Vous êtes sur la page 1sur 13

La Danza

G. Rossini

Allegro con brio

#> n j # # >
#> n j # # >
> . > .
>

.
.

. . .

>
mf
#> n j # # >
#> n j # #
> . > .

.
.

. . .

>
mf

Piccolo
Piccolo

bb 6
& 8

Flute I

b6
&b 8

Oboe

b6
&b 8

> .

>

dolce

> .

>
pp

>
>
>
>
>
>
>
>
# j # # . . . . # n j # . . . .
>
>

mf

Clarinet 1 in Bb

b6
&b 8

dolce
>
>
>
>
>
>
>
# n # # . . . . # n j # # . . . .
>
>
mf
pp

Clarinet 2 in Bb

b6
& b 8

mf

Bassoons

simile

? b6
# #
# # #

b
8

mf

Horns in F

pp

bb 6
& 8

#n

mf

#n

#n
pp

Trumpet 1 in Bb

b6
&b 8

Trumpet 2 in Bb

b6
&b 8

Trombone

Timpani

? b 6
b8p
? 6
8

mf

Percussions

b 6 Tambourin

&b 8

Tenor & Soprano

b6
&b 8

Baritone & Bass

? bb 6
8

Soprani, Tenori

b6
&b 8

? b6
b8

Choir
Alti, Bassi

Allegro con brio

Violin I

bb 6
& 8

Violin II

b6
&b 8

Viola

dolce
#> n j # # >
#> n j # # >
> . > .
> . > .

.
.
.
.

>
>
pp
mf

>
dolce
>
# n j # #
# j # #

> . > > .


. > . > . > .
mf
pp
>
>

simile
B bb 68 # # # # #
mf

Violoncello

pp

? bb 6
8

? b6
b8

Contrabass

mf

pp

mf

pp

2
10

Picc.

bb
&

Fl.

b
&b

Ob.

b
&b


# j

pp

Cl.

b
& b # J

Cl.

b
&b

pp

#
# # #

# j

pp

? bb

Bsn.

Hn.

bb
&

#n .

Tpt.

b
&b

Tpt.

b
&b

Tbn.

Timp.

Percussions

?b
b
?

#n

#n

b Castagnette
& b J J J J J J J J J J J J J J J

#n

pp

pp

Tr.

bb
&

Bar.

? bb

b
&b

?b
b

Choir

Vln. I

Vln. II

bb #

#
&
. . .
b
#
& b #
. . .

Vla.

j
B bb # # # #
# n

Vc.

? bb

?b
b

dolce

Cb.

18

Picc.

Fl.

Ob.

bb
&

. . . . . . . . .

b
& b

cresc.

b j
&b

Bsn.

Hn.

Tpt.


cresc.

>

pp

ff

pp

>

>

>

>

>

>

>


>

>

b j
&b

>

>


>

>
>

>

>

>

Stoji
. . j j j
J

J
.

Tbn.

? b j
b

Castagnette

b
& b J
bb
&

f
f

pp

>

>

J Tambourin

Gia` la

Bar.

bb j
&

b
&b j

Tr.

Tpt.

Percussions

ff

Timp.

ff

b
j
&b j

cresc.
?b
b

cresc.

Cl.

ff

. . .
. . . . . . . . .
b


&b

p

Cl.

. . . . . .

lu- na`e mez-zo al

ma-

re,mam-ma- mia,

si sal-

te-

>

ra;

o-ra

? bb

b
&b

?b
b

Choir

Vln. I

. . . . . . . . .
bb . . .
&

p

Vln. II

Vla.

cresc.

>

>

Vc.

? bb

J
J
cresc.

arco

?b
b J
pizz.

cresc.

>

>

# n n b
n

>

>

>

>

>arco

.
J

pizz.

Cb.

J . .
.
.
p

cresc.

^
ff

>
b j
j
& b

cresc.
cresc.
f
j
B bb

>

p

>

>

>

>

>

>

26

Picc.

Fl.

Ob.

Cl.

Cl.

Bsn.

Hn.

bb
&

b
& b
b
&b

.
n #

pp

?b
b
>

>

pp

>

bb
&

j .
.

pp

b
&b

. .

pp

pp

b
&b

>

>

pp

j

p

>

n #.

f
>

>

>

>

b
&b

Tpt.

b
&b

Tbn.

?b
b

Percussions

Tr.

mf

b
&b

Castagnette

mf

bb . j
&
J .
bel-

Bar.

>

Tpt.

Timp.

la per

j
j
. .

dan- za-

re,chi in a- mor

j
J n #
non man-che

ra:

Toth
. . j
J
J
f
gi`a la

lu-

na`e

in mez-zoal

j
j
. .
ma-

re, mam-ma mia,

si sai-

te- ra;

>
o-

? bb

b
&b

?b
b

J
ra

Choir

Vln. I

Vln. II

Vla.

bb .
.
&
b
&b

B bb

. .

.
J n #.

J .
p

#
n #
p

. .

n n b
n

p
div.

Vc.

? bb

>

>

Cb.

?b
b
>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

34

Picc.

bb
&

Fl.

b
&b

b
&b

Ob.

Cl.

Hn.

b
&b

?b
b >

>

>

bb
&

>

j n b #

mf

Tpt.

b
&b

Tbn.

?b
b

mf

bel-

la per

dan-

j
j
. .
za-

n b

mf

mf

mf

pp

bb . j
&
J .

mf

>

b
&b

mf

>

mf

Tr.

n b #

n#.

b
&b

Percussions

Tpt.

Timp.

pp

b
&b

.
.
.
J J J

mf

n b #

n # n b

mf

pp

Bsn.

.
.

.
J J J J

.
n#

Cl.

mf Piccolo

j
J n#

re, chi in a-mor non man- che- ra.

Pukari
Bar.

? bb

. . # .
J
J
J
Gia

la lu-na in mez-zo al ma.--

b
&b

?b
b

Choir

Vln. I

Vln. II

Vla.

bb .
.
&
b
&b

. .

C
.
J n#.

n b #

n # b
p

B bb

n # mf n b # n #

Cb.

? bb

>

>

>

>

>

?b
b >

>

>

>

mf

simile
j
b n # b n
mf

mf

Vc.

mf

>

fp

>

mf


mf

mf


mf

43

Picc.

Fl.

Ob.

Cl.

bb .
& J
b
&b

# n
#

b
&b

Bsn.

Tpt.

b
&b

.
J

.
.
.
.
.
.
.
> . > . > .
.
. > . > .
>
>

mf

mf


pp

?b
b
bb
&

mf

b
& b # n #
b
& b #

Hn.

Cl.

Tbn.

Timp.

Percussions

b
&b

?b
b

pp

b
&b

Tr.

pp


Pre-sto

Bar.

? bb
re,

ma mia,

si sal-

te-

pp

j
j
. .

mf

pp

Castagnette

.
J
J

.
J

ton- do,don-

ne mie,

ve-ni-

un

gar- zon

dan- za a ton- do a

. . # .
J

J
J
mam-

mf

pp

Komendanovi

bb
&

pp

pp

Tpt.

te

qu,

bel- lo e

J
gio-

ra.

b
&b

?b
b

Choir

Vln. I

D
bb # n

# .
&
.

mf

Vln. II

Vla.

p
b
& b #
n

divisi

Cb.

.j
b

mf

. . . . . n . . . . . . . . n b.
.
.
.
.
f
pp

. .

B bb #
. . . . . . . . . . . . . . . . b .

. .
.
.
.
.


.
.
. .
f .

pp

Vc.

? bb
?b
b

j j j j j j j
>
>
>
>
>
>
mf
>
j j j j j j j
>
>
>
>
>
>
>
mf

>
>

pp

pp

51

Picc.

Fl.

Ob.

Cl.

Cl.

Bsn.

bb
&

b
& b

b b
&b

b
&b

.
J

b
&b
?b
b

j
.
j
.

mf

. .
j
>

mf

.
J

mf

.
.
.
.
. .
.
. > . > .
>
>
>

. .
>

mf

Hn.

Tpt.

bb
&

b
&b

j
j
. .

Tpt.

Tbn.

Timp.

Percussions

b
&b

?b
b
?

mf

b
&b

. .
J
J

bb
&

con - do a

Bar.

pp

Tr.

J
cia-

j
j

scu- na

toc-

che- ra.

mf

f Stoji

Fin - ch in ciel

bril - la u-

na

stel

.
J
J

-la, e

la

lu-

na

splen- de-

ra,

il

piu

? bb

b
&b

?b
b

Choir

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

Cb.

bb
&

E
j
.

b
& b . .
.
n . . . . . .
.

B bb

. n. . . .

uniti

. . . . .

? bb

?b
b

divisi

.j

mf

. .


. . . . . n. .
.

. . . .
.

. .

. . .

.
.
. .

. . . . . .

.
. . .

j
j
>

>.

j
>

j j
>
>

j
j
>

j
>

j
>

j j
>
>

j
j

>
>
j
j

>
>

.
f

>

J

J

58

Picc.

Fl.

Ob.

bb
&

b
& b

b
& b

b
&b

b # n b

pp

Cl.

j
.

j
b

b # n b

Cl.

b
& b b

pp

Bsn.

Hn.

Tpt.

mf

j #

b
b
j b
n #

? b
b pp

bb
&

pp

b
& b

pp

Tpt.

Tbn.

Timp.

Percussions

Tr.

b
&b

? b
b pp
?

b
&b

J J

Glockenspiel

pp

.
J

j Hanzalek j
j
. b

bel

con la

pi bel-

la tut-

ta

te

dan- ze-

r.

Mam-ma

J b

mi- a, mam- ma

mi-

j
. . j b
J b . # n J
.
J
a, gi

la

lu- nae in mez- zo

ma-

? bb

re, mam-ma

Pukari
Bar.

ntf

bb
&

not-

mam-ma

b
&b

?b
b

Choir

Vln. I

Vln. II

bb
& b

uniti

F
j

.

b
& b n b. . . .
.
n . . . .
.
.
pp

b
b
b # n . .
f

j
b

b
b #

f

f
f

Vla.

B bb b . .

n . b

n # b
. . . .

b
b

.
.
.

pp
simile
f

Vc.

? bb

Cb.

pp

? b
b pp

div.
J

66

Picc.

Fl.

Ob.

Cl.

bb
&

b
&b

b
&b

b #

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

b
& b b

n b # n

mf
mf

Cl.

b
&b

j #

? b b
b

Hn.

bb
&

Tpt.

b
&b

Bsn.


mf

n #


mf

Tpt.

b
&b

Tbn.

?b
b

Timp.

Percussions

b
&b

Tr.

bb
&

J b

mi- a,mam- ma

j
. j
n.
J b . #
J

mi- a, mam-ma

mia,

si sal-

Stoji

te- -ra,

j
J

frin - che,

j
#
J

j

J

frin - che, frin - che,

j

J

frin - che,

j
J

frin - che,

Ljuti 8va bassa


Bar.

? bb

j
b

mi- a,mam- ma

mi- a, mam-ma

mia,

#
J

si sal-

te- -ra,

j
#
J

frin-che,

mam-ma

b
&b

?b
b

Choir

Vln. I

Vln. II

.
bb
b # n.
&
b
& b b #

mf

mf

Vla.

Vc.

B bb

? bb

n #


mf


mf

Cb.

?b
b


mf

10
73

Picc.

Fl.

bb
&

. . .
b . . . . J #.
b
&

Ob.

Cl.

sf

b
&b

sf

sf

b
. .
& b j . . J .

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

mf

n
.

sf

. .
? bb . J

Bsn.

Hn.

bb
&


sf

#. n

b
& b

b
&b

Tbn.

Timp.

?b
b


sf

b
&b

Cast

bb
&

mi - a ---

Tamb.

.
j . . . J .

. . .
. J

si sal-

sf

sf

#.

sf

>

sf

sf

Cast.

sf

te-

sf

sf

sf

sf

sf

.
Toth
.
j j

J # n
J
---

sf

Tr.

mf

sf

sf

Percussions

sf

sf

>

sf

.

. . J
j

sf

sf

Tpt.

sf

mf

sf

Tpt.

sf

Cl.

. . .
.
. .
J #

sf

sf

.
n

sf

.
J

sf

.
#

b
.
&b J
f

ra,

j
J

frinche,

j
#
J

frinche,

j

J

frinche,

j
n
J

j
J

frin-che, frin- che

j
#
J

frin-che,

Tamb.

sf

. j #
.
J

J mia,

si sal

mam-ma

te-

Pukari 8va bassa


Bar.

? bb

mia,

n #J #
J
si sal

te-

b
&b

?b
b

Choir

Vln. I

bb
&
f

.
.
mf

pizz.

Vln. II

.
b
& b . J
sf
f

pizz.

Vla.

B bb . J.
.

sf
f

Vc.

.
? bb . . J
f

Cb.

?b
b J
f

pizz.


sf

sf

sf

. #
.

j

f

mf

# n
mf

#
#

sf

arco

sf

mf

arco
pizz.
f
. . . #

J
n # # .
sf
sf mf
arco
. . .
pizz.
# n # n # . J

sf

arco
f
. pizz.
n n

#
# . . . .

.
sf

pizz.

pizz.


sf

arco

11

H
#
&

81

Picc.

&

Fl.

sf

sf

. .

Hn.

?#

sf

sf

. . ##

sf

# j
&

sf

? #
J

sf

Timp.


sf

sf

la

la ra

? # J

la

Stoji

. . .
JJJ
J

ra

la ra la

la ra

la

sf

sf

sf

sf

sf

sf

sf

sf

sf

sf

. j j j
J
. . .

. . ## j >
JJJ
.

sf

la

ra - - - - - - - - -

la ra la

la

ra

sf

sf

sf

la ra

mf

sf
f

la

j j j
J
. . .

La

la ra

la

ra - - - - - - -

Ljuti Hanzalek


J J J J

Pukari la

fp

la

ra

&

sf

sf

sf

j j j
J
.
Toth . .

ra

. .

sf

sf

sf
p
f Komendanovi

#
&

Bar.

sf

&
J

Percussions

Tr.

#
#

sf

Tbn.

sf

Tpt.

mf

. . . .
J .

>

sf

sf

. . .

fp

#
& nJ

Tpt.

>

#
&

sf

sf

Bsn.

. . .

. . . .
J .
J

# .
& J
p

Cl.

sf

. .

sf

#
& nJ

Cl.

. . . . .
J . J

.
#
& J J

Ob.

La

la ra

la

ra - - - - - - -

j j j
J
. . .

la

La

la ra

la

ra - - - - - - -


J J J J

la

La

Choir

Vln. I

?#

H
#
&

Vln. II

j
J
.
sf p

. . .

la ra

la

ra - - - - - - -

j
J
f

sf

# n ## n

?#

sf

simile

n
n ##

arco
arco

. . ##

arco
B #
Jp

sf

Cb.

j
J
.
p

# n #

sf
Vc.

# j arco
&p
sf

Vla.

?#
p

n #


>

div.

sf

>
sf

12

Picc.

.
#J
&

Fl.

>
# j # #
# n
> . > .

.
.

>
mf
K
>
#> n
. . .
. # n j # # . > . > . >
.
.
b
.


J J b J

1.

92

#
&

sf

. . .
. .

Ob.

&

Cl.

# . . .
&

sf

Piccolo

bb

sf

#
&

Cl.

sf

. . .
sf

fp

Bsn.

Hn.

?#

#
&

sf

sf

&

mf

. . .
. . .
. .
.
.
.

b j
j . j b

sf
mf
. sf
# #
j J bb
.

j
j
bb
#

sf

sf

sf

&

?#

#n

mf

sf

j bb j

sf

Tbn.

mf

j bb j
sf

Tpt.

mf

>
>
>
. bb # n j # . . . . # n
#

sf

Tpt.

mf

. . .
>
>
>
>
. . . bb j # n j # . . . . #> n

J
J
#

sf

bb
J

sf

Timp.

&

Percussions

Tr.

j
.

sf

# j

la ra la

la

ra

.
.
? # J J J. J
la ra la

la

ra

# . . .
& J J J J
la ra la

la

ra

sf

sf

# . . .
& J J J
J

Bar.

. j j j
J
. . .

la

la

la ra

. . .
JJJJ

la

la

. j j j
J
. . .

la

la

. . .
JJJJ

la

la

la ra

la ra

la

la

la

ra - - - - - - -

ra - - - - - - -

ra - - - - - - -

sf

mf

J bb J
sf

sf

Tamb.

. . j . . bb

JJJ . JJ
la la la la ra

. .
JJJ

la.


bb

la ra la

la.

. . j . . bb
JJJ . JJ
la la la la ra

la.

Choir

.
.
? # J J J. J
la ra la

la

ra

la ra

la

ra - - - - - - -

. .
JJJ


bb

la ra la

la.

Vln. I

# . . .
&

1.

Vln. II

#
&

Vla.

B#

Vc.

?#

j
J
.
sf

#> n j # # >
#> n
>
>
. . . bb
. . .
mf

arco

. .
. .
.
.
. .

pizz.
>
j j bb j # n j # # . . . . # n
.
>
b

sf

sf

Cb.

?#

sf

mf

arco
j bb b # #

J
sf

mf

pizz.
.

.
b arco
# #
. . j J b
.
. sf
sf mf
>
pizz.
b arco
# #
b
J
sf

mf

j
bb # # . > . > . > .
#

&
102

Picc.

2.

. . .
. . . j

J
J
sf

#
b
. . . > .
j
& b # #

Ob.

sf

^
j
#
b # # . . . .
&b

Fl.

. . .
.

. . . . . . . . .

. . . .

Cl.


ff

. . .
. . . . . . . . .
.
.

J J


ff

sf

sf

> .
#
b
& b j # # . .

b
& b

Bsn.

Hn.

. . .
. . .
. .
.
.
.

? bb # # . #

bb
&

#n

ff

>
. .

>

>

>

j . j

sf
.
sf

Tpt.

b
&b

? b
b

- .
J J
J J

sf

Timp.

ff


>

>

sf

^
^
ff

>

sf


ff

ff

sf

sf

sf

J
J

ff

>

sf

Tbn.

j
j
j

sf

sf

sf

Tpt.

ff

j J J
.
sf
sf

sf

b
&b

>

>

ff

sf

#
b
& b J

Percussions

Tr.

bb
&

sf


J
J

ra - - - - - - -

? bb

Bar.

la ra

ra - - - - - - -

b
&b

la ra

ra - - - - - - -

la ra

.
.

Cast.


ff

la ra - - - - - - -


J
J

la ra - - - - - - -

J J

ff

.
J J

. . . .
- .

J J
J . . .
f

Cl.

13

la ra - - - - - - -

Choir

? bb

J J

ra - - - - - - -

Vln. I

Vln. II

j
bb # # . . . .
#
J
&

#
b
. . > .
& b j # .

Vla.

B bb # # #

Vc.

? bb # # #

2.

la ra

. . . . . . . . .
. . div.
.

J J
J

. .
. .
.
.
. .

j j j j
.
.
.
.
.
.
.

sf
sf


J
J
sf

Cb.

? b # # #
b

la ra - - - - - - -

. .

sf

j
. j
J
. .
sf
sf

>

J
J
sf

sf

>

>

>

ff


ff

>

>

>

ff

ff

>

>

ff

Vous aimerez peut-être aussi