Vous êtes sur la page 1sur 1

PENTAKSIRAN PSIKOMETRIK

UJIAN APTITUD AM TAHUN 3 TAHUN 2015


KERTAS JAWAPAN OBJEKTIF
MAKLUMAT MURID
NAMA MURID

KELAS

ARAHAN
GUNAKAN PENSIL 2B ATAU BB SAHAJA.
SILA HITAMKAN JAWAPAN DI BAWAH MENGIKUT HURUF JAWAPAN YANG ANDA PILIH.
PADAMKAN DENGAN SEMPURNA MANA-MANA TANDA YANG ANDA UBAH

1
2
3
4
5

21
22
23
24
25

6
7
8
9
10

26
27
28
29
30

BM1

BM2

BM3

41
42
43
44
45

61
62
63
64
65

46
47
48
49
50

66
67
68
69
70

M1

M2

11
12
13
14
15

31
32
33
34
35

16
17
18
19
20

36
37
38
39
40

BM1

BAHASA MELAYU
BM2
BM3

BI1

51
52
53
54
55

BI2

56
57
58
59
60

BI1

PERMARKAHAN
BAHASA INGGERIS
BI2

71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

BI3

BI3

M1

M3

MATEMATIK
M2

M3

BPSH/PPsI/UAAT3