Vous êtes sur la page 1sur 9

Manastir Orahovo

Orahovo, Crmnica
opština Bar
Stanje na dan
4. jun 2004.

Komisija za utvrđivanje stanja
nepokretne kulturne baštine Crne Gore
Ministarstvo kulture i medija
Ministarstvo zaštite životne sredine
i uređenja prostora

Republički zavod za zaštitu spomenika
kulture Crne Gore
Regionalni zavod za zaštitu spomenika
kulture - Kotor

STANJE NEPOKRETNOG KULTURNOG DOBRA CRNE GORE
Naziv spomenika

Manastir Orahovo, Orahovo, Crmnica
1

Mjesto – lokalitet

Bar
kat. parc.

K. O.

vlasnik

Vrsta spomenika:
2 Kategorija spomenika:
Rješenje o proglašenju spomenika:

korisnik
MCP

sakralna arhitektura
II (druga)
828/1 od 30. 09. 1952. godine

Istorijat i kratak opis:

3

4

Kontakt osoba: Ime i prezime
− Otac Pavle

5

Kontakt zona
− Očuvan prirodni ambijent

Istraživanja, dokumentacija: izvori, literature, fotosi, crteži, projekti, planovi
− Manastirski kompleks Orahovo, glavni projekat (tehnička dokumentacija), novembar 1986.
godine, sig. 1649
− Izmjene i dopune po izvještaju o obavljenoj tehničkoj kontroli, sig. 1650
− Crkva sv. Nikole, Orahovo, glavni projekat urađen 1984., a revidovan maja 1987. godine
6
− Elaborat o radovima na konzervaciji živopisa crkve sv. Nikole manastira Orahovo, septembar
1986. godine, sig. 771
− V. Petković, Pregled crkvenih spomenika kroz povjesnicu srpskog naroda, Beograd 1950. godine
− T. Pejović, Manastiri na tlu CG, Novi Sad – Cetinje, 1995. godine.

Stanje spomenika – (spoljašnjost, unutrašnjost, konstrukcije, materijali, instalacije, dotrajalost,
oštećenja)
− Manastirski konak je konzerviran 1985. godine, i u relativno je dobrom stanju.
− Na spoljnim zidnim platnima nedostaju fuge (sl. 1, 2), krovni pokrivač propao (sl. 3), te samim
tim utiče na prodor vlage u unutrašnjosti, čime je ugrožen i živopis crkve. (sl. 4, 5, 6)
7
− Vlaga uzrokuje razaranje živopisa tako da je u krajnje kritičnom stanju.
− Ikonostas je u dobrom stanju (sl. 7, 8)
− Mala crkva man. Kompleksa je zapuštena sa srušenim zvonikom (sl. 9)

2

Faktori oštećenja:
A) prirodni
B) investiciono održavanje - nebriga
8
C) ostalo

Ocjena stanja
1) Dobro
2) Osrednje
3) Slabo
9
4) Loše
5) Izgubio svojstva kulturnog dobra

10

Nelegalno izvedeni radovi:

Devastacija – ugrožavanje spomeničke vrijednosti:
1. Urbanističko-ambijentalna
2. Arhitektonska
3. Kulturno - istorijska
11
4. Autentičnosti kontinuiteta
5. Umjetničko-estetska
6. Jedinstvenost - unikat

Degradacija:
12

Kulturnog dobra

DA

NE

Kontakt zone

DA

NE

Prijedlog mjera:
1) Administrativno-pravne mjere
2) Operativne mjere
3) Sanacione mjere - uraditi Projekat sanacije za čitav manastirski kompleks i posebno projekat
13
konzervacije živopisa
4) Investicione mjere
5) Preispitati spomeničke vrijednosti

14

Napomena:
− Nedostaje tabla sa natpisom "Zakonom zaštićeno".

3

sl 1

sl 2

4

sl 3

sl 4

5

sl 5

sl 6
6

sl 7

sl 8
7

8

9