Vous êtes sur la page 1sur 1

Bombo i Plats

j j
j j

.
2

J
JF
J
J

f .

J

14

ALIGEAB-SPYROS
- Marxa Mora -

F
.
j j j j

J
JF
J
J

Vicent Prez i Esteban

.
F j j j j

J
JF
J
J
J


J
J
J J
J J
J J
J J
J J
J sempreJ
J J
J J
J J
J
J J


J
J J
J J
J J
J


J
J J
J J
J J
J J
J J
J J
J J
J
40
secxj j
xj jJ
J
J
J J
J J
J J
J J
J J
J J
J J
F
j
j j
53

j
j j j j

J
J
J
J
J

r r . >r
r r . >r
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
67

J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
r r
j r r
80 r
. >

x
x x

J
J
J
J
J
J
J
J
J
J

>>

masa al plat
93
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x r
.


J
J
J
Creixent poc a poc
>r j
>r j
j
j j
j
j
j
j
j j
j
j
j
j
107 j

F
.
.

J
J
JF
J
J
J
f
J
f

>r
>r
>r
j
121 r

>
>

p>
> > >
>

27


J
J
xj

J


J

J
j
F

JF
j
j

Copyright 2002. Vicent Prez i Esteban, Albaida (Valncia). Edici autoritzada per atots els pasos a Omnes Bands, S.L. Edicions Musicals. Aielo de Malferit (Valncia-Espanya)