Vous êtes sur la page 1sur 7

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN SK COCHRANE

DUNIA SENI VISUAL

Tahun

: 4 Ixora

Bil Murid

: _____ / 30 orang

Bidang

: Membentuk dan Membuat Binaan

Aktiviti

: Asemblaj

Tema

: Objek Buatan Manusia

Tajuk

: Arca Robot

Masa

: 60 minit

Tarikh

: 17 Februari 2016 (Rabu)

Media

: Alat : - Gunting
: Bahan : Kotak tisu, kertas warna / kertas pembalut hadiah, botol air kecil, straw, peta pelekat

Bahan Bantu Mengajar

: Video, pemetaan i Think, contoh arca robot

EMK

: Kreativiti dan Inovasi

Pengetahuan Sedia Ada

: Murid tahu tentang ciri ciri fizikal robot

STANDARD KANDUNGAN
1. Membuat persepsi dan pemahaman bahasa seni visual yang terdapat pada objek buatan manusia dan
karya seni dalam karya arca teknik asemblaj.
2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan bahan dan teknik dalam
penghasilan arca teknik asemblaj.
3. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian, dan teknologi dalam penghasilan arca teknik asemblaj.
4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni, dan budaya.

STANDARD PEMBELAJARAN
1.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal, memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada arca teknik asemblaj.
1.1.1 Unsur seni
1.1.1.1 Ruang nyata
1.1.1.2 Bentuk konkrit
1.1.1.3 Jalinan sentuh dan tampak
1.1.2 Prinsip rekaan
1.1.2.1 Kepelbagaian bahan, saiz dan warna
1.1.2.2 Imbangan simetri atau tidak simetri
1.2 Aplikasi Seni

Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual, media, serta proses dan teknik dalam
penghasilan arca teknik asemblaj.
1.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis jenis media

1.2.1.1 Alat Gunting


1.2.1.2 Bahan Gam dan bahan kutipan dan bahan yang sesuai.
1.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik, dan proses dalam penghasilan karya.
1.2.2.1Teknik asemblaj
1.3 Ekspresi Kreatif

Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan, kefahaman bahasa seni visual, media, serta proses dan teknik
dalam penghasilan karya 2D dan 3D arca teknik asemblaj.
1.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif
1.3.2 Menggunakan unsure seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan karya
1.3.3 Menghasilkan karya menggunakan bahasa seni visual

1.4 Apresiasi Seni

Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.
1.4.1 Mempamerkan hasil karya yang dihasilkan
1.4.2 Menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan
1.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan.

Objektif

: Pada akhir pembelajaran ini, murid dapat:


1. Menyatakan ciri ciri atau definisi asemblaj dengan betul dan jelas.
2. Menghasilkan arca teknik asemblaj dengan mengaplikasi alat dan bahan dengan betul dan
selamat.
3. Membuat apresiasi/refleksi mudah terhadap hasil kerja sendiri dan rakan lain dengan laras bahasa
seni visual yang betul.

SET MASA
Masa 5 minit

Masa 15
minit

STANDARD PEMBELAJARAN
Set Induksi
Guru menayangkan video yang berkaitan
dengan robot.
Guru berinteraksi dengan murid mengenai isi
kandungan video tersebut.
Jangkaan jawapan :
- Masa depan
- Robot canggih
Guru berinteraksi dengan murid mengenai jalan
cerita video tersebut dengan menerapkan nilai
positif dengan cara menggunakan teknologi
masa kini dengan baik sehingga tidak
melalaikan.
Persepsi Estetik
Guru berinteraksi dengan murid antara perkaitan
video tersebut dengan aktiviti seni.
Guru berinteraksi dengan menggunakan sebuah
arca robot teknik asemblaj.
Guru menyediakan lembaran bagi pemetaan i
Think
Guru bersoal jawab mengenai ciri ciri fizikal
sebuah robot yang murid ketahui bagi
disenaraikan pada pemetaan i Think
Pengetahuan sedia ada murid :
Ciri ciri fizikal sebuah robot
Guru menunjukkan contoh arca robot teknik
asemblaj kepada murid
Guru menerangkan definisi bagi teknik asemblaj
Seni membentuk dan membuat binaan arca
dengan mengabungjalinkan beberapa bahan
yang berbeza

AKTIVITI /ILUSTRASI

Murid berinteraksi dengan guru


mengenai isi kandungan video yang
ditayangkan oleh guru.
Murid mengaitkan aspek masa depan
yang hebat dengan mengamalkan
pengunaan teknologi dengan betul.

Murid berinteraksi dengan mengaitkan


video dengan arca robot yang
dilaksanakan.
Murid membuat sumbangan mengenai
ciri ciri fizikal sebuah robot pada
pemetaan i Think

Murid berinteraksi dengan arca robot


teknik asemblaj yang ditunjukkan

CATATAN JUSTIFIKASI

BBM: Video
Nilai: Tidak mudah
terleka

BBM: Contoh arca


robot teknik asemblaj,
lembaran i Think
KBT: Menganalisis
soalan
i-Think: Peta buih

Guru bersoal jawab mengenai arca robot teknik


asemblaj
Soalan :
Apakah itu robot?
Kenapa robot dicipta?
Bagaimanakah dapat mengukur kemajuan
teknologi semasa?

Murid bersoal jawab mengenai objek


robot, fungsi dan perkembangan

Soalan :
Apakah jenis rupa yang terdapat dalam contoh
stensilan yang diberi?
Jangkaan Jawapan :
- bulat
- segi tiga
- empat segi sama
Selain daripada rupa geometri, nyata rupa lain
yang boleh menghasilkan stensilan ?
Jangkaan Jawapan :
- Haiwan : kucing
- Tumbuh-tumbuhan : bunga raya
Masa 10
minit

Aplikasi Seni
Guru menyatakan aktiviti yang hendak dilakukan
dan menyatakan fungsinya
Guru dan murid berinteraksi melalui soal jawab
tentang jenis-jenis media, alat dan bahan yang
akan digunakan.
1. Bahan kutipan dan kitar semula
2. Gam / hot glue gun
3. Pita pelekat
4. Gunting

Guru menunjukkan demo menghasilkan arca


kepada murid.
1. Menyediakan alat dan bahan

Contoh proses :

Demostrasi
EMK: Kreativiti dan
inovasi
Nilai : Keselamatan,

Masa 20
minit

Masa 10
minit

2. Membuat lipat mengikut langkah pada


rajah
3. Membuat kemasan
Guru juga menerapkan nilai keselamatan
semasa melakukan aktiviti kepada murid.
- Cara penggunaan gunting dengan betul
Guru juga berinteraksi dengan murid bagi proses
penerapan bahasa seni visual ASR bagi proses
penghasilan origami
1. Rupa konkrit
2. Ruang nyata
3. Jalinan sentuh / tampak
4. Kepelbagaian bentuk dan bahan
5. Imbangan simetri / tidak simetri
Ekspresi Kreatif
Guru mengedarkan bahan dan alat kepada
murid
Guru membimbing murid untuk membuat arca
robot dan membuat kemas.
Guru memberi galakkan kepada murid bagi
kreativiti murid pada arca robot yang dihasilkan
daripada aspek teknik asemblaj
Guru sekali lagi menerapkan nilai keselamatan
dan ketekunan semasa melakukan aktiviti arca
asemblaj kepada murid
- Cara penggunaan gunting dengan betul
Apresiasi Seni dan Penutup
Guru memanggil wakil murid untuk memaparkan
dan menceritakan pengalaman membuat arca
robot asemblaj yang telah diletakkan pada buku.
Guru membimbing murid untuk membuat
apresiasi secara mudah.
- Menyatakan elemen ASR yang
diaplikasikan pada arca robot asemblaj
yang dihasilkan
Guru membuat rumusan dengan berinteraksi
tentang isi pelajaran berkaitan arca robot

Murid membuat arca robot asemblaj


dengan bimbingan guru.
Murid mengaplikasikan unsur seni dan
prinsip rekaan dalam bidang membentuk
dan membuat binaan
Murid membuat kemasan pada karya.

Murid menceritakan pengalaman


melakukan aktiviti.
Murid menyatakan elemen ASR
berdasarkan arca robot asemblaj yang
dihasilkan dengan bimbingan guru
Murid mengemas dan membersihkan
bahan yang telah diguna serta
menyimpan di tempat yang sesuai.

Pendekatan
humanistik dan sosial
budaya
EMK: Kreativiti dan
inovasi
Nilai: Keselamatan
dan ketekunan

BBM : Lembaran hasil


kerja
Pendekatan
Humanistik
Pelaziman Operan
Skinner
Nilai : Menghargai,
kerajinan dan
bertanggungjawab

stensilan yang dihasilkan dan menerapkan nilai


menghargai ilmu dalam usaha untuk berjaya
kepada murid.