Vous êtes sur la page 1sur 4

INFORMATII PRIVIND CLADIREA CERTIFICATA

Anexa la Certificatul de performanta energetica nr.............


1. Date privind constructia:
Categoria cladirii:
de locuit, individuala
de locuit cu mai multe apartamente (bloc)
camine, internate
spitale, policlinici
hoteluri si restaurante
cladiri pentru sport
cladiri socio-culturale
cladiri pentru servicii de comert
alte tipuri de cladiri consumatoare de energie
Nr. niveluri:

Subsol
Parter +1 etaje

Demisol

Nr. de apartamente si suprafete utile:


Tip. ap.
1 cam.
2 cam.
3 cam.
4 cam.
5 cam.

Aria unui apartament


[m2]
0
0
0
0
0
TOTAL

Volumul total al cladirii: 18791

Nr. ap.

Sut [m2]

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

m3

Caracteristici generale si termotehnice ale anvelopei:


Tip element de
constructie
P1 (PERETE EXTERIOR)
P2 ( PERETE EXTERIOR)
P3 ( PERETE EXTERIOR)
P4 (PERETE EXTERIOR )
P5 ( PERETE EXTERIOR)
P6 ( PERETE EXTERIOR)
P7 ( PERETE EXTERIOR)
P8 ( PERETE EXTERIOR)
P9 ( PERETE EXTERIOR)
P10 ( PERETE EXTERIOR)
P11 ( PERETE EXTERIOR)
F1 ( FERESTRE EXTERIOARE)
F2 (FERESTRE EXTERIOARE )
F3 ( FERESTRE EXTERIOARE)
F4 ( FERESTRE EXTERIOARE)
F5 ( FERESTRE EXTERIOARE)
F6 ( FERESTRE EXTERIOARE)
U1 ( USA EXTERIOARA)
U2 ( USA EXTERIOARA)
U3 (USA EXTERIOARA )
U4 ( USA EXTERIOARA)
PS ( PLACA PE SOL)
PP ( PLACA SUB POD)

Rezistenta termica
corectata [m2K/W]
1,061
0,959
1,056
1,06
0,832
0,833
0,751
1,06
0,833
0,958
1,059
0,31
0,31
0,31
0,31
0,31
0,31
0,19
0,19
0,19
0,19
0,558
9,638

-1-

Aria
509
135,2
318,6
156
217,8
96,6
212,4
248,4
241,4
233,7
561,2
97,3
32,4
29,2
73,8
81,8
160,1
12,5
5,8
2,1
6,7
1579
1579

Total arie exterioara AE

6590

m-1

Indice de compactitate al cladirii, AE/V : 0,351


2. Date privind instalatia de incalzire interioara:

Sursa de energie pentru incalzirea spatiilor:


Sursa proprie, cu combustibil: -CENTRALA TERMICA PROPRIE
Centrala termica de cartier
Termoficare - punct termic central
Termoficare - punct termic local
Alta sursa sau sursa mixta:
Tipul sistemului de incalzire:
Incalzire locala cu sobe,
Incalzire centrala cu corpuri statice,
Incalzire centrala cu aer cald,
Incalzire centrala cu plansee incalzitoare,
Alt sistem de incalzire:

Date privind instalatia de incalzire locala cu sobe:


- Numarul sobelor:
- Tipul sobelor, marimea: Date privind instalatia de incalzire interioara cu corpuri statice:

Tip corp static

580/160/10
680/160/15
350/160/18

Numar corpuri statice


[buc.]
in spatiul in spatiu
Total
locuit
comun
20
5
25
112
16
128
10
6
16
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Suprafata echivalenta termic


[m2]
in spatiul in spatiu
Total
locuit
comun
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

- Tip distributie a agentului termic de incalzire:

- Necesarul de caldura de calcul: 3785 kW


- Racord la sursa centralizata cu caldura:

inferioara,
superioara,
mixta

racord unic,
multiplu: 0 puncte

- diametru nominal: 80 mm
- disponibil de presiune (nominal): 8300 mmCA
- Contor de caldura:

- tip contor - ,
- anul instalarii 0 ,
- existenta vizei metrologice - ,

-2-

- Elemente de reglaj termic si hidraulic:


- la nivel de racord - ,
- la nivelul coloanelor - ,
- la nivelul corpurilor statice - ;
- Lungimea totala a retelei de distributie amplasata in spatii neincalzite: 0 ;
- Debitul nominal de agent termic de incalzire 0 l/h;
Date privind instalatia de incalzire interioara cu planseu incalzitor:
- Aria planseului incalzitor: 0
m2
- Lungimea si diametrul nominal al serpentinelor incalzitoare: - Tipul elementelor de reglaj termic din dotarea instalatiei: 3. Date privind instalatia de apa calda de consum:
Sursa de energie pentru prepararea apei calde de consum:
Sursa proprie, cu:
Centrala termica de cartier
Termoficare - punct termic central
Termoficare - punct termic local
Alta sursa sau sursa mixta:
Tipul sistemului de preparare a apei calde de consum:
Din sursa centralizata,
Centrala termica proprie,
Boiler cu acumulare,
Preparare locala cu aparate de tip instant a.c.m.,
Preparare locala pe plita,
Alt sistem de preparare a a.c.m.:
Puncte de consum a.c.m.: 38
Numarul de obiecte sanitare - pe tipuri:

Lavoar - 12
Spalator - 2
Cada de baie - 0
Dus - 0
WC - 24

Racord la sursa centralizata cu caldura:


racord unic,
multiplu: 0 puncte,
- diametru nominal: - 80 mm,
- necesar de presiune (nominal): - 8300 mmCA
Conducta de recirculare a a.c.m.:

Contor de caldura general:

functionala,
nu functioneaza
nu exista

- tip contor - ,
- anul instalarii 0 ,
- existenta vizei metrologice - ;

Debitmetre la nivelul punctelor de consum:

-3-

nu exista
partial
peste tot

4. Informatii privind instalatia de climatizare:


Nu exista
5. Informatii privind instalatia de ventilare:
Nu exista

6. Informatii privind instalatia de iluminare:


Instalatia electrica de iluminat este realizata cu corpuri de iluminat echipate cu lampi flouresc

Intocmit
Auditori energetici pentru cladiri:

-4-