Vous êtes sur la page 1sur 5

ISTRUKTURA

Parthenon templo na parangal kay Athena

Phidias gumawa ng palamuti ng Parthenon

Agora parisukat na lugar bukas para sa mga pagsasalo at pagtitipon

AGHAM

Pythagoras Geometry (Pythagorean Theorem)

Archimedes circumference ng bilog; specific gravity


Ama ng Geometry

MEDISINA

Euclid

Hippocrates Ama ng Medisina


Herophilus Ama ng Anatomy

Erasistratus Ama ng Physiology

KASAYSAYAN

o Herodotus Ama ng Kasaysayan

o Thucydides sumulat ng History of the Peloponnesian War

PILOSOPIYA

o Socrates katwiran at hindi emosyon ang dapat manaig sa pag-uugali;


the unexamined life is not worth living

o Plato estudyante ni Socrates;


ang batas ay para sa lahat;
tanging mga pilosopo ang maaaring maging matalino at magagaling na pinuno

o Aristotle estudyante ni Plato; guro ni Alexander the Great


pinag-aralan ang mga hayop, halaman, astronomiya, at pisika;
tiningnan ang ibat ibang uri ng pamahalaan