Vous êtes sur la page 1sur 555

A biokmia s molekulris biolgia

alapjai

Nyitray Lszl
Pl Gbor

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

A biokmia s molekulris biolgia alapjai


rta Nyitray Lszl s Pl Gbor
szerkesztette:
Nyitray Lszl
Pl Gbor
szakmai konzulens:
Hegyi Gyrgy
az brkat ksztette:
Micsonai Andrs
szakmai lektor:
Asbth Bence
Szerzi jog 2013 Etvs Lornd Tudomnyegyetem
E knyv kutatsi s oktatsi clokra szabadon hasznlhat. Brmilyen formban val sokszorostsa a jogtulajdonos rsos engedlyhez kttt.
Kszlt a TMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0073 szm, E-learning termszettudomnyos tartalomfejleszts az ELTE TTK-n cm projekt
keretben. Konzorciumvezet: Etvs Lornd Tudomnyegyetem, konzorciumi tagok: ELTE TTK Hallgati Alaptvny, ITStudy Hungary
Szmtstechnikai Oktat- s Kutatkzpont Kft.

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

Tartalom
Elsz .......................................................................................................................................... x
1. ltalnos bevezet ...................................................................................................................... 1
1.1. A biokmia f tmakrei ................................................................................................... 1
1.1.1. Szerkezeti biokmia ............................................................................................... 1
1.1.2. Bioenergetika s enzimolgia ................................................................................... 1
1.1.3. Molekulris biolgia .............................................................................................. 2
1.2. Az lvilg egysge, az llnyek felptsnek, mkdsnek kzs vonsai, alapelvei ................ 2
1.2.1. A sejt, mint mkdsi alapegysg ............................................................................. 3
1.2.2. Az llnyek alacsony entrpij llapotot tartanak fent ................................................ 3
1.2.3. Az llnyek elemi kmiai sszettele hasonl ............................................................ 4
1.2.4. Az llnyek alapvet molekulris sszettele ............................................................ 5
1.2.5. Az llnyekre legjellemzbb makromolekulk: a kombinatorikus ptkezs alapelve ......... 5
1.2.6. Specifikus, dinamikus molekulris felismersek msodlagos ktsekkel ........................... 7
1.2.7. Az llnyekben a kmiai reakcikat enzimek katalizljk ............................................. 7
1.2.8. A sejtek molekulris felptse hierarchikus ................................................................ 7
1.2.9. Az rkletes informci trolsnak s kifejezsnek kzs alapelve ............................... 8
1.2.10. nreprodukci s vltozatossgteremts ................................................................... 8
1.2.11. A makromolekulris nszervezds alapelve ............................................................. 8
1.2.12. Az ATP, mint energiavaluta .................................................................................... 9
1.2.13. Molekulris motorok s molekulris gpek ............................................................... 9
1.3. Dimenzik a biokmiban .................................................................................................. 9
1.3.1. A fizikai kiterjeds mrettartomnya ........................................................................ 10
1.3.2. Idtartamok sklja .............................................................................................. 11
1.3.3. A biokmia terletre jellemz energiatartomnyok .................................................... 12
1.3.4. A biokmia terletre es tmegrtkek ................................................................... 13
1.3.5. Az llnyek genomjnak informcitartalma ........................................................... 14
2. Kmiai alapok .......................................................................................................................... 16
2.1. Az l szervezetek alapvet vegylettpusai ......................................................................... 16
2.1.1. Az atomokbl kmiai ktsek rvn vegyletek jnnek ltre ........................................ 16
2.1.2. A szn kzponti szerepe ........................................................................................ 17
2.1.3. Funkcis csoportok .............................................................................................. 17
2.1.4. A molekulk, funkcis csoportok brzolsa ............................................................. 20
2.2. A szerves vegyletek hromdimenzis szerkezete: konformci s konfigurci ......................... 21
2.2.1. Konfigurci I.: geometriai (cisz-transz) izomria ...................................................... 22
2.2.2. Konfigurci II.: kirlis centrumok s optikai izomria ................................................ 22
2.2.3. Konformci ....................................................................................................... 26
2.3. Az l szervezetekben lejtszd f reakcitpusok ............................................................... 27
2.3.1. Oxidci-redukci ................................................................................................ 29
2.3.2. Szn-szn kts hasadsa nukleofil szubsztitcival ................................................... 30
2.3.3. Molekuln belli csoporttrendezds ...................................................................... 33
2.3.4. Csoporttranszfer reakcik ...................................................................................... 34
2.3.5. Kondenzcis reakcik vzkilpssel ....................................................................... 35
2.4. A msodlagos klcsnhatsok (ktsek). ............................................................................ 36
2.4.1. A msodlagos klcsnhatsokrl ltalnossgban ....................................................... 36
2.4.2. A msodlagos klcsnhatsok tpusai ....................................................................... 37
2.4.3. Molekulris felismers gyenge msodlagos ktsekkel ................................................ 43
2.5. A vz alapvet tulajdonsgai s biokmiai szerepei ................................................................ 45
2.5.1. A vz f fizikokmiai adatai ................................................................................... 45
2.5.2. A vz, mint oldszer ............................................................................................. 46
2.5.3. A hidrofb hats (effektus) .................................................................................... 47
2.5.4. Ionegyenslyok vizes kzegben .............................................................................. 50
2.5.5. Sav-bzis reakcik vizes kzegben .......................................................................... 52
2.5.6. Puffer-hats ........................................................................................................ 56
2.5.7. Biolgiai pufferek ................................................................................................ 58
2.5.8. Biokmiai ksrletekben hasznlt pufferek ................................................................ 60

iii

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

A biokmia s molekulris biolgia alapjai

2.5.9. A vz, mint reakcipartner ..................................................................................... 60


3. A termodinamika alapjai ............................................................................................................ 62
3.1. A termodinamika alapfogalmai ......................................................................................... 62
3.2. A termodinamika els fttele ........................................................................................... 64
3.3. Az entalpia fogalmnak bevezetse .................................................................................... 65
3.4. A termodinamika msodik fttele ..................................................................................... 67
3.4.1. Az entrpia fogalmnak statisztikus bevezetse .......................................................... 69
3.4.2. A szabadentalpia bevezetse ................................................................................... 70
3.4.3. A szabadentalpia vltozs s a maximlis nem-trfogati munka ..................................... 73
3.4.4. A kmiai reakcikat ksr szabadentalpia vltozs .................................................... 74
3.4.5. Standard krlmnyek a biokmiban ...................................................................... 77
3.4.6. Kapcsolt kmiai reakcik ....................................................................................... 79
4. Aminosavak, peptidkts, a fehrjk elsdleges s msodlagos szerkezete ........................................... 81
4.1. A 20 (+2) fehrjealkot aminosav ...................................................................................... 81
4.1.1. Apolros, alifs oldallnc aminosavak .................................................................... 85
4.1.2. Aroms oldallnc aminosavak ............................................................................... 86
4.1.3. Polros, tltst nem hordoz oldallnc aminosavak ................................................... 86
4.1.4. Pozitv tltssel rendelkez oldallnc aminosavak ..................................................... 87
4.1.5. Negatv tltssel rendelkez oldallnc aminosavak ................................................... 88
4.2. Az aminosavak disszocicis llapotai ................................................................................ 89
4.2.1. Disszocibilis csoportot nem tartalmaz oldallnc aminosavak izoelektromos pontja ....... 90
4.2.2. Disszocibilis csoportot tartalmaz oldallnc aminosavak izoelektromos pontja .............. 91
4.3. Peptidkts, polipeptidek, fehrjk ..................................................................................... 93
4.3.1. A polipeptidlnc alaptulajdonsgai .......................................................................... 93
4.3.2. Fehrjeszerkezeti szintek: primer (elsdleges) szerkezet .............................................. 95
4.3.3. A fehrjk mrettartomnya ................................................................................... 95
4.3.4. Egyszer s sszetett fehrjk ................................................................................. 96
4.3.5. A peptidkts szerkezete s tulajdonsgai ................................................................. 97
4.3.6. A fehrje flnc (peptidgerinc) konformcijnak geometriai jellemzse ........................ 99
4.4. Fehrjeszerkezeti szintek: msodlagos szerkezet ................................................................. 101
4.4.1. A msodlagos szerkezetek ksrletes igazolsa ......................................................... 103
4.4.2. A jobbmenetes -hlix szerkezet ........................................................................... 103
4.4.3. A -lemez szerkezet ............................................................................................ 105
4.4.4. -kanyarok ........................................................................................................ 107
4.5. A fibrillris fehrjk trszerkezete .................................................................................... 110
4.5.1. A keratin .......................................................................................................... 110
4.5.2. A selyem fibroin ................................................................................................ 113
4.5.3. A kollagn trszerkezete ...................................................................................... 114
5. A fehrjk harmadlagos s negyedleges szerkezete ........................................................................ 117
5.1. A fehrjk trszerkezet-vizsglata .................................................................................... 117
5.1.1. A biolgiai objektumok vizualizlsnak jelentsge ................................................ 117
5.1.2. Szerkezet-meghatrozs rntgendiffrakcival .......................................................... 117
5.1.3. Szerkezetmeghatrozs mgnesen magrezonancival ................................................ 119
5.2. A fehrjk harmadlagos szerkezete ................................................................................... 121
5.2.1. A globulris fehrjk szerkezetnek alapvet kzs vonsai ....................................... 121
5.2.2. A globulris fehrjk hierarchikus szerkezeti felptse .............................................. 123
5.2.3. Fehrjeszerkezeti motvumok ............................................................................... 123
5.2.4. Domnek .......................................................................................................... 125
5.3. Fehrje trszerkezeti tpusok ........................................................................................... 125
5.4. A fehrje trszerkezet stabilitsa ...................................................................................... 131
5.5. A fehrje trszerkezet kialakulsa .................................................................................... 132
5.5.1. A fehrjk letekeredse, az unfolding. ................................................................. 132
5.5.2. Az Anfinsen-ksrlet ........................................................................................... 134
5.5.3. A fehrjk feltekeredse: a Levinthal-paradoxon ...................................................... 137
5.5.4. A fehrjk feltekeredse: a folding tlcsr ............................................................... 137
5.6. A fehrjk negyedleges szerkezete ................................................................................... 139
5.6.1. A negyedleges szerkezet lehetsges elnyei ............................................................. 140
6. Fehrjk izollsa s fehrjevizsgl mdszerek ............................................................................ 142

iv

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

A biokmia s molekulris biolgia alapjai

6.1. A spektroszkpia alapjai ................................................................................................. 142


6.1.1. Minsgi meghatrozs: spektrumok ...................................................................... 144
6.1.2. Mennyisgi meghatrozs: a Lambert-Beer trvny .................................................. 144
6.2. A sejtek feltrsa s a fehrjk izollsa ............................................................................ 145
6.2.1. A sejtek feltrsa ................................................................................................ 145
6.2.2. Sejtfrakcionls ................................................................................................. 146
6.2.3. Centrifugls ..................................................................................................... 146
6.2.4. Fehrjk durva frakcionlsa ................................................................................ 151
6.3. Kromatogrfis eljrsok ................................................................................................ 156
6.3.1. Ioncsers kromatogrfia ....................................................................................... 156
6.3.2. Fehrjk elvlasztsa mret szerint: glszr kromatogrfia ........................................ 158
6.3.3. Reverz-fzis kromatogrfia: fehrjk elvlasztsa hidrofb jelleg alapjn .................... 159
6.3.4. Affinits-kromatogrfia ....................................................................................... 159
6.4. Elektroforetikus eljrsok ............................................................................................... 160
6.4.1. Az elektroforzisrl ltalnossgban ...................................................................... 160
6.4.2. A poliakrilamid glelektroforzis (PAGE) ............................................................... 162
6.5. Aminosav sszettel analzis ........................................................................................... 171
6.6. A fehrjk szekvenls ................................................................................................... 174
6.6.1. Sanger mdszernek lnyege, s jelentsge ............................................................ 174
6.6.2. Aminosav csoportok egyenknti eltvoltsa az N-terminlisrl: az Edman-mdszer ....... 175
6.6.3. A diszulfidhidak pozcijnak meghatrozsa .......................................................... 177
7. A fehrjemkds paradigmja: mioglobin s hemoglobin .............................................................. 179
7.1. A fehrjk mkdsnek ltalnos jellemzi ..................................................................... 179
7.2. Az oxignkts alapvet problmakre ............................................................................. 179
7.3. A mioglobin s a hemoglobin sszehasonltsa ................................................................... 181
7.4. A reverzibilis ligandum-kts ltalnos matematikai lersa .................................................. 184
7.5. Az egyszer szlltfehrje problmja ............................................................................. 187
7.6. A kooperativits jelensge, s matematikai lersa ............................................................... 188
7.7. A hemoglobin kooperatv oxignktsnek Hill-diagramja .................................................... 190
7.8. A hemoglobin Hill-diagramjnak rtelmezse .................................................................... 192
7.8.1. A kooperativits szekvencilis modellje .................................................................. 193
7.8.2. A kooperativits sszehangolt modellje. ................................................................. 193
7.9. A hemoglobin szerkezetnek s mkdsnek rszletes bemutatsa ........................................ 194
7.10. A hemoglobin anyagcserefgg szablyozsa, a Bohr-effektus ............................................. 198
7.11. A hemoglobin oxignktsnek anyagcsertl fggetlen szablyozsa ................................... 200
7.12. A magzati hemoglobin mkdse ................................................................................... 202
7.13. Egy rkletes betegsg, a sarlsejtes anmia ..................................................................... 203
8. Az enzimmkds alapjai ......................................................................................................... 205
8.1. Az enzimek specifitsa ................................................................................................... 205
8.2. Kofaktorok .................................................................................................................. 206
8.3. Az enzimek osztlyozsa ................................................................................................ 208
8.4. Az enzimkatalzis termodinamikai alapjai .......................................................................... 209
8.5. Az enzimkatalzis molekulris mechanizmusa .................................................................... 216
8.5.1. Fmion katalzis ................................................................................................. 216
8.5.2. ltalnos sav-bzis katalzis ................................................................................. 218
8.5.3. Kovalens katalzis .............................................................................................. 219
9. Enzimkinetika ......................................................................................................................... 226
9.1. A Michaelis-Menten kinetika els modellje ........................................................................ 226
9.2. A Michaelis-Menten kinetika tovbbfejlesztett modellje ....................................................... 229
9.3. A kezdeti sebessg rtkek s a f kinetikai paramterek meghatrozsa. ................................. 235
9.4. Enzimgtls tpusok ...................................................................................................... 238
9.4.1. Kompetitv gtls ............................................................................................... 238
9.4.2. Unkompetitv gtls ............................................................................................ 240
9.4.3. Kevert tpus gtls ............................................................................................ 242
10. Sznhidrtok ......................................................................................................................... 244
10.1. Monoszacharidok ....................................................................................................... 244
10.2. Diszacharidok ............................................................................................................. 246
10.3. Poliszacharidok .......................................................................................................... 246

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

A biokmia s molekulris biolgia alapjai

10.3.1. Glikzaminoklignok ........................................................................................ 249


10.4. Glikokonjugtumok ..................................................................................................... 250
10.4.1. Peptidogliknok ............................................................................................... 250
10.4.2. Proteogliknok ................................................................................................. 251
10.4.3. Glikoproteinek ................................................................................................. 253
10.5. A cukorkd s jelentsge .......................................................................................... 254
10.5.1. Specifikus sznhidrtkt fehrjk: lektinek ........................................................... 255
11. Lipidek s biomembrnok ....................................................................................................... 260
11.1. Zsrsavak s neutrlis zsrok .......................................................................................... 260
11.2. Membrnalkot lipidek ................................................................................................. 262
11.2.1. Glicerofoszfolipidek s szfingolipidek .................................................................. 263
11.2.2. Glikolipidek ..................................................................................................... 264
11.2.3. Koleszterin ...................................................................................................... 265
11.2.4. terlipidek ....................................................................................................... 266
11.3. Egyb lipidek: jeltviteli molekulk, kofaktor, pigmentek .................................................... 267
11.3.1. Jeltviteli lipidek .............................................................................................. 267
11.3.2. Lipofil vitaminok s szrmazkaik ....................................................................... 268
11.3.3. Kofaktorok, pigmentek egyb lipidek ................................................................... 269
11.4. A lipidek vizsglati mdszerei ....................................................................................... 270
11.5. Biomembrnok ........................................................................................................... 271
11.5.1. A biomembrnok ltalnos tulajdonsgai ............................................................... 271
11.5.2. Membrnfehrjk s szerepk ............................................................................. 273
12. Nukleinsavak ........................................................................................................................ 283
12.1. A nukleinsavak kmiai felptse ................................................................................... 283
12.2. A nukleinsavak rkt szerepnek bizonytsa ................................................................. 293
12.2.1. A Griffith-ksrlet ............................................................................................. 293
12.2.2. Az Avery-MacLeod-McCarty ksrlet ................................................................... 294
12.2.3. A Hershey-Chase ksrlet ................................................................................... 295
12.2.4. A Chargaff szablyok ........................................................................................ 297
12.3. A DNS trszerkezetnek Watson-Crick modellje ............................................................... 297
12.3.1. A Watson-Crick modell megalkotsnak rvid trtnete ........................................... 297
12.3.2. A Watson-Crick modell rszletes ismertetse ......................................................... 298
12.3.3. A komplementarits kvetkezmnye .................................................................... 302
12.3.4. A Watson-Crick modellt igazol biofizikai mrsek ................................................ 303
12.3.5. A DNS magasabbrend szerkezeti formi .............................................................. 305
13. Replikci (DNS szintzis) s DNS-hibajavts ........................................................................... 317
13.1. A centrlis dogma ....................................................................................................... 317
13.2. A DNS replikcival kapcsolatos alapvet krdsek .......................................................... 318
13.3. A Meselson-Stahl ksrlet: a DNS replikci szemikonzervatv ........................................... 319
13.4. A Cairns-ksrlete: az orig s a replikcis villa kimutatsa ............................................... 322
13.5. A DNS szintzis kmija .............................................................................................. 325
13.6. Az Okazaki-fragmentumok ........................................................................................... 326
13.7. DNS-polimerzok ....................................................................................................... 327
13.8. A replikci inicicis fzisa ......................................................................................... 332
13.9. A replikci elongcis fzisa ........................................................................................ 333
13.10. A replikci termincis fzisa ..................................................................................... 336
13.11. A prokarita s eukarita replikci sszevetse .............................................................. 337
13.12. DNS hibajavts ........................................................................................................ 339
13.12.1. Az Ames-teszt ................................................................................................ 341
13.12.2. Mutci tpusok .............................................................................................. 342
13.12.3. A f DNS hibajavt mechanizmusok ................................................................. 347
14. Transzkripci (RNS szintzis) .................................................................................................. 356
14.1. A transzkripci s a replikci hasonl vonsai ................................................................. 357
14.2. A prokarita RNS-polimerz, a prokarita transzkripci inicicis fzisa ............................... 358
14.3. A transzkripci elongcis fzisa ................................................................................... 363
14.4. A transzkripci termincis fzisa .................................................................................. 364
14.5. A prokarita s eukarita transzkripci sszevetse ........................................................... 366

vi

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

A biokmia s molekulris biolgia alapjai

14.5.1. F klnbsgek a prokarita s az eukarita mRNS keletkezsnek szablyozsban


................................................................................................................................ 367
14.6. Az eukarita RNS-polimerz II mkdse ........................................................................ 368
14.6.1. Az eukarita RNS-polimerz II s a preinicicis komplex ....................................... 368
14.7. Transzkripci gtlszerei .............................................................................................. 371
14.8. Az eukarita gnek mozaikos felptse ........................................................................... 372
14.9. Splicing mechanizmusok .............................................................................................. 375
14.9.1. Az I. s II. csoport, az nhast intronok (self-splicing) ............................................ 375
14.9.2. A III. csoport s a spliceoszmk ......................................................................... 375
14.10. Az alternatv splicing ................................................................................................. 378
14.11. Az eukarita mRNS 5-vgnek processzlsa ................................................................ 379
14.12. Az eukarita mRNS 3 vgnek processzlsa ................................................................. 380
14.13. A riboszmlis RNS-ek rse prokaritkban s eukaritkban .......................................... 381
14.14. A tRNS-ek rse prokaritkban s eukaritkban ........................................................... 383
15. A genetikai kd feltrse ......................................................................................................... 386
15.1. A genetikai kd megfejtst megalapoz ismeretek ............................................................ 386
15.1.1. A fehrjeszintzis helynek azonostsa ................................................................ 386
15.1.2. Az adapter RNS (tRNS) azonostsa ..................................................................... 387
15.1.3. Az informcit kzvett, hrviv RNS (mRNS) azonostsa ..................................... 388
15.1.4. A genetikai kd triplet voltnak felismerse ........................................................... 389
15.1.5. A kd nem tfed ............................................................................................. 390
15.1.6. Egyetlen rvnyes leolvassi keret van .................................................................. 390
15.2. A genetikai kd feltrshez vezet ksrletek ................................................................. 391
15.2.1. Az els tripletek jelentsnek feltrsa mestersges homopolimer RNS-ekkel .............. 391
15.2.2. A random nukleotid keverses mdszer ................................................................ 392
15.2.3. Szintetikus trinukleotid mdszer: a Nirenberg-Leder ksrlet ..................................... 392
15.2.4. Khorana repetitv ismtldseket tartalmaz szintetikus RNS mdszere ...................... 394
15.3. A genetikai kdsztr szablyos szerkezete ...................................................................... 395
15.3.1. A kodon-aminosav hozzrendels szablyossga .................................................... 396
15.3.2. Degenerlt kd s ltyg kodon-antikodon kapcsolat ............................................. 397
15.4. A genetikai kd majdnem tkletesen univerzlis .............................................................. 400
16. Transzlci (fehrjeszintzis) ................................................................................................... 402
16.1. A fehrjeszintzis s az mRNS-leolvass irnya ................................................................ 402
16.1.1. A fehrje az N-terminlistl a C-terminlis fel szintetizldik .................................. 402
16.1.2. Az mRNS 5' 3'-irnyban olvasdik le ................................................................ 403
16.2. A fehrjeszintzis els f szakasza, az aminosavak aktivlsa s tRNS-hez ktse ................... 404
16.2.1. A tRNS-ek kzs tulajdonsgai, s msodlagos szerkezete ....................................... 405
16.2.2. Az aminosav aktivls lpsei ............................................................................. 406
16.2.3. A tRNS specifikus felismerse a szintetz ltal ...................................................... 411
16.3. A fehrjeszintzis riboszmlis szakasza ......................................................................... 412
16.3.1. A riboszmk trbeli s funkcionlis felptse ....................................................... 412
16.3.2. A transzlci lnckezdse (inicici) .................................................................... 415
16.3.3. Lnchosszabbts (elongci) .............................................................................. 417
16.3.4. Lnczrs (terminci) ...................................................................................... 423
16.4. Az eukarita transzlci nhny jellegzetessge ................................................................ 424
16.5. Transzlci gtlszerek ................................................................................................ 424
16.6. A fehrjeszintzis energiamrlege ................................................................................... 425
17. A fehrjemkds szablyozsa ................................................................................................ 426
17.1. A fehrjemkds lnyege ............................................................................................ 426
17.2. Allosztrikus fehrjk/enzimek ...................................................................................... 429
17.2.1. Az allosztrikus fehrjk ltalnos tulajdonsgai ..................................................... 429
17.2.2. Plda egy allosztrikus enzimre: aszpartz-transzkarbamoilz ................................... 431
17.3. Reverzibilis kovalens szablyozsa ................................................................................. 434
17.3.1. Reverzibilis foszforilci .................................................................................... 435
17.3.2. Protein-kinz csaldok ....................................................................................... 436
17.3.3. A cAMP-fgg protein-kinz (protein-kinz A) mkdse ....................................... 437
17.4. Irreverzibilis kovalens szablyozsa ................................................................................ 439
17.4.1. Fehrjk aktivlsa proteolitikus hastssal ............................................................ 440

vii

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

A biokmia s molekulris biolgia alapjai

17.5. Fehrje izoformk, izoenzimek ...................................................................................... 442


18. A gnexpresszi szablyozsa .................................................................................................. 444
18.1. A gnexpresszi szablyozs ltalnos elvei ..................................................................... 444
18.1.1. A transzkripcis faktorok DNS-felismerse ........................................................... 446
18.2. Prokarita gnexpresszi szablyozs ............................................................................. 451
18.2.1. A lac-operon mkdse ..................................................................................... 453
18.2.2. A Trp-operon s az attenuci ............................................................................. 458
18.3. Eukarita gnexpresszi szablyozs .............................................................................. 460
18.3.1. A komplex genom komplex szablyozst ignyel .................................................... 460
18.3.2. Kromatin trendezds, remodellls (remodeling) .................................................. 461
18.3.3. Eukarita transzkripcis faktorok, kofaktorok, komplexek ........................................ 466
18.3.4. Szteroid hormonok hatsmechanizmusa ................................................................ 469
18.4. Gnexpresszi szablyozs a transzlci szintjn ............................................................... 472
18.4.1. Az llatok vasion anyagcserjben szerepet jtsz mRNS-ek szablyozsa .................. 472
18.5. Szablyozott mRNS lebomls: RNS interferencia .............................................................. 474
19. A gntechnolgia alapjai ......................................................................................................... 477
19.1. A gntechnolgia clja s mdszerei ............................................................................... 477
19.2. Rekombinns DNS ellltsa s felszaportsa: molekulris klnozs .................................. 478
19.2.1. Restrikcis endonuklezok, a rekombinns DNS elllts legfontosabb eszkzei ......... 478
19.2.2. Rekombinns DNS in vitro ellltsa .................................................................. 480
19.2.3. A molekulris klnozs lpsei ............................................................................ 482
19.2.4. A vektor DNS-ek tpusai .................................................................................... 484
19.2.5. Rekombinns DNS knyvtrak ............................................................................ 492
19.3. Hibridizcis technikk ................................................................................................ 495
19.3.1. A Southern- s Northern-blot technika s az RFLP mdszer ...................................... 496
19.3.2. DNS-chip (microarray) technika .......................................................................... 497
19.4. Polimerz lncreakci (PCR) ......................................................................................... 498
19.5. DNS-szekvenls ........................................................................................................ 500
19.5.1. A Sanger-fle lnctermincis (didezoxi-) szekvenls ............................................ 501
19.5.2. Automata fluoreszcens szekvenls ...................................................................... 503
19.5.3. j-genercis szekvenls .................................................................................. 503
19.6. Irnytott in vitro mutagenezis ....................................................................................... 504
19.6.1. Hely-specifikus mutagenezis Kunkel-mdszerrel .................................................... 505
19.7. Rekombinns fehrjk ellltsa ................................................................................... 506
19.7.1. Prokarita expresszis rendszerek ........................................................................ 507
19.7.2. Rekombinns fehrjk ellltsnak tovbbi lehetsgei ......................................... 508
19.8. Transzgenikus llnyek s gnterpia ............................................................................ 509
19.8.1. Transzgenikus llatok ........................................................................................ 509
19.8.2. Transzgenikus nvnyek .................................................................................... 511
19.8.3. Gnterpia ....................................................................................................... 512
19.9. Clzott gnmdosts in vivo: gnkits s gncsendests .................................................. 514
19.9.1. Gnkits (knockout) egrben ............................................................................. 514
19.9.2. Gncsendests (gene silencing, knockdown) .......................................................... 516
20. A bioenergetika alapjai s az anyagcsere ttekintse ..................................................................... 519
20.1. ltalnos bevezet ...................................................................................................... 519
20.2. Az egyes anyagcsere folyamatok szablyozsnak ltalnos alapelvei ................................... 522
20.3. Az egyes enzimatikus lpsek szablyozsnak mdjai ....................................................... 523
20.4. Az allosztrikus szablyozs alapelve, s f elnyei ........................................................... 524
20.5. Az ATP kzponti szerepe .............................................................................................. 526
20.6. Az ATP energiatrol kpessgnek szerkezeti okai ........................................................... 527
20.7. Csoporttvitel ATP-rl kapcsolt reakcikban .................................................................... 528
20.8. Az ATP-keletkezs szubsztrt-szint foszforillssal ......................................................... 531
20.9. ATP biztostja a tbbi nukleozid-trifoszft ltrejttt .......................................................... 533
20.10. Redoxreakcik ......................................................................................................... 533
20.11. Plda egy sszetett anyagcsere tvonalra: a tpanyagok aerob lebontsa, vagyis a sejtlgzs
ttekintse. ........................................................................................................................ 536
20.12. sszefoglals ............................................................................................................ 537
A. Fggelk ............................................................................................................................... 539

viii

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

A biokmia s molekulris biolgia alapjai

Az e-jegyzethez kapcsold animcik ................................................................................... 539

ix

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

Elsz
Ezt az elektronikus tanknyvet azrt rtuk, hogy szilrd alapot nyjtsunk a biokmia s molekulris biolgia
csodlatos vilga irnt rdekld olvas szmra. Termszettudsok generciinak kutatsai nyomn a biokmia
s molekulris biolgia terletre sorolhat ismeretanyag olyan hatalmasra ntt, hogy annak teljes, rszletekbe
men sszefoglalsa, illetve az olvas oldalrl tekintve annak befogadsa lehetetlen feladat lenne. Egy tanknyvnek
termszetesen nem is az a clja, hogy az sszes ismeretet az olvas el trja. A cl sokkal inkbb az adott szakterlet
(aktulis szemllet szerint) legfontosabb tnyanyagnak s az egyes tnyek kztt fellelhet sszefggseknek,
ltalnos trvnyszersgeknek az ismertetse.
A biokmia s molekulris biolgia teljes spektrumt fellel, gazdagon illusztrlt, nagyalak angolszsz tanknyvek
terjedelme meghaladja az ezer oldalt. A szles spektrumon kvl a nagy terjedelem msik oka az, hogy a legtbb
ilyen tanknyv rendkvli rszletessggel trgyalja az egyes tmaterleteket.
A biokmia s molekulris biolgia alapjai cm elektronikus tanknyvet egy, a fentiekhez hasonlan tfog s
rszletes, tbbktetes m els rsznek sznjuk. Cmhez hven s szndkaink szerint ez az els knyv a
legalapvetbb krdseket tekinti t, amivel megalapozza a biokmiai jelleg trgyakat tanul hallgatk szmra
a ksbbi tanulmnyaikat. Termszetesen kisebb terjedelemben, egyktetes formban is trgyalhat lenne a
biokmia s molekulris biokmia, amennyiben az ismeretek teljes spektrumt megtartjuk, de minden terletrl
csak felsznes informcit nyjtunk. Egy ilyen ismeretterjeszt megkzeltsnek is megvannak az elnyei. Szlesebb
palettt knl az olvasnak azzal a szigor kiktssel, hogy alaposabb tuds tadsa, mlyebb megrts biztostsa
helyett inkbb az rdeklds felkeltsre szolgl.
Mivel egyetemi tanknyvet ksztettnk, mi inkbb azt a megkzeltst vlasztottuk, hogy a szles spektrumbl
az els ktet szmra kiemeltk az ltalunk legfontosabbnak tartott tmkat, s ezekrl alapos ismereteket
igyekeztnk nyjtani. A clunk az volt, hogy minden fejezet megalapozott, rthet legyen, s az egyes fejezetek
logikus rendben, egymsra plve kvessk egymst. Ez az elektronikus tanknyv ezltal lerakja a ksbb megrand
ktetek alapjait.
A ksbbi rszekben ismertetsre kerl majd a klasszikus biokmia f terlete, az anyagcsere is. Ezen kvl
ksbb a biokminak s molekulris biolginak azokat a specilis terleteit is ismertetjk majd, amelyek
meggyzdsnk szerint az egyetemi hallgatink tovbbi molekulris szint tanulmnyaihoz nyjtanak majd
segtsget. Kln fejezetet szentelnk a motorfehrjk mkdsnek, rszletesebben trgyaljuk a membrn csatornk
s pumpk mkdst, a jeltovbbt tvonalak egyes tpusait, az rzkels molekulris httert, a sejtciklus s az
apoptzis molekulris biolgijt, a molekulris evolci alapvonsait, vgl betekintst nyjtunk a
farmakobiokmiba is.
A tudomnyos megkzelts egyik alapvet jellemzje, hogy minden tudomnyos llts igazsgtartalma
megkrdjelezhet. Minden lltst csak addig fogadunk el, amg az sszhangban van a tapasztalatokkal. Ezrt
arra sztnzzk az olvast, hogy minden kijelentst fogadjon egyfajta egszsges kritikval, s gondolkozzon el
azon, hogy vajon az nem mond-e ellent az addigi ismereteinek. ltalnos tmutatknt fontosnak tartjuk megjegyezni
azt is, hogy mivel a biokmia szmos olyan terlettel foglalkozik, amely a szles kzvlemny szmra is izgalmas
(betegsgmechanizmusok feltrsa, gygyszerkutats, orvosi s igazsggyi diagnosztika, evolcikutats stb.),
ezrt az elsajttand ismeretek egy rsze mr nem szakmai forrsokbl is ismert, esetleg trivilis is lehet. Ennek
ellenre arra biztatjuk az olvast, hogy mg a mr ismersnek tn informcikat is kezelje jknt, gondolkozzon
el azok mlyebb jelentsgn, vegye szre, hogy milyen hatalmas intellektulis eredmny volt azok feltrsa, s
prblja meg ezeket az ismereteket is egy nagyobb, egysges ismeretanyagon bell logikailag elhelyezni. Ennek
elsegtsre a knyv szmos fejezetben igyekeztnk a puszta informcin kvl azt is bemutatni, hogy az adott
ismeretanyagot milyen ksrleteken keresztl sikerlt feltrni, bizonytani. Ezen fell arra is trekedtnk, hogy
felhvjuk a figyelmet a klnbz fejezetekben lert ismeretek szlesebb sszefggseire.
Elektronikus tanknyvrl lvn sz, igyekeztnk a szvegben minl tbb kereszthivatkozst elhelyezni, amelyek
megknnytik az olvas szmra a mr emltett sszefggsek knnyebb megtallst s megrtst. Nhny
tmakrhz animci kapcsoldik, amely angol nyelven mutat be egy-egy molekulris biolgiai folyamatot s a
gntechnolgiban fontos mdszert. A biokmia s molekulris biolgia megrtshez elengedhetetlen a
makromolekulk trszerkezetnek vizualizcija, a molekulris grafikai programok legalbb alapszint ismerete.
Errl a tmakrrl a biokmia mdszertannak gyakorlatorientlt bemutatsval egytt rszletesebb ismeretek

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

Elsz

tall az olvas az ELTE Biokmiai Tanszk szerzgrdja ltal rt kt msik elektronikus tanknyvben (Bevets
a biokmiba gyakorlati jegyzet s Gntechnolgia s fehrjemrnksg).
Egy igazn j tanknyv tl azon, hogy hasznos ismereteket tartalmaz, logikusan szerkesztett s knnyen kvethet,
a tnyek s sszefggsek ismertetsn fell gondolatokat is breszt az olvasban, felkelti annak kvncsisgt,
s j ismeretek szerzsre inspirl.
Azt, hogy ez a tanknyv mennyire felel meg a fenti kritriumoknak, csak az olvask dnthetik el.
Pl Gbor s Nyitray Lszl

xi

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

1. fejezet - ltalnos bevezet


(szerz: Pl Gbor)

1.1. A biokmia f tmakrei


A biokmia szertegaz tudomnyterlet, vizsglati kre mgis feloszthat bizonyos f, br lesen nem elklnl
terletekre. Nevhez hven a biokmia igyekszik a kmia oldalrl vizsglni s megrteni a biolgiai rendszerek
felptst, ezek mkdst, a biolgiai folyamatok molekulris httert.

1.1.1. Szerkezeti biokmia


A biokmia egyik f clja az, hogy azonostsa az egyes letfolyamatokban rsztvev sszes molekult, feltrja
ezek szerkezett, s azt, hogy mi a funkcijuk. A biokmiai kutatsok egyik fontos vezrelve, ami egybknt
messze tlmutat a biokmin, hogy a szerkezet meghatrozza a funkcit. Az anatmia, az lettan, a mrnki
tudomnyok, hogy csak nhnyat emltsnk, termszetesen ugyanilyen rtelemben kzponti fontossgnak tekintik
a szerkezet-funkci kapcsolatt.
A biokmia terletn a szerkezet-funkci vizsglatokra koncentrl tudomnyterletet manapsg szerkezeti
biokminak, vagy szerkezeti biolginak nevezik. A szerkezeti biokmia f clja, hogy atomi rszletessggel
trja fel az egyes folyamatokban rsztvev makromolekulk trszerkezett, ebbl kiindulva lerja, hogy az egyes
molekulk milyen klcsnhatsokba lpnek egymssal, s vgl megmagyarzza, hogy mindez hogyan vezet az
adott letjelensghez. A klcsnhatsok egy tetemes rsze nem kovalens talakulsokat, teht nem kmiai reakcikat
jelent, hanem egyes molekulk msodlagos kterkn keresztl trtn specifikus sszekapcsoldst. Ez az
sszekapcsolds lehet tarts, de lehet nagyon rvid idej, dinamikus is. A szerkezetek feltrsa, az egyes mkdsi
modellek kidolgozsa termszetesen szmos tudomnyterlet, fizika, kmia, biofizika stb. szoros egyttmkdst
ignyli. A makromolekulk atomi felbonts szerkezett pldul fizikai mdszerekkel, rntgenkrisztallogrfival
illetve mgneses magrezonancia (NMR) spektroszkpival trjk fel (lsd 5.1.3. fejezet).
A megrtst leghatkonyabban megalapoz szerkezet-funkci vizsglatok tllpnek a termszetben tallhat
szerkezetek vizsglatn. Ezekben a ksrletekben clzottan megvltoztatjk az eredeti szerkezetet, majd ezek utn
megvizsgljk a szerkezeti vltozs pontos funkcionlis hatst, s ebbl kvetkeztetnek az eredeti funkcira.
Mivel az llnyek szinte minden folyamatban fehrjk jtsszk a fszerepet, a fehrjket pedig nukleinsavak
kdoljk, a szerkezeti biokmiai vizsglatok f alanyai is a fehrjk s a nukleinsavak.
A szerkezet-funkci vizsglatoknak mintegy 30 vvel ezeltt hatalmas lkst adott, hogy a gntechnolgia
segtsgvel lehetv vlt a fehrjk szerkezetnek clzott, szisztematikus megvltoztatsa. A fehrjt kdol gn
irnytott mutagenezisvel lehetv vlt, hogy egy fehrje brmely aminosavt brmely ms aminosavval
helyettestsk. Ez a lehetsg indtotta tjra a szerkezeti biokmia egyik kiemelten sikeres gt, amit manapsg
fehrjemrnksgnek neveznek (lsd Gntechnolgia s fehrjemrnksg e-knyv).

1.1.2. Bioenergetika s enzimolgia


A biokmia egy msik nagy terlete az l szervezetekben zajl kmiai talakulsokra koncentrl. Itt teht olyan
klcsnhatsokrl van sz, amelyek kovalens ktsek felszakadshoz, jak kialakulshoz, teht kmiai
talakulshoz vezetnek. A biokmiai reakcikkal kt tudomnyterlet, a bioenergetika s az enzimolgia
foglalkozik.
Minden llnyben folyamatosan kmiai reakcik ezrei zajlanak. A reakcik nagy rsze a sejtanyagcsere krbe
sorolhat. A sejtanyagcsere (metabolizmus) egymssal sszefgg kmiai reakcik sszetett hlzata. Ezek
rvn a sejt folyamatosan felpti, fenntartja s mkdteti rendkvl sszetett szervezett. Az anyagcsert kt f,
egymssal sszefgg, ellenttes irny folyamat dominlja. A lebont folyamatok (katabolizmus) sorn
sszetettebb molekulk kisebb molekulkra bomlanak. A lebont folyamatok oxidcis lpsei energit szabadtanak
fel, amelynek egy rsze reduklt koenzimek s ATP formjban troldik. Az ATP az sszes ltez sejt univerzlis
energiavalutja. Az ellenttes irny felpt folyamatokban (anabolizmus) egyszerbb molekulkbl pti

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

ltalnos bevezet

fel a sejt a r jellemz sszetettebb molekulkat, s ehhez a lebont folyamatokban keletkez ATP-t s a reduklt
koenzimeket hasznlja fel. A kt folyamat teht szorosan sszefgg, egymst felttelezi.
A bioenergetika, az anyagcsere kutats f clja az, hogy feltrja az adott llnyben lejtszd kmiai reakcikat,
az ezek egymsutnjbl szervezd tvonalakat, megllaptsa ezek funkcijt s a szablyozsuk mikntjt.
Szintn a bioenergetika foglalkozik a biokmiai reakcik termodinamikai httervel. A biokmikus arra kvncsi,
hogy milyen reakcik s folyamatok mennek vgbe az l rendszerekben spontn, mihez szksges kls
energiaforrs, s hogyan, milyen talakulsok sorn teremti el a sejt a biokmiai folyamatokhoz hasznosthat
energit.
A kmiai talakulsok vizsglatval kapcsolatos msik tudomnyterlet, az enzimolgia ezzel szemben mindig
egy-egy konkrt reakcira, vagy reakci tpusra fkuszl. Ezek idbeni lefutst az enzimolgia rszterlete, az
enzimkinetika vizsglja. Mint emltettk, minden sejtben egyidejleg kmiai reakcik szzai, ezrei jtszdnak le.
Ezek a reakcik a kmikus szemszgbl nzve alacsony hmrsklet ellenre nagy sebessggel jtszdnak le,
radsul preczen szablyozottak. Amikor ppen szksg van rjuk, akkor vgbemennek, amikor nincs rjuk
szksg, esetleg ppensggel krt okoznnak, akkor sznetelnek. A nagy reakcisebessg s a szablyozhatsg
kzs okra vezethet vissza. A sejtekben zajl kmiai reakcikat enzimek, dnt tbbsgben fehrjk, nhny
esetben RNS molekulk katalizljk. Az enzimolgia f clja az, hogy feltrja, az egyes enzimek milyen
mechanizmussal gyorstjk az ltaluk katalizlt kmiai reakcit. Ugyancsak fontos enzimolgiai krds, hogy az
egyes enzimek hogyan szablyozdnak. Mint lthat, az enzimolgia s a bioenergetika szorosan sszefgg
terletek, hiszen a bioenergetika ltal feltrand kmiai reakcik mindegyikt, st, a biolgiai folyamatok
mindegyikt enzimek katalizljk.

1.1.3. Molekulris biolgia


Szintn a biokmia klasszikus vizsglati terletnek szmt annak molekulris szint megrtse, hogy az rkletes
biolgiai informci miknt troldik, hogyan addik t genercirl genercira, s milyen mechanizmusokon
keresztl jut rvnyre.
A kifejezetten az rkletes informci trolsra, kdolsra, kifejezdsre vonatkoz vizsglatok olyan koherens
gondolatkrt jelentettek, hogy emiatt rdemesnek bizonyult molekulris biolgia nven ezt a tmakrt kln
tudomnyterletknt definilni. Br nehz, s taln nem is clszer pontos defincit adni a molekulris biolgia
mibenltre, taln jl jellemezhet ez a terlet azzal, hogy egyfajta hatrtudomny, a biokmin kvl a genetikval
s a sejtbiolgival is tfed. Anekdotaknt rdemes megjegyezni, hogy a vilghr Francis Crick a molekulris
biolgia definilsa krli medd vitt a maga rszrl azzal zrta le, hogy: "a molekulris biolgia az, amivel a
molekulris biolgusok foglalkoznak".
Azt azrt leszgezhetjk, hogy a klasszikus rtelemben vett molekulris biolgia a biolgiai informci
ramlsval foglalkozik, amelynek a lnyegt szintn Francis Crick fogalmazta meg 1958-ban, az n. centrlis
dogma kifejezs bevezetsvel (ami egybknt, mint azt ksbb Crick is elismerte, kiss szerencstlen
megfogalmazs, hiszen semmi kze nincs a teolgia megkrdjelezhetetlen lltsaihoz). A centrlis dogmrl,
illetve a biolgiai informciramls folyamatairl (replikci, transzkripci, transzlci) ksbbi fejezetekben
(lsd 1.2.9., 13. , 14. s 16. fejezetek) rszletesen lesz sz, itt csak annyit emltnk meg rla, hogy az eredeti llts
arra vonatkozott, hogy a DNS szekvenciban trolt informci kizrlag a fehrje szekvencia irnyba ramolhat,
fehrje szekvencibl visszafel nem.

1.2. Az lvilg egysge, az llnyek


felptsnek, mkdsnek kzs vonsai,
alapelvei
A termszetkedvel embert az lvilg szemllsekor elsre alighanem az nygzi le, hogy az milyen sokszn.
Az egyes fajok szinte vgtelennek tn vltozatossgban npestik be a Fldet. Vajon tl azon, hogy lnek, s
szaporodnak, mi kzs lehet egy tlgyfban s egy baktriumban vagy ppensggel egy mbrscetben? Az emberi
megismers folyamatban hatalmas idszaknak kellett eltelnie, mire vilgoss vlt, hogy a ltvnyos, sokszor csak
felsznes klnbsgek mgtt milyen alapvet kzs vonsok llnak.

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

ltalnos bevezet

Mindezen kzs vonsok oka Charles Darwin vilgrenget evolcis elmlete, vagyis a fajok kzs eredete alapjn
ma mr trivilisnak tnik. A kzs alkotelemek s mkdsi mechanizmusok oka az, hogy az sszes ma ltez
llny egyetlen, tbb millird ve kialakult llny leszrmazottja. Az evolcis szemllet thatja a biolgia
minden gt, gy a biokmit s a molekulris biolgit is.
A molekulris biolgia kialakulsnak egyik, ha nem els mrfldkve a DNS kettsspirl szerkezetnek, majd a
genetikai kdnak a megfejtse volt. Kiderlt, hogy az rkletes informci egyszer, digitlis mdon troldik a
DNS-ben, s egy szablyrendszer alapjn kdol fehrjket. Az evolci molekulris szinten, kvantitatv mdon
tetten rhet a DNS genercirl genercira trtn rkletes megvltozsban. Az egyes fajok evolcis tvolsga
szmszersthetv vlt. A molekulris biolgia vvmnyai j utakat nyitottak az evolci mechanizmusainak
rtelmezsben, a fajok leszrmazsi tjainak rekonstrulsban. A fenti eredmnyeket nem kis rszben a
gntechnolgiai s bioinformatikai mdszertani forradalomnak ksznhetjk, melynek rszleteirl a mr emltett
Gntechnolgia s fehrjemrnksg e-knyvben tjkozdhatnak az olvask.
Ebben az alfejezetben rszletesebben is ttekintjk a minden llny felptsre, mkdsre kzsen jellemz
tulajdonsgokat, alapelveket.

1.2.1. A sejt, mint mkdsi alapegysg


Az els mikroszkpok kifejlesztst kveten Robert Hooke, kornak nagyhats tudsa s feltallja sajt
fejleszts mikroszkppal vkonyra szelt parafa dugban elsknt fedezte fel a sejteket. Errl 1665-ben publiklt
nagy siker Mikrogrfia (Micrographia) cm knyvben szmolt be. Az angol cell (cella) kifejezs is az nevhez
fzdik. Amikor kortrsa, a holland Anton van Leeuwenhoek szintn sajt fejleszts mikroszkppal felfedezte a
baktriumokat, egysejt llati s nvnyi szervezeteket, Robert Hooke volt az, aki a felfedezseit igazolta. Mindezek
utn mintegy 200 vvel Matthias Jakob Schleiden, Theodor Schwann, Rudolf Virchow s msok munkssga
nyomn kialakult a sejtelmlet. E szerint minden llny egy vagy tbb sejtbl ll, minden sejt mr ltez korbbi
sejt kettosztdsbl keletkezik (Omnis cellulae cellula), az l szervezetek dnt letfunkcii, pldul az
anyagcsere a sejteken bell zajlik. Arra is rjttek, hogy a sejtek mkdst valamilyen rkletes informcicsomag
szablyozza, amely a sejtrl az utdsejtekre addik t. A sejt teht az l szervezetek egyfajta szerkezeti s
mkdsi alapegysge. A sejt termszetesen egy, a krnyezettl jl definilt mdon elhatrolt entits. Ez a nem
izollt, de jl definilt s szablyozott elhatroltsg, mint ksbb ltni fogjuk, termodinamikai szksgszersg.
A sejt csak ilyen mdon tarthatja fent az lettelen krnyezettl lnyegesen alacsonyabb entrpijt, azaz
komplexitst.

1.2.2. Az llnyek alacsony entrpij llapotot tartanak


fent
Minden llnyre, mg a legegyszerbbre is igaz, hogy lnyegesen sszetettebb, bonyolultabb, mint lettelen
krnyezete. Ez a nagyfok komplexits alapvet kritriuma annak, hogy az llny hatkony mdon, a tbbi
llnnyel folyamatos versenyben fennmaradjon, s szaporodjon.
Mint arrl mr volt sz, az llnyek legkisebb mkdsi egysge a sejt. Mind a sejtek, mind a sejtekbl szervezd
l szervezetek termodinamikai rtelemben nylt rendszerek, amelyek folyamatosan anyagokat s energit
vesznek fel a krnyezetkbl, illetve anyagokat s energit adnak le a krnyezetknek. Ez a folyamatos anyag
s energiaramls termodinamikai trvnyek ltal megszabott, megkerlhetetlen felttele annak, hogy az llny
fenntartsa, rendezett, teht alacsony entrpia szint felptst. Mint ltni fogjuk, az llnyek csak gy tudjk
fenntartani vagy tovbb cskkenteni alacsony entrpia szintjket, hogy ekzben a krnyezetk entrpijt,
rendezetlensgt folyamatosan nvelik.
Ezzel kapcsolatban rdemes megjegyezni, termodinamikai rtelemben mennyire nem helytll az a kijelents,
miszerint az llnyek egyenslyban vannak a krnyezetkkel. A kijelents termszetesen arra utal, hogy a
termszetben az llnyek hossz tvon stabilan egytt tudnak ltezni krnyezetkkel. Az llnyekben, amg
lnek, ppensggel olyan folyamatok zajlanak, amelyek megakadlyozzk, hogy termodinamikai egyensly lljon
be az llny s a krnyezet kztt. A termodinamikai egyensly valjban akkor kezd kialakulni, amikor az
llny elpusztult.

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

ltalnos bevezet

1.2.3. Az llnyek elemi kmiai sszettele hasonl


A kmiai analitika fejldse nyomn az l szervezetek egyb, szintn lnyeges kzs vonsra is fny derlt.
Arra, hogy a legklnbzbb llnyek kmiai sszettele (az elemek s vegylet szintjn is) rendkvli hasonlsgot
mutat. A biokmia s molekulris biolgia kialakulsa nyomn az is vilgoss vlt, hogy az llnyek alapvet
anyagcsere folyamatai, a kmiai energia trolsnak mdja, az rkletes informci trolsnak, kdolsnak s
elhvsnak a mdja is azonos.
Mint emltettk, az llnyek kmiai sszettele rendkvl hasonl, a 1.1. bra bemutatott f elemekbl plnek
fel.

1.1. bra: Az llnyekben legnagyobb mennyisgben elfordul elemek. A f alkotelemeket narancssrga,


a nyomelemeket srga httr jelzi.
Az sszes stabil elem kzl ngy, alacsony rendszm elem dominlja az llnyek sszettelt, s 6 tovbbi elem
szerepel jelents mennyisgben. A ngy leggyakoribb elem a hidrogn, a szn, a nitrogn s az oxign. Ezek
dominancijnak rszben az az oka, hogy az llnyekre jellemz szerves molekulk dnten ezekbl az elemekbl
plnek fel. A hidrogn s az oxign ezen fell azrt is dominns kzs alkotelem, mert az llnyek tmegnek
nagyjbl 70%-t vz teszi ki. A tovbbi hat, f alkotelem a ntrium, a foszfor, a kn, a klr, a klium s a
kalcium. A foszfor nagy mennyisgt az magyarzza, hogy a sejtek citoplazmja nagy koncentrciban tartalmaz
foszft ionokat, illetve ez az elem a nukleinsavaknak s az ATP-nek is f alkoteleme. A kn legnagyobb mrtkben
a fehrjk bizonyos aminosavaiban (cisztein s metionin) fordul el. A ntrium, a klium, a klr s a kalcium ionos
formban van nagy mennyisgben jelen. (rdemes megjegyezni, hogy a gerincesek esetben a kalcium s a foszfor
igen nagy mennyisgben van jelen a csontllomnyban, kalcium-foszft formjban).
A nagy mennyisgben jelen lv elemeken fell minden llny tartalmaz jval kisebb mennyisgben jelenlv,
de ltfontossg elemeket. Ezek a mikroelemeknek (vagy nyomelemeknek) nevezett anyagok leginkbb fmek
(pldul magnzium, mangn, vas, cink), amelyek tbbnyire ionos formban jtszanak rendkvl fontos szerepet,
pldul enzimek aktv helynek fontos szerepliknt. A Mg2+ ezen fell fontos szerepet tlt be oly mdon is, hogy
a nukleinsavak negatv tlts foszftcsoportjaihoz ktdve cskkenti ezek egymst taszt hatst.
rdemes megjegyezni, hogy az egyes elemek llnyekre jellemz arnyai rendkvli mrtkben eltrnek az
lettelen krnyezetkre jellemz arnyoktl. A fldkregben pldul sokkal kevesebb a szn, mint az llnyekben.
Nhny, a fldkregben nagy tmegben elfordul elem, pldul a szilcium, a fluor vagy az alumnium viszont
csak nagyon alacsony koncentrciban van jelen az llnyekben. Ez mr nmagban is mutatja, hogy az llnyek
nem vlogats nlkl veszik fel a krnyezetk anyagait, hanem aktv mdon, energia befektets rvn szelektlnak.
Ez termszetesen sszefgg a mr emltett tnnyel, hogy az llnyeknek ahhoz is energit kell felhasznlniuk,
hogy a krnyezettl eltr llapotukat fenntartsk.

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

ltalnos bevezet

1.2.4. Az llnyek alapvet molekulris sszettele


Amennyiben ilyen nagymrtkben hasonlt az llnyek elemi sszettele, vajon mi teszi lehetv az lvilg
bmulatos sokflesgt? E mgtt olyan anyagtpusnak kell llnia, ami nagy vltozatossgot mutat. A megfejtshez
az elem-sszettel helyett a vegylet-sszettelt kell megvizsglnunk (lsd 1.1. tblzat).
1.1. tblzat: A klibaktrium molekulris sszettele

Az 1.1. tblzat a klibaktrium (Escherichia coli) molekulris sszettelt foglalja ssze. Egyetlen vegylet, a
vz ltvnyosan kiemelt szereppel br, hiszen a baktriumsejt tmegnek mintegy 70%-t adja. Ugyanez igaz
brmely ms llny sejtjeire is. A tbbi, a vzzel nagyjbl azonos mrettartomnyba es kismolekulbl csak
nhny szzfle van. A tblzatbl azonnal kitnik, hogy a fehrjk s a nukleinsavak, teht a makromolekulk
jelenthetik az lvilg vltozatossgnak a f forrst, hiszen ezekbl mg egy baktrium esetben is tbb ezerfle
van. Radsul ezek adjk a baktriumsejt szrazanyagtartalmnak mintegy hromnegyedt.

1.2.5. Az llnyekre legjellemzbb makromolekulk: a


kombinatorikus ptkezs alapelve
A makromolekulk (definci szerint az 1000 Daltonnl nagyobb tmeg molekulk) mind monomer
ptegysgekbl keletkeznek. Ide tartoznak a nukleinsavak, a fehrjk s a poliszacharidok. A nukleinsavak s
a fehrjk lineris, teht elgazsokat nem tartalmaz polimerek. (Br a lipidek egy rsze is sszetett szerves
molekula, nagy tbbsgk nem makromolekula, mivel mretk nem ri el az 1 kDa-t).
A makromolekulk monomerei viszonylag egyszer felptsek, s univerzlisan, minden fajra jellemzen
fordulnak el az lvilgban. A fajra jellemz egyedi informcit a nukleinsav s fehrje monomerek sorrendje
hordozza. Azt nem tudjuk, hogy a Fldn sszesen hnyfle faj ltezik, de vatos becslsek szerint is tbb tzmilli.
Felmerlhet a krds, hogy vajon ekkora diverzitst nehz-e, vagy trivilis elrni a makromolekulk szintjn. Mint
ltni fogjuk, diverzitst generlni makromolekulris szinten rendkvl egyszer. A nukleinsavak esetben mindssze
4-fle, a fehrjk esetben 20-fle elem egymshoz fzsbl is risi variciszmot kapunk. Ez a hatalmas
variciszm hatalmas mennyisg informcit hordozhat.
Ahogyan azt az 1.2. bra is mutatja, mg egy 8-tag rvid szvegbl is hatalmas variciszmok addnak.

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

ltalnos bevezet

1.2. bra: A nukleinsavak s a fehrjk modulris felptse hatalmas vltozatossgot eredmnyez


DNS-bl 48 = 65536 nyolctag oligonukleotid, mg fehrjbl 208 = 2,541010, teht tbb mint 25 millird klnbz
oligopeptid jhet ltre. A varicik szma egyszer kombinatorikai okok miatt teht praktikusan kimerthetetlen,
s a fajok szma eltrpl a makromolekulkbl elvileg ltrehozhat variciszmhoz kpest. Az 1.2. bra azt is
bemutatja, hogy a magyar nyelv 40 betjbl 408 = 6,551012 szm, teht tbb mint 6500 millird 8-bets
karaktersor jhet ltre. Valjban a magyar nyelv nhnyszor tzezer szbl ptkezik (s ezeknek csak egy kis
rsze ppen 8-bets). Az elemek kombinldsa teht szinte vgtelen lehetsgeket ad, a krds inkbb az, hogy
ezek kzl mennyi lesz rtelmes, hasznlhat.
A fehrjk 20-fle aminosavbl llnak, s kmiai rtelemben nincs korltja annak, hogy ezek milyen sorrendben
kvethetik egymst. A fontos krds az, hogy ezek kzl melyek lesznek azok a sorrendek, amelyek stabil
trszerkezet, funkcikpes fehrjt eredmnyeznek. A bevezetben trgyalt gondolatkr szempontjbl a
legfontosabb felismers az, hogy az lvilg sszes faja azonos alkotelemekbl, azonos elvek alapjn hoz
ltre adott esetben fajra jellemz makromolekulkat. Ahogyan azt az 1.2. bra magyar szavakra vonatkoz

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

ltalnos bevezet

rsze jelzi, a monomerek sorrendje informcit hordoz, az egyes elemek kicserlse megvltoztatja az informci
jelentst.
Az evolci sorn egy-egy megvltozott informci az adott krnyezetben hasznosnak bizonyulhat, fennmaradhat,
elszaporodhat.

1.2.6. Specifikus, dinamikus molekulris felismersek


msodlagos ktsekkel
Ahogyan az mr az nszervezds folyamatban is tetten rhet, minden llny mkdsnek alapvet vonsa,
hogy a benne szerepl molekulk klcsnhatnak, sszekapcsoldnak egymssal. Ezek a klcsnhatsok ltalban
specifikusak, teht az egy trben lv tbb ezer klnbz molekula mindegyike csak a molekulknak egy szk
csoportjval hoz ltre komplexet. A klcsnhatsok nem-kovalens jellegek, a molekulris felismers alapja
a trbeli s polaritsbeli komplementarits. A makromolekulkon jl definilhat kthelyek vannak bizonyos
ms makromolekulk, vagy kismolekulk szmra. A klcsnhatsok zme dinamikus, tmeneti jelleg. A komplex
gyorsan ltrejn, de csak rvid ideig marad egyben, mert a molekulkat sszetart klcsnhatsi energia olyan
alacsony, hogy a hmozgsban rejl kinetikai energia rvid id alatt sztrzza a komplexet. Ms komplexek
ezzel szemben stabilak, rkig, napokig is lteznek.
A fenti lers legegyszerbb esetben azt jelenthetn, hogy az egyes molekulk, mint teljesen merev szerkezet leg
elemek kapcsoldnak egymshoz. A klcsnhatsok egy rsze valban olyan, amiben a rsztvev molekulk
szerkezete nem mdosul kimutathat mrtkben. Az esetek tbbsgben azonban nem ez a helyzet. A molekulk
szerkezete a komplexben rendszerint valamelyest eltr attl, mint amilyen szabad formban lenne. A kt
klcsnhatsi modell kztti, elsre taln aprsgnak tn eltrs valjban rendkvl lnyeges. A klcsnhatst
ksr alakvltozs (konformcivltozs) ugyanis lehetv teszi, hogy az egyes molekulris komponensek
mintegy kommunikljanak egymssal, s ezltal az l rendszer komplexitst hallatlan mrtkben megnveljk.
Ezek a konformcivltozsok sszetett szablyozsokat is lehetv tesznek, amit tbbek kztt az allosztrikus
szablyozs cmsz alatt trgyalunk majd ksbb (lsd 17.2. fejezet)

1.2.7. Az llnyekben a kmiai reakcikat enzimek


katalizljk
Minden llnyre igaz, hogy bennk rendkvl vltozatos kmiai reakcik zne megy vgbe, a viszonylag alacsony
hmrsklet ellenre nagy sebessggel, s ami ennl is figyelemremltbb, preczen szablyozott mdon. A nagy
sebessget, s a precz szablyozhatsgot minden llny esetben enzimek biztostjk. Ezek az biokataliztorok
az ismert esetek dnt tbbsgben fehrjk, de ismertek kzponti jelentsg, RNS-alap biokataliztorok,
gynevezett ribozimek is. Az RNS-ek a fldi let korai szakaszban dnt jelentsggel brhattak. Az n. RNS
vilg hipotzis szerint a sejtevolci kezdetn az RNS molekulk hordoztk a genetikai informcit s egyttal
ribozimknt a kmiai reakcikat (sajt szintzisket) is katalizltk. Az RNS-vilgot a ma ismert DNS-fehrje
vilg ksbb vltotta fel, mivel a DNS hatkonyabb informcitrol molekula, a fehrje enzimek pedig
vltozatosabb katalitikus hatkonysggal rendelkeznek, mint a ribozimek.

1.2.8. A sejtek molekulris felptse hierarchikus


Brmilyen llnyt vizsglunk is meg, azt tapasztaljuk, hogy a molekulk felptst tekintve jellegzetes hierarchia
figyelhet meg benne. A legegyszerbb szintet a krnyezeti prekurzorok jelentik. Ezek olyan kismolekulk,
amelyekbl az autotrf szervezetek (pldul a nvnyek, vagy egyes baktriumok) kpesek sszetettebb szerves
vegyleteket kpezni. Ilyen prekurzor a vz, az ecetsav, az ammnia, vagy a formaldehid. A msodik szintet a
prekurzorokbl elllthat szerves vegyletek (metabolitok) jelentik (pl. ecetsav, citromsav, karbamid stb.).
Ezek egy rsze a kvetkez szint (sszetett szerves molekulk, makromolekulk) ptkveit kpviseli.
Idetartoznak tbbek kztt a cukrok (monoszacharidok), az aminosavak, a zsrsavak, a glicerin, a nukleotidok. A
harmadik szintet azok a molekulk jelentik, amelyek ezeknek az ptkveknek az sszeillesztsbl jnnek ltre.
Ilyenek pldul a poliszacharidok, a fehrjk, a nukleinsavak, foszfolipidek s trigliceridek. Ezek kzl azokat a
molekulkat, amelyek molekulatmege meghaladja az ezer Daltont, makromolekulknak nevezzk. A fehrjk,
a nukleinsavak s a poliszacharidok makromolekulk, mg a foszfolipidek s a trigliceridek nem. A fehrjk s

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

ltalnos bevezet

nukleinasavak informcihordoz makromolekulk (lsd ksbb), mg a homopolimer poliszacharidok nem. A


negyedik szintet a makromolekulkbl sszeszereld (lsd molekulris nszervezds, 1.2.11. fejezet)
szupramolekulris komplexek jelentik. Ide tartozik pldul az aktin filamentum, a riboszma, vagy a proteaszma.
A sejtben termszetesen egyidejleg megtalljuk mind a ngy szervezdsi szintet.

1.2.9. Az rkletes informci trolsnak s


kifejezsnek kzs alapelve
Az lvilgra jellemz kzs tulajdonsg, hogy az rkletes informci kettsszl DNS molekulkban troldik.
A kettsszl DNS-ben a DNS kt szlnak nukleotid sorrendje klcsnsen meghatrozza egymst. A replikci
sorn a kt szl elvlik egymstl, s a klcsns meghatrozottsg alapjn mindkt szl, mint templt mell
kiegszt, komplementer szlak keletkeznek. gy kt, az eredetivel megegyez, ktszl DNS molekula keletkezik,
amelyek a sejtosztds utn kln-kln az egyes utdsejtekbe kerlnek. Az j szlak szintzist DNS-fgg
DNS-polimerz enzimek katalizljk.
Az llnyek RNS s fehrje llomnynak bzis illetve aminosavsorrendjt a DNS trolja. Az RNS molekulk
szintn DNS templt mentn, a komplementarits alapjn keletkeznek a transzkripci folyamatban DNS-fgg
RNS-polimerz enzimek kzremkdsvel.
A fehrjkre vonatkoz informci a DNS-bl RNS molekulk kzvettsvel rdik t. A hrviv RNS (mRNS)
kzvetti ezt az informcit, amely a genetikai kdnak nevezett szably alapjn fordtdik le a riboszmn a
fehrjeszintzis, ms nven transzlci folyamatban. Ez a DNSRNSfehrje informciramls a mr
emltett centrlis dogma. Azta kiderlt, hogy egyes vrusokban az rkt anyag RNS. Ennek nyomn vlt
ismertt, hogy az RNS-ben lv informci alapjn megfelel enzim, RNS-fgg DNS-polimerz, ms nven
reverz transzkriptz kzremkdsvel DNS keletkezhet. Errl a DNS-rl azutn jra elllthat a vrus RNS
alap genomja. Mint ksbb ltni fogjuk, a fordtott (reverz) transzkripci nem csak vrusok mkdsben
jtszik szerepet, de az eukarita sejtek egyik rendkvl fontos folyamata, a kromoszmk telomer vgeinek
karbantartsa is reverz transzkripcit ignyel. Vannak olyan vrusok is, amelyekben az RNS genom DNS
kzvettse nlkl replikldik. Ez egy klnleges enzim, RNS-fgg RNS-polimerz mkdsnek ksznhet.
Az eredetileg felvzolt centrlis dogma teht kibvlt, de abban a tekintetben tovbbra is egyirny maradt, hogy
a mai napig sem ismert olyan folyamat, amelynek sorn fehrjben trolt informci (aminosavsorrend) alapjn
nukleinsav keletkezne.

1.2.10. nreprodukci s vltozatossgteremts


Minden llny kpes az nreprodukcira, vagyis arra, hogy nmaghoz hasonl utdokat hozzon ltre. Ugyancsak
minden llnyre igaz, hogy az nreprodukci sorn nagyon alacsony mrtkben, de vltozik az j genercinak
tadott rkletes informci, a DNS-ben mutcik keletkeznek. Ez teszi lehetv azt, hogy az rkletes
tulajdonsgok a termszetes evolci sorn, adaptv mdon vltozzanak.

1.2.11. A makromolekulris nszervezds alapelve


Szintn kzs, az egsz lvilgra jellemz alapelv a makromolekulris nszervezds. Ennek az alapelvnek az
egyik eleme az, hogy a makromolekulk kpesek nllan elnyerni natv trszerkezetket. A nukleinsavakban
illetve fehrjkben esetben a lineris informci (a krnyezet fizikokmiai paramtereivel egytt) megszabja
a makromolekula trszerkezett, amely azutn megszabja a molekula tulajdonsgait, mkdst.
A kettsszl DNS pldul spontn ltrejn, ha kt egymssal komplementer szekvencij, egyszl DNS-t visznk
oldatba. A szlak sszekapcsoldnak, s a ktszl DNS elnyeri natv trszerkezett, a kettsspirlt. Ebbl a
szerkezetbl pedig kvetkezik a DNS replikciban betlttt funkcija. Az aminosavakat a riboszmhoz szllt
tRNS-ek is jellegzetes trszerkezettel brnak, melyet a bennk lv nukleotidok sorrendje, s szmos utlagos
(poszttranszkripcis) kmiai mdosuls egyttesen hatroznak meg. Mint ksbb ltni fogjuk (lsd Christian
Anfinsen idevonatkoz ksrlete, 5.5.2. fejezet), a fehrjk aminosavsorrendje meghatrozza a trszerkezetket.
A legtbb ismert fehrjnek vagy nmagban ltezik stabil trszerkezete, vagy amennyiben a szerkezete nmagban
nem rendezett, gy a mkdse sorn ms molekulkhoz ktdve vesz fel jellemz trszerkezetet.

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

ltalnos bevezet

A makromolekulris nszervezds egy msik megnyilvnulsi formja az nszervezd szupramolekulris


komplexek lte. A sejtekben szmos szupramolekulris komplex mkdik. Ilyen pldul a minden llnyben
mkd riboszma. Szmos ilyen komplex esetn in vitro ksrletes igazolst nyert, hogy a komplex kpes az
alkotelemeikbl spontn sszeszervezdni. A szupramolekulris komplexet alkot makromolekulk szerkezete
teht elegend informcit hordoz ahhoz, hogy a komplex sszeszereldjn, ehhez nem kell komplexen kvli
molekulk kzremkdse.
Mindkt nszervezdsi jelensgnek az a jelentsge, hogy emiatt az egyes makromolekulk, illetve az ezekbl
kialakul komplexek viszonylag autonm egysgei a szervezetnek. Szintn rdemes megjegyezni azt is, hogy az
nszervezds in vitro igazolt kpessge nmagban nem jelenti azt, hogy a sejtben a makromolekulk
trszerkezetnek ltrejttt, vagy a szupramolekulris komplexek kialakulst ne segthetnk ezeken kvlll
komponensek (ilyenek pldul a polipeptidlncok feltekeredst segt dajkafehrjk).

1.2.12. Az ATP, mint energiavaluta


Ugyancsak az llnyek alapvet kzs sajtsga, hogy mindegyikkben az adenozin-5-trifoszft (ATP) szolgl
energiavalutaknt. Az ATP minden esetben ADP-bl keletkezik foszforilci tjn. Erre ktfle megolds
ltezik. Az egyik az elektrontranszport-lnchoz kttt oxidatv foszforilci. Ennek sorn egy membrnba gyazott
elektrontranszport-lnc a mkdse sorn proton koncentrci klnbsget hoz ltre a membrn kt oldaln. A
proton koncentrci klnbsg (az n. proton-hajter) lehetv teszi azt, hogy a kiegyenltds fel hat proton
tramlsban rejl energia ATP szintzisre fordtdjon. A protonok egy membrnba gyazott enzimen, az ATPszintzon haladnak keresztl, s ennek sorn keletkezik az ATP ADP-bl s szervetlen foszftbl. Eukaritkban
a mitokondriumban, nvnyekben ezen fell a szntestekben (kloroplasztiszban) is zajlik ez a folyamat.
Az ATP-keletkezs msik formja az gynevezett szubsztrt-szint foszforilci. Ennek sorn a foszft (vagy
mint ksbb ltni fogjuk, helyesebben foszforil-) csoport egy foszforillt szerves molekulrl kerl az ADP-re.
Az ATP legnagyobb rszben a fotoszintzis (lsd nvnyek s egyes baktriumok) s sszetettebb szerves molekulk
lebontsa (oxidcija) sorn keletkezik. Ez utbbi folyamat minden llnyben zajlik.
A fent emltett mdokon keletkez ATP szolgltat energit ahhoz, hogy az llny fenntartsa sszetett llapott,
ltrehozza a r jellemz komplex anyagokat, s sszehangolt mozgsokat vgezzen. Ezen folyamatok sorn az
ATP folyamatosan ADP-v, illetve AMP-v alakul. Minden sejt egy nagyjbl lland ATP/ADP/AMP kszlettel
rendelkezik, az ATP teht folyamatosan bomlik s keletkezik, krforgsban van.

1.2.13. Molekulris motorok s molekulris gpek


Az llnyeknek szintn kzs tulajdonsga, hogy bennk molekulris motorok, s molekulris gpek mkdnek.
Mind a molekulris motorokra, mind a molekulris gpekre igaz, hogy az ATP hidrolzisbl szrmaz energit
felhasznlva mechanikai munkt vgeznek. A klnbsgttel a motor s a gp elnevezs mgtt azrt indokolt,
mert vannak olyan molekulris eszkzeink, amelyek f funkcija maga a mozgats, mg a gpeknek tovbbi
funkcii is lehetnek. A molekulris gpek ltalban szupramolekulris komplexek, ahol minden komponensnek,
mint egy gp alkatrszeinek, jl meghatrozott funkcija van (kztk van a mozgs, mozgats is). A miozin pldul
egy jellegzetes eukarita motorfehrje, amely aktin szlak mentn mozog, illetve aktin szlakat mozgat. A
molekulris gpekre plda az n. repliszma (benne a templt DNS szl mentn mozg, ezltal motorfehrje
DNS-polimerzzal), melynek egyes fehrjekomponensei a DNS kt szlnak lemsolsa kapcsn klnbz
rszfeladatokat ltnak el (lsd 13.7. fejezet). Hasonl plda a riboszma, amely elmozdul az mRNS-hez kpest,
de f funkcija termszetesen az j polipeptidlnc szintzise az mRNS-en lv informci alapjn (lsd 13.9.
fejezet).

1.3. Dimenzik a biokmiban


A biolgiai evolci folyamatban kialakult elmnk elssorban a kzvetlen rzkszerveinkkel tapasztalhat vilg
befogadsra, rtelmezsre fejldtt ki. Ugyanakkor az emberi gondolkods termszetesen lnyegileg tl is mutat
a kzvetlenl rzkelhet vilg rtelmezsn, hiszen kpesek vagyunk elvonatkoztatni, absztrakt fogalmakat,
sszetett mkdsi modelleket alkotni. Mgis tetten rhet az emberi megismers folyamatban egy komoly gt
abban a tekintetben, hogy mennyire vagyunk kpesek a megszokott vilgunk lptknl jval kisebb, vagy jval
nagyobb dimenzik vals, teht problmamegoldsra alkalmas befogadsra.

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

ltalnos bevezet

Termszetbl fakadan a biokmia elssorban a mikrovilggal foglalkozik. Ebben a vilgban a fizikai kiterjeds
mretei, a vizsglt objektumok tmege, a lejtszd tipikus folyamatok idtartama, illetve a folyamatokhoz tartoz
energik rtke jelentsen eltr a htkznapi letben tapasztaltaktl. rdemes emiatt megvizsglni, hogy az egyes
fizikai paramterek tekintetben milyen mrettartomnyokban vizsgldik a biokmia, s ezek kztt a tartomnyok
kztt milyen sszefggsek fedezhetk fel (lsd 1.3. bra).

1.3.1. A fizikai kiterjeds mrettartomnya


A biokmia krdskre hagyomnyos rtelemben a sejtek mrettl kiindulva a molekulkat ltrehoz atomok,
s az ezek kztt kialakul ktsek mrettartomnyig terjed. A megszokott mteres, decimteres (1/10 mter),
centimteres (1/100 mter) s millimteres (1/1000 mter) helyett itt jval kisebb tartomnyokrl van sz. Az
eukarita sejtek tipikus mrete a nhnyszor tz mikromteres tartomnyba esik, ahol a mm a mter egy milliomod
rszt jelenti.
Egy eljrs felbontsi hatra az ltala lekpezhet pontok kztti minimlis tvolsggal jellemezhet. Ha a kt
pont ezzel egyenl, vagy ennl nagyobb tvolsgra van, akkor megklnbztethetek, ennl kisebb tvolsg esetn
azonban egyetlen pontknt rzkeljk ket. Az emberi szem felbontsi hatra a millimter egytizede, vagyis 100
mm krnykn van, gy a tipikus mret sejtek szabad szemmel termszetesen nem lthatk. Radsul ahhoz, hogy
ne csak detektlni tudjunk egy objektumot, de annak alakjrl, bels szerkezetrl is informcit nyerjnk, az
objektum mretnl nagysgrendekkel kisebb felbontsi hatr eljrs szksges.

1.3. bra: A biokmia vizsglati krre jellemz mrettartomnyok


A fnymikroszkpia segtsgvel az emberi szemhez kpest a felbonts nagymrtkben nvelhet. A felbonts
nvelsnek a lekpezshez hasznlt lthat fny hullmhossza szab hatrt. Emiatt a fnymikroszkpia nagyjbl
kttized mikromteres, teht 200 nm (a nanomter a mter egy millirdod rsze) felbontsi hatrt r el. Ezzel az
emberi szemnl 500-szor nagyobb felbontsi kpessggel mr jl lthatk az eukarita sejtek, ezek bizonyos
sejtalkoti s a baktriumok is.

10

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

ltalnos bevezet

A rszletek azonban zmmel rejtve maradnak. A biokmia rdekldsi tartomnyba es legtbb objektum mrete
lnyegesen kisebb ennl a felbontsi hatrnl. A legtbb szupramolekulris komplex, mint pldul a riboszma,
a nhnyszor tznanomteres tartomnyba esik. Ezek lekpezshez a lthat fny helyett egy annl jval kisebb
hullmhossz sugrzst kell alkalmazni. Az els olyan technika, ami a fnymikroszkpnl lnyegesen nagyobb
felbontst eredmnyezett, az elektronmikroszkpia volt. Az itt alkalmazott elektronnyalbok hullmhossza akr
100 ezerszer is rvidebb lehet, mint a lthat fny, gy a felbontsi hatr nhny nanomteres. Ezzel a felbontssal,
s klnbz, itt nem rszletezett eljrsokkal (pldul krio-elektronmikroszkpia) mr a riboszmk, s egyb
szupramolekulris komplexek alakja, ezek egyes rszletei is lthatv vltak.
Az atomok, s a kmiai ktshosszak mrettartomnya azonban a tizednanomteres tartomnyba esik. A szerves
molekulban lv sznatomok kztti kovalens kts hossza nagyjbl 0,15 nm. Ennek a tartomnynak a
knyelmesebben hasznlhat, br nem SI mrtkegysge az Angstrm, ami a nanomter egytized rsze. Az
atomok tvolsga a molekulkban teht az Angstrm () tartomnyba esik. A szupramolekulris komplexek (~300
) a makromolekulk (~50 ) s a kismolekulk (~5 ) atomi felbonts lekpezse csak olyan technikkkal
lehetsges, amelyek felbontsi hatra az Angstrm tartomnyban van.
Mint ksbb kicsit rszletesebben ltni fogjuk, kt f technika biztost ilyen atomi felbontst. Az egyik a
rntgendiffrakci, amely akr 1 alatti hullmhosszsg elektromgneses sugrzst alkalmaz. A vizsglt
mintban az objektumok (kismolekulk, makromolekulk, vagy akr szupramolekulris komplexek) szablyos
elrendezdssel kristlyt alkotnak. A molekulkban lv atomok relatv trbeli elrendezdst a kristlyra irnytott
rntgensugr szrdsi kpbl matematikai eljrsokkal rekonstruljk (rntgenkrisztallogrfia). Az eljrs
nagyon nagy felbontst eredmnyez, s a vizsglt objektum mrete a kismolekulktl a hatalmas komplexekig
terjedhet. A mdszer f korltai a kristlyosts felttelbl fakadnak. Egyrszt nem minden molekulbl sikerl
kristlyt kpezni. Alternatv megolds lehet, ha a makromolekula legalbb rostokat kpez; ilyen n. rostdiffrakcis
technikval vizsgltk elszr a DNS trszerkezett, s ilyen ksrleti adatok felhasznlsval alkotta meg Watson
s Crick a DNS ketts spirl modelljt. Egy msik elkerlhetetlen krds, hogy a kristlyban meghatrozott szerkezet
azonos-e a molekula oldatban mutatott szerkezetvel.
A mgneses magrezonancia (NMR) spektroszkpia, mint szerkezetvizsgl eljrs rviden azon alapul, hogy
az egymshoz kzeli atomok magjainak mgneses tulajdonsgai fggnek a krnyezetkben lv egyb atomok
magjainak milyensgtl s mgneses llapottl. Ennek a fggsnek nagyon szigor tvolsgfggse van, s ezen
keresztl a molekula egyes atomjainak egymshoz kpesti tvolsga meghatrozhat. Megfelel mennyisg s
minsg tvolsgadatbl egyfajta hromdimenzis trkpszeti eljrssal az egyes atomok egymshoz viszonytott
pozcija meghatrozhat. A mdszer hatalmas elnye, hogy kristlyosts nlkl, oldatban vizsglja a molekulkat,
s a molekulban zajl mozgsokrl is informcit szolgltat. A htrnya az, hogy egyelre a legnagyobb
vizsglhat molekulk mrete a kisebb fehrjk mretnek felel meg.
Az emltett eljrsokkal teht optikai, vagy egyb fizikai s matematikai eljrsokkal lekpezhetk, lthatv
tehetk az egyes molekulk. Ennek felbecslhetetlen rtke van a megismers folyamatban. Az emberi elme
nagyrszt a ltson keresztl szerez informcikat a klvilgrl. Egy objektum ltvnya hatalmas segtsget ad
ahhoz, hogy megrtsk, az hogyan mkdhet. A molekulk szerkezetvizsglatnak eredmnyei nagyban
hozzjrulnak ahhoz, hogy megrtsk a makromolekulk klcsnhatsainak mikntjt vagy az enzimek
hatsmechanizmust. A szerkezet ismerete abban is nagy segtsget nyjt, hogy terpis szempontbl fontos
tmadsi pontok, pldul egyes betegsgekben bizonyos tlmkd fehrjk ellen gtlszereket fejlesszenek.

1.3.2. Idtartamok sklja


Mint lttuk, a biokmia ltal vizsglt legkisebb s legnagyobb objektumok fizikai kiterjedsnek arnya mintegy
szzezer. Ez elg szles sklt jelez, de ez eltrpl a biokmia ltal vizsglt folyamatok tipikus idegysgeinek
skljhoz kpest. Itt a leglassabb s leggyorsabb trtnsek tipikus idegysgei kztti arny szinte felfoghatatlanul
nagy, 1015 rtk, vagyis az egymillird egymilliszorosa (egy billird).
Kezdjk a legrvidebb idtartamokkal. A molekulkban lv ktsek rezgsei, a ktsek krli elfordulsok a
pikoszekundumos idskln zajlanak, vagyis msodpercenknt ezermillirdszor bekvetkezhetnek. Ebben az
idtartomnyban zajlik pldul a ltsi szignlt generl konfigurcivltozs, amelynek sorn a fotont befogad
cisz-retinal transz konfigurciba kerl. Az enzimreakcik sorn bekvetkez elemi apr lpsek, pl. kmiai
ktsek krli elfordulsok is ezen az idskln zajlanak. A tbb-domnes fehrjk egyes domnjeinek (a
polipeptidlncon bell nll feltekeredsre kpes trszerkezeti egysgei) egymshoz kpesti elmozdulsa a

11

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

ltalnos bevezet

nanoszekundumos skln zajlik, teht msodpercenknt akr egymillirdszor is megtrtnhet. A DNS kt szlnak
loklis szttekeredse a mikroszekundumos (egy milliomod msodperc) skln zajlik, s a leggyorsabb
enzimreakcik is nagyjbl ilyen skln mennek vgbe. Ezzel kapcsolatban rdemes megjegyezni, hogy az
enzimreakcik sorn szmos ktsnek kell egyms utn elmozdulnia, az enzim oldalrl domn mozgsok is
szksgesek lehetnek, ezrt a leggyorsabb reakci is lassabb kell, hogy legyen, mint az azt megalapoz, a
pikoszekundumos s nanoszekundumos skln zajl elemi mozgsok. A legtbb enzimreakci ugyanakkor a
milliszekundumos skln, vagy ennl lassabban zajlik. Figyelemre mlt, hogy ez a tartomny mr a mindennapi
letnk egyes kilezett helyzeteiben is jelentkezik, pldul egyes sportgakban mr ezredmsodperces idbontsban
kell mrni ahhoz, hogy eldnthet legyen, ki nyert. Az emberi reakciid a tizedmsodperces skln mozog,
sszhangban azzal, hogy az szlelstl a cselekvssorig szmos, ezredmsodperces skln zajl molekulris
trtnsnek (pl. membrntranszportok, akcispotencil vgighaladsa, motorfehrjk mkdse) kell megtrtnnie.
Az aminosavak riboszma ltali sszekapcsolsa a tizedmsodperces skln zajlik (eukaritkban 6-9 aminosav
pl be a lncba msodpercenknt), gy egy nagyobb fehrje szintzise akr percekig is eltart. Ez mr sszemrhet
idtartam pl. egy intenzven osztd baktrium genercis idejvel (20-30 perc) amelynek sorn a kt j sejt
ltrehozshoz fehrjk znt kell ellltani, s le kell msolni a tbb milli nukleotid egysgbl ll genomot
(a replikci sebessge prokaritkban 1-2 ezer nukleotid msodpercenknt, az eukaritkban ennl lassabb,
mintegy 100 bzispr/sec).
A kiterjedsre vonatkoz mrettartomnyoknl mr megemltettk a hierarchikus felplssel mutatott prhuzamot.
Ezt az id esetben is rdemes megjegyezni. Az llnyekben zajl folyamatok az id tekintetben egyfajta
hierarchiba rendezhetk. A legalapvetbb s leggyorsabb ktsrezgsekbl illetve ktsek krli forgsokbl
szervezdnek ssze a nagyobb lptk sszerendezett mozgsok, amelyek a makromolekulk s a szupramolekulris
komplexek mkdsre jellemzek.

1.3.3. A biokmia terletre jellemz energiatartomnyok


A tr s iddimenzik esetben az alapfogalmakat knnyen befogadjuk, hiszen ezek mindennapos kzvetlen
tapasztalatainkbl fakadnak. Legfeljebb a makroszkopikus vilgunktl nagymrtkben eltr sklkkal kapcsolatban
akadnak nehzsgeink. Az energia azonban ennl elvontabb fogalom. Radsul az energia nagyon sokfle formban
jelentkezik (henergia, kmiai energia, sugrzsi energia, elektromos energia stb.). Az energia fizika jelentse a
munkavgz kpessggel kapcsolatos. Egy rendszer energija azt jellemzi, hogy mekkora munkt tud vgezni
egy msik rendszeren. Errl rszletesebben is szt ejtnk a Termodinamikai alapjai cm 3. fejezetben.
Az energiasklt is rdemes logikai sszefggsekben tnzni. Az energia SI mrtkegysge a joule, de a kalria,
mint mrtkegysg annyira begyazdott a kznapi felhasznlsi terleteken, hogy az idevonatkoz bra a kalria
sklt is bemutatja. (1 cal = 4,18 J). A biokmia tmakrt rint legalacsonyabb fontos energiaszint a hmrsklettel
szorosan sszefgg, a hmozgsban megtestesl energia, az adott rendszerben lv rszecskk egy mljra jut
tlagos mozgsi energia. Ez 37C-on, azaz 310 Kelvin hmrskleten az E = nRT sszefggs alapjn (R: egyetemes
gzlland), egy mlra vonatkoztatva ~2,5 kJ/mol rtknek addik. A biokmikus szmra ez az rtk klnsen
abban a tekintetben fontos, mert ennek tkrben kell megrtennk, hogy egy-egy vonz klcsnhats mennyire
stabil komplexet eredmnyez. Amennyiben a klcsnhats energija, teht az az energia, ami a klcsnhats
megszntetshez szksges, kisebb, mint a hmozgsban rejl tlagos kinetikai energia, akkor az adott klcsnhats
rendkvl rvid letidej lesz. Minl nagyobb a klcsnhatsi energia a hmozgs energijhoz kpest, annl
stabilabb lesz a komplex, hiszen annl ritkbban koncentrldik a komplexre akkora kinetikai energia (tkzs
formjban), amely meghaladn a ktsi energit.
A biokmia tmakrben elfordul nem-kovalens klcsnhatsok tipikus energiatartomnya mintegy egy
nagysgrenddel magasabban van. Az oksgi sszefggs termszetesen fordtott, azokat a klcsnhatsokat rdemes
szmon tartanunk, amelyek egy adott hmrskleten sikeresen veszik fel a harcot a hmozgsban rejl kinetikai
energival. Ez a tartomny nagyjbl 0,5-40 kJ/mol. Az als hatrra jellemz alacsony rtk azrt relevns, mert
amennyiben egyszerre, egyidejleg szmos molekulris klcsnhats valsul meg, gy az egyenknt alacsony, pl.
0,5 kJ/mol energij klcsnhatsok sszeaddva mr tetemes stabilizlst jelenthetnek.
Az ATP-ADP talakulsra jellemz energiaszint vltozs (mint ksbb azt pontostjuk, szabadentalpia vltozs)
rtke a sejtben uralkod krlmnyek kztt nagyjbl 50 kJ/mol, ahol a negatv eljel azt jelenti, hogy ez
a szint cskken, a folyamat munkra foghat. Ha ezt sszevetjk a msodlagos ktsek mr emltett ktsi
energijval, akkor ebbl lthat, hogy az ATP (vagy a vele analg GTP) talakulsa sorn felszabadul energia

12

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

ltalnos bevezet

felhasznlhat msodlagos ktsek felbontsra, illetve konformcivltozsokon keresztl munkavgzsre. A


konformcivltozs termszetesen csak msodlagos ktsek felszaktsval valsulhat meg. Tipikus pldk erre
a motorfehrjk, vagy a jeltviteli folyamatokban kulcs szerepet jtsz G-fehrjk. A skln soron kvetkez rtk
a zld tartomnyba es hullmhosszsg fny energija, ami nagyjbl 240 kJ/mol. Az evolci sorn elsk
kztt kialakult fotoszintetizl baktriumok, a bbor knbaktriumok pigmentje fleg ebben a tartomnyban nyel
el. Mint jl lthat, ez a fnyenergia szint bsgesen elegend energit szolgltat ahhoz, hogy ADP-bl s szervetlen
foszftbl ATP keletkezzen. A soron kvetkez rtk a sznatomok kztti kovalens kts energija, vagyis az
az energia, ami a kts felbontshoz kell. Jl lthat, hogy ez az rtk lnyegesen nagyobb, mint a nem-kovalens
klcsnhatsok energija, gy pusztn a hmozgs energijt figyelembe vve a szerves molekulkban lv kovalens
ktsek rendkvl stabilak. Vgl a skln bemutatott legnagyobb rtk azt jelzi, hogy egy glkz molekula teljes
oxidcija szndioxidd s vzz nagyjbl 3000 kJ/mol energia felszabadulssal (~ 3000 kJ/mol szabadentalpia
vltozssal) jr. Ez tszmolva mintegy 60 ATP-ben trolhat energiacsomagot jelent. A szervezet a glkz teljes
oxidcijt szmos elemi lpsben valstja meg, melynek sorn 32 ATP-t kpez ADP-bl s szervetlen foszftbl.
gy a szervezet mintegy 50%-os hatsfokkal dolgozik, ami jobb, mint a legtbb ember alkotta gp hatsfoka.

1.3.4. A biokmia terletre es tmegrtkek


Az 1.2. tblzatban sszefoglaltuk, hogy hogyan viszonyul egymshoz a biokmia vizsglati terletre es tipikus
objektumok (kismolekulk, makromolekulk, szupramolekulris komplexek, sejtek) tmege.
1.2. tblzat: A biokmia vizsglati krre jellemz objektumok tmege

A tblzat az egyes objektumok legnagyobb tmrjt is feltnteti. Ezzel kapcsolatban rdemes megjegyezni, hogy
az egyes objektumok kztti, a mret s a tmeg oszlopokban jelentkez arnyok nem azonosak. Ha kt objektum
alakja azonos, akkor amennyiben az tmrk arnya x, gy a tmegek arnya kzel x3 rtknek vrhat. Ennek
oka, hogy amg az tmr csak egy trdimenziban, a trfogat 3-dimenziban rvnyesl. Azonos alak esetn teht
egy 2-szer nagyobb tmrj test 23-szor, azaz 8-szor nagyobb trfogat lesz a msiknl, ami azonos srsg
esetn nyolcszoros tmeget jelent. A tmeg SI mrtkegysge a kilogramm, de az atomok s molekulk vilgban
ez a mrtkegysg tlontl nagy egysget jelent a knyelmes hivatkozshoz. Ezrt bevezettk a Dalton (Da)
mrtkegysget. Definci szerint a 12C sznizotp tmegnek 1/12-ed rsze egy Da. Mivel a 12C sznizotp 6

13

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

ltalnos bevezet

protont, 6 neutront s 6 elektront tartalmaz (mely utbbi tmege elhanyagolhat), ezrt a Da egysg tulajdonkppen
a proton s a neutron tmegnek az tlaga. Azokat a molekulkat, amelyeknek a tmege meghaladja az 1000 Dat, definci szerint makromolekulknak nevezzk. Ezek esetben a Da helyett a kilodalton (kDa) egysget szoktuk
hasznlni. A vrusok, sejtalkotk, sejtek tmegt mr nem praktikus Da egysgekben kezelni, a tblzat ezek
esetben a gramm billiomod (1/1012) rszben, pikogrammban adja meg a tmeget.

1.3.5. Az llnyek genomjnak informcitartalma


Minden llny DNS-ben hordozza a mkdshez szksges, genercirl genercira tadott rkletes informcit.
Egy faj teljes genetikai informcijt, a DNS molekulk sszessgt genomnak nevezzk. Ennek megfelelen
pldul a haploid emberi genom egyetlen, 23 kromoszmbl ll kromoszma-szerelvny DNS-t s a
mitokondrium DNS-t foglalja magba.
A DNS egy rsze RNS molekulkat kdol, amelyek egy rsze, az mRNS-ek, fehrjk aminosavsorrendjnek az
informcijt hordozzk. A genomban teht megklnbztetnk RNS-gneket, s fehrjegneket (a gn biokmiai
rtelemben az a DNS szakasz, ami gntermket, polipeptidlncot vagy RNS molekult kdol), valamint az ezek
mkdst szablyoz DNS szakaszokat. A gneken s az ismert szablyoz elemeken kvl azonban fajfgg
mrtkben olyan DNS szakaszok is vannak, amelyek funkcija egyelre ismeretlen.
Az 1.3. tblzat nhny, didaktikai okokbl kivlasztott faj (tbbsgk a molekulris biolgusok ksrleti alanya)
genomjnak f adatait hasonltja ssze.
1.3. tblzat: Egyes pldknt kivlasztott fajok genommrete

Alulrl felfel haladva elsknt a Haemophilus influenzae baktrium szerepel, amelynek 1,8 Mbp (1,8 milli
nukleotid monomer tagszm) genomja az egyik legkisebb ismert genom. Ez a genom mindssze 1700 gnt hordoz.
Ehhez kpest egy msik baktrium, a modellllny Escherichia coli majdnem ktszer annyi, 3200 gnnel
rendelkezik, a genommrete 4,6 Mbp. A klibaktrium legtbb trzse egyfajta szimbizisban l melegvr llatok
blrendszerben, de ismertek olyan trzsei is, amelyek a krnyezetben nllan, gazdaszervezet nlkl lteznek.
A H. influenzae ugyanakkor egy sejten bell lskd parazita. Az lskd letmd rvn ez utbbi baktrium
a fggetlenebb letmdhoz szksges mintegy 3000 gn felt az evolci sorn elveszthette, mivel az ezek ltal
kdolt funkcik vagy egyltaln nem szksgesek egy eukarita sejt belsejben, vagy ha igen, akkor azt az eukarita
gazdaszervezet biztostja. A klibaktrium gnjeinek szma teht azt jelzi, hogy egy autonm mkdsre kpes,
nem extrm krlmnyek kztt l prokarita szervezet nagyjbl ennyi gnnel kpes a vltoz krlmnyek
kztt letben maradni, szaporodni.
A soron kvetkez plda szintn egy modellllny, a srleszt (Saccharomices cerevisiae), amely letmdjt,
anyagcserjt tekintve hasonlt a klibaktriumra. Szintn egysejt, de felptst tekintve mgis lnyegileg
klnbzik, hiszen eukarita. Ebben a baktriumoknl bonyolultabb bels felpts llnyben, amelyben az
organellumoknak egytt kell mkdnik, ktszer annyi gnt tallunk (6300 gn), mint az E. coli-ban, s a
genommrete (12 Mbp) is tbb mint duplja a klinak (4,6 Mbp).
A listban a kvetkez modellllat az ecetmuslica (Drosophila melanogaster). rdemes megfigyelni, hogy ennek
a tbbsejt, valdi szvetekkel rendelkez, az egysejteknl ltvnyosan sszetettebb felpts llnynek az

14

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

ltalnos bevezet

eukarita egysejt leszthz kpes tbb mint ktszer annyi gnje van. A tbbsejt lt lnyegesen tbb informci
kdolst kveteli meg a genomban. Egyrszt az egyes sejteknek egymssal kommuniklniuk kell, ami olyan
fehrjket ignyel, amik az egysejtekben alig fordulnak el. Msrszt egy valdi szvetekkel rendelkez llny
klnbz sejtjei jelents mrtkben klnbznek egymstl annak megfelelen, hogy melyik milyen funkcit
tltenek be. Mrpedig egy tbbsejt llny minden sejtje ugyanazt a genomot tartalmazza, csak a genombl
sejttpusonknt ms s ms informcirszlet fejezdik ki. Ez a tny, a szvetspecifikus gnkifejezdst s a
komplex egyedfejldst lehetv tev sszetett szablyozsi mechanizmusok szmos j fehrje kialakulst
ignyeltk.
Azt is rdemes megfigyelni, hogy az ecetmuslica gnjeinek a szma ugyan csak kb. ktszeresen haladja meg az
lesztt, de genomjnak bzisprban kifejezett mrete mintegy tzszer nagyobb. Vagyis egy gnre tlagosan tszr
annyi DNS jut, mint az leszt esetn. Ennek az oka termszetesen nem az, hogy minden gn, s ezzel kapcsolatban
minden fehrje vals informcitartalma, teht mrete megtszrzdtt. A drasztikus DNS mennyisg nvekeds
egyrszt abbl fakad, hogy a gnek j rsze a vgleges RNS produktumba be nem kerl, az elsdleges RNS
tiratbl fizikailag eltvoltd szakaszokat, intronokat is kdol. A vgleges RNS tiratba csak az exonnak nevezett
szakaszok kerlnek be. A gnmennyisg nvekedst meghalad mrtk DNS mennyisg nvekeds msik oka
az, hogy a gnek kztti, ltszlag funkci nlkli szakaszok mrete drasztikusan megn (ezt a nem lineris
sszefggst az evolcibiolgiban C-rtk paradoxonnak nevezik).
rdemes megfigyelni, hogy a tblzatban szerepl tbbi faj (a fonalfreg, Caenorhabditis elegans, a ldf,
Arabidopsis thaliana s az ember, a Homo sapiens gnszma mr nem mutat nagysgrendi eltrst az
ecetmuslichoz kpest, de a fizikai genommretk annl inkbb eltr. A komplexits teht itt mr nem arnyos
a gnek szmval. A nvekv komplexitst valsznleg az evolci sorn egyre sszetettebb vl szablyozsi
mechanizmusok kialakulsa tette lehetv, semmint a gnek puszta szmnak nvekedse. A komplexits
elssorban a fehrje klcsnhatsok szmval mutat sszefggst. A fehrje klcsnhatsok szmnak nvekedse
maga utn vonja a szablyozsi lehetsgek s vgs soron a komplexits nvekedst. (Egy faj sszes molekulris
klcsnhatst egyttesen manapsg az interaktom kifejezssel jellik. A komplexebb llnyekben az interaktom
mrete nagyobb.)
Az emberi (s a tbbi gerinces) genomnak a tbbi, a tblzatban szerepl fajhoz viszonytott nagysgrendekkel
nagyobb mrete a nem-kdol DNS szekvencik (belertve az intronok mrett is) megnvekedett mretre
vezethet vissza. Ezeknek a nagyobb rszt ismtld szekvencikat tartalmaz DNS szakaszoknak a funkcijt
ma mg pontosan nem ismerjk. A fehrjket kdol szekvencik a teljes genom mindssze ~1%-t teszik ki.
Megemltjk vgl, hogy a gerincesek genommrete nem a legnagyobb az lvilgban, mivel pldul egyes
ktltek s nvnyek genommrete akr 1011 bzispr is lehet (az emberi genom 3,2109, egy tdshal genomja
1,31011, a legnagyobb virgos nvny pedig 1,51011bzisprbl ll). A humn DNS informcitartalmt a 3.
animci mutatja be.

15

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

2. fejezet - Kmiai alapok


(szerz: Pl Gbor)

2.1. Az l szervezetek alapvet vegylettpusai


2.1.1. Az atomokbl kmiai ktsek rvn vegyletek
jnnek ltre
A vegyletek trgyalshoz szksges alapfogalmakat, alapismereteket itt ppen csak rintjk, mivel felttelezzk,
hogy ezeket az ismereteket az olvas korbbi kmiai tanulmnyai sorn mr megszerezte.
Az egyes elemek kmiai tulajdonsgait az elektronszerkezetk hatrozza meg. E tekintetben kitntetett szereppel
brnak a kls, az elemek tbbsgnl (kivve nemesgzok) le nem zrt elektronhjak, melyeket vegyrtkhjnak
is neveznek. A legegyszerbb trgyals szerint az atomok a vegyrtkhjon lv elektronokkal kpesek ms
atomokkal kovalens ktseket ltrehozni. Ennek sorn atomplyk helyett molekulaplyk alakulnak ki, melyek
rvn az eredeti atomi llapotokhoz kpest teltettebb elektronhj alakul ki. A legtbb esetben ez nyolc elektront
tartalmaz.
A kovalens ktseket kpz legfontosabb 6 elem a hidrogn (H), oxign (O), nitrogn (N), szn (C), kn (S) s
foszfor (P). Ezek kzl az els ngy jrul hozz legnagyobb mennyisgben az llnyekben tallhat vegyletek
ltrejtthez. rdemes megjegyezni, hogy a H, O, N s C a legkisebb rendszm olyan biogn elemek, amelyek
rendre 1 (H), 2 (O), 3 (N) s 4 (C) kovalens ktst kpesek ltrehozni. Ezek az elemek egyttesen az l szervezetek
tmegnek mintegy 99%-t teszik ki!
Amikor a kmiai kts ltrejn, a hidrogn szempontjbl a kls teltett hjon 2, a tbbi elem esetben 8 elektron
van. Teht mindkt tpusnl nemesgz jelleg elektronhj jn ltre.
A kt tovbbi, nagy mennyisgben szerepl kmiai elem a kn (S), mely kls hjnak elektronszerkezete az
oxignhez hasonlt, illetve a foszfor (P), mely e tekintetben a nitrognhez hasonlt (az elemek peridusos
rendszerben a kn az oxign alatt, a foszfor a nitrogn alatt helyezkedik el). A kn teht 2, mg a foszfor 3
elektronnal tud rszt venni kmiai ktsben. Ahogyan azt az 2.1. bra mutatja, a 6 emltett elem vltozatos mdon
kombinldva nagyon sokfle vegyletet eredmnyezhet.

2.1. bra: A legfontosabb biogn elemek elektronszerkezete, s a kovalens ktsek kialakulsa

16

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

Kmiai alapok

2.1.2. A szn kzponti szerepe


A mr emltett 6 elem kzl bizonyos jellegzetes tulajdonsgai miatt a szn kzponti szereppel br. Nem tlzs
azt lltani, hogy az l szervezetek kmiai felptse a szn kr szervezdik. A sejtek szrazanyag tartalmnak
tbb mint a fele szn. A sznatom kpes mind a ngy f biogn elemmel (C, O, H, N) valamint a knnel (S) stabil
kovalens ktst ltesteni. A szn ezen kvl kpes egyes, ketts s hrmas kts kialaktsra is, ezrt kpes egyszerre
1 (pl. CO), 2 (pl. O=C=O), 3 (pl. H2C=O) vagy 4 (pl. CH4) msik atommal kovalens ktst ltesteni (lsd 2.2.
bra).
A kapcsold atomtl fggen a kovalens kts polrossga (lsd ksbb) s ezrt reaktivitsa nagymrtkben
eltr lehet. Ennek ksznheten a szn kr szervezd szerves molekulk fizikai tulajdonsgai s kmiai
reaktivitsa nagyfok vltozatossgot mutat. A szn tovbbi rendkvl fontos, klnleges tulajdonsga, hogy akr
vgtelen szm sznatom is sszekapcsoldhat egymssal, (lsd gymnt vagy grafit). Emiatt a lehetsges szerves
molekulk szma vgtelen. Jelenleg nagysgrendileg tzmilli szerves vegylet ismert, ezek tlnyom tbbsgt
szerves kmiai szintzissel lltottk el.
A sznatomok sszekapcsoldsnak eredmnyeknt ltrejhet lineris (el nem gaz) szerkezet, elgaz szerkezet,
vagy ppen gyrs szerkezet. A szerves vegyletekrl akr gy is gondolkodhatunk, mint olyan molekulkrl,
amelyek rendkvl vltozatos vzszerkezett sznatomok alkotjk, s ezekhez a vzakhoz kapcsoldnak a sznen
kvli egyb biogn elemek.

2.2. bra: A szn mind a ngy f biogn elemmel stabil kovalens ktst kpez

2.1.3. Funkcis csoportok


Br a klnbz szerves molekulk lehetsges szma vgtelen, fontos szrevennnk ezekben egyfajta hierarchit.
A biogn elemek nem vletlenszeren rendezdnek el ezekben a molekulkban, hanem nhny tucat jellegzetes
elrendezdst hoznak ltre, amelyeket funkcis csoportoknak neveznk. Ebben a szemlletben az egyes szerves

17

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

Kmiai alapok

molekulk gy is felfoghatak, mintha egy csak sznbl s hidrognbl ll molekula megfelel hidrogn atomjait
helyettestennk az adott funkcis csoportokkal (lsd 2.3. bra).

2.3. bra: A szerves molekulk legfontosabb funkcis csoportjai


A ksbbi tananyagrszek gyorsabb s mlyebb megrtse rdekben rdemes ezeknek a funkcis csoportoknak
a tulajdonsgait a korbbi kmiai tanulmnyok alapjn felidzni. A mr emltett hierarchikus felpts miatt az
llnyekben tallhat szerves vegyletek felfoghatk egymshoz kapcsold funkcis csoportok kombinciiknt
is (lsd 2.4. bra).

18

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

Kmiai alapok

2.4. bra: A szerves molekulkban szmos funkcis csoport kombinldhat


Ez az rtelmezs egyrszt azrt hasznos, mert az egyes funkcis csoportok valamelyest autonm fizikokmiai
tulajdonsgokkal rendelkeznek. Emiatt a bellk levezetett molekula fbb tulajdonsgai is kikvetkeztethetek.
Egy szerves vegyleten bell tallhat metilcsoport pldul mindig apolrosnak tekinthet, egy karboxilcsoport
pedig gyenge savnak stb. A ksbbiekben azt is ltni fogjuk, az llnyekben lejtszd kmiai reakcik egy
jelents rszben ilyen funkcis csoportok kerlnek a molekuln bell (intramolekulris trendezds), vagy a
molekulk kztt (csoporttranszfer) felcserlsre. Ennek a trgyalsi mdnak egy msik nagy gyakorlati elnye,
hogy ltala knnyebben memorizlhatk a legfontosabb vegyletek, illetve az egyes kmiai reakcik. rdemes
megjegyezni, hogy egyes kisebb funkcis csoportok nagyobb, sszetettebb funkcis csoportok alkotelemei
lehetnek.
Az egyes feltntetett csoport esetben csak nhny jellemzjket, illetve f elfordulsi helyket ismertetjk. A
csak sznbl ll alifs (pl. metil- vagy etilcsoportok), valamint a gyrs fenilcsoport apolrosak, gy hidrofb
karakterek. Vizes krnyezetbl mintegy kiszorulva egymssal ltestenek klcsnhatst (lsd 2.5.3. fejezet). Az
ilyen csoportok kztt rendkvl rvid tvolsgon bell alakul ki (induklt dipl-induklt dipl jelleg, lsd 2.4.2.7.
fejezet) vonz klcsnhats, vagyis tipikusan szoros trkitlts molekulris kpzdmnyeket (pl. globulris
fehrjk bels, hidrofb magja) hoznak ltre.
Az oxigntartalm csoportok legegyszerbb tpusban, a hidroxilcsoportban egy oxign s egy hidrognatom
kapcsoldik ssze egyszeres ktssel. Ennek a csoportnak a kmiai tulajdonsga attl fgg, hogy milyen
molekulakrnyezetben van. Az alkoholos hidroxilcsoport esetben az OH-csoport egy alifs szerkezetben lv
sznatomhoz kapcsoldik. Ez a csoport pldul sznhidrtok jellegzetes alkoteleme. Az ilyen csoportok (mint
ltni fogjuk) hidrognktst tudnak kialaktani, s ebben a klcsnhatsi tpusban mind kld (donor), mind
fogad (akceptor) csoportknt szerepelhetnek. Az alkoholos hidroxilcsoport kpes lehet protonleadsra is, teht
viselkedhet savknt, de csak rendkvl ers bzisokkal szemben. A biokmia terletn ilyen ers bzisokkal nem
tallkozunk. Ha azonban a hidroxil egy aroms gyr egyik sznatomjhoz kapcsoldik, (lsd pl. a tirozin fenolos
hidroxilja) akkor gyenge savknt protont adhat le.
Amennyiben a hidroxilcsoport egy karboxilcsoport rsze, gy a protonleadsi kpessge lnyegesen megn, s
tnylegesen savknt kell szmolni vele. A karboxilcsoport disszocilt formjt karboxilt anionnak hvjuk.
A karbonilcsoport, amelyben egy sznatomhoz egy oxign kettsktssel kapcsoldik, a legegyszerbb formkban
aldehidek, vagy ketonok funkcis csoportja. Ezekkel a csoportokkal leggyakrabban a cukrokban (aldzok s
ketzok) tallkozunk. A karbonilcsoport is kpes hidrognktsre. A hidroxilcsoport mellett a karbonilcsoport a
karboxilcsoport msik alkoteleme, de a karbonilcsoportot felleljk az amido-, az szter-, a tioszter- s
karbonsavanhidrid vagy vegyes savanhidrid csoportok tagjaknt is.
Az szterek s klnsen a tioszter, vizes kzegben a vzzel kmiai reakciba lpve karbonsavra, s alkoholra
illetve tiolra bomolhatnak (hidrolizlnak). Az aminosavak s az azokat a riboszmkhoz szllt tRNS-ek kztt
szterkts van. A tioszter elfordulsra tipikus plda az acetil-koenzim-A, amelyben az acetilcsoportot a
koenzim-A SH csoportja tioszter kpzsen keresztl hordozza. Az emltett szterek bomlkonysga a termodinamika
fogalomrendszerben kifejezve azt jelenti, hogy ezek a csoportok egy magas szabadentalpia szintet (aktivlt
llapotot) kpviselnek. Ennek az llapotnak a megsznse, teht az szter bomlsa szabadentalpia cskkenssel
jr, vagyis (mint ltni fogjuk) spontn folyamat, amivel adott esetben munkt lehet vgezni.
Az aminocsoport, amire j plda az aminosavak nvad funkcis csoportja, semleges kmhats vizes kzegben
a vztl protont vesz fel, teht bzisknt viselkedik, s gy protonlt formban van jelen (amely forma gy mr
gyenge sav). Ha a csoport nem protonlt, akkor hidrognhidas kapcsolatban kld s fogad flknt is szerepelhet.
Ha azonban protonlt, akkor mr csak kld fl lehet (hiszen a nitrogn nemkt elektronprja protonlt llapotban
mr nem lehet hidrognhdban fogad fl).
Az amidocsoport, amely egy karbonilcsoport s egy aminocsoport kombincijaknt rhat fel, nem viselkedik
sem savknt, sem bzisknt. Hidrognhd klcsnhatsban mind kld, mind fogad fl lehet. Ez a csoport szerepel
pldul a peptidktsben. Az amidok stabilabbak, teht alacsonyabb szabadentalpia szintet kpviselnek, mint a
megfelel szterek. Ennek megfelelen a polipeptidlnc riboszmlis szintzisnek egyik termodinamikai
hajtereje az, hogy a folyamat sorn a fent mr emltett szterktsek sznnek meg, mikzben peptidktsek
keletkeznek.

19

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

Kmiai alapok

A csak nitrognbl, sznbl s hidrognbl ll guanidino-csoport viszonylag ers bzis, ami semleges kmhats
kzegben protont vesz fel. Ezt a csoportot tbbek kztt az arginin aminosav funkcionlis csoportjaknt talljuk
meg a szervezetben. A heterociklusos gyrt tartalmaz imidazol-csoport legjellegzetesebb elfordulsi helye a
hisztidin aminosav oldallnca. Ez a csoport tbbek kztt azrt nevezetes, mert a protonltsgi llapotnak vltozsa
a semleges krli pH tartomnyban megy vgbe. A semlegesnl kiss alacsonyabb pH-n protonlt, s ilyenkor
sav-bzis reakcikban gyenge savknt viselkedik, e feletti pH-n viszont nincs protonlva, teht ekkor sav-bzis
reakcikban bzisknt protont tud felvenni. Az imidazol-csoport ezen fell fmek s fmionok koordincis
ktsben is szerepet jtszik.
A szulfhidril-csoport (SH) lnyegesen reaktvabb, mint az oxigntartalm alkoholos hidroxil prja. A szulhidrilcsoport oxidatv krnyezetben diszulfidot kpez. Tipikus plda erre a fehrjk esete. A sejten belli,
citoplazmatikus tr reduktv kzeg, gy az itt mkd fehrjk zme nem tartalmaz diszulfidhidat. A sejten kvlre
szlltott, vagy a sejt kls felletn mkd fehrjk j rsze azonban diszulfidhidakat tartalmaz. A szulfhidrilcsoport a redoxfolyamatok mellett azrt is emltsre mlt, mert gyakran vesz rsz fmek koordinlsban is. A
mr emltett tioszter-csoport rszeknt is tallkozunk vele.
A klnbz anhidridek (karbonsav-anhidrid, foszforsav-anhidrid, vegyes sav-anhidrid) aktivlt llapotot kpvisel
bomlkony molekularszletek. Foszforsav-anhidrid csoportokat tallunk pldul az ATP molekulban, ilyen csoport
sznik meg ATP-ADP vagy ATP-AMP talakulsok sorn. Az ATP-ADP talakuls sorn egy foszforilcsoport
tvitele trtnik meg. Ha ez a csoport kzvetlenl vzre kerl, gy a reakcit hidrolzisnek hvjuk, s ekkor ADP
mellett szervetlen foszft keletkezik. Hidrolzis trtnik pldul az ATP-vel mkd molekulris motorok, pldul
a miozin esetben, ahol a felszabadul energia egy rsze mechanikai munkra foghat. Az ATP azonban szmos
egyb mdon is talakulhat, pldul gy, hogy a foszforilcsoport vz helyett egy msik molekulra kerl. A glkz
lebontshoz vezet folyamat, a glikolzis els lpsben a foszforilcsoport pldul a glkz 6-hidroxiljra kerl,
gy glkz-6-foszft keletkezik.

2.1.4. A molekulk, funkcis csoportok brzolsa


Az egyes molekulkat, funkcis csoportokat sokfle mdon lehet brzolni. A leginkbb valsgh brzols
esetben figyelembe kell venni az egyes atomok mrett, s ezek molekuln belli tvolsgt, vagyis a
ktshosszakat. Ez a krds szorosan sszefgg a van der Waals sugr fogalmval.
Azt, hogy kt atom mennyire kzeltheti meg egymst, az atomok van der Waals sugara fejezi ki. A van der Waals
sugr jelli ki azt a gmbfelsznt, amelyen bellre ms atom nem kerlhet, hacsak nem jn ltre kovalens kts
az atomok kztt. A kzelebb kerls akadlya az, hogy az egymshoz kzeled atomok kls elektronplyi
(hacsak nem alkotnak kzs molekulris plyt) nem fedhetnek t. Az ebbl fakad taszts mrtknek
tvolsgfggse olyan nagy, hogy az atomok merevfal golyknt modellezhetk. A legkisebb tvolsg, amennyire
(alapesetben) kt atom megkzeltheti egymst, teht a van der Waals sugaruk sszege. Amikor azonban
kovalens kts alakul ki, teht kzs molekulris elektronplyk jnnek ltre, a kt atom tvolsga, teht a
ktstvolsg kisebb lesz, mind van der Waals sugarak sszege. Ez jl lthat a 2.1. tblzatban, amely az egyes
atomok van der Waals sugarait veti ssze a kt azonos atom kztt kialakul egyszeres kovalens kts hossznak
felvel.
2.1. tblzat: Biogn elemek van der Waals sugara s az egyszeres kovalens kts sugara

20

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

Kmiai alapok

A molekulkat leginkbb valszeren bemutat trkitlt modellben a molekult alkot atomok a rjuk jellemz
van der Waals sugar gmbknt kerlnek brzolsra, az identitsukat pedig egyezmnyes sznekkel szoks
jelezni (pl. a szn fekete, a hidrogn fehr, az oxign piros, a nitrogn kk, a kn srga stb.). A 2.5. bra a
legegyszerbb aminosav, a glicin trkitlt brzolst mutatja.
Ahol kt atom kztt kovalens kts van, ott a kt atom megfelel gmbje egymssal tfed. Az gy kialakul
felszn nagyjbl megmutatja a molekula van der Waals felsznt. Ez az brzolsi md jl mutatja a molekult
alkot atomok relatv mreteit illetve az egyes molekulk egymshoz viszonytott mrett. Ugyanakkor egy ilyen
brzolsban a kovalens ktsek hossza, azok egymssal bezrt szge nem jl lthat. Annak rdekben, hogy
ezek a tulajdonsgok is ltszdjanak, bevezettk a goly-plcika modellt, amelyben minden atom van der Waals
sugart azonos arnyban lecskkentettk. gy a klnbz atomok egymshoz viszonytott mretarnya megrzdik,
mikzben a kzttk ltrejv ktsek is jl jelezhetv vlnak.

2.5. bra: A glicin trszerkezete, az atomokat van der Waals sugar gmbknt brzolva
Amikor az atomok mretviszonyait s a ktshosszakat nem kvnjuk brzolni, egy tovbbi egyszerstssel
szerkezeti kpleteket rhatunk fel. Ebben az esetben az egyes atomokat az egybets kdjuk mutatja, a kzttk
lv, bemutatni kvnt kovalens ktseket s ezek szmt (egyszeres, ktszeres vagy hromszoros kts) megfelel
szm vonallal jelezzk, valamint a ktsek egymssal bezrt hozzvetleges szgt is brzolhatjuk. A molekula
trbeli elrendezdst ebben az brzolsi mdban is jelezni lehet. Ehhez azokat a ktseket, amelyek a lap skjbl
az olvas fel es trrszbe mutatnak teli hromszggel, mg a htrafel es trrszbe mutatkat cskozott
hromszggel jelezzk.
A trbeli elrendezdsnek komoly jelentsge van. Az egyes funkcis csoportok milyensgn s kapcsoldsi
rendjn kvl ezek trbeli elrendezdse is befolysolja a molekula fizikokmiai tulajdonsgait. Amennyiben az
egyik trbeni elrendezdsbl a msikba csak kovalens kts(ek) ideiglenes felszaktsn keresztl vezet az t,
gy az egyes trbeni llapotok klnbz molekulkat (izomereket) jelentenek (lsd 2.2. fejezet).

2.2. A szerves vegyletek hromdimenzis


szerkezete: konformci s konfigurci
Azonos szerkezeti kplettel rendelkez vegyletekben az egyes atomok kapcsoldsi sorrendje ugyan azonos, de
az atomok egymshoz kpesti trbeli elrendezdse, vagyis sztereokmija, eltr lehet. A kizrlag
sztereokmijukban eltr molekulk egyms trszerkezeti izomerjei. A trszerkezeti izomereknek
(sztereoizomereknek) kt tpusa van. Ezek a kvetkez alfejezetekben ismertetett geometriai s optikai izomerek.
Mieltt ismertetjk ezeket, az atomok, funkcionlis csoportok eltr trbeni elrendezdsvel kapcsolatban kt
fontos fogalmat kell preczen megklnbztetnnk.
Az egyik a konfigurci. A konfigurci a molekuln belli atomoknak olyan rgztett trbeli elrendezdse,
amely csak kovalens ktsek ideiglenes felbontsa rn vltoztathat meg. Az egyik konfigurcis llapotbl
egy msikba teht csak kmiai kts felbontsa s j kts kialaktsa rn lehet tkerlni. Ez egyben azt is jelenti,
hogy az eltr konfigurcis llapotok eltr molekulkat (vegyleteket) jelentenek!
A konformci ezzel szemben a molekuln belli atomok olyan trbeli elrendezdse, amely kmiai ktsek
felbontsa nlkl, pusztn ktsek krli elfordulsokkal megvltoztathat. Teht egyik konformcis llapotbl
a msikba ktsbonts nlkl tvihet a molekula. Ez az elzekkel szemben azt jelenti, hogy amikor konformcis
llapotokat klnbztetnk meg, akkor nem klnbz molekulkrl, hanem egy adott molekula klnbz
trszerkezeti llapotairl van sz.

21

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

Kmiai alapok

2.2.1. Konfigurci I.: geometriai (cisz-transz) izomria


A konfigurci egyik tpusa a geometriai, vagy ms nven cisz-transz izomrival kapcsolatos, amit a fumrsavmaleinsav pr pldjn mutatunk be (lsd 2.6. bra).

2.6. bra: A geometriai (cisz-transz) izomria bemutatsa a maleinsav s a fumrsav pldjn keresztl
A geometriai izomria az atomok kztti ktsek krli szabad rotci hinybl fakad. Ennek legtipikusabb esete
a kettsktssel fgg ssze. A kettskts krl nincs szabad rotci. Ahhoz, hogy a kettskts tengelye krl
a molekula kt rsze egymshoz kpest elforduljon, a kettskts kt ktse kzl az egyiknek, a pi ktsnek
ideiglenesen fel kell bomlania, majd jra ki kell alakulnia. Szigoran rtelmezve a cisz-transz izomrit arra az
esetre vezettk be, amikor a kettsktssel sszekttt kt atomhoz ugyanaz a ktfle funkcis csoport kapcsoldik
(a pldaknt bemutatott esetben mindketthz egy hidrognatom, s egy karboxilcsoport). Ha a kt azonos funkcis
csoport a kettskts azonos oldaln van, akkor ezek egymshoz kpest cisz helyzetben vannak, s ez lesz a cisz
izomer, ha tellenes oldalon helyezkednek el, akkor transz helyzetben vannak, ami a transz izomernek felel meg.
Mint lthat, ebben a konfigurci tpusban az izomerek azonos sszettellel, azonos szerkezeti kplettel s azonos
funkcis csoportokkal rendelkeznek, de ezeknek a funkcis csoportoknak az egymstl mrt tvolsga, az egymshoz
viszonytott trllsa eltr. gy termszetesen az izomerek alakja is eltr lesz, ami miatt az izomerek molekulris
klcsnhatsai is eltrek lesznek. Radsul az amgy azonos funkcis csoportok kmiai krnyezete a ktfle
izomerben eltr, ami a csoportok fizikokmiai tulajdonsgait az egyes izomerekben eltrv teszi.
Hasonl, kovalens kts felbomlsa nlkl nem megvalsthat rotci, s gy cisz-transz izomria jelentkezhet
gyrs vegyletekben is. Mindkt esetben igaz, hogy a kt eltr konfigurcihoz tartoz molekula olyannyira
eltr tulajdonsgokkal br, hogy hagyomnyos vegyletnevk is eltr, esetnkben maleinsav (hivatalos, IUPAC
elnevezse (Z)-butndisav) s fumrsav (IUPAC neve (E)-butndisav).

2.2.2. Konfigurci II.: kirlis centrumok s optikai


izomria
Ha egy sznatom krl ngy klnbz funkcionlis csoport van (kirlis centrum), akkor ezek ktfle mdon
rendezhetk el trben. Az egyik forma a msik tkrkpe, s ezek nem vihetk t egymsba trbeli forgatssal
(lsd 2.7. bra). Az ilyen tkrkpi molekulk egyms enantiomerjei.

22

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

Kmiai alapok

2.7. bra: A kirlis centrum s az abbl ered optikai izomria szemlltetse


Termszetesen rendkvl fontos, hogy egyrtelmen meg tudjuk nevezni a tkrkpi molekulkat.
A kzponti sznatomhoz kapcsold funkcis csoportokat egyrtelmen sorba lehet rendezni a funkcis csoportban
tallhat atomok rendszma s sszekapcsoldsi sorrendje alapjn (lsd 2.8. bra).
A legalacsonyabb rangja a legkisebb rendszm hidrognnek van, ennl magasabb rangot kpvisel, ha a kzponti
sznhez egy sznatom kapcsoldik. Ez utbbi esetbl a legalacsonyabb rang, ha ez a kapcsold szn 3 hidrognnel
van kovalens ktsben, vagyis ha a kzponti sznhez egy metilcsoport kapcsoldik. Ennek a logiknak megfelelen
a leggyakoribb funkcis csoportok rangsorrendje balrl jobbra haladva cskken sorrendben az albbiak szerint
alakul:
OCH3 > OH > NH2 > COOH > CHO > CH2OH > CH3 > H

2.8. bra: Az optikai izomerek egyrtelm elnevezse a klnbz rang funkcis csoportok relatv trbeli
helyzete alapjn
A rangok egyrtelm kioszthatsga teszi teht lehetv az enantiomerek egyrtelm megnevezst. A megfelel
azonosts rdekben a legalacsonyabb rang funkcis csoportot htra helyezzk el a trben. Az elre kerl,
egy skot definil hrom eltr, 1., 2. s 3. rang funkcis csoport esetben megnzzk, hogy azok milyen
irnyban olvashatk ssze ebben a sorrendben. Ha az sszeolvasshoz az ramutat jrsval egyez irnyban
kell haladnunk, akkor az enantiomer jellse R (a latin rectus, jobb oldali kifejezsbl), ha pedig az ramutat
jrsval ellenttesen kell haladnunk, akkor S (latinul sinister: bal).
Egyetlen kirlis centrum esetn kt sztereoizomer ltezik, mg n kirlis centrum esetn 2n-fle sztereoizomer
van. Ezek rendre enantiomer prokat alkotnak (lsd 2.9. bra).

23

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

Kmiai alapok

2.9. bra: Enantiomer s diasztereomer molekulk szerkezeti sszehasonltsa


Egynl tbb kirlis centrum esetn lesznek olyan sztereoizomerek, amelyek egymsnak nem tkrkpei, teht
egyms viszonylatban nem enantiomerek. Azok a sztereoizomerek, amelyek egymsnak nem enantiomerjei,
a diasztereomerek.
Az enantiomerek esetben figyelemremlt, hogy ezek funkcis csoportjai egymstl azonos tvolsgra vannak,
s ezek egymssal bezrt irnyszgei is azonosak. Emiatt a korbban emltett geometriai izomrival ellenttbenaz
enantiomerek a legtbb fizikokmiai paramtereik (pl. olvadspont, savas csoportok disszocicis llandja
stb.) tekintetben megklnbztethetetlenek egymstl.
Az enantiomerek klnbsgei kizrlag akkor nyilvnulnak meg, ha szintn tkrkpi prokba rendezhet
molekulkkal, vagy fizikai jelensggel kerlnek klcsnhatsba.

2.10. bra: Kt borksav enantiomer sszehasonltsa


A 2.10. brn szerepl kt borksav-izomer egyms enantiomere. (Ebben a specilis esetben, amikor a kt kirlis
centrumhoz ugyanaz a 4-fle funkcis csoport kapcsoldik, sszesen nem 4, hanem 3 izomer ltezik. A 2R, 3Sborksav, illetve a 2S, 3R-borksav ugyanis egymssal egybeforgathat, teht egyetlen fajta molekula, amely az
elz kettnek a diasztereomere). Az enantiomer keverket tartalmaz (racm) oldatban a fent emltett
szablyszersg miatt egy 2R, 3R-borksav molekula msfajta msodrend klcsnhatsokat alakt ki egy msik
2R, 3R-borksav molekulval, mint a sajt tkrkpi prjval (s ez szimmetrikusan igaz a 2S, 3S-borksav
molekulra is). A konkrt esetben mindkt molekula stabilabb klcsnhatsokat tud ltrehozni a vele tkletesen
megegyez molekulkkal, mint a tkrkpi prjval. Kristlyosts sorn a molekulk egymssal msodrend
klcsnhatsokat hoznak ltre, s egymshoz viszonytva szablyosan rendezdnek el a trben. Az emltett

24

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

Kmiai alapok

preferencilis klcsnhats miatt a kt enantiomer kristlyostssal elvlaszthat egymstl. A kt enantiomer


aszimmetrikus, egymshoz kpest tkrkpi kristlyokat alkot.
Az enantiomerek a skban polrozott fnyt egymshoz kpest ellenttes irnyban forgatjk el. A skban polrozott
fny, amelyben az elektromgneses hullm egyetlen skban rezeg, felfoghat kt, ellenttes (egy ramutat jrsval
egyez, s egy azzal ellenttes) irnyba tekered, azonos fzis s amplitdj, cirkulrisan polrozott fny (teht
fnyspirl) eredjeknt. Az enantiomerek eltr mdon gerjeszthetk a kt fnyspirl komponenssel, emiatt a
polarizltsg skja az egyik enantiomernl az ramutat jrsval egyez, a msiknl azzal ellenttes irnyban
elfordul. A jelensget elsknt Louis Pasteur (1843-ban) mutatta ki.
Amint azt ltni fogjuk, a kiralitsbl ered enantiomerek nevezktanra van egy msik, Emil Fischer ltal
bevezetett (D- s L-izomerek) nevezktan is, amit a biokmia hagyomnytiszteletbl megrztt. Ezt az
aminosavak ismertetsnl trgyaljuk, de a most kvetkez pldk egyikben, amelyik aminosavakat rint, mr
szerepeltetjk.
Az enantiomer prok teht sokkal jobban hasonltanak egymsra, mint a diasztereomerek, vagy ppensggel a
geometriai izomerek. Ezrt az elnevezsk is azonos, leszmtva azt az egybets kdot (R vagy S, illetve D vagy
L) amelyik a funkcis csoportok trbeni elrendezdsre utal. A tkrkpi prok megklnbztetse kifinomult
optikai eljrsokat ignyel, fizikai elvlasztsuk pedig komoly technikai kihvst jelent. Ennek tkrben rendkvl
figyelemremlt, hogy az l rendszerek knnyedn megklnbztetik egymstl az enantiomer prokat. A
szlcukrot (D-glkz) pldul a sejtek pillanatok alatt vzre s szndioxidra bontjk le, mg a tkrkpi prt (Lglkz) nem tudjk talaktani.
Egyes enantiomer prok a szervezetnk szmra knnyedn, mr szagls illetve zlels tjn is
megklnbztethetek. Az (R)-karvon pldul a fodormenta illatanyaga, mg a tkrkpi prja az (S)-karvon adja
a kmnymag jellegzetes illatt (lsd 2.11. bra). Ezeket tipikusan termszetes forrsbl izolljk, de amennyiben
szintetikusan, racm keverkknt lltank el, gy a felhasznlhatsghoz mindenkppen el kellene vlasztani
egymstl a kt komponenst.
Egy msik tanulsgos plda az egyik mestersges destszerrel kapcsolatos. Az L-aszpartil-L-fenilalanin-metilszter
des, mg az a molekula, amelyben a fenilalanint tartalmaz rsz az elznek tkrkpi prja, ppensggel keser.
Vajon minek ksznhet, hogy a szervezetnk kpes erre a finom klnbsgttelre? Az zrzkels s a szagls
molekulris szinten megfelel receptoron alapul. Ezek a specifikus receptorok lpnek msodlagos klcsnhatsokon
keresztl kapcsolatba a felismert molekulval. A receptorok az l szervezetben fehrjk, s a fehrjk maguk is
kirlis molekulk. A 20 fehrjealkot aminosavra egy (a glicin) kivtelvel mind igaz, hogy alfa-sznatomja kirlis
centrum. A fehrjkben a glicint leszmtva a 19 aminosav mind ltezhetne enantiomer prokban, de a valsgban
ezek az aminosavak mind csak az egyik konfigurciban (a Fischer nevezktan szerint az L sztereoizomer) vannak
jelen.
Ha egy receptor valamilyen ktzsebe stabil klcsnhatst tud ltrehozni egy olyan molekulval, vagy
molekularszlettel, ami kirlis, akkor magtl rtetden ugyanez a ktzseb nem tud ugyanolyan klcsnhatst
ltesteni a tkrkpi prral. Ismert plda erre a jobb kz s a bal kz esete. A kt keznk egyms tkrkpe, melyek
nem forgathatk fedsbe. Ennek megfelelen a balkzre pontosan illeszked keszty (lsd ktzseb) nem tudja
szorosan illeszkedve befogadni a jobb keznket, illetve a jobbkezes keszty nem illeszkedik szorosan a balkeznkre.
A fenti pldkban az egyes enantiomereket ms-ms receptorok ktik meg, s ennek megfelelen eltr jel kerl
feldolgozsra az agyban. A glkz esetben is fehrjkkel kapcsolatos az emltett megklnbztets. A glkz
lebontsa egy soklpses kmiai folyamatsor, amelyben minden lpst specifikus enzimek katalizlnak. A rsztvev
enzimek mind fehrjk, amelyek sztereospecifikus kthellyel rendelkeznek a szubsztrtjuk szmra. A kirlis
szubsztrt tkrkpi prjval nem lpnek kapcsolatba.

25

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

Kmiai alapok

2.11. bra: Az enantiomerek biolgiai hatsa eltr

2.2.3. Konformci
Mint emltettk, a konformci a molekuln belli atomok olyan trbeli elrendezdse, amely kmiai ktsek
felbontsa nlkl, pusztn ktsek krli elfordulsokkal megvltoztathat. Az egyes konformcis llapotokat
konformcis izomereknek, rviden konformereknek is nevezik. Mivel az egyes llapotok kztt ktsek krli
rotcival lehet kzlekedni a rotamer elnevezs is hasznlatos. Plda gyannt nzzk meg az etn konformcis
llapotait (lsd 2.12. bra).

2.12. bra: Az egyes rotamerek potencilis energija eltr


Az tfed llapotokhoz valamivel magasabb energiaszint tartozik, ezrt a molekulk nagyobb hnyada a keresztez
rotamer llapotban van. Br a konformer llapotok kztti tmenetekhez nem kell kovalens ktst bontani, mgis

26

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

Kmiai alapok

kialakulhatnak viszonylag stabil konformer llapotok. Ennek rszben termodinamikai, rszben kinetikai okai
vannak. Az egyes konformer llapotokhoz, mint mr az etn pldjn is lttuk, eltr szabadentalpia szintek
tartoznak. Minl alacsonyabb ez a szabadentalpia szint, a molekulknak annl nagyobb hnyada lesz abban az
llapotban.
Tegyk fel, hogy van kt megklnbztethet konformcis llapot, amelyekhez azonos szabadentalpia szint
tartozik. Ezek 1:1 arnyban lesznek jelen. Tegyk fel azt is, hogy valamilyen fizikokmiai eljrssal el tudjuk
vlasztani a kt konformert egymstl. Amennyiben a kt llapot kztt rendkvl gyors az tmenet, gy az
elvlaszts vgre jra egy 1:1 arny keverket kapunk, hiszen mr a szeparci sorn bellna az j egyensly.
Ha azonban az egyik llapotbl a msikba egy magas aktivcis szabadentalpij kztes llapoton keresztl vezet
csak az t, akkor az j egyensly csak nagyon lassan ll be, gy a kt konformer (ideiglenesen) elvlaszthat
egymstl.

2.2.3.1. A makromolekulk konformcis llapotai


A biokmia rdekldsi krn bell klnleges helyet foglal el a makromolekulk konformcija. A
makromolekulk esetben funkcionlis rtkels alapjn megklnbztetnk natv, teht funkcikpes, s
funkcikptelen konformcikat (az utbbi konformcis llapotokat denaturltnak nevezzk).
Az llnyekben tallhat DNS natv llapota pldul a ketts spirl, amelyben a kt egymssal komplementer
DNS szlat a Watson s Crick ltal lert bzisprosodsi szablyok szerint hidrognhidak (s egyb van der Waals
klcsnhatsok) tartjk ssze. A DNS denaturlt llapotnak azt a konformcit nevezzk, amikor a kt szl teljes
mrtkben elvlik egymstl.
Az RNS molekulk egy j rsznek is van jl definilt trbeli szerkezete, natv konformcija. A tRNS molekulk
pldul jellegzetes, szoros trkitlts, L-alak molekulk, amelyek natv szerkezett bzisprok s egyb van der
Waals klcsnhatsok stabilizljk. Ugyancsak hatrozott szerkezet jellemzi a riboszmlis RNS-eket is.
A fehrjk tetemes rsze n. globulris fehrje. Ezek a fehrjk apolros bels rsszel, ms nven hidrofb maggal
rendelkeznek. A hidrofb mag a hidrofb hatsnak nevezett termodinamikai jelensg (lsd 2.5.3. fejezet) miatt
alakul ki, s dnten befolysolja a fehrje stabilitst.
A natv konformci kzelebbrl megvizsglva valjban egy olyan konformci sereget jelent, amelyet a molekula
a mkdse sorn felvesz. Maga a fogalom egyfajta evolcin ment t, rszben a vizsglati mdszerek fggvnyben.
A mai napig leghatkonyabb atomi felbonts szerkezetvizsgl mdszer a rntgenkrisztallogrfia. Ez az eljrs
egy dnten statikus kpet nyjt a kristlyostott makromolekula szerkezetrl. Az esetek tbbsgben ez a szerkezet
egyfajta tlagos szerkezetet jelent, ami krl sokfle konformcis llapot lehetsges. Ez rszben abbl vlt
nyilvnvalv, hogy azonos, de klnbz krlmnyek kztt kristlyostott makromolekulk szerkezete
kismrtkben eltrhet. Rendkvl hasznosnak bizonyultak azok a vizsglatok, amikor ugyannak a makromolekulnak
klnbz termszetes klcsnhat partnereivel alkotott komplexeit sikerlt kristlyostani. Ezek a vizsglatok is
azt jeleztk, hogy a makromolekulk tbbsgnek a mkds sorn jellegzetesen megvltozhat a szerkeze (lsd
mg 17.1. fejezet). A makromolekulk inherens konformcis szabadsgt jl jelzik az oldatfzis NMR vizsglatok
is, amelyek sorn gyakran fny derl arra, hogy a makromolekulk mindenfle klcsnhat partner nlkl is
klnbz natv konformcik egyenslyban ltezhetnek.

2.3. Az l szervezetekben lejtszd f


reakcitpusok
Rszben vals kmiai mechanizmusok alapjn, rszben didaktikai, teht az informci rendszerezst s hatkony
tadst elsegtend a biokmia mveli t csoportra osztottk az l szervezetben eddig feltrt kmiai reakcikat.
Ez nagyban megknnyti az egyes reakcik trgyalst, s az abban szerepl enzimek funkcionlis katalogizlst
is. Az t tpus, melyeket pldk segtsgvel mutatunk be, a kvetkez: oxidci-redukci; C-C ktshasads
illetve kpzds; molekuln belli trendezds (izomerizci); csoport transzfer molekulk kztt;
kondenzci vzkilpssel.
Megjegyzend, hogy az enzimek osztlyozsa nagyrszt, de nem teljesen kveti ezeket a reakcitpusokat. A kmia
illetve a biokmia nemzetkzi szervezetei (IUPAC: International Union of Biochemistry and Molecular Biology

27

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

Kmiai alapok

ill. IUBMB: International Union of Biochemistry and Molecular Biology) hat csoportra osztotta az l szervezetben
eddig feltrt enzimeket a biokmiai reakcitpusok alapjn. Az enzimek az EC (Enzyme Commission) nevezktan
alapjn trtn csoportostst (lsd 8.4. tblzat), valamint enzimkatalzis tpusait s mechanizmusait a 8.
fejezetben trgyaljuk rszletesen, ebben a fejezetben a kmia reakcitpusok bemutatsra szortkozunk.
A klnbz reakcitpusok trgyalsa eltt rviden t kell tekintennk nhny alapvet fogalmat. Ilyen az
elektronegativits fogalma, amely segtsgvel jl jellemezhet, hogy egy kmiai kts milyen termszet, ionos
vagy kovalens, s ha kovalens, akkor apolros vagy polros-e.
Az elektronegativits (X; grg bet, ejtsd:kh), a ktsben lv atom elektronvonz kpessgt jellemz paramter.
Ezt a fogalmat tbben is kidolgoztk. Robert S. Mulliken 1934-ben kzztett defincija alapjn X = (EI -EA)/2,
ahol EI az ionizcis energia, vagyis a legknnyebben leszakthat elektron eltvoltshoz szksges energia, mg
EA az elektronaffinits, vagyis a negatv tlts ion kpzdsnl felszabadul (negatv eljel) vagy az ehhez
elhasznld (pozitv eljel) energia. Ez a megkzelts rendkvl logikus, hiszen egy ktsben lv atom esetben
minl nagyobb energia rn szabadul meg az atom az els eltvolthat elektronjtl, s minl szvesebben (minl
nagyobb felszabadul energia rn) fogad be egy extra elektront, annl nagyobb az atom elektronvonz kpessge.
Mrsi nehzsgek miatt azonban inkbb egy msik elektronegativitsi skla terjedt el (lsd 2.2. tblzat), amelyet
Linus Pauling vezetett be szintn a harmincas vekben, tapasztalati, ktsi energikbl meghatrozott rtkek
alapjn.
2.2. tblzat: Elektronegativitsi rtkek

A Pauling-skln a nemesgzok elektronegativitsi rtke a legalacsonyabb, zr. Az alkli fmek 0,7-1,0 rtkek
kztti, a hidrogn 2,1, a szn 2,5 a halognek pedig 2,2-4,0 ahol a 4,0 egyben a skla legmagasabb rtke. A
Pauling-fle elektronegativitsi skla remekl hasznlhat a kmiai ktsek osztlyozsra.
Ha kt atom elektronegativitsi rtknek a klnbsge X < 0,6, akkor a kzttk kialakul kts kovalens, s
apolros, vagyis a kt atom kzel azonos mrtkben birtokolja a kzs elektronokat (lsd pl. H2, O2, Cl2, CH4).
Ha 0,6 < X < 2,1, akkor a kts egy polros kovalens kts (pl. HCl, H2O, CCl4), amelyben a kt atom ltal
kzsen birtokolt elektronok nagyobb valsznsggel tartzkodnak a nagyobb elektronegativits atom kzelben,
mint a kisebb elektronegativits kzelben. Emiatt a nagyobb elektronegativits atom rszleges negatv, a kisebb
elektronegativits atom rszleges pozitv tltst hordoz.
Amennyiben X 2,1, gy a kmiai ktsionos, teht az elektron (vagy elektronok) teljes mrtkben a nagyobb
elektronegativits atomhoz tartozik (illetve tartoznak), gy az teljes negatv tltst (vagy tltseket) nyer, teht
anion lesz. Ennek megfelelen a kisebb elektronegativits atom teljes mrtkben megvlik az elektronjtl, s
teljes pozitv tltst hordoz. J pldk erre a NaCl, HF, MgCl2 amelyek ionos vegyletek.

28

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

Kmiai alapok

Ezt a gondolatmenetet jra felvesszk a msodlagos klcsnhatsok trgyalsnl is, de elbb a kmiai
reakcitpusok ismertetsnl hasznljuk fel.

2.3.1. Oxidci-redukci
Az oxidci s a redukci egymstl elvlaszthatatlan folyamatok, valjban egyetlen, elektrontmenettel jr
folyamat kt oldalt jelentik. Amikor egy atom, vagy molekula oxidldik, vagyis elektronokat veszt, akkor a
reakciban rsztvev msik fl elektronokat nyer, vagyis redukldik. E miatt az elvlaszthatatlansg miatt ezeket
a reakcikat redoxreakciknak is nevezik. Nevvel ellenttben egy ilyen reakciban nem felttlenl vesz rszt
oxign, de az els ilyen reakcikat az oxign, mint tipikus oxidlszer esetben rtk le. A redoxreakcik
megrtsnek elfelttele az oxidcis fok, az oxidcis szm fogalmnak ismerete. Ezeket a fogalmakat az elbb
bevezetett elektronegativits fogalmval lehet rtelmezni.
Amint az elektronegativits kapcsn az mr szerepelt, ha a kt atom elektronegativitsi klnbsge, X 2,1,
akkor a nagyobb elektronegativits atom teljes mrtkben tveszi az elektront a kisebb elektronegativitstl,
lsd pl. a NaCl kpzds esett. Ebbl, s a fenti lersbl lthat, hogy a ntrium reakcija klrral egy redoxreakci,
amelyben a ntrium oxidldik, mg a klr redukldik. Ezt ltvnyosan jelzi a ntriumatom ltal teljes mrtkben
elvesztett, illetve a klratom ltal teljes mrtkben tvett elektron.
A biokmia terletn ritka az ilyen, teljes mrtk, ionokhoz vezet elektrontads, hiszen a szerves vegyleteket
alkot elemek kztt nincs ekkora elektronegativitsi klnbsg. Amikor az elektronegativitsi klnbsg kisebb,
akkor a redoxreakci eredmnyeknt a nagyobb elektronegativits atom rszben vonja csak el az elektront a
kisebb elektronegativits atomtl, rszleges tltseket generl, polarizlt kovalens kts lesz a vgeredmny.
Definci szerint, s az albbi lersbl is kvetkezen az elemi llapot anyagokban (pl. He; H2, O2, elemi szn)
az atomok oxidcis szma 0. Az oxidciszm kiszmolsakor a kmiai ktsben lv atomok elektronegativitsi
adataibl pronknt megllaptjuk, hogy a vizsglt atom jobban, vagy kevsb birtokolja-e az elektront, mint a
vele ktsben lv msik atom.
A tbbfle atombl ll vegyletekben az oxidcis szm kiszmtsi mdja fggetlen attl, hogy ionos kts vane a kt atom kztt, vagy polarizlt kovalens kts. Amelyik atomhoz inkbb tartozik az elektron, annak gondolatban
teljesen tadjuk az elektront, gy annak oxidcis szma eggyel cskken (negatv irnyba vltozik). Ezzel
sszhangban, amelyik atomhoz kevsb tartozik az elektron, attl gondolatban teljesen elvonjuk azt, gy annak az
atomnak az oxidcis szma eggyel n (pozitv irnyba vltozik). Vgeredmnykppen az oxidcis szm minden
atom esetben egsz szm lesz. A teljes molekult tekintve az azt alkot atomok oxidcis szmnak sszege nulla
lesz, amennyiben a molekula nem rendelkezik ered tltssel. Ha rendelkezik ered tltssel (molekula-ion), akkor
az sszeg megegyezik a tltssel.
A biokmiban leggyakrabban a szerves, szntartalm vegyletek oxidciival tallkozunk. Ezzel kapcsolatban
rdemes megvizsglni a sznatom lehetsges oxidcis llapotait, amit az oxidcis szmmal jellemezhetnk.
A csak sznbl s hidrognbl felpl alknok esetben az oxidcis szm -4 s 0 kztti egsz szm lehet
(lsd 2.3. tblzat).
2.3. tblzat: A sznatom oxidcis szma klnbz vegylettpusokban

29

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

Kmiai alapok

A metnban a sznatom ngy hidrognatommal van kovalens ktsben. Mivel a szn nagyobb elektronegativits,
mint a hidrogn, mind a 4 hidrognatom elektronjt a sznatomhoz rendeljk, gy a sznatom oxidcis szma -4
lesz. Ha egy elgaz sznlnc alknban egy olyan sznatomot vizsglunk, amely 4 msik sznatommal van
kovalens ktsben, akkor ennek a kzponti sznatomnak az oxidcis szma 0 lesz. Azoknl a sznatomoknl,
amelyek mind hidrognatommal, mind sznatommal is ktsben vannak, az oxidcis szm -4 s 0 kztti egsz
szm lesz, minden hidrognnel kialaktott kapcsolat eggyel cskkenti az oxidcis szmot.
Azokban a vegyletekben, amelyekben a szn oxignnel is kovalens ktsben van, ott az elektront az oxignhez
rendeljk. Egyszer szmts alapjn lthat, hogy az alkoholokban a szn oxidcis szma -1, aldehidekben +1,
karbonsavakban +3, mg legoxidltabb llapotban, a szndioxidban +4.
Amikor egy szerves vegylet oxidldik, akkor abban a szn oxidcis szma nvekszik, mg a reakciban rsztvev
msik vegyletben valamely atom oxidcis szma cskken. Mint emltettk, az oxidciban nem felttlenl vesz
rszt oxign.
J plda erre a tejsav s a piroszlsav kztt lezajl reverzibilis redoxreakci (piruvt + NADH + H+ laktt +
NAD+). Amikor (egy enzim katalizlta folyamatban) a tejsav oxidldik, a reakciban rsztvev sznatom 2
elektront veszt, gy az oxidcis szma 2 egysggel megn. A reakciban nem oxign, hanem a NAD koenzim
az elektronakceptor. A reakci sorn a redukld koenzimben 2 sznatomnak 1-1 egysggel cskken az oxidcis
szma. Lthat, hogy a reakci sorn nem csak elektronok, de protonok is taddnak a tejsav molekulrl, vagyis
a molekula vgs soron kt hidrognt veszt. (A NAD koenzim szereprl a 20.10. fejezetben lesz sz).

2.3.2. Szn-szn kts hasadsa nukleofil


szubsztitcival
A msodik reakcitpus a szn-szn kts hasads. Ez ltalnossgban ktflekppen trtnhet meg. Az egyik
esetben mindkt sznatom megtart 1-1 elektront. Ez a homolitikus szn-szn kts felhasads, amely reaktv gykk
kpzdshez vezet, s az l szervezetben ritka (lsd 2.13. bra).

30

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

Kmiai alapok

2.13. bra: A szn-szn kts hasads kt f tpusa s a nukleofil helyettests


A heteroltikus ktshasads sorn az egyik szn rkli mindkt elektront, gy karbanionn vlik, mg a msik
szn elveszti az elektron s karbokation keletkezik belle. Ennek a folyamatnak a lersra szolgl a nukleofil
helyettests, ms nven a nukleofil szubsztitci (lsd 2.13. bra).
Ennek nevezktana szerint a karbanion tvozik, (teht ez a tvoz csoport) s egy elektronokban gazdag, nukleofil
csoport lp be helyette. Fontos azonban megjegyezni, hogy a nukleofil szubsztitci, mint kmiai reakci tpus,
tlmutat a szn-szn kts felhasadsn. Egy rendkvl gyakori molekulris mechanizmust jelent az l szervezetben,
amely szmos egyb, a biokmiai csoportostsban ms cmsz alatt (lsd csoporttranszfer) szerepl kmiai
reakciban megjelenik.
Fontos szrevennnk, hogy a tvoz s a belp csoport egymshoz hasont abban, hogy mindkett elektronokban
gazdag, gy mindkett lehet belp csoport egy nukleofil szubsztitcis reakciban. A spontn vgbemen nukleofil
szubsztitcis folyamatokban mgis azt ltjuk, hogy az egyik ilyen csoport tvozik, mg a msik belp. Ez alapjn
nyilvnval, hogy a belp csoport ersebb nukleofil, mint az, amelyik tvozott, illetve fordtott szemszgbl
nzve a belp csoport rosszabb tvoz csoport annl, mint amit lecserlt, hiszen msklnben a reakci fordtva
ment volna vgbe.
A nukleofil csoportok kztt teht pronknti sszehasonlts alapjn egyfajta rangsor llthat fel (lsd 2.4.
tblzat). Az rem kt oldalaknt egy csoport minl jobb nukleofil, annl rosszabb tvoz csoport, s fordtva. A
rangsor htterben termodinamikai trvnyszersg ll. Mint ksbb ltni fogjuk, egy folyamat akkor jtszdik le
spontn, ha annak eredmnyekppen a rendszer szabadentalpija cskken. Amennyiben egy folyamat spontn
lejtszdik, gy annak fordtottja nem jtszdik le magtl. Valjban ezt fejezi ki az emltett rangsor. Ha az egyik
csoport kpes lecserlni a msikat, akkor (azonos koncentrcik esetn) a fordtott reakci nem trtnhet meg.
2.4. tblzat: Nukleofil csoportok cskken tmadcsoport hatkonysg szerint rendezve

31

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

Kmiai alapok

A nukleofil helyettests a reakci pontosabb mechanizmusa alapjn ktflekppen mehet vgbe. Az els, SN1
reakci els lpsben kilp a tvoz csoport, s csak ezt kveten lp be az azt helyettest belp csoport. A
heterolitikus hasads ennl a csoportnl egyrtelmen tetten rhet, hiszen kztes llapotknt karbokation keletkezik.
A biokmia trgykrben sokkal gyakoribb az SN2 reakcitpus (lsd 2.14. bra). Ennl a belp csoport egyfajta
tmadcsoportknt szerepel. Elektron-gazdag csoportjval nukleofil tmadst vgez a hasad kts egyik, elektronban
szegny sznatomja ellen. Ennek eredmnyeknt kialakul egy pentakovalens tmeneti llapot, amelyben a
megtmadott sznatom t funkcis csoporttal van ktsben. Ez az tmeneti llapot hasad fel gy, hogy a nukleofil
tmad csoport marad ktsben, mg a gyengbb nukleofil csoport tvozik.

32

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

Kmiai alapok

2.14. bra: A nukleofil szubsztitci kt tpusa


rdemes megjegyezni, hogy amennyiben a reakciban kiemelt szereppel br sznatom egy kirlis centrum, teht
4 eltr funkcis csoport veszi krl, akkor a ktfle nukleofil szubsztitcis reakcitpus eltr vgeredmnyre
vezet. Amennyiben a reakci SN1 tpus, gy a msodik lpsben belp csoport vagy kizrlag ugyanarrl az
oldalrl lphet be, mint amely oldalon a tvoz csoport kilpett, s ekkor a konfigurci megrzdik, vagy mindkt
oldalrl belphet, s ekkor racm elegy keletkezik. Amennyiben azonban a reakci SN2 tpus, gy a belp csoport
csak ellenttes oldalrl rkezhet, mint amerre a tvoz csoport kilp, gy a konfigurci megfordul.

2.3.3. Molekuln belli csoporttrendezds


A biokmiai reakcitpusok kvetkez tpust azok a kmiai reakcik jelentik, amelyek sorn az talakuls egyetlen
molekuln bell trtnik. Ezeknek a reakciknak a vgeredmnye tipikusan az, hogy kt funkcis csoport egymssal
mintegy helyet cserl. Br a vgeredmny valban ezt sugallja, mint ltni fogjuk, a reakci ettl eltr ton zajlik.
A reakci sorn valjban protonok s elektronok rendezett jraelosztsa megy vgbe a molekuln bell.
Tipikus plda erre a glikolzis msodik lpse, amelyben glkz-6-foszftbl fruktz-6-foszft keletkezik (lsd
2.15. bra).
A reverzibilis reakci sorn a glkz-6-foszftot kiindulsi anyagknt tekintve egy aldzbl ketz keletkezik, gy
a folyamat vgre a karbonilcsoport s az alkoholos (H-C-OH) rszletek mintegy helyet cserlnek. A folyamat a
valsgban ltalnos sav-bzis katalzissel, egy ettl teljesen eltr tvonalon zajlik a foszfohexz-izomerz enzim
kzremkdsvel. Egy ehhez hasonl enzimatikus folyamat rszleteit ksbb az enzimmkds mechanizmusok
kztt rszletesebben is trgyaljuk (lsd 8.5.2. fejezet).

33

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

Kmiai alapok

2.15. bra: A csoporttrendezds bemutatsa a glkz-6-foszft fruktz-6-foszftt alakulsnak pldjn


A folyamat els lpsben az enzim aktvcentrumban egy bzis protont von el a sznhez kapcsold hidrogntl
(lsd 2.5.5. fejezet). Ettl a sznen megjelenik egy extra elektron, ami lehetv teszi, hogy a kt egymshoz
kapcsold sznatom kztt kettskts alakuljon ki. A kettskts kialakulsa ugyanakkor azzal jrna, hogy a
karbonilcsoport oxignje egyszeres ktssel kapcsoldjon a sznatomhoz, s negatv tltst hordozzon. Ez egy
magas energij llapot lenne, ami elkerlhet azltal, hogy egy savknt funkcionl enzimcsoport protonlja ezt
az oxignt. gy egy ndiol kztes llapot alakul ki, amelyben a kettsktssel egymshoz kapcsold mindkt
sznatom hidroxilcsoportot is hordoz.
Ebbl az llapotbl a reakci az albbiak szerint zajlik tovbb. A korbban bzisknt protont felvett csoport immr
savknt protont ad le a kettsktsnek, mikzben a korbban savknt protont lead, immr bzisknt funkcionl
msik csoport protont vesz fel attl a hidroxilcsoporttl, amelyik a reakci elejn is hidroxil llapotban volt. Ennek
eredmnyeknt az ndiol gy alakul t, hogy az a sznatom, ami korbban karbonilcsoport rsze volt, most egy
hidrognt s egy hidroxilt hordoz, mg az, amelyik ez utbbiakat hordozta, karbonilcsoportba kerl. Ekzben a
folyamatot savknt illetve bzisknt szimultn katalizl kt csoport eredeti llapotba kerl.

2.3.4. Csoporttranszfer reakcik


A biokmia ltal vizsglt folyamatok nagy hnyadban kt molekula reagl egymssal gy, hogy az egyikrl egy
funkcis csoport tkerl a msikra. A folyamat leggyakrabban nukleofil szubsztitcival zajlik. (Itt lthat,
hogy a nukleofil szubsztitci, mint kmiai reakcitpus tbb klnbz biokmiai reakcitpusnl is megjelenik).
A csoporttranszfer egyik tanulsgos pldja a glikolzis els lpse, melynek sorn (a hexokinz enzim ltal
katalizlt folyamatban) ATP-bl foszforilcsoport kerl t glkzra. Ahogy azt a
2.16. bra jelzi, a glkz 6. sznatomjn lv hidroxilcsoport vgez nukleofil tmadst az ATP gammafoszftcsoportjban lv foszfor atomon. A nukleofil szubsztitcira vonatkoz trgyals szerint a tmad csoport
itt egy hidroxil, mg a tvoz csoport tulajdonkppen az ADP molekula. A foszforilcsoport tvitelvel a glkzbl
glkz-6-foszft keletkezik. A glkzra kerlt foszforilcsoport s az eredetileg is az ott lv oxign egyttesen
foszftcsoportot kpez. A glkzon eredetileg szerepl hidroxil rossz, a reakci sorn keletkezett foszft azonban
j tvoz csoport. Ennek a glikolzis egy ksbbi lpsben fontos szerepe lesz.

34

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

Kmiai alapok

2.16. bra: A csoporttranszfer reakci bemutatsa a glkz-6-foszft keletkezsnek pldjn keresztl


rdemes megjegyezni, hogy a glkz-6-foszft nem keletkezhet glkz s szervetlen foszft reakcijbl. Egy
ilyen folyamatban ugyanis a glkz j nukleofil tmad, teht rossz tvoz hidroxilcsoportjt kne lecserlni egy,
a hidroxilnl jval gyengbb nukleofil tmad (s emiatt sokkal jobb tvoz) foszft csoporttal. Ugyanezt
ltalnosabb termodinamikai rtelmezsben megfogalmazva glkz-6-foszft azrt nem keletkezhet ezen az ton,
mert egy ilyen folyamat nveln a rendszer szabadentalpijt. Amikor azonban a glkz-6-foszft ATP rszvtelvel
keletkezik, a folyamat mr spontn vgbemegy, ugyanis az ATP ADP-v trtn talakulsa nagyobb szabadentalpia
cskkenst okoz, mint amilyen szabadentalpia nvekedssel az jr, hogy a glkzbl glkz-6-foszft keletkezik
(tovbbi rszletek errl az n. kapcsolt reakcik lersnl olvashatk a 3.4.6. fejezetben).

2.3.5. Kondenzcis reakcik vzkilpssel


A biokmiai reakcitpusok utols csoportjt azok a reakcik alkotjk, melynek sorn kt molekula sszekapcsoldik,
mikzben egy vzmolekula szabadul fel. Ezt a reakcitpust rviden kondenzcis reakcinak nevezik.
Ez egy rendkvl fontos reakcitpus, ugyanis az l szervezetet felpt makromolekulk, poliszacharidok,
nukleinsavak s fehrjk legalbbis formlisan mind gy keletkeznek. A 2.17. bra szerepl plda azt mutatja
be, hogy egy dipeptid kt aminosavbl trtn ltrejtte formlisan egy vzkilpssel, kondenzcival valsulhat
meg.

2.17. bra: Egy dipeptid kialakulsa formlisan kondenzcis reakcival rhat le


Nagyon fontos azonban megrtennk, hogy ez a reakci ebben a felrsban nem valsulhat meg. Vegyk szre,
hogy a kondenzci is egy nukleofil szubsztitci lenne, amelyben egy amin lenne a tmadcsoport, s egy annl
jval ersebb tmadcsoport, a hidroxil (amely rszt venne a vzmolekula kialaktsban) lenne a tvoz csoport
(lsd a nukleofil csoportok 2.4. tblzatt).

35

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

Kmiai alapok

A korbban elmondottak szerint ez termodinamikailag kedveztlen lenne, nveln a rendszer szabadentalpijt.


Ez egyben azt is jelenti, hogy ppensggel a kondenzcis reakcival ellenttes folyamat, a hidrolzis jtszdhat
le spontn, amelyben a dipeptid vzzel reaglva kt aminosavra bomlik. Ez utbbi folyamat az ers nukleofil vz
a tmadcsoport, s a gyengbb nukleofil amin a tvoz csoport.
A csoporttranszfer reakciban bemutatott esethez hasonlan itt is az a megolds, hogy a kondenzci valjban
egy msik ton zajlik gy, hogy a reakci sorn egy msik, nagy szabadentalpia cskkenssel jr molekulris
talakuls is vgbemegy (lsd 2.18. bra).

2.18. bra: A valsgban a peptidkts kialakulsa aktivlt aminosav egysgeket ignyel


A szervezetben az aminosavak aktivlsra kerlnek ahhoz, hogy sszeplhessenek. sszeplskkor nem szabad
aminosav llapotban vannak, hanem egy tRNS molekulhoz vannak kapcsolva kovalensen, szterktssel. (Amint
azt ksbb, a transzlci fejezetben ltni fogjuk, az aminoacil-tRNS molekulk ATP segtsgvel jnnek ltre;
lsd 16.2. fejezet). Az szterkts elbomlsa szabadentalpia cskkenst okoz. A reakcit megvizsglva tovbbra
is azt ltjuk, hogy egy amin vgez nukleofil tmadst egy karbonil sznatomon, de a kilp csoport nem egy
hidroxil, hanem egy tRNS molekula. Ez a reakci egy jabb pldja annak, hogyan lehet egy energiaignyes
szintetikus folyamatot vgs soron ATP-ben rejl kmiai energia segtsgvel vgrehajtani.

2.4. A msodlagos klcsnhatsok (ktsek).


2.4.1. A msodlagos klcsnhatsokrl ltalnossgban
Az elz fejezetekben elssorban az atomok kztt, kzs elektronpron keresztl kialakul, molekulkat ltrehoz
elsdleges, kovalens klcsnhatsokkal, s ezek talakulsaival foglalkoztunk. ltalnossgban kijelenthet, hogy
a kovalens ktsek ersek. Az ezeknek a ktseknek a felbontshoz szksges ktsi energia rtkek a 300700 kJ/mol tartomnyba esnek. Ezt az rtket rdemes sszevetnnk a hmozgsban megtestesl, az adott
rendszerben lv rszecskk egy mljra jut tlagos mozgsi energia. Ez 37C-on (= 310 K) az E = nRT sszefggs
alapjn, egy mlra vonatkoztatva ~2,5 kJ/mol rtk. Ennek tkrben rthet, hogy pusztn a molekulk nyzsgse,
egymssal val tkzse nem elegend ezeknek a ktseknek a felbontshoz. Ez egyben azt is jelenti, hogy
hacsak a rendszerben lv molekulk kmiai reakci rvn nem alakulhatnak t alacsonyabb energiaszint
vegyletekk , akkor a kovalens ktsek, s ezen keresztl a molekulk stabilnak tekinthetek.
A kovalens klcsnhatson kvl azonban van egy sereg rendkvl fontos msfajta klcsnhats is, amelyek
gyjtneve: nem-kovalens klcsnhatsok. A nevkbl fakadan ezek a klcsnhatsok nem eredmnyeznek
molekulkat. A nem-kovalens klcsnhatsok, vagy ms elnevezssel msodlagos kterk ionok s molekulk
(belertve a nemesgzok egyatomos molekulit is) kztt jnnek ltre. Ezek a klcsnhatsok sokkal gyengbbek,
mint a kovalens ktsek, de a jelentsgket mr az is jelzi, hogy ezeknek a klcsnhatsoknak az eredmnyeknt
ltezik folyadk s szilrd fzis.
A nem-kovalens klcsnhatsok felfedezse van der Waals (1873) nevhez fzdik, aki azt vizsglta, hogy a
valsgban ltez, relis gzok viselkedse mirt nem rhat le tkletesen az idelis gzokra vonatkoz

36

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

Kmiai alapok

gztrvnyekkel. Az idelis gzokra vonatkoz gztrvnyek statisztikai fizikai lersa hatalmas intellektulis
teljestmny volt. A lers azon alapult, hogy a gzt alkot rszecskk egymssal tkletesen rugalmasan tkznek,
egyb, pldul vonz klcsnhats nincs kzttk. Amennyiben ez a valdi gzok esetben is gy lenne, gy a
gzokat nem lehetne htssel, vagy nagy nyoms alkalmazsval folyadkfzisba vinni.
Mrpedig a valsgban minden molekula, gy a gzt alkot molekulk kztt is vannak vonz klcsnhatsok,
csak a gzok esetben ezek kisebb energijak, mint az adott hmrskletre jellemz, a hmozgsban megtestesl
tlagos kinetikai energia. Emiatt a hmozgs lekzdi ezeket a klcsnhatsokat. Hts, teht a hmozgsban
rejl energia cskkentse rvn ezek a klcsnhatsok ltvnyoss vlnak, hiszen a molekulk egyms kzelben
maradnak, kialakul a folyadkfzis.
Az l rendszerekben a msodlagos klcsnhatsok tipikus ktsi energia tartomnya ~ 0,5-40 kJ/mol. Ez a
tartomny tfed a hmozgsban rejl energiartkkel. A hmozgs energijnl alacsonyabb rtk vonz
klcsnhats is elegend mr ahhoz, hogy ltala az egymst vonz molekulk az idejk egy kis hnyadban
sszekapcsoldjanak egymssal. Minl nagyobb mrtkben haladja meg a kztk lv klcsnhats energija
rtke a hmozgsban rejl energit, annl hosszabb ideig tart ez az sszekapcsoldott llapot. A lnyeg, hogy
a msodlagos klcsnhatsok eredmnyeknt a molekulk dinamikus asszocicira kpesek, a kisenergij
klcsnhatsok rvidlet, a nagyobb energijak hosszabb letidej (stabilabb) komplexeket eredmnyeznek.
Mint ltni fogjuk, minden nem-kovalens klcsnhats vgs soron elektrosztatikus jelleg, s a Coulombtrvny alapjn rtelmezhet.

2.4.2. A msodlagos klcsnhatsok tpusai


2.4.2.1. Rvidtv taszts
A msodlagos klcsnhatsi tpusok kzl rdemes kln kezelni a minden molekula illetve ion (belertve az
ellenttes tlts ionokat is) kztt ltrejv rvidtv tasztst.
Amikor brmilyen kt molekula vagy ion kztt a tvolsg cskken, egy bizonyos hatron bell taszts lp fel.
Ennek energia-tvolsg fggvnye rendkvl meredek, a taszts mrtke a tvolsg (r) fggvnyben 1/r12 szerint
vltozik. Ez azt jelenti, hogy minden egyes tvolsg-felezshez az elz felezshez szksges energia mintegy
4000-szerest kell befektetni (lsd 2.19. bra).
Ennek az az eredmnye, hogy az ionok s molekulk gyakorlatilag felsznnel rendelkez merev testekknt
viselkednek, egymssal tkznek, s nem nyomhatk ssze hatrtalanul. Amint arrl mr a bevezetben is esett
sz, a van der Waals sugr adja meg azt a jellemz tvolsgot, amin bell egy atomot, iont, vagy molekult egy
msik rszecske nem kzelthet meg jobban (kivve, ha kovalens kts jn ltre). A van der Waals sugrbl
kvetkezik, hogy az atomoknak, ionoknak, molekulknak is van praktikus rtelemben vett felsznk, a van der
Waals felszn. A rszecskk van der Waals sugarainak sszege adja meg azt a legkisebb tvolsgot, amelyre kt
rszecske egymst megkzeltheti.

37

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

Kmiai alapok

2.19. bra: A msodlagos klcsnhatsok energijnak tvolsgfggse


Ennl a tvolsgnl nagyobb tvolsgok esetn brmely kt rszecske kztt vonz klcsnhats alakul ki! Ez a
(negatv eljel energival) szmszerstett vonz klcsnhats minden esetben elektrosztatikus eredet. A kt
ellenttes tlts ion trivilis esett leszmtva ez azzal kapcsolatos, hogy a rszecskk elektronfelhje soha nem
tkletesen egyenletesen van elosztva. Kt egyenetlenl elosztott elektronfelhvel br rszecske vonzani tudja
egymst, hiszen mindkettben kialakul egy pozitvabb s egy negatvabb oldal, amelyek egyms fel fordulva
elektrosztatikus vonzst fejtenek ki egymsra.
Ennek a vonz klcsnhatsnak is van egy tvolsgfggse. Ha a kt rszecske vgtelen messze van egymstl,
akkor a vonzs energija nullhoz kzelten alacsony negatv rtk. A tvolsg cskkensvel egy bizonyos
hatrig egyre ersebb lesz ez a vonzs. A vonzs mrtke azonban a tvolsg cskkensvel nem n korltlanul,
egy adott tvolsgnl elri a lehet legnagyobb (energiban kifejezve lehet legnagyobb negatv) rtkt, ami a
tvolsg tovbbi cskkentsvel mr egyre kisebb lesz. Ennek oka a fent trgyalt rvidtv taszts.
A msodlagos klcsnhatsnak teht van egy tvolsg optimuma, amelynl a klcsnhats a legersebb. Ennl
kisebb tvolsg esetn a vonzs cskken, majd tcsap tasztsba, mg nagyobb tvolsg esetn a rsztvev
rszecskkre jellemz mrtkben cskken a tvolsg fggvnyben.
Fontos megrtennk, hogy attl fggen, hogy konkrtan milyen rszecskk kztti klcsnhatsrl van sz, ms
s ms lesz az optimlis klcsnhatsi tvolsg, a klcsnhatsi energia rtke ebben a tvolsgban, valamint a
klcsnhatsi energia fggse a tvolsg nvelstl.
Az egyes vonz msodlagos klcsnhatsokat ennek megfelelen rdemes tpusokba sorolni (lsd 2.20. bra).
A biokmiai trgykrben azokat a msodlagos klcsnhatsokat nevezik van der Waals klcsnhatsoknak,
amelyekben nem szerepel teljes rtk ion. Az albbiakban a klcsnhatsi tpusokat az egyre cskken ktsi
energia, s egyre nvekv tvolsgfggs sorrendjben soroljuk fel. Emiatt a van der Waals s az ionokat is
felttelez klcsnhatsok az albbi felsorolsban keverednek.

38

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

Kmiai alapok

2.20. bra: A msodlagos klcsnhatsok tpusai, s az egyes tpusok energijnak tvolsgfggse

2.4.2.2. Ion-ion klcsnhats


A pontszer tltsek elektrosztatikus klcsnhatsi energijt a Coulomb-trvny rja le az albbiak szerint:

2.1. egyenlet

E a klcsnhatsi energia, k egy arnyossgi tnyez, q1, q2: a kt tlts (azonos tltseknl E pozitv, taszts,
ellentteseknl E negatv, vonzs), mg D: a kzeg dielektromos llandja (rnykolsi kpessge). A dielektromos
lland vkuumban D = 1,0, mg vzben D = kb. 80 (!).
Vegyk szre, hogy a szmunkra legkznsgesebbnek tn, az let szmra nlklzhetetlen kzegnek, a vznek
milyen hatalmas elektrosztatikus rnykol kpessge van. A vz a vkuumra jellemz klcsnhatshoz kpest
nyolcvanad rszre cskkenti a vonzs mrtkt!
A teljes rtk tltseket hordoz rszecskk, ms nven ionok kztt kialakul vonz klcsnhats az ion-ion
klcsnhats, amelynek a szakirodalomban knyelmi okokbl gyakran hasznlt, br pongyola elnevezse shd,
vagy skts.
Ennek a klcsnhatsnak a leghtkznapibb pldja a NaCl kristly, vagyis a konyhas. A jl ismert konyhas
egy szilrd anyag, amelyben a ntriumionok s kloridionok szablyos rendben helyezkednek el, a kzttk lv

39

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

Kmiai alapok

ktsi energia tetemes mrtk, amit jl jellemez, hogy a konyhas mintegy 800C-on olvad meg. Mgis, mint
kztudott, a NaCl remekl olddik vzben, ahol ez az amgy rendkvl stabil kristlyszerkezet knnyedn felbomlik.
Ez a plda jl mutatja, hogy a vz rendkvl magas dielektromos llandja milyen nagymrtkben cskkenti az
elektrosztatikus klcsnhatsok energijt.
Szmos funkcis csoport hordoz teljes tltst. Semleges kmhatson az aminosavak karboxilcsoportja egyszeres
negatv, mg aminocsoportjuk egyszeres pozitv tltst hordoz. Az argininban is megtallhat guanidino-csoport
szles pH tartomnyban hordoz egyszeres pozitv tltst. A DNS cukorfoszft gerincben minden egyes monomerre
egy negatv tlts jut a foszftcsoport miatt. Az egymssal komplementer kt szl emiatt tasztja egymst. Ezt a
tasztst a foszftcsoportokhoz ionos ktssel kapcsold magnziumionok cskkentik.
Szintn tipikus plda az eukarita DNS nukleoszms szerkezetnek kialakulsa. Ennek sorn a DNS hiszton
fehrjkbl ll komplex kr tekeredik. A hiszton fehrjk nagy szzalkban (~25%) tartalmaznak pozitv tlts
aminosavakat, amelyek ionos klcsnhatsba kerlnek a DNS cukorfoszft gerincben lv negatv tltsekkel.
Ezek az ionos klcsnhatsok meghatroz szerepet jtszanak a nukleoszms szerkezet kialaktsban.
Mint az a Coulomb egyenletbl lthat, az ion-ion klcsnhats energia 1/r szerint fgg a tvolsgtl. Ms szval,
ha egy adott tvolsgnl a ktsi energia rtke X, akkor ktszeres tvolsgnl az energia rtke X/2. Ez viszonylag
enyhe tvolsgfggst jelent, az ion-ion klcsnhats a msodlagos klcsnhatsok kzl a legnagyobb hattv.
Ez praktikusan azt jelenti, hogy sajt mretkhz kpest a molekula-ionok mr nagy tvolsgbl kpesek vonzani
egymst.
A klcsnhats ktsi energija, mint emltettk, ersen fgg a kzeg dielektromos llandjtl. Vizes oldatban
sokkal gyengbb, mint apolros kzegekben. A tipikus ktsi energia tartomny vzben ~ 5-20 kJ/mol. Az ionion klcsnhats olyan rtelemben nem irnyfgg, hogy a rszecske (ion) brmely irnyban egyformn hat
klcsn a krnyezetvel.
A Coulomb-trvny gyakorlati alkalmazsval kapcsolatban szmos problma merl fel. Az egyik az, hogy
nagypontossggal csak pontszer tltsekre alkalmazhat. Atomok, atomcsoportok esetben a szmolt energia
csak ezek mretnl jval nagyobb tvolsgok esetn pontos, az atomok mrettartomnyba es rvid tvolsgok
esetn mr nem. A msik problma az, hogy az egyenletben szerepl dielektromos lland szigoran csak absztrakt,
tkletesen homogn kzegre vonatkoztathat. Amikor atomi felbonts lerst szeretnnk alkalmazni, mr
figyelembe kell venni, hogy a helyi krnyezet soha nem homogn.

2.4.2.3. Ion-diplus klcsnhats


Az ion-diplus klcsnhats megrtshez elszr tisztznunk kell a diplus fogalmt. Amint azt az elektronegativits
fogalmnak bevezetse sorn trgyaltuk, ha kt atom elektronegativitsa kztti klnbsg, X rtke nagyobb,
mint 0,6 de kisebb, mint 2,1, akkor a kzttk kialakul kovalens kts polros. A ktsben lv elektronok
ilyenkor az id nagy rszben kzelebb vannak a nagyobb elektronegativits atomhoz. Emiatt a nagyobb
elektronegativits atom rszlegesen negatv, a kisebb elektronegativits pedig rszlegesen pozitv tlts lesz.
Ha a molekult alkot atomok kztti kovalens ktsek polrosak s a molekula nem-szimmetrikus szerkezet,
akkor a pozitv s negatv tltsek slypontja nem esik egybe. A molekula teht lland jelleg tltsklnbsggel
br, vagyis polros lesz. J plda erre a (gzhalmazllapot) hidrognklorid (HCl), vagy a vz (H2O).
Az lland tltsklnbsg, ms nven diplus kifejezhet a molekula kt eltr pontjn elhelyezked negatv,
illetve pozitv eljel, pontszer, az egysgnyinl kisebb, teht parcilis tltssel. Ennek alapjn a tltsklnbsg
mr szmszersthet a diplusmomentum () fogalmn keresztl.
2.2. egyenlet
A q a szeparlt tlts mrtke, mg r a pozitv tltsbl a negatv tltsbe mutat vektor, amelynek hossza a szeparlt
tltsek tvolsga. A diplusmomentum teht egy skalrmennyisg s egy vektor szorzata, azaz maga is vektor.
A fentiek szerint lthat, hogy egy molekulnak akkor nem lesz lland diplusmomentuma, ms nven akkor
lesz apolros a molekula, ha: a) a benne lv kovalens ktsek nem polrosak (pl. I2, H2), vagy b) a benne lv

40

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

Kmiai alapok

ktsek polrosak, de a molekula szimmetrikus a szerkezet (pl. CCl4). Az apolros molekulknak teht nincs
lland diplusmomentumuk, de mint nemsokra ltni fogjuk, induklhat bennk diplus.
Az ion-diplus klcsnhatsok teht teljes rtk ionok, s lland diplusmomentummal rendelkez molekulk
illetve csoportok kztt alakulnak ki. A klcsnhats sorn a diplusmomentummal rendelkez molekula az ion
tltsvel ellenttes tlts rszvel orientldik az ion fel. Az ionnal ellenttes tlts rsze gy kzelebb kerl
az ionhoz, mint az ionnal azonos tlts rsze, gy a Coulomb-trvny alapjn belthat, hogy a vonz klcsnhats
fellmlja a taszt klcsnhatst, teht vgl elektrosztatikus vonzs jn ltre. Erre j plda a NaCl mr emltett
olddsa vzben. A vz diplus molekula, amely negatv oldalval a ntriumionok, pozitv oldalval a kloridionok
fel fordul. A vzmolekulk mindkt iont krbevve rnykoljk az ionok kztti vonz klcsnhatst.
Ennek a klcsnhatsnak az energija teht a diplus oldalrl tekintve irnyfgg. A klcsnhatsi energia
tvolsgfggse 1/r2, teht a tvolsg nvelsvel ersebben cskken, mint az ion-ion klcsnhats (a tvolsg
duplzsval negyedre cskken).

2.4.2.4. Dipl-dipl klcsnhatsok


Ezen klcsnhatsok ktsi energijnak tvolsgfggse mg intenzvebb, 1/r3, vagyis a ktsi energia a tvolsg
duplzsval nyolcadra cskken. A klcsnhats mindkt rsztvev partner oldalrl irnyfgg, a diplusok
klcsnsen orientljk egymst. Tipikus plda a vzmolekulk, vagy a peptidktsek kztt kialakul
klcsnhats. Mivel nem tartalmaz ionokat, ez egy van der Waals klcsnhats.

2.4.2.5. Ion-induklt dipl klcsnhats


Amint azt emltettk, az apolros molekulkban, illetve csoportokban is ltrejhet diplus, amennyiben azt valami
induklja. Amennyiben egy ion s egy apolros molekula (vagy csoport) kell kzelsgbe kerl, az ion diplust
induklhat. Az induklt dipl ionnal ellenttes oldala az ion fel nz, s elektrosztatikus vonzs alakul ki. Tipikus
plda erre az, ahogyan egy fehrjemolekulban egy aroms oldallnc aminosav, pldul a fenilalanin benzol
gyrje klcsnhatsba lp egy arginin, vagy egy lizin oldallnc pozitv tlts csoportjval. A klcsnhats
erssge fgg az induklt diplust ad csoport polarizlhatsgtl (minl jobban polarizlhat, annl ersebb
lesz a klcsnhats). Ennek a klcsnhatsnak a tvolsgfggse az elznl is kifejezettebb, 1/r4, vagyis a ktsi
energia a tvolsg duplzsval ~ egy tizenhatodra cskken.

2.4.2.6. Dipl-induklt dipl klcsnhats


Mg gyengbb, s a tvolsggal mg nagyobb mrtkben lecseng a dipl-induklt dipl klcsnhats. Ennek
erssge is fgg az induklt diplust ad csoport polarizlhatsgtl, tvolsgfggse ~ 1/r5, vagyis a ktsi
energia a tvolsg duplzsval ~ egy harminckettedre cskken. Ilyen klcsnhats alakul ki pldul vzmolekulk,
s apolros aroms aminosavak kztt.

2.4.2.7. Induklt dipl-induklt dipl klcsnhats


Ez a klcsnhats, amit Fritz London nyomn London-fle diszperzis klcsnhatsnak is neveznek, a msodlagos
klcsnhatsok kzl a legkisebb ktsi energij, s ennek van a legnagyobb tvolsgfggse. Amennyiben kt
apolros molekula, vagy csoport kellen kzel kerl egymshoz, s elektronfelhik szinkronizltan fluktulnak,
ezltal az ellenttes tlts rszeik egymssal szemben helyezkedhetnek el, s gy elektrosztatikus vonzs alakulhat
ki. J plda erre a fehrjkben egymshoz trben kzel kerl aroms oldallncok gyrinek egymsra
lapoldsa, vagy a DNS kettshlix szerkezetben a DNS szlban egymst kvet bzisok rszleges, lpcszetesen
eltolt tfedse (base stacking). Ennek a klcsnhatsnak az erssge is fgg az abban rsztvev csoportok
polarizlhatsgtl, tvolsgfggse ~ 1/r6, vagyis a ktsi energia a tvolsg duplzsval ~ egy hatvannegyedre
cskken.

2.4.2.8. Hidrognhidas klcsnhats (hidrognkts)


A hidrognhidas klcsnhats, vagy pongyolbban megfogalmazva a hidrognkts egy specilis msodlagos
klcsnhats, amelynek kovalens-szer jellegzetessgei is vannak. Termszetesen ez is elektrosztatikus eredet,

41

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

Kmiai alapok

azon bell pedig egy dipl-dipl klcsnhats. Rszben klnleges jellege, rszben (az ettl nem fggetlen) kiemelt
fontossga miatt ezt a klcsnhatst rszletesebben, s az tlagos dipl-dipl klcsnhatsoktl kln trgyaljuk.
A hidrognhidas klcsnhats kt csoport sszesen hrom atomja kzremkdsvel jn ltre (lsd 2.21. bra).

2.21. bra: Hidrognhd ktsben hrom atom vesz rszt


Van egy donor csoport, s egy akceptor csoport. A donor csoportban van egy nagyelektronegativits atom (pl.
O, vagy N), s egy ehhez kovalensen kttt H atom. A nagy elektronegativits atom miatt a kovalens kts
polros, a donor csoport enyhn savas jelleg (hajlamos proton leadsra). A rszben elektronhinyos hidrognatom
komoly pozitv tltssrsggel rendelkezik. Az akceptor csoport tartalmaz egy olyan, rendszerint szintn nagy
elektronegativits atomot, amelynek nemkt elektronprja van. Ez a nemkt elektronpr alakt ki
klcsnhatst a nagy tltssrsg, elektronhinyos hidrognnel. Fontos megrtennk, hogy ez a klcsnhats
hrom atom egyttmkdsvel jn ltre, vagyis a hidrognhd kts nem rtelmezhet pusztn a hidrogn s az
akceptor kztti ktsknt.
A hidrognhd kts szmos szempontblkovalens jelleg. Egyrszt az energija magasabb a tipikus msodlagos
klcsnhatsok energijnl, ~10-30 kJ/mol. Msrszt, amikor az emltett hrom atom hidrognhidat alkot, akkor
a hidrogn s az akceptor csoport fogad atomja kzelebb kerlhetnek egymshoz, mint van der Waals sugaraik
sszege. Harmadrszt a ltrejv ktsek szma nem tetszleges, teht egyfajta vegyrtk-szer tulajdonsg is
megjelenik.
Definci szerint a hidrognhd kts tvolsga alatt a donor-akceptor atomok tvolsgt rtjk (nem pedig a
hidrogn-akceptor tvolsgot). Ez egyrszt jobban kifejezi, hogy ez a specilis kts 3 atom egyttmkdsnek
az eredmnye, msrszt technikai okokra is visszavezethet. Rntgenkrisztallogrfiban az egyes atomok helyt
az elektronfelhn szrd rntgensugarak alapjn fejtik meg. Mivel a hidrognnek csak egy elektronja van, a
legutbbi idkig a rntgenkrisztallogrfia nem volt kpes azonostani a hidrognatomok pozcijt. Ezeket az
atomokat a kmiai ismeretekre alapozva szmtsok alapjn helyeztk be a modellbe. A donor s az akceptor
pozcija azonban jl definilt volt, ezrt is volt clszer ezek tvolsgt dokumentlni.
A szerves molekulkban szmos olyan funkcis csoport van, amelyek kztt hidrognhd klcsnhats jhet ltre.
Ezekbl mutat pr tipikus pldt a 2.22. bra.

2.22. bra: A hidrognhd kts tipikus esetei szerves molekulkban.


A hidrognhd ktsek mr emltett mdon definilt, donor s akceptor atom kztti tvolsga tipikusan ~0,250,30 nm. Minl rvidebb a kts, s minl inkbb igaz, hogy a ktsben rsztvev 3 atom egy vonalba esik annl
ersebb a kts.
Emiatt a hidrognhd kts ersen tvolsg- s irnyfgg is egyben. Ennek hatalmas szerepe van, ugyanis ennek
ksznheten a hidrognhd kts komoly szervezkszsggel br. Mint ltni fogjuk, a fehrjkben lv flnc

42

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

Kmiai alapok

szablyos konformcis llapotai, teht a fehrjk msodlagos szerkezete elssorban a szablyos rendben kialakul,
a gerinc csoportok kztti hidrognhd ktsek eredmnye (lsd 4.4. fejezet).
Kztudott, hogy a kettsszl DNS-ben az egymst kiegszt kt szl egymssal szemben lv bzisai kztt
hidrognhd ktsek vannak. Amint azt ksbb szintn ltni fogjuk, a hidrognhd klcsnhatsnak a vz
tulajdonsgai szempontjbl is kiemelked jelentsge van.

2.4.3. Molekulris felismers gyenge msodlagos


ktsekkel
2.4.3.1. A rvidtv klcsnhatsok pontos trkitltst feltteleznek
Amint azt lttuk, a legtbb msodlagos klcsnhats csak nagyon rvidtvon hat, a klcsnhatsi energia a tvolsg
nvelsvel drasztikusan cskken.
A rntgenkrisztallogrfia kifejlesztsvel egyre tbb molekulris komplex pontos trszerkezete vlt ismertt.
Ezek alapjn kiderlt, hogy az evolci sorn ltrejtt stabil komplexekben a felismers sorn eltemetd
molekulafelsznek ltalban rendkvl szorosan illeszkednek egymshoz, kzttk nagyon nagy trbeli
komplementarits van. A rvid hattvolsg elemi klcsnhatsok teht mintegy kiknyszertik a jl illeszked
klcsnhatsi felszneket.
Szmos esetben a komplexet alkot molekulk trszerkezett szabad (azaz klnll, nem komplexlt)
llapotukban is meghatroztk. Az esetek egy rszben a szabad formban s a komplexben mutatott trszerkezet
szinte azonosnak bizonyult. Ezek a vizsglatok megmutattk, hogy Emil Fischer kulcs-zr modellje (lsd 8. fejezet)
a molekulris felismersek egy rszre sikerrel alkalmazhat. A klcsnhatsok msik csoportjra viszont ppen
a molekulris felismers, a ktds kivltotta konformcivltozs jellemz, ami mintegy kommunikcis szerepet
tlt be a biolgiai partnerek kztt. Az ilyen jelleg szerkezetvltozsok tipikus pldja az alloszterikus szablyozs
(lsd 17. fejezet).

2.4.3.2. Sok gyenge elemi klcsnhats egytt ers klcsnhatst


eredmnyezhet
A msodlagos klcsnhatsok felvezetsnl mr emltettk, hogy ezek a molekulk kztt (vagy egy molekuln
bell az egyes csoportok kztt) kialakul klcsnhatsok a klcsnhats erssgtl fggen dinamikus, vagy
stabil kapcsolatok kialakulshoz vezetnek. Az els krds, ami felmerlhet, hogy miknt jhet ltre stabil kapcsolat
ilyen gyenge kterk ltal.
Amennyiben sok gyenge klcsnhats egymstl fggetlenl egyidejleg kialakulhat, gy ezek klcsnhatsi
energija sszeaddik. Nzzk ezt meg a Boltzmann eloszls alkalmazsval (lsd 2.3. egyenlet).
A lersban L a komplexbe kerl molekulk egyikt, ltalnos elnevezssel a ligandumot jelenti. (Hagyomny
szerint amennyiben egy nagy s egy kis molekula kapcsoldik ssze, a kisebbet szoktk ligandumnak nevezni.)
Az Lsz a szabadllapot ligandumot, az Lk a komplexben szereplt, mg az LT az sszes ligandumot jelli. A
szgletes zrjel molris koncentrcit jelent.
Tegyk fel, hogy a ligandum egy E rtk, a komplexet stabilizl klcsnhats miatt kttt llapotban E
rtkkel alacsonyabb energiaszinten van, mint szabad llapotban. Az egyenletrendszer els sora a Boltzmann
eloszls alapjn megadja, hogy mekkora az [Lsz]/[Lk] arny, ha a kt llapot kztti energiaklnbsg E.

43

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

Kmiai alapok

2.3. egyenlet

A mondandnkat jobban illusztrland nzzk most meg azt, hogy a stabilizl ktsek energiartknek
fggvnyben az sszes ligandum (LT) hanyadrsze lesz kttt formban. Egyszer algebrai talaktsok
eredmnyeknt ezt a negyedik sor mutatja (lsd 2.3. egyenlet).
Helyettestsnk be ebbe az egyenletbe egysgenknt nvekv energiartkeket, s szmoljuk ki, hogyan alakul az
[Lk]/[LT] arny. Legyen az energiaklnbsg, teht a komplexet stabilizl gyenge klcsnhats rtke E = 4,2
kJ/mol (1 kcal/mol), s a vizsglt eset vonatkozzon szobahmrskletre (T = 298 K). Ezen a hmrskleten a
hmozgsban rejl tlagos kinetikai energia, RT 2,4 kJ/mol (ahol R, az egyetemes gzlland rtke, 8,3 J/mol/K).
A vizsglt ktsi energia teht csak 75%-kal haladja meg a hmozgsban rejl energit. A gzlland, a hmrsklet,
s a ktsi energia ismeretben kiszmolt [Lk]/[LT] arny 0,84-nek addik. Ez azt jelenti, hogy a ligandumok 84%a komplexben lesz. (Az hogy melyik van ppen komplexben, s melyik szabadon, termszetesen egy dinamikus
egyensly szerint pillanatonknt vltozik).
Amennyiben a ligandum egyszerre kt azonos energij msodlagos ktssel ktdik, gy ez az arny mr 0,97re (97%), mg 3 egyforma gyenge klcsnhats esetn 0,994 (99,4%)-ra emelkedik.
A pldban azt feltteleztk, hogy az egyes klcsnhatsok egymstl fggetlenl alakulnak ki, teht sem nem
segtik, sem nem gtoljk egyms kialakulst. A hatsuk gy egyszeren sszeaddik (additv hats).
A pldbl jl lthat, hogy gyenge klcsnhatsok sszeaddva exponencilisan nvelik a komplexbe kerl
molekula arnyt. Ennek htterben egyszer kombinatorika ll. Ahhoz, hogy a ligandum szabadd vljon,
egyszerre mind a 3 gyenge klcsnhatsnak meg kell sznnie. Ha az egyes klcsnhatsok egymstl fggetlenek,
akkor llapotaik (ltezik-e, vagy felbomlott-e a klcsnhats) szabadon kombinldnak. Minl tbb gyenge
klcsnhats addik ssze, annl ritkbban alakul ki az az llapot, amikor ezek mindegyike egyszerre ppen
felbomlott). Ez a rendkvl egyszer plda jl mutatja, hogy sok gyenge klcsnhats egytt egyenrang lehet egy
ers klcsnhatssal. Ugyanakkor, mint a lenti gondolatmenetben kifejtjk, a klcsnhats specifikussgnak a
szempontjbl a sok kis elemi klcsnhatsbl trtn ptkezs elnysebb.

2.4.3.3. A sok gyenge elemi klcsnhats szerepe a specifikus


felismersben
Az l szervezetekben a specifikus klcsnhatsoknak hatalmas szerepk van. A sok ezer vagy tzezer klnbz
fehrje csaknem mindegyike csak nhny fajta ms fehrjvel vagy egyb molekulval kpes komplexet kpezni.
A receptorok pldul tipikusan csak egy-, vagy nhnyfajta molekulval alkotnak komplexet, a tbbi molekulval
nem. Ugyanez igaz az enzimekre, ellenanyagokra, vagy a fehrjk egyb mkdsi kategriira is.
A sok gyenge elemi klcsnhats kombinlsa mg a legegyszerbb idevonatkoz lers, a fent emltett Emil
Fischer kulcs-zr modellje alapjn is hatkonyabban eredmnyez specifitst, mint kevs, de nagyon ers
klcsnhats. A kulcs-zr modell szerint az egymssal klcsnhat molekulk geometriai s polarits szempontjbl
tkletesen illeszkednek egymshoz. Minden egyes illeszkedsi pontot 1-1 msodlagos klcsnhatsnak tekintve
nyilvnval, hogy minl tbb ilyen pont van, annl tbbfle, mgpedig exponencilisan tbbfle klcsnhatsi
felszn hozhat ltre.

44

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

Kmiai alapok

2.5. A vz alapvet tulajdonsgai s biokmiai


szerepei
A vz mind a kzvetlen krnyezetnk, mind a sajt szervezetnk tekintetben az a vegylet, amivel a leggyakrabban,
legnagyobb mennyisgben tallkozunk. Emiatt hajlamosak lehetnk arra, hogy rendkvl kznsges, egyszer
vegyletnek tekintsk. Mi sem ll tvolabb a valsgtl! A vz egy klnleges vegylet, amelynek fizikokmiai
tulajdonsgai igencsak rendhagyak. Ezek a tulajdonsgai szoros kapcsolatban llnak azzal, hogy a mai fogalmaink
szerint nem tudjuk az letet vz kzremkdse nlkl elkpzelni. Mskppen fogalmazva, a fldi let folykony
vz alap.

2.5.1. A vz f fizikokmiai adatai


Mint kztudott, a vzmolekulban egy oxignatomhoz kt hidrognatom kapcsoldik kovalens ktssel. A vz
molekulatmege 18 Da. Az oxign elektronegativitsa lnyegesen nagyobb, mint a hidrogn, ezrt mindkt
kovalens kts polros, az elektronok tbb idt tltenek az oxignatom krnyezetben. Mivel az ebbl fakad
rszleges negatv s rszleges pozitv tltsek slypontja nem esik egybe, a vzmolekulnak lland
diplusmomentuma van, amelynek rtke 1,85 D (debye) (lsd 2.23. bra).
Vizsgljuk meg, hogy mirt is tekinthet a vz klnleges vegyletnek.

2.23. bra: A vzmolekula jellemz szerkezeti adatai


A msodlagos klcsnhatsoknl elmondottak alapjn nagy ltalnossgban elmondhat, hogy minl nagyobb egy
molekula, annl tbb msodlagos klcsnhatst kpezhet. Hasonltsuk e-tekintetben ssze a vzmolekult egy
olyan, kiss nagyobb molekulval, amelyben az egyik hidrogn helyett egy metilcsoport szerepel. Ez termszetesen
a metanol.
Pusztn a kt molekula mrett tekintve azt vrhatnnk, hogy a metanol jg llapotbl kiindulva magasabb
hmrskleten olvad meg, s magasabb hmrskleten forr fel, mint a vz. Ennek azonban pp az ellenkezje igaz.
A Celsius skln, amelynek beosztst termszetesen a vz tulajdonsgaihoz igaztottk, a vz olvadspontja 0,
forrspontja 100 fok, mg a metanol olvadspontja mnusz 98 fok, forrspontja 65 fok. A vz folyadkllapotbl
trtn elprologtatshoz grammonknt tbb mint ktszer annyi hre van szksg, mint a metanol esetben.
A vz teht mrethez kpest rendhagyan magas olvadsponttal, forrsponttal s prolgshvel rendelkezik.
Ezek azt jelzik, hogy a vzmolekulk mind szilrd, mind folykony halmazllapotban sokkal ersebb klcsnhatst
ltestenek egymssal, mint az a mretkbl fakadna. A vzben az oxignatomhoz ugyanannyi hidrognatom
kapcsoldik, mint ahny nemkt elektronprja van. Radsul a kt hidrognatom, s a kt nemkt elektronpr
egy tetrader ngy cscsn helyezkednek el. Ez, s a mr emltett elektronegativits klnbsg azt jelenti, hogy
minden vzmolekula egyidejleg ngy hidrognhd ktsben vehet rszt. Ekkor minden atom egy kifejezetten
ersnek szmt msodlagos klcsnhatsban van. A jgben valban minden vzmolekula egyidejleg ngy
hidrognhidat ltest ngy msik vzmolekulval. Ez magyarzza a vz rendhagyan magas olvadspontjt. Folyadk

45

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

Kmiai alapok

halmazllapotban mintegy 15%-kal kevesebb hidrognhd alakul ki, idtlagban minden vzmolekula ~3,4
hidrognhd ktst ltest. Ez a mg mindig kimagaslan magas klcsnhatsi arny rendhagyan magas forrsponttal
jr. Ugyanakkor a folyadkfzis vz rendkvl dinamikus szerkezet. Benne a hidrognhidas kapcsolatok
msodpercenknt mintegy tvenmillirdszor cserlnek gazdt.
Amikor a vzmolekulk szilrd halmazllapotban tetraderesen helyezkednek el, egysgnyi mennyisg molekulra
nagyobb trfogat jut, mint folyadk halmazllapotban. A jg srsge teht kisebb, mint a folykony vz (a vz
srsge 4C-on a legnagyobb). A legtbb ismert anyagnl ez ppen fordtva van. A vz ilyetn tulajdonsgnak
a Fld lvilgra nzve nmagban is hatalmas jelentsge van. Amikor az lvizek megfagynak, a folykony
vznl kisebb srsg jg nem sllyed le, hanem a felsznen marad, s hszigetel rteget alkot. Amennyiben a
jg srsge nagyobb lenne a folykony vznl, gy az lvizek fenkig befagyhatnnak.
Jelents diplus momentuma miatt a vznek kiemelkeden magas a dielektromos llandja, teht erteljesen
rnykolja az elektrosztatikus klcsnhatsokat.

2.5.2. A vz, mint oldszer


A msodlagos klcsnhatsokrl korbban rtak alapjn nyilvnval lehet, hogy lland diplus momentuma s
nagy dielektromos llandja miatt a vz kivl oldszere az ionoknak, s a polros molekulknak. Sk oldsakor
a vz a pozitv illetve negatv tlts ionokat a megfelel, ellenttes rszleges tlts oldalval veszi krbe, gy
tbbrteg hidrtburkot alakt ki, amelyben az ionokkal ion-dipl klcsnhatsok alakulnak ki.
A molekulk tbbsge polrossg szempontjbl hrom csoportra oszthat: polros, apolros, amfipatikus (lsd
2.24. bra).

2.24. bra: A polros s apolros csoportok szma s elrendezdse szerint a molekulk lehetnek polrosak,
apolrosak, vagy amfipatikusak
A polros molekulkkal (amelyekben az alkot atomok kztti kovalens ktsek polrosak, s maga a molekula
nem-szimmetrikus szerkezet) a vz dipl-dipl klcsnhatsokat alakt ki. Ezen bell azokkal a csoportokkal,
amelyek erre kpesek, hidrognhd ktseket ltest (lsd 2.25. bra).

46

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

Kmiai alapok

Az apolros molekulkkal (amelyekben az alkot atomok kztti kovalens ktsek vagy apolrosak, vagy ha
polrosak, akkor maga a molekula szimmetrikus szerkezet) a vz csak gyenge, dipl-induklt dipl klcsnhatsokat
tud kialaktani. Rszben ennek ksznheten de, mint a kvetkez fejezetben (lsd 2.5.3. ) ltni fogjuk, fleg
entrpival kapcsolatos okok miatt, az apolros molekulk inkbb egymssal kerlnek klcsnhatsba, semmint
vzzel, mintegy kiszorulnak a vzbl. Emiatt a vzutl viselkedsk miatt az apolros molekulkat vagy
csoportokat hidrofbnak is szoktk nevezni.
A molekulk egy harmadik tpusban (amfipatikus) a polros s az apolros funkcionlis rszek egymstl jl
elklntetten helyezkednek el a molekuln bell. Egy ilyen esetben a vz kedvez klcsnhatsokat tud ltesteni
a polros csoportokkal, mg az apolrosakkal nem. Ennek eredmnyekppen az apolros csoportok egyms fel
fordulnak, a polrosok a vz fel fordulnak, s micellk, vagy kettsrteg membrnok alakulnak ki (lsd 11.5.
fejezet). Erre a jelensgre a hidrofb hats (lsd lent) ad magyarzatot.

2.25. bra: A vz polros csoportokkal dipl-dipl klcsnhatsokat, lehetsg szerint hidrognhd ktst
ltest

2.5.3. A hidrofb hats (effektus)


A hidrofb hatst, mint jelensget mindenki ismeri. Az apolros molekulk, mint pldul a sznhidrognek, nem
olddnak vzben, mintegy utljk a vizet, emiatt nevezik ezeket hidrofb molekulknak. Ennek okra egy
npszer, de hibs magyarzat az, hogy a vzmolekulk egymssal ersebb klcsnhatst ltestenek, mint az
apolros molekulkkal, s ezrt mintegy kitasztjk maguk kzl azokat. Ha kzelebbrl megvizsgljuk ezt a
krdst, akkor vilgoss vlik, hogy a magyarzat ennl sszetettebb. Az igaz ugyan, hogy a vzmolekulk egymssal
ersebb klcsnhatst ltestenek (lsd dipl-dipl; hidrognhd) mint apolros molekulkkal (lsd dipl-induklt
dipl), de az apolros molekulk a vzzel ersebb klcsnhatst ltestenek (dipl - induklt dipl) mint egymssal
(induklt dipl - induklt dipl). A klcsnhatsi energia alap mrlegben teht nem csak azt kell figyelembe
venni, hogy a polros oldszer-molekulk egymssal stabilabb klcsnhatst ltestenek, mint az oldand apolros
anyaggal, hanem azt is, hogy az apolrosak egymssal kevsb stabil klcsnhatst ltestenek, mint a vzzel.
Emiatt nem egyrtelm, hogy pusztn a ktserssgeket tekintve magyarzhat-e a jelensg. Radsul szmos
polros, a vzzel jl elegyed oldszer, mint pldul az acetonitril, vagy a dimetil-szulfoxid kifejezetten jl oldja
az apolros molekulkat.
A jelensg teht nem pusztn azrt ll el, mert a vz polros. Ezen tlmenen valami ms, egyedi tulajdonsga
is van a vznek, ami a hidrofb effektust kivltja. Maga a kifejezs (hidrofb) is jelzi a hidro eltag rvn, hogy
ez az effektus kifejezetten a vzzel kapcsolatos.
A jelensg megrtshez nem elegend az egyedi klcsnhatsokat figyelembe venni. A hidrofb effektus j
okkal nem is kerlt felsorolsra a msodlagos klcsnhatsok kztt. Ez ugyanis nem egy kznsges ktoldal
klcsnhats, hanem egy termodinamikai rendszer komplex viselkedsnek a vgs eredmnye, amelynek kivlt
oka elssorban az entrpival kapcsolatos.
A vzmolekulk a jgben, mint mr emltettk, egymssal maximlis szm (molekulnknt ngy) hidrognhidat
kpeznek. Folykony vzben a hmozgs miatt kevesebb, tlagosan ~3,4 hidrognhd alakul ki molekulnknt.
Ezek a klcsnhatsok folyadkfzisban termszetesen folyamatosan felszakadnak, s jraalakulnak, a vzmolekulk
emiatt folykony halmazllapotban nem alkotnak tartsan rendezett szerkezeteket. Ms a helyzet, amikor a vzben
apolros molekulk is vannak. Amikor az apolros molekulk felsznn a vzmolekulk egymssal hidrognhd
klcsnhatst ltestenek, akkor a hidrognhidak szmnak maximlsa sorn szablyosan rendezdnek el, s a
jgben mutatott elrendezdshez hasonl, gynevezett klatrt szerkezetet hoznak ltre (lsd 2.26. bra).

47

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

Kmiai alapok

Termszetesen ez a szerkezet sem lland, de jval kevsb dinamikus, s jval rendezettebb, mint a tiszta vzben
kialakul szerkezetek. A vzmolekulknak ez a rendezdse a termodinamika fogalomrendszervel kifejezve azt
jelenti, hogy a klatrtban lv vzmolekulk rendezettebb llapota miatt a rendszer entrpija a tiszta vzhez
kpest cskken, ami nveli a rendszer szabadentalpijt. Mint ksbb ltni fogjuk, a spontn, munkavgzs
nlkl, teht maguktl vgbemen, visszafordthatatlan folyamatokra az jellemz, hogy ltalunk cskken a rendszer
szabadentalpija.

2.26. bra: Apolros molekulk krl a vzmolekulk klatrt szerkezetbe rendezdnek


A konkrt esetben azltal cskken a vizet s apolros molekulkat tartalmaz rendszer szabadentalpija, hogy
cskken az apolros molekulk vzzel rintkez sszestett felszne. Ennek a spontn folyamatnak a sorn az
apolros molekulk egymst veszik krbe. A vz fel akkor mutatjk a legkisebb felsznt, ha gmb alak terekbe
csoportosulnak. J plda erre, amikor olajat elegytnk vzzel. Ennek vgeredmnye (slytalansg esetn) egyetlen
gmb alak olajcsepp a vizes fzisban. Norml fldi krlmnyek kztt a srsgi viszonyoknak megfelelen
egymsra rtegzd, kt nem elegyed fzist kapunk.
Amikor nem apolros, hanem amfipatikus molekulkat elegytnk vzzel, akkor a fentivel azonos okok miatt
hasonl jelensg lp fel, aminek vgeredmnye mgis eltr. Ebben az esetben is egymssal lpnek kapcsolatba
az apolros molekularszek, teht itt is mintegy kimeneklnek a vzbl, de mivel kovalensen kapcsolva vannak
egy polros rszhez, ezrt a vgeredmny eltr lesz (lsd 2.27. bra).

48

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

Kmiai alapok

2.27. bra: A vz az amfipatikus molekula apolros csoportja krl rendezdni knyszerl


Az amfipatikus molekula alakjtl fggen jellemzen ktfle vgeredmny szlethet (lsd 2.28. bra).
Ha az apolros rsz kisebb tmrj, mint a polros (feji rsznek nevezett) rsz, akkor a molekula k alak
lesz. Ebben az esetben az apolros rszek gy temetdhetnek el, ha apolros belsej, polros klsej gmbket,
micellkat kpeznek. A micellk sugara megegyezik az amfipatikus molekulk hosszval.
Ha az apolros rsz tmrje nagyjbl megegyezik a polros (feji) rsz tmrjvel, akkor nem gmbk
kpzdnek, hanem ketts membrnok. Ezek olyan skok, amelyeket kt, amfipatikus molekulkbl ll rteg
alkot. Az apolros molekularszek ebben a kettsrtegben egyms fel, mg a polros rszek kifel, a vz fel
fordulnak. A kettsmembrnok maguk is gmbket kpeznek, gy nem alakulnak ki a kettsmembrn sk szln
olyan terletek, ahol az apolros rszek vzzel rintkeznek.
A hidrofb hatsnak (a szakirodalomban: hidrofb effektus) risi jelentsge van a biolgiai rendszerekben.
A globulris fehrjk natv szerkezetnek kialakulsban pldul dnt szerepe van a makromolekula belsejbe
temetd, zmmel apolros oldallncokat tartalmaz gynevezett hidrofb magnak. A globulris fehrjk felsznn
zmmel polros csoportok helyezkednek el, teht natv trszerkezete a micellkra emlkeztet (br a rszletek
tekintetben termszetesen sokkal sszetettebb).

49

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

Kmiai alapok

2.28. bra: Az amfipatikus molekulk vzben szerkezetktl fggen micellkat, vagy membrn kettsrteget
kpeznek
A biolgiai membrnok, pldul a sejtmembrn, vagy az eukaritk szmos organellumnak a membrnjai
dnten foszfolipidekbl llnak. A foszfolipidek olyan amfipatikus molekulk, amelyek apolros rsznek tmrje
nagyjbl akkora, mint a polros feji rsz tmrje. Ez a szerkezeti oka annak, hogy a foszfolipidek membrn
kettsrteget kpeznek.
Teht a biolgiai membrn kettsrtegek is a hidrofb effektus kvetkeztben alakulnak ki. Ezek a lipid
kettsrtegek, (lsd sejtmembrn, vagy klnbz organellumok, vakulumok membrnja), gmbszeren zrt
kpzdmnyeket alkotnak, gy a sknak nincsenek lezratlan, a vz fel apolros rszeket mutat szlei, a vz fel
csak polros rszek fordulnak.
A hidrofb hatsnak a DNS kettsspirl szerkezet stabilizlsban is fontos szerep jut. A lncban egymst
kvet bzisok egymssal tfedve egymsra lapoldnak, apolros rszk a vztl elzrva szoros trkitlts bels
trrszt alakt ki.

2.5.4. Ionegyenslyok vizes kzegben


Azt korbban mr trgyaltuk, hogy a vznek van diplusmomentuma, de pusztn a vz kmiai kpletbl (H2O)
kiindulva az kvetkezne, hogy a vzmolekulnak nincs ered tltse. Ebbl pedig az kvetkezne, hogy a tkletesen
tiszta folykony halmazllapot vz nem vezethetn az ramot. (Folyadkokban az elektromos ramot a fmes
vezetkkel ellenttben ionok vndorlsa hozza ltre).

50

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

Kmiai alapok

Mrpedig tapasztalati tny, hogy a nagytisztasg vz is vezeti az ramot. A tiszta vz elektromos


vezetkpessgnek (az ellenlls reciproka) ismeretben a vz ionkoncentrcija is meghatrozhat. A tiszta vz
teht rszben semleges, rszben ionos llapotban van jelen, ezek kztt egyensly van.
A vz ionokra bomlik az albbi egyenlet szerint:

2.4. egyenlet

A vz teht protonra s hidroxidionra bomlik. A proton pillanatszeren reagl egy vzmolekulval, s hidroxnium
iont kpez. Ezzel kapcsolatban rdemes megjegyezni, hogy a pozitv tlts gyorsabban vndorol vzben, mint azt
hidroxnium ionok vndorlsa lehetv tenn. A jelensg htterben az ll, hogy a hidroxnium ionok a hlzatos
hidrognhd rendszer miatt knnyen tadjk a protonjukat, s ezltal hidroxnium ion llapotukat a szomszdos
vzmolekulknak. Ez a proton-ugrls (proton jumping) jelensge (lsd 2.29. bra). A proton-ugrls miatt a
hidroxnium ionok vndorlsn fell a hidroxnium ion llapot maga is terjed, mgpedig gyorsabban, mint maguk
a hidroxnium ionok.

2.29. bra: A proton-ugrls jelensge vzben


A vz ionokra trtn bomlsa egyenslyra vezet, a bomls mrtke egy egyenslyi llandval szmszeren is
kifejezhet:

2.5. egyenlet

Mindkt oldalt megszorozva a vz koncentrcijval az albbi egyenlethez jutunk:


2.6. egyenlet
Mivel a vz molris koncentrcija egy konkrt rtk, (~55,5 M), ezrt a baloldalon kt lland szorzata szerepel,
ami maga is lland. Ezrt a jobb oldalon szerepl szorzat nll elnevezst is kapott, ez a vzion szorzat. Ennek
rtke 10-14 M2.
Mivel a vz semleges, ezrt a protonok s a hidroxidionok koncentrcija megegyezik, 10-7 M. Ha ezt a tized
mikromlos koncentrci adatot sszevetjk a vz koncentrcijval, akkor lthat, hogy a vzmolekulknak csak
egy rendkvl kis hnyada, 555 milli molekulbl 1 molekula van ppen disszocilt llapotban. Ez a disszocici

51

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

Kmiai alapok

teht nmagban praktikusan nem befolysolja a semleges vzmolekulk koncentrcijt, teht a vzion szorzatban
jogosan tekintjk a vz koncentrcijt llandnak.
Mivel ilyen kis koncentrcival nem praktikus szmolsokat vgezni, ezrt a protonkoncentrci kifejezsre
definciszeren bevezettk a pH fogalmt:
2.7. egyenlet
A vzion szorzat llandsgbl kvetkezik, hogy amilyen arnyban nvekedik a protonkoncentrci a vzben (pl.
savak beoldsa miatt), olyan arnyban cskken a hidroxidion koncentrcija, s fordtva.
A 2.30. bra mutatja, hogy a pH skla egszszm rtkeihez milyen protonkoncentrci s hidroxidion koncentrci
tartozik. rdemes megjegyezni, hogy a pH bevezetsvel analg mdon a pOH fogalom is bevezetsre kerlt, de
ez a biokmia gyakorlatban nem hasznlatos. A 2.30. bra azt is mutatja, hogy klnbz testnedvekben, illetve
egyb, htkznapi letnkbl ismers folyadkokban mekkora a pH rtke.
A pH fogalomkre rendkvl fontos a biokmiban. A letfolyamatokban rsztvev molekulk nagy hnyadban
vannak olyan funkcionlis csoportok, amelyek kpesek protont felvenni, illetve leadni. Egy ilyen proton felvtel,
vagy leads termszetesen tltsvltozssal jr. Ha a protont lead csoport egyszeresen pozitv volt, akkor semleges
tlts lesz, ha semleges volt, akkor negatv tltsv vlik, a protont felvevk esetben pedig mindennek az
ellenkezje igaz.
A msodlagos klcsnhatsoknl mr lttuk, hogy milyen nagy jelentsge lehet annak, hogy egy molekula hordoze tltst (ionos-e) vagy sem. Egy egyszer protonleads vagy felvtel komoly mrtkben meghatrozhatja, hogy
az adott csoport milyen molekulkkal kpes majd klcsnhatsba kerlni, s alapveten befolysolhatja az adott
csoport kmiai reakcikban val rszvtelt is. A protoncservel kapcsolatos reakcik a sav-bzis reakcik.

2.30. bra: A megfelel hidroxnium s hidroxidion koncentrcikhoz tartoz pH illetve pOH rtkek, s
egyes kzismert folyadkok pH rtkei

2.5.5. Sav-bzis reakcik vizes kzegben


Ahhoz, hogy a sav-bzis reakcikat trgyaljuk, mindenekeltt definilni kell a sav s a bzis fogalmt. Svante
Arrhenius, aki elsknt felttelezte, hogy a sk vzben ionokra disszocilva olddnak, 1884-ben a kvetkez
defincit adta: sav az, ami disszocilva protont ad le, bzis az, ami disszocilva OH- iont ad le. Ennek a defincinak

52

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

Kmiai alapok

az rtelmben csak azok az anyagok lennnek bzikusak, amelyek hidroxidiont tartalmaznak, az ammnia pldul
nem lenne bzis.
Johannes Brnsted s Thomas Lowry 1923-ban egymstl fggetlenl j defincival szolgltak. Eszerint sav
az, ami protont kpes tadni egy msik molekulnak, mg bzis az, amelyik proton tud felvenni. A
defincijukbl kvetkezik, hogy a sav, illetve a bzis szerep csak konkrt, protontmenetes reakcikban, teht
sav-bzis reakcikban definilhat.
A sav-bzis reakcikban teht kell, hogy szerepeljen egy sav, s kell, hogy szerepeljen egy bzis is, ezek felttelezik
egymst. Ugyanaz az anyag az egyik reakciban szerepelhet savknt, egy msikban pedig bzisknt attl fggen,
hogy mi a reakcipartnere. (Ez a viszonylagossg s egymsrautaltsg analg azzal, amit az elektrontmenettel
kapcsolatos redoxreakciknl lttunk. Ha valami oxidldik, akkor valami msnak redukldnia kell. Az, hogy
egy ilyen reakciban egy anyag redukldik, vagy oxidldik-e, fgg a reakcipartnertl).
Kezdetben a sav-bzis gondolatkr elvlaszthatatlan volt az oldds gondolatkrtl. Brnsted s Lowry azt is
megllaptottk, hogy az, hogy egy anyag mennyire ers sav (milyen mrtkben kpes protont leadni), vagy bzis
(milyen mrtkben kpes protont felvenni), fgg az oldszertl. Az oldszer teht mint protont felvev (sav) vagy
mint protont lead (bzis) molekula rszt vesz a reakciban. A korbbi gondolatmenetnek megfelelen az egyes
rsztvevk szerepe s erssge attl fgg, hogy milyen molekulval, az utbbi pldban milyen oldszerrel
lpnek reakciba.
A krdskr matematikai lershoz rdemes bevezetni az ltalnos sav fogalmt, ami a felrt reakciban savknt
viselkedik majd. Ennek jele: HA, a H jelzi, hogy a molekula protont tud majd leadni. Ha ez az ltalnos sav protont
ad le, akkor a visszamarad molekula, a savmaradk az A jelet kapja. Mindenekeltt fontos kiemelni, hogy ez
az ltalnos jelzs nem jelenti azt, hogy a sav felttlenl semleges, a savmaradk pedig felttlenl negatv tlts
kne, hogy legyen. A lnyeg, hogy amikor a savknt szerepl reakcipartner lead egy protont, a tltse egy egysggel
kisebb lesz. Ha semleges volt, akkor egy negatv tltse lesz, ha korbban egy pozitv tltse volt, akkor semlegess
vlik.
Vegyk szre azt is, hogy egy reverzibilis sav-bzis reakciban a szerepek a reakci sorn megvltoznak. Ami
savknt protont adott le, az bziss vlik, ami pedig protont vett fel, az savv. Az eredeti felrsban savknt szerepl
molekula deprotonlt formja a sav konjuglt bzisa, mg az eredeti felrsban bzisknt szerepl molekula protonlt
formja a bzis konjuglt sava lesz.
Ebben a fejezetben a vz szerept trgyaljuk, gy a sav-bzis reakcikat is vizes kzegben vizsgljuk meg. A fenti
defincik alapjn az albbi ltalnos sav-bzis reakci rhat fel vizes kzegben:
2.8. egyenlet
Az ltalnos sav egy egyenslyra vezet folyamatban protont ad le a vznek. Ebben a reakciban a vz bzisknt
mkdik. Az ltalnos savbl kialakul annak A konjuglt bzisa, mg a bzisknt szerepl vzbl kialakul a
H3O+ konjuglt sav. A fordtott reakciban ezek a konjuglt molekulk reaglnak egymssal. Az egyenslyra
vezet folyamathoz tartozik egy egyenslyi lland is, az albbiak szerint:

2.9. egyenlet

Az egyenletben szerepl egyenslyi lland termszetesen az eredeti felrs szerinti termkek molris
koncentrcijnak szorzata osztva a kiindulsi anyagok molris koncentrcijnak szorzatval. Ennek az egyenletnek
az egyszer algebrai trendezse egy sokatmond emeletes trtet eredmnyez. Ebben a kt konjuglt sav-bzis
pr koncentrciarnyai vannak egymssal elosztva.

53

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

Kmiai alapok

Mit is jelent ez? Ez az emeletes trt termszetesen tovbbra is az egyenslyi llandt adja meg, de egyben
megvilgtja az egyenslyi lland egyik fontos jelentst is. Az egyenslyi lland azt mutatja meg, hogy a
reakciban szerepl ltalnos sav, mennyire ers a vzbl keletkez savhoz, vagyis a hidroxnium ionhoz kpest.
Defincis szerint azokat hvjuk ers savaknak, amelyeknl ez az arny, teht az egyenslyi lland nagyobb, mint
egy. Teht azok az ers savak, amelyek ersebbek, mint a hidroxnium ion. Elsre meglep lehet ez a kis szmrtk,
de vizsgljuk meg, hogy vajon a hidroxnium ion ers sav-e. Mivel a vzben csak minden 555 milliomodik
vzmolekula van hidroxnium ion llapotban, ezrt nyilvnval, hogy a hidroxnium ion rendkvl ers sav, ami
nagyon nagy hnyadban adja le a protonjt vznek.
A saltromsav Keq rtke pldul 1,2; a knsav 103, mg a ssav 107. Ez egyben azt is mutatja, hogy az ers
savak vzben oldva azok, amelyek gyakorlatilag teljes mrtkben disszocilnak, teht amelyeknek gyakorlatilag
minden molekulja leadja a protonjt. Gyakorlati rtelemben az ers savaknl teht csak formalits az egyenslyi
lland felrsa, az ers savak vzzel val reakcija szinte tkletesen a disszocicija irnyban van eltolva.
Nzzk meg, hogy ezzel szemben milyen trvnyszersgek vonatkoznak a gyenge savak hg vizes oldataira.
Mivel a hidroxnium ion koncentrci proton koncentrciknt is felrhat, ezrt a korbbi egyenslyi llandn
apr formai mdostst hajthatunk vgre az albbiak szerint:

2.10. egyenlet

Szorozzuk meg mind a kt oldalt a vz molris koncentrcijval. Fontos, hogy ez a szorzs csak akkor jelent
lland rtkkel val szorzst, ha gyenge savak hg oldataira vonatkozik az egyenlet. Ebben az esetben ugyanis a
vz 55,5 M koncentrcijhoz kpest elenysz lesz az a koncentrci cskkens, ami abbl fakad, hogy a
vzmolekulk egy rsze protont felvve hidroxnium ionn alakul. Ers, teljesen disszocil savaknl, illetve
gyenge savak magas koncentrciinl ez az elhanyagols mr nem tehet meg.
Ha gyenge savak hg oldatairl van sz, akkor ez a szorzs teht egy konkrt (lland) 55,5 M koncentrci rtkkel
val szorzst jelent. A Keq s a vzkoncentrci szorzata gy maga is egy lland lesz, amit savi disszocicis
llandnak neveznk.

2.11. egyenlet

Ez egy nagyon jl hasznlhat paramter, amennyiben a mr emltett mdon, csak gyenge savak hg oldataira
alkalmazzuk, s helyesen rtelmezzk. Amennyiben nem vesszk figyelembe, hogy hogyan jutottunk a savi
disszocicis lland fogalmval, az egyenlet formja nmagban flrevezethet bennnket. A Ksav ugyanis pusztn
az egyenlet formja alapjn ltszlag egy olyan reakcit jellemez, amelyben a HA sav minden reakcipartner
nlkl (vkuumban) spontn bomlik. Ez, mint mr trgyaltuk, nem gy van, a reakcipartner a vz, a Ksav rtke
kizrlag a vzzel val klcsnhatsra vonatkozik. Ms, protonfelvtelre kpes oldszer esetben a reakci, s gy
a Ksav rtke is eltr lenne. Az mindenestre nyilvnval, hogy egy adott oldszer esetben minl magasabb a Ksav
rtke, annl ersebb a sav.
A Ksav definilshoz vezet egyenlet kis algebrai talaktssal egy rendkvl hasznos, ezrt kiemelten fontos
egyenlethez, az gynevezett Henderson-Hasselbalch egyenlethez vezet.
Elszr is definiljuk a pKsav fogalmt a kvetkezkppen: pKsav = log10Ksav. Mivel minl ersebb a sav, annl
nagyobb a Ksav rtke, s mivel a pKsav a Ksav negatv tzes alap logaritmusa, ezrt minl ersebb egy sav, annl
alacsonyabb lesz annak pKsav rtke.
Ezek utn vegyk a savi disszocicis llandt definil egyenlet mindkt oldalnak negatv eljel, tzes alap
logaritmust, gy az albbi egyenlethez jutunk:

54

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

Kmiai alapok

2.12. egyenlet

Egyszer trendezssel a pH-t az egyenletbl kifejezve kapjuk a Henderson-Hasselbalch egyenletet:

2.13. egyenlet

Elszr vizsgljuk meg, hogy mi a pKsav rtk praktikus jelentse. Amennyiben a pH rtke ppen megegyezik
a pKsav rtkvel, gy az egyenlet jobb oldaln szerepl sszeads msodik tagjnak rtke nulla. A log[A]/[A-]
tag akkor lehet nulla, ha az [A-]/[HA] hnyados rtke 1. A pKsav rtknek gyakorlati jelentse teht a kvetkez:
megadja azt a pH rtket, amelyen a gyenge sav ppen 50-50%-ban van disszocilt illetve nem-disszocilt
llapotban.
Mirt is hasznos ez az egyenlet? Amennyiben a pKsav rtke mr ismert, gy brmilyen pH rtk esetben egyszeren
kiszmthat, hogy a gyenge savknt mkd, disszocicira kpes csoport milyen arnyban van protonlt (sav)
s deprotonlt (konjuglt bzis) llapotban.
Az is knnyen belthat, hogy a pH az oldatban lv savak s bzisok arnytl fgg. Az angol nyelv
szakirodalomban a Ksav lland elnevezse Ka, ahol az a az acid szra utal. A pKsav megfelelje emiatt a pKa.
(Mivel a Ka rvidts sszetveszthet az asszocicis lland jellsvel, ezrt a szvegben mindenhol a Ksav
kifejezst alkalmaztuk. A pKa rvidts ugyanakkor teljesen egyrtelm, s a nemzetkzi irodalomban annyira
ltalnos, hogy a jegyzet tbbi rszben, gy a most kvetkez brn is ezt alkalmazzuk.)
A 2.31. bra foglaltuk ssze nhny jellemz funkcis csoport illetve molekula pKa rtkeit.
Az bra azt is mutatja, hogy vannak csoportok, amelyek csak egy protont tudnak leadni, teht egyrtk savak, de
vannak olyanok is, amelyek kettt (ktrtk savak) illetve hrmat is (hromrtk savak). A tbbrtk savaknl
minden egyes proton leadshoz tartozik egy kln pKa rtk.
Az ecetsavban lv karboxilcsoport pKa rtke 4,76. Ebbl kvetkezik, hogy pH = 4,76 rtken az oldatban lv
ecetsav molekulk felnek van a karboxilcsoportja disszocilt llapotban (karboxilt formban).
A Henderson-Hasselbalch egyenletbl kvetkezen egyszeren kiszmthat, hogy a pKa rtknl egy egysggel
magasabb pH-n az [A]/[HA] arny 10:1, kt egysggel magasabb pH-n 100:1, hrom egysggel magasabb pH-n
1000:1. Ha a pH egy, kett, illetve hrom egysggel alacsonyabb, akkor az [A]/[HA] arny rendre 1:10; 1:100
illetve 1:1000 lesz. Ezek alapjn vilgos, hogy a pKa rtknl 2-3 rtkkel magasabb pH-n mr szinte csak a
disszocilt (konjuglt bzis) forma van jelen, mg a pKa rtknl 2-3 rtkkel alacsonyabb pH-n mr szinte csak a
nem disszocilt (sav) forma van jelen.
2.31. brn lthat pldk jl mutatjk, hogy az ltalnos lersban szerepl HA sav lehet semleges, (pl. ecetsav
karboxil), hordozhat egy pozitv tltst (lsd ammniumion), de lehet egyszeresen, vagy ktszeresen negatvan
tlttt is (lsd dihidrogn-foszft s hidrogn-foszft).

55

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

Kmiai alapok

2.31. bra: Nhny, a biokmia terletn fontos vegylet illetve funkcis csoport pKa rtke

2.5.6. Puffer-hats
Amennyiben egy vzben gyakorlatilag teljes mrtkben disszocil, teht ers savat kevernk a vzhez, a pH a sav
koncentrci nvekedsvel meredeken cskken. Ha ers bzist oldannk be, akkor a pH a bzis koncentrci
nvelsvel meredeken nvekedne. Ha azonban ezeket az anyagokat nem tiszta vzbe adagoljuk, hanem a savat
egy gyenge bzis oldatba, a bzist pedig egy gyenge sav oldatba, akkor merben mshogy alakul a koncentrcipH fggvny. Ezt a 2.32. bra illusztrlja.

56

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

Kmiai alapok

2.32. bra: Pufferhats: az ecetsav oldathoz adott ntriumhidroxid az ecetsav pKa rtknek krnyezetben
tomptott mrtkben nveli az oldat pH rtkt
Az brn illusztrlt ksrletben 0,1 M-os ecetsavat (gyenge sav) titrlunk 0,1 M-os NaOH-val, (ers bzis), s
mrjk a pH-t. A 0,1 M-os ecetsav oldat pH rtke kiszmolhat a Ksav defincijbl kiindulva.
Az ecetsav pKa rtke 4,76, ezrt a Ksav rtke 10-4,76 = 1,76 10-5 M. A savi disszocicis egyenletbl kiindulva
tegyk fel, hogy az ecetsav molekulkbl X M koncentrcinyi disszocilt, teht (0,1X) M maradt disszocilatlan.
Mivel a vz sajt disszocicijbl szrmaz 10-7 M proton elhanyagolhat a beoldott ecetsav koncentrcijhoz
kpest, gy gy vesszk, hogy a protonok mind a disszocilt ecetsavbl szrmaznnak, vagyis a proton koncentrcija
is X.

2.14. egyenlet

A tovbbi szmols egy msodrend egyenlethez vezet, amelynek vals gyke X, vagyis a protonkoncentrci =
1,3210-3 M. Ennek a koncentrcinak a negatv eljel tzes alap logaritmusa megadja a pH rtkt, ami 2,88.
A grbe kt vgn az ecetsav illetve az acettion vzzel val reakcijbl szrmaz pH-t olvashatjuk le, ebbl az
egyik rtket az ecetsav vonatkozsban ki is szmtottuk.
A grbe szlektl eltr tbbi rsze esetben viszont gy gondolkodhatunk, hogy amennyi hidroxidion kerlt
beoldsra, ppen annyi acettion keletkezik:
2.15. egyenlet
Tegyk fel, hogy y az ecetsav kezdeti mennyisge (nem koncentrcija!), s x a hozzadott hidroxid mennyisge,
akkor a disszocilt forma (esetnkben acett) s a nem disszocilt forma (esetnkben ecetsav) koncentrcii az
albbiak szerint szmolhatk ki:

2.16. egyenlet

illetve:

2.17. egyenlet

ahol V az aktulis (kzs) trfogat. Ezeket az egyenleteket kombinlva a Henderson-Hasselbalch egyenlettel


megkapjuk, hogy hogyan vltozik a pH az x s az y fggvnyben:

2.18. egyenlet

Teht a 2.18. egyenlet rja le a 2.32. brn lthat grbt, amelynek kiindulsi rtke a titrls elejn pH ~2,9, a
pH az els nhny tized egyenrtknyi NaOH adagolsra meredeken emelkedik, majd az emelkeds mrtke
cskken.
Az ekvivalencia pont felnl (lsd x = y/2) a titrlsi grbnek inflexis pontja van. Itt teht a pH emelkedsnek
loklis minimuma van, e feletti NaOH adagolsnl a pH egyre meredekebben emelkedik. Az ekvivalencia pont

57

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

Kmiai alapok

felnl feleannyi hidroxidot oldottunk be, mint amennyi ecetsav volt beoldva. Mivel az ecetsav acett iont kpezve
elreagl a bemrt hidroxidionnal, ebben a pontban az ecetsav fele van ppen acett ion formban disszocilva,
vagyis ez a pH rtk mutatja az ecetsav pKa rtkt.
rdemes megfigyelnnk, hogy a pKa rtk +/ 1 pH egysg tartomnyban a pH csak gyengn, csaknem linerisan
emelkedik a hidroxid bevitelvel. Az oldatban lv gyenge sav mintegy tomptja a hidroxidionok hatst. Eredetileg
a nmet nyelvterleten a puffer elnevezst a vagonok vgn lv rugs tkzkre vezettk be, amelyek tomptottk
az tkzs hatst. Ennek analgijra vezettk be a puffer elnevezst a kmia terletre a gyenge savak illetve
bzisok pH-vltozst tompt viselkedse miatt. A puffer-hats prhuzamos egyenslyok eredmnye, amelyeknek
egyidejleg teljeslnik kell.
Amikor ecetsav oldatba hidroxidionok kerlnek, a vzion-szorzat llandsga miatt a protonkoncentrci le kell,
hogy cskkenjen olyan mrtkben, hogy a hidroxidion koncentrci s a protonkoncentrci szorzata 10-14 M2
legyen. Ha azonban cskken a protonkoncentrci, akkor az kihat a savi disszocicis llandval jelzett egyenslyra
is. Ennek az egyenslynak is vltoznia kell, msklnben cskkenne a Ka (Ksav) lland rtke. Az lland azrt
marad elnevezshez hven vltozatlan, teht a rvonatkoz hnyados rtke azrt marad lland, mert a szmllban
szerepl, cskken protonkoncentrcit a nevezben szerepl ecetsav disszocicija rszben kompenzlja. Vgs
soron ebben a trtben a szmll s a nevez rtke azonos arnyban cskken.
A 2.33. bra szerint leegyszerstve gy is jellemezhet a folyamat, hogy a bevitt hidroxidionok kzvetlenl
ecetsavval reaglnak, gy az ecetsav egyfajta protonraktrknt mkdve mrsklik a protonkoncentrci cskkenst.
Teljes mrtkben nem kompenzlhat az ecetsav, hiszen elreaglva nveli az acett ionok koncentrcijt, amelyek
egy rsze bzisknt a vztl proton vesz fel.

2.33. bra: A puffer hats prhuzamos egyenslyok eredmnye.


A 2.33. bra azt is mutatja, hogy az ecetsav/acett puffer ers sav beadsakor is mrskli a pH-vltozst. Ekkor
a mechanizmust legegyszerbben gy lehet rtelmezni, hogy a sav kzvetlenl az acett ionnak ad t protont,
megn az ecetsav koncentrcija, ezrt az extra ecetsavmennyisg egy rsznek disszocilnia kell. Vgs soron
azonban kevesebb proton kerl vzmolekulra, mint akkor, ha az acett nem lett volna az oldatban.
A pufferek mkdsbl egyrtelmen ltszik, hogy minden puffer az abban szerepl gyenge sav pKa rtknek
kzvetlen krnyezetben (pK a 1 pH egysg) kpes leginkbb llandan tartani a pH-t, s az is nyilvnval, hogy
minl nagyobb a puffer koncentrcija, annl hatkonyabb a puffer-hats, annl nagyobb az gynevezett pufferkapacits.

2.5.7. Biolgiai pufferek


A biolgiai rendszerekben rendkvl fontos a pH szk tartomnyban tartsa, hiszen a pH fggvnyben vltozik
szmos disszocicira kpes molekula, pldul a fehrjk bizonyos oldallncainak disszocicis foka, tltse.

58

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

Kmiai alapok

Az ember vrben a pH ~7,4-es rtken van, s ez az rtk aktv folyamatok rvn stabilizldik. Passzv mdon
mindazon puffer rendszerek rdemben hozzjrulnak ennek a pH rtknek a stabilitsban, amelyek gyenge sav
komponensnek a pKa rtke kzel semleges pH rtk. Ebbl a szempontbl kitntetett szerepe van a szrum
magas foszftkoncentrcijnak, hiszen a dihidrogn-foszft / hidrognfoszft pufferben a dihidrogn-foszft
6,86-os pKa rtke ebben a tartomnyban van, illetve a szrum nagyon magas fehrjekoncentrcija miatt a fehrjk
felsznn lv hisztidin oldallncoknak is, amelyek pKa rtke ~6,0 (lsd 2.34. bra).

2.34. bra: A vrben mkd pufferek


A pH aktv stabilizlsban ugyanakkor a legnagyobb szerepet mgis a sznsav / hidrognkarbont puffer jtssza.
Ennek idevonatkoz pKa rtk 6,1. Ennek a puffer-rendszernek a kzponti szerept az magyarzza, hogy az emberi
szervezet mind a sznsav, mind a hidrognkarbont ion koncentrcijt aktvan tudja szablyozni. A sznsav
koncentrcijt szndioxid kilgzssel tudja cskkenteni, mg a hidrognkarbont koncentrcijt intenzvebb
vesn keresztli kivlasztssal.
A szervezet lebont folyamatainak egyik vgtermke a szndioxid. A keletkez szndioxid vzben sznsav
formjban olddik, majd hidrognkarbont ionra s protonra disszocil (lsd 2.35. bra). Mind az oldds, mind
a disszocils folyamata reverzibilis. A sznsav pKa rtke, valamint a szrum pH rtke ismeretben a HendersonHasselbalch egyenlet alapjn knnyen kiszmolhat, hogy pH 7,4-es rtken a sznsav/hidrognkarbont ion arny
~20.

2.35. bra: A vrben mkd sznsav / hidrognkarbont puffer elemei


A szablyozs a kvetkez pldkkal illusztrlhat. Intenzv testmozgs hatsra az izmokbl tejsav rl a vrbe.
Ez cskkenti a szrum pH-jt. Az agyban lv specilis receptorok rzkelik a pH akr kismrtk cskkenst
is. Vlaszknt az agy a szervezetet intenzvebb be- s kilgzsre utastja. Ennek hatsra a nagyobb temben
tvozik a tdbl szndioxid, s az egyenslyoknak megfelelen cskken a sznsav koncentrcija is a
hidrognkarbont ion rovsra. Ez az arnymdosts emeli a pH-t. A pH a szrumban emelkedhet erltetett, tlzott
mrtk belgzsnl is. Amennyiben a pH a szrumban nvekedne, gy azt a vesn keresztli hidrognkarbont
ion kivlasztssal lehet (tbbek kztt) normalizlni.

59

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

Kmiai alapok

2.5.8. Biokmiai ksrletekben hasznlt pufferek


Mivel a pH rtke a funkcis csoportok disszocicis llapotn keresztl kritikus mrtkben befolysolhatja a
molekulris folyamatokat, a biokmiai ksrletek sorn a pH rtkt preczen be kell lltani, s stabilan kell
tartani. A megfelel puffer kivlasztsnl az albbi f szempontokat kell figyelembe venni.
Abelltani kvnt pH ismeretben olyan puffert kell vlasztani, amely gyenge sav komponensnek pKa rtke
nagyon kzel van a kvnt pH rtkhez. A puffer koncentrcijnak kellen magasnak kell lennie annak rdekben,
hogy megfelelen nagy legyen a puffer-kapacits. A puffernek olyan molekulnak kell lennie, amely nem
befolysolja a vizsglt folyamatot: nem ktdik semmilyen oldatkomponenshez, illetve nem lp kmiai reakciba
egyik oldatkomponenssel sem, teht nem alakul t. Ezek miatt a kvetelmnyek miatt a kutatk biolgiai pufferek
helyett ltalban olyan szintetikus molekulkat hasznlnak, amelyek nem fordulnak el az l rendszerekben. A
2.36. bra ezekre mutat nhny pldt.

2.36. bra: A biokmiai ksrletekben gyakran hasznlt, nem biolgiai eredet pufferek

2.5.9. A vz, mint reakcipartner


A vz nem csak oldszerknt, a hidrofb hatson keresztli szervezknt, savbzis reakcikban proton
kzvettknt jtszik f szerepet az letfolyamatoknak, de szmos kmiai folyamatban meghatroz reakcipartner
is. Ezek kzl a leggyakoribb a hidrolzis, melynek sorn egy molekula vzbelps kzben kt msik molekulra
bomlik. Ilyen reakcikra mutat pldkat a 2.37. bra.

60

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

Kmiai alapok

2.37. bra: A hidrolzis tpus reakcikban a vz reakcipartnerknt szerepel

61

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

3. fejezet - A termodinamika alapjai


(szerz: Pl Gbor)
A termodinamika alapjainak ismerete elengedhetetlen ahhoz, hogy megrtsk az l rendszerek mkdst. A
termodinamika trvnyei thatjk az l rendszerek minden szervezdsi szintjt a molekulktl a sejten s az
egyeden t a globlis koszisztmig.
Az albbi nhny kiragadott plda jl illusztrlja a termodinamika ltalnos, kzponti jelentsgt a biokmiai
terletn.
Amint azt mr korbban lttuk, a molekulk msodlagos klcsnhatsokon keresztl komplexeket alkothatnak
egymssal. Azt, hogy egyenslyi llapotban milyen arnyban lesz jelen a komplex s az azt alkot komponensek,
termodinamikai trvnyek szabjk meg.
A makromolekulk elvileg hatalmas szm klnbz konformcis llapotban lehetnek. A makromolekulk
jelents rsze, lsd pl. a globulris (gmbszer) fehrjk, vagy a kettsszl DNS, mgis egyetlen jellegzetes,
funkcikpes, ms szval natv konformciban van jelen. Ez a konformci is msodlagos klcsnhatsokon
keresztl jn ltre, de ebben az esetben dnten molekuln belli csoportok kztt alakulnak ki ezek a
klcsnhatsok. A natv konformci ltrejttben meghatroz szerepe van a mr ismertetett hidrofb hatsnak,
amelyrl emltettk, hogy kizrlag termodinamikai fogalmakkal rtelmezhet. Mikzben a makromolekula elnyeri
rendezett, natv trszerkezett, apolros molekularszek vlnak a vz szmra hozzfrhetetlenn. Azok a
vzmolekulk, amelyek korbban az apolros rszek kr rendezdtek, rendezetlenebb llapotba kerlnek. Azt,
hogy egyensly esetn milyen arnyban talljuk meg a natv konformcit egyb konformcikhoz kpest, szintn
a termodinamika diktlja.
A kmiai reakcik irnyt, a kialakul egyenslyi llapot koncentrciviszonyait, az egysgnyi kmiai talakuls
rvn vgezhet maximlis munkt szintn termodinamikai trvnyek diktljk. Termodinamikai fogalmakon
keresztl rtelmezhet az is, hogy mirt van szksg a klvilgtl vilgosan elhatrolt sejtre, illetve miknt kpesek
a sejtek az anyagcsere folyamatok rvn ellltani a rjuk jellemz vegyleteket, s fenntartani sszetett llapotukat.
Azt, hogy mi szabja meg a kmiai reakcik sebessgt, s hogyan kpesek az enzimek gyorstani ezeket a reakcikat
szintn termodinamikai fogalmakon keresztl rtelmezhetjk.
A termodinamika megrts szint befogadsa sokaknak kihvst jelent. Ennek egyik oka bizonyra az, hogy a
termodinamika olyan elvont fogalmakat hasznl, amelyek ltalban nehezen kthetk mindennapi tapasztalati
ismeretekhez. Ilyen pldul a bels energia, az entalpia, vagy a szabadentalpia fogalma. Ebben az elektronikus
tanknyvben megprbltuk a lehet legegyszerbben, kzrtheten sszefoglalni a termodinamikai alapokat. A
kzrthetsg mellett kifejezett clunk volt, hogy olyan ismereteket foglaljunk ssze, amik valban elengedhetetlenek
a biokmia ltal vizsglt, fent mr emltett tmakrkben. Els lpsben ismerkedjnk meg a termodinamika
alapfogalmaival.

3.1. A termodinamika alapfogalmai


Rendszer
A termodinamika kzponti alapfogalma a rendszer. A rendszer a vilgegyetem egy olyan, tanulmnyozsra
kivlasztott rsze (pl. egy sejt, egy reakciedny, stb.) aminek jl definilt hatrai vannak. Ez a jl definilt hatr
teht elengedhetetlen kritrium.
Krnyezet
A krnyezet a vilgegyetem rendszeren kvli rsze. Ez a feloszts nem jelent valamilyen al fl rendeltsget. A
rendszer mkdsnek megismerst clz mrseket gyakran nem magban a rendszerben, hanem az azzal
kapcsolatban ll krnyezetben vgezzk.
Rendszer tpusok

62

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

A termodinamika alapjai

A rendszernek hrom, jl elklnthet tpusa van. Attl fggen, hogy a rendszer s a krnyezete kztti
hatrfelletnek milyen jellemzi vannak, a rendszer lehet nylt, zrt, vagy izollt (lsd 3.1. bra).

3.1. bra: A termodinamikai rendszerek hrom tpusa


A rendszer tpusa nylt, ha a rendszer s a krnyezete kztti hatrfelleten anyag s energiatramls is megengedett.
A rendszer tpusa zrt, ha az energiatramls megengedett, de anyagtramls nem. Az izollt tpus rendszerben
a hatrfelleten sem energiatramls, sem anyagtramls nem trtnhet. (A negyedik elmleti kombinci,
amelyben csak anyagtramls lenne, energiatramls nem, valjban nem rtelmezhet, mivel az anyagtramls
egyben energiatramlst is jelent.)
Energia (E)
Tovbbi alapfogalom az energia. Az energia meglehetsen elvont fogalom, amit taln azrt is nehz intuitve
befogadni, mert az energia mindig csak kzvetett mdon figyelhet meg. Egy leegyszerstett definci szerint az
energia munkavgz kpessget jelent, azonban a munka az energia egy specilis formja, azaz a meghatrozs
ilyen formban nem sokat mond.
Az energinak radsul nagyon sok vlfaja, konkrt megjelensi formja van (kinetikus energia, sugrzsi energia,
kmiai energia, nukleris energia, gravitcis energia stb.). A termodinamikban megklnbztetnk egy
belsenerginak nevezett fogalmat is, amirl nemsokra sz lesz.
A legklnbzbb formkban jelentkez energinak van egy alapvet jellemzje. Az energia, brmilyen formj
legyen is, elengedhetetlen felttele a fizikai munkavgzsnek.
Munka (w)
A fizikai munka kifejezhet valamilyen ervel szembeni elmozdulssal. Mrtkegysge ennek megfelelen
egysgnyi er (Newton) szorozva egysgnyi elmozdulssal (mter). A Nm mrtkegysg termszetesen nem ms,
mint az energia SI mrtkegysge, a Joule (J).
Konkrt eseteket tekintve fizikai munkt vgezhet pldul egy tgul gz, amely egy dugatty segtsgvel a
gravitcis er ellenben slyt emel. sszetettebb mdon, de pldul kmiai reakcival is vgezhet munka, akr
gy, hogy a kmiai reakci ramot termel, amivel ugyancsak sly emelhet stb.).
Ha egy zrt rendszeren munkt vgznk, akkor ezltal nveljk a rendszer munkavgz kpessgt, vagyis
energijt. Ha viszont a rendszer vgez munkt a krnyezetn, akkor cskken a rendszer munkavgz kpessge,
teht energija. A munkavgzs defincijbl fakadan mindig rendezett formj energiaramlst jelent.
H (q)

63

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

A termodinamika alapjai

A magasabb hmrsklet testbl az alacsonyabb hmrskletbe energia ramlik t, amit hnek neveznk. A
magasabb hmrsklet test energija, teht munkavgz kpessge nagyobb, mint az ugyanolyan, de alacsonyabb
hmrsklet test. Amikor a rendszer ht ad le a krnyezetnek, az energija cskken, amikor ht vesz fel a
krnyezettl, akkor az energija nvekszik.
A htads (a munkavgzssel szemben) rendezetlen formj energiaramls. (rdemes megjegyezni, hogy
a termodinamikai hmrsklet fogalom, ppen a fenti jelensgen keresztl kerlt bevezetsre. A nulladik fttelnek
nevezett trvny szerint azok a rendszerek, amelyek kztti a hatrfellet lehetv teszi a htadst, de amelyek
kztt nem trtnik hcsere, egy termodinamikai paramterkben megegyeznek. Ez a paramter a hmrsklet.)
A rendszer s a krnyezete kztti hatrfellet htereszt kpessge szerint megklnbztetnk adiabatikus s
diatermikus hatrfelletet. A rendszer s krnyezete kztti hatr adiabatikus, ha htadst nem tesz lehetv,
s diatermikus, ha a htadst lehetv teszi.
Szintn a hvel kapcsolatban a rendszerben zajl folyamatok (pl. fzistalakuls, vagy kmiai reakci) is ktflk
lehetnek. A rendszerben lezajl folyamat exoterm, ha annak sorn h szabadul fel. Adiabatikus hatrfellet esetn,
(teht amikor a rendszer nem tudja leadni a ht a krnyezetnek), a rendszer hmrsklete emelkedik. Diatermikus
hatrfellet esetn ugyanakkor a rendszer hmrsklete (legalbbis az egyensly belltval) nem lesz magasabb,
a rendszer a ht a krnyezetnek adja le.
A rendszerben lezajl folyamat (pl. fzistalakuls, vagy kmiai reakci) endoterm, ha annak sorn a rendszer
energijnak egy rsze h-abszorbcival (elnyeldssel) vltozik. Adiabatikus esetben a rendszer hmrsklete
ilyenkor cskken, diatermikus esetben a rendszer hmrsklete (az egyenslyt elrve) nem vltozik, mert a rendszer
a krnyezetbl ht vesz fel.
Bels energia (U)
A rendszer teljes energija a bels energia (U), ami megegyezik azzal az energival, ami az adott rendszer
ltrehozshoz szksges. A bels energia tartalmazza a rendszer sszes molekuljnak mozgsi energijt
(halad mozgs, forgs, rezgsek) s helyzeti energijt (amelyek klnbz formi kzl szmunkra a kmiai
ktsekben rejl potencilis energia lesz relevns). A bels energia egy absztrakt fogalom. Pontos mennyisge
ltalban nem meghatrozhat, de ltalban nem is fontos a szmunkra. Amivel ellenben a termodinamika jellemzen
foglalkozik, az a bels energia megvltozsa, ami viszont mrhet. A bels energia llapotfggvny, vagyis
kizrlag a rendszer pillanatnyi llapottl fgg, attl, hogy milyen mdon kerlt az adott llapotba, fggetlen.
Ezzel sszefggsben egy folyamatnl a bels energia vltozst (U) megkapjuk, ha a vgs bels energibl
levonjuk a kezdetit: U=Uvgs-Ukezdeti.
A bels energia extenzv tulajdonsg, mert fgg az anyag-mennyisgtl (ugyangy, ahogy pldul a tmeg s a
trfogat is). Az extenzv tulajdonsgok sszeaddnak, szemben az anyagmennyisgtl fggetlen intenzv
tulajdonsgokkal, amilyen pl. a hmrsklet, a nyoms, vagy a srsg. Ez utbbi tulajdonsgok nem sszeaddnak,
hanem kiegyenltdnek.

3.2. A termodinamika els fttele


A termodinamika els fttele szerint egy rendszer bels energijt ktfle mdon lehet megvltoztatni:
munkavgzssel (w), vagy hkzlssel (q): U = q + w. Ez a megllapts tapasztalaton alapul. Izollt rendszerben
egyik sem trtnhet, s ezzel kapcsolatban belthat, hogy az izollt rendszer bels energija nem vltozik. Ez
valjban nem ms, mint az energia megmaradsnak (szintn tapasztalaton alapul) elve.
Az els fttel mutatja a h s a munka egyenrtksgt is. A h s a munka ugyanannak az rtknek (az
energinak) kt klnbz valutja. A munka s h az energiatads klnbz formi. Mint lttuk, az egy
rtelmezhet krds, hogy egy rendszernek mekkora a belsenergija. Az azonban rtelmetlen krds, hogy egy
rendszernek mekkora a htartalma vagy a munkatartalma. A munka s a h mindig energia vltozs kzben.
Ennek megfelelen a h s a munka nem llapotfggvnyek! Ugyanazt a bels energia vltozst vgtelenl
sokfle q s w sszege eredmnyezheti!

64

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

A termodinamika alapjai

Br errl mr korbban is esett sz, alapvet jelentsg a termodinamikban bevezetett eljel-konvenci, amely
az energiacsert a rendszer bels energia vltozsnak tkrben rtkeli. A munka pozitv eljel (w > 0), ha a
krnyezet vgez munkt a rendszeren, illetve a h pozitv eljel, (q > 0), ha a krnyezet kzl ht a rendszerrel.
Ezekben az esetekben ugyanis az energiatads nveli a rendszer belsenergijt. Ennek megfelelen a munka
negatv eljel, (w < 0), ha a rendszer vgez munkt a krnyezeten, illetve a h negatv eljel (q < 0), ha a rendszer
kzl ht a krnyezettel. Ezekben az esetekben ugyanis a rendszer belsenergija cskken.

3.3. Az entalpia fogalmnak bevezetse


Az entalpia a rendszer sszes energija, ami a belsenergin (a rendszer ltrehozshoz szksges energia) kvl
mg azt az extra energit is tartalmazza, ami ahhoz kell, hogy a V trfogat rendszer szmra helyet ksztsnk
egy lland p nyoms krnyezetben: H = U + pV.
Az entalpia lthatlag sszetettebb fogalom, mint a bels energia, ezrt azonnal felmerlhet az olvasban, hogy
mi az rtelme annak, hogy bevezetsre kerlt.
Mieltt ezt megrtennk, nzzk meg az albbi kt mrst (lsd 3.2. bra). Mindkt mrsben egy-egy tartly
merl vzbe. A tartlyon belli trrsz a rendszer, a vz reprezentlja a krnyezetet. A tartlyok fala egy diatermikus
hatrfellet, teht hcsere trtnhet. Anyagtramls nem trtnhet, a ksrletben teht zrt rendszereket vizsglunk.
A tartlyba mindkt ksrlet sorn adott (azonos) mennyisg zsrsav kerl, s annyi oxign, amennyi a zsrsav
teljes oxidcijhoz elegend. A kmiai reakci eredmnyeknt szndioxid s vz keletkezik. Ezek mennyisge
termszetesen mindkt mrsben azonos. A mrsekkel azt hatrozzuk meg, hogy a kmiai reakci sorn mennyi
h szabadul fel. A kt ksrlet elrendezse nmileg eltr. Az egyik mrs sorn a tartly trfogata lland, mg a
msik esetben az egyik fal dugattyszeren mozoghat, teht a tartly trfogata vltozhat. Ebben a msodik esetben
a tartlyban lv nyoms lesz lland, megegyezik a kls lgnyomssal.
A konkrt pldban 1 ml palmitinsav teljes oxidcija zajlik:
CH3(CH2)14COOH (szilrd) + 23 O2 (gz) 16 CO2 (gz) + 16 H2O (folyadk)
A folyamat sorn kmiai ktsekben trolt energia, vagyis a bels energia potencilis energia tpus energijnak
egy rsze szabadul fel, s addik le a krnyezetnek h formjban. Ezt a ht a tartlyt krlvev vz hmrskletnek
megvltozsn keresztl hatrozzuk meg a vz tmegnek, s a vz fajlagos hkapacitsnak ismeretben (Q =
cmT, ahol c a fajlagos hkapacits, m a vz tmege, s T a hmrskletvltozs). Vegyk szre, hogy br egy,
a rendszerben zajl folyamatot vizsglunk, maga a mrs a krnyezetben trtnik. Ezt a ksrletes elrendezst
kalorimternek nevezzk (lsd 3.2. bra).

65

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

A termodinamika alapjai

3.2. bra: Azonos kmiai reakci sorn eltr mennyisg h szabadul fel attl fggen, hogy a reakci
lland trfogaton, vagy lland nyomson zajlik-e le
Az lland trfogaton vgbemen kmiai reakci eredmnyeknt a rendszer ht ad le a krnyezetnek, de
munkavgzsre nem kerl sor, hiszen nem trtnik semminem anyagelmozduls valamifle er ellenben. Ebben
az els esetben teht: w = 0; U = q.
A konkrt pldban a rendszer ltal leadott (negatv eljel!) h alapjn: U = q = 9941,4 kJ.
Az lland nyomson vgbemen kmiai reakci eredmnyeknt a rendszer szintn ht ad le a krnyezetnek. A
konkrt pldban ennek mrtke: q = 9958,7 kJ. A msodik esetben teht ugyanaz a kmiai reakci 17,3 kJ-lal
nagyobb mrtk hleadst eredmnyezett! Mrpedig a kt esetben a kt rendszer bels energija ugyanolyan
mrtkben kellett, hogy megvltozzon, hiszen egymssal sszehasonltsban azonos kiindulsi anyagokbl azonos
vgtermkek keletkeztek.
A msodik ksrletet sorn, a kezdeti s a vgs llapot sszehasonltsbl kiderl, hogy a folyamat vgn bell
egyenslyban a tartly trfogata kisebb, mint kezdetben volt (ez a 3.2. brn nem ltszik, mivel kicsi a
trfogatklnbsg, de ksrletesen jl mrhet). A kls (lland) lgnyoms teht benyomta a dugattyt. Ez azt
jelenti, hogy a krnyezet munkt vgzett a rendszeren, teht nvelte annak bels energijt! Vajon mi ennek a
trfogatcskkensnek az oka? A kiindulsi llapotban a 23 mlnyi gz volt jelen oxignmolekulk formjban. A
vgllapotban ugyanakkor csak 16 mlnyi gz van jelen szndioxid formjban. Ez a klnbsg eredmnyezi a
dugatty benyomdst.
A msodik mrsi elrendezsnl teht az ltalnos U = q + w esetet kell figyelembe vennnk. A krnyezetnek
leadott h az elzekben emltett mdon mrhet, s mint lthattuk, 17,3 kJ-lal meghaladta az lland trfogat
mrs sorn kapott rtket. Krds, hogy a rendszeren vgzett munka hogyan hatrozhat meg. A klvilg ltal
vgzett munka a munka defincijbl fakadan az er, s az ervel szembeni elmozduls szorzata: w = F r.
A negatv eljel azrt szksges, mert az r a rendszer szempontjbl nzve cskken, teht r negatv, mikzben
a rendszer szempontjbl a rajta vgzett munka pozitv eljel. A fenti egyenletet knnyen talakthatjuk, hogyha
figyelembe vesszk, hogy az er felrhat a nyoms (ebben az esetben a kls lgnyoms) s a fellet (ebben az
esetben a dugatty fellete) szorzataknt:

66

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

A termodinamika alapjai

w = p A r = p V.
A korbban az elmozdulsra vonatkoz negatv eljel ebben az talaktott formban mg inkbb nyilvnval: a
rendszer trfogata a folyamat sorn cskkent, teht a trfogatvltozs negatv eljel. A p V tagot teht 1-el
meg kell szorozni ahhoz, hogy a termodinamikai eljel koncepcival egyezen a rendszeren a krnyezet ltal
vgzett munka pozitv legyen. Az gy definilt p V munka termszetesen mrhet, s 17,3 kJ-nak addik.
A bels energia vltozsa lland nyomson:
U = q + w = q + (pV) = 9958,7 kJ + 17,3 kJ = 9941,4 kJ
Ez azt jelenti, akr lland trfogaton, akr lland nyomson ment vgbe, ugyanaz a kmiai reakci ugyanakkora
bels energia vltozssal jrt. A bels energia vltozs h s munka-komponense ugyanakkor a kt esetben eltrt.
Az lland nyomson vgbement reakci esetben ppen annyival tbb ht adott le a rendszer, mint amekkora
munkt vgzett rajta a krnyezet.
Vajon mi is ezek alapjn az elnye annak, hogy bevezettk az entalpia belsenerginl sszetettebb fogalmt?
Ksrletesen legegyszerbben a hcsere mrhet, de mint lttuk, hcsere nem mindig adja meg a bels energia
vltozst, hiszen a munkavgzst (pl. trfogati munkt) is figyelembe kell venni. A reakcikat egyszerbb lland
nyomson lejtszatni, mint lland trfogaton. Olyan llapotfggvnyt rdemes bevezetni, aminek vltozsa
lland nyomson megegyezik a jl mrhet hcservel, ha a trfogati munkn kvl nincs msfajta munka.
Ez az llapotfggvny nem ms, mint az entalpia.
Az entalpia definci szerint: H = U + pV. lland nyomson az entalpia megvltozsa gy rhat fel: H = U +
pV. Ezt trendezve: U = H pV. Mint lttuk, a trfogati munka gy rhat fel: w = pV. Ebbl kvetkezen
teht: U = H + wtrf.
Mivel az els fttel szerint: U = q + w, ezrt lland nyomson, ha nincs ms munka, mint trfogati:
H = q.
Mivel U, p s V llapotfggvnyek, ezrt H is llapotfggvny, teht rtke nem fgg attl, hogy hogyan jutott a
rendszer az adott llapotba. Ebbl kvetkezen megvltozsa egyszeren kifejezhet az albbiak szerint: H =
Hvgs Hkezdeti. Mivel H rtknek vltozsa pusztn a kezdeti s vgllapotok klnbsge, az lland nyomson
kalorimetrisan meghatrozott H reakcih szempontjbl mindegy, hogy az elz pldban szerepl palmitinsav
milyen reakci tvonalon oxidldik.
Az lland nyoms kalorimterben meghatrozott H rtk teht rvnyes a sejtben, lland nyomson lezajld
folyamatra is, hiszen a vgtermkek (szndioxid s vz) azonosak! Mindez annak ellenre igaz, hogy a mrs sorn
a palmitinsav kzvetlenl reaglt oxignnel, mg a sejtekben a palmitinsav egy rendkvl sszetett, soklpses
folyamatban alakul t vgs soron szndioxidd s vzz. A palmitinsav (s brmely ms szerves anyag) sejtes
oxidcira vonatkoztathat kalriatartalma teht egyszer fizikokmiai mrssel meghatrozhat! Ez az rtk
vgs soron azt mutatja meg, hogy az llnyekre is jellemz lland nyomson lezajl kmiai reakcit ksr
bels energiavltozsnak mekkora az a rsze, amely nem trfogati munkaknt jelentkezik. Ez az adat a biokmia
szmra klnsen fontos, mivel a trfogati munkt az llnyek nem tudjk hasznostani (az llnyek nem
hergpek!). Ezrt az gy meghatrozott energiamennyisg egy fels korltot ad arra, hogy a kmiai reakci sorn
felszabadul energibl legfeljebb mennyi fordthat trfogati munktl eltr, hasznos munkra. Amint azt a
termodinamika msodik fttele kapcsn nemsokra ltni fogjuk, az entalpiavltozsnak csak egy rszt lehet
nem-trfogati munkra fordtani. Ezt a hnyadot hvjuk majd szabadentalpinak.

3.4. A termodinamika msodik fttele


A termodinamika msodik fttelnek sokfle megfogalmazsa ltezik. Mindegyik azzal a tendencival kapcsolatos,
miszerint a kinetikai s potencilis energiafajtk idvel egyenletesen sztoszlanak a termszetben. Ez a sztoszls
egyirny. A termodinamika msodik fttele teht ezzel az energia sztterlssel, a folyamatok irnyval,
egyes folyamatok megfordthatatlansgval (irreverzibilitsval) foglalkozik. Mint ltni fogjuk, ezen folyamat
elrehaladottsgnak a mrtkt egy nagyon rdekes mutat, az entrpia adja meg. A msodik fttel egyik tmr
megfogalmazsa a kvetkez: izollt rendszer entrpija maximlis rtk fel tart.

67

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

A termodinamika alapjai

Az els fttel egyfajta knyveli energiamrleg, ami semmit nem mond az energia ramlsnak lehetsges
irnyairl. Nem foglalkozik pldul azzal, hogy ramolhat-e spontn folyamatban h az alacsonyabb hmrsklet
rendszerbl a magasabb hmrsklet fel. Egyszeren azt konstatlja, hogy amennyiben ramolna, mekkora lenne
a kt rendszer bels energia vltozsa. Az els fttel egyenlete azt is sugallja, mintha a h s a munka tkletesen
egyenrtk lenne. Mrpedig tapasztalati tny, hogy a munka formjban kzlt energia ugyan tkletesen hv
alakulhat, de fordtva nem gy van. A h formjban tadott energinak mindig csak egy bizonyos szzalka
fordtdhat munkavgzsre, a folyamat hatsfoka soha nem szz szzalkos.
Tapasztalati tny, hogy vannak nmaguktl vgbemen, szakszval spontn folyamatok, s vannak olyanok, amik
vgbemenetelhez energia-befektets kell. A spontn folyamatok irreverzibilisek, csak egyik irnyban zajlanak
le. Vajon mi szabja meg ezeknek a folyamatoknak az irnyt? Alacsonyabb bels energia (U) fel trekvs? Ez
rszben igaz, de van egy msik faktor is. Ez a msik faktor legnyilvnvalbban olyan spontn folyamatok sorn
rhet tetten, amelyeket nem ksri a bels energia vltozsa, mgis egyirnyak, megfordthatatlanok. A 3.3. bra
egy ilyen folyamatot illusztrl.

3.3. bra: Az entrpia statisztikus alapon trtn bevezetse egy belsenergia vltozssal nem jr, spontn
vgbemen, visszafordthatatlan folyamat pldjn
A pldban egy V trfogat, hg cukoroldatra rtegeznk V trfogat vizet. Tapasztalati tny, hogy a cukormolekulk
idvel tkletesen egyenletesen oszlanak el a 2V trfogat oldatban. Ez egy spontn vgbemen, irreverzibilis
folyamat. A fordtott folyamat, teht az, hogy az sszes cukormolekula spontn sszegyljn az eredeti als
trrszbe, nem zajlik le. A folyamatot nem ksri a bels energia vltozsa, hiszen sem hcsere, sem munkavgzs
nem trtnik. Vajon mi hajtja ezt a folyamatot? Mi vltozik a folyamat sorn?
Rszletesebben megvizsglva a krdst belthat, hogy a cukormolekulk egyenletes eloszlsnak egyszer
statisztikai oka van. Az, hogy a fele lent, fele fent llapot sokkal tbbflekppen valsulhat meg, mint az, hogy
az sszes cukor molekula lent van. Olyan nagymrtkben haladja meg az egyenletes eloszls valsznsge a
rendezett eloszlst, hogy praktikusan soha nem ll jra el semmilyen, a tkletesen egyenletes, rendezetlen
eloszlstl eltr llapot. Ez matematikailag szabatosan kifejezhet az albbiak szerint:
Az egyszersg kedvrt csak a kt emltett trrszt vegyk figyelembe, s tegyk fel, hogy N db cukormolekula
van. Ekkor ezek mikroszkopikus szinten 2N klnbz mdon rendezdhetnek el a kt trrsz kztt, hiszen minden
egyes molekula vagy ppen fent van, vagy ppen lent van, s az egyes molekulk ktfle elhelyezkedsi
lehetsgt kell egymssal N-szer sszeszorozni.
Mivel a cukormolekulk egyformk, ezrt jval kevesebb, sszesen N + 1 makroszkopikusan megklnbztethet
llapot lehetsges, amelyekben rendre 0, 1, 2, ..., N 1, vagy N db molekula van ppen lent (mg a tbbi ppen
fent van).
Az az llapot, amelyben mindegyik molekula lent van, csak egyflekppen valsulhat meg. Az az eset, amikor
1 db van fent, N-fle mdon valsulhat meg. ltalnossgban az albbi egyenlettel szmolhat ki, hogy
hnyflekppen valsulhat meg, hogy L darab van az egyik trflben, s N-L darab a msikban:

68

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

A termodinamika alapjai

3.1. egyenlet

A WL mrszm teht azt mutatja meg, hogy egy adott makroszkopikus elrendezds mgtt hny mikroszkopikus
elrendezds lehetsges. Egy adott elrendezds valsznsgt a WL/2N hnyados adja meg, amelyben az adott
makroszkopikus elrendezdst lehetv tv mikroszkopikus elrendezdsek szmt elosztjuk az sszes lehetsges
mikroszkopikus elrendezdsek szmval.
Nagy N esetn az L = N/2 makroszkopikus llapothoz tartoz WL/2N valsznsg minden egyb lehetsges
makroszkopikus elrendezds valsznsgnl nagyobb, mgpedig olyan jelents mrtkben nagyobb, hogy
praktikusan csak ez az llapot jn ltre.

3.4.1. Az entrpia fogalmnak statisztikus bevezetse


A W mrszm megmutatta, hogy egy rendszer hnyflekppen valsthat meg egy adott makroszkopikus elrendezst.
Nagy N elemszmnl W kezelhetetlenl nagy. Boltzmann (1877) bevezette a statisztikus entrpia fogalmt,
ami a W termszetes alap logaritmusval arnyos: S = kb lnW, ahol S az entrpia, mg a kb a Boltzmann lland.
S, vagyis az entrpia a rendezetlensg mrtke, hiszen tkletesen rendezett llapotnl, ami csak egyflekppen
valsthat meg (pl. tkletes kristly), W = 1, s az egyenlet szerint S = 0.
A korbban mr ltott bels energihoz s entalpihoz hasonlan S is llapotfggvny, hiszen rtke nem fgg
attl, hogy hogyan jutott a rendszer az adott llapotba. Az S is extenzv, teht sszeadd. A Boltzmann-fle
bevezetsben az sszeadds oka az, hogy az entrpit bevezet egyenletben logaritmus szerepel. Tegyk fel,
hogy egyestnk kt rendszert. Az egyik W1 fle mikroszkopikus llapotban lehetett, a msik W2 fle llapotban
lehetett. Az egyestett rendszer W1 W2 fle mikroszkopikus llapotban lehet. A logaritmus szablyai szerint a
szorzat logaritmusa egyenl a szorztnyezk logaritmusainak sszegvel, vagyis a kt rendszer entrpija
sszeaddik.
A korbbi pldban az izollt rendszer egy alacsony S llapotbl indult, s a reakci vgllapotban az S maximlis
rtket vett fel.
A termodinamika mr emltett 2. fttele szerint az izollt rendszer entrpija maximlis rtk fel tart.
Vegyk szre, hogy ez az llts egyenrtk a kvetkez kijelentssel: minden izollt rendszerben (vagyis ahol
U = 0) a spontn lezajl folyamatokra igaz, hogy S 0. A S = 0 eset a reverzibilis, teht oda-vissza egyarnt
lejtszd folyamatokra rvnyes.
Menjnk vgig az albbi, elsre taln meglep, de nagyon tanulsgos gondolatmeneten. Az energiamegmarads
trvnye a teljes univerzumra rvnyes. A vilgegyetem maga is izollt, (nincs krnyezete, amivel anyagot vagy
ht cserlne), teht a vilgegyetemre igaz, hogy U = 0.
A vilgegyetem entrpijt teht minden reverzibilis folyamat llandan tartja, s minden irreverzibilis folyamat
nveli. Ez nem ms, mint a jl ismert hhall elmlet, amely szerint a vilgegyetem tkletes termikus kiegyenltds
fel halad. A gondolatmenet folytatsaknt bontsuk a vilgegyetemet kt rszre. Egyik a rendszer, msik annak
krnyezete. Az entrpia extenzv volta miatt felrhat az albbi sszefggs:
3.2. egyenlet
Ebbl, s a vilgegyetem izollt voltbl kvetkezik az albbi sszefggs:
3.3. egyenlet

69

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

A termodinamika alapjai

Vizsgljuk meg ezt az egyenletet. Ezek szerint egy rendszerben lezajl folyamat cskkentheti a rendszer
entrpijt, de csak akkor, ha a folyamat sorn a krnyezet entrpija azzal egyenl mrtkben (reverzibilis
folyamat esetn) vagy annl nagyobb mrtkben (irreverzibilis folyamat estn) nvekszik!
Ez az sszefggs rvilgt arra, hogy az llnyek csak olyan folyamatokkal rhetik el magas rendezettsg, teht
alacsony entrpij llapotukat, amely folyamatok eredmnyeknt krnyezetk entrpija folyamatosan nvekszik!

3.4.2. A szabadentalpia bevezetse


A teljes univerzum entrpiavltozst termszetesen nem tudjuk megmrni. Az pedig mr az elz egyenletbl is
ltszott, hogy a rendszer entrpiavltozsa nmagban nem elegend ahhoz, hogy megllaptsuk egy folyamat
spontn lejtszdhat-e. J plda erre a hidrogn gse, amely spontn vgbemegy (feltve, ha az aktivcis gton
tjuttatjuk egy gyufaszl meggyjtsval az aktivci energia jelentsgt ksbb magyarzzuk meg), holott a
folyamat sorn a rendszer entrpija cskken (lsd 3.4. bra).
A hidrogn oxignnel trtn reakcijnak els rszlpse, amikor a ktfle gz elkeveredik, nveli a rendszer
entrpijt. A msodik lpsben azonban a rendszer entrpija cskken, mivel 3 rsznyi molekulbl 2 rsznyi
molekula keletkezik. Ezek mikroszkopikus llapotainak szma jval kisebb, mint 3 rsznyi molekul. Kzismert
tny, hogy a hidrogn oxignnel trtn reakcija, teht elgse vzz spontn folyamat, ami irreverzibilis, hiszen
nmagtl nem zajlik le a fordtott irnyban (a vzbontshoz energit kell befektetni). A hidrogn elgetse, mint
spontn folyamat a msodik fttel rtelmben nveli a vilgegyetem entrpijt. A folyamat sorn tetemes
mennyisg h addik le a krnyezetnek, ezzel fgg ssze a (rendszer+krnyezet) vonatkozsban jelentkez
entrpia nvekeds.
Ez tvezet bennnket az entrpia msik, valjban valamivel korbbi, Rudolf Clausius (1865) ltali klasszikus
termodinamikai levezetshez. E szerint a krnyezetnek leadott h nveli a krnyezet entrpijt, mgpedig a
krnyezet hmrskletvel fordtottan arnyosan mrtkben (lsd 3.4. egyenlet).

3.4. egyenlet

3.4. bra: A hidrogn reakcija oxignnel a rendszer entrpijt cskkenti, de mivel a krnyezetnek leadott
h a krnyezet entrpijt ennl nagyobb mrtkben nveli, a reakci spontn vgbemegy

70

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

A termodinamika alapjai

Reverzibilis folyamatban, melyben a vilgegyetem entrpija nem vltozik, a krnyezet entrpia vltozsa egyenl
a krnyezetnek leadott h s a krnyezet hmrskletnek hnyadosval. Amennyiben a folyamat irreverzibilis,
gy a krnyezet entrpia vltozsa ennl a hnyadosnl nagyobb, az univerzum entrpija pedig nvekszik.
Ez az sszefggs termszetesen a fordtott irnyra, illetve a krnyezet mellett a rendszerre is igaz. Teht a
krnyezettl felvett h cskkenti a krnyezet entrpijt, s nveli a rendszer entrpijt.
Nzzk meg egy tipikus pldn, hogyan is rja le a folyamatokat az gy bevezetett entrpia.
Legyen a rendszernk egy vegedny, amelyben flig fagyott vz van. Ennek hmrsklete 0C, teht 273 K. Az
edny krnyezete legyen egy nagymret, 20C-os, teht 293 K hmrsklet szoba, amely legyen egyben egy
izollt rendszer. A szoba mrete legyen olyan nagy, hogy annak hmrsklett a folyamat sorn llandnak
tekinthessk. A szobbl, mint krnyezetbl h addik t a rendszerbe. Az id elrehaladtval a jg elolvad, de
amg ez nem kvetkezik be teljes mrtkben, addig az ednyben lv vz s jg keverknek hmrsklete 273 K
marad. Vizsgljuk a folyamatot addig a vgpontig, amikor az sszes jg ppen elolvadt. A pldban teht sem a
szoba, sem az edny hmrsklete nem vltozik. Mitl irreverzibilis ez a folyamat?
Legyen a krnyezetbl felvett h mennyisge q. A krnyezet entrpia vltozsa negatv, hiszen ht adott le. rtke
Skrnyezet = q/293 J/K. Az edny, mint rendszer entrpija nvekedett, hiszen ht vett fel. Ennek rtke Srendszer
= q/273 J/K. A teljes, izollt rendszernk entrpia vltozsa a kt entrpia vltozs sszege: Ssszes = q/273 J/K
q/293 J/K. Vegyk szre, hogy a kapott rtk pozitv, teht az izollt rendszer entrpija a msodik fttelnek
megfelelen nvekedett. Ez pusztn annak a tapasztalati tnynek ksznhet (amit a nulladik fttel mond ki),
hogy a h mindig a magasabb hmrsklet testbl ramlik az alacsonyabb hmrsklet irnyba. Egy ilyen
htads viszont minden esetben nveli a vilgegyetem entrpijt!
Amennyiben h addik t egy magasabb hmrsklet helyrl egy alacsonyabb hmrsklet helyre, az mindig
pozitv entrpiavltozst jelent a rendszer + krnyezet egyttesre nzve.
Folytassuk az elzleg bevezetett egyenletet, s alaktsuk t arra az esetre, amikor a vizsglt folyamat lland
nyomson zajlik, s a trfogati munkn kvl nincs msfajta munkavgzs (lsd az entalpia bevezetsnl). Ekkor
felrhat, hogy:

3.5. egyenlet

Az elz kt egyenlet kombincijaknt az albbi egyenletet kapjuk:

3.6. egyenlet

Ezt az egyenletet kombinlva az entrpia vltozsok sszegre vonatkoz 3.3. egyenlettel az albbi egyenlethez
jutunk:

3.7. egyenlet

Szorozzuk meg mind a kt oldalt a rendszer minden esetben pozitv rtk hmrskletvel:
3.8. egyenlet
Szorozzuk meg mindkt oldalt mnusz eggyel (a relci ilyenkor termszetesen megfordul).

71

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

A termodinamika alapjai

3.9. egyenlet
Amint az a 3.9. egyenletbl lthat, a TSvilgegyetem tag rtke minden spontn irreverzibilis folyamatra negatv
kell, hogy legyen, hiszen ezekre Svilgegyetem pozitv eljel (lsd msodik fttel), T pedig mindig pozitv. Ez a
TSvilgegyetem tag teht egy folyamat-irnyjelz! Kiemelt fontossga miatt ez az irnyjelz nevet is kapott,
szabadentalpia-vltozsnak hvjuk, s G-vel jelljk.
A G rtke fgg a hmrsklettl, ezrt az egyenlet csak lland hmrskletre rtelmezett, s mint korbban
emltettk, a nyoms is lland, hiszen ezrt vezethettk itt be az entalpit (H). Vgs soron az albbi egyenlethez
jutottunk:
3.10. egyenlet
Az egyenlet a Gibbs-fle szabadentalpia (G) megvltozst rja le. A szabadentalpia is llapotfggvny, csakgy,
mint a bels energia, az entalpia, vagy az entrpia. A jells Josiah Willard Gibbs tiszteletre kerlt bevezetsre,
aki elsknt vezette be 1873 krl az lland hmrskletre s nyomsra vonatkoz, a szabadentalpival azonos
available energy fogalmat. Megjegyzend, hogy az angol nyelv szakirodalom kizrlag a Gibbsfree energy
vagy rviden csak free energy kifejezst hasznlja.
Az egyenlet szerint minden lland nyomson s hmrskleten lezajl spontn, irreverzibilis folyamatra
igaz, hogy annak eredmnyeknt a szabadentalpia vltozs kisebb, mint nulla. G akkor egyenl nullval,
ha a folyamat reverzibilis, vagy ha termodinamikai egyensly ll fenn.
Vegyk szre, hogy a G rtke csak a rendszerre vonatkoz entalpia s entrpia tagokbl szrmazik, ezrt nem
kell a teljes univerzumra figyelnnk!
A klnbz letfolyamatok esetben, az lland nyoms s hmrsklet kritriuma az esetek tlnyom rszben
fennll, ezrt ez az egyenlet kivlan alkalmazhat a biokmia ltal tanulmnyozott folyamatokra is! Mivel a
szabadentalpia is llapotjelz, ezrt egy-egy folyamat (pl. kmiai reakci) esetn csak a kezdeti s a vgs llapot
szmt, az nem, hogy milyen utat jrt be a folyamat a kt llapot kztt.
Az egyenletbl azonnal addik, hogy olyan folyamat, amelynek sorn a rendszer entrpija cskkenne (a Srendszer
tag negatv, teht a TSrendszer tag pozitv), mikzben a rendszer ht venne fel, (a Hrendszer tag is pozitv) nem
jtszdhat le, hiszen az pozitv G rtkkel jrna.
A spontn lejtszd irreverzibilis folyamatok hrom csoportba oszthatk a rendszerre vonatkoz H s TS
szerint (lsd 3.1. tblzat):
3.1. tblzat: A reakcik ngyfle tpusa az entalpikus s entrpikus tagok eljele alapjn

Nzznk meg hrom jellemz pldt a spontn lejtszd reakcikra (lsd 3.5. bra).

72

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

A termodinamika alapjai

3.5. bra: Egy-egy jellemz plda a hromfle, spontn lejtszd folyamat tpusra
Az els folyamat a glkz mikrobilis fermentlsa etanoll. Ebben a jl ismert folyamatban 1 mlnyi szlcukorbl
2 ml etanol s 2 ml szndioxid keletkezik. A molekulk szma teht nvekszik, radsul a szndioxid gz
halmazllapot, ezrt a rendszer entrpija nvekszik. A folyamat ismert mdon exoterm, vagyis a rendszer ht
ad le, ami szintn kedvez a folyamatnak, hiszen azt mutatja, hogy a krnyezet entrpija is nvekszik.
A msodik pldnk az etanol teljes oxidcija. A folyamat sorn 1 ml etanol 3 ml oxignnel reaglva 2 ml
szndioxidot s 3 ml vizet eredmnyez. Ennl a reakcinl krds, hogy milyen hmrskleten zajlik. Ha az
alkoholt kzvetlenl getnnk el oxignnel, akkor a termkek mind gz halmazllapotak lennnek, s a folyamat
entrpikusan is kedvez lenne. Ha az l szervezetben lezajl oxidcirl van sz, ami alacsony hmrskleten
zajlik, akkor a keletkez vz folyadk halmazllapot. Ebben az esetben a folyamat entrpikusan kedveztlen, s
attl lesz spontn, hogy a negatv entalpikus tag dominl (a folyamatot az entalpiavltozs hajtja). A rendszer
entrpia cskkenst ilyenkor bven fellmlja a krnyezet entrpia nvekedse.
A harmadik esetnk, a szilrd halmazllapot nitrogn-pentoxid spontn bomlsa nitrogndioxidra s oxignre.
A folyamat endoterm, vagyis ennek sorn a rendszer ht vesz fel a krnyezetbl. A krnyezet entrpija teht
cskken, de a rendszer entrpija ennl nagyobb mrtkben nvekszik, mivel szilrd halmazllapot anyagbl
annl nagyobb ml-szm gz keletkezik.

3.4.3. A szabadentalpia vltozs s a maximlis nemtrfogati munka


Az albbi levezets alapjn belthat, hogy a szabadentalpia vltozs nem csak a folyamat irnyt mutatja meg,
hanem azt is szmszersti, hogy a folyamattal legfeljebb mennyi nem-trfogati jelleg munka vgezhet. Korbban
az entalpia bevezetsnl mr lttuk, hogy definci szerint:
3.11. egyenlet
Mivel a bels energia megvltozsa a hcsere s az sszes (trfogati s nem-trfogati) munka sszege, ezrt lland
nyomson felrhat, hogy:
3.12. egyenlet
Reverzibilis folyamatban Srendszer = -Skrnyezet, s q = TS. Ennek, a fenti egyenletnek, valamint a G ltalnos
egyenletnek kombinlsval az albbi, reverzibilis folyamatokra vonatkoz egyenlethez jutunk:
3.13. egyenlet

73

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

A termodinamika alapjai

A wsszrev rszben trfogati, rszben minden egyb munkt (pl. tlts sztvlaszts, anyagszllts
koncentrcigradiens ellenben stb.) jelent reverzibilis folyamatban:

3.14. egyenlet

Az entalpia bevezetsnl mr lttuk, hogy a trfogati munka:


3.15. egyenlet
Ebbl viszont kvetkezik, hogy:
3.16. egyenlet
A lers reverzibilis folyamatra vonatkozott. Egy lland nyomson s hmrskleten lejtszd irreverzibilis
folyamat esetben a folyamattal vgezhet nem-trfogati munka mindig kisebb, mint a G rtke. Egy folyamat
G rtke teht megadja a maximlisan kinyerhet nem-trfogati (pl. tlts-szeparci stb.) munkt. A
folyamat exergonikus, vagyis munkra foghat, ha G < 0, s endergonikus vagyis extra munka nlkl
nmagban nem zajlik le, ha G > 0.

3.4.4. A kmiai reakcikat ksr szabadentalpia vltozs


Minden fizikai-kmiai folyamat, gy a kmiai reakcik esetben is a folyamatot ksr G szabadentalpia
vltozs mutatja meg, hogy a reakci spontn vgbemegy-e, milyen tvol van az egyenslytl, s az egyensly
fel haladva mekkora maximlis munkavgzs nyerhet a folyamatbl.
A kmiai reakci komponensek keverkben megy vgbe. Egyes komponensek mennyisge cskken, msok
ennek megfelelen nvekszik. Minden komponenshez rendelhet egy adat, amely megmutatja, hogy az adott
komponens mekkora szabadentalpia-rszt visel fajlagosan (molrisan) a komponensek keverkben. Az elegy
szabadentalpija teht a komponensek szabadentalpiinak az sszege. Ez a szabadentalpia llapotjelz s extenzv
tulajdonsgbl kvetkezik.
A komponensenknti fajlagos szabadentalpia hozzjruls, amit kmiai potencilnak (Gibbs, 1860), illetve parcilis
molris szabadentalpinak is neveznek, szabatosabban megfogalmazva azt mutatja meg, hogy hogyan fgg a
rendszer szabadentalpija az adott komponens mennyisgnek vltozstl, gy, hogy kzben a T, p s n, vagyis
a hmrsklet, a nyoms s a komponensek sszettele lland marad:

3.17. egyenlet

Elsre taln nem knny rtelmezni a fenti kijelentst, ezrt hasznosnak bizonyulhat egy szemlletesebb plda, a
fajlagos trfogat esete. Egymssal elegyed folyadkok esetben jl ismert tny, hogy ezek trfogata nem felttlenl
addik ssze. Krds, hogy egy adott tbbkomponens elegyben mekkora rsz-trfogatot foglalnak el mlonknt
az egyes komponensek. Ezt egy gondolatksrletben gy is meglehetne hatrozni, hogy vesznk egy kzel vgtelenl
nagy, de ismert trfogat elegyet, adunk hozz 1 mlt az adott komponensbl, s megmrjk a trfogat nvekedst.
A kzel vgtelenl nagy trfogat azrt fontos, hogy az egy ml anyag hozzadsa praktikusan ne vltoztassa meg
az elegy sszettelt. A trfogat nvekeds praktikusan meg fogja adni, hogy egy ml adott komponens mekkora
trfogatot foglal el az elegyben adott sszettel esetn. Az adott komponens mljainak szmt ismerve az is
kiszmolhat lesz, hogy az adott komponens sszesen mekkora trfogatot foglal el az elegyben. Ugyanez a
gondolatmenet vonatkoztathat a kevsb szemlletes kmiai potencil, illetve parcilis molris szabadentalpia
esetre.

74

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

A termodinamika alapjai

3.18. egyenlet
Adott sszettel elegy szabadentalpija teht megadhat a komponensek szabadentalpia hozzjrulsainak
sszegeknt, ahol ezek a hozzjrulsok a komponensenknti parcilis molris szabadentalpia rtkek s a
komponensenknti molris mennyisgek szorzata.
Nzzk meg, hogy hogyan vezethet le mindebbl a kmiai reakcikat ksr szabadentalpia vltozs. Legyen az
ltalnos, oda-vissza lejtszd kmiai reakci smja a kvetkez:
3.19. egyenlet
Vajon adott A, B, C, D koncentrcikon milyen irnyban zajlik majd a nett reakci? Tbbek kztt ezt fogjuk a
tovbbiakban megvizsglni. Kmiai reakcinl az egyes komponensek egymsba alakulnak. A reakcit ksr
szabadentalpia vltozs ltalnossgban gy rhat fel:
3.20. egyenlet
A fenti reakcira vonatkoztatva, s balrl jobbra halad reakci esetn, amikor rendre nA A s nB B fogy, mikzben
nC C s nD D keletkezik, ez az albbi egyenlet szerint rhat fel:
3.21. egyenlet
Az elegy szabadentalpija teht a keletkez komponensek hozzjrulsaival n, mg az eltn komponensek eredeti
hozzjrulsval cskken.
Ha a fenti, balrl jobbra felrt egyenlethez tartoz reakci G rtke negatv, akkor a reakci valban abban az
irnyban megy spontn vgbe, ahogy azt felrtuk. Ha a G rtke pozitv, akkor a reakci ppen a fordtott irnyban
zajlik le spontn, ha pedig a G rtke ppen nulla, akkor termodinamikai egyensly van, minden komponensbl
idegysgenknt ugyanannyi alakul t, mint amennyi keletkezik.
Amint az a 3.21. egyenletbl lthat, az, hogy mi trtnik, az egyes parcilis molris szabadentalpiktl, vagyis
az egyes kmiai potenciloktl fgg. A kmiai potencil rtkek ugyanakkor kt tnyeztl fggnek. Az adott
komponens anyagi minsgtl (lsd lejjebb, mint standard molris szabadentalpia) s az adott komponens
koncentrcijtl. Egyenslyban minden komponens azonos kmiai potencilon van, az alacsonyabb standard
molris szabadentalpij anyagok magasabb koncentrciban lesznek, mint a magasabb standard molris
szabadentalpij anyagok.
Az itt bevezetett modellben, a fels irnyban nA mlnyi A s nB mlnyi B fogy, mikzben nC mlnyi C s nDmlnyi
D keletkezik gy, hogy ekzben mindegyik komponens koncentrcija lland marad. Ez ktflekppen is
elkpzelhet. Az egyik lehetsg, hogy olyan nagymennyisg keverket vizsglunk, amelyben a fent emltett
mennyisg anyagtalakuls csak elhanyagolhat mrtkben vltoztatja meg a koncentrcikat. A msik lehetsg,
ami kivlan vonatkoztathat l rendszerekre is, hogy egy olyan nylt rendszert vizsglunk, amelyben az elfogy
komponensek folyamatosan ptldnak, mg a keletkez komponensek folyamatosan eltvoltdnak. Ebben az
esetben a rendszer stacionrius (steady-state) llapotban van. A sejtben, vagy a sejt kztti llomnyban szmos
anyag koncentrcija gy marad lland, hogy kzben az adott anyag adott temben folyamatosan fogy, de
ugyanolyan temben ptldik is. J plda a szinte lland vrcukorszint. A vrbl folyamatosan glkz jut a
sejtekbe. A cskken vrcukorszint hatsra egy hormonlis szablyozs keretben a mj glkzt rt a vrbe,
teht ptolja a vrbl eltvoltott glkzt.
Nzzk meg, hogy hogyan fgg a kmiai potencil a koncentrcitl. Az elegy egyes komponenseinek kmiai
potenciljt kzs standard llapotra (pl. p = 1atm, T = 298 K) jellemz standard kmiai potenciljaikhoz
viszonytjuk. A standard kmiai potencil az adott vegylet elemeibl val kpzdshez tartoz standard

75

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

A termodinamika alapjai

molris kpzdsi szabadentalpia. Ehhez az anyagminsgtl fgg standard rtkhez adjuk hozz minden egyes
komponensnl a koncentrcitl fgg tagot.

3.22. egyenlet

Az egyenlet a korbban mutatott parcilis differencilegyenlet integrlsnak eredmnye. Az RTlnaA tagban aA


az adott komponens aktivitsa, ami hg oldatoknl kb. megegyezik a komponens koncentrcijval. Maga az
RTln(aA/a0A) tag azt mutatja meg, hogy mekkora G vltozssal jr az adott komponensnek standard llapot 1
M-os koncentrcijbl az adott koncentrciba val jutsa.
Hg oldatokra vonatkozan s aktivitsok helyett koncentrcikat figyelembe vve az albbi egyenletet kapjuk:

3.23. egyenlet

Jl lthat, mirt rdemes a standard koncentrcit 1 M-osknt bevezetni, az egyenlet gy leegyszersdik. A


korbban felrt kmiai reakci szabadentalpia vltozsa a fentiek figyelembe vtelvel gy alakul:
3.24. egyenlet
Rendezzk t az egyenletet gy, hogy a standard rtkek s a koncentrcifgg tagok kt kln csoportba
kerljenek:
3.25. egyenlet
Vegyk szre, hogy az els ngy tag a standard krlmnyek kztt zajl reakci szabadentalpia vltozst, G0
jelenti, mg a msodik ngy tagbl az RT szorztnyez kiemelhet. Ezek alapjn az albbi egyenlethez jutunk:
3.26. egyenlet
A zrjelben lv tagokra alkalmazzuk a logaritmusok sszeadsra illetve kivonsra vonatkoz szablyokat.
gy az albbi, rendkvl fontos alapegyenlethez jutunk:

3.27. egyenlet

Az egyenletben [A] s [B] a kiindulsi anyagok, [C] s [D] a termkek aktulis, teht nem egyenslyi
koncentrcija. Mindegyik koncentrci a kmiai reakcira jellemz sztchiometriai egytthatra van emelve.
Az emltett aktulis koncentrcik teht a vizsglat pillanatban megvalsul koncentrcik. Az egyenletben
szerepl, az aktulis koncentrcikat tartalmaz hnyadost reakcihnyadosnak is szoktk nevezni, jele Q (mint
quotient).
Az egyenletet rszben arra fogjuk majd hasznlni, hogy megllaptsuk, egysgnyi, konkrtan 1 mlnyi
anyagmennyisg talakulst mekkora szabadentalpia vltozs ksri. Ez az egyenlet csak akkor alkalmazhat, ha
az anyagtalakuls ellenre a komponensek mr emltett aktulis koncentrcija a reakci sorn nem vltozik,
lland marad! Hogyan lehetsges ez? Pldul gy, hogy olyan nagy mennyisgben van jelen az sszes komponens,
hogy egy mlnyi anyagtalakuls (fogys s keletkezs) csak elhanyagolhat mrtkben vltoztatja meg a
koncentrcikat. A msik, korrektebb eset a stacionrius rendszer, amelyben a keletkezett anyagokat folyamatosan
eltvoltjuk, az elfogy anyagokat pedig folyamatosan ptoljuk, gy a koncentrcik egyltaln nem vltoznak.

76

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

A termodinamika alapjai
Az egyenletben G0 a reakcira jellemz lland, mint mr emltettk ez a standard krlmnyek kztt
zajl reakci szabadentalpia vltozsa.
Nzzk meg, hogyan olvashat ez ki a vgs egyenletbl, mikor egyezhet meg a G0 rtke a G rtkvel. A
G0 = G eset akkor kvetkezhet be, ha az egyenlet jobboldalnak msodik tagja nulla. Ahhoz, hogy ez a tag nulla
legyen, az kell, hogy a logaritmusjelet kvet hnyados rtke 1 legyen, hiszen 1 brmilyen alap logaritmusa 0.
A hnyados termszetesen akkor 1, ha a szmll rtke megegyezik a nevez rtkvel. Erre egy trivilis megolds
az, ha a hnyadosban szerepl [A], [B], [C] s [D] koncentrcik mindegyike ppen 1 M, hiszen ekkor akrmilyenek
a sztchiometriai egytthatk, a hnyados rtke csak 1 lehet. Nos, emlkezznk vissza, hogy a standard
krlmnyeket gy vlasztottuk meg, hogy az egymssal reakciba lp anyagok (reaktnsok) koncentrcija 1
M legyen.
A G0 rtknek van azonban egy msik jelentse is, rtke szorosan sszefgg a kmiai reakci egyenslyi
llandjval. Ennek levezetshez vizsgljuk meg, hogy mi vonatkozik arra a kmiai reakcira, amelyik egy
termodinamikai egyenslyban zajlik. (Ez termszetesen egy fbl vaskarika megfogalmazs, hiszen termodinamikai
egyensly esetn mindkt irnyban azonos temben zajlik a reakci, vagyis nincs nett anyagtalakuls.)
Termodinamikai egyensly esetben kt fontos kijelentst tehetnk. Az egyik, hogy a reakcit ksr szabadentalpia
vltozs rtke nulla. A msik, hogy egyenslyban a reakcihnyadosban szerepl koncentrcik egyenslyi
koncentrcik, teht ilyenkor (s csak ilyenkor!) a reakcihnyados megegyezik az egyenslyi llandval.
Egyenslyban teht:
3.28. egyenlet
Az egyenletet trendezve:
3.29. egyenlet
Ennek az sszefggsnek rendkvl nagy jelentsge van, a kvetkezk miatt. Amennyiben egy kmiai reakcira
vonatkozan az egyenslyi koncentrcik mrsn keresztl meghatroztuk az egyenslyi llandt, vagy msok
kzlsbl mr ismerjk azt, gy ezltal egyben ismerjk a standard szabadentalpia vltozs, teht a G0 rtkt
is. Ennek ismeretben pedig brmilyen aktulis reaktns koncentrcik esetre ki tudjuk szmolni az adott
koncentrciviszonyokra jellemz G szabadentalpia vltozst! A szabadentalpira korbban levezetett
sszefggsek kvetkeztben a G ismeretben kt elemi fontossg informci jut a birtokunkba: merre indul el
a kmiai reakci, s molris anyagtalakulsra vonatkoztatva legfeljebb mekkora nem-trfogati munkt lehet
vgeztetni a reakcival. Amennyiben a G negatv, gy a reakci abban az irnyban zajlik, ahogy azt felrtuk,
teht az apriori kiindulsi anyagoknak nevezett molekulk fogynak, s az apriori termkeknek nevezett anyagok
keletkeznek. Ha a G pozitv, akkor az adott koncentrciviszonyok kzepette a reakci ppensggel fordtott
irnyban zajlik le spontn, teht a kiindulsi anyagok keletkeznek, s a termkek fogynak.

3.4.5. Standard krlmnyek a biokmiban


Mint lttuk, a kmiai reakcik irnyt, s az ltaluk vgezhet munkt a G rtke mutatja meg. A G0 rtke
nmagban nem ad elegend ismeretet, ismerni kell a koncentrcikat is.
A G0 rtke a reakcira (adott hmrskleten) jellemz lland. Br az aktulis koncentrcik ismerete hjn
pontos adatot nem szolgltat, de ha a reaktnsok koncentrcii egymshoz hasonlak, a G0 rtke tjkoztat
lehet arra nzve, hogy merre szokott menni a reakci, s mekkora munka vgeztethet vele.
Az letfolyamatokban azonban van nhny olyan gyakori reaktns, amelynek koncentrcija jelentsen eltr a
tbbi reaktns koncentrcijtl. Ilyen pldul a vz, amelynek molris koncentrcija (~55,5 M), nagysgrendekkel
meghaladja a tbbi reaktns koncentrcijt, vagy a hidroxnium ion, amely ppensggel rendkvl alacsony
(semleges kzegben 10-7 M).

77

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

A termodinamika alapjai

Azoknak a reakciknak az esetben, ahol egyes reaktnsok koncentrcii lnyegesen eltrnek a tbbitl, a
hagyomnyos G0 nem ad j tjkoztatst a reakci vrhat kimenetelrl. Amennyiben az emltett reaktnsok
kirvan magas, vagy ppen alacsony koncentrcija lland, mint pldul a vz, vagy egy adott pH mellett a
hidroxnium-ion esetben, hasznos bevezetni egy olyan tovbbfejlesztett standard G-t, amely az adott reaktns
tekintetben nem a hagyomnyos 1 M-os, hanem a vals koncentrcira vonatkozik. A biokmiban ezt hvjuk
transzformlt standard szabadentalpia vltozsnak.
Teht annak rdekben, hogy a standardunk jobban tkrzze a valsgot, a biokmiban a mr emltett kt esetben,
valamint a magnziumion esetn a sejtre jellemz aktulis koncentrcikat nevezzk ki standard koncentrciknak.
(Minden, ATP-t vagy ms nukleozid-foszft rszvtelvel zajl reakciban a Mg2+ koncentrcit is figyelembe
kell vennnk, mert a sejtben a nukleotidok mindig Mg2+-komplex formjban vannak jelen.) Az emltett
komponensek esetben az j standard koncentrcik figyelembevtelvel szmoljuk ki az j standard krlmnyekre
jellemz G0 rtket, amit ezrt transzformlt standard szabadentalpia vltozsnak, hvunk, s G0-knt jellnk
(a szakirodalom egy rszben a jells G0). A biokmiban hasznlt standard llapotban teht: [H2O] = 55,5
M; [H+] = 10-7 M; [Mg2+] = 1 mM.
Ekkor nem tesznk mst, mint hogy az adott X komponensre vonatkoz RTln[X] tagot (amely termkek esetben
pozitv, kiindulsi anyagok esetben negatv eljel, lsd 3.25. egyenlet) kivonjuk a koncentrcifgg tagok
kzl, s hozzadjuk az eredeti G0 rtkhez. Ezek utn a koncentrcikat tartalmaz msodik tagban teht mr
nem szabad szerepeltetni az rintett komponensre vonatkoz koncentrciadatot, hiszen az mr szerepel a
transzformlt standard rtkben.
A tnyleges reakci G rtke termszetesen nem fgg a vlasztott viszonytsi krlmnyektl, de az gy bevezetett
transzformlt standard G0 llandnak az rtke a valsgos krlmnyeket jobban megkzelti. (A pontos adatot
azonban csak a tbbi reaktns koncentrciinak figyelembevtelvel lehet meghatrozni az alapegyenlet szerint).
Az egyenslyi lland rtke s a transzformlt standard szabadentalpia vltozs rtkei egymsbl szmolhatak
(lsd 3.2. tblzat).
3.2. tblzat: Az egyenslyi lland s a standard szabadentalpia vltozs kapcsolata

A G szemlletesen nem ms, mint a transzformlt standard krlmnyek kztt a termkek szabadentalpia
tartalmnak s a kiindulsi anyagok szabadentalpia tartalmnak klnbsge.
Ha ilyen krlmnyek kztt a termkek szabadentalpia tartalma kisebb, akkor a reakci spontn lezajlik. Ha
nagyobb, akkor a reakci az ellenkez irnyban zajlik le spontn, de mindez csak akkor rvnyes, ha ppen a
standard krlmnyeken vagyunk. Minden ms esetben az aktulis koncentrcikkal kiszmolt G mondja meg,
hogy mi trtnik.

78

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

A termodinamika alapjai

3.4.6. Kapcsolt kmiai reakcik


A szabadentalpia llapotjelz (llapotfggvny), vagyis nem fgg az adott llapotba vezet tvonaltl, s extenzv,
teht sszeadd. Ezrt a szabadentalpia vltozs is sszeadd, ms szval additv. Egymst kvet kt kmiai
reakci kln-kln meghatrozott G rtkeibl a teljes reakcira jellemz G rtk egyszer sszeadssal
szmolhat (lsd 3.6. bra).
A fentiekbl kvetkezik, hogy egy spontn le nem zajl, pozitv G rtk, teht termodinamikailag
kedveztlen, endergonikus reakci le tud zajlani, ha kapcsolva van egy termodinamikailag kedvez, negatv
G rtk, exergonikus reakcihoz, feltve hogy az ered G rtk negatv. A kapcsoltsg azt jelenti, hogy
a kt kmiai reakcinak kell, hogy legyen kzs komponense.

3.6. bra: Egymst kvet, kzs intermedierrel rendelkez reakcik szabadentalpia vltozsa sszeaddik
Elsknt nzzk meg az albbi reakcit, br elre jelezzk, hogy ez nem egy valdi kapcsolt reakci. A glkz
lebontshoz vezet glikolzis els lpseknt a glkz molekula 6. sznatomjhoz kapcsold hidroxil helyre
egy foszftcsoport kerl, glkz-6-foszft jn ltre (a reakcit a hexokinz enzim katalizlja). Formlisan
legegyszerbben ez az albbiak szerint mehetne vgbe: glkz + Pi glkz-6-P + H2O, ahol a Pi az inorganikus
foszft. Csakhogy ez a reakci endergonikus, a G0 rtke 13,8 kJ/mol, teht spontn nem megy vgbe. A reakci
nem is gy zajlik, a glkz nem inorganikus foszfttal, hanem ATP-vel reagl, s az ATP ADP-v alakul az albbiak
szerint: ATP + glkz ADP + glkz-6-P.
Vajon hogyan tudnnk ismert adatokbl eldnteni, hogy a fenti folyamat exergonikus-e?
Az ATP hidrolzise (ATP + H2O ADP + Pi) exergonikus, a G rtke -30,5kJ/mol. A glkz-6-foszft
keletkezse, br a valsgban nem gy zajlik, felrhat kt egymst kvet reakciknt is:
1. glkz + Pi glkz-6-P + H2O
2. ATP + H2O ADP + Pi

G0 =13,8 kJ/mol
G0 = -30,5 kJ/mol

Az ered reakci: ATP + glkz ADP + glkz-6-P (ami mint lttuk a valsgban is gy megy vgbe). Az ered
G = 13,8 kJ/mol + -30,5 kJ/mol = -16,7 kJ/mol, teht az ered reakci exergonikus, s ez egy kpzeletbeli
kapcsolt reakcibl levezethet. A fenti kpzeletbeli reakcisor a valsgban enzim nlkl nem lenne energetikailag
kapcsolt. A kapcsolst az enzim (hexokinz) hozza ltre, azltal, hogy az enzim aktv helyn az ATP hidrolzise
helyett egy n. foszforilcsoport reakci zajlik le (lsd 2.3.4. fejezet). Ha az ATP az oldatban lv hatalmas
koncentrciban lv vzzel spontn hidrolizlna, az nem segten el a glkz foszforilcijt.
A szabadentalpia vltozs kiszmolsa szempontjbl ugyanakkor nem szmt, hogy milyen tvonalra vgezzk
el a szmtst, hiszen a szabadentalpia llapotjelz tulajdonsga miatt csak a kezdeti s a vgllapot szmt.
Nzznk egy msik pldt, amiben valban kapcsolt reakcirl van sz. A glutamin keletkezse glutaminsavbl
pldul ilyen (lsd 3.7. bra).

79

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

A termodinamika alapjai

3.7. bra: Plda egy kapcsolt reakcira, amelyben az ATP-ADP talakulshoz kapcsolva megy vgbe egy
nmagban vgbe nem men kmiai reakci
Formlisan ehhez a reakcihoz a glutaminsavnak ammnival kne reaglnia vzkilps kzben. Ez a reakci
azonban endergonikus lenne. A valsgban a glutaminsav els lpsben ATP-vel reagl. Az ATP-rl egy
foszforilcsoport kerl a glutaminsav karboxil csoportjra (enzim jelenltben). gy egyik termkknt ADP s egy
kztes termkknt egy vegyes savanhidrid keletkezik. Ez utbbi magas szabadentalpia szinten van, reakcija
ammnival exergonikus. A msodik lpsben a vegyes savanhidrid bomlik, glutamin s inorganikus foszft
keletkezik. Ez teht egy valdi kapcsolt reakci. Az els lpsben az ATP-vel trtn kmiai reakci egy magas
szabadentalpia szint, ms szval aktivlt kztestermket eredmnyez, amely a msodik lpsben talakul.
Mindkt emltett reakciban specifikus enzim katalizlja a folyamatot, de ennek a reakcit ksr szabadentalpia
vltozs szempontjbl nincs jelentsge.

80

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

4. fejezet - Aminosavak, peptidkts, a


fehrjk elsdleges s msodlagos
szerkezete
(szerz: Pl Gbor)
Minden, a tudomny ltal eddig feltrt letfolyamatban kzponti szerepet jtszanak a fehrjk. Fehrjk alkotjk
a sejtek bels szerkezett, katalizljk az l szervezetben zajl kmiai reakcik ezreit, msoljk t a DNS-ben
trolt rkletes informcit jonnan szintetizlt nukleinsavakba. Szintn fehrjk hangoljk ssze jeltviteli utakba
szervezdve a sejten belli folyamatokat. A sejtek kztti kommunikciban is alapvet szerepk van, hiszen a
jelfog receptorok mind fehrjk, ahogy a hormonok egy rsze is az. Motorfehrjk alaktjk t az ATP-ben rejl
kmiai energit sszehangolt mozgss, mg az immunrendszer egyes fehrji vdelmi vonalat kpeznek parazitk
ellen. Fehrjkbl ll az orrszarv tlke, fehrje szlltja az oxignt a vrsvrtestekben. Fehrjk teszik lehetv
anyagok sejtbe, illetve sejtbl irnyul transzportjt, fehrjk vgzik a clzott fehrjelebontst, fehrje katalizlja
azt a folyamatot, amely rvn a szentjnosbogr fnyt bocsjt ki, s gy tovbb, hosszan sorolhatnnk mg a fehrjk
szertegaz szerept. A fehrjk olyannyira kzponti szereppel brnak, hogy nlklk aligha tudnnk elkpzelni
az let mai sszetettsgi szintjt.
A fehrje sz grg eredet formja, protein (proteios: legels) is erre utal. Az elkpeszten sokfle funkci
ismeretben meglep tny, hogy a hatalmas vltozatossg mgtt kmiai rtelemben viszonylagos egyszersg
ll. Minden fehrje alapveten 20-fle aminosav el nem gaz, teht lineris polimere.

4.1. A 20 (+2) fehrjealkot aminosav


A 20 (+2)-fle fehrjealkot aminosav teljes kszletnek azonostsa meglepen hossz idt vett ignybe. Az
elsknt azonostott aszparagint a sprga (Asparagus) nvnybl izolltk (innen ered az elnevezse is) 1807-ben,
mg utolsknt a treonint azonostottk 1938-ban. rdemes megjegyezni, hogy az sszes fehrjealkot aminosav
elnevezse fantzianv. A glutaminsav a bza glutn fehrjjrl (melyben a latin eredet gluten sz ragasztt
jelent) kapta a nevt, mg a glicin elnevezse a grg glykos, des szbl, a tirozin pedig a grg tyros sajt
szbl ered.
A fehrjealkot aminosavak mind -amino-karbonsavak. Ez azt jelenti, hogy olyan, aminocsoportot s
karboxilcsoportot egyarnt tartalmaz vegyletek, amelyek aminocsoportja s karboxilcsoportja ugyanahhoz a
sznatomhoz, nevezetesen az -val jellt sznatomhoz kapcsoldik (lsd 4.1. bra).

4.1. bra: Az amino-karbonsavak ltalnos kplete


Ehhez az -sznatomhoz tartozik az oldallnc csoport is. A 20-fle fehrjealkot aminosav az oldallncok
tekintetben klnbzik egymstl. Rviden jegyezzk csak meg, hogy ltezik egy 21. s 22. fehrjealkot aminosav
is. Az lvilg minden kategrijban, br nem tl sok fehrjben fordul el a szeleoncisztein, amely a cisztein
szrmazka (az oldallnc knatomot egy szelnatom helyettesti). Egyes metanogn archekban lev fehrjkben
pirrollizin tallhat, amely a lizin szrmazka (az oldallnc aminocsoporthoz egy pirrol-csoport kapcsoldik). Ez
a kt aminosav specilis mdon pl be a fehrjkbe a transzlci sorn. A fehrjkbl sok ms aminosav is
azonosthat, de ezek mindegyike poszttranszlcis ton, a fehrje oldallncok utlagos kmiai mdosulsval
keletkezik.
Az aminosavak egyes sznatomjainak jellsre illetve szmozsra (sajnos) egyszerre ktfle nevezktan is
hasznlatos. A sznatomok hagyomnyos, grg betkkel trtn jellse a legmagasabb rend funkcis csoporttl

81

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

Aminosavak, peptidkts, a fehrjk elsdleges s msodlagos


szerkezete
indul. Az ahhoz kapcsold els sznatom kapja az a, az azutn kvetkez a b, stb. elnevezst. Az adott sznatomhoz
kzvetlenl kapcsold funkcis csoport rkli a sznatom grg jellst. Ennek megfelelen minden
fehrjealkot aminosavban van pldul a-karboxil s a-aminocsoport, mg pldul a lizin aminosavban ezeken
kvl van egy e-aminocsoport is.
A szerves kmiban elfogadott szmozs a fentitl eltr logikt kvet, mivel a karboxilcsoportban szerepl
sznatom kapja az 1. sorszmot, s a sorban egymshoz kapcsold sznatomok rendre nvekv sorszmot kapnak.
A kt eltr jellsi smt a lizin aminosav pldjn keresztl a 4.2. bra illusztrlja.

4.2. bra: Az amino-karbonsavak sznatomjainak jellse kt eltr egyezmnyes rendszer szerint


Egyetlen kivtellel minden fehrjealkot aminosavban ngy eltr csoporthoz kapcsoldik az a-sznatomhoz, ez
a sznatom teht kirlis centrumot alkot. Az egyetlen kivtel a glicin, hiszen ennek oldallnc csoportja egy
hidrognatom, gy itt az a C-atomhoz kt hidrognatom kapcsoldik. A glicin esetben teht az a C-atomhoz nem
ngyfle, hanem csak hromfle funkcis csoport kapcsoldik.
A tbbi 19 aminosav az optikai izomria miatt ktfle konfigurciban ltezhet, amelyek egyms tkrkpei, ms
nven enantiomer prjai. A fehrjkben ugyanakkor a ktfle enantiomerbl kizrlag az egyik van jelen, a
most ismertetend Fischer-fle nevezktan szerinti L-enantiomer.
(Az optikai izomrinl ismertetett hivatalos R/S nevezktan szerint egy kivtellel minden kirlis sznatomot
tartalmaz aminosav S konfigurcij. Az egyetlen kivtel a cisztein, mivel a hivatalos nevezktanban hasznlt
eljrs szerint a kirlis sznatomhoz kapcsold -CH2SH csoport magasabb rend, mint a COOH karboxilcsoport.
Emiatt a cisztein R beosztst kap. A hivatalos nevezktanhoz tartoz eljrs teht rzkenyebb egy-egy atom
cserjre, mint a Fischer-fle rendszer.)
Biokmiban a trtnelmi hagyomnyok tisztelete miatt megrzdtt Emil Fischer nevezktana is. Ezt Emil
Fischer eredetileg a cukrokra vezette be 1891-ben. Nevezktant a legegyszerbb kirlis cukorbl, a glicerinaldehidbl vezette le. Az eredetileg teht cukrokra bevezetett Fischer-fle projekciban a cukormolekula sznlnct
fgglegesen brzoljuk. A kirlis sznatom egy adott, kijellt skban van. A kirlis sznatomhoz kapcsold
magasabb besorols csoport feljebb, az alacsonyabb besorols lejjebb helyezkedik el. Mindkt kapcsold
sznatom a sk mgtt helyezkedik el. Cukrok esetben a vzszintesen elrendezett msik kt csoport vagy
hidroxilcsoport, vagy hidrognatom lehet. Ha ezek kzl a magasabb rend (teht a hidroxil) baloldalra esik, akkor
az enantiomer L (baloldali: laevus) konfigurcij, ha jobboldalra esik, akkor D (jobboldali: dexter) konfigurcij.
A Fischer-fle nevezktan aminosavak esetben gy alkalmazhat, hogy a glicerin-aldehidben szerepl aldehid
csoportot gondolatban karboxilra, a hidroxilcsoportot pedig aminocsoportra cserljk (lsd 4.3. bra).
A 4.4. bra illusztrlja, hogy a valdi trbeni elrendezdst milyen egyezmnyes egyszerstsek alapjn lehet
vgl skban jelezni.
rdemes megjegyezni, hogy amikor Emil Fischer bevezette a fenti D/L nevezktant, mr kimutathat volt, hogy
a tkrkpi enantiomer prok ellenttes irnyban forgatjk el a skban polrozott fnyt. Azt azonban Fischer mg
nem tudta megllaptani, hogy az a forma, amelyik a fnyt jobbra forgatja el, vajon az ltala D konfigurcijnak
nevezett, vagy az L konfigurcijnak nevezett forma-e. Ma mr tudjuk, hogy a D glicerin-aldehid a skban polros
fnyt trtnetesen jobbra, mg az L konfigurcij balra forgatja.

82

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

Aminosavak, peptidkts, a fehrjk elsdleges s msodlagos


szerkezete

4.3. bra: Az enantiomerek nevezktannak Emil Fischer ltal bevezetett eljrsa a glicerinaldehid alapjn

4.4. bra: Az enantiomerek eltr trbelisgnek klnbz brzolsi mdjai


Azt, hogy a 20-fle fehrjealkot aminosavbl az a 19, amelyik kirlis centrumot tartalmaz, mind azonos
konfigurcis tpusban van jelen a fehrjkben, rendkvl hosszadalmas ksrletsorozatban igazoltk. Ez az
oldallncok kmiai egymsba alaktsn s optikai aktivitsuk mrsn keresztl trtnt.
Azt azonban, hogy a kt lehetsges eset kzl melyik abszolt konfigurcis tpusba tartoznak, elsknt
rntgendiffrakcival sikerlt megllaptani. Ekkor derlt ki, hogy az sszes kirlis fehrjealkot aminosav L
konfigurciban van.
A 4.1. tblzat foglalja ssze a 20 aminosav nevt, hrombets s egybets rvidtett elnevezst, molris tmegt,
disszocicira kpes csoportjainak pKa rtkt, az aminosav izoelektromos pontjt, hidroptis indext, fehrjkben
meghatrozott elfordulsi gyakorisgt. A hidroptis index azt szmszersti, hogy az adott aminosav oldallnca
mennyire vzkedvel, vagy vztaszt tulajdonsg. Minl nagyobb pozitv szm tartozik az indexhez, annl inkbb
hidrofb, minl nagyobb negatv rtk szm tartozik az indexhez, annl inkbb vzkedvel az oldallnc.
4.1. tblzat: Az aminosavak legfontosabb fizikokmiai tulajdonsgai

83

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

Aminosavak, peptidkts, a fehrjk elsdleges s msodlagos


szerkezete

A 4.1. tblzat az egyes aminosavakat alapvet fizikokmiai tulajdonsguk szerint csoportostja. rdemes kiemelni,
hogy mg a legegyszerbb osztlyozs szerint is legalbb 5 tpust rdemes elklnteni (pl. apolros alifs,
aroms, polros, tltst nem hordoz; polros, negatv tltst hordoz; polros, pozitv tltst hordoz). Az
aminosavak teht fizikokmiai tulajdonsguk tekintetben nagyfok eltrseket mutatnak, a teljes 20-tag kszlet
komoly vltozatossgot kpvisel.
A disszocicira kpes csoportok tekintetben elssorban az oldallncokat rdemes kiemelnnk, hiszen a minden
aminosavban jelen lv -amino s -karboxilcsoportok a fehrjben (az 1-1 amino-, illetve karboxiterminlis
kivtelvel) mr nincsenek jelen. Ht aminosav oldallnca esetben kell szmolnunk disszocicival. Ezek kzl
5 esetben nyilvnval, hogy az llnyekben jellemz pH tartomnyban nagyrszt disszocilt formban vannak
jelen.
Az aszparaginsav s a glutaminsav neutrlis kzegben 1-1 protont teljes mrtkben leadnak, gy ezek egysgnyi
negatv tltst hordoznak. A tblzatban jelzett rtkek (3,64 illetve 4,25) a semleges tlts forma, mint sav pKa
rtkei.
A lizin s az arginin neutrlis kmhats kzegben extra protont vesznek fel, praktikusan teljes mrtkben
protonltak, teht egysgnyi pozitv tltst hordoznak. A tblzatban jelzett rtk (~10,5 s ~12,5) a pozitv tlts
forma, mint sav pKa rtkei. A hisztidin pKa rtke is a pozitv tlts formra vonatkozik. A 6,0 rtk jelzi, hogy
semleges kmhats kzegben a hisztidin oldallncok zme pozitv tlts, de a hisztidin oldallncok mintegy
tizede semleges (lsd Henderson-Hasselbalch egyenlet, 2.5.4. fejezet).
A szabad (nem diszulfidhdban lv) cisztein s a tirozin is kpesek leadni a protonjukat. Br mindkt aminosav
neutrlisan semleges tpus tagjaknt kerlt felsorolsra, fontos tudnunk, hogy a pH fggvnyben akr tetemes
arnyban is tltssel rendelkez formban lehetnek jelen. A pKa rtkek alapjn lthat, hogy a cisztein esetben
(pKa ~8,2) mr semleges kmhatson, a tirozin esetben (pKa ~10,5) csak lgos kzegben szmottev a deprotonlt,
negatv tlts forma arnya.

84

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

Aminosavak, peptidkts, a fehrjk elsdleges s msodlagos


szerkezete
rdemes megjegyeznnk, hogy a 4.1. tblzatban szerepl aminosav gyakorisgi adatok globulris fehrjkre
vonatkoznak, s ettl valamelyest klnbznek a fibrillris fehrjk, s jelentsen eltrnek az eredenden rendezetlen
szerkezet fehrjk (IUP: intrinsically unstructured protein) gyakorisgi rtkei.
A kvetkezkben rszletesebben kitrnk az egyes aminosav tpusokra, ezek legalapvetbb tulajdonsgaira, s
fehrjealkotknt betlttt tipikus biolgiai szerepeikre.

4.1.1. Apolros, alifs oldallnc aminosavak


Szkebb rtelemben vve ebbe a csoportba a csak szn- s hidrognatomot tartalmaz, nem aroms, teht alifs
oldallnc aminosavak, a glicin (Gly), az alanin (Ala) a leucin (Leu) az izoleucin (Ile) a valin (Val) s a prolin
(Pro) tartozhatnnak, de mint ltni fogjuk a metionin (Met) is ide soroldik (lsd 4.5. bra).

4.5. bra: Az alifs oldallnc aminosavak


A glicin kivtelvel ezek az aminosavak mind hidrofb tulajdonsg oldallnccal brnak. A glicin a lehet
legkisebb mret, egyetlen hidrognatomot tartalmaz oldallnca nem knyszerti a hidrtburkot kpz
vzmolekulkat olyan rendezett klatrt struktrra, ami miatt hidrofb hats lpne fel.
Ezek az oldallncok globulris fehrjk esetben nagyobb arnyban tallhatk meg fehrje vz ltal hozz nem
frhet bels rszben, a hidrofb magban, mint a vz szmra hozzfrhet felsznen. A metionin esetben
megjegyzend, hogy annak oldallnca knatomot is tartalmaz, ezrt valjban nem alifs. Legtbb fizikokmiai
tulajdonsga miatt mgis clszer az alifsok kz sorolni. Ugyanakkor a metionin oldallnca a knatomnak
ksznheten fmekkel s fmionokkal kpes koordincis komplexeket ltesteni.

85

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

Aminosavak, peptidkts, a fehrjk elsdleges s msodlagos


szerkezete
rdemes kiemelni, hogy minimlis mret oldallnca miatt a glicin a tbbi aminosav csoporthoz kpest a legnagyobb,
teht maximlis mrtk rotcis szabadsgot biztostja a polipeptidlnc szmra. Ennek bizonyos trszerkezetek
(pldul nagy hajlkonysg csukl rgik) esetben fontos szerep jut.
A prolin az egyetlen olyan fehrjealkot aminosav, amelynek oldallnca egy sznatomon keresztl kovalens
ktsben van az aminocsoporttal. A prolin teht iminosav. Amikor prolin szerepel a polipeptidlncban, a flncban
megjelen gyrs rszlet az adott szakasz rotcis szabadsga minimlis mrtk lesz. A prolin teht az tlagosnl
merevebb, korltozott mozgkonysg loklis szerkezeteket eredmnyez. Ugyanakkor az X-Pro kts esetben
lehetsges a cisz-transz izomerizci (lsd 4.3.5. fejezet)

4.1.2. Aroms oldallnc aminosavak


Tipikusan hrom aminosavat szoks ebbe a csoportba sorolni: a fenilalanint (Phe), a tirozint (Tyr) s a triptofnt
(Trp) (lsd 4.6. bra).

4.6. bra: Az aroms oldallnc aminosavak


Valjban a hisztidin (His) is aroms oldallnc, de egyb dominns tulajdonsga (pozitv tltst hordozhat) miatt
egy msik csoportba szoktk sorolni. Az emltett hrom aminosav mindegyikre igaz, hogy ultraibolya
tartomnyban karakteres fnyelnyelsi maximumuk van. A hisztidinnek nincs ilyen tulajdonsga, ez tovbbi
rv amellett, hogy ne ebbe a csoportba soroljk.
Szles krben elterjedt tves nzet, hogy az itt felsorolt aroms aminosavak kifejezetten hidrofb tulajdonsgak.
A hidroptis index is mutatja, hogy valjban csak a fenilalanin tekinthet egyrtelmen apolrosnak, vztasztnak.
Amg teht a fenilalanin egyrtelmen hidrofb, addig a msik kett vegyes tulajdonsgokkal br. A tirozin a
fenolos, a triptofn pedig az indol gyrje rvn, a knnyen polarizlhat delokalizlt elektronok miatt, induklt
dipluson keresztli klcsnhatsokban is rszt tud venni. Ezen fell -OH ill. NH csoportjukon keresztl kpesek
H-hidas klcsnhatst is ltesteni. Ezek az oldallncok gyakran lpnek interakciba pozitv tlts csoportokkal
is a delokalizlt elektronfelh s a kationok kztt ltrejv gynevezett kation- klcsnhatson keresztl. A
delokalizlt elektronfelhk egymssal is klcsnhatsba lphetnek, ez az n. p-p klcsnhats.

4.1.3. Polros, tltst nem hordoz oldallnc


aminosavak
Ebbe a csoportba tartozik a szerin (Ser), a treonin (Thr), az aszparagin (Asn) s a glutamin (Gln), amelyek
mindegyike egyrtelmen polros oldallnc. Ugyanakkor jobb hjn a ciszteint (Cys) is ide szoktk sorolni (lsd
4.7. bra).

86

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

Aminosavak, peptidkts, a fehrjk elsdleges s msodlagos


szerkezete

4.7. bra: A tltst nem hordoz, polros oldallnc aminosavak


Semleges formjban a cisztein ugyan inkbb hidrofb tulajdonsg, de a msik kntartalm aminosavval, a
metioninnal ellenttben disszocilt formban is jelen lehet, amikor is negatv tltst hordoz, gy polros. A
metioninhoz hasonlan a cisztein is kpes fmekkel koordincis komplexet kpezni. Egyfajta tlagtulajdonsgot
tekintve a ciszteint ezrt jobb hjn a polros aminosavak kz soroljk.
Ezek az aminosavak oldallncukon keresztl a vzzel kedvez H-hidas klcsnhatst ltestenek (a gyenge
hidrognhd donor cisztein kivtelvel). A szerin s a treonin hidroxilcsoportot, a cisztein szulfhidrilcsoportot, az
aszparagin s a glutamin karbonsav-amid csoportot tartalmaz.
A peptidktsek drasztikus krlmnyek kztt vgrehajtott savas hidrolzise sorn (lsd ksbb) az amidktsek
is elbomlanak, gy az Asn s Gln aminosavak helyett ilyenkor aszparaginsav (Asp) illetve glutaminsav (Glu)
keletkezik. Ez a fajta dezamidlds spontn mdon is vgbemegy, elssorban az Asn-Gly szekvencia rszleteknl.
A spontn folyamatnak az enyhn lgos kzeg kedvez.
A fehrjk aminosavsorrendjnek meghatrozsa hamarabb vlt lehetv, mint a fehrjket kdol gnek DNSszekvenlsa. Szmos fehrje esetben a fehrje szekvenlsa bizonyos pontokban aszparaginsavat, vagy
glutaminsavat jelzett, majd ksbb a kdol DNS-szekvenlsa kimutatta, hogy az adott pozcik tekintetben
valjban Asn illetve Gln aminosavat kdol a gn. Mire a fehrje izollsra kerlt, az adott pozcikban az Asn
vagy Gln aminosav spontn dezamidldott.

4.1.4. Pozitv tltssel rendelkez oldallnc aminosavak


Ebbe a csoportba a lizin (Lys) az arginin (Arg) s a hisztidin (His) tartozik (lsd 4.8. bra).

87

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

Aminosavak, peptidkts, a fehrjk elsdleges s msodlagos


szerkezete

4.8. bra: A pozitv tltssel rendelkez oldallnc aminosavak


Ezek mindegyike hidrofil oldallnc. A lizint s arginint bzikus aminosavknt emlegetik, de mivel semleges
pH-tartomnyban mindkett egysgnyi pozitv tlts, savknt viselkednek. A His imidazol gyrje lehet semleges,
vagy pozitv is. A protonlt Lys s Arg hidrognhd klcsnhatsban csak donorknt szerepelhet.
A hisztidin a legsokoldalbb aminosav. Semleges kmhats kzegben a semleges tlts s a protonlt formja
is jelen lehet. A semleges tlts formja gyenge bzis, hiszen protont vesz fel, mg a protonlt forma gyenge sav,
hiszen protont ad le. Ennek megfelelen ltalnos bzis s ltalnos sav-katalizisben is rszt vehet, valamint j
nukleofil is. Radsul a hisztidin a nemkt elektronprjval fmionokat is kthet. A fentiek miatt a hisztidin
meghatroz szerepet jtszik szmos enzim katalitikus mechanizmusban (pl. szerin- s cisztein-protezok,
glicerinaldehid-foszft dehidrogenz, lsd 8.5.3. fejezet).

4.1.5. Negatv tltssel rendelkez oldallnc


aminosavak
Br a cisztein s a tirozin oldallnca is kpesek proton leadssal negatv tltsv vlni, ebbe a csoportba csak az
aszparaginsavat (Asp) s a glutaminsavat (Glu) soroljk (lsd 4.9. bra).

4.9. bra: A negatv tltssel rendelkez oldallnc aminosavak


Br a protonleads kpessge miatt ezeket az aminosavakat savas aminosavaknak is szoks nevezni, fontos
megrteni, hogy ez adott esetben flrerthet megfogalmazs is lehet. Ennek a kt aminosavnak az oldallnca
semleges kmhats kzegben dnten disszocilt, negatv tlts, karboxilt ion formban van jelen. Amikor az
oldallnc az emltett formba kerlt, akkor savknt viselkedett (protont adott le), de ebben a formban ezek a
csoportok mr bzisknt funkcionlnak, hiszen protont vehetnek fel.

88

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

Aminosavak, peptidkts, a fehrjk elsdleges s msodlagos


szerkezete
Amint azt tbb esetben rintettk, egyes aminosavak besorolsa nem problmamentes, mivel az egyes, az
osztlyozshoz felhasznlt tulajdonsgok nem zrjk ki egymst. Egyes aminosavak teht egyszerre tbb csoportba
is tartozhatnak. Emellett radsul az is igaz, hogy az emltett tulajdonsgokon fell egyb fontos tulajdonsgok
szerint is rdemes csoportostani az aminosavat. Ilyen pldul a mret. Az aminosavak klnbz elvek mentn
trtn csoportostst jl szemllteti a 4.10. bra bemutatott Venn-diagram.

4.10. bra: Az aminosavak egyik lehetsges, egyszerre sokfle fizikai-kmiai szempont szerinti csoportostsa
Egy tovbbi klnleges tulajdonsga miatt a ciszteinnel rdemes kln is foglalkozni. A ciszteinek szabad
szulfhidrilcsoportjai oxidci sorn diszulfid-hidakat kpeznek. A reverzibilis reakciban az SH csoport valjban
a disszocilt, S formban vesz rszt, ezrt a reakci lgos kzegben gyors, mg savas kzegben szinte egyltaln
nem zajlik le. Savas kzegben konzervlni lehet az egyenslyra jellemz llapotot, teht a szabad s
diszulfidhdban lv csoportok helyzett. Fehrjk savas hidrolzisekor a diszulfidhdban lv Cys-Cys csoportokat
cisztinknt lehet izollni, mg a diszulfidhidat nem alkotkat cisztein aminosavknt. Az SH csoport
polarizlhatsga miatt a cisztein reaktv oldallnccal rendelkezik, amely szmos enzimreakciban kzponti
jelentsg funkcionlis csoportknt szerepel.

4.2. Az aminosavak disszocicis llapotai


Ha pusztn az egyes atomok sszekapcsoldsait nzzk, akkor az aminosavak felrhatk gy is, hogy
aminocsoportjuk illetve karboxilcsoportjuk nem hordoz tltseket. Vizes kzegben azonban nem ez jellemz az
aminosavakra. Az emltett kt csoport semleges kmhats kzegben tltssel rendelkezik, ionos llapotban van.
A karboxilcsoport gyenge savknt proton ad le, s karboxilt anion formban van jelen. Az aminocsoport ezzel
szemben a vzbl protont vesz fel, a protonlt amin pozitv tlts ionknt van jelen.

89

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

Aminosavak, peptidkts, a fehrjk elsdleges s msodlagos


szerkezete
Az aminosavak a kt emltett csoportjuk miatt teht kt ellenttes tltst mindenkppen hordoznak, gy vizes
kzegben ikerionos (zwitterion) llapotban vannak jelen (lsd 4.11. bra). Egyes aminosavak esetben
termszetesen ezen fell az oldallnc is hordozhat tltst.

4.11. bra: Az aminosavak vizes oldatban ikerionos llapotban vannak jelen.

4.2.1. Disszocibilis csoportot nem tartalmaz oldallnc


aminosavak izoelektromos pontja
Egy molekula izoelektromos pontja (IEP) az a pH rtk, amelyen a molekulnak nincs ered (nett) tltse. Azok
az aminosavak, amelyek oldallnca nem tartalmaz disszocicira kpes csoportot, diprotikusak, teht kt
disszocicira kpes protont tudnak hordozni. Egyiket az amino, msikat a karboxil csoportjukon. Ezeknek az
aminosavaknak a titrlsi grbje emiatt olyan, mint kt fggetlen monoprotikus sav kzs oldat.
Pldaknt nzzk meg a glicin titrlsi grbjt (lsd 4.12. bra):
A titrlsi grbe meghatrozsakor egy maximlisan protonlt +1 tlts llapotbl indulunk, s ehhez adagolunk
ntriumhidroxidot. A titrls vgre 1 tlts formhoz jutunk.
A +0,5 tltshez tartoz pH megadja a karboxilcsoport pKa rtkt, mg a -0,5 tltshez tartoz pH megadja a
protonlt aminocsoport pKa rtkt.
A diprotikus aminosavak izoelektromos pontja az amino s karboxil csoportok pKa rtkeibl knnyen szmolhat,
ugyanis az IEP ezen rtkek egyszer szmtani kzepe.

90

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

Aminosavak, peptidkts, a fehrjk elsdleges s msodlagos


szerkezete

4.12. bra: A glicin titrlsi grbje

4.2.2. Disszocibilis csoportot tartalmaz oldallnc


aminosavak izoelektromos pontja
Azoknl az aminosavaknl, amelyek oldallnca hordozhat disszocicira kpes protont, a titrlsi grbe sszetettebb,
mivel hrom proton disszocicijra is sor kerl. Ezeknl az aminosavaknl az izoelektromos pont azoknak a pKa
rtkeknek az sszege, amelyek a titrlsi grbn a semleges tlts llapotot szeglyezik (lsd 4.13. bra).
Erre kt pldt is bemutatunk. Az egyik egy sav, a glutaminsav esete.
Lthat, hogy itt az izoelektromos pont az karboxil csoport s az oldallnc karboxil csoport pKa rtkeinek az
tlaga: IEPGlu = (pK1 + pKR) = 3,22.
A msik plda egy bzis, a hisztidin esetben mutatja be az IEP kiszmts mdjt (lsd 4.14. bra).
Mg a glutaminsav esetben a titrls sorn +1 tlts llapotbl -2 tlts llapotig jutottunk el, a hisztidin esetben
a teljesen protonlt llapot +2 tlts, s a titrls vgn -1 tlts formhoz jutunk.
Ebben az esetben az oldallnc pKa rtknek s az aminocsoport pKa rtknek az tlaga adja meg az IEP rtkt:
IEPHis = (pKR + pK2) = 7,59

91

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

Aminosavak, peptidkts, a fehrjk elsdleges s msodlagos


szerkezete

4.13. bra: A glutaminsav titrlsi grbje

4.14. bra: A hisztidin titrlsi grbje

92

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

Aminosavak, peptidkts, a fehrjk elsdleges s msodlagos


szerkezete
A fenti kt brbl az is ltszik, hogy az -karboxil s -aminocsoportok pKa rtkei nem fggetlenek az aminosav
oldallnctl.

4.3. Peptidkts, polipeptidek, fehrjk


4.3.1. A polipeptidlnc alaptulajdonsgai
Amint arrl mr sz esett, a fehrjk egymssal sszekapcsolt aminosavak lineris polimerjei. A fehrjkben
az aminosav csoportokat peptidktsek ktik ssze. Az elnevezs Emil Fischer nevhez fzdik. Emil Fischer
mutatta ki azt, hogy megfelel kmiai mdszerrel aminosavakbl lineris polimerek, polipeptidek jhetnek ltre,
amelyek fehrjeszer tulajdonsgokat mutatnak. Egy rendkvl tletes ksrletben azt is bebizonytotta, hogy
ezek a mestersgesen ltrehozott polipeptidek fehrjebont enzimekkel kezelve ugyangy aminosavakra bonthatk,
mint maguk a termszetes fehrjk. Az enzimek nagyfok szelektivitsra alapozva ebbl az eredmnybl arra
kvetkeztetett, hogy a fehrjkben is ugyanolyan kmiai ktsek vannak az aminosav csoportok kztt, mint az
ltala ltrehozott polipeptidekben.
Ha pusztn a vgtermkeket tekintjk, akkor a polipeptidek aminosavakbl val ltrejtte illetve aminosavakra
trtn bomlsa az albbi kmiai egyenletekkel rhat le (lsd 4.15. bra).

4.15. bra: A peptidkts bomlsa hidrolzissel, illetve kialakulsa kondenzcival


A polipeptid felbomlsa hidrolzissel megy vgbe, vagyis peptidktsenknt egy vzmolekula lp be a hasad
molekulba. Ez a folyamat exergonikus, teht negatv szabadentalpia vltozssal jr, s ennek ksznheten spontn
vgbemegy. A folyamat ugyanakkor rendkvl lass (kataliztor nlkl a felezsi id tbb v!). Ennek az az oka,
hogy a reakci egy magas szabadentalpij kztes llapoton keresztl zajlik, vagyis a reakcinak magas az aktivcis
szabadentalpija. A kmiai talakulsok sebessgnek termodinamikai lersval a 9. fejezet foglalkozik.
A spontn vgbemen hidrolzis folyamathoz kpest fordtott folyamat, a vzkilpssel trtn kondenzci, a
polipeptidlnc szintzise termszetesen nem mehet vgbe spontn. Ez a folyamat pozitv szabadentalpia vltozssal
jrna, vagyis endergonikus. Amint azt ksbb rszletesen ltni fogjuk a transzlci fejezetben, az l szervezetben
a fehrjk egy ATP-ignyes folyamatban, kapcsolt reakcikon keresztl keletkeznek. A kapcsolt reakcikban
az aminosavak aktivlt, nagy szabadentalpia szint vegyletek rszeiknt jelennek meg. A folyamatot ksr ATPAMP talakuls miatt a kapcsolt reakcik egyttesen mr exergonikusak.
A fehrjk kmiai rtelemben aminosavakbl felpl lineris (el nem gaz) polimerek (lsd 4.16. bra).

93

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

Aminosavak, peptidkts, a fehrjk elsdleges s msodlagos


szerkezete

4.16. bra: A polipeptidnek irnyultsga van, a flnc monoton szerkezet, a vltozatossgot az oldallncok
sorrendje jelenti
Mivel az aminosavak nem szimmetrikus molekulk, ezrt a bellk ltrejv polipeptidlncnak irnyultsga
van. A lncnak van egy aminocsoportot tartalmaz vge (amino-lncvg, N-terminlis) s egy karboxil csoportot
tartalmaz vge (karboxil-lncvg, C-terminlis).
A polipeptidlncban szerepl egysgeket aminosav maradkoknak hvjuk, hiszen nem a teljes aminosavak, hanem
a vzkilps utni maradkok (residue) plnek ssze a lncban. Az aminosav maradkokat peptidktsek ktik
ssze. A peptidkts szerkezetvel a kvetkez alfejezet foglalkozik.
A polipeptidlncban az eredeti aminosavak oldallncai vltozatlan formban jelen vannak, ezek lesznek a polipeptid
oldallncai. Az oldallncokon kvli rszt flncnak (vagy peptidgerincnek) hvjuk.
A polipeptid vza, vagyis a flnca teht (a prolin csoportokat leszmtva) egy azonos, ismtld egysgekbl
felpl, homogn struktra. Az aminosav egysgenknti vltozatossgot a lncban egymst kvet oldallncok
sorrendje jelenti. Az egyes peptidek savas, ill. bzikus jellegt, oldhatsgt, kmiai reakcikban val viselkedst
dnten a bennk lv oldallncok kmiai jellege hatrozza meg. A 4.17. bra egy tetrapeptid, azaz ngy
aminosavbl ll peptid szerkezett mutatjuk be.

4.17. bra: A peptidek kmiai karaktert az oldallncok dominljk

94

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

Aminosavak, peptidkts, a fehrjk elsdleges s msodlagos


szerkezete

4.3.2. Fehrjeszerkezeti szintek: primer (elsdleges)


szerkezet
A polipeptidek bevezetsekor magtl rtetden megjelenik az aminosavsorrend fogalma. Emiatt clszer mr
most megemlteni a biokmia ltal definilt fehrjeszerkezeti szinteket. Ngy szerkezeti szintet klntnk el.
Az elsdleges (primer) szerkezet nem ms, mint a fehrje aminosavsorrendje, ms nven szekvencija.
Mint mr lttuk, a polipeptidlncnak van egy flnc rsze. A peptidgerincen lv peptidktsek N-H s C=O
csoportjai hidrognhd kts kialaktsra kpes funkcis csoportok. Ismert nhny olyan szablyos flnckonformci, amelyben az emltett csoportok egymssal hidrognhidakat alaktanak ki. Ezek a szablyos
konformcik kpviselik a fehrjk msodlagos (szekunder) szerkezeti szintjt.
A harmadik fehrjeszerkezeti szint, teht a harmadlagos (tercier) szerkezet nem ms, mint a polipeptidlnc trbeli,
hromdimenzis szerkezete (konformci). A hromdimenzis szerkezetet akkor tekinthetjk ismertnek, ha egy
hromdimenzis koordintarendszerben elhelyezve meg tudjuk adni egy polipeptidlnc sszes atomjnak mindhrom
trkoordintjt.
A negyedleges (kvaterner) szerkezet a tbb alegysgbl ll fehrjk miatt kerlt bevezetsre. A negyedleges
szerkezet ismerete felttelezi az sszes alegysg harmadlagos szerkezetnek ismerett. Ennl a szerkezeti szintnl
azt jellemezzk, hogy az egyes alegysgek a tbbi alegysghez kpest miknt helyezkednek el a trben.

4.3.3. A fehrjk mrettartomnya


A legtbb fehrje kb. 50 2000 aminosav-maradkbl ll. Egy aminosav maradk tlagosan 110 Da, a fehrjk
zme teht 5.500-200.000 Da (5,5-200 kDa) kztti molekulatmeg. Egy tlagos mret fehrje 300-400
aminosavbl ll (~40 kDa). A 4.2. tblzatban szerepl tblzat nhny tipikus pldt mutat be arra, hogy a
fehrjk mret s sszettel szempontjbl milyen vltozatossgot mutatnak. A tblzat egyre nvekv mret
szerinti felsorolsban mutatja be a tipikus pldkat.
4.2. tblzat: Nhny fehrje molekulatmege s alegysg-sszettele

Ennek a tblzatnak a tanulsgai rszleteiben csak a ksbbi fejezetek ismereteinek fnyben lesznek majd vilgosak.
Nhny tanulsgot azonban az rdekessg kedvrt elre megemltnk.
A citokrm-c, a ribonuklez-A vagy a lizozim mind kismret enzimek. Ezek egy olyan mrettartomnyban
vannak, amelynl lnyegesen kisebb mretben valsznleg nem jhet ltre hatkony enzim. Kisebb mret fehrjk

95

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

Aminosavak, peptidkts, a fehrjk elsdleges s msodlagos


szerkezete
teht ismertek, de enzimfehrjk nem. Az enzimek mind gmbszer, globulris fehrjk, amelyeknek rendelkeznik
kell egy vagy tbb szubsztrtkt hellyel, s valamilyen, a kmiai katalzisben fszereppel br kzponti rsszel,
aktv centrummal. A mai ismeretek szerint az enzimkatalzis szempontjbl elengedhetetlen, hogy a katalizl
enzim stabil trszerkezettel rendelkezzen. A jelek szerint a megfelel stabilits, s egyben a szksges funkcionlis
rszeket is tartalmaz struktra ltrehozshoz valamivel tbb, mint 100 aminosav egysg szksges.
A kimotripszinogn s a kimotripszin sszehasonltsa is tanulsgos. A kimotripszin egy fehrjebont enzim, amit
a hasnylmirigy termel. A mirigyben inaktv formban (zimogn) termeldik, amelynek a neve kimotripszinogn.
Ez egyetlen polipeptidlncbl ll. A kimotripszinognben a szubsztrt megktsrt felels rszlet nincs megfelel
trszerkezetben. A blbe rl kimotripszinognt a szintn a hasnylmirigy ltal termelt tripszin nev fehrjebont
enzim aktivlja gy, hogy a kimotripszinognben egyes meghatrozott peptidktseket elhidrolizl. Ennek
eredmnyekppen egy ngy aminosav csoporttal kisebb, immr hrom, diszulfidhidakkal sszekttt
polipeptidlncbl ll, aktv szubsztrtkt appartussal rendelkez forma, a kimotripszin alakul ki.
A hemoglobin is tbb polipeptidlncbl ll, de ennek htterben egszen ms jelensg ll. A hemoglobin egy
valdi tbb alegysges fehrje. Ktfle polipeptidlncbl (alegysgbl) pl fel, mindkt tpusbl kettt tallunk
a mkd fehrjben. A hemoglobinnl mintegy msflszer nagyobb szrumalbumin egyetlen polipeptidlncbl
ll, amely egyetlen gmbszer (globulris), nll feltekeredsre kpes rszbl, ms szval domnbl ll. A tblzat
aljn a szrumalbuminnl jval nagyobb mret fehrjket tallunk. Ezek hatalmas mrete azonban nem azt jelenti,
hogy ezek szerkezete szintn egyetlen, de egyre nagyobb, gmbszer domnen alapulna. A domnek mrete
viszonylag szk tartomnyon bell van, a hidrofb hats miatt kialakul apolros mag mrete ugyanis nem lehet
akrmekkora.
A nagy mretek mgtt rendszerint kt f ok ll. A fehrje llhat pldul nagyjbl tlagos mret alegysgekbl,
de ezek szma akr igen nagy is lehet, lsd a hexokinz, RNS-polimerz, glutamin-szintetz sorozatot. Egy
msik lehetsges ok az, hogy ugyan a fehrje egyetlen polipeptidlncbl (egyetlen alegysgbl) ll, de nagyon
nagyszm, nll feltekeredsre kpes, globulris szerkezeti egysg, teht domn pti fel. Erre plda a hatalmas
mret, egyetlen lncbl ll titin fehrje, ami a harntcskolt izom passzv rugalmassgt biztostja. A titin
fehrjben 244 domn van, amelyeket szerkezetnlkli szakaszok ktnek ssze. A harntcskolt izom mkdsi
egysgn, a szarkomren bell egy-egy titin fehrje tveli a szarkomer egysg hossznak felt. A fehrje egyik
vge a Z-vonalhoz (szarkomer szlhez), mg a msik vge az M-vonalhoz (szarkomer kzephez) ktdik. Az
izom nylsakor a szarkomer hossza nvekszik. Ennek sorn a titin molekula gy tud nylni, hogy a benne lv
domnek sorra letekerednek. Az izom sszehzdsakor a szarkomerek rvidlnek, ekkor az emltett domnek
jra feltekerednek.

4.3.4. Egyszer s sszetett fehrjk


A fehrjk zme pusztn a mr megismert 20-fle aminosavbl pl fel. Ezeket egyszer fehrjknek is nevezik.
Vannak azonban sszetett fehrjk is, amelyek a polipeptidlnc(ok) mellett egyb, nem fehrje termszet
csoportokat is tartalmaznak (lsd 4.3. tblzat).
Amennyiben az utbbiak kovalens mdon ktdnek a fehrjhez, fehrje-konjugtumrl beszlnk. Az sszetett
fehrjk kz tartoznak a glikoproteinek s lipoproteinek is, amelyekben cukor illetve lipid termszet csoportokat
kapcsoldnak kovalensen az oldallncokhoz. A nem fehrje termszet komponenst
kofaktornak hvjuk. A kofaktorok rendkvl sokflk lehetnek (szerves molekulk, ionok, esetenknt fmatomok)
s szerepk is nagyon sokfle lehet. Az enzimek katalitikus folyamataiban rsztvev vagy azt segt kofaktorok
neve koenzim, illetve ers (kovalens) ktds esetn prosztetikus csoport. Az utbbiak zme vitamin termszet
(pldul a B1-vitamin szrmazka, a tiamin-pirofoszft, amely tbbek kztt a piruvt-dehidrogenz enzimkomplex
egyik koenzime).
4.3. tblzat: Az sszetett fehrjk tpusai

96

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

Aminosavak, peptidkts, a fehrjk elsdleges s msodlagos


szerkezete

4.3.5. A peptidkts szerkezete s tulajdonsgai


Trjnk vissza a peptidktsre, ugyanis amint azt ltni fogjuk, ennek szerkezeti tulajdonsgai dnt mrtkben
befolysoljk a fehrjk msodlagos, s ezen keresztl harmadlagos szerkezett.
Kristlyostott peptidek rntgenszrsi adatait elemezve Linus Pauling s Robert Corey az 1930-as vekben arra
jutott, hogy a peptidktsben szerepl sznatom s nitrognatom tvolsga 1,32 Angstrm. Ez a tvolsg kisebb,
mint egy tipikus egyszeres C-N kts tvolsga (1,49 Angstrm), de nagyobb, mint egy tipikus C=N kettskts
tvolsga (1,27 Angstrm). Ez arra utalt, hogy valami mdon a C-N kts rszlegesen kettskts termszet.
Pauling s Corey azt is megllaptottk, hogy a peptidkts planris szerkezet: a benne szerepl OCNH atomok,
valamint a N- s C-atomhoz kapcsold 1-1 C-atom, teht mindsszesen 6 atom egy skban van.
Vilgoss vlt, hogy a peptidkts elektronszerkezete nem rhat fel valsghen gy, hogy a ktsben lv atomok
kztt kizrlag egyszeres s kettsktseket feltteleznk. A vals elektronszerkezet egyfajta kztes llapotot
jelent kt hatrszerkezet kztt, ahogyan azt a 4.18. bra mutatja. Az egyik hatrszerkezetben (4.18. bra baloldaln)
a sznatom s az oxignatom kztt kettskts van, mg a sznatom s a nitrognatom kztt egyszeres kts
van, s egyik atom sem hordoz nett tltst.

4.18. bra: A peptidkts delokalizlt elektronszerkezete s a kt hatrszerkezet


A msik hatrszerkezetben (4.18. bra jobboldaln) a sznatom s az oxignatom kztt egyszeres, az sznatom
s a nitrognatom kztt kettskts van, az oxignatom ekkor egyszeresen negatvan, mg a nitrognatom
egyszeresen pozitvan tlttt.
A vals szerkezet (4.18. bra kzepn) a kt hipotetikus hatrszerkezet kombincija, melyben a sznatom s az
oxignatom, valamint a sznatom s a nitrognatom kztt rszleges kettskts van, az oxignatom rszleges
negatv tlts, a nitrognatom pedig rszleges pozitv tlts hordoz.
A kt hatrszerkezet a valsgban teht nem ltezik, a vals szerkezet nem oszcilll a kt hatrszerkezet kztt.
A vals szerkezet egyetlen stabil szerkezetet jelent, amelyben tvzdnek a kt hipotetikus hatrszerkezet egyes
tulajdonsgai. A delokalizlt elektronszerkezet kt -plya formjban jn ltre (lsd 4.19. bra).

97

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

Aminosavak, peptidkts, a fehrjk elsdleges s msodlagos


szerkezete

4.19. bra: A peptidkts delokalizlt elektronszerkezete


Mivel ezek miatt a sznatom s a nitrognatom kztt nem egyszeres kovalens kts van, ezrt a szn s a
nitrognatomot sszekt vonal, mint tengely krl nem tud szabadon elfordulni egymshoz kpest a molekula
kt rsze. Pauling s Corey kvetkeztetsnek mindenben megfelel mdon a peptidktsben rsztvev, illetve
azt szeglyez sszesen 6 atom egy skban van.
A 4.20. bra peptidkts transz konfigurciban van, a C=O s az N-H csoportok a C-N kts ltal meghatrozott
egyenes kt tellenes oldaln vannak, ahogyan azt a 4.20. bra rszletesebben is szemllteti, bemutatva az egy
skba kerl hat atom tekintetben a ktshosszakat s a ktsszgeket is.

4.20. bra: A delokalizlt szerkezet peptidktsre jellemz ktsszge s ktshosszak


Az emltett 6 atom gy is egy skban lehet, ha a peptidkts cisz konfigurcij. Ezt a 4.21. bra illusztrlja.
A cisz konfigurciban a peptidkts kt oldaln lv C atomokhoz kapcsold oldallncok azonban olyan
kzelsgbe kerlnek, hogy a kzttk fellp rvidtv taszts miatt ez a konfigurcis llapot energetikailag
rendkvl kedveztlen, a transz konfigurcihoz kpest magasabb szabadentalpia szintet jelent. Emiatt az ismert
fehrjeszerkezetekben hacsak nem X-Pro peptidktsrl van sz-, a cisz konfigurci csak pr ezrelkben fordul
el. Emlkezznk vissza: a termodinamikai alapismeretekben lertak szerint az egymssal egyenslyban lv
llapotok elfordulsi arnyait a kztk lv szabadentalpia klnbsg hatrozza meg.
Az X-Pro peptidktsek esetben azonban, ahogyan azt a 4.21. bra als rsze illusztrlja, mind a transz, mind a
cisz konfigurci esetben tl kzel kerlnek egymshoz bizonyos molekularszletek. Emiatt a kt llapot kztti
szabadentalpia szint klnbsge kisebb. A transz/cisz megoszls az X-Pro ktsek esetben ~ 95% / 5% megoszlst
eredmnyez.

98

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

Aminosavak, peptidkts, a fehrjk elsdleges s msodlagos


szerkezete

4.21. bra: A peptidkts cisz s transz konfigurcij llapota ltalnos esetben, illetve a prolin esetben

4.3.6. A fehrje flnc (peptidgerinc) konformcijnak


geometriai jellemzse
A fehrje peptidgerincn rendre N-C-C-N ktsek kvetik egymst. A flnc konformcija egyrtelmen
megadhat az emltett ktsek mentn ltrejv szg-elfordulsokkal azaz torzis szgekkel. Ahogyan azt az imnt
elemeztk, a C-N kts krli elfordulssal a peptidkts planaritsa miatt valjban nem kell foglalkoznunk. A
flnc konformcijnak megadshoz teht elegend az N-C ktsek krli, , illetve a C-C ktsek krli
torzis szgek ismerete, ahogyan azt a 4.22. bra is mutatja.

4.22. bra: A flnc konformcija egyrtelmen megadhat az N-C ktsek krli , illetve a C-C ktsek
krli torzis szgekkel
Annak rdekben, hogy egyrtelm legyen a , szgek jelentse, a 4.23. bra segtsgvel rszletesen is
bemutatjuk a torzis szgek defincijt.
A torzis szget ngy, egymst a molekuln bell sorban kvet, atom vonatkozsban definiljuk. A 2. s 3. atom
kztti kts krli elforduls mrtkt adjuk meg. A torzis szg az mutatja meg, hogy a 2., 3. s 4. atom ltal
definilt sk hny fokkal van elfordulva az 1., 2. s 3. atom ltal definilt skhoz kpest. Ha ez az elforduls az
ramutat jrsval megegyez, akkor a szget pozitv eljelnek, ha az ramutat jrsval ellenttes, akkor
negatv eljelnek tekintjk, gy az sszesen 360 fokot egy 0 s plusz 180 fok, valamint egy 0 s mnusz 180 fok

99

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

Aminosavak, peptidkts, a fehrjk elsdleges s msodlagos


szerkezete
tartomnyra bontjuk. A 0 fok esetn az 1. s a 4. atom tfed pozciban van. A + 180 s a 180 fok azonos
llapotot jelent, amikor az 1. s a 4. atom ppen ellenttes irnyban llnak.
Visszatrve a fehrje flnc esetre: az N-terminlistl a C-terminlis fel haladva a szget rendre a C-N-C-C
vonatkozsban, mg a szget az N-C-C-N vonatkozsban definiljuk. Lthat, hogy az N-terminlison lv
els aminosav csoport esetben szget nem lehet rtelmezni, mg a C-terminlis csoport esetben szget nem
lehet rtelmezni, hiszen az utols C-atomot nem kveti N-atom.

4.23. bra: A torzis szgek bevezetsnek elve, s az elv alkalmazsa a polipeptidlncra


Egy N tagszm peptid flncnak konformcija teht 2N-2, azaz 2(N-1) torzis szggel jellemezhet. Fontos
kiemelni, hogy ez a lers az oldallncok konformcijval nem foglalkozik!
A fentiek figyelembevtelvel teht a peptidgerinc loklis konformcija minden lnckzi aminosav csoport
esetben megadhat egyetlen / szgprral.
Ennek rendkvl szemlletes grafikus bemutatsra szolgl az 1963-ban bevezetett Ramachandran-diagram,
amit a 4.24. bra illusztrl.
A Ramachandran diagram vzszintes tengelyn a , fggleges tengelyn pedig a szget brzoljuk, mindkt
esetben a mr ismertetett -180 s 180 fokok kztti tartomnyban. Ezltal egy ngyzetet kapunk, amelyben minden
egyes ponthoz egyetlen / szgpr tartozik.
A 4.24. bra azt mutatja be, hogy amennyiben a polipeptidlncban alaninok kvetik egymst, mely szgprok
valsulhatnak meg. A sttzld tartomnyt olyan szgprok alkotjk, amelyek esetn nincs funkcis csoportok
kztti tkzs. Ezek a termodinamikailag legkedvezbb flnc konformcikat reprezentljk. Az egyre halvnyabb
zld sznek a termodinamikailag egyre kevsb kedvez, de mg megvalsul konformcis llapotokat mutatjk.
A szrke terletre olyan szgprok esnek, amelyek esetben egyes funkcis csoportok tfedse olyan nagymrtk
lenne, hogy a rvidtv taszts miatt az adott llapot nem jhet ltre. Vegyk szre, hogy az elmletben
rendelkezsre ll szgproknak a valsgban csak egy kis hnyada valsulhat meg.

100

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

Aminosavak, peptidkts, a fehrjk elsdleges s msodlagos


szerkezete
Ha a polipeptidben alanin helyett a legkisebb oldallnc glicin szerepel, gy a megengedett tartomny nagyobb,
ha az alaninnl nagyobb oldallnc aminosavak szerepelnek, akkor pedig kisebb.

4.24. bra: Torzis / szgprok brzolsa a Ramachandran diagramon


A 4.25. brn pldaknt vizsgljuk meg, hogy a diagram kzept reprezentl 0/0 szgpr a valsgban mirt
nem valsulhat meg. Az bra vilgosan mutatja, hogy a = 0 / szgpr azrt nem valsulhat meg, mert az adott
aminosav csoport eltti aminosav egysg karbonil oxignje tkzne az adott aminosav csoportot kvet aminosav
egysg N-H csoportjval.

4.25. bra: A 0/0 / szgprhoz tartoz konformci sztrikus tkzs miatt nem valsulhat meg

4.4. Fehrjeszerkezeti szintek: msodlagos


szerkezet
A Ramachandram diagram egy-egy megengedett / szgprval jellemzett konformcijnak aminosavegysgenknti ismtlsvel szablyos, repetitv, szerkezetek jhetnek ltre. Ezek a potencilis szablyos szerkezetek
azonban csak akkor jnnek valjban ltre, ha azokat valami stabilizlja.
A ltez repetitv szerkezetekben a megfelel / szgprok ismtldse a peptidgerincen belli funkcis
csoportokat olyan orientciba hozza, hogy azok kztt szerkezetstabilizl hidrognhdak jnnek ltre. Az gy
kialakul szablyosas ismtld flnc / szgprok jelentik a fehrjk msodlagos szerkezett.

101

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

Aminosavak, peptidkts, a fehrjk elsdleges s msodlagos


szerkezete
A legelterjedtebb msodlagos szerkezet tpusok az -hlix, a -red, a klnbz hajtkanyarok, valamint a
kollagn hlix (lsd 4.5.3. fejezet; ez utbbit konformcija nagyon hasonlt a jegyzetben nem trgyalt poliprolinII hlixhez).
A 4.26. bra mutatja, hogy melyik az a kt szgpr, amelynek ismtldsvel a kt leggyakoribb stabil msodlagos
szerkezeti elem, az -hlix, a -red jn ltre.

4.26. bra: A kt energetikailag legkedvezbb / pr ismtldsvel jn ltre az -hlix s a -red


Mieltt rszletesebben megismerkednnk ezekkel a szerkezeti tpusokkal, vizsgljuk meg, miknt rhatk le
ltalnossgban, s hogyan jellemezhetk a szablyos szerkezetek. Ezt a 4.27. bra mutatja be.

4.27. bra: Az elmleti szablyos szerkezetek nhny alapadattal megadhatk


A / szgprok ismtlsvel a peptidgerinc trben spirlis formba rendezdik. A monomer egysgekbl ll
lnc alkotta spirlt alapveten hrom adattal lehet jellemezni: milyen irnyba tekeredik a spirl, egy teljes fordulatra
hny monomer egysg jut (jellse n), s egy monomer egysgre mekkora menetemelkeds jut (jellse h,
mrtkegysge nm vagy ). A kt utbbi szorzatbl szrmaztatott nh = p megmutatja, hogy egy teljes krfordulat
megttele mekkora emelkedssel jr. Az n nem kell, hogy egsz szm legyen. Kzmegegyezsre jobbmenetes
spirl esetben az n pozitv, balmenetesnl n negatv.
Ahogyan azt a 4.27. bra is illusztrlja, amennyiben nincs menetemelkeds (p = 0), akkor a lnc gyrbe zrul.
Amennyiben p > 0, gy egy spirlt, a biokmia nyelvn hlixet kapunk.

102

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

Aminosavak, peptidkts, a fehrjk elsdleges s msodlagos


szerkezete
Nzzk meg mikor jobbmenetes, s mikor balmenetes a hlix. Pozcionljuk a hlixet gy, hogy a tengelye ppen
felnk nzzen. Ezek utn a hlix felnk es vgrl elindulva nzzk meg, hogy mikzben a hlixen haladva
tvolodunk, milyen irnyban kerljk meg a hlix tengelyt. Ha ramutat jrsval egyezen, akkor a hlix
jobbmenetes, ha ramutat jrsval ellenttesen, akkor balmenetes.
Ezek utn nzzk meg, melyek a leggyakoribb olyan vals szablyos msodlagos szerkezetek, amelyeket flncon
belli stabilizl klcsnhatsok stabilizlnak.

4.4.1. A msodlagos szerkezetek ksrletes igazolsa


Amint azt a peptidkts szerkezetnek ismertetsekor mr emltettnk, az 1930-as vekben mr sikerrel alkalmaztk
a rntgendiffrakcit kismret, kristlyosthat szerves molekulk trszerkezetnek vizsglatra. A
rntgendiffrakcirl rszletesebben a globulris fehrjk trszerkezett trgyal 5.1. fejezetben runk. A molekulk
kristlyszerkezetben mutatott szablyos elrendezdse elengedhetetlen felttele volt a szablyos rntgenszrdsi
mintzat ltrejttnek.
A fehrjk kristlyostsa valjban mr az 1800-as vek kzepn elkezddtt. Az els fehrjekristlyt Friedrich
Hnefeld, a hemoglobin felfedezje rta le. Mivel a kmia terletn a kristlyosts a homogn formban trtn
izolls egyik fontos eljrsa volt, a fehrjket is elssorban ilyen okok miatt kezdtk el kristlyostani. Az els
enzimkristlyt James Sumner lltotta el 1926-ban, amikor mg nem volt nyilvnval, hogy az enzimek fehrjk.
A kristlyostssal ezt sikerlt bizonytani.
Fehrjekristlyok teht mr rendelkezsre lltak, de az ilyen kristlyok rntgenszrsi kpe tl komplexnek bizonyult
az rtelmezskhz. A kristlyostott fehrjk mind globulris fehrjk voltak, amelyek trszerkezete meglehetsen
komplex. Ugyanakkor ebben az idszakban mr elkezddtt a biolgiai eredet rostok rntgendiffrakcis
vizsglata is. Az ilyen rostokat a globulris fehrjknl egyszerbb felpts molekulk alkottk, s br ezek
elrendezdse a rostban nem olyan szablyos, mint egy valdi kristlyban, de elegenden szablyosnak bizonyult
ahhoz, hogy jellegzetes rntgenszrsi mintzatokat eredmnyezzen.
Tipikus pldk voltak ebben az idszakban a textilipar ltal sztnztt kutatsok, amelyek sorn pldul a pamutbl
(lsd a poliszacharid, cellulz), a selyembl (lsd a fibroin fehrje) vagy a gyapjbl (lsd a keratin fehrje)
szrmaz rostok szerkezett igyekeztek feltrni.
A selyem vizsglatnak els eredmnyeit japn kutatk, Nishikawa s Ono szolgltattk 1913-ban, akik
megllaptottk, hogy a selyemszl rendezett szerkezetet mutat. Az els szisztematikus fehrjeszerkezeti vizsglat
William Astbury nevhez fzdik, aki az 1930-as vekben, a gyapjban s az emberi hajban is megtallhat
keratin fehrje szerkezett, illetve a f ktszveti fehrje, a kollagn szerkezett vizsglta.
Ezek utn ismerkedjnk meg hrom tipikus msodlagos szerkezeti tpussal.

4.4.2. A jobbmenetes -hlix szerkezet


A jobbmenetes -hlix az elsknt felismert msodlagos szerkezeti elem, amelyet Linus Pauling s Robert Corey
rt le 1951-ben. Ez egyben a leggyakoribb msodlagos szerkezeti elem. Jellemz adatai a kvetkezk: n=3,6; h=1,5
teht p = hn = 5,4 . Egy fordulatra teht tlagosan 3,6 aminosav csoport jut, csoportonknt a hlix emelkedse
csoportonknt 1,5 , mg teljes fordulatonknt 5,4 . Az ehhez a szerkezethez tartoz idelis torzis szgpr: =57, =-47.
Az -hlix szerkezetben H-hidak jnnek ltre a hlixben szerepl aminosav csoportok karbonil-oxignje (mint
akceptor) s a szekvenciban 4 csoporttal tvolabb es aminosav maradk N-H csoportja (mint donor) kztt, teht
egy n(C=O) / n+4(N-H) mintzat szerint. Ezt a 4.28. bra illusztrlja.
Jl lthat, hogy a szerkezet egyetlen rvid, folytonos lncszakaszon bell alakul ki. A klcsnhatsban els
megkzeltsben az oldallncok nem vesznek rsz, hiszen ezek a hlix tengelyre nagyjbl merlegesen kifel
mutatnak. Ez jl ltszik a 4.28. bra goly-plcika modelljn is, amelynl a hlix tengelye felnk mutat. Az ilyen
brzols azonban annyiban flrevezet, hogy a valsgban a hlix belsejben nincs reg, a trkitlts tkletes.
Ezt a trkitltses modell jl illusztrlja.

103

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

Aminosavak, peptidkts, a fehrjk elsdleges s msodlagos


szerkezete

4.28. bra: Az -hlix szerkezete tbbfle brzolsban, s a szerkezetet stabilizl hidrognhidak


A H-hidat kpz atomok kztti a szekvenciban egymst kvet atomok szma: 13, ezrt az -hlix egy msik
egyezmnyes elnevezse: (3,613-hlix). Ezt mutatja a 4.29. bra).

4.29. bra: Az -hlixben H-hidak jnnek ltre az aminosav csoportok karbonil-oxignje s a szekvenciban
4 csoporttal tvolabb es aminosav maradk N-H csoportja kztt
Az ismert fehrje trszerkezetek alapjn az -hlixek tlagos hossza ~12 aminosavnyi (18 ).
A peptidkts sajt diplus momentuma miatt az azonos irnyban ll peptidktsek a hlixnek ered diplus
momentumot klcsnznek (lsd 4.30. bra).
Az amino-terminlis vgnl savas, a karboxil-terminlis vgen bzikus aminosavak stabilizlhatjk a diplust. A
H-hidak elrendezdsnek logikja miatt az -hlixben lv els 4 aminosav egysg peptidil N-H csoportja, illetve
az utols 4 aminosav egysg C=O csoportja szmra nincs gerinc eredet hidrognhd partner. Ezt kompenzland,
az eddig megismert fehrjeszerkezetekben gyakran tallhatk a -hlixek kt vgt szeglyez olyan szekvencik,

104

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

Aminosavak, peptidkts, a fehrjk elsdleges s msodlagos


szerkezete
amelyek oldallncai kpesek hidrognhd ktseket ltesteni az emltett peptidilcsoportokkal. Erre a szerkezeti
megoldsra a hlix sapka (capping) elnevezs terjedt el.

4.30. bra: peptidktsek sajt diplus momentum a hlixnek ered diplus momentumot klcsnz

4.4.3. A -lemez szerkezet


A -lemez szerkezetet -lncok hozzk ltre a lncok kztti hidrognhd ktsek rvn. A -lncban a flnc
teljesen nyjtott szerkezet.
A szerkezetre jellemz alapadatok a kvetkezk: n = 2; h = 3,4 . Ebben az esetben teht kt aminosav csoport
jut egy teljes kr megttelre, ami miatt a spirl valjban egy teljesen nyjtott, lapos szalag.
Vegyk szre, hogy itt az egy egysgre jut menetemelkeds tbb mint ktszeresen meghaladja az -hlixre
jellemz rtket. A -lncok egymshoz kpest ktfle elrendezdsben alkothatnak lemezeket, ahogyan azt a
4.31. bra mutatja. A lncok elrendezdse lehet antiparallel s parallel.
Az antiparallel esetre a jellemz torzis szgpr: = 139, = +135, mg a parallel esetre:
= 119, = +113.
Mint lthat, a -lemezt nem felttlenl olyan lnc rszletek alkotjk, amelyek a szekvenciban egymshoz kzel
esnek. Az egyes lncok egymstl tvol is lehetnek a primer szerkezetben. A 4.31. bra azt is mutatja, hogy
egyetlen lemezen bell lehetnek parallel s antiparallel elrendezds -lncok is. Az oldallncok a lncon haladva
felvltva a lemez skja fl s al nylnak. A hidrognhidak a parallel lncok kztt kevsb egyenesek (a donorhidrogn-akceptor atomok kevsb esnek egy vonalba, kiss jobbra csavarodnak), de a lncon egyenletesen elosztva
helyezkednek el.
Az antiparallel lncoknl a H-hidak egyenesebbek, de kevsb egyenletesen oszlanak el a szerkezetben.
A kialakul -lemez lehet tisztn parallel, antiparallel, vagy vegyes. Az ismert fehrjeszerkezetek alapjn a lemezek rendszerint 2-12 lncbl llnak, mg a -lncokat tlagosan 5-12 aminosav maradk alkotja.

105

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

Aminosavak, peptidkts, a fehrjk elsdleges s msodlagos


szerkezete

4.31. bra: A -lemezben az egyms melletti lncok lehetnek parallel s antiparallel lefutsak
Ahogyan azt a 4.32. bra s 4.33. bra mutatjk, a -lemezek skja, legyen sz akr parallel, akr antiparallel
(vagy vegyes) lemezrl, paravnszeren hajtogatott (redztt). Az egyms mell rendezd szlakban az egyms
mell kerl aminosav egysgek oldallncai azonos irnyba mutatnak, s gy a sknak mindig azonos oldalra
kerlnek. A szekvenciban egymst kvet oldallncok, a szekvenciban haladva rendre hol a sk egyik oldaln,
hol a sk msik oldaln helyezkednek el.

4.32. bra: A parallel a -lemezek trszerkezete

106

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

Aminosavak, peptidkts, a fehrjk elsdleges s msodlagos


szerkezete

4.33. bra: Az antiparallel a -lemezek trszerkezete

4.4.4. -kanyarok
A hlixek s -lncok egyirnyba halad szerkezetek. A globulris fehrjkben ezekbl a szerkezetekbl vissza
kell kanyarodni ahhoz, hogy egy gmbszer hromdimenzis szerkezet jjjn ltre. A visszakanyarods trtnhet
nagyon rvid szakasz ignybevtelvel, hajtszeren. Ennek a megoldsnak a szablyos szerkezeti elemei a
-kanyarok, amelyekre a 4.34. brn ltunk kt pldt. Az brn az egyes aminosav csoportokat gmbk jellik.
A II. -kanyar tpus harmadik aminosav-csoportja mindig glicin.

4.34. bra: Kt gyakori -kanyar felptse


A 4.35. bra sszefoglalan illusztrlja, hogy a msodlagos szerkezeti elemek jellemz torzis szgprjaik miatt
hol helyezkednek el a Ramachandran diagramon.

107

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

Aminosavak, peptidkts, a fehrjk elsdleges s msodlagos


szerkezete

4.35. bra: Az egyes gyakori msodlagos szerkezeti elemek pozcija a Ramachandran diagramon
Az brn szerepel nhny olyan vltozat vagy tpus, amelyek mg nem kerltek megemltsre. A -lemezekkel
kapcsolatban eddig azt az esetet trgyaltuk, amikor a lemez egy skban van. A globulris fehrjkben lv -lemezek
azonban tipikusan nem sk, hanem hajltott, tekered lapot kpeznek. A 4.35. bra illusztrlja a jobbra csavarod
-lemez szerkezetet, s jelzi azt a diagram terletet is, ami az ehhez a szerkezethez tartoz torzis szgproknak
felel meg.
Eddig csak jobbmenetes -hlixekrl ejtettnk szt. A flnc azonban ellenkez irnyban is tekeredhet gy, hogy
a peptidgerinc csoportok szablyos hidrognhd ktseket hoznak ltre. Ez egy balmenetes -hlixet eredmnyezne.
A balmenetes -hlixben az oldallncok rszlegesen tkznnek a flnc ms csoportjaival, ezrt a fehrjkben
nem igazn jnnek ltre ilyen hlixek. A Ramachandran brzols mgis jelli ezt a tpust. Ennek az oka az, hogy
br kiterjedt balmenetes hlixek nem jhetnek ltre, egy-egy nhny aminosav csoportot tartalmaz rvid szakasz
mgis felvehet balmenetes hlix szerkezetet.
A 4.35. bra jelez egy kollagn tripla-hlix szerkezetet is, amellyel a fibrillris fehrjkkel foglalkoz fejezetben
tallkozunk (lsd 4.5.3)
Nzzk meg egy globulris fehrje, a szrumalbumin Ramachandran diagramjt (lsd 4.36. bra).
Az bra a polipeptidgerinc sszes torzis szgeit megjelenti egyetlen Ramachandran diagramon. Ami elsre
szembetl, hogy az aminosav-csoportok elspr tbbsgnek konformcis llapota a diagram zlddel jelzett,
teht az alaninokra vonatkoz elmleti szmtsok alapjn funkcis csoport tkzsekkel nem jr, megengedett
terletre esik. Az is ltszik, hogy a csoportok legnagyobb hnyada -hlix konformciban van, mg maradk
zme -lemezeket alkot. Csak elvtve tallunk olyan csoportot, amely konformcija tiltott znra esik. Az ilyen
csoportok ltezsre kt f magyarzat van. Az egyik, hogy ezek glicinek, amelyek szmra nagyobb megengedett
konformcis fellet ll rendelkezsre a Ramachandran diagramon, mint alanin rszre. Ezrt az adott konformci
nem jr szerkezeti feszltsggel.

108

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

Aminosavak, peptidkts, a fehrjk elsdleges s msodlagos


szerkezete

4.36. bra: A szrumalbuminban szerepl aminosav-csoportok / szgprjai a Ramachandran diagramon


A msik lehetsg, hogy az adott csoport nem glicin, a loklis konformci szerkezeti feszltsggel jr, de mgis
ltrejhet, mert azt egyb, kzeli klcsnhatsok kompenzljk, stabilizlva a szerkezetet.
A msodlagos szerkezetek ltrejttben az oldallncoknak alrendelt szerep jut, hiszen ezeket a szerkezeteket
flnc csoportok kztti hidrognhidak stabilizljk. Ennek ellenre az ismert fehrjeszerkezetekbl szrmaz
statisztikk alapjn vilgos, hogy az egyes aminosav csoportok eltr gyakorisggal fordulnak el a hrom f
msodlagos szerkezeti formban. Ezt illusztrlja a 4.37. bra.

4.37. bra: Az egyes aminosavak eltr arnyban szerepelnek klnbz msodlagos szerkezeti elemekben
Az 4.37. bra a 20 fehrjealkot aminosavat az alapjn csoportostja, hogy milyen gyakorisggal fordulnak el
-hlix szerkezetben. Az aminosavak fellrl lefel cskken gyakorisg szerint kerltek felsorolsra. -hlix
szerkezetben leginkbb azok az aminosavak fordulnak el, amelyek oldallnca elg nagymret ahhoz, hogy vdje

109

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

Aminosavak, peptidkts, a fehrjk elsdleges s msodlagos


szerkezete
a hlixben lv hidrognhidakat a vz tmadsa ellen. Emellett az is fontos, hogy az oldallnc ne legyen kpes
hidrognhd partnerknt versengeni a gerinc csoportokkal. A hlixben a kvetkez okok miatt lehet alacsony az
aminosav gyakorisga: hidrognhidat knl a flnc csoportok szmra (pl. Ser, Thr, Asn, Tyr); tl kicsi az oldallnca
ahhoz, hogy vdje a hidrognhidakat (Gly) nincs flnc N-H csoportja, amin keresztl a hlix stabilizl flnc
hidrognhd kialakul (Pro).
A -lemezekre az jellemz, hogy ezeknl maximlis hely nylik az oldallnc elhelyezsre. Ezrt a legnagyobb
trkitlts oldallncok gyakran szerepelnek -lemezek szerkezetben. A rvid oldallnc, hidrognhidat kpz
aminosavak (Asp, Ser, Asn), valamint a prolin s a glicin itt is alulreprezentltak.
A -kanyarokban fellreprezentlt a glicin s a prolin, valamint egyb, a mr emltett szerkezetek szmra
szerkezettr tulajdonsg Asp, Ser s Asn.

4.5. A fibrillris fehrjk trszerkezete


A msodlagos fehrjeszerkezeti szint ismertetse utn rtrhetnk a fibrillris fehrjk tmakrre. A fibrillris
fehrjk trszerkezett egy-egy msodlagos szerkezeti tpus dominlja, ezrt rdemes velk ezen a ponton
megismerkedni. A fibrillris fehrjk szerkezeti funkcival rendelkeznek, s mindig tbb-alegysgesek, teht
negyedleges szerkezettel brnak. A globulris fehrjkkel ellenttben ezrt a fibrillris fehrjk esetben nem
kln el vilgosan egy harmadlagos szerkezeti szint. Hrom jellegzetes pldval ismerkednk meg, ezek az
-keratin, a selyem fibroin, s a kollagn. Ezeknl a fehrjknl ltvnyosan tetten rhet, hogyan hatrozza meg
a fehrje aminosavsorrendje a fehrje trszerkezett, illetve a trszerkezet a fehrje egyb tulajdonsgait, s ezen
keresztl a funkcit.

4.5.1. A keratin
A keratin nagy tmegben van jelen a br elszarusod felhmjban, s annak kpzdmnyeiben (haj, szr, szaru).
Korbban -keratinnak neveztk, mivel az -hlix dominl benne. A keratin kt jobbmenetes -hlix balmenetes
szuperhlixe. A szuperhlix (angolul coiled-coil, azaz csavart csavarods) egy krbeforduls sorn 5,1 -t
emelkedik.
A keratin lnc aminoterminlis s karboxiterminlis vge egy-egy kismret globulris fejet kpez. Ezeket
leszmtva a fehrje aminosavsorrendjre az jellemz, hogy a kvetkez mintzat ismtldik benne nagyon nagy
szmban: (abcdefg)n, ahol az a s d aminosavak hidrofb termszetek. Ez a heptd ismtlds -hlix kpzdst
segti el, de ezen fell egy msik fontos tulajdonsgot is diktl. A szekvenciban egymst szablyos mintzat
szerint kvet hidrofb oldallncok az -hlix oldaln szablyos rendben jelennek meg (lsd 4.38. bra).

4.38. bra: A keratint alkot kt -hlix kztti trrszbe apolros aminosavak helyezkednek el
A 4.38. bra fellnzetben mutat kt -hlix-et. Mindkt hlixben egy oldalra kerlnek a hidrofb oldallncok.
Ezek a hlixek a hidrofb oldalukkal egyms fel fordulva a hidrofb effektusnak ksznheten sszetapadnak.
Trben brzolva mg jobban ltszik a szerkezet kialakulsnak mdja (lsd 4.39. bra). Az -hlixben egymst
periodikus rendben kvet apolros aminosavak egyfajta hidrofb hullmvonalat kpeznek. A keratin szerkezetben
kt jobbmenetes -hlix tekeredik egyms kr balmenetes szuperhlixet alkotva gy, hogy hidrofb hullmvonalaik
fedsbe kerlnek, s gy egyetlen kzs hidrofb varrat alakul ki a kt lnc kztt. Felmerlhet a krds, hogy
mirt hetes periodicits figyelhet meg a coiled-coil szerkezetben? A vlasz abbl addik, hogy az -hlix egy

110

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

Aminosavak, peptidkts, a fehrjk elsdleges s msodlagos


szerkezete
menetmagassgra 3,6 aminosav jut, a szuperhlixben viszont az elemi hlixeknek a ketts lncra vonatkoztatott
menetemelkedse, a csavarods miatt 3,5-re cskken, azaz kt fordulat utn pontosan tfednek a 4.38. bra lthat
a s d pozcik.

4.39. bra: A keratin szuperhlix (coiled-coil) trszerkezete a hidrofb varrattal. A baloldali brn csak a
flnc szerepel, a jobboldali brn az oldallncok is. gy lthat, hogy melyik az a trrsz, amelyben a hidrofb
oldallncok egymssal klcsnhatst ltestenek.
A ktlnc keratin molekulk a 4.40. brn illusztrlt mdon protofilamentumokba rendezdnek. A keratin
szekvencijban nagy szmban fordul el cisztein. Az egyms mell rendezd dimerek kztt diszulfidhidak
alakulnak ki. A lgy keratinban, mint ami pldul a felhmban lv sejtekben tallhat, kisebb arnyban van
cisztein, mint a kemny keratinban, amely pl. a hajban, vagy a krmben fordul el.
Kt protofilamentum egyms mell rendezdve protofibrillumot alkot, mg ngy protofibrillum egyttese
mikrofibrillumot hoz ltre.
Vizsgljuk meg, milyen jellegzetes tulajdonsgai vannak a keratinnak, s hogyan kvetkeznek ezek a szekvencijbl,
illetve szerkezetbl. Alighanem a keratin a legellenllbb fehrje. Vzben praktikusan nem oldhat, ami jl
magyarzhat egyrszt a zmmel hidrofb sszettelvel, msrszt a diszulfidhidakkal stabilizlt komplex
szerkezetvel.

111

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

Aminosavak, peptidkts, a fehrjk elsdleges s msodlagos


szerkezete

4.40. bra: A keratin szerkezet egy tbbszrsen sszetett struktra, a mikrofibrillum alapeleme
A keratintartalm struktrk, mint pldul a haj, kevss nyjthat. Ez is a diszulfidhidaknak tudhat be.
Reduklszerek hatsra azonban a hajszl mintegy ktszeres hosszsgra nyjthat. Ilyenkor a szuperheliklis
illetve az -hlix szerkezet megsznik, s ideiglenesen -lemezes szerkezet alakul ki. Ezt a hatst hasznljk ki a
dauerols sorn (lsd 4.41. bra).

4.41. bra: A keratin natv szerkezetre jellemz diszulfidhidak ideiglenesen trendezhetk


A nedves hajba reduklszereket juttatva a diszulfidhidakat felbontjk. A haj feltekeredsvel az egyes keratin
egysgek egyms mellett elcssznak. Oxidlszer hatsra a keratin egysgek megvltozott helyzete rgzthet.
Az egyenes haj gy gndrr tehet, illetve a gndr haj kiegyenesthet. A fodrszok nagy szerencsjre a hats
ideiglenes. A megvltoztatott szerkezetben a keratin nem az aminosavsorrendje ltal diktlt llapotban van. A
szerkezeti feszltsgek hatsra a fesztett diszulfidhidak idvel felbomlanak, a haj visszanyeri eredeti llapott,
a natv diszulfidhidak jra kialakulnak.

112

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

Aminosavak, peptidkts, a fehrjk elsdleges s msodlagos


szerkezete
Szintn fleg a diszulfidhidak nagy szma magyarzza azt a tnyt, hogy a keratin a legtbb llny szmra
emszthetetlen. A fehrjebont enzimek hiba hastjk el a peptidktseket, a keletkezett peptideket gy is
diszulfidhidak tartjk egyben. Ugyanakkor a ruhamolyok gond nlkl fogyasztjk a fleg keratinbl ll gyapjt,
mivel az emsztrendszerk merkaptnokat termel, amelyek redukljk a diszulfidhidakat.

4.5.2. A selyem fibroin


A selyem f alkoteleme a fibroin fehrje. A selyem fibroin fehrjben a kvetkez szekvencia motvum ismtldik:
(Gly-Ser-Gly-Ala-Gly-Ala)n. A szekvencira teht az jellemz, hogy minden msodik pozciban a legkisebb
oldallnc aminosav, a glicin szerepel. A glicinek kztti pozcikban a mretsorrendben soron kvetkez, szintn
kismret alanin, vagy szerin lehet.
A fibroin fehrje teljesen nyjtott -lncok formjban van jelen. A -lncok a selyemszl irnyban futnak, s
antiparallel -lemezeket alkotnak a lncok kztt kialakul hidrognhd ktsek rvn (lsd 4.42. bra).

4.42. bra: A selyem fibroin trszerkezeti modellje


A lncok azonos regiszterbe rendezdnek a lemezek ltrehozsakor, teht a glicinek mellett glicinek, a szerin/alanin
csoportok mellett szerin/alanin csoportok helyezkednek el. Ennek eredmnyekppen a lemezek egyik oldaln
kizrlag glicin oldallncok nylnak ki, a msik oldaln pedig kizrlag szerin vagy alanin oldallncok nylnak
ki.

113

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

Aminosavak, peptidkts, a fehrjk elsdleges s msodlagos


szerkezete
Ennek ksznheten az egyes lemezek maximlis trkitltssel lapoldhatnak egymsra. Az egyik lemez glicines
oldala egy msik lemez szintn glicines oldala fel fordul. A szerin/alanin oldallncokat hordoz oldalak szintn
azonos sszettel oldalakkal kpesek maximlis trkitltssel sszetapadni.
A szerkezetet a lncok irnyban teht kovalens ktsek (peptidktsek), a lncokra merlegesen a lemezeken
bell hidrognhd ktsek, mg a lemezek kztt gyenge msodlagos ktsek tartjk egyben.
Selymet egyes zeltlbak (pl. lepkk lrvi s pkok) termelnek. A fibroin szerkezeti fehrje mellett ezek az
zeltlbak egy ragasztfehrjt is termelnek, ebbe gyazdnak bele a fibroin szlak. A selyem a tmeghez
viszonytva hatalmas szaktszilrdsggal br, radsul gy, hogy hajlkony is egyben. Ezek a tulajdonsgok jl
magyarzhatk a fibroin fehrje szerkezetvel. Mivel a selyemszl irnyba ll peptidlncok teljesen nyjtottak,
ezrt a selyemszl gyakorlatilag nyjthatatlan. A szl irnyban kovalens ktsek tartjk ssze a szerkezetet, mg
arra merlegesen gyenge kterk. Ezrt a selyemszl ers, de nagyon hajlkony. A selyembl kszlt szvetek
reduklszerek, illetve moss hatsra nem mennek t a gyapjszvetekre jellemz vltozsokon, hiszen a selyemben
nincsenek ciszteinek.

4.5.3. A kollagn trszerkezete


A kollagn jellegzetes extracellulris ktszveti fehrje, az inak, porcok, br, rfal s a csontok f alkotja. A
kollagn emiatt a gerincesek legnagyobb tmegben jelenlv fehrjje is egyben.
A sejtekben keletkez teljes hosszsg fehrje, a prokollagn, rendelkezik egy N-terminlis s egy C-terminlis
domnnel. Az ezeken kvli fehrjelnc jellegzetes szekvencia mintzata a kvetkez: (Gly X Y)n, ahol az X s
Y pozcikban leggyakrabban prolin tallhat. A prolinok egy rsze a fehrjeszintzist kveten egy enzim hatsra
kovalensen mdosul, hidroxil-prolinn alakul. Ugyanezekben a pozcikban lizin is lehet, amely egy msik enzim
hatsra szintn hidroxilcsoportra tesz szert. A (Gly-X-Y)n szekvencij prokollagn szakasz egy balmenetes
hlixet hoz ltre, ami azonban nem -hlix. Mg az -hlix esetben egy aminosav egysgre 1,5 menetemelkeds
jut, a kollagn-hlix esetben ez 2,9 , vagyis ebben a hlixben a polipeptidlnc sokkal nyjtottabb formban van.
(Ehhez a nyjtott konformcihoz hasonlt egy itt nem trgyalt msodlagos szerkezeti elem, a II-es tpus, szintn
balmenetes poliprolin-hlix.)
Ahogyan azt a 4.43. bra mutatja, hrom balmenetes kollagn hlix egyetlen jobbmenetes tripla hlixet alkot.
A 4.44. brn szerepl keresztmetszeti brzols jl illusztrlja, hogy a szekvencia miknt szabja meg az
alapszerkezetet.
A szerkezetben minden harmadik pozci a tripla-hlix kzepe fel fordul. A hrom lnc kztt itt rendkvl kicsi
a tvolsg, a lncok kztt kizrlag a glicin oldallnc (H-atom) szmra van hely. A msik kt pozci aminosav
csoportjai (legnagyobb arnyban prolinok) a tripla hlix klsejn helyezkednek el.
Minden glicin egysg peptidil NH csoportja donorknt vesz rszt egy lncok kztti hidrognhd kialaktsban
egy peptidil C=O csoporttal. A prolinok s lizinek utlagos hidroxillsa azrt fontos, mert az gy bekerl
hidroxilcsoportokon keresztl tovbbi, a szerkezetet stabilizl hidrognhidak jnnek ltre. Ezek nlkl a triplahlix szerkezet nem stabil. A kollagnben lv aminosavak egy rsze glikozilldik is, teht sznhidrt csoportok
kerlnek rjuk.

114

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

Aminosavak, peptidkts, a fehrjk elsdleges s msodlagos


szerkezete

4.43. bra: A kollagn trszerkezeti modellje, s a tropokollagn egysgek sszeszervezdse

4.44. bra: A kollagn szuperhlix keresztmetszeti kpe a glicin egysgenknt kialakul hidrognhidakkal
A hidroxilcsoportokat kialakt enzimek koenzimknt aszkorbinsavat hasznlnak. Aszkorbinsav tarts hinyban
emberben egy slyos betegsg, skorbut alakul ki, amelyet a ktszvet szerkezetnek gyenglse okoz. Ez a mr
emltett mdon azrt alakul ki, mert a kollagn molekulk szerkezete az utlagosan kialaktand hidroxilcsoportok
hinyban nem stabil.

115

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

Aminosavak, peptidkts, a fehrjk elsdleges s msodlagos


szerkezete
A globulris feji domnek miatt vzoldhat prokollagnt a sejtek az extracellulris trbe juttatjk. Ennek sorn a
feji domnek specifikus protezok ltal lehastdnak. A kijut, immr tropokollagnnek nevezett hromlnc
forma vzben nem olddik. A tropokollagn egysgek szablyos, lpcszetes eltolssal sszetettebb szerkezet
rostokat hoznak ltre. A lpcszetes eltols matt a kollagn rostok keresztmetszetben a pozci fggvnyben
periodikusan hol tbb, hol kevesebb tropokollagn egysg szerepel, ami harntcskolt mintzatot klcsnz a
rostnak.
A tropokollagn egysgek kztt fleg a lizineken s hidroxil-lizineken keresztl enzimatikus folyamatban
kovalens ktsek alakulnak ki. Az aminosavsorrend s az abbl kvetkez szerkezet a kollagn esetben is szpen
magyarzza a molekula tulajdonsgait. A tropokollagn szerkezete a sok prolin miatt viszonylag merev. A nyjtott
szerkezet tropokollagn s a tripla-hlixek kztti keresztktsek miatt a kollagn rostok szinte nem nyjthatk,
s nagy szaktszilrdsgak. A lizineken keresztl kialakul ktsek szma az letkor elrehaladtval n, ami
cskkenti a kollagn rostok hajlkonysgt.

116

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

5. fejezet - A fehrjk harmadlagos s


negyedleges szerkezete
(szerz: Pl Gbor)
A fehrjk tlnyom tbbsge globulris, azaz nagyjbl gmbszer alakkal rendelkezik. Az evolci sorn ez a
szerkezeti forma rendkvl sokfle funkci szmra bizonyult megfelelnek. Az sszes enzimfehrje, a vr
szlltfehrji, a receptorok, az ellenanyagok, a membrnokban lv csatornk stb. mind-mind globulris
szerkezetek. Mieltt megismerkednnk a globulris fehrjk szerkezetnek tulajdonsgaival, rviden tekintsk
t a szerkezetek vizulisan befogadhat jellemzsnek jelentsgt, s ezt kveten a trszerkezet-felderts kt
legjelentsebb technikjt, a rntgendiffrakcinak s a mgneses magrezonancinak (NMR) az elvi alapjait.

5.1. A fehrjk trszerkezet-vizsglata


5.1.1. A biolgiai objektumok vizualizlsnak
jelentsge
Amikor a krlttnk lv vilg megismershez informcikat gyjtnk, szmos rzkszervnkre tmaszkodunk.
A legtbb ismeretet ktsgtelenl mgis a ltsunk biztostja. A vizulis informci rendkvl sok, az emberi elme
szmra knnyen feldolgozhat adatot hordoz. Szmos ismert monds, mint pl. hogy hiszem, ha ltom, vagy
egyetlen kp tbbet r ezer sznl is erre utal.
Amikor egy sszetett objektumot megltunk, a vizulis informci segtsgvel azonnal adatokat kapunk arrl,
hogy az objektum egyes egysgei miknt kapcsoldnak egymshoz, az adott objektum hogyan viselkedhet,
hogyan mkdhet. Amikor egy objektumot szemllnk, akkor - anlkl, hogy ezt tudnnk - pontokra bontva
kpezzk le azt, feldolgozva az egyes rszek trbeli viszonyt, egymshoz kapcsoldsuk mikntjt. Mindez azrt
lehetsges, mert a fny az objektum pontjain szrdik, s az egy pontbl sztszrd fnysugarakat a szemnk
optikai rendszere jra egy pontba gyjti ssze. Ennek a lekpezsnek a felbontsi kpessge azzal az adattal
jellemezhet, amely megmutatja, hogy legfeljebb milyen kzel lehet egymshoz kt trgypont ahhoz, hogy valban
kt kln pontknt tudjuk lekpezni. A maximlisan elrhet felbonts nagyjbl egyenl a szrt, s jra
sszegyjttt fny hullmhossznak a felvel. Az emberi szem fnyrzkel molekuli a 400-800 nanomteres
(egy nanomter a mter egy millirdod rsze; 1 nm = 10-9 m) hullmhossztartomnyba es fnysugarakat kpesek
rzkelni. Ezrt a lthat fnyen alapul felbonts hiba nagytjuk a kpet klnbz mikroszkpokkal , nem
haladja meg a 200-400 nanomtert, vagyis a nhny tized mikromtert.
Fnymikroszkppal teht mr lthatk a mikromteres mrettartomnyba es baktriumok, vagy az eukarita
sejtek sejtmagja s bizonyos krlmnyek kztt a sejtmagban lv kromoszmk is, de a sejtek ennl rszletesebb
bels felptse mr nem szlelhet. Azt az elektromgneses sugrzst, amelynek hullmhossza az atomok s a
kmiai ktsek mrettartomnyba esik Wilhelm Conrad Rntgen fedezte fel 1895-ben, amirt 1901-ben megkapta
az els fizikai Nobel-djat. Felfedezse nyomn igen hamar elindultak a rntgensugron alapul szerkezetvizsglatok.

5.1.2. Szerkezet-meghatrozs rntgendiffrakcival


A nhny Angstrm hullmhosszsg, teht az atomok s kmiai ktsek mrettartomnyba es rntgensugrzs
intenzven elhajlik s szrdik az atomok elektronfelhjn. Ezeket a nagyenergij szrd sugarakat nem lehet
optikai eszkzkkel jra egy pontba fkuszlni. Az elhajlsi (diffrakcis) mintzat ugyan tartalmazza a szrdst
kivlt objektumra vonatkoz lekpezend informcit, de az a klasszikus, gyjtlencsken alapul kpalkoti
eljrsokkal nem rekonstrulhat.
Kezdetben rntgensugr forrsknt vkuumcsveket hasznltak, amelyekben nagyfeszltsg segtsgvel egy
katdbl az andba csapd elektronok energijnak egy rsze az elektronsugrra merleges irny rntgensugarat
eredmnyez. Ma is ilyen elven mkdnek a kisebb kutatintzetek hzi rntgenforrsai. A rntgendiffrakcis

117

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

A fehrjk harmadlagos s negyedleges szerkezete

szerkezetkutatsokat ugyanakkor az utbbi vtizedekben nagyban fellendtette a rszecskegyorstk elterjedse,


amelyek kivl rntgensugrforrsok (szinkrotron sugrzs).
Ha az atomok, illetve az atomokbl ll molekulk szablyos rendben egymshoz rendezdve kristlyt alkotnak,
az egymstl peridusosan, szablyos tvolsgokra lv pontokrl szrd sugarak a tr meghatrozott pontjain
egymst erstve interferlnak. Az interferencia-mintzat rntgenfilmen, vagy egyb megfelel detektoron szlelhet
(lsd 5.1. bra).

5.1. bra: A rntgenkrisztallogrfis eljrsokban a kristlyba rendezdtt molekulk elektronjain szrd


rntgensugarak diffrakcis mintzata alapjn fejtik meg a molekula trszerkezett
Ezt a jelensget elsknt Max von Laue fedezte fel, s elsknt dolgozta ki, hogy a diffrakcis kp miknt fgg
ssze a kristly geometriai adataival. Eredmnyeirt 1914-ben Nobel djat kapott. Vele nagyjbl egy idben
William Lawrence Bragg is kristlyos anyagok s rntgensugrzs klcsnhatst kezdte vizsglni. Az ehhez
szksges ksrleti berendezst desapja, William Henry Bragg ptette meg. A szerkezetvizsglatban elrt
eredmnyeikrt 1915-ben megosztott fizikai Nobel-djat kaptak. A rntgensugarakat teht mr igen korn elkezdtk
kristlyos anyagok bels szerkezetnek feltrsra hasznlni.
Ahogyan az elz fejezetben lttuk, a fehrjk vonatkozsban az els hasznlhat adatokat mgsem kristlyos,
hanem rostokba szervezd kvzi-kristlyos anyagokrl ksztettk. James Watson s Francis Crick 1953-ban az
angliai Cambridge-ben dolgozta ki a DNS-szerkezet ketts spirl modelljt. Munkjuk sorn nagyban tmaszkodtak
azokra a rntgendiffrakcis eredmnyekre, amelyeket a londoni Kings College-ben dolgoz Maurice Wilkins s
Rosalind Franklin rtek el DNS-rostok vizsglatval. Az eredmnyekrt Watson, Crick s Wilkins 1962-ben orvosi
Nobel-djat kaptak.
Ugyanebben az vben kapott kmiai Nobel-djat a szintn Cambridge-ben tevkenyked John Kendrew s Max
Perutz, akik az tvenes vek vgn rntgenkrisztallogrfiai vizsglatokkal megfejtettk az oxignt trol mioglobin,
illetve az oxignt szllt hemoglobin trszerkezett (a mioglobin kristly rntgendiffrakcis kpt az 5.2. bra
mutatja). Ezekben a vizsglatokban nem rostokat, hanem valdi fehrjekristlyokat hasznltak.

5.2. bra: A mioglobin fehrje kristlynak rntgendiffrakcis kpe

118

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

A fehrjk harmadlagos s negyedleges szerkezete

A rntgenkrisztallogrfia a mai napig a leghatkonyabb fehrjeszerkezet meghatroz mdszer. A makromolekulris


trszerkezetek adattrban (PDB: Protein Data Bank) a knyv rsnak idejn tbb mint 76000 olyan fehrjeszerkezet
tallhat, amelyet rntgendiffrakcival hatroztak meg. A mdszer nagy elnye, hogy szinte mretkorlt nlkl
kpes akrmekkora fehrje, vagy egyb makromolekulris komplexek trszerkezett feltrni. J plda erre a
riboszma, mint szupramolekulris komplex atomi felbonts trszerkezetnek meghatrozsa, ami 2009-ben
kmiai Nobel-djat eredmnyezett Venkatraman Ramakrishnan, Thomas Steitz s Ada Yonath szmra.
Ugyanakkor, ahogy minden techniknak, a rntgenkrisztallogrfinak is vannak korltai. Az egyik problma az,
hogy a makromolekult kristlyostani kell, ami az esetek nagy rszben nem egyszer feladat. A msik felmerl
problma, hogy vajon a kristlyban tapasztalt szerkezet mennyiben felel meg az oldatban lv, natv molekula
szerkezetnek.
A makromolekulris kristlyok nagy (~40-60%) szzalkban tartalmaznak vizet, ami amellett szl, hogy az
oldatszerkezet s a kristlyszerkezet megegyezhet. Ugyanakkor a kristly gy jn ltre, hogy a rcspontokon lv
molekulk kztt msodlagos klcsnhatsok alakulnak ki. Ezek a klcsnhatsok mdosthatjk a molekulk
konformcijt. Ha egy nem tkletesen natv konformci kedvez a kristly ltrejttnek, akkor ez a konformci
jelenik meg a kristlyban.
Br a rntgenkrisztallogrfia egy rendkvl megbzhat, s nagyon sikeres vizsglati md, nagyon hasznos, hogy
ltezik egy attl teljesen fggetlen fizikai elveken alapul, oldatszerkezetek meghatrozsra alkalmas eljrs, a
mgneses magrezonancia (NMR) spektroszkpia.

5.1.3. Szerkezetmeghatrozs mgnesen


magrezonancival
A trszerkezet meghatrozs sorn kidertjk, hogy egy molekulban az atomok egymshoz kpest hogyan
rendezdnek el a trben. Ezt az informcit gy is meg lehetne fejteni, ha nem az atomok egy adott
koordintarendszerben vett pozcijt hatroznnk meg, hanem az egyes atomok egymstl val tvolsgt. A
kirtkels a trkpszeti hromszgelsi eljrs egyfajta hromdimenzis analgija szerint trtnik. Annyi
tvolsgadatot kell meghatrozni, hogy csak egyetlen olyan modell ltezzen, amely ellentmondsmentesen megfelel
az sszes meghatrozott tvolsgnak.
A fenti eljrshoz egy olyan fizikai jelensg szksges, amellyel meg lehet hatrozni oldatban lv makromolekulk
egyes atomjainak egymstl val tvolsgt. Ez a fizikai jelensg a mgneses magrezonancia (NMR: nuclear
magnetic resonance), az eljrs az NMR spektroszkpia (lsd 5.3. bra).

5.3. bra: A mgneses magrezonancia (NMR) jelensge. Kls mgneses trbe helyezett, ered spinnel rendelkez
atommagok ktfle spin llapotnak energija eltr. Az eltrs mrtke egyenesen arnyos a mgneses trervel.
Az NMR spektroszkpiban alkalmazott mgneses trerk esetn a kt llapothoz tartoz energiaklnbsg mrtke
az elektromgneses sugrzs rdihullm-tartomnyba esik. Megfelel frekvencij rdihullmmal a spin a

119

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

A fehrjk harmadlagos s negyedleges szerkezete

magasabb energiaszint llapotra gerjeszthet. Adott mgneses trer esetn a gerjesztshez szksges rdihullm
frekvencija jellemz az adott atommagra, s annak kmiai krnyezetre.
A mgneses magrezonancia egy fizikai jelensg: kls mgneses trbe helyezett (megfelel) atommagok kpesek
elektromgneses sugrzst elnyelni, majd jra kibocsjtani. Az elnyelt elektromgneses sugrzs frekvencija fgg
a kls mgneses tr erssgtl, s az atommag mgneses tulajdonsgtl. Ez utbbi attl fgg, hogy az atommag
mely elem mely izotpjhoz tartozik.
A neutronok s a protonok rtk sajt forgsmomentummal, ms nven spinnel rendelkeznek. Azoknak az
izotpoknak az atommagjai, amelyek pros szm protonbl s pros szm neutronbl llnak, a Pauli fle kizrsi
elv miatt nem rendelkeznek ered spinnel, mert nem lehet egyetlen protonjuknak illetve neutronjuknak sem
tkletesen azonos a kvantumllapota. A pros szm protonok illetve a pros szm neutronok spinjei ezrt
pronknt ellenttes rtkek, kioltjk egymst. Ezzel szemben minden olyan izotp atommagja rendelkezik nem
nulla rtk spinnel, s ezzel arnyos mrtk sajt mgneses momentummal, amelyben a protonok s / vagy a
neutronok szma pratlan. Ilyen izotpok pl. a 1H, 13C, 15N, 31P.
A ktfle spin energijnak klnbsge arnyos a kls mgneses trervel. Adott erssg kls mgneses tr
alkalmazsa mellett megfelel frekvencij (ltalban a rdihullm frekvenciatartomnyba es) elektromgneses
sugrzs elnyelse tjn a spin az alacsonyabb energijbl a magasabb llapotba gerjeszthet. Az alapllapotba
val visszatrskor az elektromgneses sugrzs kibocsjtdik.
A spin energia-tmenethez szksges rdihullm frekvencija fgg az adott atommag kmiai krnyezettl, az
azt krlvev elektronok rnykol hatsa miatt. A modellvegylethez kpesti frekvenciaeltoldst, ms nven
kmiai eltoldst a frekvencia milliomodrsz mrtkben (ppm: parts per million) fejezik ki. A kmiai eltolds
miatt egy sszetettebb molekulban az egyes atommagok eltr krnyezetk miatt egyedileg azonosthatk.
Az egyik spin szelektv gerjesztse az gynevezett nukleris Overhauser-effektus (NOE) kvetkeztben
megvltoztathatja a trben kzel lv ms spinek gerjeszthetsgt. Ezen alapul a trbeni kapcsolatok feltrkpezse.
sszefoglalva, az NMR mrsekkel egy bizonyos mret (40 kDa) alatti makromolekulk oldatban mutatott
trszerkezete meghatrozhat a makromolekulban lv atommagok azonostsa s egymshoz kpesti tvolsguk
mrse rvn (lsd 5.4. bra).

5.4. bra: A fehrje trszerkezete megfelel mennyisg, atommagok kztti tvolsgadat, mint
knyszerfelttel-rendszer alapjn NMR spektroszkpiai adatokbl meghatrozhat.
Megfelel NMR vizsglatok a szerkezet meghatrozson fell a szerkezetre vonatkoz dinamikai adatokkal is
szolglhatnak. Megmutathatjk, hogy a molekula egyes csoportjai milyen temben vltoztatjk a pozcijukat.
A PDB adatbankban jelenleg mintegy 8800 olyan fehrjeszerkezet van, amelyet NMR-rel oldottak meg. A jelenlegi
statisztikk szerint teht az ismert szerkezetek mintegy 90%-t rntgendiffrakcival, 10 %-t NMR spektroszkpival
hatroztk meg. A kt technika jl kiegszti egymst. A rntgendiffrakcinl nincs mretkorlt, s ltalban kevs
fehrje kell hozz, de a kristlyosts nem minden fehrje esetn sikeres. A kristlyosts sikertelensgnek egyik
oka lehet az, hogy a fehrje tl kicsi (nem alakul ki elg klcsnhats a molekulk kztt), s/vagy tl mozgkony
a szerkezete. ppen az ilyen fehrjk idelisak NMR vizsglatokra, amelyekbl kiderlhet a fehrje oldatban
mutatott szerkezetn kvl a szerkezet dinamikai viselkedse is.

120

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

A fehrjk harmadlagos s negyedleges szerkezete

Ezek utn rtrnk a globulris fehrjk harmadlagos szerkezetnek bemutatsra.

5.2. A fehrjk harmadlagos szerkezete


5.2.1. A globulris fehrjk szerkezetnek alapvet kzs
vonsai
Az els hromdimenzis fehrjeszerkezetet John Kendrew s csoportja rntgenkrisztallogrfival oldotta meg
1959 vgre, mintegy tzvnyi megfesztett munka eredmnyeknt. A fehrje a blna mioglobinja volt, melynek
trszerkezett molekulris grafikai brzolsokkal az 5.5. bra mutatja be.
A vzi gerincesek vzizmban hatalmas koncentrciban van jelen ez az oxigntrol fehrje, amit ezrt viszonylag
knny volt homogn formban ellltani. A homogn llapot nagyon fontos kritrium a kristlyosts sorn.
Az els megismert fehrjeszerkezet a kvetkez tanulsgokkal jrt. Minden kirlis aminosav-csoportja Lkonfigurcijnak bizonyult. Ez volt az els olyan vizsglat, amely kzvetlenl bizonytotta, hogy a fehrjkben
ez a konfigurci van jelen (homokiralits elve). Az aminosavak csoportok mintegy 70%-ra vonatkozan a
flncot a Pauling ltal javasolt -hlix szerkezetben talltk. A polros oldallncokat szinte kivtel nlkl a
molekula felsznn talltk. Az apolros oldallncok zmt, br nem mindegyikt, a fehrje belsejben eltemetve
talltk (lsd 5.5. bra).

5.5. bra: A mioglobin trszerkezetnek tbbfle molekulris grafikai brzolsa. Az eltr vizualizcis
mdok a trszerkezet eltr tulajdonsgait emelik ki. (PDB:1MYO).
Kiderlt, hogy a molekula belsejben nincsenek regek, a nagyrszt apolros bels rszben gyakorlatilag tkletes
a trkitlts (trkitltsi knyszer). Nem csak regeket nem talltak, de a bels rszben vzmolekulk sem voltak
jelen.

121

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

A fehrjk harmadlagos s negyedleges szerkezete

Egy globulris fehrje esetben magtl rtetden lehetetlen, hogy a gmbszer objektum belsejbe csak oldallncok
kerljenek. A flncnak is t kell haladnia a bels rszen. Mivel a flnc polros, ezrt elkerlhetetlen, hogy a
szerkezet belsejnek egy rsze polros legyen.
A szerkezet vizsglatakor kiderlt, hogy az sszes, az oldszer szmra nem hozzfrhet, hidrognhidas
klcsnhatsokra kpes csoport tnylegesen H-hidakat kpez. Ms szval a molekula belsejben a H-hidak szma
maximlis. Ezt az 5.6. bra mutatja be a hemoglobin pldjn keresztl.
Az els fehrjeszerkezet arra is felhvta a figyelmet, hogy a fehrjk trszerkezete sokkal komplexebb, mint brmely
mr, addig megismert molekul. A szerkezet vizulis befogadsa, megrtse hossz idt ignyelt. Akkoriban
mg nem lltak rendelkezsre szmtgpek, amelyek klnbz szmtsokbl ered grafikai trkkkkel ki tudtak
volna emelni bizonyos fontos szerkezeti aspektusokat. A trkoordintk alapjn fizikailag a valsgban felptettek
egy goly-plcika modellt. Ma mr szmos ingyenesen elrhet szmtgpes program ll rendelkezsre ahhoz,
hogy a PDB adatbzisbl szabadon elrhet atomi trkoordintk alapjn a makromolekula szerkezetet megjelentsk
(molekulris grafika, lsd 5.5. bra).

5.6. bra: Hidrognhidak a hemoglobin belsejben. A molekula belsejbe temetett, hidrognhd kpzsre kpes
polros csoportok mindegyike tnylegesen hidrognhidas szerkezetben van (lsd kk vonalak), a hidrognhidak
szma teht maximlis (PDB:163N).
A vizualitson keresztli jobb megrts rdekben szmos szerkezeti tulajdonsgot ki lehet hangslyozni, be lehet
mutatni. Kiszmthat, s megjelenthet, hogy mely csoportok kztt alakulnak ki hidrognhidak. Kirajzolhatk
a msodlagos szerkezeti elemek, megmutatva a fehrjeszerkezet egyfajta bels szervezdst. Megjelenthet a
szerkezet trkitlt modellel is, ami kihangslyozza az egyes molekulris csoportok egymssal val klcsnhatst.
Klnbz szmtsok alapjn kirajzolhat a fehrje oldszer, vagy akr konkrtabban a vzmolekula szmra
hozzfrhet rsze, teht egyfajta felszne. Be lehet mutatni sznkdolssal a felszn tltsviszonyait, vagy hidroptis
indext s gy tovbb.

122

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

A fehrjk harmadlagos s negyedleges szerkezete

A fentiek miatt ebben az elektronikus knyvben trekedtnk arra, hogy minl tbb molekulris grafikai brzolssal
segtsk az olvast a hromdimenzis mveltsg elsajttsban, ami nlkl a makromolekulk hromdimenzis
vilga nehezen rthet meg.
(Az e-knyvben szerepl sszes fehrjeszerkezeti bra az interneten elrhet adattrban (PDB: Protein Data Bank)
szerepl atomi koordintk alapjn kszlt, amelynek az azonost kdjt az brafeliratokban feltntetjk (a
mioglobin esetben ez pldul 1MYO, a hemoglobinnl 1GZX).)

5.2.2. A globulris fehrjk hierarchikus szerkezeti


felptse
A PDB adatbzisban szerepl 85 ezer szerkezet sszehasonlt vizsglata alapjn az ismert fehrjeszerkezeteket
mintegy 1300 szerkezeti csaldba (angolul fold) lehet sorolni. Az egyes csaldok teht szerkezeti alapon
elklnthetek, az adott csaldba tartoz fehrjk trszerkezete lnyegileg megegyezik.

5.2.3. Fehrjeszerkezeti motvumok


A nagyszm fehrjeszerkezet elemzsvel kiderlt, hogy a fehrjk hromdimenzis szerkezetn bell lteznek
olyan trszerkezeti egysgek, amelyek msodlagos szerkezeti elemek adott elrendezds kombincii. Ezek
rendre megjelennek a legklnbzbb fehrjecsaldok szerkezetben. Ezeket a kis egysgeket, amelyek a fehrje
trszerkezet egyfajta kiraks jtk elemei, szuperszekunder elemeknek, ms nven motvumoknak neveztk el.
A motvumok teht egy msodlagos szerkezeti szint feletti, de harmadlagos szerkezeti szint alatti szintet kpviselnek
(nevezik szupermsodlagos szerkezeti szintnek is).
A legegyszerbb motvumok 2-3 msodlagos szerkezeti egysg olyan kombincii, ahol az egyms kzelbe kerl
szakaszok a szekvenciban is szomszdosak. Az egyszerbb motvumok kombinldsval sszetettebb motvumok
jhetnek ltre, amelyeknl mr olyan szakaszok kztt jn ltre klcsnhats, amelyek a szekvenciban tvol
esnek egymstl. A fehrjk szerkezete teht hierarchikus, a msodlagos szerkezeti elemekbl kisebb, egyszerbb
motvumok, ezekbl pedig nagyobb, sszetettebb motvumok jhetnek ltre. Nzznk nhny pldt gyakori
motvumokra (lsd 5.7. bra).
Az EF-kz (EF-hand) egy jellegzetes Ca2+-kt motvum, amelyre j plda a kalmodulin fehrje. Elsknt a
kalmodulinnal rokon parvalbumin fehrjben rtk le, ahol E s F jelzs -hlixek, valamit az ezeket sszekt
szakasz alkotta ezt a szerkezetei egysget, innen szrmazik az elnevezs. Ez teht egy hlix-hurok-hlix
szuperszekunder szerkezet motvum.
A leucin-cipzr szerkezete gyakorlatilag azonos a fibrillris fehrjk egyik tagjaknt bemutatott keratin
szerkezetvel, teht egy ktlnc szuperhlix (coiled-coil). Ez a motvum megjelenhet egyetlen polipeptidlnc
rszeknt is, de ahogyan azt a keratin esetben mr lttuk, kt azonos vagy klnbz polipeptidlnc is alkothat
egymssal leucin-cipzrt. J plda a transzkripcis faktorok (szablyz fehrjk) esete, ahol a fehrjk
dimerizcijrt a leucin-cipzr motvum felels (lsd 18.1.1.4. fejezet).

123

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

A fehrjk harmadlagos s negyedleges szerkezete

5.7. bra: Nhny egyszer szupermsodlagos szerkezeti elem, ms nven motvum


Ezekben az esetekben a motvum teht nem egyetlen fehrje szerkezetnek a rsze, hanem egy negyedleges
szerkezet ltrejttt elsegt egysg.
A hajtkanyart mint msodlagos szerkezeti elemet mr bemutattuk. Azrt szerepel a szuperszekunder szerkezeti
elemek kztt is, mert nagyon gyakran ms motvumok rszeknt jelenik meg. Az 5.8. brn egy sszetettebb
motvumot mutatunk be, amit grg vza motvumknt is emltenek.

5.8. bra: Egy sszetett szerkezeti motvum, a grg vza motvum


A mr emltett, mintegy 1300 klnbz globulris fehrjeszerkezet ilyen azonos topolgiai elemek eltr
kombincijaknt rtelmezhet. Az ismeretek szerint legfeljebb nhny szz eltr motvum pti fel az sszes
globulris fehrjt. A motvumok egy rsze egyfle funkcival rendelkezik (pl. az EF-kz az eukarita sejtek
univerzlis Ca2+-szablyoz eleme). Ms motvumokhoz nem felttlenl tartozik egyedi funkci, teht eltr
fehrjkben az azonos szerkezeti motvum akr ms-ms funkcival is rendelkezhet.

124

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

A fehrjk harmadlagos s negyedleges szerkezete

5.2.4. Domnek
Szmos globulris szerkezet fehrjben felismerhetek kompakt, nmagukban is globulris jelleg szerkezeti
egysgek. Ezeket domneknek nevezzk. A domnek jelentik a msodlagos s harmadlagos szerkezeti szint kztti
legmagasabb tmeneti szintet. (A domnek teht egyetlen polipeptidlncon bell elklnl egysgek, nem
keverendk ssze az eltr polipeptidlncok alkotta alegysgekkel). Egyrtelm definci ltezik arra, hogy mit
tekinthetnk domnnek. A domn a fehrjemolekuln bell jl elklnl, msodlagos s harmadlagos szerkezeti
szint kztti szerkezeti egysg, amely autonm, vagyis a fehrje tbbi rsztl fggetlen feltekeredsre kpes.
A domnnek nem felttlenl van, de esetenknt lehet jl elklnthet funkcija (pl. egy membrn-kttt receptor
valamelyik extracellulris domnjnek lehet ligandum-kt funkcija). Az 5.9. bra baloldali kpn a trkitlt
brzols egyrtelmen jelzi, hogy a kalmodulin fehrje szerkezete kt jl elklnl domnbl ll. A jobboldali
kpen a fehrje szalagmodellje lthat, melyben az is ltszik, hogy mindkt domn kt Ca2+-kt hellyel rendelkezik
(amelyek EF-kz szerkezetek).
A domnek tipikus mrete ~40-100 aminosav. Ltezskre elszr az hvta fel a figyelmet, hogy globulris fehrjk
fehrjebont enzimmel trtn kezelsekor els lpsben nha jl definilt rszekre esett szt a fehrje (limitlt
proteolzis), s az gy keletkez rszek sokkal lassabban emsztdtek tovbb. Kiderlt, hogy ilyenkor a polipeptidlnc
domnekre emsztdtt szt. A domnek kztti gyakran flexibilis sszekt szakasz a protezok szmra
knnyebben hasthat, mint a domnen belli polipeptidlnc.

5.9. bra: A kalmodulin trszerkezetnek trkitlt, s szalagmodellje (PDB: 1CLL)

5.3. Fehrje trszerkezeti tpusok


Mint emltettk, a PDB adatbzisban jelenleg sszesen mintegy 85 ezer fehrje trszerkezet van. A legegyszerbb
szerkezeti osztlyozs alapjn ezeket ht alapvet tpusba soroljuk. Ezek az albbiak:
a) Alfa-heliklis (all-alpha) fehrjk, amelyekben -hlix szerepel, -lemez nem, vagy csak kevs (lsd 5.10.
bra).
b) Bta-szerkezet (all-beta) fehrjk, amelyekben -lemez szerepel, -hlix nem, vagy csak elvtve (lsd 5.11.
bra)
c) Alfa+bta fehrjk, amelyekben fleg antiparallel -lemezek vannak, amelyek a szerkezetben a hlix-tartalm
rsztl elklnlve fordulnak el. Az antiparallel lncok miatt jhet ltre ez az elklnls, a flnc egy szakasza
oda-vissza hajtogatdva ltrehozza a trben elklnl antiparallel bta-lemezes rszt, a szekvencia egy msik
szakasza pedig kialaktja a heliklis rszt (lsd 5.12. bra).
d) Alfa/bta fehrjk, amelyekben fleg parallel -lemezek vannak. A parallel lemezek tipikusan -lnc -hlix
-lnc szervezdsben alakulnak ki, -hlix szerkezetben fordul vissza a flnc gy, hogy a -lncok prhuzamosan
tudjanak elrendezdni (lsd 5.13. bra).
e) Sok-domnes fehrjk, amelyekben egyetlen polipeptidlncon bell szmos, egymst kvet, nll
feltekeredsre kpes szerkezeti egysg van. Plda a -galaktozidz enzim szerkezete (lsd 5.14. bra).

125

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

A fehrjk harmadlagos s negyedleges szerkezete

f) Membrn s sejtfelszni fehrjk, amelyek vagy a membrnba gyazdnak, vagy a membrn felletre
rgzlnek (lsd 5.15. bra - 5.19. bra).
g) Kisfehrjk, amelyeknek nincs klasszikus hidrofb magjuk, trszerkezetket diszulfidhidak vagy fmionok
stabilizljk (lsd 5.20. bra).

5.10. bra: Nhny plda az alfa-heliklis fehrjeszerkezeti tpusra. (Zrjelben tntettk fel a PDB kdokat.)

126

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

A fehrjk harmadlagos s negyedleges szerkezete

5.11. bra: Nhny plda a bta-szerkezet fehrjk csoportjbl

5.12. bra: Nhny plda az alfa+bta szerkezet fehrjk csoportjbl

127

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

A fehrjk harmadlagos s negyedleges szerkezete

5.13. bra: Nhny plda az alfa/bta fehrjk csoportjbl

5.14. bra: Egy jellegzetes sok-domnes fehrje, a -galaktozidz

128

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

A fehrjk harmadlagos s negyedleges szerkezete

Az 5.15. bra egy ht transzmembrn hlixet tartalmaz n. 7TM-tpus fehrjt mutat oldalnzetben. Ezek a
fehrjk egy hatalmas fehrje csaldot reprezentlnak, tbbsgk valamilyen G-fehrje kapcsolt jeltviteli tvonalon
receptorknt (GPCR) mkdik (lsd 11.5.2. fejezet). Nhny kivteltl eltekintve ezek a fehrjk nem kpeznek
membrnon tvezet csatornt. Ahogyan a fellnzeti kp (lsd 5.16. bra) jelzi, a hlixek szorosan egyms mell
rendezdnek. Az ilyen fehrjkben a membrnon tvel -hlixek a membrn apolros rsze fel nz felszne
apolros, mg a membrn polros feji egysgei melletti rsze polros (amfipatikus hlix).

5.15. bra: Egy ht transzmembrn hlixet tartalmaz fehrje, a bakteriorodopszin szerkezete (PDB:1C3W)

5.16. bra: A bakteriorodopszin szerkezete fellnzetben


A membrnfehrjk egy rsze csatornt kpez a membrnon keresztl.

129

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

A fehrjk harmadlagos s negyedleges szerkezete

5.17. bra: A klibaktrium porin fehrjje oldalnzetben (szalagmodell; PDB: 2ZFG)


A 5.17. bra szerepl fehrje a klibaktrium porinnak nevezett fehrjje. A Gram-negatv baktriumoknak kt
membrnja van. A citoplazmt hatrol plazmamembrn, s a klvilggal kapcsolatot tart kls membrn kztti
teret periplazmatikus trnek nevezik. A plazmamembrnon keresztl szigoran kontrolllt mdon zajlik az egyes
anyagok leadsa, illetve felvtele. A porin fehrje a kls membrnba gyazdik, s kismolekulk szmra szabadon
tjrhat.

5.18. bra: A klibaktrium porin fehrjje fellnzetben (szalag modell)


Fellnzeti brzolsban (lsd 5.18. bra) jl lthat, hogy a porin fehrje egy csatornt kpez. Az 5.19. bra azt
is illusztrlja, hogy a csatorna belseje hidrofil, gy a kismret polros anyagok szmra knnyen tjrhat. A
membrn fel nz felszn termszetesen apolros.

5.19. bra: A klibaktrium porin fehrjje fellnzetben (trkitlt modell)

130

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

A fehrjk harmadlagos s negyedleges szerkezete

5.20. bra: Nhny kisfehrje, amelyek szerkezett hidrofb mag hinyban diszulfidhidak stabilizljk

5.4. A fehrje trszerkezet stabilitsa


A natv (teht funkcikpes) fehrjeszerkezet stabilitsa egy termodinamikai fogalom: a vizes oldatban lv
natv, s a vizes oldatban lv letekeredett (unfolded; denaturlt) fehrjeszerkezetek szabadentalpia rtkeinek
klnbsge (lsd 5.21. bra).

5.21. bra: A globulris fehrjk natv szerkezetnek stabilitst meghatroz entrpia s entalpia tagok.

131

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

A fehrjk harmadlagos s negyedleges szerkezete

Az itt kifejtett stabilits olyan termodinamikai rendszerre vonatkozik, amelyben a rendszer egy klnll globulris
fehrje. A natv szerkezet nhny kivteltl eltekintve a legalacsonyabb szabadentalpia szint szerkezet.
Ugyanakkor fontos megrtennk, hogy a klnll fehrje molekulkbl natv, vagy nem-natv fehrje-aggregtumok
is kpzdhetnek. Az gy ltrejv, az elztl eltr rendszernek a szabadentalpiaszintje alacsonyabb lehet, mint
a natv fehrj. Mint hamarosan ltni fogjuk, a nem-natv aggregtumok kialakulsa ellen specilis dajkafehrjk
mkdnek az l szervezetekben.
Nzzk meg, mi jellemz a szabadentalpia szint szempontjbl a letekeredett szerkezetre. A letekeredett, teht
egyfajta statisztikus gombolyag szerkezetben lv fehrje nagyfok konformcis entrpival rendelkezik. Ez
azt jelenti, hogy szmos azonos szabadentalpia szint trszerkezeti llapotban lehet. A magas konformcis entrpia
kedvez a letekeredett llapot kialakulsnak. Ugyanakkor a teljesen letekeredett szerkezetben a fehrje hidrofb
oldallncai szabadon hozzfrhetek a vz szmra. A hidrofb oldallncok krl a vz alacsony entrpij klatrt
szerkezetet hoz ltre. Ez az alacsony entrpiaszint klatrt szerkezet a letekeredett llapot ellen hat. A letekeredett
fehrje polros rszei a vzmolekulkkal kedvez H-hidas klcsnhatsban vannak, ugyanakkor fontos figyelembe
vennnk, hogy a vzmolekulk kztti klcsnhatsok mg inkbb kedvezek.
Nzzk meg ezek utn, hogy milyen tnyezk szabjk meg a natv szerkezet szabadentalpia szintjt. A natv
szerkezet alacsony konformcis entrpit jelent, hiszen ha nem is egyetlen, de egy szk konformci-sereg jellemzi
a natv llapotot. Ez az alacsony entrpia a natv llapot ltrejtte ellen hat. A natv llapot fehrje felszni polros
rszei vzzel H-hidas kapcsolatban vannak, mg az eltemetett polros rszek egymssal vannak H-hidas kapcsolatban.
Az apolros rszek zme eltemetett, ezek rvidtv msodlagos kterkkel kapcsoldnak ssze.
A natv szerkezet f stabilitsi tnyezje, a feltekereds f oka a hidrofb hats. A letekeredett szerkezet
feltekeredse, a folding (a feltekereds, felgombolyods kifejezsek mellett ezt az angol szt is hasznlhatjuk a
magyar nyelv szakirodalomban) folyamata sorn az apolros csoportokat krlvev szablyos vz-szerkezet
megsznik, a vzmolekulk entropikusan kedvezbb helyzetbe kerlnek. A natv szerkezet kialakulst teht
elssorban a vzmolekulk entrpia nvekedse hajtja!
Klnbz biofizikai mrsekkel a natv szerkezet stabilitsa, teht a natv s a letekeredett llapotok szabadentalpia
klnbsge mrhet. Ennek rtke tlagosan nagyjbl -40 kJ/mol rtknek addik (tlagos mret fehrjkre),
vagyis csak nhny hidrognhd ktsnyi! Ez ltszlag ellenttben ll azzal a tnnyel, hogy a natv szerkezetben
akr tbb szz hidrogn hd is lehet.
A ltszlagos ellentmondst az az imnt ismertetett tny oldja fel, hogy a stabilits nem a natv szerkezet nll
tulajdonsga, hanem a natv s a letekeredett llapotok szabadentalpia szintjeinek klnbsge. A letekeredett
szerkezet esetben is nagyszm hidrogn hd alakul ki, csak ppen az oldszerrel. A natv szerkezet
hidrognhidainak szma teht nmagban nem mrvad. A natv llapot megannyi stabilizl s destabilizl
tnyez eredjeknt jn ltre.
A fent emltett stabilitsrtk egy tlag. Vannak fehrjk, amelyek az tlagnl jval stabilabbak, s termszetesen
vannak, amelyek jval kevsb stabilak. Ismertek olyan mikrobk, amelyek hforrsokban lnek. Az ilyen llnyek
fehrji termszetesen jval stabilabbak az tlagnl.

5.5. A fehrje trszerkezet kialakulsa


Mieltt rtrnnk, hogy hogyan tekeredik fel a polipeptidlnc, teht mi a folding mechanizmusa, vizsgljuk meg,
hogy a natv trszerkezet hogyan tekeredik le, mit tudunk meg a polipeptidlnc unfolding-jbl.

5.5.1. A fehrjk letekeredse, az unfolding.


A fehrje natv szerkezete megszntethet a hmrsklet emelsvel, vagy klnbz anyagok, n.
denaturlszerek, urea vagy guanidin-hidroklorid (GndHCl) adagolsval (lsd 5.22. bra). A fehrje
szerkezetvltozsa ltalnossgban spektroszkpival kvethet pldul a fehrje triptofnjainak fluoreszcencia
tulajdonsgain keresztl (lsd 5.23. bra). A natv szerkezetben a triptofnok zme a fehrje belsejben el van
temetve, apolros krnyezetben van. A letekeredett fehrjben a triptofnok vzzel kerlnek klcsnhatsba. A
kt eltr llapot triptofn fluoreszcencia tulajdonsgai (elnyelsi s emisszis maximumok) eltrk. Enzimek
esetben a natv szerkezet detektlsa az enzim aktivitsn keresztl is megvalsthat.

132

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

A fehrjk harmadlagos s negyedleges szerkezete

5.22. bra: A kt leggyakrabban hasznlt fehrjedenaturl szer az urea s a guanidin-hidroklorid


Amikor a hmrsklet emelsvel a rendszer hmozgsban rejl tlagos kinetikai energit nveljk, a rendezett
natv szerkezete egy bizonyos szk hmrsklet tartomnyban sszeomlik, mintegy megolvad (lsd 5.23. bra).
A hdenaturci f oka valsznleg az, hogy a hmrsklet emelsvel megsznik a letekeredett llapotra jellemz
nagyszm klatrt-szerkezet. Ezltal a letekeredett llapotbl a natv llapotba val kimenekls f termodinamikai
oka sznik meg. Vegyk szre, hogy a f vltozs nem a natv, hanem a letekeredett szerkezetet rinti. Ebbl is
ltszik, hogy a stabilitshoz nem elegend a natv szerkezetre fkuszlni, egyszerre kell figyelembe venni a natv,
s a letekeredett szerkezet llapott.
A letekereds denaturlszer adagolsval is kivlthat (lsd 5.23. bra). A leggyakrabban hasznlt
denaturlszerek az urea s a guanidin-hidroklorid (lsd 5.22. bra). Ezek a kaotrp, vagyis koszt elsegt
anyagok a jelenlegi ismeretek szerint szintn a klatrt-szerkezet megszntetsn keresztl fejtik ki fleg a hatsukat.
Ezltal elssorban a letekeredett szerkezetet stabilizljk. Vegyk szre, hogy a letekereds itt is egy szk
tartomnyban, ebben az esetben a kaotrp anyag szk koncentrcitartomnyban megy vgbe.

5.23. bra: Egy globulris fehrje denaturcis grbje. A denaturlszer koncentrcijnak nvelsvel, illetve
a hmrsklet emelsvel egyre n a letekeredett fehrjk arnya. Ez az arny egy szk koncentrci- illetve
hmrsklettartomnyban meredeken emelkedik. A legegyszerbb modell szerint a fehrje trszerkezete vagy
teljes mrtkben natv, vagy teljes mrtkben letekeredett, a kett kztt nincs tmenet. Az 50%-os letekeredsi
szint esetben teht a fehrjemolekulk 50%-a tkletes natv, msik 50%-a tkletesen letekeredett szerkezet.
A szerkezet szk tartomnyon belli sszeomlsa azt jelzi, hogy a natv szerkezet egy bizonyos destabilizl hatst
mg tolerl, majd egy hatr felett sszeomlik. Ez arra utal, hogy a natv szerkezetet egymssal egyttmkd,
kooperatv klcsnhatsok stabilizljk. Amint ezek egy rsze felbomlik, gy az azonnal meggyengti a
fennmarad klcsnhatsokat, s a teljes rendszer sszeomlik.
Ennek megfelelen a legegyszerbb minden vagy semmi modell szerint a fehrje trszerkezete vagy teljes
mrtkben natv, vagy teljes mrtkben letekeredett, a kett kztt nincs tmenet. Az 5.23. bra diagramjt teht

133

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

A fehrjk harmadlagos s negyedleges szerkezete

gy kell rtelmezni, hogy pldul az 50%-os letekeredsi szint esetben a fehrjemolekulk fele tkletes natv
szerkezetben van, a msik fele tkletesen letekeredett llapot.

5.5.2. Az Anfinsen-ksrlet
Christian Anfinsen az 1960-as vek elejn bizonytotta, hogy egy kismret, globulris enzim fehrje, az RN-z
(ribonuklez, RNS-bont enzim; a trszerkezett, kiemelve a 4 diszulfidhidat, lsd 5.24. bra) tkletesen
reverzibilisen renaturlhat (lsd 5.25. bra).
A ksrlet lnyege rviden a kvetkez: az RN-z enzimaktivitsa jelzi a natv szerkezet megltt, ezrt ezen
keresztl mrhet, hogy a jelenlv RN-z molekulk hanyadrsze van natv llapotban. Az RN-z fehrje
diszulfidhidakat is tartalmaz, azrt teljes denaturlshoz nem elegend denaturlszert, uret adni, a
diszulfidhidakat valamilyen reduklszerrel, pldul merkaptoetanollal fel kell nyitni. Urea s merkaptoetanol
hozzadsra az RN-z fehrje letekeredett, az aktivitsa teljesen megsznt.

5.24. bra: Az RN-z enzim trszerkezete. (vilgoskk: -lemez, barna: -hlix, srga: diszulfidhd; PDB: 2AAS)
A ksrlet lnyegi rsze ezutn kvetkezett. Amint az uret s a merkaptoetanolt dialzissel eltvoltotta, a fehrje
minden klnleges segdanyag nlkl visszanyerte az aktivitst, feltekeredett (lsd 5.25. bra). Az is kiderlt,
hogy amennyiben a merkaptoetanolt gyorsan, s teljes mrtkben eltvoltotta, a feltekereds alacsony hatkonysg
volt. Ha azonban nagyon alacsony koncentrciban hagyott az oldatban merkaptoetanolt (a teljes reduklshoz
szksgesnl sokkal alacsonyabb koncentrciban), akkor a feltekereds hatkonysga rendkvli mrtkben
megntt.

134

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

A fehrjk harmadlagos s negyedleges szerkezete

5.25. bra: Az Anfinsen-ksrletben szerepl fehrjeszerkezeti llapotok, s az ezekhez vezet krlmnyek.


A hibs diszulfidhidas llapot akkor halmozdik fel, ha a reduklszert gyorsan eltvoltjk.
A natv RN-z molekulban 4 diszulfidhd, a teljesen letekeredettben teht 8 szabad cisztein van. A reduklszer
gyors s teljes eltvoltsa azzal jrt, hogy felszaporodtak azok a szerkezetek, amelyek hibs diszulfidhidakat
tartalmaztak. Ezekbl a loklis (teht nem abszolt) szabadentalpia minimumokat reprezentl hibs szerkezetekbl
csak a diszulfidhidak felbomlsval lehet kikerlni, ami lass folyamat. Kis koncentrciban lv merkaptoetanol
elegend volt ahhoz, hogy felbontsa a hibs, fesztett szerkezet diszulfidokat, j eslyt adva a molekulknak a
helyes feltekeredsre. A natv llapotra jellemz, stabilabb diszulfidhidakat a nagyon alacsony koncentrciban
alkalmazott merkaptoetanol nem bontotta fel. Ksbb szmos ms fehrje esetben is sikerlt kimutatni, hogy a
trszerkezetet az elsdleges szerkezet kdolja.
Az Anfinsen-ksrlet elvi jelentsge: a ksrlet bebizonytotta, hogy a fehrje foldingja a denaturcit kivlt
okok megszntvel spontn vgbemegy. Ez csak azzal magyarzhat, hogy a natv trszerkezet valamilyen mdon
bele van kdolva a fehrje aminosavsorrendjbe. Az aminosavsorrend, teht az elsdleges szerkezet
egyrtelmen meghatrozza a trszerkezetet, teht a harmadlagos szerkezetet! Anfinsen ezrt a felismersrt
1972-ben kmiai Nobel-djat kapott.
Az nll feltekereds kpessge egyfajta autonmit jelent a fehrjkre nzve. A biolgiai rendszerekben szmos
esetben tapasztalunk alapvet egymsrautaltsgot a komponensek kztt. Pldul DNS kdolja a fehrjket, de a
dekdolst, illetve a DNS msolst fehrjk vgzik. A feltekereds kpessge ugyanakkor ppensggel lehet a
fehrje autonm tulajdonsga.
Fontos kihangslyozni, hogy a tudomny mai llsa szerint pusztn az aminosavsorrendbl, egyb fggetlen
informcik (pldul hasonl szekvencij fehrjk trszerkezetnek ismerete) nlkl a kutatk egyelre nem
tudjk kiszmolni, meghatrozni a fehrje trszerkezett. Az informci teht ott van, de annak kifejtsi mdjt
egyelre nem sikerlt kell rszletessggel feltrni.

135

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

A fehrjk harmadlagos s negyedleges szerkezete

Az Anfinsen ksrlet azt mutatja meg, hogy nincsen elvi akadlya annak, hogy egy fehrje a szekvencijban
kdolja a trszerkezett, s autonm mdon kpes legyen feltekeredni. Ez azonban nem jelenti azt, hogy az l
szervezetben ne lenne a legtbb fehrje szmra hasznos a feltekereds folyamatnak segtse, katalizlsa. Ismert
tny, hogy a sejtekben szmos olyan fehrje mkdik, amely javtja a feltekereds hatkonysgt. Ezek a
dajkafehrjk (chaperon-ok).
A sejtben hatalmas koncentrciban vannak jelen a fehrjk. Amikor a polipeptidlnc szintetizldik, a mg el
nem kszlt lnc az oldat fel fordul apolros rszei miatt aggregldhat. A dajkafehrjk egyik tpusa
(chaperonin-ok) hatalmas fehrje komplexet alkot, amely egyfajta kalitkba zrja a letekeredett fehrjt (Anfinsen
tiszteletre ezt Anfinsen-kalitknak neveztk el), s ATP bontsbl szrmaz energival segti a feltekeredst. A
segts fleg az aggreglds megakadlyozsn keresztl trtnik.
A klibaktrium GroEL/GroES chaperonin komplexnek szerkezett az 5.26. bra illusztrlja. A GroEL s a
GroES fehrjk tbb alegysgbl llnak, teht negyedleges szerkezettel brnak (lsd 5.6. fejezet).
A GroEL sszesen 14 darab, 57 kDa mret alegysgbl alakul ki. Szerkezete kt gyrbl pl fel, mindkt
gyrt 7 alegysg alkotja. A 14-alegysges fehrje gy D7-es szimmetrival rendelkezik. (A szimmetrik ltalnos
lerst lsd 5.6). A kt gyr egy hengert alkot. A GroES 7 darab, 10 kDa mret alegysgbl ll, s sapkaszeren
lezrja a henger egyik oldalt. gy jn ltre az Anfinsen-kalitka.
Ms dajkafehrjk konformcis csapdkbl segtik kijutni a feltekered fehrjt. Az eukaritk endoplazms
retikulumban mkd protein-diszulfid-izomerz pldul az Anfinsen-ksrletben kis koncentrciban alkalmazott
merkaptoetanollal analg mdon segti a feltekeredst: elsegti a hibs diszulfidhidak bomlst. (A els proteindiszulfid-izomerz enzimet magyar kutat, Venetianer Pl rta le.) Szintn konformcis csapdbl segti kijutni
a feltekered fehrjt a peptidil-prolin cisz/transz izomerz enzim is, amely a nem natv konfigurcij prolinok
talakulst katalizlja.
Elmleti szempontbl a dajkafehrjk lte teht nmagban nem mond ellent az Anfinsen-ksrletbl levont
kvetkeztets univerzlis rvnynek. Ugyanakkor a mai ismeretek szerint a fehrjk egy kis hnyada kizrlag
dajkafehrjk segtsgvel kpes feltekeredni. A trszerkezeti informci ezek esetben is a primer szerkezetben
kdolt, de nllan nem tud rvnyre jutni, csak dajkafehrjk segtsgvel. Mskppen fogalmazva, br a
feltekeredsnek termodinamikai gtja nincs, kinetikailag (teht idben) a natv szerkezet elrse (a termodinamikai
egyensly bellta) csak nagyon lassan trtnne meg segtfehrjk nlkl.

5.26. bra: AGroES/GroEL komplex (chaperonin) trszerkezete (PDB:1AON)

136

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

A fehrjk harmadlagos s negyedleges szerkezete

5.5.3. A fehrjk feltekeredse: a Levinthal-paradoxon


Az ismeretek egyszer kombinlsa olykor nagyon fontos kvetkeztetsekhez vezethet. Nzzk meg, mire jutunk,
ha kombinljuk a fehrjk trszerkezetvel, a molekulris mozgsok sebessgvel, s a fehrje feltekereds
sebessgvel kapcsolatos ismereteket.
Cyrus Levinthal 1968-ban az albbi gondolatksrletet tette kzz: vegynk egy 100 aminosavas fehrjt. A fehrje
natv flnc szerkezett 99 , s 99 szggel lehet megadni, ez teht 198 torzis szg. Vizsgljuk meg, hogy
teljesen letekeredett llapotbl mennyi id alatt rheti el a flnc a natv szerkezetet, ha vletlenszeren prblgatja
vgig az sszes lehetsges konformcit. Tegyk fel, hogy minden torzis szg esetn valjban csak 3 rtket
kpes felvenni a szerkezet. Ez azt jelenti, hogy a flnc 3198 eltr konformciban lehet. Ez nagyjbl 31094
egyedi konformci. Ha az egyes konformcik kztti tmenetek idejt egy pikoszekundumnak vesszk (a
valsgban is legfeljebb ilyen gyorsan mehetnek vgbe a konformcivltozsok), akkor 31082 msodpercbe
telne az sszes konformci vletlenszer vgigjrsa. Egy v kb. 3107 msodperc, teht 1075 vbe telne ez a
prblgats. Nos, ez tbb mint 1065-szer meghaladja az univerzum kort. A valsgban a fehrjk akr a msodperc
ezred, st milliomod rsze alatt is feltekeredhetnek. A gondolatmenetben teht valahol komoly ellentmonds van.
Emiatt ezt a gondolatmenetet Levinthal paradoxonnak neveztk el.
Vajon hogyan lehet az ellentmondst feloldani? A gondolatmenetben minden abban szerepl adat ksrletesen
igazolt, vagy legalbbis az ismeretek ltal kellen altmasztott. A gondolatmenetben egyetlen olyan kijelents
van, ami ugyan logikusnak tnik, de amelyet semmilyen ksrletes adat nem tmaszt al. Ez az, hogy a feltekereds
sorn a flnc vletlenszeren prblgatja vgig az egyes konformcis llapotokat.
A paradoxon feloldsa teht abban ll, hogy elvetjk azt a lehet legegyszerbb, ezrt logikusnak tn, de ezek
szerint helytelen feltevst, miszerint a feltekereds egy teljesen random folyamat lenne.
Nos, ha nem teljesen random, akkor mi lehet a megolds? Levinthal azt javasolta, hogy a feltekeredst a fehrjben
loklis klcsnhatsok indtjk el. A fehrje valamelyik szekvencia-rszlete loklis klcsnhatsok rvn (lsd pl.
alfa hlix) rendkvl gyorsan elnyeri a natv konformcijt. Ez a loklis rend leszkti a krnyez rszek
konformcis lehetsgeinek a szmt, meghatrozza, hogy azok milyen konformcit vehetnek fel. Ezt a folyamatot
ahhoz hasonltotta, ahogyan a kristlygc irnytja a kristlyosods folyamatt. Legegyszerbben megfogalmazva
ez azt jelenti, hogy ltezik egy, vagy tbb feltekeredsi tvonal, a fehrje szerkezete ezen, vagy ezeken halad
vgig, ahelyett, hogy az sszes lehetsges utat bejrn.

5.5.4. A fehrjk feltekeredse: a folding tlcsr


A feltekereds folyamatnak jelenleg elfogadott ltalnos modelljt nagyon szpen lehet illusztrlni a folding
tlcsr-rel (lsd 5.27. bra).
A Levinthal paradoxonban emltett hatalmas szm konformcis llapot mindegyikt reprezentlni lehet 1-1
ponttal egy n-dimenzis matematikai trben, ahol n szm adat tkletesen definil egy adott konformcit.
Flnc esetn ez az sszes torzis szg adata lenne. Egy ilyen trben minl hasonlbb kt konformci, annl
kisebb a hozzjuk rendelt pontok egymstl val tvolsga. A valsgban ugyan nem tudnnk megtenni, de az
illusztrlhatsg kedvrt brzoljuk az egyes konformcikhoz tartoz pontokat egy hromdimenzis trben
elhelyezked felleten.
A Levinthal paradoxonban nem szerepelt az a gondolat, hogy minden egyes konformcihoz tartozik egy
szabadentalpia rtk. Ebben az brzolsban legyen ez is egy fggetlen adat. Krds, hogy milyen alakzat szemllteti
legjobban az eddig sszegylt ismereteket.

137

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

A fehrjk harmadlagos s negyedleges szerkezete

5.27. bra: A folding tlcsr. A folding tlcsrt a feltekereds termodinamikai htternek illusztrlsra vezettk
be, ennek rszleteit lsd a fszvegben.
Az egyik ismeret, hogy a natv szerkezet a legalacsonyabb szabadentalpia szint szerkezet. A hromdimenzis
trben a fggleges tengely (a mint ltni fogjuk tlcsrszer kpzdmny magassga) feleljen meg a
szabadentalpia szintnek. Az alakzatunknak teht kell, hogy legyen egy legals pontja, ami a natv llapotnak felel
meg.
Teljesen rendezetlen, teljesen letekeredett konformcis llapot csillagszati szm lehet, s ezekhez tartozik a
legmagasabb szabadentalpia rtk. Teht az alakzatnak kell, hogy legyen egy maximlis magassga, amelyhez
maximlis szm pont tartozik. A kt vglet kztt rszben rendezetett szerkezet, kztes szabadentalpia szinten
lv llapotok tartoznak majd. Az egyre alacsonyabb szabadentalpia szintekhez egyre kevesebb konformcis
llapot, teht egyre kevesebb pont tartozik.
Ezek a kritriumok egyttesen egy tlcsrszer felletet eredmnyeznek (lsd 5.27. bra). A fggleges tengely,
mint emltettk, a szabadentalpia szintet jelzi. Minden szabadentalpia szintnl elmetszhetjk a tlcsrt egy
vzszintes skkal. Az gy kapott zrt alakzat kerlete (a tlcsr kerlete) reprezentlja a konformcis entrpit.
A tlcsr tetejn a kerlet maximlis, jelezve, hogy a teljesen letekeredett llapotokbl van a legtbbfle, ezek
rendelkeznek egyttesen a legnagyobb konformcis entrpival.
Ebben az brzolsmdban a feltekereds folyamata gy illusztrlhat, hogy egy-egy teljesen letekeredett llapothoz
tartoz pont mintegy legurul a tlcsr aljra. A pont lefel haladsa termszetesen konformcis llapotok sorn
trtn thaladst jelent. A feltekeredst a cskken szabadentalpia szint hajtja. Emlkezznk vissza, spontn
folyamatnl a rendszer szabadentalpija cskken, ez hajtja a folyamatot. A tlcsr peremrl rendkvl sokfle
tvonalon haladhat lefel a pont, de ahogy egyre lejjebb jut, az ltala reprezentlt feltekered polipeptidlnc egyre
kevesebb fajta konformci kzl vlaszthat. Ezt jelzi az alakzat egyre szkl, tlcsr alakja.
Az 5.27. bra jobb oldaln szerepl sszetettebb kp azt is mutatja, hogy a tlcsr felsznn hegyek, s gdrk
lehetnek. A hegyek olyan szabadentalpia gtakat illusztrlnak, amiken akadlyozott az tjuts. Ezek lasstjk a
feltekeredst. A gdrk loklis szabadentalpia minimumokat illusztrlnak, amikben hosszabb-rvidebb idt
eltlthet a polipeptidlnc. Az itt lv pontok ideiglenesen felszaporod, rszben rendezett llapot szerkezeteket,
szakszval folding intermedier-eket reprezentlnak.
Ez az elegns lers nagyban segti, hogy el tudjuk kpzelni, mit jelenhetnek a feltekeredsi tvonalak, vagy a
folding intermedierek, de nem rszletezi a feltekereds molekulris mechanizmust. Ezzel kapcsolatban csak
rviden megemltjk, hogy a folding mechanizmusra alapveten kt f, egymsnak ellentmond elmlet szletett.
Az egyik a vzszerkezet-modell (framework model), a msik a hidrofb sszeomls modell (hydrophobic collapse
model).
A vzszerkezet modell szerint a feltekereds viszonylag korai szakaszban ltrejnnek a natv llapotra jellemz
msodlagos szerkezeti elemek, majd ezek egymssal msodlagos klcsnhatsokba lpve alaktjk ki a natv

138

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

A fehrjk harmadlagos s negyedleges szerkezete

szerkezetet a hidrofb maggal. A hidrofb sszeomls modell szerint a sorrend fordtott, a feltekereds egyik korai
szakaszban kialakul egy hidrofb mag (az ebben az llapotban lv szerkezetet moltenglobule-nak, megolvadt
gombcnak nevezik), majd ezek utn alakulnak ki a msodlagos szerkezeti elemek.

5.6. A fehrjk negyedleges szerkezete


Az ismert szerkezettel br globulris fehrjknek csak mintegy fele ll egyetlen polipeptidlncbl, a fehrjk
msik fele tbb-alegysges. A tbb-alegysges fehrjk szerkezetnek jellemzsre vezettk be a negyedleges
szerkezet fogalmt. Azonos alegysgek esetn homo-oligomer, klnbz alegysgeknl hetero-oligomer fehrjkrl
beszlnk. Az alegysgek szma szerint a fehrje lehet dimer, trimer, tetramer, stb. Az oligomer legkisebb olyan
egysgt, amelybl a tbbi egysg forgatsokkal levezethet, protomernek hvjk. Ez homodimereknl egyetlen
lnc, hetero-oligomereknl tbb klnbz peptidlnc.
Az egyes protomerek egymshoz kpesti trbeli elhelyezkedse klnbz szimmetrikkal adhat meg.
A szimmetria termszetesen soha nem tkrkpi, hiszen a fehrjk kirlis szerkezetek. Egy fehrje tkrkpi
prja csupa D-aminosavbl llna. A szimmetrik teht mindig forgsszimmetrik.
A legegyszerbb eset a ciklikus szimmetria esete. Ebben az esetben a protomerek egyetlen tengely krli elforgatssal
tvihetk egymsba (lsd 5.28. bra).
A ktfogs szimmetria esetben a szimmetriatengely krl 360 fok / 2, azaz 180 fokos elfordts viszi fedsbe a
protomereket, hromfogs szimmetria esetn 120 fok, n-fogs esetn 360/n fokos. Ezekben az esetekben magt
a tengelyt is rendre ktfogsnak, hromfogsnak, n-fogsnak nevezzk. A ciklikus szimmetrit C betvel
jelezzk. Azt, hogy hny fogs a tengely, als indexben jelezzk (pl. C2, vagy C3).

5.28. bra: Kt, ciklikus szimmetrij negyedleges szerkezet. Ciklikus szimmetria esetn az egyes protomerek
egyetlen tengely krli elforgatssal fedsbe hozhatk egymssal
Ennl sszetettebb a dideres szimmetria. Ennl minden protomer tforgathat brmelyik msikba legfeljebb kt
klnbz tengely krli forgatssal. A kt tengely kzl az egyik mindig ktfogs (lsd 5.29. bra).
Az 5.29. bra kt pldt mutat be dideres szimmetrira. Az egyik esetben mindegyik tengely ktfogs, (a
szimmetria jele D2) a msik esetben kt tengely ktfogs, a harmadik ngyfogs (jele D4).

139

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

A fehrjk harmadlagos s negyedleges szerkezete

5.29. bra: Kt, dideres szimmetrij negyedleges szerkezet. Dideres szimmetria esetn egynl tbb
szimmetriatengely van. Minden protomer tforgathat brmelyik msikba legfeljebb kt klnbz tengely krli
forgatssal. A kt tengely kzl az egyik mindig ktfogs
A hemoglobin pl. egy heterotetramer, ami 22 lncokbl ll. Egyetlen pr alkot egy protomert, amibl a ciklikus
szimmetria miatt egyetlen ktfogs tengely krli elforgatssal megkapjuk a msik protomert, teht a hemoglobin
C2 szimmetrival br (lsd 5.30. bra).

5.30. bra: A hemoglobin C2 szimmetrij negyedleges szerkezete (PDB: 1A3N)

5.6.1. A negyedleges szerkezet lehetsges elnyei


Az, hogy a tbb-alegysges szerkezet az evolci sorn kialakult, s a fehrjk kb. fele esetben jelen van, arra
utal, hogy a negyedleges szerkezet valamilyen elnykkel jrhat.
Az egyik ismert jelensg, amely leginkbb a tbb-alegysges fehrjkre jellemz, az allosztrikus szablyozs.
Ez a szablyzs mindig klcsnhatst szablyoz, legyen az fehrje-ligandum, vagy enzim-szubsztrt klcsnhats.
Amikor az egyik alegysg ligandumot (vagy szubsztrtot) kt, akkor ezzel megvltoztatja a tbbi alegysg ligandumkt (vagy szubsztrtkt) tulajdonsgt. Az allosztrikus szablyozsrl ksbb rszletesen is sz esik (lsd 17.2.
fejezet).

140

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

A fehrjk harmadlagos s negyedleges szerkezete

A tbb-alegysges szerkezeti forma egy msik elnye, hogy ltala az evolci a korbbinl nagyobb hatkonysggal
lett kpes ltrehozni j fehrjket. Egy-egy mr meglv fehrje apr megvltozsa helyett (mellett) lnyegileg
eltr mdon keletkezhettek j fehrjk azltal, hogy egy-egy fehrje eredeti nllsgt elvesztve alegysgknt
szmos ms fehrje rszv vlt.
J plda erre egy eukarita intracellulris fehrje, a kalmodulin, amely Ca2+-ionokat kt (lsd 5.9. bra). Ez a
fehrje tulajdonkppen egy kalciumion szenzor a sejtben. A kalciumion jeltviv anyag. Amikor a sejten belli
Ca2+ koncentrci megemelkedik, a kalmodulin Ca2+-ot kt, s jelents konformcivltozson megy t. Megjelenik
rajta egy hidrofb fellet, amelyen keresztl Ca2+-kttt llapotban kpes szmos fehrjhez ktdni, s
megvltoztatni azok funkcijt (lsd 17.1. fejezet). Ugyanakkor a kalmodulin stabil, lland alegysge is szmos
fehrjnek. Ezekben a fehrjkben szintn Ca2+-rzkelknt mkdik, de mint alegysg. A Ca2+ -kts hatsra
konformcit vltoztat, s megvltoztatja annak a tbb-alegysges fehrjnek a konformcijt is, amelynek maga
is rsze.
J plda erre a glikogn anyagcsere szablyozsban fontos foszforilz-kinz enzim, amely a kalmodulin alegysgn
keresztl rzkeli a sejtben lv Ca2+-szintet. Magas Ca2+ -szint esetn aktivldik s foszforillja a glikognfoszforilz enzimet, amely ezltal aktivldik, s elkezdi mobilizlni a sejt glikognraktrt.
Az alegysgek tbbfle fehrjben trtn felhasznlsa j pldja az l szervezet modulris ptkezsnek.
rdemes szrevenni, hogy ennek analgijra a modern ipar is hasonl mdon hoz ltre j termkeket, amikor jl
bevlt modulokat kombinl ahelyett, hogy egymodulos termkeket alaktgatna.

141

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

6. fejezet - Fehrjk izollsa s


fehrjevizsgl mdszerek
(szerz: Pl Gbor)
Miutn megismerkedtnk a fehrjk legalapvetbb tulajdonsgaival, nzzk t, hogyan lehet fehrjket homogn
formban izollni, illetve hogyan lehet a fehrjk egyes fontos tulajdonsgait meghatrozni. Ezek az ismeretek
megknnytik majd annak megrtst, hogy a ksbbi fejezetekben bemutatott ismeretanyagot vajon milyen mdon
trhattk fel a kutatk.

6.1. A spektroszkpia alapjai


Mieltt a fehrjk izollsnak tmakrt trgyalnnk, ismerkedjnk meg a legalapvetbb vizsglati mdszer, a
spektroszkpia alapjaival.
Az elektromgneses sugrzs rendkvl sokfle formban hasznlhat fel anyagvizsglatokra. Ezek a vizsglatok
a spektroszkpia terletre esnek. Mint mr lttuk, a rendkvl kis hullmhossz rntgensugr, s a rendkvl nagy
hullmhossz rdifrekvencis sugrzs egyarnt felhasznlhat molekulk trszerkezetnek meghatrozshoz
(lsd rntgendiffrakci s mgneses magrezonancia az 5.1. fejezetben).
A fent emltett sugrzsoktl eltren a ~190-320 nm illetve a ~320-800 nm hullmhossz tartomnyba es
elektromgneses sugrzs, vagyis az ultraibolya (UV) s a lthat (VIS) tartomnyba es fny abban az
energiatartomnyban van, amellyel az atomok s molekulk kls hjn lv elektronok jl gerjeszthetek.
Az elektrongerjeszts miatti fnyelnyels mrsn alapul spektrofotometria a legalapvetbb spektroszkpiai
mdszer.
Azok az anyagok, amelyek a lthat tartomnyban nyelnek el fnyt, sznesek. A kzponti fontossguk miatt a
biokmia ltal legtbbet vizsglt fehrjk zme, s a nukleinsavak nem ilyenek. Ugyanakkor ezek az anyagok
karakteres fnyelnyelst mutatnak az UV tartomnyban.
A fnyelnyels egy rendkvl alapvet eljrs mind minsgi, mind mennyisgi meghatrozsok esetben. A
fnyelnyels hullmhossz-fggse, vagyis az elnyelsi spektrum jellemz arra az elektronszerkezetre, amelyet a
fny gerjeszt. Az elnyelsi spektrum teht fgg az anyagminsgtl, ezrt minsgi anyag-meghatrozsra
hasznlhat. Az elnyels mrtke ugyanakkor fgg a fnyt elnyel anyag mennyisgtl, ami pedig mennyisgi
meghatrozsokat tesz lehetv.
A fnyelnyels mrtkt kt, egymssal sszefgg mdon szoks kifejezni. Az egyik a transzmisszi, T (tereszts),
a msik az extinkci, E (kiolts, megszns), vagy ennek msik megnevezse az abszorbancia, A (elnyels).
Vegynk egy monokromatikus, azaz egyetlen, konkrt hullmhosszal jellemezhet I0 intenzits fnynyalbot,
ami haladjon t a vizsglt mintn (lsd 6.1. bra).

6.1. bra: A spektrofotometria a fnyelnyels mrsn alapul


Belthat, hogy az (eredetivel azonos hullmhossz) thalad fny I intenzitsa vagy megegyezik a bees fny
intenzitsval (ha a mintban lv elektronok nem gerjesztdnek, teht a minta nem nyel el), vagy kisebb annl
(ha a minta a fny egy rszt elnyeli).
A transzmittancia, T (teresztkpessg) azt mutatja meg, hogy a minta a bees fny hanyadrszt engedi t. A
transzmittancia definci szerint az albbi egyenlettel rhat le:

142

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

Fehrjk izollsa s fehrjevizsgl mdszerek

6.1. egyenlet

A T rtke az 1 (nincs fnyelnyels) s a 0 (minden fny elnyeldik) tartomnyban van. Hasznlatos a T%


mrtkegysg is, amely szzalkban fejezi ki az teresztkpessget:

6.2. egyenlet

A fnyelnyels jelensge egy msik, mint ltni fogjuk hasznosabb matematikai formban is kifejezhet az extinkci
(ms nven abszorbancia), E fogalmval. Definci szerint:

6.3. egyenlet

Az extinkci egy dimenzi nlkli mrszm. Ha nincs fnyelnyels, akkor az E rtke nulla. Ha a fny egytizede
megy t a mintn, akkor az E rtke 1, ha 99% nyeldik el, akkor az E = 2.
Az extinkci s a transzmittancia kapcsolatt az albbi egyenlet rja le:

6.4. egyenlet

Ugyanez az extinkci s a szzalkos transzmittancia kapcsolatt az albbi egyenlet rja le:

6.5. egyenlet

A 6.1. tblzat szmokban mutatja be a fnyelnyels s a szzalkos fnytereszt kpessg viszonyt.


6.1. tblzat: Egyes abszorbancia rtkek, s a hozzjuk tartoz szzalkos transzmittancia

143

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

Fehrjk izollsa s fehrjevizsgl mdszerek

6.1.1. Minsgi meghatrozs: spektrumok


Amennyiben az extinkci rtkt megmrjk s brzoljuk a hullmhossz fggvnyben, spektrumot kapunk.
Egy homogn anyag spektruma jellemz az elnyelst okoz anyag elektronszerkezetre, teht magra az anyagra.
Az adott anyag minden olyan vltozsa, amely rinti az elektronszerkezetet, spektrlis vltozssal jr, gy
kimutathat. J plda erre a NAD koenzim oxidlt s reduklt llapotainak eltr spektruma (lsd 6.2. bra; lsd
mg 20.16. bra).

6.2. bra: A NAD koenzim reduklt s oxidlt formja jellegzetesen eltr spektrumot ad.
Az oxidlt s a reduklt forma egyarnt rendelkezik egy adenin gyrvel, emiatt mindkt formnak van 260 nm
kzelben egy elnyelsi cscsa. A reduklt forma azonban egy 340 nm krli extra csccsal is rendelkezik, ami a
redukci kvetkezmnyeknt megjelen, a nikotinsavamid rszletet rint kinoidlis szerkezetnek ksznhet.
Az aminosavak kzl a triptofn, a tirozin s a fenilalanin pldul UV tartomnyban jellegzetes spektrummal
rendelkeznek, 280 nm krnykn maximlis elnyelst mutatnak. A fehrjk tlnyom tbbsgben jelen vannak
ezek az aminosav csoportok, gy a fehrjk tlnyom tbbsgnek 280 nm krl elnyelsi maximuma van. A
fehrjk 220 nm krl is komoly elnyelsi csccsal rendelkeznek. Ez a peptidktsnek tulajdonthat.
A nukleinsavak a pirimidin s purin bzisok miatt 260 nm krnykn rendelkeznek abszorpcis maximummal,
ezt az adenin rszlet elnyelse rvn mr a NAD/NADH spektrumval kapcsolatban (lsd 6.2. bra) mr emltettk.

6.1.2. Mennyisgi meghatrozs: a Lambert-Beer trvny


A Lambert-Beer trvny kapcsolatot teremt az extinkci, s a fnyelnyelst okoz anyag koncentrcija kztt.
A mrs sorn az anyag c koncentrcij oldatt egy mintatart ednybe, kvettba helyezzk. A kvetta anyagt
gy kell megvlasztani, hogy az ne nyeljen el a mrsben hasznlt hullmhosszon. A kvetta fny irnyval
megegyez kiterjedse megadja a fnyutat (l). A kvettt egy spektrofotomter kszlkbe helyezzk. A kszlk
mri a bees fny I0, s az tes fny I intenzitst, s kiszmtja az extinkci rtkt (lsd 6.3. bra)

144

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

Fehrjk izollsa s fehrjevizsgl mdszerek

6.3. bra: Oldott anyagok abszorbancija arnyos az anyag koncentrcijval, s a fnyt hosszval
A Lambert-Beer trvny szerint egy fnyelnyel anyag oldatkoncentrcija, s az oldat extinkcis rtke kztt
lineris sszefggs ll fenn az albbi egyenlet szerint:
6.6. egyenlet
ahol E az extinkci, c az oldott anyag koncentrcija, l a fny kvettban megtett tja cm mrtkegysgben, mg
az extinkcis egytthat (koefficiens). Az pontos megnevezse s mrtkegysge a koncentrci
mrtkegysghez igazodik. A koncentrcit leggyakrabban molaritsban (M) adjuk meg. Ilyenkor az -t molris
extinkcis egytthatnak nevezzk, mrtkegysge M-1 x cm-1.
Az szmrtke megegyezik a vizsglt anyag 1 mlos oldatnak extinkcijval, ha a fnyt 1 cm. (Ez termszetesen
egy elmleti rtk, a valsgban egy fnyelnyel anyag 1 mlos oldatnak elnyelsi rtke olyan magas lenne,
hogy az nem lenne mrhet).
Az egyenletbl c rtke kifejezhet:

6.7. egyenlet

A molris extinkcis egytthat s a fnyt ismeretben teht egy anyag koncentrcija megmrhet az extinkci
meghatrozsn keresztl.
A Lambert-Beer egyenlet rvnyessgnek szigor felttelei vannak: az sszefggs kizrlag monokromatikus
fnyre vonatkozik; az oldszer a mrshez hasznlt hullmhosszon nem nyelhet el; a vizsglt anyag fizikokmiai
llapota nem fgghet a koncentrcijtl (egyes anyagok pldul magasabb koncentrciban aggregldnak).
A fotometria teht egy rendkvl szleskren hasznlhat eljrs oldott anyagok azonostsra, s koncentrcijuk
mrsre.

6.2. A sejtek feltrsa s a fehrjk izollsa


A fehrjk termszetes forrsbl trtn izollsnl az els krds az, hogy az adott fehrje milyen szvetben
fordul el legnagyobb mennyisgben. Ez dnti el, hogy milyen szvetbl induljunk ki. Fontos, hogy intracellulris,
extracellulris (pl. vrben lv) vagy membrnfehrjrl van-e sz. Ha intracellulris a fehrje, akkor fontos
tudnunk, hogy melyik sejtalkotban van jelen legnagyobb mennyisgben, hiszen akkor rdemes elszr azt a
sejtalkott izollni. Azt a folyamatot, melynek sorn az eukarita sejt egyes alkotegysgeit (pl. plazmamembrn,
sejtmag, mitokondriumok) izolljuk, sejtfrakcionlsnak nevezzk. Ennek sorn a sejteket feltrjuk, s az egyes
f sejtalkotkat egymstl klnbz frakcikba klntjk.

6.2.1. A sejtek feltrsa


A sejtek feltrsnak rszletes eljrsa attl fgg attl, hogy mi a kiindulsi minta. Tbbsejtek esetn a cl az,
hogy a szvetet alkot sejtek kztti kapcsolatot megszntessk, az egyes sejtek sejtmembrnja esetleg sejtfala
(lsd nvnyek, gombk) felszakadjon, a sejtek feltrdjanak.
Az eljrs sorn rendszerint olyan puffer oldatokat hasznlunk, amelyek hasonltanak a feltrand minta natv
krlmnyhez. A mintt ltalban htjk, hogy lasstsuk a kros kmiai reakcikat, pldul a protezok ltali
fehrjebontst, vagy a spontn oxidcit. A protezok gtlsra protez-inhibitor keverket, az oxidci kivdsre
redukl szereket is alkalmazhatunk. A mintban nehzfm ionok is lehetnek, amelyek komplexet kpezhetnek
egyes aminosav oldallncokkal. Ennek kivdsre pldul etiln-diamin-tetraecetsavat (EDTA) alkalmazunk,
amely a nehzfm-ionokkal komplexet kpez, s gy megkti azokat.

145

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

Fehrjk izollsa s fehrjevizsgl mdszerek

A kt leggyakrabban alkalmazott sejtfeltr mdszer a kses homogenizls, s az ultrahangos feltrs. A kses


homogeniztor egy, a clra optimalizlt botmixer jelleg kszlk. Ezzel a kszlkkel ers szerkezet szveteket
is szt lehet roncsolni. Az ultrahangos sejtfeltrst inkbb a mr tbb-kevsb sztvlasztott sejtek szuszpenzija
esetn hasznlatos. Az ultrahangot egy szoniktor-nak nevezett kszlk lltja el, amely a rezgseket egy fm
alkatrsz segtsgvel vezeti a sejt-szuszpenziba. Az ultrahangot rvid pulzusokban adagoljuk. A sejteket a hirtelen
jelentkez nagy nyomsklnbsgekbl add nyrerk trjk fel.
Nyrerkn alapulnak mindazok az eljrsok is, amelyeknl a sejt-szuszpenzit egy szk keresztmetszet trrszen
keresztl prselik t nagy nyomst alkalmazva. Ennl a mdszernl az alacsony-nyoms trrszbe jut sejtek a
hirtelen nyomsess miatt szinte felrobbannak. Szintn a nyrerket alkalmazzk azok a sejtfeltrk, amelyeknl
a sejt szuszpenzit egy olyan hengerbe teszik, amelyben egy, a henger tmrjnl ppen csak kisebb tmrj
dugattyt mozgatnak. A henger s a dugatty fala kztti, a sejteknl csak alig nagyobb trrszben a nyrerk
miatt a sejtek feltrdnak.
Klnsen ellenll, pldul sejtfallal rendelkez nvnyi sejtek esetben kvarcszemcsk segtsgvel, ill. folykony
nitrognban val lefagyaszts utni drzsmozsaras feltrst is alkalmaznak. Ezzel szemben a rendkvl srlkeny
vrsejtek esetben a feltrshoz elegend az is, ha a sejteket hipozmotikus oldatba helyezzk. Sejtfal hinyban
ezek az egyedi sejtek a hirtelen beraml vz miatt kipukkadnak.

6.2.2. Sejtfrakcionls
A sejtfrakcionls f clja az, hogy a feltrt sejtek egyes alkotit egymstl elklntsk, izolljuk. A frakcionlst
megelz sejtfeltrs mdszernek intenzitst ennek megfelelen optimalizlni kell. A sejtfeltrs kellen intenzv
kell, hogy legyen, hogy a sejtek jelents rsze feltrdjon, de ugyanakkor fontos, hogy a sejtalkotk zme p
llapotban maradjon. A sejtek feltrsa sorn a plazmamembrn sztesik, s kis membrn hatrolt rszecskket,
vezikulkat kpez. Ezek, s a tbbi sejten belli organellum, illetve a citoszl oldott fehrji s egyb anyagai
alkotjk azt a homogentumot, amelybl az egyes frakcikat izolljuk. Az egyes frakcik elvlasztsnak f
mdszere a centrifugls, ezrt a kvetkezkben ennek alapelvt s f eljrsait ismertetjk.

6.2.3. Centrifugls
Ha egy objektumot fonlon tartva prgetnk, a fonalat hznunk kell ahhoz, hogy a test krplyn maradjon. Ezltal
akadlyozzuk meg, hogy a test egy rint egyenes mentn, egyenes vonal egyenletes mozgst vgezzen. Az az
er, amivel a tengely fel hzzuk fonalat, a centripetlis er. Az ezzel ppen ellenttes irny, a test tehetetlensgbl
fakad fiktv er, amellyel a test a fonlon keresztl hzza a keznket, a centrifuglis er (Fc).
Az egyszersg kedvrt az oldatok centrifuglsa sorn lezajl folyamatokat az Fc ervel szoktk lerni.
Az ismert Newton-fle alapegyenlet szerint:
6.8. egyenlet
Centrifugls sorn a gyorsuls a szgsebessg ngyzetnek s a sugrnak a szorzata:
6.9. egyenlet
A fiktv centrifuglis gyorst er, Fc vkuumban teht:
6.10. egyenlet
A sugr s a szgsebessg-ngyzet szorzata nem ms, mint a centrifugls sorn jelentkez gyorst potencil. Ezt
hagyomnyosan (s taln kiss megtveszt mdon) a fldi gravitcis trerbl fakad nehzsgi gyorsuls (g)

146

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

Fehrjk izollsa s fehrjevizsgl mdszerek

arnyban adjk meg. Teht a centrifugban bred gyorsulsi potencil mrtkt gy adjk meg, hogy az
hnyszorosa a g rtknek.
Ennek a jellsmdnak az indoka az, hogy a rszecskk a fldi gravitci miatt is lepednek. A centrifugls sorn
is leptjk a rszecskket, de ekkor a gravitcibl ered gyorst potencilnak sokszorost, akr tbb
szzezerszerest is el tudjuk rni. Ez a fajta lers teht azt mutatja meg, hogy a centrifuglssal hnyszor
hatkonyabban leptnk a Fld gravitcis potenciljhoz kpest.
Amikor oldatokat centrifuglunk, akkor az oldatban lv rszecskk vkuum helyett egy adott srsg kzegben
vannak. Termszetesen erre a kzegre is hat a centrifuglis er. Amennyiben a rszecske srsge ppen megegyezik
a kzeg srsgvel, gy a rszecske a kzeghez kpes nem mozog, vagyis a sugrirny elmozdulsa nulla lesz.
Ha a rszecske srsge nagyobb, mint a kzeg, akkor sugr irnyban elindul kifel (mikzben az ltala kiszortott
kzeg a sugr fel halad), ha pedig a srsge kisebb a kzegnl, akkor elindul sugrirnyban a tengely fel
(mikzben az ltala kiszortott kzeg kifel halad).
Ennek a jelensgnek a lerst szolglja a lebegsi faktor bevezetse:

6.11. egyenlet

ahol a trt szmlljban a kzeg, a nevezjben pedig a rszecske srsge szerepel.


A lebegsi faktorral, mint szorztnyezvel kombinlt egyenlet a kvetkez:

6.12. egyenlet

Ebbl az egyenletbl jl lthat, hogy a centrifugls sorn az adott rszecskre hat er fgg a rszecske tmegtl,
a kzeghez viszonytott srsgtl, a szgsebessgtl, s a tengelytl val tvolsgtl.
Ezek kzl magra a rszecskre jellemz tnyezk, amelyek eltr rszecskk elvlasztsra adnak lehetsget,
a rszecske tmege, s a srsge. Mint ltni fogjuk, kt alapvet, centrifuglson alapul elvlaszts ltezik. Az
egyik esetben a tmeg s a srsg egyfajta kombincija alapjn zajlik az elvlaszts, mg a msik esetben
kizrlag a srsg alapjn.
Amint a rszecskket a centrifugls sorn elkezdjk gyorstani, s azok elkezdenek sugr irnyban mozogni, a
mozg rszecskre a vndorlsval ellenttes irny, a sebessgvel (az itt jellemz alacsony sebessgek esetben)
egyenesen arnyos mrtk kzegellenllsi er (Fk) lp fel. Az arnyossgi tnyez nem ms, mint a
kzegellenllsi egytthat, f, amelynek rtke Stokes trvnye szerint fgg a kzeg viszkozitstl, s a rszecske
mrettl, illetve alakjtl az albbiak szerint:
6.13. egyenlet
Ahol a kzegre jellemz viszkozits, gmb alak rszecskk esetben r pedig a rszecske sugara. Nem gmb
alak rszecskk esetben r a Stokes sugr, amely egy olyan gmb alak rszecske sugara, amely azonos diffzis
viselkeds, mint a vizsglt, nem gmb alak rszecske. rdemes szrevenni, hogy a rszecskt mozgsban
akadlyoz kzegellenllsi tnyez egyenesen arnyos a rszecske sugarval.
A centrifugls folyamata sorn a rszecske sebessge csak addig nhet, amg a mozgssal ellenttes irny, az
lepedsi sebessggel arnyos, a rszecskt lasst Fk er rtke ppen elri a rszecskt gyorst Fc er rtkt.
Egy igen rvid id elteltvel a kt ellenttes irnyba hat er rtke teht megegyezik.

147

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

Fehrjk izollsa s fehrjevizsgl mdszerek

6.14. egyenlet
A rszecske emiatt adott, r jellemz, lland sebessggel vndorol. (Egybknt egy msfajta gyorst er, de
azonos jelleg kzegellenllsi er hatsra kialakul analg jelensget lthatunk az elektroforzis esetben is.)
Az elz egyenletbe behelyettestve az Fc ert ler sszefggst, az albbi egyenletet kapjuk:

6.15. egyenlet

Ha a fenti egyenletet gy rendezzk t, hogy a rszecske sebessgt elosztjuk a centrifuga ltal ltrehozott gyorst
potencillal, akkor egy, a rszecske lepthetsgre vonatkoz hasznos adatot kapunk. Ez az 1/s (reciprok
msodperc) mrtkegysg adat jellemzi, hogy egysgnyi gyorst potencilra a rszecske mekkora lepedsi
sebessggel reagl. A rszecske lepthetsgt a szedimentcis egytthatval lehet jellemezni, amely Theodor
Svedberg nyomn a Svedberg egytthat elnevezst kapta:

6.16. egyenlet

Az egyenlet szmlljban szerepelnek mindazon tnyezk, amelyek pozitv mdon befolysoljk az lepthetsget.
Minl nagyobb a rszecske tmege, s minl nagyobb a kzeghez viszonytott srsge, annl nagyobb sebessggel
lepedik egysgnyi gyorst potencilra vonatkoztatva. Egy adott srsg rszecske tmege termszetesen
egyenesen arnyos a rszecske trfogatval, ms szval egyenesen arnyos a rszecske sugarnak a harmadik
hatvnyval.
A nevezben szerepel az a tnyez, amely negatv rtelemben befolysolja az lepthetsget. Minl nagyobb a
kzegre s rszecskre kzsen jellemz kzegellenllsi egytthat, annl kisebb sebessggel reagl a rszecske
egysgnyi gyorst potencilra. Mint lttuk, a kzegellenllsi egytthat egyenesen arnyos a rszecske sugarval.
Mivel a gyorst er a rszecske sugarnak harmadik hatvnyval, mg a lasst er a rszecske sugarnak csak
az els hatvnyval arnyos, gy vgs soron a rszecske sebessge a sugr ngyzetvel lesz egyenesen arnyos.
Azonos srsg rszecskk esetben teht minl nagyobb egy rszecske tmege, annl gyorsabban lepedik,
mgpedig egy ngyzetes sszefggs alapjn. Ezt hasznljuk ki a differencil centrifugls eljrs sorn.

6.2.3.1. Differencil centrifugls: sejtfrakcionls rszecske mret


alapjn
Az egyes sejtalkotk srsge csak kis mrtkben, mg mretk nagymrtkben eltr. gy, br a fent bemutatott
esetben mret s srsg szerint egyarnt trtnik elvlaszts, a mret szerinti elvls dominl.
A differencil centrifuglsnak elnevezett eljrs sorn az egyes sejtalkotkat Svedberg rtkeik szerint vlasztjuk
el egymstl. Szeparlsi lpsenknt egyre nagyobb gyorst potencilt alkalmazunk. Egy-egy szeparlsi lpsben
teht azt hasznljuk ki, hogy azonos gyorst potencilra az egyes sejtalkotk Svedberg rtkeiknek megfelelen,
egymstl eltr sebessggel lepednek. Adott gyorst potencil esetn adott idtartam alatt egyes sejtalkotknak
szinte teljesen, mg msok csak tredke lepedik ki (lsd 6.4. bra).

148

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

Fehrjk izollsa s fehrjevizsgl mdszerek

6.4. bra: A differencil centrifugls eljrsa


Differencil centrifugls sorn egymst kvet centrifuglsi lpseket alkalmazunk. Az egymst kvet
centrifuglsok rendre egyre nagyobb fordulatszmon zajlanak. Az els centrifuglsnl csak a legnagyobb tmeg,
illetve legnagyobb srsg sejtalkotk lepednek ki az adott centrifuglsi id alatt. Az els lpsbl szrmaz
fellszt a msodik lpsben tovbb centrifugljuk, immr magasabb fordulatszmon. Ezt a smt kvetve az
egymst kvet centrifuglsokban rendre az egyre kisebb tmeg, illetve kisebb srsg sejtalkotkat leptjk
ki.
Egy tipikus protokoll a kvetkezkppen nz ki. A feltrt sejt homogentumot elszr viszonylag alacsonynak
szmt, 500 g gyorst potencillal centrifugljuk 10 percig. Ilyen krlmnyek esetn s ilyen rvid id alatt a
centrifugacsben csak a legnagyobb Svedberg rtk rszecskk, a feltratlan sejtek, s a sejtmagok lepednek le.
Az sszes tbbi sejtalkot jval lassabban lepedik, ezrt legnagyobb hnyaduk mg a szuszpenziban marad.
A fellszt ttltjk egy msik centrifuga csbe, s jra centrifuglunk 20 percig, de most mr nagyobb sebessg
centrifugban 10.000 g gyorst potencillal. Ilyen krlmnyek kztt, s ennyi id alatt mr kilepednek a
sejtmagnl kisebb Svedberg rtk mitokondriumok, lizoszmk s peroxiszmk, de szmos komponens tovbbra
is a szuszpenziban marad.
A fellszt egy jabb csbe ttltve ultracentrifugban folytatjuk az leptst, ahol 100,000 g gyorst potencil
alkalmazsval 1 ra alatt kilepedik az gynevezett mikroszma frakci. Ez dnten a sejtfeltrs sorn az
endoplazmatikus retikulumbl lefzd 50-150 nanomter tmrj vezikulkat, s egyb ebbe a mrettartomnyba
es sejtalkotkat tartalmazza. A szuszpenziban jellemzen makromolekulk, s egyes szupramolekulris komplexek
maradnak.
Mg ennl is nagyobb, tbb szzezer g gyorst potencil esetn kilepthetk a riboszmk, illetve a nagymret
fehrjk is.

149

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

Fehrjk izollsa s fehrjevizsgl mdszerek

6.2.3.2. Srsggradiens centrifugls: sejtfrakcionls rszecske


srsg alapjn
A fent emltett eljrs sorn - els megkzeltsben - homogn srsg kzegben zajlik a centrifugls. Fontos
hangslyozni, hogy itt a srsg kifejezs a tmeg per trfogat rtelemben vett srsget jelenti, s nem valamely
nem szaknyelvi viszkozits jellemzt. Mieltt a srsggradiens centrifugls elvt ismertetnnk, rdemes
megemlteni, hogy a fent trgyalt differencil centrifuglsnl is alkalmazhatnak vltoz srsg kzeget, de
ezekben az esetekben a srsggradiens alacsony mrtk, s csak arra szolgl, hogy az egymstl ppen elvl
sejtalkotk rtegei kevsb tudjanak folyadkramls ltal sszekeveredni.
A srsggradiens centrifugls sorn a centrifugacsben egy olyan kzeget hoznak ltre, amelynek a srsge
a centrifugacs alja fel haladva meredeken nvekszik. Ezt valamilyen nagy srsg anyag, pldul czium klorid
(CsCl) hasznlatval rik el. A csbe gy tltenek CsCl tartalm oldatot, hogy a betltst magas CsCl koncentrcij
oldattal kezdik, de a betlttt oldat CsCl koncentrcija a betlttt trfogat fggvnyben egyenletesen cskken.
Az gy kialaktott kzeg tetejre rtegezik az elvlasztand rszecskket tartalmaz oldatot (lsd 6.5. bra).
A mintt az alacsonysrsg felsznre rtegezzk. A centrifugls sorn a rszecskk lepedni kezdenek. A cs
alja fel haladva egyre nagyobb srsg kzegbe kerlnek. Minden rszecske csak addig lepedhet, amg ppen
elri azt a kzeg rteget, amelynek a srsge ppen megegyezik a sajt srsgvel. Ekkor a rszecske nem
lepedik tovbb, hiszen a lebegsi faktor rtke ekkor nulla, a rszecskre nem hat ered er. Amint elmozdulna
a nla nagyobb srsg kzeg fel, gy a rotor tengelye (a centrifugacs teteje) fel hat er visszafordtan. Amint
nla alacsonyabb srsg kzegbe kerlne, jra lepedni kezdene. Ez a mdszer teht mrettl fggetlenl,
kizrlag srsg alapjn vlasztja el egymstl a rszecskket.

6.5. bra: A srsggradiens centrifugls eljrsa


Egyenslyi mdszerrl van sz, amelynl az elvlaszts sorn kialakul egy llandsult llapot. (Ebben a tekintetben
ez a mdszer rdekes analgija az elektroforzis fejezetben ismertetett izoelektromos fkuszlsnak (IEF), amely
ugyan teljesen ms fizikai paramter, a fehrjk izoelektromos pontja szerint, de szintn egyenslyra vezet mdon
vlasztja el trben az egyes komponenseket. Az IEF mdszerben is gradienst alkalmaznak a kzegben, csak ott
ppensggel a kzeg pH rtke vltozik egy gradiens mentn.)
rdemes megjegyezni, hogy a kt fent emltett centrifuglsi eljrst, mivel azok nmileg eltr tulajdonsgok
szerint szeparljk az egyes rszecskket, a hatkonyabb izolls rdekben kombinlni is lehet. Differencil
centrifuglst kveten az egyes frakcikat tovbb lehet komponenseikre vlasztani srsggradiens centrifuglssal
(lsd 6.6. bra).
Differencil-centrifuglsnl elssorban mret, srsggradiens centrifuglsnl pedig kizrlag srsg alapjn
vlnak el egymstl az egyes komponensek. A differencil centrifugls sorn egytt leped, de srsgkben
egymstl eltr komponensek ezrt egy msodik, immr srsggradiens centrifugls sorn egymstl
elvlaszthatk. A kt eljrs egyms utn vgrehajtva ezrt nagyobb elvlaszt kpessget biztost, mint az egyes
eljrsok nmagukban.

150

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

Fehrjk izollsa s fehrjevizsgl mdszerek

6.6. bra: Az egyes sejtalkotk srsge s szedimentcis egytthatja

6.2.4. Fehrjk durva frakcionlsa


Miutn az egyes sejtalkotkat frakcinknt elvlasztottuk, elkezddhet a vizsglni kvnt fehrje tiszttsnak
folyamata. Ennek vgre a vizsglni kvnt fehrjt homogn formban kell izollnunk. A homogn formban
trtn ellltshoz rendszerint szmos, egymst kvet tiszttsi lpsre van szksg. Egy korbban mg nem
izollt fehrje esetben prba-szerencse alap ksrletezgets alapjn szletik meg az adott fehrjre optimalizlt
izollsi recept.
Az egymsra pl tiszttsi lpseknl rendszerint a kisebb hatkonysg, de alacsony kltsg, s nagy
mintatrfogatok illetve fehrjemennyisgek kezelsre alkalmas eljrsokkal kezdnk. Ezeket durva frakcionlsi
mdszereknek is szoktk nevezni. Az ilyen, elssorban oldhatsgon, centrifuglson, szrsen alapul eljrsokkal
mr eltiszttott mintt szoktk klnbz kromatogrfis mdszerekkel tovbb tiszttani.
Az egyes fehrjket eltr fizikai-kmiai tulajdonsgaik alapjn vlasztjuk el egymstl. A fehrje sajt tulajdonsgai
tekintetben leginkbb a kvetkez krdsek a fontosak. Milyen hmrsklet s pH tartomnyban rzi meg natv
llapott? Hol van az izoelektromos pontja? Mekkora a molekulatmege? Egy, vagy tbb alegysges? Ha tbb
alegysges, akkor milyen az alegysg szerkezete, mekkora a natv molekulatmege, s mekkora az egyes alegysgek
molekulatmege?
A hatkony izollsi eljrs kidolgozshoz, a tiszttsi lpsek folyamatos kvetshez az is alapvet fontossg,
hogy az izollni kvnt fehrjt ms szennyez fehrjk jelenltben is ki tudjuk mutatni, lehetleg gy, hogy
egyben a mennyisgt is mrni tudjuk. Amennyiben enzimrl van sz, gy erre az enzimaktivits mrse a
legkzenfekvbb, feltve hogy van olyan kmiai reakci, amit az adott kiindulsi mintban kizrlag az izollni
kvnt enzim katalizl.
Bizonyos felttelek teljeslse esetn (lsd ksbb) a mrt enzimaktivits arnyos lesz az esszbe bemrt enzim
mennyisgvel. Ezltal minden egyes tiszttsi lpst kveten meg tudjuk hatrozni, hogy a kiindulsi mennyisgnek
mekkora hnyadt sikerlt megriznnk. A megrztt mennyisget elosztva a kiindulsi mennyisggel megkapjuk
a kitermels rtkt.
Ha a megrztt enzim (ltalnossgban clfehrje) mennyisge mellett megmrjk a minta sszes fehrjetartalmt
is, akkor az enzim mennyisg / sszes fehrje mennyisg arnyt is meg tudjuk llaptani. Ha ezt sszevetjk a
tiszttsi lpst megelz (vagy a kiindulsi mintra jellemz) enzim mennyisg / sszes fehrje mennyisg arnnyal,
akkor azt is megllapthatjuk, hogy milyen mrtkben dsult a mintnk az izolland fehrje tekintetben.
Amennyiben a tovbbi tiszttsi eljrsok mr nem nvelik a dsuls mrtkt, az arra utalhat, hogy a mintnk
mr homogn, csak az izollni kvnt enzimet tartalmazza.

151

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

Fehrjk izollsa s fehrjevizsgl mdszerek

Amennyiben az izollni kvnt fehrje olyan enzim, amelyre nincs szelektv aktivitsmr mdszernk, illetve a
fehrje nem enzim, gy a szelektv kimutats alapja lehet egy, az adott fehrjre specifikus anyag (pl. receptor
esetben a ligandum) ktdse is. Clszer valamilyen spektroszkpiai mdszerrel detektlhat, pldul fluoreszcens
csoporttal jellt ligandumot hasznlni.
Amennyiben specifikus ligandum sem ll rendelkezsre, gy egyfajta ltalnos megoldsknt a ligandum helyett
az izollni kvnt fehrje ellen ellltott, arra specifikus ellenanyag is hasznlhat (Western-blot eljrs). Vgl,
ha ilyennel sem rendelkeznk, de ismerjk az izolland fehrje molekulatmegt, akkor egy kevsb specifikus,
de ltalnos mdszerrel, SDS-PAGE eljrssal kvethetjk a tisztts folyamatt.
A durva frakcionlsi mdszerek elssorban oldhatsgi s mret szerinti klnbsgeken alapulnak.

6.2.4.1. Oldhatsgon alapul eljrsok


A fehrjk oldhatsga alatt azt rtjk, hogy az adott fehrjbl milyen mennyisget kpes az adott oldszer
egysgnyi trfogata oldatban tartani. Ezt leggyakrabban mg/ml mrtkegysgben szoktk kifejezni. Az oldhatsg
nagyban fgg az oldszer sszetteltl. Mieltt ennek a rszleteit trgyalnnk, az oldhatsg krdsnl fontos
tisztzni, hogy natv, vagy denaturlt fehrjk oldsrl van-e sz. A megrtst zavar durva leegyszersts
ugyanis az a hibs felttelezs, ami szerint a natv llapot fehrje mindenkppen oldatban van, mg a denaturlt
fehrje mindenkppen kicsapdik az oldatbl. Az albbi ismertetsben elsknt a natv llapot fehrjk
oldhatsgrl lesz sz, ksbb foglalkozunk a denaturls tmakrvel is.
Az oldhatsg pH-fggse
Leginkbb az oldat pH-rtke s ionkoncentrcija befolysolja a natv fehrje oldhatsgt. Az oldhatsg pHfggsvel kapcsolatban ismert tny, hogy a fehrjk oldhatsga izoelektromos pontjuknak (IEP) megfelel
pH rtken minimlis. Ez annak tulajdonthat, hogy ezen a pH rtken, a fehrjn ppen annyi negatv tlts
van jelen, mint amennyi pozitv tlts. Emiatt az egyes fehrjemolekulk a lehet legkisebb mrtkben tasztjk
egymst, mikzben az azonos szm, ellenttes tlts molekularszletek kztt ltrejhet molekulk kztti
elektrosztatikus klcsnhatsok szma maximlis (lsd 6.7. bra).
Az izoelektromos pont alatt a fehrjnek nett pozitv, a felett nett negatv tltse van, az adott fehrje egyes
molekuli teht az izoelektromos ponttl eltr pH rtken inkbb tasztjk egymst.
A minimlis oldhatsgi rtk termszetesen nem azt jelenti, hogy egy adott fehrje sszes molekulja felttlenl
kicsapdik az IEP rtkkel megegyez pH rtken. Az oldhatsg rtknl alacsonyabb fehrjekoncentrcin a
fehrjemolekulk mind oldatban lesznek, mg e feletti koncentrcin egy egyensly alakul ki, ahol az oldhatsgon
felli hnyad reverzibilisen kicsapdik az oldatbl. Ez a kicsapds nem jelent denaturcit, a nem oldhat hnyad
is natv konformciban van. Mindenesetre amennyiben natv llapot fehrjket szeretnnk kicsapni az oldatbl,
gy rdemes a pH rtket a kicsapni kvnt fehrje IEP rtkre lltani.

152

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

Fehrjk izollsa s fehrjevizsgl mdszerek

6.7. bra: A fehrjk oldhatsga pH-fgg, s az izoelektromos ponton a legkisebb mrtk


Az oldhatsg fggse az ionkoncentrcitl
A fehrjk oldhatsga desztilllt vzben alacsonyabb, mint olyan oldszerben, amely kis koncentrciban ionokat
is tartalmaz. Amennyiben egy olyan ionmentes oldathoz, amelyben oldhatsg feletti mennyisgben vannak natv
fehrjk, kis koncentrciban ionokat (st) adagolunk, azt fogjuk tapasztalni, hogy a kicsapdott natv fehrjk is
oldatba kerlnek. Ezt a jelensget beszsnak (angolul salting-in) nevezik (lsd 6.8. bra). A kismennyisgben
bevitt ionok teht nvelik a fehrjk oldhatsgt.

153

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

Fehrjk izollsa s fehrjevizsgl mdszerek

6.8. bra: Egy hatrig a nvekv ioner nveli a fehrjk oldhatsgt, ez a beszs jelensge
Amint azt az oldhatsg pH-fggsnl is lthattuk, a fehrjk oldhatsgt cskkenti, ha a fehrjemolekulk a
felsznkn lv tltssel rendelkez csoportokon keresztl vonz ionos klcsnhatsokat ltesthetnek egymssal.
Az oldatba kerl kismret ionok ellenionknt mkdve kpesek lernykolni a fehrjk felsznn lv tltseket,
s ezltal cskkenteni a fehrjk kztt kialakul ionos klcsnhatsokat. Ez magyarzza a beszs jelensgt.
Amennyiben az ionok koncentrcijt egy bizonyos az adott fehrjre jellemz rtk fl emeljk, a fehrje
oldhatsga a nvekv ionkoncentrci fggvnyben cskkenni fog. A cskken oldhatsg miatt megfelelen
magas fehrjekoncentrci esetn a natv fehrjemolekulk egy rsze csapadkba kerl.
Ezt a jelensget kiszsnak (angolul salting-out) nevezik. A jelensg oka elssorban az, hogy az oldatba vitt
ionok krl hidrtburok alakul ki. Tiszta vzben a vzmolekulk koncentrcija ~55,5 M. Amennyiben az oldott
ionok koncentrcija mr a mlos koncentrcitartomnyban van, az eredetileg szabad vzmolekulknak tetemes
rsze kerl az ionok krl ltrejv hidrtburokba. A vzmolekulknak ez a hnyada mr nem vesz rszt a
fehrjemolekulk oldatban tartsban. Ms szval a fehrjemolekulkat eredetileg krlvev hidrtburok
elvkonyodik, gy a fehrjk kztti apolros klcsnhatsok felersdnek.
Kiszsra elssorban egyrtk kationok sit hasznljk. Az egyik legelterjedtebb kiszsra hasznlt s az
ammniumszulft. Mivel a klnbz fehrjk oldhatsga eltr mrtkben fgg az ionkoncentrcitl, a kiszs
mdszervel egy fehrjekeverk frakcikra bonthat.
J plda erre az ammniumszulftos frakcionls. Amennyiben egy izolland fehrje oldhatsga tlagos
mrtben fgg az ammniumszulft koncentrcijtl a kvetkez mdon lehet rszlegesen izollni. A
fehrjekeverk oldathoz az ionkoncentrcit lassan nvelve ammniumszulftot adagolunk egy olyan koncentrci
rtkig, amelyen az izolland fehrjnk mg ppen oldatban van, mg szmos egyb szennyez fehrje mr
kicsapdik. (Az ammniumszulft koncentrci nvelst clszer nem szilrd anyag, hanem telitett
ammniumszulft oldat hozzadsval kivitelezni.)
A kicsapdott fehrjket centrifuglssal leptjk. Az sszecsapd fehrjkbl kpzd aggregtumok
rszecskemrete hatalmas, gy a kicsapdott fehrjk rendkvl gyorsan lepednek. A fellszt megrizzk,
s tovbb adagoljuk az ammniumszulftot, egy olyan koncentrcirtkig, amelyen az izolland fehrjnk mr
- termszetesen szmos egyb fehrjeflesggel egyttesen - kicsapdik. A csapadkot centrifuglssal leptjk,
a fellszt lentjk. Ezltal megszabadulunk a fellszban marad szennyez fehrjktl. A tovbbi izollsi
lpseket a csapadk visszaoldst kveten vgezzk el.
Irreverzibilis kicsapsi mdszerek

154

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

Fehrjk izollsa s fehrjevizsgl mdszerek

Mint mr emltettk, a denaturlds s az oldhatsg kapcsolata sszetettebb annl, mint ahogyan az a kztudatban
elterjedt. Natv llapot globulris fehrjk esetben az apolros oldallncok zme a fehrje hidrofb magjban
tallhat, br a fehrje zmmel polros csoportokat tartalmaz felsznn is elfordulhatnak kisebb-nagyobb apolros
rszletek. Amikor egy globulris fehrje valamilyen hatsra letekeredik, az apolros oldallncok felsznre kerlnek.
Az apolros csoportok krl a vz alacsony entrpij klatrt szerkezetet hoz ltre (lsd 2.5.3. fejezet). A rendszer
alacsonyabb szabadentalpia szintet rhet el, ha a klatrt szerkezet megsznik, hiszen ezltal a rendszer entrpija
nvekedhet. Amennyiben a felsznre kerlt apolros csoportok egymssal lpnek gyenge msodlagos klcsnhatsba,
a klatrt szerkezetek szma lecskken, a rendszer entrpija megn.
Teht a termodinamikai bevezetben ms ismertetett hidrofb hatsnak nevezett termodinamikai jelensg ll annak
htterben, hogy a letekeredett fehrjk az esetek tlnyom rszben kicsapdnak az oldatbl.
Megjegyzend ugyanakkor, hogy szmos kzkedvelt fehrjedenaturl szer ppensggel ragyog oldszere is a
denaturlt fehrjknek. Ilyen az urea, vagy a ntrium-dodecilszulft (SDS). Ezek hasznlatakor teht a denaturldst
nem ksri kicsapds.
A globulris fehrjk denaturlsa kivlthat pldul magas hmrsklet (hdenaturls), vagy extrm pH
alkalmazsval. Amennyiben az izolland fehrjnk valamilyen kicsapdst okoz, denaturl hatsnak az
tlagosnl jobban ellenll, pldul hstabil, vagy savtr, gy ez a tulajdonsga kiaknzhat az izolls sorn.
Megfelelen magas hmrsklet, vagy extrm pH rtk alkalmazsval a szennyez fehrjk j rsze denaturldott
llapotban kicsapdik, centrifuglssal eltvolthat, mg az izolland fehrjnk (rendszerint ms fehrjkkel
egytt) oldatban marad.

6.2.4.2. Rszecskemreten alapul durva frakcionlsi mdszerek


Egyes durva frakcionlsi eljrsok rszecskemret alapjn kpesek egymstl elvlasztani az egyes molekulkat.
Az albb ismertetett kt eljrs fligtereszt membrnokon alapul. Ezek a membrnok olyan szitk amelyekben
a lyukak mrete a molekulris mrettartomnyba esik. A lyukak, illetve prusok mretnl kisebb molekulkat a
membrn tengedi, mg az annl nagyobbakat visszatartja.
A dialzis eljrsa sorn egy fligtereszt membrnbl kszlt, csbe tltik a mintt (lsd 6.9. bra). A cs kt
vgt lezrjk, s az gy kialakul zacskt egy puffer oldatba mertik. A fligtereszt membrnon keresztl
megindul mindazoknak a molekulknak a ktirny tdiffundlsa, amelyek tfrnek a membrn prusain. Ezeknek
az anyagoknak a koncentrcija a membrn kt oldaln kiegyenltdik, teht a membrnnal hatrolt bels trben
cskken. A puffer oldat keversvel az egyensly bellshoz szksges id lervidthet.
A kls puffer oldatot nhnyszor j oldatra cserlve knnyen elrhet, hogy a pruson tjutni kpes oldott
molekulkat vagy ionokat tkletesen eltvoltsuk a dialzis csbl. Ezt az eljrst elssorban arra hasznljuk,
hogy megvltoztassuk egy fehrjeoldat ion, vagy kismolekula sszettelt. Pldul a korbban emltett
ammniumszulftos kicsaps utn a csapadkbl visszaoldott fehrjk melll dialzissel is eltvolthatjuk a maradk
ammnium s szulft ionokat.

155

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

Fehrjk izollsa s fehrjevizsgl mdszerek

6.9. bra: A dialzis eljrsa


Az ultraszrs sorn is fligtereszt membrnt hasznlunk. A dialzissel ellenttben ennl az eljrsnl valamilyen
erhatssal knyszertjk t az oldatot ezen a membrnon. A vz, s a prusoknl kisebb oldott komponensek
tjutnak, mg a prusoknl nagyobb komponensek visszatartdnak. Megfelel mret prus alkalmazsval a
fehrjk kt frakcira oszthatk, az egyikbe a prusoknl kisebbek, a msikba a prusoknl nagyobbak kerlnek.
Az emltett erhatst biztosthatja centrifugls (Centricon csvek), vagy valamilyen nagynyoms inert gz
(Amicon berendezsek). A dialzishez kpest a f klnbsg abban ll, hogy a prusoknl nagyobb, visszatartott
komponensekre nzve az oldat egyben tmnyebb is vlik. Az ultraszrs teht egyben koncentrlja is a visszatartott
fehrjket.

6.2.4.3. Liofilizls
Fehrjeoldatokat az ultraszrsen kvl gy is tmnythetnk, hogy az oldatbl a vizet, s egyb illkony
komponenseket elprologtatjuk. Br elvileg a beprlst egyszeren az oldat melegtsvel is gyorsthatnnk, a
fehrjk natv llapotban tartsa szempontjbl ennl kmletesebb eljrst szoktak alkalmazni. Ilyen eljrs a
fagyasztva szrts, vagy ms nven liofilizls.
Ennek sorn az oldatot lefagyasztjuk, s nagyon alacsony nyoms, lgritka trbe helyezzk, amelyben egy
folyamatosan httt spirlt is elhelyeznek. Az illkony anyagok a mintbl szublimlnak, s rfagynak a httt
spirlra. A szublimls ht von el, s folyamatosan hti a kifagyasztott mintt. Amennyiben kellen nagy felleten
fagyasztottuk ki az oldatot, gy elegenden intenzv ez a hts ahhoz, hogy a minta fagyott llapotban maradjon
mindaddig, amg az sszes illkony komponens eltvozik.
A folyamat vgre a fehrje szilrd halmazllapotban marad htra az egyb nem illkony komponensekkel egytt.
Liofilizls sorn figyelembe kell venni, hogy milyen nem-illkony komponensek vannak a kiindulsi oldatban.
Nem illkony savak vagy lgok szlssges kmhatst okozhatnak a visszaoldott mintban. A liofilizls nem
csak fehrje oldatok tmnytsre szolgl, de egyben kivl mdja lehet annak is, hogy egy mr homogn llapotra
tiszttott fehrjt szrtott llapotban hossz idkre stabilan trolhassunk.

6.3. Kromatogrfis eljrsok


A kromatogrfis eljrsok sorn a minta kt fzis kztt oszlik meg. Van egy gynevezett llfzis (esetenknt
korltozott mozgs fzis), s egy mozgfzis. Az llfzis leggyakrabban szilrd, a mozgfzis pedig folyadk.
Ilyenkor folyadkkromatogrfis eljrsrl beszlnk.
A tipikus folyadkkromatogrfis elvlasztsnl az llfzis anyaga mikroszkopikus gyngykbl ll. Ezeket a
szemcsket egy csbe tltik, teht egy kromatogrfis oszlopot ksztenek. A szemcsknek nagy a fajlagos felsznk.
Egyes eljrsoknl a szemcsk belsejben adott mret csatornk is vannak.
Az eljrs sorn, a kromatogrfis oszlopon tfolyatjuk a fehrjekeverk oldatot, majd meghatrozott, egyes
eljrsokban vltoz sszettel pufferrel mossuk le a fehrjket az oszloprl. A fehrjk, eltr tulajdonsgaik
szerint eltr idt tltenek az llfzisban s a mozgfzisban. Minl hosszabb idt tlt el egy fehrje az llfzisban,
annl lassabban halad t az oszlopon, annl ksbb eluldik az oszloprl.

6.3.1. Ioncsers kromatogrfia


Az ioncsers kromatogrfia esetben az oszlopot olyan szemcskkel tltjk fel, amelyek felszne tltsekkel
rendelkez funkcis csoportokat hordoz. Ezek a funkcis csoportok kovalensen vannak a szemcskre rgztve.
Ha a funkcis csoportok negatv tltsek, akkor a fehrjk pozitv tlts csoportjaival kpes vonz klcsnhatst
ltesteni. Az ilyen kromatogrfit kationcsers kromatogrfinak hvjuk. Ha a funkcis csoportok pozitv
tltsek, akkor a fehrjk negatv tlts csoportjaival kpes vonz klcsnhatst ltesteni. Az ilyen kromatogrfit
anioncsers kromatogrfinak hvjuk.
A 6.10. bra a leggyakrabban alkalmazott anioncsers illetve kationcsers funkcis csoportokat mutatja be.

156

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

Fehrjk izollsa s fehrjevizsgl mdszerek

6.10. bra: A kationcsers s az anioncsers kromatogrfia sorn alkalmazott tipikus funkcis csoportok
Nzzk meg az eljrs lnyegt a kationcsers kromatogrfia pldjn keresztl (lsd 6.11. bra).
A fehrjekeverket a kationcserl oszlopra tltve azok a fehrjk alkotnak tbb-kevsb stabil komplexet az
oszlop negatvan tlttt funkcis csoportjaival, amely fehrjk az adott pH-n rendelkeznek pozitv tlts
oldallncokkal. Minl tbb ilyen oldallnc van a fehrjn, annl stabilabb lesz ez a klcsnhats.
Azok a fehrjk, amelyek egyltaln nem kpesek vonz klcsnhatst ltesteni az oszloptltettel, egyszeren
tramolnak az oszlopon, s az gynevezett tfoly frakciban jelennek meg, gyakorlatilag akkora trfogat
frakciban, amekkora trfogat az eredeti fehrjeoldat volt.

6.11. bra: Az kationcsers kromatogrfia smja. Az oszloptltetet kialakt gyngyk (szrke gmbk)
felsznn kovalensen kttt negatvtlts funkcis csoportok vannak. Az egyes fehrjk (piros s kk gmbk)
eltr felszni tltseik miatt eltr mrtkben kpesek vonz klcsnhatst kialaktani a gyngykkel, gy
elvlaszthatk egymstl.
A ktd fehrjk e helyett az oszlop egy szeletben egy korongban kitapadnak az oszlopon (sznes fehrjk
esetn ez jl lthat). Ez a korong vndorol az oszlop vge fel, ahogy a puffert ramoltatjuk. A fehrjk ilyenkor
folyamatosan disszocilnak a felsznrl, s nmi vndorls utn jra ktdnek a felsznre. Minl ersebben ktdik
egy fehrje a felszni funkcis csoportokhoz, annl lassabban vndorol a neki megfelel korong. Az egyes
fehrjk korongjai teht elvlnak egymstl. A legegyszerbb, gynevezett izokratikuseljrs esetn lland
sszettel pufferrel mossuk az oszlopot. Ilyenkor az ersen ktd fehrjk korongja csak nagyon nagy
trfogatnyi puffer tramoltatsa utn rkezik le az oszloprl.
Az elterjedtebb eljrstpusban valamilyen puffersszetevnek a koncentrcijt fokozatosan nveljk. Egy olyan
puffersszetevjt, amely elsegti a fehrjk s a tltet kztti klcsnhats megsznst. Ioncsere esetn a
leggyakoribb megolds egy oldott s koncentrcijnak a folyamatos nvelse (s-gradiens). Az oldott ionok

157

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

Fehrjk izollsa s fehrjevizsgl mdszerek

versengenek az elektrosztatikus klcsnhatssal. Minl stabilabban ktdik egy fehrje az oszloptltethez, annl
magasabb ionkoncentrcinl trtnik meg a fehrje elcija. Egy ilyen eljrsnl azt ltnnk, hogy az egyes
korongok csak bizonyos ionkoncentrci esetn vndorolnak mrhet sebessggel az oszlopon. A gradiensnek
ez az ionkoncentrcija mintegy vgigspri az adott fehrjt az oszlopon. Ez az eljrs mind anioncsere, mind
kationcsere esetn alkalmazhat.
A msik lehetsg a pH-gradiens. Ennek sorn gy vltoztatjuk fokozatosan az elul puffer pH-rtkt, hogy a
tltethez ktd fehrjk fokozatosan elvesztsk a ktdst biztost tltsket. Anion-csere esetn a pH-t
folyamatosan cskkentve a fehrjk negatv tlts oldallncai pKa rtkknek megfelelen fokozatosan protont
vesznek fel, gy elvesztik tltsket. Kation-csere esetn a pH-rtket folyamatosan nvelve a ktst biztost
pozitv tlts fehrje oldallncok deprotonldnak, s semlegess vlnak.

6.3.2. Fehrjk elvlasztsa mret szerint: glszr


kromatogrfia
Glszrs esetn a szemcsk porzus szerkezetek, belsejket meghatrozott tmrj prusok szvik t. A
szemcsk anyaga olyan, hogy ahhoz ppensggel ne ktdjenek a fehrjk msodlagos klcsnhatsokkal. A
szemcsk belseje egy korltozottan mozg fzis, a szemcsk kztti tr a mozgfzis (lsd 6.12. bra).
A mintt az oszloptrfogathoz kpest kicsi (1-3%) trfogatban juttatjk az oszlopra. Azok a molekulk, amelyek
minden pruson bejutnak, a puffer tramoltatsakor egyarnt tjrjk a szemcsk kztti, s a szemcsken belli
trrszeket is, teht bejrjk a teljes oszloptrfogatot. Ezek a molekulk teht akkor rkeznek le az oszloprl, ha
egy teljes oszloptrfogatnyi puffert tramoltattunk.
Azok a molekulk, amelyek egyik prusba sem tudnak bevndorolni, kizrdnak a szemcskbl, s csak a szemcsk
kztti trrszt jrjk be. A puffer tramoltatsa sorn ezek a szemcsk kztti trfogatnak megfelel puffermennyisg tramlsakor, teht hamarabb lerkeznek az oszloprl. Azok a molekulk, amelyek a kt emltett
szls mrettartomny kztt vannak, kztes puffer trfogatoknl rkeznek le.

158

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

Fehrjk izollsa s fehrjevizsgl mdszerek

6.12. bra: A glszr kromatogrfia mret szerint vlasztja el a molekulkat

6.3.3. Reverz-fzis kromatogrfia: fehrjk elvlasztsa


hidrofb jelleg alapjn
A kromatogrfia kezdetn az oszloptltetek, teht a szemcsk hidrofil anyagbl voltak. Ilyenek volt pldul a
klnbz sziliktok. Ezeken vlasztottak el molekulkat eltr adszorpcis kpessgk alapjn. Gyakran kis
szerves molekulkat vlasztottak el, amelyeket apolros oldszerekben oldva vittek az oszlopra.
Ksbb kmiai mdostsokkal, tipikusan hossz alkil lncokkal befedtk az eredetileg polros felsznt. Ezek a
nagy alkil csoportok a hidrofb hats rvn kpesek vzbl hidrofb fellet molekulkat megktni. Az eredeti
fzisok elrendezse teht megfordult, innen a fordtott fzis elnevezs.
A fehrjk ugyan alapveten polros felsznek, de a legtbb fehrje felletn vannak kisebb-nagyobb apolros
foltok is. Ha ezeket a vzben oldhat fehrjket fordtott fzis oszlopra visszk, a fehrjk a hidrofb hats
miatt hidrofb felsznkkel a szemcsk hidrofb felletre tapadnak. Amennyiben az oldatban gradiens-szeren
nveljk valamilyen apolros rszt is tartalmaz oldszer (pldul acetonitril) koncentrcijt, gy az versengeni
fog a hidrofb felsznekrt, s a fehrjk rendre eluldnak.
Szmos fehrje esetben jl mkdik a fenti eljrs, de sok fehrje tl stabilan ktdik a nagy alkil-csoportokhoz,
esetleg denaturldva ktdik, vagy az elulshoz hasznlt szerves oldszer hatsra denaturldik. Ezrt dolgoztk
ki a hidrofb interakcis kromatogrfit. Ennl azt hasznljk ki, hogy magas ionern ersebb a hidrofb hats.
gy a fehrjk kisebb mret hidrofb csoportokhoz is stabilan ktdnek. Az elcihoz nem kell szerves oldszert
alkalmazni, elegend cskkenteni a puffer ionkoncentrcijt.

6.3.4. Affinits-kromatogrfia
Szmos olyan fehrje ismert, amely biolgiai szerepe kapcsn nagy szelektivitssal ktdik egyetlen msik
fehrjhez, vagy ppen kismolekulhoz. A receptorok pldul szelektven ktdnek a megfelel hormonhoz, az
enzimek a szubsztrtjukhoz, stb. Az affinits-kromatogrfia sorn az ilyen nagy szelektivits molekulris
felismerst aknzzuk ki. A komplexet kpz molekulk kzl az egyiket az oszlop szemcsihez rgztjk, s gy
egyetlen elvlasztsi lpsben sikeresen izollhat a szelektv ktpartner akr hatalmas feleslegben lv egyb
fehrjk keverkbl (lsd 6.13. bra).

159

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

Fehrjk izollsa s fehrjevizsgl mdszerek

6.13. bra: Az affinits-kromatogrfia szelektv molekulris felismers alapjn vlaszt el egyetlen molekula
tpust nagyszm szennyez molekultl

6.4. Elektroforetikus eljrsok


6.4.1. Az elektroforzisrl ltalnossgban
Elektroforzis sorn egy-egy elektrd kln-kln egy-egy puffer tartlyba merl, s a kt puffer tartly kztt
tlttt rszecskk szmra tjrst biztostunk (lsd 6.14. bra). Ha a kt elektrd kztt egy elektromos tpegysggel
elektromos potencilklnbsget, teht feszltsget hozunk ltre, akkor ennek hatsra elektronok ramlanak a
tpegysgen keresztl az and fell a katd fel. A katdra kerl elektronokat a pufferben lv vzmolekulk
veszik fel, hidrogn gz s hidroxidionok keletkeznek. Az andon ekzben vzmolekulk adnak le ugyanannyi
elektront, mint amennyi a katdrl levlt, oxign gz keletkezik, s protonok (illetve ezek vz molekulkra kerlsvel
hidroxnium ionok) keletkeznek. A kt puffer tartly kztt tlttt rszecskk szmra tjrst biztost
sszekttetsen a pozitv tlts ionok (kationok) a negatv tlts katd fel, a negatv tlts ionok (anionok)
pedig a pozitv tlts and fel vndorolnak. Az egyes ionok eltr tltsk s mretk miatt eltr sebessggel
vndorolnak, teht gy elvlaszthatk egymstl. A vndorls sebessgt befolysol legalapvetbb fizikai
sszefggsek ismerete rendkvl fontos annak megrtshez, hogy az egyes konkrt elektroforzis eljrsok
esetben az egyes molekulk mirt lesznek eltr sebessgek, milyen elven vlaszthatk el egymstl.

160

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

Fehrjk izollsa s fehrjevizsgl mdszerek

6.14. bra: Az elektroforzis alapelve


Az elektroforzis sorn a tltssel rendelkez testre Fe elektromos er hat, amelynek rtke egyenl a q tlts
s az E elektromos trer szorzatval:
6.17. egyenlet
Az E elektromos trer mrtkegysge (newton/coulomb), illetve (volt/cm). Az elektroforzisek egyik f paramtere
az alkalmazott elektromos trer, amit volt/cm rtkben adnak meg.
A vndorl rszecskre kis sebessg esetn a sebessggel (v) egyenesen arnyos mrtk, a vndorls irnyval
ellenttes irny Fk kzegellenllsi er hat:
6.18. egyenlet
A kzegellenllsi er nagysga a kzegre s a testre vonatkoz informcikat egyarnt tartalmaz kzegellenllsi
egytthatval (f) fejezhet ki. Minl nagyobb a rszecske, s minl akadlyozbb a kzeg, annl nagyobb az f
rtke.
Az elektroforzis elindtsakor a rszecske (pillanatszeren rvid id alatt) arra a sebessgre gyorsul, amelynl a
kzegellenllsi er rtke ppen elri az ellenttes irny elektromos er rtkt:
6.19. egyenlet
A rszecskre hat ered er ekkor nulla, teht a rszecske innen egyenletes sebessggel halad (Fe = Fk, teht
Fered = 0).

6.20. egyenlet

A rszecske elektroforetikus mozgkonysga () megmutatja, hogy az adott rszecske (adott kzegben) egysgnyi
trer esetn mekkora sebessggel vndorol. Ez egyenesen arnyos a tltsvel, s fordtottan arnyos az adott
kzegre s a rszecskre egyttesen jellemz kzegellenllsi egytthatval.
Az eltr mozgkonysg tlttt rszecskk elektroforzis sorn egymstl elvlaszthatk, hiszen azonos kzegben
azonos elektromos trer alkalmazsval eltr sebessggel vndorolnak.

161

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

Fehrjk izollsa s fehrjevizsgl mdszerek

A biokmiai s molekulris biolgiai vizsglatoknl a tltssel rendelkez makromolekulk kzl leginkbb a


fehrjk s a nukleinsavak elvlasztshoz alkalmazzk az elektroforzis elvt. Minden esetben valamilyen trhls
glben zajlik az elektroforzis, ezrt ezeket az eljrsokat sszefoglalan glelektroforzis eljrsoknak nevezzk.
Az elektroforzis fent emltett elve nmagban nem kveteli meg, hogy annak sorn valamilyen glt is alkalmazzunk.
A kezdetek kezdetn nem is alkalmaztak gleket. A tltssel rendelkez rszecskket homogn folyadkfzisban
vndoroltattk. Ezzel az eljrssal alapveten hrom problma addott.
Az egyik, hogy a kznsges folyadkok az eltr mret ionok mozgst ugyan eltr mrtkben akadlyozzk,
de ez az eltrs igen kismrtk, teht az elvlaszts nem hatkony. A msik problma azzal kapcsolatos, hogy
egyszer folyadkfzis esetn a folyadkfzisban akr kis hmrskletklnbsgek hatsra is ramlsok indulnak
el, amelyek rontjk az elvlasztst. A harmadik problma, hogy folyadk-fzisban minden irnyban jelents a
diffzi mrtke, ami szintn rontja az elvlaszts hatkonysgt.
Mindhrom problmra megoldst knl a trhls glek alkalmazsa. Az ionokat nem homogn puffer kzegben
vndoroltatjuk, hanem egy olyan puffer kzegben, amelyet valamilyen trhls gl sz t. Ez a gl megakadlyozza
a folyadkramls kialakulst, s az egyszer folyadkfzishoz kpest lnyegesen nagyobb mrtkben akadlyozza
a rszecskk mozgst, ezltal cskkenti a diffzi mrtkt. Mindezek mellett az elvlaszts hatkonysga
szempontjbl a gl legfontosabb szerepe az, hogy a vndorl rszecskk mrettl fggen radiklisan eltr
mrtk akadlyt jelent. Az adott trhls glre jellemz tlagos prusmretnl nagyobb rszecskk a glben
gyakorlatilag nem vndorolnak, azokat teht visszatartja. A prusmretnl jval kisebb rszecskk szmra a gl
rzkelhetetlen vagyis ezekre csak a pufferoldatra jellemz kzegellenlls rvnyesl. A kt szlsrtk kztti
rszecskemret tartomnyban azonban a gl ersen mretfgg mdon lasstja a rszecskk vndorlst. Ebbl
kvetkezik, hogy egy-egy konkrt gl csak egyegy konkrt rszecskemret tartomnyban hasznlhat, teht
minden konkrt feladathoz tartozik egy optimlis prusmrettel rendelkez gl.
Az elektroforzis sorn alkalmazott gllel szemben a kvetkez ltalnos kvetelmnyek merlnek fel. Legyen
vzzel nedvesed, kmiailag stabil (ne lpjen kmiai reakciba az elektroforzis sorn), ne hordozzon tltseket
(ne viselkedjen ioncserlknt), legyen fizikailag ellenll, legyen tltsz, ne festdjn az elvlasztott anyagok
kimutatsra hasznlt festkkel, s legyen szablyozhat a prusmrete.
Nem ismernk olyan anyagot, amely a molekulris biolgia ltal vizsglt igen nagy rszecskemret tartomnyt
nmagban tfedn, teht olyat, amelybl szlssgesen eltr prusmret gleket lehetne kszteni. A molekulris
biolgiai vizsglatokban alapveten ktfle anyag vlt be, amelyek megfelelnek a fenti kritriumoknak. Az egyik
a poliakrilamid, a msik az agarz. A poliakrilamid glben az akrilamid gyks polimerizcijval keletkez
poliakrilamid szlakat kovalens ktsek ktik ssze. Az agarz glben ezzel szemben a poliszacharid lncok kztt
msodlagos kterk alakulnak ki. A poliakrilamid glek prusmrete viszonylag kicsi, ezrt ezt a glt elssorban
fehrjk s kisebb nukleinsavak elvlasztsnl alkalmazzk. Az agarz glek prusmrete sokkal nagyobb, ezrt
elssorban nagymret nukleinsavak elvlasztsra hasznljk. A tovbbiakban az egyes poliakrilamid alap
eljrsokat tekintjk t.

6.4.2. A poliakrilamid glelektroforzis (PAGE)


6.4.2.1. A PAGE mdszerrl ltalnossgban
Amint azt mr emltettk, a poliakrilamid glt kisebb nukleinsavak elvlasztsnl is alkalmazzk. A Sanger-fle
DNS-szekvenls esetben pldul ezzel a mdszerrel vlasztjk el egymstl az eltr hosszsg, lineris,
egyszl DNS molekulkat. Az eljrs felbontsa a nhnyszor 10-bzis hossztl a nagyjbl 1000 bzis hosszsgig
terjed mrettartomnyban olyan nagy, hogy kpes az egymstl csak 1-1 bzis hosszal eltr molekulkat is
elvlasztani. DNS esetben teht egyrtelmen a lnc hossza szerint zajlik az elvlaszts. Ennek az az oka, hogy
a DNS (s RNS) estben az egysgnyi molekulatmegre (polimer-hosszra) es negatv tltsek szma, vagyis a
relatv tlts azonos. Ez annak ksznhet, hogy minden monomer egysg tartalmaz egy foszftcsoportot, ami a
negatv tltst hordozza. Megfelel denaturlszer (pl. urea) alkalmazsa mellett a lineris molekulk alakja is
azonos lesz. gy kizrlag a denaturlt molekula mrete szerint vlnak majd el egymstl. (Ugyanezt ltjuk majd
az SDS-PAGE esetben fehrjk vonatkozsban, lsd ksbb). A PAGE mdszernek azonban szmos olyan
vltozata van (SDS-PAGE, izoelektromos fkuszls, 2D PAGE), amelyek elssorban fehrjk klnbz
tulajdonsgok szerinti elvlasztsra alkalmas.

162

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

Fehrjk izollsa s fehrjevizsgl mdszerek

A klnbz fehrjk egy adott pH rtken ms-ms tltssel rendelkeznek. Radsul az egyes fehrjk mrete
s alakja is eltr. Ha vizes oldatban elektromos ertr alkalmazsval a fehrjket vndorlsra ksztetjk, az egyes
fehrjk eltr tltsk, mretk s alakjuk miatt klnbz sebessggel mozognak, s ez alapjn egymstl
elvlaszthatk. Mivel az elvlaszts egyszerre tbbfle elven zajlik, ezrt ugyan nagyhatkonysg, de pusztn
egy-egy elvlaszts alapjn nem tudjuk meghatrozni, hogy egy adott fehrje mirt vndorol gyorsabban egy
msiknl: elssorban azrt, mert nagyobb a tltse, vagy azrt, mert kisebb a mrete. A fent mr emltett, ksbb
ismertetend PAGE vltozatokat ppen azrt fejlesztettk ki, hogy a fehrjk kizrlag mret, vagy ppensggel
kizrlag izoelektromos pont alapjn vljanak el (lsd ksbb).
A poliakrilamid gl ltrehozsa: az akrilamid vizes oldatban, megfelel kataliztorok s inicitorok jelenltben
gyks polimerizcira kpes, s a reakci sorn nagy molekulatmeg, lineris polimer, n. poliakrilamid
keletkezik. Mivel az akrilamid rkkelt s mutagn, alkalmazsnl megfelel vatossg szksges. A polimer
forma azonban mr nem mrgez. Ez utbbi vizes oldata nagy viszkozits. Ha megfelel keresztkt genst,
N,N-metilnbiszakrilamidot is alkalmazunk, a hossz poliakrilamid lncok kztt "hidak" kpzdnek, s trhls
szerkezet gl jn ltre (lsd 6.15. bra). Az elektroforzis sorn az ionokat (nukleinsavakat vagy fehrjket)
ebben a glben vndoroltatjuk.
Mint arrl mr sz esett, az eljrs klnlegesen nagy felbontkpessggel rendelkezik, a glben a molekulk
sebessgre tltsk, mretk, illetve alakjuk is befolyssal br. A gl mret szerinti molekulaszr hatst a gl
tlagos prusmrete szabja meg. A prusmret az akrilamid monomer koncentrcijnak s a trhlst
metilnbiszakrilamid szzalkos arnynak alkalmas megvlasztsval tg hatrok kztt vltoztathat. A gl
mechanikus tulajdonsgai kb. 4-20% akrilamid koncentrci-tartomnyban kedvezek. A keresztkt
metilnbiszakrilamid mennyisge az alkalmazott akrilamid monomernek rendszerint 1-3%-a. A poliakrilamid
rendelkezik mindazon mr emltett tulajdonsgokkal (hidrofil, nem hordoz tltseket, kmiailag stabil), amik az
elektroforzis sorn elnysek. Ezeken fell tovbbi fontos tulajdonsga, hogy az elvlasztand fehrjkkel nem
lp semmilyen fehrje-specifikus klcsnhatsba, s nem zavarja a fehrjk detektlsra szolgl festsi reakcikat
sem. Ha az elektroforzist natv (nem-denaturl) kzegben, alacsony hmrskleten vgezzk, szmos enzim
megrzi natv szerkezett s gy enzimaktivitst, ami alapjn ezek a glben specifikusan kimutathatk.

6.15. bra: A trhls poliakrilamid gl kialakulsa


Glkszts sorn az ignyszerinti koncentrcij akrilamid / metilnbiszakrilamid oldathoz megfelel pH rtk
pufferoldatot kevernk, majd a gyks polimerizcit egy alkalmas kataliztor s inicitor hozzadsval indtjuk

163

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

Fehrjk izollsa s fehrjevizsgl mdszerek

el. A kataliztor ltalban peroxidszulft, mely vizes kzegben spontn bomlik, ami ltal szabad gykk keletkeznek.
Ezek a szabad gykk azonban nmagukban nem kpesek az akrilamid molekula ketts ktst felhastva elindtani
a gyks polimerizcit, viszont gerjesztik az inicitor molekulkat. Ez utbbiakbl ekkor olyan szabad gykk
alakulnak ki, amelyek mr kivltjk a polimerizcit. A leggyakrabban hasznlt inicitor a tetrametil-etiln-diamin
(TEMED). A kataliztor s az inicitor koncentrcijt gy vlasztjuk meg, hogy a polimerizci, gy a gleseds
10-30 perc alatt teljes mrtkben vgbemenjen.
Az elektroforzis "geometrija" szerint ktfle eljrs hasznlatos. Az elsknt kidolgozott mdszer esetben a
pufferrel, kataliztorral, inicitorral sszekevert akrilamid / metilnbiszakrilamid oldatot egy az egyik vgn lezrt
vegcsbe ntik. Az gy ltrejv gloszlopban csak egyetlen mintt lehet futtatni. A jelenleg elterjedt eljrsokban
a fent emltett oldatot kt, egymssal prhuzamos veglap kz tltjk (lsd 6.16. bra). gy egy gl lemez alakul
ki, amelyben egyidejleg, egyms mellett, azonos krlmnyek kztt szmos mintt futtathatunk, melyek ily
mdon egymssal knnyen sszehasonlthatk. Ez nagyban megknnyti az elektroforzis eredmnynek
kirtkelst.
Az elektroforzis sikert dnt mrtkben befolysolja a gl akrilamid koncentrcija s a pH helyes megvlasztsa.
Fehrjk esetn rendszerint az izoelektromos pontnl magasabb pH-n dolgozunk. Ekkor a fehrjk negatv tltsek,
gy az and fel vndorolnak. A puffer szerepe nemcsak abban ll, hogy az elektroforzis ideje alatt a pH-t lland
rtken tartja, hanem a puffer ionjai vgzik az ram vezets legnagyobb rszt is. Normlis esetben a fehrjeionok
az ram vezetsben csak elhanyagolhat mrtkben vesznek rszt, vagyis a fehrjk tviteli szma kicsi. Ha
azonban a puffer koncentrcija tl alacsony, megn a fehrjk szerepe az ram vezetsben, ami ltalban
elkendtt fehrjesvokat eredmnyez. Az optimlisnl magasabb puffer koncentrci esetn viszont tl kicsi lesz
a fehrjk mobilitsa, ami szintn rontja az elvlaszts minsgt, mivel a megnvekedett idigny miatt a diffzira
is tbb id jut.

6.16. bra: A vertiklis elrendezs poliakrilamid glelektroforzis (PAGE). A natv PAGE eljrs sorn a
fehrjk mrete s tltse egyarnt befolysolja a vndorls sebessgt, mg az SDS PAGE eljrs a fehrjket
kizrlag mret szerint vlasztja el egymstl.
Az alkalmazott puffer rendszerek szempontjbl a glelektroforetikus technikkat kt nagy csoportba oszthatjuk.
Folytonos (kontinuus)puffer rendszerrl beszlnk, amikor ugyanazt a puffert alkalmazzuk a glben, mint az
elektrdokat tartalmaz puffer-tankokban. Ennek a mdszernek az elnye az egyszersgben rejlik, viszont a
felbontkpessge valamivel rosszabb, mint a bonyolultabb n. diszkontinuus puffer rendszerek.
A diszkontinuus elektroforetikus technikk kt klnbz koncentrcij glt, s hrom klnbz puffer rendszert
alkalmaznak. A futtat (ms nven szeparl) gl fl egy n. koncentrl (ms nven: tmrit) glt polimerizlunk.
Ennek akrilamid koncentrcija a futtat glnl jval alacsonyabb, olyannyira, hogy itt a molekulaszr hats
mg nem rvnyesl. A hrom klnbz puffer rendszerben kt klnbz aniont alkalmaznak. Mindkt glben
a puffer anion komponense egy ers sav maradka, melynek disszocici foka gyakorlatilag nem fgg a kzeg
pH-jtl, vagyis tltse szles pH tartomnyban lland. Ez a komponens ltalban a kloridion. Tank pufferknt
viszont olyan puffer rendszert alkalmaznak, melynek anion komponense egy gyenge sav savmaradka, pl. glicintanion. A tankpufferben a pH 8,3.
A kistrfogat fehrjemintt a koncentrl gl felsznre rtegezzk. Feszltsg hatsra a fehrjeionok s a tank
puffer anionjai belpnek a koncentrl glbe. A koncentrl glben a pH 6,8, ami alig magasabb, mint a glicin

164

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

Fehrjk izollsa s fehrjevizsgl mdszerek

izoelektromos pontja (6,5). Ilyen pH-n a glicin molekula csak parcilisan negatv (az id nagy rszben nett
semleges ikerionos llapotban van), elektroforetikus mobilitsa alacsony, gy loklisan cskken a tltssel rendelkez
molekulk koncentrcija. Ez helyileg megnveli az elektromos ellenllst. Minthogy az elektromos krben az
ramerssg lland kell, hogy legyen, (nincs makroszkopikus tltssztvls), Ohm trvnynek megfelelen az
ellenllssal arnyosan megn a trer is, ezrt a fehrjk vndorlsa felgyorsul, amg el nem rik az ionokban
gazdag, kis elektromos ellenlls kloridion frontot. Minthogy a kloridion frontban az ellenlls, s gy a trer
kicsi, a fehrjk sebessge cskken, s a front mgtt mintegy sszetorldva igen vkony svban vndorolnak a
futtat gl felsznig.
A futtat, vagy ms nven szeparl glben a helyzet megvltozik. A szeparl gl pH rtke 8,8-9,0 kztt van.
Ezen a pH-n a glicinben lv aminocsoportok egy rsze elveszti az extra protonjt, gy elveszti a pozitv tltst.
A glicint-ion parcilis negatv tltse emiatt megn, ezrt mobilitsa is megnvekedik. gy a glicint tltshinybl
ered koncentrl hats megsznik, a fehrjk a tovbbiakban klnbz tltsk miatt eltr sebessggel
vndorolnak. Radsul a futtat gl akrilamid koncentrcijt mr gy vlasztjuk meg, hogy a molekulaszr hats
is rvnyesljn, s a gl az elvlasztani kvnt fehrjk mrettartomnyban a lehet legnagyobb mrtkben
szeparljon mret szerint is.
Az elektroforetikus eljrsok tbbsgnl a futtats sorn jelzfestket alkalmazunk, amit a mintba kevernk. Ez
a kis molekulatmeg, negatv tlts festk rendszerint gyorsabban vndorol a glben, mint az elvlasztand
makromolekula-ionok (pl. fehrjk). A festk mintegy lthatv teszi a futsi frontot, gy egyrtelmv vlik,
mikor tekinthet az elvlaszts befejezettnek. A leginkbb hasznlatos jelzfestk a brmfenolkk.
A tovbbiakban ismertetjk az egyes PAGE eljrsokat, a legegyszerbbtl az egyre sszetettebb fel haladva.

6.4.2.2. Natv-PAGE
A natv-PAGE fehrjk elvlasztsra szolgl eljrs. Ennek sorn igyeksznk olyan krlmnyek kzepette
vndoroltatni a fehrjket, hogy azok megtartsk natv trszerkezetket. Az elektroforzist teht nem-denaturl
kzegben, s rendszerint alacsony hmrskleten vgezzk. Ilyen krlmnyek kztt szmos enzim megrzi
natv szerkezett s gy enzimaktivitst. Ezltal ezek az enzimek a glben specifikusan kimutathatk mg akkor
is, ha nagyon nagy mennyisgben vannak jelen ms fehrjk is. Egy ilyen festsi eljrs sorn a glt egy olyan
szubsztrt oldatba ztatjuk, amelyet a kimutatni kvnt enzim szelektven alakt t, s amelynek termke sznes
s oldhatatlan. gy ahol a glben az adott enzim megtallhat, ott annak helyt sznes csapadk jelzi.
Ezen fell a natv-PAGE kivlan alkalmas arra is, hogy egy olyan, alaposan megtiszttott fehrjeprepartum
esetn, amely csak egyetlen fehrjt tartalmaz, megnzzk, hogy az valban homogn-e. Egyetlen les cskot csak
akkor kaphatunk, ha a fehrjnk homogn. Amennyiben a tisztts sorn a fehrjemolekulk egy rsze kmiailag
mdosult, (pl. dezaminldott, vagy diszulfidhd trendezdsen ment t), esetleg aggregldott, gy egynl tbb
cskot kapunk. A natv-PAGE arra is kivlan alkalmas, hogy detektljuk vele kt vagy tbb fehrjekomponens
egymssal alkotott komplexnek kialakulst. A kovalens ktsekkel, vagy ppen msodrend klcsnhatsokkal
ltrejv alegysgszerkezet, vagy kt nll fehrje (pl. enzim-inhibitor, receptor-ligandum) kztt kialakul
komplex ugyanis a natv elektroforzis sorn stabilan egytt marad, egytt vndorol.
A natv elektroforzisek sorn klnsen gyelni kell arra, hogyan viszonyul egymshoz a glben alkalmazott
puffer pH rtke s az elvlasztani kvnt fehrje, vagy fehrje-komplex izoelektromos pontja, hiszen ez szabja
meg a fehrje vndorlsi irnyt.

6.4.2.3. SDS-PAGE
Az SDS-PAGE is fehrjk elvlasztsra hasznlt mdszer, csakhogy itt a fehrjket denaturlt llapotukban
vndoroltatjuk. Az ltalnos bevezetben lertak szerint a hagyomnyos (natv) akrilamid-glelektroforzis sorn
a szeparci a fehrjk tltstl, alakjtl s mrettl egyarnt fgg, ezrt els megkzeltsben nem alkalmas
pl. fehrje molekulatmeg meghatrozsra. Arra sem ad vlaszt, hogy egy mr tiszttott mintban lv fehrje tbb
alegysges-e, hiszen natv krlmnyek kztt az alegysgek egytt maradnak. Ezen krdsek megvlaszolsra
a poliakrilamid gl elektroforetikus technikk leginkbb elterjedt vlfaja, az SDS poliakrilamid glelektroforzis
bizonyult alkalmasnak (lsd 6.17. bra).

165

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

Fehrjk izollsa s fehrjevizsgl mdszerek

Az SDS (sodium-dodecyl-sulphate) egy anionos detergens. Ha a fehrjemintt SDS-sel s diszulfidhidakat bontani


kpes redukl szerrel kezeljk magas hmrskleten, radiklis konformcivltozsok kvetkeznek be. A fehrjk
kztti klcsnhatsok megsznnek, az alegysg szerkezet felbomlik, a fehrjk denaturldnak. Az SDS mintegy
"kitekeri" a fehrjket, apolros rszvel azok bels, hidrofb magjt fellaztja, s mivel anionos detergens, a
fehrjket negatv tltsekkel ltja el.

6.17. bra: Az SDS-PAGE eljrs mret szerint vlasztja el a fehrjket


A ktdtt SDS mennyisge nagyjbl fggetlen a polipeptidlnc szekvencijtl, ellenben egyenesen arnyos a
lnc hosszval, vagyis a fehrjk molekulatmegvel. Ez ms szval azt jelenti, hogy az SDS kezels utn az
sszes fehrje relatv tltse nagyjbl azonos lesz. Radsul a kezels hatsra az egyes fehrjk alakja is hasonlv
vlik. A negatv tlts SDS molekulk tasztjk egymst, ezrt az SDS-kezelt fehrjk valsznleg kzel rd
alakak lesznek. Mindez azt eredmnyezi, hogy az egyes fehrjk ugyanolyan mdon lesznek kizrlag mretk
szerint elvlaszthatk, ahogy korbban azt a lineris egyszl (denaturlt) DNS molekulk PAGE elvlasztsa
sorn mr lttuk. A bevezetben emltett hrom tulajdonsg (relatv tlts, alak, mret) szerinti szeparls helyett
ugyanis itt is csak mret szerinti szeparci trtnik. Mivel a molekulamret arnyos a molekulatmeggel, az SDS
poliakrilamid glelektroforzis vgs soron molekulatmeg szerint szeparl.
Ez a legelterjedtebb, legolcsbb mdszer a fehrjk alegysg molekulatmegnek viszonylag pontos
meghatrozsra. A tapasztalat szerint a fehrje relatv mobilitsa (a fehrje futsi tvolsga osztva a jelzfestk
futsi tvolsgval) a fehrje molekulatmeg logaritmusnak fggvnyben monoton cskken. Ha a mintnkat
ismert molekulatmeg fehrjkkel azonos glben futtatjuk, a standard fehrjk futsa alapjn ksztett kalibrl
egyenesrl a mintban lv fehrjk alegysg molekulatmege leolvashat (lsd 6.18. bra)
A 6.2. tblzat azt mutatja, hogy klnbz akrilamid koncentrcij glek esetn milyen mrettartomnyban
teljesl a relatv mobilits s a molekulatmeg logaritmusa kztt elbb emltett sszefggs.

166

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

Fehrjk izollsa s fehrjevizsgl mdszerek

6.18. bra: Ismeretlen fehrje molekulatmegnek meghatrozsa SDS-PAGE eljrssal ksztett kalibrcis
egyenes alapjn
6.2. tblzat: Az egyes akrilamid glkoncentrcik eltr fehrjemret-tartomnyokhoz idelisak

Az SDS poliakrilamid gl elektroforzis a leginkbb elfogadott mdszer annak eldntsre, hogy egy fehrje, ill.
enzimprepartum homogn-e. Klnsen jl alkalmazhat bonyolultabb fehrje-asszocitumok, multienzim
komplexek vizsglatra. A denaturl SDS-PAGE sorn ezek a komplexek alkotikra esnek szt, s az egyes
polipeptidlncok kln-kln vndorolnak a glben. A fehrjk glben trtn megfestsvel mennyisgi
meghatrozsra is lehetsg nylik, gy nem csak azt lehet megllaptani, hogy egy alaposan megtiszttott,
sokkomponens komplex hnyfle alegysgbl ll, de meg lehet hatrozni az egyes alegysgek szmnak egymshoz
viszonytott arnyt is.

6.4.2.4. Izoelektromos fkuszls


Izoelektromos fkuszls sorn olyan krlmnyeket teremtnk, hogy a fehrjk kizrlag az izoelektromos
pontjukalapjn vljanak el egymstl (lsd 6.19. bra). Az eljrs azon alapul, hogy a fehrjken lv, proton
leadsra illetve felvtelre kpes csoportok disszocicis llapota fgg a krnyezetk pH rtktl (lsd HendersonHasselbalch egyenlet). A fehrjk nett tltse teht fgg a kzeg pH rtktl. Amennyiben egy fehrjn a savas
oldallncok (Asp, Glu) szma meghaladja a bzikus (Arg, Lys, His) oldallncok szmt, gy a fehrje semleges
kzegben negatv tlts lesz, izoelektromos pontja (IEP), vagyis az a pH rtk, amelyen a fehrje ered tltse
nulla, a savas tartomnyba esik. Az ilyen fehrjket savas fehrjknek is nevezzk. Amikor a fehrje bzikus
oldallncainak a szma mlja fell a savas oldallncok szmt, akkor semleges kzegben a fehrje pozitv tlts
lesz, izoelektromos pontja a bzikus pH tartomnyba esik. Ezeket a fehrjket bzikus fehrjknek is szoktk
nevezni.

167

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

Fehrjk izollsa s fehrjevizsgl mdszerek

6.19. bra: A fehrjk izoelektromos fkuszlsa


Mivel az eltr fehrjk IEP rtke igen szles tartomnyt fed le (lsd 6.3. tblzat), ezrt az izoelektromos pont
alapjn trtn elvlaszts hatkony mdszer.
Ha a kzeg pH rtke alacsonyabb, mint a fehrje IEP rtke, akkor a fehrje pozitv tlts lesz, s a katd fel
vndorol. Ha a kzeg pH rtke magasabb, mint a fehrje IEP rtke, akkor a fehrje tltse termszetesen negatv
lesz, s a fehrje az and fel vndorol. Ha a pH rtke ppen megegyezik a fehrje IEP rtkvel, akkor a fehrje
nett tltse nulla, ezrt elektroforzis sorn nem vndorol.
Amennyiben olyan kzegbe helyezzk a fehrjt, amelyben a pH a katd s az and kztt fokozatosan (gradiens
mentn) vltozik, gy a fehrje elindul a vele ellenttes tlts plus fel. A pozitv tlts andnl alacsony pH
rtk kzeget, a negatv tlts katdnl magas pH rtk kzeget hoznak ltre.
6.3. tblzat: A fehrjk izoelektromos pontja nagyon szles tartomnyt fed le

168

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

Fehrjk izollsa s fehrjevizsgl mdszerek

Mikzben a fehrje a vltoz pH rtk kzegben vndorol, a tltse is vltozni fog. Ha negatv tltsknt az
and fel vndorol, gy az egyre savasabb kzegben egyre tbb protont vesz fel egszen addig, mg a rajta lv
negatv s pozitv tltsek szma megegyezik, vagyis elri az izoelektromos pontjt. Ekkor a fehrjre nem hat
ered elektromos er, ezrt nem vndorol tovbb. Ha a spontn diffzi miatt mgis kzelebb kerl az andhoz,
akkor jabb protonok felvtele miatt pozitv tltsv vlik, s visszafel vndorol a katd fel. Ugyanilyen gondolat
mentn, ha az adott fehrje pozitv tltsknt a katd fel vndorolt, akkor az egyre magasabb pH rtk
tartomnyon t haladva fokozatosan protonokat ad le, mg elri izoelektromos pontjt, s megll. Ha diffzival
kzelebb kerl a katdhoz, akkor protonokat ad le, s az elektromos er jra az and fel vndoroltatja. Teht a
fehrjk mindegyike a sajt IEP rtknek megfelel pH rtk gl-tartomnyba fkuszldik, a fehrjk IEP
rtkk alapjn vlnak el egymstl (lsd 6.20. bra). A fenti folyamatok logikjbl kvetkezik, hogy rdektelen,
hogy a fehrjt a gl mely pontjn visszk a rendszerbe, ettl fggetlenl megtallja az IEP rtknek megfelel
pontot.

6.20. bra: Az izoelektromos fkuszls fizikokmiai alapelve


Az eljrs meghatroz eleme, hogy egy - lehetleg lineris - gradiens szerint vltoz pH rtket hozzunk ltre a
glben. Erre kt mdszer ismeretes. Az egyik az amfolit hordozk alkalmazsa. Az amfolit kifejezs az amfoter
elektrolit kifejezs rvidtse. Az amfolitok olyan kis szerves molekulk, amelyeken egyszerre vannak jelen gyenge
savas s gyenge bzikus csoportok. Ezeknek az anyagoknak az ered tltse is a pH fggvnye.
Az izoelektromos fkuszls sorn olyan amfolitokbl ksztenek keverket, amelyek IEP rtke egymstl csak
kismrtkben tr el, s egyttesen tfednek egy bizonyos IEP tartomnyt. Ezt a keverket a glbe juttatjk, s
ltrehozzk a glben az elektromos teret. Ekkor a fehrjkre mr emltett folyamat zajlik le. Minden amfolit elindul
a tltsnek megfelelen valamelyik plus fel, majd az izoelektromos pontjnl megll. Mihelyst ez a folyamat
lezajlott, az amfolitok pufferknt mkdve stabilan tartjk a kzvetlen krnyezetk pH rtkt. gy alakul ki a pH
gradiens, amiben a fehrjk elvlaszthatk.
A msik, a fentinl mg finomabban szablyozott pH gradienst gy hozzk ltre, hogy specilis amfolitokat
alkalmaznak. Olyanokat, amelyeket kovalens ktsekkel bele lehet polimerizlni az akrilamid glbe. A glnts
sorn hozzk ltre a leend gl oldatban a megfelel amfolitok gradienst, amely a gl polimerizci sorn
kovalensen rgzl. gy ezekben a glekben egyfajta immobilizlt pH gradiens alakul ki. Az, hogy milyen rtkek
kztt rdemes a pH gradienst ltrehozni, fgg az elvlasztand fehrjk IEP rtkeitl.
Brmelyik eljrssal hozzuk is ltre a pH gradienst, amikor mr minden fehrje elrte az IEP rtknek megfelel
helyzetet a glben, az elektroforzist folytatva nem trtnik tovbbi vndorls. A rendszer egyfajta llandsult
llapotba kerl.
Az izoelektromos fkuszls sorn jelentkez egyik potencilis technikai problmt az jelenti, hogy a fehrjk
oldhatsga izoelektromos pontjukon a legalacsonyabb, gy egyes fehrjk az IEP rtkk kzelben kicsapdhatnak
a glben. Ezt megakadlyozand leggyakrabban uret is adnak a rendszerbe, amely segt oldatban tartani a fehrjket.
Ez egyes fehrjk esetben ahhoz vezet, hogy a fehrje oldatban marad, de denaturlt llapotban lesz. Urea
alkalmazsakor a kirtkelsnl figyelembe kell venni, hogy a natv illetve a denaturlt llapot fehrje izoelektromos
pontja eltr lehet (mivel az egyes disszocibilis csoportok pKa rtke fgg a csoport loklis krnyezettl). Az
urea emellett a nem diszulfidhidakkal stabilizlt alegysgszerkezetet is felbonthatja. Membrnfehrjk elvlasztsnl
pedig a fehrje oldatba vitelt nem-ionos detergensekkel segtik el.

169

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

Fehrjk izollsa s fehrjevizsgl mdszerek

Izoelektromos fkuszlsnl kizrlag IEP alapjn igyeksznk elvlasztani a fehrjket, ezrt a gl kizrlag a
keveredses folyadkramls megakadlyozst szolglja, teht nem szabad molekulaszrknt viselkednie. Ennek
rdekben kifejezetten alacsony akrilamid koncentrcij, nagy prusmret gleket alkalmaznak. Emiatt ritkbban
ugyan, de ennl a techniknl agarz glt is alkalmaznak. Az eljrst leggyakrabban vzszintesen elhelyezett
glekben folytatjk intenzv hts mellett.

6.2.4.5. Ktdimenzis- (2D) elektroforzis


A legklnbzbb elvlaszts technikk clja az, hogy egy sokkomponens rendszer minden egyes sszetevjt
elvlassza az sszes tbbi sszetevtl. Az elvlaszts termszetesen az sszetevknek valamilyen fizikai-kmiai
tulajdonsgban tetten rhet eltrsein alapul. Sokkomponens elegyek esetben gyakori problma, hogy pusztn
egyetlen tulajdonsg szempontjbl nem tr el az sszes komponens egymstl. Ilyenkor az adott tulajdonsg
szerinti elvlaszts eredmnyekppen lesznek olyan sszetevk, amelyek homognen elvlnak a tbbitl, de lesznek
olyanok is, amelyek tovbbra is ms sszetevkkel egytt, keverkben maradnak. Termszetesen ezeket a
keverkeket is el lehet vlasztani komponensekre, amennyiben egy, az elzekben alkalmazottl eltr, attl
lehetleg tkletesen fggetlen egyb tulajdonsg szerinti elvlasztst alkalmazunk. J plda erre a fehrjk
nagyhatkonysg elvlasztsra bevezetett ktdimenzis poliakrilamid glelektroforzis (2D PAGE), amelyben
kt, az elbbiekben mr trgyalt technikt kombinlnak (lsd 6.21. bra).
Az SDS poliakrilamid gl elektroforzis a leginkbb elfogadott mdszer annak eldntsre, hogy egy fehrje, ill.
enzimprepartum homogn-e. Klnsen jl alkalmazhat bonyolultabb fehrje-asszocitumok, multienzim
komplexek vizsglatra. A denaturl SDS-PAGE sorn ezek a komplexek alkotikra esnek szt, s az egyes
polipeptidlncok kln-kln vndorolnak a glben. A fehrjk glben trtn megfestsvel mennyisgi
meghatrozsra is lehetsg nylik, gy nem csak azt lehet megllaptani, hogy egy alaposan megtiszttott,
sokkomponens komplex hnyfle alegysgbl ll, de meg lehet hatrozni az egyes alegysgek szmnak egymshoz
viszonytott arnyt is.

6.21. bra: Ktdimenzis (2D) elektroforzis: izoelektromos fkuszls s SDS PAGE kombinlsa
Amint az els dimenziban megtrtnt az elvlaszts, ezt a gl-cskot SDS oldattal itatjk t, s egy SDSpoliakrilamid gl egyik szlre illesztik. Az elektrdok megfelel elrendezsvel az IEP alapjn elvlasztott
fehrjket az eredeti elvlasztsi irnyra merlegesen vndoroltatjk a poliakrilamid glbe, s vgrehajtanak egy
mr ismertetett SDS-PAGE elvlasztst. Ennl a lpsnl teht konkrt, s tvitt rtelemben is egy msik dimenzi
szerint zajlik az elvlaszts. Egyrszt az elz elvlasztsi irnyra merleges, msodik trdimenziban vlnak el
a komponensek, msrszt az elzekben alkalmazott tulajdonsgtl (IEP) teljesen fggetlen msodik tulajdonsg,
a molekulamret szerint trtnik ez az elvlaszts.

170

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

Fehrjk izollsa s fehrjevizsgl mdszerek

Teht amennyiben az izoelektromos fkuszls sorn egy-egy trrszben mg tbb, azonos IEP rtk fehrje volt
jelen, gy ezek most mret szerinti elvlhatnak egymstl. rdemes megjegyezni, hogy erre a msodik elvlasztsra
mindaz rvnyes, amit az SDS-PAGE esetben mr lertunk. Azok a msodlagos klcsnhatsok, amik az
izoelektromos fkuszlsnl esetleg mg egyben tartottak fehrje alegysgeket megsznnek, s az egyes alegysgek
elvlnak egymstl. A diszulfidhidak felbontshoz termszetesen itt is redukl szert kell alkalmazni. Ebben a
msodik dimenziban teht elklnlt polipeptidlncok vndorolnak. Teht amennyiben az izoelektromos
fkuszlsnl egy adott trrszben egy adott tbb-alegysges fehrje volt jelen, gy a msodik dimenzi szerinti
elvlasztsban most mr annak alegysgei vndorolnak. Ha eltr mret alegysgekbl ll a fehrje, gy ezek az
alegysgek a msodik dimenziban elvlnak egymstl
.
A 6.22. bra jobb oldaln egy vals 2D elektroforzis eredmnyt ltjuk, amelyben a klibaktrium fehrjit
vlasztottk el egymstl.

6.22. bra: A 2D ELFO eljrs egyes lpsei

6.5. Aminosav sszettel analzis


Br az egyes fehrjket egyedileg az aminosavsorrendjkkel, teht a szekvencijukkal lehet definilni, a fehrjk
kztt az aminosav sszettelben is jelents eltrsek lehetnek. Teht valamelyest az aminosav sszettel is jellemz
a fehrjkre (lsd 6.4. tblzat)
Azt az eljrst, amellyel a fehrje aminosav sszettelt meghatrozzk, aminosav sszettel analzisnek, rvidtve
aminosav-analzisnek nevezik. Az eljrs clja, hogy megllaptsa, az adott fehrjben az egyes aminosav fajtkbl
pontosan hny darab van. Az eljrs teht nem foglalkozik az aminosav csoportok sorrendjvel (ezt a szekvenls
eljrsval hatrozzk meg).
Az aminosav sszettel analzis felttele, hogy a vizsgland fehrje homogn formban lljon rendelkezsre. A
homogenits egyik legjobb ellenrzsi mdja a ktdimenzis glelektroforzis.
Az eljrs sorn a fehrjt aminosavakra kell bontani. Ezt a fehrje savas hidrolzisvel rik el. A peptidktsek
nem-enzimatikus hidrolzise rendkvl lass folyamat, mert a reakcinak nagyon magas aktivcis szabadentalpia
gtja van. A hidrolzist rendkvl kmletlen krlmnyek kzepette vgzik, a mintt 6 M ssav oldattal egy
teljes napon t egy kuktaszer kszlkben 110-120C fokon fzik. A folyamat clja ugyan a peptidktsek

171

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

Fehrjk izollsa s fehrjevizsgl mdszerek

hidrolzise, de ekzben az aszparagin s glutamin oldallnc-amid csoportjai is hidrolizlnak, s aszparaginsav


illetve glutaminsav keletkezik. A folyamat sorn a ciszteinek s a triptofnok egy rsze is talakul.
A hidrolzis vgeredmnye teht aminosavak keverke lesz. A cl ezek elvlasztsa, s az elvlasztott aminosavak
mennyisgi meghatrozsa. Az els analzist Stein s Moore az 1950-es vek elejn dolgoztk ki az aminosav
hidroliztumot ioncsere oszlopon szeparltk s ninhidriddel detektltk az egyes aminosavakat. A mdszer
rzkenysge alacsony volt, helyette ma mr fluoreszcens detektlst alkalmaznak.
6.4. tblzat: A klnbz fehrjk aminosav sszettele eltr

A kvantitatv mrs cljbl a mai mdszerekben az aminosav keverket olyan fluoreszcens vegylettel reagltatjk,
ami minden aminosavval reagl, s stabil vegyletet kpez. Ilyen pldul a fluorescamine, amely a minden
aminosavakon lv amin csoporttal reagl (lsd 6.23. bra). (A lizin egyszerre kt fluorescamine molekulval
jelldik).

172

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

Fehrjk izollsa s fehrjevizsgl mdszerek

6.23. bra: Aminocsoportok fluoreszcens jellse fluorescamine molekulval


A jells utn a 20-fle, immr fluoreszkl komponenst kromatogrfis eljrssal elvlasztjk egymstl, pldul
kation-csers kromatogrfival (lsd 6.24. bra)

6.24. bra: Fluoreszcensen jelzett aminosavak elvlasztsa s relatv mennyisgeik meghatrozsa


Az elvlaszts eltt az oszlopot kalibrlni lehet azonos mdon jellt aminosavakkal, minden egyes aminosavra
meghatrozva, hogy az az adott krlmnyek kztt mekkora elcis trfogatnl jn le az oszloprl. Az elcis
trfogat teht beazonostja az egyes aminosavakat. A kromatogfia sorn az eluld mintt tvezetik egy tfoly
rendszer kvettn, s egy fluorimter segtsgvel meghatrozzk a minta fluoreszcencia intenzitst. Ez az adat
arnyos az anyag mennyisgvel (koncentrcijval). gy az elvlaszts egyszerre minsgi, s mennyisgi
meghatrozst is lehetv tesz.
Ezek utn meghatrozzk az elvlasztott komponensek egymshoz viszonytott, teht relatv mennyisgeit. Bels
standard aminosavak alapjn abszolt mennyisgi meghatrozsra is md van. A legkisebb jelet ad, teht legkisebb
mennyisgm aminosavrl els menetben felttelezik, hogy abbl egyetlen darab volt a fehrjben. Ha ez igaz,
akkor az sszes tbbi aminosav jele ennek a jelnek az egszszm tbbszrse. Ha ez nem teljesl, akkor felttelezik,
hogy az adott aminosavbl a fehrje kettt tartalmazott. Ez esetben a jelintenzitst elosztjk kettvel, majd megnzik,
hogy az gy kapott rtkhez viszonytva a tbbi aminosav jele egszszm tbbszrs-e. Ezzel az iteratv mdszerrel
vgl meghatrozzk, hogy a legkisebb arnyban szerepl aminosavbl hny darab van a fehrjben. Ezek utn a
tbbi aminosav kpiaszma mr a jelintenzitsok arnybl meghatrozhat.

173

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

Fehrjk izollsa s fehrjevizsgl mdszerek

6.6. A fehrjk szekvenls


6.6.1. Sanger mdszernek lnyege, s jelentsge
Ma mr kzismert, hogy a fehrjk (a DNS ltal) egyrtelmen definilt aminosavsorrenddel rendelkeznek. Mieltt
Frederick Sanger az tvenes vek elejn meghatrozta az els fehrjeszekvencit, az inzulin aminosavsorrendjt,
ez mg korntsem volt elfogadott tny. Az egyik akkori iskola azt lltotta, hogy a fehrjk szekvencijban
rvidebb szekvenciarszletek ismtldnek szablyosan. Ms elmletek szerint egy-egy adott fehrje egy olyan
molekulapopulcit jelent, amelynek szekvencija egy tlag krl mozog, s az egyes molekulk egymstl
akr nagy eltrseket is mutathatnak. Mindezek az elmletek azrt jttek ltre, mert mg nem volt ismert, hogy a
biolgiai informci hogyan troldik, s hogyan fejezdik ki. Ezrt semmit sem tudtak a fehrjeszintzis mikntjrl
sem. A vegyszek tbbsge szmra nem tnt relisnak, hogy ltezhet olyan kmiai reakci, amely eredmnyeknt
egy akkora polimer, mint a fehrje, 100%-os hatkonysggal szintetizldna gy, hogy annak a vgeredmnye
egy homogn fehrjepopulci legyen.
Sanger tt jelentsg eredmnye alapjn kiderlt, hogy a fenti elmletekkel szemben a fehrjnek jl definilt
aminosavsorrendje van, abban nem ismtldik semmilyen repetitv szekvencia. Az is nagy felismers volt, hogy
a szekvenciban az aminosavak brmilyen kombincija megengedett. Eredmnyrt Sanger 1958-ban kmiai
Nobel-djat kapott.
Sanger teljestmnye az akkori peptidkmia cscst jelentette. Elsknt dolgozott ki egy eljrst, amellyel a fehrjk,
illetve peptidek N-terminlisn lv aminosav identitsa meghatrozhat volt. Ehhez kifejlesztett egy j vegyletet,
az 1-fluoro-2,4-dinitrobenzene-t (FDNB). A molekula enyhn lgos pH-n szelektven reagl a fehrje
aminocsoportjaival, s stabil kovalens termket kpez, aminek intenzv srga szne van. A termk ellenll a fehrje,
vagy peptid teljes savas hidrolzisnek. Az egyetlen -aminocsoporton mdostott aminosav a hidrolzis termkben
az eredeti N-terminlis aminosav. Ezzel a mdszerrel megllaptotta, hogy az inzulin kt polipeptidlncbl ll. Az
A lnc 21, a B lnc 30 aminosav csoportot tartalmaz.
Akkoriban az aminosav sszettel analzis mr ismert volt, s nhny olyan szeparcis technika is elrhet volt,
amivel peptideket lehetett egymstl elvlasztani.
Sanger mindezek alapjn a kvetkez logika mentn fejtette meg a heterodimer inzulin kt lncnak szekvencijt:
1) Homogn formban izollta mindkt lncot.
2) Meghatrozta mindkt szekvenland fehrjelnc aminosav sszettelt (lsd aminosav sszettel analzis).
3) Meghatrozta mindkt fehrjelnc N-terminlis aminosavt.
4) Rszleges (parcilis) savas hidrolzissel, illetve protezos emsztssel olyan sokfle egyedi kispeptidre hidrolizlta
a fehrjelncot, ahnyra csak lehetett. Ezeknek a peptideknek a szekvencija emiatt termszetesen egymssal tfed
volt.
5) A tipikusan 2-4 aminosavbl ll peptideket klnfle kromatogrfis s elektroforetikus mdszerekkel
elvlasztotta egymstl.
6) Mindegyik peptidnek meghatrozta az N-terminlis aminosavt, s az aminosav sszettelt.
7) A nagyszm peptid N-terminlis adataibl, s aminosav sszettelbl rekonstrulni lehetett azt az egyetlen
lehetsges szekvencit, amely a mrsi adatokkal sszhangban volt. Sanger mdszere rendkvl munkaignyes
volt, s egyltaln nem nyilvnval, hogy ltalnos mdszerknt is hasznlhat lett volna az inzulinnl lnyegesen
nagyobb fehrjk esetben. Sanger nem is a mdszerrt, hanem magrt az eredmnyrt, s az abbl fakad nagy
horderej ismeretekrt kapott Nobel-djat.

174

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

Fehrjk izollsa s fehrjevizsgl mdszerek

6.6.2. Aminosav csoportok egyenknti eltvoltsa az Nterminlisrl: az Edman-mdszer


Amikor Sanger meghatrozta az els fehrjeszekvencit, mr ismert volt Pehr Edman mdszere. Edman egy
merben jfajta degradcis eljrst dolgozott ki, amivel egyenknt volt kpes eltvoltani aminosav csoportokat
a fehrje N-terminlisrl. Ezt a mdszert Sanger ugyan ismerte, de mgsem hasznlta, mert az akkor elrhet
technolgik miatt krlmnyesnek tartotta. Valjban Sanger ksrletes megkzeltsnek f logikja s Edman
specilis mdszere egyttesen eredmnyeztk azt az ltalnos, nagy hatkonysg eljrst, amely azutn vilgszerte
elterjedt. rdemes megjegyezni, hogy manapsg mr egyszerbb a fehrjk szekvencijt a kdol DNSszekvenlsn (amelynek kidolgozsrt Sanger egy tovbbi Nobel-djat kapott) keresztl meghatrozni, de
ismeretlen izollt fehrje mintk aminosavsorrendjt a mai napig a Sanger / Edman eljrssal fejtik meg. Az
albbiakban ismertetjk ezt a kombinlt eljrst.
A f lpsek (egyszerstve):
1) A homogn formban izollt fehrjeszekvencia-specifikus felvagdossa legalbb kt klnbz protezzal,
s a peptidek izollsa. Ezek lesznek az tfed peptidek
2) Az egyes kapott peptidek teljes szekvenlsa Edman mdszervel (lsd 6.25. bra s 6.26. bra).
3) A teljes szekvencia rekonstrulsa
4) Diszulfidhidak azonostsa (ha vannak)
Vizsgljuk meg kzelebbrl Edman mdszernek forradalmian j megkzeltst, majd konkrt kivitelezsi
mdjt.
Edman megkzeltse a lnyegnl ragadta meg a szekvenls problmjt. Knny beltni, hogy a fehrje
szekvenls elvi rtelemben legegyszerbb mdja az, ha a polipeptidlnc valamelyik terminlisrl egyenknt,
egymst kvet lpsekben tvoltjuk el az aminosavakat. Egy-egy lpst kveten meghatrozzuk, hogy
milyen aminosavat szedtnk le. Edman teht olyan kmiai eljrst dolgozott ki, ami ezt tette lehetv.
A problma ugyanakkor ennl tbbrt. Kpzeljk el, hogy a kmiai eljrsunk, mondjuk az N-terminlis fell,
egyenknt tvolt el aminosavakat. Egyb specilis megolds hjn, amint az eljrs eltvoltja az els aminosavat,
a msodik kerl a terminlisra, amit az eljrs termszetesen szintn eltvolt. Ezutn jn a harmadik aminosav,
s gy tovbb. nmagban egy ilyen reakci teht kontrolllatlanul halad elre. Emiatt pillanatok alatt lehetetlenn
vlik meghatrozni, hogy az egyes aminosavak milyen sorrendben voltak.
Edman eljrsnak azonban van egy elementrisan fontos jellegzetessge.
A kmiai reakcit kt egymst kvet lpsre bontotta, amelyek egymstl ersen eltr krlmnyek kztt
mennek csak vgbe. Olyan krlmnyek kztt, ahol az els lps vgbemegy, a msodik lps nem megy vgbe,
mg olyan krlmnyek kztt, ahol a msodik megy vgbe, az els lps nem zajlik le.

175

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

Fehrjk izollsa s fehrjevizsgl mdszerek

6.25. bra: Az Edman eljrs elvi vzlata


Nzzk meg ezt konkrtabban (lsd 6.26. bra).

6.26. bra: Az Edman eljrs molekulris mechanizmusa


Az N-terminlis aminosav eltvoltsnak els lpse olyan magas pH-t ignyel, ahol az a-aminocsoport nem
hordoz pozitv tltst. Ezen a pH-n reagltatjuk a fehrjt fenil-izotiocianttal, amely kovalens ktst hoz ltre az
aminocsoporttal. Ezutn a pH-t savasra lltjuk, amikor is lezajlik a msodik lps. Az N-terminlis aminosavat
kvet peptidkts a kovalens mdosts miatt szelektven destabilizldik, s savas pH-n gyorsan elhasad. A
mdostott aminosav levlik, megjelenik az j N-terminlis.
A fenil-izotiocianttal jellt aminosav fluoreszkl. Az aminosav csoporton keresztl kromatogrfival
megllapthat, hogy melyik aminosavrl van sz, a fluoreszcens csoporton keresztl pedig igny szerint a

176

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

Fehrjk izollsa s fehrjevizsgl mdszerek

mennyisge is meghatrozhat. Mivel a kzeg savas, ezrt hiba van jelen feleslegben fenil-izotiociant, az nem
reagl az j N-terminlissal. A reagenseket, a jellt aminosavat s az eggyel rvidebb fehrjt egymstl elvlasztjuk,
s jra vgrehajtjuk a fent lert lpseket.
Ez a megkzelts oldatban is mkdik, de minden ciklust kveten nagyhatkonysg elvlasztsi lpseket
ignyel.
Edman mdszernek hatkonysgt tovbb nvelte az az jts, melynek sorn a reakcit oldatfzis helyett
szilrdfzison hajtottk vgre. A fehrjt egy megfelel szilrd hordozra ktttk. A magas pH-n vgrehajtott
fenil-izotiociantos jellst kveten a szilrd fzisrl egyszeren lemoshat a fenil-izotiociant felesleg. Az
oldatkrnyezet is knnyen lecserlhet savasra, s a felszabadul mdostott aminosav knnyen lemoshat. A
szilrd fzison trtn vgrehajts knnyen automatizlhatv tette az eljrst. Az Edman mdszerrel mintegy 50
aminosavnyi szakaszok szekvencijt lehet nagy biztonsggal meghatrozni.
A fehrjk tlnyom rsze tbb szz aminosavbl ll. A teljes szekvencia rekonstrulshoz ezrt a fehrjt
szekvencia-specifikus mdon kell hastani, a keletkez peptideket el kell vlasztani egymstl, s kln-kln
meg kell szekvenlni. Ha pl. tripszinnel emsztjk meg a fehrjt, akkor minden lizint s arginint kvet peptidkts
hidrolizl, s egymssal szekvencilisan t nem fed peptideket kapunk, amelyek C-terminlisn csak lizin, vagy
arginin lehet (az eredeti C-terminlist tartalmaz peptid kivtelvel). Ha csak tripszinnel hastott peptideket
szekvenlnnk, akkor nem tudnnk az eredeti sorrendbe rendezni ket.
A megolds az, hogy egy msik, a tripszintl eltr szelektivits protezzal is hastjuk a fehrjt. Pldul
kimotripszinnel, ami triptofn, tirozin s fenilalanin utn hast. Az gy kapott peptideket is megszekvenljuk. A
tripszines s kimotripszines peptidek tfed informcit tartalmaznak, gy az sszehasonltsukbl egyrtelmen
rekonstrulhat az eredeti szekvencia, amelybl szrmaztak (lsd 6.27. bra)

6.27. bra: Kt eltr specifits protezzal hastva a fehrjt, tfed peptidek keletkeznek, amelyek klnkln meghatrozott szekvencijbl a teljes szekvencia rekonstrulhat

6.6.3. A diszulfidhidak pozcijnak meghatrozsa


Ha a fehrjben diszulfidhidak vannak, akkor azokat is azonostani kell. Minden diszulfidhdban szerepl cisztein
esetben meg kell llaptani, hogy melyik msik ciszteinnel alkot diszulfidot. Ezt a kvetkez lpsekbl ll
eljrssal lehet kiderteni:
1.) A fehrje kis peptidekre hastsa savas kzegben, ahol a diszulfidhidak pen maradnak. A megfelelen
vgrehajtott hasts eredmnyeknt kizrlag monomer s dimer peptidek keletkeznek, s minden dimer peptid
csak egyetlen diszulfidhidat tartalmaz.
2.) A peptidek elvlasztsa papr elektroforzissel. Az egyes peptidek eltr tltsek, s sszettelknek megfelelen
eltr mdon alaktanak ki gyenge klcsnhatsokat a paprral, mint hordoz kzeggel. Emiatt eltr sebessggel
vndorolnak.
3.) Az elvlasztott peptidek perhangyasav gzzel val kezelse a papron. A kezels sorn a diszulfidhidak
felbomlanak, s a dimer peptidek helyett kt monomer peptidek kapunk, amelyek 1-1 extra negatv tltst hordoznak
a rajtuk megjelen ciszteinsav csoport miatt (lsd 6.28. bra).

177

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

Fehrjk izollsa s fehrjevizsgl mdszerek

6.28. bra: A diszulfidhidak felnyitsa s a ciszteinek mdostsa perhangyasavas kezelssel


4.) jabb elektroforzis az elzvel merleges irnyban. Ennek sorn a monomer peptidek ugyanolyan sebessggel
vndorolnak, mint az els elektroforzis sorn, gy a msodik elektroforzis vgre a papr tljn helyezkednek
el. Az eredetileg dimer, de a kezels sorn monomerr vl peptidek azonban a msodik elektroforzis sorn mr
megvltozott sebessggel vndorolnak, gy az tln kvl helyezkednek el (lsd 6.29. bra).
5.) tln kvli mintk szekvenlsa. Ezzel pontosan meghatrozhat, hogy mely peptidek alkottak egymssal
dimereket, s ezen keresztl meghatrozhat, hogy mely ciszteinek alkottak egymssal diszulfid hidat.

6.29. bra: A diagonl mdszer azonostja a diszulfidhddal sszekapcsolt peptideket

178

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

7. fejezet - A fehrjemkds
paradigmja: mioglobin s hemoglobin
(szerz: Pl Gbor)
A fehrjk szinte felsorolhatatlanul sokfle funkcit tltenek be az l szervezetben. Ugyanakkor vannak olyan,
a mkdskkel kapcsolatos ltalnos jellegzetessgek, amelyek majdnem minden fehrje esetben tetten rhetk.
Ezek ltalnos ismertetse helyett azonban didaktikai okokbl clszerbb ezeket egyetlen, jl megvlasztott fehrje
pldjn bemutatni. Ilyen klasszikus plda a hemoglobin esete, amely mintegy llatorvosi lknt szpen pldzza
a kzs jellegzetessgek tbbsgt. A hemoglobin mkdsnek jellemzse mindemellett tudomnytrtnetileg
is kiemelked szereppel brt. A mioglobin utn ez volt a msodik olyan fehrje, amelynek atomi szint trszerkezett
megoldottk, s ezzel sszefggsben ez volt az els olyan fehrje, amelynek mkdsi mechanizmust sikerlt
atomi szinten rtelmezni.

7.1. A fehrjk mkdsnek ltalnos jellemzi


Gyakorlatilag minden fehrjre igaz, hogy mkdse sorn ktdik ms molekulkhoz, amiket ltalnossgban
ligandumnak neveznk (kt fehrje klcsnhatsa esetn nzpont krdse, hogy melyiket tekintjk ligandumnak
egy antitest esetben pldul az ltala felismert antign a ligandum).
A ligandumkts az esetek tlnyom tbbsgben specifikus, aminek az oka az, hogy a ligandummal szerkezetileg
komplementer ligandum-kthelyen keresztl jn ltre a klcsnhats. Az esetek tbbsgben a ligandumkts
reverzibilis.
Ugyancsak kevs kivteltl eltekintve a mkdshez az is szksges, hogy a fehrje trszerkezete valamilyen
mrtkben megvltozzon (ligandumkts kivltotta konformcivltozs). A fehrjn belli mozgsok rszben
kis amplitdj, gyors mozgsok, amelyekben fleg az oldallncok rotcija dominl. Ezeknek a mozgsoknak
az idtartama a pikoszekundumos tartomnyba esik. Ezen fell tbbdomnes fehrjk esetn a domnek egy
rendezettebb mozgs keretben egymshoz kpest elmozdulhatnak. Ennek a mozgstpusnak az idtartama a
nanoszekundumos tartomnyban van.
Az eddig megismert klcsnhatsok jelents rszben a ligandum nem egyformn ktdik az egymstl kiss
eltr konformcij llapotokhoz, mintegy vlogat ezek kzl. Ennek lersra vezettk be a konformciszelekci (conformation-selection) modelljt. Ms esetekben kimutathat, hogy a fehrje szabad formban egy
adott konformcis llapotban van, s maga a ligandum ktds az, ami konformcivltozst indukl. A komplexben
mutatott fehrje-konformcihoz jobban illeszkedik a ligandum, mint a szabad fehrje konformcijhoz. Ennek
lersra vezettk be az induklt illeszkeds (induced fit) modelljt.
Ha a fehrje egyidejleg tbb ligandummal is komplexet alkothat, akkor az egyik ligandum ktse szablyozhatja
a msik ktst. Ez a fehrjemkdsnek egy rendkvl rugalmas, kifinomult szablyzst, az gynevezett
allosztrikus szablyzst teszi lehetv (lsd 17.2. fejezet).
A hemoglobin mkdse az sszes fent emltett jelensgre konkrt pldval szolgl. Mieltt ezeket sorra vesszk,
ismerkedjnk meg az oxignkts alapvet problmjval.

7.2. Az oxignkts alapvet problmakre


Az aerob llnyek sejtjeinek a biolgiai oxidcihoz oxignre van szksgk. Az oxign azonban rosszul olddik
vzben. Az oxign sejteken keresztli diffzija nem elg hatkony megolds. Az oxignt teht valamilyen mdon
szlltani kell, egy vzben jl oldd molekulba kell csomagolni.
Mivel a szervezetben szinte minden funkcit fehrjk ltnak el, ezrt kzenfekv, hogy az oxign szlltst is
fehrje vgzi. Ez valban gy is van, de ennek lehetsge sokkal kevsb magtl rtetd, mint ahogy azt elsre
gondolnnk. A 20 fehrjealkot aminosav kzl ugyanis egyik sem kpes oxignt ktni. A fehrjk egy rsze

179

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

A fehrjemkds paradigmja: mioglobin s hemoglobin

ugyanakkor kpes kzvetlenl aminosavakon keresztl komplexet kpezni fmionokkal, amik pedig ragyogan
kpesek megktni az oxignt. A problma azonban az, hogy ez a kts rendszerint nem ll meg egy egyszer
msodlagos klcsnhatsnl, a fmek kmia reakciba lpnek az oxignnel, mikzben reaktv, mutagn gykket
kpeznek.
A fmet teht valahogy gy kellene fehrje molekulba gyazni, hogy az megksse az oxignt, de ne lpjen vele
kmiai reakciba. Erre szolgl a fehrjemolekulhoz ktd, nem-fehrje termszet szerves molekula, a hem. A
hem alapja a porfirin vz, amely 4, egymssal metin csoportokkal sszekttt pirrol gyrbl ll. A konkrt hemtl fggen a pirrol gyrkn gyrnknt kett, teht a hemen sszesen nyolc pozciban klnfle funkcis
csoportok lehetnek jelen (lsd 7.1. bra).

7.1. bra: A profirin vz szerkezete, a hem felptse, a vas koordincis ktsei


A hem delokalizlt elektronszerkezettel br. Kpes Fe2+ ionnal, teht kettes oxidcis szm ferro-vassal, s Fe3+
ionnal, azaz hrmas oxidcis szm ferri-vassal is komplexet kpezni. Mindkt llapot vas hat ligandum atom
fogadsra kpes. Ezek kzl ngy ligandum atomot a porfirin vz ngy nitrognje biztost. A msik kt koordincis
pozci miatt mg kt ligandum ktdhet. Az egyik, mint ltni fogjuk, a fehrje ltal biztostott hisztidin oldallnc
nitrognje, a msik az oxignmolekula lesz. A ferro-vasat tartalmaz hem kpes oxignt ktni, mg az oxidltabb
ferri-vas hem komplexe inkbb vzzel alkot komplexet, ami barna szn. (A Fe2+ ktse sorn a pirrol aminocsoportok
protont adnak le, aminek jelentsgrl ksbb lesz sz). Az oxignkt fehrjben a hem, valamint a fehrje
egyttesen olyan elektrongazdag rendszert kpeznek, amely eredmnyesen vdi az oxignt kt ferro-vasat az
oxidcitl. Ez a vdelem sznik meg akkor, amikor a vr megalvad, s a benne lv hemoglobin denaturldik.
Ennek hatsra a hemben lv ferro-vas ferri-vass oxidldik, s vzzel alkot komplexet. Ez magyarzza az olvadt
vr barna sznt.
A hemoglobin mkdst tanulsgos a mioglobin mkdsvel sszevetve elemezni. A kt molekula az evolci
sorn egy kzs fehrjbl alakult ki. Felptskben s mkdskben vannak lnyeges azonossgok s

180

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

A fehrjemkds paradigmja: mioglobin s hemoglobin

klnbsgek. A mkdsi azonossgok illetve eltrsek jl magyarzhatk a szerkezeti azonossgokkal s


eltrsekkel, ahogyan az a szerkezet s a funkci egymsra plse miatt vrhat is.

7.3. A mioglobin s a hemoglobin


sszehasonltsa
A mioglobin (Mb) a gerincesekben elfordul fehrje, amit klnsen az izomsejtek tartalmaznak nagy mennyisgben
(innen a mio eltag). Biolgiai funkcija az oxign ideiglenes trolsa. A tengeri emlsk, pldul a cetek s
a fkk izmban klnsen nagy mennyisgben fordul el, ez adja pldul a blnk izomszvetnek mlybord
sznt. A tengeri emlsk nagyon hossz idt kpesek a vz alatt tlteni, azrt mert ez id alatt a mioglobinban
raktrozott oxignt hasznljk fel. A mioglobin egyetlen polipeptidlncbl ll, amely egyetlen hem csoportot
tartalmaz. A mioglobin a globin fehrjk csaldjba tartoz globulris fehrje. Mivel hemet kt, a hemoproteinek
kz tartozik.
A mioglobinnal ellenttben a hemoglobin(Hb)oxignszllt funkcival rendelkezik. Ez a fehrje is jelen van
minden gerincesben, mgpedig a vrsvrsejtekben / vrsvrtestekben. A koncentrcija igen magas, a sejt
tmegnek 34 szzalkt a hemoglobin teszi ki. A hemoglobinban ngy polipeptidlnc van, a fehrjt kt kt
lnc alkotja, teht a hemoglobin egy heterotetramer (az s alegysg szekvencija ~50%-ban azonos).
Lnconknt egy hemet tartalmaz, teht egy hemoblobin molekulban sszesen ngy hem van.
A kt fehrje kzs tulajdonsgai az albbiakban foglalhatk ssze. A Fe2+ kt, hem ltal szabadon hagyott
koordincis pozcija kzl az egyiket mindkt fehrjben az 93-as hisztidin oldallnc N2 nitrognatomja
foglalja el. Ez a hisztidin oldallnc mindkt fehrjben a fehrjeszerkezet azonos pozcijban van. Ezt a hisztidint
mindkt fehrjben proximlis (kzeli) hisztidinnek nevezik. A fennmarad egyetlen koordincis pozcihoz
kapcsoldik az oxign (lsd 7.2. bra).

7.2. bra: A hem s a proximlis hisztidin ltal koordinlt vas oxign- illetve sznmonoxid-ktse
Ismert tny, hogy a hemoglobin s a mioglobin az oxign mellett a sznmonoxidot is megkti, mgpedig jval
ersebben, mint az oxignt. Izollt hem 20-ezerszer ersebben kti a sznmonoxidot, mint az oxignt. Ezt gy kell
rteni, hogy ahhoz, hogy az oldatban lv hem fele oxign-kttt llapotban legyen, 20 ezerszer akkora oxign
koncentrcira van szksg, mint amekkora sznmonoxid koncentrci kell ahhoz, hogy a hem csoportok fele
sznmonoxidot kssn. A mioglobin illetve hemoglobin fehrjhez kttt hem esetben azonban ez az arny
szzszor kedvezbb, vagyis a fehrjbe gyazott hem mr csak 200-szor ersebben kti a sznmonoxidot, mint
az oxignt. Mivel normlis esetben sznmonoxid csak nyomokban kerl a vrbe, ez a 200-szoros arny azt jelenti,
hogy praktikusan csak az oxign ktdik. Ha azonban a krnyezetbl sznmonoxidot llegznk be, az a hem
tartalm fehrjkhez ktdve letveszlyes llapotot eredmnyez.
Annak, hogy a fehrje az izollt hem esetben tapasztalt affinits arnyokat kt nagysgrenddel megvltoztatja,
szerkezeti okai vannak. Elektronszerkezeti okok miatt a sznmonoxid molekula a hem skjra merleges
orientciban kt a vashoz, mg az oxign molekula ferdn kt be. A mioglobin s a hemoglobin fehrjben
egyarnt van egy disztlis (tvoli) hisztidin (His64, lsd 7.3. bra). Ez tjban ll a sznmonoxidnak, gy a
ktsekor el kell mozdulnia, aminek energetikai ra van. Ez az energetikai r cskkenti a sznmonoxid ktsi

181

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

A fehrjemkds paradigmja: mioglobin s hemoglobin

energijt. Radsul ugyanez a hisztidin optimlis pozciban van ahhoz, hogy H-hd ktst ltestsen az oxign
molekula vasionnal ktst nem ltest atomjval (lsd 7.3. bra).

7.3. bra: A disztlis hisztidin elsegti az oxign ktdst, mg gyengti a sznmonoxid ktdst
A mio- s hemoglobin tovbbi kzs jellegzetessge, hogy a hem oxignkt felszne mindkt molekulban mlyen
el van rejtve a fehrje bels, hidrofb krnyezetbe. Az oxign csak a fehrjemolekula mozgsa, lgzse rvn
kpes bejutni.
A mioglobin, s a hemoglobin alegysgei az alfa-hliklis fehrjk szerkezeti osztlyba tartoznak (ezt a trszerkezet
tpust globin fold-nak hvjk). Az egyes -hlixeket, s a hlixeket sszekt szakaszokat azonos mdon jellik
a kt fehrjben, A-tl H-ig. Az egyes aminosavak a hlixek alapjn is szmozhatk, ami egyfajta trszerkezeti
informcit is ad. Pldul a His F8 a proximlis hisztidin, mg a His E7 a disztlis hisztidin. Az egyik az F hlix
8. pozcijban, a msik az E hlix 7. pozcijban van (lsd 7.4. bra).

182

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

A fehrjemkds paradigmja: mioglobin s hemoglobin

7.4. bra: A globin szerkezetben a hlixeket s az azokat sszekt szakaszokat betkkel jellik (PDB:
1MBD)
A mioglobin, a hemoglobin - s a -lnc szekvencijnak sszehasonltsa fontos fehrjeevolcis tanulsgokkal
szolgl.
A mioglobin szekvencija 18%-ban azonos a hemoglobin lncok szekvencijval. Kt egymstl teljesen fggetlen
szekvencia esetn nagyjbl 5% hasonlsg vrhat (mivel 20 aminosav flesg van, 1/20-ad az arnya a vletlen
egybeessnek). Ugyanez a hemoglobin kt lnca kztt 43%. A szekvencik sszehasonltsbl (lsd 7.5. bra)
kitnik, hogy vannak olyan pozcik, amelyeken mind a hrom fehrje lncban ugyanaz az aminosav szerepel.
Ezeket drapp httr emeli ki. Ami mg figyelemremltbb, hogy vannak olyan pozcik is, ahol az adott pozciban
az sszes ismert, a globin csaldba tartoz fehrjben ugyanaz az aminosav fordul el! Ezeket piros httr emeli
ki. Vegyk szre, hogy a mr megismert proximlis s disztlis hisztidin minden globinban jelen van, ami
egyrtelmv teszi, hogy funkcionlisan lnyeges aminosavrl van sz. A tbbi konzervlt (s invarins)
pozcinak szerkezeti szerepe van. (Invarinsnak neveznk egy aminosav pozcit, ha tbb, egymssal
sszehasonltott polipeptidlncban azonosak, mg konzervlt a pozci, ha nem felttlenl azonos, de kmiailag
rokon aminosavakat tallunk az adott pozcikban. Az egyms al/mell rendezst szekvenciaillesztsnek, angolul
alignment-nek hvjuk ez a bioinformatikai eljrs a fehrjeevolci vizsglatnak egyik alapmdszere.)
A szekvencia hasonlsg oka termszetesen az, hogy ezeknek a fehrjelncoknak kzs sk volt. A tvoli mltban
volt egy si globin fehrjt kdol gn, amely minden ma ismert globin fehrje gnjnek a kzs se. Mr ez a
gn is kdolta azokat az aminosav pozcikat, amelyek az sszes ma ltez globin fehrjben kzsek. Ez az sgn az evolci sorn duplikldott, teht abban a sejtben, amelyben csak egy ilyen gn volt, immr kett lett.
Az egyik megtarthatta az eredeti funkcijt, a msik j funkcit nyerhetett. A kt gn teht kln evolcis utat
jrhatott be, s termszetesen a ksbbiekben mindkett szintn duplikldhatott.

7.5. bra: A kt hemoglobin alegysg s a mioglobin szekvencijnak sszehasonltsa


A ma ismert globin gnek teht egymsbl szrmaztak, s kln evolcis utat jrtak be. Az ilyen, egymssal
rokonsgot mutat fehrjket (s a gnjeiket is) homolgnak nevezzk. Az egy fajon belli homolg fehrjk (s
gnek), mint a hemoglobin kt lnca s a mioglobin, paralgok. Kt fajbl szrmaz, azonos funkcij (s
termszetesen kzs stl szrmaz) fehrjk/gnek pedig ortolgok.

183

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

A fehrjemkds paradigmja: mioglobin s hemoglobin

A sokfle globin fehrje eltr funkcikra adaptldott az evolci sorn, szekvencijuk a sorozatos mutcik s
az adaptv szelekci kvetkeztben eltvolodott egymstl (divergens fehrjeevolci). Elbb a mostani mioglobin
gn se vlt el a mostani hemoglobin gnek kzs stl, majd ksbb a hemoglobin gnek kzs sbl keletkeztek
a ma ismert hemoglobin lncok gnjei.
Ez tkrzdik abban, hogy a hemoglobin lncok szekvencija egymshoz jobban hasonltanak, mint a mioglobinhoz.
A gnduplikci, majd az utdgnek fggetlen evolcija a fehrjeevolci egyik alapmechanizmusa.
A viszonylag alacsony szint szekvencia azonossg ellenre a hemoglobin kt alegysgnek s a mioglobinnak a
trszerkezete rendkvl hasonl (lsd 7.6. bra).
ltalnos megfigyels, hogy a trszerkezet konzervatvabb, mint a szekvencia. A funkcit elssorban a
trszerkezet szabja meg, ezrt a szelekci elssorban a trszerkezet megrzse irnyban hat. Azok a kulcspozcik,
amelyek kiemelt szereppel brnak a trszerkezet kialaktsban, illetve azok, amelyekben csak s kizrlag egyfajta
aminosav kpes az adott trszerkezeti, vagy egyb funkcit elltni, megrzdnek (lsd 7.5. bra). Ms pozcikban
bekvetkezhetnek olyan aminosav cserk, amelyek nem eredmnyeznek lnyeges trszerkezet vltozst. Mindez
nem ellenttes Anfinsen kvetkeztetsvel. A szekvencia szabja meg a trszerkezetet, de kt nagyon eltr szekvencia
is kdolhat szinte megegyez konformcit.

7.6. bra: A mioglobin s a hemoglobin alegysg(ek) trszerkezete rendkvl hasonl

7.4. A reverzibilis ligandum-kts ltalnos


matematikai lersa
A mioglobin s a hemoglobin kismolekult, teht ligandumot kt fehrjk. Ahhoz, hogy a ligandum-kt
tulajdonsgaikat mennyisgileg is jellemezni tudjuk, be kell vezetnnk az ehhez szksges egyenleteket.
Az albbi egyenletekben egy ltalnos fehrje (P, protein) kt ligandumot (L) az albbi egyszer sma szerint:

7.1. egyenlet

A 7.1. egyenlet az albbi, az egyenslyt kifejez egyenlethez vezet:

184

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

A fehrjemkds paradigmja: mioglobin s hemoglobin

7.2. egyenlet

A 7.2. egyenletben Ka az asszocicis lland, PL a fehrje-ligandum komplex, P, a fehrje, L a ligandum, a


szgletes zrjel pedig molaritsban kifejezett koncentrcit jell. Emlkezznk r, hogy a disszocicis lland,
a Kd az asszocicis lland reciproka. (Kd = 1/ Ka; a kt lland kzl a Kd-t hasznljk gyakrabban, rszben
azrt, mert koncentrci dimenzija miatt szemlletesebb kifejezje a ktserssgnek).
A 7.2. egyenlet egyszer trendezsvel a 7.3. egyenlethez jutunk.

7.3. egyenlet

Az egyenlet szvegesen kifejezve azt mutatja meg, hogy a komplexlt fehrje s a szabad fehrje arnya egyenesen
arnyos a szabad ligandum koncentrcijval.
Nagyon fontos megllapts, hogy amennyiben az sszes ligandum koncentrcija nagysgrendekkel meghaladja
a fehrje koncentrcijt, gy a szabad ligandum koncentrcija nagysgrendekkel meg fogja haladni a komplexben
lv ligandum koncentrcijt: [L]>>[PL]. A komplexben lv ligandum koncentrcija ugyanis legfeljebb akkora
lehet, mint a fehrje koncentrcija.
Ez viszont azt jelenti, a teljes ligandum koncentrcibl elhanyagolhat mrtk lesz a komplex rszesedse, gy
a teljes ligandum s a szabad ligandum koncentrcija j kzeltssel azonosnak tekinthet: [L] [L]totl. Szmos
biolgiai plda, gy az oxignkt fehrjk esetre is teljesl ez a felttel.
A 7.3. egyenletet trendezve a 7.4. egyenletet kapjuk, amit a kvetkez lpsben felhasznlunk.
7.4. egyenlet
A 7.3. egyenlet s a 7.4. egyenlet kombinlsval a 7.5. egyenletrendszerhez jutunk, amelyben bevezetjk a telts
fogalmt.

7.5. egyenlet

A telts (teta, ) fogalma rendkvl egyszer, ugyanakkor kzponti jelentsg. A telts azt mutatja meg, hogy
az sszes fehrje hanyadrsze van komplexben, teht ligandumkttt llapotban. Vegyk szre, hogy a 7.5.
egyenlet nevezjben a teljes fehrjekoncentrci szerepel, hiszen a szabad fehrje s a komplexben lv fehrje
koncentrcija egyttesen a teljes fehrje koncentrcit adja meg. A telts rtke 0 s 1 kztt lehet.
Ha nincs PL komplex, (mert nincs jelen ligandum), akkor a telts rtke nulla.
Ha pedig az sszes fehrje PL komplexben van, mert vgtelenl nagy a ligandum koncentrcija, akkor a
nevezben lv szabad fehrje koncentrci lesz nulla, a hnyados rtke pedig egy lesz.
Vegyk szre, hogy az egyenletrendszer egyszerstsekor a fehrje koncentrcija kiesik. Elsre ez taln
meglep lehet, hiszen mirt ne fggene a telts mrtke a fehrje koncentrcijtl. A megolds az, hogy az
utolsknt kapott egyenletben a szabad ligandum koncentrcija, s a Kd, teht a disszocicis lland szerepel.
A disszocicis llandban pedig rejtve ugyan, de szerepel a szabad fehrje s a komplexben lv fehrje arnya.

185

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

A fehrjemkds paradigmja: mioglobin s hemoglobin

Mindenesetre a disszocicis lland ksrletes meghatrozst kveten brmely szabad ligandum koncentrcinl
meg tudjuk mondani, hogy mekkora a telts rtke. Ha a fent mr emltett [L] [L]totl sszefggs fennll, akkor
pedig szmolhatunk a szabad helyett a teljes ligandum koncentrcival, amit ksrletesen mi szabunk meg.
A 7.5. egyenletbl lthat, hogy amikor a szabad ligandum koncentrcija ppen megegyezik a disszocicis
lland szmrtkvel, akkor a telts rtke 0,5. Ez azt jelenti, hogy az sszes fehrjnek ppen a fele van ligandumkttt llapotban (komplexben), a msik fele szabad formban van (lsd 7.7. bra).

7.7. bra: A teltsi grbe: a telts rtknek fggse a szabad ligandum koncentrcijtl
Folyadkban oldott gz esetben dinamikus egyensly ll fenn az oldat s a felette elhelyezked atmoszfrban
lv gz kztt. A folyadkban oldott gz koncentrcija s az atmoszfrban lv gz parcilis nyomsa kztt
egyenes arnyossg van. Ezrt amikor a ligandum egy oldott gz, akkor knyelmi okokbl az oldat koncentrcijt
az azzal arnyos parcilis nyomssal helyettestik (lsd 7.8. bra, ami trtnetesen a mioglobin oxignteltsi
grbjt rja le).

7.8. bra: A mioglobin teltsi grbje gzoknl koncentrci helyett parcilis nyomst alkalmazunk
A fent lertak rtelmben, ahogy azt a 7.8. bra illusztrlja, az oldatkoncentrci helyett a parcilis nyomst
alkalmazzuk, s ennek megfelelen a Kd-t fogalma helyett bevezetsre kerl a p50 fogalma, ami a fl-teltettsghez
tartoz parcilis nyoms.
A 7.5. egyenletnek egy egyszer teltsi grbe felel meg, amely a matematika nyelvn megfogalmazva egy
derkszg hiperbola fggvny. Ennek ltalnos felrsa: Y=P1X/(P2+X), ahol X a fggetlen vltoz a ligandum

186

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

A fehrjemkds paradigmja: mioglobin s hemoglobin

koncentrci (amit jelen esetben a parcilis nyoms helyettest), Y a fgg vltoz, jelen esetben a telts rtke,
a P1 s P2 pedig a fggvny paramterei. Jelen esetben P1 a maximlis teltsi rtk, vagyis konkrtan 1, a P2 pedig
a disszocicis lland (amit a p50 helyettest). A teltsi grbe azt mutatja, hogy vgtelenl nagy ligandum
koncentrcin az sszes fehrje ligandumot kt.
A mioglobin oxignktst ilyen egyszer, derkszg hiperbola tpus teltsi grbe rja le. (rdemes mr
elre jeleznnk, hogy hasonl teltsi grbe rja le azt, hogy hogyan fgg az enzimkatalizlt reakci sebessge a
szubsztrt koncentrcijtl, lsd 8. fejezet)

7.5. Az egyszer szlltfehrje problmja


A trol fehrje, mint a mioglobin esete egyszer. Amikor kzvetlen krnyezetben a ligandum koncentrci
magas, akkor ligandumot vesz fel, ezltal egyfajta raktrt kpez. Amikor cskken a krnyezetben a ligandum
koncentrci, akkor leadja a ligandumot, a raktrkszlet cskken. A telts fogalmt hasznlva: maximlis telts
esetn 100 fehrjbl mind a 100 ligandumot kt. A raktrozott ligandumot magtl rtetden akkor kell
mobilizlni, amikor a ligandum koncentrci cskken. Ahogyan a ligandum koncentrcija a fehrje krnyezetben
cskken (lsd 7.7. bra), a fehrjk egyre nagyobb hnyada veszti el a ligandumt, amit lead a krnyezetnek.
Ha pldul a ligandum koncentrcija elri a Kd (p50) rtkt, akkor egy olyan j egyensly ll be, amelyben 100
fehrjbl 50 elvesztette a ligandumt.
Nzzk meg, mi a kvetelmny egy szlltfehrje esetben. A szlltfehrje gy mkdik, hogy eljut (pl. a
vrsvrtestekben lv hemoglobin a vrrammal) arra a helyre, ahol fel kell vennie a ligandumot (hvjuk ezt A
helynek), majd eljut arra a helyre, ahol le kell azt adnia ( B hely). Az A helyen magas a ligandum koncentrcija,
a B helyen alacsony. A krds az, hogy milyen tulajdonsggal kell rendelkeznie a szlltfehrjnek ahhoz, hogy
adott ligandum koncentrcik esetn a lehet legtbb ligandumot szlltsa az A helyrl a B-re. A krdst gy is
megfogalmazhatjuk, hogy milyen az idelis szlltfehrje.
Els benyomsunk az, hogy minl ersebben kti a ligandumot a fehrjnk, annl jobb, hiszen adott ligandum
koncentrci esetn annl nagyobb lesz a teltsi rtk az A helyen. Igen m, de ha ilyen ersen, ilyen alacsony
Kd rtkkel kt a szlltfehrjnk, akkor a B helyen is ersen kt. Mivel a B helyen alacsonyabb a ligandum
koncentrci, ezrt termszetesen trtnik ligandum leads, de kis hatkonysggal.
rdekes mdon a valsg az, hogy egy kisebb affinits szlltfehrje jobban teljest. A B helyen egy ilyen
fehrjnek nagyobb szzalka adhat le ligandumot. Igen m, de ha a fehrje kis affinits, akkor az A helyen nem
kerl kihasznlsra a rendszer kapacitsnak j rsze (lsd 7.9. bra)

7.9. bra: Sem egy ers ligandum-kt, sem egy gyenge ligandum-kt fehrje nem idelis szlltfehrje
A 7.9. bra jelzi, hogy az A helyen, konkrtan a tdben, illetve a B helyen, a szveteknl mekkora az oxign
parcilis nyomsa. Az ezeknek megfelel tartomnyokat piros (td) illetve kk (szvetek) svozs jelzi. A
mioglobin, mint nagyon ers oxignkt fehrje viszonytsknt szerepel az brn.

187

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

A fehrjemkds paradigmja: mioglobin s hemoglobin

Ha a szlltfehrjnk a mioglobint megkzelt affinitssal ktn az oxignt, akkor a maximlisan felvehet


oxign mennyisgnek csak mintegy 10%-a addna le a szveteknl. Ha a szlltfehrje jval kisebb affinits,
akkor a maximlisan felvehet mennyisgnek jval nagyobb, az brn szerepl esetben 25%-t kpes szlltani,
jllehet a tdben 100 ilyen fehrjbl csak mintegy 65 kttt oxignt.
Valjban teht egyik esetben sem idelis a szlltfehrje. Az idelis szlltfehrje az A helyen nagy affinits
lenne, a B helyen pedig kis affinitsv vlna (lsd 7.10. bra).

7.10. bra: Az idelis szlltfehrje magas ligandum koncentrcij helyen nagy affinits, alacsony
ligandum koncentrcij helyen kis affinits
Ahogyan a 7.10. bra mutatja, az idelis szlltfehrje teltsi grbjt nem egy egyszer derkszg hiperbola
rja le, hanem egy sszetettebb, gynevezett szigmoid grbe.
A jelensg htterben az gynevezett kooperativits ll.

7.6. A kooperativits jelensge, s matematikai


lersa
Az idelis szllt fehrje annl ersebben kt, minl nagyobb mrtkben teltett (s fordtva, annl knnyebben
ereszti el a ligandumot, minl tbbet eleresztett mr). Egyetlen kthellyel rendelkez molekula nem viselkedhet
gy, hiszen ott a kthely vagy foglalt, vagy nem. Csak egynl tbb kthely esetn lehetsges ilyen effektus,
amennyiben az egyes kthelyek kommuniklnak, teht az egyes kthelyek ligandumktse nem fggetlen
egymstl.
Ha egy ligandum belpst segti, hogy a fehrje egy msik ligandum-kthelyn mr van ktdtt ligandum,
akkor a kthelyek kztt definci szerint pozitv kooperativits van.
Fggetlen kthelyek esetn a tbb kthelyes fehrje ligandumktst ugyanolyan egyszer derkszg hiperbola
rja le, mint az egy kthelyes fehrjt. A kooperativits esetn azonban ms lesz a helyzet.
Nzzk meg ezt a matematika nyelvn kifejtve.
Elszr is gondoljuk vgig, hogy a pozitv kooperativits fenti defincija alapjn mi lenne a jellemz egy teoretikus,
tkletesen kooperatv, n kthellyel rendelkez fehrjre. A tkletes kooperativits azt jelenten, hogy az n
kthely mindegyike csak akkor tudna ligandumot ktni, ha a tbbi kthely is ppen ligandumot kt. Teht vagy
csak egytt, egyidejleg ktnek, vagy sehogy. Ekkor teht csak kt fehrje-llapot ltezik, amelyikben mind az n
hely ligandum-kttt, illetve amelyben egyik sem kt ligandumot. A kt llapot kztt egyensly ll fent.
Ennek egyszer smjt a 7.6. egyenlet mutatja.

188

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

A fehrjemkds paradigmja: mioglobin s hemoglobin

7.6. egyenlet

Vegyk szre, hogy a 7.6 egyenlet a 7.1. egyenletnek egy olyan vltozata, amelyben a fehrjn n kthely van,
s ezek csak egyszerre kthetnek. Ebbl a formalizmusbl ugyanazzal a logikval, amivel a 7.2. egyenlettl a 7.5.
egyenletig jutottunk, az albbi egyenletrendszer kvetkezik.
A 7.7. egyenletben definiljuk az erre az esetre vonatkoz asszocicis llandt.

7.7. egyenlet

Az egyenletben teht Ka az asszocicis lland, mg [PLn] a teltett protein-ligandum komplex molris


koncentrcija.
A 7.7. egyenlet trendezse a 7.8. egyenlethez vezet:
7.8. egyenlet
A telts erre az esetre alkalmazott egyenlett, s annak a 7.8. egyenlet segtsgvel trtn talaktst a 7.9.
egyenlet mutatja.

7.9. egyenlet

A 7.9. egyenlet a 7.5. egyenlet egy mdosult vltozata, amelyben szmolunk azzal, hogy n kthely van, amelyek
egymssal kooperlnak. Ezt az egyenletet Archibald Hill-vezette be 1910-ben, annak nyomn, hogy a hemoglobin
oxignnel trtn teltsnek grbjt analizlta. A vgs egyenlet ennek emlkre az n. Hill-egyenlet, melyben
n a Hill-egytthat.
Emlkezznk, az egyenletet egy tkletesen kooperatv rendszerre vezettk le, ahol n, teht a Hill-egytthat
megegyezik a fehrje kthelyeinek a szmval.
A krds, hogy amikor az egyenletet konkrt mrsi eredmnyekre vonatkoztatva rtkeljk ki, akkor a Hillegytthat vonatkozsban milyen eredmnyekre juthatunk. Szmos tbb-kthelyes fehrje teltsnek konkrt
mrsvel ksrletesen is meghatroztk a Hill-egytthat rtkt. Az esetek egy rszben kiderlt, hogy a Hillegytthat rtke 1-nek addott. Ez azt jelenti, hogy br a fehrjnek egynl tbb kthelye van, azok egymssal
nem kommuniklnak, a rendszer nem kooperatv. Kooperativits hinyban teht n = 1.
Azt az egyenlet bevezetsnl mr lttuk, hogy tkletes, s ezrt nem realisztikus vgtelen nagymrtk
kooperativits esetn a Hill-egytthat megegyezne a kthelyek szmval.
A valsgban, azokban a rendszerekben, ahol pozitv kooperativits van, a Hill-egytthat rtke 1 s a kthelyek
szmnak szmrtke kztt van. Vgtelen kooperativits teht nincs.
Ez valjban nem meglep, hiszen itt egyfajta informciramlsrl van sz az egyes kthelyek kztt. Az
informci tartalma ktfle lehet. Egy addig ligandumot nem kttt hely zenhet, hogy most ppen ligandumot
kttt, s ezzel a tbbi kthely konformcijt megvltoztatva azokat ersebb kthelly teheti. Olyan mechanizmus
azonban nem ltezhet, amely elrn, hogy amennyiben az egyik hely ppen ligandumot kttt meg, gy a tbbi is
ugyanabban a pillanatban ugyanezt megtegye. Mrpedig ez lenne a tkletesen kooperatv eset.

189

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

A fehrjemkds paradigmja: mioglobin s hemoglobin

A msik, fordtott zenet az lehet, hogy a kthely ligandum-kttt llapotbl ppen res llapotba kerl, vagyis
elereszti a ligandumot. Ez az esemny azzal kellene, hogy jrjon, hogy a tbbi kthely kisebb affinits kthelly
vljon. Ez az zenet sem lehet azonban olyan, hogy azonnal minden kthely eleressze a ligandumot, csak mert
az egyik ezt megtette. Mrpedig ez lenne tkletes kooperativits esetben.
Nzzk meg, hogy Hill-eredetileg hogyan hatrozta meg az egytthat rtkt. Akkoriban mg nem ltezett
szmtgp, gy olyan mdon transzformlta t az egyenletet egyszer algebrai talaktsokkal, hogy az lineris
alakot ltsn, s n legyen az egyenes meredeksge. gy egyszer egyenes illesztssel meg tudta hatrozni n
rtkt (lsd 7.10. s 7.11. egyenleteket). (A Hill ltal meghatrozott n rtk 3,6 volt.)
Az egyenlet linearizlsnak els lpseknt bevezetsre, majd kifejtsre kerlt a /(1-). (Emlkeztetnk r, hogy
a 7.5. egyenlet szerint, egy kthely esetn = [L]/([L]+Kd).)

7.10. egyenlet

Mivel a ksrletesen mrhet, a /(1-) rtk egyszer szmtssal megkaphat. Az tletes algebrai trkknek
ksznheten, egy egyszer mrsi adat ll szemben egy olyan trttel, amelyben a Hill-egytthat egyelre
kitevben van. A 7.10. egyenletben vesszk a 7.11. egyenlet mindkt oldalnak logaritmust.

7.11. egyenlet

Az oxignkt fehrjre vonatkoztatott 7.11. egyenletben a ligandum koncentrcit az oxign parcilis nyomsa
helyettesti, a disszocicis lland helyett pedig a fl-teltshez szksges oxign parcilis nyoms ll.

7.7. A hemoglobin kooperatv oxignktsnek


Hill-diagramja
A hemoglobin oxignktse egyszer fotometris eljrssal mrhet, ugyanis az oxignkttt hem lnkvrs
szne jellegzetesen eltr az oxign-hinyos hem kkes szntl. Nem vletlenl terjedt el az anatmiai atlaszokra
jellemz brzols, amely szerint az oxignben ds vrt szllt artrikat pirossal, mg az oxignben szegnyebb
vrt szllt vnkat kkkel brzoljk.
A ksrletben a vr, vagy a hemoglobin oldat egy olyan ednyben van, amelyben az oxign parcilis nyomst
pontosan szablyozzk. Az oxignkttt s oxignt nem kt kthelyek arnya fotometrisan mrhet (lsd 7.11.
bra).

190

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

A fehrjemkds paradigmja: mioglobin s hemoglobin

7.11. bra: A hemoglobin vals teltsi grbje (kzps grbe) szigmoid alak, mkdse sorn a fehrje
kis affinits s nagy affinits llapotok kztt ingzik (szls grbk)
A 7.11. bra kzps grbje kzvetlen mrs eredmnye. A piros sv a tdben uralkod parcilis nyomsnak,
a kk sv a szvetekre jellemz parcilis nyomsnak felel meg. A norml lgkri nyoms nagyjbl 100 kilopascal.
Mivel az oxign a lgkrben 21%-ot tesz ki, az oxign parcilis nyomsa 21 kilopascal. Az brn jelzett, a tdre
vonatkoz rtk ennl kb. 30%-kal alacsonyabb, mintegy 13-14 kilopascal. Az alacsonyabb szint oka, hogy a
tdben a lghlyagocskk terletn az oxign parcilis nyomst ilyen mrtkben cskkenti, hogy az ott jelenlv
gzkeverk vzgzzel teltett, illetve a szndioxid szint is jval magasabb, mint norml lgkrben.
A 7.11. bra azt illusztrlja, hogy a mrsbl szrmaz szigmoidlis grbe annak az eredmnye, hogy az
oxignkoncentrcitl fggen a hemoglobin tvlt egy ersen kt formbl (baloldali grbe) egy gyengn
kt formra (jobboldali grbe).
Nzzk meg a fenti mrsi eredmnyt a 7.11. egyenlet szerinti brzolsban a 7.12. brn, amely egy egyszerstett,
idealizlt Hill-diagramokat mutat be, ahol kontrollknt a mioglobin adatai is szerepelnek, amelyeket a kk vonal
szemlltet. Piros vonal mutatja a hemoglobin mrsi adatait. A mioglobin egy-kthelyes, ezrt nem kooperatv
esetben a vonal meredeksge, teht a Hill-egytthat rtke 1. A vzszintes (szaggatott) tengely metszete megadja
a disszocicis llandnak megfelel pO2 adat logaritmust.
Kvessk most a hemoglobin vonalt az alacsony oxignkoncentrci irnybl. Az oxignmentes hemoglobin
vonala koopercimentes esetet mutat, a Hill-egytthat 1, az extrapollt tengelymetszet egy alacsony affinits
oxignkt fehrjt mutat. Ahogyan emeljk a ksrletben az oxign parcilis nyomst, rdekes jelensget
figyelhetnk meg. A hemoglobin tvlt egy olyan llapotra, amelyben megjelenik a kooperatv mkds, a Hillegytthat krlbell 3, a tengelymetszet egy, az elznl jval nagyobb affinits fehrjnek felel meg. Tovbb
nvelve az oxign parcilis nyomst, a grbe ismt dlsszget vltoztat, a kzel teltett hemoglobin ismt nem
mutat kooperativitst. Az ekkor kapott, 1-es Hill-egytthatval rendelkez egyenes extrapolcijval kapott
tengelymetszet mg a mioglobinnl is nagyobb affinits fehrjre utal.

191

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

A fehrjemkds paradigmja: mioglobin s hemoglobin

7.12. bra: A mioglobin s hemoglobin idealizlt Hill-diagramja


sszefoglalva: az oxign parcilis nyomst nvelve a hemoglobin is teltdik, de a teltettsgi foktl fggen a
fehrje mkdse a kooperativits tekintetben ktszer is megvltozik. Egy nem kooperatv llapotbl kooperatvba
vlt, majd ismt nem kooperatvan mkd formt vesz fel.

7.8. A hemoglobin Hill-diagramjnak


rtelmezse
A hemoglobin negyedleges szerkezetnek ismeretben fogalmazzuk meg konkrtabban, hogy a Hill-diagram
milyen ismeretekkel szolgl. Nagyon alacsony, nem fiziolgis, csak ksrletesen ellltott alacsony oxign
koncentrcin a tetramerek tlagosan kevesebb, mint 1 oxignt ktnek. Ahogyan azt a Hill-egyenlet rtelmezsnl
mr ismertettk, az els ligandum, teht az els oxignmolekula belpse nem jr szlelhet kooperativitssal. A
Hill-koefficiens 1 krli. Az els oxign egy kis affinits kthelyre lp be, de ennek ktse mr mdostja a
tbbi kthelyet, elsegti a soron kvetkez oxignmolekulk ktst. Magasabb oxign koncentrcin tlagosan
egynl tbb a kttt oxignmolekula, emiatt azt tapasztaljuk, hogy a Hill-koefficiens 3 krli rtk. Teltshez
kzeli oxign koncentrcin, ahol mr tlagosan 3-4 kttt oxignmolekula van, az utols molekula belpse mr
nem kooperatv, a Hill-koefficiens megint 1 krl. Az utols molekula nagy affinits kthelyre lp be. Ezt az
esetet rdemes a fordtott irnybl, cskken oxignkoncentrci esetre megfogalmazni. Ebben az irnyban az
els oxignmolekula egy nagy affinits kthelyrl lp ki, s ez a folyamat nem mutat kooperativitst. Ugyanakkor
az oxignmolekula kilpse gyengti a tbbi kthely oxignkt kpessgt, vagyis megjelenik a rendszerben a
kooperativits.
Az X-tengely metszetei szerint a nagy affinits llapotban lv hemoglobin kb. 100-szor ersebben kt oxignt,
mint a kis affinits forma.
A fenti mkds mechanizmusra kt eltr modellt vezettek be (lsd 7.13. bra).

192

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

A fehrjemkds paradigmja: mioglobin s hemoglobin

7.13. bra: A pozitv kooperativits szekvencilis s sszehangolt modellje


Mind a kett sszhangban ll a ksrletes adatokkal, teht pusztn a teltsi grbe meghatrozsa nem ad tmpontot
arra, hogy a kt modell kzl melyik felel meg a valsgnak. A jelenlegi ismeretek szerint a hemoglobin
mkdsben mind a kt modell mechanizmusa megjelenik.

7.8.1. A kooperativits szekvencilis modellje


A szekvencilis modell azt felttelezi, hogy az egyes alegysgek kln-kln ktfle konformcis llapotban
lehetnek. Az egyik a fesztett (tense vagy taut), T llapot, amelyben a kthely kis affinits, a msik egy relaxlt,
R konformcis llapot, amelyben a kthely nagy affinits (lsd 7.13. bra fels panel).
Ebben a modellben teht egy tbb-alegysges fehrje egyes alegysgei egymstl eltr konformcis llapotban
lehetnek. Alapesetben, ligandum hinyban a kis affinits T konformcis llapot az uralkod, de a T s R
llapotokhoz tartoz szabadentalpia-szint klnbsgnek megfelel arnyban jelen van a nagy affinits konformcis
llapot is. Amikor ligandum is van a rendszerben, az termszetesen preferltan a nagy affinits konformciban
lv alegysghez kt. A modellben a kooperativits ott jelenik meg, hogy a ligandum ktse TR
konformcivltozst indukl a trben kzel es szomszdos alegysgekben. Ennek hatsra azok is nagy affinits
kthellyel rendelkeznek, vagyis a rendszerben n a nagy affinits kthelyek arnya (pozitv kooperativits).
Az egyes alegysgek teht megosztjk egymssal azt az informcit, hogy ppen ktnek-e ligandumot, vagy nem.
Meg kell jegyezni, hogy br ritkbban fordul el, de az els ligandum ktse ltal kivltott konformcivltozts
a szomszdos alegysgben lev ligandumok affinitst cskkentheti is (negatv kooperativits).

7.8.2. A kooperativits sszehangolt modellje.


Az sszehangolt vagy egyttmkd (concerted) modell szerint a tbb-alegysges fehrje egyes alegysgei csak
azonos llapotban lehetnek. Itt is van egy nagy affinits R konformci, s egy kis affinits T konformci, de
ezt a negyedleges szerkezetre kell vonatkoztatni. Az sszes alegysg vagy R, vagy T konformciban van, vegyes

193

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

A fehrjemkds paradigmja: mioglobin s hemoglobin

llapot alegysgeket nem tartalmaz a tbb-alegysges fehrje. A kooperativits ebben a modellben ppensggel
ebben az egyttes konformci-vltsban jelentkezik (lsd 7.13. bra, als panel).
Ligandum nlkl a kis affinits llapot a stabilabb, de a T s R llapotokhoz tartoz szabadentalpia szint
klnbsgnek megfelel arnyban jelen van a nagy affinits konformcis llapot is. A ligandum ktse stabilizlja
a nagy affinits llapotot. Ezltal a ligandum koncentrci emelse ebben a modellben is azzal jr, hogy n a
rendszerben a nagy affinits formk arnya. Ebben a modellben csak pozitv lehet a kooperativits.

7.9. A hemoglobin szerkezetnek s


mkdsnek rszletes bemutatsa
Az albb sszefoglalt szerkezeti ismeretek rntgendiffrakcis vizsglatokbl szrmaznak. A hemoglobin els,
kisfelbonts trszerkezett Max Perutz hatrozta meg 1960-ban, kt vvel azt kveten, hogy John Kendrew
1958-ban meghatrozta a rokon fehrje, a mioglobin trszerkezett. Mindkt kutat a Cambridge-i Egyetem
Cavendish Laboratriumban dolgozott. Eredmnyeikrt 1962-ben kmiai Nobel djat kaptak. Az els, viszonylag
kis felbonts szerkezet utn Perutz s csoportja azon kezdett el dolgozni, hogy nagy felbonts szerkezetet nyerjen
a hemoglobin kt szlssges llapotrl, arrl, amelyben minden alegysg oxignt kt, s arrl, amelyben egyik
alegysg sem kt oxignt. Az 1970-es vekre mindkt nagyfelbonts szerkezetet megoldottk, s mkdsi
modellt tudtak bevezetni a hemoglobin kooperatv mkdsre.
A hemoglobin ngy alegysgbl ll, mindegyik alegysgen van egy hem, teht mindegyik alegysg kpes oxignt
ktni. A hemoglobinnak ktfle alegysge van, amelyek kln-kln gnek ltal kdoldnak a genomban. A
tetramert kt -lnc (1s 2) s kt -lnc (1 s 2) alkotja.
Szmos (30) aminosav-csoport vesz rszt az 11 (s szimmetrikusan az 22) alegysgek kztti klcsnhatsban,
mg lnyegesen kevesebb (19) az 12 (illetve szimmetrikusan az 21) alegysgek kztti klcsnhatsban. Mg
az utbbinl is lnyegesen kevesebb klcsnhats van a kt -alegysg kztt, illetve a kt -alegysg kztt.
Enyhe (alacsony koncentrciban alkalmazott) urea kezelssel dimerek izollhatk. A tetramer hemoglobin
teht dimerek dimernek tekinthet.
Az sszehasonlt szerkezeti vizsglatok kimutattk, hogy az oxign-nlkli llapot szerkezete eltr az oxignnel
teltett szerkezettl. Az eltrs fleg az alegysgek egymshoz kpesti elmozdulst jelenti. Az oxignkts teht
megvltoztatja a hemoglobin trszerkezett. Mint kiderlt, ms molekulk megktse is szerkezetvltozst okoz
s megvltozik az oxignkts affinitsa is.
A hemoglobin mkdse teht sokkal sszetettebb, mint a mioglobin, mivel a ngy alegysge kommunikl.
Elszr vegyk szemgyre az oxignmentes, T konformcij hemoglobin szerkezett (lsd 7.14. bra).
A 7.14. brn bejellt terletek az 11 ill. az azzal szimmetria relcik miatt azonos 22 ers klcsnhatsok
helyt jelzik. Ezek a klcsnhatsok nem vltoznak a konformcis tmenet sorn. A konformcis tmenet
sorn teht elssorban 11 s 22 dimerek mozdulnak el egymshoz kpest. Ekzben a 7.14. brn nem
jelzett, de az albbiakban ismertetett, 12 (illetve szimmetrikusan 21) klcsnhatsok vltoznak meg.

194

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

A fehrjemkds paradigmja: mioglobin s hemoglobin

7.14. bra: Az oxignmentes hemoglobin T (tense) konformcija (PDB: 1HGA)


A T llapotban van egy rendkvl fontos 12 (illetve szimmetrikusan 21) klcsnhats, amely az R llapotban
nincs jelen. Ez a klcsnhats a T llapot szerkezett stabilizlja (lsd 7.15. bra).
A konformcis llapottl fgg, a T-llapotra specifikus stabilizl 12 (illetve szimmetrikusan 21) klcsnhats
lnyege a kvetkez.
A 2 alegysg His-HC3 oldallnca, teht a H-hlix utols, C-terminlis hisztidin oldallnca ionprt alkot az
ugyanazon alegysg Asp-FG1, teht az F s G hlixeket sszekt hurok els, aszpartt oldallncval, mg a Cterminlis flnc karboxil csoportja ionprt alkot az 1 alegysg C5 lizin csoportjval.

7.15. bra: Egy, a T konformcit stabilizl, alegysgek kztti elektrosztatikus klcsnhats


Ez a klcsnhatsi hlzat, amelyet kinagytva a 7.16. bra mutat, csak akkor jhet ltre, ha a His-HC3 oldallnca
protonlt, teht pozitv tltst hordoz. Ebben az esetben az Asp-FG1 s a His-HC3 oldallncok kztt ltrejv
alegysgen belli ionpr gy irnytja a C-terminus karboxilcsoportot, hogy az lncok kztti ionprt hozzon ltre.
Ennek nagy jelentsge lesz a Bohr-effektus rtelmezsben (lsd ksbb).

195

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

A fehrjemkds paradigmja: mioglobin s hemoglobin

7.16. bra: A T-konformcit stabilizl elektrosztatikus klcsnhats rszletes szerkezete


A 7.17. bra sematikusan illusztrlja a T formt stabilizl ionos klcsnhatsokat. Minden olyan kls hats,
ami gyengti ezeket a klcsnhatsokat, cskkenti a T forma stabilitst.

7.17. bra: A T-konformcit stabilizl elektrosztatikus klcsnhatsok sematikus brzolsa


A 7.18. bra egyms mellett mutatja be a hemoglobin T s R konformcijt.
A T llapot s az R llapot az 11 s 22 dimerek egymshoz kpesti eltekeredsvel s egymshoz kzeltsvel
vihet egymsba. A kt llapotot rszben klnbz, egymst kizr ktsek stabilizljk. A TR tmenet sorn
a T llapotot stabilizl His-HC3 csoporton keresztli ktsek felszakadnak, a tetramer kzps bemlyedse
szkl, a His-HC3 csoportok a kzponti mlyedsbe kerlnek.

196

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

A fehrjemkds paradigmja: mioglobin s hemoglobin

7.18. bra: a hemoglobin T s R konformcis llapotainak sszehasonltsa (PDB: 1HGA, 1BBB)


A kt eltr konformcis llapotban lv tetramerek lte az sszehangolt modellt tmasztja al, amely eleve csak
ezt a kt szerkezeti llapotot ismeri el, nem engedi meg azt, hogy a tetrameren bell az egyes alegysgek eltr
konformcis tpusba tartozzanak. Ugyanakkor a kt szerkezet sszehasonltsa (7.19. bra s 7.20. bra) alapjn
a szekvencilis modellt sem lehet kizrni.
Az oxignt nem tartalmaz, a hemoglobint T llapotban mutat (dezoxi-hemoglobin) rntgenszerkezetben a hem
nem sk, hanem enyhn dombor formj, s a benne lv vasion kiss ki is lg a hem skjbl, a proximlis
hisztidin fel nyomul. Az R llapotban (oxi-hemoglobin), amelyben a vasionhoz oxignmolekula is ktdik, a
hem gyrje lapos (planris), s a vasion a hem skjban van. Amikor az oxign bektdik, a jelek szerint mintegy
maga fel hzza a vasiont. Ahogy a vasion az oxign fel mozdul, utna mozdul a proximlis hisztidin is, ami
ezltal bemozdtja az F-hlixet is, amelyen maga elhelyezkedik.

7.19. bra: A vasion oxignktse megvltoztatja a hem alakjt, s elmozdtja az F-hlixet


A 7.20. bra egymsra vettve mutatja be a T s az R konformernek ezt a szerkezeti rszlett, jobban lthatv
tve a rsztvev atomok s szerkezeti elemek elmozdulsnak mrtkt.

197

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

A fehrjemkds paradigmja: mioglobin s hemoglobin

7.20. bra: Az oxignkts fggvnyben elmozdul F-hlix alapjn a hemoglobin mkdsre a szekvencilis
kooperativitsi modell is vonatkozhat
Az F-hlix az 11 illetve az 22 dimerek hatrfelleteinl helyezkedik el, gy az oxignkts tnye rzkelhet
a szomszdos alegysgek szmra, ami a szekvencilis modell f felttelezse.

7.10. A hemoglobin anyagcserefgg


szablyozsa, a Bohr-effektus
Az elz rszben mr megismertk, hogy a hemoglobin milyen konformcis llapotokban ltezhet, s arra is
lttunk modelleket, hogy miknt kerlhet egyik llapotbl a msikba. Arrl azonban nem esett mg sz, hogy
ezeket a konformcis tmeneteket az oxignktsen kvl mg mi vlthatja ki. Az albbi eredmnyek fnyt
dertettek arra, hogyan szablyozdik a hemoglobin az l szervezetben.
Christian Bohr, a Nobel-djas atomfizikus Niels Bohr desapja 1904-ben alapvet felfedezst tett a hemoglobin
mkdsvel kapcsolatban. Kimutatta, hogy a hemoglobin oxign-affinitsa pH-fgg, alacsony pH-n kisebb
affinitssal kti az oxignt (lsd 7.21. bra). Ez a jelensg a szakirodalomban a Bohr-effektus elnevezst kapta.
Az alapksrletben kt hemoglobin oldat oxignteltsi grbjt mrtk meg. A kzeg pH rtkt mestersges
pufferrel lltottk be. Az egyik mrsben az oldat pH rtke 7,4 a msikban 7,2 volt. Ahogyan az a 7.21. brn
lthat, alacsonyabb pH-n a teltsi grbe a nagyobb pO2 rtkek fel toldott el. Alacsonyabb pH-n teht magasabb
parcilis nyoms esetn ri el a hemoglobin a fl-telts llapott, vagyis magasabb pO2 rtken lesz az oldatban
lv kthelyek fele oxignkttt llapotban. Ms szval alacsonyabb pH-n a hemoglobin oxignkt affinitsa
kisebb.
Formlisan a Bohr-effektus az albbi egyszer modellel magyarzhat:

7.12. egyenlet

198

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

A fehrjemkds paradigmja: mioglobin s hemoglobin

7.21. bra: A Bohr-effektus, azaz a hemoglobin oxignkt affinitsnak pH-fggse


A 7.12. egyenletben szerepl egyszer modell szerint a hemoglobin oxignkt affinitsnak pH-fggse azzal
magyarzhat, hogy a hemoglobin kpes protont felvenni, s a protonfelvtel valamint az oxignkts kizrjk
egymst. Ez az egyszer lers termszetesen nem foglalkozik azzal, hogy a proton pontosan hova kt, s mirt
zrja ki az oxign ktst.
Akkoriban mr jl ismert tny volt, hogy a biolgiai oxidci sorn szndioxid keletkezik, s az is, hogy az oldott
szndioxid cskkenti a pH-t az albbi reakcik miatt:

7.13. egyenlet

A szndioxid sznsav formjban olddik, a sznsav pedig gyenge savknt rszlegesen hidrognkarbont ionra s
protonra disszocil.
A Bohr-effektus teht elre jelezte, hogy itt egy fontos lettani szablyozsrl lehet sz. Minl intenzvebben
zajlik egy szvetben a biolgiai oxidci, annl alacsonyabb a szvetben uralkod pH. Amikor a szveten tvezet
kapillrisokban a vrsvrtestek thaladnak, a bennk lv hemoglobin krnyezetben is cskken a pH, a
hemoglobin oxignkt affinitsa cskken, ezrt oxignt ad le.
sszefoglalva: minl intenzvebb sejtlgzst folytat egy szvet, annl tbb oxignt ad le szmra a hemoglobin.
Nzzk meg, mi a hemoglobin pH-fgg oxignkt affinitsnak fehrjeszerkezeti alapja. A 7.16. brn mr
bemutattuk, hogy az alacsony oxignkt affinits T hemoglobin konformci egyik f stabilizl klcsnhatsa
csak akkor alakul ki, ha a His-HC3 oldallnca pozitv tltst hordoz. Ez az oldallnc a kulcsa a pH-fgg
szablyozsnak. Cskken pH-n a hemoglobinok egyre nagyobb szzalkban lesz ez a hisztidin protonlva, gy
egyre nagyobb szzalkuk kerl T-konformciba. Minden disszocicira kpes csoport a sajt pKa rtke
krnyezetben vltoztatja legnagyobb mrtkben a pH fggvnyben a protonltsgi llapott (lsd Henderson-

199

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

A fehrjemkds paradigmja: mioglobin s hemoglobin

Hasselbalch egyenlet a 2.5.5. fejezetben s a 2.13. egyenlet). A hisztidin imidazol csoportjnak pKa rtke ppen
a fiziolgis szempontbl legfontosabb pH 7,4 krl van.
A 7.21. bran bemutatott ksrlet msodik rszben az is kiderlt, hogy nem pusztn a pH rtke szmt, hanem
az is, hogy a pH egy mestersges puffer vegylet miatt volt 7,2 vagy az oldott szndioxid miatt. Ha mestersges
puffer helyett szndioxid beolddsa miatt volt a pH 7,2, akkor a pH azonos rtke ellenre a hemoglobin mg
alacsonyabb affinitssal kttte az oxignt. Az in vitro ksrletek teht azt mutattk, hogy a Bohr-effektus csak
rszben magyarzhat az oldat hidroxnium koncentrcijval, a pH-hatson kvl a szndioxidnak van egy
specifikus sajt hatsa is.
Mint ksbb kiderlt, a hemoglobin nem csak oxignt s sznmonoxidot tud ktni, hanem szndioxidot is (lsd
7.22. bra). Nagyon fontos, hogy megrtsk, hogy a szndioxid nem a hem-hez, hanem a hemoglobin -lncok
N-terminlishoz ktdik kovalens ktssel (karbamt alakul ki), gy azokat negatv tltssel ltja el.

7.22. bra: A szndioxid karbamt ion formjban ktdik a hemoglobin -lncok N-terminlishoz.
Az gy ktdtt szndioxid is a cskken pH irnyba hat, msrszt a negatv tlts -lnc N-terminlisok is
rszt vesznek a T-forma stabilizlsban. A killegzett szndioxid egy rsze teht a hemoglobin tjn, ms rsze
hidrogn-karbontionknt a vrplazmban oldva szlltdik.
Formlisan a szndioxid s az oxign ktse is kizrjk egymst. A szndioxid a pH fggsen fell teht tovbb
ersti az oxign- kipasszroz Bohr-effektust. Fordtva szemllve: a tdben lv magasabb pH segti az
oxignfelvtelt, ekkor viszont a belp oxign segti kipasszrozni a szndioxidot.

7.11. A hemoglobin oxignktsnek


anyagcsertl fggetlen szablyozsa
A hemoglobinnal kapcsolatos vizsglatok sorn csak viszonylag ksn derlt fny arra, hogy a hemoglobin csak
akkor mutatja a fent ismertetett kooperatv mkdst, ha egy foszforillt cukorszrmazk, a 2,3-biszfoszfoglicerinsav, BPG is jelen van a krnyezetben (lsd 7.23. bra).
A kezdetben izollt hemoglobin prepartumok szennyezve voltak ezzel az rendkvl fontos szablyz molekulval.
Amikor valban homogn hemoglobin prepartumot sikerlt ellltani, amely csak a fehrje komponenseket
tartalmazta, kiderlt, hogy az gy izollt prepartumban a hemoglobin rendkvl ersen, s nem kooperatv mdon
kt oxignt.

200

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

A fehrjemkds paradigmja: mioglobin s hemoglobin

7.23. bra: A hemoglobin szablyozsban fontos szerepet jtsz 2,3-biszfoszfo-glicerinsav szerkezete


Ma mr tudjuk, hogy a BPG a hemoglobin egy anyagcsertl fggetlen szablyozsi mdjnak a kulcsa. Kiderlt,
hogy a szndioxid s a protonkts esetvel analg mdon formlisan a BPG-kts s az oxignkts is kizrjk
egymst:

7.14. egyenlet

A 2,3-BPG a hemoglobin T konformcis llapotnak nyitott csatornjba ktdik s ionos klcsnhatsokon


keresztl stabilizlja a T llapotot (lsd 7.24. bra). A BPG teht a hemoglobin negatv allosztrikus szablyoz
molekulja, effektora. (Az allosztrikus fehrjk ltalnos tulajdonsgait ksbb, a 17.2. fejezetben trgyaljuk.)
BPG hinyban a T llapot elenysz arnyban alakul ki, gy az R konformci dominl. Ez az oka a BPG-mentes
hemoglobin nagy oxignkt affinitsnak, s nem-kooperatv mkdsnek. De hogyan hasznlhat ez a molekula
szablyozsra?
Ezzel kapcsolatban kulcs ismeret, hogy a BPG koncentrcija a tdben kialakul parcilis oxign nyoms alapjn
szablyozdik. A tengerszintre jellemz parcilis oxignnyomson a vrsvrtestekben a BPG koncentrcija
mintegy 5 mM, s a hemoglobin a maximlis lehetsges oxigntrol kapacitsnak nagyjbl 38%-nyi oxignt
kpes a szveteknek leadni.

7.24. bra: A BPG a hemoglobin ngy alegysge kztti regbe kt a T llapotban. A jobb oldali kinagytott
rszletben a komplex kialaktsban szerepet jtsz aminosav oldallncok is ltszanak (PDB: 1B86)
Hirtelen 4500 m-re utazva az oxign parcilis nyomsa a tdben lnyegesen alacsonyabb lesz, gy a hemoglobin
kevesebb oxignt kpes felvenni, de csak ugyanannyit tud leadni, mint tengerszinten. A leadhat oxign a maximlis
trolkapacits 30%-ra esik a korbbi 38%-rl (lsd 7.25. bra).

201

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

A fehrjemkds paradigmja: mioglobin s hemoglobin

7.25. bra: A hemoglobin mkdsnek szablyozsa BPG-vel a lgkri oxignnyoms fggvnyben


Egy itt nem ismertetett szablyozsnak ksznheten a BPG-szint a vrsvrtestekben pr ra leforgsval kb. 8
mM-ra emelkedik. Ez az emelkedett BPG-szint csak kismrtkben cskkenti a tdben felvehet oxign mennyisget,
mikzben annl jval nagyobb mrtkben nveli a szveteknek leadhat mennyisget. Ennek ksznheten a
tengerszinti krlmnyekre jellemz rtkhez hasonl mennyisg oxign szlltdik.
(Ez a szablyozs nem keverend ssze a szervezetnek azzal a vlaszval, melynek sorn az oxignhinyos
krnyezet hatsra egy jval hosszabb id elteltvel megn a vrsvrtestek szma. Ez utbbi azzal kapcsolatos,
hogy a normlisnl alacsonyabb oxign koncentrci hatsra a vese megnveli az eritropoetin (EPO) hormon
termelsnek temt. Ez fokozza a vrsvrtestt vl sejtek differencicijt, s kzvetve lasstja a mr meglv
vrsvrtestek pusztulst. Ennek a szablyozsnak azonban nincs kze a hemoglobin mkdsi mechanizmushoz.)

7.12. A magzati hemoglobin mkdse


A mhlepnyes emlskben az oxign a placentn keresztl jut a magzat vrbe anlkl, hogy az anyai s a magzati
vr keveredne. Azt, hogy megfelel arnyban addhasson t az anyai hemoglobinbl az oxign a magzati
hemoglobinnak, az teszi lehetv, hogy a magzati hemoglobin nagyobb affinitssal kti az oxignt, mint az anyai
hemoglobin (lsd 7.26. bra).
Az anyai hemoglobin nem ms, mint a mr eddig bemutatott, 22 szerkezet hemoglobin. A magzati hemoglobin
sszettele azonban ettl eltr: 22 sszettel hemoglobin helyett a magzatban 22 szerkezet fehrje termeldik.
A magzatban a -lnc szintzisrt felels gn nem fejezdik ki, helyette egy msik, a -lncot kdol gn rdik
t.
Az s -lncok esetvel analg mdon a -lnc is gnduplikci s sorozatos mutcik termke. A -lnc s a
-lnc 72%-ban azonosak egymssal. A szmos aminosav csere kzl kiemelend a His143Ser csere.
A -lncban lv 143-as hisztidin helyett a -lncban szerin szerepel. A His143 egyike azoknak a pozitv tlts
oldallncoknak, amelyek a BPG-ktsben rszt vesznek. A His143Ser aminosav csere miatt a -lncot tartalmaz
magzati hemoglobin kisebb affinitssal kti a BPG-t, mint az anyai hemoglobin, s ennek megfelelen az anyai
hemoglobinhoz kpest nagyobb affinitssal kti az oxignt.

202

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

A fehrjemkds paradigmja: mioglobin s hemoglobin

A szletst kveten az jszlttben lell a -lncot kdol gn kifejezdse, s aktivizldik a -lncot kdol
gn. Ezzel szinkronban a magzati vrsvrtestek lebontsra kerlnek, mikzben j, immr, 22 szerkezet
hemoglobint tartalmaz vrsvrtestek keletkeznek.

7.26. bra: Az anyai, s az annl nagyobb oxignaffinits magzati hemoglobin eltr teltsi grbje

7.13. Egy rkletes betegsg, a sarlsejtes


anmia
A sarlsejtes anmia egy rkletes betegsg, amely mgtt egy, a hemoglobin -lnc gnjben bekvetkezett
pontmutci ll. Ennek hatsra a hemoglobin -lncban a 6. pozciban lv, negatv tlts glutaminsav
apolros valinra cserldik (Glu6Val). Az ilyen mutns hemoglobin jellse a norml (A-tpus) hemoglobinnal
szemben hemoglobin-S, vagy rviden HbS.
Az aminosav-csere a tetramer hemoglobin -lncnak felsznn egy korbbi negatv tlts terlet helyn egy
hidrofb felletet hoz ltre (lsd 7.27. bra).

7.27. bra: A sarlsejtes anmit egyetlen aminosav csere okozza, amely nveli a hemoglobin molekulk
aggregcis kpessgt
Ez a hidrofb felszn egy kedvez ktfelsznre tall egy msik tetramer hemoglobin -lncn, de csak akkor, ha
az ppen T konformciban van. Mindennek az az eredmnye, hogy fleg ers fizikai megterhelskor, amikor a

203

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

A fehrjemkds paradigmja: mioglobin s hemoglobin

T konformer arnya emelkedett, a hemoglobin molekulk szablyos rend szerint aggregldnak, s hossz
kristlyszer HbS rudakat alaktanak ki a vrsvrtestekben (lsd 7.28. bra).
A Hb-S nagyon gyengn kpes oxignktsre, ennek lesz a kvetkezmnye az anmia, azaz a vrszegnysg.
(Valjban nem a vr mennyisge, hanem a vr oxignszllt kpessge cskken).
Ennek eredmnyeknt a vrsvrtestek szerkezete sszeomlik, sarlra emlkeztet alakot vesznek fel.
Az aggregci klnsen a mutcira homozigta egyneknl slyos, hiszen ezek kizrlag a hibs -lncot
termelik, vagyis minden hemoglobin molekuljuk hordozza az aminosav csert, s gy rszt tud venni az
aggregldsban. A heterozigtk esetben a hemoglobinok egy rsze vadtpus (azaz nem tartalmaz hibs
szekvencij fehrjelncot), gy az aggregcis hajlam is kisebb.
A sarlsejtes anmia rendkvl slyos betegsg, homozigta esetben korai elhallozst okoz. Ezrt rejtly volt,
hogy vajon mirt maradt fenn viszonylag nagy arnyban az emberi populciban a hibs alll. A rejtly megoldsra
az vetett fnyt, hogy a sarlsejtes anmia elfordulsi gyakorisga azokon a terleteken a legmagasabb, ahol a
malria is a legelterjedtebb. Kiderlt, hogy a sarlsejtes anmiban szenvedk (pontosabban a hibs gnt egy
pldnyban hordoz heterozigta egynek) rszlegesen vdettek a malrit okoz plazmdium fertzssel
szemben. Ez a rszleges vdettsg az oka annak, hogy a malrival fertztt terleteken folyamatosan fennmarad
a sarlsejtes anmit okoz gnvltozat.

7.28. bra: A sarlsejtes anmit vgs soron a hemoglobinok rendezett aggregcija vltja ki
Tudomnytrtneti rdekessg, hogy a sarlsejtes anmia volt az els olyan rkletes betegsg, amelynl kimutattk,
hogy azt egyetlen fehrje egyetlen aminosavcserje okozza. A Linus Paulinghoz s munkatrsaihoz fzd els
eredmnyek 1949-ben szlettek, amikor az akkor bevezetett elektroforzissel sikerlt kimutatni, hogy az eredeti
s a megvltozott hemoglobin formk elektromos tltse eltr. Az tvenes vek vgre klnbz analitikai
vizsglatokkal a tltsklnbsg okt is azonostottk.
A sarlsejtes anmia molekulris httert a 4. animci mutatja be.

204

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

8. fejezet - Az enzimmkds alapjai


(szerz: Pl Gbor)
A hemoglobin pldjn lttuk, hogy milyen sszetett lehet egy fehrje mkdse. A hemoglobint kifinomult
szablyozsa s nagy hatkonysga miatt szoktk tiszteletbeli enzimnek is emlegetni. Ami miatt a hemoglobin
termszetesen nem enzim, az az, hogy az enzimek definci szerint kmiai reakcikat katalizlnak, az oxignszllts
sorn pedig nem trtnik kmiai talakts. Ebben a fejezetben ttrnk az enzimekre. Elszr az enzimmkds
legalapvetbb vonsait mutatjuk be, majd megismerkednk az enzimkatalzis termodinamikai rtelmezsvel. Egy
kln fejezetben megvizsgljuk, hogy milyen biokmiai mechanizmusok llhatnak nhny konkrt enzimatikus
katalzis htterben (lsd 8.5. fejezet), majd egy jabb fejezetben ttekintjk az enzimkatalizlt reakcik sebessgnek
matematikai lerst, teht az enzimkinetika alapjait (lsd 9. fejezet).
Minden sejtben kmiai reakcik szzai zajlanak egyidejleg. A reakcik zme olyan, ami kataliztor nlkl nem
menne vgbe mrhet sebessggel. Pldul a sejtekben a glkz msodpercek alatt vzz s szndioxidd alakul,
mg egy steril oldatban kataliztor nlkl szz v alatt sem, pedig termodinamikailag kedvez, exergonikus a
folyamat.
Az l szervezetben a (bio)kmiai reakcikat enzimek katalizljk. Az enzimek tlnyom tbbsge fehrje,
de ismertek RNS-alap enzimek is, ribozimek, amelyek szintn kzponti szerepet tltenek be az l rendszerek
mkdsben (lsd a riboszmkon zajl peptidkts kialakulst a 16. fejezetben).
Az, hogy egy reakci milyen irnyban zajlik le, mint korbban mr lttuk, kizrlag az abban szerepl komponensek
szabadentalpia-klnbsgn mlik, ami a komponensek anyagi minsgtl s aktulis koncentrcijtl fgg.
Az enzimek teht nem vltoztatjk meg a kmiai reakcik irnyt, pusztn az egyenslyra vezet reakcik
sebessgt nvelik meg mindkt irnyban (azaz gyorsabban bell a kmiai egyensly).
Az enzimek hatalmas, tipikusan 106-1017-szeres sebessgfokozst kpesek biztostani, mikzben az egyensly
helyzett nem vltoztatjk meg, teht az egyenslyi lland rtke nem vltozik.
Az 8.1. tblzat nhny kmiai reakci esetben azt illusztrlja, hogyan viszonyul egymshoz a nem-katalizlt,
s a katalizlt reakci sebessge.
8.1. tblzat: Nhny jellegzetes reakci nem katalizlt s katalizlt sebessgnek sszehasonltsa

8.1. Az enzimek specifitsa


Az enzimek mind a kmiai reakci tpusa, mind pedig az talaktott molekula szempontjbl specifikusak. Teht
minden enzim csak egy jl krlhatrolhat kmiai reakcit katalizl, s a reaktnsok (szubsztrtok) kre is
szigoran meghatrozott. A szubsztrt-specifits mrtke ugyanakkor enzimenknt eltr lehet. Erre j plda a
klnbz fehrjebont enzimek, a protezok esete. A protezok peptidktsek s egyb amidktsek valamint
szterktsek hidrolzist katalizljk. Ez minden protez esetben gy van. A kmiai reakci mechanizmusa
miatt minden olyan enzim, amely peptidktsek hidrolzist katalizlja, hatatlanul katalizlja az szter ktsek
hidrolzist is.

205

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

Az enzimmkds alapjai

A szubsztrt-specifits tekintetben azonban az egyes protezok kztt risi klnbsgek vannak, amelyek jl
igazodnak az adott protez biolgiai funkcijhoz. A szubtilizin nev protezt a Bacillus nemzetsgbe tartoz (pl.
Bacillus subtilis) baktriumok termelik, az enzimet a krnyezetkbe rtik. A baktriumok nem tudnak tpllk
gyannt fehrjket felvenni a krnyezetkbl, nem kpesek endocitzisra. A krnyezetbe juttatott szubtilizin szinte
vlogats nlkl kpes az ott lv fehrjket bontani. Mivel ez az enzim pn-specifikus, azaz a legtbb oldallnc
melletti peptidkts hasadst kpes katalizlni, ezrt a reakci eredmnyeknt kispeptidek keletkeznek, amelyek
mr tjutnak a baktrium kls membrnjn.
A magasabbrendek tpllkfehrje emsztst egymssal komplementer specifits enzimek egyttese vgzi. A
vgeredmny itt is az kell, hogy legyen, hogy kis peptidek keletkezzenek, mert csak ezek szvdnak fel a
blrendszerben. A hasnylmirigyben termeld tripszin, kimotripszin s elasztz egyttese hatkony rendszert
kpez. A tripszin csak bzikus, Lys s Arg oldallncok melletti kts hasadst katalizlja, a kimotripszin a
nagymret aroms, Trp, Tyr s Phe oldallncok, mg az elasztz a kismret alifs pl. Ala, Val, Leu mellett
hast. Ezek az enzimek teht mr meglehetsen specifikusak.
A szubsztrt specifitst a szubsztrtkt hely jellege hatrozza meg (lsd 8.1. bra).

8.1. bra: A hrom hasnylmirigy protez eltr ktzsebe jl magyarzza az enzimek eltr specifitst
A rntgendiffrakcis szerkezetmeghatrozsok eredmnyeknt ismerjk a bemutatott peptidzok
szubsztrtkthelyeit. A kimotripszin ktzsebe nagy, s apolros, a tripszin ktzsebe aljn egy negatv tlts
aszpartilcsoport van, az elasztz kthelye pedig a kimotripszinre hasonlt, de a zseb szkebb, mert annak oldalrl
valin oldallncok nylnak befel. Mindez tkletes sszhangban ll ezeknek az enzimeknek az imnt emltett
specifitsval.
A rendkvl preczen szablyozott vralvads folyamatban rsztvev protezok a fent emltett enzimeknl jval
szelektvebbek. A trombin pldul csak az Arg-Gly kztti kts hasadst katalizlja, teht monospecifikus.
ltalnos rvny megfigyels, hogy az enzimek sztereospecifikusak, teht mindig csak az egyik sztereoizomer
forma talakulst katalizljk.

8.2. Kofaktorok
Szmos olyan kmiai reakci van, amely katalzishez nem elegend a hsz aminosav biztostotta kmiai repertor.
(A metabolizmus szempontjbl dnt jelentsg redox-reakcik pldul kizrlag kofaktorok jelenltben
mennek vgbe.) Ezek katalzisben nem-fehrje termszet anyagok, gynevezett kofaktorok mkdnek kzre.
A kofaktorok olyan atomok, ionok vagy szerves molekulk, amelyek sztchiometrikus mennyisgben, kzvetlen
szerepet jtszanak a katalzisben. A kofaktor nlkli, nmagban kmiai katalzisre nem kpes enzimet
apoenzimnek, mg a kofaktorral komplexben lv teljes, funkcikpes formt holoenzimnek nevezik.
Egyes esetekben a kofaktor szerkezetileg is meghatroz eleme az enzimnek, s eltvoltsa csak az enzim
denaturlsval vgezhet el. Az ilyen kofaktorokra a prosztetikus csoport kifejezst alkalmazzk, fggetlenl
attl, hogy a kofaktor kovalensen van-e az enzimhez ktve, vagy sem. Azokat a kofaktorokat, amelyek szerves
molekulk, koenzimek-nek is nevezik. A vitaminok zme koenzim vagy a koenzim prekurzora, kiindulsi
anyaga. A koenzimek is lehetnek prosztetikus csoportok, de lehetnek reverzibilisen ktd ko-szubsztrtok is,
amelyek a reakci vgn levlnak az enzimrl. A redoxreakcikban szerepet jtsz kofaktorok kzl a flavinadenin-dinukleotid (FAD) pldul prosztetikus csoport, mg a nikotinamid-adenin-dinukleotid (NAD) ko-szubsztrt
A legfontosabb fmion-alap kofaktorokat a 8.2. tblzat, mg a szerves molekula alapakat, teht koenzimeket
a 8.3. tblzat foglalja ssze.

206

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

Az enzimmkds alapjai

8.2. tblzat: Fm-alap kofaktorok

A fmek az esetek tbbsgben ionos formban szerepelnek az enzimek katalitikus centrumban. A fmionok, s
klnsen a kismret, tbbrtk fmionok olyan nagy pozitv tltssrsggel rendelkeznek, amilyennel egyetlen
aminosav csoport sem br. ltalban ez a nagy tltssrsg jrul hozz a katalzishez azltal, hogy polarizlja a
reakciban rsztvev csoportok elektronfelhjt.
A koenzimek tipikus csoporttvivk olyan reakcikban, amelyekben valamilyen kmiai csoport kerl t egyik
szubsztrtrl a msik szubsztrtra. A katalzisben rsztvev koenzim a reakci sorn kmiailag mdosul, teht nedik szubsztrt! Az esetek egy rszben tbblpses kmiai reakcirl van sz, s a teljes folyamat vgre a
koenzim a kiindulsi llapotba kerl. Ms esetekben a koenzimet egy, az elztl fggetlen kmiai reakciban
egy msik enzim ltal regenerlni kell.
A 8.3. tblzat a legfontosabb koenzimeknl feltnteti, hogy azok milyen kmiai csoport tvitelben jtszanak
szerepet, s azt is bemutatja, hogy az adott koenzim mely vitamin talakulsval jn ltre. Pldaknt egy-egy, az
adott koenzimmel mkd enzim is megnevezsre kerl. Minden koenzimre igaz, hogy nem egyetlen enzimmel,
hanem hasonl kmiai talakulst katalizl enzimek egy csoportjval mkdik egytt. A NAD koenzim pldul
szmos dehidrogenz enzim kzs koenzime.
8.3. tblzat: Koenzimek s vitaminok

207

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

Az enzimmkds alapjai

8.3. Az enzimek osztlyozsa


Az l szervezetben mkd klnbz enzimek szma hatalmas, gy annak rdekben, hogy a kutatk egyrtelmen
tudjanak egy-egy enzimre hivatkozni, ltre kellett hozni egy egyrtelm osztlyozsi rendszert, egyfajta katalgust.
Ezt mutatja be a 8.4. tblzat.
8.4. tblzat: Az enzimek reakcitpus szerinti osztlyozsa

208

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

Az enzimmkds alapjai

Az enzimek katalogizlsnl egy ngyszint beosztst alkottak, mellyel vgl minden enzim egy ngyjegy
kdszmmal azonosthat. Az els szintet a katalizlt kmiai reakci szerint hat csoportra osztottk fel. Ennek
megfelelen hat enzim osztlyt klntettek el az albbiak szerint: oxidoreduktzok, transzferzok, hidrolzok,
lizok, izomerzok s ligzok.
A beoszts tbbi elvt a hexokinz enzim pldjn mutatjuk be. Az enzim-katalgusban a hexokinz a 2.7.1.1.
sorszmot kapta, mivel ez az enzim egy transzferz, vagyis a 2. osztlyba tartozik, a transzferlt csoport egy
foszforil-csoport (7. tpus), a foszfotranszfer hidroxilra trtnik (1. tpus), s a foszfotranszfer D-glkzra trtnik
(1. tpus).

8.4. Az enzimkatalzis termodinamikai alapjai


Mieltt rtrnnk arra, hogy az enzimek miknt kpesek megnvelni a kmiai reakcik sebessgt, elszr azt
fontos megrtennk, hogy ltalnossgban mi szabja meg a nem katalizlt kmiai reakcik sebessgt. Ha ezt mr
megrtettk, csak akkor alkothatunk megalapozott koncepcikat arrl, hogy az enzimek hogyan kpesek sebessget
nvelni.
A 8.1. egyenlettel jelzett, nem katalizlt reakci smjban az egymssal egyenslyra vezet reakciba lp
anyagokat A illetve B, mg a reakci eredmnyeknt keletkez termket P (produktum) jelli.
8.1. egyenlet
A fenti reakciban, amikor mg csak A s B vannak jelen, teht termk mg nem keletkezett, a reakci sebessge
a 8.2. egyenlettel rhat le, ahol V a reakci sebessge, a szgletes zrjel molris koncentrcikat jelent, s t
az idt jelzi. A reakci sebessge teht nem ms, mint a termkkoncentrci idbeni vltozsnak teme.

8.2. egyenlet

Mivel a kmiai reakcihoz a reagl molekulknak tallkozniuk, tkznik kell, intuitvan is belthat, hogy a
reakcisebessg egyenesen arnyos kell, hogy legyen az egymssal reagl molekulk koncentrcijval.
Ktszer akkora koncentrci ktszeresre nveli az tkzs valsznsgt. A koncentrcikon fell van egy msik
szorztnyez is, a k. A k egy, a reakcira jellemz arnyossgi tnyez, a reakci sebessgi llandja.
A reakcinak teht fontos jellemzje ez a sebessgi lland. A reakci sebessge szempontjbl a lnyeget ppen
ez a k rejti, a f krds, hogy mitl fgg ennek az rtke. A lehet legegyszerbb mechanizmus modellt, amely
mr rtelmezni tudja, hogy mitl fgg a k sebessgi lland rtke, a 8.3. egyenlet mutatja.
8.3. egyenlet
Tegyk fel, hogy a kt molekula reakcija sorn egy pillanatszeren gyors, egyenslyra vezet folyamatban kialakul
egy, X* molekula, amely az egymssal reagl molekulkhoz kpest aktivlt llapotban, ms szval magasabb
szabadentalpia szinten van.
Ezt az X* molekult tmeneti llapotnak (angolul transition state) nevezzk (ami annak tkrben, hogy egy
konkrt molekulrl van sz taln szokatlannak hat). Az itt trgyalt lersban ez az X* molekula alakul t P
termkk. Az X* molekult eredmnyez kmiai reakci egyenslyi llandjt (figyelem, ez nem sebessgi
lland!) K*, mg az X*P lpsre vonatkoz sebessgi llandt k jelli. A 8.3. sma a 8.4. egyenlethez vezet.

8.4. egyenlet

209

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

Az enzimmkds alapjai

A termkkeletkezs sebessge teht vgs soron az tmeneti llapot koncentrcijnak, s egy ltszlag
tovbbi bonyodalomknt jonnan bevezetett sebessgi llandnak, a k-nek a szorzata.
Els lpsknt vizsgljuk meg, hogy mitl fgg az tmeneti llapot koncentrcija. Ez tvezet bennnket a
termodinamika terletre. Az X* egy K* egyenslyi llandval jellemzett egyenslyban van a kiindulsi anyagokkal
a 8.5. egyenlet szerint.

8.5. egyenlet

A K* egyenslyi llandra felrhat a kmiai reakcik egyenslyi llandja s a kmiai reakcit ksr standard
szabadentalpia vltozs kztti sszefggs a 8.6. egyenlet szerint.
8.6. egyenlet
A 8.6. egyenletben szerepl G* az a szabadentalpia klnbsg, amely az alapllapot A s B molekulk s az
aktivlt llapot X* tmeneti llapot szabadentalpia rtkei kztt van. A G* ms nven a reakcira jellemz
aktivlsi szabadentalpia (amit hibsan leegyszerstve gyakran aktivlsi energinak is neveznek).
A 8.6. egyenletbl a K* kt egyszer algebrai talaktssal a 8.7. s 8.8. egyenletek szerint fejezhet ki.

8.7. egyenlet

8.8. egyenlet

A 8.8. egyenlet s a 8.5. egyenlet alapjn addik a 8.9. egyenletsor, amelynek vgeredmnyt a 8.10. egyenlet
mutatja.

8.9. egyenlet

8.10. egyenlet

A reakcisebessg teht a mr emltett A s B molekulk koncentrcijn, valamint a k sebessgi lland rtkn


fell a G* aktivlsi szabadentalpia rtktl fgg.
Ha a G* rtke 0, akkor az e- G*/RT rtke 1. Minl nagyobb pozitv szmrtke van az aktivlsi
szabadentalpinak, annl kisebb lesz az e -G*/RT szorztnyez rtke, kzeltve a nullhoz. Az e- G*/RT
szorztnyez rtke teht 0 s 1 kztt lehet.
Kpszeren megfogalmazva, az e- G*/RT [A][B] szorzatban szerepl e- G*/RT szorztnyez azt mutatja meg,
hogy az A s B molekulk tkzsnek mekkora hnyada eredmnyez X* tmeneti llapotot. Ha a szorztnyez
1, akkor minden tkzs tmeneti llapotot eredmnyez, ha 0, akkor az tkzsek nem eredmnyeznek tmeneti
llapotot.
Elbbi esetben a reakcisebessg maximlis, mg az utbbi esetben termszetesen nulla. Teht, minl nagyobb a
reakcira jellemz aktivlsi szabadentalpia, annl lassabb lesz a reakci.

210

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

Az enzimmkds alapjai
Teht abban az elmleti esetben, ha a G* rtke 0, s gy az e- G*/RT szorztnyez rtke 1, a reakci maximlis
temben zajlik. Csakhogy mg nem esett sz arrl, hogy mekkora lehet ez a maximlis tem. Az e- G*/RT
szorztnyez ennek az elmleti maximlis temnek a szorzja. Ezt a maximlis lehetsges temet a k sebessgi
lland jelenti.
A fenti modell a k sebessgi lland mibenltre is egyszer magyarzatot ad az albbiak szerint. Ahhoz, hogy
az tmeneti llapot termkk alakuljon, legalbb egy kmiai ktsnek fel kell bomlania. A k sebessgi lland
(kpszerbben megnevezve sebessgi rta, vagyis sebessgi tem) azt fejezi ki, hogy milyen temben, milyen
gyakorisggal (frekvencival) kpes az adott kmiai kts felszakadni.
Ezt a 8.11. egyenlet fogalmazza meg, amelyben a (n) azt a frekvencit jelzi, amellyel az elbomland kts
rezeg, a (kappa) pedig az tviteli egytthat. A azt mutatja meg, hogy a mr kialakult tmeneti llapot milyen
arnyban alakul termkk, illetve alakul vissza kiindulsi anyagokk. Ha a kappa rtke 0,5, akkor az esetek felben
termk irnyba, az esetek msik felben visszafel alakul t, ha a kappa rtke 1, akkor az tmeneti llapot kizrlag
termk irnyba alakul t.
8.11. egyenlet
Az egyszersg kedvrt vegyk azt az esetet, amikor az tviteli egytthat rtke 1.
A kts rezgsnek energija a 8.12. egyenletben szerepl mdon, a Planck trvny szerint fgg a rezgs
frekvencijtl.

8.12. egyenlet

Az egyenletben E a rezg kts energijt, h a Planck llandt jelzi. Az egyenletben szerepl energia ugyanakkor
egy msik mdon is felrhat a 8.13. egyenlet szerint, amelyben kb a Boltzmann llandt, T pedig a Kelvin skln
vett hmrskletet jelzi.
8.13. egyenlet
A 8.11-8.13. egyenleteket kombinlva kapjuk a 8.14. egyenletet.

8.14. egyenlet

A 8.4., 8.10. s a 8.14. egyenletek kombinlsval kapjuk a 8.15. illetve 8.16. egyenleteket, amik kifejtik, hogy
vgl is mitl fgg egy nem katalizlt kmiai reakci sebessge.

8.15. egyenlet

8.16. egyenlet

Mint lthat, a reakci k sebessgi llandja fordtottan arnyos a reakcira jellemz aktivlsi
szabadentalpival, s sszetett mdon fgg a hmrsklettl. A hmrsklet mind a pre-exponencilis

211

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

Az enzimmkds alapjai

szorztnyezben, mind pedig az exponencilis tag kitevjnek nevezjben szerepel. Mindkt tag jelzi, hogy a
hmrsklet emelse nveli a reakci sebessgi llandjt. A pre-exponencilis tagban, amely a k sebessgi
llandt fejti ki, a hmrskletemels nveli az elboml kts rezgsi frekvencijt, mg az exponencilis tagban
a hmrskletemels nveli azon tkzsek arnyt, amelyek tmeneti llapotot eredmnyeznek. Az egyenlet teht
j sszhangban van azzal az ltalnos rvny megfigyelssel, miszerint a hmrsklet emelse nveli a kmiai
reakcik sebessgt.
Maga a reakcisebessg a 8.4. egyenletben lertak szerint a k sebessgi llandn kvl egyenesen arnyos a reakciba
lp anyagok koncentrcijval is.
A kmiai reakcik sebessgre vonatkoz termodinamikai modellt a 8.2. bra szemllteti.
Az bra grafikusan mutatja be, hogy a szubsztrtoknak egy alapllapotbl egy magasabb szabadentalpia szint
aktivlt tmeneti llapotba kell kerlnik. Az bra azt is mutatja, hogy az egyenslyi llapotban kialakul reagens
arnyok, amelyeket a reakcit ksr standard szabadentalpia vltozs (G) rtke jelez, fggetlenek a reakci
sebessgtl, amit az aktivlsi szabadentalpia (G*) rtke jellemez.

8.2. bra: A kmiai reakcik sebessgre vonatkoz termodinamikai modell


A termodinamikai lersa egyrtelmen megmutatja, hogy az enzimek milyen mdon nvelik a kmiai reakci
sebessgt: az enzimek cskkentik a reakci aktivlsi szabadentalpijt (lsd 8.3. bra).

212

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

Az enzimmkds alapjai

8.3. bra: Az enzimek azltal nvelik a reakci sebessgt, hogy cskkentik a reakci aktivlsi
szabadentalpijt
A krds, hogy alapveten milyen mdokon cskkenthet a G*. Ennek megvlaszolshoz idzzk fel, hogy a
szabadentalpia vltozs minden esetben, gy az aktivlsi szabadentalpia esetben is, felbonthat egy entalpival
kapcsolatos s egy entrpikus tagra a 8.17. egyenlet szerint.
8.17. egyenlet
A reakcisebessg szempontjbl kedveztlen, sebessget cskkent, magas H* tag azt jelenti, hogy az tmeneti
llapothoz (pldul egy energetikailag kedveztlen elektroneloszls miatt) magas energiaszint tartozik, ami egyben
azt is jelenti, hogy az tmeneti llapot nagyon alacsony arnyban jelenik meg. Az enzim azltal cskkenti az
entalpia tagot, hogy stabilizlja az tmeneti llapotot, kedvezbb vonz klcsnhatsokat alakt ki az tmeneti
llapottal, mint a szubsztrttal. Az enzimek teht olyan aktv hellyel rendelkeznek, amely komplementer az
ltaluk katalizlt kmiai reakci tmeneti llapotval. rdemes megjegyezni, hogy azt, hogy az enzimek a
kmiai reakcit az tmeneti llapot stabilizlsn keresztl gyorstjk, elsknt Linus Pauling javasolta. Ezt az
elvet szemllteti a 8.4. bra.
Az brn illusztrlt modell az enzim mkdst ahhoz hasonltja, ahogyan egy mgnessel (pl. nagy energij
elektromgnessel) gyorstani lehetne egy rezg vasplca eltrst.
A modell szerint az enzim-tmeneti llapot komplexben rejl, entalpival kapcsolatos ktsi energia (a pldban
a megfelel alak mgnes, s a meghajltott vasplca kztti klcsnhats) az, ami az aktivlsi szabadentalpia
cskkensre hasznldik fel.

213

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

Az enzimmkds alapjai

8.4. bra: Az enzimek ktzsebe az tmeneti llapottal komplementer, gy az tmeneti llapotot stabilizlja
Az bra azt is illusztrlja, hogy amennyiben egy enzim rendkvl szorosan illeszkedne a szubsztrthoz (a mgnes
az egyenes vasplchoz), teht nagy ktsi energia tartozna az enzim-szubsztrt komplexhez, akkor az enzim
ppensggel lasstan a reakcit. A szubsztrt a komplexben az alapllapotnl alacsonyabb szabadentalpia szintre
kerlne, s emiatt az aktivlsi szabadentalpia szintje ppensggel emelkedne.
A reakcisebessg szempontjbl kedveztlen negatv S*, tag azt jelzi, hogy az tmeneti llapot lnyegesen
rendezettebb, mint a kiindulsi llapot. A rendezds miatt az tmeneti llapot ltrejttnek magas, entrpival
kapcsolatos (-TS* formban kifejezett) energetikai ra van. Az enzim entrpikus szempontbl oly mdon
gyorsthatja a kmiai reakcit, hogy a ktzsebe egymshoz ppen megfelel tvolsgba s orientciba hozza,
teht rendezi az egymssal reakciba lp molekulkat.
Ezt az entrpival kapcsolatos jelensget enzimkatalzistl fggetlen esetekben is ki lehet mutatni. Ezt az albbi
elegns pldn keresztl nzzk meg.
A 8.5. brn szerepl pldban ugyanaz a fajta kmiai reakci zajlik le azonos kmiai csoportok kztt. Az
egyetlen eltrs az, hogy a reakciban rsztvev kmiai csoportok egymshoz kpest orientlva vannak-e.
Demonstrlhat, hogy egy reakci sebessgt nagymrtkben nveli, ha a reakciba lp csoportok egymshoz
kzel, s megfelel pozciban rgztve vannak (proximits s orientci). A konkrt pldban egy karbonsavszter s egy karbonsav reagl, s egy karbonsav-anhidrid keletkezik.
A 8.5. bra a) pldban a reakci bimolekuls, teht kt molekulnak kell tkznie. A reakci sebessgt a termk
keletkezs temvel (d[P]/dt) fejezzk ki, aminek mrtkegysge M/s, azaz Ms-1-nek addik. Ebben az esetben a
reakcisebessg kt molekula koncentrcijval arnyos. A V=k[A][B] egyenletben szerepl sebessgi lland
mrtkegysge M-1s-1, azrt, hogy a sebessg mrtkegysge a mr emltett Ms-1 legyen.

214

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

Az enzimmkds alapjai

8.5. bra: Az egymssal reagl csoportok megfelel kzelsgbe s orientciba knyszertse rendkvli
mrtkben nveli a reakci sebessgt
A 8.5. bra b) s c) eseteiben az a) esettel azonos kmiai csoportok kztt, de egyetlen molekuln bell zajlik le
a reakci. Ezrt ebben az esetben a reakci sebessge csak egyetlen molekula koncentrcijval lesz arnyos. A
sebessgi lland mrtkegysge ennek megfelelen nem Ms-1, hanem s-1 lesz. De mirt fontos ez?
A b) s c) esetekben a reakci lnyegesen nagyobb sebessggel zajlik, mint az a) esetben. A sebessgnvekeds
arnya kifejezhet a sebessgi llandk arnyval. Az eltr mrtkegysgek miatt, amikor a b) illetve a c) esetek
sebessgi llandjt elosztjuk az a) eset sebessgi llandjval, az eredmnyt molris koncentrci mrtkegysgben
kapjuk meg. Ennek a hnyadosnak a neve effektv koncentrci. Formlisan azt mutatn meg, hogy milyen
koncentrciban kne, hogy legyenek a bimolekuls reakci komponensei ahhoz, hogy akkora legyen a
reakcisebessg, mint az adott egymolekuls reakciban.
A b) esetben a reakci sokkal gyorsabban zajlik, mint az a) esetben, mivel a kt egymssal reagl funkcis csoport
nem a reakciedny teljes trfogatban diffundlva tallkozik, hanem egy jval kisebb trben mozogva. Ltszlag
teht egy egyszer koncentrcinvekedsrl van sz, ugyanannyi csoport kisebb trfogatban van jelen.
A b) esetben a kt funkcis csoport kzel van egymshoz, de nincsenek egyms fel orientlva. A c) esetben a kt
csoport nem csak kzel van egymshoz, de egymshoz is van irnytva, gy mg a b) esetben ltotthoz kpest is
ezerszer nagyobb a sebessgi lland. A b) s c) esetek azonban nagysgrendileg azonos mret trrszben vannak,
a szmols eredmnyeknt kapott effektv koncentrcik, 105 M illetve 108 M pedig a valsgban nem jhetnek
ltre.
A sebessg nvekedse teht nem foghat fel pusztn valamilyen megnvelt koncentrci hatsnak. Az itt ltott
sebessgnvekedsben a dnt szerepet a konformcis entrpia cskkense, vagyis a preferlt trbeni elrendezds

215

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

Az enzimmkds alapjai

jtssza. Mg a bimolekuls esetben a reakci vgbemenetelt nagy entrpia cskkens ksri, az egymolekuls
reakcikt nem.

8.5. Az enzimkatalzis molekulris


mechanizmusa
Az eddigiekben megtrgyaltuk az enzimkatalzis termodinamikai httert, de mg nem esett sz arrl, hogy
konkrtan milyen molekulris mechanizmusok keretben megy vgbe a sebessgnvels. Az albbiakban ezt
foglaljuk ssze, s az egyes megoldsi tpusokat konkrt pldn keresztl rszleteiben is megtrgyaljuk.
Molekulris mechanizmus szerint hrom f tpust klntnk el, a fmion-katalzis, az ltalnos sav-bzis
katalzist s a kovalens katalzist. Mindegyik tpusra igaz, teht az enzimekre ltalnosan jellemz, hogy az enzim
tbb szz aminosav csoportja kzl elklnthet nhny csoport, amely szoros egyttmkdsben kulcsszerepet
jtszik a katalzisben. Ezek a csoportok alkotjk az enzimnek az gynevezett aktv centrumt. Az enzimek egy
rszben ettl vilgosan elklnthet a szubsztrtkt hely, amely a szubsztrtot, illetve az tmeneti llapotot
stabilizlja.

8.5.1. Fmion katalzis


A fmionok mr emltett nagy tltssrsge a katalzisben szmos eltr mdon is szerepet jtszhat. A
legegyszerbb esetben segthet a szubsztrt megktsben. A foszforillt szubsztrtok esetben pldul tipikus,
hogy az enzim valamilyen fmiont is hasznl. Egyes tmeneti llapotok negatv tltst hordoznak, gy ezeket a
fmion stabilizlhatja. A fmionok elektronelszv hatsa nvelheti egyes csoportok, pl. a vz savas karaktert,
teht protonlead kpessgt. A protonleadst kveten visszamarad, fmionhoz kttt hidroxil ers nukleofil.
Erre a mechanizmusra j plda a sznsavanhidrz enzim mkdse. A reakci, amit ez az enzim katalizl, a vz
reverzibilis reakcija szndioxiddal (lsd 8.6. bra).

8.6. bra: A vz reverzibilis reakcija szndioxiddal


A katalizlatlan reakci nmagban is viszonylag gyors, de a szervezetben sokkal gyorsabban kell vgbemennie.
A szvetekben a sejtek ltal termelt CO2 a koncentrciviszonyoknak megfelelen vzzel reaglva sznsavat kpez.
Ennek a folyamatnak pillanatszeren kell vgbemennie ahhoz, hogy ne keletkezzenek buborkok, amelyek
trombzist okozhatnak. A tdben a reakci a koncentrci-viszonyoknak megfelelen ellenkez irnyban zajlik.
Itt is hasonlsan gyors reakcira van szksg, de ebben az esetben ahhoz, hogy a tdben thalad vr nagy
sebessggel megszabadulhasson a szndioxidtl, a gz halmazllapot szndioxid kilgzsre kerlhessen.

216

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

Az enzimmkds alapjai

8.7. bra: A sznsavanhidrz enzim szerkezete s az aktvhely felptse (PDB: 1CA2)


A sznsavanhidrz enzim aktvhelyn egy cinkion tallhat, amit hrom hisztidil oldallnc N-atomjai
koordinlnak. A negyedik koordincis pozciban egy vzmolekula van (lsd 8.7. bra).
Ez a vzmolekula kzponti szerepet jtszik a reakci katalzisben. A cinkionon keresztli koordincija miatt ez
a vzmolekula mr neutrlis kzegben, teht pH 7,0 krl felerszben leadja a protonjt. Ugyanez a disszocici
mrtk az oldatban lv vz-molekulknl csak kb. 15,7-es elmleti pH rtknl kvetkezne be. A cinkion teht
jelentsen nveli a vzmolekula savassgt, s ezltal nukleofil OH csoportot llt el (lsd 8.8. bra. s 8.9.
bra).

8.8. bra: A sznsavanhidrz aktvhelyn hisztidil oldallncokkal koordinlt cinkion aktivl egy vzmolekult
A reakci sebessgnek pH-fggse mutatja, hogy abban egy pKa7 rtkkel rendelkez disszocicira kpes
funkcis csoport vesz rszt. Ez a cinkion ltal aktivlt vzmolekulnak felel meg (lsd 8.9. bra).

8.9. bra: A sznsavanhidrz katalitikus aktivitsnak pH-fggse

217

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

Az enzimmkds alapjai

A cinkion ltal aktivlt OH sokkal ersebb nukleofil, mint a vz, ezrt hatkonyabban tmadja a szndioxidot.
A keletkez hidrognkarbont anion egy vzre cserldik, ami jfent protont ad le. Az enzim-katalizlta reakciban
msodpercenknt mintegy egymilli ilyen ciklus jtszdik le (lsd 8.10. bra).

8.10. bra: A sznsavanhidrz enzim ltal katalizlt reakci lpsei


A ciklus egyetlen lpse sem lehet lassabb, mint maga a teljes katalizlt reakci, teht a proton els lpsben trtn
eltvoltsa is legalbb msodpercenknt egymilliszor meg kell, hogy trtnjen. Erre egy proton csatorna szolgl
(lsd 8.11. bra). Egy hisztidin veszi t a protont, ami az oldatban pufferknt tallhat kismret bzisoknak adja
azt t.

8.11. bra: A sznsavanhidrz ltal katalizlt reakci rszletes molekulris mechanizmusa

8.5.2. ltalnos sav-bzis katalzis


Egyes kmiai reakcik katalizlhatk savval, bzissal, esetleg mindkettvel. A katalzis ennl a mechanizmus
tpusnl gyakran abban ll, hogy az tmeneti llapotban egy nagy energij (emiatt kis frekvencival kialakul),
negatvan tlttt csoport ideiglenes protonldik, majd ksbb protont ad le. Az els lpst sav kpes katalizlni,
a msikat bzis. Vizes oldatban, savas kzegben H3O+, lgos kzegben OH lehet a kataliztor, s ekkor specifikus
sav, illetve specifikus bzis katalzisrl beszlnk. A ktfle katalzis egy idben nem mehet vgbe nagy
hatkonysggal, hiszen vagy a hidroxnium ion koncentrcija magas, vagy a hidroxid ion.
Egy ltalnos HA sav, illetve B: bzis ugyanilyen katalizl szerepet tlthet be. Ekkor ltalnos sav illetve bzis
katalzisrl beszlnk. Egy enzim aktv helyn egyszerre lehet jelen ltalnos sav s ltalnos bzis, ezrt a
ktfle katalzis egyszerre vgbemehet. J plda erre a triz-foszft-izomerz enzim mechanizmusa (lsd 8.12.
bra). Az enzim a glikolzis egyik lpst katalizlja.

218

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

Az enzimmkds alapjai

8.12. bra: Az ltalnos sav-bzis katalzis szp pldja a triz-foszft-izomerz enzim mkdse
Az enzim aktvcentrumnak oldallncai rendre kt klnbz szubsztrt-csoporttal reaglnak a reakci sorn.
Ha az egyiktl protont vesznek fel, akkor a protont majd egy msiknak adjk le, illetve ha az egyiknek protont
adnak le, akkor a protont majd egy msiktl veszik fel. gy alakul t a szubsztrt. Az enzimatikus reakci els
lpsben az enzim egyik glutaminsavnak (Glu165) disszocilt karboxilcsoportja funkcionl bzisknt, s egy
hisztidin (His 95) nem-protonlt imidazol csoportja tlti be a sav szerept. (A nem protonlt imidazol ebben az
esetben teht sav, de az ismert esetek nagyobbik rszben bzisknt mkdik).
Az els lpsben a dihidroxiaceton-foszft egyik rsze teht protont veszt, msik rsze protont nyer, s ennek
megfelelen elektronszerkezete trendezdik, egy ndiol tmeneti llapot keletkezik. (Az enzim nlkli reakciban
egy kedveztlenl magas energij tlts-szeparci jnne ltre az tmeneti termkben. A C1 sznatom pozitv
tlts lenne, mg a karbonil oxign negatv.)
A msodik lpsben a negatv tlts imidazol bzisknt protont vesz fel az ndiol C1 sznatomjhoz kapcsold
hidroxilcsoporttl. A negatv tlts megjelense a kt sznatom kztti kettskts felbomlshoz vezet. A
glicerinaldehid-3-foszft kialakulshoz vezet utols lpsben a protonlt Glu165 immr savknt protonlja a
negatv tlts tmeneti llapotot. Tessk felfigyelni r, hogy a hisztidin oldallnca ltalnos savknt s bzisknt
is funkcionl!

8.5.3. Kovalens katalzis


Az elz kt reakcimechanizmus tpusban az enzim azltal cskkentette az aktivlsi szabadentalpit, hogy
polarizlta a reakciban rsztvev molekulk ktseit, illetve protonokat vett fel ezektl a molekulktl s / vagy
protonokat adott t nekik. Ezeknek az eseteknek egy rszben az tmeneti llapot pontosan ugyanaz a molekula a
nem katalizlt, s a katalizlt folyamatban. Az eltrs csak az, hogy a katalizlt folyamatban az enzim elsegti az
tmeneti llapot kialakulst, illetve stabilizlja a mr ltrejtt tmeneti llapotot. Az els kt mechanizmus tpusban
az enzim s a reakciban szerepl molekulk kztt azonban nem alakul ki kovalens komplex.
A kovalens katalzis klnlegessge ppen abban ll, hogy tmeneti kovalens kts alakul ki az enzim s az
talakul szubsztrt kztt. Az enzim ezltal teljesen j reakciutat nyit meg, olyat, ami az enzim hinyban

219

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

Az enzimmkds alapjai

nem valsulhatna meg. Erre j plda a szerin-protezok mkdse, amit a kimotripszin mkdsn keresztl
mutatunk be.
Mieltt a rszleteket ismertetnnk, fontos megjegyezni, hogy a hrom felsorolt katalitikus mechanizmus tpus nem
zrja ki egymst. Egyes enzimreakcikban akr mindhrom mechanizmus tetten rhet. A kimotripszin esetben
pldul a kovalens katalzis mellett sav-bzis katalzis is szerepet jtszik.
A kimotripszin a szerin-protezok kz tartozik. A szerin-protezok az l szervezetben peptidktsek hidrolzist
katalizljk. A reakcit szintetikus szubsztrtokkal vizsglva ugyanakkor kiderlt, hogy nem csak peptidkts
(R-CONH-R), de szterkts (R-COO-R) hidrolzist is kpesek katalizlni.
A szerin-protezok a nevket egy klnlegesen reakcikpes szerin oldallncrl kaptk. Amikor kimotripszint
reagltattak diizopropil-fluoro-foszfttal (DFP), azt tapasztaltk, hogy a DFP-kezelt enzim inaktivldott. (A
DFP veszlyes mreg, mert az ingerlettvitelben meghatroz szerepet jtsz acetil-kolin szterzt is gtolja,
mely enzim azt itt ismertetett mechanizmussal analg mdon mkdik.) Ez a totlis gtls arra utalt, hogy az
enzimnek valamelyik, a katalzisben kulcsfontossg csoportja mdosult. A mdosts helyt peptidanalitikai
mdszerekkel hatroztk meg. Kiderlt, hogy a kimotripszinben szelektven csak a Ser195 hidroxilja mdosult
(lsd 8.13. bra).

8.13. bra: A diizopropil-fluoro-foszft egyetlen konkrt szeril oldallncot mdostva inaktivlja a


kimotripszint
Ez a felismers egyszerre kt igen lnyeges informcit trt fel. Az egyik az, hogy a Ser195 elengedhetetlen
rsztvevje a katalzisnek, hiszen mdostsa tkletesen inaktivlja az enzimet.
A msik, hogy a Ser195 valami miatt klnlegesen reakcikpes, ugyanis maga a DFP nem klnsebben reaktv,
sem szabad szerin aminosavval, sem ms, a fehrjben lv egyb szerin oldallnccal nem reagl. Ez egyrtelmen
arra utalt, hogy a Ser195 csoportot valami aktivlja.
A kimotripszin ltal katalizlt reakci sebessgnek pH-fggse arra utalt, hogy a katalitikus centrumban egy
hisztidinnek is fontos szerepe van. Ezt a hisztidint ksbb az enzim rntgendiffrakcis szerkezete igazolta, s azt
is feltrta, hogy egy harmadik oldallncnak, egy aszparttnak is elengedhetetlen szerepe van (lsd 8.14. bra).
A hrom oldallnc, a Ser195, His57, Asp102 egyttmkd egysgre bevezettk a katalitikus trid elnevezst.
A reakci szmos lpsbl ll, de a teljes folyamat kt f szakaszra bonthat, a kovalens enzim-szubsztrt
kztitermk kialakulshoz vezet acilezs s az ennek elbomlst eredmnyez dezacilezs fzisra. Az acilezs
vgre egy tmeneti termk s az enzim kztt a reaktv szerin oldallncon keresztl kovalens ktssel acilszerin
alakul ki (acilenzim), ami a msodik szakaszban a dezacilezs sorn hidrolzissel bomlik. A katalzis sorn egy
kedveztlenl magas energij, tltssel rendelkez, tmeneti llapot is kialakul, amit az enzim stabilizl (lsd
az enzimreakci termodinamikai lerst). A reakciban sav-bzis reakcilps is szerepel, gy ez a folyamat az
enzimekrl mondott alapelvek szmos elemt mutatja. A szerin-protezok esetben az enzimen jl elklnthet
a szubsztrt megktsrt felels szubsztrtkt zseb, s a katalzis lezajlsnak helyszne, az aktv hely. A
szubsztrtkt appartus pozcionlja a hastand ktst a katalitikus appartushoz. A ktsi energia az aktivlsi
energia cskkentsre fordtdik.

220

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

Az enzimmkds alapjai

8.14. bra: A kimotripszin trszerkezete, a katalitikus trid s a szubsztrtkt hely bemutatsa (PDB:
1GCT)
Nzzk meg rszletesen, hogyan katalizlja a kimotripszin a peptidkts hidrolzist (lsd 8.15. bra-8.22. bra).

8.15. bra: Szubsztrtkts, a nem-kovalens Michaelis-komplex kialakulsa


Els lpsknt a szubsztrtkt zseb megkti a szubsztrtot. A kimotripszinnek van egy nagymret apolros
zsebe, amely elssorban Trp, Tyr s Phe oldallncokat tud hatkonyan megktni. A ktzseb a hastand
peptidktst a katalitikus tridhoz kpest optimlis helyzetbe pozcionlja (lsd 8.15. bra). A ktzsebbe kerlt
csoport karbonil sznatomja kzel kerl a Ser195 hidroxil oxignjhez. Ezt a nem-kovalens komplexet Michaeliskomplexnek nevezik.
A msodik lpsben kialakul egy tetraderes tmeneti llapot (lsd 8.16. bra). Az Asp102 s a His57 kztt
hidrognhd van, ami nveli a His57 bzikussgt. A His57 protont von el a Ser195 oldallnctl. Mint lthat,
a reakcinak ez az eleme, egy ltalnos bzis katalzis. Az gy aktivlt Ser195 oldallnc tmadja a szubsztrt
karbonil sznatomjt. Az eredmny egy labilis, nagyenergij, negatv tlts tetraderes tmeneti llapot, amit
az gynevezett oxianion kthely stabilizl kt hidrognhd ktssel. Ezek a ktsek egy-egy peptidkts NHcsoporton keresztl alakulnak ki.

221

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

Az enzimmkds alapjai

8.16. bra: Az els tetraderes tmeneti llapot kialakulsa


A tetraderes tmeneti llapot olyan rvidlet, hogy nem izollhat, st, eddig detektlni sem sikerlt. Ltezst
elmleti szmtsok tmasztjk al, tovbb az, hogy az tmeneti llapotot imitl szintetikus molekulk hatkonyan
gtoljk az enzimet. Szintn az tmeneti llapot ltt tmasztjk al a katalitikus antitestek (abzimek; az antitest,
antibody s az enzim szbl). Ezeket tmeneti llapot analgok, mint antignek ellen termeltetik. Az abzimek a
hozzadott norml szubsztrtot enzimknt talaktjk.
A His57 a Ser195-tl felvett proton segtsgvel hidrognhidat ltest a tetraderes tmeneti llapot nitrognjvel.
Ez a kts elsegti majd a peptidkts hasadst a kvetkez lpsben (lsd 8.17. bra).

8.17. bra: Az acilenzim kialakulsa, az els termk tvozsa


A harmadik lpsben a His57 protonlja az els termk tvoz csoportjt, ami egy ltalnos sav katalzis
lps. gy kialakul az els termk tvoz csoportja, vagyis az N-terminlis aminocsoportja, s az els termk,
vagyis a polipeptid C-terminlis fel es rsze tvozik az enzimrl. A polipeptid els, aminoterminus fel es
rsze azonban egy szterktsen keresztl kovalensen ktve marad az enzimhez. Ezt intermediert acilenzimnek
nevezzk. Az acilenzim a tetraderes tmeneti llapottal ellenttben egy valdi tmeneti termk, ami specilis
szubsztrtok esetn detektlhat, st izollhat is. Ezzel az els szakasz, az acilezs szakasza lezrult.

222

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

Az enzimmkds alapjai

8.18. bra: A vzmolekula aktivlsa


A reakci negyedik lpsben megkezddik a dezacilezs fzisa. A His57 egy hidrognhd klcsnhatson keresztl
aktivlja a belp vzmolekult, ami ezltal nukleofil tmadst intz az acilenzim, vagyis a szubsztrt s az
enzim kztt kialakult labilis szterkts karbonil sznatomja ellen. (lsd 8.18. bra).

8.19. bra: A msodik tetraderes tmeneti llapot kialakulsa


A reakci tdik lpsben jabb rvidlet, negatv tlts tetraderes tmeneti llapot alakul ki, amit jfent
az oxianion kthely stabilizl (lsd 8.19. bra). A His57 a vztl tvett protonon keresztl (jabb ltalnos bzis
katalzis lps) hidrognhidat alakt ki a Ser195 oxignjvel, elsegtve a msodik termk kialakulst.
A reakci hatodik lpsben a His57 hidrognhd klcsnhatsban szerepl protonja tkerl a Ser195 oxignjre,
s kialakul a msodik termk (lsd 8.20. bra). Az els termk az eredeti peptid msodik fele volt, s az annak
megfelel j N-terminlis alakult ki az els termk tvozsa eltt. A msodik termk az eredeti peptid els, Nterminlis rsznek felel meg, s tvozsa eltt ennek j C-terminlisa alakul ki.

223

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

Az enzimmkds alapjai

8.20. bra: Az acilenzim elbomlsa

8.21. bra: A msodik termk tvozsa


A reakci utols, hetedik lpsben tvozik a msodik termk, s visszakapjuk az enzim eredeti llapott (lsd
8.21. bra).
A reakcisor knnyebb ttekinthetsge rdekben a teljes ciklust egyetlen kzs brban is bemutatjuk (lsd 8.22.
bra).

224

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

Az enzimmkds alapjai

8.22. bra: A kimotripszin mkdsi mechanizmusnak sszefoglal brja

225

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

9. fejezet - Enzimkinetika
(szerz: Pl Gbor)
Az enzimreakcik termodinamikai rtelmezsnek s a hromfle katalzis mechanizmusnak bemutatst kveten
ttrnk az enzimkinetika alapvet sszefggseinek lersra. Kifejezetten arra fkuszlunk, hogy miknt lehet
megmrni a katalizlt reakci sebessgt, milyen f kinetikai paramterek jellemzik az enzimatikus reakcit,
mi jellemz a leghatkonyabb enzimekre, s milyen mechanizmusokkal lehet az enzimeket gtolni.
Mivel itt mr kizrlag enzimkatalizlt reakcikrl lesz sz, a kiindulsi anyagunkat szubsztrtnak nevezzk
majd, s S jellssel hivatkozunk r. A termket tovbbra is P bet jelzi.
A korbbi A + B P smval szemben a lehet legegyszerbb, S P esettel foglalkozunk.
Az enzimkinetika tudomnyg kialakulsnak hajnaln az enzimek fizikai mibenltrl, a sebessgnvels lehetsges
mechanizmusairl mg szinte semmit nem tudtak.
A legegyszerbb elsrend kmiai reakcinl a fenti jellseket hasznlva a nem katalizlt S P reakci sebessge
V= d[P]/dt = k[S]. Ms szval a reakci sebessge egyenesen arnyos S koncentrcijval. A sebessg gy elvileg
vgtelensgig nvelhet, annak csak S oldhatsga szabna gtat.
Amennyiben egy enzim katalizlja az talakulst, a reakci nagysgrendekkel gyorsabban zajlik, ugyanakkor
jellegzetesen eltr az [S]-V fggvny. lland [E] esetn kis [S] rtkeknl az [S] nvelsvel a V reakcisebessg
kzel egyenes arnyban, teht linerisan nvekedik, de egyre nagyobb kiindulsi [S] esetn a V egyre kevsb
nvekedik, s egy maximlis rtk fel tart (lsd 9.1. bra jobb oldala). Ez az gynevezett teltsi (vagy
szubsztrtteltsi) grbe.

9.1. bra: A termkkoncentrciid valamint a kezdeti sebessg-szubsztrtkoncentrci grafikonok

9.1. A Michaelis-Menten kinetika els modellje


Az els kinetikai modell, amely sikeresen magyarzta a fenti jelensget, Leonor Michaelis s Maud Menten nevhez
fzdik, s azon a ma mr trivilisnak tn felttelezsen alapult, hogy az enzim s a szubsztrt kztt fizikai
kapcsolat jn ltre, ami egy tmeneti enzim-szubsztrt komplexet eredmnyez. Ezt a smt a 9.1. egyenlet mutatja,
ahol ES jelli a ma mr Michaelis nevvel fmjelzett komplexet.

9.1. egyenlet

226

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

Enzimkinetika

A fenti, legegyszerbb sma a kvetkez felttelezseken alapul. Az enzim s a szubsztrt kztt pillanatszeren
gyors reakciban kialakul az ES komplex, ezrt ennek a rszreakcinak a sebessgi llandival a modell nem is
foglalkozik. Ezek helyett csak az egyenslyi llandt (KS) (nem-kovalens E-S klcsnhats esetn ez egy
disszocicis lland) definiljk a 9.2. egyenlet szerint.

9.2. egyenlet

A modell szerint az ES komplex termkk bomlsnak teme, a katalitikus sebessgi lland, amelynek jellse
kcat, lnyegesen alacsonyabb rtk, mint az egyenslyi llandban rejl sebessgi llandk. E szerint a modell
szerint a termk irny bomls olyan alacsony tem, hogy (a mrs sorn) praktikusan nem befolysolja az [E],
[S] s [ES] egyenslyi koncentrcikat.
Vezessk le, hogy a fenti reakci sma, s kiindulsi felttelek esetn milyen fggvny szerint fggne a kezdeti
sebessg a szubsztrt koncentrcijtl.
A 9.1. egyenletben szerepl smbl kvetkezik a reakcisebessgnek a 9.3. egyenlete, amely egy elsrend
kmiai reakcit tkrz, amelyben a termkkeletkezs sebessge kizrlag egyfajta anyagnak, az ES komplexnek
a koncentrcijval arnyos.
9.3. egyenlet
A sma nem szmol azzal, hogy az enzimbl s a termkbl a fordtott irny reakcibl szintn ES jhet ltre,
mivel a reakci legelejt vizsgljuk, amikor mg nem keletkezett termk. Ezrt is fontos hangslyozni, hogy az
gy definilt sebessg kezdeti, nulla idpillanathoz tartoz reakcisebessg (ezrt V0 a jellse).
Ahhoz, hogy olyan egyenlethez jussunk, amely ES nem ismert koncentrcija helyett ismert enzim s szubsztrtkoncentrcikat tartalmaz, a 9.2. egyenletet felhasznlva ki kell fejeznnk az ES koncentrcit a ksrletben
belltott, teht ismert koncentrcikkal.
Ehhez vegyk figyelembe, hogy a szabad enzimkoncentrci, a teljes enzimkoncentrci, s az ES komplexben
lv enzimkoncentrci kztt a 9.4. egyenletben felrt, egyszer sszefggs ll fenn:
9.4. egyenlet
A 9.4 egyenletet a 9.2 egyenlettel kombinlva kapjuk a 9.5. egyenletet:

9.5. egyenlet

Mindkt oldalt megszorozva az ES koncentrcival a 9.6. egyenletet kapjuk.


9.6. egyenlet
A 9.7. egyenletben az ES tartalm tagokat egyms mell rendezzk,
9.7. egyenlet
majd a 9.8. egyenletben kiemeljk az [ES]-t a szorzatok sszeadsbl:

227

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

Enzimkinetika

9.8. egyenlet
Vgl mindkt oldalalt elosztjuk [ES] szorzjval, gy a 9.9. egyenlethez jutunk:

9.9. egyenlet

Ezzel az ismeretlen ES koncentrcit az ismert teljes enzimkoncentrci, a szabad szubsztrt koncentrci, s az


egyenslyi lland segtsgvel fejeztk ki.
Amennyiben olyan kiindulsi krlmnyt teremtnk, amelyben a teljes szubsztrt koncentrci nagysgrendekkel
meghaladja a teljes enzimkoncentrcit, gy az a szubsztrt mennyisg, amely ES komplexbe kerl, elhanyagolhat
lesz az sszes szubsztrt mennyisghez kpest. (Ez a ksrletek sorn rendszerint knnyen biztosthat, de rdemes
megjegyezni, hogy az llnyekben zajl vals folyamatokban az esetek j rszben nem teljesl). Emiatt a szabad
szubsztrt koncentrci (a reakci elejn) praktikusan megegyezik majd a teljes szubsztrt koncentrcival, teht
mind az [ET], mind az [S] ksrletesen meghatrozott, ismert rtk adat.
A kvetkez lpsben a 9.3 egyenlet alapjn mindkt oldalt megszorozzuk a kcat sebessgi llandval, ami a kezdeti
sebessget fogja megadni a 9.10. egyenlet szerint.

9.10. egyenlet

Vegyk szre, hogy az elrhet legmagasabb, teht maximlis sebessgi rtket, amelynek jellse Vmax, akkor
kapjuk, ha az sszes enzim ES komplexben van. Ebben az esetben a szubsztrt telti az oldatban jelenlv enzim
molekulkat. Ekkor teht [ES] = [ET]. A 9.10. egyenlet jobboldaln a szmllban szerepl kcat ET szorzat teht
nem ms, mint maga a Vmax. Ennek figyelembevtelvel kapjuk a 9.11. egyenletet, ami a legegyszerbb, eddig
trgyalt enzimkinetikai modell vgs egyenlete:

9.11. egyenlet

Ez az egyenlet egy derkszg hiperbola fggvny, amelynek ltalnos felrsa: Y=P1X/(P2+X), ahol X a
fggetlen vltoz, jelen esetben a szubsztrt koncentrci, Y a fgg vltoz, jelen esetben a kezdeti sebessg, a
P1 s P2 pedig a fggvny paramterei, jelen esetben a kt lland, a Vmax s a KS.
Vegyk szre, hogy ez az egyenlet kivl sszhangban van a mr emltett, a 9.3. brn is bemutatott tapasztalati
[S]-V0 sszefggssel az albbiak szerint. Amikor [S]<<KS, akkor [S] a nevezben elhanyagolhat, s a 9.12.
egyenlethez jutunk:

9.12. egyenlet

A 9.12. egyenletben a szubsztrt koncentrci szorzja kt lland hnyadosa, amely hnyados maga is lland.
A Ks rtkhez kpest elhanyagolhatan alacsony szubsztrt koncentrci tartomnyban teht a kezdeti sebessg

228

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

Enzimkinetika

a tapasztalattal egyezen , lineris fggvnye a szubsztrt koncentrcinak, teht ez egy (szubsztrtra nzve)
elsrend reakci egyenlete.
Amikor [S]>>KS, akkor a 9.11. egyenletben ppensggel a KS lesz elhanyagolhat az [S] rtkhez kpest a
nevezben. Az elhanyagolst elvgezve a 9.13. egyenlethez jutunk:

9.13. egyenlet

Amikor teht a szubsztrt koncentrcija nagymrtkben meghaladja a KS rtkt, a szubsztrt telti az enzimet,
minden enzim ES komplexbe kerl, a kezdeti sebessg elri a maximlisan elrhet rtket, tovbbi szubsztrt
koncentrci nvelsvel a sebessg mr nem nvelhet. Ebben a szubsztrt koncentrci tartomnyban a kezdeti
sebessg teht mr gyakorlatilag nem fgg a szubsztrt koncentrcijtl, a reakci a szubsztrtra nzve nulladrend.
A 9.3. brnszerepl grafikont emiatt szoks teltsi grbnek, vagy szubsztrtteltsi grbnek nevezni.
Amikor a szubsztrt koncentrcija ppen megegyezik a KS szmrtkvel, akkor a reakci kezdeti sebessge
ppen a Vmax rtk fele. Az itt levezetett 9.11. egyenlet teht ler rtelemben jl hasznlhat. Ugyanakkor mgis
alapvet problmkat vet fel. Minl hatkonyabb egy enzim, annl inkbb tarthatatlan az a kiindulsi felttelezs,
hogy az enzimkatalzis sorn a nagysebessggel zajl szubsztrt fogys ne mozdtan be az enzim, a szubsztrt s
az ES komplex kztt az eredeti felttelezs szerint pillanatszeren gyorsan - kialakul egyenslyt. A fenti lers
teht ppen a leghatkonyabb enzimek jellemzsre nem alkalmas.
A msik problma az, hogy a fenti modell ellentmondsban van a termodinamikai bevezetben lertakkal is. A KS
egy disszocicis lland, ami mint ilyen, ktserssg, ms szval affinits jellemzsre is alkalmas. A KS ebben
a modellben megadja, hogy az enzim mennyire stabil klcsnhatst ltest a szubsztrttal, milyen ersen kti
azt. A modell szerint minl alacsonyabb a KS, annl hatkonyabb az enzim, hiszen annl alacsonyabb szubsztrt
koncentrcin ri el a reakci sebessge Vmax rtknek a felt. Csakhogy a valsgban minl stabilabb klcsnhatst
ltest az enzim a szubsztrttal, annl lassabbnak kell lennie a reakcinak, hiszen az enzim ppensggel stabilizln
a szubsztrtot. Az enzimnek termszetesen meg kell ktnie a szubsztrtot, de igazn hatkonyan a rendkvl
instabil tmeneti llapottal kell klcsnhatst ltestenie, azt kell stabilizlnia (lsd 8. fejezet).

9.2. A Michaelis-Menten kinetika


tovbbfejlesztett modellje
A fent emltett ellentmondsok miatt az enzimkinetikai modellt tovbb kellett fejleszteni az albbiak szerint.
A tovbbfejlesztett sma mr szmol az enzim s a szubsztrt ES komplexhez vezet reakcijnak sebessgi
llandjval (jellse k1), valamint az ES komplex enzimre s szubsztrtra trtn visszaalakulsnak sebessgi
llandjval (jellse k-1). A smt a 9.14. egyenlet mutatja.

9.14. egyenlet

A modell szerint az enzim s a szubsztrt oldatnak sszekeversekor nem egy dinamikus egyensly, hanem egy
stacionrius llapot (angolul steady-state) ll be szinte pillanatszer gyorsasggal. A stacionrius llapotban a
krlmnyektl fggen akr hossz ideig lland lehet az ES komplex koncentrcija. (Pontosabban
megfogalmazva az ES koncentrcija a pillanatszer emelkeds utn folyamatosan cskken, de ez a cskkens
jval kisebb tem, mint a szubsztrt fogysnak vagy a termk keletkezsnek az teme, s a modellben
elhanyagolhat.) Ehhez az kell, hogy az ES komplex kialakulsnak k1 sebessgi llandval jellemzett teme
ppen megegyezzen az ES komplex elbomlsnak temvel. Ezt a 9.2. bra szemllteti.

229

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

Enzimkinetika

9.2. bra: A stacionrius modell: az ES komplex azonos temben keletkezik s fogy, koncentrcija lland
A reakcit szubsztrt hozzadsval indtjuk. (Az bra arnyai csalnak, hogy egyetlen oldalon be lehessen mutatni
a lnyeget. A stacionrius szakasz valjban mr nhny ezredmsodperc alatt kialakul, s akr percekig is
fennmaradhat. A valsgban az [S] sokkal magasabbrl indul, hiszen [S] >> [E].)
A bomls egyrszt vgbemehet a termk kialakulsnak irnyban k2 sebessgi llandval, illetve ezzel ellenttes
irnyban, szabad enzimet s szubsztrtot eredmnyezve k-1 sebessgi llandval. A stacionrius llapot kialakulst
a 9.2. bra illusztrlja, annak fent krlrt felttelt pedig a 9.15. egyenlet rja le.

9.15. egyenlet

Ezt a felttelezst elsknt G.E. Briggs s James B.S. Haldane javasolta, ennek ellenre az albbiakban kifejtett,
tovbbfejlesztett modellt is Michaelis-Menten kinetiknak, s az abbl fakad egyenletet Michaelis-Menten
egyenletnek hvjuk. Az egyenletben k1[E][S] sebessggel keletkezik az ES komplex, amely visszafel k-1[ES]
sebessggel, termk irnyban pedig k2[ES] sebessggel bomlik. A keletkezs s a ktirny elbomls ered
sebessge, vagyis az ES komplex koncentrcijnak vltozsa nulla.
A kvetkezkben a 9.15. egyenletet rendezzk t tbb lpsben gy, hogy ismt a mrhet, illetve ksrletesen
megszabott [E] s [S] koncentrcik szerepeljenek a vgs egyenletben. Ez a tovbbfejlesztett modell is
alapfelttelknt szabja meg, hogy a szubsztrt koncentrcija nagysgrendekkel haladja meg az enzimkoncentrcit.
A termkkeletkezs teme itt is egyszeren megadhat a 9.16. egyenlet szerint, amely analg az els modell 9.3.
egyenletvel.
9.16. egyenlet
A korbbi modellben kcat nven jelzett sebessgi lland helyett a tovbbfejlesztett smbl szrmaz k2 megnevezst
alkalmazzuk.
A 9.15. egyenletet trendezve kapjuk a 9.17. egyenletet.
9.17. egyenlet

230

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

Enzimkinetika

A korbban mr ltott mdon, a szabad enzim koncentrcijt a teljes enzimkoncentrci s az ES koncentrci


klnbsgeknt fejezzk ki a 9.18. egyenlet szerint.
9.18. egyenlet
Az egyenletben egyszer algebrai talaktssal felbontjuk a zrjeles tagot, gy a 9.19. egyenletet kapjuk.
9.19. egyenlet
Ezutn az [ES] tagot tartalmaz rszeket azonos oldalra rendezve addik a 9.20. egyenlet.
9.20. egyenlet
Ebbl az egyenletbl kiemeljk az [ES] szorzt, gy a 9.21. egyenlethez jutunk.
9.21. egyenlet
A 9.22. egyenletben az [ES] tagot baloldalra rendezzk.

9.22. egyenlet

A jobb oldalon a szmllt s a nevezt is elosztjuk a k1 sebessgi llandval, ami a 9.23. egyenlethez vezet.

9.23. egyenlet

A nevezben megjelen trtre a 9.24. egyenletben definciknt bevezetjk a Michaelis-lland (Michaeliskonstans) elnevezst, amelynek rvidtse KM.

9.24. egyenlet

Mint lthat a KM azt mutatja meg, hogy milyen arnyban van az ES komplex ktirny elbomlsnak s egyirny
keletkezsnek az teme. Ms szval azt jelzi, hogy mennyire bomlkony az ES komplex. A 9.1. tblzat nhny
enzim-szubsztrt pr jellemz KM rtkt foglalja ssze.
9.1. tblzat: Nhny enzim Michaelis-konstans rtke

231

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

Enzimkinetika

A 9.24. egyenletet a 9.23. egyenletbe ptve a 9.25. egyenletet kapjuk.

9.25. egyenlet

A 9.16. egyenlet s a 9.25. egyenlet kombinlsa a 9.26. egyenlethez vezet.

9.26. egyenlet

Ahogy az egyszerbb modell 9.10. egyenlete nyomn mr jeleztk, az elrhet legmagasabb, Vmax sebessgi
rtket akkor kapjuk, ha az sszes enzim ES komplexben van, vagyis [ES] = [E]T. A 9.26. egyenletben szerepl
k2ET szorzat teht nem ms, mint a Vmax. Ennek figyelembevtelvel kapjuk a 9.27. egyenlet a kiemelten fontos
Michaelis-Menten egyenletet, ami a tovbbfejlesztett enzimkinetikai modell vgs egyenlete:

9.27. egyenlet

Vegyk szre, hogy ez az egyenlet formailag megegyezik a korbbi modell 9.11. egyenletvel, ezrt a 9.12. s
9.14. egyenletben ismertetettek szerint ez az egyenlet is sszhangban van a tapasztalattal. Abban a szubsztrt
koncentrci tartomnyban, ahol [S]<<KM, a V0 linerisan fgg [S] rtktl, mg abban a tartomnyban, ahol
[S]>>KM, a reakci mr nem fgg az [S] rtktl, s a maximlis, Vmax sebessggel zajlik.
Amennyiben az [S] rtke ppen megegyezik a KM szmrtkvel, akkor a reakci a Vmax felnek megfelel
sebessggel zajlik.
Formailag teht sok a hasonlsg, de az rtelmezsben lnyegi klnbsgek vannak. Vegyk szre, hogy az egyszer
modell KS llandja, s a tovbbfejlesztett modell KM llandja nem ugyanazt fejezik ki. A 9.28. egyenlet mutatja,
hogy a disszocicis lland jelleg KS egyenslyi lland hogyan szrmaztathat a k1 s k-1 sebessgi llandkbl.

9.28. egyenlet

Mint azt mr rtuk, a KS egyfajta affinitsi jellemz, amely jelzi, hogy az enzim milyen ersen kti a szubsztrtot.
A 9.28. s a 9.24. egyenlet sszehasonltsbl lthat, hogy a KM csak akkor lenne egyenrtk a KS llandval,
ha igaz lenne, hogy k2 << k-1, azaz ha az ES komplex termk irny talakulsnak az teme sokkal alacsonyabb

232

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

Enzimkinetika

lenne, mint a szubsztrt irny visszabomlsnak az teme. Mrpedig minl hatkonyabb egy enzim, annl inkbb
fordtott a helyzet, annl inkbb igaz, hogy k2 >> k-1.
Teht minl hatkonyabb az enzim, annl kevsb tekinthet a KM egyfajta enzim-szubsztrt affinitsi jellemznek.
Ez a fajta rtelmezs, mint mr emltettk, amgy is ellentmondana az enzimkatalzis termodinamikai lersnak.
Mg a KM s a KS nem feleltethet meg egymsnak, a tovbbfejlesztett modellben szerepl k2 sebessgi lland,
amennyiben az ES komplex valban egyetlen lpsben bomlik enzimre s termkre, megfelel az egyszerbb
modellben bevezetett kcat sebessgi llandnak. (Tbb tmeneti llapoton keresztl zajl, sszetettebb katalzis
mechanizmus esetn a kcat sebessgi llandt olyan egyenlet adja meg, amelyben minden egyes lps sebessgi
llandja szerepel). A kcat tulajdonkppen az enzimnek, mint kmiai kataliztornak a hatkonysgt jellemzi
attl az llapottl kezdve, amikor az ES komplex mr kialakult.
Vizsgljuk meg, hogy a 9.29. egyenlet s 9.30. egyenletek szerint mi a kcat sebessgi lland fizikai jelentse.

9.29. egyenlet

9.30. egyenlet

Mint lttuk, a maximlis sebessg a kcat s a teljes enzimkoncentrci szorzata. A 9.30. egyenlethez gy jutunk,
hogy elosztjuk a termk koncentrcivltozsnak 9.29. egyenletben kifejtett sebessgt a teljes enzim
koncentrcival. Mivel a termk s az enzim azonos oldattrfogatban vannak, az arny mennyisgek hnyadosa
lesz. Azt adja meg, hogy egyetlen enzimmolekula idegysgenknt hny termk molekula keletkezst katalizlja.
A kcat sebessgi llandt emiatt tviteli szmnak is nevezik, dimenzija 1/t, ahol t az idt jelli. A 9.2. tblzat
nhny reprezentatv enzim-szubsztrt prra vonatkoz kcat rtket mutat be.
9.2. tblzat: Nhny enzim tviteli szma

Termszetesen minl magasabb a kcat rtke, annl hatkonyabb az enzimreakci. Vegyk szre, hogy a
tovbbfejlesztett modellben, amennyiben a kcat = k2, ez a sebessgi lland a KM llandt definil trtben is
szerepel, mgpedig a szmllban. A magas kcat rtk teht nveli a KM llandt. Ugyanakkor az is belthat,
hogy minl alacsonyabb a KM rtke, annl hatkonyabb az enzim, annl alacsonyabb szubsztrt koncentrcin
ri el a fl-maximlis sebessget a reakci. Mindezek alapjn krds, hogyan jellemezhet legjobban az enzim
hatkonysga?
A leghatkonyabb enzimtl azt vrjuk, hogy mr nagyon alacsony szubsztrt koncentrcin is magas sebessggel
dolgozik, s magas az tviteli szma is. Mint mr kifejtettk, olyan alacsony szubsztrt koncentrci tartomnyban,
ahol [S]<<KM, a reakcisebessg linerisan fgg a szubsztrt koncentrcijtl. Ezt mutatja a 9.31. egyenlet.

233

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

Enzimkinetika

9.31. egyenlet

Az egyenletben szerepl kcat/KM hnyados egy msodrend reakci sebessgi llandja. Ez a hnyados mutatja
meg, hogy a legnehezebb szituciban, amikor a szubsztrt koncentrcija nagyon alacsony, mennyire hatkony
az enzim. A kcat/KM hnyadost emiatt katalitikus hatkonysgnak is szoktk nevezni. Ugyanez a hnyados
azt is megmutatja, hogy az enzim milyen mrtkben szelektv egy szubsztrton. Egy olyan oldatban, ahol
azonos, alacsony koncentrciban tbbfle szubsztrt is jelen van, az enzim ezeket a rjuk vonatkoz kcat/KM
rtkek arnyban fogja talaktani. A kcat/KM hnyadost ezrt specifitsi llandnak is szoktk nevezni.
Nzzk meg, hogy a modellnk szerint mi szab hatrt a katalitikus hatkonysgnak, mi jellemz a lehet
leghatkonyabb enzimekre. A 9.32. egyenletsorban 9.31. egyenletben szerepl kcat illetve KM llandkba
helyettestsk be a modellbl, illetve a defincibl add sebessgi llandkat.

9.32. egyenlet

Az egyenletrendszer jobboldali rsze szerint akkor, s csak akkor, ha a k2 >> k-1, a nevezben a k-1 tag
elhanyagolhat lesz, s a k2 taggal egyszersteni lehet. A k2 >> k-1krlmny azt jelenti, hogy az ES komplex
szinte kizrlag termk irnyba bomlik, a fordtott irnyban nem. A reakci kcat/KM rtke ekkor j kzeltssel
megegyezik k1 rtkvel. Ez teht azt jelenti, hogy ekkor kizrlag az enzim s szubsztrt ES komplexhez vezet
tallkozsnak teme szabja meg a reakci sebessgt. Magtl rtetd, hogy ennl gyorsabb a reakci nem is
lehet, hiszen nem keletkezhet nagyobb temben termk, mint amilyen temben ES komplex keletkezik az enzimbl
s a szubsztrtbl.
Els megkzeltsben a leghatkonyabb enzimek mkdsnek teht a diffzi szab hatrt, amely megszabja,
hogy milyen gyakran tallkozhat az enzim s a szubsztrt. A diffzi sebessge jl szmolhat a diffundl
molekulk mretnek s az oldat viszkozitsnak ismeretben. A 9.3. tblzat nhny tkletes enzim termszetes
szubsztrtokon meghatrozott kcat/KM rtkt foglalja ssze. A tblzat adatai arra utalnak, hogy az adott enzimatikus
reakcik sebessgt a diffzi hatrozza meg.
9.3. tblzat: Nhny enzim katalitikus hatkonysga

Egyes enzimreakcik esetben azonban kiderlt, hogy azok nagyobb sebessggel zajlanak, mint a szmolt
diffzi sebessge. Legalbb kt olyan krlmny ismert, amely ilyen jelensget eredmnyezhet. Egyes szubsztrtok
jelents tltssel brnak. Amennyiben az enzim szubsztrtkt felszne szintn jelents, a szubsztrtval ellenttes
tltssel br, gy a viszonylag tvolra hat elektrosztatikus klcsnhats, s annak orientl jellege miatt az
enzim szubsztrtkt helye s a szubsztrt hatkonyabban tall egymsra, mint azt az egyszer diffzi lehetv
tenn.
A msik lehetsget arra, hogy a szubsztrt ne egyszer diffzival tallkozzon az enzimmel, a multienzim
komplexek szolgltatjk. Az anyagcsere folyamatok sorn rendszerint szmos kztes termken keresztl alakul
t egy-egy kiindulsi anyag vgs termkk. Az egyik lpst katalizl enzim termke ilyenkor a soron kvetkez

234

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

Enzimkinetika

lpst katalizl enzim szubsztrtja. Amennyiben ezek az enzimek egy nagyobb multi-enzim komplex alegysgei,
gy a keletkez kztes termkek enzimrl enzimre adogatdhatnak anlkl, hogy az oldatba kerlve diffzival
jutnnak a soron kvetkez enzimhez.

9.3. A kezdeti sebessg rtkek s a f kinetikai


paramterek meghatrozsa.
A kinetikai mrsek sorn rendkvl fontos, hogy a hmrskletet lland rtken tartsuk, s ez az rtk lehetleg
legyen kzel a vizsglt enzim hmrsklet optimumhoz. A reakci sorn a pH rtkt is llandan kell tartani
megfelel pufferek alkalmazsval. Minden enzimreakcihoz tartozik egy optimlis pH rtk, rdemes az ennek
megfelel pH rtket belltani. Olyan puffert kell vlasztani, amely nmagban nem befolysolja a vizsglt kmiai
reakcit, illetve a detektlst. Az ATP-zok aktivitst pldul gyakran a keletkez foszft mrsn keresztl
vizsgljk. Ilyen esetben termszetesen nem lehet foszft puffert alkalmazni (a biolgiai pufferekrl lsd 2.5.7.
fejezet).
Amint az a fejezetben mr tbbszr emltsre kerlt, egy ltalnosan P-vel jelzett termket eredmnyez
(enzimkatalizlt) kmiai reakci sebessge (V0) definci szerint nem ms, mint a P anyag koncentrcijnak
idbeni vltozsa: V0 = d[P]/dt. Egy ltalnosan felrt S P reakci esetn az elzvel egyenrtk sebessg
definci az, amely a szubsztrt koncentrci ([S]) cskkenst veszi figyelembe: V0 = d[S]/dt. A V0 mrshez
teht vagy a termk, vagy a szubsztrt koncentrcijt kell mrnnk.
A kmiai talakuls minden esetben elektronszerkezet-vltozssal jr. A megvltozott elektronszerkezet megvltozott
fny ltali gerjeszthetsget is jelent, ami az esetek egy rszben spektroszkpiai mdszerekkel jl mrhet.
Legegyszerbb esetben a termk optikai tulajdonsgai, fnyelnyelsi, esetleg fluoreszcencia spektruma mrheten
eltrnek a szubsztrt (s minden ms oldatkomponens) emltett paramtereitl. Ilyen esetben a termk keletkezse,
illetve a szubsztrt fogysa folyamatban kvethet. Megfelel koncentrcitartomnyban a fnyelnyels
(abszorbancia) mrtke, fluoreszcencia esetn pedig a kibocsjtott fny intenzitsa egyenesen arnyos annak a
molekulnak a koncentrcijval, amely a fnyt elnyeli, illetve kibocsjtja. Ennek alapjn a spektroszkpiai mrssel
a termk (vagy a szubsztrt) koncentrcijnak idbeli vltozsa pontosan mrhet.
Amennyiben sem a termk, sem a szubsztrt nem rendelkezik jl mrhet optikai tulajdonsgokkal, akkor is
lehetsg nylhat spektroszkpiai mrsre, amennyiben a keletkezett termket egy specifikus, pillanatszeren
lejtszd kmiai reakciba lehet vinni (kapcsolt reakci), amelynek eredmnyeknt optikailag aktv (fnyelnyel,
illetve fluoreszkl) molekula keletkezik. Ha ez a msodik reakci olyan krlmnyek kztt zajlik, amely
sszeegyeztethet az enzimatikus reakci sorn alkalmazand oldatkrlmnyekkel (pH, hmrsklet) akkor az
ilyen tpus mrs is lehet folyamatos.
Ha azonban ez a msodik reakci csak az enzimreakcival ssze nem egyeztethet krlmnyek kztt megy
vgbe (pldul extrm pH rtken, vagy magas hmrskleten), akkor a kinetikai mrst csak szakaszosan lehet
elvgezni. Ilyenkor abbl az oldatbl, amelyben az enzimreakcit elindtottuk, klnbz idpillanatokban mintt
vesznk, az enzimet az oldatsszettel megfelel, gyors megvltoztatsval inaktivljuk, s elvgezzk az optikai
jelet generl msodik reakcit. rdemes megjegyezni, hogy olyan kmiai reakcikat, amelyek proton
felszabadulssal, vagy proton felvtellel jrnak, a pH-vltozson keresztl is kvetni lehet. Pontosabban, az ilyen
esetekben egy automata kszlk, az gynevezett pH-stat alkalmazsval a pH-t llandan tartjk. A reakcit
annak a meghatrozsn keresztl kvetik, hogy az id fggvnyben a kszlknek mennyi savat vagy bzist
kell a reakcitrbe adagolnia ahhoz, hogy a pH lland maradjon.
A kezdeti sebessg folyamatos mrssel trtn meghatrozsnak elvt a 9.1. bra baloldalon lv grafikonja
illusztrlja. A reakcit vagy az enzim, vagy a szubsztrt bemrsvel indtjuk, s az oldat gyors sszekeverst
kveten haladktalanul elkezdjk a mrst. A mrs sorn termszetesen cskken a szubsztrt koncentrcija.
Ezzel kapcsolatban arra kel trekedni, hogy ez a cskkens elhanyagolhat mrtk legyen, hiszen a cskken
szubsztrt koncentrci cskken sebessget eredmnyez, ahogy azt a 9.1. bra baloldaln lv grafikonok is
mutatjk. Ennek a nem kvnt effektusnak a mrtke radsul fgg a szubsztrt koncentrcijtl, ami a 9.1. bra
jobboldaln szerepl, teltsi grbrl is leolvashat. Jval a KM rtk alatti szubsztrt koncentrci esetn az
[S]-V0 fggvny j kzeltssel lineris, mg jval a KM rtk feletti szubsztrt koncentrci tartomnyban a V0
csaknem fggetlen az [S] rtktl.

235

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

Enzimkinetika

Ebbl kvetkezik, hogy minl alacsonyabb szubsztrt koncentrcin dolgozunk, arnyaiban annl nagyobb
sebessgcskkenst okoz azonos arny (pl. 10%-nyi) szubsztrt koncentrci cskkens. Jval a KM rtk alatti
szubsztrt koncentrci tartomnyban 10 %-os [S] cskkens ~ 10%-os V0 cskkenst eredmnyez, mg jval a
KM rtk feletti tartomnyban ennl lnyegesen kisebb mrtk a V0 cskkens. ltalnosan elfogadott javaslat,
hogy a kezdeti sebessget olyan mdon kell megmrni, hogy a mrs idtartama alatt a szubsztrt
koncentrcija 10%-nl kisebb mrtkben cskkenjen. Ilyen felttel mellett a mrt kezdeti sebessg rtke 10
% alatti hibval lesz meghatrozva.
A f kinetikai paramterek, teht a Vmax s a KM rtkek, meghatrozshoz klnbz kezdeti szubsztrt
koncentrcikon ([S]) mrjk meg a kezdeti sebessg rtkeket. Amennyiben megfelelen vlasztottuk meg
a szubsztrt koncentrci tartomnyt, gy a kezdeti sebessg rtkeket a szubsztrt koncentrci fggvnyben
brzolva a mrsi pontok egy teltsi grbre illeszkednek, ahogy azt a 9.1. bra jobboldalon szerepl grafikonja
illusztrlja.
A kinetikai paramterek minl pontosabb meghatrozshoz a kezdeti szubsztrt koncentrcit szles hatrok
kztt rdemes vltoztatni. Az [S] rtkvel rdemes a ~ 0,2 KM 5 KM tartomnyt legalbb 8 mrsi ponttal
lefedni. Azt, hogy pontosan milyen koncentrci tartomnyban kell mrni, termszetesen csak elzetes prblkozsok
alapjn lehet kiderteni, amelyek sorn becslst adhatunk a KM rtkre.
Miutn a fent emltett sszefggsek figyelembevtelvel meghatroztunk egy sereg [S] rtkhez tartoz V0 rtket,
minden informci rendelkezsnkre ll ahhoz, hogy ezeknek az elsdleges mrsi adatoknak az alapjn
meghatrozzuk a f kinetikai paramtereket, azaz a Vmax, akcat, s a KM rtkt.
Az els kinetikai vizsglatokra mg olyan korszakban kerlt sor, amikor nem lteztek szmtgpek, gy az
adatsorok kirtkelse lnyegesen nagyobb problmt jelentett. A 9.1. bra jobboldaln lthat grafikon esetben
az [S] - V0 fggvny egy teltsi grbe. Pusztn vizulis kirtkelssel termszetesen nem lehet megllaptani,
hogy ez az rtk milyen maximlis, teht Vmax rtkhez tart. Ugyanilyen okbl azt sem lehet ilyen mdon
megllaptani, hogy a Vmax/2 rtkhez tartoz szubsztrt koncentrci, amely megegyezik a KM rtkvel, mekkora.
Szmtgpek hinyban a hiperbolhoz val illeszts igen nehzkes volt.
Az ilyen nem lineris sszefggsek kirtkelsre, tipikus megoldsknt a kvetkez eljrst vezettk be. A
mrt adatokra vonatkoz sszefggs egyenlett gy alaktottk (transzformltk) t, hogy annak formja lineris
legyen, vagyis a szrmaztatott adatok grafikus brzolsakor a pontok egyenesre essenek. gy a problma
leegyszersdtt egy egyenes illesztsi feladatra, amelyet szmtgp nlkl is el lehetett vgezni. A kinetikai
paramterek meghatrozsra ma mr nem ezt a mdszert alkalmazzk (hanem szmtgpes programokkal nemlineris regresszival illesztenek, lsd ksbb), mgis fennmaradt ez az eljrs, mert mint a ksbbiekben ltni
fogjuk, enzim gtlsok esetn a linearizlt egyenletek grafikonjai vilgosan megmutatjk, hogy a vizsglt inhibitor
milyen mechanizmussal gtolja az enzimet.
A Michaelis-Menten kinetikt ler 9.27. egyenlet legelterjedtebb linearizlst Hans Lineweaver s Dean Burk
vezette be. Az ltaluk javasolt transzformls a rluk elnevezett Lineweaver-Burk egyenlethez vezet (lsd 9.35.
egyenlet). A transzformls a kvetkezkppen trtnik.
Vesszk a 9.27. egyenlet mindkt oldalnak reciprokt, ami a 9.33. egyenlethez vezet.

9.33. egyenlet

A 9.34. egyenletet gy kapjuk, hogy felbontjuk a 9.33. egyenlet jobboldaln szerepl trt szmlljt.

9.34. egyenlet

Ekkor a 9.34. egyenlet jobboldaln lv msodik tagban szerepl trtet egyszersteni lehet, ami a 9.35. egyenlethez
vezet.

236

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

Enzimkinetika

9.35. egyenlet

Az ehhez az egyenlethez tartoz grafikon nem ms, mint a 9.1. bra jobboldali rszn tallhat grafikon
kettsreciprok formja. Mg ott a V0 rtkeket brzoltuk az [S] fggvnyben, itt az 1/V0 rtkeket brzoljuk
a 1/[S] fggvnyben. Mint ahogy azt a 9.3. bra is illusztrlja, a 9.35. egyenlet grafikonja egy egyenes.

9.3. bra: A Lineweaver-Burk fle kettsreciprok brzols.

Az egyenes ltalnos egyenlete, Y=a*X+b szerint itt Y=1/V0; X=1/[S]; a=KM/Vmax s b=1/Vmax. Az egyenes
meredeksge, a (ami nem ms, mint az egyenes X-tengellyel bezrt szgnek tangense) teht megadja a
KM/Vmax rtket, az Y tengely metszete (ahol X, teht 1/[S] rtke 0) megadja az 1/Vmax rtket, mg az X-tengely
metszete, (ahol Y, teht 1/V0 rtke 0) megadja a 1/KM rtket.
A meredeksg, s brmelyik tengelymetszet alapjn teht mind a Vmax, mind a KM rtk meghatrozhat. Ez a
megolds ugyan elegnsan egyszer, de az ezzel az eljrssal trtn kirtkels komoly hibkhoz vezethet. A
kettsreciprok brzolsban a legkisebb szubsztrt koncentrcikhoz tartoz legkisebb, ezrt hatatlanul a legnagyobb
mrsi hibval meghatrozott, kezdeti sebessgadatok reciprokai lesznek a legnagyobb szmrtk mrsi adatok.
gy ezek befolysoljk legnagyobb mrtkben az illesztett egyenes paramtereit.
Emiatt mind a KM, mind
pedig a Vmax gy meghatrozott rtke pontatlan lehet.
A szmtgpek elterjedsvel j megolds szletett az adatok kirtkelsre. Ez a nem-lineris regresszi. Ennek
sorn az elsdleges, [S] - V0 adatsorhoz illesztnk megfelel szoftver alkalmazsval a 9.27. egyenletnek
megfelelen derkszg hiperbolt. A program egy algoritmus alapjn, iteratv mdon megkeresi azt a Vmax; KM
adatprt, amelyek 9.27. egyenletbe trtn behelyettestsvel kapott fggvnyre a mrsi pontok a legkisebb
eltrssel illeszkednek.
A legtbb kirtkel program ignyli, hogy megadjunk egy-egy Vmax illetve KM rtket, amellyel elindtja az
iteratv optimumkeresst. Amennyiben tudjuk, hogy a mrs sorn mekkora volt a bemrt enzim [E]T koncentrcija,
gy a kirtkels sorn kapott Vmax rtk ismeretben a 9.26. egyenlet alapjn a Vmax rtket az [E]T rtkvel
elosztva megkapjuk az tviteli szmot, vagyis a kcat rtkt is.
rdemes megjegyezni, hogy amennyiben csak a kcat/KM hnyadost, teht a katalitikus hatkonysgot kvnjuk
megmrni, gy az kzvetlenl, akr egyetlen mrssel is meghatrozhat. A 9.31. egyenlethez vezet gondolatmenet
alapjn amennyiben a V0 rtket a KM rtknl nagysgrendekkel alacsonyabb szubsztrt koncentrcin hatrozzuk
meg ismert [E]T bemrsi enzim koncentrcin, gy a 9.31. egyenlet alapjn a kcat/KM hnyados kzvetlenl

237

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

Enzimkinetika

meghatrozhat. Ezt a fajta mrst azonban csak olyan enzim-szubsztrt proknl lehet elvgezni, amelyeknl a
keletkez termk nagyon nagy rzkenysggel mrhet, hiszen nagyon alacsony szubsztrt koncentrcin mrve
nagyon alacsony termk koncentrcikat kell pontosan meghatroznunk az id fggvnyben.

9.4. Enzimgtls tpusok


Az enzimek kzponti szerepet jtszanak az letfolyamatokban. A legtbb enzim esetben igaz, hogy annak
mkdsre csak bizonyos krlmnyek kztt van szksg, s amikor ezek a krlmnyek megsznnek az enzim
aktivitsa felesleges, vagy akr kros is lehet. Ennek megfelelen a legtbb enzim aktivitsa szablyozs alatt ll.
Ez a szablyozs rendkvl sok szinten megtrtnhet, kezdve az enzim gnjnek transzkripcis szablyozstl
egszen az enzim szablyozott lebontsig (lsd 17. fejezet). Ebben a fejezetben kizrlag olyan reverzibilis, nem
kovalensen ktd inhibitorok eseteit vesszk sorra, amelyek az enzimnek a szubsztrt ktst s/vagy katalitikus
appartusnak mkdst gtoljk. Az ilyen gtlszerek mechanizmusa hrom f csoportba oszthat: kompetitv,
unkompetitv s kevert tpus. A kevert tpus tovbbi kt altpusra, a nonkompetitv s vegyes tpus gtlsokra
oszthat.
Azt, hogy egy adott gtlszer melyik tpusba tartozik, kinetikai mrsekkel meg lehet hatrozni.
Az ilyen mrseknl a leggyakrabban gy jrunk el, hogy klnbz, egy-egy ksrletben llandan tartott bemrsi
inhibitor koncentrci mellett a 9.3. fejezetben lert mdon meghatrozzuk a Vmax s KM kinetikai paramtereket.
Amennyiben a mrsi adatokat a Lineweaver-Burk fle kettsreciprok brzolsban rtkeljk ki, a kapott
egyeneseknek a gtolatlan reakcira vonatkoz egyenestl val eltrse fnyt dert arra, hogy az inhibitor melyik
gtlsi tpus szerint mkdik.

9.4.1. Kompetitv gtls


A kompetitv (verseng) inhibitorok versengenek a szubsztrttal az enzim szubsztrtkt helyrt, mivel az
inhibitor s a szubsztrt egymssal tfed (rszben, vagy egszben megegyez) kthelyre ktdnek. Hrmas
komplex, teht olyan, amelyben az enzimhez egyidejleg a gtlszer s a szubsztrt is ktdne, nem jhet ltre.
A kompetitv inhibitorral komplexet alkot enzim teht tkletesen inaktv.
Egyfajta kznyelvi kifejezssel lve a kompetitv inhibitorok esetben gyakran gy fogalmaznak, hogy azok
mintegy leszortjk, vagy kiszortjk a szubsztrtot az enzim kthelyrl. Ezek a szemlletesnek sznt
kifejezsek sajnos ppensggel flrevezetek. Sz sincs ugyanis arrl, hogy az inhibitor az ES komplexhez ktdve
valamilyen mdon aktvan kitrn a szubsztrtot az enzim ktzsebbl. Ez mr csak azrt sem lehetsges, mert
hrmas komplex, mint emltettk, itt nem alakul ki. Pusztn arrl van sz, hogy kt ktsi egyensly alakul ki
prhuzamosan. A koncentrciviszonyoknak megfelelen az oldatban kialakul egy enzim inhibitor ktdsre
vonatkoz egyensly, valamint egy enzim szubsztrt ktdsre vonatkoz egyensly. (Ez utbbi a szubsztrt
talaktsa miatt nem valdi egyensly, hanem helyesebben megnevezve egy stacionrius llapot, lsd 9.2. bra).
Az enzim s az inhibitor kztt kialakul egyenslyt a 9.36. egyenlet rja le, ahol a KI egy disszocicis llandnak
felel meg.

9.36. egyenlet

A kt egyensly egymstl nem fggetlen, hiszen az azokban kialakul ES s EI komplexek ugyanazzal a szabad
E enzimmel tartanak egyenslyt. Az inhibitor koncentrci nvelsvel az EI koncentrci nvekedse csak az
ES koncentrci cskkensvel valsulhat meg, s fordtva, a szubsztrt koncentrci nvelse csak az EI komplex
koncentrcijnak rovsra nvelheti az ES komplex koncentrcijt. A kompetitv gtls a 9.4. bra szemllteti.

238

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

Enzimkinetika

9.4. bra: A kompetitv gtls smja


A Michaelis Menten egyenlet levezetsnl felhasznltuk azt a tnyt, hogy a teljes enzimkoncentrci felrhat
a szabad enzim koncentrcijnak s a szubsztrttal alkotott komplexben lv enzim koncentrcijnak az
sszegeknt: [E]T=[E]+[ES]. Kompetitv inhibitor jelenltben azonban [E]T=[E]+[ES]+[EI]. Amennyiben ennek
az eltrsnek a figyelembevtelvel vezetjk le a Michaelis - Menten egyenletet, gy egy itt rszleteiben nem
bemutatott levezets vgn a 9.37. egyenlethez jutunk.

9.37. egyenlet

A 9.37 egyenletben szerepl jelentst a 9.38. egyenlet tartalmazza.

9.38. egyenlet

Jl lthat, hogy inhibitor hinyban az rtke 1, teht visszakapjuk az eredeti egyenletet, mg inhibitor jelenltben
az rtke egy egynl nagyobb szm. Minl nagyobb mrtkben haladja meg az inhibitor koncentrcija a KI
disszocicis lland rtkt, annl nagyobb az rtke. A 9.37 egyenlet vilgosan jelzi, hogy amennyiben a
kinetikai paramtereket kompetitv inhibitor jelenltben hatrozzuk meg, gy az gy kapott Vmax rtk megegyezik
majd az inhibitor tvolltben zajl ksrletekbl kapott rtkkel, mg a KM rtke magasabb lesz, mint inhibitor
hinyban. Mivel ennl a gtlsi tpusnl az inhibitor verseng a szubsztrttal, intuitven belthat, hogy kellen
magas, vgtelen szubsztrt koncentrcin az inhibitor jelenlte elhanyagolhat lesz, teht a Vmax rtk nem
mdosul, ugyanakkor a fl-maximlis sebessghez tartoz szubsztrt koncentrci, amely megadja a KM szmrtkt,
magasabb lesz, mint inhibitor hinyban. A 9.37. egyenlet ppen ezt fejezi ki.
Amennyiben a ketts reciprok brzolshoz trendezzk a 9.37 egyenletet, a 9.35 egyenlet prjaknt a 9.39.
egyenlethez jutunk.

9.39. egyenlet

Az ehhez tartoz, a 9.5. brn bemutatott grafikon vilgosan mutatja, hogy inhibitor jelenltben a ketts reciprok
brzolsban a gtolatlan esethez kpest nagyobb meredeksg egyeneseket kapunk, de az Y-tengely metszete
nem vltozik. A grafikon jl mutatja a ketts reciprok brzols elnyt abban, hogy ltvnyosan jelzi, milyen
gtlsi mechanizmusba tartozik az inhibitor.

239

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

Enzimkinetika

9.5. bra: A kompetitv gtls Lineweaver-Burk fle ketts reciprok brzolsa


Mivel azonos kthelyrt versenyeznek, nem meglep, hogy a kompetitv inhibitorok szerkezetkben, polarits
mintzatukban rendszerint hasonltanak a szubsztrthoz. Ezen tulajdonsguk miatt kivlan alkalmasak az enzim
szubsztrtkt mechanizmusnak vizsglatra. Szmos kompetitv inhibitor s a szubsztrt szerkezetnek
sszehasonltsval gyakran kikvetkeztethet, hogy az enzim a szubsztrtnak mely csoportjain keresztl ltest
az ES komplexben kapcsolatot. Ez az indirekt megkzelts azrt relevns, mert mg a csak rvid ideig ltez,
tmeneti jelleg ES komplex trszerkezett igen nehz kzvetlenl meghatrozni, addig az enzim-inhibitor
komplexek rntgendiffrakcis szerkezete knnyebb meghatrozni.
(rdekessgknt megemltend, hogy metanol mrgezs esetn azrt adnak a pciensnek etanolt, mert az etanol
egyfajta kompetitv inhibitorknt, pontosabban verseng szubsztrtknt mkdik. Az alkohol dehidrogenz enzimnek
mindkt alkohol a szubsztrtja. Az enzimreakci sorn a metanolbl formaldehid keletkezik, ami a metanolnl
lnyegesen mrgezbb. Az etanol jobb szubsztrtja az enzimnek, gy etanol beadsval az rhet el, hogy idegysg
alatt kevesebb metanol alakuljon formaldehidd. A szervezet gy idt nyer arra, hogy a metanol egy rszt mg
annak talakulsa eltt kivlaszthassa.)

9.4.2. Unkompetitv gtls


Az n. unkompetitv inhibitorok kizrlag az ES komplexhez ktdnek, a szabad enzimhez nem. Ezt a
klcsnhatsi smt a 9.6. bra mutatja.

9.6. bra: Az unkompetitv gtls smja


Ennl a gtlsi tpusnl a kinetikai egyenlet a 9.40. egyenlet szerint mdosul.

240

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

Enzimkinetika

9.40. egyenlet

A klcsnhatsi smban jelzett KI jelentst a 9.41. egyenlet mutatja.

9.41. egyenlet

A 9.40 egyenletben szerepl jelentse a 9.38 egyenletben szereplvel analg, s a 9.42. egyenlet mutatja.

9.42. egyenlet

A 9.40 egyenlet ketts reciprok talaktsa a 9.43. egyenletet eredmnyezi.

9.43. egyenlet

A 9.43 egyenlethez tartoz grafikon a 9.7. brn szerepel.

9.7. bra: Az unkompetitv gtls Lineweaver-Burk fle ketts reciprok brzolsa


A grafikon elemzsbl lthat, hogy mind a KM, mind a Vmax rtkek el vannak osztva rtkvel (teht a
reciprokok meg van szorozva rtkvel). Ez azt jelenti, hogy az inhibitor jelenltben szemben a kompetitv
inhibitorokkal -, az eredetinl alacsonyabb maximlis sebessg rhet el, s amilyen arnyban cskken ez a Vmax
rtk, ugyanolyan arnyban cskken a fl-maximlis sebessghez tartoz szubsztrt koncentrci, azaz a KM rtke
is. Mivel mindkt kinetikai paramter azonos arnyban cskken, a hnyadosuk rtke, teht az egyenesek

241

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

Enzimkinetika

meredeksge nem vltozik. Megemltend, hogy, br ez a gtls is reverzibilis, az unkompetitv gtlszer hatsa
nem fggeszthet fel a szubsztrt-koncentrci nvelsvel!

9.4.3. Kevert tpus gtls


A kt fentebb emltett gtlsi tpus kombincijaknt olyan gtlszerek is lteznek, amelyek mind a szabad
enzimhez, mind pedig az ES komplexhez kpesek ktdni. Ennek a kevert tpus gtlsnak az ltalnosabb
alesete a vegyes tpus gtls. Ennek smjt a 9.8. bra mutatja.
Ahogy azt a klcsnhatsi sma mutatja, a gtlszer nem azonos affinitssal ktdik a szabad, illetve az ES
komplexben lv enzimhez.

9.8. bra: A vegyes tpus gtls smja


Az ebbl a smbl ered kinetikai egyenletet a 9.44. egyenlet mutatja.

9.44. egyenlet

Ennek ketts reciprok talaktsa a 9.45. egyenletet eredmnyezi.

9.45. egyenlet

Az s jelentse megegyezik azzal, amit a kompetitv illetve az unkompetitv inhibitoroknl lttunk.


A ketts reciprok fggvnyhez tartoz grafikus brzolst a 9.9. bra illusztrlja.

242

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

Enzimkinetika

9.9. bra: A vegyes tpus gtls Lineweaver-Burk fle ketts reciprok brzolsa
Kettsreciprok brzolsban teht mindhrom gtlsi tpushoz jellegzetesen eltr grafikon tartozik. Ezeknek
a grafikonoknak a gtolatlan reakci grafikonjtl val eltrse diagnosztikus rtkkel br, elrulja, hogy milyen
tpus az inhibitor.
Megjegyzend, hogy a vegyes gtls mellett a kevert tpus gtls msik inkbb csak elmletben ltez
varinsa a non-kompetitv gtls. Ez egy olyan eset, amikor az inhibitor azonos affinitssal ktdik a szabad
enzimhez s az ES komplexhez. Ekkor ktfle rtk helyett is csak egyetlen szerepel, gy belthat, hogy a 9.9.
brn szerepl grafikon gy mdosul, hogy a klnbz inhibitor koncentrcikhoz tartoz egyenesek az X-tengelyt
mind egy pontban metszik (hiszen a 1/KM szorzja / =1), mg az Y-tengely metszetek rendre az / Vmax
rtkekre esnek.
Az egyes tpusok esetben az , illetve rtkek termszetesen az egyenletek, illetve grafikonok alapjn
meghatrozhatk, s ezeken keresztl a megfelel gtlsi llandk is kiszmthatak.

243

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

10. fejezet - Sznhidrtok


(szerz: Nyitray Lszl)
Ebben a fejezetben az l rendszerekben elfordul fontosabb egyszer sznhidrtokat s sszetett sznhidrtokat,
glikokonjugtumokat trgyaljuk. Felttelezzk, hogy az olvas foglalkozott mr szerves kmival, ezrt a cukrok
ltalnos tulajdonsgait csak ott emltjk, ahol ez a megrtshez szksges. A cukrok sztereokmijnak
jelentsgrl rviden sz esett a kmiai bevezetben (lsd 2.2.2. fejezet).
A sznhidrtoknak tbbrt szerepe van az llnyekben. Egyrszt a zsrokkal s a fehrjkkel egytt tpanyagok,
azaz energiaforrsknt szolglnak. A metabolizmus kzponti anyagcsere tvonalain cukormolekulk talakulsai
trtnnek (pldul glikolzis, a glkz direkt oxidcija, glkoneogenezis, glikogn anyagcsere).
Lehet csak szerkezeti szerepk is (lsd pldul a nvnyi sejtfalalkot cellulz), de ennl fontosabb, hogy biolgiai
informcit is hordozhatnak. Ez utbbi szerepk elssorban a glikoproteinek (s rszben glikolipidek)
cukormintzatban jelenik meg, melynek nagy jelentsge van tbbek kztt a sejt-sejt kommunikciban. A
cukrok informcihordoz tulajdonsgukat nagyfok diverzitsuknak ksznhetik. A cukorkdban rejl
informcitartalom feltrsa a ma biokmijnak egy izgalmas ga. Egy llny teljes sznhidrt kszletnek
feltrsval foglalkozik a rendszerbiolgia rszt kpez glikomika (a sznhidrtok biolgiai szerepvel pedig a
glikobiolgia).
A sznhidrtok kz az egyszer (3-9 sznatomszm) cukrok, a monoszacharidok, valamint a bellk felpl
poliszacharidok (gliknok) tartoznak. Kln csoportot alkotnak az sszetett sznhidrtok (glikokonjugtumok),
melyekben cukrokon kvl ms komponens is tallhat. Tbbek kztt ide tartoznak a glikolipidek s a
glikoproteinek. (A biokmiban az sszetett sznhidrtokban tallhat cukorrszeket, a poliszacharidok ltalnos
nevvel egyezen szintn gliknnak nevezik.)

10.1. Monoszacharidok
Az egyszer cukrok legalbb hrom hidroxilcsoportot tartalmaz aldehidek s ketonok, melyek sejtes krlmnyek
kztt elssorban gyrs piranz vagy furanz formban (intramolekulris hemiacetl s hemiketl) vannak
jelen. Ebben az e-knyvben a nylt lnc formval nem foglalkozunk. Nem trnk ki kln a gyrs formk
konformcis llapotaira sem. brzolsmdjuknl a Haworth-projekcit kvetjk, ami egy egyszer
hromdimenzis perspektivikus szerkezeti kpletet jelent (lsd 10.1. bra).
A poliszacharidokban s az sszetett sznhidrtokban a monoszacharidok hidroxil- s aminocsoportokon keresztl,
kondenzcis reakciban kialakul glikozidos-ktssel kapcsoldhatnak egymshoz illetve az sszetett
sznhidrtokban a fehrjkhez, lipidekhez. A hidroxilcsoporton keresztl ltrejtt ktsek neve O-glikozidos, az
aminocsoporton keresztli pedig N-glikozidos.
A biolgiailag fontos monoszacharidok kzl a 10.1. tblzat sorol fel nhnyat, a rvidtskkel s a biokmiban
hasznlt szimblumukkal egytt. A 10.1. bra nhny hexz cukorszrmazk kplett mutatja.
A 10.1. tblzatban felsorolt monoszacharidok kzl valsznleg nem szksges klnsebben bemutatnunk a
glkzt (aldo-hexapiranz; szlcukor; rvidtse: Glc s nem Glu, hogy ne keverjk ssze a glutaminsav
rvidtsvel), a fruktzt (keto-pentafuranz; gymlcscukor; Fru), a galaktzt (a Glc C-4 epimerje, a tejcukor
egyik komponense; Gal), a ribzt (aldopentz; Rib) s dezoxi-prjt, a dezoxiribzt. Kzlk a legdesebb a
fruktz, majd cskken sorrendben a szacharz, glkz s a galaktz. (Ezt a tulajdonsgot kstol szemlyek
rzkelse alapjn, relatv skln llaptjk meg, melyben az egysg dessge a diszacharid szacharznak van.)
rdekessgknt megjegyezzk, hogy vannak des fehrjk is, pldul egy afrikai gymlcsbl izollt fehrje, a
taumatin 2000-szer desebb a ndcukornl (szacharz).
10.1. tblzat: Nhny biolgiailag fontos monoszacharid

244

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

Sznhidrtok

A mannz (aldohexz, a Glc C-2 epimerje; Man) elssorban glikoproteinek cukorkomponenseknt ismert. A
beplst katalizl enzim mutcija genetikai betegsget okoz (kongenitlis glikozilcis rendellenessg). Az
arabinz, ellenttben a termszetben preferlt D-cukrokkal (lsd 2.2.2. fejezet) a termszetben a polimerjeiben
(hemicellulz s pektin) is az L-izomer formban van jelen. A xilz egy aldopentz, a szemicellulz elanyaga,
ezltal a biomasszban a legnagyobb mennyisgben elfordul monoszacharid. A ramnz s a fukz dezoxicukrok.
Az elbbi nvnyi poliszacharidokban s a tuberkulzist okoz baktrium kls sejtfalban, az utbbi sejtfelszni
glikoproteinekben fordul el.

10.1. bra: Hexz szrmazkok szerkezeti kplete (Haworth brzolssal)

245

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

Sznhidrtok

10.2. Diszacharidok
A fontosabb diszacharidokat a 10.2. bra mutatja be, a glikobiolgiban hasznlt szisztematikus elnevezskkel
egytt.
A cukoregysgek, legyen sz akr di-, akr oligo- s poliszacharidokrl, O-glikozidos ktssel kapcsoldnak
egymshoz. A tejcukorban (laktz) pldul egy -D-galaktz C-1 sznatoma van glikozidos ktsben a -D-glkz
C-4 hidroxiljval, a ltrejtt diszacharid neve: -D-galaktopiranozil-(14)--D-glkopiranz (rvidtve:
Gal(14)Glc).
A maltacukorban (maltz) kt -D-glkz kapcsoldik egymshoz, szintn 14 glikozidos ktssel, ezrt a
szisztematikus elnevezse: -D-glkpiranozil-(14)-D-glkopiranz (Glc(14)Glc).

10.2. bra: Diszacharidok szerkezeti kplete


A rpacukorban (szacharz vagy szukrz) mindkt monoszacharid (-D-fruktz, -D-glkz), a gyrs cukor
anomer sznatomjval vesz rszt a ktsben, ezrt n. nem-redukl diszacharid keletkezik (az aldehid- illetve
keto-forma nem tud kialakulni). A szisztematikus neve: -D-fruktofuranozil--D-glkopiranozid (Fru(21)Glc).
A diszacharidokat hidrolizl enzimek (szukrz, laktz, maltz), az llatok emsztrendszerben az epitelilis
sejtek mikrobolyhainak kls oldaln helyezkednek el.
Megemltjk mg a rovarok hemolimfjban vrcukorknt megtallhat (de ms llnycsoportokban is elfordul)
trehalzt, egy msik nem-redukl diszacharidot (Glc(11)Glc), melynek rdekessge, hogy igen nagy a
vzvisszatart kpessge, ezrt az anhidrobizisra (azaz a kiszrads tllsre) kpes llatokban (kerekesfrgek,
medvellatkk stb.) nagyobb mennyisgben van jelen.

10.3. Poliszacharidok
A fontosabb homo- s heteropoliszacharidok jellemz tulajdonsgait a 10.2. tblzatban foglaltuk ssze.
10.2. tblzat: Poliszacharidok

246

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

Sznhidrtok

A poliszacharidok (gliknok), a polipeptidekkel s a nukleinsavlncokkal ellenttben lehetnek elgazk is.


sszettelk szerint lteznek homo- s heteropoliszacharidok.
A termszetben az egyik legnagyobb mennyisgben elfordul biomolekula, a cellulz homopolimer, -D-glkz
egysgek (tbb tzezer), 14 glikozidos ktsekkel kapcsoldnak ssze lineris polimerr (lsd 10.3. bra).
Becslsek szerint vente ~1012 tonna cellulz szintetizldik a nvnyek sejtfalanyagaknt. Mivel a glkz egysgek
-konfigurciban vannak, a kialakul cellulzlncok nyjtott konformcijak, knnyen kpeznek vzben
oldhatatlan fibrillumokat, ktegeket, amelyeket a lncok kztti hidrognhidak tartanak ssze. Kzismert, hogy
az llatokban hinyzik a lebontsukrt felels cellulz enzim.

10.3. bra: A cellulz, a kemnyt s a glikogn szerkezete (rszlet)


A cellulz mellett, a faanyag, a lignin is nagy mennyisgben szintetizldik a termszetben (>106 t/ v). A lignin
egy komplex heteropolimer (nem sznhidrt!), fenilalanin s tirozin aminosavakbl s glkzbl indul ki a szintzise,
s a pontos szerkezett mg ma sem ismerjk (de ersen hidrofb tulajdonsg).

247

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

Sznhidrtok

Az -D-glkzbl felpl homopolimerek a kemnyt (amilum) s az llati kemnyt nven is ismert


glikogn, az llatok legfontosabb sznhidrt energiaraktroz vegylete. A 14 glikozidos kts (lsd 10.3.
bra) miatt ezek a lncok el nem gaz formban heliklis konformcit vesznek fel (lsd 10.4. bra).

10.4. bra: Az amilz heliklis szerkezete


A kemnyt valjban a linerisamilz (lsd 10.4. bra) s az elgazamilopektin molekulk keverke. Az
elgazsok mindig 16 glikozidos ktsek (lsd Haworth-fle brzolsban a 10.5. brn). A 2-200 ezer glkz
monomerbl felpl amilopektin lncok 25-30 egysgenknt gaznak el.

10.5. bra: Elgazsok (16 glikozidos ktsek) a kemnytben


A glikogn az amilopektinhez hasonlt, de az 16 elgazsok 8-12 egysgenknt kvetik egymst (ennek
kvetkeztben a glikogn mg kompaktabb szerkezet lesz, mint a kemnyt). Az llati sejtek citoplazmjban
megfigyelhet glikogn rszecskkben (amelyek mjsejtekben a nedves tmeg 7%-t is kitehetik), a ~50 ezer D-glkzbl ll lncok a bioszintziskben rsztvev enzim, a glikogenin kr szervezdnek (lsd 10.6. bra).
(A glikogn-szintz enzim mkdshez templtra van szksg, mely minimum 4 glkz egysget tartalmaz. A
lnckezdst vgzi a glikoziltranszferz aktivits glikogenin. A nvekv glkzlnc az enzimen egy Tyr oldallnchoz
kapcsoldik. Az aktivlt glkz egysgek mint az a glikozidos ktsek kialaktsra ltalnosan igaz UDPglkzbl szrmaznak.).
A sejtek vajon mirt glikogn s nem glkz formjban troljk a hasznosthat kmiai energit? Gondoljunk
bele, ha a mjsejtekben a glikogn (aminek a koncentrcija ~0,01 M) glkzknt lenne jelen (0,4 M-os
koncentrci!), az a sejt szmra elviselhetetlen ozmotikus krlmnyeket jelentene.
A kitin N-acetil-glkzamin monomerekbl -14 ktsekkel ltrejv lineris poliszacharid, az zeltlbak
kls vznak f alkoteleme (a bioszfrban vente 109 t szintetizldik). A cellulzhoz hasonlan fibrillumokat
alkot s az llatok nem tudjk lebontani (nincs kitinz enzimk).

248

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

Sznhidrtok

10.6. bra: Egy glikogn rszecske szerkezete (kzpen a glikogenin fehrje)


A dextrn 16 glkz egysgekbl felpl poliszacharid, amelyben elssorban 13, de ezenkvl 12 s
14 elgazsok is elfordulnak. Egyes baktriumok s lesztk szintetizljk, a fogakon lerakd plakkok egyik
f komponense. Biokmiai jelentsge mg, hogy klnbz, kmiai kereszktsekkel trhlstott vltozatait
glszrshez, makromolekulk s kisebb biomolekulk mret szerinti kromatogrfis sztvlasztshoz hasznljk
(pl. Sepharose nven, lsd 6.3. fejezet).
A vrsmoszatok sejtfalbl szrmaz, sokoldal felhasznls heteropoliszacharid az agarz (lsd pl.
baktriumtenyszetek agar tptalaja, DNS agarz glelektroforzise a 19.2.1. fejezetben), amelyben D-galaktz
s 3,6-anhidro-L-galaktz 14 ktssel diszacharid egysgeket alkot, amelyek a13 glikozidos ktssel hoznak
ltre lncokat. Az agarban, (ami kmiailag nem homogn vegylet) a cukoregysgekhez tbb-kevesebb szulfts piruvt-csoport is kapcsoldik.

10.3.1. Glikzaminoklignok
A glikzaminogliknok (GAG, rgebbi elnevezssel mukopoliszacharidok) ismtld diszacharid egysgekbl
felpl lineris heteropolimerek (lsd a hialuronsav a 10.2. tblzatban), a fibrillris fehrjkkel (kollagn,
elasztz, fibronektin) egytt az extracellulris mtrix fontos sszetevi. A GAG lncok a hialuronsav (hialuront)
kivtelvel, amely akr 50.000 egysgbl is llhat, 20-90 diszacharidbl plnek fel. A diszacharid egyik
komponense mindig GlcNAc vagy GalNAc, a msik pedig ltalban valamilyen karboxilcsoportot tartalmaz
cukorszrmazk (pl. GlcA). Gyakran tartalmaznak szterktssel kialakul szulftcsoportokat is, ami a karboxilokkal
egytt nagy negatv tltst eredmnyez. A molekuln belli taszt klcsnhatsok nyjtott trszerkezetet hoznak
ltre.
A tltsmintzat informcit hordozhat, ami lehetv teszi, hogy specifikusan ktdhessenek fehrjkhez.
Legfontosabb kpviselit a 10.7. bra mutatja be, kln kiemelve a heparin trszerkezett (ami egy termszetes
vralvadsgtl szer, a biomolekulk kztt a legnagyobb negatv tltssrsggel br, s a protez-inhibitor
antitrombin aktivlsn keresztl hat).

249

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

Sznhidrtok

10.7. bra: Glikzaminogliknok szerkezete. A heparin trszerkezett trkitlt modellben brzoltuk.


A glikzaminogliknok rdekes mdon csak az llatokra s a baktriumokra jellemzek, a nvnyvilgbl
hinyoznak. A hialuronsav (hyalos: veg) viszkzus, tltsz oldatot alkot, s az izleti valamint vegtesti folyadk
egyik f komponense. A porcok s inak extracellulris mtrixban is megtallhat, rugalmassgot biztost ezen
szveti kpletek szmra. A kondroitin-szulft (chondros: porc) nevnek megfelelen a porcok, inak, ktszveti
szalagok s az aortafal rugalmassghoz jrul hozz. A dermatn-szulft (derma: br) a brszvet rugalmassgt
nveli, de szintn jelen van az rfalak, a szvbillentyk extracellulris mtrixban is. A keratn-szulft a keratint
is tartalmaz kpzdmnyekben fordul el.

10.4. Glikokonjugtumok
A cukor s egyb biomolekulk kztt kovalens ktssel ltrejv sszetett polimereket nevezzk
glikokonjugtumoknak.
Az eubaktriumok sejtfalt felpt egyetlen rismolekulban, a peptidogliknokban (rgebbi neve murein)
poliszacharid lncokat ktnek ssze rvid peptidszakaszok. Az extracellulris mtrix egyik f komponense, a
proteogliknok esetben egy kzponti fehrjhez (core protein) kapcsoldnak GAG lncok. A glikoproteineknl
a polipeptidlnchoz vltozatos felpts oligoszacharidok kapcsoldnak. A sejtmembrn kls oldaln tallhatk
(integrns membrnfehrjkben csak az extracellulris oldalon lv polipeptidlnc rszhez kapcsoldnak!), az
organellumoknl viszont a sejtkompartmentum belseje fel nznek. A cukorrszek vltozatossga teszi lehetv,
hogy mind a proteogliknok, mind a glikoproteinek informcihordoz makromolekulk lehessenek. A
glikolipidekkel a 11.2.2. fejezet foglalkozik.

10.4.1. Peptidogliknok
A peptidoglikn GAG lncaiban 14 glikozidos ktssel sszekapcsolt N-acetil-glkzamin (GlcNAc; vagy
NAG) s N-acetil-neuraminsav (Mur2Ac vagy NAM) egysgek vltakoznak. A Mur2Ac protomerekhez kapcsoldik
egy fajspecifikus tetrapeptid lnc (pldul a Staphylococcus aureus-ban: L-Ala-D-Glu-L-Lys-D-Ala), amelyet
egy pentaglicin kereszthd kapcsol egy szomszdos lnchoz, ezzel trhlstva a sejtfalat (lsd 10.8. bra).
Megjegyzend, hogy a murein szintzis utols lpst katalizl transzpeptidz enzimet gtoljk a penicillin
antibiotikum s szrmazkai. (A transzpeptidz a pentaglicin terminlis Gly s a GAG lncra szintetizldott
tetrapeptid terminlis D-Ala aminosav kztti peptidkts ltrejttt katalizlja, ltrehozva a kereszthidakat).
Szintn rdemes megemlteni, hogy a lizozim enzim (a nyl s a knny antibakterilis enzime) a sejtfal GAG
lnct a NAG s NAM egysgek kztti glikozidos kts hidrolzisvel teszi tnkre.

250

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

Sznhidrtok

10.8. bra: Egy peptidoglikn vzlatos szerkezete

10.4.2. Proteogliknok
A proteogliknok jelentsgt mutatja, hogy emlskben legalbb 40-fle fordul el, melyek a kzponti
fehrjeegysgben s a hozz kapcsold GAG lncokban is klnbznek. A GAG lncok ltalban tetraszacharid
linkeren keresztl kapcsoldnak a polipeptidlnc egyik Ser oldallnchoz (O-glikozidos ktssel), mint azt a
10.9. bra szemllteti.

251

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

Sznhidrtok

10.9. bra: A szindekn s glipikn proteogliknok. Az bra fels rszn a kondroitin-szulft s a linker
oligoszacharid szerkezete lthat.
Az szindekn s a glipikn csald core proteinjei membrnfehrjeknt szintetizldnak, de miutn az extracellulris
rgijukhoz 3-5 heparn-szulft (vagy keratn-szulft) kapcsoldott, az n. ektodomn (extracellulris domn) le
is hasadhat (lsd 10.9. bra). Az bra tansga szerint a szindekn integrns memrnfehrje, mely egy
transzmembrn -hlixszel, mg a glipikn n. membrnhorgonnyal kapcsoldik a membrnhoz (a
membrnfehrjkre visszatrnk a 17.4. fejezetben). A cukorlncokon keresztl mindkt proteoglikn specifikusan
ktdhet sejtfelszni receptorokhoz, n. ko-receptorknt funkcionlhat, vagy az extracellulris mtrix (ECM) egyes
fehrjihez ktdve tlthet be fontos szablyoz, szvetorganizl szerepet.
A proteogliknok hialuronsavhoz kapcsoldva szupramolekulris komplexeket is kpezhetnek. Az aggreknban
egy 250 kDa-os kzponti fehrjhez szmos kondroitin- s heparn-szulft GAG lnc kapcsoldik. Ezek a dekorlt
fehrjelncok kapcsoldnak a hossz hialuronsav lnchoz, ~2 108 Da (200 MDa) molekulatmeg aggregtumokat
ltrehozva (lsd 10.10. bra). Az aggrekn aggregtumok kapcsoldnak a kollagn fibrillumokhoz s ms ECM
komponensekhez, s fleg a porcszvetben tltenek be kiemelt szerepet.

10.10. bra: Az aggregn (egy proteoglikn) vzlatok szerkezete

252

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

Sznhidrtok

10.4.3. Glikoproteinek
A glikoproteinekben egy vagy tbb oligoszacharid lnc (az anomer C-n keresztl) kovalensen ktdik a
polipeptidlnchoz. A cukorrsz a fehrje tmegnek 1-70%-a lehet. Az oligoszacharidok ktfle mdon
kapcsoldhatnak: N-glikozidos ktssel Asn oldallnchoz (N-kapcsolt), O-glikozidos ktssel pedig Ser vagy
Thr hidroxilcsoporthoz (O-kapcsolt) (lsd 10.11. bra).
Az O-kapcsolt aminosav krnyke sok Gly, Val, Pro aminosavat tartalmaz, mg az N-kapcsolt rgi konszenzus
szekvencija: Asn-{Pro}-(Ser, Thr) (a kapcsos zrjel azt jelenti, hogy brmilyen aminosav lehet az adott a
pozciban, ebben az esetben Pro kivtelvel). Az elz kt sszetett sznhidrt csoporthoz kpest a
glikoproteinekben a cukorrszek ugyan kisebb mennyisgben vannak jelen, de ezek sokszor elgazak s tbbfle
monoszacharidot tartalmaznak (lsd cukorkd, 10.5. fejezet).

10.11. bra: Glikoproteinek cukorrsznek kt kapcsoldsi mdja.


Az emls fehrjk krlbell fele glikoprotein! A humn genom 1%-a a glikoproteinek cukorrszeinek a
kialaktsban szerepet jtsz enzimet kdol. A legnagyobb mennyisgben jelen lev glikoproteinek az llatokban
a mucinok. Nagy mennyisgben (a teljes tmeg 70%-a) tartalmaznak elssorban O-glikozidos ktsekkel kapcsold
GalNAc egysgeket. Az epitlilis sejtek sejtmembrnjban helyezkednek el vagy szekretldnak (a legtbb
szekrtumban jelen vannak). Ersen hidratldnak, a szekrtumokat nylss teszik. Tbb beteggben
megemelkedik az expresszis szintjk (ciszts fibrzis, egyes rktpusok).
Pldaknt az eritropoetin (EPO; egy fehrjehormon) szerkezett mutatjuk be, kiemelve az oligoszacharid
csoportokat (az utbbinl a biokmiban hasznlt rvidtssel megnevezve ket; lsd 10.12. bra).
Az EPO hrom N-glikozidos s egy O-glikozidos glikn-csoportot tartalmaz. Megjegyzend, hogy az N-glikozidos
mdostsok ltalban magknt (core) tartalmazzk a 10.12. bra feltntetett ttag oligoszacharid-csoportot.
A vesesejtekben szintetizld EPO a vrsvrsejtek kialakulst serkenti a csontvelben, azltal, hogy az retlen
vrsvrsejtek membrnjban lokalizlt EPO-receptorhoz ktdik s fokozza a sejtosztdst s a differencildst.
Az anmit cskkent szerep miatt a rekombinns EPO-t gygyszerknt is hasznljk. Hrhedtebb szerepe, hogy
sok sportol is lt mr vele, hiszen az extra oxignnel a kitartst ignyl sportgakban lehet fokozni a teljestmnyt
(lsd a pldul a kerkprsport elhreslt eseteit). Az EPO, mint doppingszer kimutatsa a rekombinns s a
termszetes fehrje kztti kismrtk glikozilcis mintzatbeli klnbsgen alapul (izoelektromos fkuszlssal
trtnik a kimutats).

253

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

Sznhidrtok

10.12. bra: Az eritropoetin trszerkezete. Az oligoszacharid egysgeket ikonokkal brzoltuk (PDB: 1BUY)
Rviden megemltjk, hogy az ABO vrcsoportok megklnbztetse a vrsvrtestek membrnjban elhelyezked
glikoprotein (s glikolipid) glikncsoportjn alapszik (lsd 10.13. bra).
Az A- s B-antign egy extra monoszacharid-csoportot tartalmaz, ami vagy GalNAc (A) vagy Gal (B). A genetikai
htteret egy glikoziltranszferz enzim allljei adjk: a 0 vrcsoport esetn egy ideltti stop kodon miatt nem
keletkezik aktv enzim. Az A- s B-izoenzim 4 aminosavban klnbzik 354-bl, aminek eltr szubsztrtspecifits
lesz a kvetkezmnye.

10.13. bra: Az AB0 vrcsoport antignek

10.5. A cukorkd s jelentsge


A cukrok biolgiai szerepvel foglalkoz glikobiolgia (a biokmia egy ga) a renesznszt li, ksznheten
annak a felismersnek, hogy a glikokonjugtumok monoszacharid egysgei vltozatossguk folytn biolgiai

254

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

Sznhidrtok

informcit hordozhatnak ezt nevezik manapsg cukorkdnak. Az informcitartalom mretre egy plda:
20 fle monoszacharidbl 6,4 107 hexamert (ez a glikoproteinek oligoszacharid-csoportjainak tlagos monomer
szma) lehet alkotni.
Az oligoszacharid-csoportoknak szerepk lehet a fehrjk intracellulris clbajuttatsban (targeting), a sejt-sejt
kapcsolatok kialaktsban, a sejt- s szveti differencildsban s ltalban az extracellulris jeltovbbt
rendszerekben.
A cukorkd megfejtst az tette lehetv, hogy az oligoszacharid-csoportokat szekvenlni lehet, azaz a
glikoproteineken (glikolipideken) a cukoregysgek sorrendjt, elgazsait meg lehet hatrozni. A szekvenls
alapja, hogy az olioszacharidokat specilis N- s O-glikozid specifikus glikozilz enzimekkel le lehet hastani a
glikokonjugtumokrl. A hidroliztum komponensei szeparls utn tmegspektrometrival azonosthatk. Az
10.14. bra egy tmegspektrogramot mutat be (a 7 s 19 monomer kztti mret oligoszacharidok tmegt s
sszettelt is feltntettk). Egy organizmus teljes cukorkszletvel, belertve az glikroproteinek glikn-csoportjait
is, a rendszerbiolgia rsze, a glikomika foglalkozik.

10.14. bra: Oligoszacharidok analzise tmegspektrometrival


A cukorkd szerept a specifikus sznhidrtkt fehrjken, a lektineken keresztl mutatjuk be.

10.5.1. Specifikus sznhidrtkt fehrjk: lektinek


Fontos tudatostanunk, hogy a lektinek nem glikoproteinek, hanem a glikoproteineken a sznhidrt-kdot felismer
fehrjk (nevket a latin legere, kivlasztani szbl kaptk). Legfontosabb szerepk a sejt-sejt, valamint a sejt s
az ECM kztti felismers kzvettse, azon kvl jeltovbbts klnbz szablyozsi tvonalakon. A fehrjkrl
lelg oligoszacharid-csoportoknak hatrozott trszerkezete van, amit a lektinek kthelye leolvas, azaz
specifikusan felismer. A felismersben a mr sokszor ismertetett msodlagos kterk jtszanak szerepet. Egyegy ilyen klcsnhats gyenge, de a lektinen egyrszt tbb glikn-kthely lehet, msrszt tbb lektin egyszerre
kzvett pldul egy sejt-sejt klcsnhatst, s rvnyesl a sok kicsi sokra megy elv, a szmos gyenge interakci
szinergikus mdon ers ktst eredmnyez. Nhny lektint a 10.3. tblzat sorol fel.
10.3. tblzat: Lektin fehrjk

255

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

Sznhidrtok

Sok lektin homotetramer, mint pldul a nvnyi eredet konkanavalin-A. A nvnyi lektinek szerepe nem
teljesen tisztzott (taln a rovarok elriasztsa a magok elfogyasztstl), de glikoprotein-specifitsukat ki lehet
hasznlni gliknok s glikokonjugtumok izollsra affinits-kromatogrfival.
A ricin magjban elfordul ricin az egyik legersebb fehrjemreg. A fl-letlis dzisa (LD50) 1,7 mg/felntt.
(A ricin kt, diszulfidhddal sszekttt lncbl ll. A B-lnc egy lektin, ami elsegti a fehrje sejtekbe jutst.
Az A-lnc egy rendkvl specifikus N-glikozidz, amely egyetlen adenint lehastva az eukarita riboszma 28S
RNS komponensrl inaktivlja a riboszmt. Az utbbi tulajdonsga magyarzza, hogy a RIP, azaz riboszma
inaktvil protin toxinok csaldjba tartozik)
A szelektinek Ca2+-kt sejtadhzis molekulk (CAM: cell adhesion molecule). Szerepkre szp plda a
vrlemezek (platelet) s endotl sejtek felsznn tallhat P-szelektinek (platelet-tpus) s L-szelektinek (leukocitatpus), melyek ketts kapcsolatot ltestenek a vrednyek endotlsejtjei s az rfal mentn grdl neutrofil
limfocitk sejtfelszni glikoproteinjeivel. Ez a klcsnhats, kiegszlve az integrin transzmembrn fehrjk sejtsejt klcsnhatsaival, gyullads szignl hatsra alakul ki, lelltja a kering fehrvrsejtet, amely aktv mozgssal
kiprseldik az endotlsejtek kztt (extravazci), hogy a fertzs helyn gyulladst okozzon.
A szelektinek terminlis szilsavat tartalmaz glikoproteinekhez ktdnek. A szilsav az n. szialil-Lewis-X
tetraszacharid antign (Neu5Ac(23)Gal(14)Fuc(13)GlcNAc) rsze. Ez az antign az tttre hajlamos
tumorsejtek felsznn is megjelenik, ezrt a szelektin-szilsav klcsnhats (lsd 10.15. bra) gtlsa gretes
gygyszerclpont.

10.15. bra: Egy szelektin s a szialil-Lewis-X antign komplexnek trszerkezete. A fehrjt szalaggal, a
ligandumot golykkal brzoltuk. A szilsav piros, a tbbi cukoregysg zld, a ligandumktsben rsztvev Ca2+
srga (PDB: 1G1R).
A fenti folyamat molekulris rszleteit (belertve a sejten belli molekulris trtnseket, a gnaktivcit, a
transzlcit, a citokinek kijutst a sejtbl, a citoszkeleton talakulst, a sejtfelszni CAM fehrjk kapcsoldst)
mutatja be a fggelkben megtekinthet Inner Life of a Cell cm 1. animci.

256

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

Sznhidrtok

A mannz-6-foszft egy fehrje lokalizcis szignl, a hordozja vgs soron a lizoszmba fog kerlni. A mannz6-foszft-receptor a fehrjk clbajuttatsban (protein targeting) fontos szerepet betlt organellum, a Golgikomplex membrnjban lokalizldik. A receptor extracitoplazmatikus domnje (amely a Golgi-komplex belseje
fel nz) s a cukorcsoport kztti klcsnhatst a 10.16. bra szemllteti. A Man-6-foszft megktsben egy
mangnionnak is szerepe van. Az brn feltntettk a cukorcsoport s a receptor ligandum-kt oldallncai kztt
kialakul H-hidakat. A lizoszmban a ligandum disszocil a receptorrl, mivel, a savany pH-n az egyik hisztidin
(His105) imidazol oldallnca protonldik, ezltal megsznik egy H-hd klcsnhats, ami az affinits cskkensvel
jr.

10.16. bra: A mannz-6-foszft receptor s a Man-6-foszft ligandum trszerkezete. A jobb oldalon


klcsnhatsi felszn rszletei lthatk (PDB: 1M6P)
Az influenzavrus a gazdasejtekhez a virlis hemagglutinin (HA) lektinen keresztl ktdik. A homotrimer HA
a membrnban tallhat glikoproteinek terminlis Neu5Ac(26)Gal(14)Glc oligoszacharid-csoportjt
(elssorban a terminlis szilsavat) ismeri fel (lsd 10.17. bra).
A vrusrszecske az RNS genom szaporodsa utn sejtmembrnnal krlvve kerl ki a sejtbl, s hogy jabb
sejteket fertzhessen, meg kell szabadulnia membrnkapcsolattl. Erre szolgl egy msik virlis fehrje, a
neuraminidz (NA), amely a szilsavat egy glikozidos ktssel lehastja a membrn glikoproteinekrl, ezltal a
vrusrszecske felszabadul. A neuraminidz inhibitorait (pldul Tamiflu) az influenza elleni gygyszerknt
hasznljk. Megemltjk, hogy a HA sznhidrt-specifitsnak a vrus fajspecifitsban is szerepe van: a H5N1
szerotpus (a rvidts a vrus szerotpusokban antitestekkel megklnbztethet HA s NA izoformkra utal)
madarakat fertz, mert a HA ms sznhidrtokat ismer fel.

257

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

Sznhidrtok

10.17. bra: Influenza vrus s a gazdasejt kapcsolata (A) s hemagglutinin fehrje szerkezete (B) (PDB:
1HGD)
A cukorkd sokoldal szerept a lektinek mkdsben a 10.18. bra foglalja ssze.

258

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

Sznhidrtok

10.18. bra: A lektinek s glikoproteinek szerepe sejt-sejt kapcsolatok s a sejtadhzi kialaktsban

259

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

11. fejezet - Lipidek s biomembrnok


(szerz: Nyitray Lszl)
A lipidek kpviselik a biomolekulk kmiailag legvltozatosabb csoportjt. Kzs jellemzjk, hogy mindegyikk
teljesen vagy dnten hidrofb/lipofil vegylet. Egy fontos alcsoportjuk van, amely egy molekuln bell hidrofb
s hidrofil tulajdonsggal is rendelkezik, vagyis amfipatikus (vagy amfifil; az amphis grgl mindkett). Ezek
a tpus molekulk kiemelten fontosak a biokmikus szmra, hiszen a kzjk tartoz foszfolipidek a
biomembrnok f alkotelemei. A lipidek nem polimerek, nem makromolekulk, de tbb tpusuk sszetett molekula,
melyek ptkvei, a biopolimerek kialakulsnl ltalnos kondenzcis reakcival kapcsoldnak ssze. Biolgiai
szerepk a tartalk tpanyagoktl, a biomembrnok felptsn t enzim kofaktorokig, vitaminokig s jeltviv
molekulkig terjed, teht igen sokrt. Tpusaikat a 11.1. tblzat mutatja be, egy-kt pldt is megemltve.
11.1. tblzat: A lipidek tpusai

11.1. Zsrsavak s neutrlis zsrok


Az energiaraktroz biomolekulk kz tartoznak a zsrsavak s a neutrlis zsrok. Az utbbiakban egy glicerinhez
hrom zsrsav molekula kapcsoldik szterktssel.
A zsrsavak 4-34 sznatombl ll alifs, nem elgaz, teltett vagy teltetlen karbonsavak (a ketts kts ltalban
cisz-pozciban van). A fontosabb zsrsavakat a 11.2. tblzat foglalja ssze. A szoksos nevezktan szerint a
karboxilcsoport sznatomja az 1-es, a lncvgz sznatom a legnagyobb szmot kapja, a teltetlen ktsek jele
(delta) s felsindexben van a teltetlen kts eltti sznatom szma. Pldul az olajsav szisztematikus elnevezse:
cisz-9-oktadekanot vagy szmokkal lerva 18:1(9). Ettl a nevezktantl eltren a tbbszrsen teltetlen
zsrsavaknl (PUFA: polyunsaturated fatty acids) a szmozs megfordul, a lncvgi metilcsoportnl kezddik,
amit grg abc utols betjvel, -val jellnek.
Fizikai tulajdonsgaik s ez elssorban a membrnalkot zsrsavak esetben fontos, ersen fggnek a lnchossztl
s a telitettsg (szaturci) mrtktl. A 18 sznatomszm teltett sztearinsav olvadspontja 69,6C, az ugyanolyan
sznszm, de egyszeresen teltetlen olajsav viszont 13,4C. A teltetlensg s a rvidebb lnchossz nveli a
zsrsavak oldkonysgt s a membrnok fluiditst.
rdekessgknt kiemeljk a tbbszrsen teltetlen zsrsavak (PUFA) jelentsgt az emberi tpllkozsban. Az
n. omega-3 (az -pozcitl szmtott els kettskts a lncvgi metiltl szmtott 3. sznatom utn van) s az
omega-6 PUFA esszencilis zsrsavak, mivel a humn genombl hinyoznak a szintziskhz szksges egyes
fehrjk gnjei, ezrt ezeket a zsrsavakat kszen, a tpllkkal kell felvennnk. Az omega-3 PUFA linolnsavbl
(ALA, 18:3(9,12,15) (lsd 11.2. tblzat) szintetizldik kt msik omega-3 PUFA, az eiokozapentnsav (EPA;
szisztematikus rvidtssel: 20:5(5,8,11,14,17)) s a dokozahexansav (DHA; 22:6(4,7,10,13,16,19)). A6-PUFA-k
kz tartozik a linolsav (18:2(9,12)) s az arachidonsav (20:4(5,8,11,14)).

260

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

Lipidek s biomembrnok

Szmos vizsglat azt mutatja, hogy az omega-6 s az omega-3 PUFA-k arnya az elfogyasztott telekben kihat az
egszsgi llapotra. Minl jobban eltoldik ez az arny az omega-6 zsrok fel, annl magasabb a kardiovaszkulris
betegsgek kialakulsnak veszlye. Az optimlis arny 1:1 s 4:1 kztt van, viszont az tradicionlis eurpai s
amerikai tkezsnl ez az arny 10:1 s 30:1 kztt van. A mediterrn konyha telei (olivaolaj, halolaj) viszont
tbb EPA-t s DHA-t tartalmaznak, ami kedvez lettani hats.
11.2. tblzat: Nhny fontosabb zsrsav

A trigliceridek (neutrlis zsrok) a glicerin mindhrom alkoholos hidroxiljn szterestett szrmazkai, az llatok
s sok nvny (olajos magvak) legnagyobb mennyisgben rendelkezsre ll energiaraktroz vegyletei. A
legtbb triglicerid kevert, azaz hromfle zsrsavat tartalmaz (lsd 11.1. bra).
Mi a zsrok (s olajok) elnye a poliszacharid energiaraktroz vegyletekkel szemben? Egyrszt, mivel
redukltabbak, tbb energit lehet kinyerni bellk a sejtlgzs sorn (a zsr energiatartalma: 37 kJ/g, a sznhidrt:
17 kJ/g). Msrszt hidrofbok rvn nincs hidrtburkuk, kvetkezskppen a trolsuk kevesebb vizet ignyel (1
g glikogn 2 g vizet vesz fel). Ezrt az emlsk sokkal tbbet tudnak trolni zsrbl, mint sznhidrtbl (egy nem
tlslyos ember 15-20 kg zsrt hordoz, amely tbb hnapra elegend energit trol, mg a mj s izom
sznhidrtraktraiban csak egy napra elegend tartalk van).
Emltsnk meg a trigliceridek kapcsn is egy fontos tpllkozsbiolgiai tnyt. A zsrokat s olajokat egyes
esetekben az avasods megakadlyozsa, ms esetekben az olvadsi pont emelse rdekben (a margarin ezrt
szilrd, holott nvnyi olajokat tartalmaz) rszlegesen hidrognezik, mieltt kikerlnek az zletek polcaira.
Nhny teltetlen kts reduklsa mellett a kellemetlen mellkreakci, a cisz-kettsktsek transz-teltetlen
ktss alakulsa, ugyanis ezek a mdostott zsrok szintn kardiovaszkulris betegsgek kialakulshoz vezethetnek.
Negatv hatsukat tbbek kztt azzal fejtik ki, hogy nvelik a vrben a rossz koleszterinszllt lipoprotein, az
LDL (low density lipoprotein) mennyisgt a j koleszterinszllt HDL (high density lipoprotein) rovsra. A
fast food elksztshez hasznlt hidrognezett olajok is a fenti oknl fogva szerepelnek a kerlend lelmiszerek
listjn.

261

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

Lipidek s biomembrnok

11.1. bra: Zsrsavak s egy kevert triglicerid szerkezeti kplete s trszerkezete

11.2. Membrnalkot lipidek


A membrnalkot szerkezeti lipidek tpusait s sszettelt (a trigliceriddel sszevetve) a 11.2. bra mutatja.

11.2. bra: A trigliceridek, foszfolipidek s glikolipidek vzlatos szerkezete


Ahogy mr emltettk, a foszfolipidek s glikolipidekamfipatikus molekulk egy polrosfejirszhez kapcsoldik
a zsrsavaks a szfingozinapolros lnca. Ezek a Janus-arc molekulk, mint arrl mr korbban is rtunk (lsd
2.5.3. fejezet), kivlan alkalmasak membrn kettsrtegek ltrehozsra. Egy ilyen kettsrteg vzlatos rajzt
s egy membrnrszlet trszerkezeti modelljt mutatja be a 11.3. bra.

262

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

Lipidek s biomembrnok

11.3. bra: Membrn kettsrteg smja s trszerkezeti modellje

11.2.1. Glicerofoszfolipidek s szfingolipidek


A foszfolipidek ktfle vzon alakulnak ki, a glicerinen (glicerofoszfolipidek) s a szerkezetileg hasonl
szfingozinon (szfingo-foszfolipidek).
A membrnokban legnagyobb mennyisgben elfordul glicerofoszfolipidekben (ms nven foszfoglicertok)
a glicerint a C1-es s C2-es sznatomon tbbfle zsrsav, a C3-as sznatomon pedig egy foszft szteresti. Ez a
foszfatidsav, amely minor membrnkomponens, mivel a foszftcsoporthoz tbbnyire egy tovbbi molekula
kapcsoldhat szterktssel, kialaktva a teljes fejcsoportot. A leggyakoribb membrnalkot foszfoglicertok a
foszfatidil-szerin, foszfatidil-kolin, foszfatidil-etanolamin s a foszfatidil-inozitol. A kardiolipinben kt
foszfatidsavat egy glicerin kt ssze (lsd 11.4. bra). Ez a foszfolipid a mitokondrium bels membrn lipidjeinek
kzel 20%-t teszi ki (lsd 11.15. bra).

11.4. bra: Glicerofoszfolipidek szerkezeti kplete


A foszfatidil-kolin a membrnlipidek kztt a legnagyobb szzalkban fordul el, knnyen izollhat
tojssrgjbl. A foszfatidil-kolint lecitinnek is hvjk, de az valjban tbb foszfolipid keverke.
A 18 sznatomos aminoalkohol szfingozin C2-es atomjnak aminocsoportjhoz egy zsrsavacil-csoport kapcsoldik,
mg a C1-es sznen lev hidroxilhoz klnbz funkcis csoportok kapcsoldhatnak, tbbek kztt cukoregysgek
is (az mr egy glikolipid lesz). A klnbz szfingolipidek nevt s sszetevit a 11.3. tblzat foglalja ssze,
mg a vzszerkezetet s a szfingomielin trszerkezett 11.5. bra mutatja be
11.3. tblzat: Szfingolipid tpusok

263

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

Lipidek s biomembrnok

A ceramid szabadon ritkn fordul el, a tbbi szfingolipid szintzisnek kztes termke. A szfingomielinnek, a
foszfatidil-kolinhoz hasonlan (amihez a trszerkezete nagyon hasonlt) a fejcsoportban pozitv tltse is lehet, a
foszftcsoport negatv tltsn kvl. Nagy mennyisgben van jelen a mielinhvellyel rendelkez idegsejtek
membrnjban (innen ered a nevk is).

11.5. bra: A szfingolipidek vzszerkezete s a szfingomielin trszerkezete

11.2.2. Glikolipidek
A glikoszfingolipidek fejcsoportjn a cukoregysgek mindig a membrn kls oldala fel nznek, hasonlan a
glikoproteinek cukorcsoportjaihoz (lsd 10.4.3. fejezet).
A cerebrozidokban a cukoregysg az idegsejtek membrnjban galaktz, a tbbi sejttpusnl glkz. Nevezik
ket neutrlis glikolipideknek is, mivel a foszftcsoport hinya miatt a fejcsoporton nincs tlts. A gangliozidok
a legkomplexebb szfingolipidek, mivel oligoszacharid-csoportot tartalmaznak. A cukrok kztt mindig van
terminlis szilsav (a GM tpusokban egy). A GM2 gangliozidban pldul a szfingozinhoz egy tetraszacharid
kapcsoldik, s az gy ltrejv szfingolipid szisztematikus neve: -D-GalNAc-(14)-[-Neu5Ac-(23)]--DGal-(14)--D-Glc-(11)-N-oktadekanoilszfingozin (lsd 11.6. bra).
A glikoszfingolipidek ugyanazokat a vrcsoport antigneket hordozhatjk (pl. AB0), mint a glikoproteinek (lsd
10.4.3. fejezet).
A glikoszfingolipidek a membrn kls rtegben dsulnak fel, s nem csak szerkezeti szerepk van, hanem rszt
vehetnek jeltovbbtsi rendszerekben is. A gangliozidok sszettele jelents vltozson megy keresztl az
egyedfejlds sorn, s rdekes mdon a rkos sejtek felsznn is, akr diagnosztikus jelentsggel br specifikus
gangliozid mintzat jelenhet meg. Lebomlsuk hinya genetikai betegsghez vezethet plda erre az askenzi
zsidsg krben gyakori recesszv rklds Tay-Sachs betegsg, amit a gangliozid cukorcsoportjait lehast
egyik enzim, a hexzaminidz-A hinya vlt ki. Az idegsejtekben felhalmozdik a GM2 gangliozid, ami vgs
soron mentlis leplshez s hallhoz vezet.

264

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

Lipidek s biomembrnok

11.6. bra: GM2 gangliozid szerkezete. A tetraszacharid-csoport szerkezeti kplett (bal oldali keret) s a standard
smjt is brzoltuk (az ikonok lerst lsd 10.1. tblzat).
A lipopoliszacharidokban a cukoregysgek kzvetlenl zsrsavakhoz kapcsoldnak. Elssorban a Gram-negatv
baktriumok kls membrnjban fordulnak el. A gerinces immunrendszer antitesteket termel ellenk. Egyes
bakterilis lipopoliszacharidok lipid sszetevje endotoxinknt n. toxikus sokk szindrmt okozhat.

11.2.3. Koleszterin
A membrnalkot lipidek harmadik csoportjnak prominens kpviselje a koleszterin, egy szternvzas vegylet.
A szterolok kz tartozik, mivel a gyr 3-as sznatomjn egy hidroxilcsoport tallhat, amely a glicerofoszfolipidek
s szfingolipidek fejcsoportjval lphet nem-kovalens klcsnhatsba. A szteroid gyr 17-es sznatomjhoz egy
nyolc sznatomos alkillnc kapcsoldik. A szerkezetbl kvetkezik, hogy a membrn kettsrtegben a
zsrsavlncokkal prhuzamosan helyezkedik el (lsd 11.7. bra).
A koleszterin szerepe elssorban a membrn fluiditsnak cskkentse: minl nagyobb koncentrciban van
jelen (idegsejtekben ez akr 25% is lehet), annl kevsb flfolykony a membrn (lsd 11.5.1. fejezet), mivel
gtolja a zsrsavcsoportok szabad laterlis mozgst. Ezen kvl szmos szternvzas biomolekula (epesavak, Dvitamin, szteroid hormonok) elanyaga.
Kztudoms, hogy a vr magas koleszterinszintje (hiperkoleszterinmia) relmeszesedshez (ateroszklerzis),
s ezen keresztl klnbz kardiovaszkulris betegsgekhez vezethet. A magas koleszterinszintet okozhatja tlzott
koleszterin bevitel, vagy a koleszterin szintzisnek, szlltsnak illetve feldolgozsnak a zavara. Ez abban is
jelentkezik, hogy a koleszterint (rszben koleszterin-szter formjban) a mjbl az egyb szvetek fel szllt
LDL (low density lipoprotein) rszecskk mennyisge megnvekedik a vrben. A koleszterin s egyb lipidek
lerakdsa az artrik falban, n. ateroszklerotikus plakkok kialakulshoz, s egy immunfolyamat kvetkeztben
krnikus rfal gyulladshoz vezet.

265

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

Lipidek s biomembrnok

11.7. bra: A koleszterin szerkezete s elhelyezkedse a membrn kettsrtegben. sszehasonltskppen egy


foszfolipid (foszfatidil-kolin) trszerkezett is bemutatjuk
Ezeknek a betegsgeknek a kialakulsa megakadlyozhat gygyszeresen, elssorban a koleszterin bioszintzisben
kulcsszerepet jtsz enzim, az endoplazmatikus retikulum membrnjban tallhat HMG-CoA-reduktz (HMG:
3-hidroxi-3-metil-glutaril-) gtlsval. Ez az enzim a sok lpsbl ll anyagcseret egyik szablyozott enzime,
ezrt a kompetitv gtlsa hatkonyan cskkenti a vgtermk koleszterin mennyisgt. A gtlszerek, a termszetes
s szintetikus sztatinok igen hatkonyan cskkentik a vr koleszterinszintjt az enzim gtlsn keresztl (Ki rtkk
~1 nM).

11.2.4. terlipidek
Vgl szlnunk kell a membrnalkot lipidek egy klnleges csoportjrl, az terlipidekrl, amelyekben a zsrsavak
nem szter, hanem terktssel kapcsoldnak a glicerinhez. Az llatokban a plazmalogn a szvizomszvet
membrnjban van jelen nagy mennyisgben, a vrlemezke-akitvl faktor (PAF: platelet-activating factor)
pedig egy jeltovbbt citokin (lsd 11.8. bra).

266

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

Lipidek s biomembrnok

11.8. bra: A vrlemezke-aktivl faktor, egy terlipid szerkezete


Az extrm krlmnyek kztt l archekban (sbaktriumok) az terlipidek meghatroz membrnalkotk.
Ennek a valsznsthet oka, hogy az terkts a hidrolzissel szemben stabilabb (alacsony pH-n s magas
hmrskleten is) az szterktsnl. Az archekban elfordul terlipidekben a fejcsoporthoz az izoprn-szrmazk
fitnsav 20 sznatomos lncai kapcsoldnak, radsul difitanil-csoportknt kt glicerofoszftot sszekapcsolva
(ezrt az elnevezsk GDGT: glicerol-dialkil-glicerol-tetrater). Ez utbbi tnynek ksznhet, hogy sok archea
membrnja egyesrteg (monolayer), mivel egy GDGT ktszer olyan hossz, mint a kznsges glicerofoszfolipidek.
Az archea terlipidek felptst s az egyrteg membrn vzlatos sszehasonltst a kettsrteg membrnnal
a 11.9. bra mutatja be.

11.9. bra: terlipidek s foszfolipidek,valamint a bellk kialakul membrnok vzlatos felptse

11.3. Egyb lipidek: jeltviteli molekulk,


kofaktor, pigmentek
Szmos tovbbi lipid tallhat az l szervezetekben, melyek mkdhetnek jeltviteli molekulaknt, vitaminknt
kofaktor vagy antioxidns molekulk elanyagaknt s egyb feladatokat is betlthetnek (pigmentek,
elektronszlltk, anyagcsere intermedierek).

11.3.1. Jeltviteli lipidek


A lipidek egy rsze, mint mr jeleztk fentebb, jeltviteli molekulaknt mkdik. A foszfatidil-inozitol foszfolipid
ktszeresen foszforillt szrmazka (PIP2: foszfatidil-inozitol-4,5-biszfoszft; lsd 11.10. bra) a membrn
kettsrteg bels oldaln helyezkedik el, s a foszfolipz-C enzim hatsra kt jeltovbbt n. msodlagos hrviv
(second messenger) molekula keletkezik belle: a hidrofil inozitol-triszfoszft s a lipofil diacil-glicerol. Az
utbbi a protein-kinz C enzim allosztrikus aktivtora (lsd 17.3.2. fejezet). (A jeltovbbts tovbbi rszleteivel
ebben az e-knyvben nem foglalkozunk.).
Szintn a 11.10. brn tntettnk fel hrom, a 20 sznatomos teltetlen zsrsavbl, az arachidonsavbl
(20:4(5,8,11,14)) szintetizld eikozanoid lipidet (az eikosi grgl 20-at jelent): egy-egy prosztaglandint,

267

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

Lipidek s biomembrnok

tromboxnt s leukotrint. Ezek kzl a parakrin hormonok kzl a legszlesebb hatsuk a prosztaglandinoknak
van simaizom-sszehzds, alvs-brenlt ciklus, testhmrsklet emels (lz), gyullads s fjdalom kivlts,
hogy csak nhnyat emltsnk. A vrlemezkk ltal termelt tromboxnoknak szerepk van a vralvadsban, a
vrnyoms emelsben. A leukotrinek (f keletkezsi helykrl, a leukocitkrl kaptk a nevket) legfontosabb
szerepe a simaizom-kontrakci fokozsa, amely tlmkds esetn a tdhlyagocskkban asztms rohamhoz s
anafilaxis sokkhoz is vezethet.
rdemes megjegyeznnk, hogy a leggyakrabban hasznlt, fjdalom- s lzcsillapt, valamint gyulladsgtl
gygyszereink az eikozanoidok szintzisben kulcsszerepet betlt prosztaglandin-H2-szintz (ms nven
ciklooxigenz-1, COX1) enzimet gtoljk. Ezek kz az n. nem-szteroid gyulladsgtl gygyszerek (NSAID:
Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drug) kz tartozik pldul az aszpirin s az ibuprofn.

11.10. bra: Jeltviteli lipidek szerkezete. Az eiokozanoidok az arachidonsavbl keletkeznek.


Itt nem rszletezzk a sokfle szteroid hormont: nemi hormonok (sztrognek, tesztoszteron), vesekreg hormonok
(kortizonok, aldoszteron). Hatsmechanizmusukat ksbb trgyaljuk (lsd 18.3.4. fejezet).

11.3.2. Lipofil vitaminok s szrmazkaik


A lipofil vitaminokat, szrmazkaik s elanyagaik egy rszt a 11.11. bra mutatja be. A D-vitamin
(kolekalciferol) szterol, amit a brszvet egyes sejtjei szintetizlnak 7-dehidrokoleszterinbl a napsugrzsban
lev UV fny hatsra, de a tpllkkal is fel kell vennnk valamennyit a normlis Ca2+-homeosztzis rdekben.
Az izoprn szrmazk (izoprenoid vagy terpenoid) A-vitamin (retinol) a ltsreceptor rodopszin fehrje
kofaktornak, a retinalnak az elanyaga. A gerincesekben -karotnbl (egy karotenoid pigment, a srgarpa
sznanyaga) szintetizldik. A retinol oxidcis termke, a retinolsav az epitlsejtek differencildshoz szksges,
a gnexpresszira hat (lsd 18.3.4. fejezet).
Az E-vitamin (-tokoferol) s a K1-vitamin is egy szubsztitult aroms gyrbl s egy hidrofb izoprn lncbl
ll (lsd 11.11. bra). Az E-vitamin antioxidnsknt ismert (a vzoldkony C-vitaminhoz hasonlan), mg a
K1-vitamin a vralvadsban szerepet jtsz egyes fehrjk poszttranszlcis mdostshoz elengedhetetlen
kofaktor.

268

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

Lipidek s biomembrnok

11.11. bra: Lipid vitaminok

11.3.3. Kofaktorok, pigmentek egyb lipidek


Az ubikinon (koenzim-Q, CoQ10) a mitokondrium bels membrnjban mkd elektrontranszportlnc egyedli
lipid komponense. A plasztokinon hasonl szerepet tlt be a kloroplasztiszokban.
A dolikol (9-22 izoprn egysget s egy hidroxilcsoportot tartalmaz) aktivlt cukorrszeket kt a komplex
poliszacharidok, a bakterilis sejtfal, a glikoproteinek, glikolipidek szintzise sorn.
A pigmentek kzl a karotenoidok a legismertebbek (tetraterpenoidok, azaz ngy izoprn egysgbl llnak). A
mr emltett -karotnen kvl a srga xantofilek kzl a zeaxantint (nevt a kukorica latin nevrl kapta: Zea)
s a vrs likopint (a paradicsom, a csipkebogy sznanyaga) emltjk. A pigmentek intenzv sznket a delokalizlt
izoprn kettskts-rendszer knny gerjeszthetsgnek ksznhetik. Ezzel fgg ssze az is, hogy a pigmenteknek
fiziolgisan antioxidns hatsuk van.
Utolsnak a poliketideket (polifenolok) villantjuk fel. Tartozik ide antibiotikum (pldul a fehrjeszintzist gtl
tetraciklin), toxinok (pldul az Aspergillus gombk termelte karcinogn aflatoxinok) s sok nvnyi msodlagos
anyagcseretermk is, mint pldul a vrsborban is megtallhat, felttelezetten jtkony hats rezveratrol,
aminek a hatsmechanizmust intenzv kutatsok prbljk felderteni.
A felsorolt izoprenoid s poliketid lipideket a 11.12. bra mutatja be.

269

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

Lipidek s biomembrnok

11.12. bra: Nhny izoprenoid s poliketid lipid szerkezete

11.4. A lipidek vizsglati mdszerei


A lipidek biolgiai szerept, a vzoldhatatlansguk miatt nehzkesebb vizsglni, mint a hidrofil molekulkt.
Pedig a jelentsgk nagy, mivel a membrnok lipidsszettele vltozik a sejtek differencildsakor, kros
llapotokban (pldul rkos transzformci), vagy gygyszerek alkalmazsa sorn. Ezrt is fontos, hogy tisztban
legynk a vizsglati mdszereikkel. Az alaptechnikk annyiban trnek el a 6. fejezetben ismertetettektl, hogy
apolros molekulkkal kell dolgozni.
A lipidek kivonsa a homogenizlt szvetekbl, sejtekbl kloroform/metanol/vz keverkvel trtnik. Az sszetett
lipideknl foszfolipz enzimeket (lsd 11.13. bra) alkalmaznak az egyes komponensek sztdarabolsra.

11.13. bra: Glicerofoszfolipidek lebontsa foszfolipzokkal


Az emltett szeparcis eljrsokat tovbbi, nagyobb hatkonysg HPLC s/vagy gzkromatogrfis elvlaszts
kveti, majd az egyes lipidek azonostsra (a fehrjkhez s az oligoszacharidokhoz hasonlan) a
tmegspektrometria a legalkalmasabb s legpontosabb (Dalton felbonts) mdszer. A lipidek vizsglatnak
ltalnos smjt a 11.14. bra foglalja ssze.

270

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

Lipidek s biomembrnok

A klnbz tulajdonsg lipidek, lipidkomponensek sztvlasztsa leggyakrabban vkonyrteg (TLC: thin-layer


chromatography) vagy adszorpcis kromatogrfival trtnik, mindkt mdszerrel ltalban szilikagleken (a
papralap elvlasztst mr csak ritkn alkalmazzk). Mindkt kromatogrfis eljrsnl a polaritsuk fggvnyben
szeparldnak a lipidek.
A rendszerbiolgia j ga, a lipidomika a lipidek teljes kr vizsglatra trekszik. Clja, hogy feltrja a lipidek
fajtit, szveti illetve sejten belli lokalizcijukat, funkcijukat s klcsnhatsaikat, valamint az adatokat
adatbzisokba rendezze s elemezze sejt/szvet tpusok, beteg s egszsges lipidomok sszehasonltsval. Jelenleg
mr tbb mint 35 ezer biolgiai szereppel br lipidet tartalmaznak az ezzel foglalkoz adatbzisok. A humn
lipidom feltrsa mg folyamatban van - csak a vrplazmban eddig >600 lipidet azonostottak.

11.14. bra: Lipidek biokmiai vizsglatnak smja

11.5. Biomembrnok
A membrnok kialakulsnak (2.5.3. fejezet) s sszetevinek (11.2. fejezet) bemutatst kveten most ttekintjk
a biolgiai membrnok ltalnos sajtsgait, majd a membrnfehrjk tulajdonsgait s funkciit trgyaljuk rviden.

11.5.1. A biomembrnok ltalnos tulajdonsgai


A biolgiai membrnok alapvet tulajdonsgait az hatrozza meg, hogy foszfolipid kettsrteg alkotja ezeket.
A membrnok vastagsga 60-100 . Ez all kivtel csak az archek kztt van, amelyeknl elfordul terlipidekbl
felpl egyrteg sejtmembrn is (lsd 11.2.4. fejezet).
A membrnok lipidsszettele sejt specifikus, de jellegzetes klnbsget mutat a sejtmembrn (plazmamembrn)
s az organellumok membrnjainak sszettele is. Ezt tnteti fel egy patkny mjsejt esetben a 11.15. bra. Az
brbl az is kitnik, hogy a membrnok leggyakoribb alkotelemei a glicerofoszfolipidek.

271

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

Lipidek s biomembrnok

11.15. bra: Biomembrnok lipidsszettele


A membrn kettsrteg egyms fel nz apolros bels rsze kzel tjrhatatlan (impermebilis) a legtbb polros
molekula s fleg az ionok szmra. Ez all kivtel az oxign s szndioxid gz, s rszben a vzmolekulk (de
vannak olyan membrnok, amelyeken a vz is nagyrszt csak vzcsatornkon, aquaporin fehrjken keresztl
kzlekedik a membrn kt oldala kztt). Termszetesen az apolros molekulk (pldul szteroid hormonok)
szabadon tdiffundlnak a membrnokon. A kismolekulk (s ionok) permeabilitsa arnyos a vizes s apolros
oldszerben mrhet oldhatsguk arnyval (lsd 11.16. bra).

11.16. bra: A membrn kettsrteg permeabilitsa


A membrnok a lipideken kvl sok fehrjt is tartalmaznak (a lipid-fehrje arny 1:4 s 4:1 kztt vltozik).
Ezenkvl sznhidrtok (cukrok) is vannak a membrnokban, de kizrlag sszetett fehrjk (glikoproteinek)
vagy lipidek (glikolipidek) rszeknt.
Igen fontos tny, hogy a membrnok nem-kovalens, nszervezd struktrk, amelyek a komponenseikbl
minden kls energia bevitel nlkl sszellnak. Ez magyarzza njavt tulajdonsgukat is. A
membrnszervezds hajtereje a komponensek kmiai termszetbl add hidrofb effektus (lsd 2.5.3.
fejezet).
A membrnok aszimmetrikusak. A kettsrteget felpt lipidek megoszlsa a kls s bels molekularteg kztt
is valamelyest klnbz (lsd 11.17. bra), a membrnfehrjk azonban kivtel nlkl aszimmetrikusan gyazdnak
a membrnba (11.5. fejezet).

272

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

Lipidek s biomembrnok

11.17. bra: Foszfolipidek aszimmetrikus megoszlsa a membrn kettsrtegben


A membrnok flfolykony tulajdonsgak (1972-ben Singer s Nickolson dolgoztk ki az n. fluid mozaik
membrn modellt). Mskppen az is mondhatjuk, hogy a lipidek (s rszben a fehrjk) orientlt ktdimenzis
folyadkot kpeznek s ersen dinamikus tulajdonsgokkal rendelkeznek. Mit jelent ez? A membrn skjban, kt
dimenziban a molekulk viszonylag szabadon mozognak a hmozgs kvetkeztben, viszont a membrn kt
oldala kztt (flip-flop diffzi) ersen korltozott a mozgsuk.
A membrn fluiditst a lipidsszettel befolysolja, mint arrl mr korbbi is rtunk. A fluidits befolysolhat
a foszfolipidek zsrsavlncainak hosszval s teltettsgvel (ez a baktriumokra jellemez), illetve a koleszterin
mennyisgnek vltoztatsval (ez az llati sejtekre jellemz).
A sejtmembrnon bell kialakulhatnak eltr sszettel mikrodomnek, n. lipid tutajok, amelyeket fleg
koleszterin s szfingolipidek alkotnak, s specilis fehrjk (fleg receptorok) ktdnek hozzjuk.
A sejtmembrnok elektromosan polarizltak, a membrn bels oldala negatv tltstbblettel rendelkezik, ami
krlbell -60 mV feszltsget hoz ltre. Ezt a potencilklnbsget membrnpumpa fehrjk tartjk fenn (a
legfontosabb a Na+-K+-ATP-z) A membrnpotencil s vltozsa az alapja egyes transzportfolyamatoknak, a
membrnban lejtszd energiatranszdukcis folyamatoknak (pldul ATP-szintzis) s az erre szakosodott sejtek
ingerletvezetsnek is.

11.5.2. Membrnfehrjk s szerepk


A membrnfehrjk vagy begyazdnak a membrnba (integrns membrnfehrjk) vagy csak valamelyik
rteggel lpnek klcsnhatsba (perifris membrnfehrjk). Az integrns fehrjk kzl a transzmembrn
fehrjk szerepk szerint lehetnek receptorok, csatornafehrjk, pumpk (aktv transzport), enzimek s
energiatranszdukcira kpes motorfehrjk (ATP-szintz, bakterilis ostor motorfehrje komplexe). Az integrns
fehrjk a membrn merevsgt fokozzk.
rdemes felhvnunk a leend kutatk figyelmt arra, hogy a membrnfehrjk nagyfelbonts hromdimenzis
szerkezetrl s ez ltal rszletes mkdskrl jelenleg a tbbi fehrjecsoporthoz (globulris, fibrillris) kpest
jval kevesebb informci ll a rendelkezsnkre. Ennek egyik oka, hogy a membrnfehrjket nehezen lehet
kristlyostani, ezrt annak ellenre, hogy az sszes fehrje 20-30%-a ebbe a kategriba tartozik, az ismert atomi
felbonts trszerkezeteket trol adatbzisban (PDB: Protein Data Bank) az arnyuk csak ~0,1%. Tovbb az is
krdses, hogy a kristlyostott forma trszerkezete mennyire egyezik meg a membrn hidrofb kzegbe gyazott
funkcionlis trszerkezettel.

11.5.2.1. A membrnfehrjk szerkezeti tpusai


A perifris membrnfehrjk felszni polris oldallncaik a lipid kettsrteg fejcsoportjaival vagy integrns
membrnfehrjk kls polros felsznvel alaktanak ki hidrognhidakkal s ms elektrosztatikus ktsekkel

273

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

Lipidek s biomembrnok

klcsnhatst (pldaknt emltjk a mitokondrilis elektrontranszportlnc komponenst, a citokrm-c fehrjt).


A klcsnhats termszetbl addan ezeket a fehrjket a membrnokrl nagy koncentrcij soldattal (pl. 1
M NaCl) vagy a pH vltoztatsval oldatba lehet vinni.
Ezzel szemben az integrns membrnfehrjk csak detergensekkel vonhatk ki a membrnbl, mivel kzvetlen
klcsnhatsba lpnek a membrnok hidrofb rszvel. Tbb mdon kapcsoldhatnak a membrnnal: az egyik
lehetsg, az n. lipidhorgonnyal trtn kapcsolds. Ez lehet zsrsav (pl. palmitoil-csoport vagy farnezil-csoport)
vagy glikozil-foszfatidil-inozitol (GPI) horgony (lsd 11.18. bra)

11.18. bra: Membrnfehrjk lipidhorgony tpusai


Nhny integrns membrnfehrjt mr bemutattunk az 5.3. fejezetben. Lttuk, hogy a polipeptidlnc
transzmembrn rsze valamilyen szablyos msodlagos szerkezetet vesz fel (hogy az sszes potencilis flnc
hidrognhd kialakulhasson), s az esetek nagy tbbsgben egymssal klcsnhat amfipatikus -hlixek alakulnak
ki a hidrofb membrnkrnyezet fel nz oldallncok apolrosak, mg az egyms fel nz oldallncok polrosak.
Tbb -hlix egyttesen hidrofil csatornt tud kialaktani (lsd ksbb).
Lteznek, br jval kisebb szmban -szerkezet membrnfehrjk is, amelyekben legalbb 16, alternlva
polros s apolros aminosavakbl ll -lnc egy nyitott -hord szerkezetet hoz ltre. A baktriumok,
mitokondriumok s a kloroplasztiszok membrnjban a porinok hidrofil csatornkat alkotnak (lsd 5.3. fejezet
s 5.17. bra - 5.19. bra).
Szerkezeti rdekessgknt megjegyezzk mg, hogy a transzmembrn peptidszakaszok legyenek akr -hlixek,
akr -lncok membrnhoz rgztshez jelentsen hozzjrulnak a Trp s Tyr oldallncok, melyek hidrofb s
egyttal hidrofil karakter aroms oldallncaikkal egyszerre tudnak klcsnhatsba lpni a membrn foszfolipidek
polros fejcsoportjval s az apolros zsrsavlnccal is. Ezt bizonytja, hogy ezek az aminosavak szinte kizrlag
a kettsrteg kt kls szln csoportosulnak, mint azt a 11.19. bra mutatja egy a-heliklis (K+-csatorna) s egy
-hord szerkezet (foszfoporin) membrnfehrjnl.

274

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

Lipidek s biomembrnok

11.19. bra: Membrnfehrjk Trp s Tyr aminosavainak (piros sznnel) elhelyezkedse (PDB: 1BL8 s
1PHO)
Azt is megemltettk korbban, hogy a membrnon tvel peptidszakaszok az aminosavmaradkok jellegzetessge
miatt a szekvencikbl az n. hidroptis-index (s ms, jabban kifejlesztett bioinformatikai algoritmusok)
segtsgvel megjsolhatk (lsd 11.20. bra).

11.20. bra: Hidroptis-indexek s a bakteriorodopszin transzmembrn -hlixei (PDB: 2AT9)


Az integrns membrnfehrjk osztlyozsa trtnhet a membrnba trtn begyazdsuk (topolgia) alapjn.
A ht f osztlyukat a 11.21. bra mutatja be.
Az els kt osztlyba tartoz fehrjknek kizrlag egy transzmembrn hlixe van. Ide tartoznak a tirozin-kinz
receptorok, pldul a nvekedsi hormon vagy az EGF (epidermlis nvekedsi faktor) receptor. (Megjegyzend,
hogy ezek a receptorok a mkdsk sorn ltalban dimerizldnak, st az inzulin receptor ligandum nlkl is
kt lncbl ll). Nevket onnan kaptk, hogy enzimaktivitssal is rendelkeznek - foszforilcsoportot kpesek ATPrl vagy a sajt lncaikra (autofoszforilci) vagy valamilyen clfehrje tirozin oldallncaira tvinni, s ez ltal
az aktivitsukat szablyozni (lsd 17.3.1. fejezet).

275

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

Lipidek s biomembrnok

11.21. bra: Az integrns membrnfehrjk osztlyozsa. (A III tpusnl a ht memrnhlixbl csak t ltszik)
A III-as osztly a legnpesebb ide tartoznak a ht transzmembrn -hlixet tartalmaz, zmkben
receptorfehrjk (lsd 11.22. bra).
Az emberben kzel 800 klnbz G-fehrje kapcsolt receptor (GPCR, ms nven 7TM receptor) mkdik. A
ltsrecepcirt felels rodopszin trszerkezett, a hozz kapcsolt szablyozfehrjvel az n. heteotrimer Gfehrjk kz tartoz transzducinnal egytt a 11.22. bra mutatja be. Ltszik az brn a ht transzmembrn hlix
kz bekeld kofaktor, a retinal, s az is, hogy a transzducin kt lipidhorgonnyal is kapcsoldik a membrnhoz.

11.22. bra: A rodopszin s a transzducin komplexnek szerkezete (PDB: 1GOT). A rodopszin ht


transzmembrn -hlixt klnbz sznek jellik. A transzducin egy heterotrimer G-fehrje, a hrom alegysge

276

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

Lipidek s biomembrnok

piros, kk s srga (az -alegysghez ktd GTP goly modellben ltszik). Az - s a g-alegysgek
membrnhorgonnyal kapcsoldnak a membrnhoz is
A IV-es tpus integrns membrnfehrjk tbb alegysgbl szrmaz transzmembrn -hlixei
membrncsatornt alkotnak. Ebbe az osztlyba tartozik pldul tbbek kztt az ideg-izom ingerletttevdst
kzvett nikotin-szenzitv acetilkolin-receptor (nAcCoA-receptor; lsd 11.23. bra).

11.23. bra: A nikotin-szenzitv acetilkolin-receptor trszerkezete (PDB: 2BG9)


A ligandum-fgg kapuz ioncsatorna receptorok kz tartoz 268 kDa-os membrnfehrje alegysgszerkezete
2, teht heteropentamer, s a ngy -hlixet tartalmaz transzmembrn domnek egyttesen alaktjk ki az
acetilkolin-ktds hatsra kinyl csatornt, amit az 11.23. bra bal oldaln fellnzetben ltunk. Az acetilkolin
a fleg -lemezes szerkezet extracellulris domneken bell a kt a alegysghez kt.
A kvetkez kt osztlyba valamilyen membrnhorgonnyal illetve azon kvl transzmembrn hlixszel is
rendelkez membrnfehrjk tartoznak. A lipidhorgonyokat mr bemutattuk (lsd 11.18. bra). Vannak olyan
integrns membrnfehrjk is, melyek -hlixei csak az egyik foszfolipid rtegbe merlnek be (hlixhorgony).
Ebbe az osztlyba tartoznak tbbek kztt a lipidek metabolizmusban rsztvev egyes enzimek. Pldaknt az
eikozanoidok (lsd 11.3.1. fejezet) szintzisben kulcsszerepet jtsz, farmakobiokmiai szempontbl fontos
enzimet, a prosztaglandin-H2-szintzt emltjk, s bemutatjuk a szerkezett is (lsd 11.24. bra). A membrnba
merl hlixeken keresztl kialakul a fehrjben egy hidrofb csatorna, ami elvezet az aktv centrumig, s rajta
keresztl a szubsztrt arachidonsav kzvetlenl a lipidrtegbl diffundlhat az enzim aktv helyhez. Az aszpirin
s az ibuprofn hatanyaga ezt a csatornt blokkolja (lsd 11.3.1. fejezet).

11.24. bra: A prosztaglandin-H2-szintz enzim trszerkezete. A krrel jellt hidrofb csatorna aljn van az
enzim aktv helye. A csatornt eltorlaszol inhibitor molekula piros (PDB: 1PTH)

277

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

Lipidek s biomembrnok

Vgl a VII-as tpusba (ez a 11.21. bra nem szerepel) tartoznak a mr emltett transzmembrn -hord szerkezet
csatornafehrjk (lsd pldul a 11.19. bra).

11.5.2.2. A membrnfehrjk funkcionlis tpusai: pumpk s


transzporterek
Funkcionlis szempontbl a membrnfehrjk lehetnek pumpk, transzporterek, csatornafehrjk, kapuzcsatornk, receptorok, enzimek s energiatranszdukcira kpes fehrjk (ATP-szintz, bakterilis ostor
motorfehrje komplexe). Ebben a fejezetben csak felvillantunk nhny pldt, mkdsk rszleteirl az elektronikus
biokmia knyv egy ksbbi ktetben lesz sz (az energiatranszdukcira kpes motorfehrjket s a
jeltovbbtsban szerepl receptorokat is csak ott fogjuk trgyalni).
Kezdjk a bemutatst a membrnon keresztl trtn anyagforgalmat lebonyolt fehrjkkel (lsd 11.25. bra).
Az anyagforgalmat tekintve beszlhetnk aktv s passzv transzportrl. Az aktv transzport energiaforrsa az
ATP (ATP-z pumpk) vagy a membrn kt oldala kztt fennll elektrokmiai potencilklnbsg (msodlagos
aktv transzporterek). A passzv transzport trtnhet egyszer diffzival vagy facilitlt diffzival, amit
transzporter (carrier: szlltfehrje, vagy msik elnevezsk a permez) fehrjk kzvettenek. Megjegyzend,
hogy a permezok lehetnek msodlagos aktv transzporterek is Az ionok mozgsa az alacsonyabb koncentrcij
membrnoldal fel trtnhet n. ionofrokkal (lipofil, ionkt molekulk) vagy membrncsatornkon, legtbbszr
szablyozott, n. kapuzottioncsatornkon keresztl (ez utbbiak egyttal receptorok is, mint pldul a bemutatott
acetilkolin-receptor).
A membrncsatornk kapcsn fontos megjegyeznnk, hogy az traml ion vagy kismolekula nem telti ket,
ellenttben a pumpkkal s a transzporter fehrjkkel, melyekhez ligandumok ktdnek. Ennlfogva a szllt- s
pumpafehrje telthetk (mskppen fogalmazva, a csatornn keresztli mozgs sebessge egyenesen arnyos az
ion vagy kismolekula koncentrcijval).
A membrnfehrjk ltal kzvettett transzport a szlltand molekula/ion irnya alapjn lehet: uniport, szimport
s antiport (lsd 11.25. bra).

11.25. bra: A membrnokon keresztl trtn anyagramls s a transzportfehrjk tpusai.


Rviden bevezetjk a transzportfolyamatok termodinamikai httert. A membrn kt oldala kztt, ha egy tlts
nlkli molekula koncentrcijban klnbsg van, akkor a kt oldal kztti szabadentalpia klnbsg:

278

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

Lipidek s biomembrnok

11.1. egyenlet

Ha tltssel rendelkez rszecskrl vagy ionrl van sz, akkor a koncentrciklnbsg kiegszl az elektorkmiai
potencillal (membrnpotencil),

11.2. egyenlet

ahol a Z a transzportld rszecske tltse, F a Faraday lland (96,5 kJV-1mol-1). A transzport aktv, ha a G
pozitv, passzv ha a G negatv.
Az ATP-z pumpk szerepe tbbek kztt a minden sejtre jellemz membrnpotencil kialaktsa, a kiemelkeden
fontos szablyoz ion, a Ca2+ intracellulris koncentrcijnak alacsony szinten tartsa, valamint egyes kismolekulk
mozgatsa a membrn kt oldala kztt a koncentrcigradienssel szemben.
(rdemes itt egy rvid kitrt tennnk s feltenni a krdst, hogy honnan eredhet a Ca2+ kiemelt szerepe a molekulris
szint szablyozsban? Az evolcinak mr felteheten a korai szakaszban alapvet szerepet kaptak a foszftion
tartalm nukleotidok s nukleinsavak. A sejtek krnyezetben gyakorlatilag mindentt elfordul kalciumion
jelenlte miatt felmerlt viszont egy szervetlen kmiai problma: a kalcium-foszft s igen rossz oldkonysga.
Ezrt a sejteknek ki kellett tallni valamilyen mechanizmust, hogy eltvoltsk a sejten belli Ca2+-ot. A ma l
sejtekben az intracellulris Ca2+ koncentrci ~10-7 M, ami a Ca2+-pumpk mkdsnek ksznhet. A
Ca2+-regulcihoz ezek utn mr csak annyi kellett, hogy megjelenjenek szablyozottan nyithat Ca2+-csatornk
a membrnban, a sejten bell pedig a megemelkedett Ca2+-koncentrcira vlaszolni kpes fehrjk ez utbbiak
kz tartozik a kalmodulin (lsd 5.9. bra).)
Az ATP-z pumpk hrom f csaldja kzl az n. P-tpus Ca2+-pumpt s egy n. ABC-transzportert mutatunk
be rviden. A P-tpus ATP-z pumpk kz tartozik a membrnpotencilt fenntart K+-Na+-ATP-z membrnfehrje
is (egy ATP-t felhasznlva antiporterknt a sejt belsejbl 3 ntriumion pumpl ki s egyidejleg 2 kliumiont
pumpl be a sejtbe).
A pumpk mkdst (de a permezok s rszben a kapuz ioncsatornkt is) egy vzlatos szerkezeti brval lehet
szemlltetni (lsd 11.26. bra). Ezek szerint a membrnfehrje kt konformcis llapotban lehet, gy, hogy a
szlltand ion vagy molekula szmra hol a membrn egyik, hol a msik oldala fel van ktdsi illetve tjrsi
lehetsg. A kt llapot kztt, aktv transzport esetn az ATP-bl szrmaz szabadentalpia fordtdik a konformci
tbillentsre gy, hogy az ion vagy molekula a nagyobb koncentrci fel disszocilhasson a pumprl.

11.26. bra: A membrntranszport fehrjk mkdsnek ltalnos smja


A vzizmok szarkoplazmatikus retikulumban lokalizlt SERCA (sarcoplasmic reticuluum Ca2+ ATPase)
Ca2+-pumpa trszerkezett a 11.27. brn, mg a vzlatos mkdst a 11.28. bra mutatja be.

279

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

Lipidek s biomembrnok

11.27. bra: A SERCA Ca2+-pumpa trszerkezete (PDB: 1SU4)


A fehrje ngy szerkezeti-funkcionlis domnjnek egyttmkdse eredmnyezi az egy ATP hidrolzisbl
szrmaz energival a 2 kalciumion kipumplst. A reakci kzben tmenetileg az ATP-bl lehasad foszftion
egy Asp351-es oldallncra kerl kovalens ktssel, ezrt hvjk ezeket a pumpkat P-tpusnak. Anlkl, hogy a
rszletekbe belemennnk, az E1 s E2 llapot felel meg az elbb ismertetett ltalnos sma kt konformcijnak,
amit az ATP-kts s hidrolzis, valamint az ADP disszocici s a kovalensen kttt foszft hidrolzise
kapcsolgat. A 11.27. brn lthat trszerkezet az E1(Ca2+)2 llapotnak felel meg, amikor a transzmembrn
domn a magasabb kalciumion koncentrci oldalrl kti az iont.

11.28. bra: A Ca2+-pumpa ATP-z mkdsnek smja


Az ABC-transzporterek (nevket arrl kaptk, hogy tipikus ATP-kt domnjk van; ABC: ATP Binding
Cassette). Biolgiai jelentsgket elssorban a pumpacsald egyes tagjainak n. multidrog-rezisztencit okoz

280

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

Lipidek s biomembrnok

szerepnek ksznhetik. A tumorsejtek elg gyorsan rezisztenss tudnak vlni citotoxikumokkal szemben. Kiderlt,
hogy a jelensg molekulris htterben egy MDR (multidrog resistance) nev ATP-z membrnfehrje
tltermeldse felels. Ezek a fehrjk meglepen szles ligandum-spektrummal rendelkeznek, s pldul a sejt
ltal sosem ltott gygyszereket is, mint xenobiotikumokat (a sejt szmra idegen molekula) ki tudjk pumplni.
Fiziolgisan a csald tagjai sok ms (endogn s exogn) molekula transzportjban is szerepet jtszanak. Kt
szerkezeti llapotukat (nyitott s zrt) a 11.29. bra mutatja be.

11.29. bra: Egy ABC-transzporter pumpafehrje kt szerkezeti llapota (PDB:3B60, 3B5W)


A szintn energiaignyes msodlagos transzporterek kzl pldnk a laktz-permez. Ez a membrnfehrje
vgzi az E. coli baktrium krnyezetbl a laktz felvtelt a sejtek bels membrnjn keresztl az n. protonhajter potencilis energijt felhasznlva (facilitlt transzport). A protongradienst az aerob sejtlgzs sorn a
membrnban tallhat elektrontranszportlnc komponensei hozzk ltre (a folyamatot rszletesen az e-knyv
msodik ktetnek anyagcsere fejezeteiben trgyaljuk). A laktz-permez teht egy szimporter (laktz s protonok
prhuzamos transzportja), melynek kifel s befel nyitott konformcis llapott a 11.30. bra mutatja. A
periplazma oldal felli extra hidrognionok az brn is feltntetett egyik Glu oldallncot protonljk, majd a
permez kti a szlltand cukor ligandumot s tfordul a citoplazma fel. Ekkor a protonlt Glu kzelebb kerl
egy Arg oldallnchoz (az brn szintn feltntettk), ami elsegti, hogy leadja a protont s ezzel a konformcis
egyensly jbl a kifel nyitott llapot fel toldik vissza.

11.30. bra: A laktz-permez msodlagos aktv transzporter kt trszerkezeti llapota (PDB: 2Y5Y). Az
brn a laktz ligandum piros, a konformcis tmenetet befolysol Glu s Arg oldallncok zldek.
A legtbb msodlagos transzporter, a laktz-permezhoz hasonlan 12 membrnhlixbl ll, amelyek az evolci
sorn gnduplikcival alakultak ki egy 6 membrnhlixet tartalmaz fehrjbl. Az si csald igen sokrt

281

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

Lipidek s biomembrnok

feladatot lt el, a klibaktriumban pldul a 4000 gnbl 160 msodlagos transzporter funkcit betlt fehrjt
kdol.

282

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

12. fejezet - Nukleinsavak


(szerz: Pl Gbor)
A fehrjk mellett a nukleinsavak jelentik az l szervezet msik alapvet makromolekula tpust. A nukleinsavak
kzponti szerepet jtszanak az rkld biolgiai informci trolsban s fehrjkbe trtn kifejezsben.
Hossz, rgs, buktatkkal neheztett t vezetett odig, hogy a kutatk vgl felismerjk a nukleinsavaknak ezt a
meghatroz szerept. Ebben a fejezetben hrom f krdskrt tekintnk t. Megismerkednk azzal, hogyan sikerlt
feltrni a nukleinsavak alapvet kmiai felptst, felidznk nhny meghatroz ksrletet, amelyek igazoltk,
hogy a DNS az rkt anyag, s megismerkednk a DNS trszerkezetvel.

12.1. A nukleinsavak kmiai felptse


A nukleinsavak felptsvel kapcsolatos els eredmnyek Friedrich Miescher nmet orvos-kmikus nevhez
fzdnek, aki 1868 krl igyekezett meghatrozni a sejtmag kmiai sszettelt. Vizsglathoz fehrvrsejteket
akart hasznlni, mivel ezek magja a sejt mrethez kpest nagy. Sejtizoll mdszerek hjn a szervezetre bzta a
fehrvrsejtek dstst: mintnak gennyet hasznlt, mivel abban nagyon sok az elpusztult fehrvrsejt. Kimutatta,
hogy a mintban egy savas, foszfor-tartalm anyag van. Ezt ksbb nukleinsavnak neveztk el. Ksbb lazac
hmivarsejtekbl ugyanilyen anyagot izollt.
A nukleinsavak kmiai sszettelnek megbzhat azonostsa azonban csak az 1950-es vek elejre fejezdtt
be elssorban Phoebus Levene s Alexander Todd munkja nyomn.
Levene azonostotta a nukleinsavakban szerepl ribzt, illetve dezoxiribzt, valamint a bzisokat, s tisztzta ezek
egymshoz kapcsoldsnak mdjt is. Ugyanakkor bevezetett egy olyan tves elkpzelst, a tetranukleotid
hipotzist, amely sokig visszavetette a nukleinsavak vals szerepnek kidertst. A tetranukleotid hipotzis
szerint a nukleinsavak ngy monomerbl ll egysgekben lteznek. Minden ilyen tetranukleotidban ngyfle
monomer van jelen. A nukleinsavak vals, lineris polimer szerkezett vgl Levene munkjra tmaszkodva
Todd trta fel.
A fehrjk kmiai felptsnek feldertsnl az Emil Fischer ltal alkalmazott savas hidrolzis volt a kulcstechnika.
A nukleinsavaknl is ugyanezzel prblkoztak a kutatk, de a fehrjknl tapasztaltakhoz kpest a nukleinsavak
esetben nehezebben rtelmezhet eredmnyt kaptak. A fehrjknl a savas hidrolzis oligopeptideket, s vgs
soron aminosavakat eredmnyezett, s viszonylag egyszer volt bebizonytani, hogy a fehrjk aminosavak
polimerei. A nukleinsavak esetben azonban a hidrolzis krlmnyeitl fggen hol ilyen, hol olyan egyszerbbsszetettebb ptegysgeket kaptak az albbiak szerint.
Durva krlmnyeket (ersen savas pH, magas hmrsklet, hossz id) alkalmazva teljes savas hidrolzist
tudtak elrni, amelynek vgeredmnye foszforsav, egy t-sznatomos cukor, s egy nitrogn tartalm gyenge
bzis volt 1:1:1 mlarnyban (lsd 12.1. bra, fels panel). Ezekbl a vizsglatokbl kiderlt, hogy ktfle
nukleinsav van. Az egyikben a pentz ribz, ezrt ezt ribonukleinsavnak (RNS) neveztk el, a msikban
dezoxiribz, ezrt ezt dezoxiribonukleinsavnak (DNS) neveztk el.
Amennyiben a hidrolzist az elznl kevsb durva, de azrt erlyes krlmnyek kztt hajtottk vgre, 1:1
arnyban foszforsavat, s egy sszetett vegylet tpust, nukleozidot kaptak, amelyben egy cukor s egy bzis volt
kovalens ktssel sszektve (lsd 12.1. bra, kzps panel).

283

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

Nukleinsavak

12.1. bra: A nukleinsavak sszettel-analzise klnbz intenzits savas hidrolzissel


Vgl enyhe savas hidrolzis esetben klnbz sszettel nukleozid-foszftokat, vagyis nukleotidokat
kaptak, amelyekben a 3-fle vegylettpus, teht a pentz, a bzis s a foszforsav kovalensen kapcsoldott
egymshoz.
A modellt, ami a hrom eltr intenzits hidrolzis eredmnyeibl kvetkezett, a 12.2. bra mutatja.

12.2. bra: A hidrolzisek eredmnybl levont legegyszerbb modell a nukleinsavak kmiai szerkezetre
A legegyszerbb modell szerint teht a nukleinsavak lineris polimerek, amelyekben egy monoton cukorfoszft
gerinc minden cukor rszlethez 1-1 bzis kapcsoldik.

284

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

Nukleinsavak

A legegyszerbb modellben foszfodiszter ktsek tartjk ssze a szomszdos cukor rszeket. A modell
igazolsban dnt szerepe volt annak, hogy a savas hidrolzis helyett nukleinsav bont enzimek, teht nuklezok
hidrolzisnek eredmnyt is vizsgltk. Az enzimek specifikus mdon kpesek kmiai reakcikat katalizlni, gy
vlhet volt, hogy a savas hidrolzisnl szelektvebb hastsokat lehet velk elrni.
Valban, gy is trtnt. Amikor ugyanannak a DNS mintnak egyik rszt kgymregbl szrmaz foszfodiszterz
enzimmel kezeltk, akkor a termkek olyan nukleotidok voltak, amelyeken a foszftcsoportok rendre a cukor 5hidroxiljval voltak szter ktsben. Amikor azonban szarvasmarha lpbl izollt foszfodiszterzt alkalmaztak,
akkor olyan nukleotidok keletkeztek, amelyekben a cukor 3 hidroxiljt szterestette a foszforsav (lsd 12.3. bra).

12.3. bra: Enzimkatalizlt hidrolzis igazolja a nukleinsavak lineris, el nem gaz szerkezett
Nzzk meg rszletesebben a nukleinsavak egyes alkotvegyleteit. A nukleinsavak cukor rsze egy t-sznatomos
aldz. Az aldehid csoport csak a nyltlnc formn van jelen. A nukleinsavban a gyrs, furanz forma van jelen.
A csak a gyrs forma C1 sznatomjhoz kapcsold glikozidos-OH-helyzet, vagyis a gyr skjhoz kpest
azonos irnyban ll, mint a C4 sznatomhoz kapcsold CH2-OH csoport (lsd 12.4. bra).

12.4. bra: A nukleinsavak cukorrsze egy 5-sznatomos aldz (a kpen a ribz szerepel)
A bzis a csak a gyrs formban meglv glikozidos hidroxilcsoport lecserlsvel kapcsoldik a cukorhoz.
Emiatt a cukor stabilan gyrs formban rgzl, hiszen a hidroxil hinyban nem tud reverzibilisen felnylni
(lsd 12.5. bra).
A nukleinsavak monomer egysge, amelynek ismtelt beplsvel jn ltre a polimer, a nukleotid (lsd 12.5.
bra). A nukleinsavakban lv cukorrsz sznatomjainak szmozsa a cukrok ltalnos szmozst kveti, de a

285

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

Nukleinsavak

pozci egy vesszjelet is kap, ami megklnbzteti a cukorban lv sznatomokat a bzisban lvktl (mely
utbbiaknl nem alkalmazzk a vesszs jellst).

12.5. bra: A polimer nukleinsavak alapegysge a nukleotid


Az RNS-ben szerepl cukorrsz, a ribz mind a 3, mind a 2 sznatomjn hidroxilcsoportot hordoz. A DNS-ben
szerepl 2-dezoxiribz azonban a nevhez hven a 2 sznatomjn nem hordoz hidroxilt, azt egy hidrognatom
helyettesti (lsd 12.6. bra).

12.6. bra: Az RNS-alkot ribz s a DNS-alkot dezoxiribz


A ktst, amivel a nukleinsavakban a bzis a cukorhoz kapcsoldik, N-glikozidos ktsnek nevezzk. A bzis
rkli az eredeti glikozidos hidroxil -helyzett, ezrt ez egy -N-glikozidos kts (lsd 12.7. bra).

12.7. bra: A cukor s a bzis kztt -N-glikozidos kts van


A nukleinsavak kmiai felptsnek feldertsben a lgos hidrolzist is megprbltk. Meglepetsre kiderlt,
hogy az RNS bzis-katalizlt hidrolzissel gyorsan lebomlott, mg a DNS ellenllnak bizonyult (lsd 12.8. bra).

286

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

Nukleinsavak

12.8. bra: Az RNS lgos hidrolzise


Az RNS kmiai felptsnek feldertst htrltatta, hogy lgos hidrolzis utn a keletkezett nukleotid termkekben
a foszftcsoport vegyesen a 3 s a 2 hidroxilt szterestette, teht nem volt vilgos, hogy a kiindulsi anyagban
milyen volt a foszfodiszter ktsek elrendezdse.
Ma mr ismert tny, hogy az RNS a DNS-sel szemben azrt rzkeny bziskatalizlt hidrolzisre, mert
rendelkezik 2-OH csoporttal. Lgos kzegben az oldatban lv hidroxidionok protont vonnak el a 2-OH
csoporttl, amely gy ers nukleofil csoportt vlik, s molekuln belli tmadst intz a mellette lv, a 3-hidroxilt
szterest foszft foszforatomjn (lsd 12.8. bra). A reakci kztes termke egy olyan vegylet, amelynek ribz
csoportjt egyetlen foszforsav szteresti egyszerre a 2-, s a 3-hidroxilcsoporton. Ez a 2,3-ciklikus monofoszft
szrmazk bomlik fel vegyesen 2-monofoszft, illetve 3-monofoszft formra.
Az RNS esetben is enzimes hastsok termkeinek vizsglata igazolta, hogy a foszforsav a ribz 3- s 5hidroxiljait szteresti, s az egyes nukleotid egysgeket szablyos sorrendben, 3-5 foszfodiszter ktsek
kapcsoljk ssze. A 12.9. bra mutatja a DNS s az RNS lncot, kihangslyozva a 2-sznatom eltr
szubsztitcijt. Lthat, hogy mindkt vegylet lineris polimer, amelyben a cukorfoszft gerinc azonos
kapcsoldsi rendszerben alakul ki. Mindkt molekula egyedi tulajdonsgt a bzisok sorrendje jelenti.
Mindkt el nem gaz polimernek irnyultsga van. Az egyik vgen a ribz 5-, a msikon a 3-hidroxilcsoportja
tallhat. A lncnak teht van egy 5-vge, s egy 3-vge.

287

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

Nukleinsavak

12.9. bra: A nukleinsavak informcit hordoz molekulk, az informcit a bzisok sorrendje jelenti
Ezek utn trjnk r a bzisok ismertetsre. A DNS-ben s az RNS-ben elfordul bzisok kmiai felptse
ktfle heterociklusos szerves bzis szerkezetbl vezethet le, az egyik a pirimidin, a msik a purin (lsd 12.10.
bra). A pirimidin s a purin a nukleinsavak bzisainl ersebb bzisok. Mg ezek a bzisok semleges kmhatson
kpesek protont felvenni, a nukleinsavak bzisai fiziolgis pH-n nem vesznek fel protont. A purin vz egyes
atomjainak pirimidintl eltr szmozsi logikjt Emil Fischer vezette be. Ez a szmozs rkldik a nukleinsavak
bzisainl is.

12.10. bra: A nukleinsavakban tallhat bzisok pirimidin illetve purin szrmazkok


A heterociklusos vegyletek esetben a molekula eltr tautomer llapotokban fordulhat el. Az egyes tautomer
formk termodinamikai egyenslyban llnak egymssal, rendszerint csak az egyik forma dominl. Ezt a 12.11.
bra az RNS-alkot uracil bzis pldjn mutatja be.

12.11. bra: Az uracil tautomer llapotai


Amikor a nukleinsavak kmiai felptst feltrtk, mg nem volt megbzhat ismeret arra vonatkozan, hogy
mely tautomer formk a stabilabbak, teht ennek megfelelen melyek fordulnak el a legnagyobb arnyban. Mint
ksbb ltni fogjuk, a DNS kettsspirl szerkezeti modelljnek megalkotsa csak a helyes tautomer llapotok
alkalmazsval volt lehetsges.

288

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

Nukleinsavak

A 12.12. bra mutatja be az RNS-ben illetve a DNS-ben elfordul bzisokat azok stabil tautomer formjban.
Az bra jelzi, hogy ebben a formban a bzis egyes funkcis csoportjai milyen szerepet jtszanak hidrognhd
kts kialaktsa sorn. Az brn szerepltl eltr tautomer llapotok eltr hidrognhd mintzatokat jelentennek.

12.12. bra: A nukleinsav bzisok egyes csoportjai H-hidas klcsnhatsban kld, vagy fogad szerepet
jtszhatnak
A 12.1. tblzat sszefoglalva ismerteti a bzisok, nukleozidok s nukleotidok nevezktant mind az RNS,
mind a DNS tekintetben.
12.1. tblzat: Bzisok, nukleotidok, nukleozidok nevezktana

Az elnevezsek nknyesek, ugyanis a bzisok neve izollsukkal kapcsolatos. A guanint pldul elszr
madrrlkbl (guan), a timint pedig a csecsemmirigybl (timusz) izolltk.
A nevezktan elsajttsban gyelni kell arra, hogy a citozin bzis nevnek alakja hasonlt a guanozin s adenozin
nukleozidok nevnek alakjra.

289

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

Nukleinsavak

A kt purin bzis s a citozin egyarnt RNS- s DNS-alkot, mg az uracil csak RNS-ben, a timin pedig
csakDNS-ben fordul el. (Pontosabban bizonyos RNS-ek esetben az RNS-lncban lehet jelen timin, de az csak
az RNS szintzist kveten, teht utlagos kmiai mdosts eredmnyeknt jelenhet meg.)
Emiatt a nukleozidoknl a timidinnl sokszor lehagyjk a dezoxi eltagot. A timidin abban a ritkbb esetben kap
j nevet, amikor RNS alkotknt szerepel, mint klnlegesen mdosult nukleozid, illetve nukleotid. Ilyenkor a
ribotimidin nevet kapja.
A nukleotidok, lvn savas molekulk, rgies nven savknt is nevezhetk. Pl. az adenozin 5-monofoszft az
adenilsav. Az 5-monofoszft nukleotidok elnevezseit DNS illetve RNS tekintetben a 12.13. bra illetve a 12.14.
bra foglaljk ssze. A szerkezetek a semleges kmhats kzegben elfordul szabad nukleotidokat mutatjk
be, melyeken a foszft kt negatv tltst hordoz. A bzisok a legstabilabb tautomer szerkezetben szerepelnek. A
rzsasznnel kiemelt rszletek a megfelel nukleozidokat mutatjk. Az brkon szerepl, szmozst nem mutat
rvidtsek mindig felttelezik, hogy a foszft az 5 sznen van.

12.13. bra: DNS-alkot nukleotidok s nukleozidok

12.14. bra: RNS-alkot nukleotidok s nukleozidok


A nukleotidoknl meg kell nevezni a foszftok szmt s kapcsoldsi helyt. Ha pldul a foszft az adenozinon
az 5 pozciban van, akkor az elnevezs adenozin 5-monofoszft, 5-AMP.
Mivel a szabadon elfordul nukleotidoknl a foszft leggyakrabban az 5 helyen tallhat, ilyenkor ezt sokszor
elhagyjk (5AMP helyett csak AMP-t rnak) s csak akkor jelzik a foszftcsoport helyt, ha az nem az 5-hidroxilt
szteresti (lsd 12.15. bra).

290

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

Nukleinsavak

12.15. bra: A nukleotidok szmos pozcijn lehet foszftcsoport


Mind a DNS, mind pedig az RNS lncnak irnyultsga van, mely annak ksznhet, hogy a ribz, illetve a
dezoxiribz egy aszimmetrikus molekula. A lnc irnyt a ribz szubsztitult hidroxiljai szerint jellemezzk.
A lnc felrsnl az irnyt jellni kell! Ha nincs jellve, akkor megegyezs szerint a felrs 53 irnyt jelent.
A cukorfoszft gerinc mindkt nukleinsav esetben monoton jelleg. A vltozatossgot, az informcit a klnbz
bzisok egyms utni sorrendje jelenti (lsd 12.16. bra). Vegyk szre, hogy a fehrjknl a flncon az egymst
kvet aminosav oldallncok jelentik a specifikus informcit.

291

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

Nukleinsavak

12.16. bra: A nukleinsavaknak 5-3 irnyultsguk van


A bzissorend jellse trtnhet a cukorfoszft gerinc rszleteinek bemutatsa nlkl is, pldul a 12.17. brn
bemutatott mdon.

12.17. bra: A nukleinsav lnc sematikus brzolsa


A cukorfoszft gerinc lineris s monoton szerkezete miatt ugyanakkor egy nukleinsav jellemezhet pusztn a
bzisok egyms utni sorrendjvel, teht az gynevezett szekvencival is. Az albbi egyszerstseket vezettk be
lpsekben ahhoz, hogy szvegesen is egyszer legyen a szekvencit rgzteni. Az egyszersts hrom lpsben
trtnhet.
5-pApCpGpTpA-3
Ebben az esetben mg jelezzk a foszft-sztereket. A kvetkez egyszerstsi lpsben elhagyhatjuk a
nyilvnvalan jelenlv kztes foszfodiszter ktsek jellst:
5-pACGTA-3

292

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

Nukleinsavak

Tovbbi egyszerstsknt, ha egyetlen lnc van, akkor azt megegyezs szerint 5-vgtl 3-vg fel haladva rjuk
fel, gy a terminlisokat sem kell feltntetni, s elrjk a lehet legegyszerbb formt:
pACGTA
A terminlis foszftcsoportot (ha van) termszetesen ilyenkor is jelezni kell.

12.2. A nukleinsavak rkt szerepnek


bizonytsa
A kutatk szmra a huszadik szzad els felben mr ismertt vlt, hogy az l szervezetben a legklnbzbb
funkcikat fehrjk tltik be. Mr a monomer egysgek diverzitsa tekintetben is vilgos volt, hogy a fehrjk
kmiailag sokkal vltozatosabbak, mint a nukleinsavak. Az elsknt megismert enzimeknek radsul mindegyike
fehrje volt. Mindezek alapjn nem tnt ktsgesnek, hogy az a vlhetleg rendkvl komplex rendszer, amely
kpes a szervezetre vonatkoz biolgiai informci trolsra, s genercirl genercira trtn tadsra,
fehrjken alapul. Radsul a negyvenes vek kzepig elfogadott volt Levene hibs tetranukleotid hipotzise,
amely kizrta, hogy a DNS informcihordoz legyen. Az albbiakban hrom olyan ksrletet tekintnk t, amelyek
az rkletes informci tadsnak mikntjt kutattk.

12.2.1. A Griffith-ksrlet
Frederick Griffith angol bakteriolgus a bakterilis tdgyullads egyik krokozjval, a Streptococcus
pneumoniae-val ksrletezett. Az emltett baktriumot ki lehetett tenyszteni tdgyulladsos betegek szervezetbl.
Tbb eltr trzset is kitenysztettek, amelyeket gynevezett szerolgiai tesztekkel, illetve az agar lemezen
szaporod baktriumok ltal ltrehozott telepek eltr morfolgija alapjn lehetett azonostani. A trzsek kztt
volt betegsget okoz (virulens) gynevezett S-trzs, ami sima felszn (smooth) telepeket kpezett, s betegsget
nem okoz (nem-virulens) R-trzs, ami durva felszn (rough) telepeket kpzett. Ismeretes volt, hogy az S-trzs
egy poliszacharid-alap tokot hoz ltre, mg az R-trzs nem rendelkezik ilyen tokkal. A kt trzs termszetesen
genercirl genercira rktette ezt a tulajdonsgt. Az akkori ismeretek szerint ezek a tulajdonsgok
megvltoztathatatlan sajtjai voltak ezeknek a trzseknek. Griffith azt vizsglta, hogy ez valban gy van-e, vagy
esetleg a kt trzs egymsba alakulhat.
Amikor Griffith az S-trzzsel fertztt egereket, az egerek elpusztultak (lsd 12.18. bra). Ma mr tudjuk, hogy
a tok jelenlte akadlyozta az egr immunrendszernek hatkony vdekez reakcijt. Amikor R-trzzsel fertzte
az egereket, az egerek nem betegedtek meg (mivel az immunrendszerk sikerrel elpuszttotta a tok nlkli sejteket).
Amikor hvel ellt S-trzset juttatott az egerekbe, az egerek tlltek, teht nem valamilyen hstabil toxin okozta
a megbetegedst. Amikor azonban hvel ellt S-trzs s kezeletlen R-trzs keverkt juttatta be az egerekbe, az
egerek egy rsze elpusztult. Az elpusztult egerekbl Griffith ki tudta tenyszteni mind az R-trzset, mind pedig
az S-trzset.
Griffith azt a kvetkeztetst vonta le a ksrletekbl, hogy az ellt S-trzsbl valamilyen rkletes informcit
hordoz anyag tjut az l R-trzs sejtjeibe, s a sejtek egy rszt stabilan S-trzzs alaktja, mintegy
ttranszformlja. A jelensget transzformcinak nevezte el. Mivel akkoriban mr ismert volt a fehrjk
hdenaturcija, Griffith felttelezte, hogy a transzforml anyag nem fehrje, de az anyag kmiai mibenltrl
ennl tbbet nem llaptott meg.

293

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

Nukleinsavak

12.18. bra: A Griffith-ksrlet

12.2.2. Az Avery-MacLeod-McCarty ksrlet


Oswald T. Avery, Colin MacLeod s Maclyn McCarty1944-ben a Griffith ksrlet alapjn igyekeztek kiderteni,
hogy milyen anyag kerl t a hvel ellt virulens baktriumbl a nem-virulens baktriumba, teht mi okozza a
Griffith ltal transzformcinak nevezett jelensget. A vizsglat idejn mg nem lltak rendelkezsre mindazok a
technikk, amelyekkel rendkvl nagy tisztasgban, homogn formban el lehetett volna lltani nukleinsavmentes fehrjeprepartumot, illetve fehrje-mentes nukleinsav-prepartumot. Avery s munkatrsai a kor lehetsgei
szerint elvlasztottk a hvel ellt virulens baktrium anyagait, s sikerlt viszonylag nagytisztasg, elssorban
DNS-t tartalmaz frakcit ksztenik. Ez a DNS-frakci kivl transzforml hatsnak bizonyult, de ki kellett
zrniuk, hogy nem a frakciban szennyezsknt jelenlv fehrje illetve RNS komponensek okozzk a valdi
hatst.
Mivel tovbbi tiszttst nem tudtak vgezni, a homogn formban trtn izolls helyett egy rendkvl tletes,
ellenttes megkzeltst alkalmaztak. Akkoriban mr klnbz llnyekbl el lehetett lltani ha nem is
homogn, de kellen nagy tisztasg formban fehrjebont enzimeket (protezokat), RNS-bont enzimeket
(RN-zokat) s DNS-bont enzimeket (DN-zokat).
Amikor a transzformlsra kpes frakcit protezokkal, vagy RN-zzal kezeltk, a frakci transzforml kpessge
nem vltozott (lsd 12.19. bra).
A transzformcit teht nem fehrje, vagy RNS okozta. A DN-z hatsra azonban a frakci inaktv lett. Ezzel
Avery, MacLeod s McCarty elsknt igazoltk, hogy egy rkletes tulajdonsg htterben a DNS ll. Br az
elkvetkez vekben a kzlemnyt sokan idztk, az eredmnyek nem gyztk meg a kutatk tbbsgt arrl,
hogy a DNS lenne az univerzlis rkt anyag. Ennek szleskr elfogadshoz az kellett, hogy egy teljesen
fggetlen, eltr folyamattal kapcsolatban is a DNS bizonyuljon rkt anyagnak.

294

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

Nukleinsavak

12.19. bra: Avery, MacLeod s McCarty igazoljk, hogy a Griffith ksrletben szerepl rktanyag DNS

12.2.3. A Hershey-Chase ksrlet


Az rktssel kapcsolatos kutatsok egy virgz gv vlt az 1940-es vektl kezdve a baktriumokat fertz
vrusok, vagyis a bakteriofgok mkdse. Az egyik kedvelt ksrleti objektum a T2 bakteriofg volt. A T2
bakteriofg, mint minden vrus, a gazdasejtet megfertzve gy programozza azt t, hogy a sejt j, az eredetivel
azonos vrusokat termeljen. A Griffith ksrletben megjelen transzforml anyaghoz hasonlan teht itt is
valamilyen rkt anyag jut be a sejtbe, csak most ppensggel egy vrusbl. Ez az rkt anyag hordozza a
vrusok keletkezsre vonatkoz informcit. Az j fgok termelshez szksges informcit teht a fg hordozza,
s juttatja be a sejtbe. Ismert volt, hogy a fgok fehrjbl s DNS-bl llnak. Akkoriban az volt az ltalnos nzet,
hogy a fg fehrje komponensei rendelkeznek rkt funkcival.
Ahhoz, hogy eldntsk, valjban a fg fehrje, vagy DNS komponense rkt-e, azt kellett volna kiderteni, hogy
a fgfertzs sorn milyen anyagot juttat a fg a baktriumsejtbe: fehrjt, vagy DNS-t.
Alfred Hershey s labornsa Martha Chase 1952-ben ennek jrt utna egy rendkvl szellemes, egyesek szerint
a molekulris biolgia megszletst jelent ksrletben (lsd 12.20. bra).
A kvetkez gondolatmenet mentn haladtak. A DNS tartalmaz foszfort, de nem tartalmaz knt, a fehrjk pedig
tartalmaznak knt, de (ltalban) nem tartalmaznak foszfort. Mind a foszfor, mind a kn esetben rendelkezsre
llt radioaktv izotp forma. A ksrletben kt kln baktriumtenyszetet hoztak ltre. Az egyik tenyszetet
radioaktv foszfort tartalmaz, a msikat radioaktv knt tartalmaz tpoldatban szaportottk.
A kt klnbzkppen jellt tenyszetet fgokkal fertztk. A radioaktv foszfort tartalmaz baktriumok olyan
fgokat termeltek, amelyek DNS-e radioaktvan jellt lett, mg a fehrjik jelletlenek maradtak. A radioaktv
knt tartalmaz tptalajon nvesztett baktriumok olyan fgokat termeltek, amelyek fehrji voltak radioaktvan
jelltek, mg a DNS-k nem.
A fgokat a sejtektl centrifuglssal vlasztottk el, a kt tenyszetbl a ktfle fgot kln-kln izolltk. Ezutn
kvetkezett a ksrlet rdemi rsze. A ktfle fg izoltummal kln-kln ksrletben radioaktvan nem jellt
baktriumokat fertztek. A fertzs nagyon gyors folyamat, a sejteken msodpercek alatt megtapadnak a fgok,
s bejuttatjk a sejtbe az rkt anyagot.

295

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

Nukleinsavak

12.20. bra: A Hershey-Chase ksrlet: a T2 fg DNS-t juttat a kli sejtbe, ezltal azt T2 fgok gyrtsra
knyszerti
A ksrlet kritikus eleme az volt, hogy a rvididej fertzst kveten valahogyan leszedjk a baktriumok felsznrl
a fgokat, hiszen azt kellett megllaptaniuk, hogy a fgtl megszabadtott baktrium sejtek melyik esetben mutatnak
radioaktivitst: amikor radioaktv knnel jellt fggal lettek fertzve, vagy amikor radioaktv foszforral jellt
fggal.
A sejtekrl a fgokat rendkvl gyors keverssel (amelyhez egy botmixer-szer kszlket hasznltak) tvoltottk
el. A nyrerk lesodortk a fgokat a baktriumokrl, majd a baktriumokat s a fgokat centrifuglssal vlasztottk
el egymstl.
Kiderlt, hogy a baktriumsejtbe csak a foszfor-jellt fgbl jutott be radioaktv anyag. Ezek alapjn a HersheyChase ksrlet is arra az eredmnyre jutott, hogy a genetikai informcit a DNS hordozza. A fgok genetikjval

296

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

Nukleinsavak

kapcsolatos eredmnyeikrt Alfred Hershey Max Delbrck-kel s Salvador Luria-val megosztva 1969-ben orvosi
Nobel-djat kapott
Az 1952-es ksrlet utn mr szles krben elfogadott vlt az a megllapts, hogy a DNS az rkt anyag. Ennek
megfelelen hatalmas versenyfuts indult el a DNS szerkezetnek megfejtsrt.
A szerkezet megfejtse nem vratott magra sokig, James Watson s Francis Crick egy vvel ksbb megalkottk
a DNS trszerkezetnek kettsspirl modelljt. A modell mindenben megerstette a DNS rkt szerepvel
kapcsolatos korbbi lltsokat, ugyanis azonnal fnyt dertett arra, miknt kpes a DNS az rkletes informcit
trolni, s azt genercirl genercira vltozatlan formban tovbbadni.

12.2.4. A Chargaff szablyok


Edwin Chargaff csoportja a 40-es vek vgre kidolgozta a DNS-alkot nukleotidok izollsnak, elvlasztsnak
s mennyisgi meghatrozsnak mdszereit, s az albbi megfigyelseket tette.
A DNS bzisok arnya fajra jellemz rtk.
Rendszertanilag kzeli fajok esetn az arnyok hasonlbbak, mint tvoli fajoknl.
Egy adott faj egyedeinl minden sejt azonos arnyban tartalmazza a DNS bzisokat.

A bzisok arnya nem fgg az egyed letkortl, fiziolgis llapottl, vagy a krnyezettl.
Ezekkel a megfigyelsekkel kapcsolatban figyelemremlt, hogy azok tkletesen megfelelnek egy rkt anyaggal
szembeni elvrsoknak.
Ezen fell egy tovbbi, rendkvl rdekes, misztikusnak tn tnyt is feltrtak: brmilyen sejtbl izollt DNS
mintra igaz, hogy az adenin mennyisge megegyezik a timinvel, s a guanin mennyisge a citozinval, teht:
A=T s G=C (ebbl kvetkezen A+G=T+C, illetve A+C=G+T).
Ezeket a megllaptsokat sszefoglalva Chargaff szablyoknak neveztk el.

12.3. A DNS trszerkezetnek Watson-Crick


modellje
12.3.1. A Watson-Crick modell megalkotsnak rvid
trtnete
Az tvenes vek elejre ismertt vlt a DNS lnc kmiai sszettele, az egyes alkotk kapcsoldsi mdja, s az,
hogy a DNS egy lineris, el nem gaz polimer. Mindez ugyanakkor nem adott magyarzatot sem a DNS akkoriban
mr elfogadott rkt szerepnek mibenltre, sem olyan furcsa sszefggsekre, mint a Chargaff szablyok.
A vilgban szmos kutathely egymssal versengve prblta megfejteni a DNS trszerkezett. Ismert volt, hogy
Amerikban Linus Pauling dolgozik a problmn, s mint hres, Nobel djas vegysz, a molekulaszerkezetek
szakrtje, nagy eslyesnek szmtott.
Angliban kt kutatcsoport is versenybe szllt. Az egyik a Cambridge-i Egyetem Cavendish Laboratriumban
mkdtt, amelyet Sir Lawrence Bragg vezetett, aki 1915-ben Nobel djat kapott a rntgenkrisztallogrfit
megalapoz kutatsi eredmnyeirt. Ebben az intzetben dolgozott John Kendrew s Max Perutz is, akik a mioglobin
s a hemoglobin trszerkezetnek megoldsn dolgoztak. Ugyanitt dolgozott James Watson s Francis Crick a
DNS szerkezeti modelljnek megalkotsn. Linus Pauling annak idejn megelzte a cambridge-i intzetet a
polipeptidlnc -hlix szerkezetnek megfejtsben, gy Lawrence Bragg klnsen motivlt volt abban, hogy ezt
a versenyt most k nyerjk meg.

297

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

Nukleinsavak

A msik angliai kutathely a londoni Kings College egyetemen mkdtt, ahol John Randall kutatcsoportot
szervezett a DNS trszerkezetnek megfejtsre. Ebben a csoportban Maurice Wilkins egyfajta helyettes vezetnek
szmtott, indtotta el az els ksrleteket, melyekben DNS-rostok rntgenszrst vizsglta. Randall felvette a
kutatcsoportba Rosalind Franklint is, aki ugyanezen a problmn kezdett el dolgozni Wilkinstl fggetlenl.
A szerkezeti modellt vgl Watson s Crick alkottk meg, de ebben nagy segtsget jelentettek szmukra azok a
szerkezeti ismeretek, amelyeket a Kings College kutati trtak fel, s amelyek szmos csatornn keresztl jutottak
el hozzjuk. Rosalind Franklin ksztette el azt a vilghrv vlt rntgendiffrakcis kpet, amely taln a
legnagyobb hozzjrulst jelentette Watson s Crick szmra. Ezt a kpet Wilkins mutatta meg a laboratriumba
ltogat Watsonnak, mgpedig Franklin elzetes hozzjrulsa nlkl.
Crick fizikus vgzettsg volt, s Cambridge-ben eleinte is fehrjeszerkezetek rntgendiffrakcis vizsglatn
dolgozott Max Perutz tmavezetsvel. A fehrjkben lv heliklis struktrk okn Crick tbbekkel egytt a
heliklis szerkezetek rntgenszrsnak matematikai lersn dolgozott. Szmra a londoni kutathelyrl szrmaz
informcik alapjn gyorsan egyrtelmv vlt, hogy a DNS heliklis szerkezet kell, hogy legyen. A szerkezeti
adatokbl az is kiderlt, hogy a DNS molekulban valamilyen komponensek szablyos, periodikusan ismtld
rend szerint 3,4 tvolsgra vannak egymstl.
A helyes modell ltrehozshoz azonban szmos egyb informcira is szksg volt.
Watson s Crick els, 1951-ben megalkotott heliklis DNS modellje alapveten hibs volt. Els modelljkben,
amit nem publikltak, a cukorfoszft gerincet helyeztk bellre, a bzisok a vz fel fordultak. Ezt a modellt tbbek
kztt Rosalind Franklin jogos kritiki nyomn hamar el is vetettk. rdekes mdon tlk fggetlenl Pauling is
egy hasonlan hibs modellt ptett, amelyben radsul hrom lnc alkotott egyetlen kzs hlixet. Ezt a modellt
Pauling 1953-ban publiklta is, mieltt Watson s Crick a sajt, immr helyes modelljket kzltk volna.
A korrekt modell megalkotsban Watson s Crick szmra sokat segtett Erwin Chargaff angliai ltogatsa 1952ben, amelynek sorn vilgoss vlt Watson s Crick szmra, hogy az A=T s C=G szablyt mindenkppen
tkrznie kell a helyes modellnek. Chargaff arra is felhvta Watson figyelmt, hogy vizes oldatban mi az egyes
bzisok vals tautomer szerkezete.
Mindezek alapjn Watson volt az, aki felfigyelt arra, hogy egy megfelel orientciban egyms fel fordtott A-T
pr illetve C-G pr geometriai adatai szinte azonosak, s a bzisok kztt lehetsg nylik hidrognhd ktsekre.
Ezek utn mr egyrtelm volt a megolds: a DNS heliklis szerkezete kt lncbl ll. A modellpts sorn arra
is rjttek, hogy a bzisok kztti kapcsolat akkor lesz megfelel geometrij, ha a kt lnc egymssal ellenttes
irnyban fut, teht a kt lnc egymshoz kpest antiparallel.
James Watson s Francis Crick 1953-ban megalkotta a vilg azta taln legismertebb molekulaszerkezeti
modelljt, a ketts spirlt. Sokan ezt az eredmnyt tekintik a molekulris biolgia szletsi pillanatnak. Az risi
koncepcionlis ttrs annak felismerse volt, hogy a DNS molekult kt, egymst kiegszt lnc egyttese
alkotja. Modelljk azonnal rvilgtott a DNS rkt szerepnek mibenltre is. Eredmnyket a Nature folyiratban
kzltk, s egy intzmnyek kztti megllapods keretben ugyanabban a szmban folytatlagosan Wilkins
csoportja s Franklin csoportja is lerta a DNS-szerkezettel kapcsolatos sajt eredmnyeit. Watson s Crick cikkkben
megemltettk, hogy a modell megalkotsban stimulltk ket Wilkins s Franklin nem publiklt eredmnyei.
Arra is felhvtk a figyelmet, hogy a modelljk kpes magyarzatot adni arra, hogy miknt msoldhat a
DNS-ben trolt genetikai informci. Watson, Crick s Wilkins 1962-ben a DNS szerkezetvel kapcsolatos
felfedezseikrt orvosi Nobel djat kaptak. Bizonyra Rosalind Franklin is joggal szerepelhetett volna a djazottak
kztt, de tragikusan korn, 1958-ban rkbetegsgben elhunyt.

12.3.2. A Watson-Crick modell rszletes ismertetse


Els lpsben vizsgljuk meg a modell skban kitertett formjt (lsd 12.21. bra).

298

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

Nukleinsavak

12.21. bra: A DNS ktlnc szerkezete skban brzolva s a bzisprok szerkezete


A modellben kt DNS lnc szerepel, amelyek egymssal ellenttes irnyban futnak, teht antiparallel
elrendezdsek. A rendkvl polros, s negatvan tlttt cukorfoszft gerinc a molekula kls, oldat fel nz
rszn fut, a rszben apolros jelleg bzisok a molekula belseje, s ezltal egyms fel fordulnak.
A 12.21. bra jl illusztrlja a megfelelen prba lltott DNS lncok kztti sszekttets lnyegt. A valsgnak
megfelel tautomer formkban brzolt bzisok kzl az adenin s a timin egymssal kt, mg a guanin s a citozin
egymssal hrom hidrognhd ktst tud ltesteni. A bzis s a cukor kapcsoldsi pontjt a dezoxiribz C1
sznatomja jelenti. A bzisprok tekintetben a kt rintett C1 atom egymstl mrt tvolsga megadja a kt lnc
tvolsgt. Az A-T prban ez a tvolsg a 11,1 , mg a G-C pr esetben 10,8 , vagyis a kt tvolsgi rtk
praktikusan megegyezik egymssal.
A szerkezetbl kt rendkvl fontos kvetkeztetst vontak le. Az egyik, hogy a lncban brmilyen sorrendben
kvethetik egymst az egyes nukleotid egysgek, teht brmilyen bzissorrend ltrejhet. A msik, hogy a kt
lnc szekvencija klcsnsen determinlja egymst (komplementerek), teht ha az egyik lnc bzissorrendje
ismert, abbl egyrtelmen kvetkezik a msik lnc bzissorrendje (s fordtva).
Nzzk meg trben is Watson s Crick eredeti modelljt (lsd 12.22. bra).

299

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

Nukleinsavak

12.22. bra: Watson s Crick modellje, a DNS kettsspirl szerkezete


A Watson-Crick modellben a DNS nagyvonalakban az n. B-DNS konformciban van. A mai ismeretek szerint
ez a konformci kis klnbsgekkel azonos a sejtekben lv DNS leggyakoribb trszerkezeti tpusval. A DNS
kt szla egy kzs kpzeletbeli tengely mentn tekeredik spirlis alakban. A spirl, vagyis a hlix jobbmenetes,
fellrl nzve az ramutat jrsval egyez irnyba forogva tvolodik. Ez a megllapts mindkt szlra igaz, s
az is mindegy, hogy egy-egy szlat melyik vge fell nzzk.
A cukorfoszft gerinc kvl fut, a bzisok befel llnak, skjuk majdnem merleges a hlix tengelyre. Az
egymst kvet bzisok tvolsga 3,4 , ez adja a rntgenszrdsi kp f periodikussgt. A hlix egy teljes
fordulatra 10 nukleotid rsz esik (a ksbb meghatrozott kristlyszerkezeti modell alapjn ez az rtk 10,4
nukleotid), ami egy msik, 34 -s peridust eredmnyez. Ez azt is jelenti, hogy a lnc a tengelye mentn
nukleotidonknt 36 fokot fordul.
Az azonos lncban egymst kvet bzisok aroms gyri egymsra lapoldnak, tfednek, kzttk vonz,
apolros-apolros van der Waals klcsnhats van. A trkitlts tkletes, nincsenek regek. A molekula tmrje
20 (lsd 12.23. bra). A kt lnc egymssal szemkzti bzisai hidrognhidas klcsnhatsban vannak.

12.23. bra: A jobbmenetes DNS kettsspirl fellnzeti kpe.


A cukor skja nagyjbl prhuzamos a tengellyel, a gyrben lv oxignek tengelytl val tvolsga minden
cukornl azonos. A glikozidos ktsben lv C1 sznatomok tengelytl val tvolsga is azonos.
Szablyos, periodikus menetemelkeds esetn az egymssal hidrognhidas klcsnhatssal prt alkot bzisokat
a cukorhoz kapcsol C1 glikozidos sznatomok egymstl val tvolsga is azonos kell, hogy legyen. Ez az
lland tvolsg teht a szablyos stabil ketts-spirl ltrejttnek felttele. A trkitlts knyszere miatt ez az
azonos tvolsg csak akkor jhet ltre, ha a bzisok egyike purin, a msik pirimidin vzas.

300

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

Nukleinsavak

A stabil tautomer szerkezetek ismeretben az is belthat, hogy az adott geometriai knyszerek mellett stabilizl
hidrognhd ktseket kizrlag A-T (T-A) s G-C (C-G) bzisprok alkothatnak. Minden ettl eltr bzisprosods
torztan, s destabilizln a szerkezetet.
Oldalnzetben jl lthat, hogy a kettsspirl klsejn kt rok hzdik vgig csigavonalban (lsd 12.22. bra).
Az egyik keskeny, ezt kisroknak hvjuk, a msik szlesebb, ennek nagyrok a neve. Vajon mirt jn ltre kt
eltr mret rok?
Elszr a DNS-tl elvonatkoztatva, ltalnossgban vizsgljuk meg, hogy egy kettshlix szerkezet esetn mi
befolysolja a kt rok relatv mrett. Ksztsnk a kettshlix tengelyre merlegesen egy metszetet. Ebben
vizsgljuk meg, hogyan helyezkednek el egymshoz kpest az egyes hlixekhez tartoz metszet-pontok, s a
hlixek kzs tengelynek megfelel metszet-pont.
Egyetlen olyan specilis eset van, amikor a kzs tengelyhez tartoz pont a kt hlixhez tartoz 1-1 pont ltal
meghatrozott (a kt hlix adott skban rtelmezett tvolsgt definil) szakasz felez pontja. Ms szval, ebben
a specilis esetben a kt hlix 1-1 pontja a tengelyponthoz kpest diagonlisan helyezkedik el. Ebben a kitntetett
esetben a fent emltett szakasz hossza, vagyis a kt hlix tvolsga, megegyezik a hlixek tmrjvel. Ebben a
specilis elrendezdsben a kettshlix esetn kialakul kt rok mrete megegyezik, vagyis nem klnbztethet
meg egy kisebb s egy nagyobb rok.
Az ltalnos esetben azonban az emltett szakasz nem esik egybe az tmrvel, a hrom emltett pont elrendezdse
nem diagonlis, s emiatt megjelenik egy kisebb, s egy nagyobb rok (lsd 12.24. bra) .

12.24. bra: A hlix tvolsg, az tmr, s a hlix rkok kapcsolata


A DNS-re ez az ltalnos eset vonatkozik. A kt C1 sznatomot sszekt szakasz nem megy t a kzs tengelyen,
a szakasz tvolsga alig tbb mint a fele a hlix tmrjnek. A DNS-ben emiatt a kialakul kt rok mrete eltr,
ltrejn egy folytonos kisrok, s egy folytonos nagyrok (lsd 12.22. bra) .
A bzisprokat, valamint a kt rok kettsspirl tengelyre merleges sk-vetlett a 12.25. bra mutatja.

301

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

Nukleinsavak

12.25. bra: A DNS kettspirl klsejn vgighzd nagyrok s kisrok elhelyezkedse


A ktfle rok ltnek fontos funkcionlis jelentsge van. A DNS-kt fehrjk ltalban a nagyrok fell
lpnek a DNS-sel klcsnhatsba (lsd pl. 18.1.1. fejezet)

12.3.3. A komplementarits kvetkezmnye


A DNS ketts spirl kt lnca a bzisokon keresztl szigor, s egyrtelm szablyok szerint kapcsoldik egymssal.
Ennek az az eredmnye, hogy az egyik szl bzissorrendje (szekvencija) egyrtelmen megszabja a vele prban
ll msik szl bzissorrendjt. A kt szl egymst mintegy kiegszti, egymssal komplementer. Az egyik szl
szekvencijt ismerve a msik automatikusan addik a szablyok ismeretben. Ez nemcsak DNS-DNS, de DNSRNS s RNS-RNS kapcsolatra is vonatkoztathat, ugyanis az RNS-ben szerepl uracil bzisprosods tekintetben
csereszabatos a timinnel.
A DNS ketts-spirl szerkezete azonnal logikus hipotzist knlt arra, hogy miknt lehet a DNS egyfajta genercirl
genercira tadd, teht rkld informci hordozja (lsd 12.26. bra).

302

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

Nukleinsavak

12.26. bra: A DNS egymssal komplementer szlai elegns msolsi mdot tesznek lehetv
Az informcit a bzisok sorrendje kell, hogy hordozza, gy annak h tadshoz egy olyan j ketts spirlt kell
ltrehozni, melynek bzissorrendje pontosan megegyezik az eredetivel.
Mivel a DNS kt szlnak bzissorrendje egyms ltal klcsnsen meghatrozott, a kt szlat felnyitva, s
mindkett mell j komplementer bzissorrend szlakat ltrehozva az eredeti ketts spirl helyett kt j, az
eredetivel azonos bzissorrend ketts spirl jn ltre, lsd replika (msolat) kszts, vagy replikci.
A komplementer DNS-RNS hibridek lehetsge azt is megmutatta, hogy a DNS-ben lv informci RNS
molekulkra is trhat. A DNS-rl RNS msolat ksztse az trs, a transzkripci.

12.3.4. A Watson-Crick modellt igazol biofizikai


mrsek
A Watson-Crick modell megalkotsakor rendelkezsre ll rntgendiffrakcis adatok ugyan nagyban segtettk a
modell ltrehozst, de nem voltak olyan minsgek, hogy kzvetlen bizonytkul szolglhattak volna a modell
kizrlagossgt illeten. Nem lehetett egyrtelmen kijelenteni, hogy msfajta szerkezet ne eredmnyezhetn a
kapott rntgenszrsi adatokat.
ppen ezrt mg j ideig lnk tudomnyos vita zajlott a modell rvnyessgt illeten. Az elkvetkez vekben
biofizikai mrsek is a modell helyessgt tmasztottk al.
Az aroms szerkezet nukleinsav bzisok delokalizlt elektronszerkezetk miatt ultraibolya tartomny fnnyel
knnyen gerjeszthetk, 260 nm-es hullmhossz krl fnyabszorpcis (extinkcis) maximumuk van (lsd 12.27.
bra).

12.27. bra: Az egyes nukleinsav bzisok ultraibolya tartomnyban fnyt nyelnek el


Ismert jelensg volt, hogy a hmrsklet emelsnek hatsra a DNS oldat fnyelnyelse jelentsen, mintegy 50%kal megn. Ezt a jelensget hiperkrm effektusnak neveztk. A jelensg reverzibilisnek bizonyult, az eredeti
hmrskletre visszahtve a DNS oldat fnyelnyelse az eredeti rtkre cskkent, amit hipokrm effektusnak
neveztek el.
A hiperkrm-hipokrm effektust a Watson-Crick modell kivlan magyarzza. A hmrsklet emelsnek hatsra
az eredetileg ktszl, natv DNS denaturldik, a DNS kt szla elvlik egymstl. A bzisok az egyszl
nukleinsavban hatkonyabban nyelik el a fnyt, teht nagyobb a molris extinkcis egytthatjuk, mint duplaszl
DNS-ben, ahol a bzisok egymssal msodlagos erkkel klcsnhatsban vannak. Az effektus felhasznlhat a
DNS hdenaturcijnak ksrletes mrsre (lsd 12.28. bra).

303

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

Nukleinsavak

12.28. bra: A natv ktlnc DNS szerkezet hmrsklet emelsre denaturldik, a lncok elvlnak
egymstl
A hmrsklet emelsvel a kt szl elvlik, a szerkezet mintegy megolvad. Az eredmny jl jellemezhet azzal
a hmrsklettel, ahol a duplaszl szerkezetnek ppen a fele denaturldott (a hiperkrm effektus a maximlis
effektusnak ppen a fele). Azt a pontot, ahol a fnyelnyels alapjn az oldatban lv DNS molekulk 50%-a kerlt
egyszl, teht denaturlt llapotba, olvadsi hmrskletnek (pontnak) neveztk el, rvidtse Tm (melting
temperature). Klnbz DNS molekulk klnbz grbket eredmnyeztek eltr olvadsponttal. Ami a
grbkben kzs volt, az a szigmoid alak, s a meredek emelkeds egy szk hmrsklet tartomnyban. A grbk
rendkvl hasonltanak a globulris fehrjk hdenaturcijra jellemz grbkre. Ahogy ott is, a szigmoid alak
itt is arra utal, hogy a natv szerkezetet kooperatv klcsnhatsok stabilizljk. Ha egy-egy klcsnhats
felbomlik, az destabilizlja a maradk klcsnhatsokat.
Mrsekkel sikerlt igazolni, hogy minl magasabb a nukleinsavban a G:C bzisok sszes bzishoz viszonytott
arnya, annl magasabb a DNS olvadsi pontja (lsd 12.29. bra).

12.29. bra: A DNS-denaturcihoz tartoz olvadsi hmrsklet arnyos a DNS G:C tartalmval. A
bettbrn egy DNS elektronmikroszkpos kpe lthat, pirossal jellve az alacsonyabb hmrskleten
megolvadt AT gazdag rszletet.
Ezt ismt jl magyarzta a Watson-Crick modell, hiszen a modell szerint G:C prban hrom, mg az A:T prban
csak kt hidrognhd ltesl a bzisok kztt.

304

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

Nukleinsavak

Egy nagymret DNS-ben ezrt elszr az AT bzisokban gazdag rszletek olvadnak meg, ami
elektronmikroszkppal demonstrlhat (lsd 12.29. bra).
A reverzibilis renaturci miatt eltr eredet, pl. eltr fajokbl szrmaz denaturlt DNS-ek egymssal
sszekeverve s renaturlva vegyes hibrideket kpeznek. A hibridizci mrtke a hipokrm effektuson keresztl
kvethet. Minl hasonlbb kt llny genetikailag, annl nagyobb mrtk a hipokrm effektus (lsd 12.30.
bra).

12.30. bra: Hasonl szekvencij denaturlt DNS-ek renaturlsakor vegyes heteroduplexek jhetnek ltre
A DNS reverzibilis renaturcijn alapszanak a gntechnolgiban igen hasznos, sokfle clra hasznlhat
hibridizcis technikk is (lsd 19.3. fejezet)

12.3.5. A DNS magasabbrend szerkezeti formi


Az egyes genomok ismert mretbl, a B-DNS szerkezetet felttelezve, kiszmthat az adott DNS fizikai mrete,
az n. kontrhossz. A kontrhossz minden esetben jval nagyobb, mint a DNS-t befogad objektum tmrje,
legyen ez az objektum akr vrusrszecske, baktriumsejt, vagy egy eukarita sejt sejtmagja. Nyilvnval, hogy
a lineris tengely ketts spirl, vagyis a klasszikus B-DNS modell nmagban nem magyarzza meg, hogyan
frhet el a DNS a tartednyben.
In vitro vizsglatok alapjn kiderlt, hogy a teljesen hidratlt, minimum szabadentalpia-szinten lv (relaxlt)
B-DNS egy hlixmenetre 10,4 bzis jut.
Mint kiderlt, in vivo, teht a sejtekben, a DNS ennl kiss kitekertebb, nyitottabb, abban kb. 11 bzispr jut egy
fordulatra. Ez az elzvel sszevetve egyben azt is jelzi, hogy a sejtekben lv DNS magasabb szabadentalpiaszinten van, fesztettebb, mint a norml B-DNS.
Amikor a DNS molekula mkdik, a kt szlnak rendszeresen fel kell nylnia ahhoz, hogy akr az egyik (lsd
transzkripci), akr mindkt szla (lsd replikci) templtknt mkdhessen, a rajta lv bzissorrend kiolvashat
legyen. A kitekertebb, fesztett alapszerkezet ppensggel elsegti a kt szl elvlst.
Ebben a fejezetben megismerkednk azokkal a modellekkel, amelyek magyarzatot adnak a fesztettebb szerkezet
ltrejttre (szuperhelikalizci) prokaritkban s eukaritkban, s a DNS szoros pakolsra (kromatin
struktra) eukaritkban.

305

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

Nukleinsavak

Az 1940-es vek vgn elssorban Joshua Lederberg s Edward Tatum eredmnyei nyomn kiderlt, hogy a
baktriumok is kpesek egyfajta ivaros folyamatra: kpesek egymsnak genetikai informcit tadni a konjugcinak
elnevezett folyamat rvn. Edward Tatum s George Beadle emellett Neurospora crassa (kenyrpensz) modellen
vgrehajtott vizsglataikkal kidertettk, hogy az egyes enzimek mgtt jl definilhat gnek llnak, fellltottk
az egy gn egy enzim hipotzist. Lederberg, Beadle s Tatum 1958-ban orvosi Nobel-djat kaptak.
Visszatrve a konjugcira: elsknt ennek a folyamatnak a felismerse tette lehetv a bakterilis gnek egymshoz
kpesti sorrendjnek meghatrozst. A gnek sorrendjnek vizsglata arra a meglep eredmnyre vezetett, hogy
a bakterilis genom egyetlen hatalmas kralak (cirkulris) DNS kell, hogy legyen. Az Escherichia coli genomjnak
mrete kb. 4,6 milli bzispr, gy a 2 nm tmrj B DNS teljes hossza kb. 1,7 mm. Ez valahogy bele van pakolva
a kb. 850-szer kisebb tmrj, 2 m-es kli sejtbe. A kli elektronmikroszkpos vizsglata sorn kiderlt, hogy
az risi DNS molekuln kvl, ahhoz kpest kicsi, kralak, extrakromoszmlis DNS-ek is lehetnek a sejtben.
Ezeket plazmid DNS-nek neveztk el. (Egy baktrium genomja ezek szerint egy millis nagysgrend bzispr
alkotta cirkulris DNS-bl, amit kiss pongyola kifejezssel bakterilis kromoszmnak neveznk, s maximum
100 ezer bzispr mret, szintn cirkulris, plazmid DNS-ekbl llnak. A genetikai informci nagy rszt hordoz
DNS pontos elnevezse kromofr, hogy megklnbztessk a DNS s hisztonok komplexbl szervezd
kromatintl aminek a legkondenzltabb, fnymikroszkppal is lthat formja a kromoszma.)
A ktszl, kralak plazmid DNS-ek nem csak a legegyszerbb kralakot vehetik fel, hanem nmagukra
tbbszrsen feltekert szuperheliklis formkat is (lsd 12.31. bra).

12.31. bra: Relaxlt s szuperhelikalizlt plazmid DNS-ek elektronmikroszkpos kpe


Mint kiderlt, az ilyen feltekereds kzvetlen kapcsolatban ll a plazmidon belli DNS ketts-spirl szerkezetnek
bizonyos geometriai jellemzivel. A jelensg lershoz s lnyegi megrtshez a matematika egyik ga, a
topolgia nyjtott segtsget, st, a biolgusok ltal a kralak DNS-nl felismert jelensg a topolgia j gt
indtotta el. Elszr nzznk kt htkznapi pldt, ami kzelebb vihet majd a DNS-sel kapcsolatos problmakr
megrtshez.
Mindenki tallkozott a kvetkez jelensggel: ha egy fonalat (pl. crnt) egyik vgn rgztnk, a msikon pedig
sodrunk, akkor a fonal nmaga kr fog tekeredni, mgpedig a sodrs irnytl fgg irnyban. A fonal kezdetben
relaxlt, energiaminimumon lv szerkezetben van. A sodrs ebben a szerkezetben feszltsget okoz. A fonalban
keletkez feszltsget a tapasztalt feltekereds rszben cskkenteni kpes, ppen ezrt megy vgbe. A DNS esethez
egy lpssel kzelebb haladva vegynk egy spirlt, teht hlixet, ami lehet egy klasszikus telefonzsinr. Ennl
jobban lthat a feszltsg kialakulsnak oka, s a relaxci mdja. A zsinr gy kszlt, hogy fesztetlen
llapotban eleve spirlis. Ennyiben a relaxlt B-DNS j modellje (br ezt csak egy lnc alkotja). A fesztetlen
spirl jellemezhet a menetek srsgvel: menetek szma / spirlt alkot szl hossza. Ezt a menetsrsget
nvelhetjk a spirl betekersvel, illetve cskkentjk a spirl kitekersvel (lsd 12.32. bra). A zsinrban
mindkt esetben feszltsg keletkezik, aminek hatsra a zsinr nmaga krl tekeredni fog. Mikzben a zsinr

306

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

Nukleinsavak

sajt tengelye nmaga krl tekeredik, a tengely krl tekered spirlban az egyes menetek egymstl val tvolsga
alig vltozik az eredetihez kpest! Teht a zsinr azltal, hogy szuperhlixet kpez, nagyjbl megrzi az eredeti,
relaxlt geometrira jellemz menetsrsgi llapott.

12.32. bra: Egy relaxlt llapotban spirlis fonal sajt tengelye menti pdrse szuperheliklis szerkezetet
eredmnyez
Vgl a DNS modelljeknt vegynk kt fonalat egy jobbmenetes kettsspirlban (lsd 12.33. bra).

12.33. bra: Egy duplaszl hlix kt szlnak sztnyitsa menetsrsg nvekedst okoz, ami
szuperhlixekhez vezet
Ezzel a pldval egy, az elzektl kiss eltr jelensget is szemlltethetnk. Rgztsk a duplaszl szerkezet
egyik vgt. A msik vgen a kt szlat kezdjk sztnyitni. A sztnyits a mg szt nem nylt rszen menetsrsg
nvekedssel jr. Az eredeti szm egyms kr tekereds egyre rvidebb szakaszon valsul meg (lsd 12.33.
bra).
DNS esetn az analg esetben a mg szt nem nylt rszen nvekedne az egysgnyi monomerszmra jut menetek
szma, vagy fordtva szemllve cskkenne az egy menetre jut bzisok szma. Ez, ahogy az bra mutatja, balmenetes
szuperhlix kpzdshez vezet. Balmenetes a szuperhlix akkor, ha a szuperhlixet a tengelye irnybl szemllve,
s gondolatban a hlixen tvolodva haladvn a hlix tengelyt az ramutat jrsval ellenkez irnyban kerljk
meg. A balmenetes szuperhlixet pozitv, a jobbmeneteset negatv szuperhlixnek is nevezik.
A sejtben a DNS-nek mkdse sorn gyakran fel kell nylnia, ami energetikailag kedveztlen a fenti torlds
miatt. A felnylst segten, ha a DNS a torlds miatt kialakul balmenetes szuperhlix-szel ellenkez irny,
jobbmenetes szuperhlixben lenne. Egy ilyen szerkezet DNS ugyanis a kinylsakor relaxldna. A jobbmenetes

307

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

Nukleinsavak

szuperhlix DNS egy menetre tbb bzispr jutna, mint az energia-minimumon lv B DNS-re jellemz 10,4
bp. Teht a jobbmenetes szuperhlixben lv DNS szerkezet is fesztett lenne, ami miatt knnyebb lenne elvlasztani
a kt szlt, mint a norml, relaxlt DNS esetben.
A prokaritkban s az eukaritkban is mkdik olyan mechanizmus, ami ilyen nyitottabb DNS-t eredmnyez,
de a kt alapvet sejttpusnl a nyitottabb forma ellltsa eltr mdon zajlik.
Nzzk meg elszr a prokarita esetet (lsd 12.34. bra).

12.34. bra: Egy kralak duplaszl DNS kt hlixmenett megszntetve ktmenetnyi szuperhlixet kapunk
A prokarita genom s az extra-kromoszmlis plazmid DNS egyarnt kralak, cirkulris. A kvetkez
gondolatksrletben vegynk egy 25-menetet tartalmaz, 10,4 bp-menetes lineris B DNS-t, ami teht 25x10,4=260
bzisprt tartalmaz. A kt vget kovalensen sszektve egy skban kiterthet, relaxlt kralak DNS-t kapunk.
A krben a kt DNS szl 25-szr kerli meg egymst, ennyiszer van egyms kr fonva. Ezt az angol linking
number (sszekapcsoldsi szm) kifejezs alapjn az Lk rtk fejezi ki, teht Lk = 25. A kt szl a kzs
tengelyt is ppen 25-szr kerli meg, ezrt a csavarods rtk,T = 25 (T: twist). A kzs tengely nem tekeredik
nmaga kr, ezrt a tekeredsi rtk, W = 0 (W: writhe). A W rtke adja meg teht a szuperheliklis csavarok
szmt.
Az Lk rtk egy topolgiai fogalom. Kt lncbl ll kr esetben azt fejezi ki, hogy a kt lnc hnyszor van
egymshoz kapcsolva (lsd 12.35. bra).

308

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

Nukleinsavak

12.35. bra: Az Lk (linking number) rtk azt mutatja meg, hogy kt kr hnyszor van egymshoz kapcsolva
Lthat, hogy ez a szm pusztn a kt kr gyrsvel, hajtogatsval, forgatsval stb. nem vltozhat, mindaddig,
amg a kt szl intakt. Az Lk rtk megvltozshoz legalbb az egyik szlnak tmenetileg fel kell nylnia, ami
DNS esetn kovalens kts hasadsval kell, hogy jrjon. Ez teht mutatja, hogy az Lk egy konfigurcival
kapcsolatos szm. A csak az Lk rtkkben klnbz kralak DNS-ek egymsnak topolgiai izomerjei, rviden
topoizomerei.
Most nyissuk ki a krt, szntessnk meg kt menetet, s zrjuk jra ssze a krt. Ekkor kt extrm vgllapot
lehetsges. 1. A DNS kr skban marad, mindenhol megtartja a B DNS konformcit, kivve ktmenetnyi szakaszon,
ahol teljesen nyitott lesz. 2. A DNS teljes hosszban sszezrdik, mindenhol egyformn, majdnem tkletes B
DNS konformciban marad, de ekkor ktmenetnyi jobbmenetes szuperhlix jelenik meg rajta (lsd 12.35. bra).
A kt emltett forma termodinamikai egyenslyban van, de a szuperheliklis van alacsonyabb szabadentalpia
szinten, ezrt ez lesz a gyakoribb llapot.
A ksrlet elejn egy Lk = 25, T = 25, W = 0 llapot relaxlt krbl indultunk ki, a vgn legstabilabb formaknt
egy Lk = 23, T = 25, W = -2 llapot, kt negatv szuperhlixet tartalmaz formt kaptunk. Vegyk szre, hogy
a hrom paramter kztt az albbi sszefggs ll fenn: Lk = T + W.
A T=25 jelzi, hogy mindkt forma B-DNS konformciban van, a W rtk jelzi a szuperhlixek szmt, s irnyt,
az Lk pedig azt, hogy a lncok hnyszor kerlik meg egymst.
A fenti gondolatksrletben lttuk, hogy kt menet kitekersvel egy 2 Lk rtkkel kisebb topoizomer DNS jn
ltre, ami ktmenetnyi jobbmenetes szuperhlixet indukl. A 12.36. bra azt mutatja be, hogy ugyanezt a
vgllapotot mshogy is elrhetjk.

12.36. bra: Kt szuperhlix menet ltrehozsa a szl ideiglenes elvgsval, s egy msik szakasz tfzsvel

309

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

Nukleinsavak

Ehhez a DNS kt szlt elvgjuk, s a rsen a msik (duplaszl) DNS-szakaszt megfelel irnyban tfzzk. A
prokarita topoizomerz II enzim ppen ezt teszi, gy kpes jobbmenetes, negatv szuperhlixeket ltrehozni
kralak DNS-ekben. Az enzim egy relaxlt, alacsony szabadentalpia-szint llapotbl egy fesztett, magasabb
szabadentalpia-szint formt hoz ltre. Ez a folyamat nmagban teht szabadentalpia nvekedssel jrna, teht
endergonikus lenne, nem menne vgbe spontn. A reakci azrt megy mgis vgbe, mert egy kapcsolt reakciban
egy nagy negatv szabadentalpia vltozssal jr msik folyamat is lezajlik. Az enzim a mkdse sorn ATP-t is
hidrolizl ADP-re. Az enzim felptst s a folyamatot a 12.37. bra, illetve a 12.38. bra mutatja be.
A topoizomerz II egy ktfogs cirkulris szimmetrival rendelkez homodimer enzim. Az alegysgek
ktdomnesek. Az A domnek kt Tyr oldallncon keresztl hastja a DNS egy-egy foszfodiszter ktst.
A B domnnek ATP-z aktivitsa van, az ATP hidrolzise hajtja termodinamikai rtelemben a reakcit. Az
ATP-ben rejl kmiai energia mechanikai feszltsg ltrehozshoz hasznldik fel, teht a topoizomerz II egy
motorfehrje. (Minden fehrje molekulris motornak tekinthet, ha az ATP kmiai energijt mechanikai feszlsre
vagy elmozdulsra konvertlja.)

12.37. bra: Egy prokarita topoizomerz II enzim szerkezete duplaszl DNS-sel komplexben (PDB:
1BGW)

310

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

Nukleinsavak

12.38. bra: A topoizomerz II enzim mkdsi mechanizmusa


Alapllapotban a topoizomerz II enzim nem kt ATP-t, s olyan konformciban van, amelyben kpes egy
duplaszl DNS szakasz ktsre. Ezt a DNS-t G (gate) DNS-nek hvjuk, mert ez lesz mintegy kapuknt kinyitva
ahhoz, hogy egy msik duplaszl DNS t legyen szlltva rajta. Az enzim trszerkezete a G DNS-sel alkotott
komplexben kiss mdosul, ezltal kpess vlik egy msik DNS szakasz, majd ezt kveten ATP ktsre. Ez a
msik DNS szakasz a T, vagyis transzportlt DNS. Az ATP kts hatsra az ATP-z domnek egyms fel
mozdulnak, a G DNS mindkt szlon elhasad, de kovalensen ktve marad az enzimhez, s az A domn
konformcivltozsa miatt a G DNS-ben megjelenik a kapu. A T DNS tszlltdik ezen a kapun, majd egy
jabb A-domn konformcivltozs keretben , levlik az enzimrl, mikzben az enzim az elvgott szlakat jra
sszekapcsolja. Ezt kveten az enzim katalizlja az ATP hidrolzist, ADP s foszft keletkezik, amelyek levlnak
az enzimrl, gy az enzim visszatr az alapllapotba.
Az ATP talakulsakor felszabadul kmiai energia rtke megszabja, hogy mekkora maximlis feszltsget lehet
ltala a DNS-ben ltrehozni, teht megszabja a bepumplhat szuperhlixek maximlis szmt.
A mechanikai feszltsget hordoz, negatv szuperheliklis DNS szerkezetet termszetesen ATP felhasznlsa
nlkl is lehet relaxlni, de ehhez is kmiai ktst kell bontani a DNS lncon bell. Elegend a DNS-nek csak az
egyik szlt elvgni, az elvgott szl az p szl krl forogva kiprghet. A sejtben ezt a folyamatot is enzim
katalizlja, mgpedig a topoizomerz I enzim.
Az enzim mkdsi mechanizmust a 12.39. bra illusztrlja.

311

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

Nukleinsavak

12.39. bra: A topoizomerz I enzim mkdsi mechanizmusa


A topoizomerz I relaxlja a feltekert DNS molekulkat, egyenknt kiprgetve egy-egy negatv szuperhlixet. A
reakci sorn csak egyetlen szlat hast, s azt egy temben csak egyszer hagyja a msik szl krl krbefordulni.
A kt szlat jra sszekapcsolja.
A 12.40. bra egy olyan ksrletet demonstrl, amelyben egy topoizomerz II enzimmel korbban sokszorosan
feltekert, negatv szuperhlixeket tartalmaz, kralak, ktszl DNS-t kezelnk topoizomerz I enzimmel. A
folyamatot a topoizomerz I hozzadsval indtjuk, majd klnbz idegysgekben mintt vesznk, a mintban
az enzimet denaturljuk, majd a klnbz idtartamokhoz tartoz mintkat agarz glelektroforzissel elemezzk.

12.40. bra: A topoizomerz II ltal ksztett szuperhelikalizlt DNS topoizomerz I ltal relaxlhat. A
klnbz szm szuperhlixet tartalmaz formk ltszlagos mrete eltr, ezrt agarz elektroforzissel
elvlaszthatk egymstl. Az bra egy ilyen glkp rajza. A topoizomerz egyenknt sznteti meg a szuperhlixeket,
ezrt diszkrt intermediereket kapunk.
A maximlisan szuperhelikalizlt DNS a ksrletben a legkompaktabb molekula, amely a glben a leggyorsabban
vndorol (legalul helyezkedik el). Kontrollknt a relaxlt krnek megfelel topoizomert is belekevertk a mintba.
A szuperhlixek szmnak cskkensvel a molekula Stokes-sugara egyre nvekszik, gy minl kevesebb
szuperhlixet tartalmaz a DNS, annl lassabban vndorol a glben. Jl lthat, hogy diszkrt szm eltr forma
ltezik.
Az eukaritk is nyitottabb DNS-t hoznak ltre, de ezt merben eltr mdon teszik. Radsul az eukaritknl
ennek a megoldsnak a funkcija csak rszben a nyitottabb szerkezet ltrehozsa. Msik f funkciknt az eukarita
DNS szuperhelikalizcija egyben a DNS tmrebb sszepakolsnak (kondenzcijnak) els lpst is jelenti.
A prokaritknl ltott jobbmenetes, negatv szuperhlix (amit plektonmnak is neveznek) topolgiailag egyenrtk
egy balmenetes, gynevezett szolenoid szerkezettel (lsd 12.41. bra).

312

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

Nukleinsavak

12.41. bra: A szolenoid szerkezet egyenrang a szuperhlixes plektonma szerkezettel


A szolenoid szerkezet csak akkor jhet ltre, ha az abban szerepl fonl, ami ebben az esetben a kettsszl DNS,
valami kr tekeredik. Ez az eukaritknl gy valsul meg, hogy a DNS egy hiszton fehrjkbl ll komplex
kr tekeredik. Az orst, amire a DNS kettsspirl tekeredik nyolc polipeptidlnc alaktja ki a kvetkez
sszettelben: (H2A, H2B, H3, H4)2. A hiszton magra tekered DNS szerkezeti egysge az elszr
elektronmikroszkppal detektlt nukleoszma. A nukleoszmra kb. 200 bp DNS jut. Ebbl 146 bp vesz rszt a
hisztonmag krli kb. 1,8 menetnyi feltekeredsben, a maradk pedig egy rvid sszekt rszt alkot, ami a H1
hisztonfehrjhez s ms, nem-hiszton fehrjkhez ktdik (lsd 12.42. bra)

313

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

Nukleinsavak

12.42. bra: Az elektronmikroszkpos gyngysorszerkezet, s az annak megfelel nukleoszms modell


A balmenetes szolenoid ltrehozsa topolgiailag egyenrtk azzal, mintha egy jobbmenetes, negatv
szuperhlixet hoznnk ltre. A 12.43. bra egy kralak DNS-en mutatja be, hogy egy kralak relaxlt B-DNS
esetn a hiszton mag krl kialakul szolenoid miatt a maradk, nemktd rszen egy pozitv szuperhlix szerkezet
jnne ltre.

12.43. bra: A nukleoszma szolenoid szerkezetnek ltrehozsa szerkezeti feszltsget, s emiatt pozitv
szuperhlixeket generlna, amiket az eukarita topoizomerz I szntet meg
A vgtelenl hossz lineris eukarita DNS-re is igaz, hogy a nukleoszms szerkezet kialakulsakor a mg
nem szolenoid szerkezetben lv rszen a szerkezeti feszltsg miatt pozitv szuperhlixek jelennnek meg. Az
eukarita topoizomerz I enzim a prokarita enzimhez hasonlan kpes szuperhlix szerkezetet relaxlni, azzal a
fontos klnbsggel, hogy az eukarita enzimek egy rsze kpes pozitv szuperhlixen dolgozni (mely esetn
ellenkez irnyban kell megkerlnie az elvgott DNS szlnak az p szlat).
Amikor az eukarita topoizomerz I a nukleoszma szerkezet kialakulsa sorn relaxlja a mg nem nukleoszms
szerkezetben lv rszt, akkor vgs soron a prokaritk negatv szuperhlix szerkezetvel analg DNS szerkezet
jn ltre gy, hogy ehhez nem szksges topoizomerz II mkds. A fesztett szerkezetet a DNS s a nukleoszma
mag kztti ktsi energia biztostja.
Az eukarita kromoszmkban a DNS egy, rszben fehrjkbl, rszben RNS-bl ll vzhoz kapcsoldik, s
ahhoz hossz hurkokat kpezve ktdik (lsd 12.44. bra).

314

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

Nukleinsavak

12.44. bra: Az eukarita DNS magasabbrend szerkezeti szintjei eredmnyezik a kromoszma szerkezetet
A nukleoszms szerkezet csak az els szintje a DNS-fehrje komplexekbl ltrejv kromatin szerkezetek
kialakulsnak. A legmagasabb szerkezeti szint, ami a legnagyobb szerkezeti tmrtst, kondenzcit jelenti, a
fnymikroszkppal is lthat kromoszmkat eredmnyezi. A kromoszma szerkezet fel haladva a nukleoszms
szerkezetbl kiindulva tovbbi, magasabb szerkezeti szintek jnnek ltre, gy a DNS egyre kisebb trfogatrszbe
zsfolhat.

315

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

Nukleinsavak

Az egyik ilyen szint az gynevezett 30 nm-es fibrillum lehet, ami elektronmikroszkppal megfigyelhet. A 30
nm-es fibrillumbl hurkok kpzdnek, amelyek egy-egy teljes gnt hordozhatnak, s a kromoszma vzszerkezete
krl rendezdnek el.
A jelenlegi modell szerint 6 hurok alkot egy korongszer rozettt, 30 rozetta hozhat ltre egy csavart, s nagyjbl
10 csavar tesz ki egy teljes kromatidt (a replikcit kveten a sejtosztds egy bizonyos szakaszig minden
kromoszma kt duplaszl DNS-t tartalmaz, ezeket a duplaszl DNS-eket hvjuk kromatidnak).
Mint a kvetkez fejezetekben ltni fogjuk, a topoizomerzok fontos szerepet jtszanak a DNS replikciban s
a transzkripciban.
sszefogalskppen a DNS kmiai s trszerkezett, valamint a Chargaff-szablyokat a 5. animci, a DNS
magasabbrend szerkezeti szintjeinek kialakulst pedig 6. animci mutatja be.

316

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

13. fejezet - Replikci (DNS szintzis)


s DNS-hibajavts
(szerz: Pl Gbor)
A replikci az a folyamat, amelynek sorn az eredeti DNS molekula megkettzdik, s kt, az eredetivel azonos
msolat keletkezik. A replikci folyamatban az llny (vagy vrus) teljes DNS llomnya msolsra kerl.
Brmilyen organizmusrl legyen is sz, annak rkt anyagban rzdik mindazon informci, amely lehetv
tette, s lehetv teszi, hogy az organizmus ltezzen, tlljen, szaporodjon. Az rkt anyagban trolt informci
teht felbecslhetetlenl nagy rtket kpvisel. Ezzel tkletes sszhangban az evolci sorn olyan kifinomult
mechanizmusok jttek ltre, melyek rvn az rkt anyag msolsa szinte hiba nlkl megy vgbe. A hibarta
megdbbenten alacsony, megkzeltleg minden egymillird lemsolt monomerre jut egyetlen hiba (a hibaarny
teht 1/109, azaz 10-9).
Ugyanakkor ez a nagyon alacsony hibaarny teszi lehetv, hogy az llnyek genetikai llomnya lassan, de
folyamatosan vltozzon, a populcikon bell genetikai vltozatossg jjjn ltre, az evolci mkdjn.

13.1. A centrlis dogma


A replikci a genetikai informci ramlsnak az egyik folyamata. Mieltt magra a replikcira kitrnnk,
ismerkedjnk meg a biolgia rendszerekben zajl genetikai informciramls ltalnos koncepcijval (lsd 13.1.
bra).

13.1. bra: Francis Crick centrlis dogmja. A baloldali kp az egyes makromolekula tpusok kztti sszes
elmletileg lehetsges informciramlst mutatja. Informciramlson itt azt rtjk, hogy az egyik makromolekula
monomersorrendje alapjn alakul ki egy msik makromolekula monomersorrendje. A jobboldali brn piros nyl
jelzi a minden llnyben lezajl 3 ltalnos informciramlsi tvonalat, a replikcit, transzkripcit s transzlcit.
Kk szn jelzi a csak egyes organizmusokban (esetleg csak vrusfertztt llnyekben) lezajl folyamatokat, s
szaggatott nyl azokat, amelyek a mai ismereteink szerint nem mennek vgbe.
Francis Crick 1958-ban egy ltalnos smt alkotott arrl, hogy a nukleinsavak s a fehrjk szekvencijban
lv informci hogyan addhat t az egyes makromolekulk kztt. Informciramls alatt specifikusan azt
rtjk, hogy az egyik makromolekula monomersorrendje meghatrozza egy msik makromolekula
monomersorrendjt. Az eredeti smt Crick 1970-ben pontostotta. A smnak a centrlis dogma elnevezst
adta.
A hromfle makromolekula, DNS, RNS s fehrje esetben elmletileg 3x3 = 9 lehetsges informci tads
trtnhet. 1958-ban Crick ezek kzl hrmat tartott olyannak, ami nem valsulhat meg. Ezek mind a fehrje
szekvencia alapjn trtn j polimer keletkezsre vonatkoztak. Teht fehrje szekvencit, mint templtot hasznlva
nem keletkezhet DNS, RNS, vagy fehrje.

317

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

Replikci (DNS szintzis) s DNS-hibajavts

A maradk 6 utat lehetsgesnek nevezte. Ezek kzl 1970-ben hromrl mr egyrtelmen kijelenthette, hogy
azok a teljesen ltalnos utak. Ez a DNS-alap DNS-szintzis, vagyis a replikci; a DNS-alap RNS-szintzis,
vagyis a transzkripci; valamint az RNS-alap fehrjeszintzis, a transzlci.
A hrom msik elmleti lehetsgbl 1970-ben kettrl mr ismert volt, hogy specilis esetekben vgbemennek.
Az RNS genom vrusok egy rsze olyan enzimmel rendelkezik, amelyik RNS-alap RNS-szintzissel msolja
a genomjt. Ms RNS genom vrusokrl (retrovrusok) pedig kiderlt, hogy az RNS genomjuk alapjn elszr
egy DNS-msolat keletkezik (RNS-alap DNS-szintzis) a reverz transzkriptz enzim ltal, majd errl a DNS
msolatrl kpzdik az RNS genom.
Nhny tanulmny azt lltotta, hogy bizonyos specilis kezelsek hatsra a riboszma kpes egyszl DNS
alapjn fehrjt szintetizlni. Ezt nem sikerlt megbzhatan reproduklni, ezrt a mai ismeretek szerint ez a
mechanizmus, br elmleti alapon nem zrhat ki, a valsgban nem megy vgbe.
A 13.1. bra baloldali kpe az elmletileg lehetsges 9 informci tadsi folyamatot illusztrlja. A 13.1. bra
jobboldali kpn piros nyilak mutatjk a minden llnyben mkd 3 alap informcis utat, a replikci,
transzkripcit s a transzlcit. Kk nyilak mutatjk a specilisabb informcis utakat, amelyek csak az llnyek
(esetleg csak vrusfertztt llnyek) egy rszben mkdnek.
A centrlis dogma elnevezsben a dogma sz hasznlatt sokan, s j okkal kritizltk. A dogma
megkrdjelezhetetlen igazsgot jelent. Mrpedig semmi sem llhat tvolabb a tudomnyos vilgnzettl, mint a
megkrdjelezhetetlensg. Minden tudomnyos llts igazsgtartalma megkrdjelezhet, s amennyiben az
llts nem igaz, gy (elbb, vagy utbb) cfolhat.
Mint ksbb visszaemlkezseiben Crick megrta, amikor ezt a kifejezst vlasztotta, nem volt tkletesen tisztban
annak jelentsvel. gy gondolta, hogy a dogma mindig valami olyasmire vonatkozik, ami kzponti jelentsg,
ugyanakkor nem alapul sszer bizonytson. Amikor az els modellt lerta, az informcis utak zme mg nem
volt bizonytva.
Trjnk vissza a replikcira. Watson s Crick az ltaluk alkotott DNS trszerkezeti modell alapjn egy
koncepcionlisan rendkvl elegns, egyszernek tn replikci modellt javasolt. Mint ltni fogjuk, maga a modell
helytllnak bizonyult, de a konkrt megvalsuls szintjn egy rendkvl sszetett folyamat.
Azt, hogy sszetett kell, hogy legyen mr a folyamat rszleteire vonatkoz els mechanisztikus krdsek zne
is sejttette. Msrszt a klibaktrium genetikai s biokmiai vizsglata alapjn az is kiderlt, hogy mg ebben a
viszonylag egyszer organizmusban is tbb mint 50 gntermk vesz rszt a DNS msolsban, s a DNS-ben
keletkez szekvencia hibk kijavtsban.

13.2. A DNS replikcival kapcsolatos alapvet


krdsek
A replikci mechanizmusval kapcsolatban a Watson-Crick modell megjelenst kveten azonnal szmos
alapvet krds vetdtt fel:
A DNS replikci sorn az jonnan keletkez szlak egymssal kpeznek ktszl DNS-t (konzervatv modell),
vagy a rgi szlakkal jnnek ltre vegyes rgi-j ktszl DNS hibridek (szemikonzervatv modell), vagy netn
az j s a rgi szlak egy lncon bell keverve fordulnak el (mozaikos modell)?
Kmiai szempontbl hogyan zajlik az j DNS szlak szintzise, s mi az energia-forrsa a szintzisnek?
Milyen irnyban zajlik a DNS szl szintzise elszr az 5- vg jn ltre, s innen halad a folyamat a 3-vg fel,
vagy ppen fordtva? Netn vegyesen mindkett zajlik?
Hol, s hogyan kezddik el a replikci, s hogyan fejezdik be?
Milyen enzimek katalizljk a folyamatot, s hogyan zajlik a katalzis molekulris rszleteiben?
Milyen pontossggal msoldik le a DNS szekvencija?

318

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

Replikci (DNS szintzis) s DNS-hibajavts

Milyen mechanizmusok biztostjk az informci h msolst s megrzst?


Ebben a fejezetben ezeknek a krdseknek a kifejtsre s megvlaszolsra kertnk sort.

13.3. A Meselson-Stahl ksrlet: a DNS


replikci szemikonzervatv
Watson s Crick a DNS-szerkezeti modelljk megalkotsakor azonnal a legelegnsabb replikcis mechanizmust
feltteleztk. A szemikonzervatv modellt, amelyben a DNS kt eredeti szla, teht a szli szlak teljes hosszukban
elvlnak egymstl, mindkett templtknt szolgl, s az j komplementer utdszlakkal sszetapadva kpezik a
kvetkez generci kt duplaszl DNS-t.
A szemikonzervatv modellben teht a replikci eredmnye kt olyan duplaszl DNS, amelyben az egyik szl
teljes egszben az elz genercibl szrmazik, mg a msik szl jonnan keletkezik.
A konzervatv modell szerint ennek ppen az ellenkezje lett volna igaz: a szli szlak csak ideiglenesen vltak
volna el egymstl, a komplementer szlak szintzist kveten a kt szli szl jra sszellt volna, az jonnan
szintetizlt szlak pedig egymssal alkottak volna egy j prt. Ebben a modellben teht megrzdne az eredeti
szli DNS-t, s keletkezne egy teljesen jonnan szintetizlt utd DNS.
A mozaikos modell, amit Max Delbrck javasolt, meglehetsen kompliklt, de egy jogos problma ltszlag
egyetlen lehetsges megoldst knlta. Delbrck arra az abban az idben joggal slyosnak vlt technikai problmra
hvta fel a figyelmet, hogy vajon miknt lenne kpes kt egyms kr tekeredett DNS szl teljes mrtkben
szttekeredni. Ezt energetikailag s geometriai (topolgiai) szempontbl lehetetlennek tartottk. Ha ezek a szlak
nem tekerednnek szt, akkor a keletkez kt duplaszl DNS tekeredne annyiszor egyms kr, ahnyszor az
eredeti DNS kt szla tekeredett egyms kr. Ekkor pedig felmerl a krds, hogy ezt a kt duplaszl DNS-t
hogyan lehetne elvlasztani egymstl.
Delbrck a problma megoldsra a kvetkez mechanizmust javasolta: mindkt szl egy idben templtknt
szolgl j szl szintzishez, de amint egy-egy 5-monomernyi (fl hlix-nyi) j szl szintetizldik, a rgi szlak
elhasadnak, s az azonos irnyultsg j szl s rgi szl kztt jn ltre kovalens kts. Ennek eredmnyeknt a
replikci utn mindkt duplaszl DNS mindkt szla 5-5 monomerknt vegyesen eredeti, s jonnan szintetizlt
szlat tartalmazott volna, a kt duplaszl DNS hlix nem egyms kr tekeredve, hanem egyms mellett keletkezett
volna.
Ezt a modellt elnevezte diszperzv modellnek, amire magyarul a mozaikos kifejezst alkalmazzuk. A hrom modellt
a 13.2. bra illusztrlja.

13.2. bra: A replikci elmletileg lehetsges modelljei


Szmos kutatcsoport igyekezett ksrletesen alapon megfejteni, hogy a hrom kzl melyik modell a helytll.
Ezt elsknt Matthew Meselson s Franklin Stahl dertette ki egy 1957-es ksrletben, amelyet sokan a molekulris
biolgia legelegnsabb ksrletnek tartanak (lsd 13.3. bra).

319

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

Replikci (DNS szintzis) s DNS-hibajavts

A hrom emltett modellt az klnbzteti meg egymstl, hogy az els, illetve a msodik generciban alapveten
eltr az egyes keletkez DNS-ekben a rgi s az j DNS arnya. Olyan ksrletre volt szksg, amely valahogyan
klnbzv tudja tenni a rgi s az j szlakat, mgpedig olyan mdon, hogy azutn ez a klnbsg fizikai
elvlasztsra is mdot adjon.
Meselson s Stahl az akkori idszak legmodernebb eljrsait kombinlta teljesen jszer mdon. A DNS-ben nagy
arnyban van nitrogn. A nitrogn leggyakoribb izotpja az 14N, vagyis a 14-es tmegszm izotp, amely
atommagjban 7 proton s 7 neutron van. Egy jval ritkbb, nem radioaktv izotp az 15N, amelyben 7 proton s
8 neutron van. Ez az izotp, amely kmiai tulajdonsgaiban termszetesen tkletesen megegyezik az 14N izotppal,
akkor mr elrhet volt tiszttott formban.
Az elksrlet sorn klibaktriumokat tenysztettek 15N, teht nehz nitrogn-tartalm tpoldatban tbb
genercin t. A baktrium minden N-tartalm molekuljba bekerlt a 15N izotp, gy a DNS-be is, vagyis a
sejtek nehz DNS-t tartalmaztak.
Egy prhuzamos ksrletben norml 14N-tartalm tpoldatban is tenysztettek klibaktriumot, amely gy
norml DNS-t tartalmazott, amit a klnbsget kihangslyozand, knny DNS-nek fogunk nevezni.
Az gy ellltott nehz s knny DNS tmege, s ezltal srsge, csak 1%-ban trt el egymstl, ezt az apr
klnbsget kellett detektlni!
Mindkt esetben izolltk a baktriumbl a DNS-t. Ezek utn egy akkoriban jonnan kifejlesztett technikt vetettek
be, a srsggradiens centrifuglst, amelyben egy nagy tmeg/trfogat srsg anyagnak, esetkben a cziumkloridnak az oldatt hasznltk. Ebbl a centrifugacsben gradienst hoztak ltre, a cs alja fel fokozatosan ntt
a czium klorid koncentrcija, s emiatt a kzeg srsge.
Amikor ezzel a technikval centrifugltk az oldat tetejre rtegzett DNS mintt, a DNS molekulk csak addig
lepedtek, amg a krnyezetk srsge ppen megegyezett a sajt srsgkkel. Ezen a ponton meglltak, mintegy
lebegtek. Meselson s Stahl kimutattk, hogy a ktfle tenysztsbl szrmaz DNS srsge kztti eltrs
elegenden nagy ahhoz, hogy a centrifugls vgre eltr svba rtegzdjenek a centrifugacsben. Ha teht a kt
eltr srsg DNS oldatt sszekevertk, akkor ezek utn ezzel a specilis centrifuglssal a kt formt el tudtk
vlasztani egymstl.
Felmerlhet az olvasban, hogy a srsg klnbsg helyett a nehz-DNS s a knny-DNS tmegt is
vizsglhattk volna. Csakhogy ezzel kapcsolatban fontos tudnunk, hogy a DNS az izolls sorn fizikai behatsok
miatt sszetredezik, s egy olyan keverket kapunk, amelyben a legklnbzbb tmeg tredkek vannak. Az
egy mintbl szrmaz, legklnbzbb tmeg darabok srsge azonban azonos, gy a kizrlag srsg alapjn
szeparl technika ezeket egy rtegbe gyjti!
Miutn vilgoss vlt, hogy a kt minta srsg alapjn elvlaszthat egymstl, elindulhatott a ksrlet rdemi
rsze (lsd 13.3. bra).
A ksrlet sorn ismt klibaktriumokat tenysztettek 15N tpoldatban tbb genercin t, majd toltottk a
baktriumok egy rszt norml, 14N-es tpoldatba. Az osztd baktriumsejtek szmt spektroszkpiai mdszerrel
(fnyszrson keresztl) mrtk. Egy sejtosztds utn (teht amikor a sejtszm a kezdeti rtk dupljra ntt)
mintt vettek, a sejteket elltk, izolltk a DNS-t, s srsggradiens centrifuglssal meghatroztk a srsgt.
Ugyanezt megtettk a msodik osztdst kveten is.
Az eredmny a kvetkez volt. Az els osztds utn csak kzepes srsg DNS-t kaptak. Ez kizrta a
konzervatv modellt, amely szerint 50-50%-ban nehz-DNS-t s norml-DNS-t kellett volna kapniuk. Az eredmny
azonban mind a szemikonzervatv, mind a mozaikos modellel sszhangban volt.
A msodik sejtosztdst kvet eredmny szerint a mintban 50-50%-ban volt jelen kzepes srsg, s knny,
azaz normlis srsg DNS. Ez az eredmny a szemikonzervatv modellel sszhangban volt, azonban a mozaikos
modellt kizrta, hiszen 50%-ban megjelent az a forma, amelyben kt, tisztn 14N-es izotpot tartalmaz lnc alkotott
egy kzs duplaszl DNS-t.
A mozaikos modell alapjn mindig homogn srsg DNS-t kellett volna izollniuk, de annak srsge genercirl
genercira haladva egyre jobban kzeltette volna a knny DNS normlis srsgt.

320

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

Replikci (DNS szintzis) s DNS-hibajavts

A ksrletnek ksbb elvgeztk egy mg knnyebben rtelmezhet vltozatt. Lgos pH-n a DNS denaturlhat,
a kt szl elvlaszthat egymstl. Magas pH-n vgrehajtva a srsggradiens centrifuglst nem duplaszl DNSeket, hanem egyszl DNS-eket kellett megklnbztetnik.

13.3. bra: A Meselson-Stahl ksrlet bizonytja, hogy a replikci szemikonzervatv


gy mr az els sejtosztds utn ki lehetett mutatni, hogy ktfle DNS szl van jelen, egy olyan, ami csak nehz
lncbl ll, s egy olyan, ami csak norml lncbl ll. gy a mozaikos modell kizrhat volt.
A semleges s lgos kzegben vgrehajtott ksrletek eredmnyt a 13.4. bra illusztrlja.

321

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

Replikci (DNS szintzis) s DNS-hibajavts

13.4. bra: A Meselson-Stahl ksrlet ktszl (pH 7,0) s egyszl (pH 12,0) DNS-sel elvgezve. A DNS
koncentrcijt a centrifugacs tetejtl az aljig fotometris mdszerrel hatroztk meg. Az brn a vzszintes
tengely a srsget, a fggleges tengely a DNS koncentrcit jelenti.

13.4. A Cairns-ksrlete: az orig s a


replikcis villa kimutatsa
Miutn a replikci szemikonzervatv mechanizmusa bizonytott vlt, jabb krdsek sora merlt fel:
A msoland szlak a replikci eltt teljesen elvlnak egymstl, s csak ezek utn szintetizldik melljk az
j szl, vagy a szli szlak egyszerre mindig csak egy kis szakaszon nylnak szt, s mellettk folyamatosan zajlik
az j szl szintzise?
A replikci vletlenszer helyeken indul el, vagy elre rgztett kezdpontokon? Az elinduls (szl sztnyls)
helytl szmtva csak az egyik irnyban, vagy mindkt irnyban zajlik az j szlak szintzise?
Folyamatosan, teht egyetlen darabban msoldik a DNS, vagy kisebb darabokban?
Ezekre a krdsekre John Cairns rendkvl fontos ksrlete adta meg a vlaszokat. Kli sejteket nvesztett
radioaktv, tricilt (3H) timidint tartalmaz tptalajon. A baktriumok felvettk a radioaktv nukleozidot, s
beptettk a DNS-kbe. A bakterilis genom gy radioaktvv vlt. Cairns rendkvl krltekint eljrsokkal
vatosan feltrva a sejteket gy tudott DNS-t izollni, hogy az az esetek egy rszben nem tredezett ssze. A
DNS-t tartalmaz oldatot vatosan szttertette egy sk felleten. A trcium bomlsbl szrmaz elektronok btasugrzs formjban bocsjtdnak ki, amit az autoradiogrfinak nevezett mdszer keretben a mintra helyezett

322

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

Replikci (DNS szintzis) s DNS-hibajavts

rntgenfilmen lehetett detektlni. A viszonylag alacsony szint radioaktivits miatt mintegy 2 hnapos expozcis
idre volt szksg ahhoz, hogy a rntgenfilmen megjelenjen a DNS molekulk kpe (lsd 13.5. bra).

13.5. bra: Cairns radioaktv ksrlete lthatv teszi a DNS szintzis topolgijt
A ~ 1,7 millimteres hosszsg DNS kpe mr kis nagyts mellett is jl vizsglhat volt, de tovbbi nehzsget
jelentett, hogy viszonylag ritkn sikerlt szuperhlix-mentes, teljesen kitertett DNS-t tallni. Amikor azonban ez
sikerlt, Cairns egyrtelmen ki tudta mutatni, amit a bakterilis genetika korbban javasolt. A kli genomja
valban egyetlen, kralak DNS molekula.
A DNS molekulkat klnbz replikcis fzisban rgztve kidertette, hogy a replikci egyetlen ponton indul
el. Ksbb, ms eljrsokkal kombinlva azt is kidertettk, hogy az egyetlen helyen elindul replikci nem
akrhol kezddhet, ez az egyetlen hely a bakterilis kromoszmnak (kromofrnak) egy szigoran meghatrozott
helye, amit replikcis orignak neveztek el.
A klnbz fzisban lefnykpezett llapotokat sorba lehetett rendezni, s gy egy logikus modellt lehetett
fellltani a bakterilis kromoszma msolsnak mechanizmusra. Az orignl a kt szli szl felnylik, egy kis
szakaszon szabadd vlnak a szli szlak. Az autoradiogrfis kpek tanulsga szerint mindkt szli szl mentn
zajlik az j szlak szintzise. A szli szlak folyamatosan nylnak szt, s ezzel lpst tartva keletkezik az j
DNS. Elszr egy kis szem jelenik meg, majd a kpzdmny bubork-ra emlkeztet, ami egyre nagyobb
vlik. Amikor a DNS-nek mintegy a fele lemsoldott, a szerkezet a grg teta betre () emlkeztet.
A DNS szerkezetnek ismeretben, valamint a Cairns ksrletek alapjn megjsolhat volt a replikcis villnak
nevezett struktra, ami a Cairns ksrletben a bubork kt szegletben van (lsd 13.6. bra).

13.6. bra: A replikcis villa egyszerstett smja

323

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

Replikci (DNS szintzis) s DNS-hibajavts

A replikcis villt annak a pontnak a krnyezete jelli ki, ahol a szli DNS szlak ppen felnyltak, hogy
templtknt szolglhassanak az j szlak szintzishez. Mivel mindkt szl egyarnt szabadd vlik, elvileg
mindkett mellett egy idben mehet az j szl szintzise.
Cairns az eredeti ksrlett tovbbfejlesztve tovbbi ismeretekhez jutott. Az eredeti ksrletben folyamatos volt a
radioaktv jells, teht a rgi s az j szlak egyarnt jellve voltak.
A tovbbfejlesztett mdszerben Cairns az albbiak szerint jrt el. A baktriumot olyan tptalajon tartotta, ami nem
jellt, s radioaktvan jellt timidin keverkt tartalmazta, de csak alacsony szzalkban tartalmazta a jellst
biztost trcilt timidint. Ennek eredmnyeknt a DNS, belertve a szli DNS-t, gyengn jelldtt, de detektlhat
volt. A 13.6. bra s 13.7. bra ezeket a szakaszokat kk vonallal brzolja.
Ezek utn a baktriumot olyan tpoldatba oltotta t, amelyben nagy szzalkban volt trcilt timidin, ami ezrt
intenzv radioaktv jellst eredmnyezett. Ezt a msodik jellst csak pr msodpercig alkalmazta, s a sejtet
ellve lelltotta a replikcit. Az ersebb jellst a 13.6. bra s 13.7. bra piros szakaszokkal mutatja.
A nagy koncentrcij, rvid pulzusban adott radioaktv timidin az ppen jonnan szintetizld helyekre beplve
ezeket a helyeket intenzvebb jellel ltta el. Kiderlt, hogy a 13.7. brn szerepl replikcis villa mindkt szra
mellett van j szl szintzis. Teht a kt rgi szl sztnylsnak temben mindkt rgi szl mellett egyidejleg
jelennek meg az j szlak. A folyamatot idben kvetve a jells a 13.6. bra szerepl nyilak irnyban halad,
mikzben maga a replikcis villa is erre halad. Figyelem! Csak a jells megjelense ilyen irny, a lncpts
kmiai irnya, mint ltni fogjuk, ettl az egyik lnc esetben eltr.
A replikcis buborknak kt szeglete van, gy nem csak egy, hanem egyszerre kt replikcis villa is lehet. A
pulzusban alkalmazott jellssel Cairns azt is kimutatta, hogy a kli replikcija sorn a bubork mindkt szegletben
aktv replikcis villa mkdik. Mivel a kli kromoszma kralak, ezrt a kt replikcis villa a teljes
kromoszma szempontjbl egyms fel halad (lsd 13.7. bra).
Szmos egyb organizmust megvizsglva kiderlt, hogy a ktirny (bidirekcionlis) replikci az ltalnos,
teht az, amikor a replikcis bubork mindkt szegletben mkdik 1-1 replikcis villa. Ltezik kivtel is, a
mitokondrilis genomban, plazmidok s egyes vrusok replikcijakor pldul a buborkban csak egy replikcis
villa mkdik.

13.7. bra: A replikci a legtbb genom esetben ktirny, de egyes specilis esetekben egyirny

324

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

Replikci (DNS szintzis) s DNS-hibajavts

13.5. A DNS szintzis kmija


A DNS szintzis kmiai mechanizmusnak feltrsa elssorban Arthur Kornberg nevhez kthet. Kornberg az
tvenes vek elejig elssorban a koenzimek in vivo szintzisnek a problmjn dolgozott. A dinukleotid szerkezet
koenzimek szintzist megismerve arra jutott, hogy bizonyra a nukleinsavak sem kzvetlenl az egyszerbb
ptegysgekbl (cukor, foszforsav, bzis) szereldnek ssze, hanem a mr elre sszelltott nukleotid egysgekbl.
Szerette volna izollni azt az enzimet, ami nukleotid szubsztrtokat hasznlva felpti a nukleinsavakat, de az enzim
izollshoz szksge volt ezekre a nukleotid szubsztrtokra. Ezrt mintegy 5-6 v kutatmunkja sorn csoportjval
feltrta a nukleotidok szintzisnek mdjt, izollva az ehhez szksges enzimeket. Miutn el tudta lltani az
sszes nukleinsav alkot nukleotidot, belevgott a DNS-szintzist katalizl enzim izollsba. Ehhez kli
sejtkivonatot, s radioaktvan jellt nukleotidokat hasznlt. A kivonathoz DNS-t adott, s az jonnan keletkez
radioaktv DNS-t keresve igyekezett azonostani a folyamatot katalizl enzimet. Vgl 1957-ben sikerrel jrt,
izollta az elsknt megismert DNS-szintzist katalizl enzimet, amit DNS-polimerz I enzimnek nevezett el.
Ezrt a sikerrt, valamint az in vivo DNS-szintzis kmiai alapjainak feltrsrt 1959-ben orvosi Nobel-djat
kapott Severo Ochoa-val megosztva. (Severo Ochoa egy RNS-szintetizl enzimet azonostott, nevvel mg
tallkozunk a genetikai kd megfejtse kapcsn).
Amint az Arthur Kornberg ksrletei nyomn kiderlt, az enzimkatalizlt DNS szintzishez az enzimen kvl hrom
alapvet dolog szksges:

Templt DNS szl, aminek a komplementer szla szintetizldik.

Szabad 3-OH vg, amit a templt szlhoz hibridizlt DNS, vagy RNS, a primer biztost.

5'-dNTP, vagyis dezoxiribonukleotid-trifoszftok (dATP, dTTP, dGTP, dCTP).

A szintzis mechanizmust a 13.8. bra mutatja be.

13.8. bra: A DNS szintzis kmija


Az j lnc szintzishez teht mindenkppen szksg van egy templt DNS-re. Ennek komoly jelentsge van.
DNS nem keletkezik a sejtben monomerek random sszeptsvel. Egy ilyen rtelmetlen DNS megjelense jobb
esetben felesleges energiapazarlst jelentene, rosszabb esetben komoly zavart okozhatna a sejt mkdsben. A
sejtekben a DNS szintzise szigoran a mr meglv informci msolsra korltozdik.
A msik rdekes informci a primer ignye. Ez, a rszletek ismerete nlkl egy komoly tyk-tojs problmt
sejtet. Ha kell egy primer, akkor azt a primert valaminek, egy polimerznak el kell lltania. De hogy llthatn
el, ha a DNS szintzishez eleve kell, hogy legyen egy primer? A megolds a rszletekben rejlik. Mint ksbb

325

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

Replikci (DNS szintzis) s DNS-hibajavts

kiderlt, a sejtekben primerknt egy rvid RNS darab szolgl, amit egy RNS-polimerz (primz) kszt el. Az
RNS-polimerzok nem ignyelnek primert az RNS szintzishez. A DNS-polimerzok DNS primert is elfogadnak.
Amikor egy DNS szintzise ideiglenesen megszakad, s a DNS-polimerz levlik, akkor a befejezetlen DNS 3OH vge teszi majd lehetv, hogy egy msik DNS-polimerz folytassa a szintzist. Ilyenkor teht DNS a primer.
A dNTP vegyletek mind 5-nukleozid-trifoszftok.
A primer 3-OH vgnl az albbi lpsekben zajlik a bepls: a dNTP vegyletek kzl az enzim random vlogat.
Amikor olyan dNTP kt a ktzsebbe, amely komplementer a templt szl soron kvetkez nukleotid egysgvel,
teht amikor Watson-Crick bzisprosods jhet ltre a templt s az jonnan beptend monomer kztt, az
enzim preczen koordinlt Mg2+ ionok segtsgvel aktivlja (jobb nukleofill teszi) a primer 3-OH csoportjt,
s tmadhatbb teszi a dNTP -helyzet foszforatomjt. A primer 3-OH csoportja ezltal nukleofil tmadst
vgez a dNTP -helyzet foszforatomjn. Az - foszftcsoportok kztti foszforsavanhidrid kts felbomlik,
felszabadul egy pirofoszft, mikzben kialakul egy j foszftszter kts a primer s a bepl monomer kztt.
A primer (vagy a DNS-lnc) teht egy egysggel hosszabb lesz.
A felszabadul pirofoszft hidrolzist a pirofoszfatz enzim katalizlja, ezltal vlik irreverzibiliss a folyamat.
Az j szl teht szigor rendben a rgi szl komplementereknt keletkezik. A szl 53 irnyban szintetizldik,
teht az 5-vg a legregebb, a 3-vg a legfiatalabb.
Ez a rgztett irny egy klnleges topolgiai problmt vet fel.
A Cairns-fle autoradiogrfik alapjn lthatv vl replikcis villk azt mutattk (lsd 13.5. bra), hogy az
antiparallel elrendezds szli DNS mindkt szla mellett, egyidben zajlik a DNS szintzise. A reakci kmiai
mechanizmusa viszont azt mutatja, hogy az mindig 53 irnyban zajlik, ms szval mindig ebben az irnyban
hosszabbodik a szintetizld szl. Hogyan folyhat teht folytonos lncszintzis az antiparallel szlakbl ll
replikcis villa mindkt templt szla mellett? A vlasz: sehogyan. Pontosabban lesz egy folyamatosan s egy
szakaszosan szintetizld szl. Ennek megrtshez nzzk meg, hogyan fedeztk fel az n. Okazakifragmentumokat.

13.6. Az Okazaki-fragmentumok
Cairns ksrletnek nagy idfelbonts megismtlsvel Reiji Okazaki 1968-ban megoldst tallt az antiparallel
lncok lemsolsnak problmjra. Okazaki kimutatta, hogy csak az egyik j szl szintetizldik folyamatosan.
Termszetesen az, amelyiknek az 53 irny szintzise sorn az jonnan keletkez lnc a replikcis villa
haladsval azonos irnyban nvekszik (lsd 13.9. bra). Ezt a DNS szlat vezet szlnak hvjuk.
A msik szl, amelynek 5-3 irny nvekedse ellenttes irny a replikcis villa haladsval, csak rvidebb
darabokban keletkezhet. Ezt a szlat mindig jra, meg jra el kell kezdeni szintetizlni. Az gy elkezdett darabok
ksbb kapcsoldnak egyetlen folyamatos szll. Ezt a darabokban keletkez szlat kvet szlnak nevezzk.
De vajon hogyan tudta mindezt kiderteni Okazaki? Cairns nyomn is osztd kli sejteket vizsglt. A trcilt
timidines jellst ugyanakkor csak 10 msodpercig alkalmazta. A sejteket azonnal ellte, a DNS kt szlt lgos
kezelssel sztvlasztotta. Centrifuglst hasznlt arra, hogy megvizsglja a keletkezett radioaktv egyszl DNSek mrett. Kt nagyon eltr tpust tallt. Nagyon nagy DNS-eket, s sokkal kisebb, ~1000 monomeregysget
tartalmaz DNS-eket, amiket ksbb rla neveztek el Okazaki-fragmentumoknak. Ksbb az is kiderlt, hogy
ezek 5-vgn rvid RNS darab van. A nagyon hossz DNS-ek a folyamatosan szintetizld szlat jelentettk,
amelyek a jells rvid ideje alatt hosszabb vltak. A rvidebb darabok ahhoz a szlhoz tartoztak, amelyik jra,
meg jra elkezddik, teht szakaszokban keletkezik.
Amikor a jellst 10 msodperc helyett 15 msodpercig alkalmazta, szinte nem tallt ilyen rvid darabokat! Az
t extra msodperc mr elegend volt arra, hogy a szakaszok ne csak elkszljenek, de ssze is pljenek. Okazaki
radsul izollta is azt az enzimet, a DNS-ligzt, amelyik a DNS fragmentumokat sszekapcsolta. Az eukarita
DNS is Okazaki-fragmentumokban keletkezik, de ott a fragmentumok mrete kisebb (100-200 egysgnyi).

326

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

Replikci (DNS szintzis) s DNS-hibajavts

13.9. bra: A replikcis villban az j szlak szintzise 5-3- irny, az egyik folytonos, a msik szakaszos

13.7. DNS-polimerzok
A most bemutatsra kerl DNS-polimerzokat szabatosabban DNS-fgg DNS-polimerzoknak nevezzk. Ez
a kifejezs azt jelenti, hogy az enzim DNS-templt alapjn katalizlja a komplementer DNS szl szintzist. (Mint
azt a centrlis dogma kapcsn mr emltettk, s ksbb rszletesen is ltni fogjuk, lteznek RNS-fgg DNSpolimerzok is).
Nzzk meg, hogy ltalnossgban mi a szerepe egy DNS-polimerznak, majd ezek utn ismerkednk meg a
klibaktrium kt f DNS-polimerz enzimvel.
A DNS szintzist katalizl enzimnek mind a ngyfle DNS nukleotidot fel kell ismernie, s valahogyan le kell
ellenriznie, hogy vajon a Watson-Crick bzisprosodsnak eleget tv nukleotid pl-e be az jonnan szintetizld
DNS szlba. Az enzimnek rszben a bzisprosods ellenrzsn keresztl meg kell akadlyoznia a nem oda ill
monomer beplst, s el kell segtenie a megfelel monomer beplst.
A bzisprok megfelelsgnl az egyik fontos, de nem elgsges felttel az, hogy legalbb 2 stabil hidrognhd
alakuljon ki a bzisok kztt.
A msik kritrium, hogy mikzben a beptsre vr monomer s a templt szlon lv egysg kztt kialakulnak
a hidrognhidak, a B-DNS szerkezet megrzdjn, ne torzuljon.
A harmadik kritrium az, hogy a kialakul bzispr befrjen az enzim ktzsebbe (lsd 13.10. bra).

327

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

Replikci (DNS szintzis) s DNS-hibajavts

13.10. bra: Csak Watson-Crick bzisprok (bal oldal) alaktanak gy ki legalbb 2 H-hidat, hogy kzben
elfrnek az enzim ktzsebben
A 13.10. bra bal oldaln szerepelnek a korrekt bzisprok. A httr tglalap illusztrlja sematikusan az enzim
ktzsebnek a mrett. Az bra jobb oldaln hrom olyan bzisprt mutatunk be, melyeknl ugyan megfelel
szm hidrognhd alakulna ki, mgsem plnek be, mert nem frnnek be az enzim kthelyre.
Mint mr emltettk, Arthur Kornberg izollta az els DNS-polimerz aktivitssal rendelkez fehrjt. Ennek
megfelelen az egy alegysges fehrjnek a DNS-polimerz I nevet adta. Kimutatta, hogy az enzim egyszl DNS
templt, primer, s 5-dNTP jelenltben katalizlja a templttal komplementer j DNS szl szintzist.
A DNS-polimerz I enzim hromfle aktivitssal rendelkezik, melyeket elklnlt domnek ltnak el. Az egyik
a polimerz aktivits, amellyel az enzim az j nukleotidok beptst katalizlja. A msik a 35 exonuklez
aktivits, ami lehetv teszi a hibsan beptett nukleotid azonnali eltvoltst (lsd 13.11. bra).
A 35 exonuklez aktivitst hibajavt vagy korrektor (proofreading) funkcinak is nevezzk, hiszen ez
javtja az elrst a DNS szintzise nyomn. Ez a korrektor funkci nagysgrendekkel cskkenti az enzim
hibagyakorisgt.
A 13.11. bra egy olyan esetet mutat be, amikor az enzim azrt pt be a polimerz aktivitsn keresztl egy hibs
monomert, mert a monomer bzisa ppen egy ritka tautomer llapotban van, ami a normlistl eltr hidrognhidas
kapcsolat mintzatot tesz lehetv. Amennyiben a hibsan beptett monomer bzisa mg az eltt visszanyeri
stabilabb, norml tautomer llapott hogy egy jabb monomer beplne, gy az enzim korrektor funkcija
aktivizldhat.
A DNS-polimerz I harmadik aktivitsa szintn egy exonuklez aktivits, amely azonban eltr a korrektor funkcitl.
Ez az 53 exonuklez aktivits, ami egyrszt rszt vesz egy a replikcitl fggetlen, msik tpus hibajavtsban,
msrszt az RNS primerek eltvoltsban jtszik szerepet.
Az 53 exonuklez aktivitst hordoz domn az enzimrl eltvolthat. gy jn ltre az n. Klenow fragmentum,
amelyet a mai napig elszeretettel hasznlnak klnfle in vitro ksrletekben.

328

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

Replikci (DNS szintzis) s DNS-hibajavts

13.11. bra: A DNS-polimerz I 35 exonuklez aktivitsa hibajavt (proofreading) aktivitsa


A DNS-polimerz I enzim polimerz s 53 irny exonuklez aktivitsnak kombincija egy jellegzetes
jelensget eredmnyez, aminek angol neve: nick translation, magyarul bevgs-elmozduls vagy nick-transzlci
(lsd 13.12. bra).

329

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

Replikci (DNS szintzis) s DNS-hibajavts

13.12. bra: Az gynevezett nick-transzlci smja


Nick-nek a DNS vonatkozsban azt nevezzk, amikor a kettsszl DNS egyik szln az egyik foszfodiszter
kts elhasad, egy bevgs keletkezik, de a kt DNS lncot stabilizl msodlagos kterk miatt a kt szlvg
tovbbra is egyms kzelben marad.
A DNS-polimerz I egy olyan DNS-fgg DNS-polimerz, amelynek 5"3 exonuklez aktivitsa egyarnt kpes
DNS, s RNS nukleotidok eltvoltsra. Az 5 vgrl eltvoltott RNS illetve DNS
nukleotidokat az enzim NMP illetve dNMP formjban hastja le, majd dNTP jelenltben a polimerz aktivits
ezeket j DNS nukleotidokkal helyettesti. Ez a jelensg felels az RNS primerek eltvoltsrt s DNS szakaszra
cserlsrt.
Ugyanakkor az is kiderlt, hogy a DNS-polimerz I enzim nem lehet a replikci f enzime. Enzimolgiai
vizsglatok kimutattk, hogy az enzim ehhez tl lass, teht idegysg alatt kevs monomer beptst katalizlja.
A DNS-polimerz I felfedezsekor a kli genommrete mr ismert volt, Cairns ksrlete nyomn kiderlt, hogy a
replikci egyetlen pontbl kiindulva kt irnyba halad, s az is ismert volt, hogy a replikci mintegy 20 perc
alatt vgbemegy. A DNS-polimerz I in vitro adatai alapjn hacsak a sejtben valami nem aktivlta volna a
replikci nem mehetett volna ilyen gyorsan vgbe. Radsul kiderlt, hogy az enzim kis processzivits is, ami
azt jelenti, hogy egy huzamban csak kevs nukleotidot pt be, majd levlik a templtrl. A vgs bizonytkot az
adta, amikor Cairns 1969-ben izollt egy olyan kli trzset, amelyben a DNS-polimerz I polimerz aktivitsa
nem volt kimutathat. A sejtben ennek ellenre normlisan zajlott a replikci.
A DNS-polimerz I deficiens kli sejtben az enzim termeldtt, csak ppen a polimerz aktivitsa volt egy aminosav
csere miatt srlt. Az 5"3 exonuklez aktivitsa azonban megmaradt, gy az RNS primerek normlisan eltvoltsra
kerltek, csak ppen a hinyz DNS darabokat kellett ms polimerznak ptolnia.
Ugyanakkor figyelemremlt volt, hogy a sejtben magasabb volt a mutcis rta, klnsen akkor, ha UV fnynek
tettk ki. Mint ksbb kiderlt, a DNS-polimerz I aktivits fontos az ultraibolya fny miatt kialakul mutcik
javtsban.

330

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

Replikci (DNS szintzis) s DNS-hibajavts

Amint az 1970-ben kiderlt, a replikci kzponti enzim-komplexe a DNS-polimerz III (lsd 13.13. bra).
Tudomnytrtneti rdekessg, hogy ezt az enzimet Arthur Kornberg egyik fia, Thomas Kornberg izollta. Msik
fia Roger Kornberg apja nyomdokn haladva szintn Nobel-djas kutat lett, az RNS-polimerz mkdsi
mechanizmusnak feltrsrt kapta a djat.

13.13. bra: A DNS-polimerz III alegysgszerkezete


A DNS-polimerz III enzim egyes alegysgeinek nevt s funkcijt a 13.1. tblzat foglalja ssze.
Mint azt a 13.13. bra illusztrlja a DNS-polimerz III egy hatalmas fehrje komplex, amelyben tbb mint 10
klnbz alegysg mkdik egytt. Ez az enzim mintegy szzszor gyorsabban szintetizl, mint a f hibajavt
enzim, a DNS-polimerz I. A DNS-polimerz III beptett hibajavt aktivitssal s nagy processzivitssal
rendelkezik. Mintegy flmilli nukleotidot pt be, mieltt levlna a DNS-rl (a kli genom kb. 4,6 milli nukleotid).
A klibaktriumnak sszesen t DNS-polimerza van. A tbbi hrom, kztk a DNS-polimerz II klnbz
hibajavtsokban vesz rszt.
13.1. tblzat: A DNS-polimerz III alegysgszerkezete

A DNS-polimerz I; II s III tulajdonsgait a 13.2. tblzat foglalja ssze.


13.2. tblzat: E. coli DNS-polierzok sszehasonltsa

331

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

Replikci (DNS szintzis) s DNS-hibajavts

13.8. A replikci inicicis fzisa


A biopolimerek (DNS, RNS, polipeptid) monomerekbl trtn szintzise 3 szakaszra oszthat: inicici
(lnckezds), elongci (lnchosszabbts) s terminci (lnczrs). A DNS replikci szablyozott lpse az
inicici. A folyamat a kli kromoszma egy specilis szakaszn, az oriC rszen indul (lsd 13.14. bra).
Az oriC rgi 13 bzispros illetve 9 bzispros ismtld szekvencii specifikus felismer helyet jelentenek az
orighoz ktd fehrjk szmra. Ezek ktse a 9 bzispros ismtldsekhez a ketts lnc 13 bzispros ismtld
rszeknl trtn felnylshoz vezet. Az egyszlv vlt rszek mellett ltrejnnek az els primerek. A replikci
sorn az orig 11 darab GATC szekvencij rszletnek adenin bzisa a templt DNS-en metilldik, mg az j
szl a kvetkez iniciciig ezen a szakaszon metillatlan marad.
A 13.3. tblzat foglalja ssze azokat a fehrjket, amelyek az inicici folyamatban rszt vesznek.
13.3. tblzat: Az inicici fzisban rsztvev fehrjk

332

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

Replikci (DNS szintzis) s DNS-hibajavts

13.14. bra: A kli replikcijnak inicicis fzisa

13.9. A replikci elongcis fzisa


Az elongci egyszerstett smjt a 13.15. bra mutatja.
Az elongci sorn a kt szl kztti Watson-Crick bzisprok megszntetst s a szlak kinylst a DNShelikz enzim katalizlja, mikzben ATP-t bont. Az ekzben keletkez szerkezeti feszltsget a DNS topoizomerz
II elzi meg azltal, hogy negatv szuperhlixeket pumpl a mg fel nem nylt szli DNS-be. Az SSB (SingleStrand Binding protein) fehrje egy egyszl DNS-t kt fehrje, amely megakadlyozza, a helikz hatsra
egyszlv vlt szli szlak sszezrdst.
A vezet szl egy, mg az orignl szintetizlt primertl indulva folytonosan szintetizldik a DNS-polimerz III
ltal az egyszl DNS templt mellett. A msik szl mellett Okazaki-fragmentumok szintzise zajlik, amit br
az egyszerstett bra ezt nem mutatja - a dimer polimerz III enzimkomplex msik fele katalizl. A vezet s
kvet szlak szintzisnek temt ppen az teszi egyenlv, hogy ugyannak a DNS-polimerz III holoenzimnek
eltr kt fele szintetizlja ket.
A DNS-polimerz III holoenzim szerkezete (lsd 13.13. bra) a replikcis villnl alakul ki. A replikcihoz
ezen az sszetett szerkezeten kvl mg mintegy hsz egyb fehrjre, zmkben enzimekre van szksg ahhoz,
hogy a replikci elinduljon, s nagy pontossggal vgbemenjen. Ilyen fehrjk a helikzok, egyszl DNS-t kt
fehrjk, topoizomerzok, primzok, ligzok, s gy tovbb, amelyek a holoenzimmel egytt a replikaszmt
(rviden repliszma) alkotjk.

333

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

Replikci (DNS szintzis) s DNS-hibajavts

13.15. bra: A replikci elongcis fzisnak trtnsei sematikusan


A 13.16. bra mutatja be a DNS-polimerz III mkdst. A replikci folyamatnak megrtst segti a 7.
animci is, amelyen egy kli replikcis villa mkdsnek rszleteit ltjuk kzel vals idben.
Az enzimben a kt polimerz egysg azonos irnyban ll, prhuzamosak. Az egyik polimerz egysg a vezet
szlat kszti, s annak templtjt fogadja be. Mivel a msoland kt templt DNS szl egymssal antiparallel,
ezrt a kvet szlat kszt polimerz egysgbe a msik templt szlat fordtott irnyban kell befzni. A vezet
szl templtjt praktikusan csak egyszer kell befzni, a replikci elejn, hiszen az folyamatosan haladhat, s a alegysgekbl ll, gyr alak DNS-kapocs (clamp) gy mkdik, mint egy csszbilincs, s gy hatalmas
processzivitst tesz lehetv . A polimerz egyhuzamban nagyon hossz DNS-t tud szintetizlni anlkl, hogy
levlna a templtrl, mert a bilincs a templton tartja, anlkl, hogy akadlyozn a templt mentn trtn
elmozdulst.
Amg a vezet szlat kszt polimerz egysg mindig egy ltala mg nem ltott templt szakasz fel halad,
addig a kvet szlat kszt polimerz egysg jra meg jra egy olyan templt szakasz fel halad, amelyet egy,
eggyel korbbi templt befzsnl mr lemsolt. Minden egyes Okazaki-fragmentum befejezsekor, teht amikor
a kvet szlat szintetizl polimerz egysg elrte az ltala korbban elksztett Okazaki-fragmentum 5-vgt,
a templtot jra be kell fzni a polimerzba. Ez a DNS-kapocs cserjt ignyli. A polimerz legsszetettebb
funkcionlis egysge a DNS-kapocs felhelyez egysg (clamp loader), amely elsegti a rgi kapocs levlst, s
felszereli az jat. A kapocs felhelyezse ATP-t ignyel.
A DNS-polimerzok csak mr meglv 3-OH vget kpesek hosszabbtani (primert ignyelnek), s tbbsgk
ellenrzi, hogy a 3-vg megfelelen bzisprosodik-e. A primz egy specifikus RNS-polimerz, ami nem ignyel
3-vget a szintzishez, de nem is biztostja a msolat nagy hsgt. A primz kszti el a vezet szl els primert,
illetve az Okazaki-fragmentumok 5-vgre kerl primereket.

334

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

Replikci (DNS szintzis) s DNS-hibajavts

13.16. bra: A replikci elongcis fzisnak trtnsei rszletesebben


A primz ltal szintetizlt, alacsony msolati pontossg RNS-primer azrt nem jelent problmt az j szl minsgt
illeten, mert a DNS-tl kmiailag eltr. Az RNS-primer nem kerl be vglegesen a DNS szerkezetbe. A primert
a DNS-polimerz I tvoltja el hasads-thelyezssel (lsd 13.17. bra).

13.17. bra: Az Okazaki fragmentumok RNS rsznek eltvoltsa s a DNS szlak sszekapcsolsa
A DNS-ligz enzim felismeri, s sszekti a szabad 3-OH s a szomszdos 5-foszft csoportot amennyiben
mindkett DNS (s nem RNS) rsze. A nick transzlci egy ilyen, DNS-ligz ltal elfogadott rszlet kialakulshoz
vezet. A ligz reakci energiaignyes, amihez vagy ATP (eukaritk, bakteriofgok) vagyNAD+ hasadsa szksges
(lsd 13.18. bra).

335

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

Replikci (DNS szintzis) s DNS-hibajavts

13.18. bra: A DNS-ligz enzim mkdse


A reakci nagyenergij ktsek talakulsnak sorozatn keresztl zajlik. Elszr az enzim egyik lizin
aminocsoportja, majd a DNS 5-foszftja aktivldik, vgl a foszforsavanhidrid kts bomlik.

13.10. A replikci termincis fzisa


A kralak bakterilis kromoszma origval szemkzti rszn olyan termintor szekvencik vannak, melyek a
Tus (Terminlis Utilization Substance) fehrje szelektv kthelyei (lsd 13.19. bra).
A termintor szekvencik nem szimmetrikusak. Kt blokkban egymssal ellenttes orientciban llnak. A
szekvencia irnytl fggen a Tus fehrje is adott irnyban ktdik. Az egyik irnybl rkez replikcis villt
a Tus fehrjk tengedik, mg a msik irnybl rkezt mintegy csapdaknt nagymrtkben lelasstjk. Ezltal a
kt villa a kt Tus blokk kztti terleten, teht szablyozott helyen tallkozik egymssal.

336

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

Replikci (DNS szintzis) s DNS-hibajavts

13.19. bra: A replikci termincija kliban


Mivel a szli DNS szlak egyms kr tekerednek, topoizomerzok nlkl a replikci eredmnyeknt ltrejtt
kt duplaszl DNS annyiszor tekeredne egyms kr, ahny hlix menet volt a szli DNS-ben. A replikci
kzben a topoizomerz II sznteti meg az egyms kr tekeredettsg legnagyobb rszt, mg a legvgn marad
sszefondst a topoizomerz IV oldja fel (lsd 13.20. bra).

13.20. bra: A kt egymskr tekered duplaszl DNS-t a topoizomerz IV enzim vlasztja szt

13.11. A prokarita s eukarita replikci


sszevetse
A prokarita DNS replikcijnl bemutatott alapelvek (szemikonzervativits, specifikus kezdhelyek, szintzis
kmija, replikcis villa, Okazaki-fragmentumok, korrektor funkci, ligls) az eukaritkra is rvnyesek, de
vannak jellegzetes eltrsek is.

337

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

Replikci (DNS szintzis) s DNS-hibajavts

Mg a prokaritknl optimlis krnyezeti felttelek esetben a sejtosztds, s emiatt a replikci folyamatos, az


eukaritknl a DNS szintzis csak egy adott sejtciklus fzisban, az S fzisban indulhat el. Az eukaritk genomja
ltalban sokkal, legalbb tzszer, de inkbb ezerszer nagyobb, mint a prokaritk. Az eukarita DNS nukleoszms
szerkezetbe pakolt, a replikcis villa (taln ezrt is) mintegy tzszer lassabban halad, mint a bakterilis.
Ebbl ltszik, hogy egyetlen orig nem lenne elg ahhoz, hogy az ismert tem sejtosztdssal a replikci lpst
tartson. Mint kiderlt, az leszt 17 kromoszmjban mintegy 400, az ember 23 pr kromoszmjn sszesen
tbb tzezer origban indul el a replikci.
Az eukaritk s a prokaritk genomja kztt a msols szempontjbl az egyik legfontosabb klnbsg az, hogy
mg a prokarita kromoszma kralak, az eukarita kromoszmk linerisak. Ez a ltszlag apr klnbsg
a lineris DNS msolsban egy komoly problmt okoz, aminek feloldsa sok fejtrst okozott a kutatknak.
A replikci fent ismertetett mechanizmusa alapjn ugyanis a lineris kromoszma minden msols utn rvidlne!
Az jonnan szintetizld szl 5-vge mindig rvidebb lenne, mint a szli szl!
Nzzk meg, mirt is van ez gy. A templt szl ugyebr 35 irnyban olvasdik le. Tegyk fel, hogy van olyan
mechanizmus, melynek ksznheten a primz enzim a templt szl legvgs, 3-vgt is hasznlja, teht az els
RNS primer a templt szl legvgs szakaszval lesz komplementer. Az RNS primer-t folytat DNS-polimerz
gond nlkl eljuthat a templt msik vgig. Csakhogy van egy komoly problma. A primert el kell tvoltani, s
a hinyz szakaszt nem lehet DNS-sel ptolni, mert nem lesz szabad 3-OH csoport (vagyis primer) amit ehhez a
DNS szintzishez fel lehetne hasznlni. Ez a szl teht menthetetlenl rvidebb lenne. A kvetkez replikciban
ez a szl templtknt szolgl, gy a mell szintetizld szl is rvidebb lenne. Ez a problma mindkt DNS szlat
rinti. Minden ciklusban rvidl mindkt szl 5-vge, s minden msodik ciklusban hozzrvidl ezekhez a
komplementer szlak 3-vge is.
A lineris kromoszmk vgeinek nevrl a felvzolt problmt telomer-problmnak neveztk el. A megoldsrl
a telomerz enzim gondoskodik (lsd 13.21. bra).
A telomerz enzim egy fehrjbl s RNS-bl ll ribonukleoprotein. Az RNS rsz egy hordozhat RNS (!)
templt, amit az enzim az eukarita kromoszma vge, teht a telomer 3 vge al illeszti, s az RNS templt
alapjn meghosszabbtja azt. A specilis RNS templtban az els, s az utols nhny bzis sorrendje azonos,
ezrt a templtot jra meg jra elcssztatva, a templtrl jra meg jra tovbb nyjthat a 3-vg. A telomer vgek
ezltal specilis, repetitv szekvencit tartalmaznak, amely a telomerz RNS temltja alapjn keletezett.
Az RNS templt alapjn DNS-t szintetizl telomerz egy reverz transzkriptz, vagyis RNS-fgg DNS-polimerz.
A telomerz ltal megnyjtott 3 vg, mint templt alapjn a sejt norml DNS-szintetizl rendszere kszt
komplementer szakaszt. Annak felfedezsrt, hogy a telomerz enzim hogyan vdi meg a kromoszmkat a
rvidlstl, Elizabeth Blackburn, Carol Greider s Jack Szostak 2009-ben orvosi Nobel-djat kaptak.

338

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

Replikci (DNS szintzis) s DNS-hibajavts

13.21. bra: A telomerz enzim mkdse

13.12. DNS hibajavts


Ebben a fejezetben azt trgyaljuk meg rszletesebben, hogy miknt kerlnek hibk, mutcik a DNS-be, s milyen
mechanizmusokkal kerlnek ezek kijavtsra.
Mieltt azonban erre rtrnnk, tisztznunk kell a mutci pontos defincijt. A mutci a DNS szerkezetnek
olyan vltozsa, ami a kdolt genetikai informci maradand megvltozst okozza. Az informci maradand
megvltozsa alatt azt rtjk, hogy a mutci kvetkeztben a kvetkez generciban megvltozik az utd DNSek szekvencija. A kdolt genetikai informci alatt teht nem pusztn az aminosavsorrendre vonatkoz kdolt
informcit rtjk. Ennek rtelmben pldul mutcinak minsl egy olyan bziscsere is, ami maradandan
megvltoztatja a DNS szekvencijt, de egy adott kodont egy azonos jelents msik kodonra vltoztat, ezrt nem
okoz vltozst a kdolt fehrje szekvencijban. Az ilyen mutcit csendes mutcinak, angolul same-sense
(azonos jelents) mutcinak hvjk.

339

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

Replikci (DNS szintzis) s DNS-hibajavts

Ugyanakkor viszont nem szmtanak mutcinak azok a bzismdostsok, amelyek nem rintik a bzisprosods
specifitst. Szmos olyan metilci ismert, amely nem vltoztatja meg a bzis prvlasztst. Egy ilyen mdosts
esetn a replikciban a metillt bzis s a nem metillt eredeti formja tkletesen egyenrtk, ugyanaz a
komplementer bzis pl be a velk szemben szintetizld j szlba. Az ilyen DNS mdostsok teht nem
okoznak az DNS szekvencijban maradand vltozst. Ezek a mdostsok ugyanakkor fontos szablyoz jelekknt
mkdnek a DNS-en, s specilis mdon t is kerlhetnek az utdgenerciba, teht vgs soron rkldhetnek.
Ezeket a jeleket epigenetikai jeleknek hvjuk, amelyek epigenetikai mdon rkldhetnek (lsd rviden a 18.3.2.2.
fejezetben.).
Mint ltni fogjuk, egyes esetekben a metilci azonban mutcikat okoz. Ebben a knyvben kifejezetten a
bziscsers mutcikkal foglalkozunk, nem rintjk a nagyobb DNS rgikat rint kromoszmatrseket,
inverzikat, thelyezdseket stb.
A mutcik kzismerten komoly egszsggyi kockzatot jelentenek s az is kzismert, hogy sszefggenek a
rkos betegsgek kialakulsval.
A tbbsejtek sejtosztdsa rendkvl sszetett mdon szablyozott folyamat, hiszen a tbbsejt szervezet sejtjeinek
egytt kell mkdnik. Az osztdst szablyoz faktorok proto-onkognek s anti-onkognek, ms nven tumorszupresszor gnek mutcija elsegti a rkos sejttalakulst. A proto-onkognek olyan sejtosztds szablyozsban
rsztvev fehrjk gnjei, amely gnek mutcija esetn a fehrje aktivitsa s/vagy mennyisge megn, teht
egyfajta funkcinvekeds trtnik, s ez visz a rkos elvltozs irnyba.
A tumor szupresszor gnek, vagy ms nven antionkognek olyan fehrjk gnjei, amelyek negatv szablyzknt
mkdnek. Az ilyen gnek mutcija akkor sodorja a sejtet a rkos elvltozs irnyba, ha az elvltozs a fehrje
mennyisgnek s / vagy funkcikpessgnek cskkensvel jr.
A funkcionlis csoportostsban van egy harmadik gn tpus is, amelynek mutcija klnlegesen veszlyes.
Szmos fehrje f funkcija a sejtben az, hogy ltala a mutcik alacsonyabb frekvencival jjjenek ltre, vagy
ha ltrejttek, nagy arnyban javtdjanak ki. Az ilyen fehrjk gnjben bekvetkez mutci egy pozitv
visszacsatolst hoz ltre. A mutcik elkerlst vagy kijavtst vgz mechanizmusok srlnek, ami miatt a
mutcis gyakorisg megn. Ez megnveli annak az eslyt, hogy tovbbi proto-onkognekben, anti-onkognekben
s DNS hiba-javtsban szerepl gnekben is mutcik keletkezzenek. Ez fokozza a rkos elvltozs kialakulsnak
valsznsgt.
A mutcit indukl anyagok (mutagnek; figyelem, ezek nem gnek, hanem olyan vegyletek, amelyek fokozzk
a mutcik kialakulsnak veszlyt) vagy ionizl sugrzsok a fenti okok miatt nvelik meg a rkos betegsgek
kockzatt. Az ilyen, nyilvnvalan kls eredet mutcikat induklt mutciknak nevezzk. Ezek nagy szerepet
jtszottak a ksrletes genetikai tudomnynak kialakulsban.
Az induklt mutcin kvl azonban spontn mutcik is bekvetkeznek, amelyeket nemigen lehet elkerlni.
Nzzk meg ezek tpusait.
Mutcit (nagyon ritkn) okozhat a replikci sorn a 35 exonulezon alapul, korrektor tpus hibajavtson
is tcssz msolsi hiba. A replikcit kvet spontn (teht nem kvlrl szrmaz mutagn okozta) mutcik
ngy f tpusa, s kialakulsuk f mechanizmusa a kvetkez:

A bzis oxidatv dezaminldsa

A bzis lehasadsa az N-glikozidos kts hidrolzise rvn

A fleg UV sugrzs hatsra kialakul pirimidin dimerek

Bzis alkills

rdemes megjegyezni, hogy az induklt mutcik is ugyanezekkel a mechanizmusokkal kvetkeznek be. A mutagn
anyagok zme vagy bzis dezaminldst, vagy bzis alkillst (pl. metills) okoz.
A mutci rendkvli fontossga miatt mr igen korn komoly igny tmadt egy olyan tesztre, amellyel klnbz
anyagok mutagn hatst kvantitatvan ellenrizni lehet. Az els, s a mai napig is alkalmazott egyszer tesztet
Bruce Ames dolgozta ki a hetvenes vek elejn.

340

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

Replikci (DNS szintzis) s DNS-hibajavts

13.12.1. Az Ames-teszt
Az Ames-tesztben olyan baktrium trzseket alkalmaznak, amelyek hisztidin szintzisben szerepet jtsz egyik
enzime nem mkdik. Az enzim azrt nem mkdik, mert az azt kdol gnben van egy tkletesen ismert tpus
hiba. A hiba jellegtl fggen klnbz trzsek lteznek. Van, amelyikben egy bziscsere miatt funkcikptelen
az enzim, van, amelyikben egy nukleotid egysggel kevesebb van a gnben (delcis mutns), vagy ppen tbb
(inszercis mutns).
Ezek a baktrium trzsek csak olyan tptalajon szaporodnak, amelyben van hisztidin. Az ilyen trzseket, amelyek
csak az adott metabolit kls hozzadsa mellett nvekszenek, auxotrfnak hvjk.
A teszt sorn az adott trzs sejt-szuszpenzijt agar lemezre kenik szt (lsd 13.22. bra).

13.22. bra: Az anyagok mutagn hatst vizsgl Ames-teszt


A sejtek egymstl tvol, random helyezkednek el a lemez felsznn. A lemezben bsgesen van tpanyag, de
csak nagyon kevs hisztidint tartalmaz, ppen csak annyit, hogy az enzimmel nem rendelkez sejtek kis ideig
letben maradjanak.
Amikor tbb szzmilli sejtet kikennek egy ilyen agar lemezre, nhny sejt szaporodkpess vlik, mert a
rendelkezsre ll id alatt spontn mdon olyan mutcit szenved, amely mkdkpess alaktja vissza a hibs
gnjt. Ezek a baktriumok teljesen random mdon eloszolva jelennek meg a lemezen, s egyfajta negatv kontroll
htteret jelentenek
A ksrlet sorn egy, a vizsglt anyaggal titatott korongot helyeznek a tplemez kzepre. A korong krl a
vegylet koncentrcija egy gradiens mentn sugrirnyban cskken. Ha az anyag mutagn, akkor jelenlte
megnveli az adott gn visszamutldsnak gyakorisgt.
Ekzben termszetesen szmos ms gn mutcijt is lehetv teszi.
Nagyon magas mutagn koncentrci toxikus a sejtekre, (lsd a koronghoz kzeli res svot), mert egyszerre
tlagosan tbb mint egy mutci bekvetkeztt teszi lehetv. gy azok a sejtek, amelyek hibs enzim-gnje
kijavtdott, s elvileg szaporodkpess vltak, tbb ms mutci miatt elpusztulnak.

341

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

Replikci (DNS szintzis) s DNS-hibajavts

Van azonban egy optimlis tvolsg, ahol a mutagn hats mr lnyegesen megnveli a hibs gn kijavtdsnak
gyakorisgt, de mg nem olyan magas, hogy minden sejtnek egyszerre sok gnje is mutcit szenvedne. A 13.22.
bra az a cssze a negatv kontroll, a b, c s d csszn ugyanaz az anyag szerepel cskken koncentrciban.
Minl kisebb koncentrciban hatsos a vegylet, annl veszlyesebb mutagn. A rkkelt anyagok nagy rsze
pozitv az Ames-tesztben.
Egyes anyagok, amelyek a tesztben veszlyesnek mutatkoznak, valjban az emberi szervezet szmra nem azok,
mert a szervezetbe jut anyagot a mj kmiailag mdostja, s a mdosult anyag mr nem mutagn. Ennek a
fordtottja is ismert, egyes anyagok a tesztben nem mutagnek, de a mj talaktsa sorn azz vlnak. Ezrt az
Ames-tesztet kiegsztettk egy olyan eljrssal, amely sorn a vizsglt vegyletet egy standardizlt mjkivonattal
elkezelik, s ezek utn vgzik el vele a tesztet.

13.12.2. Mutci tpusok


13.12.2.1. Hibs bzisprok
A replikci mechanizmusnl bemutattuk, hogy a DNS-polimerzok ellenrzik, hogy a beptend monomer
megfelel szm hidrognhddal bzisprosodik-e a templton vele szemben ll monomer egysggel, s azt is
ellenrzik, hogy ekzben a B-DNS szerkezet megrzdik-e. A monomert csak akkor ptik be, ha mindez teljesl.
Ez a fajta ellenrzs alapveten ktsi energia alap. A megfelel monomerrel alkotott komplex szabadentalpia
szintje alacsonyabb, mint a nem megfelel monomerrel alkotott komplex. A kt szabadentalpia szint klnbsge
a termodinamika trvnye szerint meghatroz egy arnyt, egy egyenslyi llandt. Ez az arny tzezer s szzezer
kztt van az egyhez, teht nagyjbl minden tzezer s szzezer kztti helyesen beptett monomer utn jn egy
hibs bepls. Ez a hiba elkerlhetetlen. Azok a DNS-polimerzok, amelyeknek nincs 35 exonuklez
aktivitsuk, s ebbl kvetkezen nem rendelkeznek korrektor tpus hibajavtssal, ezzel a 10-4-10-5 kztti
hibagyakorisggal mkdnek.
A korrektor funkcival rendelkez DNS-polimerzok esetben ugyanakkor nagyjbl minden 1 millird helyesen
beptett monomerre jut egy hibsan beptett, teht a hibagyakorisg 10-9. A korrektor funkci egy, az elzekben
emltett hibaellenrzstl fggetlen msik ellenrzs, ami ezek szerint minden tzezer-szzezer hibsan beptett
monomerbl csak egyet hagy meg, a tbbit kivgja. Ennek a fggetlen folyamatnak is megvan a fenti termodinamikai
httere.
A kt fggetlen ellenrzs teht kt termodinamika ltal megszabott folyamat, a kett eredje elkpeszten j
hatsfokkal mkdik. Ez a hatsfok teszi lehetv, hogy a genetikai informci szinte tkletesen vltozatlan
formban addjon t a kvetkez genercinak.
A termodinamika ltal diktlt hibaarnyon kvl azonban van egy kmiai oka is, hogy a msols nem lehet tkletes.
Mint ismeretes, a DNS-alkot bzisok klnbz tautomer formkban lehetnek jelen. A legstabilabb, ezrt
legnagyobb arnyban elfordul tautomer formk alkotjk a Watson-Crick bzisprokat. Amikor a replikci sorn
a beptend monomer bzisa, vagy a soron kvetkez templt egysg bzisa ppen egy ritka tautomer formban
van, akkor nem azzal a bzissal alkot geometriailag s energetikailag mindenben megfelel prt, mint amivel a
norml formja, hanem egy msik bzissal. Ilyen esetben a polimerz minden ellenrz funkcijn tmegy az
egybknt hibs, csak az adott a pillanatban ppen tkletesnek tn bzispr. Ha ez a hibs bzispr elegend
ideig stabil marad ahhoz, hogy a polimerz mg egy kvetkez monomer egysget beptsen, akkor a korrektor
funkcira sincs mr lehetsg.
Az ilyen hibt, amikor kt normlis DNS-alkot bzis kztt hibs pr alakul ki, egy komplex hibajavt
mechanizmus korriglja.

13.12.2.2. Bzis dezaminls


A purin vagy pirimidin vzrl lelg NH2 csoportot tartalmaz DNS-alkot bzisok (teht a timin kivtelvel
az sszes) mind talakulhatnak oxidatv dezamincival (lsd 13.23. bra).

342

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

Replikci (DNS szintzis) s DNS-hibajavts

13.23. bra: Aminocsoportot tartalmaz DNS-bzisok dezaminldsa


Az oxidatv dezaminci spontn is vgbemegy, de pldul a saltromossav, s az azt kpz ntrium-nitrit s
ntrium-nitrt mutagnek, mert nvelik a dezaminci gyakorisgt. Mivel dezaminci hatsra a hidrognhd
ktsben donor szerepet jtsz amin helyett egy akceptor szerepet betlt karbonil oxign jelenik meg, a mdosult
bzis elveszti eredeti bzispr-kpz tulajdonsgt (lsd 13.23. bra). Ebbl kt fontos dolog is kvetkezik:
A hibs bzispr a DNS-ben szerkezet-torzulst okoz, amit a hibajavt mechanizmusok kpesek detektlni.
A ki nem javtott mdosult bzis a soron kvetkez replikcis lpsben mutcit okoz, hiszen vele szemben nem
az eredeti formjval komplementer bzis, hanem valami ms fog beplni (lsd 13.24. bra).

343

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

Replikci (DNS szintzis) s DNS-hibajavts

13.24. bra: A dezaminlds hibs bzisprosodst okoz, javts hjn a replikci mutns DNS-t eredmnyez
A citozin dezamincija uracilt eredmnyez. Az uracil a metilcsoport nlkl azonos a timinnel. Bzisprosods
tekintetben megegyezik vele, ezrt a transzkripci sorn a szintn bzisprosods alapjn szintetizld RNS-be
mindig uracil kerl, amikor a DNS templtban adenin van. Javts hjn ezrt a kvetkez replikcis lpsben
az eredeti citozin helyn szerepl uracillal szemben adenin plne be az eredeti guanin helyett, vgleg
megvltoztatva az utd DNS szekvencijt. Ez lehet a f evolcis elnye annak, hogy a DNS-ben nem uracil
van, hanem timin. Ha ugyanis az uracil DNS-alkot bzis lenne, akkor a citozin dezaminldsa olyan hibs
bzisprhoz vezetne, amelyben mindkt bzis normlis DNS-alkot elem lenne. gy nagyobb problmt jelentene
annak eldntse, hogy egy G:U prban melyik bzis a hibs, melyiket kell kicserlni. Ebben az esetben viszont ez
nem krds, hibs bzispr esetn nylvn a nem DNS-alkot bzist kell eltvoltani. (Mint azt hamarosan ismertetjk,
mind a prokarita, mind pedig az eukarita sejtekben kln hibajavt mechanizmus biztostja a nem DNS-alkot
uracil eltvoltst.)
Azzal, hogy uracil helyett timin van a DNS-ben, a citozin dezamincibl ered problma gyakorisga ersen
cskkent, de nem sznt meg. A citozinnak ugyanis van egy termszetes mdosulata, az 5-metilcitozin. Ez a
mdosts a citozin bzisprosodst nem befolysolja, ugyanakkor epigenetikai jelknt funkcionl. Az 5metilcitozin dezaminldsa hibs G:T bzisprt eredmnyez, amelyben mindkt bzis normlis DNS-alkot. Az
ezt felismer javtmechanizmus a T-t tvoltja el, mert egy ilyen hibajavt mechanizmus tlagosan kevesebb
hibt kvet el, mint egy olyan, ami a G-t cserln A-ra.

13.12.2.3. Bzis alkills


Az O6-metilguanin egy ritka tautomer alak alkilldsval keletkezik. A f fiziolgis metillszer az Sadenozilmetionin koenzim. Amint azt mr korbban a replikci sorn bekerl hibknl emltettk, a ritka tautomer
alak hibs bzisprt eredmnyez. A metilci az O6-metilguanin esetben stabilizlja a guanin ritka tautomer
alakjt, gy az stabilan hibs bzisprosodst okozna, ha nem kerlne kijavtsra. Az O6-metilguanin bzisprosods
tekintetben az adeninhez hasonlt (lsd 13.25. bra).

344

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

Replikci (DNS szintzis) s DNS-hibajavts

13.25. bra: Az O6-metilguanin bzisprosods tekintetben az adeninhez hasonl


A replikci sorn a templt szlban lv O6-metilguanint a polimerz nem klnbzteti meg az adenintl, ezrt
a komplementer szlba timin pl be, teht egy bziscsers mutci keletkezik (lsd 13.26. bra).

345

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

Replikci (DNS szintzis) s DNS-hibajavts

13.26. bra: Az O6-metilguanin a kvetkez generciban G:C helyett A:T prt, teht mutcit eredmnyez

13.12.2.4. Depurinlds, depirimidinlds


A dezaminlds mellett a leggyakoribb DNS-t krost kmiai reakci a bzist a cukorhoz kapcsol N-glikozidos
kts spontn hidrolzise (lsd 13.27. bra).

13.27. bra: A bzis spontn hidrolzise az egyik leggyakoribb spontn DNS krosods
Magas hmrsklet, alacsony pH kedvez a folyamatnak. Becslsek szerint az emberi kromoszmban naponta
tbb ezer ilyen hiba keletkezik, s javtdik ki. (A javts mechanizmust lsd ksbb). Ha nem kerlne kijavtsra,
a replikci sorn, amikor a bzishinyos rsz templtknt funkcionl, a bzis nlkli pozcival szembe brmi
beplhet, ami 75%-os mutcis valsznsget jelent.

13.12.2.5. Pirimidin dimerek keletkezse


Ultraibolya fny hatsra a lncban egymst kvet pirimidin gyrk elektronszerkezete gy gerjesztdhet, hogy
kzttk ktstrendezdssel kovalens ktsek alakulnak ki (lsd 13.28. bra). A pirimidin dimerek nagymrtk
trszerkezeti torzulst hoznak ltre a DNS-ben.

346

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

Replikci (DNS szintzis) s DNS-hibajavts

13.28. bra: A pirimidin dimerek kialakulsa UV fny hatsra

13.12.3. A f DNS hibajavt mechanizmusok


A f hibajavt-mechanizmusokat, az abban szerepl fehrjket s a javtott krosods tpust a 13.4. tblzat
foglalja ssze.
13.4. tblzat: DNS hibajavt mechanizmusok

347

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

Replikci (DNS szintzis) s DNS-hibajavts

13.12.3.1. Hibs bzisprosods kijavtsa kzvetlenl a replikci


utn (mismatch repair)
Amint azt mr rintettk, elkerlhetetlen, hogy ugyan nagyon kis gyakorisggal, de a replikci sorn is
bekvetkezzenek hibk. Ezeknek a hibknak az eredmnye egy olyan hibs bzispr, amelynek mindkt tagja
normlis DNS-alkot bzis. A hibajavt mechanizmusok kzs funkcija az, hogy visszalltsk az eredeti llapotot.
Belthat, hogy koncepcionlisan a legnehezebb feladata akkor van egy ilyen hibajavt rendszernek, ha mindkt
bzis normlis szereplje a DNS-nek. Ilyenkor antropomorf mdon megfogalmazva azt kell eldnteni, hogy melyik
bzis volt ott eredetileg, s melyik az, amelyik az eredetivel szemben hibsan plt be. Ez egyben azt is jelenti,
hogy a rendszernek azt kell eldntenie, hogy melyik szl a szli szl, s melyik az jonnan szintetizlt utdszl.
A bzist az utdszlon kell ugyanis kicserlni.
A klibaktriumban egy rendkvl elegns rendszer ltja el ezt a feladatot. A replikcit megelzen a Dammetilz mdostja a kt szli DNS szlat a kzppontosan szimmetrikus (palindrom) GATC szekvenciknl.
Az adenin metilldik olyan mdon, hogy az nem rinti a bzisprosodsi kpessgt. Ez teht az epigenetikai
jelek (s rklds) egyik szp pldja.
A replikci utn egy rvid ideig csak a rgi, szli szl metillt, az jonnan szintetizlt utdszl mg nem. A
replikcit kvet pr perc sorn (nem sokkal a kvetkez replikci eltt) az j szl is metilltt vlik. A kli
trkkje teht az, hogy a replikcit kveten specifikus szekvenciknl metillssal megjelli a DNS-t (lsd 13.29.
bra).

348

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

Replikci (DNS szintzis) s DNS-hibajavts

13.29. bra: A Dam-metilz mkdse


Abban a pr perces idszakban, amikor a metilcis jel mg csak a szli szlon van jelen, az jon nincs, a kt
szl a jel alapjn megklnbztethet. Ez teszi lehetv, hogy hibs bzisprosods detektlsa esetn a sejt
eldntse, melyik bzist kell megrizni. Az a bzis rzdik meg, amelyik a szli, metillt szlon van. Nem kis
teljestmny ennek meghatrozsa, ugyanis a bekvetkezett hiba s a metills helye egymstl nagyon messze is
lehet. Nzzk meg, hogyan zajlik le ez a folyamat (lsd 13.30. bra).

349

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

Replikci (DNS szintzis) s DNS-hibajavts

A hibs bzisprosods a B-DNS szerkezet loklis torzulst eredmnyezi. Ezt a konformcivltozst specifikus
fehrjk ismerik fel. Ezek a MutS s MutL fehrjk, amelyek a hibs bzisprt tartalmaz szakaszhoz ktnek.
A MutS-MutL komplex a DNS-t egy ATP-t ignyl folyamatban mindkt oldalrl hzva mintegy tfzi magn.
A MutH fehrje ekzben Dam-metillt szekvencikat kt. Amikor a MutS-MutL egy ilyen metilcsoporthoz
kttt MutH fehrjvel tallkozik, az tfzs abbamarad, a MutH s a MutL sszekapcsoldnak. Ez a ktds
aktivlja a MutH eladdig gtolt endonuklez aktivitst, s a MutH enzim elvgja a nem-metillt szlat.

13.30. bra: A replikci sorn keletkezett nem-normlis bzispr metilci-fgg javtsa


A szli szl azonostshoz hasznlt metilci akr 1000 bzisprnyi tvolsgra is lehet a hibs bzisprtl.
Ksrletek mutatjk, hogy amennyiben mr mindkt szl metillt, a rendszer csaknem inaktv. Ha egyik szl sem
metillt, akkor vletlenszeren vagy az egyik, vagy a msik bzis rzdik meg a hibs prbl, ami 50%-ban
mutcit eredmnyez.
A hibs bzisprnak s a MutH hastsnak egymshoz viszonytott helyzettl fggen ktfle hibajavtsi sma
ltezik (lsd 13.31. bra).

350

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

Replikci (DNS szintzis) s DNS-hibajavts

Ha a hasads a hibhoz kpest 5-irnyban van, akkor a hiba visszaemsztsen alapul eltvoltsa 53 exonuklez
aktivitst ignyel. Amennyiben a hasads a hibhoz kpest 3 irnyban van, akkor a javtshoz 35 exonuklez
aktivitsra van szksg. A hibs szlat mindkt esetben helikzok hmozzk le a templt szlrl, az exonuklezok,
amelyek egyenknt tvoltanak el monomereket az egyszl DNS-rl, ezen a felfejtett DNS-en mkdnek. Mindkt
esetben a DNS-polimerz III ptolja a hinyz DNS-t, sszhangban azzal, hogy a replikci sorn bekvetkez
hiba javtsrl van sz, amikor is aktv polimerz III van jelen a sejtben.
Az itt ismertetett hibs bzisprosods javtsi mechanizmust az angol nyelv szakirodalom mismatch
repair-nek hvja.

13.31. bra: A DNS hiba s a metilci relatv helyzete alapjn ktfle metilci-fgg hibajavtsi sma
ltezik

13.12.3.2. Bzis-eltvolt javts (base-excision repair)


Amikor a DNS-ben egy normlisan el nem fordul mdosult bzis jelenik meg, olyankor nem krdses, hogy
melyik szl hordozza a helyes informcit. Ilyenkor nyilvnval, hogy a mdosult bzist kell a vele szemben ll
normlis alapjn az eredetire visszacserlni. A bzis-eltvolt javtmechanizmus angol elnevezse: baseexcision repair.
A DNS-ben normlisan el nem fordul bzisokat specializlt DNS-glikozilzok ismerik fel, s vgjk ki. Teht
minden gyakran elfordul nem-normlis bzisra van egy szelektv DNS-glikozilz enzim, amelynek kthelye
csak azt a bzist ismeri fel (lsd 13.32. bra).
A javts az albbi lpsekben zajlik: a) A hibs bzis eltvoltsa az N-glikozidos kts szelektv enzimatikus
hastsval. Az eredmny egy apurinos, vagy apirimidines, gynevezett AP hely. b) Az AP helyhez kzel, attl
5 irnyban egy erre a feladatra specializlt AP endonuklez elhastja az egyik foszfodiszter ktst, egy nick
keletkezik a DNS-ben c) A DNS-polimerz I enzim 5"3 exonuklez valamint polimerz aktivitsnak

351

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

Replikci (DNS szintzis) s DNS-hibajavts

kombinlsval hasads thelyezst (nick translation) vgez, s ekzben visszalltja a helyes bzisprosodst. d)
Az thelyezdtt hasadst a DNS ligz sznteti meg.
Vegyk szre, hogy a bziseltvolts utn keletkez AP-hely egy fggetlen, enzimkatalzis nlkli folyamatban
is kialakul a bzisok N-glikozidos ktsnek spontn hidrolzise rvn. Valjban ez a leggyakoribb mutci az
emberi szervezetben. A spontn megjelen AP-helyek javtsa a c) s d) pontokban imnt lertak szerint megy
vgbe.

13.32. bra: A bzis-eltvolt hibajavts

13.12.3.3. Nukleotid-eltvolt javts


A fent bemutatott bzis-kivg javts msodik szakaszban a hiba krnykn a DNS szl megemsztdtt, s a
szemkzti komplementer szl, mint templt alapjn jraszintetizldott.
Vannak olyan DNS srlsek, melyeket nem lehet bziskivgson keresztl kijavtani. Ilyenkor a hiba krnykn
lv lncot kell kivgni. Ez a nukleotid-eltvolt hibajavts (nucleotide-excision repair). Ilyenkor a torzuls
detektlsa utn a hiba krnyki szlat egy sok-alegysges, specifikus enzimrendszer vgja el a srls mindkt
oldaln. Kli-ban ilyen az Uvr A, B, C tagokbl ll, ABC-excinuklez komplex (lsd 13.33. bra).
Az excinukleznak azonostania kell, hogy melyik szlon van a pirimidin dimer, s azt a szlat kell elvgnia a hiba
kt oldaln. Ezutn a hibt tartalmaz szakaszt helikz hmozza le, a hinyz rszt pedig DNS-polimerz I
ptolja, a szlakat ligz kapcsolja ssze.

352

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

Replikci (DNS szintzis) s DNS-hibajavts

13.33. bra: Nukleotid-eltvolt hibajavts klibaktriumban s emberben

13.12.3. 4. Kzvetlen bzisjavts


Az eddig bemutatott esetekben a hibajavt rendszer a hiba felismerse utn annak krnykvel egytt eltvoltotta
a hibs DNS szakaszt, majd kijavtott vltozatban jra szintetizlta azt. Bizonyos bzissrlsek azonban javthatk
a bzis eltvoltsa nlkl is. Ezt kzvetlen hibajavtsnak (direct repair) hvjuk.
Ilyenkor egy enzimatikus folyamat keretben kzvetlenl maga a bzis javtdik ki. A mdostshoz vezet kmiai
reakcival ellenttes irny folyamat rvn jra kialakul az eredeti bzis.
Az egyik ilyen hibajavt mechanizmus-csoport a mutcit okoz alkillst, a pldban bemutatott enzim a guanozin
metilltsgt sznteti meg. Az enzim ltalnosan elterjedt az lvilgban (lsd 13.34. bra).

13.34. bra: A guanin metilltsgt megszntet kzvetlen bzisjavts


A metillt enzim serkenti sajt gnjnek expresszijt, vagyis metill mutagnek jelenltben a hibajavt
mechanizmus hatkonysga megnvekszik. A pldban szerepl metil transzferz egy nfelldoz enzim, ugyanis
miutn a metil-csoportot sajt ciszteinre helyezve eltvoltotta a DNS-rl, inaktvv vlik. Ez teht egy meglehetsen

353

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

Replikci (DNS szintzis) s DNS-hibajavts

kltsges mdja a javtsnak, hiszen egy teljes enzimmolekult fel kell ldozni, amelynek ltrehozsa nagyon sok
energit ignyelt. Az evolci sorn mgis kialakult, s mivel elnyt biztostott, fennmaradt ez a mdszer is. Ez
is jelzi, milyen fontos a sejt szmra a hibk kijavtsa.
A pirimidin-dimerek javtsnak is van egy kzvetlen mdja, ami ltalnosan elterjed (lsd 13.35. bra).
A 200-300 nm-es ultraibolya fny hatsra ltrejv pirimidin dimereket egy olyan enzimatikus appartus javtja
ki, amely 300-500 nm-es (teht lthat) hullmhossz tartomnyban aktivldik.
A reakcit katalizl enzim a DNS-fotoliz, ami egy, az adott lthat hullmhossz tartomnyban gerjeszthet
koenzimmel mkdik. Ilyen koenzim pl. az MTHF-poli-Glu (MetenilTetraHidroFolsav szrmazk). A gerjesztett
koenzim tadja energijt a fotoliz enzim kovalensen kttt FADH koenzimnek, ami ideiglenesen tad egy
elektront a pirimidin-dimernek. Ez az elektron destabilizlja a pirimidin-dimert, ami az elektron visszaadsa kzben
az eredeti pirimidin bzisokra bomlik. Emiatt a rendszer miatt javasoljk az UV lmpzs utni ers, lthat fnnyel
trtn fnyfrdzst.A legjabb ismeretek szerint ugyanakkor a mhlepnyes emlskben, kztk az emberben
nem mkdik fotoliz-alap hibajavts. Ezekben az llnyekben ezek a hibkat kizrlag a nukleotid-eltvolt
mechanizmussal javtdnak. Fotolizzal rokon fehrjk a mhlepnyes emlskben is vannak, de ezek felteheten
a napszakos ciklus szablyozsban jtszanak szerepet.
A fentiekben megtrgyaltuk a centrlis dogma els informci-ramlsi tvonalnak, a replikcinak a
mechanizmust. Ennek a folyamatnak a sorn az informci genercirl genercira addik t, ezrt a msolsnak
rendkvl pontosnak kell lennie. A mr elkszlt DNS-t is folyamatosan karban kell tartani, hogy az eredeti
bzissorrend fennmaradjon.
A kvetkez fejezetben a centrlis dogma egy msik informci-ramlsi tvonalra trnk t, a transzkripcira.

354

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

Replikci (DNS szintzis) s DNS-hibajavts

13.35. bra A pirimidin dimerek megszntetse kzvetlen bzisjavtssal

355

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

14. fejezet - Transzkripci (RNS


szintzis)
(szerz: Pl Gbor)
Francis Crick centrlis dogmjnak egyik folyamatt, a replikcit mr trgyaltuk. Ha az llnyt egy roppant
sszetett ris gyrnak tekintennk, akkor a hasonlatban a DNS egy, a gyron bell trolt hatalmas knyvtr lehetne,
amely tartalmazn a gyr ltrehozshoz s zemeltetshez szksges sszes informcit. Ezt a knyvtrat hozza
jra meg jra ltre a replikci, amikor az j knyvtr krl egy-egy j gyrat kell ltrehozni.
A gyr ltrehozsa s zemeltetse sorn klnbz eszkzket kell ltrehozni, amihez tervrajzra van szksg. A
knyvtrbl azonban nem lehet az eredeti tervrajzot kivinni, nagy baj lenne, ha az megsrlne. Ugyanakkor
megengedett az egyes rszek kimsolsa. Ebben a hasonlatban a transzkripcirl gy gondolkodhatunk, mint egy
olyan folyamatrl, amelyben egy-egy ilyen eszkz tervrajzt msoljuk ki a knyvtrbl. Ezek a tervrajz msolatok
azutn sok azonos eszkz ltrejtthez felhasznlhatk, mieltt tnkremennnek, vagy kidobsra kerlnnek.
A hasonlatban a tervrajz msolat termszetesen az mRNS. Ms tervrajz msolatokrl kiderl majd, hogy azok mr
maguk is eszkzk (lsd transzfer RNS, riboszmlis RNS stb.).
A replikci folyamatnak feltrsa tisztzta az rkletes tulajdonsgok megrzsnek s utdokba val
tovbbtsnak elvt, de nem mutatta meg, hogy ezek a tulajdonsgok hogyan fejezdnek ki.
A DNS-ben trolt informci kifejezdse, ms nven a gnexpresszi els lpseknt a DNS-ben
dezoxiribonukleotidok sorrendjeknt trolt informci RNS molekulkba rdik t.
Ez a folyamat a transzkripci (trs). A nv tall, mert valban egyfajta trsrl van sz, ahol egyik bettpusrl
ttrnk egy msikra. Az gy keletkez RNS tiratban az informci tovbbra is nukleotid bzisok lineris
sorrendjeknt van jelen, br itt a cukor dezoxiribz helyett ribz, s az egyik bzis, a timin helyett itt uracil szerepel.
Mint ltni fogjuk, az RNS-ben trolt informci fehrjbe fordtsa sokkal sszetettebb folyamat, ami joggal
rdemelte ki a transzlci (fordts) elnevezst, hiszen ebben a ngybets nukleinsav nyelvrl ttrnk egy hszbets
fehrjenyelvre (lsd 14.1. bra).
A ksbb trgyaland transzlci folyamatban szmos RNS-flesg szerepel (mRNS, tRNS, rRNS). Ezek mind
a transzkripci sorn keletkeznek a DNS-ben trolt gnjk alapjn.
A transzkripci teht nem csak az mRNS keletkezsnek folyamatt jelenti, hanem az sszes RNS-t, a fent
emltetteken fell belertve azokat az RNS molekulkat is, amik valamilyen sokszor mg nem kellen ismert
szablyoz szereppel brnak.
A fehrjket kdol DNS szakaszok, vagyis a fehrjegnek esetben vezettek be egy nevezktant, amit sajnos nem
konzekvensen hasznl az irodalom.
Az mRNS-ek DNS templt alapjn szintetizldnak. Ennek megfelelen egy-egy gn esetben mindig van egy
templt szl. A templt szl komplementere lesz az mRNS (lsd 14.1. bra). Ezltal az mRNS s a templttal
szembeni komplementer DNS szl szekvencija hasonl lesz. Emiatt a templttal szembeni, azzal komplementer
szlat szoktk rtelmes (sense) szlnak, mg a templt szlat rtelmetlen (nonsense) szlnak nevezni.
Ezek a kifejezsek adott esetben segthetnek egyrtelmen megnevezni, hogy egy gn esetn a DNS melyik szlrl
beszlnk. Csakhogy elterjedt egy msik elnevezspr is, amely szerint az egyik szl a kdol, a msik a nemkdol
szl. Nos, ez gyben az irodalom mr nem konzekvens, van aki a templt szlat nevezi kdolnak, hiszen az
olvasdik le, ms pedig az azzal komplementer szlat, mivel azon szerepel az rtelmes szveg.
Ebben a knyvben a kdol-nemkdol kifejezspr hasznlattl emiatt tartzkodunk.

356

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

Transzkripci (RNS szintzis)

14.1. bra: A DNS-ben, RNS-ben s polipeptidlncban trolt informci viszonya. A DNS baloldali lnca az
rtelmes szl, a jobb oldali a templt vagy rtelmetlen szl. Az aminosav egysgeket mRNS bzishrmasok
(kodonok) kdoljk,
Mivel a replikci s a transzkripci egyarnt templt alap nukleinsav szintzist jelent, ezrt sok a hasonlsg a
kt folyamat kztt. Ugyanakkor a mr emltett eltr funkcik miatt az eltrsek is szmosak. Vegyk sorra a
hasonlsgokat s eltrseket.

14.1. A transzkripci s a replikci hasonl


vonsai
Az els lnyeges hasonlsg hogy mindkt folyamat DNS templt alapjn zajlik. A msik jellegzetes hasonlsg,
hogy a kt folyamat alapvet kmiai mechanizmus is azonos, csak amg a replikci sorn a lncba bepl
monomerek dNTP tpus molekulkbl szrmaztak, a ribz alap RNS esetn a monomereket NTP vegyletek
szolgltatjk. Ettl eltekintve a monomerek egyenknti sszekapcsolsnak az elve is azonos: (NMP)n + NTP
(NMP)n+1 + PPi.
Az azonos smbl kvetkezen a folyamathoz szksges energit a transzkripci esetben is a nagyenergij
(makroerg) nukleozid-trifoszft szubsztrtok szolgltatjk (az egyikk az univerzlis energiavaluta, az ATP) a
beplsk sorn bekvetkez talakulsuk ltal.

357

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

Transzkripci (RNS szintzis)

A transzkripci esetben az RNS molekulk 53 irnyban nvekednek, vagyis a szintzis irnya is megegyez
a kt folyamatban. Vgl, ahogy a replikci, gy a transzkripci is hrom elklnthet fzisban: inicici,
elongci, terminci megy vgbe.
Vannak azonban fontos klnbsgek is a kt folyamat kztt. Mg a DNS szintzishez az azt katalizl enzimnek
primerre volt szksg, gy az RNS lnc szintzist katalizl RNS-polimerzok nem ignyelnek primert, az j
RNS lncot az els nukleotid egysgtl kezdve maguk hozzk ltre. Ezzel a tnnyel mr a replikci sorn is
tallkoztunk, hiszen lttuk, hogy a replikci sorn a DNS-szintzishez szksges primert DNS-fgg RNSpolimerzok hozzk ltre.
Egy msik fontos klnbsg, amit a hasonlatknt emltett knyvtr modellben mr emltettnk, hogy a transzkripci
sorn a DNS-ben trolt informcinak ltalban csak egy rsze, pldul csak egy vagy nhny fehrjre vonatkoz
informci msoldik ki egyszerre. Egy tovbbi klnbsg, hogy mg a replikci sorn mind a kt DNS szl egy
idben templtknt szolgl, addig egy-egy gn tekintetben az trd RNS szmra mindig csak az egyik szl
a templt.

14.2. A prokarita RNS-polimerz, a prokarita


transzkripci inicicis fzisa
A prokarita RNS-polimerz alegysg-sszettelt a 14.1. tblzat, sematikus felptst pedig a 14.2. bra
mutatja.
14.1. tblzat: A prokarita RNS-polimerz sszettele

14.2. bra: A prokarita RNS-polimerz sematikus felptse


A prokarita RNS-polimerz egy hat alegysges fehrje. Az 2 felpts enzimben a kt alegysg a
DNS-hez ktdik, a alegysgek egyttesen alkotjk az enzim aktv magjt, az alegysg szerepe pedig
egyelre nem tisztzott.
A hat alegysg kzl a kivtelt kpez abban az rtelemben, hogy alegysgbl klibaktriumban 7-fle is
ltezik. Egy RNS-polimerz molekula ezek kzl egyszerre mindig csak egyet kt. A (szigma) alegysget ms
nven -faktornak is nevezik. Kiderlt, hogy az RNS-polimerz elssorban a -faktor ltal ismeri fel a DNSnek azt a szakaszt, a promtert, ahova az RNS szintzis megkezdshez ktdnie kell. gy is mondhatjuk, hogy
a alegysg az RNS-polimerz szeme.

358

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

Transzkripci (RNS szintzis)

Az RNS szintzis kezdpontjt a DNS-en teht a promter jelli ki. A promter felismersnek az alapja egy olyan
klcsnhats, amelyben egy fehrje (az RNS-polimerz alegysge) a DNS szekvencija alapjn ktdik a DNShez.
A promter egy aszimmetrikus (nem palindrom), duplaszl DNS szakasz. Mivel aszimmetrikus, az RNSpolimerz csak egy adott irnyban kpes hozzktdni, teht a promter mintegy irnyba lltja az enzimet. A
polimerz kthelyeknt a promter gy nemcsak az RNS-lnc szintzisnek kezdpontjt jelli ki, de egyben
megszabja a lnc szintzisnek az irnyt is, kijellve azt is, hogy melyik DNS szl szolgl majd templt gyannt
a transzkripci sorn.
Vajon mirt van ilyen sokfle -faktor a klibaktriumban? Mint kiderlt, az egyes eltr -faktorok eltr
promter-tpusokhoz kpesek ktdni (specificitsi faktoroknak is hvjk ket), s eltr krnyezeti hatsokra
termeldnek. Az eltr lethelyzetekben termeld -faktorok olyan gnek transzkripcijt segtik el, amely
gnek termkre ppen abban az lethelyzetben van szksg. Ezeknek a gneknek termszetesen az adott -faktorral
kompatibilis promterk van.
A promterek s -faktorok ilyen klcsns megfeleltetse egy elegns alapszablyozst tesz lehetv. Tbbek
kztt ennek ksznhet, hogy nem rdik t egyszerre az sszes gn, mindig csak azokrl a gnekrl keletkezik
RNS tirat, amelyekre ppen szksg van.
Az egyes -faktorok elnevezse a fehrje mretre utal. A legtbb gn promtere olyan, amit a 70 kDa
molekulatmeg 70 szigma faktor ismer fel. Ezeket a gneket funkcionlisan az kti ssze, hogy tipikusan akkor
van szksg az ltaluk kdolt fehrjre, amikor a baktrium krlmnyei optimlisak. Ezeket a gneket a hasznlati
jellegk miatt hztartsi (housekeeping) gneknek is nevezik.
Ms faktorok pldul hezs, tl magas hmrsklet, vagy nitrognhinyos krnyezet esetn termeldnek, s a
70 faktorral versengve az RNS-polimerzrt olyan gnek trst indtjk el, amelyek az adott stressz-helyzetben
hasznosak. A 32 faktor pldul magas hmrsklet esetn termeldik, s tbbek kztt a denaturlt fehrjk
feltekeredst segt dajkafehrjk gnjeinek trst teszi lehetv.
A faktorok termszetesen csak egy elemi szint szablyozst jelentenek, a gnek j rsze ezen fell egyb,
specifikusabb mdon is szablyozdik (lsd 18.2. fejezet).
Az egyb szablyozsoktl egyelre eltekintve a promter s a megfelel alegysggel elltott RNS-polimerz
klcsnhatsa szabja meg a gntrds ltalnos intenzitst. Ennek kapcsn beszlnk ers s gyenge
promterekrl.
A promterek pozciit sorszmmal ltjk el. A +1 pozci az els RNS nukleotid beptsi helyt jelzi. Ettl a
ponttl szmtva a lncptssel, mint az informci folysval megegyez irny, a downstream irny, mg az
azzal ellenttes irny az upstream irny, mely utbbi esetben az egyes pozcik sorszmt negatv eljellel
ltjk el. (Nulladik pozcit teht nem definiltak).
Amikor olyan gnek szekvencijt hasonltottk ssze, amelyek trst a 70 faktorral elltott RNS-polimerz
vgzi, rdekes jellegzetessgeket trtak fel (lsd 14.3. bra).

359

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

Transzkripci (RNS szintzis)


14.3. bra: A 70 faktorral elltott RNS-polimerz ltal felismert kli promterek svos szerkezete
Sznekkel kiemelve jl rzkeltethet, hogy az ilyen gnek promterei svos szerkezetek.
A +1 pozcinak megfelelen egyms al rendezett egyedi szekvencik megmutattk, hogy a -10. nukleotid
krnyke (-10-es promter rgi), ms nven Pribnow-box), valamint a -35. nukleotid krnyke (-35-s promter
rgi) nagyon hasonl minden olyan gnnl, amelynek a promtert a 70 faktorral elltott RNS-polimerz ismeri
fel.
A nagyon intenzven trd gnek esetn ezeken fell talltak mg egy jellemz rgit, ami mg feljebb tallhat
upstream (5) irnyban (UP promter elem).
Ha egy adott szekvencia csald esetben minden pozciban felrjuk az adott csaldban az adott pozciban
leggyakrabban elfordul elemet, akkor megkapjuk a csaldra jellemz konszenzus szekvencit. (Maga a
konszenzus szekvencia nem felttlenl jelenik meg egy adott konkrt csaldtagban.)
A promterekkel kapcsolatos megfigyels, hogy minl jobban hasonlt egy konkrt promter szekvencija a
konszenzus szekvencihoz, annl ersebb a promter. A 14.3. brn szerepl egyik promter pldul egy
riboszmlis RNS (rRNS) gn promtere. Az ilyen promterek nagyon ers promterek, s mint lthat, az adott
promter szekvencija valban nagyon hasonlt a konszenzus szekvencihoz.
A 14.4. bra azt is bemutatja, hogy mi magyarzza a promter szekvencia svos szerkezett.
Ahogyan azt a 14.4. bra illusztrlja, a -10-es s a -35-s rgik a 70 faktor egyes rszeivel lpnek
klcsnhatsban, mg az UP rgi az a alegysgekhez ktdik.

360

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

Transzkripci (RNS szintzis)

14.4. bra: A prokarita transzkripci inicicis szakasza


De vajon hogyan lehetett meghatrozni, hogy a promternek mely rszei kerlnek felismersre az RNS-polimerz
ltal?
Ezt a footprinting (lbnyom analzis) eljrs segtsgvel lehetett kiderteni az albbiak szerint (lsd 14.5.
bra).
A footprinting eljrs ltalnos megkzelts szekvencia-specifikus DNS-kt (vagy RNS-kt) fehrjk
kthelynek feltrkpezsre. Az eljrs azon alapul, hogy a fehrje megvdi a hasadstl a nukleinsavon azt
a rszt, amit a ktdse rvn letakar. A ksrletben egy homogn DNS oldattal indulunk, amely teht egymssal
azonos szekvencij DNS darabokat tartalmaz. Ezek egyik vgkn radioaktv jelet tartalmaznak.

361

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

Transzkripci (RNS szintzis)

14.5. bra: A footprinting eljrssal azonosthat, hogy a nukleinsav mely rszhez ktdnek a szekvenciaspecifikus nukleinsav-kt fehrjk
Az oldatot kettosztjuk, az egyik fl a kezeletlen (-) kontroll lesz. A msikhoz DNS-kt fehrjt kevernk. Ezutn
mindkt oldatot DNz I enzimmel kezeljk. A DNz-I enzim nagyjbl vletlenszeren, ezrt egyenletes eloszlsban
hastja be az egyes DNS-eket.
A DNz enzim / DNS arnyt gy lltjuk be, hogy DNS molekulnknt tlagosan egyetlen hasads trtnjen. A
kezels utn a DNS darabokat izolljuk, s denaturljuk (a kt szlat elvlasztjuk egymstl). A mintt mret
szerint elvlasztjuk poliakrilamid glelektroforzissel.
Csak a radioaktvan jellt DNS-fragmentumokat detektljuk. A kezelt mintbl hinyz cskok azt a DNS szakaszt
jelzik, amit a DNS-kt fehrje letakart a DNz-I-es emszts alatt. A letakart szakasz mrete a glelektroforzis
alapjn meghatrozhat.
Az RNS-polimerz esetben a footprinting vizsglat megllaptotta, hogy az enzim ltal lefedett kt rgi: a -10
s a -35 szakasz (amiket a 70 alegysg ismer fel), valamint az a alegysggel lefedett rsz.
Ezek utn tekintsk t az inicici fzisnak trtnseit. Az inicici maga is kt fzisra bonthat. Az egyik egy
ktfzis ktds, a msik az elongci megkezdshez szksges konformcivltozs.
Els lpsben a -faktorral felszerelkezett RNS-polimerz ktdik a -faktor tpusnak megfelel promterhez.
A ktds els termke egy RNS-polimerz zrt DNS komplex. Ebben a komplexben a DNS kt szla mg
nem vlik el egymstl. Nmi id elteltvel a ktds hatsra a DNS kt lnca elvlik, kialakul egy RNS-polimerz
nyitott DNS komplex. Ebben a komplexben a DNS a promter -10 rgijban nylik fel, a felnyls elri a +3as pozcit, sszesen mintegy 15 bzispr hosszan nylik szt a DNS. A nyitott komplexben a templt szl
hozzfrhetv vlik a komplementer RNS szl szintzise szmra.
A szorosabb rtelemben vett inicicis fzis is (legalbb) kt lpsbl ll. A polimerz konformcivltozson
megy t, a DNS jellegzetesen megtrik, a polimerz bepti az els nhny nukleotidot.

362

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

Transzkripci (RNS szintzis)

A msodik fzisban a polimerz a szintzis folytatsval elhagyja a promter terlett, a -faktor levlik, ezzel
az elongcis fzis elkezddhet.

14.3. A transzkripci elongcis fzisa


Az elongci sorn a levl -faktort a NusA fehrje helyettesti. Az elongci mechanizmusnak alapjait is a
kli RNS-polimerz enzimnek vizsglata szolgltatta, de az alapmechanizmus az eukarita RNS-polimerzokra
is rvnyes.
Az elongci sorn az RNS-polimerz monomerenknt lpdel a templt mentn (teht az RNS-polimerz egy
motorfehrje), s Watson-Crick bzisprosods alapjn pti be a megfelel monomer egysgeket. Az elongcis
fzisban mkd komplexben mintegy 17 bzisprnyi rszen felnylik a DNS kt szla (ez a transzkripcis
bubork), s ezen bell mintegy 8 bzisprnyi rszen DNSRNS hibrid alakul ki.
A transzkripci sorn hasonl topolgiai problmk merlnek fel, mint a replikcinl (lsd 14.6. bra).

14.6. bra: A transzkripci elongcis fzisa


Amennyiben az RNS-polimerz a DNS spirlt kvetve, prgve haladna, akkor nem okozna feszltsget a DNS
szerkezetben, de az gy keletkez RNS szl a DNS szlak kr tekeredne. Igen hossz idbe telne, amg arrl
letekeredve szabadd vlna. Ennek a mechanizmusnak ellentmondtak azok az ismeretek, miszerint prokaritknl
a keletkez mRNS-hez mg a szintzise befejezdse, s levlsa eltt riboszmk ktdnek. Ez csak akkor lehet,
ha az RNS nem a DNS kr tekeredve, hanem a DNS mellett egyenes llapotban, arrl lelgva keletkezik.
Ez a megfigyels viszont azt jelentette, hogy ebben az esetben a DNS-nek kell tekerednie, ami topoizomerzok
segtsgt ignyli. Ha az RNS-polimerz nem prgve, hanem egyenesen halad a DNS-en, akkor downstream
irnyban a DNS-ben menetsrsg nvekedst okozna, ami pozitv szuperhlixekhez vezetne (lsd 14.7. bra).

363

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

Transzkripci (RNS szintzis)

14.7. bra: A transzkripcit ksr topolgiai problmk


Ehhez hasonl helyzetet mr lttunk a replikci sorn, ahol a DNS szlak sztnylsa okozna ilyen helyzetet.
Ahogyan a replikci esetben, gy a transzkripci sorn sem keletkeznek vgl pozitv szuperhlixek. Ezt a
topoizomerz II biztostja azzal, hogy (ebben az esetben) az RNS-polimerz eltt haladva folyamatosan negatv
szuperhlixeket kpez. Ez lehetv teszi az RNS-polimerz egyenes vonal haladst. A replikci sorn a kt
DNS szl vglegesen elvlt egymstl, s a ktfle szuperhlix kioltotta egymst. A transzkripci sorn azonban
a kt DNS szl jra sszezrul, gy a topoizomerz-II ltal ltrehozott negatv szuperhlixek megmaradnnak,
hatalmas szerkezeti feszltsget ltrehozva a DNS-ben. A polimerz tovahaladst kveten ezeket a negatv
szuperhlixeket meg kell szntetni. Ezt e feladatot az RNS-polimerz mgtt mkd topoizomerz I enzim
vgzi el.
Az DNS replikci sorn lthattuk, hogy lteznek kis processzivits DNS-polimerzok is. A replikci sorn a
DNS kt szlt stabilan sztvlasztjk klnbz enzimek s segdfehrjk (DNS-helikz, SSB fehrje). A DNS
kt szla annak ellenre is nyitva maradhat, hogy a DNS-polimerz levlt, gy van r md, hogy egy DNS-polimerz
jra ktdjn, s folytatdhasson a megszaktott szintzis.
A transzkripci sorn erre nincs lehetsg. A transzkripci sorn a DNS kt szlt a polimerz csak ott nyitja fel,
ahol ktdik hozz. Amint az RNS-polimerz levlik, a DNS kt szla sszezrul, s mintegy kitrja magbl a
templt szlhoz ideiglenesen ktd RNS szakaszt. A flbeszakadt transzkripci teht csonka RNS termkhez
vezetne. Az RNS-polimerz amgy is csak -alegysggel elltva, s csak a promterhez tud ktdni. Ebbl kt
fontos dolog is kvetkezik: Az egyik, hogy az RNS-polimerzoknak nagy processzivitssal kell rendelkeznik.
A msik, hogy a transzkripci befejezse szablyozott folyamat kell, hogy legyen.

14.4. A transzkripci termincis fzisa


A transzkripci vgt jelz szignl a DNS szekvencijba van kdolva, de a termeld RNS termkben jelenik
meg a szekvencia ltal diktlt trszerkezeti jelknt.
A gn vgt prokaritknl ktfle termincis szignl jelezheti. Az egyik mkdshez egy fehrje faktor is
kell. Mindkt tpusban olyan DNS-szekvencia rdik t a keletkez RNS lncba, amely egy hajt szerkezetet
alakt ki az RNS-ben egy palindrom szekvencia miatt (lsd 14.8. bra). Az RNS hajt szerkezetben a lnc kt
rsze antiparallel lefuts, a hajt szrban Watson-Crick bzisprok alakulnak ki.

364

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

Transzkripci (RNS szintzis)

14.8. bra: A prokarita transzkripci termincijt a hajtszer szerkezet RNS termk induklja
Az egyik termincis tpusban a kialakul RNS-hajt a Rho (r) fehrje felismer helye. Amennyiben egy ilyen
hajt keletkezik az RNS-ben, s jelen van a Rho fehrje, akkor a Rho fehrje ktdse sorn az RNS-polimerz
levlik, a transzkripci befejezdik. Amennyiben nincs jelen a Rho, az RNS-polimerz egy kis idre megtorpan,
de egy id utn tovbbhalad. A Rho fehrje egy ATP-ignyes folyamatban halad a keletkez RNS-en (lsd 14.9.
bra). Ha elrkezik az RNS-hajthz, lelltja a szintzist.
A msik termincis szignl is hajtt kpez a szintetizld RNS szlban, de ennek mkdshez nem Rho fehrje
kell (Rho-fggetlen transzkripci terminci), hanem az, hogy a hajtt kdol DNS szakaszt kveten a
DNS-ben 3-4 adenozin egysg kvetkezzen, aminek megfelelen az RNS-be hrom-ngy uridin egysg pl be.

14.9. bra: A prokarita transzkripci egyik, Rho fehrjt ignyl mechanizmusa. A Rho fehrje ATP-ignyes
folyamatban 53 irnyban halad az RNS-en, s amikor felismeri a termincis szignlt, lelltja a transzkripcit
E nlkl a szakasz nlkl a hajtkpzs nmagban itt is csak megtorpanst okoz. Ha azonban a hajt mgtt az
RNS-ben megtallhat legalbb hrom U, akkor a gyenge A:U hibridizci miatt a hajt s az A:U szerkezet egytt
mr az enzim levlshoz vezet, s ezltal termincit okoz (lsd 14.10. bra).

365

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

Transzkripci (RNS szintzis)

14.10. bra: Egy Rho fehrje fggetlen termincis szignl az RNS-ben


A terminci sorn az mRNS s a polimerz levlnak a DNS-rl, s a DNS kt szla jra sszezrul.

14.5. A prokarita s eukarita transzkripci


sszevetse
A prokaritkban az ppen keletkez mRNS mris vgleges formnak szmt, s azonnal rszt is vesz a
transzlciban (a transzkripci s a transzlci kapcsolt). Az eukaritk mRNS-e ezzel szemben egy elsdleges
tirat, pre-RNS (hvjk naszcens vagy heteronukleris, hnRNS-nek is) formjban keletkezik a sejtmagban, s
egy sor fontos talakulson, processzlson megy keresztl, mieltt rett mRNS-knt a sejtplazmba szlltdik
(lsd ksbb) (lsd 14.11. bra).

14.11. bra: A prokarita s eukarita transzkripci sszehasonltsa

366

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

Transzkripci (RNS szintzis)

Az eukaritkban legalbb hromfle RNS-polimerz mkdik (RNS-polimerz I, II, III), kln a riboszmlis
rRNS, hrviv mRNS s a szllt tRNS-ek szmra. Ezek alaptulajdonsgait a 14.2. tblzat foglalja ssze.
14.2. tblzat: Eukarita RNS-polimerzok

Arra, hogy egynl tbbfle RNS-polimerz mkdik az eukarita sejtekben a gyilkos galca mreganyaga, az
-amanitin vizsglata kapcsn derlt fny. Ez a mreg alacsony koncentrciban lelltotta az mRNS-ek s a kis
magi RNS-ek szintzist, mikzben az sszes tbbi RNS tovbb keletkezett. Ez jelezte, hogy legalbb ktfle
RNS-polimerz mkdik a sejtben. Magasabb koncentrciban alkalmazva az -amanitint az elz RNS-eken
fell a transzfer RNS-ek s az 5S riboszmlis RNS keletkezse is lellt, mg a riboszmlis RNS keletkezse
folytatdott. Ez jelezte, hogy legalbb hrom eltr RNS-polimerz van a sejtben. Az egyik nagy affinitssal
(alacsony disszocicis llandval) kti az -amanitint, a msik alacsony affinitssal kti, a harmadik nem kti.
Ez a ksrlet ragyog plda arra, hogyan lehet egy komplex rendszerben mkd al