Vous êtes sur la page 1sur 1

Sa ekimi ynteminde bir ok etken vardr.

Bir ok metot arasnda yer alan FUE (Folikler


nite Ekstraksiyonu) yntemi;
Sa kkleri lokal anestezi altnda zel ulu mikro motor cihazi ile tek tek alnarak mikroskopik gzlklerle
sasz alanlara nakil ilemidir FUE sa ekimi,u anda Dnyada ok yaygn olarak kullanlmakta ve Ankara
sa ekimi memnun edici sonular alnmaktadr..
En nemli NOKTA;Ekim yaplrken Doal sa k as ve yn dikkate alnarak sa kkleri yerletirilir
ve bu ekilde yanl,deneyimsiz uygulanan saekim sonucu oluan im Adam grnts engellenmi olur.
FUE ynteminde sa derisinde kesi yaplmaz; diki atlmas gerekmez bu hem operasyon esnasnda hem de
iyileme srecinde hastann rahat iin ok nemli bir etkendir
FUE operasyon sonrasnda yara ve kesi izi kalmayacak olmas salarn estetik grnmne yansmakta ve
hastann bu kaygsna son vermektedir,FUE Sa ekimi operasyonu lokal anestezi ile yaplr. Operasyon gn
boyunca ara verilerek yaplabilir.
cretlendirme konusunda hastalarmza gerek greft saylarn, yaplan n muayenede tam say olarak
bildiriyor srpriz btelerle karlamalarn nlyor , gerekte ihtiyalar olan greftlerle, doal salarna
kavuturuyoruz, Hastalarmzn gerekli grmeleri halinde Daha once sa ekimi yaplm hastalarmzn
roprtajlarn seyrettirme veya birebir grme olana salayarak sa ekimi Ankara kafalarnda
kalabilecek sorulara yant bulmalarn salyoruz. Kliniimizde cretsiz sa muayenesi ve konukseverlii
iin sizleri bekliyoruz.
Fue ynteminin zellikleri unlardr:
Greftlerin alnd blgede doku alnmadan yalnzca ilgili kk hcresi zerinde bire bir allmaktadr.
Sa alnan blgede kesi ve diki ilemi olmaz. Kklerin alnd blgede 06,07 mm den kk apl
syrklar oluur bu syrklar bir ka gnde kapanr ve iz brakmadan iyileir.
Bu teknikle ense blgesinden alnan greftler sa transferinde kullanld gibi ka, byk, sakal transferinde
de kullanlmaktadr.
Bir seansta ortalama donr alann durumuna ve ekilecek kk saysna bal olarak 4.000 ile 6.000 kadar
greft alnabilir.
Her greftte 1 ile 3 arasnda sa teli bulunmaktadr. 1 greft sa, ortalama 2 2,5 sa teli kabul edilir.
Elde edilen kk saysna ve akla bal olarak santimetrekare bana 60 80 sa kk ekmek
mmkndr.
Ekilen salar birinci ayn sonunda genelde dklrler, sa ekiminden 2 3 ay sonra kmaya ve uzamaya
balar.
6. ayda salar gz dolduracak kadar geliir. Fakat en gzel halini ekilen salarn adaptasyon srecini
tamamladktan sonra 1 1,5 yl ierisinde alr. Ekilen salar dklmemeye kodlanm olan blgeden
alnd iin dklmezler. Salar kiinin kendisine ait olduundan ayn renk ve karakterde kar.
Sa ekiminde var olan sa miktar ve alnma ekli nemli olduu kadar ekilen salarn yn, n sa
izgisinin doall en az ekilen sa miktar kadar nemlidir.