Vous êtes sur la page 1sur 9

Manastir Orahovo

Orahovo, Crmnica
optina Bar
Stanje na dan
4. jun 2004.

Komisija za utvrivanje stanja


nepokretne kulturne batine Crne Gore
Ministarstvo kulture i medija
Ministarstvo zatite ivotne sredine
i ureenja prostora

Republiki zavod za zatitu spomenika


kulture Crne Gore
Regionalni zavod za zatitu spomenika
kulture - Kotor

STANJE NEPOKRETNOG KULTURNOG DOBRA CRNE GORE


Naziv spomenika

Manastir Orahovo, Orahovo, Crmnica


1

Mjesto lokalitet

Bar
kat. parc.

K. O.

vlasnik

Vrsta spomenika:
2 Kategorija spomenika:
Rjeenje o proglaenju spomenika:

korisnik
MCP

sakralna arhitektura
II (druga)
828/1 od 30. 09. 1952. godine

Istorijat i kratak opis:

Kontakt osoba: Ime i prezime


Otac Pavle

Kontakt zona
Ouvan prirodni ambijent

Istraivanja, dokumentacija: izvori, literature, fotosi, crtei, projekti, planovi


Manastirski kompleks Orahovo, glavni projekat (tehnika dokumentacija), novembar 1986.
godine, sig. 1649
Izmjene i dopune po izvjetaju o obavljenoj tehnikoj kontroli, sig. 1650
Crkva sv. Nikole, Orahovo, glavni projekat uraen 1984., a revidovan maja 1987. godine
6
Elaborat o radovima na konzervaciji ivopisa crkve sv. Nikole manastira Orahovo, septembar
1986. godine, sig. 771
V. Petkovi, Pregled crkvenih spomenika kroz povjesnicu srpskog naroda, Beograd 1950. godine
T. Pejovi, Manastiri na tlu CG, Novi Sad Cetinje, 1995. godine.

Stanje spomenika (spoljanjost, unutranjost, konstrukcije, materijali, instalacije, dotrajalost,


oteenja)
Manastirski konak je konzerviran 1985. godine, i u relativno je dobrom stanju.
Na spoljnim zidnim platnima nedostaju fuge (sl. 1, 2), krovni pokriva propao (sl. 3), te samim
tim utie na prodor vlage u unutranjosti, ime je ugroen i ivopis crkve. (sl. 4, 5, 6)
7
Vlaga uzrokuje razaranje ivopisa tako da je u krajnje kritinom stanju.
Ikonostas je u dobrom stanju (sl. 7, 8)
Mala crkva man. Kompleksa je zaputena sa sruenim zvonikom (sl. 9)

Faktori oteenja:
A) prirodni
B) investiciono odravanje - nebriga
8
C) ostalo

Ocjena stanja
1) Dobro
2) Osrednje
3) Slabo
9
4) Loe
5) Izgubio svojstva kulturnog dobra

10

Nelegalno izvedeni radovi:

Devastacija ugroavanje spomenike vrijednosti:


1. Urbanistiko-ambijentalna
2. Arhitektonska
3. Kulturno - istorijska
11
4. Autentinosti kontinuiteta
5. Umjetniko-estetska
6. Jedinstvenost - unikat

Degradacija:
12

Kulturnog dobra

DA

NE

Kontakt zone

DA

NE

Prijedlog mjera:
1) Administrativno-pravne mjere
2) Operativne mjere
3) Sanacione mjere - uraditi Projekat sanacije za itav manastirski kompleks i posebno projekat
13
konzervacije ivopisa
4) Investicione mjere
5) Preispitati spomenike vrijednosti

14

Napomena:
Nedostaje tabla sa natpisom "Zakonom zatieno".

sl 1

sl 2

sl 3

sl 4

sl 5

sl 6
6

sl 7

sl 8
7