Vous êtes sur la page 1sur 11

HRVATSKO KIPARSTVO 20.ST.

Ivan Metrovi, najvei hrvatski kipar u prvoj polovici


20. st.
Odmah na poetku stvara svoje i europsko
remekdjelo Zdenac ivota
Ubrzo je izgubio intimnost i humanistiku izraajnost
mladenakog djela, a svoju nadarenost je stavio u slubu
monumentalizma i promicanja aktualnih politikih ideja
Herojski stil: obrauje teme iz epske knjievnosti i
junoslavenskih mitova

DRUTVO MEDULI
Prvi ozbiljni pokuaj
okupljanja umjetnika
ele osloboditi hrvatsku
umjetnost od stranih
utjecaja i stvoriti vlastiti
nacionalni izraz
nadahnut junakim
narodnim priama i
pjesmama.
djela su bila izrazito
monumentalna

Ivan Metrovi: skulptura


Marka Kraljevia

IVAN METROVI: Zdenac ivota


Glatka i zaobljena povrina bez otrih prijelaza i pravilnih
geometrijskih oblika
Blagi i mekani prijelazi izmeu svjetlosti i sjene
Kontrast dinamiki poslaganih tijela i zdenaca pravilnog
geometrijskog oblika

VANJA RADAU: Petrica Kerempuh


Stvara vlastiti ekspresionistiki
izraz
Povrina statue grubo
obraena, puna je naglih i
otrih dijelova
Tijela se meusobno isprepliu
i tako ispunjavaju neiskoriteni
prostor drugih tijela
Kontrast lika Petrice
Kerempuha i dvojice galenjaka
Razliiti odnosi prostora i mase

VOJIN BAKI: Razlistana forma


Skulptura je na dijelovima plono istanjena
Masa usmjerava prostor u razliitim smjerovima
Postoji konstantan dio prostora zarobljen u sreditu
skulpture

IVAN KOARI: A.G.Mato


Kada je kip tek postavljen u novinama je pisalo da to nije
spomenik ve poticaj na angairani pogled prema gradu.
Ostavlja dojam oputenosti
Glatka povrina

MARIJA UJEVI-GALETOVI: Spomenik


Augustu enoi
Povrina glatka, plohe
zakrivljene
Stup je simetrina i
preteito zbijena masa
glatke povrine
Obrisna linija enoe
otkriva odnos mase i
prostora

DUAN DAMONJA: Spomenik prosinakim


rtvama
Potpuni otklon od figuracije
Prostor i masa u
konstantnoj interakciji
Dramatinost postignuta
iljastim dijelovima koji
snano prodiru u prostor

MILENA LAH: Kota vremena


Stvara skulpture saetih, reduciranih oblika
Povezuje tradicionalno i moderno, geometrijsko i
figurativno
Tei sintezi oblika i istiui izraajnost samog materijala

HVALA NA POZORNOSTI
Marta Pejakovi 4.d