Vous êtes sur la page 1sur 34

C A T L E G T I P

T
I
P
O
G
C A T L E
C
A
T

T I P O G R
T
I
P
O
G
C A T L E
C
A
T

T I P O G R
T
I
P
O
G
C A T L E
C
A
T

T
I
P
O
G
C
A
T

T I P O G R

T
C
G
T
C
C
T
I
T
T
C
C
T
T
C
T
T

O G
R
G
L

R
G
L

R
G
L
R
L

R F

T I
E
F I

T I
E
F I

T I
E

E
F I

I C
F
P
G
C
F
P
G
C
F
P
G
F
G
C

C A
I
O
T
C
I
O
T
C
I
O
T
I
T
C

R
L

E
O

F
G

T I
A
F
O
L
A
F
O
L
A
F
O
A
O
L

P O G R
T

I C C
G
R
E G T
T

I C C
G
R
E G T
T

I C C
G
R
T

G
R
E G T

F I C
L
E
A T

I P
L
E
A T

I P
L
E
A T

L
E

I P

C A
G

F
O
G

F
O
G

F
G
F
O

T L
T
L E
I
G R
T
L E
I
G R
T
L E
I
T
I
G R

E G T I
I
P
G T
C
C
F
I
P
G T
C
C
F
I
P
G T
C
C
I
P
c
C
F

P O G R
O
G
I P O
A
T
I C C
O
G
I P O
A
T
I C C
O
G
I P O
A
T
O
G
A
T
I C C

F I C C A
R

G R

L
A T
R

G R

L
A T
R

G R

L
R

L
A T

T L E G
F
I
C
F I C
E
G
L E G
F
I
C
F I C
E
G
L E G
F
I
C
F I c
E
G
F
I
C
E
G
L E G

catleg tipogrfic

P
A

I
O

A
T

G
T

A
I P O G
I
P
O
A
T
A
T

I
P
I
P
O
A
T

I
P
I
P
O

T
R
G

L
O
G
R
L
O
G
R

C
G

L
R

C
E

F
C

L
G
T
I
P
O
G
F I C C A T L E G T

F
I
C
C
A
T
L
E
G
T
I
E
G
T
I
P
O
G
R
G
R

F
I

F
I
C
C
A
T
E
G
T
I
P
O
G
R
1I
G
R

F
I
C
C
A
T

O
C
T
O

P
O

F
G
R

F
I P O G
L
E
G
P
O

F
C
C
L
E
G

F
C
C
L
E
G

P
C

I
G
C

stephy mosquera olaya


T

P
E

L
E

I
C

T L E G
C
C
G R
I
P
A T
C
C
G R
I
P
A T
C
C
G R
I
P
C
C
I
P
A T

I
R
T

I
G
I
C
A
T
I
I
C
A
T
I

P
R
C
R
C
F
P

C
I
R

C
T
P
C
T
P

G
R

A
T

L
G
R

F
A
T

A
T

C C A T
O
G
R

F
A
T

L
O
G
R

A
T

L
O
G
R

I
L

I
I

I
I

E
E
F

E
E
F

C
E
G
C
C
G
F
G
G
C
C
G
G
C
G
G
C

C A T L E G T I P
T
I
P
O
G
C A T L E
C
A
T

T I P O G R
T
I
P
O
G
C A T L E
C
A
T

T I P O G R
T
I
P
O
G
C A T L E
C
A
T

T
I
P
O
G
C
A
T

T I P O G R

T
C
G
T
C
C
T
I
T
T
C
C
T
T
C
T
T

O G
R
G
L

R
G
L

R
G
L
R
L

R F

T I
E
F I

T I
E
F I

T I
E

E
F I

I C
F
P
G
C
F
P
G
C
F
P
G
F
G
C

C A
I
O
T
C
I
O
T
C
I
O
T
I
T
C

R
L

E
O

F
G

T I
A
F
O
L
A
F
O
L
A
F
O
A
O
L

P O G R
T

I C C
G
R
E G T
T

I C C
G
R
E G T
T

I C C
G
R
T

G
R
E G T

F I C
L
E
A T

I P
L
E
A T

I P
L
E
A T

L
E

I P

C A
G

F
O
G

F
O
G

F
G
F
O

T L
T
L E
I
G R
T
L E
I
G R
T
L E
I
T
I
G R

E G T I
I
P
G T
C
C
F
I
P
G T
C
C
F
I
P
G T
C
C
I
P
c
C
F

P O G R
O
G
I P O
A
T
I C C
O
G
I P O
A
T
I C C
O
G
I P O
A
T
O
G
A
T
I C C

F I C C A
R

G R

L
A T
R

G R

L
A T
R

G R

L
R

L
A T

T L E G
F
I
C
F I C
E
G
L E G
F
I
C
F I C
E
G
L E G
F
I
C
F I c
E
G
F
I
C
E
G
L E G

catleg tipogrfic

P
A

I
O

A
T

G
T

A
I P O G
I
P
O
A
T
A
T

I
P
I
P
O
A
T

I
P
I
P
O

T
R
G

L
O
G
R
L
O
G
R

C
G

L
R

C
E

F
C

L
G
T
I
P
O
G
F I C C A T L E G T

F
I
C
C
A
T
L
E
G
T
I
E
G
T
I
P
O
G
R
G
R

F
I

F
I
C
C
A
T
E
G
T
I
P
O
G
R
3I
G
R

F
I
C
C
A
T

O
C
T
O

P
O

F
G
R

F
I P O G
L
E
G
P
O

F
C
C
L
E
G

F
C
C
L
E
G

P
C

I
G
C

stephy mosquera olaya


T

P
E

L
E

I
C

T L E G
C
C
G R
I
P
A T
C
C
G R
I
P
A T
C
C
G R
I
P
C
C
I
P
A T

I
R
T

I
G
I
C
A
T
I
I
C
A
T
I

P
R
C
R
C
F
P

C
I
R

C
T
P
C
T
P

G
R

A
T

L
G
R

F
A
T

A
T

C C A T
O
G
R

F
A
T

L
O
G
R

A
T

L
O
G
R

I
L

I
I

I
I

E
E
F

E
E
F

C
E
G
C
C
G
F
G
G
C
C
G
G
C
G
G
C

Index

cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipogra-

Humanes 5
Garaldes 8
Reals 11

Didones 14
Mecanes 17

Lineals Geomtriques 20
Lineals Humanistes 23
Incises 26
4

ataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cata
eg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipogra
c cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipo
rafic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic catale
pografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cata
eg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografi

HUMANES

HUMANES

cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipogra-

Aquest grup tipogrfic neix a Vencia al segles XV. Les


tipografies daquest grup sn utilitzades pels humanistes italians que rebutgen la tipografia gtica. Tamb se
les anomena venecianes , perqu aquest va ser lorigen
dels annims gravadors que les van crear, i cauen en
loblit a partir de 1495 quan Aldo Manuzio crea els primers tipus Antics, fins que William Morris les ressuscita a finals del segle XIX.
Aquest logotip va ser creat pel disenyador Kedar Ruth, est basat en la tipografia
Catull desde lany 1999. Lempresa google ens vol transmetre un aire de seriositat y
sabiduria.

Les tipografies humanes tenen un tra ferm i un aire


artesanal. Estan slidament assentades en els seus acabaments amplis, i compten amb un asta de poc contrast. El seu eix de modulaci s oblic. Sn fcilment
identificables si ens fixem en que la i minscula t
el filet inclinat. Els traos ascendents superen laltura
de les majscules, el que les fa massa aparatoses per
lidioma alemany, que utilitza majscules en tots els
substantius. Les tipografies Humanes ms conegudes sn: Jenson, Berkeley Old Style, Centaur, Cloister,
Erasmus, Golden Type, Kennerley, Verona.

Lestudi danimaci Pixar utilitza una tipografia humana ja que la seva


intenci s transmetre un aire de rigorositat contrastat amb la idea de
creativitat que podem persebre amb la pota de la R sense serifa.

HUMANES

cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipogra-

Kennerley
Originalment encarregada per leditor novaiorqus
Mitchell Kennerley, per a una edici de lobra dHG
Wells La porta a la paret, Kennerley va ser creada
el 1911, i va ser el primer tipus que disseny Frederic
Goudy que va obtenir xit comercial. En 1920 Lanston
Monotype ho edito per composici mecnica en Estats
Unidos. Presenta totes les caracterstiques bsiques del
tipus Humanstic, encara que tamb algunes particularitats de Goudy.

ABCDEFGH IJKLM
N O P Q R S T UWVXYZ
abcdefghijklm
nopqrstuwvxyz

ABabpefgno
7

GARALDES

ataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cata
eg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipogra
ic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipo
rafic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic catale
ipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cata
eg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipograf

garaldes

cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipogra-

Auquest grup tipogrfic neix entre els segles XVIXVII. El seu nom s un homenatge als dos creadors
dels carcters del Renaixement itali i francs (Aldo
Manuzio i Claude Garamond). Es classifiquen sota
aquest ttol les tipografies amb serifas que, des de finals del segle XV fins a la segona meitat del segle XVIII, eren ds corrent a tot Europa

La marca de roba americana abercrombie&fitch fan


servir pel seu logotip una tipografia garalda ja que
volen transmetre un aire de seriositat i es dirigeixen a
un pblic dun nivell adquisitiu alt.

s en aquest perode on veuen la llum els tipus ms


populars i llegibles usats en la actualitat per text
continu. Sels coneix tamb com Old Face o tipus
antics. Dins daquest periode distingim clarament
una lnia temporal que comena a Itlia i acaba a
Anglaterra.
Les tipografies que destaquen dins daquest grup
sn Bembo, Caslon, Date, Ehrdhart, Garaldus,
Garamond, Goudy Old Style, Palatino, Perpetua,
Plantin y Sabon.

La marca de ron Bacardo utilitza en aquest cas una familia tipogrfica garalda per transmetre al seu public un aire de elegncia,
seriositat i per donar aquesta idea de beguda clssica. Tamb ens
ajuda a marcar que est dirigida per un pblic adult que enten de
rons.

garaldes

cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipogra-

Palatino
Palatino s una font creada per Herman Zapfuna, s
de les tipografies ms admirades i usades per Zapf.
La va dissenyar el 1948 basant-se en les formes clssiques del renaixement a Itlia. les seves lnies i formes clssiques van ser optimitzades per aconseguir
un bon resultat en les mquines dimpressi del segle XX i una llegibilitat excellent fins i tot en mides petits i papers de baixa qualitat. el seu nom es
va escollir en honor a Giambattista palat, un dels
grans callgrafs del renaixement. Avui dia es considera com una obra clssica moderna, que funciona
tant en titulars com a text encara que Zapf la va dissenyar en principi per a ser usada en mides grans.

ABabpefgno
ABCDEFGH IJKLM
N O P Q R S T UWVXYZ
abcdefghijklm
nopqrstuwvxyz
10

ataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cata
eg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipogra
c cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipo
rafic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic catale
pografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cata
eg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipograf

REALS

11

reals

cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipogra-

Aquest grup tipogrfic el situem entre els segles XVII


i XVIII. Envoltada dun absolutisme monarquic i una
revoluci industrial. Aquest estil tipogrfic, buscava
reflectir all agradables i refinat. Lluis XIV encarrega
a un comit destudiosos el desenvolupament duna
nova tipografia per la imprimerie royalle.
The Times, s el diari ms important dinglaterra, van crear
la familia tipogrfica Times New Roman desenvolupada per
Stanley Morrison en conjunt amb la Monotype Corporation.

Aquesta nova tipografia es caracteritza per la perdua


de modulaci i accentua el contrast entre les dues astes. A ms una altre caracterstica diferenciadora es
que els seus carcters de caixa baixa sn ms alts dels
de les garaldes o les humanistes.
Algunos exemples sn Chetenham, Baskerville, Caledonia, Century Schoolbook, Cochin, Carona, Meliior,
Mridien, Olympian y Stone Serif.

Hillary Clinton, politica americana, destaca els seus ideals amb


aquesta tipografia real. Ella, del partit demcrata americ vol
transmetre un aire de seriositat, confiana i firmesa amb la tipografia del seu logo.

12

reals

cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipogra-

Bookman

Lorigen de la Bookman data del 1858, dun disseny


dAlexander C. Phemister per a la fosa Miller & Richard a Edimburg, Esccia, anomenat Oldstyle Antique. Va ser dissenyada per ser una alternativa a la tipografia de text Caslon, millorant a aquesta en alguns
aspectes. Tenia uns serifs menys marcats, els ascendents i descendents ms curts i ms tensi vertical.
Al llarg dels anys, moltes foses dels Estats Units van
fer versions daquesta tipografia que es van conixer
com Bookman. El 1975, Ed Benguiat va fer una versi una mica diferent i ms verstil per a la International Typeface Corporation basada en la tipografia
original, afegint-li nous pesos, ampliant lalada de la
x i regulant el contrast entre els pals per aconseguir
una llegibilitat ptima. Encara que s una tipografia
de text tamb funciona molt b en aplicacions dexhibici.

ABCDEFGH IJKLM
N O P Q R S T UWVXYZ
abcdefghijklm
nopqrstuwvxyz

ABabpefgno
13

ataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cata
eg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipogra
c cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipo
rafic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic catale
pografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cata
eg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografi

DIDONES

14

didones

cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipogra-

Apareixen a mitjans del segle XVIII, creades per Didot i perfeccionades per Bodoni. Sn molt fcils de reconixer grcies a la seva verticalitat i al seu gran contrast i per les seves serifas, perfectament horitzontals.
Presenten una modulaci vertical amb un contrast
molt fort entre traos fins i gruixuts. Els traos terminals del peu i les ascendents de caixa baixa sn horitzontals; els traos terminals horitzontals sn prims
i usualment quadrats; lespaiat s estret en la majoria
dels casos: exemples dells sn Bodoni, Century, de
Vinne, Didot, Falstaff i Madison.

El grup de rock Nirvana vol transmetre un aire reivindicatiu amb


la tipografia del seu logo doncs ha escollit una tipo que representa
tot el contrari al que ells sn per aquest fet refora linters per ells.

Vogue, la revista de moda ms important i coneguda del mn, fa


servir una tipografia didona per donar aquest aire delegncia,
glamour, bellesa ja que sn les idees que vol transmetre a les seves
lectores.

15

didones

cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipogra-

Walbaum
Tipografia tallada originriament per Justus Erich
Walbaum a Weimar, lany 1800 aproximadament. Era
la versi alemana de les grans tipografies modernes
europees com la Bodoni o la Didot, i comparteix moltes
caracterstiques amb elles com la modulaci vertical,
el gran contrast dels gruixos dels pals o les fines i rectes
serifas. Tamb posseeix carcters molt diferents com
labsncia de serif a la part baixa de la b o la curiosa
cua asimtrica de la Q. s una de les ms niques
tipografies modernes, compta amb una gran bellesa i
flexibilitat.

ABCDEFGH IJKLM
N O P Q R S T UWVXYZ
abcdef ghijklm
nopqrstuwvxyz

ABabpef gno
16

ataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cata
eg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipogra
c cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipo
rafic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic catale
pografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cata
eg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografi

MECANES

17

mecanes

cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipogra-

Apareixen durant la revoluci industrial , com a tipos


de rotulaci, sn especialment pesades per treballs
publicitaris. Tenen poc o cap contrast entre el gruix
del seu tra. Linterletratge s ampli i els seus traos
terminals sn quadrangulars. Tamb s habitual que
aquestes tipografies tinguin una gran alada de la seva
x.
Dins daquest grup trobem les tipografies: Memphis,
Rockwell, Volta, serifa i Clarendon.
La marca converse inspira el seu logo en lamrica industrial i mecanitzada per aix fa servir una tipografia mecana.

La marca Herms utilitza una tipografia mecana per tal de diferenciar-se de la resta de marques de moda ja que sespecialitza en
accesoris i s una manera de donar un aire de carcter fort.

18

mecanes

cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipogra-

Rockwell
La versi original daquesta tipografia va ser creada
per la fosa Inland el 1910 sota el nom de Litho Antique.
LAmerican Type Founders la va recuperar en els anys
20 quan Morris Fuller Benton va afegir nous pesos.
Ms tard, al 1934, la Monotype Corporation va
presentar la seva versi de Rockwell al tornar a popularitzar-se les tipografies egpcies. Hi han textos que errniament es refereixen a ella com Stymie Bold creant una confusi que encara existeix
avui. La seva aparena forta i harmoniosa la converteixen en un alfabet particularment flexible, vlid
per a ttols i cartells i fins i tot en blocs de text curts.

ABCDEFGH IJKLM
N O P Q R S T UWVXYZ
abcdefghijklm
nopqrstuwvxyz

ABabpefgno
19

LINEALS GEOMTRIQUES

ataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cata
eg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipogra
c cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipo
rafic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic catale
pografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cata
eg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipograf

20

lineals geomtriques

cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipogra-

Sorgeixen a partir de 1920, com a conseqncia de


les propostes esttiques dels moviments davantguarda a Europa. Es tracta de lletres de pal sec, basades en formes i estructures geomtriques simples.
Sempren deliberadament les mateixes corbes i lnies
en tantes lletres com sigui possible, la diferncia entre les lletres s mnima. Les majscules sn el retorn
dantigues formes gregues i fencies.
Destaquem dins daquesta famlia la: Futura de Paul
Renner, 1927, la Eurostile, la Indstria, la Kabel, Metro, Avant Garde, Avenir, Bauhaus, Century Gothic,
Insgnia, Variex.

El logo de la pizzeria Dominos Pizza fa servir una tipografia


geomtica ja que crida molt ms latenci, s clar i entenedor.

La companyia aria de paqueteria preten donar un aire de perfecci i rudesa amb el seu logo i aix aconseguir que els seus clients la
reconegin facilment i sobretot cridi latenci dabant altres marques.

21

lineals geomtriques

cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipogra-

Bauhaus
El prototip daquesta tipografia va ser dissenyada per
Herbert Bayer, professor de la famosa escola Bauhaus a
Dessau, Alemanya, lany 1925 en la seva tasca de crear
una tipografia Universal. El seu disseny respon a les
conviccions i estil propi de lescola, buscant la funcionalitat en leliminaci delements deixant la tipografia
en la seva aparena ms elemental. Edgard Benguiat
juntament amb Victor Caruso va redibuixar la tipografia en 1975 per la ITC. El resultat va ser una lletra composta de formes geomtriques, molt simple i
montona, reflectint lestil de lpoca per que no va
passar la prova del temps perdent la universalitat i objectivitat que pretenia. Pot ser usada en dissenys amb
reminiscncies dels anys 20 i en lpoca de lArt Dec
amb lnies simples, netes i contraformes sense tancar.

ABCDEFGH IJKLM
N O P Q R S T UWVXYZ
abcdefghijklm
nopqrstuwvxyz

ABabpefgno
22

ataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cata
eg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipogra
c cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipo
rafic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic catale
pografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cata
eg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipograf

LINEALS HUMANISTES

23

lineals humanistes

cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipogra-

Encara que els primers sans serif (sans significat sense base) es va publicar en 1816, cent anys van passar abans que aquest estil guanys popularitat. Desprs, en la dcada de 1920, quan la tipografia va ser
fortament influenciada pel menys s ms filosofia de
lalemanya Bauhaus, escola de disseny, els dissenyadors van comenar a crear tipus de lletra sense grcies.
Una tipografia popular per a totes les classes de publicitat i treball de publicitat a causa de la gran varietat
de pes, els estils disponibles i perqu la seva estructura
suggereix novetat i desperta un grau notable datractiu. Posseeixen simplicitat i pulcritud ja que hi ha poca
variaci en el gruix i el pes dels traos de lletres.

Lempresa de mitjans comunicaci anglesa utilitza pel seu logo


una tipografia humanista ja que vol crear un aire hum, proper i
clar per tal de que els espectadors sinteressin per ella i la recordin
facilment.

Aquesta organitzaci preten proporcionar ajuda humanitaria als


infants darreu del mn, per aquest motiu com a logo utilitzen una
tipografia humanista ja que transmet a la perfecci els seu principals valors.

24

lineals humanistes

cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipogra-

Quay Sans
Quay Sans va ser creada pel dissenyador londinenc
David Quay lany 1990. Es compon de lletres molt simples i llegibles. El pes de les astes en lalfabet varia molt
poc. Unes Bengales microscpique en els extrems de
cada terminal afegeixen una mica de dimensi al disseny. Aix ajuda a prevenir laparici de la monotonia
dins duna gran quantitat de text. s una tipografia
molt llegible; funciona igual de b en totes les mides.
Hi han Sis fonts de la tipografia Quay Sans estan disponibles: Book, Book Italic, Medium, Medium Italic,
Black, and Black Italic.

ABCDEFGH IJKLM
N O P Q R S T UWVXYZ
abcdefghijklm
nopqrstuwvxyz

ABabpefgno
25

Grotesques

ataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cata
eg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipogra
c cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipo
rafic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic catale
ipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cata
eg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipograf

26

grotesques

cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipogra-

Per la seva forma austera i curiosa, va ser a principis


del segle XIX quan les gtiques van comenar a ser
conegudes com grotesques. Encara que al principi van
haver de apartar-se de la histria per la gran fora que
en la seva poca tenien didonas i mecanas. Veiem com
deriven clarament dunes mecanas a les que sels han
caigut les rematades. Els seus carcters sn estrets i
el seu tra homogeni. Les seves g tenen dues altures
i els seus G barbeta, a diferncia de les grotesques.
Tamb destacable s laltura de la x en les minscules,
la qual cosa juga a favor de lelecci daquest estil de
lletres quan la impressi hagi de ser en cossos petits.

Lorganitzacin sense anims de lucre creative commons utilitza pel


seu logo una grotesca ja que grcies al pes de la tipografia resalta i
s agradable a lull. Tamb s fcil dadaptar a diferents mides sense
pedre qualitat.

Lempresa de menjar rpid Mc donalds fa servir una grotesca pel


seu logo ja que el fa elegant per a lhora el fa informal i proper al
receptor.

27

grotesques

cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipogra-

Akzidenz Grotesk
La Akzidenz Grotesk, va ser la font dinspiraci per a
la creaci de lHelvtica. Es va crear el 1896 a Berln
per la fonedora H. Berthold que diuen es va inspirar
al seu torn en una tipografia amb serifas anomenada
Didot. Va aconseguir la seva major popularitat en els
anys 50 grcies a lampliaci de la mateixa en pesos
i variacions. Es diu que no hi ha una altra tipografia
que iguali a aquesta en detalls i elegncia. Entre les seves qualitats cal destacar: la seva pulcritud, llegibilitat,
modernitat, neutralitat, robustesa, solidesa i equilibri
de les formes.

ABCDEFGH IJKLM
N O P Q R S T UWVXYZ
abcdefghijklm
nopqrstuwvxyz

ABabpefgno
28

ataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cata
eg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipogra
c cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipo
rafic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic catale
pografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cata
eg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipograf

INCISES

29

incises

cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipogra-

Aquest grup es caracteritza per estar influenciat per


les lletres tallades en pedra o metall. Neixen als anys
60 i els seus traos sn una mica oberts.
Les seves astes sn moderadament concaves i sn lleugerament contrastades de tret aprimat especial del tub.
No es pot parlar dacabament per els seus peus suggereixen, tal com passa amb les tipogrfies amb serif,
una lnia imaginria de lectura, de manera que encara
que no tinguin acabaments, per construcci, no es pot
parlar de tipus de pal sec.

El club de futbol angles Liverpoll utilitzar pel seu logo aquest tipos
de tipografia per tal de transmetre aquest aire dantiguitat del club.

El seu ull gran i els seus ascendents i descendents, fan dell un tipus que, encara que s extremadament difcil de digitalitzar, s molt llegible a qualsevol cos. A petita escala, pot confondre
i semblar de pal sec en perdre la grcia del seu tret.
Exemples: Columna i Perptua, ptima i Trajan.

Aquest logo de lempresa dentreteniment que proporciona series i


pelcules en streaming sota demanda vol donar aquest aire dantiguitat i elegncia doncs volen transmetre que sn els millors en el
seu camp.

30

incises

cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipogra-

Trajan
Va ser creada per Carol Twombly en 1989, aquesta tipografia est inspirada en les inscripcions que es troben tallades a la base de la columna de Traj, aixecada a Roma en 113 per commemorar la conquesta de
Dacia per lemperador Traj (53-117). Es creu que les
lletres van ser escrites primer amb un pinzell i posteriorment tallades en la pedra. Twombly va rematar
la tipografia afegint nmeros i signes de puntuaci, a
ms duna versi Bold emprada per ressaltar el text.
La seva interpretaci dun estil antic va donar lloc a
una lletra clara, dotada duna gran bellesa i elegncia, que funciona molt b en treballs dexhibici en
llibres, revistes, cartells i publicitat.

ABabpefgno
ABCDEFGH IJKLM
N O P Q R S T UWVXYZ
abcdefghijklm
nopqrstuwvxyz

31

taleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic catag tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipogracataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipoafic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg
pografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic catag tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic

bibliografia - webs

32

bibiliografia-webs

cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipogra-

Bibliografia
-Apunts, Recursos Tipogrfics
-Sobre los origenes de la Tipografia Moderna, Mosley James
-Tipos, Riggs Tamye

Webs
-http://www.linotype.com/
-http://logos.wikia.com/wiki/Pixar
-http://es.scribd.com/doc/91820950/Clasificacion-de-Maximilien-Vox
-http://es.letrag.com/

33

cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg
tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg
tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg
tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic
cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg
tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg
tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg
tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic
cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg
tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic
cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg
tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipog r a f i c c a t a l e g t i p o g r a f i c c a t a l e g t i p o g r a f i c c a t a l e g t i p o g34
rafic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic
cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic cataleg tipografic ca-