Vous êtes sur la page 1sur 6

Nino Ivanan, dipl.ing.agr.

RD.
NAZIV SORTE ZRIOBA CVATNJA
BR.

UVANJE
(DANI)

RODNOST

BUJNOST VELIINA
STABLA
PLODA

BOJA I OBLIK
PLODA

OCJENA

20-30.VI.

R-SR
TRIPL.

14

srednja i
rana

bujna (4)

sr. krup. 140180 g

zel. ut.+crv. izdu.okrugla

25.VI10.VII

R-SR

8-10

vrlo dobra
rana

srednje
bujna (3)

sr. krup 110160 g

zel.-bijelo-uta-okrugla

1-15.VII.

R-SR

14

vrlo dob.
rana

umjerena (3)

sr. krup 150zel. ut.+svj.crv.-loptasta


180 g

25.VI10.VII.

vrlo dob.

bujna (4)

sr. krup.

zel. uta

Vista bella

10-15.VII.

SR

vrlo dob.
sred. rana

jaka (5)

sr. krup.

zut.+ljub. crv.- loptasta

Discovery

10-20.VII.

R-SR

dobra i
kasna

umjerena (3)

sitan-sr. k
100 g

svj. ut. crveno-loptasta

Quinte

15-30.VII.

SR

dobra

umjerena (3)

Roter astrahan

15-30.VII.

obilna i rana

jaka (5)

sr. krup. 150


crv. prugast okrug-rebrast
g

Mantet

15-30.VII.

SR

vrlo dob. i
sred. rana

bujna (4)

krupan 130180 g

zut+crv. prug okr.konian

1530.VII.

SR-SK

10

vrlo dob. i
rana

bujna (4)

sr. krup.

zel.+svj.crven okrug.konian

25.VII-10.VIII.

SR

vrlo dob.

srednja(3)

sr. krup.

uto-crveni

Close

Yellow
transparent
(bjelinik)

Stark earliest

Lody

10 Julyred
11 Red melba

12 Jerseymac

1-10.VIII.

SR

30

vrlo dob.

bujna(4)

sr. krup.

zel.+ljub.crv loptast

1-10.VIII.

obilna i vrlo
rana

jaka(5)

srednje
krupan

zelenkasto-uta +crveno
prugasta

14 Summerred

1-10-VIII.
.

SR

30-60

obilna

srednja(3)

sr. krup. 120140g

z+jako crv
izdu.loptasta

15 Delbard-estival

5-15.VIII.

SK

dobra

srednja(3)

krupan

z+prug. crv.
izdu.loptast

Tydemans
5-15.VIII.
early worcester

SK

35-40

dobra i
kasna

bujna(4)

1525.VIII.

R-SR

30-60

1525.VIII.

R-SR

19 Akane

1530.VIII.

SR-SK

30

obilna i rana umjerena(3) sr.krup. 110g z+svj.crv(80%) okrugli

20 Gravenstein

1530.VIII.

R TRIPL.

30

dobra i rana

bujna(4)

21 Kardinal

1530.VIII.

K TRIPL

30

obilna i
kasna

bujna(4)

Mollies
delicious

1530.VIII.

SR

30-60
(HLADNJ.)

vrlo dobr.

bujna(4)

krupan

svj.+crv(50%) rebrast

23 Prima

1530.VIII.

SK

60 (HLADNJ.) dobra i rana

bujna(4)

sr.krup.

svj.+svj.crv okruglast

24 Jonamac

25.VIII5.IX.

60 (HLADNJ.) obilna i rana

srednja(3)

sr.krup.

crveni

13

16

Charlamowski
d automne

17 James grieve
18

22

Red grieve
neumanns

obilna i rana umjerena(3)

sr. krup 140crvena izdueno loptast


150g

sr.krup. 140210g

+svj.crv.prug.
izdu.loptast

sr. krup.

uto-crv.prug. okrugli

vrlo krupan uto-crv.prug jako rebrast

25 Virginska ruica

25.VIII5.IX.

sr.krup.

uti+crv.prug. duguljast

26 Alkmene

25.VIII5.IX.

SR

vrlo dobr

srednja(3)

Priolov
delicious

1-10.IX.

R-SR

90 (HLADNJ.)

rana i vrlo
dobr

srednja(3)

sr.krup.

zeleno ut okruglast

Zlatna zimska
parmenka
28
(golden winter
parmain)

1-10.IX.

90

rana i vrlo
dobr

bujna(4)

sr.krup.

uti+crv.prug. loptast

29 Macintosh

1-20.IX.

SR

180
(HLADNJ.)

obilna i rana

bujna(4)

srednji

crveni loptast

Harberts
reinette
30
(harbertova
carevka)

5-20.IX

- TRIPL

100

vrlo dobr

krupan

uto crveni

31 Ananas

5-20.IX

SR

180

obilna

slaba(2)

sitan

uti

32 Bernska ruica

5-20.IX

90

obilna

srednja(3)

srednji

tamnocrveni

Bellefleure
( ljepocvjetka )

5-20.IX

SR

210

obilna

bujna(4)

krupan

uti

34 Bijeli calville

5-20.IX

240

dobra

srednja(3)

krupan

svjetlo uti

35 Crveni calville

5-20.IX

SR

270

obilna

srednja(3)

krupan

tamno crveni

36 Coxs orange

5-20.IX

SR-SK

90

srednja

srednja(3)

srednji 115160g

uti+crv.prug. loptast

37 London peppen

5-20.IX

150

obilna

srednja(3)

srednji

uto crven rebrast

27

33

38 Gala

5-20.IX

SK

obilna i rana

bujna(4)

srednji

uto crven

39 Priscilla

5-20.IX

SR

60

vrlo dobr

srednja(3)

krupan

utocrven(80%)
rebrast(crv delies)

40 Spartan

5-20.IX

SK

120 (HLADNJ)

obilna

srednja(3)

krupan

zel+tamnocrv loptast

Champagner
41 reinette
( ampanjka )

15-30.IX.

SR

210

dobra i rana

bujna(4)

srednji

bijelzeluti plosnat

42 Elstar

15-30.IX.

SK

120

vrlo dobr i
rana

bujna(4)

srkrupan
160-180g

utocrvenoprugast(60%)
okruglast

43 Jonagold

15-30.IX. SK TRIPL 150 (HLADNJ)

vrlo dobr i
rana

bujna(4)

vrlo krup.
150-350g

zelut+crv(60% izdu
loptast

44 Jonathan

15-30.IX.

150

obilna i rana

srednje
bujna(3)

srkrupan
100-245g

zelcrv-crv

45 Jonared

15-30.IX. SK TRIPL

150

obilna i rana

srednje
bujna(3)

krupni

crveni loptast

15-30.IX. SR TRIPL

90

dobra i rana

bujna(4)

vrlo krup.
240-340g

zel+narcrv(70%)
loptastokonian

46

Karmijn de
sonnaville

47 Jonadel

SK

15-30.IX.

180 (HLADNJ)

dobra i
sr.kasna

bujna(4)

krupni 150220g

ut+svjcrv(60% blago
rebrast

R TRIPL

210

dobra

bujan(4)

srednji

zelenorasti

48

Francuska siva
reinetta

15-30.IX.

49

Berlepschova
(ledarica)

15-30.IX.

210

rana

bujan(4)

sr.krup

uta+malo cr.

15-30.IX. SR TRIPL

210

obilna i rana

jaka(5)

vrlo krup.

zel+crv+rasta
nepravilan

50 Boskoop

bujna(4)

vrlo krup.
200-300g

crv(60%)+ra
nepravilan

210 (HLADNJ) obilna i rana

bujna(4)

sr.krup 135280g

zelenouti konian

SR

210 (HLADNJ) obilna i rana

bujna(4)

sr.krup 135280g

zelenouti konian

20-30.IX.

SR

210 (HLADNJ) obilna i rana

slaba(1)

sr.krup 135280g

zelenouti konian

20-30.IX.

SK

180 (HLADNJ)

vrlo dobr i
kasna

jaka(5)

krupan 150280g

crven(80%)
izduenorebrast

56 Richared

25.IX5.X.

SK

180 (HLADNJ)

vrlo dobr i
kasna

jaka(5)

krupan 150280g

svjetlocrven
izduenorebrast

57 Starking

25.IX5.X.

SK

180 (HLADNJ)

vrlo dobr i
kasna

jaka(5)

krupan 150280g

tamnocrven
izduenorebrast

58 Starkrimson

25.IX5.X.

SK

180 (HLADNJ)

vrlo dobr i
rana

slaba(1)

krupan 150280g

tamnocrven
izduenorebrast

59 Wellspur

25.IX5.X.

SK

180 (HLADNJ)

vrlo dobr i
rana

slaba(1)

krupan 150280g

tamnocrven
izduenorebrast

60 Empire

25.IX5.X.

SR-SK

180 (HLADNJ)

vrlo dobr i
rana

srednje
bujna(3)

sr.krupan
130-170g

crven loptast

61 Ontario

25.IX5.X.

SK

100

vrlo dobr i
rana

srednje
bujna(3)

krupan

zelenkasto ut plosnat

62 Melrose

25.IX5.X.

180 (HLADNJ)

vrlo dobr i
rana

bujna(4)

51 Red boskoop

20-30.IX.

R TRIPL

Golden
52 delicious
( zlatni delies )

20-30.IX.

SK

53 Smoothee

20-30.IX.

Auvil spur
(goldspur)

54

55 Red delicious

180

krupan 170- zelutocrven okruglast do


300g
konian

63 Charden

25.IX5.X.

K TRIPL

210 (HLADNJ)

vrlo dobr i
sred.rana

bujna(4)

krupan

zelut loptast

64 Bobovec

1-10.X

SR TRIPL

130

dobra i
kasna

jaka(5)

sr.krupan

zelcrveno prugast
konian

65 Idared

1-10.X.

SR

130 210
(HLADNJ)

obilna i rana

srednje
bujna(3)

krupan 150300g

zelcrven loptast

66 Gloster

1-10.X.

SR-SK

180 (HLADNJ)

dobra i
kasna

jaka(5)

vrlo krup.
150-250g

tamnocrven
izduenokonian

67 Mutsu

10-20.X

SK TRIPL

130 210
(HLADNJ)

obilna i rana

jaka(5)

vrlo krup
180-350g

zelut loptast

10-20.X.

SK-K

100

vrlo dobr i
rana

srednje
bujna(3)

sr.krupan

zelcrveno prugast loptast

69 Staymared

10-20.X.

SK-K

100

vrlo dobr i
rana

srednje
bujna(3)

sr.krupan

crveno prugast loptast

70 Boinica

15-25.X.

140

vrlo dobr i
rana

srednje
bujna(3)

sr.krupan

zelcrveno prugast loptast

71 Rome beauty

15-25.X.

130

obilna

srednje
bujna(3)

vrlo krup

zelcrveni loptast

72 Granny smith

15.X1.XI.

SK

150
240(HLADNJ)

vrlo dobr i
sred.rana

bujna(4)

krupan 200g

zelena okruglast do
konian

68

Stayman
winesap

R-RANO
SR-SREDNJE RANO
SK-SREDNJE KASNO
K-KASNO
TRIPL-TRIPLOIDNA- 3n