Vous êtes sur la page 1sur 4

PROGRAM KECEMERLANGAN MURID GALUS 2015

NAMA : .................................................
TARIKH : .............

KELAS : ..............

BAB 6 : SUMBER TENAGA


1. Rajah 1 menunjukkan sebiji guli digolekkan menuruni satu landasan condong.
Guli
P : t. keupayaan

Q : t. kinetik

(i) Labelkan bentuk tenaga yang dipunyai oleh guli pada kedudukan P dan Q.
(2 markah)
(ii) Nyatakan perubahan tenaga yang berlaku apabila guli bergolek dari P ke Q.
t.kinetik

t.keupayaan

(2 markah)
2. Rajah 2 menunjukkan seorang kanak-kanak sedang bermain papan gelungsur.

(i) Pada kedudukan manakah kanak-kanak itu mempunyai tenaga kinetik


maksimum?
T

(1 markah)
1

(ii) Terangkan jawapan anda di (2)(i).


Pada kedudukan T, semua tenaga keupayaan telah bertukar kepada tenaga
kinetik. (1m)
Pergerakkan kanak-kanak adalah paling laju pd kedudukan T. (1m)
(2 markah)
3. Carta bar dalam rajah 3 menunjukkan corak perubahan jumlah sumber tenaga M.

(i) Apakah kemungkinan sumber tenaga M?


Gas asli / petroleum / bahan api fosil
(1 markah)

(ii) Berdasarkan rajah di atas, ramalkan jumlah sumber tenaga M pada tahun 2020.
Berkurang / habis digunakan

(1 markah)

(iii) Apakah yang perlu dilakukan bagi mengelakkan situasi yang dinyatakan di (3)
(ii) daripada berlaku?
Hendaklah memulihara /berjimat cermat dari sekarang/ cari sumber tenaga
alternatif lain
(1 markah)
(iv) Gambarkan dua situasi yang akan kita hadapi sekiranya sumber tenaga M
habis.
2

kekurangan bekalan elektrik (1m) kenderaan tidak dapat beroperasi (1m)


(2
markah)
4. Rajah 4 menunjukkan satu langkah untuk memulihara sumber tenaga M.

(i) Mengapakah sumber tenaga M perlu dipulihara?


Untuk memastikan sumber tenaga M boleh diperoleh/diguna selama mungkin
(1 markah)
(ii) Terangkan bagaimana langkah yang ditunjukkan dalam rajah 4 dapat membantu
memulihara sumber tenaga M.
Berkongsi kereta boleh mengurangkan /menjimatkan penggunaan sumber
tenaga M (1m)
(1
markah)

5. Nyatakan jenis-jenis tenaga berdasarkan definisi yang diberikan di bawah.


(a

Definisi
Tenaga yang dipunyai oleh objek panas

Jenis Tenaga
Tenaga Haba

)
(b

Tenaga yang tersimpan di dalam nukleus satu

Tenaga nuklear

)
(c

atom
Tenaga yang dihasilkan oleh getaran objek

Tenaga bunyi

)
(d
)
(e

Tenaga yang tersimpan di dalam makanan,


bahan api dan bahan kimia

Tenaga kimia

Tenaga yang dipunyai oleh objek yang

Tenaga kinetik

)
bergerak
(f) Tenaga yang tersimpan di dalam objek
disebabkan oleh kedudukan atau keadaannya
(g Tenaga yang dihasilkan oleh cas atau arus
3

Tenaga keupayaan
Tenaga elektrik

)
(h
)

elektrik
Tenaga yang dihasilkan oleh objek yang
mengeluarkan cahaya

Tenaga cahaya

(8
markah)