Vous êtes sur la page 1sur 3

EEN NIEUW BEGIN

(A whole new world)

Musicalgroep "Stretch" Tilburg SOLO'S muziek: A. Menken Engelse tekst: T. Rice arrangeur/bewerker: Mark
Musicalgroep "Stretch" Tilburg
SOLO'S
muziek: A. Menken
Engelse tekst: T. Rice
arrangeur/bewerker: Mark Pepping
q = 128
D
(add9)
#
dolce
4
«
«
œ»
œ »
«
«
«
#
Œ
«
»
»
w
«
«
«
«
4
j ˆ«
»
»
˙«
«
»
»
» œ
w
ˆ«
«
ß ===========================
&
»
ˆ«
»
œ » » »»
»
»
»»
»
»
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
Í
===========================
# 4
«
«
ˆ «
˙«
«
«
«
ˆ «
«
«
ˆ«
ˆ «
˙« « « «
«
«
œ» »
œ»˙ » »
« œ˙» » »
œ » » »
#
4
«
«
«
»
»
?
j ˆ«
j ˆ«
j ˆ« »
»
» »
» »
ˆ« « «
j
»
» »
» »

ALADDIN:

F # D G/B A/C # « « « « « « # « «
F
#
D
G/B
A/C #
«
«
«
«
«
«
#
«
«
«
«
«
«
«
« « «
«
«
«
« « «
«
«
«
«
«
«
«
« ˆ ˆ«
«
«
ˆ ˆ «
«
«
«
============================
&
ˆ«
ˆ« « « «
« ˆ «
ˆ«
ˆ «
«
˙«
ˆ« « «
ˆ«
_
ˆ« « «
˙«
_ w
On
-
ze
we
-
reld
is
mooi
span -
nend
schit
- ter - end
stra
-
lend
# 7 # Em/G F F # 7 /A # Bm Bm/A G D A
# 7
#
Em/G
F
F # 7 /A # Bm
Bm/A
G
D
A 7
#
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
« « «
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
« ˆ «ˆ
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
============================
&
ˆ«
#ˆ« «
ˆ « «
ˆ«
n
ˆ«
ˆ«
«
ˆ« j j ˆ«
«
_ˆ« «
_ˆ« «
_
_ˆ« « «
ˆ«
«
(
)
ˆ «
j
_
j
_
_« ˆ « _ w
't Is
en
we
-
reld
waar
- in
je
al
je
zor - gen
snel
ver
- geet
#
D
G/B
A/C
#
« «
«
« « «
« « «
« «
«
« «
« « «
« « «
« «
«
«
«
«
« ˆ ˆ «
===========================& #
ˆ«
« «
« ˆ «ˆ
« ˆ «
« « «
« « «
ˆ «
ˆ«
ˆ «
ˆ «
«
˙«
« «
ˆ« « «
ˆ« « «
˙«
_
_ w
'k Maak
m'n
ho
- ri- zon
breed,
toon
je
won
- der
na
won
- der.
# 7 # Em/G F F # 7 /A # Bm Bm/A G D #
# 7
#
Em/G
F
F # 7 /A # Bm
Bm/A
G
D
#
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
œ» » »
«
«
« ˆ «ˆ
«
«
«
«
«
«
«
«
« « «
«
j ˆ«
ˆ« « .
j ˆ«
ˆ«
============================
&
ˆ«
#ˆ «
ˆ « «
ˆ«
_ˆ« «
n
ˆ«
_ˆ« «
ˆ«
_
«
ˆ« j j ˆ«
_ˆ« « «
ˆ«
»
(
)
ˆ «
j
Al
-
les
e
-
ven
bij
-
zon
-
der
op
een
Per - zisch
to
-
ver
- kleed
Vlieg
met
me
A
D
A
A/C #
A 7
D (add9)
D
£
#
«
#
« « «
«
« «
« «
«
«
« «
w
ˆ« .
« «
œ» »
« «
ˆ«
j
« «
«
« « «
« «
« « «
« « «
« «
« «
«
j ˆ«
ˆ« «
«
ˆ« j ˆ«
« « ˆ
j ˆ«
˙«
ˆ«
ˆ«
ˆ«
============================
&
» »
ˆ«
mee
van
nu
af
zijn
we
bei
- den
vrij
nie -
mand
die
JASMINE:
#
G D/F #
«
G D/F #
«
Bm 7
E 7 sus 4 E 7
G/A
«
#
œ»
œ»
« «
œ»
« «
«
«
»
«
œ»
« «
ˆ« .
«
»
ˆ« .
«
« «
« «
« «
«
« «
œ» » » »
» »
« «
============================
&
» »
«
» »
»
« «
ˆ«
j
ˆ«
« « «
« «
«
.
j ˆ«
ˆ«
» » »
ˆ«
j
ˆ«
j
ˆ« « ˆ
« j « «
«
ˆ« «
ˆ«
_ ˆ
«
ons
ge
-
biedt:
Mag
wel
mag
niet
of
zegt
dat
wij
maar
dro
- men
Vlieg
met
je
A
D
A
A # dim 7
F # 7 /A #
Bm
D
7
£
#
« «
«
« «
« «
«
«
«
«
« «
#
œ» »
«
«
w
ˆ« « .
« « «
j ˆ«
«
« «
« « «
« « «
« «
« «
« «
«
ˆ« « «
« «
ˆ« j ˆ«
ˆ«
ˆ«
============================
&
j ˆ«
» »
ˆ«
ˆ «
j ˆ«
˙«
ˆ«
mee
't is
of
ik
door
de
ruim
- te
glijd.
Wij
staan
nu
#
G D/F #
G D/F #
Bm 7
E 7 sus 4 E 7
C Asus 4 A 7
« «
«
#
œ»
œ»
«
œ»
œ»
« « «
«
«
«
»
ˆ« .
«
«
»
ˆ« .
«
« «
«
« «
«
« « «
« «
ˆ«
« «
« «
============================
&
» »
«
» » »
« «
ˆ«
« «
ˆ«
» » »
ˆ«
j
» »
ˆ«
j
ˆ«
ˆ«
ˆ«
ˆ« « «
_ˆ« «
sa
- men
in
een
nieuw
be
-
gin
een
nieu
- we
we
- reld
wacht
op
jou
en

pag. 2 EEN NIEUW BEGIN solo's

JASMINE: D

f

F

===========================& #

« « « « Œ b « ˆ« « ˙« . « « « «
«
«
«
«
Œ
b
«
ˆ«
«
˙« .
«
«
«
«
«
«
«
«
«
œ» J œ»
«
«
«
«
J œ» »
J œ»
«
»
»
œ»
w
«
«
j ˆ« ˆ« j
«
»
ˆ«
»
»
»
»
b
«
ˆ«
ˆ«
»
»
»
»
»
» »

cresc.

j ˆ«

« «

« ˆ ˆ« «

# w

mij

ALADDIN:

«

«

«

ˆ«

«

«

«

«

«

«

« ˆ

«

«

ˆ« «

Œ

«

«

_˙« «

.

vij

Ein - delijk he

-

le- maal

===========================&

#

#

'n Nieuw

-e

we

-

reld

wacht

op

jou

en

mij

B b /D Gm/B b « « C/E A 7 sus 4 A 7 Dm
B
b /D
Gm/B b
«
«
C/E
A 7 sus 4 A 7
Dm
Dm/C
«
«
«
«
« «
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
b
«
« ˆ ˆ «
«
«
«
« «
«
«
«
«
«
«
«
«
ˆ«
«
«
«
«
«
ˆ« «
« ˆ «
˙«
ˆ« « «
˙«
ˆ«
« ˆ ˆ« «
#ˆ« «
« ˆ «
ˆ«
«
ˆ«
«
«
============================
&
ˆ« « «
ˆ«
(
n )
ˆ«
wie
had
dat
dur - ven
den
-
ken?
Zwe
- ven
tuim
-
'len
en
zwen
-
ken
al
die
b
============================
& •
B b
F
C
F
«
« «
« «
b
«
« « «
« «
« «
« « «
«
œ» »
œ»
w
œ» .
« « «
œ» »
« «
« « «
ˆ« j j ˆ«
«
ˆ«
j
ˆ« .
j ˆ«
»
ˆ«
j
œ»
============================
&
«
ˆ«
ˆ«
»
» »
j ˆ«
» »
» »
»
»
»
» »
ruim - te
voor
jou
en
mij
Vlieg
met
je
mee
£
Hoe
is
dit
«
«
«
«
«
b
Œ
«
« « «
« « «
«
«
ˆ «
« ˆ ˆ«
ˆ«
«
============================
ˆ«
_w
& •
Geef
je
o - gen
de
kost
£ b b C « « F B F/A B F/A « « œ» œ»
£
b
b
C
«
«
F
B
F/A
B
F/A
«
«
œ»
œ»
b
œ»
«
«
«
«
œ» »
.
«
«
«
œ»
«
œ»
«
»
ˆ«
j
˙«
ˆ«
œ»
œ»
»
»
œ» .
«
»
»
œ» .
«
»
ˆ« «
»
»
»
»
»
»
«
»
»
»
»
«
============================
&
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
ˆ«
j
»
»
j ˆ«
al
-
les
ooit
ont -
staan
'k ben
net
een
me
-
te
-
oor
ik
schiet
maar
door.
't Is
£
«
«
«
«
«
«
«
b
Œ
«
«
« « «
«
«
«
«
« ˆ
« ˆ ˆ«
«
«
Ó
ˆ« «
j ˆ«
============================
ˆ« « «
ˆ« .
& •
Het
is
ad - em
be
-
ne - mend.

Dm

«

«

«

ˆ«

G 7 sus 4 G 7 B b /C

«

«

«

ˆ«

«

«

«

ˆ«

C

&

&

£
£

«

«

«

ˆ «

« « «

« ˆ ˆ«

« « «

« «

«

ˆ«

F

============================

b

te

laat

«

«

«

ˆ«

om

nu

œ»

»

»

»

nog

te-

«

j ˆ«

«

«

«

«

ˆ« «

rug

«

ˆ« « «

te

«

«

«

ˆ«

su

-

_w

bliem.

gaan

Al - les

e - ven

te « « « ˆ« su - _w bliem. gaan Al - les e - ven

«

j ˆ«

«

«

«

«

«

ˆ«

«

«

«

ˆ«

============================

b

Œ

Een

œ» »

»

»

nieuw

œ» » »

»

be

-

w

gin

œ» .

»

»

»

M'n

œ»

»

»

»

hart

œ» »

»

»

is

C C # dim 7

Dm

F

7 /C

B

b

F/A

B

b

F/A

& b

&

£
£

« «

ˆ« « ˆ ˆ« «

«

«

«

« « «

« «

«

ˆ«

£
£

«

«

«

ˆ«

============================

Œ

Het

«

«

«

ˆ«

is

net

«

«

«

ˆ«

of we

«

«

«

ˆ«

«

«

ˆ« « .

dro - men

«

«

ˆ« j ˙«

«

«

«

«

Wij

œ»

»

»

»

staan

œ»

»

»

»

nu

£
£

« «

«

ˆ«

«

«

«

œ» »

»

»

mid

-

œ»

»

»

»

den

œ» .

»

»

»

in,

«

«

«

«

«

«

ˆ«

j

een

œ»

»

»

»

nieuw

be

-

˙»

»

» »

gin

«

«

«

˙«

«

«

«

j ˆ«

œ»

»

»

»

============================

b

J œ»

»

»

»

œ» J » J œ» » »

»

»

»

b J œ» » » » œ» J » J œ» » » » » »

«

«

«

ˆ«

ˆ« »

»

»

œ»

œ»

»

»

»

ˆ« .

«

j «

«

ˆ«

œ»

»

»

»

œ»

»

»

»

vol

van

puur

ge

-

luk

Wij

staan

nu

mid

-

den

in,

een

nieuw

be

-

gin

pag. 3 EEN NIEUW BEGIN solo's

F

Dm

G sus G

7

4

7 E

b

B /C C

b

7 Dm

F/C

===========================& b

« «

«

ˆ«

de

« «

«

ˆ«

- ze

« «

«

ˆ«

we

« « «

ˆ«

- reld

«

« «

ˆ«

ik

« « «

ˆ«

't liefst

« « «

ˆ«

met

ˆ« ik « « « ˆ« 't liefst « « « ˆ« met w jou «
ˆ« ik « « « ˆ« 't liefst « « « ˆ« met w jou «
ˆ« ik « « « ˆ« 't liefst « « « ˆ« met w jou «
ˆ« ik « « « ˆ« 't liefst « « « ˆ« met w jou «

w

jou

« «

«

ˆ«

Œ

œ»

»

» »

deel

Ó

===========================&

b

œ»

» » »

de

-

œ»

» » »

ze

nœ» »

» »

we

-

œ»

» »

»

reld

bœ» »

» »

deel

œ »

» » »

ik

œ » œ»

»

» »

» » »

't liefst

(

b ) »

» »

œ»

met

w

jou

«

«

« ˆ«

« «

«

j ˆ«

Een

œ» »

» »

nieuw

œ» » » »

be

-

P

& b

B b (add9)

F/A

Gm 7(add4)

F/A

============================

&

Œ

w

œ» .

w

«

j ˆ«

«

«

«

«

«

j ˆ«

 

œ» »

»

»

œ» » »

»

 

Een

nieuw

be

-

 

»

»

»

gin

gin

Een nieuw be -   » » » gin gin   » « « « j
 

»

«

«

«

j ˆ«

œ»

»

œ» »

»

»

»

»

»

»

œ» » œ» » » » » » » » Wij zijn nu vrij « «

Wij

zijn

nu

vrij

«

«

«

j ˆ«

œ»

»

»

»

œ» »

»

»

 

Wij

zijn

nu

 

»

»

»

vrij

============================

b

w

œ» .

w

œ» .

œ» »

» »

œ» » »

»

Wij

staan

nu

b

B

b (add9)

Œ

C

7 sus 4

œ»

»

» »

gin

Œ

« «

_ˆ« j «

U

« «

ˆ« «

F

w

&

&

============================

” ”

============================

«

« «

j ˆ«

œ» » » »

be -

« « «

ˆ«

œ» »

» »

w

w

« j ˆ« œ» » » » be - « « « ˆ« œ» » »

mij.

w

w

œ» » » » be - « « « ˆ« œ» » » » w w

Een nieuw

Ó

voor jou

«

«

_ˆ« j «

U

«

«

«

ˆ«

voor jou

en

«

«

«

ˆ«

en

b

œ» .

»

»

»

w

mij.

in

ARRANGEMENT:

© Mark Music Productions www.markpepping.nl / mark.musci@home.nl