Vous êtes sur la page 1sur 16

RANCANGAN TAHUNAN [2016] SAINS TINGKATAN 1

MINGGU/
TARIKH

1
(4/1 8/1)

2
(11/1 15/1

3
(18/1 22/1)

OBJEKTIF
PEMBELAJAR
AN

1.1
Memahami
sains adalah
sebahagian
daripada
kehidupan
harian

CADANGAN AKTIVITI

HASIL PEMBELAJARAN

TEMA : MEMPERKENALKAN SAINS


BIDANG PEMBELAJARAN: PENGENALAN KEPADA SAINS
Memerihalkan dengan contoh
Menyenaraikan apa yang dilihat di
fenomena semula jadi yang murid
sekeliling yang berkaitan dengan
boleh lihat di sekeliling mereka :
sains
a) Tumbesaran manusia daripada
Menerangkan kepentingan sains
bayi hingga dewasa
dalam kehidupan harian
b) Kejatuhan bola ke tanah
Menamakan kerjaya dalam sains
c) Penccairan ais
Membincangkan kegunaan dan
seperti :
kelebihan sains dalam kehidupan
a) Guru sains
harian.
b) Doctor
Menghadiri ceramah mengenai
c) Jurutera
kerjaya dalam sains.
d) Saintis alam sekitar

1.2
Memahami
langkahlangkah dalam
penyiasatan
saintifik

Menjalankan penyiasatan saintifik /


eksperimen,
Murid boleh diminta untuk
melaporkan hasil penyiasatan
mereka kepada kelas. Mereka
harus menekankan jangkah yang
telah diambil, apa yang dikekalkan
dan apa yang diukur.

1.3
Mengetahui
kuantiti fizik
dan unitnya

Mengenal pasti kuantiti fizik


(panjang, jisim, masa, suhu dan
arus elektrik), nilai dan unit
sebagaimana tertera pada
maklumat produk.

Menyatakan langkah-langkah dalam


penyiasatan saintifik / eksperimen,
Menjalankan satu penyiasatan
saintifik.

Menyatakan kuantiti fizik iaitu


panjang, jisim,masa, suhu dan arus
elektrik,
Menyatakan unit S.I dan symbol yang
berpadanan bagi kuantiti fizik,

PANDUAN
PERKEMBANGA
N
PEMBELAJARAN
MURID
Band 1
menyatakan
pelbagai
fenomena semula
jadi dan kerjaya
dalam bidang
sains dengan
betul.

Band 5
mengamal dan
menilai maklumat
saintifik untuk
menyiasat faktor
yang
mempengaruhi
ayunan bandul
dalam satu jangka
masa mengikut
prosedur yang
betul dan
bersistematik.
Band 2
menerangkan
kuantiti fizik
dengan jelas.

4
(25/1 29/1)

1.4
Memahami
penggunaan
alat
pengukuran

24 JAN
AHAD
THAIPUSSAM
25 JAN-ISNIN
CUTI KE
HADAPAN
THAIPUSSAM

5
(1/2 6/2)

1.5
Memahami
konsep jisim

Mencari perkataan Imbuhan yang


digunakan dalam pengukuran
seperti kilo-, senti-, dan mili-.
Mencari symbol yang digunakan
dalam unit pengukuran.
Mencari nilai bagi setiap imbuhan.

Mengukur panjang garis lurus,


garis lengkung dan diameter objek
menggunakan pembaris, benang
dan angkup.
Menganggar luas bentuk sekata
dan tidak sekata menggunakan
kertas graf.
Mengukur isipadu cecair
menggunakan silinder penyukat,
pipet dan buret.
Menentukan isipadu pepejal sekata
dan tidak sekata menggunakan
kaedah sesaran air.
Mengukur suhu badan dan suhu
air.
Membincangkan pemilihan alat
yang sesuai apabila membuat
ukuran.
Mengaplikasikan kemahiran
mengukur dalam konteks
menjalankan eksperimen.
Menentukan berat pelbagai objek
menggunakan neraca spring.
Membincangkan berat sebagai
tarikan Bumi (daya graviti) ke atas
objek.
Membincangkan jisim sebagai
kuantiti jirim.
Menentukan jisim pelbagai objek
dengan menggunakan neraca
alur/tuas.
Membincangkan perbezaan antara

RANCANGAN TAHUNAN [2016] SAINS TINGKATAN 1


Menyatakan symbol dan nilai
imbuhan bagi unit panjang dan jisim :
mili-, senti- dan kilo-,
Mengenal pasti dan menggunakan
imbuhan yang sesuai dalam
pengukuran panjang dan jisim.
Memilih alat yang betul dan menukur
panjang,
Menganggar luas bentuk sekata dan
tidak sekata menggunakan kertas
graf
Memilih alat yang betul dan
menyukat isipadu cecair,
Memilih alat yang betul dan
mengukur suhu badan serta suhu
cecair,
Menentukan isipadu pepejal
menggunakan kaedah sesaran air.

Band 4
menggunakan
pengetahuan
saintifik dan
kemahiran saintifik
untuk
membuat
pengukuran
mengikut prosedur
yang betul dengan
bimbingan.

menentukan berat suatu objek,


menerangkan konsep berat,
menerangkan konsep jisim,
menentukan jisim suatu objek,
menerangkan perbezaan antara jisim
dengan berat,
mengaplikasikan penggunaan neraca
spring dan neraca alur/tuas dalam
konteks menjalankan eksperimen.

Band 3
mengaplikasikan
pengetahuan
saintifik mengenai
konsep berat dan
jisim secara
meluas.

RANCANGAN TAHUNAN [2016] SAINS TINGKATAN 1


jisim dengan berat.
Mengaplikasikan kemahiran
menggunakan neraca spring dan
neraca alur/tuas dalam konteks
menjalankan eksperimen.
6
(8/2 12/2)
8 & 9 FEB
ISNIN &
SELASA
CNY

CUTI HARI RAYA CINA

12 FEB
LARIAN
TASIK

7
(15/2 19/2)

7
(15/2 19/2)

1.6
Menyedari
kepentingan
unit piawai
dalam
kehidupan
harian

1.1
Memahami
sel

Membincangkan pelbagai unit


pengukuran seperti unit untuk
panjang (kaki, ela, rantai, batu,
meter, kilometer), unit untuk berat
(paun, auns, kati, tahil, gram,
kilogram)
Membincangkan kebaikan dan
keburukan apabila menggunakan
unit pengukuran yang tidak sama.

memberi contoh masalah yang


mungkin timbul sekiranya unit
piawai tidak digunakan.

TEMA: MANUSIA DAN KEPELBAGAIAN HIDUPAN


BIDANG PEMBELAJARAN : SEL SEBAGAI UNIT ASAS KEHIDUPAN
Mengumpul maklumat mengenai
mengenal pasti sel sebagai unit asas
organisma hidup dan mengenal
kehidupan,
pasti unit asas kehidupan yang
menyediakan slaid menggunakan
membina organisma tersebut.
prosedur yang betul,
Menyediakan slaid sel pipi dan sel
menggunakan mikroskop dengan
bawang.
betul,
Memerhati struktur umum sel pipi
mengenal pasti struktur umum sel
dan sel bawang di bawah
haiwan dan sel tumbuhan,

Band 6
mensintesis
maklumat dalam
bentuk
persembahan
mengenai
kepentingan unit
piawai dalam
kehidupan harian
secara kreatif,
inovatif dan
lengkap.
Band 3
Mengaplikasikan
pengetahuan
saintifik mengenai
persamaan dan
perbezaan struktur
serta fungsi bagi
sel haiwan dan sel

mikroskop menggunakan prosedur


yang betul.
Melukis dan melabel pelbagai
struktur sel haiwan dan sel
tumbuhan.
Membandingkan sel haiwan dan sel
tumbuhan.
Mengumpul maklumat mengenai
struktur sel dan membincangkan
fungsinya.

1.2
Memahami
organisma
unisel dan
multisel.

Mengumpul maklumat mengenai


organisma unisel dan multisel.
Menyediakan murid dengan kad
gambar, kad nama, kad yang
berlabel unisel dan multisel.
Murid memadankan kad-kad bagi
setiap organisma.
Memerhati contoh organism unisel
dan multisel di bawah mikroskop.

1.3
Memahami sel
membentuk
tisu, organ dan

Mengumpul maklumat dan


membincangkan perkara berikut:
a) jenis sel manusia
b) fungsi pelbagai jenis sel

8
(22/2 26/2)

9
(29/2 4/3)

RANCANGAN TAHUNAN [2016]


melukis struktur umum sel haiwan
dan sel tumbuhan,
melabel struktur umum sel haiwan
dan sel tumbuhan,
menyatakan fungsi setiap struktur
sel,
menyatakan persamaan dan
perbezaan antara sel haiwan dengan
sel tumbuhan.

menyatakan maksud organisma


unisel dan multisel,
memberi contoh organisma
unisel dan multisel.

menamakan pelbagai jenis sel


manusia,
menyatakan fungsi pelbagai jenis sel
manusia,

SAINS TINGKATAN 1
tumbuhan
Band 4
menggunakan
pengetahuan
saintifik dan
kemahiran saintifik
untuk
menyediakan
slaid,
menggunakan
mikroskop dan
melukis stuktur sel
haiwan dan sel
tumbuhan
mengikut prosedur
yang betul dengan
bimbingan
Band 2
menerangkan
maksud dan
contoh organisma
unisel dan multisel
dengan jelas.
Band 5
mengamal dan
menilai maklumat
saintifik untuk
mengelaskan
organisma unisel
dan multisel
melalui kajian
makmal mengikut
prosedur yang
betul dan
bersistematik.
Band 1
menyatakan
pelbagai jenis sel
manusia dengan

sistem dalam
badan
manusia.

1.4 Menyedari
Manusia adalah
organisma
yang
kompleks.

manusia.
Menggunakan pengurusan grafik
(seperti tangga hiraki) untuk
menunjukkan hiraki organisasi sel:
sel tisu organ sistem
organisma
Membincangkan mengapa manusia
adalah organisma yang kompleks.

RANCANGAN TAHUNAN [2016]


menyusun organisasi sel mengikut
urutan daripada yang mudah ke
kompleks
menggunakan istilah sel, tisu, organ,
sistem dan organisma.

menerangkan mengapa manusia


adalah organism yang kompleks.

9
(29/2 4/3)

10
(7/3 11/3)

UJIAN 1

(12/3 -20/3)

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL PERTAMA

11
21/3 25/3

1.1
Memahami
jirim
mempunyai
jisim dan

TEMA : JIRIM DALAM ALAM


BIDANG PEMBELAJARAN : 1. JIRIM
Menunjukkan semua benda seperti menyatakan semua benda
buku, udara, air, tanah dan benda
mempunyai jisim dan memenuhi
hidup mempunyai jisim dan
ruang,
memenuhi ruang melalui aktiviti.
menerangkan maksud jirim,
Membincangkan maksud jirim.
menghubungkaitkan benda dan jirim,

SAINS TINGKATAN 1
betul.
Band 3
Mengaplikasikan
pengetahuan
saintifik mengenai
fungsi pelbagai
jenis sel dalam
badan manusia
Band 3
Mengaplikasikan
pengetahuan
saintifik organisasi
sel dari mudah ke
kompleks secara
meluas.
Band 6
mensintesis
maklumat dalam
bentuk
persembahan
untuk menjelaskan
manusia adalah
organisma
kompleks secara
kreatif, inovatif
dan lengkap.

Band1
menyatakan
pelbagai objek
yang mempunyai
jisim dan

memenuhi
ruang

Menyenaraikan contoh jirim.

1.2
Memahami
tiga keadaan
jirim.

Mengumpul maklumat dan


membincangkan:
a. apa yang membina jirim,
b. tiga keadaan jirim.
Membandingkan tiga keadaan jirim
dari segi:
a. susunan zarah-zarah,
b. pergerakan zarah-zarah.
Membuat simulasi susunan dan
pergerakan zarah-zarah dalam tiga
keadaan jirim.

Mengingat kembali definisi


ketumpatan.
Menentukan ketumpatan melalui
aktiviti bagi:
a) objek berbentuk sekata dan tak
sekata,
b) pelbagai cecair.
Membincangkan mengapa ada
objek dan cecair timbul dan
mengaitkannya dengan

12
(28/3 1/4)

13
(4/4 8/4)

1.3
Memahami
konsep
ketumpatan

RANCANGAN TAHUNAN [2016]


menjalankan aktiviti untuk
menunjukkan udara, air, tanah dan
benda hidup mempunyai jisim dan
memenuhi ruang

SAINS TINGKATAN 1
memenuhi ruang
dengan betul.
Band 4
menggunakan
pengetahuan
saintifik dan
kemahiran saintifik
untuk mengkaji
udara, air, tanah,
benda hidup
mempunyai jisim
dan memenuhi
ruang, mengikut
prosedur yang
betul dengan
bimbingan.

menyatakan jirim terdiri daripada


zarah-zarah,
menyatakan tiga keadaan jirim,
menyatakan susunan zarah zarah
dalam tiga keadaan jirim,
menyatakan perbezaan pergerakan
zarah-zarah dalam tiga keadaan
jirim.

Band 3
mengaplikasikan
pengetahuan
saintifik mengenai
perbezaan
susunan dan
pergerakan zarah
dalam tiga
keadaan jirim
secara meluas.

mendefinisikan ketumpatan,
menerangkan mengapa ada objek
dan cecair timbul,
menyelesaikan masalah mudah
berkaitan ketumpatan,
menyatakan ketumpatan pelbagai
objek dan cecair melalui aktiviti.

Band 5
mengamal dan
menilai maklumat
saintifik bagi
menyelesaikan
masalah berkaitan
ketumpatan,
mengikut prosedur
yang betul dan
bersistematik.

RANCANGAN TAHUNAN [2016] SAINS TINGKATAN 1


ketumpatan.

13
(4/4 8/4)

1.4
Menghargai
penggunaan
ciri-ciri jirim
dalam
kehidupan
harian

Mengumpul maklumat dan


membincangkan bagaimana:
a) manusia menggunakan
pengetahuan tentang pelbagai
keadaan jirim dalam
penyimpanan danpengangkutan
gas dan cecair.
b) Manusia menggunakan konsep
ketumpatan untukmembina
rakit, pelampung dsb.
Menjalankan aktiviti untuk
mengkaji aplikasi konsep timbul
dan tenggelam yang berkaitan
dengan ketumpatan.

memerihalkan bagaimana manusia


menggunakan pelbagai keadaan jirim,
memerihalkan bagaimana manusia
mengaplikasikan konsep ketumpatan,
menerangkan aplikasi konsep timbul
dan tenggelam yang berkaitan
dengan ketumpatan
melalui aktiviti.

BIDANG PEMBELAJARAN : KEPELBAGAIAN SUMBER DI BUMI


2.1
Mengetahui
kepelbagaian
sumber di
Bumi

Mengumpul maklumat mengenai


sumber Bumi iaitu air, udara,
tanah, mineral, bahanapi fosil dan
benda hidup.

2.2
Memahami
unsur,
sebatian dan
campuran

Mengumpul maklumat dan


membincangkan
a) maksud unsur, sebatian dan
campuran,
b) maksud logam dan bukan logam
c) contoh unsur, sebatian,

menyenaraikan sumber di Bumi yang


diperlukan untuk menyokong
kesinambungan hidup,
menyenaraikan sumber Bumi yang
digunakan dalam kehidupan harian.

14
(11/4 15/4)

16
(25/4 29/4)

menyatakan maksud unsur, sebatian


dan campuran,
memberi contoh unsur, sebatian dan
campuran,
menyatakan perbezaan antara unsur,

Band 1
menyatakan
pelbagai jenis dan
sumber tenaga
dengan betul.
Band 2
menerangkan
kegunaan pelbagai
sumber di Bumi
yang menyokong
kesinambungan
hidup dalam
kehidupan harian
dengan jelas.
Band 4
menggunakan
pengetahuan
saintifik dan
kemahiran saintifik
untuk mengkaji

campuran, logam dan bukan


logam.
Membanding dan membezakan
ciri-ciri unsur, sebatian dan
campuran.
Menjalankan aktiviti untuk
membandingkan ciri-ciri logam
dengan bukan logam dari segi
rupa, kekerasan, kekonduksian
haba dan elektrik.
Menjalankan aktiviti untuk
mengasingkan komponen dalam
campuran seperti
a) campuran serbuk besi dan
serbuk sulfur,
b) campuran pasir dan garam.

RANCANGAN TAHUNAN [2016]


sebatian dan campuran,
membanding dan membezakan ciriciri logam dengan bukan logam
melalui aktiviti,
mengelaskan unsur kepada logam
dan bukan logam berdasarkan ciricirinya,
memberi contoh logam dan bukan
logam,
mengasingkan komponen dalam
campuran melalui aktiviti.

SAINS TINGKATAN 1
perbezaan antara
unsur, sebatian
dan campuran,
kaedah
pengasingan
campuran, ciri-ciri
logam dan bukan
logam serta
pengelasannya
mengikut prosedur
yang betul dengan
bimbingan.

CUTI HARI PEKERJA 01 MEI 2016 (SABTU)


KEHADAPAN 2HB MEI (ISNIN)
ULANGKAJI

17
(2/5 6/5)
18
(9/5 13/5)

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN

(30/514/6)
19
(16/5 20/5)

CUTI PERTENGAHAN TAHUN


2.3
Menghargai
kepentingan
kepelbagaian
sumber Bumi
kepada
manusia

Membincangkan kepentingan
sumber Bumi (air, udara, tanah,
mineral, bahanapi fosil dan benda
hidup) kepada manusia.
Melukis peta konsep untuk
menunjukkan hubungan antara
sumber-sumber ini kepada
keperluan asas kehidupan.
Mengumpul maklumat mengenai
pemeliharaan dan pemuliharaan

menerangkan kepentingan
kepelbagaian sumber Bumi kepada
manusia,
menyatakan maksud pemeliharaan
dan pemuliharaan sumber Bumi,
menyatakan kepentingan
pemeliharaan dan pemuliharaan
sumber Bumi,
mengamalkan penggunaan, guna
semula dan kitar semula bahan.

Band 6
mensintesis
maklumat dalam
bentuk
persembahan
tentang hubungan
sumber dengan
kepentingan
pemeliharaan dan
pemuliharaan

RANCANGAN TAHUNAN [2016] SAINS TINGKATAN 1


sumber di Bumi
secara kreatif,
inovatif dan
lengkap.

sumber di Bumi.
Membincangkan kepentingan
pemeliharaan dan pemuliharaan
sumber di Bumi (seperti kitar
semula kertas untuk
mengurangkan penebangan pokok,
memulihara air bersih bagi
mengelakkan kekurangan air)
Menjalankan projek, kempen atau
pertandingan tentang
pengurangan penggunaan,
penggunaan semula dan kitar
semula bahan seperti buku latihan
yang tidak habis digunakan
sebagai buku nota dan mengumpul
surat khabar lama.

3.1
Memahami
komponen
dalam udara
20
(23/5 27/5)

21
13/6 17/6

22
(20/6-24/6)

3.2
Memahami
ciri-ciri oksigen
dan karbon
dioksida

BIDANG PEMBELAJARAN : UDARA DI SEKELILING KITA


Mengumpul maklumat mengenai:
menyatakan komponen dalam udara,
a) komposisi udara,
menerangkan mengapa udara ialah
b) peratusan nitrogen, oksigen
suatu campuran,
and karbon dioksida dalam
menyatakan peratusan nitrogen,
udara.
oksigen dan karbon dioksida dalam
Menjalankan aktiviti untuk
udara,
menunjukkan:
menunjukkan melalui aktiviti:
a) peratusan oksigen dalam udara,
a) peratusan oksigen dalam udara,
b) udara mengandungi wap air,
b) udara mengandungi wap air,
mikroorganisma dan habuk.
mikroorganisma dan habuk.

Mengumpul maklumat mengenai


ciri-ciri oksigen dan karbon
dioksida.
Menjalankan aktiviti untuk
menunjukkan ciri-ciri oksigen dan
karbon dioksida dari aspek:
a) kelarutan dalam air,

menyenaraikan ciri-ciri oksigen dan


karbon dioksida,
mengenal pasti oksigen dan karbon
dioksida berdasarkan ciri-cirinya,
memilih ujian yang sesuai untuk
oksigen dan karbon dioksida.

Band 4
menggunakan
pengetahuan
saintifik dan
kemahiran saintifik
untuk mengkaji
komponen udara,
ciri-ciri oksigen
dan karbon
dioksida mengikut
prosedur yang
betul dengan
bimbingan.

RANCANGAN TAHUNAN [2016] SAINS TINGKATAN 1


b) tindak balas dengan natrium
hidroksida,
c) kesan ke atas kayu uji berbara
dan menyala, kertas litmus, air
kapur dan penunjuk bikarbonat.
3.3
Memahami
bahawa
oksigen
diperlukan
untuk respirasi
23
(27/6 1/7)

Mengumpul maklumat dan


membincangkan respirasi.
Menjalankan eksperimen untuk
menunjukkan semasa respirasi, benda
hidup:
a) menggunakan oksigen,
b) membebaskan karbon dioksida.

Band 5
mengamal dan
menilai maklumat
saintifik bagi
menyiasat gas
yang terlibat
dalam respirasi
persamaan,
perbezaan antara
udara sedutan dan
udara hembusan
mengikut prosedur
yang betul dan
bersistematik.

CUTI HARI RAYA AIDILFITRI 6 & 7 JULAI 2016 (RABU & KHAMIS)

24
(4/7-8/7)

25
(11/7 15/7)

menyatakan tenaga, karbon dioksida


dan wap air adalah hasil respirasi,
menghubungkait benda hidup
menggunakan oksigen dan
membebaskan karbon dioksida
semasa respirasi,
membanding dan membezakan
kandungan oksigen dalam udara
sedutan dengan udara hembusan
dalam manusia,
menyatakan oksigen diperlukan
dalam respirasi,
menjalankan eksperimen untuk
menunjukkan benda hidup
menggunakan oksigen dan
membebaskan karbon dioksida
semasa respirasi.

3.4
Memahami
bahawa
oksigen
diperlukan
untuk
pembakaran

Mengumpul maklumat dan


membincangkan pembakaran.
Menjalankan eksperimen untuk:
a) menunjukkan oksigen diperlukan
untuk pembakaran,
b) mengkaji kesan saiz suatu
bekas ke atas jangka masa
nyalaan lilin.
Menjalankan aktiviti untuk menguji
hasil pembakaran arang dan lilin.

menyatakan maksud pembakaran,


menyatakan oksigen diperlukan
untuk pembakaran,
menyenaraikan hasil pembakaran,
menjalankan eksperimen untuk
mengkaji pembakaran.

Band 5
mengamal dan
menilai maklumat
saintifik bagi
menyiasat gas
yang terlibat
dalam
pembakaran
mengikut prosedur
yang betul dan
bersistematik.

3.5
Menganalisa
kesan
pencemaran
udara
26
(18/7 22/7)
27
(25/7-29/7)

27
(25/7-29/7)

28
(1/8-5/8)

3.6
Menyedari
kepentingan
untuk
mengekalkan
udara yang
bersih

1.1
Memahami
pelbagai
bentuk dan
sumber tenaga

Mengumpul maklumat dan


membincangkan:
a) maksud pencemaran udara,
b) contoh bahan cemar udara,
c) sumber bahan cemar udara,
d) kesan pencemaran udara ke
atas manusia dan alam sekitar,
e) langkah-langkah yang
diperlukan untuk mengawal
pencemaran udara.
Menjalankan projek untuk
mengkaji:
a) pencemaran udara dalam suatu
kawasan di sekitar sekolah,
b) kesan pencemaran udara.

Mengumpul maklumat dan


membincangkan:
a) bagaimana keadaan kehidupan
tanpa udara yang bersih,
b) cara mengekalkan udara supaya
bersih
c) amalan yang boleh mengekalkan
udara yang bersih.
Menjalankan aktiviti untuk
menunjukkan bahan cemar dalam
asap rokok.

RANCANGAN TAHUNAN [2016] SAINS TINGKATAN 1


menerangkan maksud pencemaran
udara,
menyenaraikan contoh bahan cemar
udara,
menyenaraikan sumber bahan cemar
udara,
memerihalkan kesan pencemaran
udara,
menerangkan langkah-langkah yang
perlu diambil untuk menghalang dan
mengawal pencemaran udara.

memerihalkan bagaimana kehidupan


jika tiada udara bersih,
mencadangkan cara mengekalkan
udara supaya bersih,
mempraktikkan amalan yang
mengekalkan udara yang bersih.

TEMA : TENAGA
BIDANG PEMBELAJARAN : SUMBER TENAGA
Mengumpul maklumat mengenai
menyenaraikan pelbagai jenis
pelbagai bentuk dan sumber
tenaga,
tenaga serta perubahan tenaga.
menyenaraikan pelbagai sumber
Membincangkan matahari sebagai
tenaga,
sumber tenaga utama.
mengenal pasti perubahan tenaga,
Menjalankan aktiviti untuk melihat
mengenal pasti matahari sebagai
perubahan tenaga
sumber tenaga utama,
dari tenaga keupayaan kepada
mengkaji perubahan tenaga
tenaga kinetic (contoh: sebiji
keupayaan kepada tenaga kinetik

Band 4
menggunakan
pengetahuan
saintifik dan
kemahiran saintifik
untuk mengkaji
perubahan tenaga
daripada tenaga
keupayaan kepada
tenaga kinetik dan

RANCANGAN TAHUNAN [2016] SAINS TINGKATAN 1


dan sebaliknya melalui aktiviti.
sebaliknya,
mengikut prosedur
yang betul dengan
bimbingan.

bola yang bergolek menuruni


suatu cerun),
dari tenaga kinetik kepada
tenaga keupayaan (contoh:
mengunci spring kereta mainan).
1.2
Memahami
tenaga boleh
diperbaharui
dan yang tidak
boleh
diperbaharui

29
(8/8-12/8)

30
(15/8-19/8)

1.3
Menyedari
kepentingan
memulihara
sumber tenaga

Mengumpul maklumat dan


membincangkan maksud sumber
tenaga boleh diperbaharui dan
yang tidak boleh diperbaharui.
Menjalankan projek berikut:
a) sumber tenaga boleh
diperbaharui dan yang tidak
boleh diperbaharui,
b) penggunaan tenaga solar,
c) cara meningkatkan penggunaan
tenaga secara cekap.

Membincangkan kepentingan
memulihara sumber tenaga.
Membincangkan penggunaan
danpengurusan sumber tenaga
yang cekap.

mendefinisikan tenaga boleh


diperbaharui dan yang tidak boleh
diperbaharui,
mengelaskan pelbagai sumber
tenaga kepada tenaga boleh
diperbaharui dan yang tidak boleh
diperbaharui
menerangkan mengapa kita perlu
memulihara sumber tenaga,
mencadangkan cara-cara
menggunakan tenaga secara cekap.

Band 3
mengaplikasikan
pengetahuan
saintifik mengenai
pengelasan tenaga
yang boleh
diperbaharu dan
tidak boleh
diperbaharu
secara meluas.

memerihalkan pentingnya
memulihara sumber tenaga,
menerangkan pengunaan dan
pengurusan sumber tenaga yang
cekap.

Band 6
mensintesis
maklumat dalam
bentuk
persembahan
mengenai
keperluan
memelihara
sumber tenaga
dan cadangan
penggunaan
tenaga efisien
secara kreatif,
inovatif dan
lengkap.

BIDANG PEMBELAJARAN : HABA


28
(1/8-5/8)

2.1
Memahami

Menjalankan aktiviti untuk


menunjukkan:

menyatakan matahari membebaskan


haba,

Band 2
menerangkan

haba sebagai
suatu bentuk
tenaga

31
(22/8-26/8)

32
(29/8-2/9)

2.2
Memahami
pengaliran
haba dan
kesannya

a) matahari membebaskan haba.


b) cara menghasilkan haba,
c) haba dan suhu adalah berbeza
(contoh: Murid diminta meramal
dan memerhatikan bagaimana
suhu berubah apabila air panas
dan air sejuk dicampurkan).
Membincangkan:
a) haba ialah suatu bentuk tenaga,
b) pelbagai kegunaan haba dalam
kehidupan harian,
c) maksud suhu,
d) perbezaan antara suhu dengan
haba.

Menjalankan aktiviti untuk


menunjukkan haba boleh
menyebabkan pepejal, cecair dan
gas mengembang dan mengecut
(contoh: bola dan gelang, merkuri
dalam termometer dan udara
dalam kelalang dasar bulat).
Menjalankan aktiviti untuk
menunjukkan pengaliran haba
melalui konduksi, perolakan dan
sinaran.
Menjalankan aktiviti berkumpulan
untuk membincangkan:
a) fenomena alam seperti bayu
darat, bayu laut dan pemanasan
bumi oleh matahari,
b) bagaimana suhu bangunan
boleh dikekalkan sejuk,
c) maksud konduktor haba,
d) maksud penebat haba,
e) pelbagai kegunaan konduktor
dan penebat haba dalam
kehidupan harian.
f) Menjalankan eksperimen untuk
mengkaji kegunaan bahan yang

RANCANGAN TAHUNAN [2016]


menyatakan sumber lain bagi haba,
menyatakan haba ialah suatu bentuk
tenaga,
memberi contoh pelbagai kegunaan
haba,
menyatakan maksud suhu,
menyatakan perbezaan antara haba
dengan suhu.

SAINS TINGKATAN 1
perbezaan antara
haba dan suhu
dengan jelas.
Band 4
menggunakan
pengetahuan
saintifik dan
kemahiran saintifik
untuk mengkaji
Matahari
membebaskan
haba mengikut
prosedur yang
betul dengan
bimbingan.
menyatakan haba menyebabkan
Band 5
mengamal dan
pengembangan dan pengecutan
menilai maklumat
pepejal, cecair dan gas,
saintifik untuk
menyatakan haba mengalir dengan
menyiasat
tiga cara (konduksi, perolakan dan
konduktor haba,
sinaran),
penebat haba
menyatakan haba mengalir dari
serta
kawasan panas ke kawasan sejuk,
kegunaannya,
memberi contoh pengaliran haba
mengikut prosedur
dalam fenomena alam,
menyatakan maksud konduktor haba, yang betul dan
bersistematik.
menyatakan maksud penebat haba,
menyenaraikan pelbagai kegunaan
konduktor dan penebat haba dalam
kehidupan harian
menjalankan eksperimen untuk
mengkaji kegunaan bahan berbeza
sebagai penebat haba.

RANCANGAN TAHUNAN [2016] SAINS TINGKATAN 1


berbeza sebagai penebat haba.
HARI KEBANGSAAN MALAYSIA
31 OGOS (RABU)

31/8

2.3
Menganalisa
kesan haba
ke atas jirim

Menjalankan aktiviti untuk


menunjukkan perubahan keadaan
jirim dalam proses fizikal.
Membincangkan:
i) kesan haba ke atas keadaan jirim,
ii) contoh pemerhatian harian yang
menunjukkan perubahan kepada
keadaan jirim.

33
(5/9-9/9)

34
(12/9-16/9)
RABU&KHAM
IS

34
(12/9-16/9)

2.4
Mengaplikasi
prinsip
pengembang
an dan
pengecutan
jirim

Membincangkan kegunaan
pengembangan dan pengecutan
jirim dalam yang berikut:
a) merkuri dalam termometer,
b) jalur dwilogam di dalam alat
penggera kebakaran,
c) ruang pada landasan keretapi,
d) penggolek pada jambatan keluli.
Membincangkan penggunaan
prinsip pengembangan dan
pengecutan jirim untuk
menyelesaikan masalah yang
mudah.

menyatakan perubahan kepada


keadaan jirim dalam proses fizikaL
menerangkan perubahan kepada
keadaan jirim yang melibatkan
penyerapan dan
pembebasan haba,
memberi contoh pemerhatian harian
yang menunjukkan perubahan
kepada keadaan jirim.

menerangkan dengan contoh


pelbagai kegunaan pengembangan
dan pengecutan jirim dalam
kehidupan harian,
mengaplikasikan prinsip
pengembangan dan
pengecutan jirim dalam
menyelesaikan masalah yang mudah.

HARI RAYA KORBAN 12 DAN 13 SEPTEMBER 2016 (ISNIN DAN SELASA)


HARI MALAYSIA 16 SEPTEMBER 2016 (JUMAAT)

Band 4
menggunakan
pengetahuan
saintifik dan
kemahiran saintifik
untuk mengkaji
Matahari
membebaskan
haba dan kesan
haba terhadap
jirim mengikut
prosedur yang
betul dengan
bimbingan.

RANCANGAN TAHUNAN [2016] SAINS TINGKATAN 1


CUTI PERTENGAHAN PENGGAL KEDUA 2016

(19/9-23/9)

35
(26/9 30/9)
36
(3/10-7/10)

2.5 Memahami
bahawa
permukaan
objek yang
gelap dan
Kusam
menyerap dan
membebaskan
haba dengan
lebih baik

Menjalankan eksperimen untuk


menunjukkan yang berikut:
a) objek yang gelap dan kusam
menyerap haba lebih baik
daripada objek putih dan
berkilat,
b) objek yang gelap dan kusam
membebaskan haba lebih baik
daripada objek putih dan
berkilat.

2.6 Menghargai
faedah
pengaliran
haba

Membincang dan mempraktikkan


amalan seperti membuka tingkap
dalam kelas atau makmal untuk
meningkatkan pengaliran udara.

menyatakan objek yang gelap dan


kusam menyerap haba lebih baik
daripada objek putih dan berkilat,
menyatakan objek yang gelap dan
kusam membebaskan haba lebih baik
daripada objek putih dan berkilat,
menjalankan eksperimen untuk
mengkaji penyerapan dan
pembebasan haba.

37
(10/10-14/10)

mengamalkan prinsip pengaliran


haba demi
kehidupan yang lebih selesa.

38
(17/10-21/10)

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN

39
(24/10-28/10)

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN

40
(31/10-4/11)

PERBINCANGAN KERTAS SOALAN PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN

41
(7/11-12/11)

HARI PERSEKOLAHAN DAN PENGURUSAN AKHIR TAHUN

42
(14/11-18/11)

HARI PERSEKOLAHAN DAN PENGURUSAN AKHIR TAHUN

43

HARI PERSEKOLAHAN DAN PENGURUSAN AKHIR TAHUN

Band 5
mengamal dan
menilai maklumat
saintifik untuk
menyiasat objek
yang gelap dan
kusam menyerap,
membebaskan
haba lebih baik
daripada objek
putih dan berkilat
mengikut prosedur
yang betul dan
bersistematik.

RANCANGAN TAHUNAN [2016] SAINS TINGKATAN 1


(21/1125/11)

CUTI AKHIR TAHUN 2016


21 NOVEMBER 31 DECEMBER 2016