Vous êtes sur la page 1sur 4

ANGGARAN PERBELANJAAN PERUNTUKAN

BKKP 2015
PRASEKOLAH TUNAS BESTARI
BIL
1.
2.
3.
4.

PERKARA
Sukan Murid Prasekolah
Sambutan Hari Lahir

KEKERAPAN
1
2

Graduasi Prasekolah
Lawatan

1
1

PERBELANJAAN
RM 5 X 25 orang
RM 5 X 25 orang X
2
RM 5 X 25 orang
RM 5 X 25 orang

JUMLAH

JUMLAH
RM125.00
RM250.00

CATATAN
Semua murid
Semua murid

RM125.00
RM125.00
RM625.00

Semua murid
Semua murid

Jumlah peruntukan setahun adalah seperti berikut :


1.
2.
3.

Peruntukan makan dan minum


Peruntukan perkapita
Bantuan Kokurikulum Prasekolah
JUMLAH KESELURUHAN

=
=
=
=

RM9,750.00
RM2.500.00
RM 625.00
RM12,875.00

Disediakan oleh,

Disahkan oleh,

.
(NORHANIM BT MOHAMAD HALIL)
GURU PRASEKOLAH,
PRASEKOLAH TUNAS BESTARI,
SK (P) BUKIT KUDA.

.
(PN. ROSNANI BINTI IBRAHIM)
GURU BESAR,
SK (P) BUKIT KUDA.

ANGGARAN PERBELANJAAN MAKAN PRASEKOLAH 2015

25 orang (BIlangan murid) X RM 2 X (Peruntukan makan seorang murid sehari ) = Jumlah perbelanjaan

BIL
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

BULAN
Januari
Februari
Mac
April
Mei
Jun
Julai
Ogos
September
Oktober
November
JUMLAH

HARI PERSEKOLAHAN
15 hari
17 hari
17 hari
22 hari
19 hari
12 hari
22 hari
20 hari
16 hari
21 hari
14 hari
195 hari

Disediakan oleh,

Disahkan oleh,

.
(NORHANIM BT MOHAMAD HALIL)
GURU PRASEKOLAH,
PRASEKOLAH TUNAS BESTARI,
SK (P) BUKIT KUDA.

.
(PN. ROSNANI BINTI IBRAHIM)
GURU BESAR,
SK (P) BUKIT KUDA.

JUMLAH (RM)
750.00
850.00
850.00
1100.00
950.00
600.00
1100.00
1000.00
800.00
1050.00
700.00
9,750.00

PERUNTUKAN KEWANGAN PRASEKOLAH


Anggaran perbelanjaan peruntukan wang perkapita 2015 adalah seperti berikut :
Peruntukan seorang murid setahun
Jumlah peruntukan setahun

BIL
1.
2.
3.
4.
5.

= RM 100.00
= RM100.00 X 25 orang murid
= RM2,500.00

PERKARA
Bahan Bantu Pengajaran & Pembelajaran dan Alatan
Buku Rekod Guru, PPM, Buku Instrument dan Rekod Murid
Aktiviti P & P dan Pertandingan
Hari Penyampaian Sijil Tamat Prasekolah
Keceriaan Kelas
JUMLAH

ANGGARAN PERBELANJAAN (RM)


RM1,000.00
RM 450.00
RM 300.00
RM 500.00
RM 250.00
RM2,500.00

Jumlah peruntukan setahun adalah seperti berikut :


1.
2.
3.

Peruntukan makan dan minum


Peruntukan perkapita
Bantuan Kokurikulum Prasekolah
JUMLAH KESELURUHAN

=
=
=
=

RM9,750.00
RM2.500.00
RM 625.00
RM12,875.00

Disediakan oleh,

Disahkan oleh,

.
(NORHANIM BT MOHAMAD HALIL)
GURU PRASEKOLAH,

.
(PN. ROSNANI BINTI IBRAHIM)
GURU BESAR,

SK (P) BUKIT KUDA.

SK (P) BUKIT KUDA.