Vous êtes sur la page 1sur 4

Algoritma

(Kumpulan 2)
1. Sediakan seorang pesakit dan
warisnya.
2. Waris mendengar suara orang
datang.
3. Pelawat masuk.
4. Pelawat bertanya khabar.
5. Pesakit menjawab soalan
pelawat.
6. Pelawat bertanya lagi
keadaan
pesakit.
7. Pesakit menerangkan
keadaannya.
8. Pelawat memaklumkan dia
akan
pulang.

1. MULA
2. SEDIAKAN SEORANG PESAKIT DAN
WARISNYA
3. MASUKKAN SUARA ORANG
DATANG
4. MASUKKAN PELAWAT
5. MASUKKAN PELAWAT BERTANYA
KHABAR
6. MASUKKAN DIALOG PELAWAT
BERTANYA KEADAAN PESAKIT
7. MASUKKAN DIALOG PESAKIT
MENERANGKAN KEADAAN
8. MASUKKAN MAKLUMAN PELAWAT
TERHADAP WARIS
9. MASUKKAN MAKLUMAN WARIS
BERKAITAN DENGAN KEADAAN
PESAKIT KEPADA PELAWAT
10. MASUKKAN PELAWAT MEMOHON
DIRI UNTUK BALIK
11. MASUKKAN PELAWAT SEDIA
BERGERAK KELUAR

PSEUDOKOD
12. TAMAT

CARTA ALIRAN

MULA

SEDIAKAN SEORANG PESAKIT DAN WARISNYA.


MASUKKAN SUARA ORANG DATANG
MASUKKAN PELAWAT
MASUKKAN PELAWAT BERTANYA KHABAR
MASUKKAN DIALOG PELAWAT BERTANYA KEADAAN
PESAKIT
MASUKKAN DIALOG PESAKIT MENERANGKAN
KEADAANNYA
MASUKKAN MAKLUMAN PELAWAT TERHADAP WARIS
MASUKKAN MAKLUMAN WARIS BERKAITAN DENGAN
KEADAAN PESAKIT KEPADA PELAWAT

MASUKKAN PELAWAT MEMOHON DIRI UNTUK


BALIK.
MASUKKAN PELAWAT SEDIA BERGERAK
KELUAR.

TAMA
T