Vous êtes sur la page 1sur 3

uu jih 19 l fld,f

a ,la uu wfma f.or yg


s h
s tlu mr
s u
s s fld,,
a d wfma
f.or l=reKe.,'uu ta ojij
a , id$fm< lr,d f.or fj,d yg
s f
s h'wfma f.or
tyd me;f
a ;a f.or yg
s f
s h wfma mxqp,
s d ta lh
s kf
a ka wfma wuu
s f.a kx.h
s s thd
neo,d bkk
a uy;;
a hh^sndmm
a & thd,g mf
q ;l yg
s h
s d thd bif
a ldf, 6 jifra
bkf
a k.mxqpg
s wjr
q eoq 35 j;
s r ndmm
a g;a ia jf,a ndmm
a jev lf,a ixpdrl
fydag,hl'thd yeuodu Wfoag .y
s k
s a yjig tkjd'oj,g
a
mxqps ;kh
s u
bkf
a k'mxqps uf.;
a a tll
a .dvla hdth'suu;a yeu fj,dfju jf.a tfy hkjd'mxqps
gl
s la uy;h"sgl
s la io
q h
q 's
ojila Wfoa uu tfy hkfldg mxqps fmk
a k
a yg
s f
s h kE bii
a ry fodr;a
jy, ;n
s k
q 'ta ki
s d uu f.a mg
s m
s ii
a me;f
a ;k'awuu
s g ir
s s uu hkfldg mxqps
fgdhs,gs tl .dj bii
a ry pq lrkjd .ju
q la weo,d yg
s f
s h tl
a
Wvg
Wii
a f.k'mxqpf
s . ll=,a fol uu fydog oell
a io
q u
q io
q h
q "suy;h'smxqps pq lr,
fydo.kk
a j;a ug fmkk
q d ug wmyq hkk
a ys;=kd t;a fj,djla kE'ug lrkak
fohla ke;s jk
q d ,ecc
a dfj nE'mxqps udj oel,d .eii
a qkd'Bg mif
a i thd ke.g
s ,d
my;f
a f,d ;n
s k
q mekg
a %sh weo.;a;d'uu bii
a ry me;a;g .h
s d'bgmif
a i f.or
yh
s dt
q od ug mxqpf
s . we. oel, wdidjla we;s jk
q d'uu tl u;la lr,d wf;a
mdr;a .eyejj
s d'b;k
s a myj
q od wdfh;a uu tfy .h
s d mxqps Whuk
s a yg
s f
s h mxqps uu
oy
s d n,, yk
s d Wkd'mxqps lj
s j
s fld,,
a f.org tkfldg l:d lrk tkkj;a
okk
a eoo
a lh
s ,d uu lj
s j
s d wfmda fuyg tkfldg fudlgo l:d lr, tkf
a k mxqps
j;
s rhf
s k bkf
a k lh
s ,d't;fldg mxqps lj
s j
s yd tl
a ;u b;k
s a mg
s s mif
a ik;
qa a
wfj lh
s ,d uu lj
s j
s d b;k
s a bii
a ry fodr jy,d ;n
s k
q ki
s d wfjs lh
s ,d'mxqps
weyj
q fudkjo oelf
a l kE f ko
a lh
s ,d uu lj
s j
s d wfmda fjko olk
s ake;s f.dvla
foj
a ,a oelk
a d lh
s ,d'mxqps tfyu lh
s k fldg yk
s dfj,d lj
s j
s d'\fudv
a fhda wdfhj;a
f.orlg hk fldg l:d lr, hkak lh
s , lk ur
s l
s =jd'mxqps fn%ih
s rA btllj
a ;a
weo,d ysgf
s h kE mxqpg
s f,dl= f.vs folla ;n
s qkd'uu mxqpf
s . ,ii
a k n, n,d
yeuodu ;kh
s u i;g
= q jk
q d iuyr ojij
a ,g mxqps kdk oy
s d fyfrka n,df.k
bkk
a jd'
ojila ndmm
a d wfma f.or wejo
s k
s a ug lj
s j
s d cks;a uu wo ?g f.or
mxqph
s s u,,
a h
s s tll
a
bkk
a
lh
s ,d'wfm .ork
s a b;k
s a tfy hkjg fli
a a tla
;n
s f
q ku kE fudlo wuu
s f. kx.f
s k'ta ojij
a , wr .%sia hkak= ik
s a tl'mxqp,
s df.
f.or ;ju jev bjrlr,d ;n
s f
q k kE. mxqp,
s d bkak lduhgh's bii
a ry fdrhs
j;
s rhs yhs lr,d ;snf
q k.wfk;a ldur j, fodrj,a yhs lr,d ;n
s f
q k kE'b;k
s a
wms ld,d tfyu gj
s n
s ,n,d yg
s h
s d u,,
a s .h
s d ko
s d.kak'mxqps lj
s j ck;
s a wfk;a
tjf.a odrj,a ke;s ki
s d wfma ldufra ko
s d.uq lh
s ,d' uu;a yd lj
s j
s Bg mif
a i
mxqps lj
s j
s Thdg ksou
s ;kus ko
s d.kk
a lh
s ,d tkk
a weo yo,d fokak lh
s ,d
.h
s d'uu;a mxqp;
s a tll
a .h
s d'ldufrA weoj,a folla tlg lr,d ;n
s f
q ka u,,
a s
whf
s k yg
s f
s h'Bg mif
a i uu fuyd me;f
a ; wefo ko
s d.;a;d' mxqps weof.k
yg
s f
s h ialrg
A s tll=hs n,ji
s a tll=h's mxqps t,h
s g .y
s ,
s ,
a d gl
s fj,djlk
s a o;a
uok
s iof
a o weyk
q Bg mif
a ia uqk fudo,d fodrj,a fol jykj weyqk' Bg
mif
a ia ldufrA fodr jy,d uu odyd ne,j
q u u ko
s s jf.a yg
s h
s d Bg mif
a ia mxqps
w,u
a drf
s hka khg
s h
s la jf.a .jqula wrf.k rela tl Wvk
s a od,d weof.k yg
s h
s
n,
s ji
q a tl .ef,jj
s d'mxqps weo;d yg
s f
s h l,q mdg fn%ih
s rA tll'a Bg mif
a i mxqps

wr khg
s sh jf.a ,ju
q weof.k wii
a g w; od,d fn%ih
s rA tlh's idhhs mekg
a %shs
.ef,jj
s d'idf, Bg mif
a i ,hg
s s tl ku
s j
q d idf, n,n
a s tl od,d ;n
s f
q k fufy
;n
s f
q k fldg n;
s ;
a s ki
s d tfl t,h
s fydog ldufrg
A wdjd yrh
s g n,n
a s tlla
od,d jf.a Bg mif
a ia mxqps weog wdj wej,
s a,d ughs u,,
s g
s hs ueoo
a foka ko
s d
.;;
a 'ug oeka kk
s o
a hkf
a ku ke'fudo uu ysk oeloel wf;a .yk tlf
a lkd ud
,.u ko
s s ug ul
q =;a lrkk
a j;a nE fudlo pdgrA jf
q kd;a bo, d bjrh's uu oeka
bkf
a k mxqpg
s w k;
s a me;;
a yer,
s d ug fydogu ke., ;f
s hkf
a k'uu tfyu
bkk
a fldg kk
s o .h
s d'wfh;a ug ? ueoos weyerekd'lkg fudflla yrs if;l
a a
.y
s k
s a uu jj
q .i,d oeuu
s g mif
a i yr.
s h
s d'uuwdfh;a mdrla ko
s d.kk
a hkfldg
mxqpj
s oell
a mxqps bkf
a k u,,
a f
s . me;;
a yer,
s d'll,
= la biairyg kudf.k
yg
s f
s h mxqpf
s . .ju
q we.gu we,,
s d jf.a thdf. f,dl= mii
a uf. bii
a ry
;n
s k
q 'uu;a ta me;;
a yerek yer,
s d u u ko
s j
s f.a thdf. mii
a Wvk
s a uf . w ;
;n
s n
s d'thd gl
s la wefyfrkk
a jf.a .y
s k
s a wdfh;a tfyuu yg
s h
s d'uu w; tfyuu
;dsf.k yg
s h
s d uf.a w;g oefkkj thdf.a mif
a ia ;f
s hk fidmg
a s .;h
s uu t l
we..
s .
a lk
s a fyuy
s g
s tnj
q d'li
s s wj,
q la kE'uu uf,a w;k
s a gl
s la yu
s y
s g
s mr
s u
s eoo
s
t;fldg mxqog
s weyerekd uu ko
s j
s f.a yg
s h
s d mxqps uf.a w; my,g od,d
wdfh;a ko
s d.;;
a 'uu gl
s
fj,djlk
s a wdfh;a mxqpg
s ,xfj,d uf.; okysi
mxqpf
s . mif
a i jok
s
jo
s h
s g ;h
s d.;a;;h
s df.k uf. w; uf. ll=, Wvk
s a
;h
s df.k bii
a ryg wrf.k .h
s doeka mxqpf
s .a mf
q la odfr uf.a w;g oefkkj'
mxqps ll=,la bii
a ryg kudf.k yg
s mq ki
s d hg ll=f, we;=,a me;a; w;
;h
s d.kk
a m,
q j
q ka jk
q dmxqpf
s . li
s u
s m%:p
S drhla keyeBg mif
a i ug ys;=kd gl
s a
jefvd wevj
s dki
a a lrkk
a uu gl
s gl
s w; Wvg wrka .h
s d mxqps ll=, kudf.k
ki
s d Wvgu w; wrf.k hkk
a m,
q j
q k Wkd oeka l=l=f,a Wvu ,ek uf. w;
jok
s j uu gl
s la t;k w;.Ejd t;k w;.dk fldgu mxqps l=, md;a lrkak
yeoj
q uu blu
a kg w; .;;
a
t;a mxqps ll=, md;a lfrA kEuu wdfh;a
m,f
a ,ydhk
s a mxqpf
s .a .ju
q w,,
a f.k yu
s g
s Wvg flrej t;fldgu mxqps gl
s la
flor
s s .d,d ;j gl
s la u,,
a f
s .a me;a;g yerekdoeka mxqpf
s . .ju
q wef.ka nr
q e,a
fj,d ;f
s nkf
a k uu wdfh;a .ju
q Wii
a kk
a g%hs tll
a ok
q k
a d fus mdr uu mqxpf
s .
.ju
q okyf
s ika wvg bii
a j
q d Bg mif
a i uu l,jd Wvska w; ;n
s n
s d t l
a l=,a
udr ik
s o
s h
q s uu ;j gl
s la w;.d,d Wvg w;.Ejd uf.a w; oeka thdf. mif
a ia
w; jok
s jduu .ju
q bfkka Wvgu bii
a j
q d Wii
a ,d uu thdf. f,dl= mii
a
w;.ejd uu yu
s g
s thdf.a mf
q la odfr of
s .a w;.ejdmf
q la odfr o.
s g yk
s s frdau
.ia gl
s la ;n
s k
q t;fldg mxqps ll=, ;j gl
s la bii
a j
q duu yu
s g
s mxqpf
s . mi
q f
s .
ii
a g w; oeuu
s d oeka ug wefykjd mxqos yhf
s hka yi
q u
a .kak nj t;k uh,
s a
f.dvla ;n
s k
q d uu gl
s l t;k w; .d,d we;=,g w; oeuu
s dt;k fydogu f;;a
fj,d uu uf. we.,
s ,
a la we;=,g oeuu
s dt;fldgu mxps wya lj
s j
s d ug oeka
fydogu Ij
q rA mxqps ko
s s keye lh
s ,d'uu uf.a we.;
s ;
a kekof. y;
q ;
a we;=,g
od,d l,;kk
a
jk
q dBg mif
a ia uu mxqpf
s . f,dl= fnd,
a ;ka fol w;.ejd
t;fldg mxqps uf. me;;
a yerekd yer,
s d uf. oy
s d n,, krl fld,,
a lh
s ,d
wu;
q = jo
s shg lj
s j
s d uu y;
s =jd mxqpf. wlue;a;la ke lh
s ,d mxqps lj
s ds u,,
a s
weyerefkd;t
a fyu
t ki
s d wms wk;
s a ldufrg
A huq lh
s ,d Bg mif
a ia mxqps
ke.g
s ,d fodr wer,d uu t,h
s g wjg mif
a i fodr jy, wk;
s a ldufrg
A
.h
s d.h
s dg mif
a ia ;uf
q ia udj mi
s i
a q jegg
s j
q d ck;
s a lh
s ,d udj ndf.k udj li
s a
lrf.k lrf.k .h
s duf. weou
q s .,j,d uf.a mhh
s lgg wrf.k bfrjj
s d

ug bkk
a ners Wkd t;
a a t ;;
a u ug .h
s dmxqpf
s .a uqk mr
q j,d uf.a nv=qug udr
,ecc
a ys;=k wdfh;a mxqps uk
q fydof.k wej;
s a udj li
s a lr, thdf. weof.k
yg
a mq .ju
q .f,d,
a d oeuu
s uu ta fj,dfj ;ud wthdf. mxqpf
a . u,
q q we.u
oelf
a l ug yg
s f.ku thdf.a u,
q q we.u li
s a l,d ;kf
a ol li
s a l,db mif
a i
wefoa ydki
a s lrj,d ll=,a fol fome;;
a g od,d thdf.a yq;; fydog f,j lej
tflka ;j;a ci
q a f nf
s rkk
a .;;
a dwfka megf
s hd ug ;j;a bkk
a ne we;=,g
odkk
a lsh,d uu fili
a a lr,d fkd;n
s k
q ;a je, fydog n,,d ;n
s qk ki
s d fydo
wd;,a tlla ok
q kduu m,
q j
q ka yeu fu,djlu mxqpf
s .ka oeka wd;,a .;;
a t;a
thd,d oeka w,;
q a f.h;a wrf.k moxsph
s g .y
s k
s a bkf
a kfulhs uf.a l:dj