Vous êtes sur la page 1sur 11

Amaren Besoetan

Andante
1

Ahotsa

&

##

34

#
& # 34
F
#
& # 34

1
2

#
& # 34

? # # 34 .
F

##

3
4

? ##

34

&

Pianoa
1

&

##

..
.

..
.

..
.

...

? # # 34 .
F
1

Aho.

92

Gorka Sarriegui
Mold:Aitor Amezaga

1
2

#
& #

#
& #

? ## .

? ## .

Bm

..
.

..
.

&

##

Pno
? ##
5

Bm

#
& #
5

Copyright 1993 by Gorka Sarriegui Sein. Edicin y publicacin exclusiva para todo el mundo de Grupo Gestor de Ediciones Propias, S.L. Los Molinos (Madrid) -

Amaren Besoetan

10

Aho.

&

##

Oi - nez

#
& #

# Cantabile

& #
P

#
& #

? ##
P

ber - de

&

##

Pno
? ##
10

14

&

##

i - tsa

so

..
.

..
.

..
.

..
.

di

tut

mai

te

ta

kre

sal

u -

? ##

? ##
14

Bm

..
.

..
.

-2-

Pno

na.

Bm

sai

lu -

&

P
.

gai

##

baz - te - rre - an

? ## .

14

##

#
& #

14

an

#
& #
&

rrak

? ## .
P
10

Aho.

ze - lai

10

Amaren Besoetan

18

Aho.

&

##

#
& #
##

#
& #

? ##

? ## .
&

##

Pno
? ##
18

22

Aho.

&

##

ur

ga

..
.

..
.

..
.

gar

bi - tzen

#
& #

? ##

? ## .

dut

ri

a - me - tsez

be - te -

Bm

Bm

..
.

..
.

-3-

ma

..
.

bus - ti - e -

zi

22

ko

&

? ##

##

Pno

rre

&

te -

22

##

#
& #

22

tan

baz

&

18

I - tsas

18

Amaren Besoetan

26

Aho.

&

##

&

##

&

## .

&

##

? ## .

? ## .

26

1
2

26

&

##

Pno
? ##
26

30

Aho.

&

Marcato

#
& # j

? # # J

? ## .

.
F

30

#
& # j

? ##

..
.

F
Marcato

J
F

j

F

Marcato

Pno

&

J
F

Cantabile

##

##

30

30

#
& #

Bm

-4-

Bm

Amaren Besoetan

34

Aho.

&

34

##

##

1
2

# j
& #

#
& # j

? # # J

? ##
34

&

##

Pno
? ##
34

38

Aho.

&

38

##

#
& # j

4
5

? ##
38

&

##

Pno
? ##
38

.
-5-

Bm

Bm

.
J

.
j

# j
& #

&

? ## J

##

&

Amaren Besoetan

42

Aho.

&

##

Eus - kal

he - rri

o -

# n
& #

# j
& # n

#
& # j

j
#

42

? # # J

? ##
42

&

##

Aho.

##

&

#
& # J

# j
& #

? ##
J

? ## .
46

&

##

Pno
? ##
46

ko

men

di guz - ti - e - tan

so

46

42

##

G7

? ##

46

Pno

&

e - txe - an

aur

ki

..
.

..
.

.
-6-

Bm

...

Amaren Besoetan

50

Aho.

&

50

##

tzen

naiz,

##

a - ma

ren

be - so - e - tan.

&

#
& # J

#
& # J

? ##
J

? ##
50

&

##

Pno

##

54

&

Lu
54

##

..
.

? ##
50

Aho.

Bm

rrean

tzan - da

go

..
.

runtz

be - gi - ra

&

# j
& #

#
& # j

? ## J

? ## .
54

&

##

Pno
? ##
54

..
.

..
.

..
.

...

-7-

Amaren Besoetan
58

Aho.

&

58

##

ni

##

&

#
& # J

# j
& #

? ## J

? ## .
58

&

##

Pno
? ##
58

62

Aho.

&

te-

zai - tu - da - la

..
.

..
.

n#

#
& #

? ##

? ##

n#

.
f

n#
f

n# .
f

n#

n#

...

...

...

-8-

n#
f
n#
f

Bm

? ##

j
j

62

mai

Pno

zu

&

&

- naiz

##

Bm

#
& #

62

##

##

har

62

j

j

66

Aho.

&

66

1
2

&
&
&

#
#
#

Em

Em

..
.

..
.

? # .
&

? # .

Pno
? #
66

70

Aho.

&

70

1
2

&

&

?# .

?#
70

&

&

70

...

-9-

Pno
? #

66

Amaren Besoetan

Amaren Besoetan
74

Aho.

&

&

74

&
#

&

?#

? # .
74

&

.
Em

Em

74

78

Aho.

&

78

&

&

?# .

?#
78

&

&

Pno
? #
78

-10-

Pno
? #

Amaren Besoetan
82

Aho.

&

82

&

&

&

? # .

?#

Em

Em

82

&

.
G

82

86

Aho.

&

1
2

&

&

86

Ced.

Ced.

3
4

&

Ced.

?#

?#

Ced.

86

&

Ced.

Pno
? #
86

-11-

Pno
? #