Vous êtes sur la page 1sur 26

ifc

VIENNA
2016

Barbara Vid

The Exodus of the Nations


Seoba naroda

Katarina Rai

ljubo pauzin, editor

HRT CROATIAN RADIO


Broadcast: 15.03.2016. 14:00 - Croatian Radio Channel 3

Synopsis
Here is how one of the authors, Barbara Vid, explains the reasons for her contribution to the
creation of the program The Exodus of the Nations, which also mirrors the final program:
When Croatia became a part of the Balkan route, as a reporter I immediately signed up to
cover the refugee, migration crisis, or as I call it the Exodus of the Nations. It was the biggest
challenge in my career and some of the things I experienced wont be erased from my
memory for the rest of my life.
After a week on site, and thinking about the fact that no media could ever depict what exactly
was going on there, I suggested that a documentary be made of all the material I gathered.
I tried to convey my experience of the crisis, taking our listeners on a journey through the part
of the Balkan route that I had passed. I wanted to answer some questions that I asked myself,
with the help of colleague journalist and war reporter Hassan Haidar Diab. Where is this
taking us, what can we expect, are just a couple of the questions getting answered.
Why are all of these people going through this excruciating trip and trying to get to Western
Europe, what problems have they encountered on their way to finding a better life, who has
helped them and why. How did Croatia handle it all at the beginning of the crisis, how about
Slovenia, what are the differences in regards to the reception of refugees in these two
countries, putting up razor wire fences, and the displeasure of people living near border areas.
Nobody that found themselves near the people trying to pass through our countries was left
untouched, we need to meet them, we can still see you through the wire fences, are just a few
of the messages that could be heard in the atmosphere, drama, emotion and humanity, that we
principally showed in Croatia. I connected with a number of people, events, audio that was
recorded, and I wanted to share that with as many listeners as possible. While anticipating a
new wave of refugees, I accepted a new challenge- the creation of a radio feature.

Volonterka 1: a tu zaboravite vau bol misli - mene tako noga boli, al kad vidite njih,
onda zaboravite na sve
(uzvici u pozadini: Alo! Ajde! )
Barbara Vid: Provela sam u Slavoniji prvih udarnih 8 dana. Nakon odmaka od tjedan dana
vraam se na istok Hrvatske, slijedi jo 8 dana. Manje izazova, sve puno bolje izgleda.
Uhodalo se, no strahuje se da e Maarska zatvoriti granicu i prestati proputati migrante u
svoju zemlju. Nama zahvaljuju na gostoprimstvu, a u Hrvatsku i dalje stiu volonteri iz cijele
Europe.

Annelie Hildegard - Volonterka: I always get tears because they are really, really human
Doe mi da zaplaem jer su vrlo, vrlo humani I jako je dobro organizirano Bilo je
smijeno: morali smo se registrirati s dvojicom prevoditelja razgovarala sam na vedskom i
onda mi prie mukarac i kae: O, pa vi ste Norveani! rekli smo mu das mo veani, a
on je progovorio tenim norvekim. Pitala sam ga to radi ovdje Mislila sam da je neka
slavna linost (celebrity) i to tamo radi on je odgovorio da je minister policije.
(uzvici u pozadini: Go! Go! Ajmo! Its O.K.! )
Izbjeglica: In Croatia there are very good people U Hrvatskoj su jako dobri ljudi daju
nam sve, hranu, odjeu, vodu I sigurno je Sve je u redu
Barbara: Youre travelling with your family?
The Refugee: Yes!
Barbara: And a small baby
The Refugee: small babies, yes and a wife friends a brother
Barbara: And where are you going?
The Refugee: Were going to Germany
Voza autobusa: u etri smo krenuli dva Tovarnika ostalo Bapska bez stajanja
sad je est
(motor u pozadini)
Barbara: Moete li jo izdrati ovaj tempo?
Voza: A radi se ali, dokle emo
Volonterka Udruge Dobro doli: Povodom sastanka Vijea Ministara unutarnjih poslova i
Konferencije koja se dogaa o Balkanskoj ruti sa ovoga mjesta ispred izbjeglikog kampa
Opatovac poruujemo kako je vana solidarnost u vidu otvaranja svih granica, ne elimo
zatvaranje granica, ne elimo stvaranje hot-spotova poput onih u Grkoj i Turskoj. Osim

The Volunteer 1: and here you forget about your pain I mean, my leg hurts so much, but
when you see them then you forget about everything
(shouts in the background: Alo! Cmon!)
Barbara Vid: I spent first 8 shock-working days in Slavonia. After a week distance I am
coming back to the east of Croatia and more 8 days follow. Less challenges, everything looks
much better. Everything has broke-in, but there is a fear Hungary would close the border and
stop the passage of migrants to their country. They are thankful to us for the hospitality and to
Croatia are still coming the volunteers from all over the Europe.
Annelie Hildegard A Volunteer: I always get tears because they are really, really human
And it is very well organizedIt was funny: we had to register together with two
translatorsI have been talking in swedish and then a man has approached and said: Oh,
you are Norwgians! I told him that we were Swedish and he hadstarted to talk in fluent
Norwegian. I asked him what was he doing here I thught he was some celebrity and what
was he doing there he answered he was the Minister of Interior.
(shouts in the background: Go! Go! Cmon! Its O.K.)
A Refugee: In Croatia there are very good people They give us everything, food, clothes,
water And its safe Everything is all right
Barbara: Youre travelling with your family
A Refugee: Yes!
Barbara: And a small baby
Barbara: And where are you going?
A Refugee: Were going to Germany
Bus driver: .we have started at four two Tovarniks Bapska the rest without
stopping now it is six
(engine running in the background)
Barbara: Can you still hold on in this tempo?
Bus driver: Well, were working but, till when
A Volunteer of the Associaton Welcome: On the occasion of the meeting the Assembly of
Ministers of the Interior and the Conference which has been organized about the Balkan
Route from this spot in front of the Refugee camp Opatovac we are sending out the message
of the importance of solidarity in the view of opening all the borders, we dont want the
closing of the borders, we dont want the formation of hot-spots like those in Greece and

zatvaranje granica, ne elimo stvaranje hot-spotova poput onih u Grkoj i Turskoj. Osim
toga Inicijativa Dobro doli zalae se za otvaranje meunarodnog sigurnosnog koridora,
kopnenog i morskog, koji e omoguiti svim izbjeglicama saiguran i slobodan prolaz kroz
zemlje lanice Europske unije i druge zemlje, koji e, dakle, omoguiti izbjeglicama dolazak
na krajnje odredite na koje to oni ele, a prije toga, u svakome sluaju, treba sa pozicija
meunarodne zajednice osigurati humano preseljenje, odnosno, evakuaciju svih izbjeglica.
Izbjeglica: Hvala svima koji su nam pomogli, pogotovo Hrvatskoj. Sretni smo ovdje, bili smo
ak i u Grkoj. U Srbiji smo patili. Makedonija je bila ljubazna. Hvala svima. Preferiram otii
u Njemaku nadam se sa svojom obitelji Putovanje je bili dugo, teki dani, ali, uspjet
emo moda postii svoj cilj.
Barbara: Zato ne ostanete ovdje u Hrvatskoj?
Izbjeglica: Lijepo je, lijepo je, ali na cilj je Njemaka Sorry.
Barbara: How are you satisfied with Croatia?
Izbjeglica II: Jako. Hrvatska je zapravo bila jako dobra, ali smo patili u Srbiji s
izbjeglicama postupaju loe ostali smo na kii vie od 12 sati I mnogo djece I starijih bilo
je na hladnoi bez atora i kabanica I tako dalje
Volonterka: Kako je nama volonterima ovako, znai, u ova tri tjedna izmijenilo se jako
puno volontera, ljudi dolaze sa svih strana, iz cijele Hrvatske, iz cijelog svijeta, prikljuuju se
apsolutno svi Samo mi je jako onako u mislima beba koja je plakala dva sata Nakon
iscrpljujueg trenutka, majka ju vie nije ni kom sluaju mogla smiriti, ni nakon dojenja, ni
nakon hranjenja, ni nita, dijete je neizmjerno, jako puno vritalo, ali to je onaj trenutak bio
kad uzmete dijete, kad pokuate ga smiriti i onako uz lagano njihanje i pjesmicu dijete je
zaspalo Evo, to je ono to mi je juer cijeli dan bilo u glavi ono kolko su ti roditelji
potreseni kolko, u stvari, su oni neodmorni Al, evo, mi se trudimo pruiti ono najvie to
moemo
Kotromanovi: Pa, najtee je vidjeti tu malu djeicu, jel koja ono, stvarno tu se trudimo
popravit to vie uvjete tako smo doveli lijenika u kontejnere emo danas osigurati
struju i grijanje u svakom sluaju je teko to vidjeti te male tu djeicu kako su,
ovoga, strpljivi oni su strpljivi vidite kako oni fino tamo sjede ne prave probleme
nikakve ali je tuno to gledati, ljudi su pobjegli od svojih domova, od rata i tko zna kakva
im je budunost tako da ono, jako je to, jako teko
Hassan Haidar Diab: Na Blistok mislim Ima ti tamo 200, 300, 400, 500 pleme ima ti
50-tak sekti vjere koja svaka zapravo tei za svoju ovlast ti ne moe demokratizirat
svijet i mislim da pojam demokracije u toj zemlji doveo do toga to imamo danas, da se stvara
kaos, septiki sukobi, vjerski sukobi, plemenski sukobi - koji pitanje kako emo mi to
zaustavit i mislim da mi nikada neemo to zaustavit to smo mi dobili: kaos i val izbjeglica.
(uzbueni glasovi, vika ljudi i djece)

Turkey. Besides this, the Initiative Welcome pleads for the opening of the international
safety corridor, inland and sea, which will enable all the refugees safe and free passage
through the countries members of the European Union and other countries, which will
therefore, enable the refugees the arrival to the final destination of their volition, and before
that in any case, from the position of the international community, the human transfer of
population, that is, the evacuation of all the refugees.
A Refugee: Thanks to everybody who helped us, especially in Croatia. We are happy here, we
have been as far as Greece. In Serbia we have suffered. Macedonia was kind. Thank to
everybody. I prefer to go to Germany I hope with my family It has been a long
journey, hard days, but, maybe we will achieve our goal.
Barbara: Why dont you stay here in Croatia?
ARefugee: Its nice, its nice, but our goal is Germany Sorry.
Barbara: How are you satisfied with Croatia?
ARefugee II: Very. Croatia was very good in fact, but we suffered in Serbia they treat
refugees badly we were left in the rain for 12 hours A lot of children and elderly people
have been in the cold without tents and raincoats Et cetera
A Volunteer: And how is it to us volunteers like this, meaning, in this three weeks a great
number of volunteers had counterchanged, people are coming from all parts, from all of
Croatia, from all over the world, absolutely everybody are joining in Only, I cant get out of
my thoughts this baby that has been crying for two hours, mother couldnt calm it down in
any case, not even after breast-feeding, not after maintenance, nothing helped, the baby cried
immensely, screamed a great deal, but this has been that moment when you take the baby
trying to calm it down and together with the light swinging and a lullaby the baby has finally
fallen asleepthere, this is what has been in my head all day yesterday that how this
parents are shook-up how, in fact, they have been inexhaustible but, here, we are trying
to provide the best we can
Kotromanovi, the official: And how is it to us volunteers like this, meaning, in this three
weeks a great number of volunteers had counterchanged, people are coming from all parts,
from all of Croatia, from all over the world, absolutely everybody are joining in Only, I
cant get out of my thoughts this baby that has been crying for two hours, mother couldnt
calm it down in any case, not even after breast-feeding, not after maintenance, nothing helped,
the baby cried immensely, screamed a great deal, but this has been that moment when you
take the baby trying to calm it down and together with the light swinging and a lullaby the
baby has finally fallen asleepthere, this is what has been in my head all day yesterday
that how this parents are shook-up how, in fact, they have been inexhaustible but,here,
we are trying to provide the best we can
Hasan Haidar Diab, Syrian living in Croatia, a journalist: I mean the Middle East There you
have 200, 300, 400, 500 tribes you have around 50 sects religions and each and every
one seeks to get the power you cant democratize the world and I believe the idea of
democracy in this land has brought to this what we have today the chaos has been created,
septic confrontations, religious confrontations, tribal confrontations and it is questionable
how can we stop it and I believe we will never stop it what have we got: a chaos and a wave
of immigrants.
(the voices with excitement, shouting of people and children)

Barbara: Drama na graninom prijelazu Trnovec - Sredie ob Savi.


Volonter: Danas je padala kia, bilo je vrlo hladno ljudi ak nisu mogli biti niti pod krovom
jer nema prostora ni da se podigne ator, tako da e oito trebati izabirati neke druge,
alternativne pravce, ali, naravno, sve bi to bilo puno lake kad bi Slovenija to jednostavnije
proputala, jer kad vam ljudi od 3 u jutro na zimi i hladnoi s malom djecom stoje ne znajui
kakva im je sudbina za sat vremena ili dva sata naravno da postoji odreena nervoza
Paljenja je bilo, ali ne zato da se neto pali nego zato da se naprosto ljudi ugriju, jer je doista
hladno vrijeme bila je kia cijelu no i danas cijeli dan
Barbara: How do you comment this situation that Slovenia closed the borders?
Izbjeglica: Mislim da to nije normalno jer su nas sve zemlje propustile Zato Slovenija ne
uini isto. Ne elimo nikome nauditi, samo elimo ii u Njemaku ili vedsku elimo ii
tamo jer su nae zemlje loe za ivot nema mira, mnoge ljude ubijaju svakodnevno
elimo mir, odlazimo od problema i ne elimo probleme, a sada smo zapeli ovdje na ovoj kii
i hladnoi jako je hladno
Izbjeglica II: ivila, ivila, ivila Hrvatska
Hassan: Domai ljudi, bilo kuda da si doo, odvojili su od svoje mizerne plae, mizerne
mirovine i dodijelili tim ljudima I plakali su uz njih, i plakali su nad njima ali to iskreno,
ali, hrvati ko hrvati ljudi svaka im ast zato to su hrvati pokazali pravo lice.
Izbjeglica: I love you! Thank you very much Croatia! You helped us! Thank you!
Izbjeglica II: Thank you for all!
Barbara: Dok tisue ljudi prolaze kroz nau zemlju, naruavaju se odnosi sa susjedima.
Scenarij se ponavlja: ljede se usmjerava na prelaske preko zelenih granica iz Srbije preko
Bapske u Hrvatsku, iz Hrvatske preko Kljua Brdovekog do slovenskog mjesta Rigonce.Tek
kada se kriza prelila u Sloveniju postali smo svjesni koliko je zapravo u Hrvatskoj sve bilo
dobro organizirano i koliko smo humani: u Hrvatskoj mnogi suosjeaju, u Sloveniji
negoduju.
Stanovnica Slovenije: Kaj vam moj komentar je se ono!
Stanovnica Slovenije II: Nisu ih meli kam dat, ne mogli su mal akat dok su nali mesto, al
Brest al Dobova ali kje, ne vem
Barbara: A smee vam smeta jel?

Barbara: A drama at the border crossing Trnovec Sredie ob Savi.


A Volunteer: It was raining today, it was very cold people couldnt even be under the roof
because there is no space, not even to pitch a tent, so obviously there will be the need to
choose some other, alternative directions, but naturally, it would all be much easier if
Slovenia would flow through in the simpler way because when people with the little children
stand in the rain and cold from 3 in the morning not knowing what their destiny would look
like in an hour or two of course that there would be a certain nervousness There has been
some firing but not to fire anything but only for warming up because it has been really cold
time there has been raining all night and all day today

Barbara: How do you comment this situation that Slovenia closed the borders?
A Refugee: Well, you know, I feel this is not normal, because all countries let us go
through Why Slovenia doesnt do the same? We dont want to hurt anyone, we just want to
go to Germany or Sweden We want to go there because our countries are bad for living
there is no peace, many people are killed every day we want peace, we are going away
from the problems and dont want any problems, and now we are stuck here in this rain and
cold it is very cold
A Refugee II: Long live, long live, long live Croatia
Hassan: Domestic people, wherever you go, they have detached from of their miserable
salary, their miserable pension, and granted to those people And cried with them and cried
because of them and that honestly, but Croats as Croats people respect! because
Croats have shown their true face.
A Refugee: I love you! Thank you very much Croatia! You helped us! Thank you!
A Refugee II: Thank you for all!
Barbara: At the same time, when thousands of people have been passing through our country,
the relations with the neighbours are going down. The scenario is repeating itself: people are
directed to cross the green borders from Serbia via Bapska to Croatia and from Croatia via
Klju Brdoveki to Slovenian village Rigonce. Only when the crisis moved over to Slovenia
we have realized how, in fact, in Croatia everything has been well organized and how human
we actually are: in Croatia many are sympathetic and in Slovenia disapprove.
A Slovenian: Well, my comment is all this!
A Slovenian II: They didnt know where to put them, yknow they couldve waited a bit till
the place was found, or Brest or Dobova or somewhere, I dont know
Barbara: Youre bothered with trash, arent you?

Stanovnica I: Jaa smeta, meni smeta vse i hrup vse A boji se za svoje to lahko do pitaj
boga koga dojde, ne
Stanovnica II: Moram it dok ne bu guve
Stanovnica III: Moram re da smo nezadovoljni na to ker je Harmica zaprta in da je vse
usmerjeno na Rigonce, in mislim da se to moglo nekako drugae reit
Stanovnik Slovenije: Definitivno je potrebno zelenu granicu ograditi zbog sigurnosti
mjetana i migranata. To to nou hodaju po kukuruzitu, poljima, rijekama to e samo
dovesti do tragedije
(zvuk iane ograde)
Novinar: Dobro, a jeste li se vi ipak mogli spremiti malo ranije, na vrijeme?
Slovenski premijer Miro Cerar: Kaj misli da se nismo?
Novinar: Mislim kriza traje ve - kolko kod vas pet dana, a ljudi lee zapravo po desetak
sati na
Cerar: Ne, kriza traje od kadar je Hrvaka zaela vozit na vse mogoe lokacije. No, tako! Prej
krize ni blo. Tudi kriza tu ni da te popravim! Gre pa za to da situaciju reujemo na nain ki
ga lahko reujemo. Vae boste mogli popraat za kaj se to dela. Zakaj? Razlog? Jaz ga ne
vidim.
Barbara: Ali, Hrvatska je predlagala da prevozi direktno do entilja
Cerar: Ne vem. Ne vem. Ne poznam tega.
Sirijac (koji ve godinama ivi u Hrvatskoj): Moj brat on je doao danas u jutro proao
granice tu tu bi trebao bit smjeten nisam ga vidio 10 godina I sad ga traim.
Novinar: A u Hrvatskoj? Jeste li ga uspjeli prona?
Sirijac: Nisam mogao u Hrvatskoj jer je transportiran direktno iz granice dole prema
srpsko-hrvatska granica prema ovde tako da bi tu trebao bit Nisam mogao na hrvatskoj
strani njega na, pa su mi rekli da su ve prebaeni tu
Novinar: A kako se zove?
Sirijac: Mahmut Patar.
Novinar: Iz?

A Slovenian: Yeah I am, I am bothered with everything, the hustle and everything And
the one is scared about your own there can come whoever, you know
A Slovenian II: Sorry, I have to leave before its too crowded
A Slovenian III: I have to say we arent satisfied with the fact Harmica crossing hs been
closed and all has been directed to Rigonce and I think this could have been resolved
somehow differently
A Slovenian: There is a definite need to fence off the green border for the security reasons of
villagers and migrants. The fact theyre walking through the corn fields by night, through
plains, rivers this will only end in some tragedy
(the sound of a wire fence)
A Journalist: O.K., but couldnt you ,nevertheless, prepare a bit earlier, on time?
A Slovenian Prime minister Miro Cerar: What, you think we didnt?
A Journalist: I mean, the crisis is going on already how long with you five days, and
people have been lying down, in fact, for dozen of hours on
Cerar: No, the crisis is going on since Croatia had started to transport to all the possible
locations. Well, so! Before that there havent been the crisis! Also, here there is no crisis to
correct you! But truth is we are dealing with the situation in the way we can. You have to ask
yours why is this done like this. Why? The reason? I dont see the one.
Barbara: But, Croatia has suggested to transport directly to entilj
Cerar: I dont know. I dont know. This isnt known to me.
A Syrian (who lives in Croatia for years): My brother he came this morning crossed
the border here he should have been situated here I havent seen him 10 years And
now I am looking for him
A Journalist: And in Croatia? Did you find him there?
A Syrian: I couldnt find him in Croatia because he has been transported directly from the
border down towards Serbo-Croatian border towards here so, he is supposed to be
here I couldnt find him at the Croatian side, and I was told theyre already transported
here
A Journalist: And what is his name?
A Syrian: Mahmut Patar.
A Journalist: From?

Sirijac: Iz Sirije. Mi smo Sirijci Ja sam Sirijac, ali studirao sam u Zagreb, tu dugo ivim i
tako.
Barbara: A jeste li provjerili Tu sigurno nije, znai u ovom centru
Sirijac: Ma, nisam siguran unutra puno ljudi krcato sve ne moete ima neki
spavaju neki pokriveni, neki Ve onih 290 ujutro su transportirani u entilj direktno u
vlakovima i nisu tu bili tamo e njih registrirati
Barbara: Ali, dio ljudi vam jo nije stigao niti do jednog prihvatnog centra Oni su tamo u
ovom jednom mjestu Rigonce
Sirijac:Moda bi tamo bili u Rigonce?...
Barbara: Da, jer oni su preli taj most jedan
Novinar: Mi idemo sad tamo Hoete li da idemo zajedno?
Sirijac: Pa, ako moe moemo ii zajedno
Novinar: Moe Ajmo ajmo Dotle u ja vidjet s kolegicom koji je to put I onda
piimo svi zajedno tamo
Sirijac: Vai Puno zahvalan Hvala vam hvala.
Novinar: Moe moe
Barbara: Kaite?
Slovenska graanka: Nita nam se ne svie to To je sve.
Barbara: Zbog ega? Zbog ljudi? Imate li strah nekakav?
Slovenka: Dobro Nije prijatno sad je malo bolje kad ih organizirano vodiju ma, ni
prijatno
(u pozadini zvuk helikoptera)
Ni dobro ko e Evropa islamizirat Evropu ljudi ko ljudi, al nisu za sim to je vse
Barbara: Znai ipak srea nali ste brata?
Sirijac: Jesam, fala bogu Uspio sam nakon tolko godina da ga naem I susreli smo I
jako sam zadovoljan I puno vam zahvaljujem to ste mi pomagali
(zvuk motora u pozadini)

A Syrian: From Syria. We are Syrians I am Syrian, but have studied in Zagreb, I live here
for a long time and so.
Barbara: And did you check Is it certain he is not, shall we say in this center
A Syrian: Well, Im not sure inside there are many people all is packed you cant
some are sleeping some are covered, some Already those 290 in the morning have been
transported to entilj directly by trains and they were not here they will be registered
there
Barbara: But, some of the people havent reached any reception center They are in this
village Rigonce
A Syrian: Maybe they are there in Rigonce?...
Barbara: Yes, because they have crossed this one bridge
A Journalist: We are going there now Do you want us to go together?
A Syrian: Well, if it possible we may go together
A Journalist: All right Lets go Lets go In the meantime Ill see with a colleague
which is the right road and then we are rushing all there together
A Syrian: Its a deal Much obliged Thank you thanks.
Barbara: Say it.
A Slovenian: We do not like this nothing at all Thats all.
Barbara: What for? Because of the people? Are you afraid of something?
A Slovenian: Well Its not pleasant Its a little better nowwhen they take them in a
organized way but, its not pleasant
(in the background the sound of a helicopter)
A Slovenian: It.s not good. When Europe will it will Islamize Europe. People like
people, but theyre not for here thats all
Barbara: So, luck after all found your brother?
A Syrian: I have, thank god I have succeded, after all this years, to find him And we
met And I am very pleased And I thank you much for your help
(the sound of an engine in the background)

Stariji ovjek: Ja kad gledam sirotinju i djecu ja plaem Nisam ja ono jaha, haa, da
zinem da gledamal kad gledam da sam ja i dida i pradida i sve i da gledam svoje
Ko? Ja po noi ne spavam
Barbara: ao vam je tih ljudi?
Stariji ovjek: Ko? Ja bi riko, ne daj bog da me ko uje, al ne spavam
ena: Ma to je sve alosno, jako alosno jadni su, jadni su
Barbara: Ne smeta vam to prolaze
ena: Ne, ne, apsolutno nita ne smetaju treba pomoi svakome
Slovenski volonter: Kako se Slovenija snala? Pa, ne znam, ne najbolje. Ja mislim da nije
najbolje da su da su uveli ovaj zakon da ide i vojska na meje ne svia se mi da je to
potrebno
Barbara: Jeste li i vi dobili taj dojam da ljudi ovdje strahuju od ovih izbjeglica koje dolaze?
Slovenski volonter: Pa da, dobio sam, da, ne znam ta je to. Mislim da je to vrlo velik
problem za Sloveniju, jer, zanimljivo je da Slovenci sami sebe doimaju kao da su oni vie
otvoreni nego Hrvati ili Srbi, ali sada vidi se da to nije tako, da je puno, puno nekog
iracionalnog straha i puno nekih paranoja i, ta ja zanam, ja upam da e to kad e ljudi videti
ta se dogaa da bit e bolje, da videju da su to obini ljudi i tako dalje, ali puno je nikih
nekog sovrane spike i tako dalje
(dovikivanje u pozadini)
BARBARA VID: Cerar, oprostite - Hrvatska je ve nudila da ove ljude prevozi ravno do
entilja, pa zato se to onda odmah nije pristalo na to i zato se to ne radi?
CERAR: Treba razumijeti da mi imamo Shengensku granicu. Hrvatska strana trebala bi
registrirati te izbjeglice a to ne radi. Mi si osobito to
ne smijemo priutiti jer ako aljemo te ljude prema njihovim odreditima to moraju biti
pravno valjani postupci. Nedostaje pravi pristup s hrvatske strane, jer kao to vidite ljudi u
velikim skupinama dolaze na slovensku stranu, na neoekivan nain, nekontrolirano, ak i
raspreno. Mi nismo unaprijed upueni gdje e stupiti
u nau zemlju i to nam uzrokuje velike probleme, no mi ih rjeavamo, ali puno tee.
BARBARA VID: Jeste li se mogli prije i bolje pripremiti?
NOVINAR: Hrvatska je nudila prijevoz direktno do entilja...

An elderly: When I look these poor and children I cry I am not that yahhaa, hhaa, to
stare to look I am the grand-father and grand-grand-father and all and to look my
What? I dont sleep at night
Barbara: Are you feeling sorry for this people?
An elderly: What? I say, god forbid anyone hear me, but I dont sleep
A Woman: It is all sad, very sad theyre all miserable, miserable
Barbara: You are not bothered by their passing by
A woman: Absolutely not one has to help everybody
A Volunteer from Slovenia: How did Slovenia cope with it? Well, I dont know, not in the
best way. I think its not the best solution theyve brought this law to get the army to the
borders I dont like this, dont think its necessary
Barbara: Did you get the impression people are afraid of the refugees that are coming?
A Slovenian volunteer: Well, yes, I got the impression, yes, I dont know what is that. I think
this is too big a problem for Slovenia, because, it is interesting Slovenians think of themselves
to be more open then Croats or Serbs, but now it doesnt look like that, that there are plenty,
plenty of a certain irrational hatred and a lot of certain paranoia and, how to say, I hope when
people see this, what is going on, that it will get better, when they realize these are ordinary
people and so on, but there is much of some speech of animosity and so on
(some calling in the background)
Barbara: Cerar, excuse me, - Croatia has already offered to transfer these people directly to
entilj, and why it hasnt been agreed on and why this hasnt been done?

Cerar: It has to be understood we have a Shengen border. The Croatian side should register
those refugees and it doesnt. We particularly cant allow that because if we send these people
towards their destinations these have to be proper procedures. There is the lack of a right
approach on the Croatian side because as you see people in big groups are coming to
Slovenian side in the unexpected manner, uncontrolled, even scattered. We are not informed
in advance where will they enter to our country and this cause big problems to us and we are
solving them but with greater difficulty.
Barbara: Could you prepare earlier and better?
A Journalist: Croatia has offered a transport directly to entilj

BARBARA VID: To sam ja pitala ve.


SLOVENKA: Hvala lijepa...Hvala lijepa...
CERAR: Na tako veliki izbjegliki val se nijedna drava ne moe pripremiti bolje. Slovenija
je jedna od najbolje pripremljenih drava, ali drava sa 2 miliona stanovnika ne moe na isti
nain rjeavati te probleme kao mnogo vee drave. Tako da mislim da smo zapravo dobar
primjer toga to se da napraviti. Kako treba raditi humanitarno i solidarno.Ali vrlo brzo treba
nai zajedniko europsko rjeenje.
BARBARA VID: A zato se slovenci boje ovih ljudi?
CERAR: Mi se ne bojimo ovih ljudi, mi pomaemo.
(amor)
BARBARA VID: Do you know where are you going now?
IZBJEGLICA: We are going to Germany.
BARBARA VID: To Slovenia? Maybe is better...
IZBJEGLICA: Now to Slovenia...
BARBARA VID: You take the water and sendwiches because you will wait there for some
hours.
IZBJEGLICA: Thank you, thank you, this halal, thank you. OK. They told me this halal.
(dijete, amor)
VOLONTERKA: Mislim da je jako dobro, policajci su jako dragi, pomau nam, drago nam je
to radimo s njima. Juer su nam zahvalili na trudu, bilo je jako dirljivo.
ZVUK ZVECKANJA
VOLONTER: Ova enska koja je upravo skinula svoje dijete da bi dala drugom djetetu. Ona
nama pomae od etvrtka naveer. Ona je dala svoje nove tenisice nekoj eni kojoj su trebale.
Bila je u natikaama nekim.
ZVUK AUTA
BARBARA VID: Oprostite rekli su mi ovdje da ste sad pomogli jednom djetetu tamo. Ja sam
sa Hrvatskog radija jel mi moete rei to se dogodilo?
ENA: A nita, dijete nije imalo hlaice pa smo skinuli Davidove. Ima on piamu.

Barbara: I have already asked that.


A Slovenian: I kindly thank you kindly thank you
Cerar: No country can prepare itself better for such a big refugee wave. Slovenia is the one
among the best prepared countries, but the country with 2 million of inhabitants cannot deal
with these problems in the same way as the much bigger countries. So I think we are a good
example of what can be done. How it should be working humanitarian and jointly. But very
soon a common European solution should be found.
Barbara: But why are Slovenians afraid of this people?
Cerar: We are not afraid of this people, we help.
(a hubbub of voices)
Barbara: Do you know where are you going now?
A Refuge: We are going to Germany.
Barbara: To Slovenia? Maybe is better
A Refugee: Now to Slovenia
Barbara: You take the water and sandwiches because you will wait there for some hours.
A Refugee: Thank you, thank you, this halal, thank you. O.k. They told me, this halal.
(a child, a hubbub)
A Volunteer: I think that its very good, policemen are very deary, theyre helping us, I am
glad were working with them. Yesterday they thanked us for our efforts, it was really
touching.
( a tinkling sound)
A Volunteer: This woman just took off the clothes of her child to give to another child. She
has been helping us from Thursday evening. She has given her own brand new pair of tennis
shoes to some woman that needed them. She went away in some mules.
(a sound of a car)
Barbara: Excuse me, they told me here how you just have helped a child over there. I am of
Croatian Radio - can you tell me what happened?
A Woman: Well, nothing, a child didnt have pants so we took off Davids. Hes wearing
pyjamas.

BARBARA VID: Dobro, vi sad idete kui pa ete ga odjenuti ponovo


ENA: Naravno. Tu smo mi blizu, nije gol,ali nije stvarno vie bilo hlaica pa smo mu dali. I
to je sve ok. Drugi put emo mu vie hlaa obui.
ZVUK HELIKOPTERA
BARBARA VID: Novi punkt ste zapravo tu osnovali
VOLONTER: Jesmo, jer smo shvatili da nema smisla da budemo tamo gdje smo bili do sada,
ovako malo bolje kontroliramo stvari. Bolje da smo ovdje gdje je manje kua, ovako imamo
pod kontrolom ovaj prostor, vidimo ako netko zapne sa malom djecom pa pomognemo
nositi malu djecu i tako...i za sada eto nema nikog nego mi, svega fali, ... tko god moe
donijeti, ili na granicu ili moe bilo kojom drugom organizacijom koja dolazi ovdje... evo
Crveni kri ne dolazi...
AMOR LJUDI, DJECE
BARBARA VID: Pa kako komentirate ovo to se dogaa u vaem susjedstvu?
SLOVENKA: Ne znam to da vam kaem...To nije dobro.
BARBARA VID: Al dobro, sad ih vie nee voditi kraj vaih kuaJel sad kad idu kroz
polje ili?
SLOVENKA: Je sad ne vode ovdje kroz ovo naselje Rigonjce, al ja sam tu u Dobovi. Kad su
mi poeli sad kraj kue - nije mi ba svejedno, nije mi svejedno
AMOR
GLAS: Dont push...
IZBJEGLICA IZ SIRIJE: Bilo je teko, imamo dosta ena, a svi su se gurali. Ja sam iz Sirije,
trebam fakultet. Moj je uniten u ratu pa mislim da idem u Nizozemsku, jer oni imaju dobre
fakultete.

Barbara: Well, you are now going home so youll dress him up again
A Woman: Of course. We live near by, he is not naked, and there really havent been pants
any more, so we gave him a pair. And this is all O.k. Next time I will put even more pnt on
him.
(a sound of helicopter)
Barbara: You have, in fact, founded a new spot here
A volunteer: Yes, because we have realized there is no point of being there where we have
been up to now, like this we control things a little better. It is better here where there are
smaller number of houses, like this we have a better control of the space, we can see if
someone with small children had stuck and then we could help carrying small children and
so and for now there is nobody but us, we are lacking everything anybody who can
bring anything should bring, or to the border or by any other organization that is coming
here there, The Red Cross isnt coming
( a hubbub of people, children)
Barbara: So, how you comment what is happening in your neighbourhood?
A Slovenian: I dont know what to tell you Its not good.
Barbara: But well, now they will not lead them close to your houses Are they now going
through the fields or?
A Slovenian: Yeah, they dont lead here through this village Rigonjce, but I am there in
Dobova. When they started now beside my house its not immaterial to me, its not
immaterial to me
(a hubbub)
A Voice: Dont push
A Syrian refugee: It has been very tough, we have a number of women, and everybody
shouldered. I am from Syria, I need a college. My has been destroyed in the war, so I think of
going to Netherlands because they have good colleges.

BARBARA VID: Predugo ih zadravaju, ljudi su nervozni, ovo e eskalirati - komentiram sa


kolegama obilazeci prihvatne centre u Sloveniji. To se i dogodilo. A evo i razloga zato je
ovo putovanje dijelom Balkanske rute poelo ba na entilju 29.10 nakon to smo ve svata
vidjeli i proivjeli. I dalje nas svaki put kad to ujemo hvata jeza, vraaju se osjeaji, ostaje
trag, ali i pitanje Je li djevojica s poetka prie, koja je baena preko ograde, iva?
ENA IZBJEGLICA: Children, they dont care for childeren my child has a fever, my
child has a fever they dont care, they are-rest this, those this
AMOR I NAGURAVANJE, LJUDI VIU NA ARAPSKOM....
AMOR- please, please.....
AMOR dijete plae...please....
DIJETE PLAE
ENA IZBJEGLICA - no humanity, no humanity here
dijete i dalje plae...
uje se ena kako vie na arapskom , dijete i dalje plae
ENA- we are still waiting for many hours
GLAS SA MEGAFONA- children inside
ENA- no humanity here

GLAS SA MEGAFONA - the people in the behind please, we have to save the children and
women in the front so please
dont push. You are now in the safe country.We need time for organization.
Stop pushing, the babies are here.
MOJCA ERAK: Ja sam, ja sam ve ula da netko je ve umro, ja sam ula da su djeca
umrla. I ne znam, nisu potvrene informacije.
(glas sa megafona govori arapski)
BARBARA VID ( na telefonu): Halo, e, Barbara je. Bok. Ja se javljam tu iz entilja, tu je
totalni kaos. Ovi su probili opet ogradu. Tak da znate.... Ma da.... potpuni... Dobro... ok....
Moe, moe... ok, ajde...

Barbara: They have been held back for too long, people are nervous, this will burst have
been the comments with my colleagues during our detour of carrying centers in Slovenia. And
it has happened. And here is the reason why this trip along the part of the Balkan Route has
started exactly in entilj on 29. 10. after we had been through of everything, seen and
experienced. Further on a terror overwhelms me when I hear it, the feelings are getting back,
the mark has remained and also a question has the girl from the beginning of the story, the
one that has been thrown over the fence, survived?
A Refugee: Children, they dont care for children my child has a fever, my child has a
fever they dont care, they are-rest, those this
(a hubbub and hustle, shouts in arabic)
please please
(children crying)
We are still waiting for many hours
(megaphone: children inside!)
No humanity here
The megaphone voice: The people in the behind please, we have to save the children and
women in the front, so, please dont push. You are now in the safe country. We need time for
organization.
Stop pushing, the babies are here.
Mojca erak: I have, I have already heard someone has died, I have heard children have died.
And I dont know, the information hasnt been confirmed.
(the voice from the megaphone speaks Arabic)
Barbara (on the phone): Hallo, yeah, this is Barbara. Hi. I am reporting from here, entilj,
and here it is a total chaos. Those have broken through the fence again. So you know Well
yes total Good o.k All right, all right o.k. well

MOJCA ERAK: Ovo to sam danas ovdje vidjela i to sam vidjela nekoliko dana unazad u
Rigonjcima, ovo je, ovo je uas. Ja ne mogu da vjerujem da se ovo deava u Europskoj uniji.
Ovo su lageri. Ovo, ovo nije vie... Ja ne znam to je ovo. Al s ovim ljudima se ini...
Svih ih imaju... Ne znam ... Da su ivotinje il to. Ja ne znam to se deava u glavama
politaara i svih koji se samo prepucavaju. Ovo je grozno. Grozno. Ljudi su po tri, etiri dana
vani u blatu, u mrazu, nemaju vode, nemaju hrane, nemaju nita. Nema dosta wc-a, nita
nema. Nita nema.
BARBARA VID: Vama volonterima je li pristup unutar kampa dozvoljen?
MOJCA ERAK: Jaaa. To je tako odvisno od tega koji su policajci gde i kakvi su vojaci gde.
Neki nam dozvole da idemo unutra, neki ne. Sve je odvisno od toga u kojem lageru si i koji su
policajci i vojaci tak da... Al nema nikakvog sistema, i ove humanitarne organizacije tako su
slabo organizirane tako da...ovo je uas, uas. Kao nebi imali ni jedne drave ovdje, kao
drava nebi postojala.Tako je to.
DAMIR LES: Ne moe ne unijet se u barem jednu od pria tamo kad ih vidi.Svu tu djecu i
ljude, stare, nemone.Ljudi koji imaju neku prolost, a pitanje je da li imaju ikakvu
budunost. Naa draga kolegica Barbara Vid i moja prijateljica izmeu ostalog , i onda smo
mi fino odloili mikrofon i otili do oblinje pekare, pa smo tamo pokupili pizza koliko se
dalo natovariti na ruke I poeli dijeliti ljudima preko ograde, jer jednostavno vidi da ljudi
nemaju zadovoljenu jednostavnu potrebu za ivotom a to je hrana. ak smo se i doveli do
neke nezgodne situacije to se tie slovenske policije i tak dalje. Ali jednostavno te neto
vue, vue te srce. To je jae od svega. Nekakva ljubav moda. Ne znam...
ZVUK SIRENE
ZVUK ILET ICE
MJETANKA HRVATICA: To nisu smjeli napravit... ajjjoooooj, teta te ice sad, to bi ko
Bog bilo meni za vrt.
BARBARA VID: Da, samo to je malo nezgodno, jer je jako otra.
MJETANKA HRVATICA: Otra, pa vide se... da...
BARBARA VID: Jako, jako ba.
ZVUK ILET ICE

Mojca erak: What I have seen here today and what I have seen a few days back in Rigonjci,
this is, this is a horror. I cannot believe this is happening in the European Union. These are
concentration camps. This, this isnt any more I dont know what is this. But with this
people they are doing They have them all... I dont know As if they were animals or
what. I dont know what is happening in the politicians heads and all those who are only
making the affrayment. This is terrible. Terrible. People are out in the mud and cold for three
or four days with no water, food, nothing. There arent enough toilets, there is nothing. There
is nothing.
Barbara: Are you the volunteers allowed within the camp?
Mojca erak: Yees. But its so dependant on the fact which policemen are where ad what
soldiers are where. Some give us the permission to get in, some dont. It all depends on that
in which camp youre in and what policemen and soldiers are there so But there is no any
system and these humanitarian organizations are so poorly organized so this is horror,
horror. Like we dont have any state here, like the state doesnt exist. This is like that.
Damir Les: One cannot but to get involved into at least one of the stories when you see them.
All these children and people, old and helpless. People who have a certain past and there is
the question do they have any future. Our dear collegue Barbara Vid, also my friend among
other things, we nicely have put the microphones aside and went to the bakers near by so we
have bought pizzas as many as we could have carried and start giving them to the people over
the fence, because simply one see people dont have satisfied simple need for life and that is
food. We have even brought ourselves into an awkward situation regarding the Slovenian
police and so on. But something is simply driving you, the heart is driving you. This is
stronger than anything. A certain love maybe. I dont know
(the sound of a siren)
(the sound of a razor wire)
A Croatian lady (local): They shouldnt have done this alas, pity for that wire, this would
suit me really fine for my garden.
Barbara: Yes, only its a bit bothersome because its very sharp.
A Croatian lady: Sharp, but its visable yes
Barbara: Really, really sharp.
(the sound of a razor wire)

BARBARA VID: S hladnijim danima manje je ljudi poelo stizati, no Slovenija se ograuje
ilet icom. Intenzitet praenja krize smanjuje se. Ipak ne prestaju akcije. Za otvorenu Europu
zauzelo se i na 8. Zagrebakom maru solidarnosti odranom dan nakon 13-oga. 11.2015.,
nakon teroristikih napada na Pariz. Sudjelovali su i volonteri akcije "Are you Sirius".
VOLONTER: Maknite granice i maknite ice. Jer granice i ice ne postiu nita.To je
fanatizam koji je potpuno isti kao i fanatizam kojem smo juer mogli svjedoiti u Parizu.
Uzrok,razlog,korijen je potpuno isti. Tko drugaije misli, ja ga pozivam da doe sa mnom. Ja
u ga osobno odvesti na teren, razgovarati e sa ljudima i nakon 15 minuta e mu biti sve
jasno. Svi ovi govori, ove rijei ne znae nita, treba otii tamo, treba upoznati ljude. Tad
padaju sve granice i sve ograde. Sramota je da netko uopce sa icom misli da moe neto
rijeiti. Ja bih im poruio - ica nije dovoljna, morate izgraditi betonske zidove, jer vas kroz
icu jo uvijek moemo vidjeti.
ZVUK ILET ICE, ZVUK KAMIONA...
RAJKA KRIANEC: Ovo postavljanje ice, juer je revoltiralo ljude bez obzira ta neko o
tome misli. Neki su za, neki su protiv, ali recimo, zaustavilo je projekt sanacije Bregane koji
je usklaen izmeu dvije drave. Na nivou vodnih gospodarstva su uskladili
taj projekt i sad ova situacija zaustavlja to sve skupa. Mi smo, moram rei, alosni i
razoarani i oekujemo da moraju postojati neki prioriteti. Da, zatita ljudi od poplava, poto
su tu poplave u godini dana 4 puta bile je isto tako vano i prioritet. Mi smo naoj javnosti
dali neki apel da smatramo da bi bilo korisno da se taj projekt zavri, a onda nek nastavljaju sa
svojim projektima postavljanja ilet ice.
ZVUK ILET ICE, ZVUK KAMIONA...
MJETANKA: Pa ja se protivim ovoj ogradi, jer ona ne pridonosi niemu. Ta ograda nema
obrambenu funkciju, jer ako hoe moe ju prijei Tak da je to iva politika i svinjarija.
ZVUK ILET ICE
MJETANIN: ujte, sve mi se koa najeila kad vidim tu icu, al moram vam rei da u
najgorem sluaju najvie negativne stvari smo potegnuli mi domai tu sa hrvatske i slovenske
strane. Jer mi imamo i zemlju i rodbinu preko. Mi stalno dnevno migriramo, poslujemo jedni
s drugim. Tak da... Ne znam zato, ali tak je....
ZVUK ILET ICE
MJETANKA: Mene to podsjea na Berlin, stvarno. Ovo nije normalno kao prvo. Drugo - ta
ica ne moe zaustavit nita - kad bi netko htio. Samo e se mlade srne uhvatiti... I mi... Ta
zemlja je uvijek Hrvatska bila, jer prije je Sutla kruila iza bjutia i znai kad su ravnali Sutlu
onda je ostala ta zemlja tamo. To je znai Hrvatska zemlja. To su 4 vlasnika tamo. Juer je
vlasnik htio ii orat zemlju, nisu mu dali. Jel su postavili icu, pa je siroek dobil slom ivaca.
Kaj ja vie nebum mogla na svoju zemlju ii orati?

Barbara: With colder days less people start coming, but Slovenia had fenced itself by a razor
wire. A following the crisis is less intensive. Nevertheless the actions dont stop. The open
Europe have been stood for even at the 8th Zagreb solidarity march that have took place the
day after the November 13th 2015, after the terrorist attack in Paris. The volunteers of the
Are you Sirius organization also have participated.
A Volunteer: Remove the borders and remove the wires. Because the borders and wires do
not achieve anything. It is a fanaticism completely the same as the fanaticism we could have
testify yesterday in Paris. The cause, the reason, the root is completely the same. Who think
differently I invite to come along with me. I will personally lead the one to the field to talk to
the people and after 15 minutes everything will become clear. All this speeches, all this words
dont mean anything, what is needed is to go there, to meet the people. Then all the borders
are falling and all wires. It is a shame somebody even thinks the wire can solve anything at
all. I would send a message to them A wire is not enough, you have to build a concrete
walls, because through the wire we can still see you.
(the sound of a razor wire, the sound of a truck)
Rajka Krianec: This setting up a wire has revolted people yesterday no matter what anybody
think of it. Some are for, some are against, but, for instance, it has stopped the project of the
sanation of Bregana which has been agreed upon between the two states. At the level of the
water management the project had been agreed upon and now this situation is stopping
alltogether. We are, I have to say, sad and disappointed and look for some priorities. Yes, the
protection of the people from the flood, because floods have been here 4 times a year and this
is also very important and a priority. We have sent out the appeal to the public considering to
be useful for this project to come to an end and then they can continue with their projects of
setting the razor wire.
(the razor wire, the truck)
A local: Well, I am against this fence, because it doesnt contribute to anything. That fence
doesnt have any defending function, because if you want you can go over it So it is nly the
politics and a smut.
(the razor wire)
A local II: Listen, my skin bristles when I see this wire but I have to tell you that in the worst
case the most of the negative things have been fallen on us domestics here from Croatian and
from Slovenian side. Because we have land and relatives across. We migrate daily all the
time, we do the business one to another. So its I dont know why, but this is how it is
(the razor wire)
A local: It reminds me of Berlin, really. This is not normal, firstly. Secondly that wire cant
stop anything even if someone wanted to. Only the young doe would get cought in it And
us This land has always been Croatia, because before the Sutla river had been circulating
behind the beauty shop and when they have been equated the Sutla river then this land had
remained there. That means this is a Croatian land. There are 4 owners over there. Yesterday
the owner wanted to go to plough the land there, they didnt let him. Because they were
setting the wire, so the poor man got the breakdown. What I wouldnt be able to plough my
own land?

Boidar Flajman: Ako ustavni sud ne odlui da se ova ograda mora maknuti, ja mislim da e
ljudi se posluit dravljanske nepokortine, da e doi do velikih protesta. Posebno ljudi koji
ive uz granicu, uz rijeku Kupu i uz celu granicu sa Hrvatskom, jer ova ica sa iletima nita
ne reava nego samo stvara dodatne probleme. Ja sam dr. Boidar Flajman. Ja sam tu kao
belokranjec.
HASSAN HAIDAR DIAB: Samo da na neki nain moda vie kontroliraju ljude koji ulaze.
Ali spreavanja dolazak ljudi nee, nee ni vojska, vjeruj mi, nee ni iletne ice, nee, nee,
nee, nee. Jedino moe zakoni, jedino postroit zakone. Na proljee sigurno e krenuti opet
veliki val imigranata. I sada procijenjena na oko 2 milijuna. A gdje emo s njima i kako
emo mi snjima... Uvjerena budi, imat e ti posla na proljee. Mislim da e ti, ako si tada
radila 12 sati - sada e raditi 24 sata.
BARABARA VID: Tada sam u 8 prvih dana krize spavala sveukupno 10 sati.
HASSAN HAIDAR DIAB: Evo vidi
LANA BOBI: Biti izbjeglica to nije izbor. Nitko na ovaj put ne ide zato to mu eto, ne svia
mu se izbor duana u zemlji. Dakle ljudi nemaju izbora. Ljudi s obiteljima idu na puteve koji
doslovno prijete ivotom da bi pobjegli od razaranja dolaze u Europu da bi im se dogodilo da
se ele vratiti u rat, jer ovdje stoje u prihvatnim centrima po etiri mjeseca. Ne mogu
apsolutno nikakav ivot zapoeti zato to im se papiri ne rijeavaju. A neemo priati da je
nekakav veliki problem u velikom broju, jer na 540 milijuna stanovnika Europe milijun
izbjeglica koji je uao u 2015-oj godini je statistiki nita. 60 milijuna izbjeglica postoji u
svijetu. Eurpa je primila samo jedan milijun. Preko 3500 ljudi je samo u 2015-oj godini
poginulo prelaskom mora, na putovima. U ovoj godini preko 400 ljudi. Da ne govorimo o
10000 djece koji su netragom nestali ulaskom u Europu. Dakle tu se onda pojavljuje i pitanje
traffickinga i pitanje vrlo organiziranog kriminala koji profitiraju na ogromnim tuim
nesreama. Naalost, ve sutra u njihovoj koi moemo biti i mi.
BARABARA VID: Poruka je to s jo jednog mara, europskog mara za pomo izbjeglicama.
Izrekla ju je jedna od organizatorica zagrebakog mara Lana Bobi. Tog 27-og veljae 2016
- siguran prolaz za izbjeglice, iako malobrojne zatraili su i graani Splita, Zadra i Pule. Mar
je organiziran u vie od 30 zemalja i 120 gradova diljem svijeta. I dok se europske politike
prema migrantima zaotravaju, u iekivanju novog izbjeglikog vala hvala svima koji su na
bilo koji nain sudjelovali, od mnogobrojnih kolega, volontera, organizacija i inicijativa. A
posebno hvala mojoj terenskoj ekipi, Dubravku Pavecu, Danku Kuretiu, Matiji uligu,
Davoru Kralju, Danijelu Pogaju, Hrvoju Pavlekoviu i Damiru Lesu koji je samnom na
terenu proveo najtee trenutke.
ZVUK ILET ICE

Boidar Flajman: If the constitutional court doesnt decide to bring this fence down, I think
people will reach for the civil disobedience, the big protests will occur. Especially the people
who live beside the border, beside the river Kupa and along the whole border with Croatia,
because this razor fence doesnt resolve but creates additional problems. I am dr. Boidar
Flajman. I am here from Bela Krajina (the region).
Hassan Haidar Diab: Only if they can find the way to control better the people coming in. But
stopping the coming of the people will not, even the army will not, trust me, not even the
razor wires will not, will not, will not, will not, will not. Only the laws can, only to make the
laws more rigid. In the spring they will move again, big wave of migrants. And now the
estimation is 2 million. And where will we put them and how will we do with them
Believe me you will have a lot of work in the spring. I think you will, if you have been
working 12 hours then now you will work 24 hours.
Barbara: Then in the first 8 days of crisis I have slept altogether 10 hours.
Hassan: So you see
Lana Bobi: To be a refugee is not a choice. There is no one to go on this trip because, look!,
the one doesnt like the choice of shops in the country. Hence, people have no choice. People
with families undertake journeys that literally endanger the life, to escape the destruction
theyre coming to Europe to find themselves in the situation of wishing to go back to war,
because they remain here in carrying centers for four months. They cannot begin absolutely
no life because their papers are not getting into the procedure. And we will not say some big
issue is the large number, because for the 540 million of inhabitants of Europe a million of
refugees to have entered in the year 2015 is statistically nothing. 60 million refugees arethere
in the world. The Europe has taken just one million. More than 3500 people died just in the
year 2015 while crossing the sea, on the roads. Over 400 people this year. Not to mention 10
000 children missing without a trace entering the Europe. Therefore here the question of
trafficking and a very organized crime that profit on huge miseries of others occur here.
Unfortunately, already tomorrow we can wear their skin.
Barbara: This is the message yet from another march, the European march for the help to the
refugees. It has been spoken by one of the organizers of the Zagreb march Lana Bobi. On
this February the 27th 2016 the safe passage for the refugees, although in a small number,
has been asked also by the citizens of Split, Zadar and Pula. The march have been organized
in more than 30 countries and 120 cities around the world. And while the policies towards the
migrants escalate, in the expectation of the new refugee wave thanks to anyone who took
part in any way from numerous colleagues, volunteers, organizations and initiatives. A
special thanks to my field team, Dubravko Pavec, Danko Kureti, Matija ulig, Davor Kralj,
Danijel Pogaj, Hrvoje Pavlrkovi and Damir Les who has spent with me the most difficult
moments in the field.
(the razor wire sound)

Centres d'intérêt liés