Vous êtes sur la page 1sur 1

Pozna przeszo.

Ojczysty Panteon i ojczyste spory.


Podrcznik do historii i spoeczestwa
ROZDZIA I TAK JAK GRECY I RZYMIANIE
1. Greccy bohaterowie
2. Polskie Termopile
3. Republika rzymska pastwo obywateli
4. Polski patriotyzm na przestrzeni wiekw
Podsumowanie
Praca ze rdami
ROZDZIA II ZA PANOWANIA PIASTW I JAGIELLONW
1. Jak rzdzili pierwsi Piastowie
2. Ostatni Piastowie na tronie polskim
3. Polska czci Europy aciskiej
4. Pocztki unii polsko-litewskiej
Podsumowanie
Praca ze rdami
ROZDZIA III DZIEDZICTWO RZECZYPOSPOLITEJ OBOJGA NARODW
1. Pastwo szlachty polskiej
2. Rzeczpospolita Obojga Narodw
3. Wiek wojen
4. Konstytucja 3 maja ratunek czy przyczyna upadku?
5. Dlaczego Rzeczpospolita upada?
Podsumowanie
Praca ze rdami
Rozdzia IV POD ZABORAMI
1. Zawiedzione nadzieje
2. Spiski i powstania
3. Bi si czy nie bi?
4. Jak ksztatowa si wspczesny nard polski?
5. Przemiany spoeczne w XIX wieku
Podsumowanie
Praca ze rdami
Rozdzia V POLSKA I POLACY W XX WIEKU
1. Odrodzenie Polski
2. Ksztatowanie si granic
3. Demokracja czy sanacja?
4. II Rzeczpospolita
5. Polacy podczas II wojny wiatowej
6. W okupowanej Polsce
7. Polska Ludowa niepodlega czy zalena?
8. Drogi do wolnoci
Podsumowanie
Praca ze rdami
Tablica. Wadcy Polski i gowy pastwa polskiego