Vous êtes sur la page 1sur 12

GRAEVINSKI FAKULTET SVEUILITA U

ZAGREBU

AUDITORNE VJEBE ZA TOKU 3.


3. PLANIRANJE GRAENJA
3.1. Lista aktivnosti s proraunom trajanja svih aktivnosti
3.2. Mreni dijagram s izvrenom vremenskom analizom
(PDM metoda)
3.3. Gantogram s kalendarskom osi
3.4. Histogrami (radnici ukupno, T, A, B, oplatu, armaturu,
beton,_____)
3.5. S-krivulja planiranog izvrenja radova

ORGANIZACIJA RADNIH PROCESA


Radne procese potrebno je organizirati tj.

radnike i strojeve meusobno uskladiti kako bi se


zastoji sveli na minimum
Usklaivanje rada u grupi se radi kada na istom
radu istovremeno radi vie izvritelja sa
razliitim uincima ili normama
Primjer usklaivanja radnika: Montaa drvene oplate

ravnih greda

TVII 0,34 h/m2


TV 0,17 h/m2

RG 1 TVII+1 TV 0,34 h/m2


RG 2 TVII+1 TV 0,17 h/m2

PREDMET: ORGANIZACIJA GRAENJA I AUDITORNE VJEBE TOKA 3

ORGANIZACIJA RADNIH PROCESA

PREDMET: ORGANIZACIJA GRAENJA I AUDITORNE VJEBE TOKA 3

PREDMET: ORGANIZACIJA GRAENJA I AUDITORNE


VJEBE / K.GOD 2004/05

GRAEVINSKI FAKULTET SVEUILITA U


ZAGREBU

Priprema za izradu plana


Bitne komponente za izradu plana graenja:
Tehnoloki i organizacijski uvjeti izvoenja
Aktivnosti

Resursi
Trajanje aktivnosti
Veze meu aktivnostima

PREDMET: ORGANIZACIJA GRAENJA I AUDITORNE VJEBE TOKA 3

Trajanje aktivnosti
Izraun trajanja aktivnosti se radi na temelju:

Koliine - Q
Uinka UpRG ili norme NsRG radne grupe
Broja radnih grupa - NRG
Radnog vremena - hd

PREDMET: ORGANIZACIJA GRAENJA I AUDITORNE VJEBE TOKA 3

Mreno planiranje
Prednosti i mane
Posebno je korisna za planiranje projekata sa

kompliciranim ovisnostima meu aktivnostima


Uglavnom se koristi u kombinaciji sa linijskim

metodama (gantogram, histogram, s-krivulja,...)


Neke metode mrenog planiranja: Critical Path

Method (CPM), Precedence Diagramming Method


(PDM), PERT...
Aktivnosti se prikazuju u loginom slijedu, kako projekt

napreduje od poetka do kraja

PREDMET: ORGANIZACIJA GRAENJA I AUDITORNE VJEBE TOKA 3

PREDMET: ORGANIZACIJA GRAENJA I AUDITORNE


VJEBE / K.GOD 2004/05

GRAEVINSKI FAKULTET SVEUILITA U


ZAGREBU

Precedence Diagramming Method (PDM)


3 pitanja koja vode do slijeda aktivnosti
Koja(e) aktivnost(i) mora zavriti prije nego to moe poeti
ova aktivnost
Koja se aktivnost moe izvriti usporedno sa ovom
Koja aktivnost ne moe poeti prije nego ova zavri
Aktivnost se prikazuje pravokutnikom (vor)
Strelice predstavljaju veze meu aktivnostima

Struktura mrenog plana


PREDMET: ORGANIZACIJA GRAENJA I AUDITORNE VJEBE TOKA 3

Struktura plana
Prethodna aktivnost
kontrolira poetak ili kraj aktivnosti

Sljedbena aktivnost
ovisi o poetku ili zavretku aktivnosti

Prethodna akt.
Aktivnosti B

Sljedbena akt.
Aktivnosti B

PREDMET: ORGANIZACIJA GRAENJA I AUDITORNE VJEBE TOKA 3

Veze meu aktivnostima vrste veza


B

Kraj-poetak / Finish-Start (FS)


kada A zavri, B moe poeti

2. aktivnost

1. aktivnost

A
B

Poetak-poetak / Start-Start (SS)


kada A pone, B moe poeti

Kraj-kraj / Finish-Finish (FF)


kada A zavri, B moe zavriti

A
1. aktivnost

S0
B
2. aktivnost

F0

1. aktivnost

2. aktivnost

B
PREDMET: ORGANIZACIJA GRAENJA I AUDITORNE VJEBE TOKA 3

PREDMET: ORGANIZACIJA GRAENJA I AUDITORNE


VJEBE / K.GOD 2004/05

GRAEVINSKI FAKULTET SVEUILITA U


ZAGREBU

Veze sa odgodom
Odgoda (Lag)
Predstavlja pomak ili odgodu izmeu aktivnosti i

njene sljedbene aktivnosti


Uvijek se izraava u danima
Moe se dodati bilo kojoj vrsti veza
Uglavnom je pozitivna, ali u iznimnim sluajevima

moe biti negativna

PREDMET: ORGANIZACIJA GRAENJA I AUDITORNE VJEBE TOKA 3

Veze meu aktivnostima veze s


odgodom
Kraj-poetak / Finish-Start (FS)
B moe poeti 7 dana nakon
zavretka A

(FS7)
N7

B
2. aktivnost

1. aktivnost

7d

B
Poetak-poetak / Start-Start (SS)
B moe poeti 5 dana nakon
poetka A
Kraj-kraj / Finish-Finish (FF)
A
B moe zavriti 3 dana nakon
1. aktivnost
S5
zavretka A
B

2. aktivnost

5d

F3

1. aktivnost

2. aktivnost

3d

PREDMET: ORGANIZACIJA GRAENJA I AUDITORNE VJEBE TOKA 3

Lista aktivnosti s izraunom trajanja


Br.

Opis aktivnosti Koliina

Jed.
mj.

Sastav
radne
grupe

GN

TA

UpRG

1.

Iz strukture
2.mrenog plana

Iz dokaznice
mjera

Iz organizacije
radnih procesa

Izraun s
formulom

3.

Trajanje
aktivnosti
zaokrueno
na cijeli broj
dana

PREDMET: ORGANIZACIJA GRAENJA I AUDITORNE VJEBE TOKA 3

PREDMET: ORGANIZACIJA GRAENJA I AUDITORNE


VJEBE / K.GOD 2004/05

GRAEVINSKI FAKULTET SVEUILITA U


ZAGREBU

Lista aktivnosti s izraunom trajanja


Primjer
Br.

Opis aktivnosti

Kol

Jed.
mj.

Sastav radne
grupe

Izrada oplate
stupova

200

m2

2(2 TVII, TV),


RII, toranjska
dizalica

2.

Montaa oplate
stupova

200

m2

2(2 TVII, TV),


RII, toranjska
dizalica

3.

Demontaa i
ienje oplate
stupova

200

m2

TV, 2 TIV, 3 RII,


toranjska
dizalica

GN-601-10A GN-601-10A GN-601-10A


160804
160804
160804

1.

GN

TA

UpRG
0,24

2000,24/(28) =
3

0,18

2000,18/(28) =
2,25

0,08

2000,08/(18) =
2

PREDMET: ORGANIZACIJA GRAENJA I AUDITORNE VJEBE TOKA 3

Vremenski proraun mrenog plana


Na osnovu trajanja aktivnosti i veza meu njima

raunaju se vremenski podaci za svaku aktivnost


Metoda zahtjeva dva prolaza kroz aktivnosti
proraun naprijed i
proraun nazad

Slijedi izraun vremenskih rezervi i

identifikacija kritinog puta

PREDMET: ORGANIZACIJA GRAENJA I AUDITORNE VJEBE TOKA 3

Kritini put
Kritini put je najdui slijed aktivnosti koji

odreuje ukupno trajanje projekta


Aktivnosti na kritinom putu su kritine

aktivnosti
Kritine aktivnosti nemaju vremensku rezervu
Promjena u trajanju jedne kritine aktivnosti

uzrokuje promjenu trajanja cijelog projekta

PREDMET: ORGANIZACIJA GRAENJA I AUDITORNE VJEBE TOKA 3

PREDMET: ORGANIZACIJA GRAENJA I AUDITORNE


VJEBE / K.GOD 2004/05

GRAEVINSKI FAKULTET SVEUILITA U


ZAGREBU

Proraun unaprijed
Rauna se najraniji poetak i zavretak aktivnosti

(ES i EF)
ES i EF je najranije vrijeme kada aktivnost moe

poeti i zavriti kada zavri prethodna aktivnost


Proraun poinje sa prvom aktivnosti koja nema

prethodnu
Od dvije vrijednosti uzima se MAX
EF1 + (Lag) = ES2

ES + Trajanje = EF

- FS veza

ES1 + (Lag) = ES2

ES + Trajanje = EF

- SS veza

EF1 + (Lag) = EF2

EF - Trajanje = ES

- FF veza

PREDMET: ORGANIZACIJA GRAENJA I AUDITORNE VJEBE TOKA 3

Primjer
B
2

20

13

=
-6

F5
A
1

D
7

4 19

+
=

N2

S5

C
3
1

25

10

Aktivnost
Br ES

EF

T
PREDMET: ORGANIZACIJA GRAENJA I AUDITORNE VJEBE TOKA 3

Proraun unaprijed
B
2
4

3
1

4
1

A
1
2

F
6

6
6

5
6

7
3

C
2

J
12

10 12
5

9
1

8
3

17

K
10

11 17
1

18

S1

D
2

F2

H
7
Aktivnost
Br ES

EF

T
PREDMET: ORGANIZACIJA GRAENJA I AUDITORNE VJEBE TOKA 3

PREDMET: ORGANIZACIJA GRAENJA I AUDITORNE


VJEBE / K.GOD 2004/05

GRAEVINSKI FAKULTET SVEUILITA U


ZAGREBU

Proraun unatrag
Rauna se najkasniji poetak i zavretak aktivnosti

(LS i LF)
LS i LF je najkasnije vrijeme kada aktivnost moe

poeti i zavriti bez odgaanja zavretka projekta


Proraun zapoinje sa aktivnostima bez sljedbene

aktivnosti
Od dvije vrijednosti uzima se MIN
LS2 - (Lag) = LF1 LF - Trajanje = LS

- FS veza

LS2 - (Lag) = LS1 LS + Trajanje = LF

- SS veza

LF2 - (Lag) = LF1 LF - Trajanje = LS

- FF veza

PREDMET: ORGANIZACIJA GRAENJA I AUDITORNE VJEBE TOKA 3

Primjer
B
2

7
13 7

20
20
F5

A
1
7

D
4 19
6 19

7
7

0
0

N2
C
3 9
1 14

25
25

S5

Aktivnost

10
15

Br ES

EF

LS

LF

T
PREDMET: ORGANIZACIJA GRAENJA I AUDITORNE VJEBE TOKA 3

Proraun unatrag
B
2
4

2
2

3
1

2
9

A
1
2

0
0

F
6
6

6
6

6
6

C
2
2

J
12
12

10 12
5 12

9
16

9 9
1 16

4
14

8 4
3 14

E
3
10

5 3
6 10

17
17

K
10
17

11 17
1 17

18
18

S1

D
4 1
1 11

2
12

F2

G
7 1
3 11

H
7
17
Aktivnost
Br ES

EF

LS

LF

T
PREDMET: ORGANIZACIJA GRAENJA I AUDITORNE VJEBE TOKA 3

PREDMET: ORGANIZACIJA GRAENJA I AUDITORNE


VJEBE / K.GOD 2004/05

GRAEVINSKI FAKULTET SVEUILITA U


ZAGREBU

Ukupna rezerva / Total Float (TF)


Vrijeme za koje se trajanje aktivnosti moe

produiti ili odgoditi poetak aktivnosti, a da


ukupno trajanje projekta ostane nepromjenjeno
Razlika izmeu kasnog i ranog poetka ili kasnog

i ranog zavretka

LS - ES = TF
LF - EF = TF

PREDMET: ORGANIZACIJA GRAENJA I AUDITORNE VJEBE TOKA 3

Primjer
B
2

7
13 7

0 20
20
F5

A
1
7

0
0

D
4 19 0 25
6 19
25

7
7
N2
C
3 9 5
1 14

S5
10
15

Aktivnost
Br ES

TF EF

LS

LF

T
PREDMET: ORGANIZACIJA GRAENJA I AUDITORNE VJEBE TOKA 3

Slobodna rezerva / Free Float (FF)


Vrijeme za koje se trajanje aktivnosti moe produiti ili

odgoditi poetak aktivnosti, a da najraniji poetak


sljedbene aktivnosti ostane nepromjenjen
Koristi se za optimalizaciju koritenja resursa bez

odgaanja poetka slijedee aktivnosti


Od dvije vrijednosti uzima se MIN

Proraunava se ovisno o vrsti veze


ES2 - (Lag) EF1 = FF1

- FS veza

ES2 - (Lag) ES1 = FF1

- SS veza

EF2 - (Lag) EF1 = FF1

- FF veza

PREDMET: ORGANIZACIJA GRAENJA I AUDITORNE VJEBE TOKA 3

PREDMET: ORGANIZACIJA GRAENJA I AUDITORNE


VJEBE / K.GOD 2004/05

GRAEVINSKI FAKULTET SVEUILITA U


ZAGREBU

Primjer
B
=

7
13 7

0 20
0 20
-

FS

F5

A
1
7

0
0

0
0

7
7

= -

N2

D
4 19 0 25
6 19 0 25

S5

3 9 5 10
1 14 5 15
=

Aktivnost
Br ES

TF EF

LS

FF LF

PREDMET: ORGANIZACIJA GRAENJA I AUDITORNE VJEBE TOKA 3

Kritini put A B F J - K
B
2
4

2
2

3
1

2
9

A
1
2

0
0

F
0
0

C
0
0

2
2

0 12
0 12

J
10 12 0 17
5 12 0 17

E
5 3 7 9
6 10 0 16

I
9 9 7 10
1 16 7 17

G
7 1 10 4
3 11 0 14

H
8 4 10 7
3 14 10 17

6
6

6
6

7 3
0 10

6
6

K
11 17 0 18
1 17 0 18

S1

D
4 1 10 2
1 11 0 12

F2

Aktivnost
Br ES

TF EF

LS

FF LF

T
PREDMET: ORGANIZACIJA GRAENJA I AUDITORNE VJEBE TOKA 3

Otvoreni mreni planovi


Planovi koji imaju vie od jedne aktivnosti bez

prethodne aktivnosti ili sljedbene aktivnosti


Otvoreni na jednom kraju
Otvoreni na oba kraja

Aktivnosti koje nemaju


prethodnu aktivnost kao najraniji poetak uzima se

poetak projekta
sljedbenu aktivnost kao najkasniji zavretak uzima

se kraj projekta

PREDMET: ORGANIZACIJA GRAENJA I AUDITORNE VJEBE TOKA 3

PREDMET: ORGANIZACIJA GRAENJA I AUDITORNE


VJEBE / K.GOD 2004/05

GRAEVINSKI FAKULTET SVEUILITA U


ZAGREBU

Gantogram
BR.

Aktiv
nost

Trajanje
(d)

10

11

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

10

11 12 13 14 15

16 17 18

Kritine aktivnosti
Nekritine aktivnosti
PREDMET: ORGANIZACIJA GRAENJA I AUDITORNE VJEBE TOKA 3

Histogram pomoni korak za izradu


Br. radnika

BR.

Aktivn
ost

Broj
radnika

10

11

11 10 12

12 13

10

11 12 13 14 15

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

16 17 18

PREDMET: ORGANIZACIJA GRAENJA I AUDITORNE VJEBE TOKA 3

Histogram
2

11 10 12

12

13

10

11

12 13 14 15

16

17 18

13
12

Broj radnika

11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
1

19

20

21

22 23

24

PREDMET: ORGANIZACIJA GRAENJA I AUDITORNE VJEBE TOKA 3

PREDMET: ORGANIZACIJA GRAENJA I AUDITORNE


VJEBE / K.GOD 2004/05

10

GRAEVINSKI FAKULTET SVEUILITA U


ZAGREBU

S-krivulja
S-krivulja prikazuje grafiki kumulativne podatke

u vremenu
S-krivuljom se najee prikazuju trokovi, te

izvrenje
Podaci se mogu izraziti u apsolutnim veliinama

ili u postocima
Na istom se grafu prikazuje S-krivulja za ES i S-

krivulja LS koje definiraju podruje unutar kojeg


e se kretati stvarni podaci ako se projekt izvodi
po planu

PREDMET: ORGANIZACIJA GRAENJA I AUDITORNE VJEBE TOKA 3

S-krivulja izvrenja postupak izrade


BR.

Aktivn
ost

Trajanje

10

11

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

10

11 12 13 14 15

16 17 18

=33

ES

=33

LS

PREDMET: ORGANIZACIJA GRAENJA I AUDITORNE VJEBE TOKA 3

S-krivulja izvrenja
LS

16

21

33

16

48

50

23

70

27

66

27

82

17

51

83

30

91

26

79

100

33

100

33

100

Kum

Kum

Period %

ES

18

PREDMET: ORGANIZACIJA GRAENJA I AUDITORNE VJEBE TOKA 3

PREDMET: ORGANIZACIJA GRAENJA I AUDITORNE


VJEBE / K.GOD 2004/05

11

GRAEVINSKI FAKULTET SVEUILITA U


ZAGREBU

Nain zadavanja zadatka za izradu mrenog


plana
Trajanje aktivnosti
[dani]

Prethodna
aktivnost / veza

Br.

Opis aktivnosti

1/S1

4/F2

10

11

8, 9, 10

PREDMET: ORGANIZACIJA GRAENJA I AUDITORNE VJEBE TOKA 3

POSTUPAK IZRADE TOKE 3


Organizacija radnih procesa
Struktura mrenog plana
Proraun trajanja aktivnosti

1. Faza
pregleda

Mreni dijagram s izvrenom vremenskom analizom (PDM metoda)


Gantogram s kalendarskom osi
Histogrami za ukupan broj radnika, jednu vrstu radnika i jedan materijal
(ovisi o vrsti projekta odrediti e asistent)
S-krivulja planiranog izvrenja radova
PREDMET: ORGANIZACIJA GRAENJA I AUDITORNE VJEBE TOKA 3

PREDMET: ORGANIZACIJA GRAENJA I AUDITORNE


VJEBE / K.GOD 2004/05

12