Vous êtes sur la page 1sur 6

JKP Gradske pijace

Sputeni plafoni
Casoprano, Gyptone, Rigiton

CASOPRANO
PLAFONI ZA IDEALNU AKUSTIKU

Zvuno izolacione ploe

Casoroc

Casoforte

Casostar

Casoroc

Casobianca

Apsorberi

Casobianca
Casovoice

Casonova

Casola

Sistem za idealnu akustiku


Casostar

Casoforte

Casovoice

Casonova

Casoalto

Casola

7 prednosti Casoprana
1
Casoforte / Casovoice

2
3
4

Casonova / Casoalto

Visoka zvuna izolacija i sjajne apsorberske


performanse.
Odlina mehanika vrstoa i otpornost na oteenja
kod montae i demontae.
Ekoloki materijal bez tetnih mineralnih vlakana.

Lako ukrajanje i brza montaa.

Otpornost na vlagu i mogunost ienja vlanom


krpom.

Vatrootpornost 30 minuta

Omoguavaju idealnu akustiku kombinacijom


apsorberskih i refleksionih plafonskih ploa.

Casoalto

Najmodernija tehnologija
Casoprano plafoni predstavljaju po kvalitetu, tehnikim
karakteristikama i inovacijama najmodernije reenje za
sputene plafone. Pored toga Casoprano prua najbolji
odnos kvalitet-cena.
Kao i ostali sputeni plafoni proizvedeni u Rigipsu,
Casoprano poseduje sve prednosti gipsanih proizvoda:
ekologiju, krutost, izdrljivost, belu povrinu, prirodnu
regulaciju vlanosti itd...
Problemi mineralnih plafona vezanih za ute fleke i
potklobuavanje, Casoprano je eliminisao velikom vrstoom
ploe i vlagootpornou.

Montaa
Ploe su lagane ime su olakani transport i montaa.
Obrada pri montai nije tetna po zdravlje.
Jednostavna je ugradnja osvetljenja, klima ureaja i ostalih
instalacija.
Naknadna demontaa ne izaziva oteenja, tako da je
mogue vie puta pristupati instalacijama.
BMW Radulovi

Refleksija
Casoprano plafoni svojom belom bojom postiu veliku refleksiju
svetlosti u prostoriji, ak i do 85%.

Ekologija
Casoprano sputeni plafoni su ekoloki i ne isputaju nikakve
tetne estice u okolinu, ni prilikom montae, ni prilikom
eksploatacije. To je velika prednost u odnosu na mineralne
plafone.
Casoprano sputeni plafoni proizvedeni su od gipsa i stoga su
zdravi za okolinu, a mogu se 100% reciklirati.
Ispitivanje ekologije i zatite ljudske okoline potvreni su NIBE
standardom.

Zatita od poara
Casoprano sputeni plafoni odgovaraju klasi B1 graevinskih
materijala po DIN-u 4102. Casoroc i Casobianca su klasa A2
graevinskih materijala, odnosno nezapaljivi. Mogue je postii
vatrootpornost F 30 u kombinaciji sa mineralnom vunom.

Deija bolnica u Tirovoj

Akustika prostorija
Casoprano obezbeuje ravnomernu akustinost na svim
relevantnim frekvencijama. To se postie kombinacijom
Casovoice ploa za upijanje i Casoforte ploa za odbijanje
zvuka, odnosno kombinacijom ploa Casonova i Casoalto.
Plafoni oba tipa imaju istu teksturu, a omoguavaju izuzetnu
razgovetnost govora i visoki akustiki komfor u
konferencijskim salama, pozoritima, bioskopima...

Izolacija prenoenja zvuka


U modernim poslovnim zgradama esto se postavljaju laki
pregradni zidovi samo do sputenog plafona. Casoprano
ploe izuzetno dobro izoluju zvuk koji se prenosi preko
plafona u susednu prostoriju.

Kvalitet
Izuzetan kvalitet Casoprana potvren je sa ISO 9001.

Dizajn
Specifina estetika koju pruaju Casonova, Casola i
Casoalto stvara jedinstvenu optiku iluziju tree dimenzije,
koja varira promenom svetla.
Efekat talasa sa Casola apsorberskim ploama

Casoprano

Casoroc

Casobianca

Casostar

Casoforte

Casovoice

Casola

Casonova

Casoalto

Klasa gorivosti

M1

M1

M1

M1

M1

M1

M1

M1

Vatrootpornost

F30

F30

F30

F30

F30

F30

F30

F30

Koeficijent apsorpcije zvuka aw

0,15

0,15

0,15

0,15

0,55

0,60

0,65

0,15

37

37

37

37

34

34

34

37

Refleksija svetlosti

84%

84%

84%

75%

75%

75%

75%

75%

Otpornost na vlagu

90%

90%

90%

90%

90%

90%

90%

90%

7,1

7,1

7,1

7,1

7,1

7,1

7,1

7,1

Normalizovana zvuna izolovanost DnAT

Teina kg/m2

Profil A24
Ploa 8 mm

Profil A15
Ploa 8 mm

Profil E15
Ploa 9,5 mm

as
1
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0
100 125

160 200 250 315

400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000 5000

Frekvencija (Hz)

Apsorpcija zvuka (DIN EN ISO 20354)

Kombinacijom Casovoice ploa za upijanje zvuka (po obodu) i Casoforte ploa za


odbijanje zvuka (u sredini), postie se akustika izbalansiranost u celoj prostoriji,

Casovoice ploe

kao i 100% razgovetan zvuk. Na isti nain deluju i apsorberi Casonova i reflektori
Casoalto.
R (dB)
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
100 125

160 200 250 315

400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000 5000

Frekvencija (Hz)

Izolacija zvuka izmeu prostorija

U modernim poslovnim zgradama esto se primenjuju lake pregrade do visine

Casoroc, Casobianca, Casostar, Casoforte i Casoalto.

plafona, gde dolazi do bonog prenoenja zvuka u susednu prostoriju. Casoprano


ploe tipa: Casoroc, Casobianca, Casostar, Casoforte i Casoalto pruaju odlinu
izolaciju od bonog provoenja zvuka izmeu prostorija.

Shell poslovni prostor

Delta Maxi diskont

GYPTONE
Gyptone sputeni plafoni dizajnirani su za upijanje zvuka i na poleini imaju kairan apsorberski filc.
Predstavljaju vrh kvaliteta i estetike. Primenjuju se za tonska i TV studija, ali i za prestine enterijere.
Ploe se rade u formatu 60x60 cm sa vidnom potkonstrukcijom i u tablama 2,4x1,2 m bez vidnih spojeva.
Primena tabli 60x60 cm
Gyptone 60x60 cm raster plafoni najee se
primenjuju za: kancelarije, prodavnice, bioskope,
kole, bolnice, hotele...
Primena tabli 1,2x2,4 m
Gyptone 1,2x2,4 m sputeni plafoni najee se
primenjuju za: tonska i TV studija, bioskope,
diskoteke, kancelarije, hotele... Za postizanje idealne
akustike mogua je primena za oblaganje zidova.
Ploe se odreenom tehnikom mogu i savijati tako da
dobijamo lune plafone i talasaste zidove.

Base

Prednosti
- odlian apsorber - vrhunska akustika
- vrhunski estetski utisak
- dizajn povoljan za kombinovanje
- Gyptone monolitni plafon nema vidne spojeve
- Gyptone raster plafon je lak za demontau

Big Line 6

Big Line 7

Quattro 20

Big Quattro 41

Quattro 22
Big Quattro 42

Point 11
Big Quattro 46

Point 12
Gyptone

Big Quattro 47
Base

Quattro 20

Quattro 22

Point 11

Big Line 6

Big Line 7

Big Quattro 41

Big Quattro 42

Big Quattro 46

Klasa gorivosti

M1

M1

M1

M1

M1

M1

M1

M1

M1

M1

M1

Vatrootpornost

F30

F30

F30

F30

F30

F30

F30

F30

F30

F30

F30

Koeficijent apsorpcije zvuka aW

0,15

0,80

0,50

0,70

0,35

0,55

0,55

0,70

0,55

0,55

0,40

45

32

38

35

41

36

33

33

36

36

38

Refleksija svetlosti

80%

72%

77%

72%

78%

Otpornost na vlagu

82%

73%

73%

75%

75%

70%

70%

70%

70%

70%

70%

7,8

7,6

8,1

8,1

8,5

Normalizovana zvuna izolovanost DnAT

Teina kg/m2
Tip ivice

A24, A15, E15, D1

Point 12

Big Quattro 47

zavisi od boje

bez vidnog spoja

RIGITON
Rigiton sputeni plafon karakteriu perforacije koje pored izuzetnog estetskog efekta postiu odlinu
apsorpciju zvuka. Posebno je atraktivan dizajn sa 3 vrste perforacija - zvezdano nebo. Spojevi se ne vide, a
povrina je sa ujednaenim dezenom. Ploe se isporuuju sa crnim ili belim filcom na poleini. Mogua je
montaa i na zidove sa metalnom potkonstrukcijom, ime se dobija idealna akustika za TV i tonska studija,
koncertne sale, bioskope, diskoteke itd.

Rigistil potkonstrukcija

Rigiton 8 - 15 - 20

Rigiton 12 - 20 / 46 (8 - 12 / 36)

Rigiton 8/18, 10/23, 15/30 (20/46)

RIGITON

8-15-20

22-20/46

8/18

10/23

15/30

0,43

0,68

0,67

0,73

0,70

Dimenzije perforacija

8/15/20 mm

12/20 mm

8 mm

10 mm

15 mm

Procenat perforacija

6%

20,2%

15,5%

14,8%

19,6%

oko 7,5

oko 7,5

oko 7,5

oko 7,5

oko 7,5

Koeficijent apsorpcije zvuka aW

Teina (kg)

Rigips Austria GesmbH


Predstavnitvo
Duana Radenkovia 5
11000 Beograd
Tel/Faks: 011/ 3690-633
Mobil: 063/ 28-28-44
E-mail: office.yu@rigips.com
www.rigips.com