyin.

Arama engelleme
Belirli numaralarn aranmamas iin cihaz ayarlanabilir. rnein, uluslararas arama
engellenebilir.
Arama ayarlar Ek ayarlar Arama engelleme zerine dokunun. Bir arama tr
sein, bir arama engelleme seenei belirleyin ve ardndan bir parola girin.

Aramalar alma
Bir aramay cevaplama
Bir arama geldiinde,
basn.

esini byk dairenin dna srkleyin veya kulaklk dmesine

Eer arama bekletme hizmeti etkinse, dier arama yaplabilir. kinci arama cevaplandnda, ilk
arama beklemeye alnr.

52

letiim

Bir aramay geri evirme


Bir arama geldiinde,
uzun basn.

esini byk dairenin dna srkleyin veya kulaklk dmesine

Gelen aramay reddederken mesaj gndermek iin mesaj reddetme ubuunu yukar
Arama ayarlar Arama reddetme
srkleyin. Reddetme mesaj oluturmak iin,
mesajlarn ayarla zerine dokunun.

stenmeyen numaralardan gelen aramalar otomatik olarak geri evirir


Arama ayarlar Arama reddetme Otomatik reddetme modu Oto
reddetme numaralar zerine dokunun ve ardndan Otomatik reddedilecekler listesi
zerine dokunun. Olutur zerine dokunun, bir numara girin, bir kategori aratn ve ardndan
Kaydet zerine dokunun.

Cevapsz arlar
Eer bir ary cevaplamazsanz, durum ubuunda
cevapsz arlar listesini grntleyin.

belirir. Bildirimler panelini aarak

Arama bekletme
Arama bekletme servis salayc tarafndan salanan bir hizmettir. Bir kullanc bu hizmeti
kullanarak bir aramay askya alabilir ve gelen bir aramaya geebilir. Bu hizmet video
aramalarnda kullanlamaz.
Bu hizmetten faydalanmak iin,
zerine dokunun.

Arama ayarlar Ek ayarlar Arama bekletme

Arama ynlendirme
Gelen aramalar belirli bir numaraya gndermek iin cihaz ayarlanabilir.
Arama ayarlar Ek ayarlar Arama ynlendirme zerine dokunun ve ardndan
bir arama tr ve durumu sein. Bir numara girin ve Etkin zerine dokunun.

Bir aramay sonlandrma


Aramay sonlandrmak iin Kapat seeneini sein. Veya kulaklk dmesine basn.

Video aramalar
Bir video ars yapma
Numaray girin veya kii listesinden bir kii sein ve ardndan
grntl arama yapn.

53

zerine dokunarak bir

letiim

Bir video aramas srasnda


Aadaki eylemler yaplabilir:
Kameray Deitir: n ve arka kamera arasnda gei yapn.
Sessiz: Mikrofonu kapatni bylece kar taraf sizi duyamaz.
Aramay sonlandr: Mevcut aramay sonlandrn.

Beni gizle: Grntnz kar tarafdan gizleyin.

Giden resim: Dier tarafa gstereceiniz bir grnt sein.

Tular: Tu takmn an.

Kulakla ge: Cihaza bal ise bir Bluetooth kulakla gein.

Hoparlr kapal: Hoparlr zelliini devre d brakn.

Animasyon duygusal simgeler: Grntnze duygusal simgeler uygulayn.

Tema grnts: Grntnze dekoratif simgeler uygulayn.

izgifilm grntsn etkinletir: Grnm modunu izgifilm grnmne


deitirin.
kili Kamera: n ve arka kameralar kullann, bylece kar taraf sizi ve
evrenizdekileri grebilsin.
kili kamera ile video aramas 3 dakikaya kadar salanacaktr. 3 dakika sonra, cihaz
optimum performans iin arka kameray kapatacaktr.
Kar tarafn grntsne uzun dokunarak aadaki seeneklere eriin:
Resimi yakala: Kar tarafn grntsn yakalayn.
Video kaydet: Kar tarafn grntsnn bir videosunu ekin.
Birok lkede kar tarafn izni olmadan bir arama kayd yapmak yasa ddr.
Grntnze uzun dokunarak aadaki seeneklere eriin:
Kameray deitir: n ve arka kamera arasnda gei yapn.
Giden resim: Dier tarafa gstereceiniz bir grnt sein.

54

letiim

Grntleri deitirme
Herhangi bir tarafn grntsn dier tarafn grntsne srkleyerek grntleri deitirin.

Rehber
Telefon numaralar, e-posta adresleri ve dierleri dahil olmak zere kiileri ynetmek iin bu
uygulamay kullann.
Uygulama ekrannda Rehber zerine dokunun.

Kiileri ynetme
Bir kii oluturma
Kii bilgisini girmek iin

zerine dokunun.

: Bir grnt ekleyin.

: Bir kii alann ekleyin veya silin.

55

letiim

Bir kiiyi dzenleme


Dzenleyeceiniz bir grup sein ve ardndan

zerine dokunun.

Bir kiiyi silme


Sil zerine dokunun.

Hzl arama numaras ayarlama


Hzl arama ayar zerine dokunun, hzl arama numaras sein ve ardndan bir kii
sein. Hzl arama numarasn kaldrmak iin, uzun dokunun ve ardndan Kaldr zerine
dokunun.

Kiileri arama
Aadaki arama yntemlerinden birini kullann:
Kii listesinde yukar veya aa kaydrn.
Parmanz kullanarak yan tarafnda hzl kaydrmak iin kiiler listesinin sa tarafndaki
endeksi kullann.
Kii listesinin en stndeki arama alanna dokunun ve arama kriterini girin.
Bir kii seildiinde, aadaki eylemlerden birini yerine getirin:

: Ek grtnz kiilere ekleyin.

: Bir sesli veya grntl arama yapn.

: Bir mesaj yazn.

: Bir e-posta yazn.

Kiileri grntleme
Cihaz varsaylan olarak cihaza, SIM veya USIM kartna ya da dier hesaba kaydedilen tm
kiileri gsterir.
Grntlenecek kiiler zerine dokunun ve ardndan kiilerin kaydedildii bir konum
sein.

56

letiim

Kiileri tama
Kiileri Google'a tama
Hesaplar birletir Google ile birletir zerine dokunun.
Google Contacts'a tanan kiiler kii listesinde

ile birlikte grnr.

Kiileri Samsung'a tama


Hesaplar birletir Samsung account ile birletir zerine dokunun.
Samsung Contacts'a tanan kiiler kii listesinde

ile birlikte grnr.

Kiileri ieri ve dar aktarma


Kiileri ieri aktarma
e aktar/Da aktar SIM kartndan al, SD kartndan al veya USB bellekten ie
aktar zerine tklayn.

Kiileri dar aktarma


e aktar/Da aktar SIM karta aktar, SD karta kar veya USB belleine da
aktar zerine tklayn.

Kiileri paylama
e aktar/Da aktar Kartviziti ununla payla: zerine dokunun, kiileri sein,
Tamam zerine dokunun ve ardndan bir paylam yntemi sein.

Favoriler
zerine dokunun ve ardndan aadaki eylemlerden birini yerine getirin:
Buluyor: Kiileri aramanz salar.
Favorilere ekle: Kiileri sk grlenlere eklemenizi salar.
Favorilerden kaldr: Kiileri sk grlenlerden karmanz salar.
Izgara grnm / Liste grnm: Kiileri zgara veya liste formunda grntleyin.
Yardm: Kiilerin kullanm ile ilgili yardm bilgilerine eriin.

57

letiim

Kii gruplar
Kiileri bir gruba ekleme
Bir grup sein ve ardndan
zerine dokunun.

zerine dokunun. Ekleyeceiniz kiileri sein ve ardndan Tamam

Gruplar ynetme
zerine dokunun ve ardndan aadaki eylemlerden birini yerine getirin:
Olutur: Yeni bir grup oluturmanz salar.
Buluyor: Kiileri aramanz salar.
Sralamay deitir: Grup adnn yanndaki esine uzun dokunun, yukar veya aa
doru baka bir konuma getirin ve ardndan Tamam zerine dokunun.
Gruplar sil: Kullancnn ekledii gruplar sein ve ardndan Sil zerine dokunun.
Varsaylan gruplar silinemez.
Yardm: Kiilerin kullanm ile ilgili yardm bilgilerine eriin.

Grup yelerine bir mesaj veya e-posta gnderme


Mesaj gnder veya E-posta gnder zerine dokunun, yeleri sein ve
Bir grup sein,
ardndan Tamam zerine dokunun.

Kartvizit
Bir kartvizit oluturun ve bunu dier kiilere gnderin.
Profli ayarla zerine dokunun, telefon numaras, e-posta adresi ve posta adresi gibi
bilgileri girin ve ardndan Kaydet zerine dokunun. Eer cihaz ayarlarken kullanc bilgisi
kaydedilmise, kartviziti BANA'de sein ve ardndan zerine dokunarak dzenleyin.
Kartviziti ununla payla: zerine dokunun ve ardndan bir paylam yntemi sein.

58

letiim

Mesajlama
Metin mesajlarn (SMS) veya multimedya mesajlarn (MMS) gndermek iin bu uygulamay
kullann.
Uygulama ekrannda Mesajlama zerine dokunun.
Servis alannn dnda iken mesaj gndermek veya almak iin ek masraf demeniz
gerekebilir. Ayrntl bilgi iin servis salaycnz ile temasa geiniz.
Bu cihaz Trke karakterlerin tamamn ihtiva eden ETSI TS 123.038 V8.0.0 ve ETSI TS
123.040 V8.1.0 teknik zelliklerine uygundur.

Mesajlar gnderme
zerine dokunun, alclar ekleyin, bir mesaj ekleyin ve ardndan

zerine dokunun.

Alclar eklemek iin aadaki yntemleri kullann:


Bir telefon numaras girin.

zerine dokunun, kiileri sein ve ardndan Tamam zerine dokunun.

Bir multimedya mesaj oluturmak iin aadaki yntemleri kullann:


zerine dokunun ve grntleri, videolar, kiileri, ksa notlar, olaylar ve dierlerini
ekleyin.

Konu ekle zerine dokunarak bir konu girin.

Planl mesajlar gnderme


Zamanl mesaj zerine dokunun. Bir saat ve tarih belirleyin ve
Bir mesaj olutururken,
ardndan Tamam zerine dokunun. Cihaz belirlenen saatte ve tarihte mesaj gnderecektir.
Eer cihaz belirlenen saatte kapanrsa, aa bal deilse veya a dengesizse, mesaj
gnderilmeyecektir.
Bu zellik cihazda ayarlanan zamana ve tarihe baldr. Eer zaman dilimleri arasnda
hareket ederseniz ve a bilgileri gncellemezse zaman ve tarih yanl olabilir.

Mesajlar tercme etme ve gnderme


evir zerine dokunun,
Tercme etme zelliini kullanmak iin, bir mesaj yazarken,
evir dmesini saa srkleyin, bir dil ifti ayarlayn ve ardndan Tamam zerine dokunun.
Mesaj tercme etmek iin
zerine dokunun ve ardndan Kaydet zerine dokunun. Tercme
edilen mesaj, kaynak dil mesajnn yerine geecektir.

59

letiim

Gelen mesajlar grntleme


Gelen mesajlar kii tarafndan mesaj dizininde gruplanr.
Kiinin mesajn grmek iin bir kii sein.

Sesli mesaj dinleme


Tu takmnda 1 zerine dokunun ve ardndan servis salaycnzn talimatlarn izleyin.

E-posta
E-posta mesajlarn gndermek veya grntlemek iin bu uygulamay kullann.
Uygulama ekrannda E-posta zerine dokunun.

E-posta hesaplarn ayarlama


Bir E-posta'y ilk kez aarken bir e-posta hesab oluturun.
E-posta adresini ve parolay girin. Google Mail gibi zel e-posta hesab iin leri zerine
dokunun veya firma e-posta hesab iin Manuel Kurulum zerine dokunun. Bunun ardndan,
ekranda verilen talimatlar izleyerek ayar tamamlayn.
Dier e-posta hesab oluturmak iin,

Ayarlar Hesap ekle zerine dokunun.

E-posta gnderme
Kullanacanz e-posta hesabna dokunun ve ardndan ekrann en altnda
Alclar, konuyu ve mesaj girin ve ardndan
zerine dokunun.
Kii listesinden alc eklemek iin

zerine dokunun.

zerine dokunun.

Grntleri, videolar, kiileri, ksa notlar, etkinlikleri ve dierlerini eklemek iin


dokunun.

zerine

Grntleri, etkinlikleri, kiileri ve konum bilgilerini ve dierlerini mesaja eklemek iin


zerine dokunun.

60

letiim

Planl e-posta gnderme


Plan gnderme zerine dokunun. Plan gnderme'y
Bir mesaj olutururken,
iaretleyin, bir saat ve tarih belirleyin ve ardndan Kaydet zerine dokunun. Cihaz belirlenen
saatte ve tarihte mesaj gnderecektir.
Eer cihaz belirlenen saatte kapanrsa, aa bal deilse veya a dengesizse, mesaj
gnderilmeyecektir.
Bu zellik cihazda ayarlanan zamana ve tarihe baldr. Eer zaman dilimleri arasnda
hareket ederseniz ve a bilgileri gncellemezse zaman ve tarih yanl olabilir.

E-posta okuma
Kullanacanz bir e-posta hesab sein ve yeni e-postalar aln. Yeni e-postalar manuel olarak
almak iin,
zerine dokunun.
Okuyacanz e-postalara dokunun.

Bu mail adresini kisi listesine ekle.


E-postay hatrlamak iin iaretle.

Ekteki dosyalar a.

E-postay ilet.

E-postay sil.

Tm alclara cevap verin.

nceki veya sonraki mesaja gidin.

Mesaj cevapla.

Ekleri amak iin ek sekmesine dokunun ve ardndan kaydetmek iin Kaydet zerine dokunun.

61

letiim

Google Mail
Google Mail hizmetlerine dorudan ve hzl bir ekilde ulamak iin bu uygulamay kullann.
Uygulama ekrannda Gmail zerine dokunun.
Bu uygulama blgeye veya servis salaycsna bal olarak kullanlamayabilir.
Bu uygulama blgeye veya servis salaycsna bal olarak farkl etiketlenebilir.

E-posta gnderme
herhangi bir posta kutusunda, zerine dokunun, alclar, bir konu ve bir mesaj girin ve
ardndan
zerine dokunun.
Resim ekle zerine dokunun.

Grntleri eklemek iin


Videolar eklemek iin

Video ekle zerine dokunun.


Cc/Bcc ekle zerine dokunun.

Daha fazla alc eklemek iin

Mesaj daha sonra gndermek iin kaydetmek amacyla


dokunun.
Yeniden balamak iin

Tasla kaydet zerine

Sil zerine dokunun.

E-postalar okuma
E-postalar hatrlamak iin iaretle.

Bu E-postay yantla.

Bu mail adresini kisi listesine ekle.

Tm alclara yantla ya da bu
E-postay dier kiilere ilet.

Eki grntle.

Uzun sre saklamak iin bu


E-postay arivle.

Okunmam olarak iaretle.


Bu E-postaya etiket ekle.

Sil.

62

letiim

Etiketler
Google Mail gerek klasrler kullanmaz, bunun yerine etiketleri kullanr. Google Mail
altnda, mesajlar Gelen kutusunda etiketlenmi gsterir.
Dier etiketlerdeki E-postay grntlemek iin

zerine dokunun.

Bir E-postaya etiket eklemek iin, mesaj sein,


etiketi sein.

zerine dokunun ve ardndan atayacanz

Google Talk
Google Talk zerinden dier kiiler ile sohbet etmek iin bu uygulamay kullann.
Uygulama ekrannda Google Talk zerine dokunun.
Bu uygulama blgeye veya servis salaycsna bal olarak kullanlamayabilir.

Genel profil
Arkadalar listesinin en stndeki hesap koduna dokunarak hazr bulunma durumunu,
grnty veya durum mesajn deitirin.

Arkadalar ekleme
zerine dokunun, ekleyeceiniz arkadanzn e-posta adresini girin ve ardndan BTT
zerine dokunun.

Arkadalar ile sohbet etme


Arkadalar listesinden bir arkada sein, ekrann altndaki alana bir mesaj girin ve ardndan
zerine dokunun.
Sohbet edeceiniz bir arkada eklemek iin,
Sohbeti bitirmek iin,

Sohbete ekle zerine dokunun.

Sohbeti sonlandr zerine dokunun.

63

letiim

Sohbetler arasnda gei


Sola veya saa ilerleyin.

Sohbet gemiini silme


Sohbetler otomatik olarak kaydedilir. Sohbet gemiini silmek iin
temizle seeneine basn.

Sohbet gemiini

Google+
Google'n sosyal a hizmeti zerinden insanlar ile balantda kalmak iin bu uygulamay
kullann.
Uygulama ekrannda Google+ zerine dokunun.
Bu uygulama blgeye veya servis salaycsna bal olarak kullanlamayabilir.
Kategoriyi deitirmek iin Tm evreler zerine dokunun ve ardndan kiilerden gelen
gnderileri grmek iin yukar veya aa kaydrn.
Dier sosyal a zelliklerini kullanmak iin

zerine dokunun.

Messenger
Google+ annda mesajlama hizmeti zerinden dierleri ile sohbet etmek iin bu uygulamay
kulann.
Uygulama ekrannda Messenger zerine dokunun.
Bu uygulama blgeye veya servis salaycsna bal olarak kullanlamayabilir.
Arkadalar listesinden bir arkada sein, ekrann altndaki alana bir mesaj girin ve ardndan
zerine dokunun.

64

letiim

ChatON
Herhangi bir cihaz ile sohbet etmek iin bu uygulamay kullann. Bu uygulamay kullanmak iin,
Samsung hesabnza oturum amanz gereklidir.
Uygulama ekrannda ChatON zerine dokunun.
Bu uygulama blgeye veya servis salaycsna bal olarak kullanlamayabilir.
Telefon numaralarn veya Samsung hesaplarna ait e-posta adreslerini girerek veya neriler
listesinden arkadalarnz seerek arkada listesi oluturun. Ayrca Kii senkr zerine
dokunarak kiileri cihazdan manuel olarak senkronize edin.
Sohbetler Sohbet balat zerine dokunun ve sohbeti balatacanz bir arkada sein.
Ses veya video sohbetine gei yapmak iin,
grntl arama zerine dokunun.

ChatON sesli arama veya ChatON

kili kamera modu ile grntl sohbet 3 dakikaya kadar salanacaktr. 3 dakika sonra,
cihaz optimum performans iin arka kameray kapatacaktr.

65

Web ve a
nternet
nternete gzatmak iin bu uygulamay kullann.
Uygulama ekrannda nternet zerine dokunun.

Web sayfalarna gzatma


Adres alanna dokunun, web adresini girin ve ardndan Git zerine dokunun.
Bir web sayfasna gz atarken mevcut web sayfasn paylamak, kaydetmek veya yazdrmak iin
zerine dokunun.
Arama motorunu deitirmek iin, adres alanna dokunun ve ardndan web adresinin yanndaki
arama motoru simgesine dokunun.

Yeni bir sayfa ama


Yeni pencere zerine dokunun.
Dier web sayfasna gitmek iin,
sayfaya dokunun.

zerine dokunun, yukar veya aa kaydrn ve seeceiniz

Yer imleri
Mevcut web sayfasna yer imi vermek iin,
Bir yer imi web sayfasn amak iin,

Yer imi ekle zerine dokunun.

zerine dokunun ve ardndan birini sein.

Gemi
Son ziyaret edilen web sayfalar arasndan bir web sayfasn amak iin
Gemii sil zerine dokunun.
dokunun. Gemii temizlemek iin

Gemi zerine

Linkler
Web sayfasndaki bir linke uzun dokunarak yeni bir sayfada an, kaydedin veya kopyalayn.
Kaytl linkleri grntlemek iin, ndirilenler zerine dokunun. (sf. 113)

66

Web ve a

Web sayfalarn paylama


Bir web sayfas adresini dierleri ile paylamak iin,

ununla payla zerine dokunun.

Bir web sayfasnn bir ksmn paylamak iin, istediiniz metne uzun dokunun ve ardndan
Paylama a zerine dokunun.

Chrome
Bilgileri aramak ve web sayfalarna gzatmak iin bu uygulamay kullann.
Uygulama ekrannda Chrome zerine dokunun.
Bu uygulama blgeye veya servis salaycsna bal olarak kullanlamayabilir.

Web sayfalarna gzatma


Adres alanna dokunun ve ardndan bir web adresi veya arama kriteri girin.

Yeni bir sayfa ama


Yeni sekme zerine dokunun.
Dier web sayfasna gitmek iin,

bir web sayfasna dokunun.

Webde sesli arama


Adres alanna dokunun, zerine dokunun, bir szck syleyin ve ardndan beliren nerilen
anahtar szcklerden birini sein.

Dier cihazlar ile ezamanlama


Ayn Google hesab ile oturum atnzda Chrome ile birlikte dier cihazda kullanmak iin ak
sekmeleri ve yerimlerini senkronize edin.
Ak sekmeleri dier cihazlarda grntlemek iin,
web sayfas seerek an.
Yerimlerini grntlemek iin,

zerine dokunun.

67

Dier cihazlar zerine dokunun. Bir

Web ve a

Bluetooth
Bluetooth ksa mesafelerde iki cihaz arasnda dorudan kablosuz balant kurar. Dier cihazlar
arasnda veri veya medya dosyalarn deitirmek iin Bluetooth'u kullann.
Samsung, Bluetooth zellii ile gnderilen veya alnan verilerin kaybedilmesi,
kesimesi veya ktye kullanlmas konusunda sorumluluk kabul etmemektedir.
Mutlaka gvenilen ve dzgn ekilde gvenlii salanan cihazlarla veri
paylatnzdan veya aldnzdan emin olun. Cihazlar arasnda engel varsa alma
mesafesi ksaltlabilir.
Baz cihazlar, zellikle Bluetooth SIG tarafndan test edilmeyen veya
onaylanmayanlar, cihaznzla uyumlu olmayabilir.
Bluetooth zelliini yasad kullanmayn (rnein, dosyalar izinsiz alma veya ticari
amalar dorultusunda izinsiz iletiime geme gibi).
Samsung, Bluetooth zelliinin yasad kullanlmasndan dolay oluabilecek
durumlardan sorumlu deildir.
Bluetooth'u etkinletirmek iin Uygulama ekrannda, Ayarlar Balantlar Bluetooth
zerine dokunun ve ardndan Bluetooth dmesini saa srkleyin.

Dier Bluetooth cihazlar ile eletirme


Uygulama ekrannda, Ayarlar Balantlar Bluetooth Tara zerine dokunun ve
alglanan cihazlar listelenir. Eletirmek istediiniz cihaz sein ve ardndan her iki cihazda
otomatik oluturulan ifreleri kabul edin.

Veri gnderme ve alma


Birok uygulama Bluetooth zerinden veri aktarmn destekler. rnein Galeri. Galeri'yi an,
bir grnt sein, Bluetooth zerine dokunun ve ardndan Bluetooth cihazlarndan birini
sein. Bunun ardndan, dier cihazda Bluetooth yetkilendirme isteini kabul ederek grnty
aln. Aktarlan dosya Bluetooth klasrne kaydedilir. Eer bir kii alnrsa, otomatik olarak
kiiler listesine eklenir.

68

Web ve a

Screen Mirroring
Bu zellii kullanarak cihaznz AllShare Cast donanm anahtarn veya HomeSync'yi kullanarak
byk ekrana balayn ve ardndan ieriklerinizi paylan. Ayrca Wi-Fi Miracast zelliini
destekleyen dier cihazlar ile bu zellii kullanabilirsiniz.
Bu zellik blgeye veya servis salaycsna bal olarak kullanlamayabilir.
Yksek bant geniliine sahip Dijital erik Korumasn (HDCP) desteklemeyen
Miracast etkin cihazlar bu zellik ile uyumlu olmayabilir.
Baz dosyalar a balantnza bal olarak oynatma srasnda nbellee alnabilir.
Enerjiden tasarruf etmek iin, kullanmadnzda bu zellii devre d brakn.
Eer bir Wi-Fi frekans band belirlemiseniz, AllShare Cast donanm anahtarlar ya da
HomeSync bulunamayabilir veya balanamayabilir.
Eer videolar veya oyunlar bir TV'de oynatyorsanz, uygun bir TV modu seerek en
iyi deneyimi aln.
Uygulama ekrannda, Ayarlar Balantlar Screen Mirroring zerine dokunun ve
ardndan Screen Mirroring dmesini saa srkleyin. Bir cihaz sein, bir dosyay an veya
oynatn ve ardndan cihaznzdaki tular ile ekran kontrol edin. Cihaz bir PIN kullanarak
balamak iin, cihaz adna uzun dokunarak PIN'ini girin.

Samsung Link
Bu uygulamay kullanarak internet zerindeki eitli cihazlarda ierikleri oynatn. Herhangi bir
cihazdaki herhangi bir dosyay dier cihaza veya web depolama hizmetine gnderebilir ve
oynatabilirsiniz.
Bu uygulamay kullanmak iin, Samsung hesabnza oturum amal ve iki veya daha fazla cihaz
kaydetmelisiniz. Mevcut kayt yntemleri cihaz trne gre deiebilir. Daha fazla ayrnt almak
SSS zerine dokunun.
iin,
Uygulama ekrannda Samsung Link zerine dokunun.
Bu uygulama blgeye veya servis salaycsna bal olarak kullanlamayabilir.
Bu uygulamay aarken, kaytl tm cihazlarnzdaki son ierikler grnecektir. Bunlara
gzatabilir ve oynatabilirsiniz. Dosyalar paylamay balatmak iin, CHAZLAR & DEPOLAMA
ksmna kaydrn ve bir seenek sein.

69

Web ve a

Dosyalar gnderme
Dosyalar dier cihazlara gnderin ya da bunlar web depolama hizmetlerine ykleyin.
Bir cihaz sein,

zerine dokunun, dosyalar sein ve ardndan Bitti zerine dokunun.

Dosyalar paylama
Bir cihaz veya web depolama alan sein, zerine dokunun, dosyalar sein, Bitti zerine
dokunun ve ardndan bir paylama yntemi sein.

Dosyalar uzaktaki bir cihazda oynatma


Bir cihaz veya web depolama yeri sein,
cihaz sein.

zerine dokunun, bir dosya sein ve ardndan bir

Desteklenen dosya biimleri medya oynatcs olarak bal cihazlara bal olarak
farkl olabilir.
Baz dosyalar, a balantnza bal olarak oynatlrken nbellee alnabilir.

Grup Oynat zelliini kullanma


Ekranlar birden fazla cihaz ile paylan. Bir medya kategorisi sein ve zerine dokunun.
Dosyalar sein, Bitti zerine dokunun ve ardndan Group Play zerine dokunun. Bir Grup
Oynat oturumu oluturulur ve dosyalar oturumdaki dier cihazlar ile paylalr.

erikleri bir web depolama hizmetlerinde ynetme


Bir web depolama hizmetini sein ve ardndan dosyalarnz grntleyin ve ynetin.
Dosyalar bir web depolama hizmetinden indirmek iin,
ardndan Bitti zerine dokunun.

zerine dokunun, dosyalar sein ve

Ayarlar Kaytl Depolama


Web depolama hizmetlerini cihaza kaydetmek iin,
zerine dokunun ve ardndan bir web depolama sunucusu sein.

70

Web ve a

Group Play
Ekranlar birden fazla cihaz ile paylamak iin bu uygulamay kullann. Bir Grup Oynatma
oturumu oluturun ve gruba katln ve ardndan grntleri, belgeleri veya mzikleri paylan.
Uygulama ekrannda Group Play zerine dokunun.
Bu uygulama blgeye veya servis salaycsna bal olarak kullanlamayabilir.
Bu uygulamay kullanrken, interneti kullanamazsnz.

Grup Oynat iin bir grup oluturma


Grup olutur zerine dokunun ve ardndan aadaki zellikleri kullann:
Mzik payla: Paylaacanz mzik dosyalarn semenizi salar. ki veya daha fazla cihaza
balanabilir ve bir ses efekti arivlemek iin bunlar kulanabilirsiniz.
Resimleri payla: Paylaacanz grntleri sein.
Belgeleri payla: Paylaacanz belgeleri sein.
Oyun oyna: Arkadalarnzla evrimii oyun oynayn.
zerine dokunarak ekrana bir not yazn veya izin. Tm katlmclar ne oluturduunuzu
grebilir.
zerine dokunarak mozaik yerleimdeki tm glgelenen grntleri grntleyin.
zerine dokunarak daha fazla grnt veya belge sein.
zerine dokunarak grup katlmclarn grntleyin.

Grup Oynat'a katlma


Gruba katl zerine dokunun ve ardndan katlmak istediiniz bir Grup Oynatma oturumu
sein. Bir medya kategorisi sein ve u anda paylalan kategori cihazda grnecektir.
NFC zelliini etkinletirin ve cihaznzn arkasn bir oturum aan dier cihazn arkasna
dokundurun.

71

Web ve a

NFC
Cihaznz rnler hakknda bilgi ieren yakndaki alan iletiimi (NFC) etiketlerini okumanza
olanak salar. Gerekli uygulamalar indirdikten sonra bu zellii ayrca deme yapmak ve yol
veya etkinlik bileti satn almak iin de kullanabilirsiniz.
Pilde yerleik NFC anteni vardr. NFC antenine zarar vermemek iin pili dikkatlice
kullann.
Eer ekran kilitli ise, cihaznz NFC etiketlerini okumayacak veya verileri almayacaktr.
NFC zelliini etkinletirmek iin Uygulamalar ekrannda, Ayarlar Balantlar NFC
zerine dokunun. NFC dmesini saa srkleyin.

Bilgileri bir NFC etiketinden okuma


NFC anten alann, bir NFC etiketinin yaknndaki cihaznzn arkasna yerletirin. Etiketten alnan
bilgiler belirir.

NFC zellii ile satn alma


deme yapmak iin NFC zelliini kullanmadan nce, mobil deme hizmetine kaydolmalsnz.
Hizmet hakknda bilgi almak veya kaydolmak iin, servis salaycnz ile temasa gein.
NFC kart okuyucunuzda cihaznzn arkasndaki NFC anten alanna dokunun.
Uygulamalar ekrannda bir SIM veya USIM kartn varsaylan deme yntemi olarak kullanmak
iin, Ayarlar Balantlar NFC NFC demesi USIM czdan zerine dokunun.

Verileri Android Beam zerinden gnderme


Web sayfalar ve kiiler gibi verileri NFC etkin cihazlara gndermek iin Android Beam zelliini
kullann.
Uygulamalar ekrannda, Ayarlar Balantlar NFC zerine dokunun. Android Beam
dmesini aa srkleyin.
Bir e sein, cihaznzn arkasn dier cihazn arkasna dokundurun ve ardndan cihaznzn
ekranna dokunun.

72

Web ve a

S Beam
Bu zellii kullanarak grnt ve belge gibi verileri gnderin.
S Beam zerinden telif hakk bulunan verileri gndermeyin. Gndermeniz halinde
telif hakk yasalarn inemi olabilirsiniz. Samsung telif hakk ile korunan verilerin
yasad bir yolla kullanlmasndan oluabilecek herhangi bir konudan dolay sorumlu
olmayacaktr.
Uygulamalar ekrannda, Ayarlar Balantlar S Beam zerine dokunun. S Beam
dmesini aa srkleyin.
Bir dosya sein, cihaznzn arkasn dier cihazn arkasna dokundurun ve ardndan cihaznzn
ekranna dokunun.
Eer her iki cihaz da verileri ayn anda gndermeye alrsa, dosya aktarm baarsz
olabilir.

73

Web ve a

WatchON
Bu uygulamay kullanarak bir TV'ye balanarak en sevdiiniz programlar ve filmleri izleyin.
Uygulama ekrannda WatchON zerine dokunun.
lk olarak cihaz bir aa balamanz ve cihazn kzltesi balant noktasnn TV'ye baktndan
emin olmanz gereklidir.

Bir TV'ye balama


Cihazn ekrann daha byk bir yzeyde grntlemek iin bir TV'ye balayn ve cihaz ile TV'yi
uzaktan kumanda edin.
Bir lke ya da blge sein. imdi kur zerine dokunarak ve ardndan ekranda verilen
talimatlar izleyerek TV'yi cihaza kaydedin. Admlar setiiniz seeneklere bal olarak farkllk
gsterebilir.
Dier cihazlara balanmak iin,

Ayarlar Odam Cihazlar ekle zerine dokunun.

TV izleme
Seiminize bal olarak TV program nerilerinden seim yapn ya da ekrann en stnde bir
kategori sein. Bir TV program sein ve ardndan mdi izle zerine dokunun. Seilen program
bal TV'yi gsterecektir.
zerine dokunun ve TV'yi kontrol etmek iin denetim panelini an.

Program hatrlatclarn ayarlama


Ekrann en altna dokunun ve izlemek istediiniz bir TV program iin bir zaman sein. Bir
program sein, Hatrltc zerine dokunun ve ardndan TV programn hatrlatmas iin bir alarm
zaman ayarlayn.

74

Medya
Mzik
Mzik dinlemek iin bu uygulamay kullann.
Uygulama ekrannda Mzik zerine dokunun.
Baz dosya biimleri, cihaznzn yazlm srmne bal olarak desteklenmez.
Kullanlan kodlamaya bal olarak baz dosyalar dzgn oynatlamayabilir.

Mzik oynatma
Bir mzik kategorisi sein ve ardndan ardndan oynatacanz bir ark sein.
Ekrann en altndaki albm grntsne dokunarak mzik oynatma ekrann an.
DLNA etkin cihazlarda mzik
oynatn.

Ses seviyesini ayarlamanz salar.

Dosyay favori arknz olarak


ayarlayn.

Karmay an.

Yineleme modunu deitirmenizi


salar.

Mzik oynatc ekrann gizleyin.

alma listesini amanz salar.


Sonraki arkya gein. Hzl bir
ekilde ileri gitmek iin uzun
dokunun.

u anda oynatlan arky yeniden


balatn veya nceki arkya gein.
Hzl bir ekilde geri gitmek iin
uzun dokunun.

Oynatmay duraklatmanz ve
devam ettirmenizi salar.

75

Medya

Ayarlar Akll ses dzeyi zerine

arklar eit ses seviyelerinde dinlemek iin,


dokunun.

Akll ses dzeyi etkinletirildiinde, ses dzeyi cihazn ses seviyesinden daha yksek
sonlanabilir. Duyma duyunuzun hasar grmesini nlemek iin uzun sre maruz kalmayn.
Ayarlar
Bir kulaklk ile arklar dinlerken kiiselletirilmi bir sesi ayarlamak iin,
Adapt Sound Ak zerine dokunun. Ses seviyesini 14 veya stne karrsanz, ses uyarlama
seenei mzik oynatmaya uygulanmaz. Sesi 13 veya daha altna getirirseniz, seenek yeniden
uygulanr.

Bir arky zil sesi olarak belirleme


u anda oynatlan arky zil sesi olarak ayarlamak iin,
dokunun.

Yap Telefon zil sesi zerine

alma listeleri oluturma


Kendi ark listenizi oluturun.
alma listesi olutur zerine dokunun. Bir
Para listeleri zerine dokunun ve ardndan
balk girin ve Tamam zerine dokunun. Mzik ekle zerine dokunun, ekleyeceiniz arklar
sein ve ardndan Tamam zerine dokunun.
u anda alan arky oynat listesine eklemek iin,

alma listesine ekle zerine dokunun.

Ruh halinize gre mzik oynatma


Ruh halinize gre mzik oynatma. Oynat listesi cihaz tarafndan otomatik olarak oluturulur. Yeni
Ktphane gncellemesi zerine dokunun.
bir ark eklendiinde, Mzik meydan
Mzik meydan zerine dokunun ve bir ruh hali sein. Veya parmanz srkleyerek birden
fazla hcre sein.

Kamera
Fotoraf veya video ekmek iin bu uygulamay kullann.
Cihazn kameras ile ekilen fotoraflar ve videolar grntlemek iin Galeri'yi kullann. (sf. 84)
Uygulama ekrannda Kamera zerine dokunun.
Kamera kullanlmadnda otomatik olarak kapanr.
Mercein temiz olduundan emin olun. Aksi halde, cihaz yksek znrlk gerektiren
baz modlarda doru almayabilir.

76

Medya

Kamera etiketi
Dier kiilerin fotoraflarn veya videolarn izinlerini almadan ekmeyin.
Yasal olarak yasaklanan fotoraflar veya videolar ekmeyin.
Dier kiilerin gizliliini ihlal edebileceiniz yerlerde fotoraf veya video ekmeyin.

Fotoraflar ekme
Bir fotoraf ekme
Kamerann odaklanaca yerde nizleme ekrannda grntye dokunun. Subje odakta iken,
odak erevesi yeil renk alr. Fotoraf ekmek iin
zerine dokunun.
Daha fazla seenek
grntleyin.
kili kamera moduna
gei yapn.

Hangi ekim modunu


kullanacanz belirtir.

n ve arka kamera
arasnda gei
yapmanz salar.

Bir video ekmeye


balayn.

ekim modunu
deitirmenizi salar.

Fotoraflar ve videolar
grntlemek iin
Galeriyi an.

Mevcut eitli efektler


arasnda seim yapar.

ekim modu
Birka fotoraf efekti vardr.
MOD zerine dokunun ve ardndan ekrann sa tarafnda ekranda yukar veya aa kaydrn.
Otomatik: Fotoraf makinesinin evredekileri deerlendirmesine olanak salamak iin
bunu kullann ve fotoraf iin ideal modu belirleyin.
Gzel yz: Daha kibar grntler almak iin yz aydnlatlarak fotoraf ekmenizi salar.
En iyi fotoraf: Bir seri fotoraf ekin ve ardndan en iyisini kaydedin.

77

Medya
En iyi yz: Ayn anda birden fazla grup ekimi yapmak iin bunu kullann ve mmkn olan
en iyi grnty oluturmak iin bunlar birletirin.
oklu fotoraf ekmek iin
zerine dokunun. En iyi ekimi almak iin, kameray sabit
tutun ve fotoraf ekerken oynatmayn. Galeri aldnda, her yzdeki sar ereveye
dokunun ve subje iin en iyi bireysel pozu sein. Her birey iin bir poz setikten sonra,
grntleri tek bir fotorafta birletirmek iin Kaydet'i sein ve kaydedin.
Sesli Fotoraf: Bunu kullanarak sesli fotoraf ekin.
Bir fotoraf ekmek iin
saniye kayt yapar.

zerine dokunun. Bir fotoraf ektikten sonra cihaz birka

Fotoraflar bu modda ekerken, dahili mikrofon ile ses kaydedilir.


Dram: Bunu kullanarak bir seri fotoraf ekin ve bunlar birletirerek hareket izini gsteren
bir grnt oluturun.
En iyi ekimi almak iin, aadaki ipularn izleyin. Cihaz, dier ekim artlarnda
fotoraflar dzgn ekmeyebilir.
Fotoraf makinesini sabit tutun ve fotoraf ekerken oynatmayn.
Bir ynde hareket eden bir nesnenin fotoraflarn ekin.
Hareket eden nesne bulunmayan arkaplanlarn fotoraflarn ekin.
Benzer renklere sahip bir nesnenin ve arkaplann fotoraflarn ekmeyin.
Vizre ok yakn ya da ok uzak olan veya otobs ya da tren gibi uzun bir nesnenin
fotoraflarn ekmeyin.
Hareketli fotoraf: Bir videodan canlandrlan fotoraflar oluturmak iin bunu kullann.
Zengin ton (HDR): yiletirilen kontrast oran ile bir fotoraf ekmek iin bunu kullann.
Silgi: Bunu kullanarak arkaplandaki hareketli nesnelerin hareketlerini silin.
Bir seri fotoraf ekmek iin
zerine dokunun. Cihaz hareket eden bir nesnedeki
hareket izlerini siler. Orijinal fotoraf geri yklemek iin, Harktli nesne gster zerine
dokunun ve ardndan vurgulanan alana dokunun.
En iyi ekimi almak iin, aadaki ipularn izleyin.
Fotoraf makinesini sabit tutun ve fotoraf ekerken oynatmayn.
Benzer renklere sahip bir nesnenin ve arkaplann fotoraflarn ekmeyin.
ok az hareket eden ya da fazla hareket eden bir nesnenin fotoraflarn ekerken,
kamera hareketlerin tmn alglayamayabilir.
Arkaplanda hareket eden birden fazla nesne bulunmas halinde, kamera hareketin
tmn alglayamayabilir.

78

Medya
Panoramik: Birok fotoraf dizisinin bir arada oluturulduu bir fotoraf ekin.
En iyi ekimi almak iin, aadaki ipularn izleyin.
Kameray yavaa bir ynde hareket ettirin.
Kamerann vizrn klavuz erevesinde tutun.
Bo gkyz ya da dz duvarlar gibi alglanamayan arkaplanlarn nnde fotoraf
ekmekten kann.
Spor: Hzl hareket eden subjeler iin bu ayar kullann.
Gece: Karanlk artlarda ekilen grntler iin bu ayar kullann.

Panaromik fotolar
Bir panaromik fotoraf birden fazla ekimden oluan geni bir yatay grntdr.
MOD Panoramik zerine dokunun.
zerine dokunun ve kameray bir ynde hareket ettirin. Mavi ereve vizr ile
hizalandnda, kamera otomatik olarak panaromik srada baka bir ekim yapar. ekimi
durdurmak iin,
zerine dokunun.
Eer vizr yn dnda ise, cihaz ekimi durdurur.

Videolar ekme
Bir video ekme
Bir video ekmek iin zerine dokunun. Kayd duraklatmak iin,
durdurmak iin, zerine dokunun.

79

zerine dokunun. Kayd

Medya
Kaydederken, aadaki eylemleri kullann:
Oda deitirmek iin, odaklanmak istediiniz yere dokunun. Ekrann ortasna
odaklanmak iin, zerine dokunun.
Kayt srasnda videodan bir grnt yakalamak iin,

zerine dokunun.

Kayt modu
Kayt modunu deitirmek iin

zerine dokunun.

Normal: Normal kalite iin bu modu kullann.


MMS snr: Mesaj ile gndermek amacyla kaliteyi drmek iin bu modu kullann.
Yava hareketli: Hareketli bir subjenin videosunu ekmek iin bu modu kullann. Cihaz
videoyu yava harekette oynatacaktr.
Hzl ekim: Hareketli bir subjenin videosunu ekerken bu modu kullann. Cihaz videoyu
hzl harekette oynatacaktr.

Yaknlatrma ve Uzaklatrma

Aadaki yntemlerden birini kullann:


Yaknlatrmak veya uzaklatrmak iin Ses ama/kapama dmesini kullann.
Yaklatrmak iin iki parmanz ekranda birbirinden ayrn, uzaklatrmak iin ise
yaknlatrn.
Video ekerken yaknlatrma zelliini kullanrken yaknlatrma/uzaklatrma efekti
kullanlabilir.

80

Medya

kili Kamera modu


Arka kamera ile bir yatay fotoraf ekerken, n kamera ile ekilen fotoraf veya video bir ek
pencerede ya da tersinde grnecektir. Bu zellii kullanarak gzel bir yatay fotoraf ve kendi
portrenizi ayn anda ekin.
zerine dokunarak kili kamera moduna gei yapn.
ekin veya zerine dokunarak bir video ekin.

zerine dokunarak bir fotoraf

Yeniden
boyutlandrmak ya da
konuma tamak iin
dokunun.

Mevcut birok seenek


arasndan seim yapn.

Full HD'de 5 dakikaya kadar HD'de ise 10 dakikaya kadar videolar kamera modunda
kaydedebilirsiniz.
Videolar bu modda ekerken, dahili mikrofon ile ses kaydedilir.

ekim paylama

zerine dokunun ve ardndan aadakilerden birini sein:

ekim paylama: Wi-Fi Direct veya NFC zerinden bir fotoraf dorudan baka bir cihaza
gnderin.
Arkadanla fotoraf paylam: Bir fotorafta etiketlediiniz bir kiinin yzn alglamas
iin cihaz ayarlayn ve bu fotoraf o kiiye gnderin.
ChatON foto paylama: ChatON ile dier cihaza bir fotoraf gnderin.
Uzak vizr: Kameray uzaktan kontrol etmek iin cihaz ayarlayn.

Kameray uzaktan kontrol etme


Kameray uzaktan kontrol etmek iin cihaz bir vizr olarak ayarlayn.

Uzak vizr zerine dokunun ve ardndan Wi-Fi Direct'i veya NFC'yi kullanarak
cihaz ve kameray balayn. Cihaz bir vizr olarak kullanarak uzaktan bir fotoraf ekmek iin
zerine dokunun.

81

Medya

Kamera iin ayarlar yaplandrma


zerine dokunun. Aadaki seeneklerin
Kamera iin ayarlar yaplandrmak iin
tm fotoraf makinesi ve video kameras modlarnda kullanlamaz. Mevcut seenekler
kullanlan moda bal olarak farkllk gsterebilir.
Fotoraf boyutu / Video boyutu: Bir znrlk sein. Daha yksek kalite iin yksek
znrl kullann. Fakat bellekte daha fazla yer kaplar.
oklu ekim: Hareketli subjelerin bir seri fotorafn ekmenizi salar.
Yz alglama: nsanlarn yzlerini alglamak ve fotoraf ekmek iin yardm etmek zere
cihaz ayarlayn.
Metreleme: Bir lekleme yntemi sein. Bu, k deerlerinin nasl hesaplandn belirler.
Orta-arlkl sahnenin merkezinde arkaplan n ler. Spot belirli bir yerdeki k
deerini ler. Matris tm sahneyi ortalar.
ISO: Bir ISO deeri sein. Bu, kamerann k hassasln kontrol eder. Film kamera
denklerinde llr. Dk deerler duraan veya iyi aydnlatlm nesneler iindir. Yksek
deerler hzl hareket eden veya zayf aydnlatlm nesneler iindir.
Sars. nleme / Video dengelenmesi: Sallanma nleyiciyi etkinletirin ya da devre d
brakn. Kamera hareket ederken Sallanmaz zellii odaklanmaya yardm eder.
Otomatik gece alglama: Karanlk koullar otomatik olarak alglamak iin cihaz ayarlayn
ve fla olmadan fotorafn parlakln ayarlayn.
Farkl kaydet: Zengin ton modu ile fotoraf ekerken orijinal fotoraf silmek iin cihaz
ayarlayn.
GPS imi: Fotorafa bir GPS konum etiketi ilitirin. Albmleri An Albm'nde oluturmak
zere bu zellii etkinletirin.
GPS sinyallerini iyiletirmek iin, sinyalin kesilebilecei konumlarda, rnein bina
aralarnda, deniz seviyesinin altnda olan alanlarda veya kt hava koullarnda
ekim yapmaktan kann.
Bunlar internete yklediinizde konumunuz fotoraflarnzda grnecektir. Bundan
kanmak iin, GPS etiket ayarn devre d brakn.

82

Medya
zleme: ekilen fotoraflar ksaca grntlemenizi salar.
Ses dzeyi tuu: Mekik veya yaknlatrma ilevini kontrol etmek zere Ses dmesini
kullanmak iin cihaz ayarlayn.
Sre ler: Gecikmeli ekimler iin bunu kullann.
Beyaz dengesi: Uygun bir beyaz denge sein, bylece grntlerde gerek yaama
yakn renk aral elde edilir. Ayarlar belirli k durumlarna zel tasarlanmtr. Bu ayarlar,
profesyonel kameralardaki beyaz denge pozlamas iin s aralna benzerdir.
Poz deeri: Pozlama deerini deitirmenizi salar. Bu, fotoraf makinesi sensrnn ne
kadar a gerek duyduunu belirler. Dk kl durumlar iin, daha yksek poz kullann.
Ynergeler: Subjeleri seerken kompozisyona yardm etmek iin vizr klavuzlarn gsterir.
Fla: Fla etkinletirin veya devre d brakn.
Ses kontrol: Sesli komutlar kullanarak fotoraf ekmek iin kameray ayarlayn.
Balamsal dosya ad: Balamsal etiketleri gstermesi iin kameray ayarlayn. Bunu
etkinletirerek Arkadan Etiketle zelliini Kamera ve An Albm'nde kullann.
Ters dnm olarak kaydedin: Orijinal sahnenin ayna-grntsn oluturmak iin
grnty ters evirin.
Kayt yeri: Depolamak istediiniz hafza konumunu sein.
Sfrla: Kamera ayarlarn sfrlayn.

Ksayollar
Kamerann eitli seeneklerine kolay erimek iin ksayollar yeniden dzenleyin.
Hzl ayarlar dzenle zerine dokunun.
Bir seenee uzun dokunun ve ekrann en stndeki bir yuvaya srkleyin. Dier simgeler
dokunarak ve srkleyerek listede tanabilir.

83

Medya

Galeri
Grntleri ve videolar grntlemek iin bu uygulamay kullann.
Uygulama ekrannda Galeri zerine dokunun.
Baz dosya biimleri, cihaza yklenen yazlma bal olarak desteklenmez.
Nasl kodlandklarna bal olarak baz dosyalar dzgn oynatlamayabilir.

Grntleri grntleme
Galeri'nin balatlmas mevcut klasrleri gsterir. E-posta gibi baka bir uygulama bir
grnty kaydettiinde grnty ieren Download klasr otomatik olarak oluturulur.
Benzer ekilde, bir ekran grnts yakalamak otomatik olarak Screenshots klasr oluturur.
Amak iin bir klasr sein.
Bir klasrde grntler oluturma tarihine gre gsterilir. Tam ekran grntlemek iin bir
grnt sein.
Sonraki veya nceki grnty grntlemek iin sola veya saa kaydrn.

Yaknlatrma ve Uzaklatrma
Grntye yaknlatrmak iin aadaki yntemlerden birini kullann:
Yaknlatrmak iin herhangi bir yere iki kez dokunun.
Yaknlatrmak iin herhangi bir yere iki parmanzla dokunarak birbirinden ayrn.
Uzaklatrmak iin iki parmanz birletirin veya geri dnmek iin iki kez dokunun.

Hareket zelliini kullanarak grntleri grntleme


Hareket zeliini kullanarak zel bir harekete sahip bir ilevi yerine getirin.
Uygulamalar ekrannda, Ayarlar Cihazm Hareketler ve iaretler Hareket zerine
dokunun, Hareket dmesini saa srkleyin ve ardndan her zellik iin dmeyi an.
Bir hareket zelliini durdurmak iin, zellik iin dmeyi kapatn.

Videolar oynatma
Video dosyalar simgesini nizlemede gsterecektir. zleyeceiniz bir video sein ve
zerine dokunun.

84

Medya

Bir videonun segmentlerini krpma


Bir video sein ve ardndan zerine dokunun. Balang parantezini istediiniz balang
noktasna getirin, biti parantezini istediiniz noktasna getirin ve ardndan videoyu kaydedin.

Grntleri dzenleme
Bir grnty grntlerken,

zerine dokunun ve ardndan aadaki ilevleri kullann:

Sk kullanlanlar: Grnty favorilere ekleyin.


Slayt gsterisi: Mevcut klasrdeki grntler ile birlikte bir slayt gsterisini balatn.
Fotoraf erevesi: Grntnn altna bir not yazmak iin bunu kullann. Dzenlenen
grnt Photo frame klasrne kaydedilir.
Fotoraf notu: Grntnn arkasna bir not yazmak iin bunu kullann. Notu dzenlemek
iin zerine dokunun.
Panoya kopyala: Panoya kopyalayn.
Yazdr: Bir USB veya Wi-Fi balants ile yazdrn. Cihaz sadece baz Samsung yazclar ile
uyumludur.
Yeniden adlandr: Dosyay yeniden adlandrn.
Ayarla: Grnty veya bir kii resmini bir duvar kad olarak ayarlayn.
Arkadanla fotoraf paylam: Yz grntde etiketlenen bir kiinin fotorafn kiiye
gnderin.
Saat ynnn tersine dndr: Saatin tersi ynde dndrmenizi salar.
Saat ynnde dndr: Saat ynnde dndrmenizi salar.
Krp: Krpmak iin mavi ereveyi yeniden boyutlandrn ve iine grnty kaydedin.
Metini algla: Grntdeki metni karmak iin Optik Okuyucu' balatn.
Yakn cihazlar tara: Medya paylam etkin olan cihazlar arayn.
Ayrntlar: Grnt ayrntlarn grntleyin.
Ayarlar: Galeri ayarlarn deitirmenizi salar.

85

Medya

Grntleri deitirme
Bir grnty grntlerken,

zerine dokunun ve ardndan aadaki ilevleri kullann:

Dndr: Grnty dndrmenizi salar.


Krp: Grnty krpmanz salar.
Renkli: Grntnn doygunluunu veya parlakln ayarlamanz salar.
Efekt: Grntye efekt uygulayn.
Dikey: Krmz gz dzeltin, yzleri ayarlayn ve rtu edin ya da arkaplan bulanklatrn.
Etiket: Etiketleri ilitirmenizi salar.
izim: Grntye izim yapn.
ereve: Grntye ereve uygulayn.

Favori grntler
Bir grnty grntlerken, grnty favori listesine eklemek iin
zerine dokunun.

Sk kullanlanlar

Grntleri silme
Aadaki yntemlerden birini kullann:
Bir klasrde,
e sein zerine dokunun, iaretleyerek grntleri sein ve
ardndan zerine dokunun.
Bir grnty grntlerken,

zerine dokunun.

Grntleri paylama
Aadaki yntemlerden birini kullann:
Bir klasrde,
e sein zerine dokunun, iaretleyerek grntleri sein ve
ardndan zerine dokunarak dier kiilere gnderin.
Bir grnty grntlerken,
hizmetleri zerinden paylan.

zerine dokunarak dier kiilere gnderin veya sosyal a

86

Medya

Duvar kad olarak ayarlama


Bir grnty grntlerken,
ayarlayn veya bir kiiye atayn.

Ayarla zerine dokunarak grnty duvar kad olarak

Yzleri etiketleme
Ayarlar zerine dokunun ve ardndan Yz imi esini iaretleyin. Bir grntdeki
alglanan yzn evresinde sar bir ereve belirir. Yze dokunun, sim ekle zerine dokunun ve
ardndan bir kii sein veya ekleyin.
Yz etiketi bir grntde grndnde, yz etiketine dokunun ve arama yapmak veya mesaj
gndermek gibi mevcut seenekleri kullann.
Yz alglama yz asna, yz boyutuna, cilt rengine, yz ifadesine, k artlarna veya
subjenin giydii aksesuarlara bal olarak baarsz olabilir.

Etiket Arkadan Kullanma


Ayarlar Etiketleme Yardmcs zerine dokunun ve ardndan Etiketleme Yardmcs
dmesini saa srkleyerek bir grnty atnzda balamsal etiketi (hava durumu,
konum, tarih ve kiinin ad) grntleyin.

An Albm
Bu uygulamay kullanarak grntleri otomatik olarak dzenli bir ekilde organize edip kendi
dijital albmnz oluturun.
Uygulama ekrannda An Albm zerine dokunun.

yk albmleri oluturma
Bir yk albmn otomatik olarak oluturmak iin Albm olutur Etiket bilgisine gre
zerine dokunun. Kriteri sein ve ardndan Resimleri bul zerine dokunun. Albm iin bir
balk girin, bir tema sein ve ardndan Albm olutur zerine dokunun.
Manuel olarak oluturmak iin, Albm olutur Galeriden zerine dokunun.

87

Medya

nerilen albmleri oluturma


Fotoraflar bir yerde ekerken, cihaz belirtilen kritere gre fotoraflarnz albmlerde sralar ve
yeni albmler oluturulmasn nerir.
Ayarlar Ana ehir zerine dokunun ve ardndan konumunuzu alglamas iin bir
yntem ayarlayn. Bir albm tr sein ve asgari sayda fotoraf says ayarlayn.
Ayarladnz kriteri karlayan fotoraflar ektiinizde, cihaz bir albm yaplmasn nerecektir.
Albm olutur nerilerden zerine dokunun. Bir albm sein, albm iin bir balk girin ve
ardndan Albm olutur zerine dokunun.
Tek bir gnde nceden ayarlanan sayda fotoraf aarsanz cihaz yk albmleri
hazrlamay nerecektir.

yk albmlerini grntleme
Bir yk albm sein. Kapak grnts ilk sayfada grnr. Grntleri yk albmnde
grntlemek iin sola veya saa kaydrn.
Bir grnty grntlerken,

zerine dokunun ve ardndan aadaki ilevleri kullann:

erik ekle: Mevcut sayfaya daha fazla ierik ekleyin.


erii kaldr: Mevcut sayfadaki ierii silin.
Tema deitr: Sayfa dzeni iin temay deitirin.
Slayt gsterisi: Mevcut albmdeki grntler ile birlikte bir slayt gsterisini balatn.
Payla: Albm dierlerine gnderin.
Yazdr: Albm bir USB veya Wi-Fi balants ile yazdrn. Cihaz sadece baz Samsung
yazclar ile uyumludur.
Albm siparii ver: Basl bir albm siparii verin.
Dar aktar: Albm dier depolama yerlerine aktarn.
Albm sil: Albm silin.

88

Medya

Grntleri dzenleme
Bir albmdeki sayfann grntsne dokunun.
Bir yaz eklemek iin,

zerine dokunun.

Grnty dier kiilere gndermek iin,


Grnty silmek iin,

zerine dokunun.

zerine dokunun.

Grntye efekt uygulamak iin,


Bir slayt gsterisini balatmak iin,
dokunun.

zerine dokunun.
Slayt gsterisi Slayt gsterisini balat zerine

Grnty bir albm kapak grnts olarak ayarlamak iin,


dokunun.

Kapak olrk ayr zerine

Grnty saatin tersine dndrmek iin,


dokunun.

Saat ynnn tersine dndr zerine

Grnty saat ynnde dndrmek iin,

Saat ynnde dndr zerine dokunun.

Video
Video dosyalarn oynatmak iin bu uygulamay kullann.
Uygulama ekrannda Video zerine dokunun.
stek zerine bir DivX Video oynatrken cihaznzn ekrann kilitlemekten kann.
stek zerine bir DivX Video oynatrken ekran kilitlediiniz her seferde, geerli
kiralama saynzdan biri kaybolacaktr.
Baz dosya biimleri, cihaznzn yazlmna bal olarak desteklenmez.
Nasl kodlandklarna bal olarak baz dosyalar dzgn oynatlamayabilir.

89

Medya

Videolar oynatma
Oynatlacak videoyu sein.
DLNA etkin cihazlar
tarayn.

Ses seviyesini
ayarlamanz salar.

ubuu srkleyerek
ileri veya geri gidin.

Sonraki videoya gein.


Hzl bir ekilde ileri
gitmek iin uzun
dokunun.

Ekran orann
deitirin.

Video ekrannn
boyutunu drmenizi
salar.

Oynatlan videoyu
yeniden balatn veya
nceki videoya gein.
Hzl bir ekilde geri
gitmek iin uzun
dokunun.

Oynatmay
duraklatmanz ve
devam ettirmenizi
salar.

Videolar silme
Sil zerine dokunun, videolar iaretleyerek sein ve ardndan Sil zerine dokunun.

Videolar paylama
ununla payla zerine dokunun, tklayarak videolar sein, Tmam zerine dokunun ve
ardndan bir paylama yntemi sein.

Alr Video oynatcsn kullanma


Video oynatcy kapatmadan dier uygulamalar kullanmak iin bu zellii kullann. Videolar
izlerken,
zerine dokunarak alr oynatcy kullann.
Oynatcy bytmek iin iki parmanz ekran zerine yerletirerek ayrn, kltmek iin
sktrn. Oynatcy tamak iin, oynatcy baka bir yere srkleyin.

Videolar satn alma


ndir Maazaya git zerine dokunun ve ardndan bir video sein.

90

Medya

YouTube
Videolar YouTube web sitesinden izlemek iin bu uygulamay kullann.
Uygulama ekrannda YouTube zerine dokunun.
Bu uygulama blgeye veya servis salaycsna bal olarak kullanlamayabilir.

Videolar izleme
zerine dokunun ve ardndan bir anahtar szck girin. Bir videoyu izlemek iin geri dnen
arama sonularndan birini sein.
Tam ekran grntlemek iin cihaz yatay yne dndrn.
Oynat listesine video
ekleyin.
Videolar iin arayn.
URL'yi dier kiilere
gnderin.

Oynatmay
duraklatmanz veya
devam ettirmenizi
salar.
ubuu
srkleyerek ileri
veya geri gidin.

Ekran portre
durumuna getirin.

Grnt kalitesini
deitirin.

Videolar paylama
Grntleyeceiniz videoyu sein,

zerine dokunun ve ardndan paylama yntemini sein.

Videolar ykleme
Hesabnz sein,
zerine dokunun.

zerine dokunun, bir video sein, video iin bilgileri girin ve ardndan

91

Medya

Flipboard
Kiiselletirilmi dergilerinize erimek iin bu uygulamay kullann.
Uygulama ekrannda Flipboard zerine dokunun.
Bu uygulama blgeye veya servis salaycsna bal olarak kullanlamayabilir.
Flipboard'unuzu balatmak iin, giri sayfasna fiske vurun, yeni balklar sein ve ardndan
Done zerine dokunun.
Bir kapak hikayesi veya bir balk sein, Flipboard sayfalarnda fiske vurarak dolan ve ardndan
okumak iin bir makale sein.
Bir makaleyi okurken, aadaki simgeleri kullann:
: nceki sayfaya gidin.

: Makaleyi Facebook'da beendikleriniz arasnda ayarlayn.

: Makale hakknda dier kiilerin yorumlarn grntleyin.

: Makaleyi dierleri ile paylan.

92

Uygulama ve medya
maazalar
Google Play Store
Cihazda alabilecek uygulamalar ve oyunlar satn almak ve indirmek iin bu uygulamay
kullann.
Uygulama ekrannda Google Play Store zerine dokunun.
Bu uygulama blgeye veya servis salaycsna bal olarak kullanlamayabilir.

Uygulamalar ykleme
Uygulamalara kategoriye gre gzatn veya

zerine dokunarak bir anahtar szc arayn.

Bilgileri grntlemek iin bir e sein. ndirmek iin, Ykle zerine dokunun. Eer
uygulama cretli ise, fiyata dokunun ve ekranda verilen talimatlar izleyerek satn alma ilemini
tamamlayn.
Herhangi bir yklenen uygulama iin yeni bir srm varsa, ekrann en stnde bir
gncelleme simgesi grnerek gncellemeyi size bildirecektir. Bildirimler panelini
an ve simgeye dokunarak uygulamay gncelleyin.
Dier kaynaklardan indirdiiniz uygulamalar yklemek iin, Uygulama ekrannda,
Ayarlar Dier Gvenlik Bilinmeyen kaynaklar zerine dokunun.

Ykl uygulamalar kaldrma


Google Play Store'dan satn aldnz uygulamalar kaldrn.
Uygulamalarm zerine dokunun, uygulamay seerek ykl uygulamalar listesinden
silin ve ardndan Yklemeyi Kaldr zerine dokunun.

93

Uygulama ve medya maazalar

Samsung Hub
Multimedya ieriini satn almak ve indirmek iin bu uygulamay kullann. Ayrca cihazda ierii
de ynetebilirsiniz.
Uygulamalar ekrannda Samsung Hub zerine dokunun.

Multimedya ieriini satn alma


Bir servis kategorisi sein, medya ierii sein ve ardndan satn alma srecini tamamlayn.

erii cihazda ynetme


Bir servis kategorisi sein, sola kaydrn ve ardndan ierii cihazda ynetin.

Samsung Apps
zel Samsung uygulamalarn satn almak ve indirmek iin bu uygulamay kullann. Ayrntl
bilgi iin, www.samsungapps.com adresini ziyaret edin.
Uygulama ekrannda Samsung Apps zerine dokunun.
Bu uygulama blgeye veya servis salaycsna bal olarak kullanlamayabilir.

Uygulamalar ykleme
Uygulamalara kategoriye gre gzatn. Bir kategori semek iin
Bir uygulamay aramak iin, ekrann en stnde
bir anahtar szck girin.

zerine dokunun.

zerine dokunun ve ardndan arama alanna

Bilgileri grntlemek iin bir e sein. ndirmek iin, Al veya Satn al zerine dokunun.
Herhangi bir yklenen uygulama iin yeni bir srm varsa, ekrann en stnde bir
gncelleme simgesi grnerek gncellemeyi size bildirecektir. Bildirimler panelini an
ve simgeye dokunarak uygulamay gncelleyin.

94

Uygulama ve medya maazalar

Google Play Mzik


Cihazdan mzik dinlemek iin bu uygulamay kullann ya da Google bulut hizmetinden mzik
yrtn.
Uygulama ekrannda Google Play Mzik zerine dokunun.
Bu uygulama blgeye veya servis salaycsna bal olarak kullanlamayabilir.
Bir mzik kategorisi semek veya arklar dierleri ile paylamak iin Google cloud depolama
yerine ykleyerek mzikleri oynatn.

Google Play Dergiler


Dergileri indirmek ve okumak iin bu uygulamay kullann.
Uygulama ekrannda Google Play Dergiler zerine dokunun.
Bu uygulama blgeye veya servis salaycsna bal olarak kullanlamayabilir.
Bir kategori sein ve ardndan bir dergi belirleyin.

95

Yardmc programlar
S Memo
Grntleri ve ses kaytlarn kullanarak bir ksa not oluturmak iin bu uygulamay kullann.
Uygulamalar ekranndan S Memo zerine dokunun.

Notlar oluturma
Parmanz ile eskiz izmek ya da grntleri veya ses notlarn eklemek iin zengin ierikli ksa
notlar oluturun.
Ekrana yazmak ya da izmek iin
iin
zerine dokunun.

zerine dokunun veya klavyeyi kullanarak metin girmek

Ksa notu silin.


Ksa not girin.

Son ilemi geri ve ileri aln.

Ksa not yazn veya izin.

Eklemek iin bir ses kayd


oluturun.
Bir multimedya dosyas ekleyin.

Mevcut ksa nota baka bir sayfa


ilitirin.

Grnm moduna gein.

96

Yardmc programlar

Bir ksa not yazarken, kalem trn, izgi kalnln veya kalem rengini deitirmek iin
zerine bir kez daha dokunun.
Elyazs notunu silerken,
zerine dokunun ve ardndan
zerine dokunarak silgi boyutunu
deitirin ya da Tmn temizle zerine dokunarak ksa notu temizleyin.

Mevcut ayar kalem profili olarak


kaydedin.

Kalem trn deitirin.


izgi kalnln deitirin.
Kalem rengini deitirin.

Sayfa arkaplann deitirmek iin,


Etiketleri eklemek iin,

Daha fazla renk grntleyin.

Arkaplan deitir zerine dokunun.

m ekle zerine dokunun.

Multimedya dosyalarn veya ses kaydn ekleme


Multimedya dosyalarn eklemek iin
dokunun.

zerine dokunun. Bir ses kayd eklemek iin

zerine

Notlar grntleme
Yukar veya aa kaydrarak not kk resimlerine gz atn.
Bir notu aramak iin
Notlar silmek iin,

Ara zerine dokunun.


Sil zerine dokunun.

Ksa notlar tarihe, bala, etikete veya dierlerine gre sralamak iin,
dokunun.

97

Srala zerine

Yardmc programlar

Grnm modunu deitirmek iin,

Liste grnm zerine dokunun.

Bir dosyay ieri aktararak bir ksa not oluturmak iin,


Ksa notlar baka bir dosya biimine aktarmak iin,

Dardan al zerine dokunun.


Dar ver zerine dokunun.

Klasr olutur zerine dokunun.

Bir klasr oluturmak iin,

Ksa notlar dier klasre tamak iin,


Ksa notlar kopyalamak iin,

Ta zerine dokunun.

Kopyala zerine dokunun.

S Memo ayarlarn deitirmek iin,

Ayarlar zerine dokunun.


Yardm zerine dokunun.

S Memo iin yardm bilgisine ulamak amacyla,

Bir notu grntleme


Ksa notun kk grntsne dokunarak an.
Notlar silmek iin,

Sil zerine dokunun.


ununla payla zerine dokunun.

Ksa notu dier kiilere gndermek iin,

Dar ver

Ksa notu grnt dosyas veya bir PDF dosyas olarak kaydetmek iin,
zerine dokunun.
Favori listenize ksa not eklemek iin,

Favorilere ekle zerine dokunun.


Etkinlik olutur zerine dokunun.

Ksa notu bir etkinlik olarak kaydetmek iin,

Ksa notu ana ekranda bir widget veya duvar kad olarak ayarlamak iin,
zerine dokunun.
Bir USB araclyla veya Wi-Fi balants ile ksa notu yazdrmak iin,
dokunun. Cihaz sadece baz Samsung yazclar ile uyumludur.
Notu dzenlemek iin

zerine dokunun.

Ses kaydn oynatmak iin,

zerine dokunun.

98

Ayarla

Yazdr zerine

Yardmc programlar

S Planlayc
Etkinlikleri ve grevleri ynetmek iin bu uygulamay kullann.
Uygulama ekrannda S Planlayc zerine dokunun.

Etkinlikleri veya grevleri oluturma


zerine dokunun ve ardndan aadaki yntemlerden birini kullann:
Etkinlik ekle: stee bal yineleme ayar ile bir etkinlik girin.
Grev ekle: stee bal ncelik ayar ile birlikte bir grev girin.
Bir etkinlik veya grevi daha ksa srede eklemek iin, bir tarihe dokunarak bunu sein ve tekrar
dokunun.

Bir balk girin ve hangi takvimi kullanacanz veya senkronize edeceinizi belirleyin. Ardndan
Etkinlik ayrntlarn dzenle veya Grev ayrntlarn dznle zerine dokunarak etkinliin
nasl tekrarlanaca, ne zaman uyar verecei veya nerede verecei gibi daha fazla ayrnt
ekleyin.
Bir mesaj ya da e-posta gndererek dierlerini etkinlie davet edin. Telefon numarasn ya da
e-posta adresini Katlmclar alanna girin veya
zerine dokunarak kii listesini an.

99

Yardmc programlar

Etkinliin yerini gsteren bir harita ilitirin. Konum alanna konumu girin, alann yanndaki
zerine dokunun ve ardndan grnen haritaya uzun dokunarak konumu tam olarak belirleyin.
S Memo'ya bir not ilitirin. Notlar zerine dokunun ve ardndan yeni bir not oluturun veya
mevcut notlardan birini sein.
Bir grnt ilitirin. Resimler zerine dokunun ve ardndan bir fotoraf ekin veya mevcut
grntlerden birini sein.

Ksa notlara bir tarih ekleme


Bir tarihe uzun dokunarak sein ve ksa not yzeyi grnr.

Google Calendar ile senkronize etme


Uygulama ekrannda, Ayarlar Hesaplar Google zerine Hesaplarm bir Google
hesab Senkr Takvim ksmndan dokunun. Gncellemek iin manuel olarak senkronize
Senkronizasyon zerine dokunun.
etmek amacyla Uygulama ekrannda S Planlayc
Ayarlar Takvimler
Senkronize edilen etkinlii veya grevleri grntlemek iin,
Ekran zerine dokunun, Google hesabn iaretleyin ve ardndan Kaydet zerine dokunun.

100

Yardmc programlar

Takvim trn deitirme


Ekrann sa tarafndan yl, ay, hafta ve dierleri dahil olmak zere farkl trler arasndan
birini sein. Takvim trn deitirmek iin bir sktrma hareketi kullanlabilir. rnein, aylk
takvimden yllk takvime deitirmek iin parmaklarn birbirine yaklatrn ve yllk takvimden
tekrar aylk takvime gemek iinse birbirinden ayrn.

Etkinlikler iin arama


Ara zerine dokunun ve ardndan arayacanz bir anahtar szc girin.
Bugnki etkinlii grntlemek iin, ekrann en stndeki Bugn zerine dokunun.

Etkinlikleri silme
Bir tarih veya olay sein ve ardndan

Sil zerine dokunun.

Etkinlikleri paylama
Bir etkinlik sein,
sein.

ununla payla zerine dokunun ve ardndan bir paylam yntemi

Dropbox
Dropbox bulut depolama hizmeti zerinden dosyalar kaydetmek ve dier kiiler ile paylamak
iin bu uygulamay kullann. Dosyalar Dropbox'a kaydettiinizde, cihaznz web sunucusu ve
Drobbox'n kurulu olduu dier bilgisayarlar ile otomatik olarak senkronize olur.
Uygulama ekrannda Dropbox zerine dokunun.
Bu uygulama blgeye veya servis salaycsna bal olarak kullanlamayabilir.
Dropbox' ilk kez altryorken, etkinletirmek iin Start zerine dokunun. Kurulumu
tamamlamak iin ekrandaki talimatlar uygulayn.
Dropbox etkinletirildiinde, cihazn fotoraf makinesi ile ekilen fotoraflar ve videolar
otomatik olarak Dropbox'a yklenir. Yklenen fotoraflar veya videolar grntlemek iin,
zerine dokunun. Dosyalar paylamak ya da silmek veya albmleri oluturmak iin,
zerine
dokunun ve dosyalar sein.

101

Yardmc programlar

Upload here Photos or videos veya


Dosyalar Dropbox'a yklemek iin,
Other files zerine dokunun. Dosyalar Dropbox'da amak iin, bir dosya sein.
Grntleri veya videolar grntlerken,
zerine dokunarak favori listesine eklemenize
olanak salar. Dosyalar favori listesinde amak iin,
zerine dokunun.

Bulut
Dosyalar senkronize etmek veya ayarlar ve uygulama verilerini Samsung hesab veya Dropbox
ile yedeklemek iin bu zellii kullann.
Uygulamalar ekrannda, Ayarlar Hesaplar Bulut zerine dokunun.
Bu zellik blgeye veya servis salaycsna bal olarak kullanlamayabilir.

Samsung hesab ile senkronize etme


Dosyalar senkronize etmek iin Samsung hesabnza veya Senkronizasyon ayarlar zerine
dokunun.

Verileri yedekleme veya geri ykleme


Verileri Samsung hesabnz ile yedeklemek veya geri yklemek iin Yedekle zerine dokunun.

Dropbox ile ezamanlama


Dropbox hesabna balan zerine dokunun ve ardndan Dropbox hesabn girin. Kurulumu
tamamlamak iin ekrandaki talimatlar uygulayn.
Oturum atnzda, Allow zerine dokunun ve deiiklik yaptnzda cihaz dosyalar otomatik
olarak Dropbox ile senkronize eder.

102

Yardmc programlar

Saat
Alarmlar ayarlamak, dnyann herhangi bir yerindeki zaman kontrol etmek, bir etkinliin
sresini lmek, bir zamanlayc ayarlamak veya bir masa saati kullanmak iin bu uygulamay
kullann.
Uygulama ekrannda Saat zerine dokunun.

Bu alarm amanz veya


kapatmanz salar.

Alarm
Alarmlar ayarlama
Alarm olutur zerine dokunun, alarmn kapanaca bir zaman belirleyin, alarmn yenilenecei
gnleri sein ve ardndan Kaydet zerine dokunun.
Konum alarm: Bir konum ayarlayn. Alarm sadece siz yerinizde iken kapanr.
Erteleme: Alarmn nceden ayarlanan zamann ardndan hangi aralklarda ve ka kez
tekrarlayacan ayarlayn.
Akll alarm: nceden ayarlanan zamandan nce alarmn ne zaman kapanacan
ayarlayn.

103

Yardmc programlar

Alarmlar durdurma
Bir alarm durdurmak iin esini byk dairenin dna srkleyin. Alarmn belirli bir sre
sonra tekrarlamas iin
esini byk dairenin dna srkleyin.

Alarmlar silme
Alarma uzun dokunun ve ardndan Sil zerine dokunun.

Dnya Saati
Saatleri oluturma
ehir ekle zerine dokunun ve ardndan bir ehir ad girin veya ehirler listesinden bir ehir
sein.
Yaz saati uygulamak iin, bir saate uzun dokunun ve ardndan DST ayarlar zerine dokunun.

Saatleri silme
Saate uzun dokunun ve ardndan Sil zerine dokunun.

Kronometre
Bir etkinlii balatmak iin Balat zerine dokunun. Tur srelerini kaydetmek iin Tur zerine
dokunun.
Tur sre kaytlarn temizlemek iin Sfrla zerine dokunun.

Zamanlayc
Sreyi ayarlayn ve ardndan Balat zerine dokunun.
Zamanlayc kapandnda

esini byk dairenin dna srkleyin.

Masa saati
Hava durumunu grmek iin

zerine dokunun.

104

Yardmc programlar

Hesap makinesi
Basit veya karmak hesaplamalar iin bu uygulamay kullann.
Uygulama ekrannda Hesap makinesi zerine dokunun.
Bilimsel hesap makinesini kullanmak iin cihaz dndrerek yatay grnme getirin. Eer
Bilimsel hesap makinesi zerine dokunun.
Ekran dndrme devre d ise,
Hesaplama gemiini grmek iin,
Gemii temizlemek iin,

zerine dokunarak tu takmn gizleyin.

Gemii sil zerine dokunun.

Gemi iin karakter boyutunu deitirmek iin,

Metin boyutu zerine dokunun.

S Health
Salnz izlemek iin bu uygulamay kullann.
Uygulamalar ekranndan S Health zerine dokunun.

Profili ayarlama
leri zerine dokunun, artlar ve koullar okuyun ve kabul edin ve ardndan leri zerine
dokunun. Fiziksel istatistiklerinizi girin ve ardndan Bala zerine dokunun.
Fiziksel istatistiklerinize bal olarak, cihaz bazal metabolik hzn (BMR) hesaplar ve
gnlk kalori girii nerir. neri tm yalar, gvde kompozisyonlar veya beslenme
trleri iin doru olmayabilir.

Salk bilgilerinizi kontrol etme


Salk kart ekrannda bilgilerinizi grntleyebilirsiniz. Ayrntlar grntlemek iin
aadakilerden birini sein:
Yaklan kaloriler: Ne kadar kalori yaktnz grntleyin.
Alnan kalori: Ne kadar kalori aldnz grntleyin.

105

Yardmc programlar

nerilen scaklk ve nem deerlerini grntleme


Cihazn nerdii scaklk ve nem iin ideal ortam grntlemek zere
zerine dokunun.

Rahatlk seviyesi

Dengeli bir imekan ortamnda scakl ve nemi ln.


Scaklk ve nem ortam scaklna, cihaz scaklna ya da cihaz ile fiziksel temasa
bal olarak farkllk gsterebilir.
Scaklkta ya da nemde ani deiiklikler olursa lmler biraz zaman alabilir.
Doru lmler iin, bir termo higrometre kullann.

Kalorileri ynetme
Yrme arkada zerine dokunarak admlarnz sayn veya Egzersiz arkada zerine
dokunun ve egzersiz gemiinizi girin. Tketilen kalorileri grntleyebilirsiniz. Bir grafikte
egzersiz gemiini grntlemek iin, alt sa taraftaki simgeye dokunun.
Yryen arkadanz admlarnz izlerken ksa bir gecikme oluabilir ve ardndan
adm saynz gsterir.
Bir araba ya da trende seyahat ederken yry arkadan kullanrsanz, titreim
adm saynz etkileyebilir.
Gda izleyici zerine dokunun ve yediiniz yiyecekleri girin. Aldnz kaloriyi
grebilirsiniz. Bir grafikte kalori gemiini grntlemek iin, alt sa taraftaki simgeye
dokunun.

Hayati istatistikleri ynetme


Kilo zerine dokunun ve ardndan bir deer girin.
Mevcut istatistikleri grntleyebilirsiniz. Bir grafikte istatistiki gemii grntlemek iin, alt
sa taraftaki simgeye dokunun.
Menleri S Health men ubuuna eklemek iin,
zerine dokunun.

106

Ayarlar Daha fazla zellik ekle

Yardmc programlar

S Health ayarlarn yaplandrma


Ayarlar zerine dokunun ve ardndan aadakilerden birini sein:
Profili dzenle: Fiziksel istatistiki bilgilerinizi dzenleyin.
Gvenlik: S Health'i kilitlemek ya da kilidi amak iin bir PIN ayarlayn.
Birim ayarlar: Birim seeneklerini ayarlayn.
Daha fazla zellik ekle: S Health men ubuunda grnen ek menleri sein ve indirin.
Yaklan kaloriler ksayol: Salk kart ekrannda Yaklan kaloriler zerine
dokunduunuzda tamak iin bir men ayarlayn.
Uyumlu rnler: Cihaz balantlarn grntleyin ve ynetin.
Verileri sfrla: S Health verilerini sfrlayn.
Kullanm artlr: Kiisel bilgiler ve veri alma politikalar dahil artlar ve koullar
grntleyin.
S Health hakknda: S Health hakkndaki bilgileri grntleyin.

S evirmen
Bu uygulamay kullanarak metni dier dillere evirin.
Uygulamalar ekranndan S evirmen zerine dokunun.

S Translator kullanm
Kaynak ve hedef dilleri ayarlayn, giri alanna metin girin ve ardndan
Favoriler listenize bir dil eklemek iin,
Dier kiilere bir dil ifti gndermek iin,

zerine dokunun.
zerine dokunun.

107

zerine dokunun.

Yardmc programlar

Tercman ile bir konumaya balama


Ekrann altndaki dmelere dokunarak sesli tercme ile dier kii ile iletiim kurun.
Diliniz iin Speak zerine dokunun ve ardndan mikrofona konuun. Cihaz sylediklerinizi
tercme edecektir. Hedef dil alannda
zerine dokunarak cihazn tercmeyi sesli olarak
okumasn salayn.
Ardndan, konutuunuz kiinin dilinde Speak zerine dokunarak kiinin kendi dilinde cevap
vermesine olanak salayn. Cihaz sylediklerini tercme edecektir. Kaynak dil alannda
zerine dokunarak cihazn sesli olarak okumasn salayn.
Bu uygulama blgeye veya servis salaycsna bal olarak kullanlamayabilir.

Ses Kaydedici
Sesli notlar kaydetmek veya oynatmak iin bu uygulamay kullann.
Uygulama ekrannda Ses Kaydedici zerine dokunun.

Sesli notlar kaydetme


Kayt ilemini balatmak iin
zerine dokunun. Cihazn altndaki mikrofona konuun. Kayt
ilemini duraklatmak iin zerine dokunun. Kayt ilemini sonlandrmak iin zerine
dokunun.

Geen zaman kayd

Kayt kalitesini deitirin.

Sesli notlarn listesini gsterir.

Kayd balatn.

108

Yardmc programlar

Sesli notlar oynatma


Oynatmak istediiniz ses notunu sein.

: Sesli notu krpn.


: Oynatma hzn ayarlayn.

: Oynatmay duraklatn.
/

: 60 saniye geri veya ileri atlayn.


/

: nceki veya sonraki sesli nota gidin.

Sesli notu dierlerine gndermek iin,


paylam yntemi sein.

ununla payla zerine dokunun ve ardndan bir

Sesli notlar ynetme


Sesli notlar listesinden,

zerine dokunun ve aadakilerden birini sein:

ununla payla: Gndereceiniz ksa notlar sein ve ardndan bir paylama yntemi sein.
Sil: Sileceiniz sesli notlar sein.
Ayarlar: Ses kaydedici ayarlarn deitirin.
Bitir: Ses kaydedicisini kapatn.

Dosyalar balamsal etiketler ile kaydetme


Sesli notlar listesinde,

Ayarlar Balamsal dosya ad Ak zerine dokunun.

S Voice
Cihazn bir numaray aramak iin sesli komut ile bir mesaj gndermesi, bir not yazmas ve daha
fazlas iin bu uygulamay kullann.
Uygulama ekrannda S Voice zerine dokunun. Alternatif olarak, Ana dmeye iki kez basn.
Bu uygulama blgeye veya servis salaycsna bal olarak kullanlamayabilir.

109

Yardmc programlar
Burada szl komutlarn birka verilmektedir:
Open music
Launch calculator
Call Lulu mobile
Dial Lulu work
Check schedule
Daha iyi ses alglamas iin ipular
Net konuun.
Sessiz yerlerde konuun.
Kfrl veya rahatsz edici szckler kullanmayn.
Aksanl konumayn.
Cihaz herhangi bir komutu alglamayabilir veya evrenize veya nasl konutuunuza bal
olarak istenmeyen komutlar verebilir.

Sr modu
Sr modunda, gelen aramalar, mesajlar ve bildiriler bulunduunda cihaz ierii yksek sesli
okuyacaktr, bylece sr srasnda ellerinizi kullanmadan cihaz kullanabilirsiniz. rnein, bir
arama geldiinde cihaz arayann adn ya da telefon numarasn yksek sesli okuyacaktr.
Sr modunu etkinletirmek iin, Driving mode on diyin ya da
zerine dokunun.

Set driving mode on

Settings Driving
Sr modunu belirli yerlerde otomatik olarak etkinletirmek iin,
mode My place for Driving mode Set my place zerine dokunun.
Cihazn ieriini yksek sesle okumak iin kullanmadnzda sr modunu deaktive
Settings Driving mode zerine
edin. Sr modunu dekative etmek iin,
dokunun ve ardndan Driving mode settings dmesini sola srkleyin.

110

Yardmc programlar

Google
Sadece internette deil cihazdaki uygulamalarda ve ieriklerde de arama yapmak iin bu
uygulamay kullann.
Uygulama ekrannda Google zerine dokunun.
Bu uygulama blgeye veya servis salaycsna bal olarak kullanlamayabilir.

Cihaz arama
Arama alanna dokunun ve ardndan bir anahtar szck girin. Ayrca,
ardndan bir anahtar szck syleyin.

zerine dokunun ve

Eer uygulamalardan hibir sonu alnamazsa, arama sonularn gsteren web tarayc belirir.

Arama alan
Ayarlar Telefonda ara zerine
Hangi uygulamalar arayacanz semek iin,
dokunun ve ardndan arayacanz eleri iaretleyin.

Google Now
Google aramay balatarak gerek greceiniz mevcut hava durumu, toplu tama bilgileri,
sonraki randevunuz ve daha fazlas gsteren Google Now kartlarn grntleyin.
Google aramay ilk kez altrrken Google Now'a katln. Google Now ayarlarn deitirmek
Ayarlar Google Now zerine dokunun.
iin,

111

Yardmc programlar

Sesli Arama
Web sayfalarn konuarak aramak iin bu uygulamay kullann.
Uygulama ekrannda Sesli Arama zerine dokunun.
Bu uygulama blgeye veya servis salaycsna bal olarak kullanlamayabilir.
Ekranda Konuun bir szck veya ifadeyi syleyin.

Dosyalarm
Grntler, videolar, arklar ve ses klipleri de dahil olmak zere cihazda saklanan tm dosya
trlerine giri yapmak iin bu uygulamay kullan.
Uygulama ekrannda Dosyalarm zerine dokunun.

Dosyalar grntleme
Amak iin bir klasr sein. Ana klasre geri gitmek iin,
dnmek iin,
zerine dokunun.
Bir klasrde,

zerine dokunun. Kk dizine gri

zerine dokunun ve ardndan aadaki seeneklerden birini kullann:

Tmn se: Bir kerede ayn seenei uygulamak iin tm dosyalar sein.
Klasr olutur: Bir klasr oluturmak iindir.
Ara: Dosyalar aramanz iindir.
Gster: Grnm modunu deitirmek iindir.
Srala: Dosyalar veya klasrleri sralamak iindir.
Ayarlar: Dosya yneticisi ayarlarn deitirmek iindir.

112

Yardmc programlar

Klasrlere ksayollar ekleme


Ksayol ekle zerine
Sk kullanlan klasrlerin bir ksayolunu kk dizinine ekleyin.
dokunun, bir ksayol ad girin, bir klasr sein ve ardndan Buraya ayarla zerine dokunun.

ndirilenler
Uygulamalar ile hangi dosyalarn indirildiini grmek iin bu uygulamay kullann.
Uygulama ekrannda ndirilenler zerine dokunun.
Bu uygulama blgeye veya servis salaycsna bal olarak kullanlamayabilir.
Uygun bir uygulama ile aacanz bir dosyay sein.
Dosyalar boyuta gre sralamak iin, Boyuta gre srala zerine dokunun.
Dosyalar tarihe gre sralamak iin, Tarihe gre srala zerine dokunun.

TripAdvisor
Hedef yer ya da otel gibi seyahat bilgilerini almak amacyla bu uygulamay kullann. Ayrca bir
oda rezervasyonu yapabilir ve grlerinizi dier kiiler ile paylaabilirsiniz.
Uygulama ekrannda TripAdvisor zerine dokunun.

113

Yardmc programlar

Optik Okuyucu
Metni veya verileri grntlerden, belgelerden, kartvizitlerden ya da QR kodlarndan karmak
ya da taramak iin bu uygulamay kullann.
Uygulama ekrannda Optik Okuyucu zerine dokunun.
Alglayacanz dilleri semek iin,

Dil ayarlar zerine dokunun.

Metni tarama
Noktalaycy bir grntye, belgeye ya da QR koduna ynlendirin.
Metin: karlan szcklerin tanmn grntleyin.
Kartvizitler: Taranan kii bilgisinden arama yapn ya da mesajlar gnderin.
QR kodlar: QR kodlar iin bilgileri grntleyin.
Baz QR kodlar alglanamayabilir.
Aadaki metin trleri alglanamayabilir: Elyazs, kk yaz tipleri, grafik yaz tipleri,
bitiik metin veya grntlerdeki metin.

Metin karma ve tercme etme


zerine dokunun ve ardndan tercme edeceiniz dilleri sein.
zerine dokunun, arka
kameray istediiniz metne ynlendirin ve ardndan
zerine dokunarak bir metin grnts
yakalayn.
Vizre uyum salamayan byk bir metin grntsn yakalamak iin,
grnty eitli blmlerde yakalayn.
Tercme etmek iin vurgulanan szce dokunun.

zerine dokunarak metni grntden karn.

114

zerine dokunarak

Seyahat ve yerel
Haritalar
Cihazn yerini bulmak, yerleri aramak veya ynleri almak iin bu uygulamay kullann.
Uygulama ekrannda Haritalar zerine dokunun.
Bu uygulama blgeye veya servis salaycsna bal olarak kullanlamayabilir.

Konumlar arama
zerine dokunun, bir adres girin ve ardndan
zerine dokunun. Ayrntl konum bilgisini
grntlemek iin bir konum sein. Yakndaki yerleri aramak iin, zerine dokunun.
Konum bulunduunda,

zerine dokunun ve aadaki ilevlerden birini sein:

Haritay Temizle: Haritay temizler.


evrimd kullanlsn: evrimd grntlemek iin belirlenen alann haritasn kaydedin.
Yol Tarifi: Konum iin ynleri aln.
Katmanlar: Uydu grntleri, trafik bilgileri ve daha fazlas dahil oklu tabakalar
yerletirmenizi salar.
Ayarlar: Harita ayarlarn deitirmenizi salar.
Yardm: Haritay kullanmak ile ilgili bilgileri grntleyin.
Mevcut konumu grntlemek iin,

zerine dokunun.

115

Seyahat ve yerel

Hedef iin ynleri alma

1
2

zerine dokunun.
zerine dokunun ve ardndan balang ve biti konumlarn girmek iin bir yntem
sein:
Bulunduum konum: Balang konumu iin mevcut konumu kullann.
Kiiler: Kiiler listesinden sein.
Haritada bir nokta: Haritaya dokunarak noktalayn.
Yerlerim: En sevdiiniz yerleri listeden sein.

3 Araba kullanma, toplu tama veya yrme gibi bir seyahat yntemi sein ve ardndan YOL
TARF AL zerine dokunun.

4 Beliren gzergahlardan birini sein ve ardndan HARTA GRNM zerine dokunarak


bilgileri grntleyin.

Yerel
Yakndaki restoranlar, bankalar, otobs duraklarn ve daha fazlasn aramak iin bu uygulamay
kullann.
Uygulama ekrannda Yerel zerine dokunun.
Bu uygulama blgeye veya servis salaycsna bal olarak kullanlamayabilir.
Bir yer kategorisi sein ve ardndan arama sonular listesinden bir yer sein.
Harita: Haritada yeri iaretleyin.
Yol Tarifi: Yer iin gzergah arayn.
ari yap: Yerin telefon numarasn arayn.
Arama ekle zerine dokunun ve
Bir yer kategorisi eklemek iin, kategori listesinden
ardndan bir anahtar szck girerek metin alannda arayn.

116

Seyahat ve yerel

Navigasyon
Hedefe giden gzergahlar aramak iin bu uygulamay kullann.
Uygulama ekrannda Navigasyon zerine dokunun.
Gezinti haritalar, mevcut konumunuz ve dier gezinti verileri gerek konum
bilgisinden farkl olabilir. Yol artlarna, trafie ve srnz etkileyebilecek
dier hususlara daima dikkat etmeniz gereklidir. Araba kullanrken tm gvenlik
uyarlarna ve kurallara dikkat edin.
Bu uygulama blgeye veya servis salaycsna bal olarak kullanlamayabilir.
Aadaki yntemlerden birini kullanarak gideceiniz belirleyin:
Hedef adresi syleyin.
Hedef adresi girin.
Kiiler listesinden hedef adresi sein.
Yldzl yerler listesinden hedefi sein.
Bir gzergah bulunduunda, hedefe gitmek iin ekranda verilen talimatlar izleyin.

117

Ayarlar
Ayarlar Hakknda
Cihaz yaplandrmak iin bu uygulamay kullann, uygulama seeneklerini ayarlayn ve hesaplar
ekleyin.
Uygulama ekrannda Ayarlar zerine dokunun.

Balantlar
Wi-Fi
Wi-Fi zelliini etkinletirerek bir Wi-Fi ana balann ve internet ve dier a cihazlarna eriim
salayn.
Seenekleri kullanmak iin, Wi-Fi

zerine dokunun.

Gelimi: Wi-Fi ayarlarn zelletirin.


WPS dmesi: WPS dmesi ile gvenilir bir Wi-Fi ana balann.
WPS PIN girii: WPS PIN ile gvenilir bir Wi-Fi ana balann.
Yardm: Wi-Fi iin yardm bilgilerine giri yapn.

Wi-Fi uyku ayarlama ilkesi


Wi-Fi

Gelimi Uykudayken Wi-Fi'yi ak tut zerine dokunun.

Ekran kapandnda, cihaz Wi-Fi balantlarn otomatik olarak kapatr. Bu olduunda,


kullanacak ekilde ayarlanlmas durumunda cihaz veri alarna otomatik olarak eriir.
Veri aktarma creti alnabilir. Veri kullanm iin fatura kesilmemesi iin, bu seenei
Daima olarak ayarlayn.

118

Ayarlar

A Ayarlama bildirimi
Cihaz, ak Wi-Fi alarn alglayabilir ve hazr olduunda bildirmek iin durum ubuunda bir
simge gsterebilir.
Gelimi zerine dokunun ve A bildirimi'ni iaretleyerek bu zellii
Wi-Fi
etkinletirin.

Wi-Fi Direct
Wi-Fi Direct iki cihaznz bir eriim noktasna gerek kalmadan dorudan Wi-Fi a zerinden
balar.
Wi-Fi Wi-Fi Direct zerine dokunun.

Bluetooth
Bilgileri ksa mesafelerde alp gndermek iin Bluetooth zelliini etkinletirin.
Daha fazla seenek kullanmak iin,

zerine dokunun.

Grnrlk zaman am: Cihazn grnr olduu sreyi ayarlayn.


Alnan dosyalar: Aldnz dosyalar Bluetooth zellii ile grntleyin.
Yardm: Bluetooth iin yardm bilgilerine giri yapn.

Veri kullanm
Veri kullanm miktarnz takip edin ve snrlandrma iin ayarlar zelletirin.
Mobil veri: Herhangi bir mobil ada veri balantlarn kullanmak iin cihaz ayarlayn.
Mobil veri snrn belirle: Mobil veri kullanm iin bir snr belirleyin.
Veri kullanma dngs: Veri kullanmnz izlemek iin aylk sfrlama tarihini girin.
Daha fazla seenek kullanmak iin,

zerine dokunun.

Veri dolam: Dolamda iken veri balantlarn kullanmak zere cihaz ayarlayn.
Arkaplan verisini kstla: Bir mobil a kullanrken arkaplanda senkronizasyonu
engellemek iin cihaz ayarlayn.
Verileri otomatik eitleyin: Kii, takvim, e-posta, yer imi ve sosyal a grnt verisini
otomatik olarak senkronize etmek iin ayarlarn.

119

Ayarlar
Wi-Fi kullanmn gster: Veri kullanmnz Wi-Fi araclyla gstermek iin cihaz
ayarlayn.
Mobil balant noktalar: Wi-Fi hotspotlar seerek arkaplanda alan uygulamalarn
bunlar kullanmasn nleyin.

Dier alar
Alar kontrol etmek iin ayarlar zelletirin.

Uu modu
Bu, cihaznzdaki tm kablosuz ilevleri engeller. Yalnzca a d servisleri kullanabilirsiniz.

Mobil alar
Mobil veri: A hizmetleri iin paket anahtarlama veri alarna izin vermek iin kullann.
Veri dolam: Dolamda iken veya ev anz kullanlamyorken baka bir aa balanmak
iin cihaz kullann.
Eriim Noktas Adlar: Eriim noktas adlarn (APN'ler) kurun.
ebeke modu: Bir a tr sein.
A operatrleri: Mevcut alar arayn ve dolamak iin bir a sein.

Ba. ve tanabilir Wi-Fi alan


Tanabilir Wi-Fi alan: Tanabilir Wi-Fi hotspot kullanarak cihazn mobil a balantsn
Wi-Fi an kullanarak bilgisayarlar veya dier cihazlar ile kurun.
USB balanyor: USB birletirmeyi kullanarak cihazn mobil an USB zerinden bir
bilgisayar ile paylan. Bir bilgisayara balandnzda cihaz bir PC iin kablosuz modem
olarak kullanlacaktr.
Bluetooth balants: Bluetooth birletirmeyi kullanarak cihazn mobil an Bluetooth
zerinden bir bilgisayar ile paylan.
Yardm: USB, Wi-Fi ve Bluetooth birletirme hakknda daha fazla renin.

VPN
Sanal zel Alar (VPN'ler) kurun ve balann.

120

Ayarlar

NFC
NFC: Bilgi ieren NFC etiketlerini okumak veya yazmak iin NFC zelliini etkinletirin.
Android Beam: Web sayfalar ve kiiler gibi verileri NFC etkin cihazlara gndermek iin
Android Beam zelliini an.
NFC demesi: Varsaylan deme yntemini ayarlayn.

S Beam
Video, grnt ve belge gibi verileri NFC ve Wi-Fi Direct'i destekleyen cihazlara gndermek
iin S Beam zelliini etkinletirin.

Yakndaki cihazlar
Dosya paylam: Dier DLNA etkin cihazlarn cihaznzdaki medya dosyalarna erimesi
iin medya paylamn etkinletirin.
Paylalan ierikler: eriklerinizi dier cihazlar ile paylamak iin cihaz ayarlayn.
zin verilen cihazlar listesi: Cihaznza eriebilecek cihazlarn listesini grntleyin.
zin verilmeyen cihazlar listesi: Cihaznza girii engellenen cihazlarn listesini
grntleyin.
ndirme yeri: Medya dosyalarn kaydetmek iin bir bellek yeri sein.
Dier cihazlardan ykleme: Dier cihazlardan yaplacak yklemeleri kabule etmek iin
cihaz ayarlayn.

Screen Mirroring
Ekran aynalama zelliini etkinletirin ve ekrannz dier kiiler ile paylan.

Wi-Fi ile Kies


Cihaz Samsung Kies'e bir Wi-Fi a ile balayn.

121

Ayarlar

Cihazm
Ekran kilitle
Kilitli ekran iin ayarlar deitirin. Seilen ekran kilitleme zelliine bal olarak mevcut
seenekler farkllk gsterebilir.
Ekran kilidi: Ekran kilidi zelliini etkinletirin.
oklu widget'lar: Kilitlenen ekranda widget'larn kullanmna izin vermek iin cihaz
ayarlayn.
Kilit ekran widgetlar: Bu ayarlar sadece kilidi kaydr seeneini ayarladnzda uygulanr.
Favori uygulamalar veya Kamera: Her uygulama iin ksayollar grntlemek zere
cihaz ayarlayn ya da kilitli ekranda panelleri sola kaydrrken kameray otomatik olarak
balatn.
Saat veya kiisel mesaj: Kilitli ekranda bir saat veya kiisel mesaj gstermek iin cihaz
ayarlayn. Aadaki seenekler seiminize bal olarak farkllk gsterebilir.
Kiisel bir mesaj iin:
Kiisel mesaj dzenle: Kiisel mesaj dzenleyin.
Bir saat iin:
ift saat: ift saati gstermesi iin cihaz ayarlayn.
Saat boyutu: Saatin boyutunu deitirin.
Tarihi gster: Saat ile birlikte tarihi gstermesi iin cihaz ayarlayn.
Sahip bilgisi: Saat ile birlikte gsterilen bilgilerinizi girin.
Ksayollar: Kilitli ekranda uygulama ksayollarn gstermek ve dzenlemek iin cihaz
ayarlayn.
Bu zellik blgeye veya servis salaycsna bal olarak kullanlamayabilir.

122

Ayarlar
Kilit ama efekti: Ekran kilidini atnzda bir efekt sein.
Yardm metni: Kilitli ekranda yardm metnini gstermek iin cihaz ayarlayn.
Kilit ekrannda uyan: Ekran kilitli iken uyandrma komutunu alglamas iin cihaz
ayarlayn.
Uyandrma komutu ayarla: S Voice'i balatmak veya belirli bir ilevi yerine getirmek iin
uyandrma komutunu ayarlayn.

Ekran
Ekran ayarlarn deitirmenizi salar.
Duvar kad:
Ana ekran: Ana ekran iin arkaplan resmi sein.
Ekran kilitle: Kilit ekran iin arkaplan resmi sein.
Ana ve kilit ekranlar: Ana ekran grnts ve kilitli ekran iin bir arkaplan grnt
sein.
Bildirim paneli: Bildirimler panelindeki eleri zelletirmenizi salar.
oklu Pencere: oklu Pencereyi kullanmak iin cihaz ayarlayn.
Ekran modu:
Grnty optimize et: Ekran ekran ayarlarna gre optimize etmek iin bu modu
kullann.
Dinamik: Ekran sesini daha canl yapmak iin bu modu kullann.
Standart: Normal ortam iin bu modu kullann.
Profesyonel fotoraf: Ekran tonunu gerek renklere benzetmek iin bu modu kullann.
Film: Karanlk bir oda gibi lo ortam iin bu modu kullann.

123

Ayarlar
Parlaklk: Ekrann parlakln ayarlayn.
Ekran otomatik dndr: Cihaz aldnda ieriin otomatik olarak dnmesi iin
ayarlayn.
Ekran zaman am: Ekrann arkaplan n kapatmadan nce cihazn bekleyecei zaman
ayarlayn.
Hayal: Cihaznz bir masast yuvasna balandnda ya da arj olurken cihaz bir ekran
koruyucu altrr.
Yaz tipi stili: Ekran metni iin yaz tipini deitirin.
Yaz boyutu: Yaz tipi boyutunu deitirin.
Tu kilidi sresi: Dokunmatik tu arkaplan nn sresini ayarlayn.
Pil yzdesini gster: Kalan pil mrn grntlemek iin cihaz ayarlayn.
Ekran yakaladktan sonra dzenle: Ekran ektikten sonra ekran grntsn
dzenlemek iin cihaz ayarlayn.
Ekran tonunu otmtk ayarla: Ekrann parlakln ayarlayarak gten tasarruf etmek iin
cihaz ayarlayn.
Yksek dokunma hassasl: Hassasl artrmak iin cihaz ayarlayn, bylece dokunmatik
ekran eldivenlerinizi karmadan kullanabilirsiniz.
Giydiiniz malzeme trne bal olarak, cihaza dokunurken baz komutlar
alglanamayabilir.

LED gstergesi
arj oluyor: Pili arj ederken bildirim n amak iin cihaz ayarlayn.
Dk pil: Pil zayf iken bildirim n amak iin cihaz ayarlayn.
Bildirimler: arlar, mesajlar veya bildirimleri cevaplamadnzda bildirim n amak
iin cihaz ayarlayn.
Ses kayd: Sesli notlar kaydederken bildirim n amak iin cihaz ayarlayn.

124

Ayarlar

Ses
Cihazda eitli sesler iin ayarlar deitirin.
Ses Dzeyi: ar zil sesleri, mzik ve videolar, sisteminin sesi ve bildirimler iin ses
seviyesini ayarlayn.
Titreim younluu: Titreim bildiriminin gcn ayarlamanz salar.
Zil sesleri: Gelen aramalarda sizi uyarmas iin bir zil sesi semenizi salar.
Titreimler: Bir titreim modeli ekleyin veya sein.
Bildirimler: Gelen mesajlar ve cevapsz aramalar gibi olaylar iin bir zil sesi sein.
alarken titret: Cihaz titremesi iin ayarlayn ve gelen aramalar iin bir zil sesi oynatn.
Tu sesleri: Cihaznz tu takm zerindeki dmelere dokunduunuzda ses karacak
ekilde ayarlayn.
Dokunma sesleri: Cihaznz dokunmatik ekranda bir uygulama veya seenek
belirlediinizde ses karacak ekilde ayarlayn.
Ekran kilidi sesi: Dokunmatik ekran kilitlediinizde veya kilidi atnzda kacak sesi
ayarlarn.
Dokunmal geribildirim: Cihaznz tulara basarken titremesi iin ayarlayn.
Adapt Sound: Mzik dinlerken ya da daha ok ar yaparken kullandnz kulak iin
kiiselletirin.

Ana ekran modu


Bir Ana ekran modu sein (temel veya kolay).

125

Ayarlar

Arama
Arama zellikleri iin ayarlar zelletirin.
Arama reddetme: Belirlenen telefon numaralarndan gelen aramalar otomatik olarak geri
evirir. Telefon numaralarn geri evirme listesine ekleyin.
Arama reddetme mesajlarn ayarla: Bir aramay geri evirdiinizde gndereceiniz
mesaj ekleyin veya dzenleyin.
Arama yantlama/bitirme:
Ana sayfa tuu aramalara yant verir: Ana sayfa dmesine bastnzda cihazn
gelen bir aramay cevaplamas iin ayarlayn.
Ses kontrol: Gelen bir aramay sesli komut ile cevaplamak ya da geri evirmek iin
cihaz ayarlayn.
G tuu arama bitirir: G dmesine bastnzda cihazn bir aramay sonlandrmas
iin cihaz ayarlayn.
Arama srasnda ekran kapat: Bir arama srasnda yaknlk sensrn amak iin cihaz
ayarlayn.
Arama uyarlar:
Cevap titreimi: Kar taraf bir aramaya cevap verdiinde cihaz titremesi iin ayarlayn.
Arama bitti titreimi: Kar taraf bir aramay sonlandrdnda cihaz titremesi iin
ayarlayn.
Arama balant tonu: Arama balant tonunu etkinletirin ya da devre d brakn.
Dakika uyars: Dakika uyarc tonunu etkinletirin ya da devre d brakn.
Arama sonlandrma sesi: Arama balant kesme tonunu etkinletirin ya da devre d
brakn.
Grme srasnda uyarlar: Bir arama srasnda etkinlikleri size uyarmas iin cihaz
ayarlayn.
Arama aksesuarlar:
Otomatik cevaplama: Belirtilen srenin sonunda cihazn otomatik olarak cevaplamas
iin cihaz ayarlayn (sadece kulaklk bal iken kullanlabilir).
Oto. cevplama zamanlayc: Aramalar cevaplamadan nce cihazn bekleme sresinin
uzunluunu sein.

126

Ayarlar
Giden arama koullar: Cihaznz kilitlendiinde dahi bir Bluetooth kulaklk ile giden
aramalara izin vermek iin cihaz ayarlayn.
Giden arama tipi: Bluetooth kulaklnz kullanmak iin giden arama trn sein.
Ek ayarlar:
Arayan kimlii: Giden aramalarnzda numaranz kar taraflara gsterir.
Arama ynlendirme: Gelen aramalar dier numaraya ynlendirir.
Otomatik alan kodu: Bir telefon numarasndan nce otomatik olarak bir kod (alan
kodu ya da lke kodu) eklemek iin cihaz ayarlayn.
Arama engelleme: Gelen veya giden aramalar engelleyin.
Arama bekletme: Bir arama devam ederken gelen arama uyarlarna izin verin.
Otomatik tekrar arama: Balanmayan ya da kesilen aramalar iin otomatik yeniden
aramay etkinletirin.
Sabit arama numaralar: Aramalar FDN listesindeki numaralar ile snrlandrmak iin
FDN modunu etkinletirin ya da devre d brakn. SIM veya USIM kartnz ile birlikte
verilen PIN2'nizi girin.
Zil sesleri ve tu sesleri:
Zil sesleri: Gelen aramalarda sizi uyarmas iin bir zil sesi semenizi salar.
Titreimler: Bir titreim modeli ekleyin veya sein.
alarken titret: Cihaz titremesi iin ayarlayn ve gelen aramalar iin bir zil sesi oynatn.
Tutakm tonlar: Tu takmndaki dmelere dokunduunuzda ses karmas iin
cihaz ayarlayn.
Arama sesini kiislltrn: Bir kulaklk ile birlikte kullanmak iin bir arama sesi tr sein.
Parazit azaltma: Arkaplan grltsn kaldrmak iin cihaz ayarlayn, bylece kar taraf
sizi daha net duyabilsin.
Cepteyken ses dzyn arttr: Cihaz anta ya da poet gibi kapal bir alanda iken cihazn zil
sesi seviyesini ykseltmek iin cihaz ayarlayn.
Grntl arama resmi: Dier tarafa gstereceiniz bir grnt sein.
Arama kesilme seeneklerini kullan: Bir video aramas balanamazsa, bir sesli arama
yapmay deneyin.
Telesekreter: Sesli posta servis salaycnz sein ya da ayarlayn.

127

Ayarlar
Sesli posta ayarlar: Sesli posta hizmetine giri yapmak iin numaray ayarlayn. Servis
salaycsndan bu numaray aln.
Ses: Yeni sesli postalarda sizi uyarmas iin bir zil sesi semenizi salar.
Titreim: Sesli postalar alndnda titremesi iin cihaz ayarlayn.
Hesaplar: IP aramalarn kabul etmek ve IP arama hizmetleri iin hesaplarnz oluturmak
iin cihaz ayarlayn.
nternet aramasn kullan: Tm aramalar iin ya da IP aramalar iin IP arama hizmetini
kullanmak zere ayarlayn.

Engelleme modu
Hangi bildirimlerin engelleneceini sein veya Engelleme modunda belirli kiilerdeki aramalar
bildirin.

Emniyet yardmcs
Acil bir durumda alclara bir mesaj gndermek iin cihaz ayarlayn. Mesaj gndermek iin Ses
ama ve Ses kapatma dmesine 3 saniye basl tutun.
Acil durum mesajn dzenle: Acil bir durumda gnderilecek olan bir mesaj dzenleyin.
Acil durum resimleri gndr: Cihazn fotoraf ekmesi ve bunlar mesaj ile birlikte alclara
gndermesi iin cihaz ayarlayn.
Bu zellik blgeye veya servis salaycsna bal olarak kullanlamayabilir.
Mesaj aral: Mesaj yeniden gndermek iin bir sre belirleyin.
Acil durum kiileri: Mesaj iin alclar sein ya da dzenleyin.

G tasarrufu modu
G tasarrufu modunu etkinletirin ve g tasarrufu modu iin ayarlar deitirin.
CPU g tasarrufu: Baz sistem kaynak kullanmn snrlandrmak iin cihaz ayarlayn.
Ekran g tasarrufu: Ekrann parlakln drmek iin cihaz ayarlayn.
Dokunmal geribildirimi kapat: Tulara dokunurken titreimi kapatmak iin cihaz
ayarlayn.
G tasarruf modu hakknda bilgi: Pil tketimini nasl dreceinizi renin.

128

Ayarlar

Aksesuar
Aksesuar ayarlarn deitirin.
Yuva sesi: Cihazn masast yuvaya balandnda veya karldnda bir ses karacak
ekilde cihaz ayarlayn.
Ses k modu: Cihaznz bir masast saate balandnda dokun hoparlrn
kullanmak iin cihaz ayarlayn.
Ana ekran grnts: Cihaznz masast yuvaya balandnda masa saatini gsterecek
ekilde ayarlayn.
Otomatik kilit ama: Kapak ters evrilerek aldnda cihazn kilidinin otomatik olarak
almas iin ayarlayn.
Ses k: Cihaznz HDMI cihazlarna balarken kullanacanz ses k formatn sein.
Baz cihazlar evresel ses ayarn desteklemez.

Eriilebilirlik
Eriilebilirlik hizmetleri belirli fiziksel engele sahip kiiler iin zel zelliklerdir. Cihaza
eriebilirlii iyiletirmek iin aadaki ayarlara eriin ve uyarn.
Ekran otomatik dndr: Cihaz dndrdnzde arayzn otomatik olarak dnmesi
iin ayarlayn.
Ekran zaman am: Ekrann arkaplan n kapatmadan nce cihazn bekleyecei zaman
ayarlayn.
ifreleri syle: Talkback ile girdiiniz parolalar yksek sesle okumak iin cihaz ayarlayn.
Arama yantlama/bitirme:
Ana sayfa tuu aramalara yant verir: Ana sayfa dmesine bastnzda cihazn
gelen bir aramay cevaplamas iin ayarlayn.
Aramalar doknrak yantla: Arama kabul et dmesine iki kez bastnzda gelen bir
aramaya cevap vermek iin cihaz ayarlayn.
Ses kontrol: Gelen bir aramay sesli komut ile cevaplamak ya da geri evirmek iin
cihaz ayarlayn.
G tuu arama bitirir: G dmesine bastnzda cihazn bir aramay sonlandrmas
iin cihaz ayarlayn.

129

Ayarlar
Ksayolu gster: G dmesine uzun bastnzda grnen hzl mendeki Eriilebilirlik
ayarlarna bir ksayol ekleyin.
Eriebilirlii ynetin: Eriilebilirlik ayarlarn dar ya da ieri aktararak dier cihazlar ile
paylan.
TalkBack: Sesli geribildirim salayan Talkback'i etkinletirin.
Yaz boyutu: Yaz tipi boyutunu deitirin.
Bytme: Parmak mimikleri ile cihaz yaknlatrmak ya da uzaklatrmak iin cihaz
ayarlayn.
Negatif Renkler: Grnrl iyiletirmek iin ekran renklerini geri evirin.
Renk ayar: Cihaz, renk kr olduunuzu belirlerse ya da ierii okurken zorluk ekerseniz
ekran iin renk skalasn ayarlar.
Eriilebilirlik ksayolu: G dmesine basl tuttuunuzda Talkback'i etkinletirmek iin
cihaz ayarlayn ve ardndan ekrana iki parmanzla basl tutun.
Text-to-speech seenekleri:
Tercihli TTS motoru: Bir konuma sentez motoru sein. Konuma sentez motorlar iin
ayarlar deitirmek zere, zerine dokunun.
Konuma hz: Metinden-sese zellii iin bir hz semenizi salar.
Bir rnek dinleyin: rnek szl metni dinlemenizi salar.
nternete eriilebilirlii glendirin: Web ieriklerini daha eriilebilir yapmak amacyla
web komutlarn yklemek iin uygulamalar ayarlayn.
Ses dengesi: Bir dual kulaklk kullanrken ses dengesini ayarlayn.
Mono Ses: Sesleri bir kulaklk ile dinlerken mono sesi etkinletirin.
Tm sesleri kapat: Tm cihaz seslerini kapatn.
Fla bildirimi: Gelen aramalar, yeni mesajlar ya da bildiriler olduunda flan yanp
snmesi iin ayarlayn.
Yardm mens: Harici dmeler ya da bildiri panelindeki zellikler ile desteklenen eriim
ilevlerine erimenize yardm eden yardmc ksayol simgelerini gstermek iin cihaz
ayarlayn. Ayrca ksayol simgesinde meny de dzenleyebilirsiniz.
Dokun ve basl tut gecikmesi: Ekrana uzun dokunmak iin alglama zamann ayarlayn.
Etkileim kontrol: Dokunmatik giriler ile yrtlen ekran alann ayarlamanz salar.

130

Ayarlar

Dil ve giri
Metin girii iin ayarlar deitirmenizi salar. Baz seenekler seilen dile bal olarak
kullanlamayabilir.

Dil
Tm menler ve uygulamalar iin ekran dilini ayarlayn.

Varsaylan
Metin girii iin varsaylan klavye tipini sein.

Google sesle yazma


Sesli giri ayarlarn deitirmek iin,

zerine dokunun.

Giri dillerini sein: Metin girii iin giri dillerini sein.


Rahatsz edici kelimeleri engelle: Cihazn sesli girilerde rahatsz edici szckleri
nlemesi iin cihaz ayarlayn.
evrmd konuma tanma indir: evrimd ses girii iin dil verilerini indirin ve ykleyin.

Samsung klavye
Samsung tu takm ayarlarn deitirmek iin

zerine dokunun.

Mevcut seenekler blgeye veya servis salaycsna bal olarak deiebilir.


Dikey klavye tipleri: Klavye yerleimini deitirin.
Giri dilleri: Metin girii iin dilleri sein.
ngrc yaz: Giri ve ekran kelime nerisine gre kelimeleri ngrmesi iin metin
tahmin etme modunu etkinletirin. Ayn zamanda szck tahmin etme ayarlarn da
zelletirebilirsiniz.
Srekli giri: Klavyede kaydrarak metin girmek iin cihaz ayarlayn.
mle kontrol: mleci klavyede kaydrarak hareket ettirmek iin akll klavye gezinme
zelliini etkinletirin veya devre d brakn.

131

Ayarlar
El yazs: Tanma zaman, kalem kalnl veya kalem rengi gibi elyazs modu iin ayarlar
zelletirin.
Gelimi:
Otomatik byk harf yapma: Cihaz nokta, soru iareti veya nlem iareti gibi bir
son noktalama iaretinden sonra ilk karakteri otomatik olarak bytecek ekilde
ayarlamanz salar.
Otomatik boluk brakma: Szckler arasna otomatik olarak bir boluk brakmak iin
cihaz ayarlamanz salar.
Otomatik noktalama: Boluk ubuuna iki kere dokunduunuzda nokta koymas iin
cihazn ayarlar.
Karakter nizleme: Dokunduunuz her karakterin byk grntsn gstermek iin
cihaz ayarlayn.
Tu vuruu titreimi: Bir tua dokunduunuzda cihazn titremesi iin ayarlarn.
Tu vuruu sesi: Bir tua dokunduunuzda cihazn ses karmas iin ayarlayn.
Yardm: Samsung klavyesini kullanmak iin yardm bilgilerine eriin.
Ayarlar sfrla: Samsung tu takm ayarlarn sfrlamanza olanak salar.

Ses tanyc
Bir sesli alglama motoru sein.

Sesli arama
Samsung ses alglamas iin, aadaki seenekleri kullann:
Language: Ses alglamas iin bir dil sein.
Open via the home key: Ana sayfa dmesine iki kez basarak S Voice'i balatmak iin
cihaz ayarlayn.
Use location data: Sesli arama sonular iin konum bilgilerini kullanmak zere cihaz
ayarlayn.
Hide offensive words: Rahatsz edici szckleri sesli arama sonularndan gizleyin.
Help: S Voice yardm bilgilerine gidin.
About: Srm bilgilerini grntlemenizi salar.

132

Ayarlar
Driving mode: erikleri yksek sesle okumak ve sr modunda kullanacanz
uygulamalar belirlemek iin sr modunu etkinletirin.
Voice control: Uygulamalar sesli komutlar ile kontrol edin.
Auto-start speaker: S Voice ile bir arama yaparken hoparlr otomatik olarak altrmak
iin cihaz ayarlayn.
Show body of message: Sr modunda iken alnan yeni mesajn metnini grntlemek
iin cihaz.
Wake up command: S Voice'i kullanrken bir uyandrma komutu syleyerek sesli
alglamay balatmak iin cihaz ayarlayn.
Wake up in lock screen: Ekran kilitli iken uyandrma komutunu alglamas iin cihaz
ayarlayn.
Set wake-up command: S Voice'i balatmak veya belirli bir ilevi yerine getirmek iin
uyandrma komutunu ayarlayn.
Check missed events: S Voice balatldnda kulaklk dmesine basarak cevapsz
aramalar, mesajlar veya kaan etkinlikleri kontrol etmek iin cihaz ayarlayn.
Home address: Sesli komut zellii ile birlikte konum bilgilerini kullanmak iin ev
adresinizi girin.
Log in to Facebook: Facebook hesap bilginizi girin.
Log in to Twitter: Twitter hesap bilginizi girin.
Google sesli alglamas iin, aadai seenekleri kullann:
Dil: Ses alglamas iin bir dil sein.
Konuma k: Mevcut konumunuzu uyarmas iin sesli geribildirim vermesi amacyla
cihaznz ayarlayn.
Rahatsz edici kelimeleri engelle: Rahatsz edici szckleri sesli arama sonularndan
gizleyin.
evrmd konuma tanma indir: evrimd ses girii iin dil verilerini indirin ve ykleyin.
Bluetooth kulaklk: Cihaza balandnda bir Bluetooth kulaklk ile bir sesli aramaya izin
vermesi iin cihaz ayarlayn.

133

Ayarlar

Text-to-speech seenekleri
Tercihli TTS motoru: Bir konuma sentez motoru sein. Konuma sentez motorlar iin
ayarlar deitirmek zere, zerine dokunun.
Konuma hz: Metinden-sese zellii iin bir hz semenizi salar.
Bir rnek dinleyin: rnek szl metni dinlemenizi salar.

aretleyici hz
Cihaznza balanan farenin veya iz topunun noktalama hzn ayarlamanz salar.

Hareketler ve iaretler
Hareket alglama zelliini etkinletirin ve cihaznzdaki hareket alglamasn kontrol eden
ayarlar deitirin.
Temassz kontrol:
Sensr ve simge bilgisi al: Temassz kontrol sensr ve temassz kontrol zelliini
kullanrken grnen gsterge hakkndaki bilgileri grntleyin.
Hzl bak: Ekran kapandnda, elinizi sensrn zerinde hareket ettirerek bildirimleri,
cevapsz aramalar, yeni mesajlar, saati ve tarihi ve daha fazlasn grntleyin.
Temassz atlay: E-postalar veya web sayfalarn grntlerken, elinizi sensr
evresinde yukar veya aa doru hareket ettirerek sayfay yukar veya aa kaydrn.
Temassz gezinme: Elinizi sensr zerinde sola veya saa hareket ettirerek grntlere,
web sayfalarna, arklara ya da ksa notlara gz atn.
Temassz hareket: Bir elinizle bir simgeye uzun dokunun ve ardndan dier elinizi
sensr etrafnda sola veya saa hareket ettirerek simgeyi baka bir yere tayn.
Temassz arama kabul: Bir arama geldiinde, elinizi sensr evresinde sola hareket
ettirin ve ardndan saa hareket ettirerek aramay cevaplayn.

134

Ayarlar
Hareket:
Dorudan arama: Arama, mesaj veya kii bilgilerini grntlerken cihaz kulanzn
yannda tutarak sesli bir arama yapmak iin cihaz ayarlayn.
Akll uyar: Cihaz aldnzda aramalar veya yeni mesajlar karrsanz sizi uyaracak
ekilde cihaz ayarlayn.
Yaknlatrma: ki noktaya parmanz ile uzun dokunduunuzda ve ardndan
cihaz ileri ve geri ediinizde Galeri'deki grntleri izlerken veya web sayfalarn
grntlerken yaknlatrmak veya uzaklatrmak iin ayarlayn.
Bir resme gzat: Bir grntye yaknlatrldnda cihaz herhangi bir ynde hareket
ettirerek bir grntde dolamak iin cihaz ayarlayn.
Sustur/duraklat: Cihazn yzn aa evirerek gelen aramalarn, alarmlarn ve
mziklerin sesini kapatmak iin cihaz ayarlayn.
Avu ii hareketi:
Ekran yakala: Elinizi ekrann soluna veya sana srdnzde ekrann bir
grntsn yakalamak iin cihaz ayarlayn.
Sustur/duraklat: Ekrana avu iinizle dokunduunuzda medya oynatmay duraklatmak
iin cihaz ayarlayn.
Jiroskop kalibrasyonu: Jiroskobu kalibre edin, bylece cihaznz dn doru bir ekilde
alglayabilir.
Kalibrasyon srasnda cihaz dzgn bir yzeye yerletirin. Cihaz titrerse veya hareket
ederse kalibrasyon sreci baarsz olabilir.
Eim veya kaydrma hareketlerini kullanrken ya da hareket-etkin oyunlar oynarken
kayma veya istenmeyen hareketler olmas halinde jiroskobu kalibre edin.

Akll ekran
Akll bekleme: Siz ekrana kilitli iken ekrann arkaplan nn kapanmasn engellemek
iin cihaz ayarlayn.
Akll dndrme: Yznzn ynne gre arayzn dnmemesi iin ayarlayn.
Akll duraklatma: Ekrandan uzaa bakarken video oynatmay duraklatmak iin cihaz
ayarlayn.

135

Ayarlar
Akll Sayfa Takibi:
Kaydrma ekli: Ekran yukar ya da aa kaydrmak iin bir yntem sein.
Hz: Ekran kaydrmak iin hz ayarlayn.
Grsel Geri Bildirim grntlemesi: Cihaz eyleminizi algladnzda, bir sinyal
simgesi grntlemek iin cihaz ayarlayn.
Bu zellik parlak veya karanlk durumlarda ya da cihaz tanrken veya sallanrken
dzgn almayabilir.

Air view
Parmanz ile herhangi bir noktaya bakarak alr bir penceredeki ierii nizleme veya bilgileri
grntleme.
Bilgi nizlemesi: Parmanz ile herhangi bir eye noktalayarak alr bir pencerede
bilgileri grntleyin.
lerleme nizlemesi: Mzik veya video oynatrken, bir sahneyi nizleyin ya da parmanz
ile ilerleme ubuunu gstererek geen zaman grntleyin.
Hzl arama nizlemesi: Hzl gsterge numarasna parmanz ile gstererek hzl arama
numaralarnn kii bilgilerini alr bir pencerede grntleyin.
Web sayfas byteci: nternete gz atarken, ekrana dokunarak ierii bytn.
Sesli ve dokunmal geribildirim: eleri parmanz ile gstererek cihazn ses karmas
ve titremesi iin cihaz ayarlayn.

Ses kontrol
Sesli komutlar ile seenekleri kontrol etmek iin ayarlar deitirin.

136

Ayarlar

Hesaplar
Hesap ekle
E-posta veya SNS hesaplar ekleyin.

Bulut
Verileri veya dosyalar Samsung hesabnz veya Dropbox bulut depolamas ile senkronize etmek
iin ayarlar deitirin.

Yedekle ve sfrla
Ayarlar ve verileri ynetmek iin ayarlar deitirin.
Verilerimi yedekle: Ayarlarnz ve uygulama verilerinizi Google sunucusuna yedeklemek
iin cihaz ayarlayn.
Hesab yedekle: Google yedek hesabn oluturun veya dzenleyin.
Otomatik geri ykle: Uygulamalar cihaza yeniden yklendiinde ayarlar ve uygulama
verilerini geri ykleyecek ekilde cihaz ayarlayn.
Fabrika ayarlarna sfrla: Ayarlarnz fabrika varsaylan deerlerine ayarlayn ve tm
verilerinizi silin.

Dier
Konum hizmetleri, gvenlik ve dier seenekler iin ayarlar zelletirin.

Konum servisleri
Konum bilgisi izinleri iin ayarlar deitirin.
Konumuma eriim: Mevcut konum bilgilerinizi kullanmaya izin vermek iin cihaz
ayarlayn.
GPS uydularn kullann: Mevcut konumunuzu bulmak iin GPS uyduyu kullanmak iin
cihaz ayarlayn.

137

Ayarlar
Kablosuz alar kullan: Konum veri toplamasna olanak salamak ve kaybolan ya da
alnan cihaznzn yerini Wi-Fi veya mobil alar zerinden bulmak iin cihaz ayarlayn.
Yerlerim: GPS, Wi-Fi veya Bluetooth zelliklerini kullanrken belirli konumlar iin
kullanlacak olan profilleri ayarlayarak mevcut konumunuzu bulun.

Gvenlik
Cihaz ve SIM veya USIM kartn gvence altna almak iin ayarlar deitirin.
Cihaz ifrele: Cihaznza kaydedilen verileri ifrelemek iin bir parola ayarlamanza olanak
salar. Cihaz her anzda parola girmeniz gereklidir.
Bu ayar etkinletirmeden nce pili arj edin, nk verileri ifrelemek bir saatten daha
uzun srebilir.
Harici SD kartn ifrele:
ifrele: Dosyalar hafza kartna kaydederken dosyalar ifrelemek iin cihaz ayarlayn.
Tam ifreleme: Bir hafza kartndaki tm dosyalar ifrelemek iin cihaz ayarlayn.
Multimedya dosyalarn hari tut: Medya dosyalar hari tm dosyalar hafzakartnda
cihaz ayarlayn.
Eer bu ayar etkin iken cihaznz fabrika varsaylanlarna sfrlarsanz, cihaz ifrelenen
dosyalarnz okuyamayacaktr. Cihaz sfrlamadan nce bu ayar devre d brakn.
Uzaktan kumandalar: nternet zerinden kaybolan veya alan cihaznz uzaktan
ayarlamak iin cihaz ayarlayn. Bu zellii kullanmak iin, Samsung hesabnza oturum
amanz gereklidir.
Hesap kayd: Samsung hesabnz ekleyin veya grntleyin.
Kablosuz alar kullan: Konum veri toplamasna olanak salamak ve kaybolan ya da
alnan cihaznzn yerini Wi-Fi veya mobil alar zerinden bulmak iin cihaz ayarlayn.
SIM deitirme uyars: Cihaz kaybolduunda ya da alndnda cihaz bulmanza yardm
eden Mobilimi bul zelliini devreye aln ya da devre d brakn.

138

Ayarlar
Mobil web sayfam bul: SamsungDive web sitesine giri yapn (www.samsungdive.com).
SamsungDive web sitesinde kaybolan veya alan cihaznz takip ve kontrol edebilirsiniz.
SIM kart kilidini ayarla:
SIM kart kilitle: Cihaz kullanmadan nce PIN girilmesini gerektirecek PIN kilidi
zelliini etkinletirmenizi veya devre d brakmanz salar.
SIM PIN'ini Deitir: SIM veya USIM verisine eriim iin kullanlan PIN'i deitirin.
ifreyi grnr yap: Cihaz parolalar gvenlik iin varsaylan olarak gizler. Cihaznz
parolalar girildiinde gsterecek ekilde ayarlamanz salar.
Cihaz yneticileri: Cihaznza yklenmi cihaz yneticilerine gz gezdirin. Cihaz
yneticileri cihaznza yeni kurallar uygulamak iin izinlidir.
Bilinmeyen kaynaklar: Herhangi bir kaynaktan uygulama yklemeyi semenizi salar.
Eer semezseniz, uygulamalar sadece Google Play Store'dan indirin.
Uygulamalar dorula: Uygulamay yklemeden nce Google'n uygulamann zararl bir
uygulama olup olmadn belirlemesine olanak salamak iin bunu ayarlayn.
Gvenilir kimlik bilgileri: eitli uygulamalarn gvenli kullanmn salamak iin
sertifikalar ve kimlik bilgileri kullann.
Cihaz belleinden ykle: USB depolama yerinde saklanan ifrelenmi sertifikalardan
ykleyin.
Kimlik bilgilerini sil: Kimlik bilgisi ieriini cihazdan silmenizi ve parolay sfrlamanz
salar.

Uygulama yneticisi
Cihaznzdaki uygulamalar grntleyin ve ynetin.

Pil
Cihaznz tarafndan tketilen pil g miktarn grntleyin.

139

Ayarlar

Kayt yeri
Cihaznz ve hafza kartnz iin cihaznzn hafza bilgilerini grntleyin veya bir hafza kartn
formatlayn.
Bir hafza kartnn formatlanmas zerindeki tm verileri kalc olarak siler.
Dahili hafzann gerek kullanlabilir kapasitesi belirtilen kapasiteden daha azdr, nk
iletim sistemi ve varsaylan uygulamalar hafzann bir ksmn kapsamaktadr.

Tarih ve saat
Cihazn saati ve tarihi nasl gsterdiini kontrol etmek iin aadaki ayarlara eriin ve deitirin.
Eer pilin arj tamamen biterse veya cihazdan karlrsa, saat ve tarih sfrlanr.
Otomatik tarih ve saat: Zaman dilimleri arasnda hareket ederken zaman ve tarihi
otomatik gncellemenize olanak salar.
Tarihi ayarla: Geerli tarihi manuel olarak ayarlamanz salar.
Saati ayarla: Geerli saati manuel olarak ayarlamanz salar.
Otomatik saat dilimi: Zaman dilimleri arasnda hareket ederken adan zaman dilimi
bilgilerini almak iin cihaz ayarlamanz salar.
Saat dilimini sein: Vatannzn zaman dilimini ayarlayn.
24 saat biimini kullan: Zaman 24 saat biiminde gsterir.
Tarih biimini sein: Bir tarih format sein.

Cihaz hakknda
Cihaz bilgilerine eriin ve cihaz yazlmn gncelleyin.

140

Sorun giderme
Cihaznz atnzda veya kullandnz srada, aadaki kodlardan
birini girmenizi ister:
Parola: Cihazn kilit zellii etkinletirildiyse, cihaz iin ayarlam olduunuz parolay
girmeniz gerekir.
PIN: Cihaz ilk kez kullanrken veya PIN zellii etkinletirildiinde SIM veya USIM kartla
birlikte verilen PIN kodunu girmeniz gerekir. SIM kart kilitle mensn kullanarak bu
zellii devre d brakabilirsiniz.
PUK: Genellikle PIN kodunun birka kez yanl girilmesi nedeniyle SIM veya USIM kartnz
bloke olur. Servis salaycnz tarafndan verilmi olan PUK kodunu girmeniz gerekir.
PIN2: PIN2 gerektiren bir menye eritiinizde, SIM veya USIM kart ile birlikte verilen PIN2
kodunu girmelisiniz. Ayrntl bilgi iin servis salaycnz ile temasa geiniz.

Cihaznzda a veya servis hata mesajlar grnyor


Sinyalin zayf olduu veya kt alnd bir yerdeyseniz sinyal almn azalabilir. Baka bir
yere gidin ve tekrar deneyin.
Abone olmadan baz seeneklere eriemezsiniz. Daha fazla bilgi iin servis salaycnza
dann.

Dokunmatik ekran yava veya kt yant veriyor


Cihaznzda dokunmatik ekran varsa ve doru yant vermiyorsa aadakileri deneyin:
Dokunmatik ekranda varsa koruyucu klf karn. Koruyucu klflar cihazn girileri
tanmasn engelleyebilir ve dokunmatik ekranl cihazlar iin tavsiye edilmemektedir.
Dokunmatik ekrana dokunurken ellerinizin temiz ve kuru olduundan emin olun.
Herhangi bir yazlm arzasn temizlemek iin cihaznz yeniden balatn.
Cihaz yazlmnzn en son srme ykseltildiinden emin olun.
Dokunmatik ekran izik veya hasarlysa, yerel Samsung Servis Merkezi'ne gtrn.

141

Sorun giderme

Cihaznz donuyor veya nemli hatalar var


Cihaznz donarsa veya taklrsa, yeniden ilevsellik kazanmak iin programlar kapamanz veya
cihaz sfrlamanz gerekebilir. Eer cihaznz donmusa veya cevap vermiyorsa, G dmesine
7 saniyeden uzun basn. Cihaz otomatik olarak yeniden balatlr.
Eer sorun zlmezse, fabrika ayarlarna sfrlama ilemini yapn. Uygulamalar ekrannda,
Ayarlar Hesaplar Yedekle ve sfrla Fabrika ayarlarna sfrla Cihaz sfrla
Tmn sil zerine dokunun.

Aramalar iptal ediliyor


Sinyalin zayf olduu veya kt alnd bir yerdeyseniz ebeke balantsn kaybedebilirsiniz.
Baka bir yere gidin ve tekrar deneyin.

Giden aramalar balanmyor


Ara tuuna bastnzdan emin olun.
Doru ebekeye erimi olduunuzdan emin olun.
Aradnz telefon numaras iin arama engelleme zelliini ayarlamadnzdan emin olun.

Gelen aramalar balanmyor


Cihaznzn ak olduundan emin olun.
Doru ebekeye erimi olduunuzdan emin olun.
Gelen telefon numaras iin arama engelleme zelliini ayarlamadnzdan emin olun.

Arama srasnda dierleri sizi duyamyor


Dahili mikrofonun nn kapatmadnzdan emin olun.
Mikrofonun aznza yakn olduundan emin olun.
Kulaklk kullanyorsanz doru ekilde balandndan emin olun.

142

Sorun giderme

Ses kalitesi kt
Cihazn dahili antenini engellemediinizden emin olun.
Sinyalin zayf olduu veya kt alnd bir yerdeyseniz sinyal almn azalabilir. Baka bir
yere gidin ve tekrar deneyin.

Kiilerden arama yaparken arama balanmyor


Kii listesinde doru numarann kaytl olduundan emin olun.
Gerekirse, numaray yeniden girin ve kaydedin.
Kiinin telefon numaras iin arama engelleme zelliini ayarlamadnzdan emin olun.

Cihaz bip sesi karyor ve pil simgesi bo


Piliniz zayf. Cihaz kullanmaya devam etmek iin pilinizi tekrar arj edin veya deitirin.

Pil gerektii gibi dolmuyor veya cihaz kapanyor


Pilin iletken ular kirlenmi olabilir. Sar renkli temas noktalarn temiz, yumuak bir bezle
silin ve pili tekrar arj etmeyi deneyin.
Pil artk tamamen arj olmuyorsa, eski pili uygun ekilde atn ve yerine yenisini takn (doru
atma talimatlar iin yerel dzenlemelere bakn).

Cihaznz dokunulamayacak kadar ok snyor


Daha fazla g gerektiren uygulamalar kullandnzda ya da uygulamalar cihaznzda uzun
sre kullandnzda, cihaznz snabilir. Bu durum normaldir ve cihaznzn kullanm mrn
veya performansn etkilemez.

143

Sorun giderme

Kameray balatrken hata mesajlar grnyor


Samsung cihaznzn kamera uygulamasn altrmak iin yeterli miktarda kullanlabilir bellei
ve pil gc olmaldr. Kameray balatrken hata mesajlar alyorsanz, unu deneyin:
Pili arj edin veya arj tam olan bir pille deitirin.
Dosyalar bir bilgisayara aktararak veya cihaznzdan dosya silerek hafzada bir miktar yer
an.
Cihaz yeniden balatn. Bu ipularn denedikten sonra kamera uygulamasnda sorun
yaamaya devam ederseniz, bir Samsung Servis Merkezi'ne bavurun.

Mzik dosyalarn aarken hata mesajlar grnyor


Baz mzik dosyalar eitli sebeplerden tr Samsung cihaznzda almayabilir. Cihaznzda
mzik dosyalar aarken hata mesajlar alyorsanz, unu deneyin:
Dosyalar bir bilgisayara aktararak veya cihaznzdan dosya silerek hafzada bir miktar yer
an.
Mzik dosyasnn Dijital Hak Ynetimi (DRM) korumal olmadndan emin olun. Dosya
DRM korumal ise, dosyay almak iin doru lisansa veya anahtara sahip olduunuzdan
emin olun.
Cihaznzn dosya trn desteklediinden emin olun.

Baka bir Bluetooth cihaz konumlandrlmad


Cihaznzda Bluetooth kablosuz zelliinin etkinletirildiinden emin olun.
Gerekirse, balanmak istediiniz cihazda Bluetooth kablosuz zelliinin
etkinletirildiinden emin olun.
Cihaznzn ve dier Bluetooth cihaznn maksimum Bluetooth aral (10 m) iinde
olduundan emin olun.
Yukardaki ipularyla sorun zlmezse, bir Samsung Servis Merkezi'ne bavurun.

144

Sorun giderme

Cihaz bilgisayara baladnzda balant kurulmuyor


Kullandnz USB kablosunun cihaznz ile uyumlu olduundan emin olun.
Bilgisayarnzda doru srclerin yklenmi ve gncellenmi olduundan emin olun.
Ee bir Windows XP kullancs iseniz, bilgisayarnza Windows XP Service Pack 3 veya
stnn ykl olduundan emin olun.
Bilgisayarnza Samsung Kies 2.0 veya Windows Media Player 10 veya stnn kurulu
olduundan emin olun.

Cihaz kasasnn dnda kk bir boluk belirir


Bu boluk gerekli bir retim zelliidir ve paralar hafif sallanabilir ve titreyebilir.
Zaman iinde, paralar arasndaki srtnme bu boluun hafif genilemesine sebep
olabilir.

145

* Baz ierikler blgeye, servis salaycsna ya da yazlm srmne bal olarak cihaznzdan
farkl olabilir ve nceden haber verilmeden deitirilebilir.
* Cihazn kullanm mr 5 yl, garanti sresi 2 yldr.

Samsung ar Merkezi : 444 77 11


SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD
443-742 416 MEATAN-3 DONG, YEONGTONG-GU
SUWON KYONGGI-DO SOUTH KOREA
Tel: +82-2-2255-0114
thalat Firma: Samsung Electronic stanbul Paz. ve
Tic. Ltd. ti
Adres: Flatofis stanbul Merkezi Otaklar Cad.
No:78 Kat:3 No:B3 Eyp 34050
STANBUL TRKYE
Tel:+90 212 467 0600

www.samsung.com

Turkish. 05/2013. Rev. 1.0