Vous êtes sur la page 1sur 10

Manastir Gradište

opština Budva
Stanje na dan
11. jul 2004.

Komisija za utvrđivanje stanja
nepokretne kulturne baštine Crne Gore
Ministarstvo kulture i medija
Ministarstvo zaštite životne sredine
i uređenja prostora

Republički zavod za zaštitu spomenika
kulture Crne Gore
Regionalni zavod za zaštitu spomenika
kulture - Kotor

STANJE NEPOKRETNOG KULTURNOG DOBRA CRNE GORE
Naziv spomenika

Manastir Gradište
1

Mjesto – lokalitet

Budva
kat. parc.

K. O.

vlasnik

Vrsta spomenika:
2 Kategorija spomenika:
Rješenje o proglašenju spomenika:

korisnik

sakralna arhitektura
II (druga)
221/49 iz 1949. godine

Istorijat i kratak opis:

3

4

Kontakt osoba: Ime i prezime
− Iguman Kalanj Pavle

5

Kontakt zona
− Očuvan prirodni ambijent (sl. -1, 2, 3)

2

Istraživanja, dokumentacija: izvori, literature, fotosi, crteži, projekti, planovi
− Spomenici kulture Budve, Registar; Reževići, Praskvica, Gradište, sig. 2222
− Manastir Gradište, Buljarice – Stanje nakon zemljotresa, tehnička dokumentacija, sig. 332-339
− Projekat revitalizacije, rekonstrukcije, arhitekture
− Projekat statičke sanacije
− Projekat elektrike, vodovoda i kanalizacije
− Protivpožarna zaštita
− Crkva Sv. Nikole, sv. 2 i 3
− Seizmički parametri dejstva zemljotresa na projektovanje
− Lj. Stojanović, Stari srpski zapisi i natpisi, knj. 1, Beograd 1902, str. 297
− Lj. Stojanović, Stari srpski zapisi i natpisi, knj. 2, Beograd 1903, str. 300, 305 i 306.

S. Petković, Zidno slikarstvo na području Pećke patrijaršije 1557-1614, Novi Sad, 1965; O
6
manastiru Gradište crkva Sv. Nikole na str. : 11, 57, 80, 83, 92, 101, 149 i 151, O crkvi Uspenja
Bogorodice pri manastiru gradište na str. : 11, 66, 78, 84, 97, 99 i 147
− S. Raičević, slikarstvo Crne Gore u novom vijeku, Subotica 1996; U Gradištu tri crkve Sv. Nikole
str. 82-84, 107, 137 i 158.
− L. Đurašković, Ikonostas crkve Svetog Nikole u manastiru Gradište: svetitelj čudnog lika. Pobjeda, LIV/1998, br. 11672, str. 28
− V. Đurić, Fresko slikarstvo manastira Gradišta u Paštrovićima, Istorijski zapisi, Cetinje, 1960.
− Č. Marković, R. Vujičić, Spomenici kulture Crne Gore, Novi Sad 1997.
− T. Pejović, Manastiri na tlu Crne Gore, Beograd 1995.
− R. Vujičić, Pregled starog slikarstva na području Budve i Paštrovića, Studije iz crnogorske istorije
umjetnosti, Cetinje 1999.

Stanje spomenika – (spoljašnjost, unutrašnjost, konstrukcije, materijali, instalacije, dotrajalost,
oštećenja)
− Manastirski kompleks je u zemljotresu 1979 god. oštećen, nakon čega su u periodu 1980-1991
god., urađeni opsežni radovi na njegovoj sanaciji i restauraciji.
− Velika crkva "Sv. Nikole" je arhitektonski sanirana, (sl. -4) a konzervatorski je tretiran i njen
žiovopis. (sl. -5) U crkvi je napravljena nova oltarska pregrada, na koju su aplicirane ikoine (sl. 6, 7) sa starog ikonostasan – rad Vasilija Rafailovića. Na živopisu crkve i dekorativnom malteru
vidni su tragovi isoljavanja – uzrokovani prodorom vlage, i tanki slojevi čađi, uslijed prekomjerne
upotrebe svijeće. (sl. -5)
7
− Mala crkva "Uspenja Bogorodice" je – nakon sanacije u dobrom stanju. (sl. -8, 9) Živopis je
konzerviran (sl. -10) i dobro sačuvan, osim pojedinih djelova dekorativnog maltera, koji su otpali.
− U okviru manastirskog kompleksa Gradište, nalazi se i treća crkva "Sv. Save", koja je takođe
nakon zemljotresa sanirana sa konacima, i može se reći da je u dobrom stanju. (sl. -11)
− U crkvi je novi ikonostas (sl. -1, 2)
− Zahvaljujući redovnom investiciono tehničkom održavanju, ovo kulturno dobro je u odličnom
stanju.
Faktori oštećenja:
A) prirodni – vlaga u "Velikoj crkvi"
B) investiciono održavanje
8
C) ostalo

Ocjena stanja
1) Dobro
2) Osrednje
3) Slabo
9
4) Loše
5) Izgubio svojstva kulturnog dobra

10

Nelegalno izvedeni radovi:

3

Devastacija – ugrožavanje spomeničke vrijednosti:
1. Urbanističko-ambijentalna
2. Arhitektonska
3. Kulturno - istorijska
11
4. Autentičnosti kontinuiteta
5. Umjetničko-estetska
6. Jedinstvenost - unikat

Degradacija:
12

Kulturnog dobra

DA

NE

Kontakt zone

DA

NE

Prijedlog mjera:
1) Administrativno-pravne mjere
2) Operativne mjere
3) Sanacione mjere – uklanjanje uzroka vlage.
13
4) Investicione mjere
5) Preispitati spomeničke vrijednosti

14

Napomena:
− Nedostaje tabla sa natpisom "Zakonom zaštićeno".

4

sl.-1

sl.-2
5

sl.-3

sl.-4

6

sl.-5

sl.-6
7

sl.-7

sl.-8
8

sl.-9

sl.-10
9

sl.-11

sl.-12
10