Vous êtes sur la page 1sur 3

Mi Refugio

Tango

## 4 n .
& 4
..
? # # 44

Bandonen

Bndn.

? ##
9

Bndn.

&

##

&

&

Bndn.

##

? ##

n b .

..

n b .

# #

..

.
.
A

#
#

n n
# # # J #

# #

b n

J
n
n
n
# n
n n
n
n
J
j
b

b . .
J

15

..

## #
&
? ##

j n b
b

n n
J .
U f
>
> > >
b n
b b b

b
b

n
.

12

Bndn.

n .

## .

? ##

Msica de Juan Carlos Cobin


Arreglo de stor Piazzolla

b b

.
J

Transcripcin : Lysandre Donoso

11

21

&

Bndn.

##

.
&

b b n

j
? ##
b

18

Bndn.

Mi Refugio

# # ~~~~ # n # n

? ##

11

j
j
b

n
&

f ..
.
..
.
n
n
.
.
?b j
j j

.
.
.
.
C

27

&b

Bndn.

.
..

j
.

#
#

j
n

..
.
n
.
j j
j

.
.

# J ~~~~~~~
#
>
>

b
.
.
#

#
n
n

.
j
J
j J j
j .

.
b

#.

#. J #

&b

p
f

.
b

.
#.
? b # b
j .

31

Bndn.

n
j
b nb n
#n
..
.
n # n
n
. j
#
nn
b j

.
.

24

Bndn.

Transcripcin : Lysandre Donoso

b b
U

Mi Refugio
C

36

& b

Bndn.

.

?
b


f
bn
#
j

b
b ..
.
.

j
b b .

.
b

&

J
J
n b n
? bb b

b n b

b
& b bb w
w

48

Bndn.

nb
b
b
& . #

.
..

.
.

j
.
? j
bb

j
nb
b .
b

43

Bndn.

40

Bndn.

? bb
bb

Transcripcin : Lysandre Donoso

b
..
#.
j
.b n b n

Vous aimerez peut-être aussi