Vous êtes sur la page 1sur 30

FEDERICOS

Marxa Cristiana per a Dolaines , metalls i percussi


De Juan Carlos Sempere Bombo
A lesquadra Federicos

En lany de la Capitania Pirata 2007


Albaida, Agost de 2007

FEDERICO'S
A l'esquadra Federico's de la Fil "Pirates d'Albaida"en l'any de la Capitania Cristiana 2007
J. C. Sempere Bombo

Marxa Cristiana

f
3

2
4

2
4

2
4

##
& # # 42

##
& # # 42

##
& # 42

##
& # 42

? # # 42

? # # 42

Tromb 3

? # # 42

Tuba

? ## 2
4

Dolaina 1

Dolaina 2

Dolaina 3

Trompeta B b 1

Trompeta B b 2

Trompa F 1-3

Trompa F 2-4

Tromb 1

Tromb 2

Timbals

Caixa

&
&
&

Bombo i Plats

Percussi

Gong, Pl. Susp.,


i pandereta

Xilo

Campanes

j
x

Pl. Susp y

42

#
& # 42

#
& # 42

j
x

x xx x x x x x x

JCSB. Albaida, agost 2007

j
x

- -

- -

- -

-
-

x
J
j
y

J
Gong
j
y

f
3

f
3

x x xx x x x x x x x x x x x

f 3


42 J
f
42 x x x x x x
f
y
42
f

. J

f
. J
f

J
x
J


j
x

x xxxx x x x
3

2
9

Dl. 1

&

Dl. 2

Tpt. 1

Tpa. 1-3

Tb. 1

Tb. 2

Tb. 3

Tuba

Timb.

C.

B. i Pl.

Perc.

Camp.

,
,

#### - ,

&

####

## ,
& #
&

Tpa. 2-4

&

Tpt. 2

&

Dl. 3

Xil.

&

FEDERICO'S

###

3
3

3
3

? ##

? ##


J
J
J
J
J
J

x
J

? ##

? ##

f
f
f

x
J

x x
J J

j
x

x xxxx x x x x
J
3

J
f

x
J

x x
J J

j
x

x xxxx x x x
3

#
& #

#
& #

FEDERICO'S
17

Dl. 1

Dl. 2

Dl. 3

&
&

#
#
#

, 3

, 3

#### ,

&

17

Tpt. 1

Tpt. 2

&
&
&

###

Tpa. 2-4

Tb. 1

Tb. 2

Tb. 3

Tuba

Timb.

C.

Camp.

? ##

? ##

? ##

. J
F

17

x
J

x
J

. x
J

.
J

#
& #

#
& #


J
J
J
>

.
m

.
m

.
.

.
.

. .


.
..
3
3


..
3
3


..

.
.

.
.

..

x x xx xxx x
p

j
x

..

..

x x xx xxx x

j
x

. J
F

. J
F

17

17

Xil.

17

Perc.

? ##

17

B. i Pl.

..


..
3
3
3
3
3

..

3
3
3
3
3

..

3
3

###

17

Tpa. 1-3

####

..

.. xj x x x xj x x x x xj x xx xj x x x x xj x x x xj x x x x
3
3
3

Y
y.
y.
..
.

J
J
J
j
y
..

..

m .

&

..

4
25

Dl. 1

&

FEDERICO'S

..

Dl. 2

Dl. 3

&
&

&

####

&

####

25

Tpt. 2

##
& #

..

r

m

..

..

25

Tpa. 1-3

r

m

..

Tpt. 1

Tpa. 2-4

Tb. 1

Tb. 2

Tb. 3

Tuba

##
& #

C.

? ##

j
x

Xil.

Camp.

&

y.
.

#
& #

. .

. .

j
x

y.
.

y.
.

y.
.

y.
.

j
x

x xx xj x x x x xj x x x xj x x x x

y.
.

..

x xx xj x x x x xj x x x xj x x x x xj x xx xj x x x x xj x x x xj x x x x

y.
.

##

x x x xj x x x x xj x x x xj x x x x

25

25

Perc.

25

B. i Pl.

? ##

? ##

25

? ##

25

Timb.

y.
.

FEDERICO'S
33

Dl. 1

Dl. 2

Dl. 3

&
&
&

Tpt. 2

#
#

&
&

####

Tpa. 1-3

Tpa. 2-4

Tb. 1

Tb. 2

Tb. 3

Tuba

&

###

&

###

Xil.

Camp.

m
3

. ..

.
..

. ..

..

. .
J

..

. .
J

. .
..

. .
.

j j

. .

y.
.

y.
.

..
..

..

..

x x x xj x xx x xj x x x xj x x x x xj x xx xj x x x x xj x x x xj x x x x X

3
3
3
3
y.
.

#
& #

##

? ##

..

&

j
x

? ##

? ##

33

. .
.

33

Perc.

? ##

33

B. i Pl.

33

C.

33

Timb.

3
33

,
####

33

Tpt. 1

y.
.

j j
y y
.
. . .

..

. ..

..

j
x

x x xj x x x x x
J
Y

j
y

F
j
x

x xx
p

J J

Pandereta

6
41

Dl. 1

&

Dl. 2

&

Dl. 3

&

FEDERICO'S

#
#
#

Tpt. 2

Tpa. 2-4

Tb. 1

Tb. 2

Tb. 3

Tuba

Camp.

. . . .
F

.
. . .

# ##
& #

. .
. .

. . . .

. .
. .

##
& #

##
& #

? ##

? ##

? ##

? ##

j
x

x x

j
x

x x

xxx x

j
x

x x

j
x

x x

j
x

x x

xxx x

j
x

x x

#
& #

#
& #

41

Xil.

.
. . .
F

41

Perc.

41

B. i Pl.

41

C.

41

Timb.

# ##
& #

41

Tpa. 1-3

41

Tpt. 1

FEDERICO'S
49

Dl. 1

Dl. 2

Dl. 3

&
&
&

#
#

Tpt. 2

Tpa. 2-4

Tb. 1

Tb. 2

Tb. 3

Tuba

Camp.

. # . . .

. . . .

. .
. .

j
#

# . . .
.

. .
. .

# . . . .
. # . . .

#
3
3

.
. . .

# ##
& #

##
& #

##
& #

? ##

? ##

? ##

? ##

j
x

x x

j
x

xx

xxx x

j
x

xx

j
x

x x

j
x

x x

xxx x

j
x

x x

#
& #

#
& #

49

Xil.

49

Perc.

49

B. i Pl.

. . . .

49

C.

.
. . .

# ##
& #

49

Timb.

49

Tpa. 1-3

F
. . . .

49

Tpt. 1

. . . .

8
57

Dl. 1

&

Dl. 2

&

Dl. 3

&

Tpt. 2

# .

Tpa. 2-4

Tb. 1

Tb. 2

Tb. 3

Tuba

Camp.

.
. . .

##
& #

##
& #

? ##

? ##

? ##
? ##
?

j
x

. . .
.

n
. . . .

. . . .

J
F

J
j


. . .
. . .

. . .
.

. . .
.
F

x x

j
x

x x

xxx x

j
x

xx

#
& #

#
& #

j
x

x x

j
x

57

Xil.

. # . . .

# ##
& #

&

57

Perc.

57

B. i Pl.

. .
. .

57

C.

57

Timb.

# . . .
.

j
#

j
Solo
#.
f
,
# .

# . . . .

57

Tpa. 1-3

. # . . .

####

57

Tpt. 1

FEDERICO'S

. . .
.

x x

j
y

xxx x

j
x

xx

FEDERICO'S
65

Dl. 1

Dl. 2

Dl. 3

&
&
&

65

Tpt. 1

Tpt. 2

&

#
#
#
####


. . . .

. . .
.

. . . .

##
& #

. . .
.
F

65

Tpa. 1-3

Tpa. 2-4

Tb. 1

Tb. 2

Tb. 3

Tuba

###

? ##

? ##

&

? ##
? ##

Timb.

C.

j
x

65

B. i Pl.

65

Perc.

#
& #

##

65

Xil.

Camp.

x x

&

. . . .
.

j
x

. . . . .

. .
. . .

. .
. .

x x

xxx x

xx x

xxx x


J
3


J
p

x x x

x x x x >X

J
p

j
x

j
x

. . .
.

65

. . . .
.

65

. . .
.
F

# ##
& #

.
. . . .
. . . . .

10
73

Dl. 1

&

Dl. 2

&

Dl. 3

&

Tpt. 2

#
#
#

&

####

Tpa. 2-4

Tb. 1

Tb. 2

Tb. 3

Tuba

&

? ##

f3

? ##

73

C.

#
& #

#
& #

73

Perc.

73

Xil.

Camp.

..

r

m

..

r

m

..

..

.
m

,
,

. .

. .

y.
.

y.
.

y.
.

y.
.

j
x

x xx xj x x x x xj x x x xj x xxx
y.
.

x x xxj x xxx xj x xxxj x x x x xj x x x xj x xxx xj x x x xj x x x x xj x x xxj x x x x

Y
.

J
j
y

>

j
x

73

B. i Pl.

.
m

3
.
3

? ##


.
3

..

? ##

73

Timb.

##
& #
###

3
3

&

m .

73

Tpa. 1-3

# # # #

73

Tpt. 1

FEDERICO'S

y.
.

..

r

.

FEDERICO'S
81

Dl. 1

Dl. 2

Dl. 3

&
&
&

Tpt. 2

&
&

####

##
& #

Tb. 1

Tb. 2

Tb. 3

Tuba

&

? ##

C.

Xil.

Camp.

x xx xj x x x x xj x x x xj x x x x
3

y.
.

y.
.

#
& #

&

J
j

x xxxj x x x x xj x x x xj x xxx xj x x x xj x xx x xj x x x xj x xxx xj x xx xj x x x x xj x x x xj x x x x


3

y.
.

y.
.

y.
.

. .

j
x

##

81

81

Perc.

81

B. i Pl.

? ##

j
x

? ##

81

81

Timb.

? ##

###

81

Tpa. 2-4

Tpa. 1-3

# # # # ,

81

Tpt. 1

11

y.
.

y.
.

y.
.
Y

p
,

12
89

Dl. 1

&

Dl. 2

&

Dl. 3

&

Tpt. 2

#
#
#

####

# ##
& #

89

Tpt. 1

FEDERICO'S

&

##
& #

89

Tpa. 1-3

Tpa. 2-4

Tb. 1

Tb. 2

Tb. 3

Tuba

? ##
?

89

B. i Pl.

Camp.

j j
y y
. .

#
& #

#
& #

89

Xil.

J n

n
J

n
J

j
.

n
J

n
J

n
J


J .

j
.

> J n

> n J

> n J

> J

>
J

> -
J

> n J

> n J

> J

j
-

>

J -

> J


J .

>
j

>
j

>
j

>

> >

>

J .

>
>
J

>

> . > >

>

> J

>

> . > >


J

>

>

J -

>


J .

>
>

>x
J
j
y

J
>j
y

>x
J

> J

.
>>
>

>

> . > >


J

>x >x x
>x >x x
>x x x >x x x >x x
x x xj x x x x >x x
J

Y
Y
Y
Y
y
y

.

J
J
J J
J J
j
>
>
> >
> > > > > >
y
Y
Y

J
J
>
f

n > n > n
J
J
J

>

>
J .

>
>
>

J
J
J
> > > >

J .

> >

> > .

j
x

89

Perc.

. .

89

C.

##
. .

& #


? ## . .

? ## . .

? ## J

89

Timb.

> >. > >J


J .
j

>

>

DOLAINA 1

FEDERICO'S
A l'esquadra Federico's de la Fil "Pirates d'Albaida"en l'any de la Capitania Cristiana 2007
J. C. Sempere Bombo

Marxa Cristiana

# 2
& 4

#
&

18

# . , m . .

.
&

10

. . . .

&

73

&

90

&

j
.

n
# . .
#.
f . . . .
Solo

j
#

#
#

m ,

,
. . . . . . # . . .

j
#

.,# . . .

# . . . . .

. .

J
. . . .
. . . .
. . . .

m .
m

..


R
3
3

,
,

.. m
.

..


R
3
3

35

59

m . m .

JCSB. Albaida, agost 2007

j

>

FEDERICO'S

DOLAINA 2

A l'esquadra Federico's de la Fil "Pirates d'Albaida"en l'any de la Capitania Cristiana 2007


J. C. Sempere Bombo

Marxa Cristiana

# 2
& 4
20

&

38

&

# . # . . . # .
&

,
# . . .
.

&

87

& .

. . . .
F

r
..

..


m
m

56

70

,
. . . .

,
. . .
.

JCSB. Albaida, agost 2007

,
# . . .
.

n . . . . .

3
r
.

..


m
m

. . . . .

, 3
,
m . .

.

.

m
3
3

. . . . .

# . # . . . # .

. . .
.

#
3

. . . . .
3m
3
3


J
.

>

FEDERICO'S

DOLAINA 3

A l'esquadra Federico's de la Fil "Pirates d'Albaida"en l'any de la Capitania Cristiana 2007


J. C. Sempere Bombo
Marxa Cristiana

# 2
& 4

31

&
m

47

&

. . . .
. . .
. .
3

62

& . .
. .
#

.
m . .
3

.
. . .
F

. . .
. .
3

,
j
.
. . . . . . . .

. . . . .

m .

JCSB. Albaida, agost 2007

r
& ..
m
m

78

,
, 3
r

..
m
3

. . .
. .
. . . .

. . . . . . . . .

3
,
..

.
m

&

16

,
.
. . .

. . . .
.

.
m
3

j j j

j
.

j

>

FEDERICO'S

Trompeta Bb 1

A l'esquadra Federico's de la Fil "Pirates d'Albaida"en l'any de la Capitania Cristiana 2007

#### 2
&
4

- - - , - -
f3
3

J. C. Sempere Bombo

- - -

,

,

# # # # . . , ..
.
&
R
3
3
3
3
3
3

19

#### . , . .
.
&

34

####
.
&

,
85
#### .
&
69

21

J .
. . .
F
3

. , ..
R
3
3
3
3
f

,
.
3

n
J

JCSB. Albaida, agost 2007

n
J

n
J


J .

>

FEDERICO'S

Trompeta Bb 2-3

A l'esquadra Federico's de la Fil "Pirates d'Albaida"en l'any de la Capitania Cristiana 2007

#### 2
&
4

- - -

f
3

-
3

J. C. Sempere Bombo

, 3
-

, 3
r
# # # # . .

..

.
&

3
3
3
3
3

, 3
34
30
####
.

.
&

. . J
P

, 3
78
,
,
r
####
.
&
.. .
3
3

19

JCSB. Albaida, agost 2007

, 3


.
f3 3 3
j
j

J

j
.

j

>

FEDERICO'S

TROMB 1

A l'esquadra Federico's de la Fil "Pirates d'Albaida"en l'any de la Capitania Cristiana 2007


J. C. Sempere Bombo
Marxa Cristiana

? # # 42
J
. J
f
.
20
? ##
..
3
3
3
3

.
33
. . .
? ##
.
6


? ##

76

? ## J

91


. J
f

,

3

. J
f

. .

>
J

. J
F

.
J

.
. J
3
3
3
3
p 3

. .
. .

. .
J

31

>
J

>

JCSB. Albaida, agost 2007

> .

> >

>
J

FEDERICO'S

TROMB 2

A l'esquadra Federico's de la Fil "Pirates d'Albaida"en l'any de la Capitania Cristiana 2007


J. C. Sempere Bombo
Marxa Cristiana

? # # 42


.
J

f
21

? # # ..
3
3

36

? # # . . ..


.
J

31


. J
F 3 3

. . J . .
.
3

. J
p 3 3 3 3

? # # . J
. .
3

81


.
J

.
.

JCSB. Albaida, agost 2007

n > n > n >


J
J
J

.
.
> . > >

>

TROMB 3

FEDERICO'S
A l'esquadra Federico's de la Fil "Pirates d'Albaida"en l'any de la Capitania Cristiana 2007
J. C. Sempere Bombo
Marxa Cristiana

? # # 42


. J
f

,
? # # ..

21

38

? ##

85

? ## .
3

31


. J
p

.
J

.
J


J J


. J
f


. J
f


. J
F

. J
. J . J
J ..

> J

JCSB. Albaida, agost 2007

> J

>

> . > >


J

>

J

TROMPA F 1-3

FEDERICO'S
A l'esquadra Federico's de la Fil "Pirates d'Albaida"en l'any de la Capitania Cristiana 2007
J. C. Sempere Bombo

Marxa Cristiana

### 2
& 4

3
3
, 3
,

. .

f
3

###

.. . . . . . .
&
3
3
3

.
J

19

# # # . . . . . J
.
&

33

73

&

88

&

###

26

. . .
.
F

. . . . .

. . . . . .
3
3

###

> n > n . . > n

J
J
J

JCSB. Albaida, agost 2007

. . .
J
3

> > . > > >

J .

j

>

FEDERICO'S

TROMPA 2-4

A l'esquadra Federico's de la Fil "Pirates d'Albaida"en l'any de la Capitania Cristiana 2007


J. C. Sempere Bombo
Marxa Cristiana

### 2
& 4

3
3
, 3
,
. .
f
3

3
3
###

&
.. . . . . .

18

32

&

###

26

3
3
j
. . . .. . . J

. . .
.
F

. . n
. . .

3
# # # 3
. . . . .
&

71

85

&

###

. .
3

>

.
.

JCSB. Albaida, agost 2007

> J

>
J

- - . > > > .


J
>>

j
.
j

>

FEDERICO'S

TUBA

A l'esquadra Federico's de la Fil "Pirates d'Albaida"en l'any de la Capitania Cristiana 2007


J. C. Sempere Bombo
Marxa Cristiana

? # # 42
19

. j
f

22

36

j j
. j ..
.

73

? ##

90

? ##

j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
..

.
. j . . . . j . j .
.
.
.
.
.

? ##

? ##

. . . .
.
F

. . .

. . . . .
. .
.

j
j
j
j
j
j
. . j . . . . j . j . . j
.

>

J
-

>

J
-

>

JCSB. Albaida, agost 2007

>

FEDERICO'S
A l'esquadra Federico's de la Fil "Pirates d'Albaida"en l'any de la Capitania Cristiana 2007
J. C. Sempere Bombo
XILO

20

## 2
& 4

3
,
3
r
.. . ..

,
, 3
##
& . . ..

67

&

80

&

##
##

##
&

90

.
3

J n

.
3

, 3
r
.
..

>
J n

22

32

>
J n

,3
.

JCSB. Albaida, agost 2007


J
.

,
3

j

>

FEDERICO'S

BOMBO i PLATS

A l'esquadra Federico's de la Fil "Pirates d'Albaida"en l'any de la Capitania Cristiana 2007


J. C. Sempere Bombo
Marxa Cristiana

j
y

2
4
. J . J
f

y
y
y

Y
y. y. y. y. y. y. y. y. y. y. y. y. y. y.
. .. . . . . . . . . . . . . . . .
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J

j j
37 y y
2
Y

. . . .

J
p
19

54

Y
y. y. y. y. y. y. y.
. . . . . . . .
J
J
J
J
J
J
J
J
j
j
89
y y Y
Y
Y
Y
y
. .
.
J
J
J
J
J
J

>
>
> JCSB.
> Albaida,>agost 2007> >
71

y. y. y. y. y. y. y.
. . . . . . .
J
J
J
J
J
J
J
y

> > >

j
y

J
>


J
>

CAIXA

FEDERICO'S
A l'esquadra Federico's de la Fil "Pirates d'Albaida"en l'any de la Capitania Cristiana 2007
J. C. Sempere Bombo

Marxa Cristiana

j
j
j
2
4 xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xJ
f

. x xj xxxxxxxx x x x x xj xxxxxxxx x x x x
J
J
J
J
J J
J
J J
3

16

j
x . x xj xxxxxxxx xj xxxxxxxx .. xj xxxxj xxxx xj xxxxj xxxx xj xxxxj xxxx xj xxxxj xxxx xj xxxxj xxxx xj xxxxj xxxx xj xxxxj xxxx xj xxxxj xxxx xj xxxxj xxxx
x xxxxxxxx x
J
J J
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
p 3

31

j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j j
j
j
j
j
j
x xxxx xxxx x xxxx xxxx x xxxx xxxx x xxxx xxxx x xxxx xxxx x xxxx xxxx X .. x xxx xxxx xJ x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

3
3
3
3
3
3

46

j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
x xxx xxxxx x xxx x xxx x xxx xxxxx x xxx x xxx x xxx xxxxx x xxx x xxx x xxx xxxxx x xxx x xxx x xxx xxxxx x xxx x xxx x xxx xxxxx

68

j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
>
x x x x xx x x x x x x x xx xx x X X x xxxx xxxx x xxxx xxxx x xxxx xxxx x xxxx xxxx x xxxx xxxx x xxxx xxxx x xxxx xxxx x xxxx xxxx x xxxx xxxx

3
3
3
3
3
3
3
3
3

83

j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
x xxxx xxxx x xxxx xxxx x xxxx xxxx x xxxx xxxx x xxxx xxxx x xxxx xxxx X

3
3
3
3
3
3
JCSB. Albaida, agost 2007

xxxj xxxx >x x >x >x x >x >x x >x xxx>xxx>x >x X
J
J

j
x

>x
J

FEDERICO'S
A l'esquadra Federico's de la Fil "Pirates d'Albaida"en l'any de la Capitania Cristiana 2007
Campanes

## 2
& 4
19

&

80

&

J. C. Sempere Bombo


f
15


33

##

##

j . .

j
.

J
J . J

..

..

3
j
.

JCSB. Albaida, agost 2007

3
j

PERCUSSI
Gong, Pl.Susp., Pandereta

FEDERICO'S
A l'esquadra Federico's de la Fil "Pirates d'Albaida"en l'any de la Capitania Cristiana 2007
J. C. Sempere Bombo

2
4

j
y

f Gong

Pl. Susp

14

j
y
..

13

j
y Y
..

J J

Pandereta

42

57

68

j
Y
y

J
J

P
p
j
j
13
Y
Y y
Y Y y Y
Y

J J
J


>
>
f
p
p

JCSB. Albaida, agost 2007

j
y

TIMBALS

FEDERICO'S
A l'esquadra Federico's de la Fil "Pirates d'Albaida"en l'any de la Capitania Cristiana 2007
J. C. Sempere Bombo

Marxa Cristiana
3

?2
4 J
f

. J J J J J J J

17

? 3 3 3 .. 3 3 3 3 3

J J J >

33

? 3 3 3 .. 3 3 3 3
J

F

49

? 3 3 3 3 3 3 3 3

65

? 3 3 3 3 3

81

>
>
> > .> > >
? 3 3 3 3 3 >

J J J > > J J
> >

JCSB. Albaida, agost 2007

Centres d'intérêt liés