Vous êtes sur la page 1sur 9

Manastir Stanjevići

opština Budva
Stanje na dan
10. jul 2004.

Komisija za utvrđivanje stanja
nepokretne kulturne baštine Crne Gore
Ministarstvo kulture i medija
Ministarstvo zaštite životne sredine
i uređenja prostora

Republički zavod za zaštitu spomenika
kulture Crne Gore
Regionalni zavod za zaštitu spomenika
kulture - Kotor

kako bise prije sanacije 2 . vlasnik Vrsta spomenika: 2 Kategorija spomenika: Rješenje o proglašenju spomenika: korisnik sakralna arhitektura II (druga) 407 od 28. knjiga 1. titograd 1967. knjiga 2. ukazivala na dužnost izvođenja pripremnih radova. Beograd 1950. Pejović. Istraživanja. − Č. instalacije. Stanje spomenika – (spoljašnjost. Beograd 1995. Vujičić. prepolovljen je prije izvođenja bilo kakvih istraživačkih 7 radova ili snimanja postojećeg stanja. 6 − Istorija Crne Gore. sig. R. Petković. konstrukcije.. unutrašnjost. 06. Manastiri na tlu Crne Gore. oslobađanju komunikacija unutar kompleksa. − M. Budva – Sveti Stefan . arh. tom 1. dokumentacija: izvori. fotosi. 5 − Do kompleksa vodi kolska saobraćajnica. 2159 − V. godine. godine Istorijat i kratak opis: 3 4 Kontakt osoba: Ime i prezime − Slobodan Dragović . Titograd 1970. projekti. 1949. Pregled crkava kroz povesnicu srpskog naroda. adaptaciju i prezentaciju manastirsklog kompleksa. planovi − Idejno rješenje. parc. Luketić. materijali. oštećenja) − Ovaj impozantni manastirski kompleks.Petrovac. O. sig. Novi Sad 1997. crteži. te detaljnom snimanju zatečenog stanja. Marković. Budva-Cetinje 1966 − T. dotrajalost. sanacija i adaptacija − Predlog mjera za sanaciju. Iako je stručna služba Zavoda još 1994. obezbjeđivanju labilnih partija zidova. 2271-2272 − Glavni projekat arhitekture. revidovano 1998. koji bi se sastojali u postupnom raščišćavanju kompleksa. revitalizaciju. Spomenici kulture Crne Gore.STANJE NEPOKRETNOG KULTURNOG DOBRA CRNE GORE Naziv spomenika 1 Manastir Stanjevići Mjesto – lokalitet Budva kat. Kontakt zona − Ruralni ambijent Stanjevića. . sortiranju nađenog materijala. K.ing. literature.

3) Sanacione mjere 13 4) Investicione mjere 5) Preispitati spomeničke vrijednosti 14 Napomena: − Nedostaje tabla sa natpisom "Zakonom zaštićeno". -6). Autentičnosti kontinuiteta 5. 11.istorijska 11 4. -2). Umjesto toga pristupilo se rušenju. Kulturno . -7) i zamjeni krovnog pokrivača (sl. primjedbama na isti i Glavnim projektom. Oko kompleksa je formiran novi ogradni zid visine cca 1m. a ogleda se u sljedećem: Neprimjerenom obliku. -8. 10. 9.− − − − − − moglo pristupiti analizi ovog značajnog spomenika. Faktori oštećenja: A) prirodni . 3 . -3). Godine 1998. -3.zub vremena B) investiciono održavanje . 4) na neodgovarajućem mjestu. Formiranjem zvonika (sl.Nestručno izvedeni sanacioni radovi. Arhitektonska 3. Činjenično stanje ne odgovara i nije u saglasnosti sa idejnim rješenjem. 8 C) ostalo Ocjena stanja 1) Dobro 2) Osrednje 3) Slabo 9 4) Loše 5) Izgubio svojstva kulturnog dobra 10 Nelegalno izvedeni radovi: Devastacija – ugrožavanje spomeničke vrijednosti: 1. Jedinstvenost . veličini.Izrada projekta resanacije. RZZSK Cetinje je izdao saglasnost uz određene primjedbe na idejno rješenje koje nijesu ispoštovane prilikom izrade Glavnog projekta. Urbanističko-ambijentalna 2. -2) ovog kulturnog dobra. Umjetničko-estetska 6. materijalu i obradi prozorskih otvora (sl.unikat Degradacija: 12 − Kulturnog dobra DA NE − Kontakt zone DA NE Prijedlog mjera: 1) Administrativno-pravne mjere 2) Operativne mjere . Ostaci starog manastirskog kompleksa su u ruševinama (sl. pri čemu nije bilo nikakvog plana ili stručno utemeljene studije koja bi označavala potrebu klanjanja bilo kog dijela spomenika. Neodgovarajućim kotama krovnih vijenaca priprate (sl. već je proizvod improvizacije što je rezultiralo trajnom devastacijom (sl. promjeni nagiba krova (sl. 12). -5) i crkve (sl.

-2 4 .sl.-1 sl.

-4 5 .sl.-3 sl.

-6 6 .-5 sl.sl.

sl.-8 7 .-7 sl.

sl.-9 sl.-10 8 .

-12 9 .-11 sl.sl.