Vous êtes sur la page 1sur 3

Stphane Payen

DIVISION IN 4
GROUPS OF 4 (takadimi)

ta ka di mi ta ka di mi

etc...

GROUPS OF 3 (takita)


ta ki ta ta ki ta ta ki ta ta ki ta etc...
GROUPS OF 5 (takatakita or takitataka or tadiguenatom)


ta ka ta ki ta ta ka ta ki ta ta ka ta ki ta ta ka ta ki ta

etc...

GROUPS OF 7 (takadimitakita or takitatakadimi)


ta ka di mi ta ki ta ta ka di mi ta ki ta ta ka di mi ta ki ta ta ka di mi ta ki ta etc...
GROUPS OF 9 (takadimitakatakita or takadimitakitataka or takatakitatakadimi or ...)

ta ka di mi ta ka ta ki ta ta ka di mi ta ka ta ki ta ta ka di mi ta ka ta ki ta ta ka di mi ta ka ta ki ta etc...

DIVISION IN 3
GROUPS OF 3 (takita)


ta ki ta ta ki ta etc...
GROUPS OF 4 (takadimi)


ta ka di mi ta ka di mi ta ka di mi etc...
GROUPS OF 5 (takatakita or takitataka or tadiguenatom)

ta

ka

ta

ki

ta

ta

ka

ta

ki

ta

ta

ka

ta

ki

ta

etc...

GROUPS OF 7 (takadimitakita or takitatakadimi)


ta

ka

di

mi

ta

ki

ta

ta

ka

di

mi

ta

ki

ta

ta

ka

di

mi

ta

GROUPS OF 9 (takadimitakatakita or takadimitakitataka or takatakitatakadimi or ...)

ta ka di mi ta ka ta ki ta

etc...

ki

ta

etc...

DIVISION IN 5
GROUPS OF 5 (takatakita or takitataka or tadiguenatom)


ta ka ta ki ta ta ka ta ki ta etc...
GROUPS OF 3 (takita)


ta ki ta ta ki ta ta ki ta ta ki ta ta ki ta etc...
GROUPS OF 4 (takadimi)


ta ka di mi ta ka di mi ta ka di mi ta ka di mi ta ka di mi etc...
GROUPS OF 7 (takadimitakita or takitatakadimi)

ta ka di mi ta ki ta ta ka di mi ta ki ta ta ka di mi ta ki ta ta ka di mi ta ki ta ta ka di mi ta ki ta etc...
+ same with 9

DIVISION IN 7
GROUPS OF 7 (takadimitakita or takitatakadimi)

ta ka di mi ta ki ta

ta ka di mi ta ki ta


etc...

GROUPS OF 3 (takita)


ta ki ta ta ki ta ta ki ta ta ki ta ta ki ta ta ki ta ta ki ta etc...
GROUPS OF 4 (takadimi)

ta ka di mi ta ka di mi ta ka di mi ta ka di mi ta ka di mi ta ka di mi ta ka di mi etc...
GROUPS OF 5 (takatakita or takitataka or tadiguenatom)

ta ka ta ki ta ta ka ta ki ta ta ka ta ki ta ta ka ta ki ta ta ka ta ki ta ta ka ta ki ta ta ka ta ki ta etc...
+ same with 9

ALL POSSIBLE GROUPS


GROUPS OF 3

GROUPS OF 4

GROUPS OF 5

Same with 6, 7, etc...