Vous êtes sur la page 1sur 1

1

6'

6"

7''

7'

9'

10

30,29
1,20

1,60
2,80

1,40 ,20

6 tr.
32x16,94

1,44

2,25

,82
,45 ,50
,75

,15
1,00

1,48

,50

,50

85

U0

2,385

,85

1,31

2,50
2,15

,85
3,70

,83

1,50

1,26

1,75
2,60

1,45

1,00

,965

4,77

2,50
3,35+1,10

,965

1,00

5,93

1,75
2,60

1,95

1,50

2,08

1,10

5,50

1,20

1,70
1,78

1,11
6,22
2,25
2,60
1,05
,18
,66

1,10
1,20

,50

30,53

Ac.=673,46 mp spatii inchise

1,25
2,60
3,63
,88

,425 ,85 ,425


2,60

1,17

,425 ,85 ,425


2,60

1,45

,92

6 tr.
30x16

,35

6 tr.
30x16

,25

1,31

9'

,35
,85

F4

,35

-2.36
2,39

,50

85

F4

,28

-1.40

p=

F4
,85

F2
F4

R1

p=85

,50
1,00
,15

R1,25

F4

,28
,85 60
2, ,41
1

F1

R1,25

F4

p=85

,35

2,6

,28

,25

F2

S=15,24 mp

1,32

,90
3,70
,12

,45

R1,4

2,40

-1,35

HOL

D
-2.40

2.60

,
2 85
1,4 ,60 ,28
1

,93

65

p=

2,23

P-10

,50

65

p=85

5,43

p=

,50

,87

,67
,45

p=60
,50

,35 ,50

9 tr.
30x15

,50

9 tr.
30x15

2,30
1,80

R1,25

1,10

F4

85

1,17

R1,25

,50 ,35

p=

,50 ,35

FRIZURI DECORATIVE
ZUGRAVELI VAR

4,20

3,65

4,27
p=85

30

9 tr.
30x16

FRIZURI DECORATIVE
ZUGRAVELI VAR

1,65

2,40

2,39

,53

30

pard. parchet

,35

,43

R,86

,71

S=25,35 mp

pard. parchet

,98

1,65

,80

R1

F5

85

2,55
5,66

3,47

1,65

-0.96

p=

garderoba

,68

,32 25

SALA SEMINAR
20 LOCURI

3
1,5
R,86

,15

,98

LAMBRIU H=2.00M
FRIZURI DECORATIVE
ZUGRAVELI VAR

U12

SALA
SEMINAR
20 locuri

P-09

S=22,57 mp
1,37

U2

10

2,6

45
R,

R,
45

pard. gresie

1,54

,56
,60

,77

1,6

,60

S=7,98 mp

p=85

90

,10

2,27

,25

pard. parchet

,90

5,75

,70

1,15

1,40
2,85
4,80

TERASA

,50

,60

1,32

6 tr.
30x16
4,76

P-07.2

F7

5,00

,23

1,09
,25

2,55

,65
,
2,6 85
0
1,6
9

p=85

,11

,77
R1 1,47
R

,85 60
2,

1,94

,70

1,00
2,25

,35

,92

,48

U1

1,6

S=24,20 mp

4,88
1,20

,50
2

,90
3,70

S=15,48 mp

P-08

U1

SECRETARIAT

1,37

2,2
1

P-11

pard. parchet

U2

90

S=60,71 mp

1,00
2,25

5,40

2,89

FOAIER

11,65

U7

,30

,50

P-12

H =8.08m LA LUMINATOR
TAVAN CALOTA PE ROMANATE SI TRESTIE
LUMINATOR ELIPSOIDAL DE PROF. MET.
FRIZURI DECORATIVE LA +4.00-5010 SI 7.30-8.10
BALUSTRI PARAPET CU PANTA SI SCARA
COLOANE COMPOZITE PE SOCLU CU H=4.00M
TAVANE DECORATIVE ALVEOLE LATERALE
ZUGRAVELI VAR - CULOARE ALBA

1.

1.

P-01

CASA SC

12,50
5,95

2.

3.

2.

P-02

GRUP SANITAR

3.

P-03

SAS

3,83

4.

P-04

BIROU DIRECTOR

13,65

5.

P-05

ATELIER DE PICTUR

48,63

6.

P-06

HOL

7.

P-07.1 TERAS

8.

P-07.2 TERAS

24,73
15,48
7,98
25,35

9.

P-08

10.

P-09

SAL

22,57

11.

P-10

HOL

15,24
24,20

SAL

LOCURI

12.

P-11

SECRETARIAT

13.

P-12

FOAIER

60,71

14.

P-13

TERAS

15,77

15.

P-14

HOL

16.

P-15

HOL PRIMIRE, EXPO

17.

P-16

SAL

69,04

18.

P-17

SAL

37,58

19.

P-18

HOL

39,44

20.

P-19

OFICIU

13,45

21.

P-20

MATERIALE INVENTAR MOALE

6,53

22.

P-21

TERAS

2,56

23.

P-22

MATERIALE INVENTAR TARE

6,75

24.

P-23

ASCENSOR PERSOANE

2,97

25.

P-24

VESTIBUL

1,81

11,25
E

83,09

7
1,5
1,3

,45

,66

TERASA

1,40
2,85

U5

P-07.1
pard. gresie

FRIZURI DECORATIVE

4,85
p=85

1,75

1,75
2,80

pard. parchet

9 tr.
30x16

-0.96

,50

pard. parchet

1,5
2,8 0
0

,32

pard. gresie

1,50

1,23
1,00
2,25
,25

P-06
S=24,73 mp

2,84

HOL

U11

HOL

,60

S=83,09 mp

,16
,63

,96
,23

2,60

S=15,77 mp

1,25
2,60

3,32
p=85

4,43

1,85

1,62

,46
1,56

,60

5,00

,53

7,93

4,12
4,00

4,41

2,86

1,75
2,80

R1
,80

,46

1,5
2,8 0
0
,70

,60

0.

SUPR.
(mp)

DENUMIRE CAMERA

TOTAL ARII UTILE PARTER

-2.40

F8

,20
1,00

H= 4.50M

FRIZURI DECORATIVE
ZUGRAVELI VAR

,19

TAVAN ORNAMENTAL
ZUGRAVELI VAR

,79

3
,14
,63

,23

,23

1,09

2,25
,45

ATELIER PICTURA

S=11,25 mp

,30

1,75
3,50
1,55

,23

,25

P-05

HOL PRIMIRE
EXPOZITII TEMPORARE

1,23

,44

85

,50

P-15

,25

2,58

p=

p=
2,03

U1

0
1,5 0
2,8

1,75
3,50

2,11

5,65

1,60
2,80

2,23

5,72
,48

,05

,20

,48 ,65

1,73
1,32

2,0

,625

29,12

,10

,50

,50

2,6

3,63

2,30

U2

pard. parchet

-0.05

,10

F4

ZUGRAVELI

S=48,63 mp

,70

8 tr.
30x16,93

pard. parchet

S=13,65 mp

R1

,60

-1.40

U2

,85

5
1,2 ,60
2

1,58

U5

TERASA
7 tr.
30x16,93

,23

,25 ,50
1,80
,39 ,25

1,10

,30

2,02

P-14

P-13
-2.59

BIROU DIRECTOR

,30
,50

U4

U7

1,00
2,25

F5

F4

U1

5,29

5,77

P-04

pard. parchet

,75
2,80

2,20

1.30
,50

1,30

,15

U3

pard. parchet

0
1,5 0
2,8

,60

F5

1,45
2,80

S=5,95 mp

1,00

,73

85

p=

2,03
2,80

,10

P-03
S=3,83 mp

1,00
2,25

1,71
1,82

2
1,0

TENC. VAR -FRIZURI DECORATIVE


ZUGRAVELI VAR

,65

1,25
2,60
4,46

p=85
,49

GR. S.

,50

6,61

5,47

SALA DE CONFERINTE

10 tr.
29x17,3

4,90

4,50

HOL

,64

,58

,14 ,90

,50
,65

H=4.00
ZUGRAVELI

U1 S=39,44 mp

P-16

4,42

,45

8,17

P-18

5,17

,75
2,80

p=

85

Urf12

,48

4,58

p=85

,30

U13

12,81
,60

1,00

p=85

U2

S=2,97 mp

3,22

pard. gresie

ASCENSOR ,25

1,30
2,80

p=85
2,30 P-02

GOL

22

CASA SCARII

2,16

,60

1,00
2,25

24

3,11

,30

3,65

1,39
2,80

p=1,00

,60

,97

1
2,6 ,25
0

,65

,60

U2
,92

,25,25

23

1,45

U4

1,45
2,80

25

pard. gresie

9,21

26

P-01

20

S=12,50 mp

FRIZURI DECORATIVE
ZUGRAVELI VAR

2,03

27

3,00

18
19

pard. marmura

4,42

28

21

,50

2,25
2,60

17

,35

29

0
1,5 0
2,8

F8

16

1,60

S=37,58 mp

,61
1,58

,35

H=4.00
ZUGRAVELI

,12

,625

2,90

2,99

SALA PROTOCOL

1,50

2,70
4,25
,75
4,25

,55 ,45

F5
,54

15

9
,65
1,6
,19 ,85 60
2,

1,82

,65

P-17

P-24
S=1,81 mp

3,50

S=13,45 mp
pard. gresie

p=0
3,00

,65

,60

p=1,00

3,00

30

14

,29

,50
,65

p=0
,65

12 33 32 31
13

OFICIU

F5

1,10

P-19

F5

+1,731
4 tr.
29x17,3

9 tr.
29x16,8

p=85

,58 ,50
1,23
4,25

9 tr.
30x15,94

,54

F5

,25

mp
U22 S=6,75
pard. gresie

Nr.
crt.

CORP CLADIRE

-2.88

,25

F10

,50

,15

P-22

,80
2,10

H=4.00M U23
ZUGRAVELI

,80
2,10

p=85

1,25
2,60

S=6,53 mp

pard. parchet

4,80

CENTRALIZATOR SUPRAFETE ARIA


UTILA

S=69,04 mp

2,53

1,27

,50

MAT. INVENTAR
TARE

-1,509

1,00
,15

1,25
2,60

11 tr.
32x16,94

p=85
3,00

,35

1,95

1,43

F10

1,60

MAT. INVENTAR
MOALE
pard. gresie

,70

4,46

F5

r. ,9
7 t x1 5
30

4,88

U10
,35

P-20

-2.88

-1.43

1,30

F9

1,36

S=2,56 mp

p=85
2,90

,50

U6

1,25
2,60

pard. gresie

-2.55

6,22

1,51

-0.05

TERASA

6 tr.
32x16,94

1,25

,47

,65

11 tr.
32x16,94

1,33

1,98

1,20
1,95

Scp=16,15 mp

P-21
1,905

,325

F9

1,25

1,20 ,25
,14
,60 ,46

INDICATOR
CAMERA

1,20
1,95

1,78

,325

1,35

5,50

1,98

1,15

,75

29,12

3,00
4,35

3,425

,65

,65

1,94

1,33

3,00
4,35

3,335

1,905

1,79

3,20

2,53

,96

1,26

3,90

,88

3,70

B
,93

,42

1,31

,92

2,385

,25

,25

571.06

Centres d'intérêt liés