Vous êtes sur la page 1sur 14

Лична карта на лютата чушка

“Еспелет”
• Произход: Мексико
• Поява в Страната на баските: 17ти век

• Семейство Картофови (Solanaceae) - от род Capsicum, сорт annum
L.
• Сорт: Gorria

• Конусовидна форма, дължина между 7 и 14 см
• Цвят при зреене – червен
• Силна лютивост – 4-та степен по скалата на Сковил.

Черният период на лютата чушка “Еспелет”
до официалното й признаване
• През 80-те години е създаден кооператив (BIPERRA), занимаващ се
изключително с преработването на лютата чушка “Еспелет”  Бърз
провал по финансови причини
• От 1970 г. до 1985 г. лютата чушка “Еспелет” е на прага на изчезване
• В началото на 90-те години трийсетина производители се обединяват,
за да защитят този сорт и да се справят с все по-честото му
присвояване
• Резултат от дългогодишна колективна работа, Контролираното
наименование за произход “Люта чушка “Еспелет”” е официално
признато от Националния институт за произход и качество през 2000
г., след което става Защитено наименование за произход през 2002 г.

Лютата чушка “Еспелет” – единствената
официално призната френска подправка
• Географска зона от 10 общини около Еспелет

• 3 продукта, разпознаваеми благодарение на знак

Прясна цяла чушка

Връзка

• Строги изисквания

Прах

Изисквания за високо качество
• Производство, преработка и опаковане в рамките на географската зона
• Селекция на семена, произхождащи единствено от сорта Capsicum annum
• Засаждане между 1ви април и 15 юли в земята (Отглеждането на закрито е
забранено)
• Разрешено е наторяване с органични материали от селскостопански произход
• Беритба до 1ви декември

• Регламентирано поливане (1 месец след засаждането)
• Ръчна беритба и сортиране
• Забранени са несистемното фитосанитарно третиране и обезлистващи средства
• Максимален добив от 1кг/корен
• За прясна консумация: Транспортиране при определени срокове
• За връзки: Навързване в стопанството (20 чушки минимум)
• За прах: - Естествено зреене, без отопляване, 15 дни минумум + изпичане във фурна

Не се смесват прахове от различен произход

Регламентирано опаковане

Всяка партида люта чушка “Еспелет” на прах
преминава органолептичен анализ

Сдружение за Защитено наименование
за произход Люта чушка “Еспелет”
 Сдружение, създадено през 1993 г., което се трансформира в
Организация за защита и управление на Защитеното наименование
за произход през 2007 г.
 Обединява всички производители, които произвеждат, преработват и
опаковат лютата чушка “Еспелет”

 Дейности на сдружението:
 Защита и управление на Защитеното наименование за произход
 Запазване и подобряване на качеството

 Популяризиране и комуникация
 Роля на говорителя и връзка между производителите и техните
институционални и икономически партньори.

Защитеното наименование за произход
Люта чушка “Еспелет” в няколко
цифри
Брой производители

194
171
118 145

54
2000

2008

2013

2014

2015

Засадени площи (в ha)

142

209,7
182,9
156

2011

2013

2014

2015

Защитеното наименование за произход
Люта чушка “Еспелет” в няколко
цифри
Брой засадени корени (в милиони)

2,85

3,4

3,8

1,63
2008

2013

2014

2015

Сертифициран продукт на
прах ( в тонове)

202,7
16,2
2000

68,6 106
2008

2013

2014

Защитеното наименование за произход Люта
чушка “Еспелет”:
динамика за земеделско развитие
• Земеделие от среден мащаб – повече от 65% от
производителите отглеждат по-малко от 20 000 корена или
близо 1 хектар.
• Земеделски производители на възраст между 25 и 45 години

• Зона за заетост, оценявана на 650 души в сезона, от които
250 целогодишни работни места.
• 77% от производителите преработват и разпространяват в
търговската мрежа своята продукция
• Единствена или допълнителна дейност за земеделските
стопанства.

• Добавена стойност за производителите

Защитеното наименование за произход Люта чушка
“Еспелет”:
Истински лост за икономическо и териториално
развитие
• Производството на Лютата чушка “Еспелет” се равнява на търговски
оборот, оценяван на + от 10 милиона евро само за продукти със
защитено наименование за произход (за прясна консумация, на прах и
връзки)
• Търговската динамика на производителите позволява на Лютата чушка
“Еспелет” да присъства във всички вериги за продажба във Франция и по
света
• Лютата чушка “Еспелет” представлява също така и необходимо
предимство за икономическата тъкан на хранително-вкусовите
предприятия от Страната на баските и тяхната гама продукти.
• Лютата чушка “Еспелет” е също така богатство за туристическата
индустрия (търговия, хотелиерство, ресторантьорство и др.)

Известността на Лютата чушка
“Еспелет”
• През 2015 г. (от април до октомври): повече от 500 000
туристи, любопитни да се запознаят с Лютата чушка, посетиха
Еспелет, община с 2 000 души население.
• Използването на Лютата чушка “Еспелет” от най-големите
готвачи донесе изключително признание за този сорт чушка.

Лютата чушка “Еспелет” вече се е превърнала в
емблематичен образ на Страната на баските, в ключово
предимство за туристическата привлекателност на региона.

• Всяка година в края на октомври + от 30 000 души посещават
традиционния празник на Лютата чушка “Еспелет”

Връзка

Прах

3 продукта със Защитено
наименование за произход
Люта чушка “Еспелет”
Благодаря за вниманието

Прясна цяла чушка

Le piment entier