Vous êtes sur la page 1sur 81

NEMAKI. NOVI OSNOVNI NIVO.

AUDIOTRANSKRIPT
NIJEDAN deo ove knjige se ne sme umnoavati i uvati u sistemu, niti se prenositi, bilo
elektronskim, bilo mehanikim putem, niti se sme fotokopirati, snimati ili na bilo koji drugi
nain reprodukovati bez pisanog odobrenja Apa Publications.
Stupanje u kontakt sa urednicima
Uinjen je svaki napor da se u ovom izdanju daju tane informacije, ali su promene
neminovne. Izdava ne odgovara za mogue gubitke, neprijatnosti ili povrede nastale usled
toga. Bili bismo zahvalni ukoliko bi nam itaoci skrenuli panju na greke ili zastarele
podatke tako to e stupiti u kontakt sa izdavakom kuom Berlitz Publishing, 95 Progress
Street, Union, NJ 07083, USA. Fax: 1-908-206-1103, email: comments@berlitzbooks.com

Sva prava zadrana


2003 Berlitz Publishing/APA Publications GmbH & Co. Verlag KG, Singapore Branch,
Singapore
Zatitni znak Berlitz registrovan je kod kancelarije za patente SAD i drugih zemalja. Marca
Registrada. Koristi se pod licencom preduzea Berlitz Investment Corporation.

Berlitz Novi osnovni nivo nemakog


Sjajno je to uite nemaki. Nadamo se da ete uivati u kursu. Uputstva za svaku vebu
davaemo Vam u hodu. Kako biste to bolje razumeli i to vie zapamtili, obavezno proverite
renik i kljune izraze u knjizi.
Lerneinheit 1 (Lekcija broj 1)
Guten Tag. Zdravo.
Dobro doli. U ovoj lekciji nauiete kako da nekog pozdravite, kako da se predstavite i date
osnovne informacije o sebi. Jeste li spremni? Poinjemo.

Freut mich.
Drago mi je.
Ovaj odeljak govori o tome kako da pozdravite nekoga i kako da se predstavite. Paljivo
sluajte uvode i pogledajte odgovarajue odeljke u udbeniku. Nakon svake reenice data je
pauza u kojoj imate dovoljno vremena da ponovite ono to ste upravo uli.
Sluajte i ponovite.
Hren Sie zu und wiederholen Sie.
Guten Tag.
Ovo doslovno znai dobar dan. Ponekad se izgovara skraeno Tag. Ujutru ete rei:
Guten Morgen.
Ili moete rei samo Morgen. Uvee se kae:
Guten Abend.
A uete nekad i samo Abend.
U neobaveznim situacijama, kada pozdravljate, recimo, svoje prijatelje, moete rei hallo,
ili hi (zdravo), isto kao na engleskom. Ne brinite ukoliko ne moete da zapamtite sve izraze.
Imaete jo mnogo prilika da ih uvebate u okviru ove lekcije. Kada se rastajete od nekoga, u
bilo koje doba dana, moete rei dovienja:
Auf Wiedersehen.
Ovo doslovno znai do ponovog vianja i esto se izgovara skraeno Wiedersehen.
Preko telefona se kae do skorog sluanja:
Auf Wiederhren.
Neformalan nain da se kae dovienja je:
Tschs.
A laku no se kae ovako:
Gute Nacht.
Strana 2, bung 1 (1. veba)

Sada ete uti kako se neki ljudi meusobno pozdravljaju u okviru est kratkih dijaloga.
Herr znai gospodin, a Frau znai gospoa. uete i neke rei koje neete razumeti. Ne
brinite. Vratiemo se na njih kasnije. Za sada pokuajte samo da odredite da li je re o
susretu ili o rastanku.
Hren Sie zu und wiederholen Sie.
Sluajte i ponovite:
1
G. MIT: Tag, Frau Schultz. (Zdravo, gospoo ulc.)
GA ULC: Ach, guten Tag, Herr Schmidt. (O, dobar dan, gospodine mit.)
2
GA ANDREZEN: Guten Tag, Herr Haase. (Zdravo, gospodine Haze.)
G. HAZE: Guten Morgen, Frau Andresen. (Dobro jutro, gospoo Andrezen.)
3
ENA: Auf Wiedersehen, Herr Hartmann. (Dovienja, gospodine Hartmane.)
G. HARTMAN: Wiedersehen. (Pozdrav.)
4
GA ULC: Guten Abend, Herr Hartmann. (Dobro vee, gospodine Hartman.)
G. HARTMAN: Guten Abend, Frau Schultz. (Dobro vee, gospoo ulc.)
5
JOAHIM: Tschs! (ao!)
ENA: Tschs, Joachim. (ao, Joahime.)
6
ASTRID: Gute Nacht, Gisela. (Laku no, Gizela.)
GIZELA: Gute Nacht, Astrid. (Laku no, Astrid.)
Moete se predstaviti na sledei nain:
Guten Tag. Ich heie...
A onda kaite svoje ime...
Versuchen Sie es.
Pokuajte. Mi emo prvi, a Vi potom odgovorite.
Guten Tag. Ich heie Thomas.
U zemljama nemakog govornog podruja, uobiajeno je rukovati se pri upoznavanju.
Ukoliko Vam se neko predstavi, moete otpozdraviti i onda rei svoje ime, a potom dodati:

Freut mich.
Time izraavate da Vam je drago to se upoznajete.
Hren Sie zu und wiederholen Sie.
Sluajte i ponovite.
Freut mich.
Upoznajete nekoga. ta ete rei?
Freut mich.
Guten Tag. Ich heie Karl Schmidt.
Freut mich auch.
Gospodin mit je odgovorio: I meni je drago.
Strana 2, bung 2 (2. veba)
Sada ete uti nekoliko ljudi kako se predstavljaju. Vidite da li moete da razumete njihova
imena.
Hren Sie zu und wiederholen Sie.
Sluajte i ponovite.
1
GA VALTER: Guten Tag. Ich heie Birgit Walther. (Zdravo. Zovem se Birgit Valter.)
G. HENEBERG: Ich heie Horst Henneberg. (Zovem se Horst Heneberg.)
2
G. KNOL: Guten Tag. Ich heie Fritz Knoll. (Zdravo. Moje je ime Fric Knol.)
G. KRIGER: Bernd Krger. Freut mich. (Bernd Kriger. Drago mi je.)
3
GA KALI: Guten Abend. Gisela Kalisch. (Dobro vee. Ja sam Gizela Kali.)
GA PFAF: Irene Pfaff. Freut mich. (Irena Pfaf. Drago mi je.)
Kada sretnete nekoga koga poznajete, uljudno je pitati ih kako su:
Wie geht es Ihnen?
Ovo doslovno znai kako Vam ide. Moete odgovoriti:

Gut, danke. Und Ihnen?


To bi znailo: Hvala, dobro. A Vi? Ukoliko ste izuzetno dobro raspoloeni, moete rei:
Sehr gut, danke.
Odlino, hvala.
Versuchen Sie es.
Pokuajte sami.
Wie geht es Ihnen? (Kako ste?)
Gut, danke. Und Ihnen? (Dobro, hvala. A Vi?)
Sehr gut. Danke. (Odlino, hvala.)
A moete rei i:
Auch gut. Danke.
I ja sam dobro. Hvala.
A sada sluajte i odgovarajte.
Hren Sie zu und antworten Sie.
Wie geht es Ihnen? (A kako ste Vi?)
Auch gut. Danke. (I ja sam dobro. Hvala.)
A sada, zato ne biste Vi pitali prvi?
Sehr gut. Danke. Und Ihnen? (Vrlo dobro, hvala. A Vi?)
Gut gemacht!
Odlino! Uzgred,
Wie geht es Ihnen?
se esto skrauje oblikom:
Wie gehts?
Wie ist Ihre Nummer?
Koji je Va broj telefona?

Ovaj odeljak e Vam pomoi da nauite slova i brojeve neophodne da izgovorite svoje ime
slovo po slovo i date broj telefona. Zamislite da Vam se neko predstavi, a Vi ne uspete da im
ujete imena. Mogli biste da pokuate ovako:
Wie bitte?
Molim?
Meutim, bilo bi jo bolje ukoliko moete da ih zamolite da Vam izgovore svoje ime slovo po
slovo. Za poetak da nabrojimo sva slova nemake abecede.
Hren Sie zu und wiederholen Sie.
Sluajte i ponavljajte.
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.
(Za izgovor, pogledajte stranu 3 Vodia za uenike.)

Jeste li uspeli?
Gut gemacht!
Odlino!
U nemakom jeziku postoje i meuglasovi. Dve take iznad slova A, O i U menjaju izgovor tih
samoglasnika. Naziv koji se koristi za ove meuglasove je umlaut, tako da, kada ujete slovo
A-umlaut (), O-umlaut (), ili slovo U-umlaut (), to znai da treba da napiete dve take
iznad datog samoglasnika. Poseban oblik -ss koji se pie kao (ess-tzet), naziva se i scharfes
-S, odnosno otro -s.
Strana 5, bung 1 (1. veba)
Sluajte kako ovi ljudi izgovaraju svoja imena:
P-E-T-R-A
K-L-A-U-S
S-A-B-I-N-E
S-Y-L-V-I-A
K-A-Umlaut-T-H-E
W-E-R-N-E-R
Strana 6, bung 2 (2. veba)
Pitali smo nekoliko osoba kako se zovu.
Wie ist Ihr Name?

Kako Vam je ime?


A onda smo ih zamolili da nam svoja imena izgovore slovo po slovo:
Knnen sie das buchstabieren, bitte?
Molim Vas, moete li to da izgovorite slovo po slovo?
Sluajte ta kau.
Hren Sie zu.
1
Wie ist Ihr Name, bitte? (Kako Vam je ime, molim?)
Mein Name ist Steuer. (Zovem se tojer.)
Knnen Sie das buchstabieren, bitte? (Molim Vas, moete li to da izgovorite slovo po slovo?)
S-T-E-U-E-R, Steuer.
2
Wie heien Sie? (Kako se zovete?)
Ich heie Thomas Gross. (Zovem se Tomas Gros.)
Knnen Sie das buchstabieren, bitte? (Molim Vas, moete li to da izgovorite slovo po slovo?)
Ja. G-R-O-S-S, Gross.
3
Wie ist Ihr Name? (Kako Vam je ime?)
Mein Name ist Konstanze Schmh. (Moje ime je Konstance me.)
Knnen Sie das buchstabieren, bitte? (Molim Vas, moete li to da izgovorite slovo po slovo?)
S-C-H-M-A-Umlaut-H, Schmh.
4
Wie heien Sie? (Kako se zovete?)
Ich heie Bernd Schmitt. (Zovem se Bernd mit.)
Mit DT oder mit Doppel-T? (Sa DT ili sa duplim T?)
Mit Doppel-T: S-C-H-M-I-T-T.
Da li ste uspeli da ujete sva imena? Ne brinite ako niste. Presluajte snimak onoliko puta
koliko Vam je potrebno.
Sie sind dran.
Vi ste na redu. Sluajte i igrajte svoju ulogu.
Wie ist Ihr Name? (Kako je Vae ime?)
Knnen Sie das buchstabieren, bitte? (Molim Vas, moete li to da izgovorite slovo po slovo?)

A sada Vi pitajte.
Wie ist Ihr Name? (Kako Vam je ime?)
Ich heie Tomke. (Zovem se Tomke.)
Knnen Sie das buchstabieren, bitte? (Molim Vas, moete li to da izgovorite slovo po slovo?)
T-O-M-K-E, Tomke.
Ovo su brojevi od 1 do 10.
Hren Sie zu und wiederholen Sie.
Sluajte i ponavljajte:
0 null, 1 eins, 2 zwei, 3 drei, 4 vier, 5 fnf, 6 sechs, 7 sieben, 8 acht, 9 neun, 10 zehn
Posluajte brojeve nekoliko puta. Potom proverite moete li sami da izbrojite od 1 do 10.
Strana 6, bung 3 (3. veba)
Sluajte sledei telefonski razgovor. Kako glase imena i brojevi telefona koji se pominju?
G. ULC: Tempo Magazin. Guten Tag. (Tempo Magazin. Dobar dan.)
GA LENC: Guten Tag. Sind Sie Herr Dittmann? (Dobar dan. Da li razgovaram sa
gospodinom Ditmanom?)
G. ULC: Nein, ich bin Dieter Schulz. Herr Dittmann ist im Moment nicht hier. Wie ist Ihr
Name, bitte? (Ne, ja sam Diter ulc. Gospodin Ditman trenutno nije tu. Kako se Vi zovete,
molim?)
GA LENC: Petra Lenz. (Petra Lenc.)
G. ULC: Knnen Sie das buchstabieren, bitte? (Moete li to ponoviti slovo po slovo, molim
Vas?)
GA LENC: Ja. L-E-N-Z, Lenz. (Da. El-e-en-cet, Lenc.)
G. ULC: Danke. Wie ist Ihre Nummer? (Hvala. A Va broj telefona?)
GA LENC: 030 319 1510.
G. ULC: Danke, Frau Lenz. Auf Wiederhren. (Hvala Vam, gospoo Lenc. Dovienja.)
GA LENC: Auf Wiederhren. (Dovienja.)
Da li ste primetili kako se na nemakom kae da i ne? Tako je, DA je:
ja
a NE je:
nein
A ta je sa odrinom recom NE? Za nju u nemakom postoji poseban oblik:

nicht
Hren Sie zu und wiederholen Sie.
Sluajte i ponavljajte.
Da, tu je.
Ja, er ist hier.
Ne, nije tu.
Nein, er ist nicht hier.
Strana 7, bung 4 (4. veba)
Sie sind dran.
Vi ste na redu. Zovete Tempo Magazin i elite da razgovarate sa gospodinom ulcom.
Tempo Magazin. Guten Tag. (Tempo Magazin. Dobar dan.)
Kaite dobro jutro i pitajte da li je tu gospodin ulc.
Nein, hier ist Hans Dittmann. Herr Schulz ist nicht hier. Wie ist Ihr Name, bitte? (Ne, ovde
Hans Ditman. Gospodin ulc nije tu. Kako Vam je ime, molim?)
Recite svoje ime.
Knnen Sie das buchstabieren, bitte? (Molim Vas, moete li da ponovite svoje ime slovo
po slovo?)
Izgovorite svoje ime slovo po slovo.
Danke. Wie ist Ihre Nummer? (A Va broj telefona je?)
Dajte svoj broj telefona.
Danke. Auf Wiederhren. (Hvala. Dovienja.)
Pozdravite se. (U nemakom Auf Wiederhren doslovno znai do skorog sluanja, to bi
odgovaralo srpskom ujemo se!.)

Haben Sie es geschafft?


Jeste li uspeli?
Gut gemacht!
Odlino.
Strana 7, bung 5 (5. veba)
Sasluajte sledee poruke ostavljene na telefonskoj sekretarici Gizele Braun. Koji brojevi
telefona se pominju? Verovatno ete morati da sluate vie puta. Ako Vam je potrebno,
zaustavite snimak posle svake poruke, pa ga presluajte ponovo.
G. MIT: Guten Tag, Frau Braun. Hier ist Andreas Schmidt von AZ Versicherung. (Dobar
dan, gospoo Braun. Ovde Andreas mit iz Osiguranja AZ.) Meine Nummer ist 314 89 19.
Danke. (Moj broj je 314 89 19. Hvala.)
MARION: Hallo Gisela. Wie gehts? Hier spricht Marion. Marion Herzog. (Zdravo, Gizela.
ta radi? Ovde Marion, Marion Hercog.) Meine neue Nummer ist 894 72 82. Tschs. (Moj
novi broj je 894 72 82. ao.)
RUDI: Hi. Ich bins. Rudi. Ich bin unter 782 04 07 zu erreichen. Ciao. (ao, to sam ja, Rudi.
Moe me dobiti na 782 04 07. Pozdrav.)
GA PFAF: Guten Tag, Frau Braun. Hier ist Gudrun Pfaff. Meine Nummer ist 815 74 82.
Wiederhren. (Dobar dan, gospoo Braun. Ovde Gudrun Pfaf. Moj broj telefona je
815 74 82. Dovienja.)
Da li ste uspeli da prepoznate brojeve?
Ausgezeichnet!
Odlino!
Kommen Sie aus Berlin?
Da li ste iz Berlina?
U ovom odeljku uite kako da kaete odakle ste i da predstavite nekoga. Da biste kazali
odakle ste, moete rei prosto:
Ich komme aus
A zatim mesto iz koga ste: grad, dravu, region, ili zemlju u kojoj ivite. Na primer:
Ich komme aus Frankfurt.

To mi je rodni grad, ili:


Ich komme aus Hessen.
To je savezna drava, ili:
Ich komme aus Deutschland.
Da biste pitali nekoga odakle je, rei ete:
Woher kommen Sie?
Kaite:
Woher kommen Sie?
Strana 10, bung 1 (1. veba)
A sada sluajte kako se nekoliko ljudi predstavlja i kako govore odakle su. ta mislite kako
glase imena gradova Wien i Mnchen na srpskom?
G. VARC: Guten Tag. Mein Name ist Harald Schwarz und ich komme aus Wien, sterreich.
(Dobar dan, ime mi je Harald varc i dolazim iz Bea u Austriji.)
GA MILER: Servus. Ich bin Sara Mller. Ich komme aus Mnchen in Bayern. (Zdravo. Ja
sam Sara Miler. Dolazim iz Minhena u Bavarskoj.)
GA HANZEN: Hi. Ich bin Petra Hansen. Ich komme aus Kiel in Schleswig-Holstein. (ao.
Ja sam Petra Hanzen. Iz Kila sam. To je grad u lezvig-Holtajnu.)
G: KRIGER: Ich heie Peter Krger, und ich komme aus Berlin. Hallo! (Zovem se Peter
Kriger i iz Berlina sam. Zdravo!)
Wien je Be, a Mnchen je Minhen. Da li ste razumeli?
Strana 11, bung 2 (2. veba)
Hajde da navedemo i imena nekih zemalja.
Hren Sie zu und wiederholen Sie.
Australien (Australija), die Vereinigten Staaten (Sjedinjene Amerike Drave), England
(Engleska), Grobritannien (Velika Britanija), Irland (Irska), Kanada (Kanada), Neuseeland
(Novi Zeland), Nordirland (Severna Irska), Schottland (kotska), Sdafrika (Juna
Afrika),Wales (Vels)
Veina ovih imena su slina nazivima u srpskom. Mada, moda e Vam ovo biti malo tee:

die Vereinigten Staaten.


Sjedinjene Drave. Ako:
die Vereinigten Staaten
zvui previe kompilkovano, ne brinite. Moete rei i samo:
die USA.
Strana 12, bung 3 (3. veba)
Evo nekoliko snimaka na nemakom sa Photokino sajma u Kelnu. Sluajte kako razliiti
ljudi predstavljaju sebe i druge:
OVEK: Hallo, Herr Pohl. Wie gehts? (Zdravo, gospodine Pol. Kako ste?)
G. POL: Recht gut, danke. Und Ihnen? (Dobro, hvala. A Vi?)
OVEK: Ausgezeichnet, danke. Darf ich vorstellen: Susan Bell, das ist Dieter Pohl.
(Odlino. Hvala. Mogu li da predstavim: Suzan Bel, ovo je Diter Pol.)
GA BEL: Guten Tag, Herr Pohl. (Dobar dan, gospodine Pol.)
G. POL: Guten Tag, Frau Bell. Freut mich. Kommen Sie aus den USA? (Dobar dan,
gospoo Bel. Drago mi je. Jeste li Vi iz SAD?)
GA BEL: Ja, aus New York. Und Sie? Sind Sie von hier? (Da, iz Njujorka. A Vi? Da li ste
odavde?)
G. POL: Nein, ich bin nicht aus Kln. Ich komme aus Wien. (Ne, nisam iz Kelna. Dolazim iz
Bea.)
OVEK: Ist das Monsieur Borsart aus Paris? (Da li je to gospodin Borsar iz Pariza?)
ENA: Nein, das ist Herr Nowakowski aus Polen. (Ne, to je gospodin Novakovski iz Poljske.)
GA DITRIH: Herr Walter? (Gospodin Walter?)
G. VALTER: Ja? (Da?)
GA DITRIH: Guten Tag. Ich bin Erika Dittrich, und das ist Otto Hinze aus Bern. (Dobar
dan. Ja sam Erika Ditrih a ovo je Oto Hince iz Berna.)
G. HINCE: Guten Tag. (Dobar dan.)
G. VALTER: Freut mich. (Drago mi je.)
Strana 12, bung 4 (4. veba)
Sie sind dran.

Vi ste na redu. Uli ste u avion za Berlin. Pored Vas sedi jedna Nemica. Deluje prijatno, pa
odluujete da vebate svoj nemaki sa njom. ta ete rei? Sluajte izraze i igrajte svoju
ulogu.
Recite zdravo i predstavite se.
Guten Tag. Ich bin Regina Janssen. (Zdravo. Ja sam Regina Jansen.)
Recite odakle ste i pitajte sagovornicu odakle je ona.
Ich komme aus Hamburg. Ich bin auf Geschftsreise. (Iz Hamburga sam. Ja sam na
poslovnom putu.)
Vebajte dijalog koliko god elite, to jest, sve dok se ne osetite sigurno u sebe i svoj jezik. Na
nemakom postoji izreka:
bung macht den Meister.
Vebanjem se postaje majstor.
Dobro. Hajde malo da se odmorimo od ovog silnog pozdravljanja i predstavljanja, pa da se
vratimo uenju brojeva. Slede brojevi od 11 do 20:
Hren Sie zu und wiederholen Sie.
11 elf, 12 zwlf, 13 dreizehn, 14 vierzehn, 15 fnfzehn, 16 sechzehn, 17 siebzehn, 18
achtzehn, 19 neunzehn, 20 zwanzig
Ponovo sluajte brojeve, a onda proverite moete li sami da izbrojite od 0 do 20.
Strana 12, bung 5 (5. veba)
Dobro. Hajde sada da vidimo koliko ste dobro zapamtili te brojeve. Uradiete nekoliko
jednostavnih matematikih zadataka, ali na nemakom. Plus je znak za sabiranje i u
nemakom, a minus za oduzimanje. Reenje svakog zadatka izgovorite u pauzama koje su
za to predviene.
1
2+4=6
2
52=3
3
7 + 5 = 12
4
18 8 = 10

5
20 7 = 13
6
17 8 = 9
Ausgezeichnet!
Odlino!
Gut gemacht!
Dobro ste to uradili! Ukoliko ova veba ipak nije ila glatko, vratite se i ponovo uvebavajte
brojeve. Ne zaboravite:
bung macht den Meister.

Vebe za izgovor
Aussprachebung
Sada je vreme da vebate svoj izgovor. Postoje glasovi u nemakom koji e Vam biti
nepoznati, pa ete morati da se dodatno potrudite da ih izgovorite kako treba. Ponimo sa
samoglasnicima. Kratko a kao u rei kann.
Hren Sie zu und wiederholen Sie.
kann
Kratko e kao u nett
nett
Kratko i kao u rei ist
ist
Kratko o kao u kommt
kommt
A sada dugi vokali:
Dugo a kao u Tag
Tag
Dugo e kao u geht

geht
Dugo i kao u rei wie
wie
Dugo o kao u rei so
so
Dugo u kao u gut
gut
Ponovite sada ove parove rei, po jednu sa kratkim i po jednu sa dugim samoglasnikom.
Potrudite se da ih zaista izgovorite kao duge i kratke.
kann, Tag
nett, geht
ist, wie
kommt, so
plus, gut
OK!
Gut gemacht!
Odlino! Bie jo vebi za izgovor na kraju svake oblasti. estitamo! Upravo ste zavrili prvu
lekciju. Ukoliko elite jo malo da vebate sve ono to smo dosad nauili, nastavite da sluate.
Sledi Dodatak.
Auf Wiedersehen. Tschs!

Zusatzbung, Lerneinheit 1 (Dodatak, Lekcija broj 1)


Strana A1, bung 1 (1. veba)
Sluajte sledee najave letova. Koje brojeve letova i odredita ujete?
Letzter Aufruf fr American Airlines, Flugnummer AA 1230 nach New York, Flugsteig 10.
(Poslednji poziv za American Airlines, broj leta AA 1230 za Njujork, kapija 10.)
Letzter Aufruf British Airways, Flugnummer BA 456 nach London Heathrow, Flugsteig 2.
(Poslednji poziv za British Airways, broj leta BA 456 za London Hitrou, kapija 2.)
Passagiere fr Quantas, Flugnummer QA 2370 nach Sydney, Flugsteig 7. (Putnici kompanije
Quantas, broj leta QA 2370 za Sidnej, kapija 7.)

Passagiere fr Lufthansa, Flugnummer LH 7245 nach Moskau, Flugsteig 15. (Putnici


kompanije Lufthanza, broj leta LH 7245 za Moskvu, kapija 15.)
Passagiere fr Air France, Flugnummer AF 1170 nach Paris: Dieser Flug hat 20 Minuten
Versptung. (Putnici kompanije Air France, broj leta AF 1170 za Pariz: va polazak kasni 20
minuta.)
Passagiere fr Lufthansa, Flugnummer LH 7256 nach Rom, Flugsteig 12. (Putnici kompanije
Lufthanza, broj leta LH 7256 za Rim, kapija 12.)
Strana A1, bung 2 (2. veba)
Sluajte ponovo i vidite da li razumete brojeve letova za svaku pomenutu destinaciju.
Popunite tabelu polazaka u knjizi.
Letzter Aufruf fr American Airlines, Flugnummer AA 1230 nach New York, Flugsteig
10.
Letzter Aufruf British Airways, Flugnummer BA 456 nach London Heathrow, Flugsteig
2.
Passagiere fr Quantas, Flugnummer QA 2370 nach Sydney, Flugsteig 7.
Passagiere fr Lufthansa, Flugnummer LH 7245 nach Moskau, Flugsteig 15.
Passagiere fr Air France, Flugnummer AF 1170 nach Paris: Dieser Flug hat 20 Minuten
Versptung.
Passagiere fr Lufthansa, Flugnummer LH 7256 nach Rom, Flugsteig 12.
Strana A2, bung 3 (3. veba)
uete sada nekoliko osoba kako se predstavljaju i govore koliko dugo ive u Berlinu i
odakle su.
OVEK: Wie ist Ihr Name? (Kako se zovete?)
GA TRENKER: Ich heie Beate Trnker. (Zovem se Beate Trenker.)
OVEK: Wohnen Sie in Berlin, Frau Trnker? (Da li ivite u Berlinu, gospoo Trenker?)
GA TRENKER: Ja, aber ich komme aus Hannover. Ich wohne schon 12 Jahre in Berlin.
(Da, ali zapravo sam iz Hanovera. U Berlinu ivim ve 12 godina.)
OVEK: Wie heien Sie? (Kako se zovete?)
G. UMAN: Ich heie Herbert Schuhmann. (Zovem se Herbert uman.)
OVEK: Kommen Sie aus Berlin, Herr Schuhmann? (Jeste li odavde, gospodine umane?)
G. UMAN: Nein, aber ich wohne schon 20 Jahre hier. (Ne, ali ovde ivim ve 20 godina.)
OVEK: Woher kommen Sie? (A odakle ste?)
G. UMAN: Ich komme aus Mnchen. (Iz Minhena.)
Ovo je kraj Dodatka uz Lekciju broj 1.
Tschs!

Lerneinheit 2 (Lekcija broj 2)


Was darf es sein? ta elite?
Vebaete naruivanje hrane i pia i pri tome nauiti korisne izraze za bilo koju vrstu
kupovine. Hajde da ponemo!
Eine Portion Pommes bitte!
Porciju pomfrita, molim!
Ova lekcija je o kupovini hrane. Takoe ete nauiti kako da naruite pie u kafeu.
Strana 18, bung 1 (1. veba)
Naruivanje je jednostavno. Najee e Vas pitati:
Bitte schn?
Izvolite?
Moete odgovoriti:
Ich mchte...
elim...
i onda rei ta elite. Na primer,
Eine Cola
koka-kolu.
Sluajte kako muterija naruuje u imbisu, to jest na tandu brze hrane:
PRODAVAC: Bitte schn? (Izvolite?)
MUTERIJA: Ich mchte eine Bratwurst mit Brot. (elim kobasicu sa rotilja sa hlebom.)
PRODAVAC: Sonst noch etwas? (Jo neto?)
MUTERIJA: Ja, eine Cola. (Da, i koka-kolu.)
PRODAVAC: Noch etwas? (Jo neto?)
MUTERIJA: Nein, danke. (Ne, hvala.)
Eine Bratwurst
je prena ljuta kobasica, koja se esto jede uz
Brot

hleb, i uz
Senf
senf. Druga popularna, ali ne i tradicionalna poslastica je
Currywurst
Kobasica sa karijem. Ukoliko ne volite meso, postoji i
Pommes
Re je o skraenoj verziji francuskog Pommes frites, to znai preni krompir.
Strana 18, bung 2 (2. veba)
A sada ete naruiti hranu za prijatelja i sebe. Sasluajte fraze i odigrajte svoju ulogu za
vreme pauza koje su predviene za to. Jeste li spremni?
Dann los!
Hajde!
Bitte schn? (Izvolite?)
Recite da biste hteli kobasicu sa rotilja sa hlebom i jednu kobasicu sa karijem.
Ich mchte eine Bratwurst mit Brot und eine Currywurst.
Sonst noch etwas? (Da li elite jo neto?)
Recite: Da, porciju pomfrita.
Ja, eine Portion Pommes frites.
Noch etwas? (elite li jo neto?)
Recite: Ne, hvala.
Nein, danke.
Guten Appetit!
Prijatno!
Sada znate kako da naruite ta elite, ali kada doe red na plaanje, trebae Vam jo
brojeva. Evo svih desetica, od 10 do 100.

Hren Sie zu und wiederholen Sie:


10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

zehn
zwanzig
dreiig
vierzig
fnfzig
sechzig
siebzig
achzig
neunzig
(ein) hundert

Vebajte ove brojeve sve dok ne budete umeli sami da izbrojite u deseticama od 10 do 100 i
obrnuto. Obratite panju na to da ne pomeate trinaest, trideset, etrnaest i etrdeset itd.
Strana 19, bung 3 (3. veba)
uete deset razliitih cena.
Hren Sie zu und wiederholen Sie.
1 1,20
2 3,50
3 18
4 80
5 30
6 13,10
7 40,50
8 17
9 7,70
10 9,90

Ein Bier, bitte!


Molim Vas, jedno pivo!
U ovom odeljku nauiete kako da naruite pie u restoranu ili kafiu.
Strana 21, bung 1 (1. veba)
Naruite pie u kafeu.
Nali ste kafe koji obeava i u njemu sto sa dobrim pogledom. Sada treba samo jo da Vas
uslue. Da biste privukli konobarevu panju, podignite ruku i recite:

Hallo!
ili
Entschuldigung! (Izvinite!)
Versuchen Sie es.
Pokuajte da privuete panju konobara.
Wiederholen Sie:
Hallo!
Uf! Opet je otiao! Ali evo konobarice. Moda ete uspeti nju da pozovete da prie.
Entschuldigung!
Kada konobar ili konobarica priu stolu, najverovatnije e sa sobom ve poneti jelovnik ili
kartu pia. Ako ne, recite:
Die Speisekarte, bitte!
Versuchen Sie es:
Die Speisekarte, bitte! (Jelovnik, molim!)
Nakon to Vam daju priliku da pogledate jelovnik, najverovatnije e Vas pitati:
Was darf es sein?
Doslovno: ta e biti?, to bi znailo: ta biste hteli? A moete uti i:
Mchten Sie bestellen?
Da li elite da poruite?
Jo jedna mogunost je:
Sie wnschen?
ta elite?
Pokuajte sada Vi:
Was darf es sein? (ta biste hteli?)
Mchten Sie bestellen? (Da li elite da poruite?)
Sie wnschen? (ta elite?)

Popili ste svoje pie i sada je vreme da platite raun. Pokuajte da kaete:
Zahlen, bitte.
Da platim, molim Vas, ili:
Die Rechnung, bitte.
Raun, molim.
Versuchen Sies:
Zahlen, bitte. (Molim Vas, da platim.)
Die Rechnung, bitte. (Raun, molim.)
Strana 22, bung 2 (2. veba)
uete nekoliko muterija u kafeu. Sluajte ta naruuju.
Sto 1
KONOBARICA: Mchten Sie bestellen? (Da li elite da naruite neto?)
MUTERIJA: Ja, ich mchte einen Tee, bitte. (Da, elim aj, molim Vas.)
KONOBARICA: Ceylon oder Earl Grey? (Cejlonski crni ili Earl Grey?)
MUTERIJA: Ceylon, bitte. (Cejlonski crni, molim.)
KONOBARICA: Mit Milch oder mit Zitrone? (Sa mlekom ili limunom?)
MUTERIJA: Mit Zitrone. (Sa limunom.)
Sto 2
KONOBAR: Was darf es sein? (ta biste hteli?)
MUTERIJA: Ich mchte einen Kaffee, bitte. (elim kafu, molim Vas.)
KONOBAR: Espresso, Cappuccino oder Filter? (Espreso, kapuino ili filter-kafu?)
MUTERIJA: Einen Filterkaffee. (Filter-kafu.)
KONOBAR: Sonst noch etwas? (Jo neto?)
MUTERIJA: Nein, danke. (Ne, hvala.)
Sto 3
KONOBARICA: Was darf es sein? (ta biste hteli?)
MUTERIJA: Ein Bier, bitte. (Pivo, molim Vas.)
KONOBARICA: Ein Pils oder ein Export? (Pilsener ili Eksport?)
MUTERIJA: Ein Pils, bitte. (Jedan Pilsener, molim.)
KONOBARICA: Ein kleines oder ein groes? (Malo ili veliko?)
MUTERIJA: Ein groes. (Veliko.)
Sto 4

KONOBAR: Guten Tag. Sie wnschen? (Dobar dan. ta elite?)


MUTERIJA: Haben Sie Fruchtsaft? (Imate li vone sokove?)
KONOBAR: Ja, natrlich. Wir haben Orangensaft, Grapefruitsaft, Apfelsaft... (Da,
naravno. Imamo sok od pomorande, grejpfruta, jabuke...)
MUTERIJA: Ich mchte einen Orangensaft, bitte. (elim sok od pomorande, molim Vas.)
Strana 23, bung 3 (3. veba)
U redu. Sada pokuajte sami da poruite neto.
Versuchen Sies!
Traite aj.
Ich mchte einen Tee, bitte.
Ili samo:
Einen Tee, bitte.
Traite kafu.
Ich mchte einen Kaffee, bitte.
Ili samo:
Einen Kaffee, bitte.
Traite pivo.
Ich mchte ein Bier, bitte.
Ili samo:
Ein Bier, bitte.
I na kraju, traite sok od pomorande.
Ich mchte einen Orangensaft, bitte.
Ili prosto:
Einen Orangensaft, bitte.
Strana 23, bung 4 (4. veba)

uete nekoliko ljudi kako naruuju pie. Zamislite da ste konobar, koji prima porudbine.
ta oni to ele?
Hren Sie zu und wiederholen Sie:
1
Zwei Glas Tee und ein Knnchen Kaffee, bitte. (Dve olje aja i bokale kafe, molim Vas.)
2
Wir htten gern zwei kleine Pils, einen Cappuccino und eine Apfelschorle. (Hteli bismo dva
mala Pilsener piva, kapuino i au soka od jabuke, pomeanog sa kiselom vodom.)
3
Ich mchte ein Mineralwasser. (elim jednu kiselu vodu.)
Und ich htte gern einen Espresso. (A za mene espreso.)
Da li ste razumeli sve porudbine?
Ausgezeichnet!
Ne brinite ako niste. Samo ih pustite i sluajte ponovo, pauzirajte snimak koliko god puta Vam
je potrebno. I zapamtite:
bung macht den Meister.

Zwei Euro das Kilo


Dva evra po kilu
U ovom odeljku ete nauiti kako da traite odreene artikle u prodavnici ili robu na pijaci,
da se raspitate za cene i da ih platite.
Strana 25, bung 1 (1. veba)
Nalazimo se na otvorenoj pijaci na Vinterfeldplacu u Berlinu. Sluajte narednih pet
razgovora i odredite gde to muterije pazare.
1
MUTERIJA: Was kosten die Rosen? (Koliko kotaju rue?)
PRODAVAICA: Zwanzig Stck kosten 10. (Deset evra za dvadeset komada.)
MUTERIJA: Mmhhhh, sie duften so gut! Ich nehme sechs. (Mmmmm, kako lepo miriu!
Uzeu est.)
2
MUTERIJA: Guten Tag. Haben Sie Vollkornbrot? (Dobar dan. Imate li integralni hleb?)

PRODAVAC: Ja. (Da.)


MUTERIJA: Ich mchte ein groes, bitte. (elim jedan veliki.)
PRODAVAC: Sonst noch etwas? (Jo neto?)
MUTERIJA: Das ist alles. (To je sve.)
PRODAVAC: 3,40, bitte. (3,40, molim.)
3
MUTERIJA: Tag. Was kosten die Ansichtskarten? (Zdravo. Koliko kotaju razglednice?)
PRODAVAICA: 75 Cent. (75 centi.)
MUTERIJA: Dann nehme ich drei. (OK. Dajte mi tri.)
4
MUTERIJA: Guten Morgen. (Dobro jutro.)
PRODAVAICA: Guten Morgen. (Dobro jutro.)
MUTERIJA: Haben Sie Schafskse? (Imate li feta sir?)
PRODAVAC: Ja natrlich. (Naravno.)
MUTERIJA: Ich mchte zweihundert Gramm, bitte. (elim dvesta grama, molim Vas.)
PRODAVAC: Bitte schn. (Izvolite.)
5
MUTERIJA: Guten Tag. Sind die Orangen s? (Dobar dan. Jesu li slatke te pomorande?)
PRODAVAC: Ja, s und ganz frisch. (Da, slatke i sasvim svee.)
MUTERIJA: Dann nehme ich fnf Stck. (U redu, daete mi pet komada.)
Hajde da vebamo jo korisnih izraza za kupovinu razliitih proizvoda. Ukoliko elite da
saznate da li imaju odreeni proizvod, pitajte:
Haben Sie...
i recite naziv datog proizvoda.
Versuchen Sies!
Haben Sie Vollkornbrot? (Imate li integralni hleb?)
Moda imaju ono to traite, ali koliko kota? Da biste saznali cenu, pitajte ovako:
Was kostet es? (Koliko kota?)
Ili, ako ima vie proizvoda:
Was kosten sie?
Versuchen Sies!
Was kostet es?
A sada pitajte za vie proizvoda:

Was kosten sie? (Koliko kotaju?)


Ako niste sigurni da e Vam se dopasti ukus odreene robe, kao to su sir ili masline, sasvim
je u redu da pitate da probate. Moete to ovim reima:
Darf ich probieren?
Smem li da probam?
Versuchen Sies!
Darf ich probieren?
Strana 27, bung 2 (2. veba)
Gehen wir einkaufen!
Hajdemo u kupovinu! Sasluajte fraze i igrajte svoju ulogu.
1
Na tezgi sa sirevima
Guten Tag. Sie wnschen? (Dobar dan. ta elite?)
Recite dobar dan i pitajte da li imaju edamer sir.
Guten Tag. Haben Sie Edamer Kse?
Aber natrlich. Hundert Gramm fr 79 Cent. (Naravno. 79 centi za 100 grama.)
Recite da biste hteli etiristo grama.
Ich nehme vierhundert Gramm.
Bitte schn. Sonst noch etwas? (Izvolite. Da li elite jo neto?)
Recite: Ne, hvala.
Nein, danke.
3,35, bitte. (3,35 molim.)
2
Za tezgom delikatesa
elite da kupite crne masline.
Bitte schn? (Izvolite?)

Pitajte imaju li crne masline.


Haben Sie schwarze Oliven?
Ja, sehen Sie? Ganz lecker und billig! Hundert Gramm fr 1,19. (Pogledajte ih samo!
Ukusne a jeftine. Sto grama evro i devetnaest.)
Traite da ih probate.
Darf ich probieren?
Ja, natrlich! Bitte schn! (Naravno! Izvolite.)
Recite da ete uzeti sto grama.
Ich nehme hundert Gramm.
1,10 bitte. Sonst noch einen Wunsch? (1,10, molim. Jo neto?)
Recite: Ne, hvala.
Nein, danke.
3
Poslednja stanica je tezga sa voem i povrem.
Was darf es sein? (ta biste hteli?)
Recite da elite pet pomorandi.
Ich mchte fnf Orangen.
So, bitte schn. 1,80. Sonst noch etwas? (Izvolite. To je evro i 80 centi. Jo neto?)
Recite: Da, pet nektarina.
Ja, fnf Nektarinen.
3,60 insgesamt. Sonst noch etwas? (Sve ukupno 3,60. I jo neto?)
Ne, hvala.
Nein, danke.
Strana 28, bung 4 (4. veba)

uete deset brojeva. Koji su to brojevi?


Hren Sie zu und wiederholen Sie:
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j

vierunddreiig (34)
dreiig (30)
neunundsiebzig (79)
fnfunddreiig (35)
achtundzwanzig (28)
zweiundsechzig (62)
dreiundneunzig (93)
achtzehn (18)
einundvierzig (41)
fnfundsechzig (65)

Vebe za izgovor
Aussprachebung
Setite se da je umlaut samoglasnik sa dve take, koji u potpunosti menja izgovor tog
samoglasnika. uete parove rei. Druga re svakog para pisana je sa meuglasom.
Hren Sie zu und wiederholen Sie:
Tag Kse
schon schn
gut Stck
Hajde sada da vebamo brojeve od 100 do 1.000. Sluajte i ponavljajte:
einhundert (100)
zweihundert (200)
dreihundert (300)
vierhundert (400)
fnfhundert (500)
sechshundert (600)
siebenhundert (700)
achthundert (800)
neunhundert (900)
eintausend (1.000)
estitamo!
Zavrili ste Lekciju broj dva. Ukoliko elite jo malo da uvebate svee znanje, ne zaboravite
da pogledate Dodatak.
Tschs!

Zusatzbung, Lerneinheit 2 (Dodatak, Lekcija broj 2)


Strana A5, bung 3 (3. veba)
Kaffee und Kuchen
Moglo bi se rei da su kafa i kola za Nemce tradicija, kao to je to za Engleze nekada bio
popodnevni aj, a kod nas kafa i ratluk.
Konditorei
to jest poslastiarnica, nudi irok asortiman torti, kolaa i peciva od kojih svakom poe voda
na usta. Za
Kaffee und Kuchen
posetiemo kafe Kranzler, uvenu kafe-poslastiarnicu u Kudamu u Berlinu.
Hren Sie zu und wiederholen Sie.
KONOBAR: Guten Tag. Bitte? (Dobar dan. Izvolite?)
MUTERIJA: Ich mchte ein Stck Bienenstich, bitte. (elim komad Binentiha vrsta
nemakog kolaa punjenog utim kremom; naziv doslovno znai ubod pele.)
KONOBAR: Und zu trinken? (A za pie?)
MUTERIJA: Eine Tasse Kaffee, bitte. (olju kafe, molim.)
KONOBAR: Sonst noch etwas? (Jo neto?)
MUTERIJA: Nein, danke. Das ist alles. (Ne, hvala. To je sve.)
KONOBAR: Gut. Danke. (Dobro. Hvala.)
Ovo je kraj Dodatka uz Lekciju broj 2.
Wiedersehen!
Lerneinheit 3 (Lekcija broj 3)
Alles ber mich. Sve o meni.
U ovoj lekciji nauiete da ispriate ljudima neto vie o sebi, o porodici, poslu i jezicima
koje govorite.
Das ist meine Familie.
Ovo je moja porodica.

Kada nekoga elite malo bolje da upoznate, porodica je moda i najea tema za razgovor.
Kroz aktivnosti koje slede nauiete kako da kaete koji Vam je brani status i da imenujete
lanove svoje porodice.
Strana 34, bung 1 (1. veba)
uete nekoliko ljudi kako odgovaraju na pitanje:
Sind Sie verheiratet?
Da li ste venani?
U nemakom jeziku se ne pravi razlika izmeu udaje i enidbe, ve se za oba sluaja koristi
jedna re koja znai venan, odnosno venana.
Hren Sie zu und wiederholen Sie.
ENA 1: Sind Sie verheiratet? (Da li ste udati?)
ENA 2: Ja, ich bin verheiratet. (Da, udata sam.)
ENA 1: Sind Sie verheiratet? (Da li ste oenjeni?)
MUKARAC 1: Nein, ich bin noch ledig. (Ne, jo sam neoenjen.)
ENA 1: Sind Sie verheiratet? (Da li ste oenjeni?)
MUKARAC 2: Nein, ich bin geschieden. (Ne, razveden sam.)
ENA 1: Und sind Sie verheiratet? (A da li ste Vi udati?)
ENA 2: Nein, aber ich habe einen Partner. (Ne, ali imam partnera.)
ENA 1: Sind Sie verheiratet? (Da li ste oenjeni?)
MUKARAC 3: Ja, aber wir leben getrennt. (Da, ali ivimo razdvojeno.)
Imajte na umu da je za neke osobe ovo pitanje previe lino, posebno ukoliko ste se tek
upoznali.
Strana 34, bung 2 (2. veba)
Dete se na nemakom kae:
das Kind
Ukoliko imate vie od jednog, onda su to:
die Kinder
Dakle,

Haben Sie Kinder?


znai: Imate li dece?
Sin je:
Sohn
a erka:
Tochter
Ako ih imate vie, to su:
Shne
sinovi i
Tchter
erke.
uete nekoliko govornika kako odgovaraju na pitanje:
Haben Sie Kinder?
Sluajte i ponavljajte.

1
ENA 1: Haben Sie Kinder? (Imate li dece?)
MUKARAC 1: Ja, ich habe eine Tochter. (Da, erku.)
2
ENA 1: Haben Sie Kinder? (Imate li dece?)
ENA 2: Ja, wir haben einen Sohn. (Da, imamo sina.)
3
ENA 1: Haben Sie Kinder? (Imate li dece?)
ENA 3: Ja, ich habe zwei Shne, Ralf und Matthias. (Da, imam dva sina, Ralfa i Matijasa.)
4
ENA 1: Haben Sie Kinder? (Imate li dece?)
MUKARAC 2: Nein, noch nicht. (Ne, jo ne.)
5

ENA 1: Haben Sie Kinder? (Imate li dece?)


MUKARAC 3: Ja, ich habe drei Kinder: einen Sohn und zwei Tchter. (Da, imam troje
dece: sina i dve erke.)
6
ENA 1: Und haben Sie Kinder? (A imate li Vi dece?)
ENA 4: Nein, leider noch nicht. (Ne, naalost jo ne.)
Strana 35, bung 3 (3. veba)
Sluajte intervju sa Anom Viland, u kom govori o svojoj porodici.
Eltern
znai roditelji, a:
Geschwister
znai:
braa i/ili sestre.
Hren Sie zu.
ISPITIVA: Frau Wieland, wie heien Ihre Eltern? (Gospoo Viland, kako Vam se zovu
roditelji?)
GA VILAND: Mein Vater heit Clemens und meine Mutter heit Hedwig. (Otac mi se zove
Klemens, a majka Hedwig.)
ISPITIVA: Haben Sie Geschwister? (Da li imate brae ili sestara?)
GA VILAND: Ja, ich habe drei Geschwister: einen Bruder und zwei Schwestern. (Da, imam
brata i dve sestre.)
ISPITIVA: Wie heit Ihr Bruder? (Kako je ime Vaem bratu?)
GA VILAND: Er heit Norbert. (Zove se Norbert.)
ISPITIVA: Und wie heien Ihre Schwestern? (A kako Vam se zovu sestre?)
GA VILAND: Birgit und Steffi. (Birgit i tefi.)
ISPITIVA: Frau Wieland, sind Sie verheiratet? (Gospoo Viland, da li ste udati?)
GA VILAND: Ja. (Da.)
ISPITIVA: Wie heit Ihr Mann? (Kako se zove Va mu?)
GA VILAND: Klaus. (Klaus.)
ISPITIVA: Haben Sie Kinder? (Imate li dece?)
GA VILAND: Ja, wir haben zwei Kinder: einen Sohn, Raphael, und eine Tochter, Julia.
(Da, imamo dvoje dece: sina Rafaela i erku Juliju.)
ISPITIVA: Danke, Frau Wieland. (Hvala, gospoo Viland.)
uli smo mnogo rei koje oznaavaju rodbinske veze. Hajde sada da ih sve ponovimo:

Hren Sie zu und wiederholen Sie:


roditelji:
die Eltern
majka:
die Mutter
otac:
der Vater
braa i sestre:
die Geschwister
sestra:
die Schwester
brat:
der Bruder
ena:
die Frau
mu:
der Mann
deca:
die Kinder
sin:
der Sohn
erka:
die Tochter
Ako je re za babu:

Gromutter
ta mislite kako se kae deda?
Grovater.
Moda elite da znate rei za unuke. Evo ih:
unuk:
der Enkelsohn
unuka:
die Enkeltochter
unue:
das Enkelkind
Ako se za jedno unue kae Enkelkind, ta mislite koji je oblik za mnoinu?
Enkelkinder
Strana 36, bung 5 (5. veba)
Sie sind dran.
Postaviete gospodinu Fromu nekoliko pitanja o njegovoj porodici. Govoriemo Vam u hodu
ta da pitate.
Pitajte da li je oenjen.
Sind Sie verheiratet?
Ja, ich bin verheiratet. (Da, oenjen sam.)
Pitajte kako mu se zove ena.
Wie heit Ihre Frau?
Meine Frau heit Monika. (Moja ena se zove Monika.)
Pitajte ga da li ima brae ili sestara.
Haben Sie Geschwister?
Nein, ich habe keine Geschwister. (Nemam brae ni sestara.)

Pitajte ga ima li decu.


Haben Sie Kinder?
Ja, wir haben eine Tochter, Olivia. (Da, imamo erku Oliviju.)
Haben Sie es geschafft?
Jeste li uspeli?
Gut gemacht!
Was sind Sie von Beruf?
ta ste po zanimanju?
U ovoj lekciji nauiete da razgovarate o zanimanjima.
Strana 39, bung 1 (1. veba)
Sluajte kako se razliiti ljudi predstavljaju i govore o svom zanimanju:
Hren Sie zu und wiederholen Sie.
Ich heie Katharina Mller. (Zovem se Katarina Miler.)
Ich bin Architektin. (Ja sam arhitekta.)
Ich heie Jochen Wei. (Zovem se Johen Vajs.)
Ich bin Fotograf. (Fotograf sam.)
Ich heie Klaus-Dieter Stolz. (Zovem se Klaus-Diter tolc.)
Ich bin Kundenberater. (Ja sam tehniki savetnik.)
Ich heie Paula Prescher. (Zovem se Paula Preer.)
Ich bin rztin. (Po zanimanju sam lekar.)
Ich heie Stefan Dombrowski. (Zovem se tefan Dombrovski.)
Ich bin Computertechniker. (Ja sam raunarski tehniar.)
Obratite panju na to da se u nemakom kae prosto:
Ich bin...
bez lana. Na primer:
Ich bin Schauspielerin. (Ja sam glumica.)
Primetiete i da se enski oblici najee zavravaju nastavkom -in:
Ich bin Fotograf.
Ich bin Fotografin.

U nemakom jeziku razlikovanje mukih i enskih titula i naziva profesija mnogo je doslednije
nego u srpskom. Ukoliko niste sigurni kako bi se Vae zanimanje zvalo na nemakom, uvek
moete rei: Radim u banci/fabrici/kancelariji ili gde god. Ako radite u banci, moete rei:
Ich arbeite in einer Bank.
Versuchen Sies:
Ich arbeite in einer Bank.
Ako radite u fabrici, recite:
Ich arbeite in einer Fabrik.
Versuchen Sies:
Ich arbeite in einer Fabrik.
Ako radite u kancelariji, recite:
Ich arbeite in einem Bro.
Versuchen Sies:
Ich arbeite in einem Bro.
Strana 42, bung 3 (3. veba)
Sluajte kako razliite osobe odgvaraju na pitanje:
Wo arbeiten Sie?
Gde radite?
Sluajte ta su rekli:
1
ENA 1: Wo arbeiten Sie? (Gde radite?)
ENA 2: Ich arbeite in einer Bank. (Radim u banci.)
2
ENA 1: Wo arbeiten Sie? (Gde radite?)
ENA 3: Ich arbeite in einer Schule. (Radim u koli.)
3
ENA 1: Wo arbeiten Sie? (Gde radite?)
MUKARAC 1: Ich arbeite in einem Geschft. (Radim u prodavnici.)
4
ENA 1: Wo arbeiten Sie? (Gde radite?)
MUKARAC 2: Ich arbeite in einem Restaurant. (Radim u restoranu.)

5
ENA 1: Wo arbeiten Sie? (Gde radite?)
MUKARAC 3: Ich arbeite in einem Krankenhaus. (Radim u bolnici.)
6
ENA 1: Wo arbeiten Sie? (Gde radite?)
ENA 4: Ich arbeite an der Universitt. (Radim na univerzitetu.)
Obratitie panju na poslednju reenicu:
an der Universitt,
na univerzitetu.
Strana 42, bung 4 (4. veba)
uete niz govornika, koji pitaju da li radite na odreenom mestu. Odgovorite tako to ete
rei:
Ja, ich bin...
nakon ega ete rei odgovarajue zanimanje. Ne zaboravite da dodate nastavak -in ukoliko
ste enskog roda. Recimo, ako Vas neko pita:
Arbeiten Sie in einem Restaurant?
Mogli biste rei:
Ja, ich bin Kellner
ili
Ja, ich bin Kellnerin,
u zavisnosti od toga kog ste roda.
OK? Sie sind dran:
Arbeiten Sie in einem Restaurant?
Arbeiten Sie in einem Geschft?
Arbeiten Sie in einer Schule?
Arbeiten Sie an der Universitt?
Arbeiten Sie in einer Bank?
Arbeiten Sie in einem Krankenhaus?
Gut gemacht!

Umesto da kaete:
Ich arbeite in einem Bro
mogli biste rei: Radim za..., a onda navesti ime kompanije ili organizacije za koju radite;
to bi, dakle, bilo ovako:
Ich arbeite bei...
Ako recimo radite za IBM, mogli biste rei:
Ich arbeite bei IBM.
Ukoliko, pak, radite samostalno, moete rei:
Ich arbeite selbststndig.
Ako ste trenutno nezaposleni, rekli biste:
Ich bin zurzeit arbeitslos.
A ako ste u penziji, moete rei:
Ich bin Rentner.
ili
Ich bin Rentnerin.
Ako studirate na nekoj vioj koli ili fakultetu, moete rei:
Ich bin Student.
ili
Ich bin Studentin.
So, und was sind Sie von Beruf? (A ta ste Vi po zanimanju?)
Proverite da li moete da kaete ime se bavite, pre nego to preete na sledeu vebu.
Sie sprechen gut Deutsch.
Dobro govorite nemaki.
U ovoj vebi nauiete da kaete jo vie o sebi, o vaoj nacionalnoj pripadnosti i jezicima
koje govorite.

Strana 43, bung 1 (1. veba)


Da biste rekli da govorite neki strani jezik, recite:
Ich spreche...
a onda navedite neki jezik.
Moete, dakle, rei:
Ich spreche Deutsch.
Versuchen Sies:
Ich spreche Deutsch.
A sada sluajte razgovor. Koji se jezici pominju?
ISPITIVA: Welche Sprachen sprechen Sie? (Koje jezike govorite?)
ENA 1: Ich spreche Englisch, Franzsisch und ein bisschen Italienisch. (Govorim engleski,
francuski i pomalo italijanski.)
ISPITIVA: Und Sie? (A Vi?)
MUKARAC 1: Englisch und Trkisch. (Engleski i turski.)
ISPITIVA: Und welche Sprachen sprechen Sie? (A koje jezike Vi govorite?)
ENA 2: Ich spreche ein bisschen Englisch. (Govorim pomalo engleski.)
ISPITIVA: Und Sie? (A Vi?)
ENA 3: Ich spreche Russisch und ein wenig Polnisch. (Govorim ruski i pomalo poljski.)
Strana 44, bung 3 (3. veba)
Sluajte ta sledee osobe kau o sebi: gde ive, koje su nacionalnosti, koliko imaju godina,
kakvo im je brano stanje i koje jezike govore.
Hallo. Ich heie Claudia Berger. (Zdravo, zovem se Klaudija Berger.) Ich bin sterreicherin.
Ich komme aus Graz. (Austrijanka sam. Dolazim iz Graca.) Ich spreche Deutsch natrlich
und etwas Italienisch. (Govorim nemaki, naravno, i pomalo italijanski.) Ich bin 25 Jahre alt
und ledig. (Imam 25 godina i nisam udata.)
Hallo. Ich heie Mustafa Dogan. (Zdravo. Zovem se Mustafa Dogan.) Ich komme aus
Freiburg. (Iz Frajburga sam.) Ich bin Trke, aber ich spreche Deutsch. (Turin sam, ali
govorim nemaki.) Ich spreche auerdem Englisch und Italienisch. (Govorim jo i engleski i
italijanski.) Ich bin 27 Jahre alt und verheiratet. (Imam 27 godina i oenjen sam.)
Hallo. Ich heie Hans Tschumi. (Zdravo. Zovem se Hans umi.) Ich komme aus der Schweiz,
aber ich wohne jetzt in Berlin. (Iz vajcarske sam, ali sada ivim u Berlinu.) Deutsch ist

meine Muttersprache. (Nemaki mi je maternji jezik.) Ich spreche auch Englisch und
Franzsisch. (Takoe govorim engleski i francuski.) Ich bin 31 Jahre alt und geschieden.
(Imam 31 godinu i razveden sam.)
Da li ste razumeli koji se sve jezici pominju? uli ste:
Deutsch (nemaki)
Italienisch (italijanski)
Trkisch (turski)
Englisch (engleski)
i
Franzsisch (francuski)
Koje od navedenih jezika Vi govorite? Hans je rekao:
Deutsch ist meine Muttersprache.
Nemaki mi je maternji jezik. Suprotno od Muttersprache je Fremdsprache strani
jezik. Hajde da ujemo jo jednom Klaudiju, Mustafu i Hansa. Kako oni govore odakle su i
gde ive?
Hren Sie zu und wiederholen Sie:
Hallo. Ich heie Claudia Berger. Ich bin sterreicherin. Ich komme aus Graz. Ich spreche
Deutsch natrlich und etwas Italienisch. Ich bin 25 Jahre alt und ledig.
Ich bin sterreicherin.
Ich komme aus Graz.
Ich spreche Deutsch natrlich und etwas Italienisch.
Klaudija kae:
Ich bin sterreicherin.
Obratite panju na to da ona ne upotrebljava lan. Neodreeni lan ein se ne koristi kada
navodite nacionalnost ili profesiju. A onda ona precizira odakle je:
Ich komme aus Graz.
To je grad u Austriji.
Hallo. Ich heie Mustafa Dogan. Ich komme aus Freiburg. Ich bin Trke, aber ich spreche
Deutsch. Ich spreche auerdem Englisch und Italienisch. Ich bin 27 Jahre alt und verheiratet.
A sada ponovite ta Mustafa kae:

Ich komme aus Freiburg.


Ich bin Trke, aber ich spreche Deutsch.
Ich spreche auerdem Englisch und Italienisch.
Mustafa kae:
Ich komme aus Freiburg.
Ali onda dodaje:
Ich bin Trke.
ivi u Frajburgu, ali je po nacionalnosti Turin. Uz imenice koje oznaavaju nacionalnu
pripadnost ne stavlja se lan. Kae se prosto:
Ich bin Trke, Ich bin Spanier.
Ili za enski rod:
Ich bin Trkin. Ich bin Spanierin.
Hallo. Ich heie Hans Tschumi. Ich komme aus der Schweiz, aber ich wohne jetzt in Berlin.
Deutsch ist meine Muttersprache. Ich spreche auch Englisch und Franzsisch. Ich bin 31 Jahre
alt und geschieden.
A sada ponovite ta Hans kae:
Ich komme aus der Schweiz, aber ich wohne jetzt in Berlin.
Deutsch ist meine Muttersprache.
Ich spreche auch Englisch und Franzsisch.
Hans naglaava razliku izmeu mesta odakle je:
Ich komme aus der Schweiz
i mesta gde trenutno ivi:
Ich wohne jetzt in Berlin.
Primetili ste da uz ime drave stoji lan:
die Schweiz
a taj se lan menja po padeima:
Ich komme aus der Schweiz.

Isti je sluaj sa Turskom:


die Trkei
pa biste rekli:
Ich komme aus der Trkei.
Obratite panju kad govorite o Sjedinjenim Dravama:
die Vereinigten Staaten.
To nije enski rod, ve mnoina, pa stoga kaete:
Ich komme aus den Vereinigten Staaten.
Strana 45, bung 5 (5. veba)
Sada je red na Vas da priate o sebi. Sluajte pomone izraze:
Predstavite se.
Kaite koje ste nacionalnosti.
Kaite gde ivite.
Kaite koje jezike govorite.
Kaite koliko imate godina i svoje brano stanje.
Ausgezeichnet!
Odlino! Ponavljajte ovu vebu koliko god Vam je potrebno.

Vebe za izgovor
Aussprachebung
Obratite panju na to da se suglasnike grupe st i sp izgovaraju kao t i p, kada stoje na
poetku rei.
Hren Sie zu und wiederholen Sie:
Spanisch
Strae
Kada je s na poetku rei, a za njim sledi samoglasnik, izgovara se kao z.
sie
sind

Ali s na kraju rei ostaje s:


aus
es
estitamo! Upravo ste zavrili Lekciju broj 3!
Das ist alles fr Lerneinheit 3.
Ukoliko elite jo malo da vebate, ne zaboravite na Dodatak.
Tschs!
Zusatzbung, Lerneinheit 3 (Dodatak, Lekcija broj 3)
Strana A6, bung 1 (1. veba)
Sluajte poetak TV kviza po imenu Goldene Stunde Zlatni as.
HARI: Guten Abend und herzlich willkommen zu Goldene Stunde. (Dobro vee i dobro
doli u Zlatni as.) Ich bin, wie immer, Ihr Gastgeber Harald Arnold. (Ja sam, kao i uvek,
va domain Harald Arnold.) Die zwei Familien sind heute, die Familie Reisner aus
Magdeburg und die Familie Teske aus Schwerin. (Dve porodice su danas sa nama, porodica
Rajzner iz Magdeburga i porodica Teske iz verina.) Wie ist Ihr Name bitte? (Kako se zovete,
molim?)
KRISTA: Ich heie Christa Teske. (Zovem se Krista Teske.)
HARI: Frau Teske, bitte stellen Sie Ihre Familie vor. (Gospoo Teske, molim Vas, predstavite
nam svoju porodicu.)
KRISTA: Hier ist mein Sohn Jrg. (Ovo je moj sin Jerg.)
JERG: Guten Abend. (Dobro vee.)
HARI: Guten Abend, Herr Teske. (Dobro vee, gospodine Teske.) Was ist Ihr Beruf? (ta ste po
zanimanju?)
JERG: Ich bin Computertechniker. (Ja sam raunarski tehniar.)
KRISTA: Und das hier ist Jrgs Frau, Jutta. (A ovo je Jergova ena Juta.)
JUTA: Schnen guten Abend. (Dobro vee.) Ich bin Sngerin. (Ja sam pevaica.)
KRISTA: Das ist Manuela, die Tochter von Jrg und Jutta. (Ovo je Manuela, Jergova i Jutina
erka.)
MANUELA: Hallo. Ich bin Studentin. (ao. Ja sam studentkinja.)
HARI: Wie alt sind Sie? (Koliko imate godina?)
MANUELA: Ich bin 18 Jahre alt. (Osamnaest.)
KRISTA: Und dort ist mein Enkelsohn Uwe. (A ovo je moj unuk Uve.)
UVE: Guten Abend. (Dobro vee.) Ich bin 14 Jahre alt und Schler. (Imam 14 godina i jo
idem u kolu.)
Ovo je kraj Dodatka uz Lekciju broj 3.

Wiedersehn!
Lerneinheit 4 (Lekcija broj 4)
Willkommen in Berlin! Dobrodoli u Berlin!
U ovoj lekciji nauiete kako da rezerviete hotelsku sobu, prijavite se ili odjavite se na
recepciji; da se snaete u nepoznatom gradu i da se raspitate za radno vreme.
Ein Doppelzimmer mit Dusche
Dvokrevetna soba sa tuem
U ovoj lekciji nauiete kako da iznajmite sobu u hotelu.
Strana 50, bung 1 (1. veba)
Sasluajte etvoro ljudi na recepciji hotela Grunewald u Berlinu. Sluajte paljivo i
posebnu panju obratite na brojeve soba.
RECEPCIONAR: Guten Tag. Was wnschen Sie? (Dobar dan. Izvolite?)
G. BAHMAN: Guten Tag. Ich habe ein Zimmer bestellt. (Dobar dan. Rezervisao sam sobu.)
RECEPCIONAR: Wie ist Ihr Name, bitte? (Na koje ime?)
G. BAHMAN: Bachmann. (Bahman.)
RECEPCIONAR: Ach ja, Herr Bachmann. Zimmer 123. (A da, gospodin Bahman. Soba 123.)
Fllen Sie bitte das Formular aus. Danke. (Molim Vas, popunite obrazac. Hvala.)
RECEPCIONAR: Guten Tag. Was wnschen Sie? (Dobar dan. Izvolite?)
GA ARMBRUSTER: Guten Tag. Ich habe ein Zimmer bestellt. (Dobar dan. Rezervisala
sam sobu.) Mein Name ist Armbruster. (Zovem se Armbruster.)
RECEPCIONAR: Frau Armbruster... Moment... (Gospoo Armbruster... samo trenutak...) Ja,
Zimmer 117. (Da, soba 117.) Fllen Sie bitte das Formular aus. Danke. (Molim Vas, popunite
obrazac. Hvala.)
RECEPCIONAR: Guten Tag. Kann ich etwas fr Sie tun? (Dobar dan. Mogu li Vam
pomoi?)
G. BADER: Ich reise heute ab. (Odlazim danas.) Mein Name ist Bader, Zimmer 217. (Zovem
se Bader, soba 217.)
RECEPCIONAR: Hier ist Ihre Rechnung, Herr Bader. (Izvolite raun, gospodine Bader.)
RECEPCIONAR: Guten Tag. Kann ich etwas fr Sie tun? (Dobar dan. Mogu li Vam
pomoi?)
GA RAJZNER: Guten Tag. Reisner ist mein Name. (Dobar dan. Rajzner mi je ime.) Ich
habe ein Zimmer bestellt. (Rezervisala sam sobu.)
RECEPCIONAR: Frau Reisner... Zimmer 219. (Gospoa Rajzner... soba 219.) Fllen Sie
bitte das Formular aus. Danke. (Molim Vas, popunite obrazac. Hvala.)

Da li ste razumeli pomenute brojeve? uli ste:


123 hundertdreiundzwanzig
117 hundertsiebzehn
217 zweihundertsiebzehn
i
219 zweihundertneunzehn
Da li ste zapamtili kako se kae Rezervisao/la sam sobu? Hajde da ponovo ujemo
gospodina Bahmana:
Ich habe ein Zimmer bestellt.
A sada Vi kaite da ste rezervisali sobu.
Versuchen Sies:
Ich habe ein Zimmer bestellt.
Strana 51, bung 3 (3. veba)
Sada ete uti kako se neki ljudi raspituju za uslove i cene u tri razliita hotela. Sluajte
paljivo cene za jednokrevetnu sobu:
ein Einzelzimmer
i dvokrevetnu sobu:
ein Doppelzimmer
1
ENA: Was kostet ein Doppelzimmer pro Nacht? (Koliko kota noenje u dvokrevetnoj
sobi?)
RECEPCIONAR: 110 Euro. (110 evra.)
ENA: Und ein Einzelzimmer? (A jednokrevetna soba?)
RECEPCIONAR: 80 Euro. (80 evra.)
ENA: Ist Frhstck inklusive? (Da li je u cenu ukljuen i doruak?)
RECEPCIONAR: Ja. (Da.)
ENA: Ist das Zimmer mit Bad? (Je li to soba sa kupatilom?)
RECEPCIONAR: Ja, alle Zimmer haben Bad, Dusche und WC. (Da, sve sobe imaju kadu,
tu-kabinu i toalet.)
ENA: Gut. Danke. (U redu. Hvala.) Wiederhren. (Dovienja.)
2
RECEPCIONARKA: Guten Abend. Sie wnschen? (Dobro vee. Izvolite?)

MUKARAC: Guten Abend. Was kostet hier ein Einzelzimmer pro Nacht? (Dobro vee.
Koliko kota noenje u jednokrevetnoj sobi?)
RECEPCIONARKA: 60 Euro pro Nacht. Aber alle Einzelzimmer sind belegt. (60 evra no.
Ali sve jednokrevetne sobe su zauzete.)
MUKARAC: Ohje! Haben Sie ein Doppelzimmer frei? (Ajoj! Imate li slobodnu dvokrevetnu
sobu?)
RECEPCIONARKA: Ja, ein Doppelzimmer mit Dusche kostet dann 75 Euro pro Nacht. (Da,
noenje u dvokrevetnoj sobi sa tuem kota 75 evra.)
MUKARAC: Ach so... (Aha, znai tako...) Ist Frhstck inklusive? (Da li je u cenu ukljuen
i doruak?)
RECEPCIONARKA: Ja, wir sind ein Hotel garni. (Da, ovo je hotel garni. Kod nas uz
noenje uvek dobijate i doruak.)
MUKARAC: Ja, gut. Ich nehme es fr eine Nacht. (Dobro. Uzeu jedno noenje.)
3
RECEPCIONAR: Guten Abend. Wie kann ich Ihnen helfen? (Dobro vee. Mogu li Vam
pomoi?)
ENA: Haben Sie zwei Einzelzimmer frei? (Imate li slobodne dve jednokrevetne sobe?)
RECEPCIONAR: Ja, fr 90 Euro pro Zimmer pro Nacht. (Da, po 90 evra noenje.)
ENA: Das ist teuer! (To je preskupo!) Und ein Doppelzimmer? (A jedna dvokrevetna?)
RECEPCIONAR: 120 Euro pro Nacht. (To je 120 evra za no.)
ENA: Ohje! Das ist auch sehr teuer. (O! Pa i to je preskupo.) Ist Frhstck wenigstens
inklusive? (Da li je u cenu bar ukljuen doruak?)
RECEPCIONAR: Nein, Frhstck ist 12 Euro extra pro Person. (Ne, doruak kota dodatnih
12 evra po osobi.)
Kada rezerviete sobu, pitae Vas:
Wie lange mchten Sie bleiben?
Koliko dugo ostajete?
Moete odgovoriti:
eine Nacht
jednu no, ili:
zwei Nchte
dve noi.
Ako elite da ostanete malo due, moete rei:
eine Woche
nedelju dana, ili:

zwei Wochen
dve nedelje.
Versuchen Sies:
Kaite da biste hteli da ostanete samo jednu no.
Wie lange mchten Sie bleiben? (Koliko dugo elite da ostanete?)
Eine Nacht.
A sada dva noenja:
Wie lange mchten Sie bleiben?
Zwei Nchte.
Nedelju dana:
Wie lange mchten Sie bleiben?
Eine Woche.
Dve nedelje:
Wie lange mchten Sie bleiben?
Zwei Wochen.
Strana 51, bung 4 (4. veba)
Sie sind dran!
Hteli biste dvokrevetnu sobu za tri noenja u hotelu Spreewald. Sasluajte fraze i odigrajte
svoju ulogu.
Evo ta kae recepcionarka:
Guten Abend. Kann ich etwas fr Sie tun? (Dobro vee. Mogu li Vam pomoi?)
Recite da. Pitajte da li imaju slobodnu dvokrevetnu sobu.
Ja. Haben Sie ein Doppelzimmer frei?
Wie lange mchten Sie bleiben? (Koliko biste eleli da ostanete?)
Recite tri noi.
Drei Nchte.

Ja, wir haben ein Doppelzimmer frei. (Da. Imamo slobodnu dvokrevetnu sobu.) Das kostet 90
Euro pro Nacht. (Noenje kota 90 evra.)
Pitajte da li je doruak ukljuen u cenu.
Ist Frhstck inklusive?
Ja, Frhstck ist inklusive. (Da, doruak je ukljuen u cenu.)
Recite da je uzimate.
Ich nehme es.
Da li ste uzeli sobu?
Ausgezeichnet!
Wo ist hier eine Post?
Gde je ovde pota?
U ovom odeljku nauiete da pitate za pravac radi lakeg snalaenja u nepoznatom gradu.
Nakon to ste uspeno rezervisali sobu u hotelu, sigurno ete eleti da saznate gde moete u
kupovinu i kako da obavite neke sitne poslove. Na primer, ako treba da poaljete nekoliko
pisama, da fotokopirate neto, ili ste pak pozvani negde na veeru, pa biste eleli da odnesete
domaici cvee. Sada ete nauiti da pitate za pravac. Da biste privukli panju prolaznika,
recite:
Entschuldigung
Izvinite.
Versuchen Sies
Pokuajte sami:
Entschuldigung
Sigurno e neko stati, pa moete da im objasnite ta Vam treba. Recimo:
Wo ist hier eine Post?
Gde je ovde pota?
Versuchen Sies:
Wo ist hier eine Post?
Evo nekoliko rei za pravce. Hajde da ih prvo isprobamo pre nego to ujete dijalog.

Hren Sie zu und wiederholen Sie:


levo:
links
desno:
rechts
geradeaus
ili
gradaus
znai pravo, odnosno napred:
geradeaus
gradaus
Na nemakom moete rei i samo pravo:
immer geradeaus
Ecke
znai ugao:
Ecke
a odmah iza ugla:
gleich um die Ecke
napred levo:
da vorne links
napred desno:
da vorne rechts
Strana 55, bung 3 (3. veba)
uete sada nekoliko osoba, koje se raspituju za pravac:

Hren Sie zu und wiederholen Sie die Fragen und Antworten.


1
Entschuldigung, wo ist hier eine Post? (Izvinite, gde je ovde pota?)
Gleich um die Ecke. (Odmah iza ugla.)
2
Entschuldigung, wo ist hier ein Restaurant? (Izvinite, gde je ovde restoran?)
Da vorne rechts, sehen Sie? (Napred desno, vidite?)
3
Entschuldigung, wo ist hier ein Caf? (Izvinite, gde je ovde kafi?)
Da vorne links. (Napred levo.)
4
Entschuldigung, wo ist hier eine Buchhandlung? (Izvnite, gde je ovde knjiara?)
Gehen Sie gradeaus. (Samo produite pravo.)
5
Entschuldigung, wo ist hier ein Blumenladen? (Izvinite, gde je ovde cveara?)
Immer geradeaus. (Idite napred.)
6
Entschuldigung, wo ist hier ein Zeitungshndler? (Izvinite, gde je ovde trafika?)
In der Uhlandstrae. (U Ulici Uland.)
7
Entschuldigung, wo ist hier eine Bank? (Izvinite, gde je ovde banka?)
Um die Ecke. (Iza oka.)
8
Entschuldigung, wo ist hier ein Geldautomat? (Izvinite, gde je ovde bankomat?)
Da vorne rechts. (Napred desno.)
Strana 55, bung 4 (4. veba)
Evo jo pravaca. Neki od njih su neto komplikovaniji. Samo se podsetite svega to ste dosad
nauili i razumeete o emu je re.
MUKARAC 1: Entschuldigung, wie komme ich zum Hotel Spreewald? (Izvinite, kako da
stignem do hotela Spreewald?)
MUKARAC 2: Tja... gehen Sie gradeaus bis zur nchsten Querstrae. (Pa... idite pravo do
sledee raskrsnice.) Dann links in die Hohenzollernallee. (Onda skrenite levo u Ulicu
Hoencolernale.) Das Hotel ist auf der rechten Seite. (Hotel je sa desne strane.)

MUKARAC: Entschuldigung, wie komme ich zum Caf Dreiklang? (Izvinite, kako se stie
do kafea Dreiklang?)
ENA: Gehen Sie immer gradeaus, vielleicht 400 Meter weiter. (Idite samo pravo, moda
etiristo metara niz ulicu.) Das Caf ist auf der linken Seite. (Taj kafi je sa leve strane.)
MUKARAC 1: Entschuldigung, wo ist die U-Bahn-Station Uhlandstrae? (Izvinite, gde se
nalazi stanica metroa Ulica Uland?)
ENA: Tut mir leid, das wei ich auch nicht. (ao mi je, ni ja ne znam.) Ich bin nicht von
hier. (Nisam odavde.)
MUKARAC 2: Ach ja, das ist hier rechts um die Ecke; ganz leicht zu finden. (O da, to je
odmah iza ugla, sa desne strane; lako je nai.)
MUKARAC:Entschuldigung, wo ist hier eine Bckerei? (Izvinite, gde je ovde pekara?)
ENA: Da vorne links. Sehen Sie? (Napred levo. Vidite li?)
MUKARAC 1: Entschuldigung, wo ist hier ein Taxistand? (Izvinite, gde je ovde taksi
stanica?)
ENA: Wei ich nicht. (Ne znam.)
MUKARAC 2: In der Hohenzollernallee, vor dem Hotel Spreewald. (U Ulici
Hoencolernale, ispred hotela Spreewald.)
MUKARAC: Entschuldigung, wo ist hier eine Telefonzelle? (Izvinite, gde je ovde telefonska
govornica?)
ENA: Gehen Sie gradeaus und dann um die Ecke links. (Produite pravo, pa odmah iza ugla
sa leve strane.)
Da li ste nali put?
Sehr gut!
Strana 56, bung 5 (5. veba)
Ako Vam je teko da ispratite neije objanjenje, evo ta im moete rei da bi Vam ponovili,
priali sporije ili objasnili detaljnije.
Versuchen Sies:
Molim? ili Kako ste rekli? je:
Wie bitte?
ta ste rekli?
Wie war das noch mal?
Malo sporije, molim Vas.

Langsamer bitte.
Kako se zove ulica?
Wie heit die Strae?
Moete li mi to rei slovo po slovo?
Knnen Sie das buchstabieren?
Ne razumem.
Ich verstehe nicht.

Wie viel Uhr ist es?


Koliko je sati?
U ovom odeljku nauiete da pitate za vreme i da kaete koliko je sati.
Strana 58, bung 1 (1. veba)
Uhr
Znai sat, odnosno sati, i kao to na srpskom kaete Jedan je sat, na nemakom biste
rekli:
Es ist ein Uhr.
Sluajte nekoliko vremena na srpskom. Moete li ih rei na nemakom?
Versuchen Sies:
Jedan je sat.
Es ist ein Uhr.
Dva je sata.
Es ist zwei Uhr.
Pet je sati.
Es ist fnf Uhr.

Devet je sati.
Es ist neun Uhr.
Gut gemacht!
A sada dolazimo do polovine sata. Da bismo rekli 1:30 ili pola dva, rei emo:
ein Uhr dreiig
ili
halb zwei.
Versuchen Sies:
jedan i trideset:
ein Uhr dreiig
pola dva:
halb zwei
tri i trideset:
drei Uhr dreiig
pola etiri:
halb vier
Ovo nije nimalo teko, ali svakako zahteva malo vebe.
Strana 59, bung 2 (2. veba)
Sluajte vesti sa radija koje slede. uete vreme izraeno dvadesetetvoroasovnim satom. U
nemakom jeziku ovo je uobiajeno samo u zvaninom kontekstu. Moda Vam na prvo
sluanje bude teko da razaznate sve. Slobodno pauzirajte i premotajte snimak koliko god
Vam je potrebno da biste razumeli.
SPIKER 1: Guten Morgen, liebe Hrerinnen und Hrer. Willkommen zu den Nachrichten um
sechs Uhr dreiig. (Dobro jutro, drage sluateljke i sluaoci. Dobro doli u vesti u est i
trideset.)
SPIKER 2: Guten Morgen, liebe Hrerinnen und Hrer. Hier sind die Nachrichten um acht
Uhr. (Dobro jutro, dragi sluaoci. Ovo su vesti u osam sati.)

SPIKER 3: Guten Tag, meine Damen und Herren. Hier sind die Nachrichten um dreizehn Uhr
dreiig. (Dobar dan, dame i gospodo. Ovo su vesti u trinaest i trideset.)
SPIKER 4: Fnfzehn Uhr. Guten Tag, meine Damen und Herren. Sie hren Nachrichten.
(Petnaest je asova. Dobar dan, dame i gospodo. Sluate vesti.)
SPIKER 5: Guten Abend, liebe Hrerinnen und Hrer. Hier sind die Nachrichten um
neunzehn Uhr dreiig. (Dobro vee, dragi sluaoci. Ovo su vesti u devetnaest i trideset.)
SPIKER 6: Es ist zweiundzwanzig Uhr. Sie hren Nachrichten. (Tano je dvadeset dva sata.
Sluate vesti.)
Strana 59, bung 3 (3. veba)
Sada znate da kaete koliko ima sati. Ali ta je sa danima u sedmici? Slede dani od ponedeljka
do nedelje.
Hren Sie zu und wiederholen Sie:
Montag (ponedeljak)
Dienstag (utorak)
Mittwoch (sreda)
Donnerstag (etvrtak)
Freitag (petak)
Samstag (subota)
Sonntag (nedelja)
U severnoj Nemakoj, recimo u Berlinu, esto ete uti:
Sonnabend
umesto:
Samstag.
Strana 60, bung 4 (4. veba)
Sluajte nekoliko snimljenih poruka sa razliitim navedenim radnim vremenima. Otvoreno
je:
geffnet
a zatvoreno je:
geschlossen
uete i:

Ruhetag
to doslovno znai dan poinka, to jest neradan dan.
1
Wir haben montags bis mittwochs von zehn Uhr bis neunzehn Uhr dreiig geffnet;
donnerstags von zehn bis einundzwanzig Uhr; freitags von zehn bis neunzehn Uhr dreiig und
samstags von zehn bis dreizehn Uhr. Sonntag ist Ruhetag. (Radimo od ponedeljka do srede od
10 do 19.30 ; etvrtkom od 10 ujutru do 21; petkom od 10 do 19.30 i subotom od 10 do 13
asova. Nedelja nam je slobodan dan.)
2
Wir haben montags geschlossen. Wir haben dienstags bis samstags von zehn bis siebzehn Uhr
geffnet und sonntags von elf bis siebzehn Uhr. (Zatvoreni smo ponedeljkom. Od utorka do
subote radimo od 10 do 17, a nedeljom od 11 do 17 asova.)
3
Wir haben montags bis freitags von acht bis neunzehn Uhr geffnet, sonnabends von acht bis
sechzehn Uhr und sonntags von zehn bis sechzehn Uhr. (Od ponedeljka do petka radno vreme
nam je od 8 do 19 asova, subotom od 8 do 16, a nedeljom od 10 do 16 asova.)
Strana 60, bung 5 (5. veba)
Sie sind dran.
Radite u lokalnoj turistikoj agenciji i dobijate poziv od nemakog turiste, koji se raspituje za
vae radno vreme. On ne govori srpski, pa mu morate objasniti na nemakom.
Wann haben Sie geffnet? (Koje je vae radno vreme?)
Recite da radite od ponedeljka do petka od 9 do 16 asova.
Wir haben montags bis freitags von neun bis sechzehn Uhr geffnet.
Und Samstag? (A subotom?)
Recite da je radno vreme subotom od 9 do 18 asova.
Wir haben samstags von neun bis achtzehn Uhr geffnet.
Und sonntags? (A nedeljom?)
Recite da ne radite nedeljom.
Sonntags haben wir geschlossen.
Gut, danke. Auf Wiederhren. (Hvala. Dovienja.)

Vebe za izgovor
Aussprachebung
Pazite da ne pomeate izgovor ei i ie; ei se izgovara kao aj:
Seite, weiter, leicht
Versuchen Sies:
Seite
weiter
leicht
ie se izgovara kao dugo i:
Wien, wieder, sieben
Versuchen Sies:
Wien
wieder
sieben
Das wars fr Lerneinheit 4.
estitamo! Zavrili ste Lekciju broj 4. Ne zaboravite: ako vam treba jo vebe, iskoristite
Dodatak.
Bis bald!
Vidimo se uskoro!
Zusatzbung, Lerneinheit 4 (Dodatak uz Lekciju broj 4)
Strana A9, bung 1 (1. veba)
Posetili smo turistiku agenciju u Potsdamu, zanimljivom gradiu izvan Berlina, mestu u kom
se nalazi Sansusi, letnja rezidencija Fridriha Velikog. eleli smo da saznamo kakve se
znamenitosti, dogaaji i obilasci nude u Potsdamu. Sluajte Rabeu kako se raspituje ta sve
moete videti tamo.
RABEA: Ich mchte am Samstag ins Konzert. (Volela bih da u subotu odem na koncert.)
Knnen Sie etwas empfehlen? (Moete li da mi preporuite neto?)
MUKARAC: Am Samstag gibt es ein Igor-Strawinsky-Konzert in der Potsdamer
Philharmonie. (U subotu se u Potsdamskoj filharmoniji odrava koncert, na kome e se
izvoditi dela Igora Stravinskog.)
RABEA: Was kann ich denn am Sonntag in Potsdam machen? (ta mogu da radim u
Potsdamu u nedelju?)
MUKARAC: Eine Bootsfahrt auf der Havel ist sehr schn... (Lepo je krstariti rekom
Havel...)

RABEA: Gut. Dankesehr. (U redu, hvala.)


MUKARAC: Bitte. Nichts zu danken. (Nema na emu.)
Strana A9, bung 2 (2. veba)
Rabea sada pria o svojim planovima za ovu sedmicu. Paljivo sluajte ta je sve isplanirala
za svaki dan.
RABEA: Also ich habe fnf Tage in Potsdam und mchte viel sehen. (Dakle, na raspolaganju
mi je pet dana u Potsdamu i elim da vidim puno toga.) Am Samstagabend um 20.00 Uhr gibt
es ein Konzert in der Philharmonie, Strawinsky. Das ist herrlich! (U subotu uvee, u 20
asova se odrava koncert, na kome e se izvoditi dela Stravinskog u filharmoniji. To je
divno!) Am Sonntag um 10.00 Uhr mache ich eine Bootsfahrt auf der Havel. (U nedelju ujutru
u 10 idem na krstarenje rekom Havel.) Hoffentlich ist es schn! (Nadam se da e biti lepo!)
Am Montag um 11.00 Uhr besuche ich die Filmstudios. (U ponedeljak u 11 idem da posetim
filmske studije.) Ich bin groer Filmfan und finde das total interessant. (Veliki sam filmofil i
mislim da e to biti vie nego zanimljivo.) Am Dienstag um 12.00 Uhr mittags gibt es eine
Fhrung durch das neue Palais, und am Mittwoch um 12.45 Uhr mache ich eine
Stadtrundfahrt durch Potsdam. (U utorak u podne ima organizovana poseta novog dvorca sa
vodiem, a u sredu u 12.45 idem u obilazak grada Potsdama.)
Strana A10, bung 3 (3. veba)
Sluajte audio-vodi zoolokog vrta u Berlinu. Mogue je da ete uti i neke rei koje jo ne
znate, ali obratite panju pre svega na znamenitosti i pokuajte da ih pronaete na mapi u
knjizi. Ponite tamo gde je slovo b.
Hier ist die Siegessule. (Ovo je Stub pobede.) Rechts, etwa 300 m weiter, ist das
Brandenburger Tor. (Zdesna, oko 300 metara dalje, nalazi se Brandenburka kapija.) Oder
gehen Sie rechts immer gradeaus bis zur nchsten Querstrae, dann links: Die Kongresshalle
ist auf der linken Seite. (Ili produite pravo desnom stranom do sledee raskrsnice, a zatim
skrenite levo: Kongresna hala se nalazi sa leve strane.) Oder gehen Sie durch den Tiergarten
immer geradeaus:dort ist die Gedchtniskirche. (Ili proite pravo kroz zooloki vrt: naii ete
na spomen-crkvu cara Vilhelma.) Links von der Gedchtniskirche, immer geradeaus,
vielleicht 200 Meter weiter, ist der Fernsehturm. (Levo od crkve, pravo napred, oko 200
metara niz ulicu, nalazi se televizijski toranj.)
Dies ist das Ende der Zusatzbung 4. Bis spter!
Lerneinheit 5 (Lekcija broj 5)
Einkaufsbummel: oping groznica
U ovoj lekciji savladaete jo korisnih izraza za odlazak u kupovinu.

Wo kann ich hier einen Film kaufen?


Gde ovde ima da se kupi film?
U ovom odeljku nauiete kako da pitate gde se moe nabaviti odreeni proizvod.
Strana 66, bung 1 (1. veba)
Pitali smo prolaznike u Berlinu gde moemo kupiti est stvari. Koje su to stvari?
Hren Sie zu und wiederholen Sie die Fragen und Antworten:
Entschuldigung, wo kann ich hier einen Kugelschreiber kaufen? (Izvinite, gde ovde mogu da
kupim hemijsku olovku?)
Im Schreibwarenladen. An der nchsten Ecke links. (U prodavnici kancelarijske opreme. Ima
jedna na sledeem oku levo.)
Entschuldigung, wo kann ich hier eine Zeitung kaufen? (Izvinite, gde ovde mogu da kupim
novine?)
Am Zeitungskiosk. (Na kiosku sa novinama.) Gradeaus und dann rechts. (Pravo pa desno.)
Entschuldigung, wo kann ich hier einen Film kaufen? (Izvinite, gde ovde mogu da kupim
film?)
Es gibt ein Fotogeschft an der nchsten Ecke rechts. (Ima fotografska radnja na sledeem
uglu sa desne strane.)
Entschuldigung, wo kann ich hier Kopfschmerztabletten kaufen? (Izvinite, gde ovde mogu da
kupim tablete protiv glavoblje?)
Die nchste Apotheke ist 100 Meter weiter. (Najblia apoteka je 100 metara niz ulicu.) Auf
der rechten Seite. (Na desnoj strani.)
Entschuldigung, wo kann ich hier Briefmarken kaufen? (Izvinite, gde mogu da kupim
potanske marke?)
Im Postamt. (U poti.) Gleich an der nchsten Ecke links. (Odmah na uglu, sa leve strane.)
Entschuldigung, wo kann ich hier Obst kaufen? (Izvinite, gde ovde mogu da kupim voe?)
Im Supermarkt. (U supermarketu.) In der zweiten Strae gleich rechts. (Druga ulica desno.)
Da li ste primetili red rei?
Wo kann ich hier eine Zeitung kaufen?
Na nemakom zapravo ne kaemo: Gde ovde mogu da kupim novine?, nego: Gde mogu
ovde novine kupiti?
Wo kann ich hier eine Zeitung kaufen?

Strana 67, bung 3 (3. veba)


Sie sind dran.
Pitajte gde moete kupiti odreene stvari. A onda sluajte uputstva koja Vam daju.
Pitajte gde moete da kupite novine.
Wo kann ich hier eine Zeitung kaufen?
Gehen Sie immer gradeaus. (Idite samo pravo.) Zwei Straen weiter ist eine Bank. (Dve ulice
nie nalazi se banka.) Neben der Bank ist ein Zeitungshndler. (Kiosk sa novinama je odmah
pored banke.)
Pitajte gde moete kupiti hemijsku olovku.
Wo kann ich einen Kugelschreiber kaufen?
Tja... in der Lindauer Strae ist ein Schreibwarenladen. (Pa, ima prodavnica kancelarijske
opreme u Ulici Lindauer.) Nehmen Sie die zweite Strae links, und die erste Strae rechts ist
dann die Lindauer Strae. (Skrenite levo u drugu ulicu, a prva sledea ulica je Lindauer.)
Tablete protiv glavobolje
Wo kann ich hier Kopfschmerztabletten kaufen?
Gehen Sie immer geradeaus. (Samo idite pravo.) Zwei Straen weiter sehen Sie eine Bank.
(Dve ulice nie videete banku.) Gegenber von der Bank ist eine Apotheke. (Preko puta
banke nalazi se apoteka.)
Voe
Wo kann ich hier Obst kaufen?
Nehmen Sie die nchste Strae rechts, dann die erste links. (Prvo skretanje desno, a zatim
prva ulica levo.) Dort ist ein Obsthndler. (Tamo se nalazi piljara.)
Potanske marke
Wo kann ich hier Briefmarken kaufen?
Gleich um die Ecke rechts ist eine Post. (Odmah iza ugla, u poti.)
Hleb
Wo kann ich hier Brot kaufen?
Brot? In der Gntzelstrae ist eine Bckerei. (Hleb? Ima pekara u Ulici Gincel.) Nehmen Sie
die zweite Strae links, dann die zweite rechts. (Idite drugom ulicom levo, pa onda drugom
ulicom desno.) Die Bckerei ist gleich an der Ecke. (Pekara je odmah na oku.)
Da li ste primetili kako se kae prva ulica i druga ulica? Hajde da ujemo to ponovo:

die zweite Strae links, und die erste Strae rechts ist dann die Lindauer Strae.
Dakle, prva ulica je:
die erste Strae
a druga ulica je:
die zweite Strae
trea ulica bi bila:
die dritte Strae
a etvrta ulica:
die vierte Strae
i tako dalje.
Strana 68, bung 5 (5. veba)
U ovoj velikoj robnoj kui u liftu postoji automatska najava sprata na kom se nalazite i
prodavnica na tom spratu. Najave nisu date redom. Odredite koji se spratovi i radnje
najavljuju.
Sechste Etage. Dachterrassencaf. (esti sprat. Kafi na krovnoj terasi.)
Erste Etage. Damenmode und Damenwsche. (Prvi sprat. enska garderoba i ensko donje
rublje.)
Fnfte Etage. Elektrogerte und Computer. (Peti sprat. Elektrini ureaji i raunari.)
Dritte Etage. Haushaltswaren und Porzellan. (Trei sprat. Posue i porcelan.)
Zweite Etage. Herrenmode und Herrenwsche. (Drugi sprat. Muka garderoba i muko donje
rublje.)
Erdgeschoss. Kosmetika und Parfmerie. (Prizemlje. Kozmetika i parfemerija.)
Vierte Etage. Spielwaren und Sportartikel. (etvrti sprat. Igrake i sportska oprema.)
Das Erdgeschoss
je prizemlje.

Ich suche ein gestreiftes Hemd.


Traim prugastu koulju.
U ovom odeljku ete nauiti kako da opiete ono to traite.

Strana 70, bung 2 (2. veba)


Kererovi su izgubili erku Sabinu dok su pazarili u robnoj kui Hertie. Upravo daju njen
opis radniku iz obezbeenja robne kue. Koje se boje pominju?
GA KERER: Knnen Sie uns helfen? (Moete li nam pomoi?) Wir haben unsere kleine
Tochter verloren! (Izgubili smo erkicu!)
RADNIK IZ OBEZBEENJA: Ja, natrlich. (Naravno.) Wie alt ist sie? (Koliko ima godina?)
G. KERER: Sie ist sechs Jahre alt. (Ona ima est godina.)
RADNIK IZ OBEZBEENJA: Und wie sieht sie aus? (A kako ona izgleda?) Ihre Haare?
(Kakva joj je kosa?)
GA KERER: Die sind kurz und dunkel. (Kratka i tamna.)
RADNIK IZ OBEZBEENJA: Ihre Jacke? (Njena jakna?)
G. KERER: Die ist wei und rot. (Jakna joj je crveno-bela.)
RADNIK IZ OBEZBEENJA: Ihr Pullover? (Demper?)
GA KERER: Der ist orange. (Narandast.)
G. KERER: Und ihr Rock ist blau. (I nosi plavu suknju.)
GA KERER: Und Ihre Schuhe sind rot, mit weien Socken. (A cipele su joj crvene i ima
bele arape.)
RADNIK IZ OBEZBEENJA: Sabine, sechs Jahre, dunkel, wei, rot, blau...gut! (Sabine, est
godina, tamna kosa, crveno, belo, plavo... U redu!) Warten Sie bitte. Und machen Sie sich
keine Sorgen. (Saekajte, molim vas. I ne brinite.)
Boje koje ste uli su:
wei
bela
rot
crvena
orange
narandasta, i:
blau
plava

Strana 71, bung 3 (3. veba)


Sluaete dva razgovora, koji se vode na odeljenju sa odeom u velikoj robnoj kui. ta trae
mukarac i ena i koje se boje i dezeni pominju?
PRODAVAC: Kann ich Ihnen helfen? (Mogu li da Vam pomognem?)
MUTERIJA: Ja. Ich suche ein Hemd fr meinen Mann. (Da, traim koulju za svog mua.)
PRODAVAC: Wir haben eine groe Auswahl. (Imamo veliki izbor.) Mchte er ein gestreiftes
oder vielleicht ein gemustertes Hemd? (Da li bi vie voleo prugastu ili arenu koulju?)
MUTERIJA: Nein, lieber ein einfaches weies Hemd. (Ne, radije bih obinu belu koulju.)
PRODAVAC: Da haben wir bestimmt etwas fr Ihren Mann. (Onda emo sigurno nai pravu
koulju za Vaeg mua.) Ein schnes Leinenhemd was meinen Sie dazu? (Lepa lanena
koulja kako Vam se ini?)
MUTERIJA: Ohje, das ist viel zu modern fr ihn! (Jao, pa to je previe moderno za njega!)
PRODAVAC: Ja dann... (Eh, onda...)
MUTERIJA: Knnen Sie mir helfen? (Moete li mi pomoi?) Ich suche eine Bluse fr meine
Frau. (Traim bluzu za svoju enu.)
PRODAVAICA: Ja natrlich. (Naravno.) Suchen Sie einen bestimmten Stil oder eine
bestimmte Farbe? (Traite li odreeni stil ili boju?)
MUTERIJA: h, das wei ich nicht. (Ne znam, stvarno.) Knnen Sie mir etwas empfehlen?
(Moete li da mi preporuite neto?)
PRODAVAICA: Naja, ich kenne Ihre Frau nicht... (Pa, ne poznajem Vau enu...) Vielleicht
eine schlichte weie Seidenbluse? (Moda jednostavnu belu svilenu bluzu?)
MUTERIJA: Ja, das ist eine gute Idee. (Da, to je dobra ideja!)
PRODAVAICA: Welche Gre hat Ihre Frau? (Koji broj nosi Vaa ena?)
MUTERIJA: Das wei ich nicht. Sie ist ziemlich schlank. (Ne znam. Prilino je vitka.)
Strana 72, bung 4 (4. veba)
Sie sind dran.
Kupujete odeu u Berlinu. Kaite prodavaici koje su Vam stvari potrebne. Kada Vas pita za
veliinu, recite broj koji Vam odgovara.
Guten Tag. Sie wnschen? (Dobar dan. Izvolite?)
Recite joj da traite plave pantalone.
Ich suche eine blaue Hose.
Welche Gre haben Sie? (Koji broj nosite?)
Kaite svoj broj.
Guten Tag. Kann ich Ihnen helfen?

Recite da traite zelenu koulju.


Ich suche ein grnes Hemd.
Welche Gre haben Sie?
Kaite broj.
Haben Sie es geschafft? Gut gemacht!

Ich nehme den groen Teddy.


Uzeu velikog medu.
U ovom delu nauiete kako da tano opiete traeni proizvod.
Strana 73, bung 1 (1. veba)
Kartat (Karstadt) je velika viespratna robna kua. Gospoa Armbruster je zastala na
alteru informacija da pita gde ta moe da nae.
GA ARMBRUSTER: Knnen Sie mir bitte helfen? (Moete li mi, molim Vas, pomoi?) Ich
suche ein Geschenk fr meine kleine Nichte. (Traim poklon za svoju malu neaku.) Wo finde
ich so etwas? (Gde mogu to da naem?)
PRODAVAICA: Im dritten Stock. Da ist die Spielwarenabteilung. (Na treem spratu.
Tamo je odeljenje za igrake.)
GA ARMBRUSTER: Und ich suche auch etwas fr meinen Mann... einen Fotoapparat
vielleicht. (Treba mi i neto za mog mua... moda fotoaparat.)
PRODAVAICA: Die Fotoabteilung ist in der vierten Etage. (Odeljenje sa fotografskom
opremom je na etvrtom spratu.)
GA ARMBRUSTER: Ich mchte auch Parfm kaufen. (A htela bih da kupim i parfem.) Wo
ist die Parfmerie? (Gde je parfimerija?)
PRODAVAICA: Die finden Sie hier im Erdgeschoss, ganz hinten. (Nju ete nai u
prizemlju, skroz pozadi.)
Strana 74, bung 2 (2. veba)
Sie sind dran.
Obilazite sa gostom iz Nemake lokalnu robnu kuu. On eli da zna gde moe da nae
odreene stvari. Recite mu na nemakom ta se na kojem spratu nalazi.
Wo sind die Haushaltswaren? (Gde mogu da kupim kune potreptine?)
Na petom spratu.

In der fnften Etage.


Wo kann ich einen Schlips kaufen? (Gde mogu da kupim kravatu?)
Na drugom spratu.
In der zweiten Etage.
Wo kann ich Parfm fr meine Frau kaufen? (Gde mogu da kupim parfem za svoju enu?)
U prizemlju.
Im Erdgeschoss.
Wo finde ich ein Geschenk fr meinen kleinen Sohn? (Gde mogu da naem poklon za mog
sinia?)
Na prvom spratu.
In der ersten Etage.
Strana 74, bung 3 (3. veba)
Evo nas opet u robnoj kui Kartat. Ovoga puta smo u prodavnici igraaka:
die Spielwarenabteilung.
Gospodin Hartman kupuje igrake za svoju decu:
Teddys
pliane mede
Puppen
lutke
Schweinchen
igrake prasii, i:
Autos
autii, svi se pominju. A ta od toga on kupuje?
G. HARTMAN: Was kosten die Teddys? (Koliko kotaju pliane mede?)
PRODAVAICA: Der kleine 7, der mittelgroe 16 und der groe 24. (Mali kota 7,
srednje veliine je 16, a veliki 24 evra.)

G. HARTMAN: Ich nehme den kleinen Teddy. (Uzeu malog plianog medu.) Und was
kosten die Puppen? (A koliko kotaju lutke?)
PRODAVAICA: Die kleine 8, die mittelgroe 15 und die groe 28. (Mala lutka je 8
evra, ova srednje veliine je 15, a najvea 28 evra.)
G. HARTMAN: Ja dann... die mittelgroe ist schn. (Pa... ova srednje veliine je ba lepa.)
Ja, ich nehme die mittelgroe Puppe. (Da, uzeu lutku srednje veliine.) Ach, und die
Schweinchen! Sowas Niedliches! (Jao, prasii! Kako su slatki!) Was kosten sie? (Koliko
kotaju?)
PRODAVAICA: 6. (est evra.)
G. HARTMAN: Ich nehme das rosarote. (Uzeu ruiasto.) Was kosten diese Autos? (Koliko
su ovi auti?)
PRODAVAICA: Die kleinen 4,50, die mittelgroen 7 und die groen 10. (Mali su 4,50 ,
ti srednje veliine su 7, a veliki 10 evra.)
G. HARTMAN: Dann nehme ich die kleinen Autos fr 4,50. (Uzeu onda autie za 4,50.)
Hajde ponovo da ujemo ta je sve kupio:
Wiederholen Sie:
Ich nehme den kleinen Teddy.
Ich nehme die mittelgroe Puppe.
Ich nehme das rosarote.
To znai ono ruiasto. On kae:
das rosarote
jer
Schweinchen
je imenica srednjeg roda.
Dann nehme ich die kleinen Autos.
Uzeu onda i male aute.
Primetiete da se red rei nakon veznika dann menja. Doslovno: Onda uzeu ja male
aute. Glagol mora stajati na drugom mestu.
Pre nego to zavrimo sa temom kupovine, evo jo nekoliko rei koje moete upotrebiti da
izrazite miljenje o stvarima koje vidite. Na osnovu tona govornika, ta mislite koje su
pozitivne, a koje negativne?
Hren Sie zu und wiederholen Sie.
Kao i uvek, trudite se da to bolje imitirate intonaciju.

Ausgezeichnet! (Odlino!)
Klasse! (Izuzetno!)
Hsslich! (Runo!)
Schrecklich! (Uasno!)
Igitt! (Bljak!)
Toll! (Super!)
Prima! (Sjajno!)
Wunderschn! (Divno!)

Vebe za izgovor
Aussprachebung
Jedan od glasova u nemakom koji, pored umlauta, predstavlja tekou za strane govornike je
r. Ne samo to se dosta razlikuje od izgovora slova r u srpskom ve postoje i njegove
regionalne varijacije. U nekim krajevima, najvie na jugu, r se izgovara uz vibraciju vrha
jezika, kao recimo u italijanskom: Rrrrrrrr... rot. Meutim, u veem delu Nemake r se
izgovara uz treperenje uvule, to jest grlene resice. Tu varijantu, slinu tzv. francuskom r, i mi
emo koristiti Rrrrrrr... rot.
Versuchen Sies:
rot
rosarot
Nekima je ovo sasvim lako, a nekima vrlo teko. Ako spadate u ove druge, ne oajavajte!
Vebajte kad god moete. Dodue, ne preporuuje se vebanje izgovora na javim mestima.
Evo jedne besmislene fraze, koja sadri puno glasova r:
das rosarote Rhinozeros
ruiasti nosorog
Moda Vam pomae da ponavljate ovo u sebi:
das rosarote Rhinozeros
Kada se r nae na kraju rei, izgovara se zapravo kao samoglasnik a:
Bier
hier
Also, das wars fr Lerneinheit 5.
estitamo! Zavrili ste Lekciju broj 5. A ako elite jo malo da uvebavate nove rei, ne
zaboravite, tu je i Dodatak.

Tschs!
Zusatzbung 5 (Dodatak, Lekcija broj 5)
Strana A11, bung 1 (1. veba)
Pitali smo Petra:
Was wnschen Sie sich zum Geburtstag?
ta biste eleli za roendan? Sluajte njegov odgovor.
Peter, was wnschen Sie sich zum Geburtstag? (Petre, ta biste hteli za roendan?)
Also bestimmt keine schne Party oder groe Torte oder so was. (Pa sigurno neu lepu urku
ili veliku tortu ili tako neto.) Geburtstagspartys gefallen mir nicht. (Ne volim roendanske
zabave.) Aber einen Videorekorder oder ein Handy...? (Ali recimo video-rikorder ili mobilni
telefon?) Oder vielleicht eine Digitalkamera? (Ili moda digitalnu kameru?) Hm, ja, das wre
nicht schlecht. (E, to bi ve bilo neto.) Oder eine Reise nach Hawaii... oder Sdafrika? (Ili
put na Havaje... ili u Junu Afriku?)
Strana A11, bung 2 (2. veba)
A evo ta su Anke i Rabea poelele za svoje roendane:
ANKE: Also ich wnsche mir einen Schrank voll Bcher. (Pa, elim policu punu knjiga.)
RABEA: Hm, ich mchte Schokolade, viel Schokolade. (Hmm, elim okoladu, mnogo
okolade.) Oder ein neues Auto. (Ili novi auto.)
Und das ist das Ende der Zusatzbung 5. Tschs, bis spter!
Lerneinheit 6 (Lekcija broj 6)
Unterwegs: Putovanje
U ovoj lekciji upoznaete rei koje su Vam korisne na putovanjima i pri korienju gradskog
prevoza.
Mit der Bahn
Vozom
Ovaj odeljak je o tome kako se kupuju vozne karte.
Strana 80, bung 1 (1. veba)

Sluajte sledee najave polazaka. Da li moete da identifikujete broj perona, odredite i


vreme?
Intercity Nummer 503 nach Dsseldorf, planmige Abfahrt 11.07 Uhr auf Gleis acht.
(Intercity broj 503 za Diseldorf, koji po redu vonje polazi u 11.07, nalazi se na peronu
osam.)
Intercity Express Nummer 597 nach Magdeburg, planmige Abfahrt 11.40 Uhr auf Gleis
sechs. (Intercity Express broj 597 za Magdeburg, koji po redu vonje polazi u 11.40, nalazi se
na peronu est.)
Euro City Nummer 109 nach Dsseldorf, planmige Abfahrt 12.09 Uhr auf Gleis sechs.
(Euro City broj 109 za Diseldorf, koji po redu vonje polazi u 12.09, nalazi se na peronu est.)
Euro City Nummer 46 nach Kln, planmige Abfahrt 11.56 Uhr auf Gleis acht. (Euro City
broj 46 za Keln, koji po redu vonje polazi u 11.56, nalazi se na peronu osam.)
Da li ste sve razumeli? Sve objave su date po istoj emi: Prvo se navode tip i broj voza, a
zatim odredite.
Hren Sie zu und wiederholen Sie:
Intercity Nummer 503 nach Dsseldorf. (Intercity broj 503 za Diseldorf.)
Intercity Express Nummer 597 nach Magdeburg. (Intercity Express broj 597 za Magdeburg.)
Euro City Nummer 109 nach Dsseldorf. (Euro City broj 109 za Diseldorf.)
Euro City Nummer 46 nach Kln. (Euro City broj 46 za Keln.)
Primetite da nach znai za u ovom sluaju. Onda je reeno vreme polaska, a zatim broj
perona.
Planmige Abfahrt 11.07 Uhr auf Gleis acht.
Planmige Abfahrt 11.40 Uhr auf Gleis sechs.
Planmige Abfahrt 12.09 Uhr auf Gleis sechs.
Planmige Abfahrt 11.56 Uhr auf Gleis acht.
Strana 80, bung 2 (2. veba)
uete estoro ljudi kako kupuju karte na eleznikoj stanici Zoo u Berlinu. Posebnu
panju obratite na sledee rei:
einfach
jedan smer, ili:
hin und zurck
povratna karta.
uete jo i:

einmal
jednom, ime se misli na jednu kartu, i:
zweimal
dvaput, to znai dve karte.
Hren Sie zu und wiederholen Sie:
1
Einmal Wien, hin und zurck, bitte. (Molim Vas, povratnu kartu za Be.)
2
Zweimal Mannheim, hin und zurck, bitte. (Dve povratne karte za Manhajm, molim.)
3
Zweimal Wien, einfach, bitte. (Dve karte u jednom smeru do Bea, molim.)
4
Einmal Bremen, einfach, bitte. (Jednu kartu u jednom smeru za Bremen, molim.)
5
Einmal Mannheim, hin und zurck, bitte. (Povratnu kartu za Manhajm, molim.)
6
Zweimal Mannheim, hin und zurck, bitte. (Molim Vas, dve povratne karte za Manhajm.)
Sehr gut! Ausgezeichnet!
Strana 81, bung 3 (3. veba)
Ponekad ete morati da saznate vie informacija pre nego to odluite da kupite kartu.
Sluajte ovu muteriju. Na koji nain ona pita kada i sa kog koloseka voz polazi?
MUTERIJA: Ich muss bis 19.30 h in Freiburg im Breisgau sein. (Moram da stignem
najkasnije do 19.30 u Frajburg u Brajsgauu.) Wie komme ich am besten dorthin? (Kako je
najlake da stignem do tamo?)
SLUBENIK: Sie nehmen den ICE 595 bis Mannheim und steigen dann in den IC 603 um.
(Idite intersiti ekspresom broj 595 do Manhajma, a onda presednite na intersiti 603.) Sie
kommen um 19.02h in Freiburg an. (U Frajburg stiete u 19.02.)
MUTERIJA: Wann fhrt der Zug? (Kada polazi voz?)
SLUBENIK: In 20 Minuten, um 11.46 Uhr. (Za 20 minuta, u 11.46.)
MUTERIJA: Gut. Dann einmal nach Freiburg, einfach, bitte. (Dobro. Dajte mi onda, molim
Vas, jednu kartu do Frajburga u jednom smeru.)

SLUBENIK: Erste oder zweite Klasse? (Prva ili druga klasa?)


MUTERIJA: Zweite Klasse. (Druga klasa.)
SLUBENIK: 117 plus 20 ICE-Zuschlag macht 137 insgesamt. (117 plus 20 evra
dodatnih trokova za ICE. To je ukupno 137 evra.)
MUTERIJA: Bitte schn. (Izvolite.) Wo fhrt der Zug ab? (Odakle voz polazi?)
SLUBENIK: Auf Gleis zwei. Hier ist Ihre Fahrkarte. (Sa perona dva. Izvolite kartu.) Gute
Reise! (Srean put!)
MUTERIJA: Danke. (Hvala.) Wiedersehen. (Dovienja.)
Jeste li razumeli odgovore? Sada probajte sami. Da bi pitao kada voz polazi, rekao je:
Wann fhrt der Zug?
A da bi pitao odakle voz polazi, rekao je:
Wo fhrt der Zug ab?
Strana 82, bung 5 (5. veba)
Sie sind dran.
Budite muterija u razgovorima koji slede.
Bitte schn? (Izvolite?)
Traite povratnu kartu za Berlin za dvoje.
Zweimal Berlin, hin und zurck.
Erste oder zweite Klasse? (Prva ili druga klase?)
Druga klasa.
Zweite Klasse.
Fahren Sie mit dem ICE oder mit dem D-Zug? (Idete li intersiti ekspresom ili D-vozom?)
Idemo intersiti ekspresom.
Mit dem ICE.
Das macht dann 114. (To je 114 evra.)
Pitajte kada voz polazi.
Wann fhrt der Zug?
Der nchste Zug fhrt um 13.05 Uhr auf Gleis 4 ab. (Sledei voz polazi u 13.05 sa perona 4.)

Zahvalite i pozdravite se.


Danke. Auf Wiedersehen.
Bitte schn?
Traite kartu u jednom smeru do Frankfurta.
Einmal Frankfurt, einfach, bitte.
Erste oder zweite Klasse?
Prva klasa.
Erste Klasse.
Fahren Sie mit dem ICE oder mit dem D-Zug?
Idem intersiti ekspresom.
Mit dem ICE.
Das macht dann 69.
Kada voz polazi?
Wann fhrt der Zug?
Um 17.05 Uhr auf Gleis 12.
Recite hvala i dovienja.
Danke. Auf Wiedersehen.
Nichts zu danken. Auf Wiedersehen.
Nichts zu danken
doslovno znai nemate zata da zahvaljujete. To je uobiajeni izraz koji se koristi kada
Vam neko za neto zahvaljuje. Umesto toga, moete rei i:
Bitte, Bitte schn, Bitte sehr,
ili u neobaveznom razgovoru:
Bitte, bitte.
Hren Sie zu und wiederholen Sie:
Nichts zu danken.
Bitte schn.
Bitte sehr.

Ohne Kilometerbegrenzung
Neograniena kilometraa
U ovom ete odeljku savladati rei koje su neophodne da biste iznajmili automobil.
Strana 84, bung 1 (1. veba)
Sluajte nekoliko ljudi u agenciji za iznajmljivanje kola. Obratite panju na rei:
Auto
automobil,
Kleinwagen
putniki ili doslovno mali auto, i:
Kombi
teretni automobil ili kombi, kao i kod nas.
1
MUTERIJA: Ich mchte ein Auto mieten. (eleo bih da iznajmim kola.) Haben Sie eine
Preisliste? (Imate li cenovnik?)
SLUBENICA: Ja natrlich. Bitte schn. (Naravno. Izvolite.)
MUTERIJA: Danke. (Hvala.) Ich mchte einen VW Polo oder einen hnlichen Kleinwagen.
(Hteo bih folksvagen polo ili neki slian auto.) Haben Sie so etwas? (Imate li tako neto?)
SLUBENICA: Ja, haben wir. (Imamo.) Das wre Preisklasse B. (To bi bila cena za B
kategoriju.)
MUTERIJA: Ich brauche den Wagen fr drei Tage ab heute. (Auto mi treba za tri dana od
danas.)
SLUBENICA: Kein Problem. (Nema problema.) Ich brauche Ihren Fhrerschein und eine
Kreditkarte. (Trebae mi Vaa vozaka dozvola i kreditna kartica.)
2
MUTERIJA 1: Wir mchten einen groen Kombi fr 14 Tage. (Treba nam veliki kombi za
14 dana.)
SLUBENICA: Wir haben einen Volvo und einen Opel. (Imamo volvo i opel.) Beide sind
Preisklasse E. (Oba su u E kategoriji cena.)
MUTERIJA 2: Ist das Kilometergeld inbegriffen? (Da li je u cenu uraunata preena
kilometraa?)
SLUBENICA: Ja, und auch die Haftpflichtversicherung. (Da, a uraunato je i osiguranje.)
MUTERIJA 1: Gut, nehmen wir dann den Volvo? (U redu, da uzmemo onda volvo?)

MUTERIJA 2: Ja, ist mir recht. (to se mene tie, da.)


SLUBENICA: Werden Sie beide fahren? (Hoete li oboje voziti?) Dann brauche ich beide
Fhrerscheine und eine Kreditkarte. (Daete mi onda obe vozake dozvole i kreditnu karticu.)
U nemakom postoje dve rei za automobil:
Auto
i
Wagen
Apsolutni su sinonimi. Jedino treba da zapamtite da su razliitog roda:
der Wagen
i
das Auto.
Marke automobila najee su mukog roda:
der Opel, der Mercedes itd.
Strana 84, bung 2 (2. veba)
Sie sind dran.
Iznajmiete kombi srednje veliine:
einen mittleren Kombi
na sedam dana. Evo nekoliko fraza koje Vam mogu pomoi, a posle svake pauze, uete
ispravnu verziju.
Bitte schn? (Izvolite?)
Recite da biste hteli da iznajmite kombi srednje veliine.
Ich mchte einen mittleren Kombi mieten.
Das wre Preisklasse D. (To bi bila cena za D kategoriju.) Fr wie lange mchten Sie den
Wagen mieten? (Na koliko dugo elite da iznajmite kola?)
Kaite na sedam dana.
Fr sieben Tage.

Kein Problem. (Nema problema.) Ich brauche Ihren Fhrerschein und eine Kreditkarte.
(Treba mi Vaa vozaka dozvola i kreditna kartica.)
Recite: Evo ili izvolite. Pitajte da li je u cenu uraunata preena kilometraa.
Bitte schn. Ist das Kilometergeld inbegriffen?
Ja, das Kilometergeld ist inbegriffen.
Haben Sie es geschafft? Ausgezeichnet!
Strana 84, bung 3 (3. veba)
Vonja po gradu moe biti vrlo opasna. uete policajca, koji se mui da odri saobraajni
red. Paljivo sluajte kako on izraava dozvolu, obavezu i/ili zabranu.
1
POLICAJAC: Halt! Was machen Sie da? (Stoj! ta radite tu?)
MUKARAC: h... wie bitte? (Molim?)
POLICAJAC: Hier drfen Sie nicht reinfahren. Das ist eine Einbahnstrae. (Ne smete ovamo
da ulazite. Ovo je jednosmerna ulica.)
MUKARAC: Oh, Entschuldigung! (O, izvinite!)
POLICAJAC: Ihren Fhrerschein, bitte. (Vozaku dozvolu, molim Vas.)
2
POLICAJAC: Steigen Sie bitte ab. (Siite sa bicikla, molim Vas.)
ENA: Ja warum denn? (Ali zato?)
POLICAJAC: Hier darf man nicht Rad fahren. (Ovde je zabranjeno voziti bicikl.)
ENA: Oh! Entschuldigung. (O, izvinjavam se!)
3
POLICAJAC: Halt! (Stanite!)
MUKARAC: Was ist los? (ta nije u redu?)
POLICAJAC: Sehen Sie das Schild? (Vidite li ovaj znak?) Sie mssen hier anhalten. (Morate
da stanete ovde.)
4
ENA: Entschuldigen Sie, darf ich hier parken? (Izvinte, smem li ovde da se parkiram?)
POLICAJAC: Ja, Sie drfen. Aber Sie mssen eine Parkgebhr zahlen. (Smete. Ali morate da
platite parking-mesto.) Da vorn ist die Parkuhr. (Imate automat za naplatu parkinga tamo
napred.)
Ako elite da kaete da neko neto sme da uradi, upotrebite glagol:
drfen.
Hren Sie zu und wiederholen Sie:

Darf ich hier parken? (Smem li ovde da se parkiram?)


Ja, Sie drfen. (Smete.)
Ako elite da kaete da neko neto mora da uradi, upotrebite glagol:
mssen.
Sie mssen hier anhalten. (Morate da stanete ovde.)
Aber Sie mssen eine Parkgebhr zahlen. (Ali morate da platite parking.)
Kada elite da kaete da neko ne sme neto da uini, upotrebite:
nicht drfen.
Hier drfen Sie nicht reinfahren. (Ne smete da ulazite ovamo.)
Hier darf man nicht Rad fahren. (Ne smete da vozite bicikl ovuda.)
Achtung!
Pazite!
Sie mssen nicht
znai: ne morate, a ne ne smete. Dakle:
Sie mssen hier nicht Rad fahren
znai:Ne morate da vozite bicikl ovuda, ali smete ako hoete.

In der Grostadt
U velegradu
Ovaj odeljak je o korienju gradskog prevoza.
Poput veine veih gradova u Nemakoj, i Berlin ima razvijen i dobro organizovan javni
prevoz, koji ine:
der Bus
autobus
die Straenbahn
tramvaj
die U-Bahn

metro, i:
die Schnellbahn
ili
S-Bahn
to bi bila brza eleznica.
Strana 87, bung 1 (1. veba)
Na stanici brzog voza u Ulici Jork stoje turisti i raspituju se kako da stignu do odreenih
znamenitosti. Paljivo sluajte da biste uli koje se saobraajne linije pominju i kakva se
uputstva daju.
1
Entschuldigen Sie, wie komme ich zur Museumsinsel? (Izvinite, kako da stignem do
Muzejskog ostrva?)
Fahren Sie mit der S1 Richtung Oranienburg bis Unter den Linden. Das sind drei
Haltestellen. (Idite linijom S1, pravac Oranijenburg, do stanice Unter den Linden. To su tri
stanice.) Von dort knnen Sie zu Fu gehen. (Odatle moete peke.)
Hm... das dauert eine Viertelstunde. (Pa... to traje oko pola sata.) Oder Sie knnen den Bus
nehmen. (A moete i autobusom.)
2
Entschuldigung, wie komme ich zum Zoo? (Izvinite, kako da doem do zoolokog vrta?)
Fahren Sie mit der S1 Richtung Oranienburg bis Potsdamer Platz. (Idite linijom S1, pravac
Oranijenburg, sve do Potsdamer placa.) Steigen Sie dort in die U2 Richtung Spandau um. (Tu
onda presednite na metro U2 pravac pandau.) Das sind sieben Haltestellen. (Idite sedam
stanica.)
3
Entschuldigung, knnen Sie mir helfen? (Izvinite, moete li mi pomoi?) Wie komme ich zum
Nikolaiviertel? (Kako da doem do Nikolajeve etvrti?)
Steigen Sie am Potsdamer Platz in die U2 Richtung Vinetastrae um. (Uite na Potsdamer
placu u metro U2, pravac Ulica Vineta.) Fahren Sie bis Klosterstrae, dann steigen Sie aus.
(Idite sve do Ulice Kloster i tu izaite.) Von dort aus mssen Sie zu Fu gehen. (Dalje morate
peice.) Es ist nicht weit. Das sind acht Haltestellen. (Nije daleko, svega osam stanica.)
4
Entschuldigen Sie, wie komme ich zum Kurfrstendamm? (Izvinite, kako da doem do
Kurfirtendama?)
Zum Kudamm? (Do Kudama?) Fahren Sie bis Potsdamer Platz und steigen Sie dort in die U2
Richtung Spandau um. (Idite na Potsdamer plac i tu presednite na metro U2 u pravcu

pandau.) Steigen Sie am Gleisdreieck in die U1 Richtung Uhlandstrae. (Na stanici


Glajsdrajek preite u U1, pravac Ulica Vineta.) Das sind sieben Haltestellen. (To vam je jo
sedam stanica.)
Wiederholen Sie:
Fahren Sie mit der S1 Richtung Oranienburg. (Idite linjom S1, pravac Oranijenburg.)
Steigen Sie am Potsdamer Platz in die U2 Richtung Vinetastrae um. (Na Potsdamer placu
preite u U2, pravac Ulica Vineta.)
Steigen Sie am Gleisdreieck in die U1 Richtung Uhlandstrae. (Na stanici Glajsdrajek
presednite u U1, pravac Ulica Uland.)
Strana 87, bung 2 (2. veba)
Sie sind dran.
Moete li dati uputstva ovim turistima?
A
Entschuldigen Sie, wie komme ich zum Bahnhof Zoo? (Izvinite, kako da stignem do
eleznike stanice Zoo?)
Recite mu da ide metroom U2 u pravcu pandau.
Fahren Sie mit der U2 Richtung Spandau.
B
Entschuldigung, wie komme ich zum Wittenbergplatz?
Idite metroom U2, pravac pandau.
Fahren Sie mit der U2 Richtung Spandau.
C
Wie komme ich zu Unter den Linden?
Idite metroom U2, pravac pandau, sve do stanice Potsdamer plac. Preite na brzi voz S1,
pravac Oranijenburg.
Nehmen Sie die U2 Richtung Spandau bis Potsdamer Platz. Dann nehmen Sie die S1
Richtung Oranienburg.
Strana 88, bung 3 (3. veba)
uete nekoliko pitanja o autobuskom redu vonje. Koji se izrazi koriste kada se govori koliko
esto idu autobusi?

1
MUTERIJA: Wann fhrt der letzte Bus nach Potsdam? (Kada kree poslednji autobus za
Potsdam?)
SLUBENIK: Abends um 11.42 Uhr. (Uvee u 11.42.)
2
MUTERIJA: Wie oft fhrt der Bus Richtung Oranienburg? (Koliko esto ide autobus do
Oranijenburga?)
SLUBENICA: Alle zehn Minuten. (Na svakih deset minuta.)
3
MUTERIJA: Wie oft fhrt die Linie 1? (Koliko esto ide linija 1?)
SLUBENIK: Alle 15 Minuten. (Svakih 15 minuta.)
MUTERIJA: Wann fhrt der nchste Bus? (A kada polazi sledei autobus?)
SLUBENIK: Um 22.42 Uhr. (U 22.42.)
4
MUTERIJA: Wie oft fhrt der Bus Richtung Dahlem? (Koliko esto ide autobus u pravcu
Dalema?)
SLUBENICA: Jede halbe Stunde. (Svakih pola sata.)
MUTERIJA: Wann fhrt der erste Bus? (Kada ide prvi autobus?)
SLUBENICA: Um viertel vor sieben. (U petnaest do sedam.)
5
MUTERIJA: Wann fhrt der nchste Bus nach Dahlem? (Kada kree sledei autobus za
Dalem?)
SLUBENICA: Um 7.45 Uhr. (U 7.45.)
6
MUTERIJA: Wie oft fahren die Busse zur Universitt? (Koliko esto idu autobusi za
univerzitet?)
SLUBENICA: Alle 20 Minuten. (Na svakih 20 minuta.)
MUTERIJA: Und wann fhrt der erste Bus? (A kada kree prvi?)
SLUBENICA: Um sechs Uhr. (U 6 ujutru.)
Kako Vam je ilo? Da li ste uspeli sve da razumete? uli ste razliite izraze kojima se
izraava koliko esto ide prevoz. uli ste i rei:
alle
i:
jede
obe rei znae svi/sve/svaki/svakih.

Alle
se koristi sa brojevima i imenicama u mnoini, dok se:
jede
koristi samo sa imenicama u jednini. Hajde da vebamo!
Wiederholen Sie:
Wie oft
to znai koliko esto
alle zehn Minuten
svakih deset minuta
alle 15 Minuten
svakih 15 minuta
jede Viertelstunde
svakih etvrt sata
jede halbe Stunde
svakih pola sata

Vebe za izgovor
Aussprachebung
Dva glasa mogu predstavljati problem govornicima srpskog jezika ch kao u rei ich i ch kao
u rei ach. Glas ach se izgovara u zadnjem delu grla i podsea na zvuk nakaljavanja.
Wiederholen Sie:
Ach!
nach
Sprache
Glas ich se, s druge strane, izgovara tako to se vrh jezika stavi iza donjih prednjih zuba, usne
se razdvoje i izdahne se jae kako bi se proizveo zvuk nalik na siktanje:
Wiederholen Sie:
ich

mich
spreche
A sada oba glasa zajedno:
ich ach
mich nach
spreche Sprache
Glas ich se uvek izgovara posle samoglasnika e, i, kao i posle sva tri umlauta (, , i ):
spreche spricht Sprche
Glas ach se izgovara nakon samoglasnika a, o i u:
Sprache gesprochen Spruch
Trebae Vam vremena da savladate izgovor, ali ne oajavajte i vebajte. Ako Vam je teko,
nek Vam je za utehu: glas ich ne postoji u vajcarskom nemakom.
So, das ist alles fr Lerneinheit 6.
Ukoliko Vam treba jo vebe, ne zaboravite na Dodatak. Tschs!
Zusatzbung 6 (Dodatak, Lekcija broj 6)
Strana A14, bung 1 (1. veba)
Sluajte kako Arne intervjuie neke od zaposlenih u firmi Transpress o tome kako stiu na
posao. Koja se prevozna sredstva pominju?
ARNE: Wie kommen Sie zur Arbeit? (Kako dolazite na posao?)
ENA: Ich fahre mit dem Auto. (Idem kolima.)
ARNE: Wie lange fahren Sie? (Koliko Vam treba vremena?)
ENA: Circa 25 Minuten. (Oko 25 minuta.)
ARNE: Wie weit ist es? (Koliko je daleko?)
ENA: Ungefhr zehn Kilometer. (Oko deset kilometara.)
ARNE: Fahren Sie allein? (Da li idete sami?)
ENA: Nein, ich bringe erst meine Tochter zur Schule. (Ne, prvo odvezem erku u kolu.)
ARNE: Wie kommen Sie jeden Tag zur Arbeit? (Kako svaki dan dolazite na posao?)
MUKARAC:Mit dem Auto. (Kolima.)
ARNE: Und wie lange fahren Sie? (A koliko Vam treba vremena?)
MUKARAC:Ich brauche circa eine Stunde im Berufsverkehr. (U vreme saobraajnog pica
treba mi i do sat vremena.)

ARNE: Fahren Sie allein? (Idete li sami?)


MUKARAC: Ja, ich fahre allein. (Da.)
ARNE: Wie kommen Sie zur Arbeit? (Kako dolazite na posao?)
ENA: Mit dem Auto. (Kolima.)
ARNE: Wie lange fahren Sie zur Arbeit? (Koliko Vam traje vonja do posla?)
ENA: Eine Stunde. (Sat vremena.)
ARNE: Wie weit ist es? (Koliko je daleko?)
ENA: Nur 30 Kilometer, aber es gibt oft Staus. (Svega 30 kilometara, ali esto je velika
guva.)
ARNE: Fahren Sie allein? (Idete li sami?)
ENA: Nein, ich bringe morgens erst meine Kinder zur Schule. (Ne, ujutru prvo odvezem
decu u kolu.)
ARNE: Wie kommen Sie zur Arbeit? (Kako dolazite na posao?)
MUKARAC: Jeden Tag mit dem PKW. (Svaki dan kolima.)
ARNE: Wie lange fahren Sie zur Arbeit? (Koliko Vam treba da se odvezete na posao?)
MUKARAC:Manchmal nur zehn Minuten; bei Stau eine Stunde. (Nekad samo deset minuta;
a kad su guve, sat vremena.)
ARNE: Wie weit ist es? (Kolika je razdaljina?)
MUKARAC: Ungefhr fnf Kilometer. (Oko pet kilometara.)
ARNE: Fahren Sie allein? (Idete li sami?)
MUKARAC:Ja. (Da.)
Strana A14, bung 2 (2. veba)
Sluajte izvetaj o saobraaju na radiju. uete kako se pominju strane sveta uz razliita
mesta, na primer:
westlich von Magdeburg
zapadno od Magdeburga.
uete i pravce navedene na ovaj nain:
in Richtung Sden
u pravcu juga ili juno.
Koji pravci sveta su povezani sa kojim mestima?
stlich von Magdeburg auf der A 2 ist ein Unfall passiert. (Istono od Magdeburga desila se
nesrea.)
Westlich von Magdeburg bildet sich ein Stau. (Stvara se kolona vozila zapadno od
Magdeburga.)

Um Gstrow auf der A 19 Nebel. Fahren Sie besonders vorsichtig. (U okolini Gistrova na
putu A 19 vozite vrlo oprezno zbog magle.)
Auf der E 45 sdlich von Hamburg ist ein Unfall passiert. (Na putu E 45 juno od Hamburga
desila se saobraajna nesrea.)
Nrdlich von Berlin auf der A 24 Versptungen. (Dolo je do zastoja na putu A 24 severno od
Berlina.)
Strana A15, bung 3 (3. veba)
Smestili ste se u hotel i sada Vam Vaa prijateljica Frida daje uputstva preko telefona kako da
doete do njenog stana. Ispratite ih na mapi u knjizi. U kojoj ulici ivi Frida?
Ihr Hotel ist in der Dsseldorfer Strae, ja? (Va hotel je u Ulici Diseldorfer, je li tako?) Also:
Gehen Sie die Dsseldorfer Strae bis zur Schsischen Strae. (Znai: Idite Ulicom
Diseldorfer sve do Ulice Seksien.) Biegen Sie rechts in die Schsische Strae ein und gehen
Sie bis zur Pariser Strae, dann links. (Skrenite desno u Ulicu Seksien, pa idite do Ulice
Parizer, a zatim skrenite levo.) Gehen Sie geradeaus bis zur zweiten Querstrae und biegen
dann nach links ab. (Idite pravo sve do druge raskrsnice i tu skrenite levo.) Dort wohne ich.
(Tu ja ivim.)
Gut gemacht! Und das ist das Ende von Zusatzbung 6.