Vous êtes sur la page 1sur 1

Ika-10 ng Disyembre, 2015

G. CLEMENTE PADUGA

Magandang araw po!


Ang

sulat

na

ito

ay

upang

ipabatid

sa

inyo

ang

aking

intensyon na tuluyan ng kunin ang lupang kinatatayuan ng inyong


bahay. Ito ay sa kadahilanang ang nasabing lupa, na titulado sa
aking pangalan, ay amin nang gagamitin at palalaguin sa aming
sariling pamamalakad. Binibigyan namin kayo ng palugit

hanggang

sa ika-30 ng Enero taong 2016 upang lisanin ang nasabing lupa at


alisin ang inyong mga personal na kagamitan na napapaloob dito.
Ako po ay umaasa sa inyong kooperasyon at pang-uunawa.
Lubos na gumagalang,
ALYZZA MAE S. ORA

Cc:
Punong Barangay Barangay Sagpangan, Aborlan