Vous êtes sur la page 1sur 2

JAWAPAN DST TAHUN 3 2013

BAHAGIAN A
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

JAWAPAN
B
A
A
A
A
C
C
D
A
C
C
C
B
C
B

NO
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

BAHAGIAN B
A. KELAS CARA HAIWAN MEMBIAK
a. MELAHIRKAN ANAK
i. ARNAB
ii. HARIMAU
b. BERTELUR
i. ULAR
ii. IKAN AYAM
iii. BURUNG UNTA
B. TANDAKAN ( / ) PADA OBJEK YANG MENYERAP AIR.
a. /
b. X
c. X
d. /
e. X
f. /
C. TULISKAN MENARIK / MENOLAK
a. MENOLAK
b. MENARIK
c. MENARIK
d. MENOLAK
D. ISIKAN TEMPAT KOSONG
a. Q , P
b. M , N

JAWAPAN
B
C
C
B
D
C
C
C
C
C
A
B
B
A
B

E. JAWAB SOALAN BERIKUT


a. PALING TINGGI
i. TANAH KEBUN
b. INFERENS
i. TANAH KEBUN MENGANDUNGI BANYAK HUMUS
c. PALING RENDAH
i. TANAH LIAT
d. INFERENS
i. TANAH LIAT KURANG MENGANDUNGI HUMUS
e. KESIMPULAN
i. TANAH KEBUN PALING SESUAI UNTUK TUMBUHAN
HIDUP SUBUR DAN MEMBESAR
f. CADANGKAN
i. POKOK KELAPA