Vous êtes sur la page 1sur 32

KURTULU CEPHES

Anti-Emperyalist ve Anti-Oligarik Mcadelede

Zafer Bizim Olacaktr!

http://www.kurtuluscephesi.com

YIL: 26 SAYI: 147 Kasm-Aralk 2015

Sava Durumu
... Uzak, ok uzaktaki
1 Kasm Seimleri
1 Kasm Seimlerinin
Saysal Sonular
Solun Halleri
Oportnistler, Revizyonistler,
Pasifistler, Ortayolcular,
Kendiliindenciler...
1 Kasm Seimlerinin
Fethullah Yorumu
Suriye, Musul
ve ID
Ortada Kalan Mevta:
Birleik Haziran Hareketi

KURTULU CEPHES Kasm-Aralk 2015

Recep Tayyip Erdoann son yllarda srdrd i sava hazrlklarnn kuvveden


fiile k ve i sava zerine bir deerlendirme.
1 Kasm seimlerinin zerinden bir ay
gemesine karn sonular, etkileri ve yanslar kolayca unutulmaya terk edilmitir.
Bizden anmsatmas.

1 Kasm seimlerinin
genel sonular ile stanbul il sonular.

Seim sath- mailinde her zamanki parlamenterist taktikler izleyen solun 1


Kasmn ardndan yaptklar deerlendirmelerin bir incelemesi.
Teorisizliin ve ideolojisizliin egemen
klnd bir srete, ikinci el kaynaklardan marksizm-leninizmi renmeye alan
yeni kuaklarn marksist-leninist terminolojiden ne denli uzak olduklarn ele alan bir
inceleme.
Bir zamanlar birlikte yol alan, 17-25
Aralk yolsuzluk operasyonu ile Recep
Tayyip Erdoanla yollar ayrlan cemaatin
Nokta dergisinde yaplan 1 Kasm deerlendirmesi.
Rusyaya ait sava uann drlmesiyle bir kez daha gncel hale gelen Suriye
ve Suriyeye ynelik emperyalist lkelerin
askeri planlamalar zerine bir irdeleme.

Geen yln Ekim aynda byk byk szlerle kurulduu ilan edilen BHHnin bir yl
iinde nasl ldn ele alan bir yaz.

KURTULU CEPHES
SORUMLU: Sezai Grr

Yazma Adresi:
kurcephe@kurtuluscephesi.org

SAVA
DURUMU

... UZAK,
OK UZAKTAK
1 KASIM SEMLER

10

1 KASIM
SEMLERNN
SAYISAL
SONULARI

13

SOLUN
HALLER

16

OPORTNSTLER,
REVZYONSTLER,
PASFSTLER,
ORTAYOLCULAR,
KENDLNDENCLER...

21

1 KASIM
SEMLERNN
FETHULLAHI YORUMU

24

SURYE,
MUSUL
VE ID

29

ORTADA KALAN
MEVTA:
BRLEK HAZRAN
HAREKET

http://www.kurtuluscephesi.com
http://www.kurtuluscephesi.org
http://www.kurtuluscephesi.net
http://www.kurtuluscephesi.de
(Bu siteler, Trkiyede zel yetkili mahkeme kararlaryla TB tarafndan eriime kapatlmtr.)

Bu say LKER Matbaasnda baslmtr. Bask Tarihi: 4 Aralk 2015

Kasm-Aralk 2015 KURTULU CEPHES

Sava Durumu

Recep Tayyip Erdoann i sava hazrlklarn ve i sava politikasn, 1 Kasm seimlerini kazanmaya ynelik geici bir uygulama ya da lm gsterip stmaya raz
etme ynteminin bir uygulamas olarak grenler, islamc faizmin nitelii ve savan
ve i savan ne olduu konusunda trajik biimde yanlmaktadrlar.
Bu ylesine bir yanlgdr ki, HDPnin (ve
bir lde CHP) 10 Ekim Ankara katliamndan sonra seim mitinglerini iptal etmesinin ve ne olur-ne olmaz diyerek Selahattin Demirtan lke dna kartlmasnn
Recep Tayyip Erdoann bu i sava politikas karsnda ak bir teslimiyet anlamna
geldiini gremeyecek kadar krdr.
Gerekte, somutta, Recep Tayyip Erdoan iki yldr srdrd i sava hazrlklarn (devletin polis gc eliinde) yapabilecei en st seviyeye ulatrmtr. sava hazrlklar, zellikle Krt ulusal hareketi zerinden yrrle sokulmutur, yani
kuvveden fiile gemitir.
Seim sath- mailinde, 8 Eyll gn, lk Ocaklarnn arsyla hemen hemen
tm illerde ehide Sayg, Terre Lanet mitingi dzenlenerek i sava lke apnda uygulamaya sokulmutur.
Mitinglerin sonrasnda bata HDP binalar ve Krt olduu sanlan iyerleri saldrya urad ve yakld. Saldrlar en youn biimde Krehir ve Alanyada gerekleti.
17 Eyllde Ankarada TOBB, TSAD,
MSAD, Memur-Sen, Trkiye Kamu-Sen,
Trk-, TSK, TBB, HAK-, TESK, TZOBun
ars ile Terre Hayr Kardelie Evet
adl miting dzenlendi. TOBBun ban ek-

tii bu mitingden bir hafta sonra, bu kez Recep Tayyip Erdoan sahneye kt. 20 Eyllde stanbulda Milyonlarca Nefes Terre
Kar Tek Ses adyla gvde gsterisi yapld.
Bu mitingler ve zellikle 8 Eyll mitingleri sonrasnda HDP binalarna ve Krt iyerlerine yaplan saldrlar Recep Tayyip Erdoann i sava hazrlklarn ne lde tamamladn ve i sava ortamna ilk admn attn aka ortaya koydu.
Ve bu mitinglerin ve saldrlarn ardndan
10 Ekim Ankara katliam gerekleti.
Btn bu olaylar, saldrlara ve katliamlara ramen Recep Tayyip Erdoann i sava hazrlklar kmsenmeye ve i sava
politikalar nemsizletirilmeye alld.
Olaylar basitletirilerek ve sradanlatrlarak, Recep Tayyip Erdoann 1 Kasm seimlerinde MHPnin milliyeti oylarn almak iin bavurduu bir taktik olarak deerlendirildi. Ortada gerek bir sava durumunun olmad, karlkl savaan taraflarn bulunmad buna klf olarak ileri
srld.
Oysa i sava, askeri bir sava olmann
tesinde, sivil insanlarn, yurttalarn birbirini boazlamas olarak tanmlanamaz. Ayrca bir atma ortamnda devletin silahl glerinin devreye sokulmas, i sava
basit bir derin devlet ii ya da yaln biimde devletin muhalifleri sindirme operasyonu olarak grlemez. Tarihteki tm i savalar, 1848 devrimleri, 1871 Paris Komn,
Ekim Devrimi sonrasndaki beyaz ordularn
saldrlar, spanya ve Yunanistan i sava,
yaln biimde sadece siviller arasnda

KURTULU CEPHES Kasm-Aralk 2015

olan savalar deildir. Devlet gleri bu savata dorudan kar-devrim saflarnda yer
alan askeri bir gtr.
kinci olarak, bir savan, i savan ilan
edilmesi, ama fiilen gereklememesi ile bu
savan fiilen gereklemesi, yani taraflarn
birbirleriyle silahl savaa girimeleri birbirinden farkszdr. Sava tarihinin en nemli
kuramclarndan Clausewitz Sava zerine yaptnda yle yazar:
Silahl kuvvetlerin belirli bir noktada toplanmas bal bana bir muharebeyi mmkn klar, fakat bu o
muharebenin mutlaka cereyan edecei anlamna gelmez. imdi bu olanaa bir gerek, bir fiili durum gz
ile bakmak gerekir mi? Kukusuz...
mkan dahilindeki arpmalara, sonular bakmndan, gerek arpmalar gz ile baklmaldr.. (ab)
Yine ayn yerde Clausewitz, ... dmann askeri kuvvetlerinin imhas ve dman
gcnn yok edilmesi, ister bilfiil cereyan
etmi olsun, ister sadece teklif edilip dman tarafndan kabul edilmemi olsun,
bir muharebenin ancak sonular ile gerekletirilir. der. (ab)
Bu adan bakldnda, 8-9 Eyll olaylar ve 10 Ekim katliam Recep Tayyip Erdoann i sava ilan, teklifidir. Ama kar
taraf bu sava ilann kabul edememi, dolaysyla i sava fiilen gereklememitir.
Ama bu szcn tam anlamyla bir i sava durumudur ve sonular asndan (ki 1
Kasm seimlerinde bu sonularn bir blm gereklemitir) gerek bir arpmadr.
sava, ister fiilen gereklemi olsun,
ister sonular gze alnamadndan taraflarn birisi tarafndan kabul edilmemi olsun, devrimin ve kar-devrimin mutlak kutuplama iinde birbiriyle savamasdr.
Devrim der Lenin, en iddetli,
en vahi, en lgnca snf mcadelesi ve i savatr. Tarihte hibir byk
devrim i sava olmadan gereklemedi. savan ise olaanst karmak durum olmadan dnlebileceini, ancak dar grl, dnyadan bihaber insanlar varsayabilirler.
(Lenin, Bolevikler Devlet ktidarn
Koruyabilecekler mi?, Toplu Yaptlar, Cilt 26, s. 119.)
Lenin bir baka yerde yle yazyor:

18. yzyln sonundan beri Avrupadaki btn devrimlerin deneyimine tamamyla uygun den bu deneyim, bize gsteriyor ki, i sava, birbiri ard sra gelen, birbiri zerine ylm, artm, kzm, iktisad ve siyasal atmalardan sonra iki snf
arasnda silahl atma haline dnen snf savamnn, en keskin biimidir. lkelerin pek ounda hemen istisnasz hepsinde denilebilir
ne kadar az zgr ve az gelimi olurlarsa olsunlar, kapitalizmin btn iktisad gelimesinin, btn dnyadaki
modern toplumun tm tarihinin, aralarnda uzlamaz kartlk yaratt ve
bu uzlamaz kartl glendirdii
snflar arasnda, yani burjuvazi ile
proletarya arasnda i sava grlr.
(Lenin, Rus Devrimi ve Sava, Nisan Tezleri ve Ekim Devrimi, s 160161.)
Tarihsel gerekler byle olsa da, Recep
Tayyip Erdoann i sava hazrlklarn uygulamaya dntrmesi karsnda bir taraf , yani devrimci gler bu dnm karsnda pasif kalmlar ve sessizlie brnmlerdir.
Kukusuz bu pasiflikte devrimci gler
olarak tanmlanabilecek rgtl bir hareketin olmamas ve tm silahl faaliyetlerin
HDP zerinden PKKye endekslenmesi belirleyici olmutur. Ama bu durum, soldaki
legalizmin, oportnizmin ve pasifizmin yaratt bir sonutur.
Sosyal-demokrat partiler her zaman ve her koulda, kitlelerin rgtlenmesi ve sosyalizmin yaylmas iin
en kk legal olanaktan yararlanmay ihmal etmemekle birlikte, legal
almann klesi olmaktan da, kendilerini kurtarmaldrlar. Engels, i savaa ve burjuvazinin yasalar inemesinden sonra bizim de yasalar
inememiz gereine deinerek, lk
silah patlatan siz olunuz bay burjuvalar! diye yazyordu. inde bulunduumuz bunalmlar, burjuvazinin,
btn lkelerde, en zgr lkelerde
bile, yasalar ayaklar altna aldn
gstermektedir; devrimci savam
yntemlerini savunmak, tartmak,
deerlendirmek ve hazrlamak amacyla bir illegal rgt kurulmakszn

Kasm-Aralk 2015 KURTULU CEPHES

kitlelerin devrime yneltilmeleri olanakszdr. rnein Almanyada, sosyalistlerin yaptklar btn namuslu
iler, o pis oportnizme ve ikiyzl
kautskicilie karn ve gizlice yaplmtr. ngilterede, askerlie kar yazlar yaynladklar iin insanlar zindanlara atlmlardr. llegal propaganda yntemlerini knamay ve bununla legal basnda alay etmeyi sosyal-demokrat parti yelii ile badar saymak sosyalizme ihanettir. (Lenin, Sosyalizm ve Sava, s. 28-29)
Leninin dedii gibi, ihanet, soldaki
legalizmle balamtr. Oyuna gelmeyelim,
provokasyona gelmeyelim, demokratik
ve bar yolundan ayrlmayalm szlerinde
ifadesini bulan oportnizm, soldaki devrimci unsurlar ve sol kitleyi rgtsz ve silahsz brakarak, Recep Tayyip Erdoann i sava karsnda (her ne kadar Gezi Direniinin aklda kalan sloganysa da) boyun emeye yneltmitir.
Solun bana musallat olan legalistler
ve oportnistler, bu durumu grmezlikten
gelerek, gelimeleri PKKnin devrimci halk
sava sylemiyle silahl saldrlar younlatrmasnn bir sonucu olarak sunmulardr. Daha da ileri giderek, 1 Kasm seimlerini AKPnin ak-ara kazanmasn ve
HDP-nin seim barajn zorlukla gemesini
PKK-nin silahl eylemlerinin rn olduu
iddia edilmitir.
Bu, Ankara katliamnda kitleleri koruyamayan, daha dorusu koruma diye bir
nosyona ve misyona hi sahip olmam
solcular, katliamn ertesi gn pazardan

100 liraya aldklar metal dedektryle


sahneye kp, devletin almad gvenlii
kendilerinin saladklarn ilan edebilecek
kadar aymazlk (kendilerine gre kahramanlk) gstermilerdir. stelik bunu canl bombalara kar gvenlik nlemi olarak
da sunabilmilerdir.* Ayn zihniyet, Gezi Direnii srecinde eli sopallarn saldrlar
karsnda bunu konu yapmayalm, yoksa
kitleler panie kaplr diyerek insanlar kendi hallerine terk etmitir.
Kendisine devrimci diyen herkes ok iyi
bilmelidir ki, sava, i sava ve devrim bir
iddet hareketidir. iddet de, silahl glerle uygulanr. Sava ya da i sava, ister fiilen gereklememi olsun, her durumda silahl glerin varln ngerektirir. Bu glere sahip olmayanlar sava meydanna kmadan yenilgiyi peinen kabul ederler. Bu
da kar-devrimin iddeti karsnda boyun
emek demektir.
Bugn iin Recep Tayyip Erdoan hazrland ve uygulamaya soktuu i savan
balang evresinden direnile karlamakszn, kazasz-belasz gemitir. Ama bu
her zaman ve her aamada byle olacak
demek deildir. Devrimciler, tarihin derslerini alarak ve devrimci savan gerekliliini
kavrayarak rgtlenmek zorundadrlar. Bu
yaplabildii koullarda, devrimciler ve devrimci kitleler ilan edilen i savalar her zaman ho geldin, safa geldin diyerek karlayacaklardr. Bunlar yapldktan sonra,
doru bir devrimci izgide ve doru bir politiklemi askeri sava ynetimiyle i savalardan zaferle klacaktr.

* 11 Ekimde Shhiye Meydanndaki kitlesel anma etkinliinde polisler TOMAlarla Kzlay giriini tutarken, alann gvenlik nlemlerini Halkevleri, HDP
ve ESP ald. Halkevleri yeleri anma etkinlii balamadan bir saat nce alana gelerek detektrle alan
tarad. Anma etkinliinin balama saatinin yaklamasyla birlikte rgtn grevlileri alann Kzlay, Mithatpaa ve Necatibey girilerinde kol kola girerek zincir oluturdu, alana girenlerin stlerini arad, detektrle antalar tarad. (sendika.org) stelik kol kola
girerek zincir oluturanlar, yzlerini mitinge katlanlara ve srtlarn polislere dnerek bunu yapmlardr.

KURTULU CEPHES Kasm-Aralk 2015

...Uzak, ok uzaktaki
1 Kasm Seimleri

1 Kasm seimlerinin zerinden bir ay


geti. Seimler, seim sonular, AKPnin
ak-ara seimi kazanmas oktan unutulup gitti. 1 Kasm seimleri, uzakta, ok
uzakta kalan bir olay olarak gemiin mal oldu. Bylesi bir durumda, ister istemez
ne olduyu anmsatmadan gerekte ne
olduyu ortaya koymak olanakl deildir.
1 Kasm seimlerine ilikin beklenti, 7
Haziran seimlerine benzer bir sonucun ortaya kacayd. Bylesi beklenti ortamnda ne olacakclarn bile seim sonularnn ne olacan sormadklar bir seim
sreci yaand.
PKKnin youn saldr eylemleri, ehit
haberleri, patlayan bombalar, Suru ve Ankara katliam bu beklenti iinde (daha dorusu beklentisizlik iinde) seim srecinin
(seim sath- mailinin) gnlk olaylar olarak srp giderken, 1 Kasm seimlerinden
AKP oylarn yaklak %9 artrarak %49,5 oy
oranyla ak ara birinci parti olarak kt
ve mecliste ounluu yeniden ele geirdi.
Hi kimse bylesi bir sonucu beklemediinden, AKPnin bir kez daha %49-50 dzeyinde oy almas zellikle ilerici, demokrat ve solcu kesimler iin tam anlamyla bir
srpriz oldu ve ok etkisi yapt. Bir kez
daha balar eildi, bir kez daha moraller
kt, bir kez daha umutlar tketildi, bir kez
daha karamsarlk ba gsterdi.
Ama seim ncesindeki 7 Haziran seimlerine benzer bir sonu kaca beklentisi ne kadar yaygn ve yksek olduysa, ortaya kan karamsarlk, umutsuzluk ve moral knt de o kadar byk oldu.

Bu karamsarlk, umutsuzluk ve moral


kntnn ilk sonular, kendisini ilerici ya
da demokrat olarak ilan eden kk-burjuva aydnlar arasnda ortaya kt.
Seimlerden nce svireye gitmi bir
airin seim sonular zerine lkeyi terk
etmesi ilk manetlik haber oldu. kinci
manetlik haber ise, liberal-demokrat Cneyt lseverin, syleyeceim btn szleri syledim. Sz tkendi!... Ben tek adam iktidarna kar mcadele verdim. Kaybettim!
diyerek ke yazarln brakmas oldu.
Bu iki olaydan ilki ok poplist bulunduundan karamsarlk, umutsuzluk ve moral knt ortamnda fazlaca etkili olmadysa da, Cneyt lseverin ke yazarln
brakmas tm seim ncesi beklenti sahiplerinin hislerine tercman oldu. Bir baka
ifadeyle, 7 Hazirana benzer sonularn kaca beklentisine sahip olanlar arasnda
bu halk adam olmaz dncesi daha fazla pekiti.
1 Kasm seimlerinde ne oldu?
2011 genel seimlerinde %49,83 oy oranyla AKPyi ak-ara iktidar yapan halk,
7 Haziran 2015 seimlerinde %40,87 oy vererek haddini bildirmiken, 1 Kasm seimlerinde bir kez daha AKPye tevecch
gstererek %49,50 oyla zafer kazandrd.
Bir bakma 1 Kasm seimleri 12 Haziran
2011 seimlerinin bir tekrar oldu. 7 Haziranda %9 oy kaybeden AKP, be ay sonra,
1 Kasmda kaybettii oylar geri ald. Yani
halk, be ay nce AKPye haddini bildiren halk iken, be ay sonra adam olmaz
halk olup kt.
Bylesine deikenlik gsteren bu halk

Kasm-Aralk 2015 KURTULU CEPHES


12 Haziran
2011

Oy
Oran

7 Haziran
2015

Oy Oran

1 Kasm
2015

Oy
Oran

AKP

21.306.826

%49,83

18.867.411

%40,87

23.681.926

%49,50

CHP

11.106.795

%25,98

11.518.139

%24,95

12.111.812

%25,32

MHP

5.570.546

%13,01

7.520.006

%16,29

5.694.136

%11,90

HDP

2.819.917*

%6,57

6.058.489

%13,12

5.148.085

%10,76

863.332

%2,02

949.178

%2,06

579.182

%1,21

SP+BBP

* Bu seimlere bamsz adaylarla girmitir. Bu nedenle veriler gerek oy potansiyelini gstermemektedir.

nemenem bir eydir? Cin midir, eytan mdr?


Seim sonularna yakndan bakldnda, bu adam olmaz halkn portresi daha ak ve net ortaya kmaktadr.
nce AKPye haddini bildiren halka
bakalm:
12 Haziran 2011 seimlerinde %49,83 oy
alan AKP, 7 Haziran seimlerinde %8,96 oy
kaybederek oylarn %40,87sini ald. Yani
halkn %8,96s AKPye haddini bildirdi!
AKPye haddini bildiren halkn %8,96lk
oylar elbette buhar olup umad. Bu
halkn oylarnn %6,55i HDPye ve %3,28i
MHPye yneldi.
HDPnin 7 Haziran seimlerinde ald
%13,12lik oyun nerden geldiine ilikin bitip-tkenmeyen tartmalar yapldndan
bunun ayrntsna girmeyeceiz. u kadarn syleyelim ki, 7 Haziran seimlerinde
HDPnin oylarnn yaklak %3lk blm
CHP semeninden gelmitir. Kalan %3lk
blm ise yeni semenlerden ve AKP semenlerinden gelmitir.
MHPnin %3,28lik oy art hi tartmasz AKP semeninden kaynaklanmaktadr.
Bylece 7 Haziran seimlerinde AKPye
haddini bildiren, adam olan halkn byk bir blm MHP ve HDPye ynelen
AKP semenidir.
imdi adam olmayan halka bakalm:
1 Kasm seimlerinde istikrara oy veren, adam olmayan halk, ok belirgin
bir biimde MHP, HDP ve SP+BBP semenidir. AKPnin %8,63 oy artnn %4,39u
MHPden, %2,36s HDPden ve %0,85i SP+
BBPden gelmitir. %1lik oy ise, 7 Haziran
seimlerine bamsz adaylarla giren Fethullahlarn oyudur.
MHP, SP+BBP ve Fethullah oylarndaki toplam geri dn %6,27dir. Herkesin
kabul edecei gibi bu geri dn oylarn
veren semen kitlesi geleneksel sac se-

men kitlesidir. Yine HDPden AKPye giden


oylarn sahiplerinin 2011 seimlerinde
AKPye oy vermi Krt sac semeni olduu da aktr.
zcesi, 7 Haziran seimlerinde AKPye
haddini bildiren halk da, 1 Kasmda
AKPyi yeniden iktidara tayan adam olmaz halk da bir ve ayndr. Bu semen kitlesi, sa partilere oy veren sac kitledir. Cneyt lsevere ke yazarln braktran
da, AKPye zafer kazandran da, sol kitleyi karamsarla ve umutsuzlua srkleyen
de bu sac semen kitlesidir. Ve bu sac
semen kitlesi bir kez daha oylarn bir partide (AKPde) toplamtr.
Hi tartmasz burada ortaya kan soru, 7 Haziran seimlerinde AKPden uzaklaan sac semen kitlesinin hangi nedenlerle 1 Kasm seimlerinde yeniden AKPye
dnddr.
Aktr ki, 1 Kasm seimlerinde MHPden
AKPye geri dnen yaklak 2 milyon sac
semen kitlesi, Recep Tayyip Erdoann
bar srecini sona erdirmesi ve PKKye
ynelik askeri-polisiye bask politikasnn younlatrmasyla saf deitirmitir. Benzer
durum HDPnin yaklak 2 milyon semeni
iin de geerlidir. 7 Haziran seimlerinde
HDPye ynelen Krt sac semenler bar srecinin devam edecei ve sonuta
blgesel zerklikin verilecei beklentisiyle AKPden desteklerini ekmilerdir. Dier
ifadeyle, 7 Haziranda HDPle oy veren 2
milyon Krt sac semen, oluacak yeni
statye gre kendilerini konumlandrmlardr. Ama 1 Kasm seim srecinde AKPnin MHPnin pozisyonuna gemesiyle birlikte yeni statnn olmayacan grmler ve bu nedenle de AKPye dnmlerdir.
Btn bunlar seim sonularnda ok
ak ve belirgin biimde grlmektedir.
Ama bu ak ve belirgin duruma ramen

KURTULU CEPHES Kasm-Aralk 2015

bu halk adam olmaz sylemi, zellikle


solda kabul grmtr. Bu da karamsarla
ve umutsuzlua yeni bir boyut katmtr.
1 Kasm seimlerinde AKPnin yeniden
%49,5 oy oranna ulamas, solda, Recep
Tayyip Erdoann tek adam ynetiminin,
keyfiliin, hukuk tanmazln ve islam
devletinin nn tmyle at sansna
yol amtr.
Hi phesiz AKPnin bylesine akara seimleri almasnn, Recep Tayyip Erdoan ve rekasn daha da pervaszlatraca sylenebilir. Seim sonularna, kendi deyiiyle sanda endekslenmi bir
milli irade demagojisini srdren Recep
Tayyip Erdoanh bu sonularla her istediini yapabileceini dnmesi ve buna
inanmas elbette mmkndr. Ama bu durumun tek nedeni, sac semen kitlesinin
bir kez daha AKP evresinde toplamasdr.
Bu da, Gezi Direniinde Recep Tayyip Erdoann evde zor tutuyoruz dedii %50yi
kendi karlar ve istemleri dorultusunda
harekete geirmesinin koullarn oluturmutur. Bu adan, 1 Kasm seim sonular Recep Tayyip Erdoann i sava politikalarn srdrmesini daha da kolaylatrmtr.
Ancak toplumsal ve siyasal mcadeleler
iki tarafl mcadelelerdir. Taraflar arasnda
g dengesizlii ne kadar belirgin olursa olsun, bir taraf ne kadar tahkim edilmi olursa olsun, olanaklar ne kadar fazla olursa olsun, her durumda mcadelenin seyrini belirleyen dier tarafn mcadele kararll ve
direniidir.
Bugn iin bir tarafn, yani Recep Tayyip Erdoann yannda yer alan ve onun i
sava politikasn destekleyen sac kitlenin karsnda, yerinden bir milimetre kmldamayan, blok halinde, dzen partisi olsa
bile solcu olarak kabul edilen CHPye oy
veren %25lik bir solcu semen kitlesi bulunmaktadr. Bu CHPye oy veren solcu semen kitlesine, HDPye oy veren yaklak %89luk ilerici Krt semen kitlesini de dahil
etmek gerekir. Sonuta AKPnin %50sinin
karsnda (ki buna MHPnin %12lik militan
semenlerini de dahil etmek gerekir) %3035i oluturan sol kitle bulunmaktadr. Yukarda ifade ettiimiz gibi, bu sol kitle, uzun
yllardr seimlere umutlarn balam ve
seimler yoluyla AKP iktidarnn devrilebileceine inandrlmtr. 7 Haziran seim so-

nular bu umutlar ve inanc ne kadar ykseltmise, 1 Kasm seimleri de bir o kadar


azaltmtr. Bu sol kitle, bugn iin umutsuzdur, karamsardr, ne yapacan ve nasl yapacan bilememektedir. Seimlerin dnda grebildii tek seenek askeri darbedir. Bunun da temel nedeni, sol partilerin
alabildiine legalize olmas ve alabildiine
seimlerle deiim olabilecei beklentisi
yaratmalardr.
CHP, klasik dzen partisi olduu iin Recep Tayyip Erdoann tek adam ynetimine kar, hukuksuzlua ve keyfilie kar
kitleleri harekete geirebilecek konumda ve
yapda deildir. Bu adan CHPnin genel
bakannn kim olduunun da hibir nemi
yoktur. Ankara katliamndan sonra btn seim mitinglerini iptal ederek islamc terr
karsnda aresizliini ilan eden bir partinin i sava politikas izleyen Recep Tayyip
Erdoan iktidarna kar kitleleri harekete
geiremeyecei ok aktr. Ayn durum
HDP iin de geerlidir. Aralarndaki tek fark,
HDPnin PKK eylemleriyle kendi kitlesinin
aktif olduunu varsaymasdr.
Bugn Recep Tayyip Erdoann i sava
politikas ok daha belirgin bir stnlkle
srdrlmektedir. Bir adan 1 Kasm seimleri Recep Tayyip Erdoann i sava
politikasnn zaferi olarak da grlebilir.
Sol kitlenin rgtszl, seim sonrasnda
iine girdii karamsarlk ve umutsuzluk byle bir zaferin sonular olarak da yorumlanabilir. Gerek udur ki, Recep Tayyip Erdoannn kendi iktidarn korumak ve pekitirmek amacyla yrrle soktuu i sava politikas mutlak ya da kesin bir zaferden ok uzaktadr. Bu nedenle de Recep
Tayyip Erdoan ve rekasnn i sava politikalarndan uzaklaaca, ortam biraz
normalletirecei beklentisi tmyle yanltr. Tersine i sava politikas eskisinden
ok daha youn ve sert biimde srdrlecektir.
Sorun, i sava politikasnn eskisinden
ok daha youn ve sert biimde srdrlmesi deil, bu politikann hedefi olan sol kitlenin edilgenlii, rgtszl ve moralsizliidir. Bunu alt etmenin yolu da, tek seenein askeri darbe olmadnn, devrimci
bir seenein varolduunun kitlelere gsterilmesinden geer.
Devrimci seenein varolmad koullarda sol kitlenin askeri darbeden, dolaysy-

Kasm-Aralk 2015 KURTULU CEPHES

la da emperyalizmden medet ummas hi


de artc deildir. AKPyi iktidar yapan da,
iktidarda kalmasn salayan da emperyalizmdir, zel olarak da Amerikan emperyalizmidir. AKP ve Recep Tayyip Erdoan emperyalizmin karlarna hizmet ettii srece
de onlarn desteini almay srdrecektir.
Bu destein ne kadar ve nasl srecei ise
tmyle emperyalizme ve emperyalizmin
global ya da blgesel karlarna baldr. Dolaysyla ngrlebilir bir durum deildir. Emperyalizmin ve emperyalist politikalarn tek alternatifinin devrim ve devrimci mcadele olduu da tarihsel bir gerektir.
1 Kasm seimleri ok ak biimde AKP
iktidarnn seimler yoluyla devrilemeyece-

ini, seimlerin sadece insanlar oyalayan


bir ara olduunu ortaya koymutur. Yine 1
Kasm seimleri, seimleri tek seenek olarak sunan legalizmin sefaletini bir kez daha
aa karmtr. Bunlar 1 Kasm seimlerinin en nemli sonucu ve bir lde kazanmdr. Bu ortamda tek seenein devrim
ve devrimci mcadele olduu kitlelere gsterilmelidir.
Hi kukusuz tm varlklarn legalizme
ve bunun tek arac olan seimlere balam
olan oportnistler devrimci mcadelenin
tek seenek olmasn engellemek iin ellerinden gelen her eyi yapacaklardr. Bu nedenle, oportnizme ve legalizme kar mcadele, ayn zamanda devrimci seenein
var edilmesi mcadelesidir.

KURTULU CEPHES Kasm-Aralk 2015

1 Kasm Seimlerinin
Saysal Sonular

1 Kasm Seimleri
Semen Says

56.949.009

Kullanlan Oy

48.537.695

Geerli Oy

47.840.231

Geersiz Oy

697.464

Katlm Oran

%85,23

Yurt i
Oylar

10

Yurt D
Oylar

Toplam
Oy

Oy
Oran

7 Haz./1 Kasm
deiimi

AKP

22.959.394

722.532

23.681.926

49,50%

4.814.515

CHP

11.900.875

210.937

12.111.812

25,32%

593.673

MHP

5.602.469

91.667

5.694.136

11,90%

-1.825.870

HDP

4.914.203

233.882

5.148.085

10,76%

-910.404

SP+BBP

566.576

12.285

578.861

%1,21

-370.317

VP

114.843

3.960

118.803

0,25%

-42.871

HAK-PAR

106.565

2.018

108.583

0,23%

49.867

HKP

81.207

1.850

83.057

0,17%

22.661

DP

68.862

457

69.319

0,14%

-6.465

KP

50.488

2.039

52.527

0,11%

38.747

Bamszlar

51.038

51.038

0,11%

-437.188

BTP

48.585

712

49.297

0,10%

-47.178

DSP

31.523

282

31.805

0,07%

-54.005

LDP

25.163

1.653

26.816

0,06%

316

MLLET

19.479

235

19.714

0,04%

2.241

DYP

13.676

455

14.131

0,03%

-14.721

Kasm-Aralk 2015 KURTULU CEPHES

Seim sonularnda ak biimde grld gibi, AKP oy orann %40,87den


%49,50ye ykseltmitir. Saysal olarak 4.814.
515 daha fazla oy almtr.
MHP, HDP, SP+BBP ve Fethullah bamszlarn kaybettikleri oylarn toplum ise
3.543.458dir. Bu da geerli oylarn %7,41ine
eittir. Yani AKPnin elde ettii %8,63lk oy
fazlalnn %85i bu partilerden gelmitir.
Bunlarn dnda AKPnin kalan %1,22lik
fazla oyun (1.271.057 oy) tek bir kayna
yoktur. Bunun bir kayna, ncelikle 7 Haziran seimlerinde rekor dzeyde olan geersiz oylardr (646.760). Seime katlm oranndaki arttan (%1,36) kaynaklanan 1.030.
228 oyun 624.297si de, yani %60 AKPye
gitmitir. Seime katlmdaki art, belirgin
biimde semen tama yoluyla salanmtr. Bunu organize eden AKP olduu iin
de oylardan aslan payn almtr.
Ama btn bunlar seim sonularnn
teknik ayrntlarna ilikindir. Asl olan
MHP ve HDP oylarnn AKPye kaym olmasdr (-2.736.274). Bu da oylarn %5,71ine
denk gelmektedir.
Oransal olarak bakldnda da durum
benzetir.
7 Haziran seimlerinde oylarn %40,87si-

ni alan AKP, 1 Kasm seimlerinde oy orann %8,63 artrarak %49,50ye ykseltmitir.


te yandan MHPnin oylar %4,39 ve HDPnin oylar %2,36 azalmtr. MHP ve HDPnin
toplam oy kayb %6,75dir. SPnin ve 7 Haziran seimlerindeki Fethullah bamsz
adaylarn toplam %1,6 oyu buna eklendiinde AKPnin oy oranndaki artn kayna net
olarak ortaya kmaktadr.
Krt sorunu ve artan PKK sadrlar karsnda AKPnin bar srecini sona erdirerek, bir bakma milliyeti bir sylemle
MHPvari politika izlemesi MHP, SP, BBP ve
Fethullah oylarn AKPye kaymasnda belirleyici olmutur.
HDP oylarndaki %2,36lk azalta Krt
illerinde devlet otoritesinin yeniden tesisi ynndeki AKP saldrlar belirleyici olmutur. Dne kadar artk zerk ya da bamsz bir Krdistann kurulmak zere olduunu, T.C.nin artk blgeyi terk etmeye yneldiini dnen ve bu nedenle T.
C.den uzaklaarak, bu yeni srete kendisini PKK-HDP yannda konumlandrmaya
alan Krt semenleri youn atma ortamnda eski konumlarna geri dnmlerdir.

Bir rnek: stanbul


stanbul sonular genel sonulara yakn sonular vermise de, geersiz oylarn ykseklii ve 1 Kasmdaki sonular zerindeki etkisi ok daha belirgindir.
stanbul genelinde AKP oylarn 987 bin artrrken bunun yaklak 552 binini HDP, MHP,
SP+BBP ve bamszlardan almtr. Geriye kalan 435.831 oy ise 7 Haziran seimlerindeki geersiz oylarla hemen hemen eittir.
stanbulda CHP oylarn %30un stne kartrken, oy saysn da 295 bin artrmtr.
Tm bu tablolardan ortaya kan bir gerek de, CHPye oy veren sol semen kitlesinin
tm demagojilere, tehditlere ve baskya ramen yerlerini korumu olmalardr.
stanbul
7 Haziran
Semen Says

1 Kasm

Fark

10.231.703

10.312.538

80.835

Kullanlan Oy

8.826.674

9.088.053

261.379

Geerli Oy

8.290.586

8.983.491

692.905

Geersiz Oy

536.088

104.562

-431.526

Katlm Oran

% 86,27

%88,09

%1,82

11

KURTULU CEPHES Kasm-Aralk 2015

7 Haziran

1 Kasm

Oy Oran Saysal Fark


987.773

Oransal
Fark

AKP

3.392.933

%40,93

4.380.706

%48,20

CHP

2.439.611

%29,43

2.735.007

%30,09

295.396

0,67

HDP

1.027.949

%12,40

903.347

%9,94

-124.602

-2,46

MHP

918.141

%11,07

771.109

%8,48

-147.032

-2,59

SP+BBP

177.652

%2,14

103.364

%1,14

-74.288

-1,01

VP

7,28

34.934

%0,42

24.048

%0,26

-10.886

-0,16

HAK-PAR

6.871

%0,08

18.135

%0,20

11.264

0,12

KP

3.476

%0,04

9.075

%0,10

5.599

0,06

HKP

6.882

%0,08

8.891

%0,10

2.009

0,01

BTP

15.026

%0,18

7.705

%0,08

-7.321

-0,10

11.988

%0,14

5.109

%0,06

-6.879

-0,09

208.530

%2,52

2.510

%0,03

-206.020

-2,49

DSP
Bamszlar

12

Oy Oran

Kasm-Aralk 2015 KURTULU CEPHES

Solun Halleri

Seimin tahmin edilmeyen sonularnn iin ilk okunun yava yava atlmaya
balanmasyla beraber deerlendirmeler
ve bundan sonra ne olacak? aklamalar
birbiri ardna gelmeye balad. Sosyalistlerden 1 Kasm Deerlendirmelerinde Alper
Ta, seim yenilgisini basite indirgeyerek,
Bizim amzdan bakarsak, meselenin basit bir mesele olduunu bir kez daha grdk. Trkiyenin milliyeti muhafazakar
kltrel ortamyla ok kkl bir hesaplama yapmadan ne yaparsak yapalm seimlerde ortaya kacak tablo byle olacak. diyerek durumu aklarken, dier
sosyalist Halkevleri Genel Bakan Oya Ersoy ise durum tahlili yaparak olay aklyor: Ancak solcular ve sosyalistler ok iyi
biliyor ki lkede yzde 60 sa, yzde 40 sol
bir taban var. Seim sonular da gsteriyor ki sa taban AKPde konsolide oldu.
Buna armamak gerek... Ortada yeni bir
ey yok. 2010da, 2011de AKP neyse bugn
de o. stelik kendi i krizleriyle karmzda. Bizim grevimiz AKPye kar tepkiyi
rgtlemek, neoliberalizme kar halklarn
haklarn savunmak, faizme kar mcadele etmek AKPyi gerek anlamda geriletecektir. Trkiye sosyalistleri hibir zaman
AKPnin sandkta yenileceini dnmedi.
Bundan sonra da dnmeyeceklerdir.
EMEPin babalarndan Mustafa Yalner ise,yeni bir platformla yrmeye ihtiya vardrdiyerek yenilgiye kar bir zm sunmutur. Ayn platform sylemi
EMEP Genel Bakan tarafndan da yinelenmitir: Bugnden itibaren sol, ortak mcadele platformlarn deerlendirmeli. Krt
halk ve hareketiyle, dier demokrasi g-

leriyle birlikte birleik bir cepheyi rmek gibi bir sorumluluumuz var. i snfna kar sorumluluumuz ve grevimizdir bu.
(Elbette bu platformun ne olaca da
aklanmay bekleyen sorulardan birisidir.)
KPnin seim deerlendirmeleri ise,
lkemizdeki seimlere bak asn gzler
nne seriyor. Bilindii gibi KP 4 aylk bir
sre iinde oylarn 5 katna karmtr (KP
Merkez Komitesinin seimlere ilikin aklamas). Ve bu artla birlikte 2011 de ald oylarla rttn syleyerek bunu
bir baar olarak sunuyorlar. (Ne de olsa
dzen partilerinden hibiri oyunu 5 kat
arttrmamtr!) stelik bu baars kendilerine oy veren yoksul emekilerin dzenden ve dzen muhalefetinden kopuuna
denk den eilim sergiliyordu (agy). Byle bir deerlendirmenin TRTdeki seim konumasnn ardndan yaplmas ise, olay biraz daha dramatize ediyor: Yllarn dier
gnlerinde aydnm, sosyalistim diyerek dolaanlarnseim gnnde sisteme yamanmalarve bunu da sosyalistliin, aydn olmann gerei diye sunmalarubat aynn
4 senede bir 29 ektii iin uzadm diye bbrlenmesine benziyor! Dier gnlerde sola, seim gn sisteme dnk solculuk olmaz! (Nihat Behram)
1 Kasm seim sonularn imdi Ne
Yapmalyz? sorusu etrafnda aklamaya
alan HTKP teorisyenlerinden birisi seimleri utanga biimde kutsuyor: Genel olarak bakldnda, hem seimlerin o kadar
da nemsiz olmad, hem de emperyalistlerin ya da sermaye sahiplerinin sandktan
diledikleri sonucu karamayabilecekleri bir

13

KURTULU CEPHES Kasm-Aralk 2015

14

kez daha netlik kazand. (Erkin zalp, 4


Kasm 2014, lerihaber) Sermaye sahiplerini ve emperyalistlerin seimden istediklerini alamayarak sandkla yenilebilecei
ve sandklarn meruluu ancak bu kadar
net bir ekilde savunulabilinir!
Kvrmadan syleyelim: Bu karanlk
gnler sizin yznzden! yazsn yazan ise,
Kukusuz, seimlerle daha gzel bir dnya olacana inanacak kadar saf deilim.
Ancak az da olsa soluk alacak bir lke olasln ngryordum. Yanldm. (Enver Aysever, 4 Kasm 2015, Birgn) derken, dier
taraftan ayn yazda yazy neden yazdn aklad blmde ise, Sizi ekmek, tamak zorunda deiliz artk. Sol; hdp/chp skklndan kurtulmal. Yeni bir dil kurmal. AKPnin kurduu saltanat ykmak iin sfrdan, maraton koacak direnle yola koyulmal. Zor deil yahu! te daha ay nce yzde krka varan oy kt sandktan. Bu
insanlar size bayld iin vermedi oylarn,
beklentileri akt ... diyerek aslnda mevcut sol partilere alternatif olarak kurulacak sistem ii bir parti ve bir sonraki seimlerde bu partinin alaca oylarla lkede soluk alnaca ve bu soluk almadan
sonra alternatif bir sistem kurulana kadar
bu partiyi gereksinimlere hizmet ettike
savunulacan ta ki yeni bir alternatif sistem olana kadar ve bu arada oy verin ama
sonunu da bilin demeyi de bir kenara brakmaz sanrm dile getirme gibi bilimsel/
mantksal bir aklama yapyor.
Bunlara ek olarak 7 Hazirann en temel
slogan olan Seni bakan yaptrmayacaz
sylemi, her ne kadar szlerin yanl anlald yle denilmek istemedii gibi ard sra gelen aklamalar eliinde bakanlk sistemini tartabilirize brakt. (Bir
ama da burada kendisini yine gsteriyor
biz bakanlk sistemine karyz) . Bu tartma konusunda kendi ilerinde bir sorun yaayacaklar kendisini hissettiriyor.
Dengir Mir Mehmet Frat, bakanlk sistemine itirazlar olmadn, kar ktklarnn
Trk tipi bakanlk sistemi olduunu,
Amerikan tipi bakanlk sistemini ise destekleyebileceklerini sylerken, Frat destekleyen bir aklama daCelal Doandan
geldi: Bakanlk sistemi, demokrasinin
ierisinde bir sistem. Buna itirazm yok,
ama nasl bir bakanlk isteniyor bunun
tartlmas gerekir.

Bu iki aklamaya kar bakanlk sisteminin tartlabilecei dncesini ortaya atan HDP szcs Ayhan Bilgenise,
Bakanlk modeline karyz, bakanlk
modeli ile ilgili kar tutumumuz Anayasa
Hazrlk Komisyonunda ne kadar netse Seni bakan yaptrmayacaz sylemimiz ve
bunun toplumda oluturduu karlk ne kadar netse biz ayn noktadayz. Sadece Anayasa yapm yntemi ile ilgili olarak her eyin tartlabileceini ifade ediyoruz. zgrlk bir Anayasadan yanayz ancak yerel
ynetimlerin glendirilmesi, Anayasann
balang ksmndaki reti tutum bizim amzdan hkmet modelinden daha nceliklidir. Dolaysyla da bakanlk sistemine
karyz. Kar olmaya devam edeceiz.
derken (4 Kasm 2015, Birgn) Saraydan
bugn yaplan referandumsa referandum
aklamasnn, acaba yeni kurulacak olan
masada %13lk bir koz olmasa da %10luk ksm kullanabilirler mi? sorusunu akllara getirmiyor deil... (Bu arada Kandilin
yapt aklamay gz ard etmek imkansz:
Bizce hl geerli olan 7 Haziran sonulardr. Duran Kalkan, 3 Kasm 2015)
Oysa PKKnn, Kandilin, 7 Haziran seimlerinin hemen sonrasnda HDPnin seni bakan yaptrmayacaz sloganna dayanarak HDPnin AKP ile ibirliini reddetmesini sert bir dille eletirmiti. M. Karaylan, HDPnin de bu konuda dar yaklamlar var diyerek yle sylyordu: Bu konuda ben filan kesle koalisyona girmem
trnden aklama ve tutumlarda da bana
gre duygusallk vardr.
1 Kasm seim sonular karsnda en
popler deerlendirmelerden birisi de,
AKPnin elde ettii seim baarsnn bir
Pirs zaferi olarak tanmlanmasdr.
Pirus zaferi sylemini ilk dile getiren
Halkevciler oldu. Oya Ersoy, AKPnin kazand zafer bir Pirus zaferidir deerlendirmesiyle kapy aralad. Ayn kapdan ilk
giren eski TSP teorisyeni ve yeni neo-liberal solcu Oya Baydar oldu. 4 Kasm tarihli
1 Kasmn zeti: Savan, iddetin, yalann
Pirus zaferi balkl yazsyla bu sylemi
manete tad. Ardndan 7 Kasmda Yeni
zgr Politikadaki bir ke yazsnda 1
Kasm seimi Erdoan faizminin Pirus zaferi olarak tanmland. Bunu, AKPnin 1
Kasmda kazand baar ciddi bir halk
muhalefeti karsnda parampara olacak

Kasm-Aralk 2015 KURTULU CEPHES

bir Pirus zaferidir diye yorumlayan EMEP


GYK Bildirgesi takip etti. Pirus zaferi kervanna Birgn gazetesi Taner Timurun 1
Kasm seimleri, sindirme politikas ve pirs
zaferi... balkl yazsyla katld.
AKPnin Pirus zaferi sylemine HDP,
7 Hazirana gre oy ve nemli sayda milletvekili kaybetmekle birlikte %10 seim barajn amay baarmtr sylemi elik etti. Bylece HDPnin oylarnn bete birini
kaybetmesi baar olarak sunuldu.
1 Kasm ne kadar ak bir tablo ortaya
koymu olursa olsun, sol (legalist sol) seim sonularn grmezlikten gelmeyi ve
kendi ajandalar dorultusunda gndem
belirlemeyi srdrrken yeni bir sylem daha ortaya kt: Saflatrma.
Halkevci Oya Ersoy, Sa semeni saflatrmadaki tarihsel aralar, Krtlere, Alevilere, solculara dnk dmanlk iktidarn
en nemli kampanya arac olmutur ... Bunun iin sosyalistlerin kalc ve kararl bir
mcadele izgisine ihtiya vardr. Bu izgi
faizme kar mcadeleyi ve halkn politiklemi hak ve emek mcadeleleri ekseninde saflatrlmasn, sokakta etkin bir ekilde seferber edilmesini iermelidir diyerek
sa saflamaya kar sol saflamann gerekliliine gnderme yapt. (Burada Yry evresinin hakkn da teslim etmek gerekir. 4 Ekim tarihli Yry dergisinde
Devrimci grev halk saflatrmak, elikileri derinletirmektir balkl ba yazda
bu konu ilenmitir.)
Yllarca AKPnin ayrtrc dil kullanarak halk kutuplatrdndan sz eden
sol, imdi kutuplama yerine saflatrma szcn geirerek yeni bir yoldan
sz etmektedir.
Bu, yaln ve basit bir szcksel farkllk
deildir. AKPnin kutuplatrma politikas
nasl ki bir i sava politikasnn parasyla,
solun yeni saflatrma sylemi de i sava politikasnn paras olmak durumundadr. Kar-devrimci i savaa kar, devrimci
i sava demektir. Bunu aka kabul edip,
buna uygun bir izgi izlemek yerine szck
oyunlaryla yetinmek yaln bir oportnizmin
ifadesidir. (Bu szcksel deiime dayal
sylemin bir uzants da halkn ya da snfn politiklemi hareketi ya da mcadelesi sylemidir.)
Solun, legalistinden utanga legalistine
kadar bilcmle solun her seimde ortaya

kan bu halleri bunlarla snrl deildir. Yllarn mzmin ve iflah olmaz legalistleri, parlamentarizm destekileri, her ortamda kendisine yol bulan oportnistleri imdi biz seimlerin bir are olduunu hi sylemedik
trnden aklamalar yapabilmektedirler.
Bu konuda karpuz gibi ikiye ayrlm SPTKPnin her iki kesiminin aklamalarna
bakmak yeterlidir.
Son olarak baz verileri de aktaralm
(sol ve komnist iki partinin 1 Kasm seimlerinin gerek kazanann anlamak
iin de bu bilgiler gereklidir):
Szn ettiimiz partiler, nereden baklrsa baklsn, kendilerini nerede konumlandrrlarsa konumlandrsnlar, her durumda legalizmin olabilecek en rgtl partileridirler. Birisinin ad Komnist Partisi, dierinin ad Halkn Kurtulu Partisi. Birincisi kendisini illegal TKPnin devam olarak
ilan ederken, ikincisi (HKP) Trkiyenin
devrim teorisini reten, yaratan Dr. Hikmet
Kvlcmly nderimiz olarak ilan eder.
Birisi, Okuyan-Gler ikilisinin KPsi,
oylarn be kat artran parti olurken, dieri, Bilimcil Sosyalizmin temsilcisi (ki bu
sylem bir zamanlarn illegal TKPsinin legal sylemidir) HKP oylarn %42 artran yegane partidir.
Okuyan-Gler ikilisinin KPsi, yekpare TKP olarak 2011 seimlerinde 64.006
(%0,15) oy almken, 1 Kasmda ald oy
52.527 (%0,11) olmutur. Bu sonu, 7 Haziran seimlerinde aldklar komik dediklerini syledikleri %0,03 oy oranyla (13.497
oy) kyaslandnda tartmasz byk bir
baar kazanmlardr! Bu byk baarnn, kendisine HTKP adn veren kesimin
baarszl olduu kesindir. Ama kesin
olan bir baka gerek ise, aldklar oylarn
ancak bindelerle ifade edilebildiidir.
Bilimcil Sosyalizmin temsilcisi HKPnin
ise, 2011 seimlerine katlmadndan be
ylda ne kadar gelime gsterdiini bilemiyoruz. Ama 7 Haziran seimlerindeki 60.396
(%0,13) oyunu %42lik artla 83.057ye
(%0,17) ykseltmeyi baarmtr! Bu baar da yine bindelerle ifade edilen baar olarak solun seim hallerinin hanesine
yazlmtr.
Bir kez daha kazasz, belasz, gven ve
bar ortamnda bir seimi atlattk. Bundan
sonras allah kerim!

15

KURTULU CEPHES Kasm-Aralk 2015

Oportnistler, Revizyonistler,
Pasifistler, Ortayolcular,
Kendiliindenciler...

16

Aslnda bu yaz, seimlerde, zel olarak


da 1 Kasm seimlerinde, solun legalizminin ve parlamenter alklnn niteliini ortaya koymay amalar. Bunun iin de birka
cmleyle bu niteliin ortaya konulmasyla
yetinilebilir: Legalist Sol, revizyonist kkeni ve neo-liberal sol ynelimi iinde kendi
oportnist ve pasifist niteliini yeniden retmitir. Suru ve Ankara katliamlarndan sonra grld gibi, pasifizmin oportnist nitelii de seim politikalarnda ve seim
ittifaklarnda grnr olmutur.
Evet, bu iki cmle, solun hallerini, en
azndan marksist-leninist terminoloji erevesinde zetlemektedir. Dn, dnle giden dnde, bu cmlelerin belirgin ve anlalabilir bir anlam vard. Ama bugn, ne
marksist-leninist teori, ne yazn, ne de terminoloji bulunmaktadr. Dolaysyla iinde
oportnist, revizyonist, pasifist ve de neo-liberal sol szcklerinin getii cmlelerin,
anlatmlarn kuru deeri yoktur.
Oportnizmin, sadece somut-pratik yaamda ortaya kan frsatlardan, olanaklardan yararlanmak olarak anlald bir
bugnde yayoruz. Ekonomik krizin yeni frsatlar yarattna, AKP iktidaryla birlikte Trkiyenin frsatlar lkesi olduuna
hemen hemen hi tepki gsterilmemesi de
frsatln (oportnizm) olaan ve doal
grlmesinden kaynaklanmaktadr.
Yine de bu olaan ve doal grntnn
kendisi oportnizmin soldaki egemenliini ve gcn aklamamaktadr. Eer kendisine (gerekte yle olmasa bile) marksistleninist diyenler kolayca oportnist olabiliyorlarsa ya da bu oportnistliklerini evre-

lerinde yayabiliyor ve gizleyebiliyorsa, bunun en temel nedenlerinden birisi marksistleninist teorinin bir yana itilmesidir. Ama bu
marksist-leninist teorinin bir yana itilmesi,
basite onun gzlerden uzaklatrlmasyla,
bilinmezlie itilmesiyle olmamtr. Bu itilme, marksizm-leninizmi renme srelerinin, daha tam ifadeyle, marksist-leninist
eitim almalarnn gereksiz hale getirilmesi ve bu ilevin ikincil el bilgilerle dolu, kolay okunur, elendirici kitaplara braklmasdr. rnein, Leninin Ne Yapmal?
kitabn okumak ve anlamak yerine Ne
Yapmalclar Kitabn okumak kafidir! Byle olunca da, bu yardmc ders kitab kitabn aslnn yerine gemekte ve kitab yazann semeciliine gre bilgi sunmaktadr.
Bu durumda, Latince kkenli oportnizm szcnn siyasal anlam ve marksist-leninist izgi asndan konumu kolayca bir yana itilebilmektedir. Doal olarak
(doa boluk kabul etmez) bu bir yana
itmenin yaratt boluk da sanal alemden
(rnein, Wikipediadan) doldurulmaktadr.
Btn bunlara kk-burjuva aydnlar arasnda popler olan oyun teorisinin (Game
theory) oportnizme ykledii olumlu anlam eklendiinde, kendisini solda tanmlayan, sosyalist ve hatta komnist olarak gren ya da devrimci olmaya ynelen insanlar iin hibir sakncas olmad gibi, tersine frsatlardan yararlanmayanlar budala
olarak gren bir zihniyet oluturmaktadr.
Leninin Ne Yapmal? kitabn ikinci elden renmi bir devrim sempatizan kiinin Leninin u szlerinden bihaber olarak

Kasm-Aralk 2015 KURTULU CEPHES

devrimcilik yapmaya almas ok doaldr:


Oportnistler bir lkede uzun zamandan beri ayr bir bayrak altnda
birlemilerdir; bir dierinde teoriyi
savsaklamlar ve gerekte radikal
sosyalistlerin siyasetini izlemilerdir;
bir ncsnde devrimci partinin
baz yeleri oportnizm kampna gelmiler ve amalarna, ilkeler ve yeni
taktikler uruna ak mcadeleyle
deil, partilerini yava yava, hissedilmez ve, deyim yerindeyse, cezalandrlamaz bir biimde yozlatrarak
ulamaya almlardr; bir drdnc lkede ise, ayn cinsten kaaklar,
legal eylemle illegal eylemi tamamen orijinal bir biimde birletirerek,
siyasal kleliin karanlklarnda ayn
yntemlere bavurmaktadrlar, vb..
Eletiri zgrlnden ve berntaynclktan, Rus sosyal-demokratlarnn
birliini salamann bir koulu olarak
szetmek ve Rus berntaynclnn
kendisini nasl ortaya koyduunu ve
bunun ne gibi zel sonular verdiini aklamamak, hi bir ey sylememek amacyla laf etmektir. (Lenin,
Ne Yapmal?, s.23-24)
Yine oportnizmin en tipik zellii olan
olaylarn kuyruuna taklmay ve belli bir
devrimci plan/strateji erevesinde mcadele edilmesini yadsyan zelliini ortaya
koyan u saptama da bilinemez olarak kalr:
zlemi duyulacak olan mcadele, mmkn olan mcadeledir, ve
mmkn olan mcadele belli bir anda verilmekte olan mcadeledir. Bu,
kendini edilgen olarak kendiliindenlie uyduran snrsz oportnizm eiliminin ta kendisidir. (Lenin, Ne Yapmal?, s. 63)
Hi phesiz marksizm-leninizmden sz
edip Lenini ikinci elden okuyanlar iin
Mahir ayan yoldan u belirlemesi de bilinemezler arasnda yer alr:
Bilimsel sosyalizmin ustalar devrimci sava, iktisadi, siyasi, ideolojik
mcadele diye tanmlarlar.
Sahip olduu devlet aygt, ideolojisi, kltr, sanat ... vb. bilimsel
sosyalizmin karsnda bozguna uram olan karanlk gler, zorla, sa-

vala gelimesini, g kazanmasn


nleyemedikleri proleter sosyalizminin gelimesini bir sre de olsa engellemek iin, proleter sosyalist saflara szarak proleter sosyalist teoride
tahrifler, sabotajlar yapmaya, devrimci saflarda kargaalk yaratmaya alrlar.
Tarihin diyalektii yledir ki,
marksizmin teorik zaferi, onun kartlarn marksizm klna girmeye
mecbur eder.
Bilimsel sosyalist teoride tahrifler
yapma ve kafalar bulandrma eylemi mutlaka bilinle ve art niyetle yaplmaz. nsanln mutluluu, zgrl vb. gibi yce amalarla yola kan kii, iki bin yln idealist tortularndan salt anlamyla arnamamasnn ve de devrimci teoriyi kavrayamamasnn sonucu proleter sosyalist teorinin lafzlarna klece balanmas, snf i gdsnde devrim yapamam szde sosyalist, pratie katlmayan bir birey vb. bilimsel sosyalist teoride tahrifler yaparak, gerici
snflarn hesabna pekala alabilir.
Bu kiiye literatrde objektif olarak
ajan denilir.
Bilimsel sosyalizmin ustalar tehlikeyi balangtan itibaren grmler ve bilimsellik kisvesi altndaki bu
gerici glerin devrimci saflardaki
uzantlaryla, yaantlar boyunca mcadele etmilerdir. Bilimsel sosyalizmin geliimi bir yerde bu sapmalara
kar verilen uzun mcadeleyle hzlanm ve g kazanmtr. Aka
kar saflarda yer alanlardan ok daha tehlikelidirler, sosyalist saflardaki
gericiler.
Ksaca zetlersek, anti-sosyalist
glerin, klk deitirip devrimci saflara szarak, bilimsel sosyalist teoride
sabotajlar yapmasna literatrde
oportnizm denir. Oportnizm bukalemun gibidir. Amac iin girmeyecei klk, yapamayaca ey yoktur.
Oportnizm eitli klklara brnerek sosyalist hareket iinde ortaya
kar. Oportnizmin kln, o lkenin ekonomik ve sosyal bnyesi, gelime derecesi gelime derecesi ile
kopmaz balar bulunan proletarya-

17

KURTULU CEPHES Kasm-Aralk 2015

18

nn bilin ve rgtlenme dzeyi, dolaysyla lkenin iinde bulunduu


devrim aamasnn nitelii belirler.
Ksaca denirse, dnyadaki ve lkedeki hakim ve tali elikilere gre oportnizm biimlenir, klk kyafetini
ayarlar. Hangi devrim sreci iinde
olursa olsun, hangi kla brnm
olursa olsun oportnizmin deimez
zellii ideolojik mcadeleden kamaktr. Oportnizmin panzehiri ideolojik mcadeledir. Oportnizm devrimci teorinin karsna hi bir zaman
aka kamaz.
Oportnizmin aka kamamasndan anlatlmak istenen udur:
aka teorik tartmalardan kanmak, devrimci teoriyi kmseyerek
yalnz pratie nem vermek, koullar ve olanaklar uygun ise bilimsel
sosyalizmin renilmesine kar kmak ve parti iinde sosyalist eitimi
nemsememek, lkenin koullarnn
uygun olmadn syleyerek bilimsel
sosyalist teoriye ters den kavramlar kullanmak ve aykr eyler sylemek ve kanmzca en nemlisi de,
bilimsel sosyalizmin ustalarnn arkasna gizlenerek, bilimsel sosyalizmin
ana metinlerinde tahrifat yaparak,
kendi oportnist tezlerini bilimsel
sosyalizmin tezleri diye savunmaktr.
En son sylediimiz oportnizm,
yani bilimsel sosyalizm ustalarnn
eserlerini tahrif ederek, bilimsel sosyalizm ustalarnn, yaadklar dnemin baz lkelerinin ayrk ve zel koullarnn oluturduu sosyal pratikten hareketle, o lkeler iin geerli
olan istisnai tezlerini, evrensel geerlilie sahip tezler diye ileri srerek
veyahut bunun tam tersi bir davranla uzlamaz kar elikileri devam
ettii srece, evrensel geerlilie sahip ana tezlerin gemi dnemin tezleri olduunu ve iinde yaanlan dnem iin geerli olmadn syleyerek kafalarda karklk yaratp kendi
tezlerini sinsice sergileyen oportnizm en ince, en dikkat edilmesi gereken ve de en tehlikeli olan oportnizm trdr. (Mahir ayan, Revizyonizmin Keskin Kokusu-I, 12 Aus-

tos 1969)
Olumsuzluun daha da olumsuzu, ktnn daha da kts vardr. Mahir ayan yolda, aktardmz belirlemesinin ilk cmlesinde yer alan u szler bilinemezlik alannda kalabilmektedir: Bilimsel sosyalizmin ustalar devrimci sava, iktisadi, siyasi,
ideolojik mcadele diye tanmlarlar.
Marksizm-leninizmle, devrimcilikle azok tankl olan herkesin bilebilecei
(ama bilinemez olan) gibi, iktisadi mcadele ekonomik-demokratik mcadele
olarak da tanmlanr. i snfnn ve dier
halk kitlelerinin kendi yaam ve alma koullarn iyiletirmek uruna (sendikalar araclyla) yrttkleri ekonomik/iktisadi mcadele, ayn zamanda yaam ve alma koullarna ilikin haklar elde etme mcadelesini, yani demokratik mcadeleyi de kapsar.
Ne Yapmal?y okuyan herkes Leninin
u szlerini hemen anmsayacaktr:
ktisadi mcadele, iilerin, iglerini daha elverili koullarla satmak iin, alma koullarn, yaam
koullarn iyiletirmek iin, iverenlere kar kolektif mcadelesidir. Bu
mcadele, zorunlu olarak, sendikal
bir mcadeledir, nk alma koullar farkl meslek dallarnda byk
farkllklar gsterir, ve bu yzden de
bu koullarn iyiletirilmesi uruna
mcadele, ancak meslek rgt temeli zerinde yrtlebilir (Bat lkelerinde sendika temeli araclyla;
Rusyada geici meslek birlikleri ve
bildiriler vb. araclyla). Demek ki,
iktisadi mcadelenin kendisine siyasal bir nitelik kazandrmak demek,
bu mesleki istemlerin yerine getirilmesi iin uramak, her meslek kolundaki alma koullarn (Martinovun makalesinin bir sonraki sayfasnda, s. 43de), yasal ve idari nlemler yoluyla iyiletirmek demektir.
i sendikalarnn yapmakta olduklar ve her zaman yapm olduklar
da bundan baka bir ey deildir. Bay
ve Bayan Webb gibi arbal bilim
adamlarnn (ve arbal oportnistlerin) yaptlarn okuyunuz, o zaman
ngiliz ii sendikalarnn uzun zamandan beri iktisadi mcadelenin
kendisine siyasal bir nitelik kazandr-

Kasm-Aralk 2015 KURTULU CEPHES

ma grevini benimsediklerini ve o
grevi uzun zamandan beri yerine
getirmekte olduklarn, uzun zamandan beri grev hakk iin, kooperatif
ve sendika hareketi nnde btn
yasal engellerin ortadan kaldrlmas
iin, kadnlarn ve ocuklarn korunmasn salayacak yasalar iin, salk, ve fabrika yasalar vb. araclyla
alma koullarnn iyiletirilmesi
iin mcadele etmekte olduklarn
greceksiniz. (agy, s.79)
Bunlarla birlikte Leninin Ne Yapmal?snda ekonomizmin u tezleri ileri srd de grlr:
i snfnn siyasal mcadelesi
sadece (hi de sadece deil) iktisadi mcadelenin en gelimi ve en
etkili biimidir.
Sosyal-demokratlar, u anda, iktisadi mcadelenin kendisine olabildiince siyasal bir nitelik kazandrma
greviyle kar karya bulunmaktadrlar.
ktisadi mcadele, ynlar etkin
siyasal mcadeleye ekmek iin en
geni uygulanabilirlie sahip bir aratr. (agy, s. 75)
Leninin kitabn (ve elbette tm kitaplarn) birinci elden okuyanlar iin 1 Kasm
seimlerinin ardndan sylenen u szlerin
bo ve anlamszl, hatta su katlmam bir
ekonomizm rn olduu hemen grlecektir:
ktidar karsnda toplumsal muhalefetin mcadele gereklilik ve olanaklar nmzdeki dnem daha da
glenecektir. Bunun iin sosyalistlerin kalc ve kararl bir mcadele izgisine ihtiya vardr. Bu izgi faizme
kar mcadeleyi ve halkn politiklemi hak ve emek mcadeleleri
ekseninde saflatrlmasn, sokakta
etkin bir ekilde seferber edilmesini
iermelidir. (Halkevleri Genel Bakan Oya Ersoy)
Evet, marksist-leninist teorinin yaln biimde bir yana itildii, teori denilen eyin
basit bir ke yazsyla zdeletirildii
bugn, politiklemi iktisadi mcadeleden sz etmek bile derin, ufuk ac,
yol gsterici saptama olarak grlebilir.
stelik bylesine derin szler kendilerini
bir siyasal hareket, bir siyasal rgt ola-

rak grenler tarafndan edilebilmektedir.


Leninin szleriyle sylersek, bu politiklemi iktisadi mcadelecilik, kendini edilgen (pasif) olarak kendiliindenlie uyduran snrsz oportnizm eiliminin ta kendisidir.
Marksist-leninist klasiklerin yerini ikinci
el kitaplarn ve ke yazlarnn ald
bugne ilikin bir baka rnek de SPTKPsinin KPsinin teorisyenlerinden birisinin aklayc yazsndan verilebilir.
Bu ikinci el bilgi daarc teorisyen
1 Kasm seimlerinin sonularna aldrmamazlk edilemeyeceini usulen syledikten sonra yle devam eder:
Ne olursa olsun, iimize bakmal. Hi aldrmadan, hi takmadan olmaz; o zaman iimizi iyi yapamayz.
Kavrayp yerli yerine oturtacak kadar
taktktan sonra, hak ettiinden bir saat bile fazla sre harcamadan, hemen iimize dnmeli, oraya younlamalyz... (Mesut Odman, 27 Kasm 2015, Solportal)
Peki iimiz nedir?
Teorisyen bunu hemen yantlar: Ne
olursa olsun hemen her eyle urama konusunda, ancak onu nasl ve ne kadar kolaylatrdna, onun asndan ne lde
gndemde tutulmas gerektiine bakarak
karar vermek durumunda olduumuz asl
iimiz rgtlenmektir...
Buraya kadar i ac, yol-yordam
gsterici bir eyler okuyoruz! Ardndan rgtlemeyi hangi rgte yapacamza ilikin ynerge gelir:
Her rgtn farkl zellikler tayabileceini ve bu zelliklerin rgtlenme abalarn farkllatracan
aklda bulundurmakla birlikte, burada nemli olan iki kategori rgtn
varlndan sz edilebilir: biri parti,
br dier rgtler. Altml yllarn
ortalarnda, ana rgt derdik; o parti idi. Bir de ana rgt paralelindeki
rgtler vard. Aslolan ilki idi...
Aktarmalar uzatmaya gerek yok. Teorisyenin sylemek istedii (neden dorudan
syleyemediini de anlamak zor) seimmeimi brakp partiye adam rgtleme iimize geri dnmektir. Byle olunca da, teorisyenin asl iimize, partiye adam rgtleme iimize geri dnmekten sz ettiine
gre, yaznn hedef kitlesi KPlerinin biza-

19

KURTULU CEPHES Kasm-Aralk 2015

tihi kendi kadrolardr. Bu kadrolara, KP


yelerine solportal gibi herkese ak
kapdan ynerge verilmektedir. Eer bu
kadrolar, parti yeleri Leninin Ne Yapmal?
kitabn ikinci elden okumam olsalard,
byle bir ynergenin kendilerini budala
yerine koymak anlamna geldiini kolayca
anlayabilirlerdi.
Bu rnek de, revizyonizmin, altml yllardaki tanmla modern revizyonizmin
oportnizmini ve bugne kendisini uyumlandrmakta fazlaca zorluk ekmediini gstermektedir.
Ama burada kullandmz revizyonizm
ya da modern revizyonizm terimlerinin
bugn asndan fazlaca bir anlam da
yoktur. Re-vizyon szklerinden yola karak revizyonizmi, marksizm-leninizmi yeniden gzden geirmek, neo-liberal sol sylemle, gnn koullarna uyarlamak olarak anlamak, yani olumlu bir szck olarak
grmek revizyonizmin anti-marksist niteliini bilmemek demektir.
phesiz revizyonistler ayn zamanda
oportnisttirler. Byle olduu iin de oportnizmin tm zelliklerini yanstrlar. Yukarda SP-TKPsinin KP blntsnn teorisyeninin halini ele aldk. imdi dier blntnn, HTKPnin teorisyeninin incilerine
bakacaz.
Teorisyenimiz, yan-ban alm, SPten
yola km, gezmi-dolam yeniden SPe
dnm ve ardndan SP-TKPsinin iki blntye ayrlmasnda etkin olmu Metin
ulhaoludur. Deneyimli teorisyen kar
yol grnmeyen iki balk yazsnda zellikle n plana kan ve kritik nem tad
sylenebilen iki konuyu, uak drme
meselesinden sonra Trkiyenin durumu ve
ieride de u malum bakanlk sistemi

20

ele alr. Doal olarak nce her iki bala


ilikin genel tespitleri... aktarr. Eme Ruhundan, drlen Rus ua olayndan,
Krt sorunundan ve sarayn halinden sz
edip, her iki balkta da yakn dnemde bir
uzlama, mutabakat ihtimali grnmemektedir diyerek genel tespitleri yaptktan
sonra sadede gelir: Peki, byle bir durumda sol ne yapmal?
Bu soruya bu yazda hi girmeyeceini syleyerek yantlar. Bunun nedenini
de yle aklar: nk okur tarafndan az
ok makul bulunan bir yaznn sonlarndaki sol ne yapmal blmnn iddetli itirazlarla karlamas, sonuta yaznn doru bulunan ilk blm hakknda bile soru
iaretleri dourmas muhtemeldir.
Her ne kadar neme lazm... diyerek ii
espriye evirmeye alsa da, su katlmam oportnizmin ta kendisidir. Bu oportnistlerin konuyu espriye evirmenin yannda belirgin bir zellikleri de pikin olulardr. rnein, bu teorisyenimiz 7 Haziran
seimlerinin hemen ardndan daha nce
yapt seim tahmininin tutmadn
sylerken, yanldm demekten imtina ederek ok kolaylkla yi ki de tutmad diyebilmektedir. (Bkz. 9 Haziran 2015, leri Haber)
Szn z, marksist-leninist metinlerin
ikinci elden renilmeye alld, her
trl teorik-ideolojik tartmann bir yana brakld bugn de oportnizm bukalemun gibidir. Onlar bulank suda balk avlamann dnda, suyu bulandrarak kendileri iin balk avlayacak bulank suyu da
olutururlar. Biz, dn olduu gibi bugn
de, oportniste oportnist, revizyoniste revizyonist, pasifiste pasifist vb. demeyi srdreceiz.

Kasm-Aralk 2015 KURTULU CEPHES

1 Kasm Seimlerinin
Fethullah Yorumu

atmal dnem:
92. ylnda bir lke atrdarken
2 Kasm 2015/Nokta Dergisi

7 Haziran-1 Kasm seimleri aras, kanl


bir dnem olarak kaytlara geti. Gneydouda yaanan iddet olaylar ve Cumhuriyet tarihinin en byk terr saldrlaryla Trkiye, can gvenliinin olmad lkeler statsne geriledi.
Milyarlarca dolar deerindeki Koza Holdinge tek bilirkiinin raporuyla el konuldu.
Polis, kaplar krarak medya kurumlarn igal etti. Atanan hkmet komiserleri,
polisleri arkalarna alarak yaz ileri toplantlar yaptlar ve ok sayda gazeteci iten kartld.
Bugn Tv ve Kanaltrkn yaynlarnn
kesilmesi, Bugn ve Millet Gazetelerinin basmnn engellenmesiyle basn zgrl
yok edildi.
Cansz bedenler polis panzerlerinin arkasnda srklendi, gazeteciler byk reisten emir alan kiiler tarafndan dvld.
ID, Trkiye topraklarna yerleti ve ik-

tidara muhalif kesimleri hedef alan eylem


stratejisiyle, kanl zincirini rmeye balad.
Yarg, iktidarn infaz mekanizmasna dnt. Muhalif kesimler dava yamuru ve
ar yaptrmlarla kar karya kaldlar.
Polis devleti uygulamalar yaygnlat.
Emniyet gc, parti yneticilerinin emirleri
dorultusunda hareket etmeye balad.
Yerleik kurumlarn tamam, parti politikalarna entegre hale geldi.
Trkiye Cumhuriyeti, 92. yln kutlad
gnlerde rejiminin ana kolonlarnn ykld bir durumda.
ledii byk sular nedeniyle demokrasi ve hukuka dnemeyecek olan ynetim,
tek seenek olarak bask ve iddetle varln srdryor.
YEN DNEM
Anadolu topraklarndaki devlet geleneini ve kurumlar, geri dn zor biimde

21

KURTULU CEPHES Kasm-Aralk 2015

tahrip edilmi durumda.


Bakanlk Sisteminin hukuk iinde kurulamayacan bir kez daha teyid eden 1
Kasm seimleriyle birlikte Trkiye, iddetin dozunun daha da ykselecei bir dneme giriyor. Bunun iaretleri iktidarn nemli isimleri tarafndan seimlerden nce verildi.
Szc, Cumhuriyet, Zaman ve Doan
Grubuna el konulaca, toplumun eitli kesimlerine ynelik operasyonlarn aralksz
devam edeceine ilikin sylemlerle, buna
dnk hazrlklar e zamanl olarak sryor.
PROVA YAPILDI
7 Haziran seimlerinden sonra iddet
provas fazlasyla yapld. ktidarn bir daha
deimeyeceine ilikin prova ise oktan tamamlanm durumda. Haziran seimleri ardndan Cumhurbakan Erdoan, hkmeti kurma grevini Cumhuriyet Halk Partisine
vermedi. Hkmeti kurma grevinin AKP
dnda kimseye verilmeyeceinin ak iareti bylece kaytlara geti.
Devletin kurumlarnn tahrip edilmesi ve
iktidarn meru yollardan deitirilemeyeceine ilikin oluturulan fiili durum, Trkiyeyi
karanlk bir dneme itiyor. Dnyada pekok
rneinde olduu gibi meru yollarn tkanmas, toplumsal patlamalar beraberinde getirebilicek bir gelime. Trkiye ilk defa bir
i sava ortamna srkleniyor. Trkiyenin
blnebileceine ilikin ngrler, dnyann saygn basn organlarnda, Trkiyeyi yakndan tanyan uzmanlar tarafndan dile getiriliyor. zerinde durulan ikinci nokta ise
Trkiyenin ilk defa ciddi bir i sava tehlikesiyle kar karya oluu.
Uzun sredir, bizden olmayan sylemi
zerine oluturulan dil, etnik ve mezhepsel
fay hatlarna ynelik ayrmc ve dlayc sylemler yannda, iktidarn propaganda makinesi konmundaki medya tarafndan nefret
sylemi toplumdaki farkl kesimler zerine
boca ediliyor.
SIKIMILIK HAL

22

ktidar yelpazesi dndaki kesimler, ilk


kez bu denli skmlk haliyle kar karya. Muhalifleri bir araya toplayan bu durum,
alternatif yollar zorluyor. Ancak siyasi alter-

natifler gerek iktidar partisi tarafndan gerekse, muhalefet partileri liderlerinin yanl
stratejileri nedeniyle tkanm durumda. Bu
tkanmlk beraberinde skmlk hali getiriyor. Aydnlar, sanatlar ve muhalif yelpazede yeralan isimlerden bouluyoruz lklar pe pee ykseliyor.
Toplumsal patlama iklimini, ekonomik
dengelerin srekli bozulmas da besliyor.
Adalet ve gvenlik hislerinin yok olmasna
eklenen bask, lkeyi toplumsal patlama
noktasna itiyor.
Sarayn gerilim ve iddetin dozunu ykseltmesi iin ihtiyac olan zemin de bir bakma bylece oluuyor.
KANLI DNEM
Gneydouda Krtlere ynelik daha
kanl dnemin balatlacanda herkes
hemfikir. Gerek yaplan ynak, gerekse bir
nevi dokunulmazlk salanan IDin zincirleme eylemleriye Krtler zerindeki gerilim
artrld. Sokaklarda ldrlenlerin ounun
ocuk olmas, baz il ve ilelerin gnler sren ablukaya alnmas uygulamalar yeni dnemde ivme kazanarak srecek.
iddet ve seilmi belediye bakanlarnn tutuklanmas gibi olaylarla Krt siyasi
hareketinin, baraj amann da bir anlam
olmad duygusuna itilmesi hedefleniyor.
Siyasetten umudun kesilmesine ynelik
strateji yannda parti kapatmaya ilikin hazrlklar da balam durumda.
lke genelinde skynetim ilan etmek
ve bu yolla tm muhalefeti susturmak iin
Krtler ve Krt isyanlar Osmanl dneminden beri gereke olarak kullanld. Takrir-i Skun Kanunu bunun en arpc rneklerinden. 7 Haziran sonras srete byk
lde Gneydouda yaanan iddetin Bat blgelerine yaylmas ynnde giriimlerin de yeni dnemde balayaca ngrlyor.
Alevi nderler, mahallelerine ynelik
ID basksn her geen gn hissederken,
Gaziantep, Diyarbakr gibi blgelerde IDe
ait dergahlar, hcre evleri gazetelerde boy
boy haber yaplmasna ramen mdahale
edilmiyor.
Trkiye iddetin korunan aparatlar, parti polisi haline getirilmi emniyet gleri,
tahrip edilmi hukuki ve kurumsal altyaps, bask altna alnan toplumsal kesimleriy-

Kasm-Aralk 2015 KURTULU CEPHES

le i sava atmosferine srkleniyor.


HAYATI DAME SET!
atma ortamna gidi, pekok kiide
lkeyi terketme duygusu uyandrrken sosyal medya ortamnda i sava durumunda
alnmas gereken tedbirlerle ilgili paylamlarda da byk art var.
te hayat idame ettirme setinde bulunmas gerekenlerin listesi:
1- Is yaltml battaniye: Mendil byklnde ancak aldnda bir kiiyi souktan
koruyacak trden olanlar temin edilmeli.
2- Yiyecek yna: Uzun sre dayankl, bozulmayan, sv oran az kuru gda deposu.
3- Su temizleme tabletleri: Bulunduu-

nuz blgedeki rmak, ay, veya kaynak sularndaki zararl bakterileri temizlemek iin
gerekli.
4- Parakort ip: Gerektiinde balk tutmak
iin, diki dikmek, barnak yapmak iin hatta yara dikmek iin bile kullanlabilir.
5- Sapan: Sapanla her ne kadar sadece
ku vurulurmu gibi bilinse de bizim byk
av dediimiz domuz, geyik vs gibi hayvanlar da avlamakta hatta balk vurmada bile
kullanlabilir.
6- Ddk, kurun kalem, diki seti
7- Tel testere: zellikle barnak yapmnda iinizi ar kolaylatrr.
8- Ate iin: Magnezyum ubuu veya
akmak.
9- Bak: Sap ve gvdesi tek para, kolay bileylenebilir salam bir bak.

23

KURTULU CEPHES Kasm-Aralk 2015

Suriye, Musul
ve ID

Bilindii gibi, gerek her yerde somuttur. Bu nedenle marksizmin


tahlil metodu, daima somut durumlarn somut tahlilidir. Bunun dnda
nesnel bilgi edinme yolu yoktur.
Ama diyalektik yntem kullanyorum diye somut durumlarn, somut
tahlilinde tahlile tabi tuttuun sorunu braktn m hap yuttun demektir.
te o anda diyalektik yntem, mekanie, senin dnya grn de, bilinemezcilie dnr de sen hala Marksist diyalektikle sorunlara yaklatn zannedersin. Ksacas, somut durumlarn, somut tahlilini kullanmaya kalkan, diyalektikten habersiz, ats dar mekanik kafalarn decei kanlmaz yer, agnostisizmdir. Oysa Marksist diyalektik somut
durumlarn, somut tahlilinden objektif bilgi teorisine geer. (Mahir ayan)

Gelien ekonomik, toplumsal ve siyasal


bir olayn niteliini, ynelimini ve ynn
saptayabilmek iin, her eyden nce somut
olayn somut tahlili yaplmaldr. Bu tahlilin
yaplabilinmesi iin de, ncelikle somut olayn btnsel ve her ynyle ortaya konulmas gerekir. Somut olayn btnsel ve her
ynyle ortaya konulamad ya da (o zaman dilimi iin) bilinemedii durumlarda, somut durumun somut tahlili, ister istemez olayn o ana kadar da yansyan snrl ynleriyle yaplmak zorunda kalnr. Bu
durumda da, yani somut durum btnsel
ve her ynyle ortaya konulamadndan
tahlil de belli snrllk iinde yaplabilir.
Bunlarn yannda, somut durumun her
trl maniplasyon ve dezenformasyon*
koullarnda, somut olayn btnsellii bir
yana, ne olduu bile tanmlanamaz hale ge-

24

* Maniplasyon, yani gdleme, belli konularda istenilen bir ynelimin ortaya kmas amacyla
belli olgunun bir blmnn ya da olgular dizisinin
seilerek ve kurgulanarak kamuoyuna sunulmasdr.
Kimilerinin bilgi kirlenmesi olarak tanmladklar de-

lir. Maniple edilmi ve dezenformasyonla


bozulmu bir olay, ne kadar somut durumun somut tahlili yaplyor iddia edilirse
edilsin hibir biimde geree ve bilgiye
ulamay salayamaz. Bu nedenle, somut
olayn ncelikle maniplasyonl ve dezenformasyonlardan arndrlmas gerekir.
kinci olarak, maniple edilen ya da dezenformasyona konu olan bilgi kaynaklar
belirlenebilinse de, somut bilgiye ulamak
hi de kolay deildir. zellikle ekonomik
speklasyonlara, uluslararas ve derin devlet faaliyetlerine ilikin olaylarn gerek/sozenformasyon ise, belli konulardaki olaan bilgi akn deitirmek amacyla, kurgulanm gerekd bilgilerin kamuoyuna sunulmasdr.
Maniplasyon belirlenmi bir amacn gereklemesi ynnde hareket ederken, dezenformasyon bu
amacn gereklemesini engelleyen gereklerin, bilgilerin arptlmas, deitirilmesi ve yalanlanmas
ynnde hareket eder. Bu nedenle maniplasyonun
olduu yerde dezenformasyon da vardr. (Kurtulu
Cephesi, Dantay saldrs Sonrasnda eriat Maniplasyon ve Dezenformasyon, Say: 91, Mays-Haziran 2006.)

Kasm-Aralk 2015 KURTULU CEPHES

mut bilgisine ulamak neredeyse olanakszdr. yle ki, bu gibi olaylarda ak kaynaklar, yani kamuoyuna yansyan bilgiler/haberler, olayn iinde yer alan taraflarn karlarna gre maniple edilir.
Maniple edilmi, arptlm ve bakalatrlm bilgilerle somut durumun ne olduunun bilinmesi bile olanakszken, bu
arpk ve bakalatrlm bilgilere dayal
olarak somut tahlil yapmak sadece kurgusal sonular retir. Dolaysyla da bu kurgusal sonulardan da senaryolar yazmaktan baka bir yol kalmaz. Kanlmaz olarak
kurguya dayanan senaryolar ise, komplo
teorilerinin dayana haline gelir.
AKP iktidarnda oluturulan yanda
medyann ya da havuz medyasnn, zellikle AKPnin (hi kukusuz Recep Tayyip
Erdoann) karlarna ve demagojilerine
aykr olan hibir habere yer vermedikleri,
tersine bu kar ve demagojiye uygun haber rettikleri aktr. Bir de buna her eyi
gizlemenin ve farkllatrmann ad olarak
milli kar sylemi eklendiinde herhangi bir olayn gerekliini bilme olana olmasa da, bu maniplasyonlarn ve dezenformasyonlarn niteliini aa karmak
olanakldr.
Bu durum, ekonominin durumuna ilikin verilerde, ortaya kan siyasal olaylarda (rnein Tahir Eli vb. cinayetlerde) ve
d politika gelimelerinde ok daha belirgindir.
Bu adan Suriye ve Rusya sava uann drlmesi olay, bir taraftan maniple edilip demagoji konusu yaplrken, dier
taraftan milli kar ya da milli sr sylemiyle karartlmaktadr.
Bu karartmay kaldrmak ve gerekte ne
olduunu sergileyebilmek pek de olanakl
deildir. nk Suriyede dnen dolaplar,
Rusya sava uann drlmesine ilikin
somut kaytlar hep gizlilik kapsamndadr. in iine tm emperyalist lkelerin istihbarat tekilatlar, Suudi ve Katar parababalar ve Recep Tayyip Erdoann rtl
denei girdiinden, kimin kim olduunu
saptamak bile zordur. (Bu konuda Fehim
Tatekinin verdii bilgiler bile yeterli olamamaktadr.) Burada yaplabilinecek tek ey,
maniple edilmi ve arptlm haber-bilgilerin neler olabileceini ortaya koymaktan
ibarettir.
Hereyden nce, Suriye olaynn ne ol-

duunu anmsamak gerekir.


lkin Arap bahar gndeme geldi. Tunus, Msr ve Libya Arap Bahar sylemiyle siyasal dnmlere urad. Ardndan
Arap Bahar Suriyeye ulat. Saddamdan
sonra Baasn iktidarda kalmay srdrd
tek lke olan Suriye birden kart. Barl gstericiler ok ksa bir zaman diliminde silahl isyanclara dnt. Suriye merkezi otoritesi byk lde hasara urad,
pek ok kent ve kasaba silahl isyanclarn
eline geti. Ancak silahl isyanclarn baarlar belli bir sre sonrasnda kesintiye
uramaya balad. Bir eit denge durumu ortaya kt. Bu denge durumunda silahl isyanclar ele geirdikleri kent ve kasabalar kendi aralarnda paylamaya baladlar. Bu paylamda kabile ilikileri belirleyici olurken, birden rgtler peydahland. El Nusra, El Kaide, Rojava Devrimi,
Krt kantonlar ... vb. derken en popler fenomen olarak ID ortaya kt. Ve bugn
neredeyse tek fenomen ID oldu.
Olaylarn balangcnda, yani barl
gstericilerin silahl isyanclara dnt ilk aylarda Libyadan gelen deneyimli
savalar ve Libyada ele geirilmi olan
askeri malzemeler Trkiye zerinden hzla Suriyeye akt. Saddam dnemindeki Krt
gnden esinlenen Recep Tayyip Erdoan ve rekas Suriyelilerin Trkiyeye g
etmelerini tevik etmekle kalmad, dorudan bu g organize etti. On binlerce Suriyeli snmac ksa srede yz binleri geti ve nihayetinde 2 milyonu at.
Silahl isyanclar, silahl muhalifler
olarak Trkiyede ve AKPnin organizatrlnde rgtlendi. SUK (Suriye Ulusal Konseyi ve SO (zgr Suriye Ordusu) ad altnda Trkiyenin rgtledii silahl muhalefet gelecein Suriye iktidar olarak AKP
tarafndan kutsand.
Binlerce TIR dolusu tonlarca silah, yabanc cihatlar Suriye i savanda yerlerini alrken, bunun finansmannn Suudiler
ile Katardan geldii ayan beyan ortaya kt. Trkiye, daha doru ifadeyle, Recep Tayyip Erdoan ve AKP, Suudilerin ve Katarn
taeronu olurken, Suudi ve Katarn dolarlaryla cari an ve Recep Tayyip Erdoann rtl deneiyle yabanc cihatlar
finanse etmeye balad.
Bugn Suriye olaylarn izleyen hi kimsenin silahl muhaliflerin, yabanc cihat-

25

KURTULU CEPHES Kasm-Aralk 2015

26

-larn Suudi Arabistan ve Katar tarafndan


finanse edildiinden kukusu yoktur. Yine
kuku yoktur ki, Suudi ve Katarn paralar
bu silahl muhaliflere Trkiye zerinden
aktarlmaktadr.
Suriye olaynda Trkiye, her ne kadar
Suudilerin ve Katarn taeronuysa da, sonuta Amerikan emperyalizminin byk
abiliinde ve onay ile bu ii yapmaktadr.
Durum bu olunca, MT dorudan silahl
muhaliflerin rgtleyicisi, koordinatr ve
finansr olarak arazide faaliyet gsteren
en nemli unsur haline geldi.
Kim ne yaparsa yapsn, sonuta silahl
muhalifler Suriye i savanda belli bir snra ulaarak duraklama dnemine girdiler.
2012nin son aylarnda dnemin ABD Dileri Bakan Hillary Clintonn Katarn bakenti Dohada muhaliflerle yapt toplantda SUKun feshedilerek yerine SUKO (Suriye Ulusal Konseyi) kurulmas bu durumun
onaylanmas oldu.
2012 ylnn en nemli olay ise, 22 Haziran 2012de Trkiyenin sava uann Suriye tarafndan drlmesi oldu. Uak
drme olaynn, Trkiyenin sava uann Suriye hava sahasn be saniye ihlal
etmesi sonucu olduu akland. Olayn ardndan Genelkurmay uan uu kaytlarn yaynlayarak byle bir ihlalin olmadn iddia etti. Bu iddiasn Rusya da bunu
onaylyor trnden bir aklamayla onaylamaya alt. Ama ne hikmetse olayn
meydana geldii yere en yakn konumda
olan ncirlikteki Amerikan ss ve bu ssn izleme kaytlarndan hi kimse sz etmedi.
Olan olmutu ve durumdan vazife karmak da Recep Tayyip Erdoana ksmet oldu. Bylece Suriyeye ilikin yeni
angajman kurallar ilan edildi. Buna gre, Trkiye snrna 10 kilometre yaklaan
her hava aracnn Trkiye tarafndan dman olarak kabul edilecei akland. Bunun sonucunda Suriye hava kuvvetleri kuzey ve kuzey batda kullanlamaz hale geldi. Bu da bir nebze silahl muhaliflere
soluk aldrd ve denge durumunun daha
uzun srmesine yol at.
2013-2014 denge durumu iinde geerken en nemli gelime silahl muhalefet iindeki ayrmalar ve birlemeler oldu.
Recep Tayyip Erdoann din kardei Mslman Kardeler etkinliini yitirirken, silah-

l unsurlar El Nusraya yneldiler. Bir sre


sonra Irakta gelien ve glenen IDe katldlar. Bylece Suriye i sava, Fratn batsndaki kasaba ve kylerde egemen olan
ok bal ve ok paral silahl muhalifler
(bugn Bayrbucak Trkmenleri denilenler, dlip merkezli Fetih Ordusu, Ahraru
am ile Fratn dousunda PYD ve ID
olarak yeni bir g dalmna sahne oldu.
Ancak denge durumu deimeden kald.
Ancak 2014 yaznda IDin Irakta gcn
artrmas, Musulu ele geirmesi (Haziran
2014), Sincara ve ardndan Suriyede Kobanye saldrmas (Austos 2014) ID fenomenini Suriye i savann ba aktr haline getirdi.
Kafa kesen mslmanlarn, yabanc
cihatlarn rgt olarak dnya basnnda
birinci sraya ykselen IDin tm bu srete, zellikle Irakta geliip glenmesinde
MTin, Recep Tayyip Erdoann rtl
deneinin ve Ahmet Davutolunun stratejik derinlik teorisinin belirleyici olduu
grlr oldu. IDin, zellikle Trkiyenin
krmz izgi olarak ilan ettii Suriyenin
kuzeyindeki Krt varlna kar dorudan
saldrs bunun ak kant olmutur.
Herey denge durumundayken, ama
IDin giderek Suriye iinde egemenliini
genilettii bir ortamda birden ABDnin
Sincar ve Kobande IDe kar hava saldrlarna balamasyla durum deimeye
balad.
2015 ylna ABDnin hava destei ve askeri danmanlaryla salanan Koban zaferiyle girildi. Artk arazide IDe kar
ABDnin hava destei ve silah yardmyla
PYD/YPG n sraya kt. Ama aktrler deise de g dengesi fazlaca deimedi.
Suriye merkezi ynetimi elindeki yerleri korumay srdrd.
Bu gelime iinde olaylarn hz yavalarken, dorudan MT tarafndan rgtlenen
Yavuz Sultan Selim Tugay, Fatih Sultan Mehmet Tugay, Ricalullah Tugay gibi Suriyeli
Trkmenlere ilikin haberler havuz medyasnda yer almaya balad.
30 Eyllde Rusya dorudan hava bombardmanlaryla Suriye savana girdi. Rusyann bu hamlesi ak biimde g dengesini deitirici zellie sahipti. Trkiyenin 2012deki uak drme olay sonrasnda ilan ettii ve Suriye merkezi ynetiminin hava gcn arazide kullanamaz

Kasm-Aralk 2015 KURTULU CEPHES

hale getiren angajman kurallar Rusya tarafndan ak biimde andrld. Rusyann


uaklar Trkiyenin snrlarna kadar hava
harekt dzenlemeye baladlar. Genelkurmay birbiri ardna Trk hava sahasnn
Rus uaklar tarafndan ihlal edildiine ilikin aklamalar yaynlad. Ama ne hikmetse bu aklamalarda angajman kurallarnn
ihlal edildiinden sz edilmedi.
Ekim ay i siyasetle ve IDin Ankara
katliamyla geti. 1 Kasm seimlerinden
zaferle kan Recep Tayyip Erdoan, ite
ve dta kendi hesaplar dorultusunda yeni hamleler peinde komaya balad. Tam
bu srada Suriye ordusu Rusyann hava desteiyle kuzey bat blgesinde ve Halepte
ilerlemeye balad ve giderek Fratn batsnda Trkiye snrlarna doru ilerledi.
Akt ki, bu gelime bir biimde durdurulamazsa Suriye merkezi ynetimi (Bear
Esad) Fratn batsndaki blgeleri yeniden ele geirecek ve Trkiye ile bir kez daha komu haline gelecekti.
Rusyann hava desteinde Suriye ordusunun ilerlemesi Trkmen blgesine ulatnda, birden Bayrbucak Trkmenleri
anmsand. Daha dne kadar havuz medyas tarafndan vgler dzlen Yavuz Sultan Selim, Fatih Sultan Mehmet, Ricalullah
vb. dorudan MT tarafndan kontrol edilen
Trkiye yanda silahl muhalifler imdi
yok olmak zereydiler.
Ve Rusyann sava ua 24 Kasm gn Trkiye tarafndan drld.
Kim drd? Trkiye.
Daha dne kadar angay Belisine almas istenen, Moskovada cami al yapan, en nemli ekonomik partner olan ve
byk lde doal gaz alm yaplan Rusyann sava ua neden drld?
lk aklamalar ok ak biimde bunun
bilinli bir eylem olduu ynnde olsa da,
bir sre sonra Rus ua olduunu bilseydik bu olay olmazd (Numan Kurtulmu),
Rus ua olduunu bilseydik farkl olurdu
(Recep Tayyip Erdoan) trnden aklamalara yerini brakt. Bylece bilinli eylem
bilmeden olan olaya dntrlmeye alld. Ama bu aklamalar, herkesin sca
scana izledii gibi, uan drlmesinin ardndan Rusyann Trkiyeye ynelik
yaptrmlara balamasyla birlikte yapld.
Putinin buna yant ise, Trkiyenin Rus
ua olup olmadn bilmemesi mmkn

deil... ABDli ortaklarmza operasyonlarla


ilgili bilgi verdik. Trkiye de bilgilere sahipti. eklinde oldu.
Bylece uak drme olay bilerek
mi, bilmeyerek mi drld tartmasna
dntrlmeye alld.
Olayn evveliyatna bakldnda, drme olaynn Suriye ordusunun Rusyann
hava desteinde Trkmen blgesine doru ilerlemesiyle balad grlr. Rusyann
sava uann drlmesinden gn nce, yani 21 Kasmda yanda medyada
Suriyede Esad rejiminin Ruslarla birlikte
Trkmenlere ynelik saldrlar sryor. Blgeden gelen son haberlere gre Trkmen
da blgesi rejim glerinin eline geti.
haberleriyle birlikte Suriyeli Trkmenlere
ynelik saldrlarla ilgili Dileri Bakan Feridun Sinirliolu, ABD Dileri Bakan John
Kerryyle grt. Grmede Bayrbucak
Trkmenlerine ynelik saldrlar ele alnd.
haberi yer ald. Ayn gn, Birlemi Milletler Gvenlik Konseyi Dnem Bakanlna
da bir mektup gnderilerek, BMnin bir an
nce konuyu ele almasnn talep edildii
haberi yaynland.
22 Kasmda, Babakan Davutolu bakanlnda dzenlenen Suriye konulu gvenlik toplantsna Genelkurmay Bakan
Orgeneral Hulusi Akar, Dileri Bakan Feridun Sinirliolu, ileri Bakan Selami Altnok, Jandarma Genel Komutan Orgeneral Galip Mendi, Genelkurmay Harekat Bakan Korgeneral Bahadr Kse, Babakanlk
Mstear Kemal Madenolu, MT Mstear Hakan Fidan, MT Mstear Yardmcs smail Hakk Musa ile AKP stanbul Milletvekili Ali Sarkaya katld. Gazete haberlerine
gre, Toplant salonuna Bayrbucak blgesinin byk bir de haritas konulduu grld.
Ayn gn, gvenlik toplantsnn hemen
ardndan Ahmet Davutolu u aklamay
yapt: Snr gvenlii balamnda Trkiyeye
dnk herhangi bir tehdit tekil eden gelime olursa annda mukabele etme talimat
gvenlik birimlerimize verilmitir.
23 Kasmda Trkiye, Suriyede Esad ordusunun Rusyann hava desteini alarak
Bayrbucak blgesinde Trkmenlere ynelik saldrlarn grmesi ve operasyonlarn
sona erdirilmesi iin BM Gvenlik Konseyini
(BMGK) toplantya ard.
Ve 24 Kasm, saat 09:24de Rus Hava

27

KURTULU CEPHES Kasm-Aralk 2015

Kuvvetlerine ait Sukhoi Su-24 tipi bir sava


ua F-16 tarafndan drld.
Hi tartmasz Rusyaya ait sava uann drlmesi bilinli bir eylemdir. Her
ne kadar daha sonra Rus ua olduunu
bilseydik... trnden aklamalar yaplmsa da, bunun nceden planlanm bir eylem olduu ok aktr. stelik eylem ncesinde ABD Dileri Bakan John Kerryle
grerek onay alnd da aktr.
Bylece planl biimde Rusyaya ait bir
sava ua drlmtr. Nedeni, ilk bakta ve sylem dzeyinde Suriye ordusunun Trkmenlere ynelik saldrsn nleme olarak sunulmaktadr. Ama planlamann ABDyle birlikte ya da onay ile yaplm
olmas, bu nedeni hi de dorulamamaktadr. Gerek neden, bir tarafyla ABDnin Rusyann Suriyede artan etkinliine kar bir
hamle yapma gerei duymas, dier tarafyla Recep Tayyip Erdoan ve rekasnn
Suriyedeki tm etkinliini yitirmek zere olmasdr.
Kukusuz byle bir hamlenin sonularnn da masaya yatrlm olmas gerekir.
ABD asndan Rusyann etkinliinin snrlandrlmas yeterli bir sonutur, ama Trkiye, yani Recep Tayyip Erdoan ve rekas
asndan Suriyede elde kalan son mevziiyi, Trkmen kozunu kaybetmemek olduu sylenebilir. Ancak Rusyann, Putin
Rusyasnn, ABDnin onayyla bile olsa, byle bir hamle karsnda sessiz kalacan beklemek yanl hesaptan te, tam anlamyla Recep Tayyip Erdoann kendisini
dnya lideri sanma budalalndan baka
bir ey deildir.
Sonuta Rusyann ua drlm ve
ardndan Rusyann Trkiyeye ynelik yaptrmlar balamtr. nce turizm, ardndan
taze meyve ihracat, tamaclk ve peine
Rusyadaki mteahhitlik faaliyetleri yaptrm konusu olmutur. imdi srada doal
gaz sorunu bulunmaktadr.
Rusyann yaptrmlarnn faturasnn ne
kadar olaca bugnden tam olarak bilinmese de, Rusya ihracatnn ve turizmin yol
aaca zarar az ok bilinmektedir. Ve Recep Tayyip Erdoan apartopar Suriye savanda finansr olan Katara gidip bu zararn bir blmn tahsil etmeye kalkmtr.

28

Putin Rusyas bu yaptrmlarla snrl kalmaya niyetli deildir. imdi srada ID petrol bulunmaktadr. Putinin szleriyle,
ID ve dier terr rgtleri tarafndan kontrol edilen petrol madenlerinden petroln
ok byk derecede Trkiye topraklarna
gittiini kantlayan verileri elde ettik. Bizim
uamz vurma kararnn Trkiye topraklarndaki bu petrol sevkiyat yollarnn gvenliini salamak iin alndn dnmemiz iin sebeplere sahibiz. Trkmenlerin
korunmas sadece bahane. Bylece ID
petrol ve bunun Trkiyeye satlmas, daha da nemlisi bu ticarette Recep Tayyip Erdoann ailesinin iin iinde olduuna
ilikin aklamalar gndeme geldi.
Btn bunlar Recep Tayyip Erdoan ve
rekasnn uak drme hamlesinin sonulardr. Ama olayn en nemli sonucu,
Paris katliamyla ortaya kan hava iinde
emperyalist lkelerin Suriyeye daha etkin
biimde mdahale etme ynnde hareket
etmesidir. Rusya, bu etkin mdahaleye zorunlu ortak olarak yer almaya itilirken,
Amerikann gnderdii 50 askeri danmanla PYD/YPG zerinden arazide etkinlik kurulmaya allmaktadr. Yine de asl
hedef, IDin elinde bulunan Musul ve Irak
topraklardr. Amerika, Rusyann Suriyedeki
etkinliini snrlandrarak Musula ynelik askeri harekta hazrlanmaktadr. Bylece bir
tala iki ku vurulacaktr. Amerikan emperyalizminin mttefikleriyle yapt bu planda Recep Tayyip Erdoan sadece figran
olarak yer almaktadr. Belki bu iten Recep
Tayyip Erdoann karabilecei tek kr
Katar ve Suudi parasyla bu yln cari an kapamay becermesi olacaktr.
Her eye ramen Amerikan emperyalizminin Suriye ve Musul harektnda TSKye
bir rol verilecei de beklenmelidir. IDin
elinde tuttuu geni corafyada kara harekt olmakszn sadece hava harekatlaryla sonuca ulamak olanakszdr. PYD/YPG
ve Musul alannda Barzaninin pemergeleri yeterli olmad durumda TSK greve
arlacaktr. Ama her an hereyin olabildii bir Trkiye ve her an hereyin yer deitirdii bir Arap dnyas koullarnda en ayrntl bir plann bile olduu gibi uygulamaya konulmas beklenmemelidir.

Kasm-Aralk 2015 KURTULU CEPHES

Ortada Kalan Mevta:


Birleik Haziran Hareketi

Eer bir mezar ta yazlacak olsa, Birleik Haziran Hareketi (BHH) iin Ekim
2014de dodu-Ekim 2015de ld yazlrd.
Birleik Haziran Hareketi ad verilen ve
bir yln karmadan len oluum, SPTKPsinin iki kesimi, SP-TKPsinin rakibi
TKP-1920ciler, DP, EHP yannda, Avrupal
anarist Gn Zileli, trokistlerin dedesi
Masis Krkgil, DPnin sendikalardaki yneticileri, CHPli milletvekili ve baz
aydnlar tarafndan III. Vinelik Toplantsnda kurulduu ilan edilmiti. Krlerin fili tarif etmesi gibi, BHHyi de katlmclar kendilerine gre tanmladlar. Kimisi iin partiler-st bir oluum, kimilerine gre birleik cephe vs. idi. Tm katlmclarn ortak kansna gre, BHH kesinkes yaklaan
seimlere dnk bir blok deildi. Ve ne olmad da, ne olamayaca da bir sre sonra grld.
BHH ilk snavn (ayn zamanda son
snav) 7 Haziran seimlerinde alnacak
tutumda vermeye kalkt. Bir bakma
BHHnn varolduunu sand bamsz siyasal hat ve gcnn bu seimlerde hayata geirilmesi karar alnd. Bu erevede
CHP ve HDP ile ittifak yapmayacaklarn
ilan ettiler. Doal olarak ilk snavda, bir
eyler sylyormu grnerek, hibir ey
sylemeden ve hibir ey yapmadan sfr
ekti.
Bylesine mulak ve yuvarlak seim karar karsnda kendi bileenleri ayrmaya
balad. zellikle SP-TKPsinin bir blnts olan HTKP kesiminde ortaya kan ayrlk HDPnin desteklenmesini savunanlar

ile BHHnin (olmayan, olamayan ve oldurulmayan) bamsz siyasal hattn savunanlar arasnda oldu. Eski SP-TKP teorisyenlerinden Haluk Yurtsever ve evresi HDPye
oy ver! diyerek Baraj Ykmak iin +1 adl bir faaliyete ynelirken, HTKPnin gen
lideri Erkan Ba en hararetli BHH savunucusu olarak ortaya kt.
HTKP iindeki tartmalar giderek ayrmalara doru ilerlerken, BHHnin dier
komnist bileeni SP-TKPsinin dier blnts KP seimlere kendi adyla katlma karar ald.
Bu gelimeler karsnda DP her zamanki gibi hibir eye bulamamay esas
alan tutarl izgisini srdrd. Yani hibir
ey yokmuasna davrand. Dier katlmclar ise kendi kafalarna gre taklmay tercih ettiler.
Tartmalar, ayrmalar, farkllamalar
olanca hz ve bereketiyle srp giderken,
BHHnin en hararetli savunucusu Erkan Ba
yle Mart aynda, yani kuruluundan be
ay sonra unlar sylyordu:
Haziran yol almaya devam edecek. nk Haziran, masa ba planlarn, kimi stn zekalarn cin fikirliliinin deil Trkiyenin rettii bir
mcadele birliidir. Bizlerin yapt
tarihin, toplumsal mcadelenin ortaya kard bir ihtiyacn somutlanmasndan daha fazlas deildi.
Bu nedenle Hazirana mr bienler ve Hazirandan kaanlar kaybetmeye mahkumdur. Haziran mutlaka kazanacak.
BHH oluturucular, yaklaan 7 Haziran

29

KURTULU CEPHES Kasm-Aralk 2015

30

seimleri nedeniyle taktik dzeyde farkllamakla birlikte, BHHnn ilevsizliine ilikin hibir laf etmeden sessiz sedasz seim
gnn beklediler.
7 Haziran seimlerinde HDPnin %13 dzeyinde oy oranyla baraj gemesiyle mutlu olanlar, hi kukusuz seimde HDPyi
desteklemenin en doru politika olduunu syleyenler oldu. DPnin suya-sabuna
dokunmazl, HTKPnin kendi iinde farkllamas ve KPnin kendi listesiyle seime
katlmas yine sessizlikle geitirildi. Ama
HTKP iindeki farkllama oktan ayrmaya ynelmiti. Ban gen teorisyenlerden
Kurtulu Klerin ektii bir blm HTKPden ayrldn ilan etti. Ardndan da Austos ortasnda yeni bir parti kurduklarn akladlar Bu yeni parti Trkiye Komnist Hareketi adyla SP-TKPsinin nc blnts olarak legalizmin ktne yazld.
BHHnin lm ilann Austos sonlarna doru eski teorisyen Haluk Yurtsever
verdi. Ona gre:
Haziran Hareketi, siyasal bir
odak, siyasal bir toplanma ve eylem
merkezi olamad. Programyla ve eylemiyle dzen kart, diri, iddial bir
g olarak ne kamad. Parti fetiizmiyle, rgtsel liberalizmin birbirlerini tuhaf biimde besledikleri, siyasetsizlik/apolitizm Haziran ortamna egemen oldu.
Topluma alamayan, szyle eylemiyle yryp byyemeyen Haziran Hareketi, rgtlerin srtme ve
didime alanna dnd. tlecek
buday olmaynca deirmenin talar birbirini yemeye balad.
Trkiye siyasal ortamn doru
okuyarak, semen yurttaa seim gn ne yapmas gerektiini de syleyen bir seim tutumu alamad.
Haluk Yurtsever BHHnn lm ilann
yaparken unlar da eklemeyi ihmal etmedi:
Haziran Hareketinin baarszlnn faturas, ne yazk ki yalnzca varlan sonuta baat rol oynayan aktrlere deil, emeki kitlelerin acil gereksinimi olan bir tasarma, znde
doru kurgulanm bir araca kesilmi
oldu. Birleik, eylemli, rgtl, meclisli mcadele dncesi ypranm,
gven ve enerji yitirmi oldu.

Bylece lm ilan BHHy oluturanlar sularken, bir yandan da birleik


mcadeleden dem vurmu oldu.
1 Kasm seimlerinde nasl tutum alnaca sorunu bir kez daha musalla tanda
yatan BHHnn gndemine geldi. Sonuta
tutum akland:
Birleik Haziran Hareketi delegasyonu,
yaklaan seim gndemini de ele alm ve
dn olduu gibi bugn de Hazirann bamsz siyasal hat ve gcnn bu seimlerde de
hayata geirilmesi kararn teyit etmitir.
Ak biimde 7 Haziran seimlerine ilikin alnan bo, anlamsz, belirsiz tutum bir
kez daha teyit edilmiti. Bunun ardndan
BHHnn en hararetli savunucusu Erkan Ba
1 Kasm seiminde HDPye srt evirmenin
mmkn olmadn ve seimde HDPye oy
vereceklerini aklad. Hemen ardndan,
kapal kaplar ardnda HTKPliler ile Halkevciler grp anlatlar. Sonuta, Halkevleri Genel Bakan Oya Ersoy, Halkevleri Genel Bakan Yardmcs Samut Karabulut, HTKP MK yesi Erkan Ba ve HTKP MK yesi
Metin Uak HDP Genel Merkezine giderek
Figen Yksekdaa HDPyi destekleyeceklerini beyan eylediler.
Ne de olsa 7 Haziran seimlerinde HDPyi destekleyenlere kar kmlar, ama sonuta HDP seimden baaryla kmt.
imdi yeniden seim vard ve beklentiler
sonularn ayn olaca ynndeydi. Byle
bir frsat elbette karlamazd. En azndan
seimlere ilgisiz ve tavrsz kalmadklar
grntsn verebileceklerdi. Bu da musalla tanda yatan mevtann biyolojik olarak ldnn onaylanmas oldu.
Solun tarihini bilenler, BHH trnden
birleik cephelerin bolca konuulup, bolca kurulup, bolca datldn ok iyi bilirler. Kendilerini sol parti ya da rgt olarak tanmlayanlarn uvala konulmu patatesler gibi bir araya gelmelerinden bir ey
beklenemez. BHH olaynda da ayns oldu.
imdi gittike ayran ve paralanan,
semen tabann dier blntye, KPye
kaptran HTKP dnda BHHdan sz eden
pek kalmam durumda. Sada-solda Haziran yazl pankartlarla ortalkta dolaanlar ly diriltmeye almakla meguller.
BHH, hibir ey olamadan domu ve lmtr. Kalanlarn ba saolsun!

ER YAYINLARI
nternet Adresi:
www.kurtuluscephesi.com
www.kurtuluscephesi.org
www.kurtuluscephesi.net
E-Posta Adresi:
kurcephe@kurtuluscephesi.org
erisyayinlari@kurtuluscephesi.org

MAHR AYAN: KESNTSZ DEVRM I


MAHR AYAN: KESNTSZ DEVRM II-III
LKER AKMAN: MEVCUT DURUM VE DEVRMC TAKTMZ
*** TRKYE DEVRMNN ACL SORUNLARI-I
*** OLGAR NEDR?
*** MARKSZM-LENNZM BR DOGMA DEL, EYLEM KILAVUZUDUR-III
*** THKP-C/HD VE 15 YIL
*** POLTKLEM ASKER SAVA STRATEJS VE DEVRMC TAKTMZ
*** GRAMSC ZERNE
*** REVZYONZMN REVZYONU
*** ULUSAL SORUN ZERNE
*** BDS: BR PRAGMATK SAPMA
*** YEN OPORTNZM ZERNE
*** ZAFER BZM OLACAKTIR! [Ankara Davas Savunmas]
*** DEVRM PROGRAMLARI
*** RUS DEVRMNDEN IKAN DERSLER
*** ESK BR GERLLANIN EMEK
*** PASS VE YEN ZMN FIRSATILII
DEVRMC MARLAR VE EZGLER
DNYADA VE TRKYEDE EKONOMK BUNALIM [Kurtulu Cephesi Semeler-I]
DNYADA VE TRKYEDE EKONOMK BUNALIM II [Kurtulu Cephesi Semeler-II]
DNYADA VE TRKYEDE EKONOMK BUNALIM III [Kurtulu Cephesi Semeler-III]
LAKLK VE ERATILIK ZERNE [Kurtulu Cephesi Semeler-II]
TARHTE, GNMZDE VE DEVRMC MCADELEDE KADINLAR